close

Enter

Log in using OpenID

1,KM - Centrum trade doo

embedDownload
t/07&.#"34,0*;%"/+&t
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡%52-‡3UHSRUXþHQHXãWHGHQDDUWLNOLPDWUDMXGRQRYHPEUDJRGLQH‡
Konvektori
%PNBǎJSBE
strana 2
april-novembar
- Uređenje vrta
- Fasada i krečenje
- Opremanje radionice
- Kupiti bazen, klimu
- Zimnica
- Priprema za grejnu sezonu
- Zamijeniti stari frižider za novi
- Kupiti kamin, šporet, briket i pelet
- 4WJOKPLPMK
Zaštita na radu
za sve profesije
strana 4
Protokol za
svinjokolj
strana 6
7&-*,"+&4&/+"3"4130%"+"13&,0"35*,"-"
Lakše, brže,
bolje...
strana 8
Mala škola
rasvjete
strana 10
Nove
dimenzije
komfora
strana 12
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡1RYHPEDUVNRL]GDQMH‡
2
NAGRADNA PITALICA
Konvektori su uređaji koji
rade na principu?
Odgovore slati na: [email protected]
U ovom broju darujemo: FLAMESTICK
www.centrumtrade.com
4,70
11,90
KM
KM
ŠAMOTNI SET
T
d
sa staklenom vodom
t4FU[BQPQSBWLFMPäJÝUB
t,PEÝQPSFUBOBǏWSTUB
HPSJWBt4FULH-
KM
ŠAMOTNA CIGLA
t;BNKFOTLBÝBNPUOB
DJHMBt;B"-'"ÝQPSFUFOB
ǏWSTUBHPSJWB
KM
t9 t9 t9
9NN
9NN
9NN
OPEKA ŠAMOTNA
LF
F
tÀBNPUOFPQFLF[B[JEBOKFJQPQSBWLF
779,,00
KM
t'*
839,00
KM
t'*
899,00
KM
t'*
DIMNJAK KOMPLET 7M
KAMIN
PRITY K-1
t5PQMPUOB
NPǎ,8
t%JNFO[JKF
t
5FäJOBt
#PKBCSBPO
339,90
KM
11,50
KM
SILIKON
TEMPERATURNI t
1PQVOKBWBOKFTQPKFWB
J[MPäFOJItQPWJÝFOJN
UFNQFSBUVSBNB
$tNMt#PKBDSOJt
16,
259,90
KM
t,SJWB3BWOB
2,20 2,95 4,39
KM
KAMIN
PRITY K-22
t%JNFO[JKF
t
55FäJOBLH
H
t#PKB#SBPO
t4OBHB,8
,8
442,90
KM
89
KAMIN
PRITY FM
ČETKA
t5PQMPUOB
ZA CIJEVI
NPǎ,8
tƎFMJǏOBǏFULB[BǏJÝǎFOKF t%JNFO[JKF
DJKFWJtTBOBWPKFN[B
t
OBTUBWBLtö
5FäJOBt
#PKBCSBPO
t%PJTUFLB
KM
[BMJIB
KM
KM
1,95
1,10
KM
ŠTAPIĆI ZA
POTPALU
FLAMESTICK t[BQPUQBMV
WBUSFLBNJOBSPÝUJMKBJ
ESVHPtWPEPPUQPSOJOF
UPLTJǏOJWFPNBQSBLUJǏOJ
ttSPLUSBKBOKB
OFPHSBOJǏFOtOJKFÝUFUOP
QPMKVETLP[ESBWMKF
1,19
KM
HEPO KOCKE
E
HS
t;BQPUQBMVttHS
3,50
KM
6À5&%"22%
DRVOZAPOTPALU
LU
tTJUOPDKFQBOPTVWPt
QBLPWBOPVNSFäBTUV
WSFǎJDVtDDLHt
3,50
KM
BRIKET 10/1
WFUB CVLWF J
t0EESWFUBCVLWFJ
KFMFtÀVQBMKVTSFEJOJ
t7JTPLPLBMPSJǏBO
&LPOPNJǏBOtUPOB
NKFOKBNFUSBESWB
429,00
KM
BRIKET 10/1
/1
KART.KUTIJA
IJA
t0EESWFUBCVLWF
JISBTUBt
LDBMLHJMJLXI
LHt7JTPLPLBMPSJǏBOt
&LPOPNJǏBOtUPOB
NKFOKBNFUSBESWB
Nema zime uz c
1. TONA
PELET
t%PNBǎBQSPJ[WPEOKB
t0ELWBMJUFUOPH
ESWFUBCVLWBJKFMB
t7JTPLPLBMPSJǏBO
FLPOPNJǏBOt1BLPWBOKF
QPLH
Poručite PELET i BRIKET
za zimu i ostvarite popust.
U svim Centrum marketima
549,90
Konvektori
Početkom grijne sezone pokreće se i pitanje cijene grijanja,
što je samo jedna od varijabli koje će uticati da se zapitate ,čime
zagrijavati dom ove zime.
3RþHWNRP JULMQH VH]RQH
SRNUHüH VH L SLWDQMH FLMHQH
JULMDQMD ãWR MH VDPR MHGQD RG
YDULMDEOL NRMH üH XWLFDWL GD VH
]DSLWDWH þLPH ]DJULMDYDWL GRP
RYH]LPH
âSRUHWL JULMDOLFH NDORULIHUL L
NRQYHNWRULGLRVXQDãHJJULMQRJ
DVRUWLPDQD]DãWDüHWHVHRGOXþLWL
]DYLVLRGYDãLKSRWUHEDPLYDPX
RYRPEURMXSDåQMXVNUHüHPRQD
SUHGQRVWLNRQYHNWRUD
.RQYHNWRULVXXUHÿDMLNRMLUDGH
QDSULQFLSXNRQYHNFLMHSULURGQH
L]PMHQH YD]GXKD9D]GXK VH SUL
NRQWDNWXVDHOHNWULþQLPJULMDþHP
]DJULMDYD L X]GLåH ãWR UH]XOWLUD
NUXåHQMHP YD]GXKD þLPH VH
RPRJXüDYD EU]R ]DJULMDYDQMH
(OHNWULþQL NRQYHNWRUL ³$WODQWLF´
UDGHSRRYR0SULQFLSX
8RGQRVXQDFHQWUDOQRJULMDQMH
þLMH UDþXQH SODüDWH WRNRP FLMHOH
JRGLQH L QLVWH X PRJXüQRVWL
GD VDPL UHJXOLãHWH WHPSHUDWXUH
SURVWRULMD NRQYHNWRUL SUXåDMX
PRJXüQRVW UHJXOLVDQMD GQHYQH
L QRüQH WHPSHUDWXUH NDR L
EURMD SURVWRULMD NRML üHWH L NDGD
]DJULMHYDWL 3ULWRPUDþXQ ]D
HOHNWULþQX HQHUJLMX QHüH ELWL
GUDVWLþQR XYHüDQ L] UD]ORJD
ãWR VH NRG $WODQWLN NRQYHNWRUD
L]X]HWQDSDåQMDSRNODQMDGRYRGX
WRSORWH þLPH VH SRVWLåH QLVND
SRWURãQMDHOHQHUJLMH
.RG JULMDQMD QD þYUVWD JRULYD
MDYOMDVHSUREOHPSUOMDQMD]LGRYD,
- Brzo zagrijavanje
- Ušteda energije
- Prilagodljivost
upotrebe
- Moderan dizajn
- Garantni rok
24 mjeseca
SRWUHED XþHVWDORJ NUHþHQMD
.RG XSRWUHEH NRQYHNWRUD QHPD
SUOMDQMD åLYRWQRJ SURVWRUD D
RGUåDYDQMH NRQYHNWRUD NDR L
QMHJRYDXJUDGQMDMHMHGQRVWDYQR
%LWQD VWDYND MH L VSROMDãQMRVW
NRQYHNWRUD NRML QHüH QDUXãLWL
L]JOHG YDãHJ GRPD VYRMLP
QHQDPHWOMLYLP L X VYDNL SURVWRU
XNORSLYLPGL]DMQRP
KM
KAMIN
PRITY FG
t5PQMPUOB
NPǎ
,8
t
F
%JNFO[JKF
tt
t
5FäJOBt
O
#PKBCSBPO
419,
90
KM
KAMIN
Ć
PRITY PEĆ
t5PQMPUOB
TOBHB
L8t
%JNFO[JKF
YY
t5FäJOB
,Ht
(BSBODJKB
HPE
344,90
KM
349,90
KM
ŠPORET
SMEDEREVO
t%JNFO[JKF
ÝUFEOKBLBY
Yt4OBHB,8
t#PKBCJKFMB
KAMIN
N
IA
THALIA
NI
CRVENI
t%JNFO[JKFYY
t5F[JOBLHt,Xt
(BSBODJKBHPEJOF
1949,90
KM
709,90
KM
ŠPORET NA ČVRSTO
GORIVO ALFA 70
t TOBHBÝUFEOKBLBKF,8t
ÀUFMVKVǎBSFÝFULBMPäJÝUBt
%JNFO[JKFÀY7Y%
YYDNt7STUB
HPSJWBESWBJVHBMK
44,90
KM
339,90
KM
t,8
Tel: 066/117-181
KAMIN
MIN
BODJKBHPEJOB
t(BSBODJKBHPEJOB
PEĆ NA
ET
PELET
DO
BORDO
LXt
tLXt
FO[JKF
%JNFO[JKF
NN
QFǎJNN
Y
YY
t4OBHBL8
L8
t4UFQFOJTLPSJÝǎFOKB
t(PSJWP%SWFOJ
QFMFUt#PSEP(PMECPKBt
4UBSDFWJDB
79,90
KM
ŠTEDIŠA
BRAON
0,5M
tUFøPOt
EJOBNP
9,90
KM
DIMOVODNA CIJEV 1 M
tCJKFMBCPKBtEJOBNP
ELEKTRIČNI USISIVAČ ZA
PEPEO EINHELL t4OBHB
8t1SFǏOJLVTJTOPH
DSJKFWBNNt%VäJOB"M
DSJKFWBNFUt;BQSBNJOB
SF[FSWPBSBMJUt/JKF
QPUSFCBOEPEBUOJVTJTBWBǏ
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡1RYHPEDUVNRL]GDQMH‡
3
centrum peći i kamine RASPRODAJA
Jesenja
preko
199,90
213,90
215,90
213,90
KM
KM
t4OBHB8
YY
tYY
589,00
,0/7&,503t
Garancija 2 godin
godine
KM
KM
GUMA
UMA ZA AUTO
t5JQ[JNTLBt.4t
3
KM
KONVEKTOR
HPEJOF
tXt(BSBODJKBHPEJOF
22,90
GUMA
MA ZA AUTO
t5JQ[JNTLBt.4
t3
37,90
2,90
KM
29,90
KM
KM
KALORIFER
LUXELL
LX6331
90
VENTILATORSKA
KA
A
GRIJALICA
t4OBHBXtEWJKF
QPTUBWLFXt
UFSNPTUBUTLJSFHVMBUPS
KM
49,
KM
KVARCNA GRIJALICA LUXEL
2700 t8tHSJKBǏB
159,
90
KM
90
KM
89,90
169,
PLINSKA
A
GRIJALICA
tTQSFNOJL
[BCPDV
t[BTUJUOBTLMPQLBt
HBSBODJKBHPEJOB
5&-8*/%:/".*$
STARTt1SJLMKVǏOB
NPǎL8L8t
*[MB[OJOBQPO7J7
t4USVKBQVOKFOKBNBY
"t1SPHSBNJQVOKFOKB
t4UBSUOBTUSVKB"t
5FäJOBLHt(BSBODJKB
HPEJOB
90
KM
AKUMULATOR TOPLA
EJ
t7"It(BSBODJKBHPEJOF
49,,
95
KM
ULJNI
RADIJATOR
FOX tSFCBSB
tWFOUJMBUPStCJKFMBCPKB
tHBSBODJKBHPEJOB
299,00
KM
PUNJAČ ZA AKUMULATOR
R
5&-8*//&7"%"
5
tt*[MB[OJOBQPO7J7
tt4USVKBQVOKFOKB7"
tt4USVKBQVOKFOKB7"t1SJLMKVǏOB
1 JLMK Ǐ
OBQPOTOBHB78t(BSBODJKB
NKFTFDJt
KM
62,90
BALKONSKA
IC GRIJALICA
t.POUB[BOB[JEt
VÝUFEBFOFSHJKFtUJNFS
ItXt
ZIMSKA TEČNOST
Č
LANCI ZA SNIJEG
ZA ŠAJBU t
t(SVQBt1MBTUJǏOJ
1BLPWBOKFMt7J[JS LPGFSt"VUPPQSFNB
KOSILICA MOTORNA 46SP0
t3BEOJ[BIWBUDNtDFOUSBMOJI
QPEFÝBWBOKBWJTJOFLPÝFOKBt
(BSBODJKBHPEJOB
KM
90
KALORIFER
R
X
tTOBHBLX
tDSOBCPKB
-210KM
GUMA ZA AUTO
t%JNFO[JKB3t5JQ
[JNTLBFTLJNPT.4
399,00
KM
KM
114,
artikalaa
t4OBHB8
tYY
KM
329,
KM
KM
KM
5000
89,90
63,90
69,90
t4OBHB8
t78x740x450
KM
4,
KM
KM
LOPATA ZA SNIJEG PVC
DN
t'MFLTJCJMOBQMBTUJLBtÀJSJOBDN
11,95
EINHELL DIZEL ZRAČNI TOP
t*OEJLBUPSHPSJWBVTQSFNOJLV
t7FOUJMBUPS7_)[8t.BLTQSPUPL[SBLB
N?
It;BQSFNJOBSF[FSWPBSBMt.BLT
WFMJǏJOBQSPTUPSJKFN?
t(BSBODJKBNKFTFDB
SANKE
t%SWFOBQMBUGPSNBt
.FUBMOBLPOTUSVLDJKB
79,90
KM
LOPATA ZA
SNIJEG AL
t"MVNJOJKTLBtÀJSJOBDNt5FäJOBLH
1199,90
KM
KM
-100KM
t$JKFOB
QPN
KM t7JTJOB
NN
74,95
-33%
-24%
TRAVA VJEŠTAČKA
t0UQPSOBOBLJÝVJNSB[t/F
CMJKFEJQPETVODFNt+FEOPTUBWOP
PESäBWBOKFt*EFBMOBQPEMPHB[B
CBÝUFQBSLPWFJtTWFWSTUFUFSFOB
68,90
KM
PRIBOR ZA
KAMIN- ŠPORET
tEJKFMBLPWBOP
äFMKF[PtOPTBǏ
-20%
69,90
854,10
KM
KM
CJEPAČ DRVA LS 6T (6 tona)
t4OBHBL8t4OBHBDFQBOKBUt.BYQSFǏOJLEFCMB
NNt(BSBOUOJSPLHPEJOF
36,95
KM t7JTJOB
KM 40mm
95
KM
599,90
DROBILICA
GRANA
t4OBHB8
t("3"/$*+"
HPEJOF
USISIVAČ LIŠĆA BG-EL
2301 t4OBHB8t
#S[JOBEVWBOKBLNI
t%WPEKFMOBVTJTOBDJKFW
t3FNFO[BOPÝFOKF
(BSBODJKBHPEJOF
MOTORNI
RNI
ČISTAČ
A
SNIJEGA
t.PUPS
UBL
ǏFUWPSPUBL
JOESJǏOJ
KFEOPDJMJOESJǏOJ
DDt.BYTOBHB
NPUPSBLXLT
t.BYCS[JOBLNIt.BYWJTTOJKFHB
DN3BEOBÝJSJOBDNt%PNFU
J[CBDJWBOKBNt(BSBODJKBHPEJOF
PRIBOR ZA
KAMIN-ŠPORET
P
tEJKFMBLPWBOP
äFMKF[Pt/PTBǏ
-20%
73,90
KM
PRIBOR ZA
KAMIN -ŠPORET
t%JKFMPWB
LPWBOPäFMKF[Pt
/PTBǏ
-20%
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡1RYHPEDUVNRL]GDQMH‡
4
JESTE LI Z"čuNvaAju"LIodjeću?
sirće
da prašak za pecivo i
ja odjeće duže traje.
bo
da
i
ći
mo
po
će
Sirće
bijelim sportskim
će
o,
Prašak za peciv
titi "stari sjaj" .
čarapama ponovo vra
?
24,00
62,60
KM
KM
ODIJELO KIŠNO RAINGUARD
FLU.ŽUTO t.BUFSJKBMQPMJFTUFSTLPWMBLOP
QSFTWVǏFOPtTMPKFN17$Bt5FäJOBH
Nt#PKBøVPäVUB[FMFOBt7FMJǏJOB-.9-
99-
DUKS ZIMSKI SA
KAPULJAČOM CRNI
t.BUFSJKBMøJTt#PKBDSOBt
7FMJǏJOB.99-
00
51,
KM
5,00
KM
KAPA NORTH I
t.BUFSJKBMTVQFSSBTUF[MKJWJBLSJMt
t7FMJǏJOFt;JNTLBLBQBt#PKFDSOBUBNOPQMBWB
t0CKFLUJ4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
5,00 8,00
KM
KM
t#PKB4JWB t#PKB$SOB
KAPA ZIMSKA S UTOPLJENJEM
t.BUFSJKBMBLSJMOPWMBLOPt1PEMPHBHNt7FMJǏJOB
VOJWFS[BMOBt0CKFLUJ4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
BLUZA RADNA BOND PLUS
S/C L t.BUFSJKBM
QBNVL1PMJFTUFSTLP
tWMBLOPHNt;BUWBSBOKF
1BUFOU[BUWBSBǏt#PKB4JWP
DSOBtÀBWPWJ5SPTUSVLJ
$PSEVSBQPKBǏBOKF
t6[PSDJ4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
51,,00
KM
10,
00
KM
KAPA SIVA GETOUT
t.BUFSJKBMBLSJMOPWMBLOPt7FMJǏJOFt;JNTLBLBQB
t0CKFLUJ4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
35,00
KM
t/JTLB%VCPLB
KA
CIPELA ZAŠTITNA BUFALO NISKA
t.BUFSJKBM$SOBLPäBtåPO%WPTMPKOJ16CSJ[HBOt1PTUBWMKFO
KF[JLDSOBLPäBt4UBOEBSE&/*40t7FMJǏJOB
00
45,
KM
CIPELA ZAŠTITNA VISOKA AZURITE
t.BUFSJKBM,PäBTBǏLtåPO%WPTMPKOJ16
t4UBOEBSE&/t7FMJǏJOB
37,
Č
HLAČE KLASIČNE
BOND PLUS S/C
t.BUFSJKBMQBNVL
1PMJFTUFSTLPtWMBLOP
HNt;BUWBSBOKF
QBUFOU[BUWBSBǏt#PKB
4JWPDSOBtÀBWPWJUSPTUSVLJ
$PSEVSBQPKBǏBOKFt6[PSDJ
4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
70,00
KM
KM
CIPELA RADNA TRAKING
SMEĐA BEZ Č.K.
t.BUFSJKBMLPNCJOBDJKBLPäFJUFLTUJMBtåPO%WPTMPKOJ16
CSJ[HBOt1PTUBWMKFOKF[JLCF[ǏLt4UBOEBSEt7FMJǏJOB
KM
KM
t/JTLB
t%VCPLB
CIPELA ZAŠTITNA STRONG
4
t.BUFSJKBM,PäBtåPO%WPTMPKOJ164
t4UBOEBSE&/t7FMJǏJOB
G UDGQH RGMHüH
RþHNXMH VH XGREQRVW
GD SUXåD ]DãWLWX
L GD MH SURL]YHGHQD RG
YLVNRNYDOLWHWQRJ PDWHULMDOD
NDNR EL ELOD VSUHPQD GD
L]GUåL QDSRUH UDGQLND NRML
MHQRVL1LãWDPDQMHELWDQMHL
XWLVDNNRMLQDRNROLQXUDGQLN
X +7= RGMHOX RVWDYOMD %LOR
GD UDGQLN SUHGVWDYOMD VRSVWYHQX PDOX¿UPXLOLMHGLR
YHOLNRJ SUHGX]HüDRJOHGDOR
MHVYRMHSURIHVLMH
„ Lacuna“ kolekcija radnih odjela dizajnirana je i
jedinstvenim
prilagodjena
zahtjevima svake profesija
NRMD ]DKWMHYD UDGQX RGMHüX
Vodjeni potrebama radnika u
zavisnosti od djelatnosti koju
O
obavlja,u ovom broju nudimo
vam odjevne kombinacije
osmišljene od strane CentruPRYLK VWUXþQMDND VD +7=
RGMHOD
Materijali radnih odjela
ne absorbuju vodu, a šavovi
koji su vareni ne dopuštaju
prodiranje vode na spojeYLPD RGMHOD9HOLND SDåQMD
SRVYHüHQD MH L WHNVWXUL
spoljašnjeg sloja što je rezultiUDORRWSRUQRãüXQDSUOMDYãWLQX
7HþQRVWSRSXW XOMDXNROLNRVH
prospe po materijalu ,samo
üH VNOL]QXWL VD SRYUãLQH EH]
SURGLUDQMDXGXELQX
Radna odjela laka su za
RGUåDYDQMH3RVHEQD ]DYUãQD
promaterijala
obrada
tiv stvaranja grudvica na
Samo HTZ shop
u Centrum ima
odjeću i obuću
za zaštitu na
radu za sve
profesije
- IZOLACIJA OD
HLADNOĆE
- NE DEFORMIŠU SE
- VODOKLIZNA
OBRADA
- OTPORNOST NA
PRLJAVŠTINU
SRYUãLQLþLQLGDYODNQRLPD
nepromijenjen izgled uprkos
EURMQRP SUDQMX=ERJ QDþLQD
izrade pletiva,vlakna se sama
L]UDYQDYDMXSDVHRGMHüDQHüH
deformisati ni nakon dugotraMQHXSRWUHEH
Radne odjevne kombinacije
koje su vam u ovom broju
predstavljene,samo su dio poQXGH+7=RSUHPHNRMHþHNDMX
QD YDV X &HQWUXPRYLP +7=
ãRSRYLPD
Velik broj firmi
i dalje ne
oprema
svoje radnike
zaštitnom
opremom
UN APR IJE DIT E VIZ UEL NI
IDE NTI TET SVOJE FIR ME !
Zaštita na radu za sve profesije!
NPHVǎOPTULBUBMPÝLF
OBSVEäCFDKFMPLVQOPH
BTPSUJNBOBPQSFNF
00
54,00 57,00
ZAŠTITA NA RADU
ZA SVE PROFESIJE
JAKNA ZEF CRNA
t7BOKTLJNBUFSJKBM
QPMJFTUFSTLPtWMBLPO
1PETUBWBPEKFMKJWP
LS[OPBLSJMOPt
WMBLOPQPMJFTUFSTLP
WMBLOPt1PEMPHB
QPMJFTUFSTLPWMBLOPt
#PKBDSOBt7FMJǏJOF-99-
Sva pravna i fizička
lica
NPHVLPOUBLUJSBUJTUSV
ǏOP
UFIOJǏLPPTPCMKFsa
HTZ odjela
[BTWFQPUSFCOFJOGPS
NBDJKF
*[HMFE7BÝJISBEOJLBKFPHMFEBMPLPNQBOJKF
Posjeta na licu mjesta.
