close

Enter

Log in using OpenID

AKO SU VAM FASADE NA UMU RJEŠENJE JE U CENTRUMU

embedDownload
t0,50#"34,0*;%"/+&t
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡%52-‡3UHSRUXþHQHXãWHGHQDDUWLNOLPDWUDMXGRRNWREUDJRGLQH‡
NAGRADNA IG
RA
NEMA
CENTRUM PEZIME UZ
ĆI I KAMINE
Svakog petka
VELUX, kvalitet
ittet
koji traje
u Oktobru
osvojite Alfa
šporet
strana 6
TKK Super MSS
Transparentt
strana
ra
ana 9
AKO SU VAM FASADE NA UMU
R JEŠENJE JE U CENTRUMU
Poređenje
fasada
strana 10
7&-*,"+&4&/+"3"4130%"+"13&,0"35*,"-"
Nagradna igra
Odgovorno
prema sebi
i radnicima
strana 12
Pojam
kvalitetnih
i modernih
slavina za
vodu
strana 14
Lider u
proizvodnji
kablova
strana 16
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡2NWREDUVNRL]GDQMH‡
2
Nema zime uz
DNA
A
R
G
NA
IGRA
Svakog petka u Oktobru osvojite: Alfa šporet t Napravite rač
XXXcentrumtradeDPN
6LJXUQRVWLWRSOLQDX9D^HPGRPX
339,00
KM
ŠPORET NA ČVRSTO GORIVO
ALFA EK-550 TERMO
tYYNNt
/B[JWOBUPQMPUOBTOBHBL8t
;BQSFNJOB[BHSFWBOKBNt
Bijela boja
714,90
KM
ŠPORET NA ČVRSTO
GORIVO ALFA 70
t TOBHBÝUFEOKBLBKF,8t
ÀUFMVKVǎBSFÝFULBMPäJÝUBt
Dimenzije (ŠxVxD): 70 x 82 x 60
DNt7STUBHPSJWBESWBJVHBMK
PEĆ NA PELET ZA
ETAŽNO GREJANJE
COMMO
t/B[JWOBUPQMPUOB
TOBHBL8t,BQBDJUFU
SF[FSWPBSB[BQFMFU
LHt1PWSÝJOB[BHSFWBOKB
Nt1PWSÝJOB
[BHSFWBOKB
Nt.BTBQSPJ[WPEB
/FUPLHt/B[JWOJ
TUFQFOJTLPSJÝǎFOKB
739,90
KM
ŠPORET NA ČVRSTO GORIVO
ALFA 70 FAVORIT
t/B[JWOBUPQMPUOBTOBHBL8
t7STUBHPSJWBESWBVHBMKt
1449,90
;BQSFNJOB[BHSFWBOKBKF
NtYYNNt#JKFMB
KM
boja
ŠPORET NA ČVRSTO
GORIVO ALFA 90 H
t%*.&/;*+&YY
NNt;BQSFNJOB[BHSFWBOKBKF
Nt/B[JWOBUPQMPUOB
TOBHBL8t#JKFMBCPKB
ALFA PLAM ŠPORET ZA ETAŽNO
GREJANJE ALFA TERM 20
t4OBHBÝUFEOKBLBKFLXt
1PWSÝJOB[BHSFWBOKBEPNt
Dimenzije rerne (ŠxVxD): 46 x 26 x
DNt.BLTJNBMOJSBEOJQSJUJTBL
CBSt(BSBODJKBHPEJOF
1,10
KM
Poručite PELET i BRIKET
za zimu i ostvarite popust.
U svim Centrum marketima
Tel: 066/117-181
ŠTAPIĆI ZA
POTPALU
FLAMESTICK t[BQPUQBMV
WBUSFLBNJOBSPÝUJMKBJ
ESVHPtWPEPPUQPSOJOF
UPLTJǏOJWFPNBQSBLUJǏOJ
ttSPLUSBKBOKB
OFPHSBOJǏFOtOJKFÝUFUOP
QPMKVETLP[ESBWMKF
1,19
KM
HEPO KOCKE
E
HS
t;BQPUQBMVttHS
2,50
KM
DRVO ZAPOTPALU
tTJUOPDKFQBOPTVWPt
QBLPWBOPVNSFäBTUV
WSFǎJDVtDDLHt
399,00
KM
1. TONA
3,50
KM
BRIKET 10/1
FUB CVLWF J
t0EESWFUBCVLWFJ
KFMFtÀVQBMKVTSFEJOJ
t7JTPLPLBMPSJǏBO
&LPOPNJǏBOtUPOBNKFOKB
NFUSBESWB
4,70
KM
ŠAMOTNI SET
T
sa staklenom
m vodom
t4FU[BQPQSBWLFMPäJÝUB
t,PEÝQPSFUBOBǏWSTUB
HPSJWBt4FULH-
11,90 12,90
KM
PELET
t%PNBǎBQSPJ[WPEOKB
t0ELWBMJUFUOPH
ESWFUBCVLWBJKFMB
t7JTPLPLBMPSJǏBO
FLPOPNJǏBOt1BLPWBOKF
QPLH
t,SJWB
3BWOB
KM
;BEOKB
t;BEOKB
ŠAMOTNA
KFOTLLLB
B
CIGLA t;BNKFOTLB
"-'"
ÝBNPUOBDJHMBt;B"-'"
ÝQPSFUFOBǏWSTUBHPSJWB
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡2NWREDUVNRL]GDQMH‡
z centrum peći i kamine
čun preko 100KM na bilo kojem odjelu, u bilo kojem Centrum marketu i učestvujte u nagradnoj igri
269,90
KM
KAMIN
PRITY K-1
t5PQMPUOB
NPǎ,8
t%JNFO[JKF
t
5FäJOBt
Boja :braon
339,98
KM
KAMIN
PRITY K-22
t%JNFO[JKF
t
H
5FäJOBLH
t#PKB#SBPO
t4OBHB,8
,8
379,90
22,90
KM
ŠPORET
O
SMEDEREVO
t%JNFO[JKF
0
štednjaka 720
YYt
Snaga (KW)
t#PKB
:bijela
29,
KAMIN
PRITY FM
t5PQMPUOB
NPǎ,8
t%JNFO[JKF
t
5FäJOBt
Boja :braon
t%PJTUFLB
zaliha
UŠTEDITE KORISTEĆI
ETAŽNO GRIJANJE
114,90
KM
ULJNI
RADIJATOR
FOX
tSFCBSB
tWFOUJMBUPStCJKFMBCPKB
tHBSBODJKBHPEJOB
549,90
KM
289,
599,
339,
344,90
KAMIN THALIA
CRVENI
t%JNFO[JKF
YYt5F[JOB
LHt,Xt
(BSBODJKBHPEJOF
514,
90
90
KAMIN
MIN
SBODJKBHPEJOB
t(BSBODJKBHPEJOB
1949,
90
KM
PEĆ NA
T
PELET
DO
BORDO
LXt
tLXt
nzije
Dimenzije
NN
QFǎJNN
Y
YY
4OBHBB
t4OBHB
L8
L8
L8
J L JÝǎ K
t4UFQFOJTLPSJÝǎFOKB
t(PSJWP%SWFOJ
QFMFUt#PSEP(PMECPKBt
4UBSDFWJDB
t8
KM
KM
-80KM
tM
69,95
KM
KM tM
95,95
KM
-26%
KM tM
BURE ZA VINOI RAKIJU
t1BSBöOJTBOJQPMJFUJMFOt-BLP
[BUSBOTQPSUt4BTMBWJOPNt
+FEOBLLWBMJUFU[SFOKBWJOBLBPVt
ESWFOPNCVSFUV
68,90
KM
PRIBOR ZA
KAMIN- ŠPORET
tEJKFMBLPWBOP
äFMKF[PtOPTBǏ
KONVEKTOR t(BSBODJKBHPEJOF
HPEJOF
KAMIN THALIA
CUCINA SA
RERNOM
t%JNFO[JKF
YY
t5FäJO
8
t5FäJOBLHtL8
t3FSO
t3FSOBt(BSBODJKB
godin
godine
199,90
213,90
215,90
79,90
KM
KM
KM
t4OBHB8
tYY
t4OBHB8
tYY
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
-20%
69,90
KM
t4OBHB8 KONVEKTOR t
tYY
(BSBODJKBHPEJOF
USISIVAČ
LIŠĆA
KM
BG-EL
KM
2301 t4OBHB8t
KM
VWBOKBB
#S[JOBEVWBOKB
6À5&
6À5&%" 30KM
I
LNI
MOB
t%WPEKFMOB
KFW
VTJTOBDJKFW
MOTO
MOTORNA LANČANA TESTERA BG-PC
[B
t3FNFO[B
1235 tTOBHBL8,4t[BQSFNJOB
DDNt[BQSFNJOBVMKOPHSF[FSWNM nošenje
B
t[BQSFNJOBSF[FSWHPSJWBNMtEVäJOB (BSBODJKB
2 godinee
WPEJMJDFDNt(BSBODJKBHPEJOF
23
239,
219,00
t8
KM
KM
90
-70KM
KM
KM
t,8
DROBILICA
GRANA
t4OBHB8
t("3"/$*+"
godine
KM
75,45
KM
artikalaa
44,95
KM
176,90
199,90
5000
KOLICA
LICA KIPER
PE
t.FUBMOJSBNt,PÝPEUWSEF
QMBTUJLFTBNPHVǎOPÝǎVtLJQBOKBt
;BQSFNJOBLPÝBMt
EINHELL DIZEL ZRAČNI TOP
t*OEJLBUPSHPSJWBVTQSFNOJLV
8 . L
U L L
t7FOUJMBUPS7_)[8t.BLTQSPUPL[SBLB
N?
It;BQSFNJOBSF[FSWPBSBMt.BLTWFMJǏJOB
K
K
QSPTUPSJKFN?
t(BSBODJKBNKFTFDB
INFRACRVENA
GRIJALICA EX-23
t.POUB[BOB[JE
tVÝUFEB
FOFSHJKFtUJNFS
ItX
NN
,BCBM11:YNN
,BOBMJDB
KM
6UJǏOJDBNPOPGB[OB
KM
t,8
159,90
PLINSKA
GRIJALICA
tTQSFNOJL
za bocu
PQLB
L t
t[BTUJUOBTLMPQLBt
HBSBODJKBHPEJOB
90
KM
90
KVARCNA GRIJALICA LUXEL
8tHSJKBǏB
2700 t8tHSJKBǏB
199,
KM
KAMIN
PRITY FG
t5PQMPUOB
moć
,8
t
e:
Dimenzije:
tt
t
5FäJOBt
a: braon
n
Boja:
KM
PLINSKI GRIJAČ
KM HGG 110 EX
tL8t1SPUPL[SBLBNIt
1PUSPÝOKBHSIt4BDSJKFWPN
JWFOUJMPNHPL
KAMIN PRITY
ETAZNI FGW15-3G
tLBNJO[BDFOUS
HSJKBOKFtTOBHB
XtEJNFO[JKF
YYtUFäJOB
LHtHSFKOB
QPWSÝJOBN
preko
KM
90
90
RASPRODAJA
KM
KM
PRITY KAMIN
S1W10 ETAŽNI
t4OBHBLXt
%JNFO[JKFYY
t5FäJOBLHt
(BSBODJKBHPEt
(SFKOBQPWSÝJOB
m2
875,
49,
KM
VENTILATORSKA
A
GRIJALICA EINHELL
t4OBHBXtEWJKF
QPTUBWLFXt
termostatski regulator
Jesenja
329,00
90
90
KM
KM
KM
KALORIFER
R
X
tTOBHBLX
tDSOBCPKB
KALORIFER
LUXELL
LX6331
599,90
442,90
329,90
KM
3
854,10
PRIBOR ZA
KAMIN-ŠPORET
P
tEJKFMBLPWBOP
äFMKF[Pt/PTBǏ
-20%
KM
CJEPAČ DRVA
LS 6T (6 tona)
t4OBHBL8
t4OBHB
DFQBOKBUt
.BYQSFǏOJL
debla 400 mm
t(BSBOUOJSPL
2 godine
73,90
KM
PRIBOR ZA
KAMIN -ŠPORET
t%JKFMPWB
LPWBOPäFMKF[Pt
/PTBǏ
-20%
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡2NWREDUVNRL]GDQMH‡
4
8,50
20,00
KM
RIBEŽ DRVENI
2/1 SA KUTIJOM
t.BUFSJKBMESWP
RIBEŽ DRVENI 2 NOŽA
t%JNFO[JKFYDN
www.centrumtrade.com
Bakina kuhinja
KM
0,70
255,00
KM
KM
BOCA STAKLENA
A
t[FMFOB
t;BQSFNJOBM
tEPJTUFLB[BMJIB
KM
6À5&%" 44KM
tM
299,00 435,00
2,
KM
KM
KM
KM
Bukovače u kuzu sosu
10
KM
KM
6À5&%" 64
6À5&%" 70
tM
tM
POSUDA ZA VINO t*/09MJNt(BSBODJKBHPEJOFt
E
%FCMKJOBNN
KM
TEGLA 2500ML
L
+POKLOPAC
tTUBLMPtNMM
tEPJTUFLB[BMJIB
29,00 35,00
390,00
KM
KM
t-
KM
KM
M
6À5&%" 69KM tM
38,00
tt-
KM
479,00
KM
KM
ŠERPA SA POKLOPCEM
tFNBKM
6À5&%" 80KM tM
M
9,50 10,50
POSUDA ZA RAKIJU
t*/09MJNt(BSBODJKBHPEJOFt%FCMKJOBNN
54,90
64,90
KM
KM
KM
KM
tDN
tDN
11,00
tM
Jesenji ručak
%XNRYDþHRNRSRODNLORJUDPDRþLVWLWLNUSLFRPLOLNXKLQMVNLPSDSLUQLPXEUXVRP3UDQMH
EXNRYDþD QLMH QHRSKRGQR VDPR NUSLFRP LOL
SDSLURP XNORQLWH HYHQWXDOQH WUXQþLFH L JUDQþLFH2GVMHFLWHGUãNHRQHVXXJODYQRPYHRPD
åLODYHDDNRQHåHOLWHGDLKEDFDWHLVNRULVWLWH
LK LVHFNDQH ]D þRUELFH LOL NXYDQMH EXMRQD RG
SRYUüD
=DJULMWHNDãLNHQHUH¿QLVDQRJXOMD'RGDMWH
FLMHOHEXNRYDþHLSUåLWHLKPLQXWD1MHåQRLK
SRPMHUDMWHLRNUHüLWHYDUMDþRPGDVHQH]DOLMHSHDOLSD]LWHGDLKQHUDVWXULWHMHUåHOLWHGD
YDP RVWDQX FLMHOH GR NUDMD NXYDQMD 'ROLMWH
ãROMX¿OWULUDQHYRGHSRODNDãLþLFHNXUNXPHLOL
NDULMDLNDãLNXVRMDVRVD3RNORSLWHLNUþNDMWH
PLQXWD
'RGDMWH SHþXUNDPD VLWQR VMHFNDQ þHQ ELMHORJ OXND 5D]PXWLWH NDãLNX NX]X SUDKD X QHNROLNR NDãLND KODGQH YRGH L XPMHãDMWH RYR X
YRGLFX RNR SHþXUDND .XYDMWH X] QMHåQR PLMHãDQMH RNR PLQXWD 6HUYLUDMWH SRVXWR VMHFNDQLPSHUãXQRPNDRSULORJQHNRMRGåLWDULFD
.HVWHQMH RþLVWLWL RG OMXVNH
L NXYDWL X YRGL PLQXWD
GD RPHNãDMX 9UJDQMH RSUDWL
RFMHGLWL RG YRGH D ]DWLP LK
SRQRYRSUHOLWLYRGRPLRVWDYLWLQHNRYULMHPHSRWRSOMHQHYRGRP GD RPHNãDMX/XN LVMHüL
QD WDQNH NROXWRYH L VWDYLWL QD
XOMH VD PDOR VROL GD VH GLQVWD
GRNQHSRVWDQHVWDNODVW
'ROLWL PDOR YRGH 1D L]GLQVWDQ OXN VWDYLWL RFMHÿHQH
YUJDQMH L QDVWDYLWL VD GLQVWDQMHPSDUPLQXWDGRNJOMLYHQH
RPHNãDMX
'RGDWL NXYDQH L LVMHFNDQH
NHVWHQH 'LQVWDWL SDU PLQXWD
SRVROLWLLSRELEHULWLSRXNXVX
'RGDWLNDãLNLFXPHGDLQDNUDMXNDãLþLFXVLUüHWD6YHSURNUþNDWL MRã NRML PLQXW3RVOXåLWL
WRSOR
KM
tDN
tM
119,
139,90
KM
KM
99,90
KM
KAZAN BRUŠENI
t;BUPQMKFOKFNBTUJJQSJQSFNV
[JNOJDFt#SVÝFOJEWBSVLPIWBUB
90
30,
0,,90
KM
MAŠINA ZA MLJEVENJE MESA
t4OBHB8t7JÝFöOPǎB
NMFWFOKBt7FMJLJLBQBDJUFUt
+FEOPTUBWOPǏJÝǎFOKFJPESäBWBOKF
t/PäFWJPEOFSêBKVǎFHǏFMJLBt"EBQUFS[BLPCBTJDF
TEPSIJA ČETVRTASTA
tFNBKM
1,
50
tM
KM
BUŠAČ
U
ZA PAPRIKU
BTUJLBNFUBM
t.BUFSJKBMQMBTUJLBNFUBM
tM
MASINA
INA
ARADAJZ
ZA PARADAJZ
BR-162 t$SWFOBCPKBt
+FEOPTUBWOPSVLPWBOKF
49,90
KM
KAZAN EMAJLIRANI
SFNV[JNO
OJDF
DF
t;BUPQMKFOKFNBTUJJQSJQSFNV[JNOJDF
t&NBKMJSBOJEWBSVLPIWBUB
3,
00
19,95 34,95
KM
KUHAČA DRVENA
SREDENJA 60CM
tESWPtDN
KM
tM
tM
KM
ZAVARIVAČ
Č VREĆICA
Ć
ELIT
tCJKFMBCPKBtHBSBODJKB
HPEJOBtSPMOBHSBUJTt
73,90
KM
14,
70
BURE ZA ZIMNICU
t1WDTBQPLMPQDPN
OBOBWPKt#PKBCJKFMB
46, 54,
95
95
KM
t-
t-
KM
NOŽ ZA KUHINJU
U
LILIUM 20.3CM
Bt
t-JMJVNtǏFMJLLFSBNJLBt
DN
KM
4, 17,
90
90
KM
tYN
KM
8,
00
VIS
KM
tYN
VANGLA
GLA
UJLBt
tQMBTUJLBt
WJÝF CPKB
MtWJÝFCPKB
MAGIČNA
Č
SJECKALICA
tCVCOKFWB[BGVOLDJKB
t5BOLPSF[BOKFt,SVQOP
SJCBOKFt4JUOPSJCBOKFt
6TJUOKBWOKFt/BTUBWBL[B
SJCBOKFLSPNQJSBt4OBHB
8
KREDITI ZA PENZIONERE
PLETARA
LETARA
CERADA
ERADA
tQWDHSt#PKBQMBWBJ
OBSBOEäBTUB
*TLPSJTUJUFNPHVǎOPTULVQPWJOFOBLSFEJU
4WFÝUP7BNKFQPUSFCOPKF
LPQJKBMJǏOFLBSUFQFO[JPOJǏFLQSJKBWBNKFTUBCPSBWLB
QPQVOKFOPCSB[BDLPKJQFO[JPOFSEPCJKBPEOBT
1SJMJLPNPEMBTLBV3BJòFJTFOCBOLVQFO[JPOFSUSFCB
QPWFTUJKFEOPHQFO[JPOFSBLBPKFNDB
4
RATE
PRODAJA ROBE
NA KREDIT
ZA ZAPOSLENE
;BTWFJOGPSNBDJKFPCSBUJUFTF$&/536.NBSLFUJNB
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡2NWREDUVNRL]GDQMH‡
539,90
KM
ZAMRZIVAČ
ŠKRINJA
GORENJE t
¨¨DNt
HPEJOBHBSBODJKF
t;BQSFNJOB
Mt#JKFMB
CPKBt3VǏOP
PEMFêJWBOKFt
HPEJOBHBSBODJKF
549,
ZASTUPNIK ZA
KOVANE OGRADE
619,,90
KM
preko
60,5M0ETKRUM
5000
PO
DUŽNOM
90
KM
ZAMRZIVAČ
LADIČAR
t6LVQOBCSVUP
[BQSFNJOB
-t
%JNFO[JKF
YY
DNtMBEJDBt
%SÝLB[BMBLP
PUWBSBOKFt
#PKB#JKFMBt
(BSBODJKB
HPEJOBt
artikalaa
0,
75
KM
ZAVRŠETAK ZA
OGRADU .FUBMOJt
%JNFO[JKB'*)NN
0,75
KM
799,90
KM
ELEMENT ZA
KOVANU OGRADU
t;BTWFWSTUF
PHSBEBt+FEOPTUBWOB
NPOUBäB
t%JNFO[JKB7JTJOB
NNYNN
7,00
99,90
KM
KM
MINI ELEKTRIČNI ŠPORET
t%WJKFSJOHMF[BLVIBOKFt;BQSFNJOB
SFSOF-t%JNFO[JKBYYDNt
#PKB4JWBt(BSBOUOJSPLNKFTFDJ
MAŠINA
Š
PRANJE
SUŠENJE INDESITt
PCSUBKBtCJKFMBCPKBt
LHQSBOKFtLHTVÝFOKFt
HBSBODJKBHPEJOBt
NEKOLIKO ZANIMLJIVOSTI O JELU I PIĆU
+BCVLFTVEKFMPUWPSOJKFPELPGFJOBQSJKVUBSOKFNSB[CVêJWBOKV
%PHPEJOFQSJKF,SJTUBV&HJQUVKFQPTUPKBMPOBKNBOKFWSTUBQJWB
,PO[VNBDJKBÝQJOBUBV4"%VTLPǏJMBKF[BIWBMKVKVǎJQPQVMBSOPTUJTUSJQB
1PQBKHPEJOF
1SWJQSPJ[WPEP[OBǏFOCBSLPEPNCJPKF8SJHMFZFWQBLFUJǎHVNB[BäWBLBOKF
1SPDKFOKVKFTFLBLPTFOBHPEJÝOKFNOJWPVÝJSPNTWJKFUBOBǏPLPMBEVQPUSPÝJ
WJÝFPENJMJKBSEJEPMBSB
-PVJT-BTTFOHPEJOFJ[NJTMJPKFIBNCVSHFS
4PLPECPSPWOJDFQPCPMKÝBWBNFNPSJKV
)SBOJKFQPUSFCOPTFEBNNJOVUBEBEPêFVäFMVEBDJ[VTUB
1PTUPKJPLPCBLUFSJKBVKFEOPKMJUSJQJULFWPEF
6ÝPMKJDJLBGFJNBQSFLPIFNJLBMJKB0EKFUFTUJSBOPOB
ÝUBLPSJNBBQPMBPEUPHBKFV[SPLPWBMPSBLLPEÝUBLPSB
+BHPEFJNBKVWJÝFWJUBNJOB$PEOBSBOǏF
1SBWJCJTFSJTFUPQFVPDUV
+BCVLFQSJQBEBKVQPSPEJDJSVäB
ŠIPKA KOVANA
t%JNO[JKB
YNN
t%VäJOBNN
15,
50
KM
KM
6À5&%"20%
RUKOHVAT ZA OGRADU
t;BTWFWSTUFPHSBEB
t%JNFO[JKB
-NNYNN
2,000
KM
ŽICA
OVANA
POCINKOVANA
tÀJSPLTQFLUBSQSJNKFOF
VHSBêFWJOBTSUWVtJ
WPǎBSTUWVt;BUF[OB
ǏWTUPǎB/NNt
%JNFO[JKBöNNt
$JKFOBQPLHt
29,95
KM
15,
95
KM
ELEMENT ZA
DU
KOVANU OGRADU
BEB
t;BTWFWSTUFPHSBEB
t+FEOPTUBWOB
O[JKB
NPOUBäBt%JNFO[JKB
Y
7JTJOBNNY
NNtÀJSJOBNN
19,
95
KM
KM
6À5&%"16%
RUKOHVAT ZA OGRADU t/BNKFOBSVLPIWBU
t%JNFO[JKB'JY
-NN
23,
00
KM
-NNY9NN
29,
00
KM
-NNY9NN
CIJEV KOVANA
ZA OGRADU
t;BTWFWSTUFPHSBEB
39,90
48,85
KM
t99
1",.
PLETIVO UNIVERZAL
t1PDJOLPWBOP
62,50
KM
13,
KM
STUB ZA OGRADU
t1PDJOLPWBOJ
QMBTUJöDJSBO
t%JNFO[JKB7JTJOB
B
NNöNNt#PKB
;FMFOB
24,
KM
STUB SA STOPOM
t1MBTUJöDJSBOt1SPöM
YNNt
%JNFO[JKB
7JTJOBNNt
#PKB;FMBOB
ŽICA BODLJIKAVA
t1PDJOLPWBOBtÇJDB
5% NNt#VOUNt
KM
6À5&%"
VRŠIMO UGRADNJU OGRADNIH PANELA
Zoran Rašović
051/366-806
065/955-826
KM
KM
-33%
VODILICA ZA KAPIJU
t.FUBMOBHBMWBOTLJQPDJOLPWBOBt
%JNFO[JKB-NNYNN
4,85
KM
KM
-3
0%
ELEMENT ZA
KOVANU OGRADU
t;BTWFWSTUFPHSBEB
t.POUBäBKFEOPTUBWOB
t%JNO[JKF7JTJOB
NNYNN
36,95
t$JKFOB
QPN
KM
KM t7JTJOB
NN
-33%
74,95
KM t7JTJOB
KM NN
-24%
TRAVA VJEŠTAČKA
t0UQPSOBOBLJÝVJNSB[t/F
CMJKFEJQPETVODFNt+FEOPTUBWOP
PESäBWBOKFt*EFBMOBQPEMPHB[B
CBÝUFQBSLPWFJtTWFWSTUFUFSFOB
2,00
KM
KM
-31%
ĐEVĐIR
t%JNFO[JKFDNt
7JTPLPLWBMJUFUOBQMBTJLBt
%PTUVQBOVWJÝFCPKB
t%PJTUFLB[BMJIB
8,50
KM
PLETIVO
FARMERSKO
P
t1PDJOLPWBOP
N
tÇJDBöNN
t7JTJOBN
t%JNFO[JKB#VOUNt
,PMJǏJOFPHSBOJǏFOF
36,45
90
60,00
KM
t99
1",.
KM
E
OGRANIČEN
PANEL
KOLIČINE
OGRADNI
t1PDJOLPWBO
JQMBTUJöDJSBOtÇJDBNN
PUWPSPLDBYNN
t0KBǏBOKBt7JTJOB
NNEVäJOBNN
t#PKB[FMFOB
50
Jesenja
RASPRODAJA
VEĆ OD
LED TELEVIZOR LG
LG
tDNhhFLSBOt
SF[PMVDJKBYt
PTWKFäFOKFI[NDJ
I[tUJQFLSBOBMDEMFE
FEHFJQTtEWCDUUVOFS
5
KM
-30%
BOCA ČEP SA
DEKOROM MAT
tTUBLMPtEPJTUFLB[BMJIB
46,00
KM
KM
SAKSIJA
CLASSICO 35/33
-31%
tWJTPLPLWBMJUFUOJQWDt
EPJTUFLB[BMJIBt.BSLFU
MBUBÝJTUBSǏFWJDB[BMVäBOJtt
[BVOVUSBÝOKFJWBOKTLFQSPTUPSJKF
JESTE LI ZNALI
?
Odjeća u tamnim nijansama zelene je
odlična ako želite istaći talent za timski rad.
Izbjegavajte zelenu ako se bavite politikom,
jer ona emituje konzervativne poruke.
