close

Enter

Log in using OpenID

21. svibnja 2014. Hrvatski Caritas poziva na iskazivanje solidarnosti

embedDownload
20/2014
21. svibnja 2014.
Hrvatski Caritas poziva na iskazivanje solidarnosti
sa žrtvama poplave
Uslijed velikih materijalnih stradanja i brojnih
ugroženih obitelji i domaæinstava uzrokovanih
poplavama u kontinentalnoj Hrvatskoj, Hrvatski
Caritas je pokrenuo akciju prikupljanja pomoæi
poplavljenima.
U akciju je moguæe ukljuèiti se: uplatom na žiro-raèun
Hrvatskog Caritasa: IBAN HR05 2340 0091 1000 8034
0, poziv na broj 175; SWIFT PBZGHR2X; pozivom na
donacijski telefon 060 9010 (6,25kn po pozivu, PDV
ukljuèen); on-line uplatama na www.caritas.hr.
Takoðer se može uplatiti pomoæ na raèun Caritasa BK
BiH: KM: 338 690 221 206 2902. Za uplate iz
inozemstva: EUR: 338 690 481 206 3318, IBAN: BA39
338 690 481 206 3318, SWIFT CODE:UNCRBA 22
Graðani se o ostalim konkretnim moguænostima
ukljuèenja u akciju pomoæi poplavljenima mogu
informirati u najbližem biskupijskom ili župnom
caritasu.
Komemoracija žrtava Bleiburga i Križnoga puta
Misno slavlje predvodio je biskup Uziniæ pozvavši na
istinu i oprost
Prvi trajni ðakon Vrhbosanske nadbiskupije
Duboko dirnut prirodnom katastrofom, koja je zadesila
taj kraj i šire podruèje, kardinal Puljiæ je poruèio
vjernicima da ne klonu duhom, da budu izdržljivi i puni
pouzdanja u Boga
Domovinske vijesti
Pula: Spomen bl. Miroslava Bulešiæa
Rekolekcija sveæenika Šibenske biskupije
XI. dani franjevaèke kulture u Našicama
Proslavljen Dan Katolièkoga bogoslovnog fakulteta Sveuèilišta u
Splitu
Predstavljen "Glas Svete Barbare"
Dubrovnik: Meðunarodni dan obitelji
Priznanja franjevcu i župi u povodu Dana grada Slavonskog Broda
Biskup Škvorèeviæ posjetio poplavljeni pleternièki kraj
Kardinal Bozaniæ primio gradonaèelnika Bandiæa
Okružnica ðakovaèko-osjeèkog nadbiskupa Ðure Hraniæa
Pokop preè. Petra Boguta
Crkva u Hrvata
Otvoreni "Dani Albe Vidakoviæa" u Subotici
Sveèano otvoreno 56. meðunarodno vojno hodoèašæe
Zajednièka sjednica bosanske i hercegovaèke franjevaèke provincije
Biskupu Jezerincu uruèena zlatna medalja Meðunarodnog vojnog
hodoèašæa
Apel predsjednika UFME franjevaèkim provincijama u Europi
Inozemne vijesti
Generalna skupština Papinskih misijskih djela u Rimu
Papa s rektorima i studentima papinskih zavoda i konvikta u Rimu
Rabin Skorka o putovanju pape Franje u Svetu zemlju
Kanonizacija dvojice papa na Twitteru
Papa Franjo spomenuo se žrtava poplava
Prilog dokumenti
Dar jakosti
Priopæenje s 48. plenarnog zasjedanja HBK
U vjernièkoj zajednici nema mjesta naklapanju, zavisti i ljubomori
Domovinske vijesti
ika
Domovinske vijesti
Pula: Spomen bl. Miroslava Bulešiæa
Pula, 13.5.2014. (IKA) - U prigodi 94. obljetnice roðenja bl.
Miroslava Bulešiæa, u utorak 13. svibnja, o blagdanu Gospe
Fatimske u pulskoj kapeli Milosrdnog Isusa sveèano je
postavljena slika Blaženika i djeliæ košulje koju je nosio u
trenutku muèeništva. Misno slavlje predvodio je generalni
vikar mons. Vilim Grbac u zajedništvu s dijecezanskim
postulatorom kauze mons. Vjekoslavom Milovanom,
pulskim dekanom preè. Milanom Mužinom te drugim
pulskim sveæenicima.
Blaženikova spremnost na žrtvu u obrani vjere stalni je
poziv svakome od nas da idemo putem kršæanske svetosti,
istaknuo je mons. Milovan. Danas, osim što je roðendan bl.
Bulešiæa, obilježavamo i obljetnicu prvog ukazanja Majke
Božje u Fatimi, koje se dogodilo 13. svibnja 1917., rekao je
mons. Grbac na poèetku homilije. Fatimsko ukazanje
dogodilo se u doba Prvog svjetskog rata, u vrijeme velikog
beznaða, kada su milijuni ljudi ginuli po bojištima, a još više
njih od zaraznih bolesti. Majka Božja ukazala se djeci i bit
njezine poruke bio je poziv na obraæenje. U tom izvanredno
teškom vremenu ratnih strahota BDM poziva na obraæenje,
na promjenu života. To je poruka koja i nama danas govori,
poziv je to na molitvu, na promjenu života. I današnje je
vrijeme teško, i èesto izgleda beznadno, no poruka Gospe
Fatimske poziva nas da se zapitamo "Što ja mogu uèiniti da
to vrijeme bude drugaèije, da se dogodi neka promjena na
bolje?"
I Bulešiæevo vrijeme je bilo teško; nije bilo lako vjernicima,
a posebno je bilo teško sveæenicima. Bulešiæ je èinio onoliko
koliko je mogao. Odgovorio je na izazove vremena svojom
odgovornošæu. Shvatio je svoje poslanje župnika i sveæenika
izuzetno odgovorno, nije došao na župu samo komotno
provesti župnièki život, nego je došao služiti èovjeku. Zato
je imao vremena i za nemoæne, borio se za one koji su bili u
zatvoru, komunicirao je sa svim moguæim režimima za
dobro èovjeka. Iz njegova se životopisa vidi da je bio osoba
dosljedna svome poslanju, i kao takav je smetao svim
režimima i svi su ga optuživali da suraðuje s njihovim
neprijateljima, a on je samo vršio svoj sveæenièki poziv,
samo je služio èovjeku, svakome èovjeku, bez obzira na bilo
kakvu pripadnost. Bulešiæa su nagovarali da ode, da se
skloni u Italiji, ali nije to uèinio, ostao je rekavši: "Meni je
mjesto ovdje, ovdje gdje su ljudi kojima ja služim". Službu
odgojitelja u Pazinu prihvatio je iz poslušnosti premda bi
radije bio ostao na župi, misleæi kako bi u župi više koristio.
Bulešiæa nisu zaustavila ni zastrašivanja ni druge poteškoæe.
Postao je tajnik Zbora sv. Pavla sa željom da ujedini istarsko
sveæenstvo koje je tada bilo podijeljeno u dvije biskupije i da
pokuša komunicirati s vlastima, kakve god one bile, za
dobro Crkve. Zauzimao se za vjeronauk u školama,
smatrajuæi da se na taj naèin itekako može naviještati
Radosnu vijest. Ta njegova hrabrost vodila ga je i kada je u
Buzetu stao pred svetohranište da ga zaštiti od napadaèa.
Jednako tako je postupio i u Lanišæu kada je iz župnog ureda
izašao pred napadaèe. A isto je tako postupio i u crkvi, prije
toga, gdje je, dok su vani bijesno napadali crkvu i one koji su
je branili, tješio i hrabrio djecu, èinio je ono što mu je bilo
moguæe u tome èasu.
Upravo to je uzor postavljen pred nas, to je ono po èemu
smo pozvani slijediti bl. Miroslava Bulešiæa, i neka nas ova
slika i ovaj isjeèak tkanine upravo na to podsjeæaju, i kada
budemo zastali pred slikom neæe biti samo zato da
poèastimo jedan prerano prekinut mladi život, nego æe to biti
2
21. svibnja 2014. broj 20/2014
sa nakanom da vidimo što mi možemo od njega uzeti za svoj
život, po èemu æemo mi biti bolji ljudi i bolji kršæani,
istaknuo je mons. Grbac.
Bulešiæeva prolivena krv mora nas danas podsjetiti da smo
uvijek pozvani èiniti dobro, da smo uvijek pozvani živjeti za
prave
istinske
vrijednosti.
Poštenje,
pravednost,
miroljubivost i požrtvovnost nikada ne mogu biti alternativa
za nas, mi trebamo uvijek biti oni koji se opredjeljuju za
dobro i da na taj naèin gradimo i izgraðujemo svijet oko nas.