Snežana Jež, LPNFSDJKBMJTUB 066 117 180 JMJ 051 366 817
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡1RYHPEDUVNRL]GDQMH‡
2,00
KM
34,00
24,00
Jesenja
KM
KM
RASPRODAJA
KECELJA JEDNOKRATNA KLASIČNA
t.BUFSJKBM-QPMJQSPQJMFOHSNt#PKBCJKFMBB
t;BUWBSBOKFOBNFUBMOBESVLFSBt
0CKFLUJ4UBSǏFWJDB-BLUBÝJ;BMVäBOJ
8,00
KM
KAPA GASTROMREŽICA
t.BUFSJKBMQBNVLHNt#PKB#JKFMBt7FMJǏJOB
VOJWFS[BMOBt0CKFLBU4UBSǏFWJDBt
29,
DUKS ZIMSKI SA
KAPULJAČOM CRVENI
t.BUFSJKBMøJTt#PKBDSWFOJt
7FMJǏJOB.9-
34,
KM
PREGAČA POLIURETANSKA
t.BUFSJKBM16TB17$
PNPUQPSOBOBVMKFt#PKBCJKFMBt
%JNFO[JKBYDN
0CKFLUJ4UBSǏFWJDB-BLUBÝJ;BMVäBOJ
30,00
KM
BLUZA RADNA BIJELA 54
t.BUFSJKBMQBNVLt#PKBCJKFMBt
7F-JǏJOBt6[PSBL(SBEJÝLB
;BMVäBOJ4UBSǏFWJDB
A
RADNA BLUZA
CLASIC PLUS t.BUFSJKBM
1PMJFTUFSTLPWMBLOPtQBNVL
HNt%äFQPWJt#PKBTJWP
DSWFOBt7FMJǏJOB-999-
0
00
34,
KM
80,
KM
HLAČE RADNA FARMER BIJELA 54
t.BUFSJKBMQBNVLt#PKBCJKFMB
t7FMJǏJOBt0CKFLUJ(SBEJÝLB
4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
00
KM
CIPELA ZAŠTITNA NISKA BIJELA
t.BUFSJKBMHPSOKJÝUFNJLSPöCFStåPO%WPTMPKOJ16EJSFLUOP
CSJ[HBOtVMKFPUQPSBOBOUJTUBUJLCF[ǏLt7FMJǏJOB
V[PSBLt0CKFLBUV[PSBL4UBSǏFWJDB;BMVäBO*
artikalaa
45,00
KM
E
R
RADN
HLAČE
H
FARMER
F
tt.BUFSJKBM
1PMJFTUFS
1
L
VL
ttQBNV
HNt
%äFQPWBt
#PKB4JWP
#
DDSWFOBt
7FMJǏJOB
7
--999-
E
LAČE
RADNE HLAČ
LUS
CLASIC PLUS
t.BUFSJKBM
LP
1PMJFTUFSTLP
WMBLOPt
VL
QBNVL
HNtt
%äFQPWJ
P
t#PKBTJWP
DSWFOF
t7FMJǏJOB
-999-
5000
KM
KM
JAKNA NORD
t.BUFSJKBM
QPMJFTUFSTLP
WMBLOPt7PEPOFQSPQVTOBWBSFOJÝBWPWJ
t#PKB$SWFOBt,VQPWJOPNKBLOF/PSE
tHSBUJTNBKJDBLSBULJSVLBWQPMPt"LDJKB
USBKFEPJTUFLB[BMJIB
-25%
45,00
KM
KM
JAKNA OUEST L
t.BUFSJKBM
QPMJFTUFSTLP
WMBLOPt7PEPOFQSPQVTOBWBSFOJÝBWPWJ
t#PKB1MBWBt,VQPWJOPNKBLOF2VFTU
tHSBUJTNBKJDBLSBULJSVLBWQPMPt"LDJKB
USBKFEPJTUFLB[BMJIB
00
36,00
53,
preko
00
00
5
-25%
KM
JAKNA RIPSTOP CRVENO/SIVO t7BOKTLJNBUFSJKBMQPMJFTUFSTLP
tWMBLPO3JQTUPQPCMPäFO17$PN
tWPEPOFQSPQVTBOWBSFOJÝBWPWJt
1PETUBWBHPSFDSOJQPMBSOJøJT
9-
t#PKBDSWFOPTJWPt7FMJǏJOF-99äBOJ
VäBOJ
0CKFLUJ(SBEJÝLB-BLUBÝJ4UBSǏFWJDB;BMV
23,00
KM
KM
6ÝJSPLPNBTPSUJNBOV$FOUSVNWBNOVEJ
J[BÝUJUOVPQSFNV[BSBEVQSPJ[WPEOKJ
Jer …Centrum uvijek misli na Vas.
PRSLUK POLENA
PLAVI XXL
t.BUFSJKBM
1PMJFTUFSTLPWMBLOPt1BNVLt
1PTUBWB1PMJBNJEOPWMBLOPt#PKBQMBWB
QPQVTUtBLDJKBUSBKFEPJTUFLB[BMJIB
-42%
36,00
KM
22,50
KM
22,50
KM
22,50
KM
21,00
17,00
KM
KM
PRSLUK POLAIRE
t.BUFSJKBMQPMJFTUFSTLP
WMBLOPt;BUWBSBOKFQBUFOU[BUWBSBǏ
t7FMJǏJOB.99-t#PKBQMBWB
KM
-43%
ČIZMA CRNA DUGA
t.BUFSJKBMQWDt#PKBDSOBt7FMJǏJOB
tPHSBOJǏFOFLPMJǏJOFtEPJTUFLB[BMJIB
KM
JAKNA RIPSTOP TAM.PLAVA/CRNA
t7BOKTLJNBUFSJKBMQPMJFTUFSTLP
tWMBLPO3JQTUPQPCMPäFO17$PN
tWPEPOFQSPQVTBOWBSFOJÝBWPWJt
1PETUBWBHPSFDSOJQPMBSOJøJTt
QPMJFTUFSTLPWMBLOPEPMKFQPM
PRSLUK ANGARA
CRVENI,PLAVI
t.BUFSJKBM
QPMJFTUFSTLPWMBLOPt#PLBDSWFOBQMBWBt
,VQPWJOPNQSTMVLBBOHBSBtHSBUJTNBKJDB
LSBULJSVLBWCJKFMBUTIJSt"LDJKBUSBKFEP
JTUFLB[BMJIBt
-31%
BLUZA RADNA AMERIKAN
t.BUFSJKBMQBNVL
t#PKBUBNOPQMBWBt7FMJǏJOB
-.9-99-
80,00
KM
23,50
KM
HLAČE RADNA
KLASIK AMERIKAN
t.BUFSJKBMQBNVL
t#PKBUBNOPQMBWBt
7FMJǏJOB-.9-99-
HLAČE RADNE
FARMER AMERIKAN
t.BUFSJKBMQBNVL
t#PKBUBNOPQMBWB
t7FMJǏJOB-.9-99-
KM
CIPELE DIADORA
t.BUFSJKBM,PäB
t#PKBTPSU
t7FMJǏJOFt0HSBOJǏFOF
LPMJǏJOFtEPJTUFLB[BMJIBt
-36%
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡1RYHPEDUVNRL]GDQMH‡
JESTE LI ZNALI
Čajna kobasica svoje je ime dobila sredinom 19. vijeka u malom
baltičkom gradu Darłowo u Poljskoj (njem. Rügenwalde).
Sendviči od ove vrste kobasica obično su se posluživali uz čaj,
zato ne čudi što su je njezini ljubitelji nazvali čajnom kobasicom.
2,45 3,95
KM
KM
t'JNN t'JNN
KUKA ZA MESO
t%0."ƍ"130*;70%/+"t/JLMPWBOBt1BLPWBOKF
LPN
?
9,00
KM
OŠTRAČ NOŽEVA
tQWDNFUBM
12,50
KM
NOŽ PROFESIONAL
t%JNFO[JKFDNt
.BUFSJKBMOFISêBKVǎJ
ǏFMJLQWD
59,95 69,95
KM
tM
KM
tM
2,45
KM
ZVONČIĆ ZA ŠURENJE SA KUKOM
t%0."ƍ"130*;07%/+"
2,50
KM
SAJLA ZA REBRA
t;BJ[WMBǏFOKFSFCBSBt4BKMBöNN
6,95
KM
SAJLA ZA SVINJE
FUBBMOBt
t%0."ƍ"130*;70%/+"t.FUBMOBt
K
DN
N
4BKMB'JNNt%VäJOBTBKMFDN
KAZAN BRUŠENI
t;BUPQMKFOKFNBTUJ
JQSJQSFNV[JNOJDFt
#SVÝFOJEWBSVLPIWBUB
129,90
149,90
KM
tM
KM
tM
12,95
KM
LANCI ZA ŠURENJE
t%0."ƍ"130*;70%/+"t;BÝVSFOKFt
.FUBMOJSVLPIWBUJJMBOBDt'JNN
15,90
KM
ČENGELE ZA VJEŠANJE
t%0."ƍ"130*;70%/+"
F
t.FUBMOFTBEWJKFLVLF[BWKFÝBOKF
21,
90
KAZAN EMAJLIRANI
t;BUPQMKFOKFNBTUJ
JQSJQSFNV[JNOJDFt
&NBKMJSBOJEWBSVLPIWBUB
139,90
KM
KM
PILA ZA KOSTI
[JKBDNt
t.FUBMOJSBNTBSVLPIWBUPNt%JNFO[JKBDNt
34,95
KM
CJEDILJKA ZA ČVARKE
FOKF
t%0."ƍ"130*;70%/+"t;BDJKFêFOKF
NB
ǏWBSBLBt*[SBêFOBPEQPDJOǏBOPHMJNB
54,
95
KM
ČENGELE
IWBUJ [B VQJSBǏF LVLF [B WKFÝBOKF
t.FUBMOFt1SJIWBUJ[BVQJSBǏFLVLF[BWKFÝBOKF
KAZANJ ALUMINIJSKI
t%0."ƍ"130*;70%/+"
t;BUPQMKFOKFNBTUJ
JQSJQSFNV[JNOJDFt
"MVNJOJKTLJEWBSVLPIWBUB
tMJUBSB
Veterinarska ambulanta
[APICA
Protokol za svinjokolj
Posao oko svinjokolja može da bude težak i naporan, zato smo za vas pripremili
jedan šaljivi protokol da vas razvedri i nasmije...
5.30 - Ustajanje, rakijica (0.03), SUVWX GRN WL åHQD ]DYLMD SUVW 13.30 - Vrati se u ambulantu,
NDG VH YUDWLã L] DPEXODQWH
SVXMVYLQMXLGDQDãQMLGDQ
obuci maskirnu uniformu
5.45 1DORåL YDWUX LVSRG ,] ND]DQD VLSDM YUHOX GåLJHULFX L EXEUHJH GDM åHQL
ND]DQD X ND]DQ VLSDM YRGX YRGX X NRULWR XEDFL VYLQMX GDLVSHþHSLYRVLQVNLGD
SURYHULGDOLMHVYLQMDMRãåLYD RãXUL VYLQMX RþLVWL MH RG NRåXUX VD VODQLQH SRND]XMHã
L GD OL MH X VYLQMFX UDNLMLFD þHNLQMD ãWR EUåH PRåHã VNLQL PXNDNRVHWRUDGLLSRVMHþHã
SUREXGL åHQX L GMHFX SDSNH SULQHVL NXNH NRMH VL SUVWSVXMHãQHVSRVREQRJVLQD
QMHJRYXPDMNXVODQLQXPDVW
GRN åHQD NXYD NDIX SUREXGL SULSUHPLR
9LGLã GD WL IDOL MHGQD L þYDUNH RSHUL ND]DQ L VWDYL
NRPãLMHLSR]RYLLK
=DMHGQLþND NDID L NXND ]D YHãDQMH SVXM åHQX þYDUNHXQMHJD
UDNLMLFD MRã MHGQD NRMD MH L]JXELOD NXNX WUþL SR 14.30 äHQD WRSL PDVW L
VHOXLWUDåLNRLPDGDSR]DMPL þYDUNH SLYR VDPHOML
rakijica (0.05)
7.00 6D NRPãLMDPD LGL GR NXNXSULWRPHSRFLMHORPVHOX PHVRGRGDMVRSDSULNXPDOR
VYLQMFD SUREXGL VYLQMX GRN SVXM GDQDãQML GDQ NDG QDÿHã YLQD ãHüHUD L ELEHU SUREDM
NRPãLMD GUåL VYLQMX ]D UHS WL NXNXNRGGYDQDHVWRJNRPãLMH GRGDMMRãPDORVROLSLYR
SUREDMGRGDMSDSULNHSUREDM
MRMVWDYLVDMOXQDQMXãNXYXFL REMHVLVYLQMX
VYLQMX L] VYLQMFD X GYRULãWH 11.009DGLãFULMHYDGRNUHåHã GRGDM ELEHUD SUREDM SLWDM
VDGMHYULMHPHGDVYLQMDRSDOL WUEXKSURELMHãFULMHYDLQMLKRY NRPãLMX ãWD RQ PLVOL GRGDM
MHGQRJNRPãLMXSRQR]LDWHEH VDGUåDM VH UD]OLMH SR XWUREL MRã PDOR VROL ]RYL åHQX GD L
XJUL]H SXVWL VYLQMX SVXM MRã SVXM WXSH QRåHYH UDNLMLFD RQDSUREDNDåLåHQLGDQHPD
SVXMQDURþLWRåHQXNRMHQHPD RSHUL XWUREX YRGRP SRMDPMHUMRMMHVPHVDSUHOMXWD
rakijica (0.05), rakijica (0.05), SULWRPXOLPDORYRGHXþL]PH SUHVODQDLSUH]DþLQMHQDSRãDOML
RSHWPDORSVXMSOMXQLUDNLMLFD SVXM åHQX NRMH RSHW QHPD åHQX QD]DG NRG ND]DQD ]D
SROLM PDOR UDNLMH SR UDNLMLFD SOMXQL L]YDGL PDVWSLYR
L]QXWULFHRSHULVYLQMXL]QXWUD 16.45 1DSXQL FULMHYD SRãWR
rani
7.45 2SHW XKYDWL VYLQMX L UDVSRORYL VYLQMX GRN VMHþHã FULMHYD SXFDMX SVXM FULMHYD
SUL WRP SVXM RQRJD NR MX MH VLNLUDWLVHRPDNQHLRGVMHþHã VYLQMRNROM åHQX NRMD LK MH
VWYRULRWDNYXRSHWPDORSVXM SRUHEULPDXPHVWRSRVUHGLQL NXSLOD L PHVDUD NRML MRM MH
åHQX X]PL VLNLUX QLãDQLã NUPHQDGOHSVXMåHQXVLNLUXL SURGDR SLYR VNXSL
VLNLURP GD RSDOLã VYLQMX SR VYLQMXSLYRSOMXQLSLYR kobasice.
VUHGþHODGUãNDVLNLUHMHPDOR SRSUDYLãWRVHSRSUDYLWL 18.00 3URYHUL PDVW VNLQL
YODåQDSDWLVHRPDNQHLVYLQMX PRåHUDVMHFLGRNUDMDRGQHVL ND]DQ SROL PDOR YUHOH PDVWL
VHEL SR UXFL WUþL XQDRNROR L
VDPR PDOR RãDPXWLã SVXM SROXWNHQDVWR
åHQX NRMD MH VLNLUX GUåDOD QD 3UYR RJXOL VODQLQH SD GHUL VH JXUDM UXNX X VQMHJ
SVXMåHQXNRMDMH]DVYHNULYD
YODåQRP PMHVWX UDNLMLFD L] isMHFLþYDUNH
ÀDãH SOMXQL RSHW ]DPDQL 12.30 - Uzmi uzorak mesa za SVXM PDVW þYDUNH L åHQLQX
VLNLURP GRN VYLQMD PODWL SUHJOHG QD WULKLQHOR]X VMHGL PDMNXSLYR
u
19.00 ,VFMHGL þYDUNH L]OL
QRJDPD XYDWL QRå L SULNROML X DXWR L RGQHVL
mast u kante.
MHGRNMHNROMHãSRVMHFLLVYRM Y H W H U L Q D U V N X
20.00 3LYR SUVW QH ]QDã GD OL YLãH NUYDUL DPEXODQWXâDSLFD
SUHJOHG
SRãDOML åHQX GD VYH
VYLQMDLOLWLSVXMVYLQMXLåHQX QD
RSHUHLSRVSUHPL
NRMH RSHW QHPD EDFL QRå X ]DERUDYLRVLSDUHSD
ÿXEUH SRUHG VYLQMFD UDNLMLFD VHPRUDãYUDWLWLSVXMåHQXNRMD SLYRSLYR
SLYR
L]ÀDãHL]ÀDãHSROLUDQXQD ti QLMHSULSUHPLODQRYþDQLN
74,95
KM
54,00
KM
PREGLED MESA
NA TRIHINELU
Radno vrijeme:
PON-PET od 7 do 20 časova
NED (u sezoni pregleda) od 8 do 20 časova
ul. Cara Dušana br. 5 (Preko puta cafe Vitrage)
104,95
KM
MAŠINA ZA MESO
tNFUBMtWFMJǏJOF
4,00
KM
LOŽIŠTE ZA KAZAN
t%0."ƍ"130*;70%/+"
t-JNFOPTBLSJWPNtSPS
PENt
NOŽ ZA MAŠINU BR.32
tNFUBMttWFMJǏJOF
TOP ZA
CE
KOBASICE
t%PNBǎBQSPJ[WPEOKBt
/FISêBKVǎJǏFMJLt1SFǏOJL
'Jt#PKB*OPY
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡1RYHPEDUVNRL]GDQMH‡
WLYQL
41,00
16,00
Jesenja
KM
KM
NOŽ SANTOKU
U
LILIUM 17.7CM t-JMJVNtǏFMJL
LFSBNJLBtDN
RASPRODAJA
NOŽ KUHINJSKI 20CM
BTUJLBt.BSLFU
tOFISêBKVǎJǏFMJLLVIBOBQMBTUJLBt.BSLFU
4UBSǏFWJDB-BLUBÝJ(SBEJÝLB;BMVäBOJ
VäBOJ
TANJIR TRIANON
t.BUFSJKBMBSLPQBM
REDVLFD GXJDþND PHWDUD L WHãND
NLORJUDPDSURL]YHGHQDX7XULMLNRG
6UEREUDQD QDOD]L VH X *LQLVRYRM NQML]L
UHNRUGD NDR QDMGXåD L QDMWHåD NREDVLFD QD VYLMH
WX3UHGVWDYQLFL*LQLVDXSLVDOLVXRYXNREDVLFXX
L
NQMLJXVYMHWVNLKUHNRUGDQD.REDVLFLMDGLX7XULM
VHOXX6UELML'DELVHNREDVLFDXYUVWLODX*LQLVR
YXNQMLJXUHNRUGDL]GYRMHQRMH.0*LQLVRYDNREDVLFDSURGDMHVHQDPHWDUSRFLMHQL
RGPDUDND.REDVLFLMDGDVHWUDGLFLRQDOQRRGUåDYDRGGRIHEUXDUDLRþHNXMHVHGDüH QDUHGQHJRGLQHSRNXãDWL
RERULWLVRSVWYHQLUHNRUG
VELIKI IZBOR POSUĐA ZA
PREDSTOJEĆE PRAZNIKE I SLAVE
7,00
KM
t%&4&35/*
1,
1,70
1,70
ČAŠE VALSE ZA ŽES.PIĆE
t.BUFSJKBMTUBLMP
60 Dimenzija:
KM
19.5cm
9,
50
t%6#0,*
Dimenzija:
22.5cm
KM
KM
ČAŠA ZA BIJELO
VINO TULIPE
t.BUFSJKBMTUBLMP
t1-*5,*
Dimenzija:
24.5cm
KM
5,
20
95
34, 97,
KM
ČAŠE TULIP ZA
CRNO VINO 6/1
tTUBLMPt
KM
KM
tYDN
ČAŠE SET 01
tTUBLMPtEP
JTUFLB[BMJIBt
-25%
60,00
KM
KM
9,90
STO SLAVSKI
5,70
KM
KM
KM
5000
artikalaa
K
95
preko
ZANIMLJIVO
ZANIMLJIVO
KLUPA
SLAVSKA
7
ESCAJG
/1
STRESA 24/1
OPY
t.BUFSJKBMJOPY
-25KM
t%JKFMPWB
t.BSLFU-BLUBÝJ4UBSǏFWJDB
;BMVäBOJtEPJTUFLB[BMJIB
179,00
KM
KM
tYDN
23,00
KM
OVAL TRIANON
t.BUFSJKBMBSLPQBM
t%JNFO[JKBDN
t%PNBǎBQSPJ[WPEOKBt1MPǏBPEESWFUBKFMPWJOBt/PHF
%
ǎ
J E K 1M Ǐ E E U K M J
/
PENFUBMOJIPLSVHDJKFWJöt%FCMKJOBESWFOFQMPǏF
NNtYDN
ČAŠE ZA ŽES.PIĆE
NA STALKU U BOJI PKJ
t.BUFSJKBMTUBLMPVCPKJ
t;FNMKBQPSKFLMB4MPWFOJKBtEPJTUFLB
[BMJIB
24,00
KM
5,50
KM
ZVONO
ZA TORTU OKRUGLO
t7JTtQMBTUJLBtWJÝFCPKB
21,95 23,95 22,95
KM
KM
t%VäJOB
DN
t%VäJOB
DN
26,
KM
13,00
95 t%VäJOB
KM
PLINSKI BRENER
t4BWFOUJMPNJ
TJHVSOPTOPNSVǏLPN
tÀPCBöNN
25,90
KM
KM
DN
STOL U OBLIKU
KU
BURETA t1PMJFUJMFO
-90KM
221,00
KM
KM
VAZA TERAK.