ZA VIŠE INFORMACIJA
O VELUX ROGRAMU NA
RASPOLAGANJU VAM JE
KOMERCIJALISTA
BOJAN LOLIĆ 066/319-386
2,
10%
27,95
KM
N
VODONEPROPUSNA MASA HIDROZAN
t1PHPEBO[BQPESVNFCB[FOF
QJULFWPEFt0EMJǏOBWPEPOFQSPQVTOPTU
JǏWSTUPǎBt1PUSPÝOKBLHNtLH
POPUSTA NA
KOMPLETAN PROGRAM
VELUX PROZORA
177,30
KM
KM
UŠTEDA % t9DN
225,00
KM
25
$JKFOBQP
PN
äO
V
E
SV
NFU
KM
KM
UŠTEDA % tYDN
KROVNA FOLIJA
t1BSPQSWPEPOFQSPQVTOBGPMKB[B[BÝUJUV
JUV
tUFSNJǏLJIJ[PMBDJKBtHStINt
198,
OPTILIGHT
99
KM
KROVNI PROZOR
Z IZLAZ NA KROV
ZA
t
t0ELWBMJUFUOF
CPSPWJOFJOUFHSJTBO
P
PQÝBWtLSJMPPE
B
BMVNJOJKVNB
TAVANSKE STEPENICE
E
t%SWFOFTBNFUBMOJN
LMKFÝUJNBJPQSVHBNBt
YY
UŠTEDA %
t9DN
KROVNI PROZOR
SA OPŠAVOM
t0ELWBMJUFUOFCPSPWJOF
t[BÝUJǎFOBMVNJOJKVNTLJN
QSPöMJNB
2SVHåDQSURL]YRGQL
DVRUWLPDQ
9(/8; VWYDUD EROMH åLYRWQR RNUXåHQMH SRPRüX
GQHYQH VYMHWORVWL L VYMHåHJ
YD]GXKDNRMLGROD]LVNURYD
3URL]YRGQL SURJUDP VDGUåL
ãLURNDVRUWLPDQNURYQLKSUR]RUD]DMHGQRVUMHãHQMLPD]D
UDYQH NURYRYH 3RUHG WRJD
9(/8; QXGL PQRJR YUVWD
proizvoda za dekoraciju i zaãWLWX RG VXQFD UROHWQL SURL-
504,00
KM
UŠTEDA %
t9DN
15,99
KM
526,50
KM
KIT RAPID
t3BQJELJU[BMJKFQMKFOKFDJKFWJ[BtEJNOKBL
KM
2,20 2,95 4,39
KM
KM
KM
t9 t9
9NN
9NN
OPEKA ŠAMOTNA
tÀBNPUOFPQFLF[B[JEBOKFJQPQSBWLF
LF
779,
00
KM
t'*
839,00
VELUX, kvalitet
koji traje
VELUX, koji ima proizvodnju u 11 zemalja i proGDMQH ¿UPH X QHãWR PDQMH
od 40 zemalja, jedna je od
QDMMDþLKUREQLKPDUNLXJOREDOQRPVHNWRUXJUDÿHYLQVNLK
PDWHULMDODDQMH]LQLSURL]YRGLSURGDMXVHXQDMYHüHPGLMHOX VYLMHWD *UXSD LPD YLãH
RG]DSRVOHQLK6MHGLãWH 9(/8; JUXSH QDOD]L VH
X +RUVKROPX VMHYHUQR RG
.RSHQKDJHQD
560,00 KM
t9
9NN
VODONEPROPUSNA
MASE I PREMAZI
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡2NWREDUVNRL]GDQMH‡
6
]YRGD]DXJUDGQMXSURL]YRGD QD GDOMLQVNR XSUDYOMDQMH
L WHUPDOQLK VRODUQLK SDQHOD
]D XJUDGQMX QD NURYRYH
9(/8; WHKQRORJLMD WDNRÿH
GREDYOMDRULJLQDOQH9(/8;
NRPSRQHQWHSDUWQHULPDNRML
UDGHQDSROMX]DãWLWHRGVXQFD]DNURYQHSUR]RUH
.YDOLWHW MH JODYQL SULRULWHWX¿UPL9(/8;LJGMHVH
RGYDMDMX ]QDWQD VUHGVWYD ]D
WHVWLUDQMD NRQWUROX NYDOLWHWD
LLVSLWLYDQMHWUåLãWDNDNRELVPRELOLVLJXUQLGDSURL]YRGL
]DGRYROMDYDMXVYLP]DKWMHYLPDNOLMHQDWD
8 9(/8; LVWUDåLYDþNRP
FHQWUX SURL]YRGL VH QHSUHNLGQR SRGYUJDYDMX UD]QLP
YUVWDPD WHVWLUDQMD NDR VDVWDYQL GLR QDVWRMDQMD GD VH
UD]YLMXLSREROMãDMXSURL]YRGL
7DNRÿH SURL]YRGL VH L]ODåX HNVWUHPQLP NOLPDWVNLP
XVORYLPDVDRþHNLYDQMHPGD
JRGLQDPD VDYUãHQR UDGH X
XVORYLPD VYDNRGQHYQH XSRWUHEH
9(/8; SRGVWLþH NXSFH
GDRþHNXMXVDPRQDMEROMHWH
VYRMX SURL]YRGQMX SRGVWLþX
GREULPJDUDQFLMDPD
,62
9(/8; IDEULNH FHUWL¿NRYDQH VX SUHPD ,62 D
krovni prozori dizajnirani
VX L SURL]YHGHQL X VNODGX V
UHOHYDQWQLP PHÿXQDURGQLP
VWDQGDUGLPD
8 VSHFL¿þQLP SRGUXþMLPD
NDRãWRMHþYUVWRüDYRGH9(/8; MH XYHR VYRMH YODVWLWH
VWDQGDUGH NRML VX VWURåLML RG
PHÿXQDURGQLKVWDQGDUGD
8 GUåDYDPD X NRMLPD MH
9(/8; SUYR RVQRYDQ MRã
XYLMHNVHPRJXSURQDüLSUR]RULNRMLVXXIXQNFLMLDNRML
VXXJUDÿHQLSULMHYLãHRG
JRGLQDQDMEROMLPRJXüLGRND]L]GUåOMLYRVWL
KM
t'*
899,00
KM
t'*
%*./+",,0.1-&5.
1,90
KM
2,95
KM
tDN
3,80
KM
1875,00
KM
%PTUVQOPQP
DIMNJAK
OBSVEäCJ
,0.1-&5*$4
t6LPNQMFUVTFOBMB[F
TWJFMFNFOUJ[BtQSBWJMOV
JQPUQVOVNPOUBäV
EJNOKBLBtötN
tDN
STAKLENA VUNA
t5PQMPUOBJ[WVǏOBJ[PMBDJKB
STAKLENA VUNA TERRA
t7JÝFOBNKFOTLFJ[PMBDJKTLFQMPǏFPE
tNJOFSBMOFTUBLMFOFWVOFt%FCMKJOBDN
2N
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡2NWREDUVNRL]GDQMH‡
5,90
46,50
HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ
$&3&4*5$-t,IJESPJ[PM
QSFNB[[BLVQBUJMBQPESVNF
t7PEPPUQPSBOt1PUSPÝOKBLHNVEWBTMPKBtLH
7,90
preko
CEMENTNI MALTER
LH
t1PUSPÝOKBLHNDNtLH
KM
KM
FUG MASA ZA RIGIPS SUPER
t'VHJSBOKFTQPKFWBLPEVHSBEOKF
tSJHJQTQMPǏBtLH
RIGIPS PLOČA
artikalaa
tNN
tNN
YNN YNN
YNN YNN
6,40
KM
14,45
95
KM
KM
FUG MASA ZA RIGIPS VARIO
HJQT
t'VHJSBOKFTQPKFWBLPEVHSBEOKFtSJHJQT
QMPǏBCF[NSFäJDFCF[USBLFtLH
14,
RASPRODAJA
9,95 10,45
KM
15,
+FTFOKB
KM
KM
RIGIPS PLOČA VODOOTPORNA
t*[SBEBQPULSPWMKBJQSFHSBEOJI[JEPWBt7PEPPUQPSOB
tNNYNNYNN
14,45
75
QP
%PTUVQOP
OBSVEäCJ
KM
KM
KM
RIGIPS PLOČA
VATROOTPORNA
t*[SBEBQPULSPWMKBJQSFHSBEOJI[JEPWB
t7BUSPPUQPSOBtNNYNNYNNt.BSLFU;BMVäBOJV
PTUBMJNNBSLFUJNBEPTUVQOPQPOBSVEäCJ
KM
ČETKA ZA CIJEVI
tƎFMJǏOBǏFULB[BǏJÝǎFOKFDJKFWJt
TBOBWPKFN[BOBTUBWBLtö
7,50
(-&5."-5&3LH3*."/0
tLHt*EFBMBO[BNBMUFSJTBOKF
QSFLPCFUPOB*PQFLBSTLJIQSPJ[WPEB
SFOPWJSBOKB*PQVOKBWBOKBQVLPUJOB
SVQBJTQPKFWBy
15,95
7
ČETKA ZA CIJEVI
tƎFMJǏOBǏFULB[BǏJÝǎFOKFDJKFWJtTB
L ö
OBWPKFN[BOBTUBWBLtö
16,95
KM
GLET MASA RIMANO XL
t(MFUPWBOKFTWJIQPWSÝJOBNPLSPOB
NPLSPt#F[OBLOBEOPHCSVÝFOKBt
1PUSPÝOKBLHNNNtLHt#PKB
CJKFMB
KM
22,39
2,45
KM
KM
#0+";".&5"-V70%&/"
t1SJNKFOKJWBEJSFLUOPOBISêVt/B
CB[JWPEFCS[PTVÝFOKFt1PUSPÝOKB
NMNtMt#PKBCJKFMJ
22,50
KM
-+&1*-03J'*9
t-KFQJMP[BSJHJQTQMPǏFEJSFLUOP
OBtNBTJWOF[JEPWFCF[
QPELPOTUSVLDJKFtLH
TRAKA
RIGIPS SA STAKLENIM
VLAKNIMA t;BPKBǏBWBOKF
SBWOJIGVHB
JSVCPWBtWFPNBUBOLBMBLB[B
OBOPÝFOKFtNN9N
3,85
KM
DIHTUNG TRAKA
t;WVǏOBJ[PMBDJKBLPEJ[SBEF
QSFHSBEOJI
t[JEPWBPESJHJQTBtNN
KM
KM
tDN
STAKLENA VUNA
TVRDOPRESOVANA
t1PEOFUWSEPQSFTPWBOF
FWVOF
J[PMBDJKTLFQMPǏFtPETUBLMFOFWVOF
4,70 6,45
KM
tDN
FUG MASA NANOCOLOR
t;BGVHPWBOKFLFSNBJǏLJIQMPǏJDBt
#PKBTWFOJKBOTFt
4,10 5,90
tDN
KM
KM
tDN
NAGRADNA IG
RA
NEMA ZIME UZ
CENTRUM PEĆ
I I KAMINE
Svakog petka
u Okto
osvojite Alfa šp bru
oret
STAKLENA VUNA
SA ALU FOLIJOM
t-BHBOJöMDPETUBLMFOFWVOF
tLBÝJSBOTBBMVGPMJKPNt%FCMKJOBDN
BDN
KREDITI ZA PENZIONERE
*TLPSJTUJUFNPHVǎOPTULVQPWJOFOBLSFEJU
4WFÝUP7BNKFQPUSFCOPKF
LPQJKBMJǏOFLBSUFQFO[JPOJǏFLQSJKBWBNKFTUBCPSBWLB
QPQVOKFOPCSB[BDLPKJQFO[JPOFSEPCJKBPEOBT
1SJMJLPNPEMBTLBV3BJòFJTFOCBOLVQFO[JPOFSUSFCB
QPWFTUJKFEOPHQFO[JPOFSBLBPKFNDB
RATE
10,80
KM
KM
KIT TRAJNO ELASTIČNI
t1PHPEBO[BQPQVOKBWBOKF
QVLPUJOBt7JÝFTUSVLBOBNKFOBtLH
16,90
KM
KM
PRODAJA ROBE
NA KREDIT
ZA ZAPOSLENE
;BTWFJOGPSNBDJKFPCSBUJUFTF$&/536.NBSLFUJNB
&."+--",V"-,:50/
t1SJNKFOBEJSFLUOPOBISêVt
7JTPLPFMBTUJǏBOKFEBOQSFNB[t
1PUSPÝOKBM[BNtMt#PKB
4JWBSBM
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡2NWREDUVNRL]GDQMH‡
8
SELOTEJP
MOLERSKO-FARBARSKI CENTAR
ALAT I PRIBOR
made in BIH
TERENSKI KOMERCIJALISTA
ZA VELEPRODAJU
DEJAN ILIĆ
KONTAKT 066 726 647
2,00
0,
KM
ULOŽAK MULTIKOL
MULTIKOLOR
OLOR
O
POLIAKRIL
t%JNFO[JKFDNö
KF
NNt7JÝFOBNKFOTLJ
0,
95
KM
ULOŽAK VELUR [BTWFWST
t1PHPEBO[BTWFWSTUF
QP
MBLJSBOKBt0UQPSBOOB
SBTUWBSBǏFtDNö
NN
0,
95
KM
ZAŠTITNA FOLIJA
t;BQSFLSJWBOKFJ
[BÝUJUVOBNKFÝUBKBQSJ
tNPMFSTLPGBSCBSTLJN
SBEPWJNBtNZt
%JNFO[JKFYN
1,
2,
95
KM
LOPATICA ZA
NANOŠENJE SILIKONA
t,PSJTOBBMBULB[B
OBOPÝFOKFTJMJLPOB
3,
35
KM
TRAKA PROTIV
KLIZANJA
t5SBLBQSPUJWLMJ[BOKBOB
TUFQFOJÝUVtNNYN
3,50
KM
SELOTEP
t4FMPUFQ[BMKFQMKFOKFJ
QBLPWBOKFt[BLVǎOVJ
JOEVTUSJKTLVVQPUSFCVt
NNYNt#PKB#JKFM
NBUQSP[JSOJ
5,
50
KM
VALJAK
K
TAKOLOR
ULOŽAK ELITAKOLOR
t'BTBEOJQPMJBLSJMWSIVOTLJ
LWBMJUFUt%JNFO[JKFDN
öNNt3VǏLBöNN
5,
90
KM
MISTRIJA
t/FISêBKVǎJǏFMJLt(VNFOB
LESÝLBtYDN
5,95
KM
2,10
KM
tNNYN
TRAKA DAKT
t&LTUSBKBLBJWPEPPUQPSOBBSNJSBOBUSBLBt[B
JOEVTUSJKTLVJLVǎOVVQPUSFCVt#PKBTJWB
2,70
3,10
3,90
KM
tNNYN
KM
tNNYN
KM
tNNYN
KM
tNNYN
KREP TRAKA
t;B[BÝUJUVQSJMJLPNCPKFOKBMBLJSBOKBtLBPJ[BPQÝUV
OBNKFOVt-BLPTLJEBOKF#F[PÝUFǎFOKB
•
GLETER PVC
t%FCMKJOBNNt
%JNFO[JKFYDN
3,50
KM
STRUGAČ
STIROPORA t;B
SBKCBOKFTUJSPQPSBSBWOJ
t%JNFO[JKFYDNt
.FUBMOPUJKFMPQWDSVǏLB
7,90
PIŠTOLJ
ZA SILIKON
t.FUBMOJOB[VCMKFOJ
QPMVPUWPSFOJ
4,50
GLETER RAVNI
t/FISêBKVǎJǏFMJLESWFOB
ESÝLBtYDN
KM
TRAKA OBOSTRANA
t-KFQMKFOKFQPEOJI
PCMPHBTUB[BUFQJIB
tSB[OJI17$
QPEPWBTUBLMBLBSUPOBt
NNYN
KM
ŠPAHTLA
t/FISêBKVǎJǏFMJLFMBTUJǏOB
t(VNFOBLESÝLBtDN
4,
50
U •R •A• D •I•
•
S • A •M •
Kaže stara narodna poslovica da se niko nije naučen
rodio. I za sve postoji prvi put.
Za ovaj primjer Vam predlažemo farbanje metalne drške
metle. Ove stvari su sklone
hrđanju i obzirom da su jeftine, zaštita protiv hrđanja im
nije jača strana. Umjesto da
je bacite ofarbajte je, naučite
nešto korisno i udahnite im
novi život.
KM
3
. Dalje Vam treba samoljepljiva krep traka.
Veoma je korisna i ima široku primjenu u Uradi Sam
majstorisanju. Postoje dvije
vrste. Jedna se koristi za lijepljenje na zidove i ima jači
lijepak na ljepljivoj strani. I
druga se koristi za lijepljenje na drvene ili metalne
podloge. Ona ima nešto
manje ljepljivu stranu.
1
TELESKOP
t.FUBMOJQPEFÝBWBKVǎJ
t%JNFO[JKFN
11,95
KM
. Najprije je potrebno šmirgl papirom odstraniti svu
hrđu i nečistoće koje mogu
da smetaju dobrom prijanjanju boje. Ovo je važno da se
dobro uradi jer bez toga boja
neće biti postojana i u vrlo
kratkom roku će početi da se
guli.
4
. Sada, koristeći krep traku obljepićemo sve one
dijelove koje ne želimo da
ofarbamo. To su neki plastični dijelovi, navoji i slično.
KM
VALJAK
ULOŽAK HAREDEX
t.PMFSTLJQPMJBLSJMt
%JNFO[JKFDNöNN
t3VǏLBöNN
VALJAK
ULOŽAK MAXIPROFI
t'BTBEOJQPMJBNJE
WSIVOTLJLWBMJUFUt
%JNFO[JKFDNöNN
t3VǏLBöNN
KAKO RADE
PRAVI MAJSTORI
FARBANJE ZA POČETNIKE
KM
ČETKA
t&LPOPNJL
WJÝFOBNKFOTLBt1WD
CJKFMBESÝLBtN
3,10
4,40
7,90
KM
ČETKA ZA RADIJATORE
t4WJKFUMBTWJOKTLB
EMBLBESWFOBESÝLBt
OFMBLJSBOBtw
tNNYN
KM
KM
KM
tNNYN
KM
2,20
40
1,80
KM
KM
tNNYN
KM
KM
ČETKA
t&LPOPNJL
WJÝFOBNKFOTLBt1WD
CJKFMBESÝLBtN
0,99
1,40
1,50
2,09
13,50
GLETER PERDAŠKI CRNI
tNNYN tNNYN
t1MBTUJǏOPUJKFMPJSVǏLBt
(VNBDSOBNNEFCMKJOFt
TRAKA AERO MASK VIOLET
YDN
t;BÝUJUB17$"-6TUPMBSJKFJTUBLMBtTMBCJKFMKFQMJWBOF
PTUBWMKBUSBHPWFt-BLPTLJEBOKF#F[PÝUFǎFOKB
KM
1,
KM
7,90
19
MREŽICA ZA VALJAK
t1WD[BDJKFêFOKF
WBMKBLBt%JNFO[JKB
YDN
7,55
KM
tNNYN tNNYN
EKSKLUZIVNI ZASTUPNIK
70
3,50
KM
2
. Posle toga neophodno
je vlažnom krpom skinuti
svu prašinu koja se po površini nakupila posle šmirglanja.
Razlog, naravno da boja bolje prijanja.
5
. Farbati se može sa svim
farbama za metal. U
ovom slučaju smo koristili
auto lak. Ovo je najjednostavniji način. Samo ravno-
mjerno poprskate tako da
sve pokrijete. Ne pretjerujte
da ne bi došlo do slijevanja
boje. Poslije nekoliko prskanja lijevo – desno shvatićete
koliko je ovo lako. Svakako,
podlogu iznad koje radite
zaštitite nekim starim novinama ili najlonom kako ne
bi došlo do neplaniranog farbanja terase ili nameštaja.
6
. Odmah poslje završetka
nanošenja boje skinite
zaštitnu krep traku. Poslje
relativno kratkog vremena
(oko desetak minuta po suvom vremenu) farba se osušila.
Poslje montaže metla izgleda... k’o nova.
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡2NWREDUVNRL]GDQMH‡
26,70
33,95 43,95
25,50
KM
UŠTEDA%
HLADNI PREMAZ
QSFNB B
t5FNFMKOJQSFNB[QSJQSFNB[B
MKFQFOLVtQPCPMKÝBWBWF[F[B
QPEMPHVtLHt
tNN
LJEPENKA KROVNA
t1PLSJWBOKFUPQMJOTLJIJ[PMBDJKBtQSWJ
BDJKB QSWJJ
TMPKLPEQPEBÝǏBOJILSPWPWBtN
ODNRVHERMLVDYHüLQRPERMD
L ODNRYD QD HSRNVL SROLXUHWDQVNRM L YRGHQRM RVQRYL
-DNR MH GREUR RWSRUDQ QD
DWPRVIHUVNH XVORYH L ãWR MH
YDåQR89MHSRVWRMDQ2WSRUDQ MH QD EXÿ L QH NRURGLUD
QD PHWDOX L DONDOQLP SRYUãLQDPD EHWRQ PHUPHU«
7HPSHUDWXUDQDQRãHQMDVYMHåH PDVH PRUD ELWL RG ž&
GRž&DXþYUãüHQHPDVH
WHPSHUDWXUQD SRVWRMDQRVW MH
RGž&GRž&
3RGUXþMHXSRWUHEH
(¿NDVQR UMHãDYD VYH SRWUHEH]D]DSWLYDQMHPLOHSOMHQMHP D PMHQMD VLOLNRQVNH
L DNULODWQH ]DSWLYQH PDVH
6DYUãHQROMHSLOR]D
OMHSLOD]DGUYRLRVWDODOMHSLVYDNRGRPDüLQVWYR
OD7.. 6XSHU 067UDQVSD2YR OMHSLOR QHPD PLULV UHQWMHKHPLMVNLRWSRUDQQD
UŠTEDA
%
tNN
LJEPENKA t*[PMBDJKB
QPEOJIQPWSÝJOBVPCKFLUJNBt
NBtt
TQSJKFǏBWBQSPEPSWMBHFtN
5,,4VQFS.4
5SBOTQBSFOU
7HND¿[VXSHU06WUDQVSDUHQW MH MHGQRNRPSRQHQWQD
PDVD]D]DSWLYDQMHLOLMHSOMHQMHED]LUDQDQD06SROLPHUXNRMDLPDGREUXDGKH]LMX
QDYHüLQXPDWHULMDOD
2þYUãüDYD X] SRPRü YODJH
L] YD]GXKD EH] VNXSOMDQMD LOL
IRUPLUDQMD PMHKXULüD 2GOLþQR SULDQMD QD YHüLQX PDWHULMDOD GUYR PHWDO DOXPLQLMXP
þHOLN EDNDU EHWRQ NHUDPLNX
SROLNDUERQ SROLHVWHU JXPX
PHUPHUVWDNORVWLURSRU39&
RJOHGDOD-DNRGREUDPRüLVWLVNLYDQMDLSULQLVNLPWHPSHUDWXUDPD 1H ]DJDÿXMH RNROLQX
L X VHEL QH VDGUåL UDVWYDUDþH L
L]RFLMDQDWH
KM
KM
KM
8,95
51,70
KM
KM
IMPREGNACIJA ZA CHROMODEN
t5FNFMKOJQSFNB[[B$ISPNPEFOMBLt%VäFǏVWB
QSJSPEOVCPKVESWFUBt1PUSPÝOKBMNtMt
#PKBCF[CPKOB
13,50
PUR PJENA
t4MBCPFLTQBOEJSBKVǎB
t-JKFQMKFOKFHB[JÝUB
tOBTUFQFOJDBNBtNM
KM
LJEPILO
TEKAFIX SUPER
MS TRANSPARENT
t;BCSUWMKFOKFJMKFQMKFOKF
TWVEBHEKFtOJKFQPäFMKOP
EBTFWJEJNBTBtNMt
#PKBCF[CPKOJ
YRGX PRUVNX YRGX NUHþQX
YRGX NDQDOL]DFLMX UDVWYRUH
NLVHOLQD L ED]D SULYUHPHQR
RWSRUDQQDJRULYDPLQHUDOQD XOMD ELOMQD L åLYRWLQMVND
XOMD L PDVWL D QHRWSRUDQ QD
RUJDQVNHNLVHOLQHDONRKRO
NRQFHQWURYDQD PLQHUDOQD
XOMD
11,50
73,50
KM
LAK ZA PARKET CHROMODEN
t,QPMJVSFUBOTLJMBLWJTPLPLWBMJUFUBOt
&MBTUJǏBOPUQPSBOOBNFIPÝUFǎFOKBt1PUSPÝOKBMN
VKFEOPNTMPKVt4FU[BNt#PKBCF[CPKOJTKBKOJ
KM
136,50
KM
SILIKON
TEMPERATURNI
t1PQVOKBWBOKF
TQPKFWBJ[MPäFOJIt
QPWJÝFOJNUFNQFSBUVSBNB
$tNMt#PKBDSOJ
LAK ZA PARKET CHROMODEN
t,QPMJVSFUBOTLJMBL
WJTPLPLWBMJUFUBOt&MBTUJǏBOPUQPSBOOBNFIPÝUFǎFOKB
t1PUSPÝOKBMNVKFEOPNTMPKVt4FU[BNt
#PKBCF[CPKOJTKBKOJt
8,90
KM
4,90
KM
IMPREGNACIJA ZA DRVO BELES
B
t0TOPWOB[BÝUJUBESWFUBtÀUJUJPEJOTFLBUB
M # C K J
HMKJWJDBUSVMKFOKBt1PUSPÝOKBMNtMt#F[CPKOJ
9,50
KM
BELOCID
MASA BITUMENSKA
KA
t6OJÝUBWBÝUFUPǏJOFJJOTFLUFVESWFUVtM
t-KFQMKFOKFJ[BQUJWBOKF
OBLSPWPWJNBtPUQPSBOOB
67JTWFWSFNFOTLFVTMPWF
tQSJKBOKBOBTLPSPTWF
KM tM
KM
tM
QPWSÝJOFtNMt#PKBDSOB
9,70
10,85
9,95
KM
LJEPILO MULTI USE TEKAFIKS
t+FEOPLPNQPOFOUOB[BQUJWOB
NBTBJMKFQJMPt0EMJǏOPQSJKBOKB
OBHPUPWPTWFQPWSÝJOFtNMt
#PKBCJKFMB
3,30
TERACO ZRNO
t0QÝUBQSJNKFOBVHSBêFWJOBSTUWVtLBPJ[B
VLSBÝBWBOKFPCKFLBUBJTUB[BtLHt#PKB
CJKFMB
GEOTEKSTIL
t;BÝUJUBQVUFWBJTUB[BPEQSPCJKBOKBt
USBWFJCJMKBLBt7JTJOBNt
KM
UŠTEDA%
NITRO RAZREĐIVAČ
t3B[SFêJWBOKFOJUSPCPKBJ
MBLPWBt1SBOKFBMBUBtMt
KM
KM
$JKFOBQP
PN
NFUSVEVäO
55,10
KM
MONTAŽNO LJEPILO
5&,"'*,4#5
t-JKFQMKFOKFQPSP[OJI
NBUFSJTUJSPQPSB
tNMt#PKBCJKFMB
66,90
KM
KM
UŠTEDA%
LJEPILO ZA PARKET PARKETOFIX
t;BMJKFQMKFOKFLMBTJǏOPHQBSLFUBt/B
CB[JWPEFOFEJTQFS[JKFt1PUSPÝOKB
LHNtLHt#PKBCJKFMB
SADOLIN BELTON
t0EMJǏOB[BÝUJUB[BTWFWSTUFESWFUBt
0UQPSBOOBLMJNBUTLFVUJDBKFt1PUSPÝOKB
MNt#PKB4WFOJKBOTF
12,50
13,95
KM
KM
KM
KM
LJEPILO TEKAFIX
HT MOMENT
t5SFOVUOP
VǏWSÝǎJWBOKFtTB
KBLPNOPTJWPÝǎVtNMt
#PKBCF[CPKOJ
3,10
3,99
LJEPILO ZA PARKET
t;BMJKFQMKFOKFLMBTJǏOPHQBSLFUBt/BCB[J
WPEFOFEJTQFS[JKFt1PUSPÝOKBLH
NtLHt#PKBCJKFMB
54,90
tM
71,50
KM
tM
SADOLIN BELTOP
B
t0EMJǏOB67[BÝUJUBESWFUBt0UQPSBOOB
LMJNBUTLFVUJDBKFt1PUSPÝOKBMNtt
#PKB4WFOJKBOTF
Komercijalista za
veleprodaju
CHROMOS I BELINKA
Siniša Gagić,
kontakt: 066 117 185
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡2NWREDUVNRL]GDQMH‡
10
DEKORATIVNI
STUDIO
P O D S TA R Č E V I C O M
Kontakt informacije Željko Malinić Telefon: 066/117-182
22,90
KM
MEGAPOL
T
t0QJT&LPOPNJǏOBVOVUSBÝOKBCPKt0QJT
7TPLPQPLSJWOB1BSPQSPQVTOBt1PUSPÝOKB-Nt
1BLPWBOKF-t#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF$)30.0.*9
23,90
KM
POLIKOLOR HOBY t0QJT6OVUSBÝOKB
B
[JEOBCPKBt0QJT0UQPSOBOBTVIPCSJTBOKFt
SJTBOKFt
1PUSPÝOKBNMNt1BLPWBOKF-t#PKB#JKFMB
-t#PKB#JKFMB
25,90
KM
POLIFLOR
t0QJT%JTQFS[JWOBVOVUSCPKB
USPÝOKB -N t
t0QJT7JTPLPQPLSJWOB1BSPQSPQVTt1PUSPÝOKB-Nt
1BLPWBOKF-t#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF$)30.0.*9
31,95
KM
JUPOL CLASSIC t0QJT&LPMPÝLB
BOB
VOVUSBÝOKB[JEOBCPKBt0QJT0UQPSOBOB
TVIPCSJTBOKFt1PUSPÝOKBNMN
K +6.*9
t1BLPWBOKF-t#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF+6.*9
31,95
KM
POLIFLOR EXTRA
0QJT
t0QJT%JTQFS[JWOBVOVUSBÝOKBCPKBt0QJT
ÝOKB -N
7JTPLPQPLSJWOB1BSPQSPQVTOBt1PUSPÝOKB-Nt
#PKB&YUSB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF$)30.0.*9tM
56,90
KM
MEGAFAS AQUA
t0QJT&LPOPNJǏOB[JEOBCPKBt0QJT
7BOKTLF6OVUSBÝOKFQPWSÝJOFt1PUSPÝOKB-Nt
1BLPWBOKF-t#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF$)30.0.*9
57,
90
KM
BOJA FASADNA - MARK t0QJT
%JTQFS[JWOBGBTBEOBCPKBt0QJT
/FÝLPEMKJWBQPPLPMJOVt1PUSPÝOKBNMNt
TJSBOKF+6.*9
1BLPWBOKFLHt#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF+6.*9
60,95
KM
UNIGRUND
T
t0QJT5FNFMKOJGBTBEOJQSFNB[t0QJT
HN t
;BTWFWSTUFGBTBEBt1PUSPÝOKBHNt
1BLPWBOKFLHt#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF+6.*9
87,90
KM
FASADEX AQUA t0QJT,WBMJUFUOB
GBTBEOBCPKBt0QJT7PEPPECPKOB
L
K
1BSPQSPQVTOBt1PUSPÝOKB-Nt1BLPWBOKF
-t#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF$)30.0.*9
89,
90
KM
ACRYLCOLOR
FE t
t0QJT"LSJMOBGBTBEOBCPKBWPEPNSB[SKFEt
NMN t
0QJT+BLPWPEPPECPKOBtPUSPÝOKBNMNt
1BLPWBOKF-t#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF+6.*9
89,
90
KM
REVITAKOLOR AG t0QJT.JLSPBSNJSBOB
OB
OB
BLSJMOBGBTBEOBCPKBt0QJT7PEPPECPKOB
Nt
1BSPQSPQVTOBt1PUSPÝOKBNMNt
1BLPWBOKFMt#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF+6.*9
12,10
Poređenje
fasada
KM
13,50 KM
UŠTEDA10%
FASADNO
LJEPILO
CT 83
t-KFQJMP
QPMJTUJSFOTLJI
[BMJKFQMKFOKFQPMJTUJSFOTLJI
tQMPǏBVUFSNJ[PMBDJKTLJN
TJTUFNJNBt1PUSPÝOKB
LHNtLH
13,50
KM
14,95 KM
UŠTEDA10%
FASADNO
LJEPILO
THERMO
UNIVERZAL
t1BSPQSPQVTOP
WJTPLPFMBTUJǏOPMKFQJMPJt
MFUNBTBöOFHSBOVMBDJKF
[BTUJSPQPSt1PUSPÝOKB
LHNtLH
69,955
KM
M
FASADEX
X
GRUND
t0QJT
OJ
6OJWFS[BMOJ
QSFNB[
UFNFMKOJQSFNB[
t0QJT;BTWFWSTUFGBTBEB
t1PUSPÝOKB-Nt
1BLPWBOKFLHt#PKB
#JKFMBt/JKBOTJSBOKF
$)30.0.*9
2YR SLWDQMH MH YDåQR
EXGXüL GD MHGLQR LVSUDYDQ RGDELU JDUDQWXMH GD
üH ]DãWLWQL SUHPD] LVSXQLWL
VYRMX IXQNFLMX 1D WUåLãWX
VXGDQDV]DVWXSOMHQHIDVDGQH ERMH QD ED]L VLOLNRQVNH
VPROH GLVSHU]LMVNH ERMH
X YUOR ãLURNRP UDVSRQX N
YDOLWHWD WH GLVSHU]LYQH VLOLNDWQHERMH
Da bi vam olakšali odabir
RGJRYDUDMXüHJWLSDERMHGRQRVLPR YDP VNUDüHQL SULND]
SUHGQRVWL L QHGRVWDWDND VYDNRJ SRMHGLQRJ WLSD ERMH WH
SRGORJHQDNRMLPDVHSUHSRUXþXMHQMLKRYDSULPMHQD
3UHPD WLSX YH]LYD ERMH
XRSãWHQR GLMHOLPR X GYLMH
NDWHJRULMH
- 0LQHUDOQHERMHNRMHNDUDNWHULãHPDWSRYUãLQDYLVRND SURSXVQRVW QHSRVWRMDQMH
WHUPRSODVWLþQRVWLNUXWLLNUWL
¿OP WH NUHGDQMH SRYUãLQVND
UD]JUDGQMD ¿OPD NRMH L]D]LYDHIHNWVDPRþLãüHQMD'DNOH NRG RYLK ERMD PDQMH MH
LVWDNQXWRVWYDUDQMH¿OPDNDR
RUJDQVNH RSQH =DãWLWQL VORM
VH VWYDUD KHPLMVNLP UHDNFLMDPDVSRGORJRPLLOLXJOMLþQLP GLRNVLGRP L] ]UDND
0HÿXWLP GD EL VH SRVWLJOD
EROMD VWDELOQRVW L SREROMãDOD
SULPMHQVND VYRMVWYD GDQDV
JRWRYR VYDNL WLS PLQHUDOQLK
ERMD ]DVWXSOMHQLK QD WUåLãWX
LPD RGUHÿHQX NROLþLQX RUJDQVNRJ YH]LYD GLVSHU]LMH
8 RYX JUXSX ERMD VSDGDMX
VLOLNDWQHERMHLYDSQHQHERMH
- %RMH QD ED]L XPMHWQLK
VPROD þLQH GDQDV QDM]DVWXSOMHQLMXJUXSXSUHPD]D2QH
RWYUGQMDYDMX¿]LNDOQLPVXãHQMHP WM LVSDUDYDQMHP YRGH
LOLRWDSDODSULþHPXVHVWYDUD
YRUHQL
YLãHLOLPDQMH]DWYRUHQL¿OP
RJ ¿OPD
¿OPD XYHOLNR
XYH
6YRMVWYD RYRJ
RYOMHQDVDPRPIRUP
VXXVORYOMHQDVDPRPIRUPX-
13,95
KM
MINERALNA FASADA
- EDEL PUTZ
TBEBt0QJT7PEPPECPK
t0QJT;BWSÝOJTMPKEFNJUGBTBEBt0QJT7PEPPECPKOB
NNLHN
1BSPQSPQVTOBt1PUSPÝOKBNNLHNNN
PKB#JKFMB
LHNt1BLPWBOKFLHt#PKB#JKFMB
13,90
KM
I
IMPREGNACIJA
C
CHROMOFAS
tt0QJT5FNFMKOJQSFNB[t
0
0QJT;BNJOFSBMOFGBTBEF
t1PUSPÝOKB-N
t1BLPWBOKF-t#PKB
#F[CPKOB
JESTE LI
ZNALI
Koji tip boje?...odabrati s obzirom na vrstu podloge
?