Pozvani smo svoje svjedoèanstvo pokazati poštenim i
pravednim životom, obiteljima otvorenim životu, složnim
obiteljima, gdje se cijeni požrtvovnost, skromnost i
jednostavnost. To je za svakoga od nas ispit savjesti, hoæe li
iza nas ostati takva djela, poruèio je propovjednik.
Podsjetivši na evanðelje Nedjelje Dobroga Pastira mons.
Grbac istaknuo je kako je bl. Bulešiæ bio dobar pastir,
poznavao je sve svoje župljane i svaki mu je bio važan i
nikoga nije zanemario. Nisu pastiri samo sveæenici i biskupi,
svaki otac, i svaka majka je pastir, ili dobar ili loš, svaki
odgojitelj takoðer, svaki onaj koji je odgovoran ne samo za
sebe nego i za druge je dobar ili loš pastir. Možemo li
zamisliti sebe kao dobre pastire koji æe nešto pokrenuti, koji
æe èiniti dobro, koji æe biti dobri primjer drugima oko sebe,
koji æe nastojati svoje bližnje ohrabriti? Takav je bio
Miroslav Bulešiæ za koga se nadamo da æemo doživjeti i
proglašenje svetim. Neka nas njegova slika i ovaj djeliæ
košulje uvijek podsjeæaju da smo pozvani živjeti jedni za
druge, da smo pozvani svjedoèiti svoju vjeru, živjeti
kršæanska naèela neovisno o tome jesu li ili nisu u modnom
trendu nekih svjetovnih mjerila, i neka nam ta nastojanja
budu put do Života Vjeènoga, zakljuèio je propovjednik.
Misno slavlje klavirskom je glazbom pratio pulski kantautor
Bruno Krajcar, koji je na prikazanju izveo svoju skladbu
komponiranu za prigodu beatifikacije "Svjedok vjere
Miroslav Bulešiæ". Komadiæ tkanine Blaženikove košulje
koji je darovao sestrama Milosrdnog Isusa za njihovu kapelu
u Domu sv. Polikarpa, Krajcar je naslijedio od svog
pokojnog strica vlè. Ivana Krajcara. Na kraju misnoga
slavlja sliku je na zid prenio mons. Vjekoslav Milovan, a
zakljuèilo se molitvom Blaženiku. Završne zahvale izrekla je
s. Jaira Udovièiæ, predstojnica pulske kuæe sestara
Milosrdnog Isusa.
Tribina "Što bi bila Crkva bez Krista? Što bi bila Crkva
bez Marije?"
Osijek, 13.5.2014. (IKA) - U crkvi Sv. Josipa Radnika u
Osijeku na blagdan Gospe Fatimske, 13. svibnja, održana je
tribina posveæena Blaženoj Djevici Mariji, koju je pripremila
i vodila skupina prosvjetnih djelatnika župe sv. Josipa
Radnika u Osijeku. Naslov tribine, kao i njezin sadržaj,
pripremljeni su prema knjizi fra Bonaventure Dude, "Mali
darovi Isusovoj i našoj Majci". Time se župa sv. Josipa
Radnika iz Osijeka pridružila slavlju 90. roðendana fra
Bonaventure, ponajboljeg hrvatskoga biblièara i prevoditelja
"zagrebaèke Biblije". Voditeljica tribine s. Marija Stela
Filipoviæ, prenijela je prisutnim posjetiteljima pozdrave fra
Bonaventure, koji je u telefonskom razgovoru izrazio veliku
radost zbog toga dogaðaja. Program tribine sastojao se od tri
dijela. U prvom dijelu predstavljeno je znaèenje pojedinih
rijeèi, tj. odlomaka Zdravomarije. Drugi dio bio je posveæen
otajstvima svete krunice, a treæi dio štovanju Marijinu, u
kojemu je naglasak opet bio na svetoj krunici.
ika
Svetoj krunici posveæena je i izložba 130 krunica iz cijeloga
svijeta, postavljena u župnoj dvorani (krstionici). Izložbu je
postavila Eva Èelikoviæ, prof. hrvatskoga jezika iz Belog
Manastira.
Tribinu su pjevanjem Gospinih popijevki obogatile
Pjevaèice puèkoga pjevanja crkve Sv. Lovre iz Baranjskoga
Petrova Sela. Izvele su nekoliko pjesama posveæenih Gospi
(Dospilo je svibnja polje zeleno, Da pivamo prilipe pismice,
Marijo, o mila majèice, Marijo, s neba pogledaj nas, Sude od
milosti i Zdravo Djevo, svih milosti puna). Posjetitelji su
imali prigodu kupiti nosaè zvuka na kojemu su snimljene
Gospine popijevke pod nazivom "Marijo, o mili glas".
Zavjetno hodoèašæe studenata, profesora i djelatnika
KBF-a u Ðakovu
Dragotin, 13.5.2014. (IKA/TU) - U utorak 13. svibnja, na
blagdan Gospe Fatimske, studenti, profesori i djelatnici
Katolièkoga bogoslovnog fakulteta u Ðakovu hodoèastili su
u svetište Gospe Dragotinske. Prije mise studenti su
predmolili krunicu kod kipa Blažene Djevice Marije, a
nakon toga je uslijedila misa koju je predvodio mons. Ivan
Æuriæ, generalni vikar u koncelebraciji s profesorima KBF-a
i odgojiteljima sjemeništa.
Mons. Æuriæ je u homiliji istaknuo kako su oni koji su došli
u Dragotin pokazali da su nasljedovatelji pobožnosti prema
Blaženoj Djevici Mariji. S Marijom i pred njom postajemo
Božja djeca, poput djece kojoj se ukazala Gospa Fatimska.
Sveti Ivan Pavao II. utvrdio se u vjeri prema Mariji kada je
13. svibnja pokušan atentat na njega. Važno je iskustvo
biblijske vjere. Pobožni Izraelac uvijek je èastio èudesna
djela Božja. Ta djela su trajno Božje djelovanje i vjernost
obeæanjima. Na poseban naèin istaknuto je kako trebamo biti
svjesni toga da je naša povijest ucijepljena u povijest
spasenja. Zahvaljujuæi toj ucijepljenosti oèuvani smo od
tame, oèaja i toga da nam se život svodi samo na prolaženje
vremena. Ispravno štovati Mariju znaèi od nje uèiti. Marija
svakome od nas ponavlja ono što je rekla na svadbi u Kani
Galilejskoj: "Što god vam rekne, uèinite!" Potrebno je biti
vjerodostojan i prepoznavati Boga onakvim kakav je, a ne
iskrivljavati njegovo lice. Ako smo nevjerodostojni
postajemo i nesigurni te bježimo od vjere koja ne slièi
osobnom odnosu s Bogom nego ideologiji. Želimo
posvjedoèiti da smo u Bogu našli uporište, a to najbolje
iskazujemo u zajedništvu s Crkvom, rekao je propovjednik.
Nakon mise prisutni su se još zadržali u crkvi na kratkoj
pobožnosti Mariji. Susret je završen zajednièkim ruèkom i
druženjem.
Rekolekcija sveæenika Šibenske biskupije
Šibenik, 14.5.2014. (IKA) - Redovita mjeseèna rekolekcija
sveæenika Šibenske biskupije održana je u srijedu 14. svibnja
u zgradi Sjemeništa u Šibeniku. Na temu "Obitelj – Crkva u
malom unutar župne zajednice" govorili su župnik
zagrebaèke župe svete Barbare mons. Antun Sente ml. i
koordinator župne obiteljske zajednice Lovro Rebiæ.
Obiteljska zajednica u župi svete Barbare otvorena je svim
obiteljima koji su kroz nju voljni snažnije živjeti kršæanstvo,
rekao je mons. Sente, predstavljajuæi šibenskim sveæenicima
obiteljski pastoral svoje župe. Istaknuo je važnost rada s
obiteljima. Mišljenja je kako mnoge dobre stvari i inicijative
nastaju upravo u obiteljskoj zajednici. Zauzeti vjernik Lovro
Rebiæ prenio je svoja iskustva obiteljskog pastorala u župi
svete Barbare. Istaknuo je važnost sveæenika u radu s
obiteljima. Obiteljska zajednica vjernicima daje nove
poglede na življenje braènog i obiteljskog zajedništva.
Domovinske vijesti
XI. dani franjevaèke kulture u Našicama
Našice, 14.5.2014. (IKA) - Svibanjski dani u Našicama
protjeèu u znaku XI. dana franjevaèke kulture (DFK), koje
suorganizacijski osmišljavaju i ostvaruju tamošnji
franjevaèki samostan, Zavièajni muzej, Ogranak Matice
hrvatske te Hrvatska narodna knjižnica i èitaonica Našice.