CHANGSUNG
UB
t.BUFSJKBMUFSSBDPUUB
-78KM
t%JNFO[JKF
YYDN
t6WJÝFEFLPSBJEJNFO[JKBt.BSLFU
-BLUBÝJ4UBSǏFWJDB;BMVäBOJtEP
JTUFLB[BMJIB
VIS
NSKI
PLINSKI
BRENER
NA KARTUŠU
t"#4QMBTUJLB
t4BVQBMKBǏFN
34,95
KM
SERVIS
PORCULANSKI 18D
t/JEBtQPSDVMBOt
11,50
KORITO
tQMBTUJLBtWJÝFCPKBt
16,00
KM
KM
CJEDILJKA TAKOVO
Mt
20RR t.FUBMBDtFNBKMt
EPJTUFLB[BMJIBt
ŠOLJE ZA
A
KAFU 6/1
tQPSDVMBOtDM
6,50
59,00
KM
KM
159,00
KM
KM
MOLERSKE LOTRE
E
t#PKBESWFUB
KFMPWJOBt
TUFQFOJLBt7JTJOB
DNt
-60KM
199,00
KM
KM
PLANENIK KVADRATNI PLAMENI INDUSTRIJSKI
t1MJOTLJTBEJ[OPNt+BǏJOB t4BUSJOPHFt1MJOTLJt
LXt1PUSPÝOKBHSI +BǏJOBLX
KREDITI ZA PENZIONERE
*TLPSJTUJUFNPHVǎOPTULVQPWJOFOBLSFEJU
4WFÝUP7BNKFQPUSFCOPKF
LPQJKBMJǏOFLBSUFQFO[JPOJǏFLQSJKBWBNKFTUBCPSBWLB
QPQVOKFOPCSB[BDLPKJQFO[JPOFSEPCJKBPEOBT
1SJMJLPNPEMBTLBV3BJòFJTFOCBOLVQFO[JPOFSUSFCB
QPWFTUJKFEOPHQFO[JPOFSBLBPKFNDB
SET ZA ZAČINE 4D
t/JEBtTUBLMPJOPYt%
4
RATE
LONAC YMS
OMEGA 28-17
t5VSTLBtJOPYtM
PRODAJA ROBE
NA KREDIT
ZA ZAPOSLENE
;BTWFJOGPSNBDJKFPCSBUJUFTF$&/536.NBSLFUJNB
-100KM
KOLICA KIPER
t.FUBMOJSBNt,PÝPEUWSEF
QMBTUJLFTBNPHVǎOPÝǎVtLJQBOKBt
;BQSFNJOBLPÝBMt
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡1RYHPEDUVNRL]GDQMH‡
1PTKFUJUFPEKFMCJKFMFUFIOJLFVTWBLPN$FOUSVNNBSLFUV
www.centrumtrade.com
$FOUSVN,LVǎBEPCSJIC
LVǎBEPCSJIC
429,90
399,90
KM
KM
7*7"9-$%
t%7#5$EJHJUBMOJUVOFStDNEJKBHPOBMBtWJEMKJWJVHBP
WFS
¡tY)%SFBEZt$SOBCPKBt(BSBODJKB
ANDROID MOBILNI
HPEJOFt
TELEFON
t0QFSBUJOH4ZTUFN
"OESPJEt(.)[
2VBE$PSFt)JHI4FOTJUJWF
KM
$BQBDJUJWF
5PVDITDSFFOt
%VBM4*.tYNJDSP4%TMPUt
.BSLFU4UBSDFWJDB
619,90
49,,90
KM
LED TELEVIZOR LG
3F[PMVDJKB Y t PTWKFäFOKF
tDNhh&,3"/t3F[PMVDJKBYtPTWKFäFOKF
)[.$*)[t5JQFLSBOB-$%-&%&EHF*14t%7#
$55VOFSt
3299,
DVB-T RESIVER
t[BEJHJUBMOV[FNBMKTLVUWt
RVBESPt
90
KM
24,90
KM
57-&%4".46/(6&&4t
DN
'6--)%%-&%-$%t3F[PMVDJKFY
QJLTFMBt*OUFSBLUJWOJ57t64#4."35578FC#SPXTFS
8J'J%JSFDUt4LZQF4NBSU)VCVHSBêFOBLBNFSBt
(BSBODJKBHPEJOFt.BSLFU4UBSDFWJDB
BUDILNIKA RADIO-SAT
t".'.SFDJWFSt-$%
EJTQMBZt#VEJMJDBSBEJP
BMBSNt7CBUFSJKB[B
OFTUBOBLTUSVKFt(BSBOUOJ
SPLHPEJOB
Savjeti za kupovinu mašine za pranje i sušenje veša
Lakše,
brže,
bolje...
GOXþLOL VWH GD NXSLWH
PDãLQX ]D SUDQMH L
VXãHQMH YHãD"$OL QLNDGD MH QLVWH LPDOL GR VDGD
L QH ]QDWH EDã ãWD WUDåLWH"
3UYR L RVQRYQR MH ± L]ERU
SUDYRJ PRGHOD 1LMH SUDYD
PDãLQDRQDNRMDLPDQDMYLãH
SURJUDPDLOLQDMYHüLNDSDFLWHWYHüRQDNRMDXSRWSXQRVWL]DGRYROMDYDSRWUHEHYDãH
SRURGLFH=DWRYRGLWHUDþXQD
RVOHGHüHP
1D WUåLãWX PRJX GD VH
QDÿXPDãLQH]DSUDQMHLVXãHQMH YHãD UD]OLþLWLK NDSDFLWHWD
%XGXüLGDMHQDMHNRQRPLþQLMH
XNOMXþLWL PDãLQX NDG MH SXQD
SUL NXSRYLQL QHPRMWH VOLMHGLWL
ORJLNXÄãWRYLãHWREROMH³NRMX
XJODYQRP QDPHüX WUHQGRYL
YHü SRÿLWH RG VYRMLK UHDOQLK
SRWUHED 'D ELVWH ELOL VLJXUQL
GDSUDYLWHGREDUL]ERUL]PMHULWHNROLNRYHãDþLQLKUSXWHãNX
QSU NLORJUDPD 6YD WHVWLUDQMD SRND]XMX GD VH SRWURãQMD
HQHUJLMH SR MHGLQLFL YHãD SRYHüDYD DNR VXãLPR NROLþLQH
PDQMH RG SXQRJ NDSDFLWHWD
,]UDåHQR X EURMHYLPD WR ]QDþLGDüHVH±XNROLNRXPDãLQL
þLMLMHNDSDFLWHWNJVXãLVDPR
NJYHãD±SRWURãQMDHQHUJLMH
O
128,90
53,90
KM
KM
/04"Ǝ;"-$%
tt.FUBMOJ
64*4*7"Ǝ4"70%&/0.'*-53"$*+0.
*+0.
tMBWBCPKBtHBSBODJKBHPEtXt
4BNPV$FOUSVNV
KPÝVWKFLUSBKF
QPQVTUOB
5FMXJOBQBSBUF[B
WBSFOKF
.FUBMOFPHSBEF
[OBKVCS[PQPǏFUJ
TBLPSP[JKPNOB
NKFTUJNB[BWBSJWBOKB
OBTUVCJǎF
389,90
KM
FRIŽIDER KOMBINOVANI
t6LVQOBCSVUP[BQSFNJOB
-t/FUP[BQSFNJOB
GSJäJEFSB-t/FUP
[BQSFNJOB[BNS[JWBǏB-
t%JNFO[JKBYY
t#PKB#JKFMBt(BSBODJKB
HPEJOBt;BMV[BOJ
4UBSDFWJDB(SBEJTLB
-BLUBTJ%VCJDB
799,90
KM
MAŠINA PRANJE
SUŠENJE
tPCSUBKBtCJKFMB
CPKBtLHQSBOKFt
LHTVÝFOKFtHBSBODJKB
HPEJOBt
SRYHüDWL]DSDþDNL
9UORMHYDåQRREUDWLWLSDåQMX L QD VSHFL¿þQRVWL SRMHGLQLK PRGHOD âWD üHWH RGDEUDWL
QH]DYLVLVDPRRGWRJDNROLNR
VWHVSUHPQLGDSODWLWHRGYRGQL
VXMHIWLQLMLYHüJGMHQDPMHUDYDWHSRVWDYLWLPDãLQX
3ULNXSRYLQLSUHGQRVWWUHEDGDWLDXWRPDWVNLPPRGHOLPD
MHUXWRPVOXþDMXVXãHQMHQDG]LUX HOHNWURQVNL VHQ]RUL NRML
PMHUHVWHSHQYODJHXYHãX
0DGDEURMSURJUDPDPDãLQH ]D SUDQMH L VXãHQMH QLMH
WROLNR ELWDQ SDUDPHWDU PRGHO
NRML RGDEHUHWH PRUD GD LPD
RVQRYQHSURJUDPH
%LORELOLMHSRNDGYHãVXãHQ X PDãLQL QH EL PRUDR GD
VHSHJODDOLQLMHEDãWDNR'RGXãH NRQVWDWDFLMD GD MH QHãWR
L]JXåYDQRLOLQLMH±UH]XOWDWMH
VXEMHNWLYQHSURFMHQH
7UHQXWQR MH SR SRYROMQRM
FLMHQL X &HQWUXPRYRM SRQXGL
PDãLQD]DSUDQMHLVXãHQMHYHãD
,QGHVLW NRMD SR VYRMLP PRJXüQRVWLPD ]DGRYROMLWL YDãH
SRWUHEH
JESTE LI ZNALI
?
Na tržištu su se pojavile AntiMosquito
aplikacije za iPhone, koje emituje
visokofrekventne zvukove koji smetaju
komarcima. Riječ je o frekvenciji od 16.000
Hz do 20.000 Hz. Obzirom da postoji više od
3000 vrsta komaraca, dobro je provjeriti koja
je od ponuđenih aplikacija najučinkovitija na
području na kojem se nalazite.
439,90
KM
FRIŽIDER KOMBIN
3'"8
t'SJäJEFSTBHPSOKJN
[BNS[JWBǏFN
t1SPJ[WPêBǏ(PSFOKFt
4LMPQLB[BCS[P[BNS[BWBOKF
t1PEFTJWFOPHJDF/FUP
PCJNMt0TWKFUMKFOKF
VOVUSBÝOKPTUJtQPTVEB
VWSBUJNBt-JKFWPEFTOP
PUWBSBOKFWSBUBt%SäBǏ[B
CPDFtHBSBODJKBHPEJOB
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡1RYHPEDUVNRL]GDQMH‡
OVLAŠTENI DISTRIBUTER
CSFOEPWB
QSFLP
589,90
KM
KM
ZANIMLJIVO
HUL PRELOQLK WHOHIRQD åLYRW EH] QMLK MH QH
]DPLVOLY.RULVWLPRLK]DVYHLVYDãWDGRJRYRUH V SULMDWHOMLPD XGYDUDQMH MDYOMDQMH
URGLWHOMLPD SD VH SRQHNDG ]DSLWDPR NDNR VX SULN
MH OMXGL VYH WR UDGLOL EH] PRELOQLK" 2QDM WUHQXWD
NDGQDPVHEDWHULMDQDPRELOQRPWHOHIRQXLVSUD]QL
L RVMHüDM L]JXEOMHQRVWL L EHVSRPRüQRVWL MH VYLPD
SR]QDW9HüLQDOMXGL QH]QD GDVXPRELOQLWHOHIRQL
QDVWDOL XSURãORPYLMHNXWDþQLMHJRGLQH1DLPHWRJGDQDMH0DUWLQ&RRSHULVWUDåLYDþ
X 0RWRUROL MDYQRVWL SUHGVWDYLR SUYL PRELOQL
WHOHIRQ6WDMDRMHQDâHVWRM$YHQLMLX1HZ
<RUNXSUHGPQRãWYRPQRYLQDUDLGUXJLK
]QDWLåHOMQLND WH XVSRVWDYLR SUYL SR]LYPRELOQLPDSDUDWRP
U
KM
BSUJLBMBB
129,90
KM
TELESKOPSKA
NAPA GORENJE
t%'9t#SPKNPUPSB
t#SPKCS[JOPNQPTUBWLF
t#SPKöMUFSB1FSJWJöMUFS
NBTOPǎFt(BSBODJKB
HPEJOBtÀJSJOBDN
36,90
ZAMRZIVAČ ŠKRINJA
tDNÀ*3*/"tDNWJTJOBt;BQSFNJOB
Mt#JKFMBCPKBt3VǏOPPEMFêJWBOKFt
HPEJOBHBSBODJKF
KM
399,90
+FTFOKB
RASPRODAJA
184,90
ZANIMLJIVO
9
KUHALO
;"70%6&-*5
tJMMVNBtHBSBODJKBHPEJOB
73,98
KM
USISIVAČ
HOOVER TFS
'3&&41"$&
t4OBHBNPUPSB8t6TJTOB
TOBHB8t;BQSFNJOBLBTFUF
Mt¡SPUBDJKBUPǏLPWBt
/BTUBWBL[BOBNFÝUBKtV
QSJCPSt(SBEJÝLB-BLUBÝJ%VCJDB
;BMVäBOJ4UBSǏFWJDB
158,00
KM
?
NAGRADNA
PITALICA
ELEKTRIČNI ŠPORET KONČAR
tTUSVKOBLPMBtCS[BJOPSNBMOBHSFKOBLPMBtCJKFMBCPKB
tDNÝJSJOBtHBSBOUOJSPLHPEJOFtHSBEJÝLB-BLUBÝJ
%VCJDB;BMVäBOJ4UBSǏFWJDB
409,90
KM
Za koliko se može
povećati potrošnja
energije ako sušimo
količine manje od
punog kapaciteta
mašine za pranje i
sušenje veša?
Odgovore slati na: [email protected]
centrumtrade.com
U ovom broju darujemo:
."(*Ǝ/"4+&$,"-*$"
tCVCOKFWB[BGVOLDJKBt5BOLP
SF[BOKFt,SVQOPSJCBOKFt4JUOP
SJCBOKFt6TJUOKBWOKFt/BTUBWBL[B
SJCBOKFLSPNQJSBt4OBHB8
89,90
KM
NAPA KUHINJSKA UGRADNA
t4OBHBNPUPSB8t%JNFO[JKB
ÝJSJOBDNt#PKBJOPYt(BSBOUOJ
SPLNKFTFDB
355,00
TELEFUNKEN
KM
KM
FLAMESTICK
49,90
KM
ŠPORET ELEKTRIČNI
$44(8
tFMFLUSJǏOFSJOHMFt
SFSOBLBQBDJUFUBM
tHSJMtEJNFO[JKFY
YDNtCJKFMBt
HPEJOB
549,
90
KM
ZAMRZIVAČ
LADIČAR
t6LVQOBCSVUP
[BQSFNJOB-
t%JNFO[JKF
YYDN
tMBEJDBt%SÝLB[B
MBLPPUWBSBOKFt#PKB
#JKFMBt(BSBODJKB
HPEJOB
;"7"3*7"Ǝ73&ƍ*$"
tCJKFMBCPKBtHBSBODJKB
HPEJOBtSPMOBHSBUJTt
614,
ELEKTRIČNA MAŠINA
;".&40'*4)&3'4
t.BÝJOB[BNMKFWFOKFNFTB
t4OBHB8t7JÝFöOPǎBNMFWFOKB
t7FMJLJLBQBDJUFUt+FEOPTUBWOPǏJÝǎFOKFJ
PESäBWBOKFt/PäFWJPEOFSêBKVǎFHǏFMJLB
90
KM
6(3"%#&/"1-0Ǝ"7,$
tTBNPTUBMOBVHSBECFOBQMPǏB
tTUBLMPLFSBNJǏLBtNFIBOJǏLF
LPNBOEFt[POF[BLVIBOKFt
NBSLFUJHSBEJÝLBMBLUBÝJ[BMVäBOJ
339,90
TELEFUNKEN
KM
KM
FRIŽIDER
t6LVQOJLPSJTOJWPMVNFOMJUt
&OFSHFUTLBLMBTB"t%JNFO[JKF
WJTJOBDNtÝJSJOBDN
EVCJOBDNt(BSBODJKBHPEJOB
UGRADBENA
1&ƍ/*$"5'#0
tJOPYtJOPYSVǏLBtSVǏOFLPNBOEF
tWFOUJMBUPStNBSLFUJHSBEJTLB
TUBSDFWJDB[BMV[BOJt
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡1RYHPEDUVNRL]GDQMH‡
10
JESTE LI ZNALI
www ce
www.centrumtrade.com
entr
trum
mtra
ade
d com
? Mala škola
da čestica neutrino se kreće za nijansu
brže od svjetlosti, zabilježili su naučnici u
CERN-u. Nikola Tesla je još davne 1932. godine
pisao da postoje čestice brže od svjetlosti.
rasvjete
23,40
KM
6À5&%"20%
Novo na
našem tržištu
LAMPA ZIDNA
ROMANTICA
t.BUFSJKBMTUBLMPNFUBM
CSVÝFOJt+BǏJOBY8
59,99
KM
6À5&%"20%
78,10
KM
LUSTER PLAZA SP1
t.BUFSJKBM,3*45"MISPN
t+BǏJOBY8(t%JNFO[JKB9NNt
9
259,80
KM
LUSTER PLAZA SB3
t.BUFSJKBMISPNLSJTUBM
t%JNFO[JKB
YNNN
t+BǏJOB98
5DVYMHWDXNXKLQML
LWUSH]DULML
3RUHG FHQWUDOQRJ RVLUSTER ' ROMANTICA'
YMHWOMHQMD NRULVQR MH
t.BUFSJKBM.FTJOH4UBLMPt SRVWDYLWLUDVYMHWXQDGUDG+BǏJOB98&t
QLP SRYUãLQDPD L]QDG
VXGRSHUH LOL ãSRUHWD
2GOLþQD UDVYMHWD ]D
00
KM
WUSH]DULMX MH NRPELQDFLMD
6À5&%"20%
PDQMHJ OXVWHUD L GHNRUDWLYQLK]LGQLKODPSL
89,
293,70
KM
LUSTER PLAZA PL4
t.BUFSJKBMISPNLSJTUBM
t+BǏJOBY8&t%JNFO[JKB
YNNt4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ(SBEJÝLB
3
RVWDYLWL UDVYMHWX
X GRPX WDNR GD
VWYRULWH XJRGDQ
DPELMHQW]DRGPRULUD]RQRGXMHGDQMHRGQDMELWQLMLK IDNWRUD L WHåLK
SUREOHPD SUL XUHÿHQMX
åLYRWQRJ SURVWRUD 1XGLPR YDP SDU VDYMHWD
NDNR GD UDVSRUHGLWH RVYMHWOMHQMH
LUSTER PL ROMANTICA
t.BUFSJKBMPQBMTUBLMPt
+BǏJOBY8t
111,50
112,95
KM
LED sijalice štede
i do 80%
električne
energije u odnosu
na standardne.
YHWD NRMD SUXåD SULMDWDQ L
RSXãWHQDPELMHQWDNRVWH
X PRJXüQRVWL SRVWDYLWH
FHQWUDOQR VYMHWOR þLML
LQWHQ]LWHW
RVYMHWOMHQMD
PRåHWH SRGHãDYDWL $NR
LPDWH XJUDGQL SODNDU VD
NOL]QLP YUDWLPD PRåHWH
SRVWDYLWL OHG WUDNH NRMH
ãWHGH HOHNWULþQX HQHUJLMXMHUNDGDMHSRWUHEQR
RWYRULWL RUPDU ]D RGDELU
VWYDUL EUåH MH QH SDOLWL
VYMHWOR]DWR
5DVYMHWDXNXSDWLOX
8 NXSDWLOR MH SRWUHEQR
SRVWDYLWLSRUHGFHQWUDOQRJ
RVYHWOMHQMDMHGQRGLUHNWQR
MDþHJ LQWHQ]LWHWD VYMHWORVWL2YRVYMHWORVHQDMþHãüH
SRVWDYOMD L]QDG VDPRJ
RJOHGDOD NRG ODYDERD
2VYHWOMHQMH
]ERJ ãPLQNDQMD L OLþQH
2VYHWOMHQMH
VSDYDüHVREH
KLJLMHQH LDNR MH EROMH
GQHYQHVREH
8 VSDYDüRM VREL VH SRVWDYLWL JD ERþQR]ERJ
.RPELQXMWH UD]OLþLWH SRVWDYOMD VODELMD UDV- VMHQNL
158,10
KM
ZANIMLJIVO
KM
LAMPA ZIDNEVE AP3 D220
0
HMJDF
t.BUFSJKBMJOPYTUBLMFOFLVHMJDF
t+BǏJOBY8t%JNFO[JKB
NNt4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
L]YRUH VYMHWORVWL &HQWUDOQRRVYMHWOMHQMHXGQHYQRM
VREL SUHGVWDYOMD OXVWHU
LOL SODIRQMHUD XSRWUHELWH
SRGQH DNR MH YHüL SURVWRU LOL ]LGQH ODPSH DNR
MH SURVWRU PDQML /DPSH
]D þLWDQMH WUHEDOR EL
SRVWDYLWL X YLVLQL UDPHQD
GRNVMHGLWHDVYMHWORVWEL
WUHEDOR GD SDGD VD GHVQH
VWUDQH LOL VSULMHGD ]ERJ
VMHQNL5LJLSVQDSODIRQX
XNUDVLWH PDQMLP VSRW
ODPSDPD þLML LQWHQ]LWHW
RVYHWOMHQMD NRQWUROLãHWH
SR SRWUHEL $NYDULMXP X
GQHYQRM VREL VD SRVWDYOMHQRP/('UDVYMHWRPGLUHNWQRJ VQRSD VYMHWORVWL
SURVWRUXüHGDWLVSHFL¿þDQ
XJRGMDM
LAMPA
AMPA ZID WHITE LADY
AP2 NERO
t.BUFSJKBMISPNTUBLMP
SVǏOFJ[SBEF
t%JNFO[JKB
NNt+BǏJOB
98t4UBSǏFWJDB
;BMVäBOJ
673,90
ZANIMLJIVO
DYHQDâDMQL]6LMHWODYHüGDQDåLYLEH]KUDQH
D SODQLUD GD QLãWD QH MHGH SXQLK ãHVW PHVHFL
2QDYHUXMHNDNRPRåHGDVHRGUåDYDXåLYR
WXVDPR]DKYDOMXMXüLYRGLLVXQFX³7RMHSDUDGLJPD
åLYRWDXNRPPLNDROMXGVNDELüDQHPRUDPRGDXQR
åHâDMQ
VLPRELORNDNYXKUDQXGDELVPRSUHåLYHOL´ND
âDMQNRMDMHQHGDYQRQDSXQLODJRGLQDNDåHGDVX
MRM LQVSLUDFLMD JUXSD MRJLMD WDNR]YDQL ³EULGHULMDQFL´
NRML VX KLOMDGDPD JRGLQD WYUGLOL GD PRJX GD åLYH
VDPRRGVYHWORVWL³0LVPDWUDPRGD VXQXWULWLYQL
L]YRULYHüXJUDÿHQLXQDãWHOHVQLXPQLRGQRVQR
VSLULWXDOQLVLVWHPLGD MHVYHWORVWGRYROMQDGD
EXGHPR]GUDYL´NDåHRQD³3RãWRQH]QDPRãWDMHWDþQRWDML]YRUXQDPDMDVDP
JD VLPEROLþQR QD]YDOD µVYHWORãüX¶´
GRGDMHRQD
N
KM
LAMPA STOLNA NEVE TL1
t.BUFSJKBMJOPYTUBLMFOFLVHMJDFt
+BǏJOBY8t%JNFO[JKB
YNNt4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
289,90
KM
LUSTER PL NEVE D405 8/1
t.BUFSJKBMJOPYTUBLMPt+BǏJOB
Y8t%JNFO[JKBNNt4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
525,70
KM
Sijalice sa žarnom
niti većinu struje u
stvari pretvaraju
u toplotu, a ne u
svjetlost.
LUSTER PL CALYPSO PL6
t.BUFSJKBMISPNTMBHBOJLSJTUBMt+BǏJOB
+BǏJOB
Y8&t%JNFO[JKBYNNt;BMVäBOJ
; M ä J
LUSTER WHITE
LADY SP8 NERO
t.BUFSJKBMISPNTUBLMP
KM
SVǏOPSBêFOPt%JNFO[JKB
LUSTER CALYPSO SP5
NNt+BǏJOB
t.BUFSJKBMISPNTMBHBOJLSJTUBM
98t;BMVäBOJ
tSFHVMJSBOKFQPEVäJOJt+BǏJOB
4UBSǏFWJDB
NNt;BMVäBOJ
Y8&t%JNFO[JKBNNt;BMVäBOJ
783,30
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡1RYHPEDUVNRL]GDQMH‡
KREDITI ZA PENZIONERE
*TLPSJTUJUFNPHVǎOPTULVQPWJOFOBLSFEJU
4WFÝUP7BNKFQPUSFCOPKF
LPQJKBMJǏOFLBSUFQFO[JPOJǏFLQSJKBWBNKFTUBCPSBWLB
QPQVOKFOPCSB[BDLPKJQFO[JPOFSEPCJKBPEOBT
1SJMJLPNPEMBTLBV3BJòFJTFOCBOLVQFO[JPOFSUSFCB
QPWFTUJKFEOPHQFO[JPOFSBLBPKFNDB
USKORO NOVI PROGRAM
4
RATE
PRODAJA ROBE
NA KREDIT
ZA ZAPOSLENE
;BTWFJOGPSNBDJKFPCSBUJUFTF$&/536.NBSLFUJNB
443,80
KM
11
Jesenja
RASPRODAJA
preko
5000
artikalaa
KM
6À5&%"100KM
383,00
KM
KM
LED RASVJETA
1,99
29,50
KM
KM
LED MODUL 5050/0.72W
hladno bijela 135t4OBHB
8t;BMVäBOJ
(SBEJÝLB4UBSǏFWJDBt
3,
80
KM
HIT CIJENA
LED TRAKA CI II t
IMBEOPCFMBt
-&%øFLTJCJMOBTWKFUMFǎB
BMEIF[JWOB
DOWNLIGHT 1X1W ,
UPQMPCJKFMBt-&%
VHSBEOBTWKFUJMKLBt
%JNFO[JKBYNNt
4OBHBY8t;BMVäBOJ(SB
EJÝLB4UBSǏFWJDB-BLUBÝJt
LUSTER PL
TIVOLI RGB-LED
t.BUFSJKBMISPNTUBLMPt
+BǏJOBY8Y3(#
MFEt%JNFO[JKBNN
tEBMKJOTLPVQSBWMKBOKFt
4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
290,70
NEKA VAŠ VRT
ZABLISTA U
PUNOM SJAJU!