Najveća
zgrada
na svijetu
koja je
napravljena
od drveta je ruska
pravoslavna crkva koja
se nalazi na ostrvu Kiži.
Ova crkva je izgrađena
još godovo prije 150
godina...
13,95
KM
MINERALNA AGLAĐENA
FASADA - MARK
t0QJT;BWSÝOJTMPKEFNJUGBTBEB
t0QJT7PEPPECPKOB1BSPQSPQVTOB
t1PUSPÝOKBNNLHNNNLHNt
1BLPWBOKFLHt#PKB#JKFMB
ODFLMRPRGQRVQRVDGUåDMHPL
WLSRPYH]LYDWHRVWDOLPNRPSRQHQWDPD ERMH 6WDQGDUGQH
IDVDGQH ERMH QD ED]L XPMHWQLK VPROD LPDMX HODVWLþQLML
¿OPMDþHL]UDåHQXWHUPRSODVWLþQRVW ]DYLVQR R IRUPXODFLML PRJX LPDWL VYLOHQNDVWL
VMDMGRGXERNRJPDWDWHPDQMH L]UDåHQX SDURSURSXVQRVW
X SRUHÿHQMX V PLQHUDOQLP
ERMDPD
6LOLNRQVNHERMHSRVYRMLP
VYRMVWYLPDSUHGVWDYOMDMXVUHGLQXL]PHÿXPLQHUDOQLKERMD
LERMDQDED]LXPMHWQLKVPROD 1DLPH VLOLNRQVNH ERMH
LPDMX NUW L SRUR]DQ ¿OP SRSXWPLQHUDOQLKERMD6GUXJH
VWUDQH PHKDQL]DP IRUPLUDQMD¿OPDMHQDMYHüLPGLMHORP
¿]LNDOQRVXãHQMHPDGDMH]DVWXSOMHQDLKHPLMVNDUHDNFLMD
VNYDUFRPL]SRGORJH
Nastavak u
LGXüHPEURMX
46,95
KM
51,95 KM
UŠTEDA10%
tNNLHN
tNNLHN
AKRILNA ZAGL. FASADA
- FASADEX
t;BWSÝOJTMPKEFNJU
GBTBEBt7PEPPECPKOB
1BSPQSPQVTOBt1BLPWBOKF
LHt#PKB#JKFMBt
/JKBOTJSBOKF$)30.0.*9
54,00
KM
36,
90
KM
KM
UŠTEDA
KM
UŠTEDA
5%
5%
AKRILNA ZAGL. FASADA - MEGAFAS t0QJT;BWSÝOJ
TMPKEFNJUGBTBEBt0QJT7PEPPECPKOB1BSPQSPQVTOB
t1PUSPÝOKBNNLHNtNNLHNt
1BLPWBOKFLHt#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF$)30.0.*9
39,90
KM
AKRILNA ZAGLAĐENA
FASADA - MARK
t0QJT;BWSÝOJTMPKEFNJUGBTBEBt0QJT
7PEPPECPKOB1BSPQSPQVTOBt1PUSPÝOKBNNLH
Nt1BLPWBOKFLHt#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF+6.*9
AKRILNA
ZAGLAĐENA
FASADA
t0QJT;BWSÝOJTMPK
EFNJUGBTBEBt0QJT
7PEPPECPKOB
1BSPQSPQVTOBt1PUSPÝOKB
NNLHNNN
LHNt1BLPWBOKF
LHt#PKB#JKFMBt
/JKBOTJSBOKF+6.*9
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡2NWREDUVNRL]GDQMH‡
12,20
KM
t1PN
12,50
KM
t1PN
1,60
KM
KM
t1PN
CADORO VELVET
GRASSELLO DI CALCE
VELATURE
t%FLPSBDJKB[B
t,MBTJǏOBEFLPSBDJKB
t%FLPSBUJWOB
VOVUSBÝOKFSBEPWFTBtTFEFGBTUJN
E G J
TUPSJKTLFWSJKFEOPTt[B
[BÝUJUBOB
VOVUSBÝOKFSBEPWFt1PUSPÝOKB FGFLUPNt1PUSPÝOKBNM[B
CB[JTJMPTBOBt&GFLBU
EWBTMPKBtMt.BSLFU4UBSǏFWJDBt TUBSPH[JEBt1PUSPÝOKB
LHNtLHt.BSLFU4UBSǏFWJDBt
/JKBOTJSBOKF."3$30.*&
/JKBOTJSBOKF."3$30.*&
NMtMt[BWBOKTLF
JVOVUSBÝOKFSBEPWF
t.BSLFU4UBSǏFWJDB
KM
KM
(SBEJÝLBt/JKBOTJSBOKF
t1PN
."3$30.*&
UNO
STUCCO VENEZIANO
B
t*[V[FUOPWPEPPUQPSOB
t%FLPSBUJWOBTKBKOB
SBÝOKV
CPKB[BWBOKTLVJtVOVUSBÝOKV
TJOUFUJǏLBPCMPHBt[BVOVUSBÝOKF
VQPUSFCVTBTBUFOTLJNJ[HMFEPt
KM
1PUSPÝOKBNM[BTWBLJTMPKtM SBEPWFt1PUSPÝOKBLHNt t1PN
-t.BSLFU4UBSǏFWJDB(SBEJÝLBt ABC RIFLESSI
t#PKB#JKFMBt.BSLFU4UBSǏFWJDBt
/JKBOTJSBOKF."3$30.*&
/JKBOTJSBOKF."3$30.*&
t%FLPSBDJKBTB
FGFLUPN
QSFMJKFWBKVǎJItCPKB[B
KM
VOVUSBÝOKFQPWSÝJOF
KM
t1PUSPÝOKBNM
ZIDAN
TEHNOGRUND
[BTWBLJTMPKtMt
t6OVUSBÝOKB
B
t5FNFMKOJQSFNB[[B
#PKB5SBOTQBSFOUt.BSLFU
C K
FLPOPNJǏOB[JEOBCPKB
[BWSÝOFtEFLPSBUJWOFNBMUFSFt
4UBSǏFWJDB(SBEJÝLBt
t7JTPLPQPLSJWOBt1PUSPÝOKB
1PUSPÝOKBLHNtLHt /JKBOTJSBOKF."3$30.*&
NLH[BTWBLJTMPKt,(
#PKB#JKFMBt.BSLFU
t#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF
4UBSǏFWJDB(SBEJÝLBt
."3$30.*&
/JKBOTJSBOKF."$30.*&
12,
50
13,
30
2,
55
24,90
61,50
6,
00
74,90
KM
KM
UŠTEDA 8%
TEHNOTHERM-SIL t;BWSÝOJ
;BWSÝOJ
TJMJLPOTLJEFLPSBUJWOJNBMUFSt
QSPUJWQMJKFTOJJBMHJ[BWBOJJVOVUSB
t1PUSPÝOKBNNLHNt
LHt#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF
."3$30.*&t.BSLFU4UBSǏFWJDB
79,35
KM
CADORO ALLUMINIO
O
t%FLPSBDJKB[BVOVUSBÝOKF
SBEPWFTBtTFEFGBTUJNFGFLUPN
t1PUSPÝOKBNM[BEWB
TMPKBtMt.BSLFU4UBSǏFWJDBt
/JKBOTJSBOKF."3$30.*&
89,90
HIDROQUARZ
105,35 KM t'BTBEOBCPKBQVOKFOBLWBSDPNt;BGBTBEF
PQUFSFǎFOFQVLPUJOBNBt1PUSPÝOKBN
UŠTEDA14%
LHt1BLPWBOKFLHt#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF
."3$30.*&t.BSLFU4UBSǏFWJDB
KM
9,50
KM
LJEPILO ZA STIROPOR
t0QJTMKFQMKFOKFTUJSPQPSBt1PUSPÝOKB
LHNt1BLPWBOKFLHt#PKBTJWB
11,
00
KM
LJEPILO+MALTA ZA STIROPOR
POR
ÝOB
t0QJTMKFQMKFOKFTUJSPQPSBt0QJT[BWSÝOB
Nt
NBMUBt1PUSPÝOKBLHNt1BLPWBOKF
LHt#PKBTJWBt
11,
12,50
KM
KM
t1PN
DECORI
CLASSICI
B
t%FLPSBDJKB
[[BVOVUSBÝOKFSBEPWF
K
E
tTBFGFLUPNNVMUJUPO
t1PUSPÝOKBNMt
Mt.BSLFU4UBSǏFWJDB
(SBEJÝLBt/JKBOTJSBOKF
."3$30.*&
7,55
KM
2,45
t1PN
PERLACEO
B
t%FLPSBUJWOB
[J
[BÝUJUBOBCB[J
L
TJMPTBOBt&GFLBUTUBSPH
[JEBt1PUSPÝOKBN
MtMt[BWBOKTLFJ
VOVUSBÝOKFSBEPWFt
/JKBOTJSBOKF."3$30.*&
t.BSLFU4UBSǏFWJDB
(SBEJÝLB
4,
50
KM
ROXIDAN
t%FLPSBUJWOJ[BWSÝOJ
PLTJEJSBOJFGFLUt[B
VOVUSBÝOKFSBEPWFt
1PUSPÝOKBNM
t-t.BSLFU4UBSǏFWJDBt
/JKBOTJSBOKF."3$30.*&
7,70
KM
t1PN
ROXIDAN FONDO
t%FLPSBUJWOBUFNFMKOB
NBTB[B309*%"/
t1PUSPÝOKBLHNt
LHt.BSLFU4UBSǏFWJDBt
/JKBOTJSBOKF."3$30.*&
t1PN
KM
t1PN
CONCRET ART INTERNI
t6OVUBSOKB[BWSÝOBEFLPSBDJKBtTB
J[HMFEPNDFNFOUBtQPUSPÝOKBLHN
tLHtNBSLFUTUBSǏFWJDBtOJKBOTJSBOKFNBSDSPNJF
9,50
9,50
KM
KM
LJEPILO+MALTA
AZ
ZA
STIROPOR
t0QJTMKFQMKFOKF
TUJSPQPSBt0QJT[BWSÝOB
NBMUBt1PUSPÝOKBLH
Nt1BLPWBOKFLHt
#PKBTJWBt
12,50
Jesenja
RASPRODAJA
preko
5000
artikalaa
10,00
KM
KM
t1PN
MY ART NEUTRO
t%FLPSBUJWOJQSFNB[TNJLSPLSJTUBMJNB
N
t[BVOVUBSOKFQPWSÝJOFtQPUSPÝOKBN
J
tMtNBSLFUTUBSǏFWJDBtOJKBOTJSBOKFNBSDSPNJF
8,90
11
t1PN
t1PN
EASY METAL
AL
L
t%FLPSBDJKB[B
[
[B
VOVUSBÝOKFSBEPWFt
NFUBMOPHJ[HMFEBt
1PUSPÝOKBNM[B
EWBTMPKBtMt.BSLFU
4UBSǏFWJDB(SBEJÝLBt
/JKBOTJSBOKF."3$30.*&
MARCOPOLO
O
t%FLPSBDJKB
[BVOVUSBÝOKF
SBEPWFtTBNFUBMOJN
FGFLUPNt1PUSPÝOKB
NMVKFEOPNTMPKVt
Mt.BSLFU4UBSǏFWJDB
(SBEJÝLBt/JKBOTJSBOKF
."3$30.*&
-20%
COMBAT 444
t%FUFSEäFOU[BǏJÝǎFOKF[JEPWB
tQSPUJWBMHJJHMKJWJDBt1PUSPÝOKB
NMQPTMPKVtMt#PKB#JKFMB
t.BSLFU4UBSǏFWJDB
17,90
KM
KM
-22%
COMBAT 222
t%FUFSEäFOU[BǏJÝǎFOKF[JEPWB
tQSPUJWBMHJJHMKJWJDBt1PUSPÝOKB
NMQPTMPKVtMt#PKB#JKFMB
t.BSLFU4UBSǏFWJDB
12,00
KM
15,90 KM
-25
%
STUCCOFACILE
t-BHBOJCS[PTVÝJWJLJUTBt
NJLSPTGFSBNBt1PUSPÝOKBNMt
Mt#PKB#JKFMBt.BSLFU4UBSǏFWJDB
9,80
KM
-20%
LJEPILO ZA STIR.
kg
CHROMOTERM FIX 25kg
t0QJT-KFQMKFOKFTUJSPQPSB
t0QJT;BWSÝOBNBMUBt1PUSPÝOKB
LHNt1BLPWBOKFLHt#PKB
4JWB
12,00
KM
15,90 KM
-15%
POLIKOLOR KARBO
t#JKFMBCPKB[B[BWSÝOV[BÝUJUVJt
EFLPSBUJWOVPCSBEVVOVUSBÝOKJI
QPWSÝJOBt1PUSPÝOKBN-t
1BLPWBOKF-t#PKB#JKFMBt
KM
11,00
90
KM
t1PN
KM
53,90
KM
59,90 KM
-1
LJEPILO+MALTA
TA Z
RK
A STIROPOR MARK
QPSBt0QJT B
t0QJTMKFQMKFOKFTUJSPQPSBt0QJTBWSÝOB
t 1BL
NBMUBt1PUSPÝOKBLHNt1BLPWBOKF
LH
LJEPILO+MALTA ZA
STIROPOR t0QJT
MKFQMKFOKFTUJSPQPSBt0QJT
[BWSÝOBNBMUBt1PUSPÝOKB
LHNt1BLPWBOKFLH
CANALGRANDE
t4KBKOBEFLPSBDJKB[BVOVUSBÝOKFtQPWSÝJOF
TBCMJTUBWJNLSJTUBMJNBt1PUSPÝOKBLHN
[BTMPKt.BSLFU4UBSǏFWJDBt/JKBOTJSBOKF."3$30.*&
0%
KULIRPLAST
t0QJT"LSJMOBNFSNFSOBGBTBEBt
0QJT%FLPSBUJWOB[BÝUJUBQPE[JEB
t1PUSPÝOKBNNLHNt
1BLPWBOKFLHt#PKB7JÝFCPKOJ
QSJSPEOJNFSNFSt
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡2NWREDUVNRL]GDQMH‡
12
NAGRADNA IGRA
ODGOVORNO PREMA
SEBI I RADNICIMA
23,00
KM
PRSLUK POLENA PLAVI
t.BUFSJKBM1PMJFTUFSTLPWMBLOP
t1BNVLt1PTUBWB1PMJBNJEOP
WMBLOPt#PKBQMBWBQPQVTUt
BLDJKBUSBKFEPJTUFLB[BMJIB
45,00
NOVO
KM
PRSLUK ANGARA CRVENI, PLAVI
t.BUFSJKBMQPMJFTUFSTLPWMBLOP
t#PLBDSWFOBQMBWBt,VQPWJOPN
QSTMVLBBOHBSBtHSBUJTNBKJDBLSBULJ
SVLBWCJKFMBUTIJSt"LDJKBUSBKFEP
JTUFLB[BMJIB
40,00
HLAČE RADNE KLAS.
SPEKTAR SIVA
t.BUFSJKBM1PMJFTUFSTLP
WMBLOPtQBNVLHN
tåFQPWJt#PKB4JWPDSOBTB
OBSBOêBTUJNEFUBMKJNB
t6[PSBL4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
(SBEJÝLB-BLUBÝJ
KM
PRSLUK FOX SIVI
t7BOKTLJNBUFSJKBMQPMJFTUFSTLPt
WMBLPOQBNVLt6NFUDJSBNFJMFêBPE
SFCSBTUPHTBNUBt1PETUBWBQPMJBNJEOP
WMBLOPt#PKBTJWBQMBWBt0CKFLUJ4UBSǏFWJDB
;BMVäBOJ(SBEJÝLB-BLUBÝJt7FMJǏJOF-999-
LJUX
1DSRPLQMHPR GD üH SULOLNRP L]YODþHQMDQDJUDGDX
RE]LUVHX]HWLVDPR SUDYLOQR L SRWSXQR SRSXQMHQL
QDJUDGQLOLVWLüLDVUHWQLGRELWQLFL üH ELWL L]YXþHQL SR
]DYUãHWNXWUDMDQMDQDJUDGQH
LJUH JRGLQH
YDÿHQMHP OLVWLüD L] NXWLMH
VOXþDMQLP L]ERURP SUHG
þODQRYLPDNRPLVLMH
%XGLWH RGJRYRUQL SUHPD
VHEL XåLYDMWH SRYODVWLFH L
RVYRMLWHQDJUDGH±ZHOOQHVV
ZHHNHQG X %DQMD 9UXüLFL
]DGYRMHLOLQHNXRGGUXJLK
YULMHGQLKQDJUDGD
.XSRYLQRP X QDãLP REMHNWLPD QD RGMHOX +7=D
WDNRÿH 9DV RþHNXMX PQRJL
SRSXVWLYLNHQGDNFLMHJUDWLVL]DWREXGLWHRGJRYRUQL
SUHPD VHEL L XåLYDMWH SRYODVWLFHMHUPLWRFMHQLPR
-HU&HQWUXPXYLMHNPLVOLQD9DV
51,00
40,00
KM
KM
PRSLUK BRESSAN
t7BOKTLJNBUFSJKBMQPMJFTUFSTLPtWMBLPO
H
PH
QBNVLt6NFUDJSBNFJMFêBPESFCSBTUP
TBNUBt1PETUBWBQPMJBNJEOPWMBLOP
t#PKB[FMFOBt7FMJǏJOF-.9-99-t0CKFLUJ
4UBSǏFWJDB;BMVäBOJHSBEJÝLBt-BLUBÝJ
NOVO
HLAČE RADNE
FARMER
SPEKTAR SIVA
t.BUFSJKBM1P
MJFTUFSTLPWMBLOP
tQBNVL
HNtåFQPWJ
t#PKB4JWPDSOB
TBOBSBOêBTUJN
EFUBMKJNBt6[PSB
L4UBSǏFWJDB
;BMVäBOJ(SBEJÝL
B-BLUBÝJ
40,00
KM
PRSLUK LEMAN SIVI
t7BOKTLJNBUFSJKBMQPMJFTUFSTLP
tWMBLOPTBTMQPKFN17$Bt;BUWBSBOKF
QBUFOU[BUWBSBǏt1PETUBWBQPMBSQPMJ
WMBLOPt#PKBTJWBQMBWBt0CKFLUJ
4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ(SBEJÝLB-BLUBÝJ
Ostvarite
popusta na
PRSLUKE
POLENA
åHOML GD QDJUDGLPR
QDãH YMHUQH NXSFH
DOL L GD SRGLåHPR
VVYLMHVW R ]DãWLWL QD UDGX
&HQWUXPX2NWREUXRUJDQL&
]]XMHQDJUDGQXLJUX
6YDNR SUDYQR OLFH NRMH
RRGGR2NWREUDQDSUUDYLUDþXQSUHNR.0QD
RRGMHOX +7=RSUHPHXELOR
NNRMHP &HQWUXP PDUNHWX
LPD SUDYR GD XþHVWYXMH X
QDJUDGQRM LJUL 3RSXQLWH
QDJUDGQL OLVWLü VYRMLP SRGDFLPD L XEDFLWH X NXWLMH
SUHGYLÿHQH ]D
QDJUDGQX
RYX
U
KM
36,00
Podržano od:
51,00
NOVO
KM
20
%
R SIVA
BLUZA RADNA SPEKTA
STLPWMBLOP
t.BUFSJKBM1PMJFTUF
t
tQBNVLHN
DSOB
,SBHOBSBWOBt#PKB4JWP
Bt
TBOBSBOêBTUJNEFUBMKJN
BǏt6[PSBL
;BUWBSBOKFQBUFOU[BUWBS
BEJÝLB
TUBSǏFWJDB;BMVäBOJ(S
-BLUBÝJ
45,00
KM
JAKNA NORD
t.BUFSJKBMQPMJFTUFSTLPWMBLOP
t7PEPOFQSPQVTOBWBSFOJÝBWPWJt
#PKB$SWFOBt,VQPWJOPNKBLOF/PSE
tHSBUJTNBKJDBLSBULJSVLBWQPMPt
"LDJKBUSBKFEPJTUFLB[BMJIB
45,00
KM
Samo u Oktobru:
KUPOVINOM JAKNE NORD
I QUEST - GRATIS POLO
MAJICA
KUPOVINOM PRSLUKA
ANGARA - GRATIS MAJICA
BIJELA T-SHIRT
JAKNA OUEST
t.BUFSJKBMQPMJFTUFSTLPWMBLOP
P
t7PEPOFQSPQVTOBWBSFOJÝBWPWJt
#PKB1MBWBt,VQPWJOPNKBLOF2VFTU
TU
tHSBUJTNBKJDBLSBULJSVLBWQPMPt
"LDJKBUSBKFEPJTUFLB[BMJIB
51,00
KM
JAKNA RIPSTOP CRNA/SIVA/CRVENA
A
t7BOKTLJNBUFSJKBMQPMJFTUFSTLP
tWMBLPO3JQTUPQPCMPäFO17$
PNtWPEPOFQSPQVTBOt1PETUBWB
QPMJFTUFSTLPWMBLOPt#PKB
DSOBTJWBDSWFOBt7FMJǏJOF.9-99-
66,00
KM
JA A KABAN
JAKN
t7BOK
t7 TLJNBUFSJKBMQPMJFTUFSTLP
tW
tWMBLO
PTBTMQPKFN17$Bt,BQVMKBǏB
TL
TLSJWFOBOBTLJEBOKFt1PETUBWB
QP UFSTLPWMBLOPt#PKBQMBWB
QPMJFT
UB
UBNOP
QMBWBt7FMJǏJOF-99-
70,00
KM
J
JAKN
A ZEF CRNA t7BOKTLJ
N
NBUFSJKBMQPMJFTUFSTLP
ttWMBLPOt1PETUBWBPEKFMKJWP
L
LS[OP
BLSJMOPtWMBLOP
QPMJFTUFSTLPWMBLOPt
1
1PEMP
HBQPMJFTUFSTLP
WWMBLOPt#PKBDSOBt7FMJǏJOF-99--
80,00
KM
J
JAKN
A RIPSTOP CRVENO/SIVO t7BOKTLJNBUFSJKBMQPMJFTUFSTLP
t7
ttWMBLPO3JQTUPQPCMPäFO17$PN
tWPEP
t
OFQSPQVTBOWBSFOJÝBWPWJt
1PETUBWBHPSFDSOJQPMBSOJøJT
1
t#PKB
t
DSWFOPTJWPt7FMJǏJOF-99-
80,00
KM
JA A RIPSTOP TAM.PLAVA/CRNA
JAKN
t7
t7BOKTLJNBUFSJKBMQPMJFTUFSTLP
tW
tWMBLP
O3JQTUPQPCMPäFO17$PN
tW
tWPEPOFQSPQVTBOWBSFOJÝBWPWJt
1P
1PETUBWBHPSFDSOJQPMBSOJøJTt
QP UFSTLPWMBLOPEPMKFQPM
QPMJFT
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡2NWREDUVNRL]GDQMH‡
POS JETI TE PRV I
62,60
KM
HTZ shop
U VAŠEM GRADU
ODIJELO KIŠNO RAINGUARD
P
FLU.ŽUTO t.BUFSJKBMQPMJFTUFSTLPWMBLO
QSFTWVǏFOPtTMPKFN17$Bt5FäJOBH
-.9-
Nt#PKBøVPäVUB[FMFOBt7FMJǏJOB
99-
6ÝJSPLPNBTPSUJNBOV
$FOUSVNWBNOVEJJ[BÝUJUOV
PQSFNV[BSBEVQSPJ[WPEOKJ
Jer …Centrum
uvijek misli na Vas.
17,
00
KM
ČIZMA CRNA PVC KRATKA
A
t.BUFSJKBM17$t#PKBDSOBt
7FMJǏJOB
16,50
KM
ČIZMA PVC ZELENA DUBOKA
t.BUFSJKBM17$t#PKB[FMFOBt
7FMJǏJOFt
34,
00
KM
CIPELA ZAŠT.
VISOKA BUFALO BEZ Č.K.