Ovogodišnji DFK otvoreni su 3. svibnja koncertom
Hrvatskoga pjevaèkog društva "Jeka" iz Samobora, u
povodu 140. obljetnice osnutka toga zbora. Zborom je
ravnao umjetnièki voditelj maestro Josip degl'Ivellio. Uime
domaæina goste i publiku u crkvi Sv. Antuna Padovanskog
pozdravio je našièki župnik i gvardijan franjevaèkog
samostana fra Dragutin Bedenièiæ.
U nedjelju 4. svibnja u pastoralnoj dvorani Emaus
predstavljen je nakon veèernje mise pretisak knjige "Svetac
mladih sveti Dominik Savio", uz nastup našièkoga crkvenog
zbora Snaga Duha i prigodan igrokaz mladih Valpovèana.
Osnovci i srednjoškolci: Antonio Miloševiæ, Benjamin
Èaušiæ, Branimir Živkoviæ, Denis Lazar, Marko Šaroniæ,
Manuel Cvetkoviæ i Ivan Vidušiæ, uz struènu podršku
lektorice predstavljene knjige prof. Ljiljane Silaði, uprizorili
su životopis sv. Dominika Savija (1842. – 1857.) èiji se
spomendan obilježava 6. svibnja. Knjigu je u vlastitoj
nakladi priredio, osuvremenio i izdao vlè. Pavo Martiæ,
župni vikar u valpovaèkoj župi Bezgrešnog zaèeæa BDM.
U sklopu DFK otvorena je 7. svibnja izložba stalnog postava
vitraja iz našièke crkve u hodniku ispred samostanske
blagovaonice i u kapelici, uz nazoènost autora akademskog
slikara, ilustratora i pedagoga Branimira Dorotiæa, koji je
godine 1998. napravio skice za vitraje s ikonografskim
likovima Majke Božje, sv. Antuna, sv. Franje, sv. Klare i
Križni put te grb Slavonije i Našica, a izraðeni su u
Staklarskoj umjetnièkoj radionici za izradu vitraja Marijana
Iliæa iz Zagreba. O umjetniku i vitrajima koji našièkom
samostanu daju novu vizuru i vizitkartu govorili su
novoizabrani provincijal HFP sv. Æirila i Metoda fra Ilija
Vrdoljak, našièki gvardijan fra Dragutin Bedenièiæ i prof.
Silvija Luèevnjak. Izložba je izazvala veliko zanimanje
župljana koji su pokazali oduševljenje idejnim rješenjem
izloženih umjetnina dostupnih trajno javnosti u novom
svjetlu i okruženju.
Zanimljiv tematski prilog Dana franjevaèke kulture bilo je
predavanje umirovljenog knjižnièara i arhivara Mate
Batoroviæa "Svjetovni franjevci – povijest Treæega reda" uz
izložbu knjiga, dokumenata i slikokaz Hrvatske narodne
knjižnice i èitaonice Našice u pastoralnoj dvorani Emaus.
Prigodnom rijeèju o znaèenju kulture (sabiranja, razvijanja,
obraðivanja i unaprjeðenja života) te ukorijenjenosti
èovjekova duha i duše u kontekstu Dana franjevaèke kulture,
nazoène je uime domaæina samostana pozdravio fra
Tomislav Smiljaniæ. Uslijedilo je predavanje o velikoj
franjevaèkoj obitelji – redovima i bratovštinama pomoæu
kojih su franjevci vodili kršæanske laike putem savršenstva u
duhu "Serafskog oca". Nažalost, neke su samostane, poput
lepoglavskog, vlasti zatvorile, o èemu je August Šenoa
napisao dirljivu pjesmu "Fratarska oporuka", koju su
proèitali našièki gimnazijalci Filip Zlosa i Rebeka Mediæ. O
povijesti našièkog bratstva FSR-a od 1884. i današnjoj ulozi
Treæeg reda govorila je s. Anðela Feger, istaknuvši da 76
zavjetovanih èlanova i 3 novaka (u pripravi) u jednostavnosti
i poniznosti srca na radost bližnjima koraèaju stopama sv.
Franje ususret starim i bolesnim osobama – u duhu
Franjinoga duboko proživljenoga gesla "Ljubav nije
ljubljena". O Franjevaèkoj mladeži koja u našièkoj župi
djeluje veæ dva desetljeæa govorio je sadašnji predsjednik
FRAMA-e Robert Kresiæ. Batoroviæev istraživaèki projekt o
franjevcima kao prenositeljima evanðeoske poruke spasenja
21. svibnja 2014. broj 20/2014
3
Domovinske vijesti
zoran je prikaz misli sv. Franje koja ga je zanosila i nosila
kroz život. Predavaèu i sudionicima programa zahvalila je
suorganizatorica DFK Silvija Luèevnjak.
Susretom na temu "Franjevci i Hrvatska katolièka misija u
Beèu" na blagdan Gospe Fatimske, 13. svibnja, nakon
molitve krunice i veèernje mise, u župnoj crkvi Sv. Antuna
Padovanskog programski su zatvoreni ovogodišnji Dani
franjevaèke kulture u Našicama. Knjigu filologa dr. Marko
Lukende "Živjeti negdje drugdje", posveæenu životu i
kulturnom djelovanju Hrvata u Beèu, predstavili su fra
IlijaVrdoljak – petnaestogodišnji voditelj Hrvatske katolièke
misije u Beèu i provincijalni ministar Hrvatske franjevaèke
provincije sv. Æirila i Metoda, te autor knjige – nekadašnji
beèki student i doktorand, suosnivaè raznih udruga i svjedok
njihovih uspona i padova, a danas znanstvenik Instituta za
hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu. Prikupljenu arhivsku
graðu objavio je u historiografskoj studiji pod naslovom
"Živjeti negdje drugdje", koju je 2012. objavila Hrvatska
katolièka misija iz Beèa. Sadržaj knjige donosi podatke o
djelovanju udruga koje su Hrvati osnivali u Beèu posljednjih
90 godina, gdje su dio svog života proveli mnogi hrvatski
intelektualci. Veæina današnjih beèkih Hrvata, kojih ondje
ima oko 35.000, doselila se u glavni grad Austrije u drugoj
polovici 20. st., uglavnom kao ekonomska ili politièka
emigracija. Knjiga je nastala tragom druženja i težnje
nacionalno osviještenih intelektualaca ranih 70-ih da
osvijetle položaj Hrvata (1971./1972.) u domovini i svijetu
jer ono što nije zapisano – nestaje. Autor je izrazio
zahvalnost fra Iliji Vrdoljaku za nesebièan doprinos tijekom
pisanja knjige u vidu poticaja, ohrabrenja, zanimljivih
priloga i recenzije te promicanja istraživaèke graðe kao
temelja za doradu teme koja zrcali hrvatsku stvarnost u
domovini i dijaspori.
Zapisi i svjedoèanstva o tragiènoj, muèenièkoj smrti
autorova brata vlè. Filipa Lukende i redovnice Cecilije Grgiæ
u Presnaèama kod Banje Luke, nastali su u duhu izreke
bosanskih franjevaca: "Zapiši pa æe i Bog zapamtiti".
Obljetnica ubojstva nevinih žrtava muèenih i zapaljenih 12.
svibnja 1995., bila je prigoda za predstavljanje 2.
dopunjenog i proširenog izdanja knjige dr. sc. Marka
Lukende. U žrtvi stradalnika i knjizi Presnaèki muèenici
prepoznaju se elementi pravoga kršæanskoga muèeništva,
svjedoèenja za Boga životom i smræu. To je istodobno i
spomen na njihovu vjernost Kristu do prolijevanja vlastite
krvi i baština našeg naroda – znak odgovornog vjernièkog
življenja, razboritosti, muèeništva, osjeæaja i volje u služenju
velikodušna i nepodijeljena srca, istaknuto je na
predstavljanju.
Proslavljen Dan Katolièkoga bogoslovnog fakulteta
Sveuèilišta u Splitu
Split, 14.5.2014. (IKA) - Katolièki bogoslovni fakultet
Sveuèilišta u Splitu sveèano je u srijedu 14. svibnja
proslavio svoj dan i petnaestu godinu pripadanja splitskoj
sveuèilišnoj zajednici. Tom je prigodom Fakultet dodijelio
svjedodžbe, diplome, licencijate i nagrade studentima te
povelju zahvalnosti umirovljenom i istaknutom nastavniku
Fakulteta. Sveèanost je poèela euharistijskim slavljem koje
je u kapeli Nadbiskupskoga sjemeništa u Splitu predvodio
veliki vicekancelar KBF-a u Splitu i provincijal Provincije
Presvetoga Otkupitelja fra Joško Kodžoman, u
koncelebraciji s dekanom KBF-a prof. dr. don Antom
Mateljanom, profesorima i odgojiteljima.