24,50
KM
KM
LAMPA VANJSKA ESTERNA
t.BUFSJKBM"MVNJOJVN4UBLMP
t+BǏJOBY8t#PKB$SOB
22,90
KM
KM
LUSTER PL LED
BLIZZARD
t.BUFSJKBMTUBLMPISPNt
-&%.VMUJDPMPSt+BǏJOB
Y898-&%
NVMUJDPMPSt%JNFO[JKB
9..t4UBSǏFWJDB
;BMVäBOJ
6À5&%"23%
LAMPA 'FIRENZE' VISILICA
t.BUFSJKBM"M4UBLMPt(SMP&t+BǏJOB
Y8t%VäJOBNNt#PKB$SOP;MBUOB
QBUJOBt
29,99
KM
KM
LUSTER ORION
t.BUFSJKBM4UBLMP(PMEt4UBLMFOJÝUBQJǎJSVǏOFPCSBEF
t+BǏJOB98t%JNFO[JKB9DNt;BMVäBOJ
4UBSǏFWJDB
248,60
KM
KM
KM
KM
608,00
LUSTER 9/1 SWINDON t
.BUFSJKBMISPNLSJTUBMJt
+BǏJOBY8t%JNFO[JKBY
NNt(SBEJÝLB4UBSǏFWJDB;BMVäBOJt
6À5&%"100KM
384,80
LUSTER HL
6-1474/8 GOLD ŠTAPIĆI
t.BUFSJKBMTUBLMPt
+BǏJOBY7NBY8t
%JNFO[JKBYt;BMVäBOJ
-200KM
KM
Za uređenje
većih stanova ili
poslovnih
prostora
besplatne stručne
savjete će Vam
dati naš arhitekta
Danijela Protić
066/ 830-615
6À5&%"30%
LAMPA VANJSKA STUB ANTIK GOLD
t.BUFSJKBMTUBLMPNFUBMt*1[BÝUJUB
t+BǏJOBY&tBOUJLHPME
LUSTER FIGARO
RO
PN
t.BUFSJKBM)SPN
,SJTUBM4UBLMPtt
8(
+BǏJOB98(
NNt
t1SFǏOJLNNt
4UBSǏFWJDB
135,10
KM
7560,
6À5&%"1000
KM
KM
LUSTER KRISTALNI
t%JNFO[JKB
1400x1400mm
t+BǏJOB
63x40W,
E14
tLSJTUBM
HPMEt
Zalužani
VELIKI IZBOR RASVJETE
ZA SVE VJERSKE OBJEKTE
KM
LAMPA ZIDNA
DNA
1
FIGARO5/1
tt.BUFSJKBM
I
BM t
ISPNLSJTUBMt
+B
8
+BǏJOBY8
tt%JNFO[JKB
Yt
;
;BMVäBOJt
-100KM
149,60
KM
KM
39,00
KM
KM
00
-200KM
236,
49
6À5&%"40%
KM
KM
6À5&%"100KM
LAMPA VANJSKA ESTERNA
t.BUFSJKBM"MVNJOJVN4UBLMP
t+BǏJOBY8t#PKB$SOB
45,00
KM
KM
6À5&%"40%
PLAFONJERA DIVA D300
t.BUFSJKBMISPNTUBLMP
t+BǏJOBY8(t
%JNFO[JKBNNQSFǏOJL
t(SBEJÝLB4UBSǏFWJDB
;BMVäBOJ
LAMPA VANJSKA ESTERNA
t.BUFSJKBM"MVNJOJKVNTUBLMPtEJNFO[JKB
YYNNt+BǏJOBY8t#PKB
DSOPTJWB
-100KM
LUSTER
TER 12/1 SUPER
UFSJKBM*OPYt+BǏJOBY8t
t.BUFSJKBM*OPYt+BǏJOBY8t
JDB(t#PKB4JWB
4JKBMJDB(t#PKB4JWB
63,10
KM
KM
-44%
RASVJETA VANJSKA
UGRADNA 'RIGA'
t.BUFSJKBM*OPY4UBLMPt(SMP(6
-&%t+BǏJOBY8t%JNFO[JKB
YINNt#PKB4JWBt
;BÝUJUBPEWMBHF*1t
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡1RYHPEDUVNRL]GDQMH‡
12
PRAVO JE VRIJEME ZA ELE
www.centrumtrade.com
8,30
4,40
KM
KM
Nova dimenzija komfora
REFLEKTOR HALOGENI 150W
t;BÝUJUB*1t4OBHB87_t#PKB$SOB
t04*(63"Ǝ"#1
t5JQPTJHVSBǏB"VUPNBUTLJ
#1t4OBHB"t#PKB
#JKFMP4JWBt
33,50
KM
REFLEKTOR LED 10W
t6HBPPTWJKFUMKFOKB¡
t;BÝUJUB*1t4OBHB87_)[t%JNFO[JKB
YYNNt#PKB4JWBt3BEOJWJKFLI
33,50
4,70
KM
SUDYOMDMWH LWHQ- HPLWRYDQMD VYMHWORVWL X
]LWHWRP VYMHW- ]DYLVQRVWL RG DPELMHQWD
ORVWL X VYRP NRMLåHOLWHVWYRULWL
OSIGURAČ AUTOMATSKI
GRPX UHJXOLãXüL QMHt5JQ#QPMOJt7_t
JRYX MDþLQX SRPRüX 'DOMLQVNLXSUDYOMDþ
1SFLJEOBNPǎ
'DOMLQVNL XSUDYOMDþ
L"t#PKB4JWBt4OBHB GDOMLQVNRJXSUDYOMDþD
"
X NRPELQDFLML VD LQ0RGHLQWHOLJHQFH
WHOLJHQWQLP
UHJXOD0RGH
LQWHOLJHQFH WRULPD L SULNOMXþQLFDPD
SUHGVWDYOMD LQRYDWLYQR RPRJXüDYDSRWSXQRMHGL PRGHUQR ULMHãHQMH ]D QRVWDYQX LQWHJUDFLMX X
SURPMHQX VYMHWORVQRJ YHü SRVWRMHüH LQVWDODFLDPELMHQWDXYDãHPGRPX MHEH]SRWUHEHSUHSUDYNL
LOL NDQFHODULMVNRP SURV- QD QMLPD ,QVWDOLUDQMH MH
WRUX.RULVQLþNLYUORMHG- SRWSXQR MHGQRVWDYQR L
QRVWDYQR ULMHãHQMH JGMH GRGDWQD REXND LQVWDODWX] SRPRü GDOMLQVNRJ HUDQLMHSRWUHEQD
50
XSUDYOMDþD SRMDþDYDWH 8SUDYOMDþ LPD PRJX
KM
LOL VPDQMXMHWH NROLþLQX üQRVW NRPDQGRYDQMD VD
U
KM
REFLEKTOR HALOGENI 120W SA SENZOROM
ZOROM
t7"$t)[t1PESVǏKFSFBHPWBOKBTFO[PSB
N¡t5BKNFSTFDNJOt#PKB$SOB
44,90
KM
REFLEKTOR HALOGENI 400W SA SENZOROM
OROM
t7"$t)[t1PESVǏKFSFBHPWBOKBTFO[PSB
N¡t5BKNFSTFDNJOt#PKB$SOB
10,40
63,
KM
KABAL PRODUŽNI 3 UTIČNICE
t,BCBM11+NNt+BǏJOBY"
78t%VäJOBLBCMBNt#PKB#JKFMB
RVDP UD]OLþLWLK VWUXMQLK
NUXJRYDRG NRMLK VYDNL
SUHGVWDYOMD UD]OLþLW VWHSHQRVYMHWOMHQMD
'RGMHOMLYDQMH IXQNFLMH VYDNRP WDVWHUX RG
VWUDQH NRULVQLND YUOR
MH MHGQRVWDYQR 3RUHG
WRJDGDOMLQVNLXSUDYOMDþ
MH VQDEGMHYHQ L VD WUL
memorijska tastera koMLPD VH PRåH GRGMHOLWL
WUHQXWQLVFHQDULRSRåHOML
NRULVQLND
8SUDYOMDQMHP L] IRW
HOMH VYRP GRPX LOL
NDQFHODULMVNRP SURVWRUX
GDMWH QRYX GLPHQ]LMX
NRPIRUD
8,00
KM
ZANIMLJIVO
ZANIMLJIVO
13,30
KM
KABAL PRODUŽNI 5 UTIČNICE
t,BCBM11+NNt+BǏJOBY"
78t%VäJOBLBCMBNt#PKB#JKFMB
Danas se i u kućama
često koriste
magnetski
(automatski) osigurači
koji su daleko praktičniji
i sigurniji od rastalnih.
Magnetski
(automatski)
osigurači sumljivog
kvaliteta su opasni
po Vas i okoliš.
SKLOPKA FIDO
tQPMOBt;BPQÝUV
SKLOPKA
QSJNKFOVCF[[BESÝLF
GREBENASTA 0-1
t4UFQFO[BÝUJUF*1t"
t+FEOPQPMOBVHSBEOBt
N"
4OBHB"t
25,00
KM
21,00
KM
DUN 6WDUN RVPLVOLR MH SURWHWLþNX ãDNX
NRMD IXQNFLRQLãH LVWR WDNR GREUR NDR
LHOHNULþQDLNRMDSULWRPPDQMHNRãWD
MH
1D LGHMX GRãDR MHU LPD SULMDWHOMD NRML MH RVWDR
EH]ãDNHSDMHVYRML]XPSRVYHWLRQMHPXåHOHüLGD
WDORSWH
GDKYD
PRåH
UXNRP
QRYRPPHKDQLþNRP
NDRLGDQRUPDOQRGUåLþDãXâDND MHQDSUDYOMHQD V PLQLPXPRP SODVWLNH L YHRPD MH
ODNDDOLMHGLQDMRMMHPDQD ãWRLPDRJUDQLþHQX VSRVREQRVW SRPMHUDQMD 6WDUNX
MH WUHEDOR VHGDP JRGLQD GD XVDYUãL
RYDM SURMHNDW NRML YULMHGL L]PHÿX
M
LKLOMDGDGRODUD
MOTORNA ZAŠTITNA
SKLOPKA 10-16A
t/BQPOJ
7)[t,VǎJÝUF
KFPEUFSNPPUQPSOF
QMBTUJLFt*1t#PKB#JKFMB
TABLA SPRATNA
1/12 GOLF
t17$t4BCJKFMJNWSBUJNBt
*1tÀY7Y%
NNt#PKB#JKFMB
24,50
KM
TABLA SPRATNA 1/24 GOLF
t17$t1SP[JSOBWSBUBt*1t
ÀY7Y%NNt#PKB
#JKFMB
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡1RYHPEDUVNRL]GDQMH‡
EKTROINSTALATERE
0,80
1,10
KM
KM
PRIRUBNICA DVOSTRUKA MODE
OUBäOV
t;BVHSBEOKVEWBNPEVMBt6HSBEOKBVNPOUBäOV
LVUJKVöt4BTUFHBǏJNBt#PKB4JWB
NN
1,
25
KM
NN
1,
20
KABAL PPY
t*OTUBMBDJPOJQSPWPEOJLt
17$TNKFTBt#PKBTJWB
KM
MASKA 2M MODE
t;BQPLSJWBOKFTLMPQBTBNPEVMBt
%JNFO[JKBYNNt#PKB#PKFMB
2,20
KM
PREKIDAČ JEDNOPOLNI MODE
t1SPJ[WPêBǏ"MJOH$POFMt6HSBEOKBOBOPTFǎV
QSJSVCOJDVt4OBHB"7_t#PKB#JKFMBt
4,10
KM
UTIČNICA MF 16A MODE
t6HSBEOKBVOPTFǎVQSJSVCOJDVt"7_t#PKB
#JKFMB
•
U •R •A• D •I•
•
S • A •M •
KAKO RADE PRAVI MAJSTORI
ZAMJENA ŠUKO UTIČNICE
Prije nego što počnemo
sa zamjenom stare utičnice neophodna je provjera
faznog voda. To se izvodi
tako što se probnom lampom ispitaju oba kontakta.
Upaljena tinjalica na probnoj lampi pokazuje fazni
provodnik. Potom ćemo
da isključimo odgovarajući
osigurač i ponovo provjeriti
probnom lampom da li u
utičnici postoji napon (oba
kontakta).
Ukoliko smo se uvjerili
da sijalica na probnoj lampi NIJE zasvjetlila i time se
uvjerili da ste isključili pravi
osigurač, možemo početi
sa demontažom utičnice.
Odvijanjem šrafa u sredini šuko utičnice skidamo
zaštitnu plastiku odnosno
bakelitni poklopac.
Oslobodite dva šrafa kao
što je prikazano na slici. Odvijanjem ovih šrafova, dve
kotve koje su bile usidrene
bočno u zid, priljubljuju se
na tijelo utičnice posle čega
se ona lako vadi iz zida.
Na lijevi i desni šraf su ve-
zani fazni i nulti provodnik
(to su one dvije „rupe“ na
utičnici). Na srednji šraf je
vezan zaštitni provodnik ili
uzemljenje. Zapamtite koji
provodnik je uzemljenje a
koji faza. Kada ste sve to
lijepo zapamtili otpustite
šrafove i oslobodite provodnike.
Novu šuko utičnicu
montirajte obrunitm redosljedom kao što ste skinuli
staru. Vodite računa o provodnicima, odnosno da ih
spojite isto kao na staroj
utičnici.
0,30
13
Jesenja
RASPRODAJA
preko
5000
artikalaa
3,90
KM
UTIČNICA
MONOFAZNA OG
t;BVHSBEOKVOB[JEt4UFQFO[BÝUJUF*1
t"7t#PKB#JKFMB
17,50
KM
INDIKATOR ZA KUPATILO - H
t5JQ)PSJ[POUBMOJt4BUSJOF[BWJTOB
TUSVKOBLSVHBt4BJOEJLBDJKPNt
Y"Y7_t#PKB#JKFMB
KM
0,60
KM
SIJALICA SVEĆA
t4OBHB877t(SMP&
t4OBHB8t#PKB#JKFMB.BUt%P
JTUFLB[BMJIB
18,70
KM
t3BTUFSYX
BUŽIR-CREVO
ZA INSTAL. FI 16
t17$t;BQPMBHBOKF
LBCMPWBV[JEt7JTPLP
PUQPSOPOBUFNQFSBUVSVt
6OVUSBÝOKJ'*NNt#PKB
OBSBOEäBTUBt0UQPSOB
QSJUJT/NU$
1,40
KM
28,50
KM
t3BTUFSYX
VODOTIJESNA SVJETILJKA
t%VäJOBNNt*1
6,60
1,20
KM
KM
UTIKAČ 16A 5P
t"1t*1t#PKB$SWFOP4JWB
KANAL ZA
POLAGANJE KABLOVA
t;BQPMBHBOKFLBCMPWB
JQSPWPEt17$t
NNEVäJOFNFUSBt
#PKB#JKFMBt0UQPSOPTUOB
LJTFMJOFJVMKBt
4,20
KABAL PPY 4x1,5mm2
t*OTUBMBDJPOJQSPWPEOJLBt1VOBäJDB
t#PKB#JKFMB
18,50
KM
0,80
KM
ASPIRATOR FI 100
t/BQPO7t#S[JOBPCSUBKBPNJO
t4OBHB8t1SPUPLWB[EVIBNIt
#PKB#JKFMBt
KABAL JYSTY 5X2X0,6 mm2
t17$J[PMBDJKBt#PKB4JWBt
KM
8,20
4,00
KM
KM
tYNN
KANAL SAMOLJEPLJIVI
ZA POLAGANJE KABLOVA
t;BQPMBHBOKFLBCMPWBJ
QSPWPEt17$t4BNPMKFQMKJWJ
t%JNFO[JKBEVäJOFNFUSB
t#PKB#JKFMBt0UQPSOPTUOB
LJTFMJOFJVMKB
1,00
KM
STEZALJKA
REDNA PS 2.5 MM2
t#PKB#JKFMB
E
OGRANIČEN
E
IN
Č
LI
KO
SIJALICA
ŠTEDNA MINI TWIST 5W/840
t(SMP&t4OBHB8t,MNt
%VäJOBNNt#PKB4WJKFUMPTUJ)MBEOB
CJKFMBt3BEOJWJKFLI
9,
90
UTIČNICA SA
PRENAPONSKOM ZAŠTITOM
t;BÝUJUB[BUFMFGPONSFäVJ*4%/t
"7_8t#PKB#JKFMBt
159,00
KM
KM
SIJALICA LED 2W
t5JQ-FE1BSBUIPN1BSt;BHSMP(6
t7)[¡t$PPM8IJUFt
7JKFLUSBKBOKBIt"LDJKBEPJTUFLB
[BMJIB
MOTALICA SA KABLOM 50M
t.FUBMOJCVCBOKöNNt.'
VUJǏOJDFt4OBHB"7_
*1t,BCBM((+YNN
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡1RYHPEDUVNRL]GDQMH‡
ZANIMLJIVOST
14
www.centrumtrade.com
30 000 ARTIKALA
Ventil na kotliću se, djelovanjem kamenca, nakon nekog vremena zapuši.
S vremena na vrijeme potrebno ga je očistiti, najbolje krpom umočenom
u sirće. Ukoliko se to ne radi redovno, ventil se potpuno zapuši i treba ga
promijeniti. Mnogi ljudi odlažu zamjenu ventila zbog uštede, a ne znaju
da pokvaren ventil vodokotlića za nekoliko mjeseci toliko uveća trošak za
vodu, da on premaši cijenu novog ventila.
2,40
Izolujte svoje cijevne
instalacije na
profesionalan
način
69,90
KM
KM
KOMAD ZAVRŠNI fi 130 ZA KANAL
t.BUFSJKBMQPMJQSPQJMFOt#PKBTJWB
8,50
KM
KANAL ZA ODVODNJU
t.BUFSJKBMQPMJQSPQJMFOtÝJSJOBDNtEVäJOBDNt
E äJ EVCJOBDNt#PKBTJWB
14,90
KM
PJESKOLOVAC
BL
t.BUFSJKBMQPMJQSPQJMFOtQSJLMKVǏBL
VMB[J[MB[öt%JNFO[JKFY
Y
JLMK Ǐ L M L
WJTJOBDtCPKBTJWBt/BNKFOB[BQSJLMKVǏBLPMVLB
16,
POTOPNA PUMPA
t4OBHB8t.BY
LBQBDJUFUMIt.BY
WJTJOBEPTUBWFNt.BY
VTJTOBEVCJOBNt%VäJOB
LBCMBNt(BSBODJKB
HPEJOF
89,
90
KM
40
KM
REŠETKA ZA KANAL
t.BUFSJKBMQPDJOǏBOJMJNtÀJSJOBDNt%VäJOBDNt
/BNKFOB[BMBLJTBPCSBǎBK
1,80 2,50
KM
KM
töNN töNN
CIJEV DRENAŽNA
t.BUFSJKBM17$t$SJKFWPTB
QFSGPSBDJKPNt#PKBäVUBt
1,30 1,70 1,95 2,40
KM
KM
KM
t
t
t
KM
t
IZOLACIJA CIJEV
CPKF
t7STUB&LTQBOEJSBOJQPMJFUJMFOTJWFCPKF
BtNFUSB
t%JNFO[JKBNFUSBÝJQLBt#PKB4JWBtNFUSB
13,50
KM
PUMPA
ZA PRLJAVU VODU
t4OBHB8t.BY
LBQBDJUFUMIt.BY
WJTJOBEPTUBWFNt.BY
VTJTOBEVCJOBNt.BY
WFMJǏJOBOFǏJTUPǎFNN
t(BSBODJKBHPEJOFt
.JOJNBMOJOJWPVTJTBWBOKB
NN
370,00
KM
Plamaflex
izolacione
cijevi
YDNRJD NR JUDGL
GRJUDÿXMH LOL UHQRYLUD LQWHUHVXMH
NDNR QDMH¿NDVQLMH SURYHVWL UD]QH LQVWDODFLMH
NUR] REMHNDW %LOR GD MH
ULMHþRFHQWUDOQRPJULMDQMXNOLPDXUHÿDMXVDQLWDULMDPD LOL NDQDOL]DFLML
RVQRYQD åHOMD MH GD MHGQRPXJUDÿHQHLQVWDODFLMH
GDOMHRVWDQX]DãWLüHQHRG
VSROMDãQMLKXWLFDMD
,=27(50 3/$0$
L]UDÿXMH L]RODFLRQH FLMHYL
RG HNVSDQGLUDQRJ SROLHWLOHQD SR YLVRNLP PHÿXQD-
S
URGQLP VWDQGDUGLPD L ]D- SRGRYD
3/$0$)/(; MH WDNRGRYROMDYD VYH NULWHULMXPH
ÿHGREUDWHUPLþNDL]YXþQD
]DL]RORYDQMHFMHYRYRGD
L]RODFLMD FMHYRYRGD NRMD
VSUMHþDYD URãHQMH L LVWR=DãWRFLMHYQDL]RODFLMD
YUHPHQRãWLWLLQVWDODFLMHRG
3/$0$)/(;"
*ODYQL ]QDþDM FLMHYQH NRUR]LMH
L]RODFLMH 3/$0$)/(;
&LMHYQDL]RODFLMDMHSURLMH HODVWLþQRVW L YHOLND RW- ]YHGHQDEH]XSRWUHEHHNRSRUQRVW QD ORP 3RYUãLQD ORãNL VSRUQLK PDWHULMDOD
L]RODFLMH MH þYUVWD L YUOR D VYL RWSDFL NRML QDVWDMX X
RWSRUQDQDPHKDQLþNHXWL- SURFHVX SURL]YRGQMH VH X
FDMHXRELþDMHQLKJUDÿHYLQ- FMHORVWLUHFLNOLUDMX
VNLK PDWHULMDOD &LMHYQD
3/$0$)/(; FLMHYQD
L]RODFLMD LPD ]DWYRUHQR- L]RODFLMD QDPLMHQMHQD MH
üHOLMVNX VWUXNWXUX GREUD RQLPD NRML WUDåH GXJRURþMH]DSRODJDQMHXVYHYUVWH QRUMHãHQMH
STA
10% POPU
RE
TO
JS
A
M
ZA
LJEPILO KERAMIČKO NIVEDUR
UR S
t,FSBNJǏLPMKFQJMP[BWBOJJ
Ft
VOVUSBt0UQPSOPOBTNS[BWBOKFt
TJWB
1PUSPÝOKBLHNtLHt#PKBTJWB
14,80
KM
KM
6À5&%"20%
KERAMIČKO LJEPILO NIVEDUR FLEX
t-JKFQMKFOKFTWJIWSTUBLFSBNJLFt'MFLTJCJMOP
WPEPPUQPSOPt1PUSPÝOKBLHNtLHt#PKBTJWB
HIDROPAK
BG-WW 1140 NN
t4OBHB8
t,BQBDJUFUMIt
7JTJOBEPTUBWFNt.BY
QSJUJTBLCBSBt6TJTOB
WJTJOBNt;BQSFNJOB
SF[FSWPBSBMJUt
(BSBODJKBHPEJOF
1,40
KM
Prednosti ljepila
za keramiku su
brže, lakše i čistije
postavljanje od
direktnog na glazuru.