.K.
t.BUFSJKBM$SOBLPäBCF[ǏLtåPO%WPTMPKOJ
16CSJ[HBOt1PTUBWMKFOKF[JLDSOBLPäBt
4UBOEBSE&/*40t7FMJǏJOB
35,00
KM
CIPELA ZAŠTITNA BUFALO
LO
LPäB t åPO
DUBOKA t.BUFSJKBM$SOBLPäBtåPO
%WPTMPKOJ16CSJ[HBOt1PTUBWMKFOKF[JLDSOB
LPäBt4UBOEBSE&/*40t7FMJǏJOB
40,
00
KM
CIPELA RADNA TRAKING
BM
SMEĐA BEZ Č.K. t.BUFSJKBM
LPNCJOBDJKBLPäFJUFLTUJMBtåPO%WPTMPKOJ
16CSJ[HBOt1PTUBWMKFOKF[JLCF[ǏLt
4UBOEBSEt7FMJǏJOB
40,00
KM
CIPELA ZAŠT. VISOKA
BM
LANDO BEZ Č.K. t.BUFSJKBM
PO
HPSOKJÝUF,PäBCF[ǏLtåPO
U
KFEOPTMPKOJ16CSJ[HBOVMKFPUQPSBOt
BOUJTUBUJLt7FMJǏJOBOPWB
LPMFLDJKBt0CKFLUJ4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
(SBEJÝLB-BLUBÝJt
45,
00
ODIJELO KIŠNO PVC
t7BOKTLJNBUFSJKBMEWPTUSVLJ
LJ
TMPKQWDBtOBQPEMP[JPE
QBNVLBQPMJFTUFSTLPHt
WMBLOBWPEPOFQSPQVTUBOtÀBWPWJ
ÝJWBOJJMKFQMKJWJt#PKB[FMFOB
57,00
KM
G
CIPELA ZAŠTITNA STRONG
DUBOKA t.BUFSJKBM,PäBtåPO
åPO
&/
%WPTMPKOJ164t4UBOEBSE&/
t7FMJǏJOB
RASPRODAJA
preko
artikalaa
9,90
KM
KM
25,00
24,00
KM
ČIZMA ZAŠTITNA BIJELA BEZ Č.K.
t.BUFSJKBM17$tåPO17$VMKFPUQPSBO
BOUJTUBUJLt6OVUSBÝOKPTUOBKMPOTLPWMBLOP
t7FMJǏJOBV[PSBLt5FäJOBH
t0CKFLUJV[PSBL4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
53,00
KM
CIPELA ZAŠTITNA NISKA BIJELA
t.BUFSJKBMHPSOKJÝUFNJLSPöCFStåPO%WPTMPKOJ16EJSFLUOP
CSJ[HBOtVMKFPUQPSBOBOUJTUBUJLCF[ǏLt7FMJǏJOBV[PSBLt
0CKFLBUV[PSBL4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
57,00
KM
C
CIPELA
ZAŠTITNA NISKA BIJELA SA Č.K.
t
t.BUFSJKBMH
PSOKJÝUFNJLSPöCFStåPO%WPTMPKO
KOJJ
1
16EJSFLUO
PCSJ[HBOtVMKFPUQPSBOBOUJTUBUJLTBǏLt
7
7FMJǏJOB
V[PSBLt0CKFLUJV[PSBL4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
26,00
KM
K
KECELJA
BIJELA
JELA
KLASIK
K
ŽENSKA
SKA
t.BUFSJKBM
t
QBNVL
Q
H
N
Nt,PQǏB
OKF
F
E
EVHNBEt
7
7FMJǏJOB
t0CKFLU
J
4
4UBSǏFWJDB
;
;BMVäBOJ
32,00
KM
KECELJA BIJELA
LA
MUŠKA KLASIK
IK
K
t.BUFSJKBM
QBNVL
HNt
,PQǏBOKF
EVHNBE
t7FMJǏJOB
t0CKFLUJ
J
4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
VäBOJ
HLAČE BIJELE
ŽENSKE KLASIK
K
t.BUFSJKBM
QBNVLH
Nt#PKB#JKFMB
t7FMJǏJOB
t0CKFLUJ
4UBSǏFWJDB
;BMVäBOJ
25,00
KM
HLAČE BIJELE
MUŠKE KLASIK
t.BUFSJKBM
QBNVLH
H
Nt#PKB#JKFMBt
7FMJǏJOBt
0CKFLUJ4UBSǏFWJDB
B
;BMVäBOJ
4,00
KOŠULJA TERMO muška
ka
t.BUFSJKBMQBNVLt
#PKBTPSUt7FMJǏJOB
4-.9-tPHSBOJǏFOF
LPMJǏJOFtEPJTUFLB[BMJIB
-50%
19,00
KM
KM
PRSLUK CHOUKA
t.BUFSJKBM
QPMJFTUFSTLPWMBLOP
tQBNVLt1PTUBWB
1PMJBNJEOPWMBLOPt0CSVCMKFOJÝBWPWJ
t#PKB5BNOPQMBWBtEPJTUFLB[BMJIB
-50%
19,00
KM
KM
-37%
ČIZMA CRNA DUGA
t.BUFSJKBMQWDt#PKBDSOBt7FMJǏJOB
tPHSBOJǏFOFLPMJǏJOFtEPJTUFLB[BMJIB
23,50
KM
KM
KM
MAJICA T-SHIRT
T
KRATKI RUKAV
BIJELA
t.BUFSJKBMQBNVLLtHS
Nt#PKBCJKFMBt7FMJǏJOB
-.9-99-
CIPELE DIADORA
t.BUFSJKBM,PäBt#PKBTPSU
PKBTPSU
t7FMJǏJOF
t0HSBOJǏFOFLPMJǏJOFtEPJTUFLB[BMJIB
-62%
25,50
KM
KM
UN APRI JE DI TE VI ZU EL NI
ID EN TI TE T SVOJ E FIR ME !
fesije!
pro
Zaštita na radu za sveNPHV
ǎOPTULBUBMPÝLF
OBSVEäCFDKFMPLVQOPH
BTPSUJNBOBPQSFNF
KM
CIPELA ZAŠTITNA VISOKA
,PäB
STELO t.BUFSJKBMHPSOKJÝUF,PäB
CSJ[HBO
TBǏLtåPOKFEOPTMPKOJ16CSJ[HBO
VMKFPUQPSBOtBOUJTUBUJLt7FMJǏJOBOPWB
LPMFLDJKBt0CKFLUJ4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
(SBEJÝLB-BLUBÝJ
Jesenja
5000
KM
KM
14,50
13
Sva pravna i fizička lica
NPHVLPOUBLUJSBUJTUSVǏOP
UFIOJǏLPPTPCMKFsa HTZ odjela
[BTWFQPUSFCOFJOGPSNBDJKF
*[HMFE7BÝJISBEOJLBKFPHMFEBMPLPNQBOJKF
Posjeta na licu mjesta.
Snežana Jež, LPNFSDJKBMJTUB 066 117 180 JMJ 051
366 817
-50%
JAKNE DIADORA
t.BUFSJKBM1BNVLQPMJFTUFSt.BUFSJKBMKF
ǏWSTUNFLBOOFHVäWBTFtPHSBOJǏFOF
LPMJÝJOFt7FMJǏJOB-444tEPJTUFLB[BMJIB
31,00
KM
KM
-50%
ODIJELO MUŠKO BIJELO 52
t.BUFSJKBMQBNVLt#PKBCJKFMBt
7FMJǏJOBtEPJTUFLB[BMJIB
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡2NWREDUVNRL]GDQMH‡
14
CENTRUM EKSKLUZIVNI ZASTUPNIK ZA GRUPA ARMATURA
HOHVODYLQD6YHRYRGRSULQLMHOR MH UDVWX SURGDMH WH RMDþDOR OLGHUVNX
SR]LFLMX QD SROMVNRP
WUåLãWX VODYLQD QDPLMHQMHQLKNXSDWLOLPDLNXKLQMDPD
19,90
KM
KM
www.centrumtrade.com
UŠTEDA20%
BATERIJA ZA HLADNU
VODU t.BUFSJKBMISPN
t(BSBOUOJSPLHPEJOB
34,90
KM
KM
UŠTEDA 8%
BATERIJA ZA SUDOPER
t.BUFSJKBMISPNt(BSBOUOJSPLHPEJOB
87,90
KM
KM
UŠTEDA11%
BATERIJA ZA SUDOPER
OB
t.BUFSJKBMISPNt(BSBOUOJSPLHPEJOB
49,90
KM
KM
UŠTEDA 8%
BATERIJA ZA UMIVAONIK STANDARDNA
t.BUFSJKBMISPNt(BSBOUOJSPLHPEJOB
84,90
KM
KM
UŠTEDA11%
BATERIJA ZA UMIVAONIK
t.BUFSJKBMISPNt(BSBOUOJSPLHPEJOB
145,90
KM
KM
UŠTEDA 34 KM
BATERIJA ZA UMIVAONIK VISOKA
t.BUFSJKBMISPNt(BSBOUOJSPLHPEJOB
111,90
KM
POJAM
KVALITETNIH
I MODERNIH
SLAVINA ZA VODU
UPDWXUD*UXSD
MH YRGHüL SROMVNL SURL]YRÿDþ
X REODVWL VDQLWDUQH
RSUHPH L JULMDQMD
.RPSDQLMD MH VSHFLMDOL]RYDQD]DSURL]YRGQMX
VODYLQD ]D NXSDRQLFH L
NXKLQMH DOXPLQLMXPVNLK UDGLMDWRUD YHOLNRJ
EURMDUD]OLþLWLKYHQWLOD
3RþHOLVXVDUDGRPMRã
SURL]YRGHüL VODYLQHLSUDWHüHSURL]YRGH
RG UD]OLþLWLK PHWDOD
3R ]DYUãHWNX 'UXJRJ
VYMHWVNRJ UDWD GRãOR MH
A
GR YHOLNH SRWUDåQMH ]D
QMLKRYLP SURL]YRGLPD
ãWR MH XþYUVWLOR SRORåDM
NRPSDQLMH L XVSRVWDYLOR
WHPHOMH]DGDOMLUDVW
(.63$1=,-$
2G GR WUDMH VYHREXKYDWQR UHVWUXNWXLUDQMHNRPSDQLMH
3REROMãDQMD VX RGPDK
YLGOMLYD WURãNRYL SURL]YRGQMH VX VPDQMHQL
SDG ¿NVQLK WURãNRYD D
REH]EMHÿHQDVXLVUHGVWYD]DL]JUDGQMXQRYHIDEULNH X NRMRM VH RG WDGD
QDOD]HLQRYHNDQFHODULMH 3UL NUDMX RYLK UDGRYD NRPSDQLMD MH VYRMX
SURL]YRGQMX SUHVHOLOD
X QRYL SURVWRU PQRJR
YHüL SURVWRU *ODYQL
GRGDF L QRYRM IDEULFL L
RSUHPL VX QRYD PDãLQD
]DHOHNWURJDOYDQL]DFLMX
MHGLQLFH ]D SROLUDQMH L
EUXãHQMH WH PDãLQD ]D
RGOLMHYDQMH SRG QLVNLP
SULWLVNRP 1DSUDYOMHQH
VX L SURPMHQH X RUJDQL]DFLMLSURGDMHDVRUWLPDQ
MH SURãLUHQ SD RG WDGD
XNOMXþXMH L QRYH PRG-
6/$9,1(,9(17,/,
8 VHJPHQWX VODYLQD
]D NXSDWLOR L NXKLQMX
$UPDWXUD *UXSD EULQH
VH ]D NRPSOHWDQ SURL]YRGQL FLNOXV RG SURMHNWRYDQMD SUHNR NDVWLQJD PHKDQLþNRJ UDGD
L PHWDOQLK SUHPD]D GR
NRQWUROH NYDOLWHWD ¿QDOQRJSURL]YRGD2YRJDUDQWXMH RGOLþDQ NYDOLWHW
LSRX]GDQRVWSURL]YRGD
L RPRJXüDYD GD ÀHNVLELOQLMH NRQWUROLãX SURFHV SURL]YRGQMH NDNR
ELRGJRYDUDR]DKWMHYLPDWUåLãWD9HüLQDVODYLQD ]D NXSDWLOD L NXKLQMH
SUDYH VH X WHKQRORãNL
YLVRNRVRILVWLFLUDQRM
IDEULFL X .UDNRYX NRMD
UDGLRGJRGLQH
*2',â1-$
*$5$1&,-$
$UPDWXUD .UDNRY
ODQVLUDOD MH NDPSDQMX
QXGHüL JRGLãQMX
JDUDQFLMX]DOLYHQHHOHPHQWH VODYLQD L YHQWLOD ãWR MH L]D]YDOR
GREDU RG]LY L YHOLNR
]DGRYROMVWYRNXSDFD
KM
UŠTEDA 20%
BATERIJA ZA KADU NEFRIT
t.BUFSJKBMISPNt(BSBODJKBHPEJOB
259,00
KM
KM
125,90
UŠTEDA 40 KM
599,00
KM
KM
UŠTEDA 40 KM
7,90
139,90
KM
KM
tMJUBSB
KM
UŠTEDA11%
163,90
KM
KM
KM
KM
UŠTEDA 34
BATERIJA ZA KADU
t.BUFSJKBMISPNt(BSBOUOJSPLHPEJOB
WC POKLOPAC
t.BUFSJKBM"#4t5FäJOB
HSt#PKBCJKFMB
tMJUBSB
39,90
KM
U ponudi Centruma
su novi bojleri
renomiranog
proizvođača Bosch
Hladno vrijeme je
sve bliže, ako ne
ispustite vodu iz
sistema može doći
do pucanja cijevi
KM
KUPATILSKI
KI
ORMARIĆ
tNBUFSJKBM
medijapan
t%JNFO[JKB
9DNtt
#PKBCJKFMB
UŠTEDA15%
KUPATILSKI ORMARIĆ
tNBUFSJKBMNFEJKBQBOt
%JNFO[JKBDNt#PKB
drveta
KREDITI ZA PENZIONERE
Iskoristite mogućnost kupovine na kredit.
Sve što Vam je potrebno je:
kopija lične karte, penzioni ček, prijava mjesta boravka,
popunjen obrazac, (koji penzioner dobija od nas).
*Prilikom odlaska u Raiffeisen banku penzioner treba
povesti jednog penzionera kao jemca.
VODOKOTLIĆ
OTLIĆ
Ć
t6HSBEOKBOJTLBWJTPLB
NPOUBäBt.PEFM-"(6/"
t.BUFSJKBM"#4t#PKBCJKFMB
4
RATE
BOJLER
OJLER
t4OBHBHSJKBǏBLXt
;BQSFNJOBMJUBSBt#PKB
CJKFMBt(BSBODJKBHPEJOF
PRODAJA ROBE
NA KREDIT
ZA ZAPOSLENE
Za sve informacije obratite se CENTRUM marketima.
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡2NWREDUVNRL]GDQMH‡
0,80 0,90 1,55
KM
KM
KM
KM
KM
22,90
KM
UŠTEDA15%
PLOČICA PODNA MADRID
t.BUFSJKBMLFSBNJLBt
%JNFO[JKBYDNt#PKB
bijela smeđa
KERAMIČKA PODNA
PLOČICA t.BUFSJKBM
QPSDFMBOt%JNFO[JKBY
DNt#PKBNVMUJLPMPSTJWB
12,
60
KM
KM
UŠTEDA30%
KERAMIČKA PLOČICA
t1PEOBQMPǏJDBt;B
VOVUSBÝOKFSBEPWFt
%JNFO[JKBYDN
13,95
KM
KM
UŠTEDA30%
ZIDNA KERAMIČKA
PLOČICA t;BVOVUSBÝOKF
SBEPWFt%JNFO[JKBY$.
13,
95
KM
KM
UŠTEDA30%
ZIDNA KERAMIČKA
PLOČICA t;BVOVUSBÝOKF
SBEPWFt%JNFO[JKBY$.
18,90
KM
KM
UŠTEDA10%
KERAMIČKA PLOČICA
t/BNKFOB[BWBOKTLF
JVOVUSBÝOKFSBEPWFt
%JNFO[JKBYDN
•
RASPRODAJA
LJEPILO
KERAMIČKO NIVEDUR P
t,FSBNJǏLPMKFQJMP[BVOVUSBÝOKF
QPWSÝJOFt;B[JEOFJQPEOF
QPWSÝJOFt1PUSPÝOKBLHNt
LHt#PKBTJWB
KERAMIČKO
MIČKO
ESIT CM9
LJEPILO CERESIT
JM
t6OVUSBÝOKFLFSBNJǏLPMKFQJMPt
&LPOPNJǏOPt1PUSPÝOKBLHN
tLH
KM
UŠTEDA20%
23,90
KM
KM
8%
UŠTEDA
KERAMIČKA PLOČICA
t;BVOVUSBÝOKFSBEPWFt
%JNFO[JKB9t#PKB
ljubičasta sjajna
27,90
KM
13,
Jesenja
KM
KM
1,90 2,80
6,90
9,50
9,10
KM
töNN töNN töNN
ALKATEN
CRIJEVO
KM
t.BYQSJUJTBL
t
CBSBt#PKBDSOB t
13,
KM
28,
35
UŠTEDA22%
KM
KM
LJEPILO
KERAMIČKO NIVEDUR St
,FSBNJǏLPMKFQJMP[BWBOJJ
VOVUSBt0UQPSOPOBTNS[BWBOKF
t1PUSPÝOKBLHNtLHt
Boja:siva
KERAMIČKO
LJEPILO CERESIT CM11 PLUS t
Unutrašnje i vanjsko keramičko
MKFQJMPt0UQPSOPOBTNS[BWBOKFt
1PUSPÝOKBLHNtLH
28,35
14,
8,
50
KM
KM
U •R •A• D •I•
•
S • A •M •
KAKO RADE PRAVI MAJSTORI
Kako zaštititi vodomjer od hladnoće
1250,00
KM
KM
UŠTEDA20%
-30%
KERAMIČKO
ČKO
LJEPILO NIVEDUR FLEX
t-JKFQMKFOKFTWJIWSTUBLFSBNJLF
t'MFLTJCJMOPWPEPPUQPSOPt
1PUSPÝOKBLHNtLHt#PKB
siva
FUG MASA
CERESIT CE40
t;BGVHJSBOKFLFSBNJǏLJIQMPǏJDBt
Vodoodbojna, elastična, otpor.na
QMJKFTOJt1PUSPÝOKBLHNt
LHt#PKBCJKFMBTJWBCFäLBSBNFM
TWQMBWBt
45,90
49,90
KM
FILTER KUĆ.MEDIUM
SX 3P-3/4"-5"
FILTER KUĆ.SENIOR SX
3P-3/4"-10"
-"7"
t.BUFSJKBM5WSEBQMBTUJLBt#PKB1-"7"
59,90
KM
KERAMIČKA PLOČICA
t.BUFSJKBMLFSBNJLBt
%JNFO[JKBYDN
-30%
KM
KM
UŠTEDA30%
2010 KOTAO
ELEKTRO
24 KW desni
TOPLING
KM
80
KM
KERAMIČKA GRES PLOČICA
t.BUFSJKBM(SFTt%JNFO[JKB
YDN
5000
709,00
KM
KM
KM
preko
artikalaa
50
50
KM
UŠTEDA22%
KERAMIČKA PLOČICA
t;BVOVUSBÝOKFSBEPWFt
%JNFO[JKBYDNt
Boja bež
15
FILTER KUĆ.SENIOR SX 3P 1"-10"
0"
t.BUFSJKBM5WSEBQMBTUJLBt
%JNFO[JKBt#PKB1-"7"
56,90
63,90
KM
KM
FILTER KUĆ.DUPLEX
LEX
X SX
3P 3/4"-10"
FILTER KUĆ.DUPLEX
X
SX 3P 1"-10"
t.BUFSJKBM5WSEBQMBTUJLBt#PKB1-"7"
-"7"
22,90
KOTAO ELEKTRO
24 KW COMPACT CENT
t.BSLFU;BMVäBOJt+BǏJOBLX
1266,00
KM
KM
69,90
KM
POTOPNA
PUMPA
t4OBHB
Y
8t.BY
kapacitet
BY WJTJOB
MIt.BYWJTJOB
EPTUBWFNt.BYVTJTOB
EVCJOBNt%VäJOBLBCMB
Nt(BSBODJKBHPEJOF
370,00
-30%
KOTAO ELEKTRO 15 KW
COMPACT CENTROMETAL
t.BSLFU-BLUBÝJt+BǏJOBLX
199,90
KM
KM
KM
HIDROPAK
BG-WW
1140 NN
t4OBHB
8
t,BQBDJUFUMIt
7JTJOBEPTUBWFNt.BY
QSJUJTBLCBSBt6TJTOB
WJTJOBNt;BQSFNJOB
SF[FSWPBSBMJUt
(BSBODJKBHPEJOF
-80KM
TUŠ KADA SA
OBLOGOM TULIPAN 90X90
tNBUFSJKBMBLSJMtEJNFO[JKBY
DNtCPKBCJKFMB
10,90
KM
KM
-30%
KM
Hladne zime vodovodnoj
mreži mogu nanjeti ozbiljne štete, stoga preporučujemo da obratite pažnju na
sljedeće stavke.
. Zatvorite slavine izvan
kuće i ispustite vodu iz njih
. Provjerite da li se poklopcem hermetički za-
1
2
74,80
tvara šaht vodomjera.
. Vodomjer ili poklopac
šahta prekrijte termoizolacionim materijalom.
. Dobro zatvorite prozore podrumskih i suterenskih prostorija u kojima se nalaze vodovodne
cijevi.
3
4
KM
VODOMJER 1/2 HORZONTALNI
t%JNFO[JKB
FILTER ZA VEŠ MAŠINU DOSAL
L
SA KRISTALIMA t.BUFSJKBM
LSJTUBMt%JNFO[JKB
229,90
KM
39,90
79,90
KM
FILTER KUĆ.NA
SUDOPERU DEPURAL B 10"
t.BUFSJKBM5WSEBQMBTUJLBt%JNFO[JKBt
#PKB1-"7"
PODNA PLOČICA
t1MPǏJDB[BVOVUSBÝOKFSBEPWFt
%JNFO[JKBYDNt;BMJIBN
KM
PUMPA POTOPNA
ZA BUNARE
BG-DW 900N
t/BNKFOB,BQBDJUFU
MIt/BNKFOB
6TJTOBEVCJOBNFUBSB
t+BǏJOBX
KM
-28KM
BATERIJA ZA BIDE
t(BSBODJKBHPEJOB
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡2NWREDUVNRL]GDQMH‡
16
PRAVO JE VRIJEME ZA ELE
www.centrumtrade.com
2,10 2,30
KM
KM
t" t"
OSIGURAČ TOPLJIVI 5/1
t,FSBNJǏLJt4OBHB7t#PKB#FMB
4,40
"
OSIGURAČ 6A B1P
t5JQPTJHVSBǏB"VUPNBUTLJ#1t#PKB#JKFMP4JWBB
KM
4,70
KM
OSIGURAČ AUTOMATSKI
t5JQ#QPMOJt7_t1SFLJEOBNPǎ
L"t#PKB4JWBt4OBHB"
60,00
0,80
1,25
2,10
Fabrika kablova zaječar
KM
3*1,5 mm2
KM
3*2,5 mm2
KM
5*2,5 mm2
KABAL PPY
t*OTUBMBDJPOJQSPWPEOJLt
17$TNKFTBt#PKBTJWB
0,35
KM
KABAL PL 2x0,75mm2
t*OTUBMBDJPOJQSPWPEOJLt
'JOPäJǏBOJQSPWPEOJLt17$
TNKFTBt#PKB#JKFMB
KM
SKLOPKA FIDO 40A
tQPMOBt/B[JWOBTUSVKBHSFÝLF"t
/B[JWOBTUSVKB"t#PKB#JKFMB
KM
MOTORNA ZAŠTITNA SKLOPKA 10-16A
t/BQPOJ7)[t,VǎJÝUF
KFPEUFSNPPUQPSOFQMBTUJLFt*1t#PKB#JKFMB
3,90
KM
KABAL ZA MASU 16
B J[PM
t(VNFOBJ[PMBDJKBt
'JOPäJǏBOJQSPWPEOJLt
#PKB$SOB
00
KM
TABLA SPRATNA 1/12 GOLF
t17$t4BCJKFMJNWSBUJNBt*1t
ÀY7Y%NNt#PKB#JKFMB
24,
KM
KABAL SAMONOSIVI
MONOSIVI
t;BEJTUSJCVDJKVFM
FOFSHJKFt17$TNKFTBt
YNNt#PKB$SOBt
25,00
20,
1,65
1,00
KM
TABLA SPRATNA 1/24 GOLF
t17$t1SP[JSOBWSBUBt*1t
ÀY7Y%NNt#PKB#JKFMB
1,100
KM
m
VEZICA 100x2.5 mm
t17$t%JNFO[JKB
%NNYÀNN
t#PKB#JKFMB
ZANIMLJIVO
ZANIMLJIVO
tanovnici Landone, na britanskom ostrvu
(QJOVLYHüGXåHYULMHPHVHåDOHQDþHVWHQHstanke struje, a lokalna elektro-distribucija
QDYRGL GD MH NRQDþQR ORNDOL]RYDOD SUREOHP9Hü
godinama struja nestaje na nekoliko sekundi, pa se
YUDWL NDåH .HUYLQ 'åRQV SUHGVWDYQLN RYRJ YHOãNRJVHODGRGDMXüLGDVXPXXHOHNWURGLVWULEXFLML
objasnili da su krave glavni krivci zbog lošeg
snabdjevanja strujom. Naime, do prekida
dolazi zbog toga što se krave prejako
þHãXRHOHNWULþQHVWXERYH3UREOHPüH
kako tvrde, biti uskoro riješen kada
specijalne ograde budu postavljene oko stubova.
S
7) .DEOH )DEULND NDEORYD =DMHþDU GRR RVQRYDQD MH
JRGLQH 7DGD MH ELOD VDVWDYQL GLR 5XGDUVNRWRSLRQLFDUVNRJEDVHQD%RU3ULYDWL]RYDQD MH X PDUWX JRGLQH
RGVWUDQH(DVW3RLQW+ROGLQJV
/WG 2G DSULOD JRGLQH
IDEULND MH X YODVQLãWYX 7HOH
)RQLND.DEOH6S]RR6.$
L]3ROMVNH
Proizvodni kapacitet Fabrike je oko 20.000 tona kablova i
provodnika godišnje. Proizvodi
Fabrike zadovoljavaju svjetske
standarde i normative kao: IEC,
BS, VDE, HD, NFC, GOST, SS,
SABS, BDS. Svoje proizvode
)DEULND NDEORYD =DMHþDU L]YR]L
u mnoge zemlje svijeta, a proi]YRGHSUDWH6HUWL¿NDWLLQRVWUDQLK
ODERUDWRULMD L VSHFLMDOL]RYDQLK
DVRFLMDFLMD]DVHUWL¿NDFLMX
TF Kable Fabrika kablova
9,80
KM
KM
STEZALJKA
REDNA PS 2.5 MM2
t#PKB#JKFMB
50
Lider u proizvodnji kablova
0,20
KM
KUTIJA RAZVODNA
PODŽBUKNA
t;BOJ[BOKFt17$t
%JNFO[JKBYNNt
#PKB$SOB
0,
70
KM
KUTIJA
NA
RAZVODNA
100x100 MM
t4BQPLMPQDFNTBWJKLPN
t;BVHSBEOKVV[JE
KANAL PERFORIRANI
t17$UWSEJt4BNPHBTJWJ
t%JNFO[JKBYY
NNt#PKB4JWBt
1,40
KM
Zajecar je 1995. godine uvela
Sistem upravljanja kvalitetom u
saglasnosti sa standardom ISO
9002.
5D]YRMQLSXW)DEULNHNDEORYD
JRG SRþHWR MH VD SURLzvodnjom energetsko instalacioQLK VLJQDOQRNRPDQGQLK L ÀHNVLELOQLKSURYRGQLNDLNDEORYDVD
izolacijom od PVC-a nazivnog
napona do 1 kV;
1978. god. izvršeno je znatno
SRYHüDQMH NDSDFLWHWD L SURãLrenje asortimana sa kablovima
od aluminijuma, kablovima sa
L]RODFLMRP RG XPUHåHQRJ SROLetilena nazivnog napona do 35
kV, kablovima sa gumenom izolacijom i plaštom i energetskim
kablovima sa koncentricnim nultim provodnikom (CEANDER
kablovi);
1994. god. pušten je u rad novi
KM
tYNN
KM
tYNN
KANAL SAMOLJEPLJIVI
ZA POLAGANJE KABLOVA
t;BQPMBHBOKFLBCMPWBJ
QSPWPEt17$t4BNPMKFQMKJWJ
t%JNFO[JKBEVäJOFNFUSB
t#PKB#JKFMBt0UQPSOPTUOB
LJTFMJOFJVMKB
KM
KM
GRLO E27 BAKELITNO
t5JQ#BLFMJUOPt(SMP&t
#PKB$SOBt
00
ŠTIPALJKA KROKODIL
KR-2 t$SOB$SWFOB
2,70
KM
KM
GRLO ZA SIJALICU E27
t,FSBNJǏLPt#PKB4JWB
KANAL ZA
POLAGANJE KABLOVA
t;BQPMBHBOKFLBCMPWB
JQSPWPEt17$t
NNEVäJOFNFUSBt
#PKB#JKFMBt0UQPSOPTUOB
LJTFMJOFJVMKBt
3,50
4,20
0,70
0,90
1,
Pogon za proizvodnju telekomuQLNDFLRQLKNDEORYDLSURYRGQLND
sa izolacijom od PVC-a, polietilena i penastog polietilena, proizvodnog kapaciteta cca. 1.500
tona godišnje;
1999. god. ostvareno je proširenje asortimana osvajanjem
WHKQRORJLMHL]UDGHYDWURRWSRUQLK
EH]KDORJHQLKNDEORYDNDRLNDblova za prenos podataka;
2002. god. pušteno je u rad
Postrojenje za proizvodnju PVC
granulata za izolovanje i plaštiUDQMHNDEORYVNLKSURL]YRGD.Dpacitet ovog postrojenja je cca.
3.000 tona godišnje.
Slogan ove kompanije glasi
"KVALITET I PRIZNANJE SU
NA NAŠOJ STRANI" a trajno
opredjeljenje Fabrike je maksiPDOQR XYDåDYDQMH ]DKWMHYD NXSDFDLUD]YLMDQMHGREULKSRVORYQLKRGQRVDVDSDUWQHULPD
18,50
KM
t'*
20,90
KM
UTIKAČ DVOPOLNI
t6HSBEOKBLBCMBEP
NNt#PKB#FMBDSOB
t#S[JOBPCSUBKBPNJO
t4OBHB8t1SPUPL
WB[EVIBNI
t#S[JOBPCSUBKBP
NJOt4OBHB8t1SP[PL
WB[EVIBNI
t'*
ASPIRATOR t/BQPO7t#PKB#JKFMF
65,50
KM
ASPIRATOR FI 100
t/BQPO7)[t#S[JOBPCSUBKBPNJOt
4OBHB8t1SPUPLWB[EVIBNIt#PKB#JKFMBt
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡2NWREDUVNRL]GDQMH‡
EKTROINSTALATERE
JESTE LI
ZNALI
?
1,00
KM
OKVIR
JEDNOSTRUKI FIORENA
t;BWFSUJLBMOVJ
IPSJ[POUBMOVNPOUBäVt
%JNFO[JKBYNNt
#PKB#JKFMB
Japanski naučnici
su otkrili kako
naša tijela emituju
male količine
svjetlosti koje su
previše slabe da
bi ih ljudsko oko
registrovala.