Fra Joško Kodžoman u homiliji je istaknuo kako bez živog
osobnog iskustva vjere i bez prisnosti s Bogom, èovjek teško
može drugima otkriti Krista i odgovoriti na zahtjeve koji
4
21. svibnja 2014. broj 20/2014
ika
proizlaze iz apostolske i crkvene službe. "Prije svega
pozvani smo biti svjedoci bezuvjetne ljubavi i oproštenja,
koje drugima nudimo bezuvjetno. Pozvani smo, u svijetu
punom negostoljubivosti, svjedoèiti poruku osloboðenja od
raznih navezanosti, u svijetu u kojem prevladava
materijalistièka koncepcija spasenja, razglašavati mir i
radost, u svijetu koji je pun straha, žalosti, beznaða, jednom
rijeèju poruku spasenja", zakljuèio je provincijal Kodžoman.
Nakon euharistijskoga slavlja uslijedio je akademski èin u
velikoj sjemenišnoj dvorani. Voditeljica programa Jelena
Hrgoviæ proèitala je èestitku splitsko-makarskog nadbiskupa
Marina Barišiæa koji zbog sudjelovanja na plenarnom
zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu, nije
bio u moguænosti sudjelovati na proslavi. Uz èestitku
dekanu, svim profesorima, djelatnicima i studentima,
nadbiskup je napisao: "Dan Fakulteta, ne zaboravljajuæi
poteškoæe i ogranièenja, svojevrsna je žetva osobnih i
zajednièkih uspjeha, kako pojedinaca tako i našeg Fakulteta
u cjelini. Èestitam svim diplomantima sa željom da svojom
struènošæu te duhovnom i moralnom zrelošæu, daju novo lice
našoj Crkvi i društvu". Nadbiskup je zaželio da Dan
Fakulteta bude poticaj i sjeme viših dometa i još bogatije
žetve.
Dekan Fakulteta prof. Mateljan uputio je dobrodošlicu svima
nazoènima, osobito velikom vicekancelaru KBF-a u Splitu i
provincijalu Kodžomanu, prorektorici Sveuèilišta u Splitu
prof. dr. Branki Ramljak, prorektoru prof. dr. Tomislavu
Kiliæu, dekanima katolièkih teoloških uèilišta, nazoènim
dekanima, prodekanima i drugim predstavnicima splitskih
fakulteta i ostalih visokih uèilišta, predstavnicima grada i
županije, predstavnicima znanstvenih udruga i kulturnih
ustanova te nastavnicima, studentima i osoblju Fakulteta.
Sve nazoène pozdravio je i veliki vicekancelar KBF-a u
Splitu Kodžoman te istaknuo. "Fakultet uspješno odgovara
na sve izraženiju društvenu potrebu znanstvenog bavljenja
mnogim filozofsko- teološkim, etièkim i socijalnim temama
te svojim radom znaèajno pridonosi popunjavanju nastalog
vrijednosnog vakuuma u našem suvremenom društvu,
odgajajuæi i obrazujuæi prije svega nove naraštaje teoloških
struènjaka u Hrvatskoj od kojih se oèekuje da i sami utjeèu
na promjenu krivog mentaliteta i krivo formirane društvene
svijesti". Svim profesorima, djelatnicima i studentima
zaželio je da svoj rad provedu u tihom kritièkom
preispitivanju, koje æe ih potaknuti na izgradnju veæeg
povjerenja i još veæeg zauzimanja za uspjeh ove crkvene
institucije.
Prorektorica Sveuèilišta u Splitu dr. Ramljak je u svoje, i
uime rektora prof. dr. Ivana Paviæa, èestitala svima na svim
dostignuæima u prethodnom razdoblju, rekavši: "Katolièki
bogoslovni fakultet je mlada i mala, ali vrlo znaèajna
sastavnica Sveuèilišta u Splitu, stoga vam od srca želimo
puno uspjeha uime cijele akademske zajednice".
Dekan Mateljan iznio je izvješæe o radu Fakulteta od
prošlogodišnje proslave dana Fakulteta. Službe dekana i
prodekana na poèetku nove akad. godine preuzeli su prof. dr.
Ante Mateljan, prof. dr. Ante Vuèkoviæ i prof. dr. Jadranka
Garmaz. Na Fakultetu je u tri dodiplomska/diplomska
studijska
programa,
Integrirani
filozofsko-teološki,
Preddiplomski teološko-katehetski, Diplomski teološkokatehetski studij, u ovoj akademskoj godini, 2013./2014.,
upisano 214 redovitih studenata, 98 muškaraca i 116 žena.
Od toga je 48 bogoslova, 4 redovnice te 4 slušaèa. Dva
poslijediplomska studija: "Kršæanstvo i suvremena kultura"
te "Povijest teologije i crkvenih institucija" pohaða 26
redovitih studenata. Uz 33 nastavnika, od èega 20 u
znanstveno-nastavnom zvanju, na KBF-u je zaposleno 6
djelatnika na administrativnim i 5 na tehnièkom poslovima.
ika
Dio nastavnika KBF-a ukljuèen je u rad sveuèilišnih odbora
i povjerenstava, a razvijena je suradnja sa Sveuèilištem u
Zagrebu i Zadru te Institutom sv. Anselma Rimu, Katolièkim
bogoslovnim fakultetima u Zagrebu i Ðakovu, a unutar
Splitskog
sveuèilišta
s
Filozofskim
fakultetom,
Umjetnièkom akademijom i drugim sastavnicama. Potpisani
su i ugovori o meðunarodnoj suradnji s Teološkim
fakultetima na Sveuèilištima u Luzernu, Krakovu i St.
Georgen u Frankfurtu, a nastavljena je suradnja s Teološkim
fakultetom u Innsbrucku, a u vidu je i suradnja sa
Sveuèilištem u Varšavi te drugim sveuèilištima unutar
Europske unije. U ožujku i travnju 2014. na KBF-u je
obavljen postupak reakreditacije od strane meðunarodnog
Povjerenstva AZVO-a, te vizitacija od strane Povjerenstva
kojega je imenovao Veliki kancelar. Kroz proteklu godinu
nastavnici KBF-a objavili su 12 knjiga, dva prijevoda, 61
znanstveni rad, te 40 ostalih radova. KBF je organizirao
meðunarodni znanstveni simpozij "Recepcija II. vatikanskog
sabora s posebnim osvrtom na Crkvu i Hrvata", te je bio
suorganizator meðunarodnog simpozija "Pastoral zdravstva",
zajedno sa HKLD-om i Odborom za pastoral zdravstva
HBK, kao i suorganizator 39. meðunarodnog simpozija
profesora filozofije i teologije. Fakultet redovito izdaje 2
znanstvena èasopisa "Crkvu u svijetu" (A1) i "Službu Božju"
(A2), i to po 4 broja godišnje. Organizirana je i udruga
bivših studenata KBF-a, pod imenom "Teofil".
Uslijedila je dodjela licencijata teologije, diploma i
svjedodžbi za 46 studenata/studentica. Petnaest studenata
primilo je svjedodžbe prvostupnika/prvostupnice katehetike,
dvoje studenata stekli su zvanje diplomiranog katehiste, a
deset studenata postiglo je zvanje magistra/magistre
katehetike. Jedna studentica stekla je zvanje diplomirane
teologinje, dok ih je šesnaestero postiglo zvanje
magistra/magistre teologije. Crkveni akademski stupanj
licencijata iz teologije prema crkvenim propisima postigli su
Ivana Grabiæ i Dujo Jukiæ.
Prigodom Dana Fakulteta, prema Pravilniku KBF-a u Splitu
kojega je obrazložio prodekan dr. Vuèkoviæ, Fakultet
dodjeljuje tri nagrade najboljim studentima. Prva se nagrada
dodjeljuje studentu koji je položio sve predmete cjelovitoga
studija te ima najbolji prosjek ocjena, koji ne smije biti ispod
4,0. Ove godine nagrada je dodijeljena Zrinki Plenkoviæ koja
je u prošloj ak. god. odslušala cjeloviti program
Preddiplomskog i diplomskog filozofsko-teološkog studija i
položio sve ispite s prosjeènom ocjenom izvrstan (4,78).
Druga se nagrada dodjeljuje studentu koji je u protekloj
akademskoj godini položio sve predmete iz godine koju je
pohaðao i ima najbolji prosjek ocjena, koji ne smije biti
ispod 4,0. Ove godine nagraðen je Danko Kovaèeviæ,
student druge godine Preddiplomskog i diplomskog
filozofsko-teološkog studija. U protekloj je akademskoj
godini ostvario 60 ECTS bodova s prosjeènom ocjenom
(5,00). Treæa nagrada dodjeljuje se studentu koji ima najbolji
seminarski rad u protekloj godini, èija ocjena ne smije biti
ispod 4,0. Ove godine nagraðen je seminarski rad Ivana
Trpimira Loziæa, studenta èetvrte godine Preddiplomskog i
diplomskog filozofsko-teološkog studija. Seminarski rad
izradio je pod vodstvom prof. dr. sc. Josipa Mužiæa pod
naslovom
"Fenomenologija
homoseksualnosti
i
homoideologija". Rad je ocijenjen ocjenom izvrstan.