Ukoliko se fug masa
osuši na pločicama,
više nikada nećete
moći da je uklonite.
CIJEV INSTALACIONA
C ONA
t.BUFSJKBMQPMJQSPQJMFOt
1SFǏOJLNNt#PKB[FMFOB
0,39
KM
KOLJENO t.BUFSJKBM
KBMM
QPMJQSPQJMFOt%JNFO[JKB
NNt#PKB[FMFOB
0,39
KM
TE KOMAD t.BUFSJKBMM
QPMJQSPQJMFOt%JNFO[JKB
NNt#PKB[FMFOB
1,95
KM
ZIDNO KOLJENO
t.BUFSJKBMQPMJQSPQJMFOt
%JNFO[JKBNNt#PKB
[FMFOB
0,39
KM
MUFNA
t.BUFSJKBMQPMJQSPQJMFOt
%JNFO[JKBNNt#PKB
[FMFOBt
7,95
KM
12,95
KM
VENTIL UGAONI
t.BUFSJKBMNFTJOHt
.FIBOJ[BNLVHMBt
%JNFO[JKB
6,95
KM
VENTIL ZA VEŠ MAŠINU
t.BUFSJKBMNFTJOHt
.FIBOJ[BNWJKBLt
%JNFO[JKB
SLAVINA
t.BUFSJKBMNFTJOHt7BOKTLB
PCSBEBOJLMt.FIBOJ[BN
LVHMBTUJt%JNFO[JKBt
)PMFOEFSt3VLPIWBU
QMBWFCPKFt
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡1RYHPEDUVNRL]GDQMH‡
Bitne oznake
i postavljanje
pločica
1SJMJLPNLVQPWJOFQMPǏJDBQPUSFCOPKFPCSBUJUJQBäOKVOB
TMKFEFǎFP[OBLFLPKFTFOBMB[FOBLVUJKJJMJVLBUBMPHV
0UQPSOPTUOBNSB[
1SPDFOBUVQJKBOKBWPEFoLPELFSBNJLF[BTQPMKOV
VQPUSFCVQSPDFOBUVQJKBOKBWPEFNPSBCJUJÝUPOJäJ
%FCMKJOBQMPǏJDFoQSPTKFǏOPEFCMKJOBQMPǏJDFCJUSFCBMB
CJUJJ[NFEKVPTBN*EFWFUNJMJNFUBSB
5WSEPǎBQP.0)4TLBMJ
oOBTLBMJUWSEPǎFJNB
EJKBNBOU;BQPEOFQMPǏJDFTWFQSFLPWSJKFEOPTUJOB
TLBMJKFEPCSP
0UQPSOPTUOBLMJ[BOKFP[OBLBi3wP[OBǏBWBOBKNBOKJ
LPFöDJKFOUUSFOKBVHMBWOPNHBJNBKV[JEOFQMPǏJDF
7SJKFEOPTUJTFLSFǎVEPi3wÝUPKFOBKWFǎJTUFQFOUSFOKB
0UQPSOPTUOBIFNJLBMJKFoPWBP[OBLBWF[BOBKF[B
JOEVTUSJKTLFQMPǏJDF
6,
90
KM
CENTRUM
EKSKLUZIVNI
ZASTUPNIK ZA
12,60
KM
KM
6À5&%"30%
KERAMIČKA PLOČICA
t1PEOBQMPǏJDBt;BVOVUSBÝOKFSBEPWFt%JNFO[JKBYDN
14,
90
KM
KM
6À5&%"17%
PODNA KERAMIČKA PLOČICA
t.BUFSJKBM1PSDFMBOt%JNFO[JKBYDNt#PKBNPESPCFä
19,90
KM
KM
6À5&%"23%
KERAMIČKA PODNA PLOČICA
t.BUFSJKBMQPSDFMBOt%JNFO[JKBYDNt#PKB
NVMUJLPMPSCFä
19,90
KM
KM
Jesenja
KM
RASPRODAJA
KM
6À5&%"15%
VODOKOTLIĆ DUNAV
AV
t.BUFSJKBMQMBTUJLB
26,90
5000
KM
6À5&%"15%
WC POKLOPAC
t.BUFSJKBM#",&-*5t5FäJOBHSt#PKB
CJKFMB
13,90
KM
KM
-30%
139,90
ZIDNA KERAMIČKA PLOČICA
t;BVOVUSBÝOKFSBEPWFt
%JNFO[JKBY$.
KM
KM
23,900
preko
artikalaa
KM
6À5&%" 40KM
KM
KM
6À5&%"27%
A TUŠ POLUKRUŽNA CIKLAMA
KADA
80X80 t%JNFO[JKBYt.BUFSJKBM
7JÝFTMPKOJBLSJM
KM
6À5&%"20%
PLOČICA PODNA SPLIT t.BUFSJKBMLFSBNJLBt%JNFO[JKB
YDNt#PKBCJKFMBTNFêB
21,90
15
TUŠ SA
KLIZAČEM
t.BUFSJKBM
ISPNt
(BSBODJKB
HPEJOB
218,
90
10,85
KM
KM
-30%
KERAMIČKA PLOČICA
t.BUFSJKBMLFSBNJLBt%JNFO[JKB
YDNt;BMJIBNt
KM
tM
253,90
KM
tM
28,35
KM
29,
90
KM
KM
6À5&%"25%
KM
BOJLER BOSCH
ǏLJ LB[BO #PKB #JKFMB
t.BUFSJKBMLFSBNJǏLJLB[BOt#PKB#JKFMBt
(BSBOUOJSPLHPEJOB
KERAMIČKA GRES PLOČICA
t.BUFSJKBM(SFTt%JNFO[JKBY
cm
145,90
KM
BATERIJA ZA SUDOPER
t.BUFSJKBMISPNt(BSBOUOJ
SPLHPEJOB
-30%
KM
6À5&%" 42KM
14,90
KM
69,90
KM
KM
KM
6À5&%"25%
A ZA KADU
BATERIJA
BERYL t.BUFSJKBMISPNt
(BSBOUOJSPLHPEJOB
6À5&%"23%
KERAMIČKA PODNA PLOČICA
t.BUFSJKBMQPSDFMBOt%JNFO[JKBYDNt#PKB
NVMUJLPMPSTJWB
KUPATILSKA
GARNITURA FILIP
P
tNBUFSJKBM
NFEJKBQBOt
EJNFO[JKBDNt
CPKBCJKFMB
OD MAJSTORA MAJSTORU
-25%
KERAMIČKA PLOČICA
t%JNFO[JKBYDN
199,00
KM
KM
19,90
KM
KM
6À5&%"17%
KERAMIČKA PLOČICA PIAZZA
t/BNKFOB[BWBOKTLFJVOVUSBÝOKFSBEPWFt.BUFSJKBM
QPSDVMBOt%JNFO[JKBYDNt#PKBCFäNVMUJLPMPSt
28,
35
69,90
KM
KM
-29%
6À5&%"24%
KM
KM
6À5&%"30%
KERAMIČKA GRES PLOČICA
t.BUFSJKBM(SFTt%JNFO[JKBYDNt
BATERIJA ZA
UMIVAONIK
t.BUFSJKBMISPNt
(BSBODJKBHPEJOB
Smajli
kartice!
TUŠA KADA DSA
OBLOGOM TULIPAN 90X90
tNBUFSJKBMBLSJMtEJNFO[JKBYDNt
CPKBCJKFMB
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡1RYHPEDUVNRL]GDQMH‡
16
26,70
ZA VIŠE INFORMACIJA O
PROGRAMU NA RASPOLAGANJU
VAM JE KOMERCIJALISTA
BOJAN LOLIĆ 066/319-386
9,95 10,45
KM
KM
RIGIPS PLOČA
25,50
KM
KM
6À5&%"20%
HLADNI PREMAZ
t5FNFMKOJQSFNB[QSJQSFNB[B
QSFNB B
MKFQFOLVtQPCPMKÝBWBWF[F[B
QPEMPHVtLHt
LJEPENKA KROVNA
t1PLSJWBOKFUPQMJOTLJIJ[PMBDJKBtQSWJ
BDJKB QSWJJ
TMPKLPEQPEBÝǏBOJILSPWPWBtN
Samo RIGIPS od RIGIPSA je RIGIPS.
14,75
KM
Austrijski kvalitet
tNN
tNN
YNN YNN
YNN YNN
STA
10% POPU
RE
TO
JS
A
M
A
Z
14,45
KM
RIGIPS PLOČA VODOOTPORNA
t*[SBEBQPULSPWMKBJQSFHSBEOJI[JEPWBt7PEPPUQPSOB
tNNYNNYNN
14,45
KM
GLET MALTER
R 25kg
RIMANO 6-30
tLHt*EFBMBO[B
NBMUFSJTBOKFQSFLP
CFUPOB*PQFLBSTLJI
QSPJ[WPEBSFOPWJSBOKB*
PQVOKBWBOKBQVLPUJOB
SVQBJTQPKFWBy
22,50
KM
STA
10% POPU
RE
TO
JS
A
ZA M
RIGIPS PLOČA
A
ORNA
VATROOTPORNA
t*[SBEBQPULSPWMKBJQSFHSBEOJI[JEPWB
t7BUSPPUQPSOBtNNYNNYNNt.BSLFU
;BMVäBOJVPTUBMJNNBSLFUJNBEPTUVQOPQPOBSVEäCJ
LJEPILO RiFIX
IX 40/1
t-KFQJMP[BSJHJQT
QMPǏFEJSFLUOPOBt
NBTJWOF[JEPWFCF[
QPELPOTUSVLDJKFtLH
1,90
KM
tDN
3,80
KM
STA
10% POPU
RE
TO
JS
A
M
ZA
0,99
KM
tDN
STAKLENA VUNA
t5PQMPUOBJ[WVǏOBJ[PMBDJKB
5,
STIROPOR LAJSNA D20
tNNt%VäJOBMBKTOFN
2,50
90
KM
KM
6DLQW*REDLQ 5LJLSV L
&HQWUXP WUDGH ]D QDãH
WUåLãWH REH]EMHÿXMX SURL
]YRGH QDMYLãHJ NYDOLWHWD
3ORþHNRMHVHQDOD]HXQD
ãRMSRQXGLVLQRQLPVX]D
SURL]YRGQDMYLãHJNYDOLWH
WD L]D NRJD VWRML UHQRPL
UDQ EUHQG 6YL SURL]YRGL
LVSXQMDYDMX VWURJH HYURS
VNH SURSLVH R NYDOLWHWX L
QHãNRGOMLYRVWL PDWHULMDOD
ãWR MH L SRWYUÿHQR ,%2
HNRORãNLPFHUWL¿NDWRP
Navodimo osobine proizvoda koji nas izdvajaju od
RVWDOLKLSRþHPX]DVOXåXMHmo renome koji nas prati:
. Ime Rigips je odavno
postalo sinonim za suhu
gradnju i sve gips-kartonVNHSORþH
1
tDN
2
. Rigips Austria posjeduje ateste za sve sisteme ugradnje sa Rigips
SURL]YRGLPD L REH]EMHÿXMH
XSXWVWYD]DXJUDGQMX
. Svi Rigips proizvodi su
FHUWL¿NRYDQL SUHPD (1
QRUPDWLYLPD
5LJLSV SORþH L PDOWHUL
posjeduju IBO ekološki
FHUWL¿NDW
5LJLSVSORþHIXJPDVH
malteri i glet mase se
prave od prirodnog gipsa
koji je neuporedivo kvalitetniji i zdraviji materijal
RGVOLþQLKVLQWHWLþNLK
5LJLSV MH QDMYHüL LQRYDWRUQDSRGUXþMXYDWURRWSRUQRVWLLDNXVWLNH
. Cijeli naš asortiman
od 2000 proizvoda proi-
3
4
5
6
7
2,50
STIROPOR LAJSNA B25
tYNN
t%VäJOBMBKTOFN
STAKLENA VUNA TVRDOPRESOVANA
t1PEOFUWSEPQSFTPWBOFJ[PMBDJKTLFQMPǏFtPETUBLMFOF
WVOF
Povoljan pravac
vjetra održava
fasadu suhom i
bez buđi.
Vjetar koji duva
preko industrijskog
postrojenja nanosi
najveću prljavštinu na
fasadu, omogućavajući
brzo formiranje vlage
na njoj.
197,00
250,00
KM
t9DN
KM
tYDN
10
ZIDNA OBLOGA
3D WALL ART t%FLPSBUJWOJ%[JEOJ
QBOFMJt%JNFO[JKBYDNN
198,
OPTILIGHT
99
560,00 585,00
KM
9
KM
STIROPOR PLAFON NIZZA
t%FLSBUJWOFTUJSPQPSQMBGPO
QMPǏFt%JNFO[JKBQMPǏFYDNN2
KROVNI PROZOR
ZA IZLAZ NA KROV
t0ELWBMJUFUOFCPSPWJOFJOUFHSJTBOPQÝBWtLSJMPPE
BMVNJOJKVNB
t9DN
8
24,90
KM
STA
10% POPU
RE
ZA MAJSTO
zveden je najsavremenijom
tehnologijom sa sistemom
kvaliteta ISO 9001
. Rigips u proizvodnji
JLSVNDUWRQVNLK SORþD
NRULVWL LVNOMXþLYR QDMNYDOtetniji karton od 190 grama.
. Naši proizvodi koje
PRåHWHQDüLX&HQWUXPX
proizvedeni su u Austriji i
WR X IDEULNDPD X %DG$Xssee-u i Puchbergu koje su
potpuno automatizovane i
koriste tehnologiju sa nula
JUHãDNDXSURL]YRGQML
. Rigips je dio kompanije Saint-GobaLQ NRMD MH QDMYHüL VYMHWVNL
SURL]YRÿDþ JLSVNDUWRQVNLKSORþDLPQRJLKGUXJLK
JUDÿHYLQVNLKSURL]YRGD
KM
KM
TAVANSKE STEPENICE
CE
t%SWFOFTBNFUBMOJN
LMKFÝUJNBJPQSVHBNBtt
YY
t9DN
KROVNI PROZOR
SA OPŠAVOM
t0ELWBMJUFUOFCPSPWJOF
t[BÝUJǎFOBMVNJOJKVNTLJN
QSPöMJNB
2,25
KM
Cijena po
om
metru dužn
KROVNA FOLIJA
JUV
t1BSPQSWPEPOFQSPQVTOBGPMKB[B[BÝUJUV
tUFSNJǏLJIJ[PMBDJKBtHStINt
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡1RYHPEDUVNRL]GDQMH‡
33,95 43,95
JESTE LI ZNALI
KM
KM
tNN
6À5&%"
KM
5%
2,00
STA
10% POPU
RE
TO
JS
A
M
ZA
KM
t1PN
2
LJEPILO+MALTA ZA STIROPOR
R
t0QJTMKFQMKFOKFTUJSPQPSBt0QJT[BWSÝOBNBMUBt
B NBMUBt
1PUSPÝOKBLHNt1BLPWBOKFLHt#PKBTJWBt
51,95
KM
STA
10% POPU
RE
ZA MAJSTO
tNNLHN
tNNLHN
AKRILNA ZAGL. FASADA - FASADEX
t;BWSÝOJTMPKEFNJUGBTBEBt7PEPPECPKOB1BSPQSPQVTOBt
1BLPWBOKFLHt#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF$)30.0.*9
DEKORFOND
D
BIANCO
KB [B
t5FNFMKOBCPKB[B
EFLPSBDJKFt1PUSPÝOKB
NM[BTWBLJTMPKt
Mt#PKB#JKFMBt.BSLFU
4UBSǏFWJDB(SBEJÝLBt
/JKBOTJSBOKF."3$30.*&
2,45
KM
22,90
STA
10% POPU
RE
ZA MAJSTO
KM
MEGAPOL
T
t0QJT&LPOPNJǏOBVOVUSBÝOKBCPKt0QJT
7TPLPQPLSJWOB1BSPQSPQVTOBt1PUSPÝOKB-Nt
1BLPWBOKF-t#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF$)30.0.*9
STA
10% POPU
RE
TO
JS
A
M
ZA
23,90
KM
POLIKOLOR HOBY t0QJT6OVUSBÝOKB
B
SJTBOKFt
[JEOBCPKBt0QJT0UQPSOBOBTVIPCSJTBOKFt
-t#PKB#JKFMB
1PUSPÝOKBNMNt1BLPWBOKF-t#PKB#JKFMB
t1PN2
PERLACEO
t%FLPSBUJWOB
B
[BÝUJUBOBCB[J
[J
L
TJMPTBOBt&GFLBUTUBSPH
[JEBt1PUSPÝOKBN
MtMt[BWBOKTLFJ
VOVUSBÝOKFSBEPWFt
/JKBOTJSBOKF."3$30.*&
t.BSLFU4UBSǏFWJDB
(SBEJÝLB
9,50
KM
25,90
STA
KM
10% POPU
RE
POLIFLOR
ZA MAJSTO
t0QJT%JTQFS[JWOBVOVUSCPKB
USPÝOKB -N t
t0QJT7JTPLPQPLSJWOB1BSPQSPQVTt1PUSPÝOKB-Nt
1BLPWBOKF-t#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF$)30.0.*9
5,90
KM
STA
10% POPU
RE
ZA MAJSTO
CEMENTNI MALTER
t1PUSPÝOKBLHNDNtLH
7,
KM
21, 75,
KM
tLH
tLH
50
KM
KM
6À5&%"15%
tLH
CEMENTOL B NOVI
t%PEBUBL[BCFUQSJOJTLJN
UFNQFSBUVSBNBt1PUSPÝOKBLH
OBLHDFNFOUB
4,90
KM
9,95
KM
8,90
KM
STA
10% POPU
RE
EMAJL LAK LUXAL ZA MAJSTO
ÝJ
t;BWSÝOJMBL[BESWFOFJNFUBMOFQPWSÝJOF
t7JTPLTKBKPUQPSOBBUNPTGFSTLFVUJDBKFt
1PUSPÝOKBMNVKFEOPNTMPKVtMt
#PKBOJKBOTJ
6À5&%"10 %
13,
KM
STUCCO
VENEZIANO
t%FLPSBUJWOBTKBKOB
TJOUFUJǏLBPCMPHBt[B
VOVUSBÝOKFSBEPWFt
1PUSPÝOKBLHNt
-t.BSLFU4UBSǏFWJDB
(SBEJÝLBt/JKBOTJSBOKF
."3$30.*&
19,80
KM
preko
artikalaa
35,90
KM
KM
KM
KM
-18%
MEGAFAS AQUA
t0QJT&LPOPNJǏOB[JEOBCPKBt
0QJT7BOKTLF6OVUSBÝOKFQPWSÝJOF
t1PUSPÝOKB-Nt1BLPWBOKF
-t#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF
$)30.0.*9
9,80
9,70 54,90
KM
6À5&%"10 % 6À5&%"10 %
tM
tM
STA
SADOLIN BELTON
10% POPU
RE
TO
JS
A
t0EMJǏOB[BÝUJUB[BTWFWSTUF ZA M
ESWFUBt0UQPSBOOBLMJNBUTLFVUJDBKFt
1PUSPÝOKBMNt#PKB4WFOJKBOTF
55,10
-15%
LJEPILO ZA STIR.
CHROMOTERM FIX 25kg
t0QJT-KFQMKFOKFTUJSPQPSBt0QJT
;BWSÝOBNBMUBt1PUSPÝOKBLH
Nt1BLPWBOKFLHt#PKB4JWB
KM
KM
10,90
LJEPILO ZA PARKET PARKETOFIX
t;BMJKFQMKFOKFLMBTJǏOPHQBSLFUBt/B
CB[JWPEFOFEJTQFS[JKFt1PUSPÝOKB
LHNtLHt#PKBCJKFMB
30
Jesenja
KM
MARCOPOLO
O
t%FLPSBDJKB
[BVOVUSBÝOKF
SBEPWFtTBNFUBMOJN
FGFLUPNt1PUSPÝOKB
NMVKFEOPNTMPKVt
Mt.BSLFU4UBSǏFWJDB
(SBEJÝLBt/JKBOTJSBOKF
."3$30.*&
MASA BITUMENSKA
t-KFQMKFOKF
J[BQUJWBOKFOB
LSPWPWJNBtPUQPSBO
OB67JTWFWSFNFOTLF
VTMPWFtQSJKBOKBOBTLPSP
TWFQPWSÝJOFtNMt
#PKBDSOB
KM
136,50
KM
KM
FASADNO
LJEPILO CT 83
t-KFQJMP[BMJKFQMKFOKF
-10%
QPMJTUJSFOTLJItQMPǏBV
UFSNJ[PMBDJKTLJNTJTUFNJNB
t1PUSPÝOKBLHNtLH
6À5&%" 30%
STA
10% POPU
LAK ZA PARKET
RE
TO
JS
A
ZA M
CHROMODEN
t,QPMJVSFUBOTLJMBLWJTPLPLWBMJUFUBO
t&MBTUJǏBOPUQPSBOOBNFIPÝUFǎFOKBt
1PUSPÝOKBMNVKFEOPNTMPKVt4FU[B
Nt#PKBCF[CPKOJTKBKOJ
NAGRADNA
PITALICA
?
Rigips ploče, fug mase,
malteri i glet mase prave se
od kakvog gipsa?