KM
5,00
UTIČNICA OG 16A
t5FSNPQMBTUt4BNP[BUWBSBKVǎJNQPLMPQBDt4UFQFO[BÝUJUF
*1t%JNFO[JKBYYNNt#PKB#JKFMBt
5,90
KM
KM
PREKIDAČ
JEDNOPOLNI MODE
t6HSBEOKBOBOPTFǎV
QSJSVCOJDVt4OBHB
"7_t#PKB#JKFMB
UTIČNICA MF
16A MODE t6HSBEOKB
VOPTFǎVQSJSVCOJDVt
"7_t#PKB#JKFMBt
SIJALICA HALOPAR
t4OBHB8t(SMP
(t%PJTUFLB[BMJIB
55,
KM
MOTALICA
SA KABLOM 20 M
t,BCBM11+YNNt
17$CVCBOKNNt"
E
7_8t*1t
OGRANIČEN
#PKB$SOB
KOLIČINE
41,90
KM
2,70
2,60
KM
KM
UTIČNICA
MONOFAZNA t1SFTUJHF
-JOFt+BǏJOB"7_t
#PKBCFMB
4,
4,
7,
90
KM
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
SIJALICA
ŠTEDNA
MINI TWIST
5W/840
t(SMP&t4OBHB
8t,MNt
%VäJOBNNt#PKB
4WJKFUMPTUJ)MBEOB
CJKFMBt3BEOJ
WJKFLI
KM
KM
UTIČNICA
ŠUKO
t1PMJLBSCPOBUt4B
PQSVäOJNLMFNBNB
t4OBHB"7t
%JNFO[JKBYNNt
#PKB#JKFMB
INDIKATOR ZA
KUPATILO - H
t5JQ)PSJ[POUBMOJt4BUSJ
OF[BWJTOBTUSVKOBLSVHB
t4BJOEJLBDJKPNt
Y"Y7_t#PKB
#JKFMB
KM
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
SIJALICA
ŠTEDNA
t4OBHB8
t(SMP&
tMNt#PKB
TWJKFUMPTUJ)MBEOB
#JKFMB
t3BEOJ
WJKFLIt%P
JTUFLB[BMJIB
TAJMER DAN/NOĆ KOMPAKT
t;BNKFSFOKFPTWKFUMKFOPTUJ
t7)[t"7t%JKBQB[PO
PTWKFUMKFOPTUJMVYBt7SFNFOTLB
[BESÝLBTFDt%JNFO[JKBYY
mm
1,80
40
KM
KM
E
OGRANIČEN
E
IN
Č
LI
O
K
UTIČNICA DUPLA OG
t;BVHSBEOKVOB[JEt4OBHB"7
_t4BQPSDFMBOTLJNKF[HSPNt#PKB#JKFMB
B
17,50
10
KM
KM
PREKIDAČ
JEDNOPOLNI t1SPHSBN
1SFTUJHF-JOFt+BǏJOB
"7_t#PKB#JKFMB
2,20
KM
REFLEKTOR HALOGENI 120W
W
)[
SA SENZOROM t7"$t)[
t1PESVǏKFSFBHPWBOKBTFO[PSBN¡
t5BKNFSTFDNJOt#PKB$SOB
20
KM
MASKA
JEDNOTRUKA
t;BQPLSJWBOKFTLMPQB
TBKFEOJNNPEVMPN
t6HSBEOKBOBOPTFǎV
QSJSVCOJDVtÝJSJOBNPEVMB
NNt%JNFO[JKB
YNNt#PKB#JKFMB
33,50
REFLEKTOR LED 10W
t6HBPPTWJKFUMKFOKB¡
t;BÝUJUB*1t4OBHB87_)[
t%JNFO[JKBYYNNt#PKB4JWBt
3BEOJWJKFLI
UTIČNICA MONOFAZNA OG
t;BVHSBEOKVOB[JEt4UFQFO[BÝUJUF
*1t"7t#PKB#JKFMB
1,20
REFLEKTOR HALOGENI
#PKB
t;BÝUJUB*17_t8t#PKB
$SOBCJKFMBt.BSLFU4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
KM
KM
UKRSNI KOMAD
t4BNFêVQMPǏPNtǏFMJǏOJMJNNN[BÝUJǎFO
DJOLPWBOKFNt%JNFO[JKBYNN
2,
Jesenja
RASPRODAJA
preko
5000
artikalaa
KM
33,50
3,90
PRIRUBNICA
JEDNOSRTUKA
t;BVHSBEOKVKFEOPH
NPEVMBt6HSBEOKBV
SLVUJKVöQPNPǎJ
TUFHBǏBt#PKB4JWB
3,
PREKIDAČ
UNIVERZALNI
FIORENA
t1PMJLBSCPOBUt4B
PQSVäOJNLMFNBNBt
4OBHB"7_t
%JNFO[JKBYNNt
#PKB#JKFMB
13&,*%"Ǝ0(+&%/010-/*t
t;BVHSBEOKVOB[JEt4UFQFO[BÝUJUF
*1t"7_t#PKB#JKFMBt
KM
60
6,
KM
3,70
1,00
4,
5,
90
10
17
70
KM
0,60
KM
SIJALICA SVEĆA
t4OBHB877t(SMP&
t4OBHB8t#PKB#JKFMB.BUt%P
JTUFLB[BMJIB
18,70
KM
KM
t3BTUFSYX
-25%
28,50
KM
KM
t3BTUFSYX
VODOTIJESNA SVJETILJKA
t%VäJOBNNt*1
1,20
KM
KABAL PPY 4x1,5mm2
t*OTUBMBDJPOJQSPWPEOJLBt1VOBäJDB
t#PKB#JKFMB
0,80
KM
KABAL JYSTY 5X2X0,6 mm2
t17$J[PMBDJKBt#PKB4JWBt
8,20
KM
KM
POCINČANA TRAKA
A
t7SCOJLtLHNt
%JNFO[JKBYNN
Električna energija
se lako može
transformisati
u sve oblike energije
pomoću jednostavnih
električnih uređaja.
UTIČNICA SA
PRENAPONSKOM ZAŠTITOM
t;BÝUJUB[BUFMFGPONSFäVJ*4%/t
"7_8t#PKB#JKFMBt
159,00
KM
KM
Udar električne struje
najčešće nastaje
zbog nepažnje ili
neznanja.
MOTALICA SA KABLOM 50M
t.FUBMOJCVCBOKöNNt.'
VUJǏOJDFt4OBHB"7_
*1t,BCBM((+YNN
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡2NWREDUVNRL]GDQMH‡
BRUSILICA BT-AG 1000 KIT
T
SET t4OBHB8t#SPK
PCSUBKBPNJO
KM t3F[OBQMPǏBNNt
UŠTEDA15% .FUBMOPLVǎJTUF[VQǏBOJLB
;BÝUJUBQMPǏFt(SBOJǏOJLQMPǏF
PǏF
t(BSBOUOJSPLHPEJOF
51,40
N 432
2 115
BRUSILICA VLN
115mm 800W
t4OBHBX0NJOt.BY
QSFǏOJLEJTLBNNt5FäJOB
LHt(BSBOUOJSPLHPEJOF
99,90
189,00
KM
KM
KM
RED BOOSTER LINE
BUŠILICA AKU RT-CD 10,8 Li t#BUFSJKB7"I
I
-J*POQVOKFOKFIt#SPKPCSUBKBCS[JOF
0NJOt0CSUOJNPNFOU/NtTUFQFOJSFHVMBDJKF
PCSUOPHNPNFOUBt-FETWJKFUMPt(BSBODJKBHPEJOF
59,90
KM
KM
UŠTEDA25%
ODVIJAČ AKU RT-SD 3,6 Li t"LVNVMBUPS7"I
-J*POt#S[JOB0NJOt7SJKFNFQVOKFOKBTBUBt
5FäJOBLHt.BY[BLSFUOJNPNFOU/Nt(BSBOUOJ
SPLHPEJOFt;BLSFUOJNPNFOUJ
KM
UŠTEDA 10KM
349,90
KM
UŠTEDA 20 %
92,25
KM
BUŠILICA SRE 4-613
t4OBHB8t4UF[OBHMBWBöNN
t#VÝFOKFVǏFMJLCFUPOESWPtEPö
t5FäJOBLHt(BSBOUOJSPLHPEJOB
99,90
BUŠILICA BT-ID
1000 E SET
KM
UBKB
t4OBHB8t#SPKPCSUBKB
UŠTEDA22%
NJO
VQSB[IPEV0NJO
C Ý K E t#SPVEBSBDB0NJOt,BQBDJUFUCVÝFOKBESWP
CFUPONFUBM
tNNt(BSBOUOJSPLHPEJOFt
4FUOBTUBWBLBJTWSEMBVLPWǏFHV
KM
E
OGRANIČEN
E
IN
Č
LI
O
K
INVERTOR FORCE 165
t/BQPO7t4USVKB
WBSFOKB"t
&MFLUSPEBPEöEPö
t5FäJOBLHt(BSBOUOJ
SPLHPEJOB
864,00
KM
UŠTEDA100KM
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
KM
119,90
KM
UŠTEDA 10%
ČEKIĆ ELEKTRIČNI VLN 303
t4OBHB8t#SPKPCSUBKBTOBHB
PNJO+t/BQPO7)[t4UF[OBHMBWBNNt
%VCJOBCVÝFOKBEPNNt1SJIWBU4%41-64t(BSBODJKBHPEJOF
189,00
KM
5%
BUŠILICA HP 1641 K MAKITA
IPEV0NJOt
t4OBHB8t#SPKPCSUBKBVQSB[OPNIPEV0NJOt
ÀJSJOBTUF[OFHMBWF[BCVÝFOKFNNt4OBHBCVÝFOKBǏFMJL
ESWPNNt5FäJOBLHt(BSBOUOJSPLHPEJOF
PARAT CO2
INVERTER
TECHNOMIG DUA
t4USVKB[BWBSJWBOKB
"t%FCMKJOB
äJDFLHt
.PHVǎOPTU[BWBSJWBOKB
QVOKFäJDPNt4ZOFSHJKTLJ
QSPHSBNJSBEBt5FäJOB
LHt(BSBODJKBNKFTFDJ
88,90
299,00
KM
KM
KM
UŠTEDA 30
BUŠILICA HP 2051 UDAR.2-BRZINE
t4OBHB8t6ǏJOBLCVÝFOKBǏFMJLCFUPOESWPtNNt
ÀJSJOBTUF[OFHMBWFNNt(BSBOUOJSPLHPEJOF
265,05
KM
UŠTEDA
5%
ODVIJAČ 6821 t4OBHB8t#SPKPCSUBKB0NJOt
4BNPOBSF[OJWJKDJEPNNt7JKDJ[BCS[PVWSUBOKFEPNNt
.BT
.BTBLHt(BSBOUOJSPLHPEJOF
Jesenja
RASPRODAJA
preko
5000
artikalaa
UŠTEDA
5%
BRUSILICA VIBR.B0455
t4OBHB8t0TDJMBDJKFPNJOt#SPKIPEPWB
PNJOt0TDJMBDJPOJLSVHNNt7FMJǏJOBQBQJSBYNNt
(BSBOUOJSPLHPEJOFt1BQJSCSVTOJLPN
VARENJE ZA POČETNIKE
NROLNRVWHVHRGOXþLOL
NXSLWL DSDUDW ]D YDUHQMH NDNR ELVWH ]DYDULOLRJUDGXLOLQHNXåHOMH]QXNRQVWUXNFLMXYMHURMDWQR
VWHVHRGOXþLOLQDRGOLþQXLQAPARAT ZA
YHVWLFLMX
ELEKTROLUČNO
3RVWRML QL] JUHãDND NRMH üH
VARENJE t/BQPOWt
vas potpuno izbaciti iz takta, a
;BFMFLUSPEFöEPö
one mogu biti:
t4USVKBWBSFOKBEP"
‡OMHSOMHQMHHOHNWURGD]DåHOMHt5FäJOBLHt(BSBODJKB
zo
HPEJOB
‡SURJRUDYDQMHåHOMH]D
‡ QHPRJXüQRVW XVSRVWDYOMDQMD
HOHNWULþQRJOXND
KM
UŠTEDA28%
UŠTEDA
KM
KM
UŠTEDA10%
XXXcentrumtradeDPN
160,50
85,00
KM
KM
UŠTEDA11%
SET ZA
BRUŠENJE I GRAVIRANJE
BTMG 135/1 t4OBHB
8t#SPKPCSUBKB
NJOt1SJIWBU
OBTUBWBLB
NNt5FäJOBLHt
(BSBODJKBHPEJOF
U
GH GRVORYQR OMHSH ]D åHOMH]R
2YDM SUREOHP VH MDYOMD NDGD
QLMH GREUR SRGHãHQD MDNRVW
VWUXMHQDDSDUDWX]DYDUHQMHLOL
åHOMH]R QLMH GREUR RüLãüHQR L
SULSUHPOMHQR ]D ]DYDULYDQMH
(OHNWURGHVHOMHSH
'RGDWDQ UD]ORJ PRJX ELWL L
]DåHOMH]R
VWDUHHOHNWURGHNRMHMH³QDþHOD
3ULOLNRP YDUHQMD åHOMH]QLK YODJD´
NRQVWUXNFLMD SRþHWQLFL VH JRWRYR XYLMHN VXVUHüX VD SUR3URJRUDYDQMHåHOMH]D
EOHPLPD NDGD LP VH HOHNWUR3URJRUDYDQMH åHOMH]D VH
SERVIS 128,25
KM
BRUSILICA GA4530t4OBHB8t#SPKPCSUBKB
VQSB[OPNIPEV0NJOt#SVTOBQMPǏBNNt/BWPK
WSFUFOB.9t(BSBODJKBHPEJOFtTFUQMPǏBYNN
SA MEĐUNARODNIM
LICENCAMA
94,50
KM
5%
UŠTEDA
U
UŠTEDA10%
BRUSILICA HSW 725
t4OBHB8t#SPKPCSUBKB
t #SP
0NJOt1SPNKFS
QMPǏFNNt5FäJOB
LHt(BSBOUOJSPLHPEJOF
178,20
BRUSILICA GA5030
+BUŠILICA UDARNA HP1641
t#SVTJMJDB4OBHB8#SPLS
NNt#VÝJMJDB
4OBHB8#SPLSEP
t(BSBODJKBHPEJOF
t5SBOTQPSUOJLPGFS
79,90
KM
219,90
KM
UŠTEDA 10%
PILA UBODNA
4326 450W
t4OBHB8
t#SQPNBLBVQBSB[OPNIPEV
0NJOt1PNBLMJTUB
NNt%VCJOBSF[BOKBESWP
NNt%VCJOBSF[BOBǏFMJL
BMVNJOJVNNNt(BSBOUOJ
SPLHPEJOFt
ČEKIĆ PBH 2000 RE SDS PLUS 550W
t4OBHB8t#SPKPLSFUBKBP
NJOt#SPKVEBSBDBNJOt+BǏJOB
VEBSDB+t;FMFOBt(BSBOUOJSPLHPEJOF
t;BMVäBOJ4UBSǏFWJDB-B[BSFWP(SBEJÝLB
KM
5%
UŠTEDA
327,75
KM
KM
KM
-25KM
251,75
BRUSILICA GA9020 t4OBHB8t#SPKPCSUBKBVQSB[OPN
IPEV0NJOt1SPNKFSQMPǏFNNt/BWPKPTPWJOF.Y
t.BTBLHt(BSBOUOJSPLHPEJOFt.BKJDB
1030,
30,,000
KM
5%
UŠTEDA
224,00
KM
GHãDYD NDGD GUåLWH HOHNWURGX
SUHGXJR QD MHGQRPH PMHVWX
SUL þHPX VH VWYDUD SUHYHOLND
WRSOLQD NRMD QD NUDMX SURJRUL
åHOMH]RWHQDVWDQHUXSD'DELVWHVHULMHãLOLRYDNYLKQHXJRGQRVWLVPDQMLWHMDNRVWVWUXMHLOL
SRNXãDMWHYXüLHOHNWURGXPDOR
EUåH 'UXJL UD]ORJ PRåH ELWL
QHLVSUDYQRSRGHãHQDSDUDW]D
]DYDULYDQMHLSRJUHãDQRGDELU
HOHNWURGD]D]DYDULYDQMH
KM
KM
KM
UŠTEDA20%
UŠTEDA109KM
CIRKULAR
AR BCS 55
t4OBHB8t%VCJOB
TKFǏFOKBTUFQFOJNNt
%VCJOBTKFǏFOKBTUFQFOJ
NNt5FäJOBLHt
(BSBOUOJSPLHPEJOF
CIRKULAR
BT-TS 1500
t4OBHB8
t5FäJOBLHt#SPK
PCSUBKB0NJO
t(BSBODJKBHPEJOF
1599,00
KM
KM
-100KM
ČEKIĆ UDARNI
DARNI GSH 5 CE BOSCH
t4OBHB8t#SPKVEBSBDB0
NJOt&OFSHJKBVEBSDB+.BYt5FäJOBLHt
/BNJKFOKFO[BÝUFNBOKFt(BSBODJKBNKFTFDJ
t.BSLFUJMB[BSFWPJ[BMVäBOJ
KM
APARAT CO2
VARMIG 160/180
t1SJLMKVǏOJOBQPO
7)[
-404KM
BOKB
t1PESVǏKF[BWBSJWBOKB
"tÇJDB[B[BWBSJWBOKF
NNt.BTB,(t(BSBODJKB
NKFTFDBt.BSLFUJ;BMVäBOJ-B[BSFWP
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡2NWREDUVNRL]GDQMH‡
‡,QIRUPD
DWLY
W QLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMD
QMD QD XPX³‡2NWREDUVNRL]GDQMH‡
GSR 10,8-2-Li L-Boxx
3UHSRUXÿHQD03&
.0
Specijalna promotivna MPC
321,17 KM
.DWDORłNLEURM
0601868109
GSR 14,4-2-Li L-Boxx
3UHSRUXÿHQD03&
.0
Specijalna promotivna MPC
400,14 KM
.DWDORłNLEURM
06019B7400
19
Staro za novo –25%
Donesite bilo koji stari, ispravan ili pokvaren, Boschov uređaj
i stičete pravo na dodatni popust od 25% pri kupovini novog.
Akcija traje do 15.11.2013.
GSR 18 V-Li L-Boxx
GSR 18-2-Li L-Boxx
3UHSRUXÿHQD03&
.0
3UHSRUXÿHQD03&
.0
GSR 14,4 V-Li L-Boxx
3UHSRUXÿHQD03&
Specijalna promotivna MPC
588,80 KM
Specijalna promotivna MPC
427,34 KM
Specijalna promotivna MPC
508,07 KM
.DWDORłNLEURM
060186610J
.DWDORłNLEURM
06019B7300
.DWDORłNLEURM
060186600F
GSR 14,4 VE-2 Li L-Boxx
GWS 18 - 125 V-Li L-Boxx
.0
GSR 18 VE-2 Li L-Boxx
3UHSRUXÿHQD03&
.0
3UHSRUXÿHQD03&
.0
3UHSRUXÿHQD03&
Specijalna promotivna MPC
801,16 KM
Specijalna promotivna MPC
775,71 KM
Specijalna promotivna MPC
879,26 KM
.DWDORłNLEURM
060193A30B
.DWDORłNLEURM
0601865406
.DWDORłNLEURM
0601865306
GSB 19-2 RE
GBH 2-20 D
.0
GSB 19-2 RE
3UHSRUXÿHQD03&
.0
3UHSRUXÿHQD03&
.0
3UHSRUXÿHQD03&
Specijalna promotivna MPC
272,03 KM
Specijalna promotivna MPC
266,76 KM
Specijalna promotivna MPC
266,76 KM
.DWDORłNLEURM
061125A400
.DWDORłNLEURM
060117B500
.DWDORłNLEURM
060117B600
GBH 2-24 D
GBH 2-28 DFV
.0
GBH 2-24 DF
3UHSRUXÿHQD03&
.0
3UHSRUXÿHQD03&
.0
3UHSRUXÿHQD03&
Specijalna promotivna MPC
458,93 KM
Specijalna promotivna MPC
345,74 KM
Specijalna promotivna MPC
419,45 KM
.DWDORłNLEURM
0611267200
.DWDORłNLEURM
06112A0000
.DWDORłNLEURM
06112A0100
GBH 3-28 DRE
GBH 5-38 D
.0
GBH 4-32 DFR
3UHSRUXÿHQD03&
.0
3UHSRUXÿHQD03&
.0
3UHSRUXÿHQD03&
Specijalna promotivna MPC
971,39 KM
Specijalna promotivna MPC
516,85 KM
Specijalna promotivna MPC
783,61 KM
.DWDORłNLEURM
0611240008
.DWDORłNLEURM
061123A000
.DWDORłNLEURM
0611332100
GWS 9-115
GWS 12-125 CI
.0
GWS 11-125
3UHSRUXÿHQD03&
.0
3UHSRUXÿHQD03&
.0
3UHSRUXÿHQD03&
Specijalna promotivna MPC
262,37 KM
Specijalna promotivna MPC
206,21 KM
Specijalna promotivna MPC
236,93 KM
.DWDORłNLEURM
0601793000
.DWDORłNLEURM
0601790000
.DWDORłNLEURM
0601792000
GWS 15-125 CIE
GWS 22-230 LVI
.0
GWS 22-230 JH
3UHSRUXÿHQD03&
.0
3UHSRUXÿHQD03&
.0
3UHSRUXÿHQD03&
Specijalna promotivna MPC
382,59 KM
Specijalna promotivna MPC
348,37 KM
Specijalna promotivna MPC
251,84 KM
.DWDORłNLEURM
0601891D00
.DWDORłNLEURM
0601796002
.DWDORłNLEURM
0
GNF 35 CA
GWS 24-230 LVI
.0
GWS 26-230 LVI
3UHSRUXÿHQD03&
.0
3UHSRUXÿHQD03&
.0
3UHSRUXÿHQD03&
Specijalna promotivna MPC
995,09 KM
Specijalna promotivna MPC
430,85 KM
Specijalna promotivna MPC
534,40 KM
.DWDORłNLEURM
0601621708
.DWDORłNLEURM
0601893F00
.DWDORłNLEURM
0601895F04
GAS 25 L SFC
GGS 28 LC
.0
GAS 20 L SFC
3UHSRUXÿHQD03&
.0
3UHSRUXÿHQD03&
.0
3UHSRUXÿHQD03&
Specijalna promotivna MPC
663,39 KM
Specijalna promotivna MPC
569,50 KM
Specijalna promotivna MPC
454,55 KM
.DWDORłNLEURM
0601979103
.DWDORłNLEURM
0601221000
.DWDORłNLEURM
060197B000
GST 90 BE
GOP 300 SCE karton
.0
GEX 150 AC
3UHSRUXÿHQD03&
.0
3UHSRUXÿHQD03&
.0
3UHSRUXÿHQD03&
Specijalna promotivna MPC
267,64 KM
Specijalna promotivna MPC
396,63 KM
Specijalna promotivna MPC
327,31 KM
.DWDORłNLEURM
060158F000
.DWDORłNLEURM
0601230500
.DWDORłNLEURM
0601372768
GSA 1300 PCE
GKS 190
.0
GSA 1100 E
3UHSRUXÿHQD03&
.0
3UHSRUXÿHQD03&
.0
3UHSRUXÿHQD03&
Specijalna promotivna MPC
480,87 KM
Specijalna promotivna MPC
320,29 KM
Specijalna promotivna MPC
373,82 KM
.DWDORłNLEURM
060164E200
.DWDORłNLEURM
0601623000
.DWDORłNLEURM
&
GIM 60 L
GSH 388
.0
GLM 50
3UHSRUXÿHQD03&
.0
3UHSRUXÿHQD03&
.0
3UHSRUXÿHQD03&
Specijalna promotivna MPC
372,94 KM
Specijalna promotivna MPC
711,65 KM
Specijalna promotivna MPC
254,48 KM
.DWDORłNLEURM
0601076300
.DWDORłNLEURM
0611388008
.DWDORłNLEURM
0601072200
.0
*&/%0FLOMQDSORÿD/%R[[
D-Tect 150 SV
3UHSRUXÿHQD03&
.0
3UHSRUXÿHQD03&
.0
3UHSRUXÿHQD03&
Specijalna promotivna MPC
408,17 KM
Specijalna promotivna MPC
630,02 KM
Specijalna promotivna MPC
1.373,75 KM
.DWDORłNLEURM
0601068500
.DWDORłNLEURM
0601066B02
.DWDORłNLEURM
0601010008
GOL 32 D
.0
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡2NWREDUVNRL]GDQMH‡
20
JESTE LI ZNALI
Najpoznatija basilica na svijetu
zove se Sissi I prije 3 godine probila je
najduži željeznički tunel na svijetu
dugačak 57 kilometara.
ww
www.
www.centrumtrade.com
ww
ww.
ww
w
w.cen
ce
en
ntr
trum
umt
mtra
mtr
mt
rade
rad
ade.co
d .com
169,90
KM
0,99
KM
UŠTEDA 29
KM
KM
tYYNN
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
KOMPRESOR BT-AC 180 Set
t4OBHBL8,4
4t6MB[OJ
LBQBDJUFUMNJOt*[MB[OBTOBHBOB
CBSBMNJOtOBCBSBMNJOt(BSBODJKBHPEJOF
245,00
298,00
KM
t,BQBDJUFU
SF[FSWPBSBMJU
t,BQBDJUFU
SF[FSWPBSBMJU
KOMPRESOR BM-24L, BM-50L
t4OBHBL8tQSPUPLWB[EVIB
B HPEJOF
MJUNJOtQSJUJTBLCBSBt(BSBODJKBHPEJOF
KM
349,90
KM
E
OGRANIČEN
E
IN
Č
LI
O
K
UŠTEDA 49
KOMPRESOR ZRAČNI BT-AC 270/50
t4OBHBL8t3F[FSWPBSMt3BEOJ
QSJUJTBLNBYCBSt(BSBODJKBHPEJOFt4BNPV
NBSLFUJNB-B[BSFWP(SBEJÝLB-BLUBÝJ4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
KM
KM
529,00
UŠTEDA 70KM
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
KOMPRESOR ZRAČNI BT-AC400/50
t/BQPO7_)[t3F[FSWPBSM
t4OBHBL8)1
4t(BSBODJKB
HPEJOFt4BNPVNBSLFUJNB-B[BSFWP(SBEJÝLB
4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
594,
1,40
2,09
KM
tYYNN
KM
tYYNN
REZNA PLOČA ZA METAL
t/BNKFOB[BSF[BOKF
NFUBMB
2,20
KM
REZNA PLOČA
ČA
A
B SF[BOKF
t/BNKFOB[BSF[BOKF
ǏFMJLBt7BOKTLJQSFǏOJL
NNt%FCMKJOBNN
1,19 2,40
KM
KM
t%JNFO[JKB t%JNFO[JKB
YY YY
3,30
KM
KM
KM
?
t%JNFO[JKB
YY
REZNA PLOČA ZA KAMEN
KOMPRESORI
Komprimovani vazduh
četvrto pogonsko sredstvo
U kompresorima se vrši
SUHWYDUDQMH PHKDQLþNH HQHUgije u energiju sabijenog vazduha, dok se u pneumatskim
motorima obavlja transformacija energije u suprotnom
smjeru. Kompresori i pneumatski motori principijelno se
bitno ne razlikuju a konstrukcijski se razlikuju samo u detaljima. Ako se npr. punjenje
L SUDåQMHQMH FLOLQGUD NOLSQRJ
motora ili kompresora vrši
preko usisnih i ispušnih ventila, motor mora imati mehanizam za prisilno otvaranje/
zatvaranje ventila, dok je kod
NRPSUHVRUDPRJXüHVDPRUDGno pokretanje ventila (pomoüXVDPRJSULWLVNDYD]GXKDX
FLOLQGUXýHVWRLVWLVWURMPRåH
raditi kao kompresor ili motor, zavisno od ugradnje odn.
5,50
KM
1,
99
KM
tNN
5,
50
KM
tNN
tYNN
7,50
KM
tYNN
BURGIJA ZA BETON
t1SJIWBUTETQMVTt
%FTOPSF[OF
00
KM
KOMPRESOR ZA 60
t4OBHBL8
tLBQBDJUFUSF[FSWPBSBMJU
tQSPUPLWB[EVIBMJUNJO
HPEJOF
tQSJUJTBLCBSBt(BSBODJKBHPEJOF
499,90
BRUSNA PLOČA
LOČA
t/BNKFOB[BCSVÝFOKF
äFMKF[BtEFCMKJOBNNt
KM
1, 1,
15
40
KM
KM
2,70
UŠTEDA 98KM
KM
AGREGAT BT-PG 2000/3
t,POUJOVJSBOBTOBHB8
t.BLTJNBMOBTOBHB8t(PSJWPOPSNBMOJCF[PMPWOJ
CFO[JOt.BYTOBHBNPUPSBL8,4t;BQSFNJOB
SF[FSWPBSBMt(BSBODJKBHPEJOFt4BNPVNBSLFUJNB
-B[BSFWP(SBEJÝLB-BLUBÝJ4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
KM
KM
tNN tNN
%FCMKJOB %FCMKJOBNN
NN
KM
17,95
tNN
%FCMKJOBNN
REZNA PLOČA TANKA t
/BNKFOB[BJOPLTJǏFMJLt
%FCMKJOBNN
UŠTEDA10%
GARNITURA BURGIJA
t6QPUSFCB[BNFUBMt
%JNFO[JKFNN
t4FULPNBEBt)44
EFTOPSF[OF
27,00
KM
6,20
KM
KM
UŠTEDA 100KM
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
AGREGAT BT-PG 2800
t,POUJOVJSBOBTOBHBY8
t.BLTJNBMOBTOBHBY8t(PSJWP/PSNBMOJCF[PMPWOJ
CFO[JOt;BQSFNJOBSF[FSWPBSBMt(BSBODJKBHPEJOFt6
NBSLFUJNBMB[BSFWPHSBEJÝLBMBLUBÝJTUBSǏFWJDB[BMVäBOJ
t(SBOVMBDJKF
BRUSNE TRAKE
t#SVTOPQMBUOP[BSVǏOF
CSVTJMJDFt1PHPEOF[B
NFUBMESWPJSB[OFGBSCF
92/80(75,ý.,,
TURBOKOMPRESORI
Osnovna podjela kompresora je podjela na volumeWULþNH NRPSUHVRUH , WXUERkompresore. U pneumatici
VH JRWRYR LVNOMXþLYR NRULVWH
YROXPHWULþNL
NRPSUHVRUL
Njihov princip rada bazira se
na radnoj komori promjenljivog obima (npr. cilindar s
klipom). Smanjenjem obima
radne komore smanjuje se i
volumen vazduha u njoj, što
X]URNXMHRGJRYDUDMXüLSULUDVW
pritiska vazduha.