Prigodna povelja zahvalnosti dodijeljena je umirovljenom
profesoru dr. Nedjeljku Anti Anèiæu.
Akademski èin uvelièao je pjevanjem mješoviti zbor
fakulteta uz glasovirsku pratnju s. Lidije Bernardice
Matijeviæ i pod ravnanjem mo Šime Maroviæa.
Domovinske vijesti
Zagreb: Veèer s dvojicom svetih papa
Zagreb, 14.5.2014. (IKA) - Kršæanski kulturni centar
organizirao je "Veèer s dvojicom svetih papa", sjeæanje na
život i poruke Ivana XXIII. i Ivana Pavla II. Susret je održan
14. svibnja u dvorani Družbe sestara milosrdnica u Zagrebu.
U prvom dijelu programa predstavljen je sv. Ivan XXIII.
Predsjednica Kršæanskoga kulturnog centra, Marija Perèiæ,
iznijela je njegov životopis, posebno istaknuvši glavne
znaèajke njegova govora kojim je otvorio II. vatikanski
sabor. Nakon toga, èlanice Centra èitale su poruke, misli,
crtice iz života Ivana XXIII., kao i duhovite zgode po kojima
je takoðer prepoznatljiv. Na kraju prvoga dijela programa svi
okupljeni bili su pozvani da se zajednièki izmoli molitva sv.
Ivanu XXIII., sastavljena u povodu kanonizacije.
U drugom dijelu programa kratkim životopisom predstavljen
je sv. Ivan Pavao II. a zatim je uslijedilo èitanje njegovih
izabranih misli i poruka koje je uputio hrvatskim graðanima
u svoja tri pastoralna pohoda Hrvatskoj. Na kraju tog dijela
programa zajednièki se izmolila molitva sv. Ivanu Pavlu II.
U treæem dijelu programa duhovnik Kršæanskoga kulturnog
centra prof. dr. Anton Tamarut kratko je izložio važnost i
znaèaj svetih papa za obnovu i život Crkve i suvremenih
kršæana, kao i njihov pozitivan utjecaj na mnoge dogaðaje i
ljude u svijetu neovisno o njihovu opredjeljenju i
pripadnosti. Govorio je i o teologiji sv. Ivana Pavla II., o
njezinom velikom doprinosu za suvremeni život Crkve te o
utjecaju i na njega osobno kao teologa i sveæenika. Iznio je
takoðer i svoje osobno iskustvo susreta sa sv. Ivanom
Pavlom II.
Sestre milosrdnice program su upotpunile slikovnom
prezentacijom svetih papa i glazbenom izvedbom.
Predstavljen "Glas Svete Barbare"
Zagreb, 14.5.2014. (IKA) - Dvadeset i peti broj župnog lista
"Glas Svete Barbare" predstavljan je u srijedu 14. svibnja u
dvorani "Ivan Znika" Pastoralnog centra u Vrapèu. O Glasu
Svete Barbare, koji na 112 stranica u boji donosi pregršt
tekstova i slika o župi sv. Barbare, gradu Zagrebu i Crkvi u
svijetu, te o kulturi i duhovnosti zapisanoj u Glasu Svete
Barbare govorio je dr. Željko Joziæ, ravnatelj Instituta za
hrvatski jezik i jezikoslovlje, dr. Božo Skoko, docent na
Fakultetu politièkih znanosti u Zagrebu i mr. Antun Sente,
ml., glavni urednik GSB.
Predstavljanje su glazbeno uvelièali mladi glazbenici iz župe
Svete Barbare: Marko Praniæ, Marina Èekol i obitelj Jurièki,
Roko, Ljilja i Luka. Odjevena u narodnoj noši vrapèanskog
podneblja stihove vrapèanskog pjesnika Mirka Radušiæa
objavljene u novom broju župnog lista interpretirala je
Zorica Barbariæ osnivaèica FA "Vrapèanci" dok je cijeli
program vodio srednjoškolski dvojac Lucija Marendiæ i
Jakov Rebiæ.
Dr. Skoko dao je visoku ocjenu profesionalnosti toga župnog
lista istaknuvši kako je teško u medijima pratiti kronološki
zbivanja u jednoj župi, a pritom biti zanimljiv ljudima izvan
te župe i biti trajno zanimljiv za pet ili deset godina po
svojim vrijednostima i sadržajima. To je uistinu teško postiæi
zato mislim da Glas Svete Barbare uspijeva u tome spojiti
sve to, pratiti one dnevne aktualnosti a s druge strane pružati
sadržaje koji æe biti edukativnog karaktera na duge staze.
Skoko je govorio i o važnosti predstavljanja, brandiranja
župe, koja treba istaknuti što je, koji su joj ciljevi, po èemu
je posebna, kako bi bila otvorena prema svojoj župnoj te
svekolikoj javnosti. Dr. Joziæ u predstavljanju posebno je
govorio o važnosti oèuvanja kajkavskog dijalekta.
21. svibnja 2014. broj 20/2014
5
Domovinske vijesti
Dubrovnik: Meðunarodni dan obitelji
Dubrovnik, 15.5.2014. (IKA) - U suradnji s Upravnim
odjelom za meðugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj
Dubrovaèko-neretvanske županije Obiteljsko savjetovalište
Dubrovaèke biskupije i Vijeæe za život i obitelj Dubrovaèke
biskupije organizirali su prigodnom tribinom "Izazovi i
vrijednosti odgajateljskog poziva" u èetvrtak 15. svibnja
obilježavanje Meðunarodnoga dana obitelji u dvorani Ivana
Pavla II. u Dubrovniku. Dva uvodna predavanja održali su
mr. Vinko Rožiæ, specijalist upravljanja ljudskim
potencijalima, i don Mihovil Kurkut, župnik župe
Pomoænice kršæana iz Splita, salezijanac i odgajatelj. Nakon
predavanja dugogodišnji pedagozi i odgajatelji djece i
mladih Josip Ajdukoviæ, Ðelo Jusiæ i Sulejman Muratoviæ te
druge struène osobe koje se u svom poslu susreæu s tom
populacijom i zahtjevnošæu odgoja, isprièali su svoja
iskustva i podijelili radosti i poteškoæe s kojima su se
susretali i susreæu. Mr. Rožiæ govorio je o zadovoljstvu u
radu, napomenuvši kako ne postoji jedna definicija što je to
zadovoljstvo u radu nego ih ima više tako da svatko može i
sam dati svoj odgovor. Postoji više èimbenika koji utjeèu na
to zadovoljstvo i ono je povezano sa životnim zadovoljstvom
opæenito. Nazoènima je ukratko predstavio i razlièite teorije
motivacije jer je motivacija jedan od važnih èimbenika
zadovoljstva u radu, a ona može biti vezana uz rad, osobu,
procese. Salezijanac Kurkut govorio je o svom
višegodišnjem odgoju mladih i kroz niz primjera pokazao
kako danas u društvu postoji hitnost odgoja. Poziv
odgojitelja je izuzetno težak, osobito danas, tako da mnogi
dolaze u napast da odustanu od odgoja upravo zbog toga jer
je to tako teško. Ohrabrujuæi nazoène da ne odustanu,
predavaè je istaknuo kako istinski odgoj znaèi biti blizu
mladom èovjeku te naveo misao don sv. Ivana Bosca,
odgajatelja mladih, da je odgoj stvar srca. Kazao je i kako su
u odgoju važna dva elementa: sloboda i disciplina. Nazoène
je na poèetku pozdravila zamjenica župana Marija Vuèkoviæ,
a susretu su nazoèili i predstojnik Biskupijskog vijeæa za
život i obitelj don Ivo Zeèeviæ i voditeljica Obiteljskog
savjetovališta Kristina Rožiæ. U glazbenom dijelu programa
nastupila je ženska klapa "Skontradura."
Ekipa sv. Josipa s Plovanije pobjednica KMNL-a "Sv.
Donat" Zadarske nadbiskupije
Ljubaè, 15.5.2014. (IKA) - Ekipa župe sv. Josipa –
Plovanija iz Zadra pobjednica je ovogodišnje Katolièke
malonogometne lige Sv. Donat Zadarske nadbiskupije i
predstavljat æe nadbiskupiju na državnom natjecanju KMNLa koje se od 30. svibnja do 1. lipnja održava u Puli. U
èetvrtak 15. svibnja na nogometnom igralištu u Ljupèu,
Plovanija je u finalu pobijedila prošlogodišnjeg prvaka
KMNL-a, ekipu župe sv. Petra i Pavla – Novi Bokanjac,
rezultatom 5:2. Treæe mjesto osvojila je ekipa župe sv. Jurja
Vir. U igri za treæe mjesto Virani su pobijedili župu sv. Ante
Padovanskog sa Smiljevca u Zadru rezultatom 6:1.