6,40
KM
KM
-15%
POLIKOLOR AKRIL 1:5
t*NQSFHOBD[BVOVUSBÝOKF[JEPWF
tQSJKFOBOPÝFOKBEJTQFS[JWOJI
QSFNB[Bt1PUSPÝOKBMNt
1BLPWBOKF-t#PKB#JKFMB
26,90
KM
KM
Odgovore slati na: [email protected]
U ovom broju darujemo: FLAMESTICK
3,30
KM
Cijena po
om
et
m ru dužn
GEOTEKSTIL
t;BÝUJUBQVUFWBJTUB[BPEQSPCJKBOKBt
USBWFJCJMKBLBt7JTJOBNt
-15%
POLIKOLOR KARBO
t#JKFMBCPKB[B[BWSÝOV[BÝUJUVJt
EFLPSBUJWOVPCSBEVVOVUSBÝOKJI
QPWSÝJOBt1PUSPÝOKBN-t
1BLPWBOKF-t#PKB#JKFMB
21,10
KM
KM
9,95
KM
MASA VODOTJESNA
t#S[FQPQSBWLFV
TWJNWSFNFOTLJN
VTMPWJNBt1SJKBOKB
OBQSBLUJǏOPTWF
QPWSÝJOFtNM
KM
COLOR SPREJ
t#PKB[BESWPJNFUBMVTQSFKV
t0EMJǏOBQPLSJWOPTUt1PUSPÝOKB
EP[BMNtNMt#PKBTPSUQP3"-V
6À5&%"15%
t1PN
90
6,20
t1PN2
2
50
? RASPRODAJA
5000
Gotička palata na Trgu Svetog Marka
u Veneciji pokazala je svu svoju mističnost
nakon što su pri restauraciji njene fasade
eksperti otkrili do tada skrivene sjene boje i zlata.
tNN
LJEPENKA
t*[PMBDJKBQPEOJIQPWSÝJOBVPCKFLUJNB
tTQSJKFǏBWBQSPEPSWMBHFtN
11,00
17
AQUAKIT TEKADOM
t#S[FQPQSBWLF
DVSFOKBDJKFWJWPEFOJI
tJOTUBMBDJKBDFOUS
HSJKBOKBSF[FSWPBSBtJ
QPQSBWLFJTQPEWPEFtH
PREMAZ VODOTJESNI
TEKADOM
t+FEOPTUBWOPVLMBOKBOKF
DVSFOKBQVLPUJOBtVTWJN
WSFNFOTLJNVTMPWJNBtJ
OBTVWJNNPLSJNJNBTOJN
QPWSÝJOBNBtLHt
13,95
KM
TERACO ZRNO
t0QÝUBQSJNKFOBVHSBêFWJOBSTUWVtLBP
J[BVLSBÝBWBOKFPCKFLBUBJTUB[BtLHt
#PKBCJKFMB
-15%
ZIDAN
t6OVUSBÝOKBFLPOPNJǏOB[JEOBCPKB
t7JTPLPQPLSJWOBt1PUSPÝOKBN
LH[BTWBLJTMPKt,(t#PKB#JKFMBt
/JKBOTJSBOKF."3$30.*&
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡1RYHPEDUVNRL]GDQMH‡
18
JESTE LI ZNALI
ww
www
www.centrumtrade.com
ww
ww.
ww
w
w..cen
ce
en
ntr
trum
umt
mtra
mtr
mt
rade
rad
ade.
d .cco
om
0,
0,70
KM
99
tYNN
KM
1,80
KM
BAGLAMA ZA KAPIJU
t.FUBMOBUPLBSFOBt%JNFO[JKB'JYNN
CENTRUM SERVIS
SA MEĐUNARODNIM LICENCAMA
REZNA PLOČA ZA METAL
t/BNKFOB[BSF[BOKFNFUBMBtYYNN
1,99
KM
tNN
BRUSNA PLOČA
t/BNKFOB[BCSVÝFOKFäFMKF[BtEFCMKJOBNNt
KM
REZNA PLOČA
t/BNKFOB[BSF[BOKFǏFMJLBt7BOKTLJQSFǏOJLNNt
%FCMKJOBNN
19
KM
VIJAK ANKER
t(BMWBOTLJQPDJOǏBO
t4BOBWSULPNJ
QPEMPÝLPNt,PSJTUJ
TF[BWFǎBPQUFSFǎFOKB
4,
2,
3,
40
30
KM
Usluge u servisu pružaju dva
servisera sa međunarodnim
licencama izdanim od strane
proizvođača mašina.
45
KM
VIJAK IVER
t(BMWBOTLJQPDJOǏBOt
%JNFO[JKFYNNt
1BLPWBOKFLPNBEB
7,85
KM
REZNA PLOČA ZA KAMEN
VIJAK ZA GIPS PLOČE
%JNFO[JKBYNNt
1BLPWBOKFLPNBEB
4,
95
KM
tNN
%FCMKJOBNN
Servis je podrška kupcima i u potpunosti prati prodajni asortiman
sa potrošnim materijalima i rezervnim dijelovima, te pruža brzu i
kvalitetnu uslugu kao i sve tehničke informacije o mašinama i alatima.
Vršimo servis mašina i van garantnog roka od 1 godine i raspolažemo
sa velikim lagerom rezervnih dijelova i potrošnih materijala po
najpovoljnijim cijenama na tržištu.
KM
t%JNFO[JKB t%JNFO[JKB t%JNFO[JKB
YY
YY YY
1,15
Servis raspolaže najmodernijom
opremom za dijagnosticiranje,
servisiranje i kontrolu rada mašina
i aparata renomiranih svijetskih
proizvođača makita, perles, iskra i
aparata za zavarivanje telwin.
Certifikati su dobijeni u centralnim servisima:
2,20
1,
?
Alatni čelici koriste se za posebne
primjene, kao što je kalupljenje, zato
što je otpornost na abraziju važan kriterijum
da bi se kalup mogao koristiti za proizvodnju
čak stotina hiljada istih dijelova.
1,40
KM
tNN
%FCMKJOBNN
REZNA PLOČA TANKA
t/BNKFOB[BJOPLTJǏFMJLt%FCMKJOBNN
KM
KM t.NN
-N
Veliki dio servisiranja završimo u roku od 24 časa, a neke servise i
odmah po prijemu mašine čime se svrstavamo u najefikasnije servise u
regiji. Stručni kadar prati najnovije svijetske trendove u polju mašina i
aparata za zavarivanje.
e-mail: [email protected]
Tel: +387 51 366 834
Gsm: +387 66 117 199
Fax: +387 51 366 834
Radno vrijeme servisa:
Ponedeljak - Subota
07:00h do 16:00h
6À5&%"25%
7,50
KM
KM
KM t.NN
-N
6À5&%"25%
E
OGRANIČEN
E
IN
Č
LI
KO
3,10
KM
ZASTUPNIK ZA
KOVANE OGRADE
35,10
VEĆ OD
60,5M0ETKRUM
PO
DUŽNOM
LAMELARNI DISK ZA METAL
t(SBOVMBDJKBt%JNFO[JKBYNN
6,20
KM
t(SBOVMBDJKF
BRUSNE TRAKE
t#SVTOPQMBUOP[BSVǏOFCSVTJMJDF
t1PHPEOF[BNFUBMESWPJSB[OFGBSCF
Čelik oplemenjen
hromom i vanadijumom
jedan je od
najotpornijih nerđajućih
čelika uopšte.
Setove alata
nekvalitetnih
proizvođača majstori
serviseri zbog
oštećenja obnavljaju u
prosjeku svake
2 godine.
ŠIPKA NAVOJNA
t.BUFSJKBM*OPY"
34,80
KM
PANEL OGRADNI
t1PDJOLPWBOJQMBTUJöDJSBO
tÇJDBNNPUWPSPLDB
YNNt0KBǏBOKBt
7JTJOBNNEVäJOB
NNt#PKB[FMFOB
0,75
KM
ZAVRŠETAK ZA
OGRADU .FUBMOJt%JNFO[JKB'*)NN
39,90
KM
t99
1",.
15,50
KM
RUKOHVAT ZA OGRADU
t;BTWFWSTUFPHSBEBt%JNFO[JKB-NN
YNN
VIJAK SAMOUREZIVI
t(BMWBOTLJQPDJOǏBO
t6QPUSFCB[BLSPWOF
LPOTUSVLDJKFt,PSJTUJ
TF[BMJNPWFNN
t%JNFO[JKBYNN
t1BLPWBOKFLPNBEB
48,85
KM
t99
1",.
PLETIVO UNIVERZAL t
1PDJOLPWBOP
19,95
KM
RUKOHVAT ZA OGRADU
t/BNKFOBSVLPIWBUt%JNFO[JKB'JY
-NN
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡1RYHPEDUVNRL]GDQMH‡
Ovlašteni distributer za
maloprodaju i veleprodaju
9,95
KM
Jesenja
RASPRODAJA
TOČKIĆ ZA KAPIJU
t.FUBMOJHBMWBOTLJQPDJOLPWBO
t;BLMJ[OFLBQJKFt%JNFO[JKB'JNN
preko
4,90
KM
KM
ZANIMLJIVO
ZANIMLJIVO
RMDPÄ$ODWQLþHOLN³RGQRVLVHQDPQRãWYR OHJLUDQLK þHOLND NRML VX SRVHEQR
SRJRGQL ]D SUDYOMHQMH DODWD 1MLKRYD
SRJRGQRVW]DRYXXSRWUHEXGROD]LRGQMLKRYH
YHOLNHWYUGRüHRWSRUQRVWLQDDEUD]LMXQMLKRYH VSRVREQRVWL GD GUåH RãWULFX VMHþLYD L
QMLKRYH RWSRUQRVWL QD GHIRUPDFLMX SUL
SRYLãHQLPWHPSHUDWXUDPD$ODWQLþHOLNVHNRULVWLXWHUPLþNLREUDÿHQRP
VWDQMX
P
6À5&%"30 %
6À5&%"30 %
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
ISPITIVAČ NAPONA
AUTOMOBILSKI
t[BOBQPOEP7J
EP7[BLPOUSPMVt
BVUPNPCJMTLFJOTUBMBDJKFt
VESVHFTWSIFJMJ[BESVHF
OBQPOFTFtOFTNJKF
VQPUSFCMKBWBUJ
KM
KM
6,
&4
70
KM
BRAVA ZA METALNA VRATA
JKVt
t/BNKFOB[BFMPLTJSBOVTUPMBSJKVt
%JNFO[JKBNN
7,
KM
KLJEŠTA
KOMBINOVANA
tNBUFSJKBMTQFDJKBMOJBMBUOJ
ǏFMJLtLPWBOBQPUQVOP
QPCPMKÝBOBJPKBǏBOBt
SF[OFJWJDFJOEVLUJWOP
LBMKFOFtǏFMKVTUJQPMJSBOF
39,30
KM
KM
6À5&%"30 %
00
KM
BRAVA 2,5mm JEZIČAK
K
t.BUFSJKBMǏFMJLDJOǏBOPQMBWJJBMVNJOJ
8,
KM
6À5&%" 30% 6À5&%" 30%
tNN tNN
E
OGRANIČEN
E
IN
Č
LI
O
K
KM
BRAVA 6,5 KLJUČ, 6,5 CILINDAR
R
t$JOLPWBOPǏFMJǏOPLVǎJÝUFt
B
%JNFO[JKFNNt.FUBMOBCSBWB
OBLMKVǏ[BESWFOBWSBUBNFUBMOB
CSBWBOBDJMJOEB[BESWFOBWSBUBB
00
KLJEŠTA ZA POP NITNE
t5KFMPPEBMVNJOJKTLF
MFHVSFtSVLPIWBUPE
QPCPMKÝBOPHǏFMJLBt[B
[BLPWJDFEPNN
KM
18,
50
CILINDAR ZA BRAVU
t.BUFSJKBMUKFMPPENFTJOHBt4BLMKVǏBt%JNFO[JKB
YNNt
9, 11, 12,
00
KM
00
KM
KM
BRAVA ZA VRATA
t.BUFSJKBMQPDJOLPWBOǏFMJLt/BNKFOB
CSBWB[BNFUBMOBWSBUBOBLWBLV
t%JNFO[JKBNN
9,99
KM
KM
6À5&%"30 %
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
KLJEŠTA ZA IZOLACIJU
t[BäJDVPENNtTBQPWSBUOPN
PQSVHPNtNBUFSJKBMTQFDJKBMOJBMBUOJǏFMJL
tLPWBOBQPUQVOPQPCPMKÝBOBJPKBǏBOBt
SF[OFJWJDFJOEVLUJWOPPLBMKFOF
99,90 135,30
KM
KUTIJA
A ZA ALAT tt
.BUFSJKBMUWSEBQMBTUJLBt
%JNFO[JKFYYDN
24,
00
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
NOŽ ZA MAKAZE
ZA BETONSKO ŽELJEZO
t/PäFWJTBTKFǏJWJNBOBPCFTUSBOFt
J[NKFOKMJWJJQPEFTJWJtPEQPTFCOPH
BMBUOPHǏFMJLBtLPWBOFJQPCPMKÝBOFt
SF[OFJWJDFQPTFCOPJOEVLUJWOPPLBMKFOF
183,80 251,00
KM
KM
6À5&%" 78KM 6À5&%"107KM
E
tNN
tNN
OGRANIČEN
KOLIČINE
KM
PIŠTOLJ ZA
PLASTIKU VGUN 200
tTOBHB8tTUJLöNN
tUFNQFSBUVSB$
MAKAZE ZA
SJEČENJE BETONSKOG ŽELJEZA
t/PäFWJTBTKFǏJWJNBOBPCFTUSBOFt
J[NKFOKMJWJJQPEFTJWJtNBUFSJKBMǏFMKVTUJPE
QPTFCOPHBMBUOPHǏFMJLB
186,60
KM
KM
6À5&%" 79KM
3,00
KM
KM
-3
0%
SAJLA POCINČANA
NA
1MFUFOBYt
t4BKMBöNNt1MFUFOBYt
$JKFOBNFUSVtLPMJǏJOFPHSBOJǏFOF
KM
6À5&%"43 KM 6À5&%" 58 KM
tNN tNN
KM
-30%
KM
KM
KM
KM
KM
479,00
KM
KM
6À5&%"23%
KM
GARNITURA ZA DRVENA VRATA
t,WBLBTBÝJMUPNt/BNKFOB[BESWFOB
WSBUBt#PKBTSFCSPt,MKVǏ$JMJOEBS
23,
4,85
ELEMENT ZA
KOVANU OGRADU
t;BTWFWSTUF
PHSBEBt.POUBäB
KFEOPTUBWOBt
%JNO[JKF7JTJOB
NNYNN
60
KM
KM
9,95
E
OGRANIČEN
E
IN
Č
LI
O
K
GARNITURA IZVIJAČA NI
tVHBSOJUVSJSBWOJIJ[WJKBǏBtY
YYYtY
KM
50
t7FMJǏJOB t7FMJǏJOB t7FMJǏJOB
NN
NN
NN
KATANAC t5KFMPPENFTJOHB
artikalaa
KM
20,90 21,95
4,00
5000
16,50
KM
E
OGRANIČEN
E
IN
Č
LI
O
K
KLJUČ MOMENT NASTAVLJIVI 1/2"
tEWPTNKFSOBHMBWBǏFHSUBMKLFtEWPKOB
TLBMB/NJ,HN
tNPNFOUEP
/NtSFLBMJCSBDJKBVQFSJPEVPE
NKFTFDJtVQPUSFCFJMJPLPDJLMVTB
KLJUČ MOMENT
-310KM
NASTAVLJIVI 1/2"
tEWPTNKFSOBHMBWBǏFHSUBMKLFt
EWPKOBTLBMB/NJ,HN
tNPNFOU
EP/NtEVäJOBNN
74,90
KM
KM
DRŽAČ ŠAJBE
-50KM
VAKUM
t[BUSBOTQPSUJQP[JDJPOJSBOKFÝBKCJt
LBQBDJUFUOPTJWPTUJLHt[BSBWOFJ
OFSBWOFQPWSÝJOF
299,00
KM
KM
LASER GTL 3
ZA PLOČICE
t-BTFSTBMJOJKF
-20%
t5BǏOPTU
VHMB
NNN
t3BEOPQPESVǏKFNt7SJKFNF
SBEBITBMJOITBMJOt
5FäJOBLHt(BSBODJKBHPEJOF
t.BSLFUJ#VEäBL(SBEJÝLB
;BMVäBOJ4UBSǏFWJDB
379,90
KM
KM
BRUSILICA GWS
-60KM
24-180 LVI BOSCH
t4OBHB8t#SPK
PLSFUBKB0NJOt1SPNKFS
QMPǏFNNt(BSBODJKBHPEJOFt
.BSLFUJ(SBEJÝLBTUBSǏFWJDB[BMVäBOJ
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡1RYHPEDUVNRL]GDQMH‡
20
4
KREDITI ZA PENZIONERE
www.centrumtrade.com
w
www.
ww
w
ww.
ww
w
w..ce
ce
cen
en
ntru
ntr
ru
rum
um
mttra
rad
rad
ade
ade.co
d .com
*TLPSJTUJUFNPHVǎOPTULVQPWJOFOBLSFEJU
4WFÝUP7BNKFQPUSFCOPKF
LPQJKBMJǏOFLBSUFQFO[JPOJǏFLQSJKBWBNKFTUBCPSBWLB
QPQVOKFOPCSB[BDLPKJQFO[JPOFSEPCJKBPEOBT
1SJMJLPNPEMBTLBV3BJòFJTFOCBOLVQFO[JPOFS
USFCBQPWFTUJKFEOPHQFO[JPOFSBLBPKFNDB
RATE
KM
KM
KM
KM
TF$&/536.NBSLFUJNB
Pravilno bušenje
39,90
39,90
PRODAJA ROBE
NA KREDIT
ZA;BTWFJOGPSNBDJKFPCSBUJUF
ZAPOSLENE
6À5&%"11%
6À5&%"11%
BUŠILICA UDARNA BID 650/1 BAVARIA
AVARIA
t4OBHB8t#SPKPLSFUBKBNJOt,BQBDJUFU
CVÝFOKBNNt5FäJOBLHt#-"$,#"7"3*"t
(BSBODJKBHPEJOF
54,60
KM
BUŠILICA VILLAGER VLN 242 500W
00W
0NJOt%VCJOB
t4OBHB8t#SPKPCSUBKB0NJOt%VCJOB
CVÝFOKBNNt.BTBLHt(BSBODJKBHPEJOFt
,MKVǏ[BGVUFSQPNPǎOBSVǏJDBNKEVCJOF
129,00
%XãHQMH MH MHGDQ RG QSUSULEXãHQMXJLSVNDUWRQDMþHãüLK UDGRYD X NXüL QDLOLSRUR]QRJEHWRQD
=D NODVLþQH ]LGRYH
3RND]DüHPR 9DP NDNR
9DP MH SRWUHEQD VQDåL]EMHüL NRVH LOL SUHYHOLNH
QLMD YLEUDFLRQD EXãLOLFD
UXSH
EHWRQVNH ]LGRYH REUDÿXMWH
BUŠILICA AKU
HOHNWURSQHXPDWVNLP þHNL3RVWXSDN
BCD 14,4/2 BAVARIA
.DNRELVWHL]EMHJOLNRVH üHP ]D EXãHQMH 2VQRYQR
t"LVNVMBUPS7t#SPK
PCSUBKB0NJOt5FäJOB LOLSUHYHOLNHUXSHSULGUåD- SUDYLOR JODVL ãWR MH MDþL
YDMWHVHVOMHGHüLKVDYMHWD PRWRUWRMHãLULVSHNWDUSULLHt#-"$,#"7"3*"t
3D]LWHQDSRGORJX=D- PMHQH
(BSBOUOJSPLHPEJOF
YLVQR RG PDWHULMDOD NRML
6LJXUQRMHVLJXUQRSULREUDÿXMHWHPRUDWHRGDEUDWL
MH EXãHQMD GHWHNWRURP
UD]OLþLWHEXUJLMHLSRVWXSNH PHWDODSUHWUDåLWH]LGRYHQD
KM
EXãHQMD =D PDQMH UDGRYH VWUXMQHNDEORYHLYRGRYRG KM
MHXSULQFLSXGRYROMQDRELþ- QHFLMHYL
6À5&%" 20 %
QD DNXPXODWRUVND EXãLOLFD
1
290,
40
=D YULMHPH EXãHQMD
QRVLWH ]DãWLWQH QDRþDUH
LUXNDYLFH
'D ELVWH L]EMHJOL NRVH
UXSH YUK EXUJLMH XYHN
SRVWDYOMDMWH RNRPLWR X RGQRVXQDSRGORJXPDWHULMDOD
L]DWLPSRNUHQLWHDODW$ODW
SULWLVQLWHWHNQDNRQãWREXUJLMDQDÿHþYUVWRXSRULãWH
3UL EXãHQMX RVMHWOMLYLK
SRYUãLQD QSU SORþLFH
QDPMHVWREXãHQMDQDOMHSLWH
NRPDGNUHSWUDNH+UDSDYD
SRYUãLQD WUDNH VSUMHþDYD
LVNOL]QXüHEXUJLMH
2
4
5
3
6
KM
KM
6À5&%" 11%
HIT CIJENA
ČEKIĆ BUŠILICA BRH 1500/1 BAVARIA
AVARIA
t4OBHB8t#SPKPCSUBKB0NJOt#SPKVEBSBDB
0NJO+t,BQBDJUFUCVÝFOKBNNt#-"$,
H
#"7"3*"t(BSBOUOJSPLHPEJOF
129,80
KM
KM
BUŠILICA AKU
GSR 10,8-2-li
t4OBHB7"IYt
0CSUOJNPNFOU/NNBY
t1SPNKFSWJKBLBNNNBYt
(BSBODJKBHPEJOF
6À5&%" 20KM
BUŠILICA UDAR.GSB13RE
t4OBHB8t3BTQPOTUF[BOKBNNt5FäJOBLHt
1MBWBt(BSBOUOJSPLHPEJOB
159,
239,00
KM
KM
6À5&%" 51KM
00
99,90
KM
JESTE LI ZNALI
KM
BUŠILICA 6413 MAKITA
t4OBHB8t#SPKPCSUBKBVQSB[OPNIPEV0NJO
tÀJSJOBTUF[OFHMBWF[BCVÝFOKFNNt4OBHBCVÝFOKB
ǏFMJLESWPNNt5FäJOBLHt(BSBOUOJSPLHPEJOF
t,"1".",*5"(3"5*4
ZANIMLJIVO
ZANIMLJIVO
RVWRMH GYLMH YUVWH ]DYDULYDQMD JDVQR L HOHNWUROXþQR*DVQR]DYDULYDQMHMHSRVWXSDN]DYDULYDQMDWRSOMHQMHPSULNRPHVHWRSORWDSRD
WUHEQD]DWRSOMHQMHRVQRYQRJLGRGDWQRJPDWHULMDO
GRELMDVDJRULMHYDQMHPVPMHãHJRULYQRJJDVDLNLVHQR
RQLND(OHNWULþQLOXNSUHGVWDYOMDVWDELOQRHOHNWULþ
QD
SUDåQMHQMH RGQRVQR XVPMHUHQR NUHWDQMH HOHNWUR
NUR] MRQL]RYDQ JDV .RG UXþQRJ HOHNWUROXþQRJ
]DYDULYDQMDHOHNWULþQLOXNXVSRVWDYOMDVHNUDWNLP VSRMHP RGQRVQR GRGLURP HOHNWURGH R
RVQRYQL PDWHULMDO PHWDO SUL þHPX VH
RVQRYQLLGRGDWQLPDWHULMDO HOHNWURGD
WRSH JRWRYR WUHQXWQR D GMHOLPLþQR
þDNLLVSDUDYDMX
P
E
OGRANIČEN
E
IN
Č
LI
KO
IZVIJAČ AKU GSR12-2V
t#BUFSJKB7"It
#SPKPCSUBKB0NJOt
6WSUBOKFWJKBLBEPNN
t#S[PTUF[OBHMBWBNNt
(BSBOUOJSPLHPEJOF
KM
6À5&%"
5&%"22%
HIT CIJENA
BRUSILICA
RUSILICA GWS 600
t#SPKPCSUBKB0
NJOt4OBHB8t1SFǏOJL
CSVTOFQMPǏFNNt#PKB
1MBWBt(BSBOUOJSPLHPE
29,90
KM
KM
6À5&%"10%
BRUSILICA BAG 115/1 BAVARIA
IA
t4OBHB8t#SPKPCSUBKB0NJOt1SPNKFSQMPǏF
NNt5FäJOBLHt#-"$,#"7"3*"t(BSBOUOJSPL
HPEJOF
55,00
KM
BRUSILICA VLN 432
t4OBHB8t#SPKPCSUBKBVQSB[OPNIPEV0NJO
t/BQPO7)[t.BTBLHt.BYQSFǏOJLEJTLB
NNt(BSBOUOJSPLHPEJOF
?
Prve ručne bušilice u istorijii pojavile su
se prije otprilike 35 000 godina, a to je bio
jednostavan kameni šiljak, koji se okretao
trljanjem između ruku. Glavni napredak
su bile ručne bušilice u obliku luka, koje su
se pojavile u dolini Inda i drevnom Egiptu,
a koristile su se i za paljenje vatre na
ognjištima. I danas postoje ručne bušilice
koje koriste stolari za bušenje jednostavnih
rupa u drvetu.