.2035,029$1,
9$='8+
Komprimovani
vazduh
VH þHVWR RSLVXMH NDR þHWYUWR
pogonsko sredstvo, pa iako
nije sveprisutan kao struja,
nafta i gas, ipak predstavlja
fundamentalni dio modernog
svijeta. Glavna razlika je u
tome što korisnici sami stvaraju svoj vazduh i zbog toga
PRJXGDELUDMXQDþLQQDNRML
ga stvaraju.
9DåQRVW NRPSULPRYDQRJ
YD]GXKDVHþHVWRSUHYLÿDDOL
XVWYDUQRVWLRQþLQLYLWDOQLGLR
YHüLQHPRGHUQLKSURL]YRGQLK
procesa i moderne civilizaFLMH,DNRWRPRåGDQHVKYDWDPR YHüLQD SURL]YRGD NRMH
danas koristimo jednostavno
ne bi mogli da se naprave bez
komprimovanog vazduha.
Oko 10% energije iskorištene u industriji u celom svetu troši se na komprimovani
vazduh.
64,95
KM
VODILICA ZA KAPIJU
t.FUBMOBHBMWBOTLJQPDJOLPWBOBt
%JNFO[JKB-NNYNN
9,95
1,30 1,80
KM
KM
tY
TOČKIĆ ZA KAPIJU
t.FUBMOJHBMWBOTLJ
QPDJOLPWBOt;B
LMJ[OFLBQJKFt
%JNFO[JKB'JNN
KM
tYNN
MA TOKA
BAGLAMA
TOKARENA
0,95 1,20 1,95
3,95 9,90
KM
KM
KM
KM
t'*
t'*
t'*
KM
t'*
t'*
47,00
45,00
47,00
KM
KM
KM
598,00
povezivanja u sustav.
LANAC TEKUĆI
ĆI t-BODJPE
-BODJ
BODJ PE
BOD
E
PLSVHMPHǏFMJLBt1PDJOǏBOJt
,SBULP[SOP%*/
tNN
tNN
KM
tNN
ŽICA ZA CO2 VARENJE t1PCBLSFOBäJDB
[B[BWBSJWBOKFtQBLPWBOKFLJMPHSBNB
ŽICA ZA CO2 VARENJE
0,8mm
t1PCBLSFOBäJDB[B
[BWBSJWBOKFtV[BÝUJUOPK
BUNPTGFSJ$0JMJ"S$0t
QBLPWBOKFLJMPHSBNB
4,00 5,90
KM
KM
tNN tNN
RUTILNA ELEKTRODA
t;B[BWBSJWBOKFǏFMJLBt1PHPEOB[B[BWBSJWBǏFTBTMBCJN
JTLVTUWPt1BLPWBOKFLH
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡2NWREDUVNRL]GDQMH‡
0,70
KM
tYNN
0,95
KM
tYNN
VIJAK ANKER
t(BMWBOTLJQPDJOǏBO
t4BOBWSULPNJ
QPEMPÝLPNt,PSJTUJ
TF[BWFǎBPQUFSFǎFOKB
1,25
1,70
KM
t%JNFO[JKB.NN-N
KM
t%JNFO[JKB
.NN-N
ŠIPKA NAVOJNA
t(BMWBOTLJQPDJOǏBOB
t,7
4,45
KM
VIJAK IVER
t(BMWBOTLJQPDJOǏBOt
%JNFO[JKFYNNt
1BLPWBOKFLPNBEB
2,15
EKSER GRAĐEVINSKI
t%JNFO[JKFYNN
YNNt1BLPWBOKF
LHt$JKFOB[BLH
4,
KM
VIJAK UKUCAVAJUĆI
t6QPUSFCBCFUPO
DJHMBt,PSJTUJTF[B
VHSBEOKVTUPMBSJKFt
%JNFO[JKBYNN
t1BLPWBOKF
LPNBEB
7,
KUTIJA ZA ALAT
t.BUFSJKBMUWSEBQMBTUJLBt%JNFO[JKF
YYDN
18,50
KM
UŠTEDA23%
KUTIJA ZA ALAT t.BUFSJKBM
UFSJKBM
UWSEBQMBTUJLBt%JNFO[JKFYYDN
[JKF YY DN
2,15
KM
ČETKA ŽIČANA LUČNA
tQMBTUJǏOBESÝLB
4,50
KLJEŠTA ZA KERAMIKU
tNBUFSJKBMǏFMJLtEVäJOBNN
Samo u
Centrumu još
uvjek traje
popust 20%
na Telwin
aparate za
varenje.
KM
M
KM
VIJAK SAMOUREZIVI
t(BMWBOTLJQPDJOǏBO
t6QPUSFCB[BLSPWOF
LPOTUSVLDJKFt,PSJTUJ
TF[BMJNPWFNNt
%JNFO[JKBYNNt
1BLPWBOKFLPNBEB
29,95
KM
tY5
Metalne
ograde znaju
brzo početi
sa korozijom
na mjestima
zavarivanja na
stubiće.
20,00
KM
KVAKA KOVANA
A
NFO[JKB Y
t.BUFSJKBMǏFMJLt%JNFO[JKBY
YYNN
49,50
KM
59,00
KM
tY5
TURBO VIJAK
t0EIMBEOP
QSFTPWBOPHǏFMJLBt
DJOLPWBOt1PHPEBO
[BQPTUBWMKBOKFTUPMBSJKF
VCFUPt1BLPWBOKF
LPNBEB
KM
BRAVA ZA METALNA VRATA
JKVt
t/BNKFOB[BFMPLTJSBOVTUPMBSJKVt
%JNFO[JKBNN
7,
00
8,
KM
00
&4
6,70
KM
ELEKTROPRIHVATNIK ZA BRAVU 1.15001.
1,20
-40%
KM
KM
POP NITNA
OBtt
t(BMWBOTLJQPDJOLPWBOBt
LPWB
%JNFO[JKBYNNt1BLPWBOKF
LPNBEBtLPMJǏJOFPHSBOJǏFOF
2,75
KM
KM
-
30%
VIJCI SA TIPLOM
t7JKBLYNNt5JQMQWDöNNt
4FUPELPNBEBt%PJTUFLB[BMJIB
3,00
KM
KM
-3
0%
SAJLA POCINČANA
NA
1MFUFOBYt
t4BKMBöNNt1MFUFOBYt
$JKFOBNFUSVtLPMJǏJOFPHSBOJǏFOF
00
4,90
KM
25,00
BRAVA 6,5 KLJUČ, 6,5 CILINDAR
R
t$JOLPWBOPǏFMJǏOPLVǎJÝUFt
B
%JNFO[JKFNNt.FUBMOBCSBWB
OBLMKVǏ[BESWFOBWSBUBNFUBMOB
CSBWBOBDJMJOEB[BESWFOBWSBUBB
K
BRAVA 2,5mm JEZIČAK
t.BUFSJKBMǏFMJLDJOǏBOPQMBWJJBMVNJOJ
DRŽAČ ŠMIRGLA
tYNN
VIJAK ZA GIPS PLOČE
ČE
%JNFO[JKBYNNt
B
1BLPWBOKFLPNBEB
VIJAK ZA DRVO
t(BMWBOTLJQPDJOǏBO
t6QPUSFCB[BESWFOF
LPOTUSVLDJKFt%JNFO[JKB
YNNt1BLPWBOKF
LPNBEB
KM
KM
85
11,
artikalaa
00
UŠTEDA19%
RASPRODAJA
5000
KM
KM
Jesenja
preko
22,50
KM
7,95
Ovlašteni distributer za
maloprodaju i veleprodaju
KM
KM
CILINDAR ZA BRAVU
t.BUFSJKBMUKFMPPENFTJOHBt4BLMKVǏBt%JNFO[JKB
YNNt
9,00 11,00 12,50
KM
KM
KM
t7FMJǏJOB t7FMJǏJOB t7FMJǏJOB
NN
NN
NN
KATANAC t5KFMPPENFTJOHB
1,50
KM
KM
ODBOJNIK ZA
VRATA CRNI ART 266
30,00
-40%
KM
9,
95
-33%
KM
KM
BRAVA ZA VRATA
t.BUFSJKBMQPDJOLPWBOǏFMJLt/BNKFOB
CSBWB[BNFUBMOBWSBUBOBLWBLV
t%JNFO[JKBNN
KVAKA ZA VRATA
t)SPNJSBOB
44,80
9,99
KM
KM
GARNITURA ZA DRVENA VRATA
t,WBLBTBÝJMUPNt/BNKFOB[BESWFOB
WSBUBt#PKBTSFCSPt,MKVǏ$JMJOEBS
10,60
KM
JEDNODJELNA
-24KM
KUTIJA ZA ALAT
t[BÝUJUOJMBLCF[LBENJKVNBJPMPWB
tEVHBJ[WFECBTBKFEOPNSVǏLPNt
EJNFO[JKFYY
KM
GARNITURA ZA METALNA VRATA
t.BUFSJKBMBMVNJOJKVNt#PKBTSFCSP
45,00
49,99
KM
KM
t.BYJNBMOBUFäJOB
äJOB
WSBUBLH
äJOB
O OB
t.BYJNBMOBUFäJOB
WSBUBLH
ZATVARAČ HIDRAULIČNI
t5JKFMPPEBMVNJOJKTLFMFHVSFt1PLMPQBDPUQPSBOOB
VEBSDFt;BUWBSBOKFQPEFTJWP
4
KREDITI ZA PENZIONERE
*TLPSJTUJUFNPHVǎOPTULVQPWJOFOBLSFEJU
4WFÝUP7BNKFQPUSFCOPKF
LPQJKBMJǏOFLBSUFQFO[JPOJǏFLQSJKBWBNKFTUBCPSBWLB
QPQVOKFOPCSB[BDLPKJQFO[JPOFSEPCJKBPEOBT
1SJMJLPNPEMBTLBV3BJòFJTFOCBOLVQFO[JPOFS
USFCBQPWFTUJKFEOPHQFO[JPOFSBLBPKFNDB
RATE
PRODAJA ROBE
NA KREDIT
ZA ZAPOSLENE
;BTWFJOGPSNBDJKFPCSBUJUF
TF$&/536.NBSLFUJNB
74,90
KM
KM
DRŽAČ ŠAJBE
-50KM
VAKUM
t[BUSBOTQPSUJQP[JDJPOJSBOKFÝBKCJt
LBQBDJUFUOPTJWPTUJLHt[BSBWOFJ
OFSBWOFQPWSÝJOF
479,00
KM
KM
KLJUČ MOMENT
-310KM
NASTAVLJIVI 1/2"
tEWPTNKFSOBHMBWBǏFHSUBMKLFt
EWPKOBTLBMB/NJ,HN
tNPNFOU
EP/NtEVäJOBNN
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡2NWREDUVNRL]GDQMH‡
22
4,
90
7,
20
E
OGRANIČEN
E
IN
Č
LI
KO
KM
KM
ISPITIVAČ NAPONA AUTOMOBILSKI
UŠTEDA30 %
t[BOBQPOEP7JEP7[BLPOUSPMV
tBVUPNPCJMTLFJOTUBMBDJKFtVESVHFTWSIFJMJ[BESVHF
OBQPOFTFtOFTNJKFVQPUSFCMKBWBUJ
www.centrumtrade.com
w
www
ww
w
ww.
ww
w
w.cce
w.
ce
cen
en
ntru
ntr
ru
rum
um
mttra
rad
rad
ade
ade.co
d .com
99,90 135,30
KM
24,70
KM
KM
KM
UŠTEDA 58
tNN
UŠTEDA43 KM
tNN
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
KM
NOŽ ZA MAKAZE
ZA BETONSKO ŽELJEZO
t/PäFWJTBTKFǏJWJNBOBPCFTUSBOFtJ[NKFOKMJWJJ
QPEFTJWJtPEQPTFCOPHBMBUOPHǏFMJLBtLPWBOFJ
QPCPMKÝBOFtSF[OFJWJDFQPTFCOPJOEVLUJWOPPLBMKFOF
183,80 251,00
KM
KM
KM
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
KM
UŠTEDA 78KM UŠTEDA107KM
tNN
tNN
KM
KM
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
UŠTEDA 79KM
KLJUČ MOMENT NASTAVLJIVI 1/2"
tEWPTNKFSOBHMBWBǏFHSUBMKLFtEWPKOB
TLBMB/NJ,HN
tNPNFOUEP/NtSFLBMJCSBDJKB
VQFSJPEVPENKFTFDJtVQPUSFCFJMJPLPDJLMVTB
107,70
KM
KM
UŠTEDA30 %
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
MAKAZE ZA LOZU
tNBUFSJKBMTQFDJKBMOJBMBUOJ
ǏFMJLtLPWBOtSF[OFJWJDF
JOEVLUJWOPLBMKFOFtSVǏLF
PCMPäFOFQMBTUJǏOPN
NBTPN
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
34,80
KM
E
OGRANIČEN
UŠTEDA30 %
KOLIČINE
MAKAZE ZA LIM
UNIVERZALNE
tNBUFSJKBMTQFDJKBMOJ
BMBUOJǏFMJLtSF[OFJWJDF
JOEVLUJWOPLBMKFOFt
LPWBOFQPCPMKÝBOFJ
PKBǏBOFt[BMJNPWFEP
/NNJtEFCMKJOFEP
mm
20,90 21,95
KM
UŠTEDA 46KM
KLJUČ NASADNI ZX i ZXL:1/2
tVQMBTUJǏOPKLBTFUJLPNBEBt;9.
.....
t;9-....
KM
METAR 5M UNIOR
tQMBTUJǏOPEWPTMPKOPLVǎJÝUF
tTLPǏOJDPNJ[BLBǏLPN
U •R •A• D •I•
Lijepo i jednostavno rješenje kojim ćete sakriti radijator (naročito ako je star
i ružan), a pri tome nećete
narušiti njegovo svojstvo zagrijavanja prostora.
KAKO RADE
PRAVI MAJSTORI
jatora pričvrstite letve koje
će služiti kao oslonac gornjoj ploči koja može biti od
lameliranog drva ili iverica,
šperploča, što vam je zgodnije...
5
. potrebno je od jelovih
letvi napraviti okvir. Dimenzije prilagodite vašem
prostoru.Letve spojite zarezivanjem, tako će biti čvršće
( kao na slici ). To je lijep i
čvrst spoj.
4
. Kad ste postavili i pričvrstili gornju ploču, na
donji dio okvira uz pomoć
šarki pričvrstite jednu jaču
letvu koju ćete s kutnicima
prčvrstiti bočno na zid i
koja će poslužiti kao nosač.
Šarke će omogućiti da okvir
možete otvoriti ili zatvoriti.
Na gornji dio pričvrstite dva
magneta koji će držati okvir
da se ne otvori.
. Nakon što je konstrukcija postavljena, obojite
sve u željenu boju, a nakon
sušenja s unutarnje strane
pričvrstite neku ukrasnu masku. Izbor je veliki, to može
biti podloga od bambusa,
jute, neki zanimljivi print na
platnu, aluminjski lim, drvene letvice, pleksiglas...
2
. Kod spajanja okvira,
pazite da bude pod pravim uglom, Spojeve možete
lijepiti ili pričvrstiti vijcima ili
i jedno i drugo.
. Nakon što ste napravili
okvir, na zid iznad radi-
3
29,60
50,90
KM
KM
E
OGRANIČEN
E
IN
Č
LI
KO
KM
S • A •M •
KAKO SAKRITI RADIJATOR?
KM
tNN
187,70
•
KM
UŠTEDA 30% UŠTEDA 30%
tNN
KM
KM
POMIČNO MJERILO tEVäJOB
UŠTEDA 18KM
NKFSFOKBNNtQSFDJ[OPTU
NNtQPHPEOP[BTQPMKOBJ
VOVUSBÝOKBtNFSFOKBJNFSFOKFEVCJOF
1
KM
MAKAZE ZA
SKOG ŽELJEZA
SJEČENJE BETONSKOG
t/PäFWJTBTKFǏJWJNBOBPCFTUSBOFtJ[NKFOKMJWJJ
QPEFTJWJtNBUFSJKBMǏFMKVTUJPEQPTFCOPHBMBUOPHǏFMJLB
186,60
KM
42,
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
UŠTEDA30 %
•
KM
KM
KM
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
65
KM
E
OGRANIČEN
E
UŠTEDA30 %
IN
Č
LI
KO
KM
UŠTEDA30 %
31,90 39,60
KM
E
OGRANIČEN
E
IN
Č
LI
O
K
KM
RANIČENE
UŠTEDA 80KM OG
KOLIČINE
GARNITURA
NASADNI KLJUČEVA
tVNFUBMOPKLVUJKJtTB
EJKFMPWBVLVUJKJtOBTBEOJLMKVǏFWJPEEP
15,10
KM
KM
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
21,50
KM
KM
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
UŠTEDA30 %
UŠTEDA30 %
PIŠTOLJ ZA
ISPUHIVANJE
tNBLTJNBMBO
QSJUJTBLCBSBt
QPUSPÝOKB[SBLBMNJO
PIŠTOLJ ZA
ISPUHIVANJE DUGI
tNBLTJNBMBOQSJUJTBL
CBSBtQPUSPÝOKB[SBLB
MNJO
KLJEŠTA KOMBINOVANA
tNBUFSJKBMTQFDJKBMOJBMBUOJ
ǏFMJLtLPWBOBQPUQVOP
QPCPMKÝBOBJPKBǏBOBt
SF[OFJWJDFJOEVLUJWOP
LBMKFOFtǏFMKVTUJQPMJSBOFt
22,70
KM
KM
UŠTEDA30 %
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
VIŠENAMJENSKI ALAT
ZA BICIKLE t4BESäJJNCVT
LMKVǏFWJJMJt
.BUFSJKBM)SPNWBOBEJKVN
25,80
KM
KM
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
UŠTEDA11 KM
FLEKSIBILAN SAKUPLJAČ
S MAGNETOM t[BNFUBMOF
QSFENFUFJ[UFÝLPEPTUVQOJI
tQSPTUPSBtNBHOFUNPäF
QPEJǎJNFUBMOFQSFENFUFt
EPLHUFäJOFtFSHPOPNTLJ
PCMJLPWBOBESÝLB
KLJEŠTA GRIP 250mm
tǏFMKVTUJLPWBOFPE
TQFDJKBMOPHBMBUOPH
tǏFMJLBVQPUQVOPTUJ
QPCPMKÝBOFJPKBǏBOF
tSVǏLFJ[SBêFOFPE
ǏFMJǏOPHMJNBtQPWSÝJOB
OJLMPWBOBtWSFUFOP
GPTGBUJSBOP
KLJUČ PODEŠAVAJUĆI
tNBUFSJKBMISPNWBOBEJKVN
tQPMJSBOJWSIPWJtTB
NKFSOPNTLBMPNtLPWBOV
QPUQVOPTUJQPCPMKÝBOJt
PKBǏBO
KM
23,60
26,70
31,50
UŠTEDA30 %
KM
KM
KM
UŠTEDA30 %
UŠTEDA30 %
KLJEŠTA
ELEKTRIČARSKA 160 mm
tNBUFSJKBMTQFDJKBMOJ
BMBUOJǏFMJLtTLJEBOKF
J[PMBDJKFPENNEP
NNtTLJEBOKFJ[PMBDJKF
PENNEPNNt
TKFǏFOKFäJDFPENN
EPNNtLSJNQPWBOKF
LBCMPWTLJILPOUBLBUBtEP
NN
E
OGRANIČEN
E
IN
Č
LI
O
K
KLJEŠTA
PAPAGAJ 240mm
tNBUFSJKBMTQFDJKBMOJBMBUOJ
ǏFMJLtLPWBOBQPUQVOP
QPCPMKÝBOBJPKBǏBOBt
ǏFMKVTUJQPMJSBOFtQPWSÝJOB
ISPNJSBOBtQPEFÝBWBOKF
PUWPSBǏFMKVTUJVQFUt
QPMPäBKB
KM
6,40
KLJEŠTA ZA TELEFONSKE
PRIKLJUČKE
tBMBU[BTKFǏFOKFJTLJEBOKF
J[PMPWBOJItEJKFMPWB
USBLBTUJIUFMFGPOTLJI
LBCMPWBt[BLSJNQPWBOKF
3+J3+t4BNPV
NBSLFUJNBt4UBSǏFWJDBJ
;BMVäBOJ
KM
KM
KM
UŠTEDA 13KM UŠTEDA 16KM
tNN
tNN
UŠTEDA30 %
SJEČICE KOSE 160mm
tNBUFSJKBMTQFDJKBMOJBMBUOJ
ǏFMJLtLPWBOFQPUQVOP
QPCPMKÝBOFJPKBǏBOFt
SF[OFJWJDFJOEVLUJWOP
LBMKFOFtǏFMKVTUJQPMJSBOF
tSVǏLFPCMPäFOF
EWPLPNQPOFOUOJNt
OBWMBLBNB
KM
KM
E
OGRANIČEN
E
IN
Č
LI
O
K
KLJEŠTA ZA IZOLACIJU
t[BäJDVPENN
tTBQPWSBUOPNPQSVHPNt
NBUFSJKBMTQFDJKBMOJBMBUOJ
ǏFMJLtLPWBOBQPUQVOP
QPCPMKÝBOBJPKBǏBOBt
SF[OFJWJDFJOEVLUJWOP
PLBMKFOF
KM
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡2NWREDUVNRL]GDQMH‡
25,90 26,90 31,20
KM
KM
KM
KM
11,40
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
KM
KM
MAGNETNA
POSUDA
KM
tNBUFSJKBM OGRANIČENE
UŠTEDA30 %
OFSêBKVǎJ
KOLIČINE
ǏFMJLPUQPSBOOBtLPSP[JKVTOBäBOUSBKOJ
NBHOFUtVQPUSFCBVTWJNQPMPäBMJNB
KM
UŠTEDA30 % UŠTEDA30 % UŠTEDA30 %
tNN
tNN tNN
ALUMINIJSKA LIBELA tQPWSÝJOB
FMPLTJSBOBTSFCSOPNCPKPNtUBǏOPTUEPNNN
39,
90
42,
KM
KM
E
OGRANIČEN
UŠTEDA30 %
KOLIČINE
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
RUČICA
JEDNOSMJERNA 1/2"
tNBUFSJKBMTQFDJKBMOJBMBUOJ
ǏFMJLtFSHPOPNTLBSPC
VTOBEWPLPNQPOFOUOB
tSVǏLBtUJKFMPIMBEOP
LPWBOP
48,40
KM
KM
RANIČENE
UŠTEDA30 % OG
KOLIČINE
GARNITURA IZVIJAČA NI
tVHBSOJUVSJSBWOJI
J[WJKBǏBtYY
YYtY
80
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
GARNITURA
ELEKTROIZOLOVANIH
IZVIJAČA
tFMFLUSPJ[PMPWBOJI
J[WJKBǏBJTQJUJWBǏt
OBQPOEP7t
QMKPTOBUBJ[WJKBǏB
LSTUBTUB
39,70
125,30
KM
KM
UŠTEDA 485 KM
UŠTEDA 54KM
155,50
KM
KLJEŠTA ZA POP NITNE
t5KFMPPEBMVNJOJKTLF
MFHVSFtSVLPIWBUPE
QPCPMKÝBOPHǏFMJLBt[B
[BLPWJDFEPNN
KM
GARNITURA ALATA
U KUTIJI EJKFMB
894,70
KM
60
KM
KM
UŠTEDA383
UŠTEDA 67KM
374,50
KM
KM
KM
UŠTEDA160KM
KM
KM
UŠTEDA30 %
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
18, 21,
90
30
KM
E
OGRANIČEN
E
IN
Č
LI
O
K
GARNITURA
IZVIJAČA 5 KOMADA
tWSIPEISPNWBOBEJKVN
NPMJCEFOBtLBMKFOJJ
PKBǏBOJOJLMPWBOPTUBCMP
tSVǏLBFSHPOPNTLJ
PCMJLPWBOB
UŠTEDA30 %
UŠTEDA30 %
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
5146,
80
KM
1245,80
KM
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
ČEKIĆ BRAVARSKI
tNBUFSJKBMQPTFCBOBMBUOJ
ǏFMJLtLPWBOtVEBSOB
QPWSÝJOBJOPTJOEVLUJWOPt
[BLBMKFOJtSVǏLBPEKBTFOB
QSJǏWSÝǎFOBtPWBMOJNLMJOPN
KM
KM
KOLICA ZA ALAT
EUROSTYLE
KM
UŠTEDA30 %
UŠTEDA 2205 KM
KM
37,
KM
KM
94,80
KM
UŠTEDA 534 KM
ČEKIĆ PLASTIČNI FI 50
tNBUFSJKBMDFMJEPSǏWSTUPǎF
4IPSBtPUQPSOPOB
VMKFtHMBWBPETJWPHMJWBt
ESWFOBMBLJSBOBESÝLBt[B
SBETNFLJNJPTKFUMKJWJN
NBUFSJKBMJN
S
NAAMO
RU PO
DŽ
BI
UŠTEDA30 %
UŠTEDA213KM
KOLICA ZA ALAT
EUROVISION
KM
UŠTEDA148KM
KM
KM
UŠTEDA 65KM
BRUSILICA ČEONA
PNEUMATSKA
169,90
KM
UŠTEDA 73KM
BUŠILICA
PNEUMATSKA
GARNITURA ALATA
+ KOLICA EV6
577,20
KM
KM
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
79,
90
PLASTIČNA
KUTIJA ZA ALAT t
EJNFO[JKFYY
150,80
KM
UŠTEDA247KM
SJEKAČ ZIDARSKI
250mm
tNBUFSJKBMISPNWBOBEJKt
LPWBOVDKFMPTUJQPCPMKÝBO
tWSIJOEVLUJWOPLBMKFOt
UŠTEDA168KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
TORX KLJUČEVI
TX10-TX45 T-RUČKA
tNBUFSJKBMUJKFMPISPN
WBOBEJKtISPNJSBOP
JQPCPMKÝBOPtSVǏLB
QPMJQSPQJMFOtVHBSOJUVSJ
UPSYLMKVǏFWBt
59
392,10
495,90
344,70
KM
UŠTEDA 40KM
14,
KM
KM
388,50
UŠTEDA167KM
30
KM
tHSBNB tHSBNB
60
KM
KM
KM
KM
UŠTEDA30 %
UŠTEDA 69
tNBUFSJKBMISPNWBOBEJKVN
tLMKVǏFWBVLBSUPOTLPK
LVUJKJtYYYY
YYYY
KM
KM
UŠTEDA30 %
1131,50
ČENE
OGRANIČ
DVORUČNA KLJEŠTA ZA BLOK
KOLIČINE
t;",07*$&4/"45"7$*."
E
OGRANIČEN tMBHBOBJJ[ESäMKJWBLPOTUSVLDJKBtOBTUBWLB[B[BLPWJDFPE
E
NNtEPNNtOBTUBWBLB[BTMJKFQFNBUJDFPE.t
IN
Č
LI
O
K
GARNITURA
EP.