Najbolji strijelac KMNL-a je Luka Rukavina iz župe sv.
Jurja u Viru. Pokal za najboljeg igraèa dobio je Lovre
Kresoviæ iz župe sv. Josipa s Plovanije, a najbolji golman je
Ivan Škoda iz ekipe Novi Bokanjac. Pokal za fair-play ekipu
Lige dobila je ekipa župe sv. Martina u Ljupèu, koji su zbog
svog naèina i pristupa igranju veæ i prije dobili to priznanje.
Zadarski KMNL okuplja 21 ekipu od koje svaka ima
petnaest igraèa, u dobi izmeðu 20 i 33 godine. Veæina igraèa
ujedno suigraèi malonogometnih klubova u zadarskoj
županijskoj ligi. Utakmice KMNL-a igrale su se na
igralištima na Smiljevcu, Belafuži i Novom Bokanjcu. Don
Marinko Jeleèeviæ, voditelj KMNL-a Sv. Donat, inaèe vratar
6
21. svibnja 2014. broj 20/2014
ika
hrvatske nogometne reprezentacije sveæenika, zahvalio je na
podršci sveæenicima Zadarske nadbiskupije i nadbiskupu
Želimiru Puljiæu. Sudionike je uime mons. Puljiæa pozdravio
i pehar pobjedniku uruèio kanonik Stolnog kaptola sv.
Stošije don Sreæko Frka Petešiæ, ohrabrivši sve da nastave na
taj naèin graditi meðusobno zajedništvo i igrati u zahvalnosti
Bogu za darovani talent u sportu. Prigodnu rijeè uputio je i
domaæin i veliki podupiratelj Lige, don Jerolim Lenkiæ,
župnik Ljupèa, u èijoj je župnoj kuæi, nakon finala i dodjele
pehara, prireðen agape za finalne sudionike KMNL-a. Na
poèetku susreta, na igralištu je pjevana hrvatska himna te
minutom šutnje odana poèast i molitva za žrtve Bleiburga.
Rukovoditelji ERSTE Grupe u Hrvatskoj volontirali za
Caritas Zagrebaèke nadbiskupije
Zagreb, 16.5.2014. (IKA) - Veæ treæu godinu zaredom
rukovoditelji ERSTE Grupe u Hrvatskoj volontiraju u akciji
ureðenja interijera Caritasovih kuæa. Ove godine su radili na
Trešnjevci i u Brezovci, od 12. do 16. svibnja. Ukupno
pedeset i osam djelatnika ERSTEGrupe (Erste Banka, Erste
Card Club i sIT Solutions HR) u pet dana darovali su 464
volonterska sata bojajuæi unutarnje zidove prostorija Kuæe
Trešnjevka i Kuæe bl. Alojzija Stepinca. Sav potreban
materijal potrošen za bojanje oko 1584 m2 životnog prostora
Caritasovih korisnika - djece i mladih bez odgovarajuæe
roditeljske skrbi na Trešnjevci te djece i odraslih osoba s
tjelesnim i mentalnim ošteæenjem u Brezovici takoðer je
donirala ERSTE banka. Ova suradnja s Caritasom
Zagrebaèke nadbiskupije Erste&Steiermärkische Bank d.d.
zapoèela je 2011. godine, kada je èetrdeset djelatnika
volontiralo obavljajuæi soboslikarske i lièilaèke poslove u
kuæi u Vukomercu. U lipnju 2012. godine dvadesetak
djelatnika Banke volontiralo je bojeæi veliku zajednièku
prostoriju za druženje u Kuæi sv. Franje u Vugrovcu.
Sv. Ivan Nepomuk proslavljen u Saborskom
Saborsko, 16.5.2014.
(IKA) - Herojsko mjesto iz
Domovinskog rata i najviša župa Gospiæko-senjske biskupije
Saborsko sveèano je proslavila blagdan svog nebeskog
zaštitnika sv. Ivan Nepomuk. Misno slavlje predvodio je
odgajatelj
bogoslova
u
franjevaèkom
samostanu
Hercegovaèke franjevaèke provincije u Zagrebu fra Svetozar
Kraljeviæ
u suslavlju mjesnog župnika fra Slavka
Antunoviæa, župnika i dekana ogulinskog vlè. Roberta
Zuboviæa i sveæenika Ogulinskog dekanata. Kao i kod
velikog borca za ispovjednu tajnu sv. Ivana Nepomuka koji
je zbog èuvanja tajne platio životom i muèenièkom smræu i
u svakom od nas se istovremeno krije i nadmeæe kralj koji
želi znati tuðe tajne ali sv. Ivan koji ih štiti. Èesto smo vrlo
znatiželjni, èitamo crne kronike i traèeve i zanimamo se za
intime drugih. Posebno je to snažno u današnjem vremenu u
kome nije lako èuvati intimnost i integritet bližnjih. Svaki
smo dan u kušnji da uèinimo nešto loše i da obezvrjeðujemo
jedni druge. Pravi zadatak za sve nas je odgojiti pastira u
sebi da èuva onaj drugi, lošiji dio naše osobe, istaknuo je fra
Svetozar u propovijedi stavljajuæi svima za uzor sv. Ivana
Nepomuka. Na poèetku mise moljene su litanije za poginule
Saborèane u Domovinskom ratu kao i odrješenje grijeha.
Nakon mise sveæenici su nazoèili danu opæine Saborsko i
programu uèenika mjesne podruène škole o nekadašnjim
obièajima vezanim uz vjenèanja. Misi su nazoèili i
predstavnici mjesnih i županijskih vlasti.
ika
Omiš proslavio Sv. Ivana Nepomuka
Omiš, 16.5.2014. (IKA) - Velikim sveèanim ophodom
praæenim zvonjavom crkvenih zvona zapoèela je 16. svibnja
proslava blagdana sv. Ivana Nepomuka, nebeskog zaštitnika
grada Omiša, kada se ujedno slavi i Dan grada. U ophodu sa
sveèevim kipom sudjelovali su sveæenici, ovogodišnji
prvoprièesnici i krizmanici, ministranti, izviðaèi, djevojke i
momci u starim nošnjama omiške zagore i poljièkoga kraja,
pripadnici DVD-a, omiški gusari, predstavnici gradske i
županijske vlasti te brojni vjernici. Procesiju i središnje
euharistijsko slavlje u sv. Mihovila arkanðela predvodio je
splitsko-makarski nadbiskup i metropolit Marin Barišiæ. U
koncelebraciji su bili poljièki dekan don Vladimir Ðurderija,
gvardijan omiškog samostana fra Filip Budiæ te petnaest
sveæenika na èelu s župnikom don Ljubom Bodrožiæem i
sužupnikom don Ivanom Baniæem. U homiliji nadbiskup
Barišiæ govorio je o važnosti oèuvanja obitelji te o
poteškoæama u kojima se obitelj nalazi danas. Naglasio je
kako je obitelj kroz stoljeæa naišla na brojne poteškoæe, a
sada se nalazi u modernom vremenu koje je napada, koje se
na nju okomilo, osiromašilo, ugrozilo i ponizilo. "Moderno
vrijeme najprije je obitelji oduzelo vjeru koju je stoljeæima
prenosila s koljena na koljeno. Napadnuto je braèno i
obiteljsko zajedništvo te meðusobna vjernost braènih
drugova. Ukinuta je otvorenost prema novom životu, kao da
se izgubila ljubav prema djeci. Time je nestao mir i radost, a
obitelj je postala strana i siromašna", upozorio je. Slikovito
usporedivši obitelj sa èovjekom koji je išao iz Jeruzalema
prema Jerihonu, u prispodobi o dobrom Samaritancu,
nadbiskup je kazao da obitelj na tom putu susreæe jednog
sociologa koji ju analizira i donosi zakljuèak da izumire.