134,80
KM
KM
6À5&%" 15%
BRUSILICA SKIL 1048 230mm
m
t4OBHB8t#SPKPCSUBKB0NJOt1SPNKFSQMPǏF
NBYNNt5FäJOBLHt4PGUTUBSUt(BSBOUOJSPL
HPEJOFt0(3"/*Ǝ&/&,0-*Ǝ*/&
145,00
KM
BRUSILICA GA5030
t4OBHB8t1SPNKFSQMPǏFNNt#SPKPCSUBKBV
# K C K
QSB[OPNIPEVPNJOt(BSBOUOJSPLHPEJOFt
#SVTOBQMPǏBNNLPNBEB(3"5*4
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡1RYHPEDUVNRL]GDQMH‡
NAGRADNA PITALICA
Koliko obrtaja u minuti karakteriše
udarnu bušilicu GSB13RE?
?
21
Ovlašteni distributer za
maloprodaju i veleprodaju
Odgovore slati na: [email protected]
U ovom broju darujemo: FLAMESTICK
DANI VARENJA 169,00
KM
U okviru ove prodajne aktivnosti svaki kupac
aparata za varanje iz dole odabrane grupe dobija
20% popusta na bilo koji aparat iz pograma BOSCH
sem na one koji su na akciji.
Takođe u istom periodu svaki kupac koji kupi 150
kg žice za varenje ili 50 kg elektrode za varenje
dobija 20% popusta na bilo koji aparat za varenje iz
odabrane grupe aparata.
KM
6À5&%" 20KM
169,90
KM
KM
6À5&%" 29
APARAT ZA ELEKTROLUČNO VARENJE
t/BQPOWt;BFMFLUSPEFöEPöt4USVKB
WBSFOKBEP"t5FäJOBLHt(BSBODJKBHPEJOB
1069,00
KM
APARAT ZA VARENJE SA CO2
t/BQPO7t4USVKBWBSFOKB
EP"t[BEFCMKJOVäJDFJ
NNt5FäJOBLHt(BSBODJKB
NKFTFDJt.BSLFU;"-6Ç"/*
349,90
1463,00
6À5&%" 20 %
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
I
INVERTOR
FORCE 165
tt/BQPO7t4USVKBWBSFOKB"t&MFLUSPEBPEö
EPöt5FäJOBLHt(BSBOUOJSPLHPEJOB
2099,00
APARAT CO2 VARMIG 160/180
0
t1SJLMKVǏOJOBQPO7
)[t1PESVǏKF[BWBSJWBOKB
F
"tÇJDB[B[BWBSJWBOKF
SBODJKB
K
NNt.BTB,(t(BSBODJKB
BOJ-B[BSFWP
OJ-B[BSFWP
NKFTFDBt.BSLFUJ;BMVäBOJ-B[BSFWP
864,00
KM
6À5&%"100KM
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
t5&$)/0-0(:5*("$%$
%$
t/BQPO7t4USVKB
zavarivanja:5-200A
FSJKBMB
t;BWBSJWBOKFTWJIWSTUBNBUFSJKBMB
tVLMKVǏVKVǎJ"MVNJOJKVNJOKFHPWFMFHVSFt
(BSBODJKBNKFTFDJt.BSLFUJ;BMVäBOJJ#VEäBL
U •R •A• D •I•
•
PARAT CO2
INVERTER
TECHNOMIG DUA
t4USVKB[BWBSJWBOKB"t%FCMKJOBäJDF
LHt.PHVǎOPTU[BWBSJWBOKBQVOKFäJDPNt4ZOFSHJKTLJ
QSPHSBNJSBEBt5FäJOBLHt(BSBODJKBNKFTFDJ
S • A •M •
KAKO - RADE - PRAVI - MAJSTORI
Elektrolučno zavarivanje za početnike
Aparat postavite na zemlju
ili na neko stabilno mjesto.
Priključite ga u struju, pazeći da se elektroda i štipaljka
mase ni slučajno ne dodirnu.
Štipaljku mase zakačite direktno na predmet.
trodom materijal koji se zavaruje (teško je gledati kroz
crno staklo ali ono će Vam
zaštititi oči).
gnite elektrodu sa materijala (ovaj potez treba da bude
brz i jak, ili ce se elektroda
otkinuti ili isčupati iz pištolja). Elektrodu koje se zaljepila bacite i uzmite novu, pa
nastavite.
Aparat namjestite na
oznaku između 90 i 100 A.
Maskom obavezno zaštitite
oči i lice i potom gledajući
kroz masku zaparajte elek-
Ukoliko ne dođe da
stvaranja luka ili do
zaljepljivanja elektrode za
predmet, probajte ponovo
ali elektrodom kuckajte po
materijalu. Ukoliko dođe
do zaljepljivanje elektrode,
a aparat počne da zuji, otr-
gurač odignite, a topljivi
zamijenite novim.
V
III
II
KM
KM
IV
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
239,90
KM
KM
KM
I
244,90
AGREGATBT-PG 850 EX
t,POUJOVJSBOBTOBHB8t.BLTJNBMOB
TOBHB8t(PSJWPTNKFTBVMKFCFO[JO
t
1PUSPÝOKBOBPQUDDBMIt(BSBODJKBHPEJOF
KM
00
•
KOMPRESOR ZA 60
t4OBHBL8
tLBQBDJUFUSF[FSWPBSBMJU
tQSPUPLWB[EVIBMJUNJO
tQSJUJTBLCBSBt(BSBODJKBHPEJOF
6À5&%" 24KM
KM
3599,
KOMPRESOR BT-AC 180 Set
t4OBHBL8,4
4t6MB[OJ
LBQBDJUFUMNJOt*[MB[OBTOBHBOB
CBSBMNJOtOBCBSBMNJOt(BSBODJKBHPEJOF
KM
KM
KM
APARAT CO2 TELMIG
7
563#0t/BQPO7
t4USVKBWBSFOKBEP"
t%FCMKJOBäJDFJNN
t5FäJOBLHt(BSBODJKB
NKFTFDJt.BSLFUJ
STARČEVICA I ZALUŽANI
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
594,00
KM
KM
Ukoliko je struja ili instalacija slaba, često
može doći do iskakanja
osigurača. Automatski osi-
Pređite elektrodom preko
željenih mjesta zavarivanja, dok ne postignete spoj
koji ste htjeli. Nakon toga
ugasite aparat i skinite štipaljke.
Napomena: sve opisane radnje su samo uvodne i služe za
upoznavanje osnova zavarivanja.
6À5&%" 30KM
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
MOTORNA LANČANA TESTERA BG-PC 1235
tTOBHBL8,4t[BQSFNJOBDDNt[BQSFNJOB
VMKOPHSF[FSWNMt[BQSFNJOBSF[FSWHPSJWBNMt
EVäJOBWPEJMJDFDNt(BSBODJKBHPEJOF
359,00
KM
E
OGRANIČEN
MOTORNA
KOLIČINE
TESTERA VGS 30S
t%VäJOBWPEJMJDFDNt3BEOB[BQSFNJOBDNt
4OBHB,4t5FäJOBLHt(BSBODJKBHPEJOF
Kod vlažnog brušenja
laka sa drveta nema
prašine pri radu, a
i samo brušenje je
finije.
Nošenje odijela od
zapaljivih materijala
pri zavarivanju
predstavlja rizik.
Sintetika nikako!
0,99
KM
www.centrumtrade.com
)3"/";"14&'3*&/%
t/FUPUFäJOBHt
4BTUBW(PWFEJOBQJMFUJOB
3,90
KM
%3&4*3/*-"/"$
t%JNFO[JKFQSFǏOJLEVäJOBNN
3,50
KM
-"/"$;"14&Ǝ703"45*
t%JNFO[JKFQSFǏOJL
EVäJOBNN
2,60
KM
)3"/";"14&'3*&/%
t/FUPUFäJOBHt
4BTUBW(PWFEJOBQJMFUJOB
2,30
KM
7,
70
KM
-"/"$;"14&7"3&/*
t%JNFO[JKFYNN
10,90
KM
LOKKER
t%JNFO[JKF99NN
10,90
KM
KAVEZ MALI NOVI KAVEZ
t%JNFO[JKFYYNN
DRESURA PASA
DXþLWH VYRJ SVD QD
RJUOLFX , YRGMHQMH
QD SRYRGFX6OLMHGLWHVDYMHWHXQDVWDYNXEXGLWH
SXQLUD]XPMHYDQMD,QHJXELWHVWUSOMHQMH
HRANA ZA KANARINCE
.RPDQGD³'RGML´
t/FUPUFäJOBH
1DYLNDGDãWHQHSULOD]LYODVQLNX QD NRPDQGX ³'2Ĉ,´
0RåH VH UD]YLWL RG SUYRJ
GDQD'RNSDVMRãXþLRYHNRKM
PDQGH WHSDQMH L GREDU ]DORJDMXYHNüHQDQMHJDSR]LWLYQRXWLFDWL=DYULMHPHXþHQMD
SDV VH QH VPLMH NDåQMDYDWL
]D QHL]YUãHQMH ]DGDWND MHU
HRANA ZA
EL WR GRYHOR GR QHGRODåHQMD
."Ǝ,&5&0'3*&/%
t/FUPUFäJOBHt4BTUBW LOLSRYUHPHQRJGRODåHQMD8
UXFLGUåLWHNHNVLüLJRYRULWH
1JMFUJOB
N
2,40
³'2Ĉ, LPH'2Ĉ,´ , SDV
üHVHVLJXUQRRGD]YDWL
2JUOLFD , YRGMHQMH QD SRYRGFX
.DGD VH SDV RGD]LYD QD
LPH L QD NRPDQGX ³'2Ĉ,´
PRåH VH SRþHWLVD QDYLNDYDQMHP QD RJUOLFX 6DPD UDGQMDVHQDMþHãüHXYMHåEDYD]D
YULMHPH ãHWQMH NDGD MH SDV
]DRNXSOMHQ RNROLQRP L QH
REUDüD SDåQMX QD VWDYOMDQMH
LVNLGDQMHRJUOLFH8SRþHWNX
MH EROMH NRULVWLWL GXåL SRYRGDF GR PHWDUD GD EL
VH SDV VORERGQLMH RVMHüDR L
SUL QDYLNDYDQMX PX SRODNR
VNUDüLYDWL UDGLMXV NUHWDQMD
VYH GR QRJX YODVQLND 6YDNL
SXWSULL]ODVNXL]GYRULãWDLOL
]DWYRUHQH SURVWRULMH SVX WUHED VWDYLWL SRYRGDF GD VH QD
WRQDYLNQH2YRSVLEU]RVDYODGDMXLNDGYLGHGDYODVQLN
QRVL SRYRGDF SDV VH UDGXMH
MHU ]QD GD VOLMHGL ãHWQMD3VL
UD]OLþLWRPEU]LQRPXVYDMDMX
QDUHGEH D åHQNH VX X WRPH
QHãWREUåHRGPXåMDND
%H]RE]LUDQDUDVXSVDRG
QDMYHüH MH YDåQRVWL SUL UDGX
VDSVRPXVSRVWDYLWLSUDYLODQ
KDUPRQLþDQ RGQRV 2GQRV
VH PRUD ED]LUDWL QD SRWSXQRP SRYHUHQMX SVD X VYRJ
YODVQLND L L]D]LYDWL åHOMX ]D
NRQWDNWRP L NRPXQLNDFLMRP
VDQMLP
Za čarolije renesanse
Kontakt informacije Željko Malinić Telefon: 066/117-182
10,
90
KM
OD MAJSTORA MAJSTORU
KAVEZ MALI ZA KANARINCE
t%JNFO[JKFYYNN
Smajli
kartice!
,3&%*5*;"PENZIONERE
*TLPSJTUJUFNPHVǎOPTULVQPWJOFOBLSFEJU
4WFÝUP7BNKFQPUSFCOPKF
LPQJKBMJǏOFLBSUFQFO[JPOJǏFLQSJKBWBNKFTUBCPSBWLB
QPQVOKFOPCSB[BDLPKJQFO[JPOFSEPCJKBPEOBT
1SJMJLPNPEMBTLBV3BJòFJTFOCBOLVQFO[JPOFSUSFCB
QPWFTUJKFEOPHQFO[JPOFSBLBPKFNDB
3"5&
130%"+"30#&
/",3&%*5
;";"104-&/&
;BTWFJOGPSNBDJKFPCSBUJUFTF$&/536.NBSLFUJNB
Nema zime uz centrum peći i kamine
Dobitnici
ADNA
NAGR RA
G
I
8
åHOML GD QDJUDGLPR QDãH
YMHUQH NXSFH X 2NWREUX
VPR RUJDQL]RYDOL QDJUDGQX
LJUX Ä1HPD ]LPH X] &HQWUXP SHüL
LNDPLQH³6YLQDãLNXSFLNRMLVXQD
ELORNRPRGMHOX&HQWUXPRYLKPDUNHWD QDSUDYLOL UDþXQ SUHNR .0
VWHNOL VX SUDYR GD XþHVWYXMX X QDJUDGQRM LJUL L L RVYRMH $OID ãSRUHW
'RELWQLFL VX *RUDQ /DNLü
$EGHO +DGåLü
*RUDQ *OLãLü L
=RUDQ 5RNYLü
N IGRA
NAGRADA
ýHVWLWDPR GRE UZ E
IM
Z
A
M
E
N
ELWQLFLPD L ]DI I KAMIN
Ć
E
P
M
U
R
KYDOMXMHPR VH CENT og petka u Oktobru
et
Svak
Alfa špor
QD XþHãüX QDãRM
osvojite
QDJUDGQRMLJUL
7FUFSJOBSTLBBNCVMBOUB
B
[APICA
PREGLED MESA
NA TRIHINELU
3BEOPWSJKFNF
10/1&5PEEPǏBTPWB
/&%VTF[POJQSFHMFEB
PEEPǏBTPWB
VM$BSB%VÝBOBCS1SFLPQVUBDBGF7JUSBHF
IMPRESUM
OSNIVA Č I I Z DA V A Č
Centrum trade d.o.o.
Direktor
Željko Vidaković
Ure đivački odbor
Marketing t im Centruma
Prodajni centar
Banja Luka (pod Starčevicom)
JIB : 4401150640007
PIB : 401150640007
MB : 1897489
REGISTARSKI BROJ :
1-4742-00
ŠIFRA DJELATNOSTI :
51440
ŽIRO RAČUNI:
SPARKASSE
199056-00859248-26;
NOVA-BL BANKA
55100-00000178-77;
HYPO ALPE
552002-00015353-78;
NOVA-BANKA
555007-01032092-27.
Prodajni centar
Adresa
Ulica XVI KNOUB 10,
78 214 Zalužani, Banja Luka
Email
[email protected]
Telefon
051 3 66 8 32
Fax
051 3 66 821
Štampa i distribucija
Glas Srpske
NIGD «DNN» BANJA LUKA
Prodajni centar
Prodajni centar
Prodajni centar
Prodajni centar
Lazarevo
Laktaši
Gradiška
Kozarska Dubica
Zalužani
Ulica Majke Jugovića br. 1.
Radno vrijeme:
pon.-pet : od 07:00 do 21:00h
subota: 7:00-20:00h
nedjeljom: 8:00-14:00h
Ulica Vasilija Ostroškog 1.
Radno vrijeme:
pon.-pet : od 07:00 do 21:00h
subota: 7:00-20:00h
nedjeljom: 8:00-14:00h
Ulica Karađorđeva 101.
Radno vrijeme:
pon.-pet : od 07:00 do 21:00h
subota: 7:00-20:00h
nedjeljom: 8:00-14:00h
Ulica Svetozara Markovića 1.
Radno vrijeme:
pon.-pet : od 07:00 do 21:00h
subota: 7:00-20:00h
nedjeljom: 8:00-14:00h
Bivša fabrika Knežopoljka
Radno vrijeme:
pon.-pet : od 07:00 do 21:00h
subota: 7:00-20:00h
nedjeljom: 8:00-14:00h
Ulica 16. KNOUB 10
Radno vrijeme:
pon.-pet : od 07:00 do 21:00h
subota: 7:00-20:00h
nedjeljom: 8:00-14:00h
Telefon: 051 433 900
Fax 051 433 901
Telefon: 051 371 352
Fax 051 379 888
Telefon: 051 535 855
Fax 051 535 856
Telefon: 051 837 221
Fax 051 837 235
Telefon 052 422 750
Fax 052 422 761
Telefon: 051 366 832
Fax 051 366 821
Centrum trade d.o.o. zadržava pravo izmjene cijena. Cijene su izražene u KM sa uključenim PDV-om. Svim stranim državljanima odobravamo povrat PDV-a!
Izdavač ne odgovara za eventualne štamparske greške. Fotografije i oznake ne moraju biti identične predstavljenim artiklima. Besplatna dostava. Mogućnost kartičnog plaćanja:
POŠALJITE SMS NA BROJ
066/830-613 I OBJAVIĆEMO
VAŠ MAJSTORSKI
BESPLATAN MALI OGLAS
POSAO
BANJA LUKA – IT Manager: Poznavanje osnova računovodstva.
Rukovođenje radom IT sektora. Praćenje rada informacionog sistema u cjelini u cilju obezbijeđenja kontinuiranog rada svih sistema.
Planiranje i implementacija backup / restore strategije. Praćenje
razvoja tehnologija te implementacija novih tehnologija i
unaprijeđenje postojećih. Podrška i obuka korisnika. Administracija poslovnog softwarea – Microsoft Dynamics Navision. Potrebna
znanja i vještine: Uslovi: Prethodno iskustvo na sličnim poslovima
(min 2 godine). Odlično poznavanje operativnih sistema Win XP,
Win 7. Napredno poznavanje Microsoft Office paketa. Odlično poznavanje Microsoft Windows Servera 2003 / 2008. Odlično poznavanje baza podataka Microsoft SQL Server 2005 / 2008. Poželjno
poznavanje rada u poslovnim softverima – ERP (Navision) i analitike poslovanje. Posjedovanje stručnih sertifikata Microsoft i Cisco
(MCSA, MCSE, CCNA). Odlično znanje engleskog jezika. Poželjna
visoka stručna sprema (mada nije uslov ukoliko posjeduje znanje i
iskustvo) 051/366-814, [email protected]
Izvodimo mašinsko malterisanje, mašinske glazure,
demit fasade, moleraj, hidroizolacije, unutrašnje i
vanjske sanacije. Kontakt: 066/777-377
Vršim usluge montaže i popravke: Alu i Pvc stolarije i
roletni. Kontakt: Milan 065/538-206
Elektroinstalaterski poslovi, priključci niskonaponske
mreže. Kontakt: Dragutin 065/585-109
Završni radovi u građevinarstvu, demit fasade, komplet program unutrašnjih radova, program gipsa, te
ostale građevinske radove sa proizvođačima. Kontakt:
Dragan 065/943-086
Izrada rosvrajnih ograda. Kontakt: Milutin 065/762-883
Izrada ograda od kovanog gvožđa. Kontakt: Dragan
065/690-027
Potreban majstor za servisiranje bijele tehnike i rashladnih klima uređaja. Kontakt: 065/616-462
Izvodimo sve vrste građevinskih radova sa materijalom. Moguće razne kompenzacije. Kontakt: 065/600818
Bravarski poslovi, izrada ograda, balkona. Kontakt:
Goran 065/803-338
Montaža, prenos, popravke, čišćenje i dezinfekcija klima uređaja. www.klimamajstor.com. Kontakt:
065/561-954
Završni radovi u građevinarstvu, fasade, moleraj, suha
gradnja, dekoracije. Kontakt: Mladen 065/542-278
Elektroinstalacije, popravka kućanskih aparata,
ugradnja klima uređaja, postavljanje LED rasvjete.
Kontakt: Mladen 066/440-278
Radovi u građevinskim završnim dekoracijama. Kontakt: Haso 061/802-749
Izvodimo sve vrste gradjevinskih radova:zidanje,šalova
nje,armirački radovi,krovovi,malterisanje,glazure,keram
ika,molerski radovi.Brzo I kvalitetno.Siniša 066 249 359
Vršim ugradnju betonske kocke behatona, ivičnjaka i
pripremu podloge. Oblaganja zidova dekorativnim i
prirodim kamenom, kamene staze. Kontakt: 065/336242
Krečenje, gletovanje, tapete, unutrašnje fasade, farbanje stolarije, ukrasne lajsne. Kontakt: 065/985-949
Radim fasade, moleraj, gletovanje, rigips i ostale
unutrašnje radove. Kontakt: Dalibor 066/694-132
Krečenje, gletovanje, unutrašnje fasade, tapete,
ukrasne lajsne, ostale dekoracije poslovnih i stambenih objekata-profesionalno. Kontakt: 065/065-597
BANJA LUKA, LAKTAŠI, GRADIŠKA, K. DUBICA - saradnik za Završni radovi u građevini, moleraj, rigips, demit
fasade, keramičarski radovi. Veoma povoljno i pronošenje maskote i uličnu distribuciju Informativnog lista.
fesionalno sa iskustvom preko 20 godina. Kontakt:
051/366-827
066/199-651
BANJA LUKA - Marketing asistent, 1 izvršilac. Potrebne kvalifikacije: Izvodimo sve završne radove: mašinsko malterisanje,
visoka ili viša stručna sprema, radno iskustvo u audio, grafičkoj i tv moleraj, rigips, glazure, sanacije. Kontakt: 065/580produkciji, visok stepen organizacijskih i organizcionih sposobnosti, 331
sklonost timskom radu, položen ispit B kategorije, poznavanje engleskog jezika i rada na računaru. Kontakt: 051 366 814. Prijavu Obavljam krečenje ,gletovanje,lakiranje I ugradjujem
preuzeti na web stranici www.centrumtrade.com ili u upravi firme. keramiku.(065 222 337)
BANJA LUKA - Potreban komercijalista za nabavku u Centrumu. Obavljam molerske radove brzo i kvalitetno. Kontakt:
Potrebna Viša ili Visoka stručna sprema sa radnim iskustvom mini- 065/226-848
malno 12 mjeseci u nabavci. Prijavu preuzeti na web stranici www.
Kvalitetno vrsim molerske radove..20.km po proscentrumtrade.com ili u upravi firme.
toriji...borislav...065 815 707
NEKRETNINE
Vršimo usluge molerskih radova, fasada. Kontakt:
KOTOR VAROŠ – POSLOVNI OBJEKAT u Kotor Varošu (bivša fab- 065/698-217
rika samoljepljivih traka “Fast”) površina objekta: 3276 m2. Površina
zemljišta oko objekta 7261m2. Objekat posjeduje zasebnu trafo stan- Radim demit fasade, završne radove u građevinarstvu,
icu 2X630 kW. Dodatne informacije 051/366-814.
unutrašnje dekoracije. Kontakt: Goran 065/934-325
LAKTAŠI - Iznajmljivanje kancelarija u Laktašima, lokacija Centrum mar- Završni radovi, moleraj, fasade. Kontakt: Bogdan
065/906-978
ket Laktaši. Kontakt: 066/117-186
LAKTAŠI - Izdajem dvosoban stan u ulici Nikole Pašića br.16. Trn, Laktaši, Postavljanje rigipsa, moleraj, gletovanje. Kontakt: Jelenko 065/955-870
sa uključenim centralnim grijanjem. Kontakt: 065/310-799
Molersko fasaderski radovi. Kontakt: Vojo 065/839LAKTAŠI - Izdajem sobu za jednu osobu u ulici Nikole Pašića br. 16, Trn, 701
Laktaši, sa uključenim centralnim grijanjem. Kontakt: 065/310-799
Izvođenje svih završnih radova u građevinarstvu. KonBANJA LUKA - Izdajem sobe u dobro-namještenoj kući od 180m2. 100 takt: Anđelko 065/578-645
KM po osobi sa uključenim grijanjem I hladjenjem. Ulica Vasilija Ostroškog
br.1. Lazarevo (iznad CENTRUM marketa). Kontakt: 051 371 335. Zvati do Moleraj, gletovanje, talijanske tehnike dekorisanja
zidova, kao i neke tehnike kojih nema u katalozima
17.00h
(ušteda 50 posto). Kontakt: Milorad 066/157-758
OSTALO
Izgradnja građevinskih objekata, vođenje nadzora
BANJA LUKA - Prodajem kasa pultove sa pokretnom trakom. kod izgradnje. Kontakt: 065/239-877
Proizvođač Celfa Italia. Kontakt: Goran, 066/117-189
Sve vrste molerskih radova kao i tapete, dekoracije
fasade, hidro izolacije, rigips, laminati, keramika kao
BANJA LUKA - Prodajem kućice za pse. 065/310-799
i adaptacije i sanacije stambeno poslovnih objekata.