KLJUČEVA OKASTI
22,60
50
UŠTEDA15
ČEKIĆ ZA KAMEN t,H
KM
GARNITURA
VILJUŠKASTI KLJUČEVA
tLMKVǏFWJLPNBEBt
.BUFSJKBMISPNWBOBEJKVN
KM
KM
UŠTEDA31 KM
KM
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
ADAPTER 3/4"
na 1/2" IMPACT
tNBUFSJKBMISPNNPMJCEFO
tQPWSÝJOTLB[BÝUJUB
GPTGBUJSBOtLPWBOJV
DKFMPTUJQPCPMKÝBO
161,
KM
UŠTEDA30 %
E
OGRANIČEN
E
IN
Č
LI
KO
KM
39,
KM
KM
UŠTEDA 14KM
S
NAAMO
RU PO
DŽ
BI
69,90
KM
30
KM
KM
UŠTEDA30 %
KM
RUČICA
DVOSMJERNA 1/4"
tNBUFSJKBMTQFDJKBMOJ
BMBUOJǏFMJLtFSHPOPNTLB
EWPLPNQPOFOUOBESÝLB
tNFIBOJ[BNTB[VCB
tUJKFMPIMBEOPLPWBOPtV
QPUQVOPTUJQPCPMKÝBOJJ
PKBǏBOJ
77,80
KM
34,
KM
KM
UŠTEDA30 %
16,
33,
10
00
23
KM
KM
UŠTEDA34 KM
261,30
KM
KM
UŠTEDA112KM
BRUSILICA
B
P
PNEUMATSKA
315,70
KM
KM
UŠTEDA135KM
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡2NWREDUVNRL]GDQMH‡
24
2,09
8,40
KM
www ce
www.centrumtrade.com
entr
trum
mtra
ade
d com
41,30
LED MODUL 5050/0.72W
hladno bijela 135t4OBHB
8t;BMVäBOJ
(SBEJÝLB4UBSǏFWJDB
KM
KM
KM
UŠTEDA18%
UŠTEDA50%
LUSTER COSMO
VISILICA
t.BUFSJKBMTUBLMP
QKFTLBSFOPt
+BǏJOBY8&
t%JNFO[JKB
YNN
t#PKBCJKFMBTJMWFS
motivi
LAMPA STOLNA COSMO
t.BUFSJKBMBTUBLMP
QKFTLBSFOPt+BǏJOB
98&t%JNFO[JKB
YNNt#PKBCJKFMB
silver motiv
LAMPA VANJSKA ZID
KUGLA t.BUFSJKBM
"MVNJOJKVN4UBLMPt+BǏJOB
98(6t%JNFO[JKB
YYt#PKB#JKFMB
22,40
KM
KM
112,20
UŠTEDA20%
KM
LAMPA VANJSKA
NJSK
KA
STUB t.BUFSJKBMTUBLMPt
+BǏJOBY&t%JNFO[JKB
NNYNNt#PKB
1SP[JSOP%JNMKFOP
LUSTER COSMO
VISILICA 1
t.BUFSJKBMTUBLMP
NPUJWISPN
t+BǏJOBY8
46,50
135,70
KM
KM
LUNARE
BIANCO AP1
t.BUFSJKBM
ISPNt#PKBCJKFMBt+BǏJOB
Y8tEJNFO[JKB
YNN
208,
LUSTER PL3 LUNARE
BIANCO t.BUFSJKBMISPN
t#PKBCJKFMBt+BǏJOBY
8tEJNFO[JKBYNN
20
LAMPA
E''
'FIRENZE'
UŠTEDA20% VISILICA
A
t.BUFSJKBM"M4UBLMPtt
(SMP&t+BǏJOBY8t
%VäJOBNNt#PKB$SOP
Q
;MBUOBQBUJOB
KM
KM
UŠTEDA20%
ZIDNA LAMPA NOVIA
t.BUFSJKBMNFUBTUBLMPt+BǏJOBY8
39,50
KM
KM
UŠTEDA30%
LAMPA VANJSKA
A
STUB ANTIK GOLD
t.BUFSJKBMTUBLMPNFUBMt
*1[BÝUJUBt+BǏJOBY&t
BOUJLHPME
29,99
UŠTEDA20%
KM
PLAF.SISTEM NOVIA 2/1
t.BUFSJKBMTUBLMPNFUBMtNPUJWISPNt+BǏJOBY8
Za uređenje većih stanova ili poslovnih
prostora besplatne stručne savjete će Vam
dati naš arhitekta Danijela Protić 066/ 830-615
KM
UŠTEDA26%
LAMPA VANJSKA VISILICA
ANTIK GOLD 13405
t.BUFSJKBMTUBLMP.FUBM
t+BǏJOBY&
LAMPA ZA SLIKU MESING
t.BUFSJKBM.FTJOHt+BǏJOB
98t(SMP(t#PKB;MBUOB
PO METRU
DUŽNOM
DRVENA KARNIŠLA MONTAŽNA
tÀJSJOBVLSBTOFMBKTOFNNt%VäJOFDNDN
DNDNt#PKBTWJKFUMJJUBNOJPSBIOBUVSUSFÝOKB
JCJKFMB
RASVJETA UGRADNA
A
PODNA VANJSKA LED 3/1 t
.BUFSJKBMQMBTUJDTUBLMPtTFUt
+BǏJOBY8t*1[BÝUJUB
Vanjska rasvjeta
Praktičnost i udobnost
prostora uz niže cijene do 50%
9
DQMVNDUDVYMHWDMHMHGDQRGQDMODNãLK
LYMHURYDWQRQDMOMHSãLKQDþLQD]DSULND]OMHSRWHYDãHJGRPDWHVQMRPSRYHüDYDWHLVLJXUQRVWXGRPXLGYRULãWX
Ova rasvjeta je otporna na vremenske uticaje,
ãWRMHþLQLLGHDOQRPXWHKQLþNRPVPLVOXGDMXüL
MMRMVLJXUQRVWDOL,XåLYDQMHXVYRPYUWXXYHþHUQMLP VDWLPD 9DQMVND UDVYMHWD WDNRÿHU GROD]L X
UD]OLþLWLPVWLORYLPDNDRQDGRSXQDYDãHJGRPD
,SDNWUHEDLVWDNQXWLYDåQRVWGDVHSULMHSRþHWND
LQVWDODFLMHYDQMVNHUDVYMHWHREUDWLWHVWUXþQLPVDYMHWLPDGDELL]EMHJOLQHåHOMHQHVLWXDFLMHNDRãWR
VXUD]OLNDXERMLVYMHWODRGDELUVLMDOLFDLOLQDSRVOHWNXRGDELUUDVYMHWQLKWLMHOD
2VYMHWOMDYDQMHVWD]H
8YHVWL QHNRJD RG XOD]D X GYRULãWX GR YUDWD
VYRJD GRPD PRåH SUHVWDYOMDWL YHOLNR ]DGRYROMVWYRDNRMHYDQMVNDUDVYMHWDSRVWDYOMHQDQDSUDYLODQQDþLQ2GDELUERMHVYMHWORVWLLQWH]LWHWWHUD]PDNL]PHÿXUDVYMHWQLKWMHODVXVWYDULQDNRMHWUHEDREUDWLWLSDåQMXSULLQVWDOLUDQMXUDVYMHWH-HGQD
RG RVQRYQLK LGHMD SUL SURMHNWLUDQMX SHM]DåQH L
YDQMVNHUDVYMHWHMHVWHNRULVWLWLMHGQXGL]DMQHUVNX
OLQLMX VYMHWLOMNL VD UD]OLþLWLP VYMHWORWHKQLþNLP
UMHãHQMLPD WH UD]OLþLWLP DSOLNDFLMDPD MHGQR-
29,99
KM
LAMPA
KM
A
VANJSKA
UŠTEDA50% ESTERNA
t.BUFSJKBM"MVNJOJKVN
4UBLMPt+BǏJOB98
(6t%JNFO[JKB
99t#PKB$SOB
39,00
KM
KM
UŠTEDA50%
LAMPA VANJSKA
ESTERNA t.BUFSJKBM
"MVNJOJVN4UBLMPt+BǏJOB
Y8t#PKB$SOB
K
42,60
KM
KM
LAMPA
UŠTEDA30% VANJSKA
A
ESTERNA t.BUFSJKBM
"MVNJOJKVN4UBLMPt+BǏJOB
98(6t%JNFO[JKB
YYt#PKB#JKFMB
VWUXNLLOLGYRVWUXNLVQRSVYMHWODSODIRQVND]LGQD
PRQWDåDQDNRQ]ROXUXVWLþQLIHQMHULHOHJDQWQL
NDNRELXNUDVLOLLRåLYMHOLNUDMROLNSDUN«
8GDKQLWHSRVHEQRVWVYRPYUWX
5DVYLMHWOLWL ]QDþL XGDKQXWL åLYRW X SURVWRU L
OMXGHDPLüHPRYDVRYRPSULOLNRPVDPRSRGMVHWLWLGDMHUDVSURGDMDLSRSXVWGRNRPSOHWQRJDVRUWLPDQDYDQMVNHUDVYMHWHLGHDOQDSULOLND
GDXQHVHWHQRYLVMDMLGUXJDþLMLPRGHUDQLHOHJDQWDQVWLOXYDãXRD]XPLUD9LGLPRVHXVDORQLPD
rasvjete.
54,00
62,40
KM
KM
KM
KM
UŠTEDA25%
LAMPA VANJSKA ZIDNA
13433 t.BUFSJKBMTUBLMP
NFUBMt+BǏJOBY&*1t
%JNFO[JKBYNN
44,10
UŠTEDA25%
LAMPA VANJ.
NJ. ZID
ZIDNA
DNA
DEN
ANTIK-GOLDEN
t.BUFSJKBMNFUBMTUBSP[MBUP
t*1[BÝUJUBt+BǏJOBY&
68,50
KM
KM
KM
LAMPA
UŠTEDA30% VANJSKA
ESTERNA t.BUFSJKBM
"MVNJOJKVNTUBLMPt
%JNFO[JKBYY
NNt+BǏJOBY8t#PKB
:crno-siva
63,00
KM
UŠTEDA30%
LAMPA VANJSKA ZIDNA
13432 t.BUFSJKBMTUBLMP
NFUBMt+BǏJOBY&*1
t%JNFO[JKBYNN
87,00
KM
KM
89,99 KM
LAMPA ZID
RUSTIKA
63142
Materijal:staklo metal
LPWBOJt+BǏJOBY8
UŠTEDA27%
LAMPA VANJSKA
ESTERNA
36,95 58,95 36,95 58,95
PO METRU
DUŽNOM
DRVENA KARNIŠLA
OKLAGIJA t5PLBSFOBöNNt%VäJOFDNDN
DNDNt1BMFUBCPKBTWJKFUMJJUBNOJPSBIÝFSJtOBUVSJ
CJKFMBt6LPNQMFUVTBOPTBǏJNBBMLBNBJt[BWSÝFDJNB
KM
22,99
29,99
KM
KM
16,95
ZIDNA
A
LAMPA
UŠTEDA32% 'FIRENZE'
ZE'
t.BUFSJKBM"M4UBLMPt
(SMP&t+BǏJOBY8
t7JTJOBNNt#PKB
$SOP;MBUOBQBUJOB
KM
23,40
KM
KM
KM
KM
KM
LUSTER PL4 LUNARE BIANCO
CO
8
t.BUFSJKBMISPNt+BǏJOBY8
tEJNFO[JKBYNN
9,95
19,99
KM
KM
LED TRAKA 3528/60,4.8W/M
t-&%øFLTJCJMOBTWKFUMFǎBBMEIF[JWOB
tUSBLBt4OBHB8N7%$
,t;BMVäBOJ(SBEJÝLB4UBSǏFWJDB
9,90
49,90
KM
133,10
112,
2,,30
KM
KM
2,50
KM
24,95
tA1
KM
tA4 DUPLA
KM
tC7
KM
tC10 DUPLA
KM
t#JKFMB
4,50
KM
t)SBTU5SFÝOKB
TOP DEKORATIVNA
MASKA t;BHBSOJÝOF
GARNIŠNA
TOP SET B 2-KAN.
t%JNFO[JKFDNt
1MBGPOTLBHBSOJÝOBt
LPNQMFUQWDEWPLBOBMOB
WPEJMJDBTBMVLPN
GARNIŠNA
FENIX SATEN
t%JNFO[JKF'JDN
t,PNQMFUVTFUVt
NFUBMOBDJKFWtOPTBǏJ
tBMLFJÝUJQBMKLF
GARNIŠNA FENIX
NIKL C7
t%JNFO[JKF'JDN
t,PNQMFUVTFUVt
NFUBMOBDJKFWtOPTBǏJ
tBMLFJÝUJQBMKLF
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡2NWREDUVNRL]GDQMH‡
193,00
26,40
NOVO NA NAŠEM TRŽIŠTU
304,30
KM
KM
UŠTEDA100
LUSTER PL. JADIS
t.BUFSJKBMTUBLMPISPNLSJTUBMt+BǏJOBY8
(YMFEDPMPVSt%JNFO[JKBYNNt
LUSTER
ACRYLIC
VISILICA 5
t.BUFSJKBM
BDSZMt+BǏJOB
Y8&
t%JNFO[JKBNN
QSFǏOJL
LAMPA ZID ALBA
NIAGARA AP3
t.BUFSJKBMJOPY4UBLMP
Y 8
SVǏOFJ[SBEFt+BǏJOBY8
t%JNFO[JKBYNNt;BMVäBOJ
479,00
KM
LUSTER VI NIAGARA
EBt
t.BUFSJKBMJOPYSVǏOBJ[SBEBt
PTUBMMM
M
NPEVMJSBOPMBOǏBOPWBUSPTUBM
TUBLMPt+BǏJOBY8
t%JNFO[JKB
YNN
t4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
KM
55,
40
KM
KM
LUSTER
OLIMPIA
NERO SP1
t.BUFSJKBM
PKJ
TUBLMPVCPKJ
8t
t+BǏJOBY8t
%JNFO[JKBYNNt
#PKBDSOB
KM
LUSTER CANDLE SP9
t.BUFSJKBMJOPYTUBLMPLSJTUBM
tTJKBMJDFVLMKVǏFOFt+BǏJOB
Ntt
Y8t%JNFO[JKBYNNt
#PKBJOPYt4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
282,
134,00
KM
00
KM
LAMPA ZID CORTE
2
BIANCO ANTICO AP2
t.BUFSJKBMLPWBOP
VLSBÝFOB
HWPäêFSVǏOFJ[SBEFtVLSBÝFOB
SVǏOPOBQPTFCBOOBǏJOt+BǏJOBY8
tEJNFO[JKB9..t#PKBBOUJLCJKFMB
249,00
LAMPA TEH.
H.
STOLNA
SALLY
CHROMO
t.BUFSJKBM
$)30.t+BǏJOBY
8t#PKB4*7"
7560,
KM
tDUPLA
KM
tDN
KM
KM
LUSTER PLAFONSKI
SKI
CHIARA RUSTIK
t.BUFSJKBMTUBLMPISPNt
+BǏJOBY8t%JNFO[JKB
NNQSFǏOJLt;BMVäBOJ
149,60
-42%
LUSTER 12/1 SUPER
t.BUFSJKBM*OPYt+BǏJOBY8t
4JKBMJDB(t#PKB4JWB
KM
KM
UŠTEDA1000KM
140,00
KM
388,40
KM
-39%
LUSTER KRISTALNI
t%JNFO[JKB
1400x1400mm
t+BǏJOB
63x40W,
E14
tLSJTUBM
HPMEt
Zalužani
LUSTER
5/1 TANGA
t.BUFSJKBMLSJTUBMTUBLMPt+BǏJOB
Y8(t%JNFO[JKBY
NNt(SBEJÝLB4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
299,00
KM
KM
VELIKI IZBOR RASVJETE ZA
SVE VJERSKE OBJEKTE
44,95 51,95 50,95 83,95 69,95 108,95 74,95 99,00
KM
LAMPA ZIDNA CHIARA
t.BUFSJKBMTUBLMPISPNt+BǏJOBY
8t%JNFO[JKBNNt;BMVäBOJ
157,50
00
LAMPA STOLNA
TOLNA
ALFIERE BIANCO
t.BUFSJKBM)30.
t+BǏJOB9Xt
%JNFO[JKBYNN
t#PKBCJKFMBt
4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
KM
KM
KM
KM
KM
t'JDN t'JDN
137,00
KM
LUSTER BRANDYCORTE
CORTE
BIANCO ANTICO SP8
HWPäêF
t.BUFSJKBMLPWBOPHWPäêF
ÝFOB
SVǏOFJ[SBEFtVLSBÝFOB
OBǏJO
SVǏOPOBQPTFCBOOBǏJO
t+BǏJOBY8
# K
UJL CJK M
tEJNFO[JKBYNNt#PKBBOUJLCJKFMB
KM
do
artikalaa
KM
78,200
KM
LUSTER STARLED cob led
d
t.BUFSJKBMISPNTUBLMPt
8
XBSNXIJUFt+BǏJOBY8
KB
DPCMFEMNt%JNFO[JKB
YYNN
t;BMVäBOJ4UBSǏFWJDB
5000
-40%
KM
LUSTER CAMILE
LE
Y
t.BUFSJKBMJOPY
8
t+BǏJOBY8
B
&t%JNFO[JKB
YNN
t#PKBCJKFMB
JDB
TJMWFSt4UBSǏFWJDB
;BMVäBOJ
LUSTER WHITE LEDY SP8 t
.BUFSJKBMJOPYTUBLMPSVǏOJSBE
t+BǏJOBY8t%JNFO[JKB
YNNt#PKBCJKFMBt
4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
808,
LAMPA STOL BRANDY
CORTE BIANCO ANTICO
OF
t.BUFSJKBMLPWBOPHWPäêFSVǏOF
J[SBEFtVLSBÝFOBSVǏOPOBQPTFCBO
OBǏJOt+BǏJOBY8t#PKBBOUJLCJKFMBt
30
50
preko
KM
KM
649,00
RASPRODAJA
-42%
55,80
126,40
UŠTEDA200KM
LUSTER PLAFONSKI GOLD ORION
t.BUFSJKBMLJTUBM4XBSPWTLJHPMEt+BǏJOBY8t
%JNFO[JKBYDNt;BMVäBOJ
665,
KM
LUSTER VI
BIJELI
AVANGARD
t+BǏJOBY&
546,90
Jesenja
KM
KM
25
KM
tDNEVQMB
KM
tDN
KM
tDNEVQMB
-2
5%
PLAFONJERA HELIX 1
t.BUFSJKBM)SPNTUBLMPt-FE
NVMUJDPMPSDIBOHFt+BǏJOBY8(
t%JNFO[JKBYt4UBSǏFWJDB
;BMVäBOJ(SBEJÝLB
468,355
KM
KM
GARNIŠNA PROFI DEKOR
MESING t,PNQMFUVTFUV
tNFUBMOBDJKFWtOPTBǏJ
tBMLFJÝUJQBMKLFt
GARNIŠNA CESAR
NIKL E9 APO
t%JNFO[JKFDN
t,PNQMFUVTFUVt
NFUBMOBDJKFWtOPTBǏJt
BMLFJÝUJQBMKLFt
GARNIŠNA STYLUS FI 25
A1 COLIMA ST.ZLATO
t,PNQMFUVTFUVtNFUBMOB
DJKFWtOPTBǏJtBMLFJ
ÝUJQBMKLFt
-39%
GARNIŠNA STYLUS FI25
B2 HEKLA ST.ZLATO
t,PNQMFUVTFUVtNFUBMOB
DJKFWtOPTBǏJtBMLFJÝUJQBMKLF
LAMPA ZIDNA 'FLAUTI'
t.BUFSJKBM4UBLMP.FUBMt(SMP&
t+BǏJOBY8t#PKB1MBWB
0,99
KM
www.centrumtradeDPN
HRANA ZA PSE FRIEND
t/FUPUFäJOBHt
4BTUBW(PWFEJOBQJMFUJOB
2,60
KM
HRANA ZA PSE FRIEND
t/FUPUFäJOBHt4BTUBW(PWFEJOBQJMFUJOBB
2,
30
KM
FRISKIES - ZEČETINA, POVRĆE
t/BNKFOBTVWBISBOB[BNBDFt5FäJOBH
2,70
KM
ČOKOLADA ZA PSE FRIEND
t/FUPUFäJOB(
5,
99
KM
LANAC ZA PSE VARENI
t4UBSB.PSBWJDBt%JNFO[JKF
QSFǏOJLNNEVäJOBNN
5,90
KM
LANAC ZA PSE ČVORASTI
t%JNFO[JKFQSFǏOJL
EVäJOBNN
10,90
KM
KAVEZ MALA DVOKROVNA
t%JNFO[JKFYYNN
10,
1. Mjesto
PONGO
2. Mjesto
GARFO
3. Mjesto
RAFA
DALMATINAC
PONGO
odnio je laskavu titulu najljepšeg kućnog ljubimca
D
A L M AT I N A C
PONGO odnio je
laskavu titulu najOMHSãHJNXüQRJOMXELPFD
.XüQL OMXELPFL VYLK YHOLþLQD L ERMD LPDMX QHãWR
]DMHGQLþNR 8YLMHN VX WX
NDGD LK WUHEDPR$NR þLWDWH VDGD RYDM WHNVW ]QDþL GD
VWHOMXELWHOMPDOLKLOLYHOLNLK
NU]QHQLK ELüD L YMHURYDWQR
LPDWHMHGQRJWDNYRJXVYRP
GRPX=DVYHRQHNRMLXåLYDMX VD VYRMLP OMXELPFLPD
SRQRVQLVXQDQMLKLåHOHGD
LKQDJUDGH&HQWUXPMHXåH-
PUNJAČ AKUMULATORA
BT-BC 10E t/BQPOQVOKFOKB
7t4USVKBQVOKFOKB"BSJUN"FGt;BPMPWOF
BLVNVMBUPSFPEtNJO"IVQUPNBLT"It
(BSBODJKBHPEJOF
LOKKER
t%JNFO[JKF99NN
109,
90
20
KM
KUDQL YULMHGQRVWL .0
RSUHPX ]D VYRJ OMXELPFD
NDR L SUHJOHG X YHWHULQDUVNRMVWDQLFL³âDSLFD´
6YLYDãLOMXELPFLVXOLMHSL
DOL SRUHG 3RQJD L]GYRMLüHPR L PDþND *DUIX NDR ãWR
YODVQLFDNDåHXUDMLSR]QDWLMLNDR3LNROLNRMLMHRGQLR
GUXJR PMHVWR L WUHüHSODVLUDQRJ SVD 5DIX D 6MHPHQDUQDL&HQWUXPVXL]DQMLK
REH]EMHGLOL SRNORQ SDNHWH
KUDQH
6UHWQLPGRELWQLFLPD
þHVWLWDPR
KM
KM
tS
tS
GUMA ZA AUTO
t5JQ[JNTLBt.4
99,90
KM
KM
AKUMULATOR 12V 55Ah
t7JTJOBNNtÀJSJOBLMFNF4UBOBSE
JK EJ
tÀJSJOBNNt%VäJOBNNt(BSBODJKBHPEJOF
KAVEZ MALI MIŠ
t%JNFO[JKFYYNN
OML ]D LVWLP SRþHWNRP VHSWHPEUD RUJDQL]RYDR ,]ERU
QDMOMHSãHJNXüQRJOMXELPFD
7RNRP FLMHORJ PMHVHFD ODMNRYDOL VWH IRWRJUD¿MH OMXELPDFDNRMHVWHSRVWDYOMDOLQD
QDVIXQSDJH2GSULMDYOMHQD NXüQD OMXELPFD VDPL
VWHRGOXþLOLNRMHQDMOMHSãL
%RMDQD 6WHSDQRYLü MH VLJXUQRSRQRVQDãWRMHGDOPDWLQDF 3RQJR RGQLR ODVNDYX
WLWXOX QDMOMHSãHJ D VYL YL
NRMLQLVWHJODVDOLQDGDPRVH
GDüHWHVHVORåLWLQDRVQRYX
IRWRJUD¿MHNRMDMHXSULORJX
2YDM GDOPDWLQDF XåLYDüH X
63,90 69,90
KM
KM
ZANIMLJIVO
748 PONGO BOJANA STEPANOVIĆ
("3'01*,0-*
/*/"À53,*ƍ
3"'"%6À,"5&À/07*ƍ
%*%*"-."10107*ƍ%30/+",
3*-&-+6#*/,0*-*ƍ
."À"+07"/"-*-&%0/"5
"//&(03%"/".*3,07*ƍ
'-&,*/*,0-*/"#-"(0+&7*ƍ
+"/&(3*.0*3&
å630*6À,"*70/"-&1*3
58&&5:%3"("/"7*%07*ƍ
&-:7"/&4".&%*ƍ
-&4**"-&,4"/%3"å6,*ƍ
$&4"3.*-&/,0.*.*(70;%&/
$-*'03%5"5*ƍ/*/"
,"-*46;"/"%0(7*4133%&.*3"$"
-+&104"7"#03*4Ç*(*ƍ
#0/Ǝ*$"*7"/"*7"/0
.*"/*/"1&+Ǝ*ƍ
å630/*/".*-",07*ƍ
'*'*;-0+6530"-&,4"/%3"
)&/%0%3"(0*-*ƍ
-&"7"/%"3".*ƍ
,*,*7"/%"3".*ƍ
-&/**#0#*3"%.*-"1-"7À*ƍ
"30/"/&4-&41"6-;6,*ƍ
"34&/.*-&
.*3+"/"À"#05"
3://"7"/%"3".*ƍ
"3&4".*3")37"$*$
4"3(07"/%"3".*ƍ
43&ƍ,07"/%"3".*ƍ
"3$):7"/%"3".*ƍ
3&"45"'03%/*,*$"+"/+*ƍ
.*$*,"*(03#-"(0+&7*ƍ
"453"*.*/07"/&4".&%*ƍ
,*,*".*3")37"$*$
#&5*7"4*-*+"%"+"/"10107*ƍ
1&å"7"4*-*+"%"+"/"10107*ƍ
"453"7"/&4".&%*ƍ
7*,*40/+"å63*ƍ
*(03#0Ç"/*ƍ
.0%&3"/1"4".*3")37"$*$
"%*-"48"#*$"#0307"$
3";."Ç&/"#&#"7"/&4".&%*ƍ
"3*-+6#*$"-"5*/07*ƍ
7*,*40/+"å63*ƍ
"3*-+6#*$"-"5*/07*ƍ
.*$*,"7"/&4".&%*ƍ
"%*-"48"#*$"#0307"$
."$"/7"/&4".&%*ƍ
"%*-"48"#*$"#0307"$
"%*-"48"#*$"#0307"$
72,90
90
14,
UČESNICI
NAGRADNE IGRE
GUMA ZA AUTO
t%JNFO[JKBStUJQ
[JNTLBFTLJNPT.4t
OD MAJSTORA MAJSTORU
ZANIMLJIVO
DYHOLNDåHOMDPRåHVYDãWDSRND]DODVXEUDüD
0RPþLORY GYD SROMRSULYUHGQLND L] 9HOLNRJ
6UHGLãWDNRML VXRGVWDURJ0HUFHGHVD'
LQDþHOXNVX]QHOLPX]LQHNRMDMHQHNDGDELODSUHYRL
]QR VUHGVWYR YLVRNLK GUåDYQLK IXQNFLRQHUD NDR
UXþQR SUDYOMHQLK GLMHORYD QDSUDYLOL YHRPD NRULVQX
UDWDUVNXPDãLQXWUDNWRURGNRQMDVDVLQKURQLP
PMHQMDþHPLQDYHOLNRL]QHQDÿHQMH VHUYRYRODQRP)DURYLVXSR]DMPOMHQLRGMXJDDWRþNRYL
RGNRPEDMQD2VWDMHRWYRUHQRSLWDQMHGDOLMH
NRQIRU SULOLNRP UDGD VD RYLP VXSHUWUDNWRURP EDU SULEOLåDQ RQRP X 0HUFHGHVX"
.DNRJRGGDELORþHVWLWDPREUDüL0RPþLORYQDLQYHQWLYQRVWL
D
Smajli
kartice!
10%
SERVIS
NAGRADNA IGRA
NEMA ZIME UZ
CENTRUM PEĆI I KAMINE
Svakog petka u Oktobru
osvojite Alfa šporet
SA MEĐUNARODNIM
LICENCAMA
POPUSTA NA
KOMPLETAN
PROGRAM
VELUX
PROZORA
N O VO N A
NAŠE M
TR Ž IŠTU
Staro za novo
–25%
KREDITI ZA PENZIONERE
*TLPSJTUJUFNPHVǎOPTULVQPWJOFOBLSFEJU
4WFÝUP7BNKFQPUSFCOPKF
LPQJKBMJǏOFLBSUFQFO[JPOJǏFLQSJKBWBNKFTUBCPSBWLB
QPQVOKFOPCSB[BDLPKJQFO[JPOFSEPCJKBPEOBT
1SJMJLPNPEMBTLBV3BJòFJTFOCBOLVQFO[JPOFSUSFCB
QPWFTUJKFEOPHQFO[JPOFSBLBPKFNDB
Donesite bilo koji stari, ispravan ili pokva
ren,
Boschov uređaj i stičete pravo na dodat
ni
popust od 25% pri kupovini novog.
Ostvarite
popusta na
PRSLUKE
POLENA
20
%
4
RATE
PRODAJA ROBE
NA KREDIT
ZA ZAPOSLENE
;BTWFJOGPSNBDJKFPCSBUJUFTF$&/536.NBSLFUJNB
Samo u Oktobru:
KUPOVINOM JAKNE NORD
I QUEST - GRATIS POLO
MAJICA
KUPOVINOM PRSLUKA
ANGARA - GRATIS MAJICA
BIJELA T-SHIRT
DEKORATIVNI
STUDIO
IMPRESUM
OSNIVA Č I I Z DA V A Č
Centrum trade d.o.o.
Direktor
Željko Vidaković
Ure đivački odbor
Marketing t im Centruma
Prodajni centar
Banja Luka (pod Starčevicom)
P O D S TA R Č E V I C O M
JIB : 4401150640007
PIB : 401150640007
MB : 1897489
REGISTARSKI BROJ :
1-4742-00
ŠIFRA DJELATNOSTI :
51440
ŽIRO RAČUNI:
SPARKASSE
199056-00859248-26;
NOVA-BL BANKA
55100-00000178-77;
HYPO ALPE
552002-00015353-78;
NOVA-BANKA
555007-01032092-27.
Prodajni centar
Adresa
Ulica XVI KNOUB 10,
78 214 Zalužani, Banja Luka
Email
[email protected]
Telefon
051 3 66 8 32
Fax
051 3 66 821
Štampa i distribucija
Glas Srpske
NIGD «DNN» BANJA LUKA
Prodajni centar
Prodajni centar
Prodajni centar
Prodajni centar
Lazarevo
Laktaši
Gradiška
Kozarska Dubica
Zalužani
Ulica Majke Jugovića br. 1.
Radno vrijeme:
pon.-pet : od 07:00 do 21:00h
subota: 7:00-20:00h
nedjeljom: 8:00-14:00h
Ulica Vasilija Ostroškog 1.
Radno vrijeme:
pon.-pet : od 07:00 do 21:00h
subota: 7:00-20:00h
nedjeljom: 8:00-14:00h
Ulica Karađorđeva 101.
Radno vrijeme:
pon.-pet : od 07:00 do 21:00h
subota: 7:00-20:00h
nedjeljom: 8:00-14:00h
Ulica Svetozara Markovića 1.
Radno vrijeme:
pon.-pet : od 07:00 do 21:00h
subota: 7:00-20:00h
nedjeljom: 8:00-14:00h
Bivša fabrika Knežopoljka
Radno vrijeme:
pon.-pet : od 07:00 do 21:00h
subota: 7:00-20:00h
nedjeljom: 8:00-14:00h
Ulica 16. KNOUB 10
Radno vrijeme:
pon.-pet : od 07:00 do 21:00h
subota: 7:00-20:00h
nedjeljom: 8:00-14:00h
Telefon: 051 433 900
Fax 051 433 901
Telefon: 051 371 352
Fax 051 379 888
Telefon: 051 535 855
Fax 051 535 856
Telefon: 051 837 221
Fax 051 837 235
Telefon 052 422 750
Fax 052 422 761
Telefon: 051 366 832
Fax 051 366 821
Centrum trade d.o.o. zadržava pravo izmjene cijena. Cijene su izražene u KM sa uključenim PDV-om. Svim stranim državljanima odobravamo povrat PDV-a!
Izdavač ne odgovara za eventualne štamparske greške. Fotografije i oznake ne moraju biti identične predstavljenim artiklima. Besplatna dostava. Mogućnost kartičnog plaćanja:
POŠALJITE SMS NA BROJ
066/830-613 I OBJAVIĆEMO
VAŠ MAJSTORSKI
BESPLATAN MALI OGLAS
POSAO
BANJA LUKA – IT Manager: Poznavanje osnova računovodstva.
Rukovođenje radom IT sektora. Praćenje rada informacionog sistema u cjelini u cilju obezbijeđenja kontinuiranog rada svih sistema.