Potom tu izmuèenu obitelj susreæe i sveæenik koji joj
prigovara da se trebala jaèe oduprijeti. Nailazi i psiholog koji
procjenjuje da je bolje da se obitelj raspada jer je u toj
instituciji èovjek bio zarobljen. No, nadbiskup istièe da je još
netko na putu obitelji, sam Gospodin koji se zaustavlja, vida
joj rane uljem i vinom, svojim milosrðem i praštanjem,
uzima je na ramena i nosi je Crkvi i kaže 'Sve sam za nju
platio svojom krvlju. Uèinite sve za nju. Ne ostavljajte je veæ
je hranite mojoj rijeèju i kruhom života'. "Svoju ljubav
Gospodin je vezao za obitelj. Sakramenat braka svjedoèi tu
ljubav Božiju prema èovjeku. Ona obogaæuje naše
zajedništvo i odreðuje našu povijest i buduænost i taj
sakrament èovjek ne smije mijenjati", kazao je nadbiskup i
nadodao da u braku uvijek mora biti prisutan Bog koji
olakšava i ohrabruje kada nije lako. Preprièavši život i
muèenièku smrt sv. Ivana Nepomuka, nadbiskup je pozvao
da poput njega, svi ustanu u zaštitu obitelji koja je sveti
temelj cijelog naroda. Na kraju misnog slavlja okupljenima
se obratio župnik don Ljubo Bodrožiæ koji se zahvalio i
pozdravio nadbiskupa i prisutne sveæenike, gradonaèelnika
Omiša dr. Ivana Kovaèiæa i njegove suradnike, predsjednika
gradskog vijeæa dr. Zvonko Moèiæa i sve vijeænike,
predstavnike kulture, prosvjete, gospodarstva, sporta, raznih
udruga, sve goste, prijatelje i nadasve Omišane. "Slaviti
blagdan sveca znaèi dozvati sebi u svijest da smo svi
pozvani biti sveti jer nitko za to nije predodreðen", kazao je
župnik i nadodao kako je sv. Ivan Nepomuk zaštitnik
ispovjednika, sveæenika, te pozao sve da mole za duhovna
zvanja. Svima je èestitao nebeskog zaštitnika i dan grada
Omiša. Misno slavlje pjesmom je obogatio mješoviti župni
zbor pod ravnanjem prof. Rozarije i uz orguljsku pratnju s.
Maksencije. Omiš se za proslavu svoga zaštitnika pripremao
devetnicom u sklopu koje je održana sveèana trodnevnica,
misna su slavlja predvodili don Ljubo Bodrožiæ i don Ivan
Baniæ, a propovijedali su ðakoni don Nikola Mikaèiæ, don
Ivan Ðonliæ i don Ante Bitunjac.
Domovinske vijesti
Priznanja franjevcu i župi u povodu Dana grada
Slavonskog Broda
Slavonski Brod, 16.5.2014. (IKA) - Na sveèanoj sjednici
Grada Slavonskog Broda u petak, 16. svibnja u povodu
proslave Dana Grada i njegova nebeskog zaštitnika sv. Ivana
Nepomuka, najveæe javno priznanje-povelju poèasnog
graðanina Grada dodijeljeno je fra Domagoju Šimunoviæu,
sveæeniku franjevaèke provincije sv. Æirila i Metoda.
Povelju je dobio za 50 godina sveæenièkog djelovanja od
kojih 30 godina u Slavonskom Brodu za sveukupan prinos
na kulturnome, vjerskom, znanstvenom i prosvjetnom životu
grada i njegovih graðana te promicanju vrijednosti, položaja
i ugleda grada Slavonskog Broda.
Grb Grada Slavonskog Broda dodijeljen je župi Duha
Svetoga u Malom Parizu koja ove godine proslavlja 50.
obljetnicu djelovanja, za njezin nezamjenljiv izvor duhovne
pomoæi, humanitarnog, plemenitog i svekolikog djelovanja
na dobrobit zajednice i društva.
Citirajuæi u svojoj zahvali u ime laureata sv. Franju Asiškog,
koji je rekao: "Braæo, do sada nismo uèinili ništa, vrijeme je
da poènemo", fra Domagoj je istaknuo da im ta nagrada
treba biti poticaj da ne gledaju što su uèinili, nego da nastave
još više doprinositi svom gradu i njegovim stanovnicima.
Laureatima
su
nagrade
uruèili
slavonskobrodski
gradonaèelnik Mirko Duspara i Davor Gruber, predsjednik
Gradskog vijeæa.
Sveèanosti je uz ostale uzvanike, meðu kojima predstavnici
gotovo svih vjerskih zajednica u gradu, nazoèio i ðakovaèkoosjeèki nadbiskup Ðuro Hraniæ.
Blagdansku misu istoga je dana u bolnièkoj kapelici Sv.
Ivana Nepomuka predvodio Ivan Leniæ, dekan i župnik župe
Gospe Brze Pomoæi.
Biskup Škvorèeviæ posjetio poplavljeni pleternièki kraj
Caritas Požeške biskupije u koordinaciji sa župama pomaže
unesreæenima
Požega, 16.5.2014. (IKA) - Rijeka Orljava i njezine pritoke
iznenada su u noæi 15. na 16. svibnja donijele u požeški kraj
velike kolièine vode koje su uzrokovale poplavu u pojedinim
gradskim i prigradskim dijelovima Požege, napose u
Mihaljevcima i Trenkovu. Najveæa poplava nastala je u
mjestu Gradac u pleternièkoj župi gdje je velik broj kuæa iste
noæi veoma brzo bio poplavljen te stanovništvo nije moglo iz
njih spasiti gotovo ništa. Privremeni smještaj ugroženih ljudi
organiziran je u mjesnom djeèjem vrtiæu i u pleternièkoj
školi gdje su opskrbljeni s najpotrebnijim jelom i piæem.
Veæina ugroženih se smjestila kod svoje rodbine a jedan dio
se još uvijek zadržava u višim dijelovima svojih kuæa.
Požeški biskup Antun Škvorèeviæ u pratnji pleternièkog
župnika Antuna Æorkoviæa i ravnatelja Caritasa Požeške
biskupije Gorana Lukiæa posjetio je 16. svibnja poplavljeno
podruèje. Vozilom Interventne policije prošao je predjelom
Ivandvor gdje je na nekoliko mjesta voda presjekla cestu
koja vodi prema Buku i Ðakovu a velik broj kuæa poplavila.
Hrvatska vojska sa stotinjak vojnika i s mjesnim
dobrovoljcima puni vreæe s pijeskom da bi se na nekim
mjestima pokušalo sprijeèiti vodu da uðe u još nepoplavljene
kuæe. Ali silina kojom voda teèe preko ceste i kroz mjesto te
kiša koja nemilosrdno pada èine taj posao gotovo uzaludnim.
Biskup se nakon razgledavanja poplavljenih kuæa zaustavio
u razgovoru s vojnicima i domaæim dobrovoljcima koji su
složni u tome da je trenutaèno jedva moguæe bilo što uèiniti
u oèuvanju od poplave jer je voda nastupila iznenadno, nego
da valja spašavati i pomagati ljude. Potom je biskup posjetio
najugroženiji dio Gradca, gdje vojska s jednim èamcem a
Gorska služba spašavanja s drugim èamcem pokušavaju iz
21. svibnja 2014. broj 20/2014
7
Domovinske vijesti
poplavljenih kuæa izvesti one koji ih nisu ranije napustili a
dobrovoljci na bagerima nastoje uz prijevoz vreæa s
pijeskom dijeliti kruh i vodu onima koji se još nalaze u
kuæama. Voda je usred Gradca odnijela i dio željeznièkog
kolosijeka te još uvijek teèe izmeðu kuæa, kroz dvorišta
preko vrtova i njiva nanoseæi im neprocjenjivu štetu. Biskup
se zadržao u razgovoru kod jedne obitelji koja je na granici s
vodom koja potapa dvorišta i vrtove, nije im ušla u kuæu
izvana nego podzemnim putem probija podove te se stalnim
njezinim izbacivanjem uspijeva prostorije saèuvati od
potpune poplavljenosti.
Vode rijeke Orljave spajaju se s vodama rijeke Londže te
prijete poplaviti prve kuæe u mjestu Frkljevci na cesti Požega
– Slavonski Brod. U razgovoru s vlasnicima ugroženih kuæa,
kao i s drugima ugroženim stanovnicima pleternièkog kraja
biskup se mogao uvjeriti kako veæina ljudi nastoji s
odreðenim mirom prihvatiti stanje nepogode i uèiniti ono što
može. Kod bake Ane Brekalo biskup je zatekao i
pleternièkoga župnog vikara Ivana Certiæa gdje se cijela
obitelj okupila na molitvu. Svi se slažu u tome da je za sada
ljudima pogoðenim nesreæom pružena prva pomoæ, a da æe
se nakon povlaèenja vode iz kuæa i dvorišta moæi utvrditi
prava šteta i potrebe. Caritas Požeške biskupije trenutaèno æe
u koordinaciji sa župom Pleternica i drugim èimbenicima
pružiti pomoæ unesreæenima u vodi i najosnovnijim
živežnim potrepštinama a potom æe u obnovi nakon poplave
u okviru svojih moguænosti nastojati najpotrebnijima pomoæi
da mogu nastaviti živjeti u svojim domovima. Biskup je
prihvatio župnikov prijedlog da se unatoè velikoj nevolji
koja je pogodila župu Pleternica sljedeæe nedjelje održi
sveèanost prve svete prièesti te da se za devetero djece s
poplavljenog podruèja organizira zajednièka obiteljska
proslava u župnim prostorima.