BANJA LUKA - Prodajem šporet na čvrsto gorivo ”Ekonomik”,nov,lijevi. Banja Luka. Kontakt: 066-449-783
Kontakt: 065/932-277.
Izvodim sve vrste fasada, moleraja, unutrašnjih dekoracija, postavljanje ukrasnih lajsni, uz garanciju za
BANJA LUKA -Prodajem kafe aparat San Marco sa mlinom, redovno oderađen posao. Kontakt: Dragan 065/748-113.
održavan i servisiran. Cijena 1500 KM. Kontakt: 066/117-192
Krečenje gletovanje, unutrašnje fasade, tapete, lamiBANJA LUKA
nati, ukrasne lajsne, ostale dekoracije poslovnih i stambenih objekata-profesionalno. Kontakt: 065/985-949
FASADNI I MOLERSKI RADOVI
Molerski radovi, povoljno i kvalitetno. Za penzionere
Završni radovi u građevinarstvu, fasade, moleraj. Kontakt: Dragan popust. Kontakt: 065/932-180
065/948-709
ZPD Niko rigips, suha gradnja. Kontakt: Nikola 065/994Završni radovi u građevinarstvu, fasade, moleraj. Kontakt: Saša Čelinac 651
065/707-758
Prodajem betonske stubove, veličine 180 cm, 17 koVršim sve vrste usluge moleraja, fasada, lijepljenje tapeta, dekorativne mada, 8 KM komad. Kontakt: 066/714-041
zidne tehnike, gipsane radove. Kontakt: Zoran 065/918-851
Rigips ploče za spušteni plafon, kao i ugradnju
Izvodim završne radove u građevinarstvu, fasade, moleraj. Kontakt: Radim
plafonjerki za spušteni plafon. Konkakt: 065/843-252
Darko 065/772-942
Krečenje, tapete, gletovanje, unutrašnje fasade, sanIzvodimo građevinske radove, zidarske, tesarske i fasaderske radove, iranje starih površina, ostale dekoracije 065/985-949
moleraj, keramika. Kontakt: Boro 065/528-134
Krečenje, gletovanje, unutrašnje fasade, tapete, ostale
Vršim usluge molerskih radova, fasade. Kontakt: Vinko 065/698-217
dekoracije poslovno stambenih prostora 065/065-597
Završni radovi u građevinarstvu, fasade, moleraj. Kontakt: Siniša Izvodim sve rigips radove. Prodajem paletu Knauf RiKneževo 065/764-088
durit vatrootporne ploče debljine 20mm ili ugrađujem
istu uz dogovor 065/374-000
Završni radovi u građevinarstvu. Kontakt: Nenad 065/974-794
Radim sve vrste keramike, moleraj, rigips, gletovanje, adaptacije Izvodimo sve vrste završnih radova u građevinarstvu:
fasade, moleraj, rigips, gletovanje, keramika, laminati,
stanova. Kontakt: 065/080-751
elektro i vodo instalacije. Aco 066/854-958
Završni radovi u građevinarstvu, fasade, moleraj. Kontakt: Rade
Iskusni kućni majstor obavlja sve vrste poslova elek065/911-270
tro i vodoinstalacija, molera, bravarske i ostale kućne
Obavljamo moleraj malterisanje i ugradnju keramike. Kontakt: poslove vrlo kvalitetno i profesionalno 065/980-038
065/222 337
Bušenje rupa u betonu za nape, b+ventilacije, odvode
Izvodimo sve vrste završnih radova u građevinarstvu: fasade, moleraj, i slično po cijeloj BiH. 065/930-320
rigips, gletovanje, keramika, elektrointalacije. Kontakt: Aco 066/854- Izvođenje građevinskih radova. Zidanje, šalovanje, kro958
vovi, armiranje, malterisanje, fasade moleraj, keramika.
Siniša 066/249-359
Fasade, moleraj, gletovanje zidova. Kontakt: Veselko 066/648-036
Fasadni i molerski radovi ,gipsani proizvodi Vama na
Postavljanje laminata, moleraj, gletovanje, talijanske i druge tehnike raspolaganju .lajsne ,stubovi,porte,rozete ,konzole ...nadekorisanja stanova i poslovnih prostora. Kontakt: 066/157-758
jveci izbor ,najbolja cijena ,Estetik gips ,065 883 008
Krečenja, gletovanje, postavljanje tapeta, laminate, dekoracije, fasade, AUTOMEHANIKA I BRAVARIJA
hidro izolacije, rigips, kao i adaptacija i sanacija. Kontakt: 065/774-372 Popravljam sve vrste kosilica, motornih pila, skutera,
mopeda povoljno. Zoran 065/932-114
Molersko farbarski radovi, gletovanje zidova, farbanje stolarije, radiPravim sve od željeza: ograde, kapije, garažna vrata,
jatora, fasade i krečenje. Kontakt: 065/618-391
nadstrešnice, stalaže, zaštitne rešetke, natkrivam
Krečenje , gletovanje, postavljanje tapeta, ostali dekoraterski radovi. balkone. Kontakt: 065/600-993
Kontakt: 065/065-597
Profesiono vršim usluge auto lakiranja, poliranja liIzvodimo mašinske glazure, demit fasade, moleraj, mašinsko mal- marskih radova u komori. Kontakt: Čedo 065/639-305
terisanje, hidroizolacije, unutrašnje i vanjske dekoracije. Kontakt:
Popravljam i pravim oštrilice razmetacice za tračne tes066/777-377
tere. Kiki 066/414-363
Postavljanje laminata, moleraj, gletovanje, italijanske i druge tehnike de- Auto elektrka poliranje auta i farove auta sa zastitom
korisanja stanova i poslovnih prostora. Kontakt: 066/157-758
milos 065701874
Izrada Rigips spuštenih plafona, pregradnih zidova, moleraj i izrada Auto servis, šlep služba, auto Josipović. Kontakt: Dario
demit fasada. SOD “KONSTRUKTOR”. Kontakt: 065/032-351.
065/520-075
Sve vrste fasadnih radova- moleraj, fasade. Kontakt: Nenad 065/791- Servis „Smiljić“, automehanika i autolimarija. Kontakt:
451
Bane 065/524-556
Izrada kovanih ograda i građevinske bravarije. Kontakt: Darko 065/592-632
Radim sve vrste kovanih i rosvrajnih ograda. Kontakt:
Slaviša 065/644-547
Inox bravarija. Kontakt: Željko 065/253-166
Servis bijele tehnike, rashladnih i klima uređaja, elektronike, rtv tehnike i ostale elektro opreme. Kontakt:
065/526-839
Montaža i servis motora za kapije. Rezervni dijelovi,
daljinski upravljači i ostala oprema. Besplatan izlazak
na teren na Banjalučkoj regiji. Kontakt: 065/525-278
Serviser automatike. Kontakt: Stojan 065/660-220
Servis kurburatora za sve tipove auta, kosilica, trimera,
skutera, servis injection sistema i dijagnostika u Banja
Luci. Dragan 066/061-436 i Saša 065/566-500
Sve vrste razvođenja jake i slabe struje te postavljanje
LED rasvjete. Po potrebi sa licencom, atestom. Garancija na izvršene radove. Kontakt: Saša 065/609-088
Završni radovi, moleraj, fasade, dekoracije. Kontakt:
Milan 065/742-036
Izavodim završne radove u građevinarstvu. Kontakt:
Vitomir 065/669-767
Radovi u građevinskim završnim dekoracijama. Kontak: Imšir 065/564-309
Završni radovi u građevinarstvu, moleraj, demit fasade. Kontakt: Slavko 065/327-692
Moleraj, fasade, unutrašnje dekoracije. Kontakt:
Danko 066/547-873
Povoljno i kvalitetno izrađujem sve od kovanog i
običnog gvožđa telefon 065 306 420 Miladin
Završni radovi u građevinarstvu, unutrašnje dekoracije San Marco. Kontakt: Dejan 065/971-420
Radim usluge zatamljivanja auto stakala na teretnim i
putničkim vozilima veoma povoljno i kvalitetno . Miki
065/290-260
Elektroinstalacije, montaža, brzo i efikasno otklanjanje kvarova na području Banja Luke, Laktaša i Gradiške.
Kontakt: 066/167-566
Završni radovi, moleraj, fasade. Kontakt: Mićo
065/742-036
Iskusni kućni majstor obavlja sve vrste poslova elektro i vodoinstalacija, oleraj, bravarske i ostale kućne
poslove vrlo kvalitetno i profesionalno 065/980 038
Montaža, prenos, popravke, čišćenje i dezinfekcija klima uređaja. www.klimamajstor.com. Kontakt:
065/561-954
VODONSTALACIJE I KERAMIKA
Elektromont-elektroinstalacije, klima uređaji, servis
bijele tehnike, vodoinstalacije i ostale usluge. Kontakt:
Siniša 065/566-141
Navodnjavanje, usluge projektovanja i izvođenja sistema za navodnjavanje voća, povrća, ukrasnog i ljekovitog bilja. Garancija i održavanje sistema. Kontakt:
065/737-718
Vršim dostavu plina na kućnu adresu, pregled i popravku plinskih instalacija 065/302-765
Izvodimo sve vrste vodoinstalaterskih radova i popravki jako povoljno 065/433-316
Nudimo usluge montaže centralnog grijanja, klima
uređaja i vodovodnih instalacija. Kontakt: Siniša
065/604-813
Navodnjavanje, usluge projektovanja i izvođenja
sistema navodnjavanja voća, povrća, ukrasnog i ljekovitog bilja. Garancija i održavanje sistema. Kontakt
065/737-718
Vršim sve usluge vodoinstalacija i vanjskih kanalizacija. Kontakt: 066/222-487
Izvodim sve vrste vodoinstalacija i centralnog grijanja.
Kontakt: Pavlović 065/535-498
Vršim usluge razvođenja vode, postavljanje keramike,
granita, mermera i prirodnog kamena. Kontakt: Igor
065/474-847
Brzo i efikasno otklanjanje kvarova u domaćinstvu na
području Banjaluke, Laktaša, Gradiške Siniša 066/167566
OSTALO
Popravka, renviranje, montiranje, kuhinje, plakari, stolice, tapaciranje namještaja, izrada svih vrsta plakara
po mjeri 066/099-571
Popravljam sve vrste kosilica za travu. Kontakt:
065/530-791
Brzo i povoljno pravim aparate za kokice i pomfrit.
Kontakt: Laki 065/609-965
Montaža i servis klima uređaja, servis bijele tehnike i
punjenje auto klima. Kontakt: Dejan 066/199-479
Prodaja aparata za isušivanje vlage, jednostavno i
efikasno, bez obimnih i skupih građevinskih zahvata.
Više na www.damp-protection. Kontakt: 065/257-124
Grivent doo izvodi sve vrste grijanja i ventilacije za
porodične kuće i poslovne objekte. Kontakt: 65/528390
Usluge bušenja ispod asfaltnih površina do fi 300 za
struju, vodu. Kontakt: Đorđe 065/524-762
Vršim sve vrste vodoinstalacija i vanjskih kanalizacija.
Kontakt: 066/222-487
Kombi prevoz do 1500 kg, selidbe, dostave, radnici za
utovar i istovar. Kontakt: Pero 065/734-927
Postavljanje, brušenje i lakiranje svih vrsta parketa i
podova. Kontakt: 065/733-327
Izrada umjetničkog duboreza (ramovi, ikone, etno
program). Kontakt: 066/481-283
Parketar, izvodim sve vrste podova i podnih izolacija.
Kontakt: 065/478-235
Povoljno postavljam keramičke pločice svih dimenzija. Kontakt: 065/332-902
Vodoinstalater sa iskustvom radi nove, kao i popravku
starih instalacija, kao i sanitarije. Kontakt: 065/497494
Vodoinstalater sa iskustvom vrši sve vrste instalacija
kupatila, štemanja betona. Brzo i povoljno. Kontakt:
065/663-407
Vodoinstalaterski radovi, povoljno postavljanje keramike i sanitarija. Kontakt: 065/775-837
Majstor za vodu i grijanje. Kontakt: Slaviša 065/763641
Vodoinstalaterski poslovi. Kontakt: 065/668-203
Vodoinstalaterski i keramičarski poslovi. Kontakt:
Rade 065/562-823
Obavljam sve poslove vezane za vodu, grijanje i klimatizaciju. Kontakt: Mile 065/522-459
Sve vrste vodoinstalaterskih radova. Kontakt: Ranko
065/621-093
Brušenje, popravka, poliranje, lakiranje parketa, podova. Rad sa najboljim mašinama u RS i BiH. Bušenje
rupa mašinom u zemlji za ograde, stubove, širina 15,
20, 25, 35 cm, dubina do metar. Kontakt: 065/810-900
Završni radovi u građevinarstvu, moleraj, fasade. Kontakt: Milan 065/907-454
Završni radovi u građevinarstvu, demit fasade, moleraj. Kontakt: Vernes 065/369-418
Izrada i ugradnja roletni, venecijanera, trakastih zavjesa - 065/562-769
ELEKTROINSTALACIJE
Montiranje i servisiranje klima uređaja, servisa
kućanskih aparata, izvođenje elektoinstalacija. Kontakt: Goran 065/696-005
Izvođenje radova na elektro i vodoinstalacijama i sve
vrste popravki. Kontakt: Momir 065/650-057
Postavljanje laminata , mleraj , krečenje, gletovanje ,
rigips, sve popravke. Nebojša 065/216-161
Izvodimo sve vrste vodoinstalaterskih radova i popravki 065/010-358 i 066/845-066
VODONSTALACIJE I KERAMIKA
Izvođenje vodoinstalacionih radova i svih radova
vezanih za grijanje. Kontakt: Milorad 065/841-202
OSTALO
Proizvodnja namještaja od iverice, punog drveta i mediapana. Kontakt: Dragan 065/666-735
Izrađujemo sve vrste namještaja, od iverice, punog
drveta i mediapana. Kontakt: Mihajlo 065/523-377
Usluga prevoza kamionom kiper sa kranom. Prevoz
pijeska, šljunka, utovar i odvoz smeća, otpada,
mašina, rad kranom, građevinski radovi. Kontakt:
065/685-131
LAKTAŠI
FASADNI I MOLERSKI RADOVI
Radim demit fasade sa svojom skelom. Kontakt: Saša
065/801-130
Završni radovi u građevini, moleraj, demit fasade.
Kontakt: Branimir 065/729-907
Postavljanje betonske galanterije, ivičnjaka, bušenje
rupa u armiranom betonu. Kontakt: 065/930-320
Završni radovi u građevini, rigips, moleraj, demit
fasade. Kontakt: Dalibor 065/860-278
Obavljam sve vrste poslova elektro i vodoinstalacija, moleraj, bravarske i ostale kućne poslove, vrlo
kvalitetno i profesionalno. Kontakt: 065/980-038
Veoma povoljno vršimo usluge lakiranja i autolimarije. 065/665-644
Izrada sobnih vrata od punog drveta i furnira, garancija i kvalitet. Kontakt: 066/409-005
Radim elektroinstalacije, priključke za elektro motore,
pumpe. Kontakt: 065/499-597
Bušenje rupa u zemlji, TOMOS mašinom, za ograde
i voće. Širina 12cm, 20cm i 36cm. Dubina do 70cm.
Kontakt: 065/584-845.
Remont svih šporeta i peći na čvrsta goriva: zamjena
šamotne cigle (opeke), izgorjelog lima, azbestnog
platna, okova (baglamica itd.). Kontakt: 065/225-342
Aluminijumska i PVC stolarija, petokomorni,
sedmokomorni i osmokomorni profili njemačkog
proizvođača VECA. Kontakt: SALVE PROFIL 065/795873
Ugradnja svih vrsta podova, keramike i kamena. Kontakt: Novković 065/954-803
Vrsim skracivanje ili uklanjanje stabala,kao i rezanje drva
i ostali poslovi sa motornom zagom.tel 065 546 418
Firma GROSSIST, proizvodnja drvenih montažnih
kuća. Kontakt: Ratko 065/586-377
ELEKTROINSTALACIJE
VODONSTALACIJE I KERAMIKA
Vršimo usluge komplet vodoinstalacija i njihove popravke. Kontakt: 065/515-901
Vršimo usluge vodoinstalacija i centralnog grijanja.
Kontakt: Dragan 065/353-607
Izvodim sve vrste vodoinstalaterskih radova i popravki. TRN povoljno. Kontakt: 066/222-487; 065/620-280
Povoljno vršim sve usluge vezane za vodoinstalalacije.
Kontakt: Zoran 065/635-336
vršim uslugu odvoženja vaših nepotrebnih stvari iz
stanova kuća vikendica podruma i garaža besplatno.
Neso 066/449-339
Vodoinstalaterski radovi, kao i svi radovi oko grijanja.
Kontakt: 065/641-310
Pravimo namještaj po mjeri od iverice i medijapana.
Kuhinje, američki plakari, ormari, kreveti, komode.
Kontakt: 065/759-428
Radim sve vrste spuštenih plafona, stropova i sve
vrste podova, uređenje interijera. Kontakt: Boško
065/719-714
Mjenjanje i podešavanje baglama na svim vrstama
namještaja, renoviram stare kuhinje. Kontakt:
066/099-571
Gradnja objekata iz oblasti visokogradnje i niskogradnje. Kontakt: Milan 065/526-247
Vodoinstalaterski radovi, montaža hidropaka. Kontakt: 065/481-631
Izvodim keramičarske radove. Kontakt: Stevan
065/540-526
Keramičarski radovi, ugradnja dekorativnog kamena,
mramora. Kontakt: Boro 065/525-573
Sve vrste keramičarskih poslova. Kontakt: Milivoje
065/483-010
Vršim sve vrste vodovodnih instalacija, te sanitarije.
Može i preko računa. Kontakt: 065/497-494
Usluge bušenja ispod asfaltnih površina do fi 300
za struju, vodu, kanalizaciju . Usluge kopanja mini
bagerom. Djorđe 065/524-762
Izvodimo sve vodoinstalaterske radove. Brzo, povoljno, kvalitetno . Drago 065/562-046
ELEKTROINSTALACIJE
Servis, prodaja i otkup bijele tehnike. Kontakt: Anton
Orlovac-Beli 065/516-103
Servis svih tipova veš mašina, mašina za pranje suđa,
frižidera, zamrzivača i ostalih uređaja. Dolazak i
pregled besplatan uz garanciju na rad i dijelove. Kontakt: 065/528-510
Elektroinstalacije. Izrada u stambenim i poslovnim
objektima, popravka i obnavljanje starih instalacija.
Dajemo garanciju, dolazak ne naplaćujemo. Kontakt:
065/426-387
Izrada umjetničkog dubokoreza (ramovi, ikone, etno
program) www.dubokorezbanjaluka.wordpress.com.
Kontakt: 065/682-466
Vršim uslugu tapaciranja presvlačenja i popravke
namještaja i Vašim ili svojim materijalima sa garancijom na rad i prevozom na području Banja Luke. Kontakt: 065/172-392
Soković Sport: servis, prodaja i iznajmljivanje bickla i
ski opreme. Kontakt: Nikola 065/916-503
Pravim sve vrste plakara. Kontakt: 066/099-571
Iskusni kućni majstor obavlja sve vrste kućnih poslova,
elektro i vodoinstalacije, moleraj i bravarske poslove,
montaže i sve druge poslove vrlo kvalitetno i profesionalno. Kontakt: 065/696-613
Vršim usluge: postavljanje parketa, brušenje, postavljanje lajsni,lakiranje. 065 624 115
GRADIŠKA
FASADNI I MOLERSKI RADOVI
KOZARSKA DUBICA
FASADNI I MOLERSKI RADOVI
Radim sve vrste molersko fasaderskih radova, postavljanje laminata i rigipsa. Kontakt: 065/858-391
Vršimo krovopokrivačke usluge i sve ostale
građevinske radove. Kontakt: Raja 065/933-406
AUTOMEHANIKA I BRAVARIJA
Autoelektričar. Kontakt: Rade 066/222-122
Nudim sve vrste bravarskih usluga. Kontakt: Boro
065/821-782
Izradjujem rosfrajne ograde terase stepenista kapije
(po povoljnim cijenama) tel.065 457 907 K.Dubica.
ELEKTROINSTALACIJE
Servisiranje kućanskih aparata i radovi na elektroinstalacijama. Kontakt: 065/428-135
Elektroinstalaterski radovi. Kontakt: Stojan 066/253-808
Elektroinstalaterski radovi, ugradnja klima, alarm sistema. Kontakt: Aleksandar 066/709-840
Montiranje klima uređaja, izvođenje elektroinstalacija i
montaža svih uređaja. Kontakt: Aleksandar 065/568-792
VODONSTALACIJE I KERAMIKA
Završni radovi u građevinarstvu, unutrašnje i vanjsko
zidanje roštilja i pecara. Izet 065/768-548
Vršim usluge dovođenja i odvođenja vode, postavljanje saniratija i vodoinstalaterske usluge. Kontakt:
Kasim 065/918-654
Završni radovi u građevinarstvu, fasade, rigips, moleraj, laminat. Žera 065/549-591
Vršim usluge silikoniranja i fugiranja kupatila i sanitarija. Kontakt: Radoslav 065/581-860
Završni radovi u građevinarstvu: fasade, moleraj, dekoracije. Kontakt: 065/418-946.
Završni radovi u građevinarstvu, renoviranje stanova. Kontakt: Sve vrste bravarskih poslova. Brzo i kvalitetno. Kontakt:
Draško 065/491-245
065/468-957
Sve vrste elektro radova. Kontakt: Milan 065/513-822
Radovi u građevinskim završnim dekoracijama. Kontak: Mensur 065/603-526
Krečenje, gletovanje, tapete, farbanje stolarije, unutrašnje fasade, Izrada rosvrajnih ograda. Kontakt: Milenko 051/385529; 065/537-347
armiranje zidnih površina. Kontakt: 065/859-949
Elektoinstalaterski radovi i popravka kućanskih aparata. Kontakt: Nikola 065/962-577
Završni radovi u građevinarstvu, fasade i suha gradnja, dekoracije. Kontakt: Milan 065/907-454
Automehanika i limarija. Kontakt: Aco 065/564-498
Dekorativni završni unutrašnji radovi. Kontakt: Hamdo 061/404-115
Električar sa licencom. Izvodim sve vrste elektro radova, ugradnju i popravku elektro opreme i rasvjete,
elektro instalacije. Kontakt: Bojan 066/544-454
Usluge električara: ugradnja, zamjena automaskih
osigurača ,interfona, grijača, bojlera, rasvjete, indikatora, instalacija, sanacija stanova. Dolazak besplatan.
Banja Luka 0-24h. Kontakt: 065/566-141
Molersko farbarski radovi. Kontakt: 065/222-337
Radovi u građevinskim završnim dekoracijama. Kontak: Goran 065/530-820
Elektroinstalaterski radovi. Kontakt: Živko 065/260058
OSTALO
Proizvodnja, prodaja i postavljanje armiranih betonskih stubova svih dimenzija za ograđivanje. Kontakt:
Ivan 065/641-245
Postavljanje betonske galanterije,ivcnjaka,priprema
tampona. Info 065930320
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
8 888 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content