Planiranje i implementacija backup / restore strategije. Praćenje
razvoja tehnologija te implementacija novih tehnologija i
unaprijeđenje postojećih. Podrška i obuka korisnika. Administracija poslovnog softwarea – Microsoft Dynamics Navision. Potrebna
znanja i vještine: Uslovi: Prethodno iskustvo na sličnim poslovima
(min 2 godine). Odlično poznavanje operativnih sistema Win XP,
Win 7. Napredno poznavanje Microsoft Office paketa. Odlično poznavanje Microsoft Windows Servera 2003 / 2008. Odlično poznavanje baza podataka Microsoft SQL Server 2005 / 2008. Poželjno
poznavanje rada u poslovnim softverima – ERP (Navision) i analitike poslovanje. Posjedovanje stručnih sertifikata Microsoft i Cisco
(MCSA, MCSE, CCNA). Odlično znanje engleskog jezika. Poželjna
visoka stručna sprema (mada nije uslov ukoliko posjeduje znanje i
iskustvo) 051/366-814, [email protected]
Izvodimo mašinsko malterisanje, mašinske glazure,
demit fasade, moleraj, hidroizolacije, unutrašnje i
vanjske sanacije. Kontakt: 066/777-377
Vršim usluge montaže i popravke: Alu i Pvc stolarije i
roletni. Kontakt: Milan 065/538-206
Elektroinstalaterski poslovi, priključci niskonaponske
mreže. Kontakt: Dragutin 065/585-109
Završni radovi u građevinarstvu, demit fasade, komplet program unutrašnjih radova, program gipsa, te
ostale građevinske radove sa proizvođačima. Kontakt:
Dragan 065/943-086
Izrada rosvrajnih ograda. Kontakt: Milutin 065/762-883
Izrada ograda od kovanog gvožđa. Kontakt: Dragan
065/690-027
Potreban majstor za servisiranje bijele tehnike i rashladnih klima uređaja. Kontakt: 065/616-462
Izvodimo sve vrste građevinskih radova sa materijalom. Moguće razne kompenzacije. Kontakt: 065/600818
Bravarski poslovi, izrada ograda, balkona. Kontakt:
Goran 065/803-338
Montaža, prenos, popravke, čišćenje i dezinfekcija klima uređaja. www.klimamajstor.com. Kontakt:
065/561-954
Završni radovi u građevinarstvu, fasade, moleraj, suha
gradnja, dekoracije. Kontakt: Mladen 065/542-278
Elektroinstalacije, popravka kućanskih aparata,
ugradnja klima uređaja, postavljanje LED rasvjete.
Kontakt: Mladen 066/440-278
Radovi u građevinskim završnim dekoracijama. Kontakt: Haso 061/802-749
Krečenje, gletovanje, tapete, dekoracije, fasade, hidroizolacije, rigips, laminati kao i adaptacija i sanacija.
Kontakt: 065/774-372
Vršim ugradnju betonske kocke behatona, ivičnjaka i
pripremu podloge. Oblaganja zidova dekorativnim i
prirodim kamenom, kamene staze. Kontakt: 065/336242
Krečenje, gletovanje, tapete, unutrašnje fasade, farbanje stolarije, ukrasne lajsne. Kontakt: 065/985-949
Radim fasade, moleraj, gletovanje, rigips i ostale
unutrašnje radove. Kontakt: Dalibor 066/694-132
Krečenje, gletovanje, unutrašnje fasade, tapete,
ukrasne lajsne, ostale dekoracije poslovnih i stambenih objekata-profesionalno. Kontakt: 065/065-597
BANJA LUKA, LAKTAŠI, GRADIŠKA, K. DUBICA - saradnik za Završni radovi u građevini, moleraj, rigips, demit
fasade, keramičarski radovi. Veoma povoljno i pronošenje maskote i uličnu distribuciju Informativnog lista.
fesionalno sa iskustvom preko 20 godina. Kontakt:
051/366-827
066/199-651
BANJA LUKA - Marketing asistent, 1 izvršilac. Potrebne kvalifikacije: Izvodimo sve završne radove: mašinsko malterisanje,
visoka ili viša stručna sprema, radno iskustvo u audio, grafičkoj i tv moleraj, rigips, glazure, sanacije. Kontakt: 065/580produkciji, visok stepen organizacijskih i organizcionih sposobnosti, 331
sklonost timskom radu, položen ispit B kategorije, poznavanje engleskog jezika i rada na računaru. Kontakt: 051 366 814. Prijavu Obavljamo moleraj, krečenje, malterisanje i
preuzeti na web stranici www.centrumtrade.com ili u upravi firme. ugrađujemo keramiku. Kontakt: 065/222-337
BANJA LUKA - Potreban komercijalista za nabavku u Centrumu. Obavljam molerske radove brzo i kvalitetno. Kontakt:
Potrebna Viša ili Visoka stručna sprema sa radnim iskustvom mini- 065/226-848
malno 12 mjeseci u nabavci. Prijavu preuzeti na web stranici www.
Kvalitetno vrsim molerske radove..20.km po proscentrumtrade.com ili u upravi firme.
toriji...borislav...065 815 707
NEKRETNINE
Vršimo usluge molerskih radova, fasada. Kontakt:
KOTOR VAROŠ – POSLOVNI OBJEKAT u Kotor Varošu (bivša fab- 065/698-217
rika samoljepljivih traka “Fast”) površina objekta: 3276 m2. Površina
zemljišta oko objekta 7261m2. Objekat posjeduje zasebnu trafo stan- Radim demit fasade, završne radove u građevinarstvu,
icu 2X630 kW. Dodatne informacije 051/366-814.
unutrašnje dekoracije. Kontakt: Goran 065/934-325
LAKTAŠI - Iznajmljivanje kancelarija u Laktašima, lokacija Centrum mar- Završni radovi, moleraj, fasade. Kontakt: Bogdan
065/906-978
ket Laktaši. Kontakt: 066/117-186
LAKTAŠI - Izdajem dvosoban stan u ulici Nikole Pašića br.16. Trn, Laktaši, Postavljanje rigipsa, moleraj, gletovanje. Kontakt: Jelenko 065/955-870
sa uključenim centralnim grijanjem. Kontakt: 065/310-799
Molersko fasaderski radovi. Kontakt: Vojo 065/839LAKTAŠI - Izdajem sobu za jednu osobu u ulici Nikole Pašića br. 16, Trn, 701
Laktaši, sa uključenim centralnim grijanjem. Kontakt: 065/310-799
Izvođenje svih završnih radova u građevinarstvu. KonBANJA LUKA - Izdajem sobe u dobro-namještenoj kući od 180m2. 100 takt: Anđelko 065/578-645
KM po osobi sa uključenim grijanjem I hladjenjem. Ulica Vasilija Ostroškog
br.1. Lazarevo (iznad CENTRUM marketa). Kontakt: 051 371 335. Zvati do Moleraj, gletovanje, talijanske tehnike dekorisanja
zidova, kao i neke tehnike kojih nema u katalozima
17.00h
(ušteda 50 posto). Kontakt: Milorad 066/157-758
OSTALO
Izgradnja građevinskih objekata, vođenje nadzora
BANJA LUKA - Prodajem kasa pultove sa pokretnom trakom. kod izgradnje. Kontakt: 065/239-877
Proizvođač Celfa Italia. Kontakt: Goran, 066/117-189
Sve vrste molerskih radova kao i tapete, dekoracije
fasade, hidro izolacije, rigips, laminati, keramika kao
BANJA LUKA - Prodajem kućice za pse. 065/310-799
i adaptacije i sanacije stambeno poslovnih objekata.
BANJA LUKA - Prodajem šporet na čvrsto gorivo ”Ekonomik”,nov,lijevi. Banja Luka. Kontakt: 066-449-783
Kontakt: 065/932-277.
Izvodim sve vrste fasada, moleraja, unutrašnjih dekoracija, postavljanje ukrasnih lajsni, uz garanciju za
BANJA LUKA -Prodajem kafe aparat San Marco sa mlinom, redovno oderađen posao. Kontakt: Dragan 065/748-113.
održavan i servisiran. Cijena 1500 KM. Kontakt: 066/117-192
Krečenje gletovanje, unutrašnje fasade, tapete, lamiBANJA LUKA
nati, ukrasne lajsne, ostale dekoracije poslovnih i stambenih objekata-profesionalno. Kontakt: 065/985-949
FASADNI I MOLERSKI RADOVI
Molerski radovi, povoljno i kvalitetno. Za penzionere
Završni radovi u građevinarstvu, fasade, moleraj. Kontakt: Dragan popust. Kontakt: 065/932-180
065/948-709
ZPD Niko rigips, suha gradnja. Kontakt: Nikola 065/994Završni radovi u građevinarstvu, fasade, moleraj. Kontakt: Saša Čelinac 651
065/707-758
Prodajem betonske stubove, veličine 180 cm, 17 koVršim sve vrste usluge moleraja, fasada, lijepljenje tapeta, dekorativne mada, 8 KM komad. Kontakt: 066/714-041
zidne tehnike, gipsane radove. Kontakt: Zoran 065/918-851
Rigips ploče za spušteni plafon, kao i ugradnju
Izvodim završne radove u građevinarstvu, fasade, moleraj. Kontakt: Radim
plafonjerki za spušteni plafon. Konkakt: 065/843-252
Darko 065/772-942
Krečenje, tapete, gletovanje, unutrašnje fasade, sanIzvodimo građevinske radove, zidarske, tesarske i fasaderske radove, iranje starih površina, ostale dekoracije 065/985-949
moleraj, keramika. Kontakt: Boro 065/528-134
Krečenje, gletovanje, unutrašnje fasade, tapete, ostale
Vršim usluge molerskih radova, fasade. Kontakt: Vinko 065/698-217
dekoracije poslovno stambenih prostora 065/065-597
Završni radovi u građevinarstvu, fasade, moleraj. Kontakt: Siniša Izvodim sve rigips radove. Prodajem paletu Knauf RiKneževo 065/764-088
durit vatrootporne ploče debljine 20mm ili ugrađujem
istu uz dogovor 065/374-000
Završni radovi u građevinarstvu. Kontakt: Nenad 065/974-794
Radim sve vrste keramike, moleraj, rigips, gletovanje, adaptacije Izvodimo sve vrste završnih radova u građevinarstvu:
fasade, moleraj, rigips, gletovanje, keramika, laminati,
stanova. Kontakt: 065/080-751
elektro i vodo instalacije. Aco 066/854-958
Završni radovi u građevinarstvu, fasade, moleraj. Kontakt: Rade
Iskusni kućni majstor obavlja sve vrste poslova elek065/911-270
tro i vodoinstalacija, molera, bravarske i ostale kućne
Obavljamo moleraj malterisanje i ugradnju keramike. Kontakt: poslove vrlo kvalitetno i profesionalno 065/980-038
065/222 337
Bušenje rupa u betonu za nape, b+ventilacije, odvode
Izvodimo sve vrste završnih radova u građevinarstvu: fasade, moleraj, i slično po cijeloj BiH. 065/930-320
rigips, gletovanje, keramika, elektrointalacije. Kontakt: Aco 066/854- Izvođenje građevinskih radova. Zidanje, šalovanje, kro958
vovi, armiranje, malterisanje, fasade moleraj, keramika.
Siniša 066/249-359
Fasade, moleraj, gletovanje zidova. Kontakt: Veselko 066/648-036
Fasadni i molerski radovi ,gipsani proizvodi Vama na
Postavljanje laminata, moleraj, gletovanje, talijanske i druge tehnike raspolaganju .lajsne ,stubovi,porte,rozete ,konzole ...nadekorisanja stanova i poslovnih prostora. Kontakt: 066/157-758
jveci izbor ,najbolja cijena ,Estetik gips ,065 883 008
Krečenja, gletovanje, postavljanje tapeta, laminate, dekoracije, fasade, AUTOMEHANIKA I BRAVARIJA
hidro izolacije, rigips, kao i adaptacija i sanacija. Kontakt: 065/774-372 Popravljam sve vrste kosilica, motornih pila, skutera,
mopeda povoljno. Zoran 065/932-114
Molersko farbarski radovi, gletovanje zidova, farbanje stolarije, radiPravim sve od željeza: ograde, kapije, garažna vrata,
jatora, fasade i krečenje. Kontakt: 065/618-391
nadstrešnice, stalaže, zaštitne rešetke, natkrivam
Krečenje , gletovanje, postavljanje tapeta, ostali dekoraterski radovi. balkone. Kontakt: 065/600-993
Kontakt: 065/065-597
Profesiono vršim usluge auto lakiranja, poliranja liIzvodimo mašinske glazure, demit fasade, moleraj, mašinsko mal- marskih radova u komori. Kontakt: Čedo 065/639-305
terisanje, hidroizolacije, unutrašnje i vanjske dekoracije. Kontakt:
Popravljam i pravim oštrilice razmetacice za tračne tes066/777-377
tere. Kiki 066/414-363
Postavljanje laminata, moleraj, gletovanje, italijanske i druge tehnike de- Auto elektrka poliranje auta i farove auta sa zastitom
korisanja stanova i poslovnih prostora. Kontakt: 066/157-758
milos 065701874
Izrada Rigips spuštenih plafona, pregradnih zidova, moleraj i izrada Auto servis, šlep služba, auto Josipović. Kontakt: Dario
demit fasada. SOD “KONSTRUKTOR”. Kontakt: 065/032-351.
065/520-075
Sve vrste fasadnih radova- moleraj, fasade. Kontakt: Nenad 065/791- Servis „Smiljić“, automehanika i autolimarija. Kontakt:
451
Bane 065/524-556
Izrada kovanih ograda i građevinske bravarije. Kontakt: Darko 065/592-632
Radim sve vrste kovanih i rosvrajnih ograda. Kontakt:
Slaviša 065/644-547
Inox bravarija. Kontakt: Željko 065/253-166
Servis bijele tehnike, rashladnih i klima uređaja, elektronike, rtv tehnike i ostale elektro opreme. Kontakt:
065/526-839
Montaža i servis motora za kapije. Rezervni dijelovi,
daljinski upravljači i ostala oprema. Besplatan izlazak
na teren na Banjalučkoj regiji. Kontakt: 065/525-278
Serviser automatike. Kontakt: Stojan 065/660-220
Servis kurburatora za sve tipove auta, kosilica, trimera,
skutera, servis injection sistema i dijagnostika u Banja
Luci. Dragan 066/061-436 i Saša 065/566-500
Sve vrste razvođenja jake i slabe struje te postavljanje
LED rasvjete. Po potrebi sa licencom, atestom. Garancija na izvršene radove. Kontakt: Saša 065/609-088
Završni radovi, moleraj, fasade, dekoracije. Kontakt:
Milan 065/742-036
Izavodim završne radove u građevinarstvu. Kontakt:
Vitomir 065/669-767
Radovi u građevinskim završnim dekoracijama. Kontak: Imšir 065/564-309
Završni radovi u građevinarstvu, moleraj, demit fasade. Kontakt: Slavko 065/327-692
Moleraj, fasade, unutrašnje dekoracije. Kontakt:
Danko 066/547-873
Povoljno i kvalitetno izrađujem sve od kovanog i
običnog gvožđa telefon 065 306 420 Miladin
Završni radovi u građevinarstvu, unutrašnje dekoracije San Marco. Kontakt: Dejan 065/971-420
Radim usluge zatamljivanja auto stakala na teretnim i
putničkim vozilima veoma povoljno i kvalitetno . Miki
065/290-260
Elektroinstalacije, montaža, brzo i efikasno otklanjanje kvarova na području Banja Luke, Laktaša i Gradiške.
Kontakt: 066/167-566
Završni radovi, moleraj, fasade. Kontakt: Mićo
065/742-036
Iskusni kućni majstor obavlja sve vrste poslova elektro i vodoinstalacija, oleraj, bravarske i ostale kućne
poslove vrlo kvalitetno i profesionalno 065/980 038
Montaža, prenos, popravke, čišćenje i dezinfekcija klima uređaja. www.klimamajstor.com. Kontakt:
065/561-954
VODONSTALACIJE I KERAMIKA
Elektromont-elektroinstalacije, klima uređaji, servis
bijele tehnike, vodoinstalacije i ostale usluge. Kontakt:
Siniša 065/566-141
Izvodimo sve vrste vodoinstalaterskih radova i popravki jako povoljno 065/433-316
Navodnjavanje, usluge projektovanja i izvođenja sistema za navodnjavanje voća, povrća, ukrasnog i ljekovitog bilja. Garancija i održavanje sistema. Kontakt:
065/737-718
Nudimo usluge montaže centralnog grijanja, klima
uređaja i vodovodnih instalacija. Kontakt: Siniša
065/604-813
Navodnjavanje, usluge projektovanja i izvođenja
sistema navodnjavanja voća, povrća, ukrasnog i ljekovitog bilja. Garancija i održavanje sistema. Kontakt
065/737-718
Vršim sve usluge vodoinstalacija i vanjskih kanalizacija. Kontakt: 066/222-487
Izvodim sve vrste vodoinstalacija i centralnog grijanja.
Kontakt: Pavlović 065/535-498
Vršim usluge razvođenja vode, postavljanje keramike,
granita, mermera i prirodnog kamena. Kontakt: Igor
065/474-847
Vršim dostavu plina na kućnu adresu, pregled i popravku plinskih instalacija 065/302-765
Brzo i efikasno otklanjanje kvarova u domaćinstvu na
području Banjaluke, Laktaša, Gradiške Siniša 066/167566
OSTALO
Popravka, renviranje, montiranje, kuhinje, plakari, stolice, tapaciranje namještaja, izrada svih vrsta plakara
po mjeri 066/099-571
Popravljam sve vrste kosilica za travu. Kontakt:
065/530-791
Brzo i povoljno pravim aparate za kokice i pomfrit.
Kontakt: Laki 065/609-965
Montaža i servis klima uređaja, servis bijele tehnike i
punjenje auto klima. Kontakt: Dejan 066/199-479
Prodaja aparata za isušivanje vlage, jednostavno i
efikasno, bez obimnih i skupih građevinskih zahvata.
Više na www.damp-protection. Kontakt: 065/257-124
Grivent doo izvodi sve vrste grijanja i ventilacije za
porodične kuće i poslovne objekte. Kontakt: 65/528390
Usluge bušenja ispod asfaltnih površina do fi 300 za
struju, vodu. Kontakt: Đorđe 065/524-762
Vršim sve vrste vodoinstalacija i vanjskih kanalizacija.
Kontakt: 066/222-487
Kombi prevoz do 1500 kg, selidbe, dostave, radnici za
utovar i istovar. Kontakt: Pero 065/734-927
Postavljanje, brušenje i lakiranje svih vrsta parketa i
podova. Kontakt: 065/733-327
Izrada umjetničkog duboreza (ramovi, ikone, etno
program). Kontakt: 066/481-283
Parketar, izvodim sve vrste podova i podnih izolacija.
Kontakt: 065/478-235
Povoljno postavljam keramičke pločice svih dimenzija. Kontakt: 065/332-902
Vodoinstalater sa iskustvom radi nove, kao i popravku
starih instalacija, kao i sanitarije. Kontakt: 065/497494
Vodoinstalater sa iskustvom vrši sve vrste instalacija
kupatila, štemanja betona. Brzo i povoljno. Kontakt:
065/663-407
Vodoinstalaterski radovi, povoljno postavljanje keramike i sanitarija. Kontakt: 065/775-837
Majstor za vodu i grijanje. Kontakt: Slaviša 065/763641
Vodoinstalaterski poslovi. Kontakt: 065/668-203
Vodoinstalaterski i keramičarski poslovi. Kontakt:
Rade 065/562-823
Obavljam sve poslove vezane za vodu, grijanje i klimatizaciju. Kontakt: Mile 065/522-459
Sve vrste vodoinstalaterskih radova. Kontakt: Ranko
065/621-093
Brušenje, popravka, poliranje, lakiranje parketa, podova. Rad sa najboljim mašinama u RS i BiH. Bušenje
rupa mašinom u zemlji za ograde, stubove, širina 15,
20, 25, 35 cm, dubina do metar. Kontakt: 065/810-900
Završni radovi u građevinarstvu, moleraj, fasade. Kontakt: Milan 065/907-454
Završni radovi u građevinarstvu, demit fasade, moleraj. Kontakt: Vernes 065/369-418
Izrada i ugradnja roletni, venecijanera, trakastih zavjesa - 065/562-769
ELEKTROINSTALACIJE
Montiranje i servisiranje klima uređaja, servisa
kućanskih aparata, izvođenje elektoinstalacija. Kontakt: Goran 065/696-005
Izvođenje radova na elektro i vodoinstalacijama i sve
vrste popravki. Kontakt: Momir 065/650-057
Postavljanje laminata , mleraj , krečenje, gletovanje ,
rigips, sve popravke. Nebojša 065/216-161
Izvodimo sve vrste vodoinstalaterskih radova i popravki 065/010-358 i 066/845-066
VODONSTALACIJE I KERAMIKA
Izvođenje vodoinstalacionih radova i svih radova
vezanih za grijanje. Kontakt: Milorad 065/841-202
OSTALO
Proizvodnja namještaja od iverice, punog drveta i mediapana. Kontakt: Dragan 065/666-735
Izrađujemo sve vrste namještaja, od iverice, punog
drveta i mediapana. Kontakt: Mihajlo 065/523-377
Usluga prevoza kamionom kiper sa kranom. Prevoz
pijeska, šljunka, utovar i odvoz smeća, otpada,
mašina, rad kranom, građevinski radovi. Kontakt:
065/685-131
LAKTAŠI
FASADNI I MOLERSKI RADOVI
Radim demit fasade sa svojom skelom. Kontakt: Saša
065/801-130
Završni radovi u građevini, moleraj, demit fasade.
Kontakt: Branimir 065/729-907
Postavljanje betonske galanterije, ivičnjaka, bušenje
rupa u armiranom betonu. Kontakt: 065/930-320
Završni radovi u građevini, rigips, moleraj, demit
fasade. Kontakt: Dalibor 065/860-278
Obavljam sve vrste poslova elektro i vodoinstalacija, moleraj, bravarske i ostale kućne poslove, vrlo
kvalitetno i profesionalno. Kontakt: 065/980-038
Veoma povoljno vršimo usluge lakiranja i autolimarije. 065/665-644
Izrada sobnih vrata od punog drveta i furnira, garancija i kvalitet. Kontakt: 066/409-005
Radim elektroinstalacije, priključke za elektro motore,
pumpe. Kontakt: 065/499-597
Bušenje rupa u zemlji, TOMOS mašinom, za ograde
i voće. Širina 12cm, 20cm i 36cm. Dubina do 70cm.
Kontakt: 065/584-845.
Remont svih šporeta i peći na čvrsta goriva: zamjena
šamotne cigle (opeke), izgorjelog lima, azbestnog
platna, okova (baglamica itd.). Kontakt: 065/225-342
Aluminijumska i PVC stolarija, petokomorni,
sedmokomorni i osmokomorni profili njemačkog
proizvođača VECA. Kontakt: SALVE PROFIL 065/795873
Ugradnja svih vrsta podova, keramike i kamena. Kontakt: Novković 065/954-803
Vrsim skracivanje ili uklanjanje stabala,kao i rezanje drva
i ostali poslovi sa motornom zagom.tel 065 546 418
Firma GROSSIST, proizvodnja drvenih montažnih
kuća. Kontakt: Ratko 065/586-377
ELEKTROINSTALACIJE
VODONSTALACIJE I KERAMIKA
Vršimo usluge komplet vodoinstalacija i njihove popravke. Kontakt: 065/515-901
Vršimo usluge vodoinstalacija i centralnog grijanja.
Kontakt: Dragan 065/353-607
Izvodim sve vrste vodoinstalaterskih radova i popravki. TRN povoljno. Kontakt: 066/222-487; 065/620-280
Povoljno vršim sve usluge vezane za vodoinstalalacije.
Kontakt: Zoran 065/635-336
vršim uslugu odvoženja vaših nepotrebnih stvari iz
stanova kuća vikendica podruma i garaža besplatno.
Neso 066/449-339
Vodoinstalaterski radovi, kao i svi radovi oko grijanja.
Kontakt: 065/641-310
Pravimo namještaj po mjeri od iverice i medijapana.
Kuhinje, američki plakari, ormari, kreveti, komode.
Kontakt: 065/759-428
Radim sve vrste spuštenih plafona, stropova i sve
vrste podova, uređenje interijera. Kontakt: Boško
065/719-714
Mjenjanje i podešavanje baglama na svim vrstama
namještaja, renoviram stare kuhinje. Kontakt:
066/099-571
Gradnja objekata iz oblasti visokogradnje i niskogradnje. Kontakt: Milan 065/526-247
Vodoinstalaterski radovi, montaža hidropaka. Kontakt: 065/481-631
Izvodim keramičarske radove. Kontakt: Stevan
065/540-526
Keramičarski radovi, ugradnja dekorativnog kamena,
mramora. Kontakt: Boro 065/525-573
Sve vrste keramičarskih poslova. Kontakt: Milivoje
065/483-010
Vršim sve vrste vodovodnih instalacija, te sanitarije.
Može i preko računa. Kontakt: 065/497-494
Usluge bušenja ispod asfaltnih površina do fi 300
za struju, vodu, kanalizaciju . Usluge kopanja mini
bagerom. Djorđe 065/524-762
Izvodimo sve vodoinstalaterske radove. Brzo, povoljno, kvalitetno . Drago 065/562-046
ELEKTROINSTALACIJE
Servis, prodaja i otkup bijele tehnike. Kontakt: Anton
Orlovac-Beli 065/516-103
Servis svih tipova veš mašina, mašina za pranje suđa,
frižidera, zamrzivača i ostalih uređaja. Dolazak i
pregled besplatan uz garanciju na rad i dijelove. Kontakt: 065/528-510
Elektroinstalacije. Izrada u stambenim i poslovnim
objektima, popravka i obnavljanje starih instalacija.
Dajemo garanciju, dolazak ne naplaćujemo. Kontakt:
065/426-387
Izrada umjetničkog dubokoreza (ramovi, ikone, etno
program) www.dubokorezbanjaluka.wordpress.com.
Kontakt: 065/682-466
Vršim uslugu tapaciranja presvlačenja i popravke
namještaja i Vašim ili svojim materijalima sa garancijom na rad i prevozom na području Banja Luke. Kontakt: 065/172-392
Soković Sport: servis, prodaja i iznajmljivanje bickla i
ski opreme. Kontakt: Nikola 065/916-503
Pravim sve vrste plakara. Kontakt: 066/099-571
Iskusni kućni majstor obavlja sve vrste kućnih poslova,
elektro i vodoinstalacije, moleraj i bravarske poslove,
montaže i sve druge poslove vrlo kvalitetno i profesionalno. Kontakt: 065/696-613
Vršim usluge postavljanja parketa, brušenje, lakiranje
i postavljanje lajsni 065/624-115
GRADIŠKA
FASADNI I MOLERSKI RADOVI
KOZARSKA DUBICA
FASADNI I MOLERSKI RADOVI
Radim sve vrste molersko fasaderskih radova, postavljanje laminata i rigipsa. Kontakt: 065/858-391
Vršimo krovopokrivačke usluge i sve ostale
građevinske radove. Kontakt: Raja 065/933-406
AUTOMEHANIKA I BRAVARIJA
Autoelektričar. Kontakt: Rade 066/222-122
Nudim sve vrste bravarskih usluga. Kontakt: Boro
065/821-782
Izradjujem rosfrajne ograde terase stepenista kapije
(po povoljnim cijenama) tel.065 457 907 K.Dubica.
ELEKTROINSTALACIJE
Servisiranje kućanskih aparata i radovi na elektroinstalacijama. Kontakt: 065/428-135
Elektroinstalaterski radovi. Kontakt: Stojan 066/253-808
Elektroinstalaterski radovi, ugradnja klima, alarm sistema. Kontakt: Aleksandar 066/709-840
Montiranje klima uređaja, izvođenje elektroinstalacija i
montaža svih uređaja. Kontakt: Aleksandar 065/568-792
VODONSTALACIJE I KERAMIKA
Završni radovi u građevinarstvu, unutrašnje i vanjsko
zidanje roštilja i pecara. Izet 065/768-548
Vršim usluge dovođenja i odvođenja vode, postavljanje saniratija i vodoinstalaterske usluge. Kontakt:
Kasim 065/918-654
Završni radovi u građevinarstvu, fasade, rigips, moleraj, laminat. Žera 065/549-591
Vršim usluge silikoniranja i fugiranja kupatila i sanitarija. Kontakt: Radoslav 065/581-860
Završni radovi u građevinarstvu: fasade, moleraj, dekoracije. Kontakt: 065/418-946.
Završni radovi u građevinarstvu, renoviranje stanova. Kontakt: Sve vrste bravarskih poslova. Brzo i kvalitetno. Kontakt:
Draško 065/491-245
065/468-957
Sve vrste elektro radova. Kontakt: Milan 065/513-822
Radovi u građevinskim završnim dekoracijama. Kontak: Mensur 065/603-526
Krečenje, gletovanje, tapete, farbanje stolarije, unutrašnje fasade, Izrada rosvrajnih ograda. Kontakt: Milenko 051/385529; 065/537-347
armiranje zidnih površina. Kontakt: 065/859-949
Elektoinstalaterski radovi i popravka kućanskih aparata. Kontakt: Nikola 065/962-577
Završni radovi u građevinarstvu, fasade i suha gradnja, dekoracije. Kontakt: Milan 065/907-454
Automehanika i limarija. Kontakt: Aco 065/564-498
Dekorativni završni unutrašnji radovi. Kontakt: Hamdo 061/404-115
Električar sa licencom. Izvodim sve vrste elektro radova, ugradnju i popravku elektro opreme i rasvjete,
elektro instalacije. Kontakt: Bojan 066/544-454
Usluge električara: ugradnja, zamjena automaskih
osigurača ,interfona, grijača, bojlera, rasvjete, indikatora, instalacija, sanacija stanova. Dolazak besplatan.
Banja Luka 0-24h. Kontakt: 065/566-141
Molersko farbarski radovi. Kontakt: 065/222-337
Radovi u građevinskim završnim dekoracijama. Kontak: Goran 065/530-820
Elektroinstalaterski radovi. Kontakt: Živko 065/260058
OSTALO
Proizvodnja, prodaja i postavljanje armiranih betonskih stubova svih dimenzija za ograđivanje. Kontakt:
Ivan 065/641-245
Postavljanje betonske galanterije,ivcnjaka,priprema
tampona. Info 065930320
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
36
File Size
12 641 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content