Na podruèju Požeške biskupije, pored pleternièke župe,
poplavom je istodobno zahvaæen lipièki i pakraèki kraj gdje
je stanovništvo djelomice iseljeno i gdje su nastale velike
materijalne štete. Tako je u kratkom vremenu nakon
prošlotjedne poplave u Bokšiæ Lugu nevrijeme nanijelo
velike nevolje podruèju zapadne i srednje Slavonije te se
oèekuje da æe društvo solidarno priteæi u pomoæ pogoðenim
obiteljima kako bi one obnovile kuæe i ponovno zasijale
njive.
Svetkovina sv. Ivana Nepomuka zaštitnika župe u
Vrbovskom
Vrbovsko, 16.5.2014.
(IKA) – Svetkovina sv. Ivana
Nepomuka zaštitnika župe u Vrbovskom sveèano je
proslavljena 16. Svibnja. Sveèano euharistijsko slavlje u èast
zaštitnika župe predslavio je vlè. Dino Rupèiæ, župni vikar iz
Župe Sv. Križa iz Ogulina, uz suslavlje više sveæenika
Delnièkog dekanata. U propovijedi je govorio o sv. Ivanu
Nepomuku – muèeniku ispovjedne tajne, svecu šutnje, te
posebno protumaèio simbol prsta na usnama kod toga sveca,
kao simbol vrijednosti šutnje i vjernosti.
Nakon mise proslava je nastavljena u prostorijama dvorišne
zgrade u kojoj su, posebno za ovu priliku, probijeni unutarnji
zidovi kako bi vjernici bili pošteðeni kiše. Uz toplu zakusku,
ugodno druženje vjernika i gostiju animirao je Puhaèki
orkestar DVD-a Vrbovsko.
Za župnu svetkovinu vjernici su se pripremali molitvenoklanjateljskim trodnevljem.
.
8
21. svibnja 2014. broj 20/2014
ika
500. obljetnica ustolièenja Petra Berislaviæa kao
hrvatskog bana
Trogir, 16.5.2014. (IKA) - Na inicijativu i organizaciju
udruge Velur iz Trogira te župe sv. Jakova apostola iz
Trogira, uz suorganizaciju OŠ „Petar Berislaviæ" i Matice
Hrvatske – ogranak Trogir, 16. svibnja održan je vjersko –
znanstveno – kulturni program povodom 500. obljetnice
ustolièenja bana i biskupa Petra Berislaviæa – trogirskog i
hrvatskog velikana, koji je položio život na oltar Domovine.
Sveèano misno slavlje u katedrali Sv. Lovre predvodio je fra
Gabrijel Hrvatin Jurišiæ uz koncelebraciju župnika
slavljenièke župe fra Nediljka Jerkana, trogirskog dekana
don Pavla Piplice i fra Ferde Jukiæa uz pratnju mladog
župnog zbora župe sv. Jakova kojim ravna maestrica Ivana
Milin. U propovijedi fra Gabrijel je govorio o Trogiru i
trogirskim velikanima kao što su: sv. Ivan Trogirski – prvi
trogirski biskup, Radovan – graditelj trogirske katedrale,
blaženi Augustin Kažotiæ – prvi hrvatski blaženik, Blaž
Jurjev Trogiranin – jedan od najistaknutijih slikara
Dalmatinske umjetnièke škole, Andrija Aleši – koji je
izgradio krstionicu u trogirskoj katedrali, Nikola Firentinac –
èije je djelo kapela sv. Ivana Trogirskog, Ivan Duknoviæ –
koji se proslavio sa svojim djelima na dvorima u Rimu i
Budimu, Ivan Luciæ – prvi èovjek koji je napisao modernu
znanstvenu povijest Hrvatske. Meðu takve velikane spada
ban i biskup Petar Berislaviæ. Bili su duboki vjernici,
karakterni ljudi, znanstvenici europskog formata i domoljubi
koji su se borili za interese svoga naroda i domovine. Nakon
sveèane mise u gradskoj Loži prireðen je znanstveno –
kuturni program na kojem su položeni vijenci i svijeæe
ispred reljefa bana i biskupa Petra Berislaviæa. U programu
su govorili: ravnateljica Gordana Cvitanoviæ, župnik fra
Nediljko Jerkan, predsjednik udruge VELUR Ivan
Marjanica, dogradonaèelnik Radovan Slade Šiloviæ,
predstavnica Matice Hrvatske – ogranak Trogir prof. Danka
Radiæ, a recitirali su: Vanja Aranza, Davor Kostoviæ i
povijesna grupa OŠ „Petar Berislaviæ".
Znanstveno predavanje održao je prof. fra Gabrijel Jurišiæ te
istaknuo da grad, župa sv. Jakova gdje je biskup i ban Petar
Berislaviæ u crkvici Gospe kraj mora održao svoju mladu
misu, škola koja nosi njegovo ime imaju s dužnost i obvezu
proslaviti 2020. godine 500. obljetnicu smrti biskupa i bana
Petra Berislaviæa te organizirati meðunarodni simpozij u
njegovu èast.
Hrvatski ban i biskup Petar Berislaviæ roðen je u Trogiru
1475. godine i muèenièki preminuo na Vražjoj Gori 1520.
godine. Postaje Veprimskim biskupom 1512., a 1514.
hrvatskim banom. Bio je na glasu kao gorljivi zaštitnik
katolièke vjere, neustrašivi branitelj Domovine i oštroumni
državnik.
Otoèac: Vjerouèitelji o ishodu uèenja
Otoèac, 17.5.2014. (IKA) - Treæe ovogodišnje struèno
vijeæe vjerouèitelja osnovnih i srednjih škola s prostora
Gospiæko-senjske biskupije održano je 17. svibnja u Otoècu.
Nakon pozdrava voditelja struènog vijeæa za vjerouèitelje u
srednjim školama Daria Košæaka, molitveni uvod pripremila
je voditeljica za osnovne škole Ivona Renduliæ, nakon èega
je viši savjetnik za vjeronauk u AZOO Tomislav Tomasiæ
predstavio glavnu temu skupa a to je "Povezivanja ishoda
uèenja, nastavnih metoda i vrednovanja" o kojoj je govorila
psihologinja iz OŠ Podmurvica u Rijeci Nada Kegalj.
Definiranje ishoda uèenja, njegovo planiranje i vrednovanje
najvažnija je stvar u procesu uèenja koji treba prilagoditi
moguænostima i interesima uèenja. Bitno je konstruktivno
povezati ishod uèenja, nastavne metode i procjenjivanje.
ika
Naglasak kod vjeronauka treba biti na odgojnoj sferi ili
podruèju. Svako planiranje poèinje s jasnom slikom ishoda
a na temelju razine znanja definirane su strategije. Istaknut je
znaèaj planiranja vezan za emocionalnu stabilnost uèitelja ali
i uèenika te procjene ishoda uèenja. Pravog se uèitelja
prepoznaje prema topolom odnosu s uèenicima, humoru,
struènosti, razumijevanju uèenika i vedrom raspoloženju,
zakljuèila je psihologinja Kegalj.
Slijedili su primjeri dobre prakse dvoje vjerouèitelja koji su
položili struèni ispit. Viši savjetnik Tomasiæ je najavio
struèno osposobljavanje za vjerouèitelje pripravnike te o
stanju s primjenom graðanskog odgoja od naredne školske
godine. Susret je zakljuèio predstojnik Katehetskog ureda
vlè. Nikola Turkalj. On je predstavio ovogodišnje pastoralno
geslo biskupije - odgoj za slobodu u znaku križa.
Biskup Štambuk pohodio župu Oèišæenja BDM u Dolu
na Braèu
Dol, 17.5.2014. (IKA) – "Prvo Mariji želimo uputiti svoj
pozdrav, Njoj koju ova župa posebno èasti i kojoj se moli.
Želim da vam dobri Bog dade potrebite milosti kako biste
ustrajali u dobru, te rasli u ljudskim i kršæanskim
vrijednostima", rekao je hvarski biskup Slobodan Štambuk
predvodeæi u subotu 17. svibnja misno slavlje u župi
Oèišæenja Blažene Djevice Marije u Dolu na Braèu. U
prigodi pohoda biskupa Štambuka toj župi Braèkoga
dekanata smještenoj u dubokoj dolini, a koja broji svega 130
župljana, okupili su se brojni vjernici, posebno Doljani iz
okolnih braèkih župa ispunivši župnu crkvu. Uz mons.
Štambuka koncelebrirao je kanonik Stolnoga kaptola mons.
Ante Jelinèiæ, dok su liturgijsko pjevanje predvodili dolski
Puèki pjevaèi koji njeguju "a capella" pjevanje.
U homiliji biskup Štambuk je potaknuo okupljene vjernike
na razmišljanje o važnosti vjere u Isusa Krista, posebno u
vremenu koje pred vjernike stavlja posebne izazove:
"Usuðujem se reæi kako je danas teže biti istinski vjernik
nego u vrijeme komunizma u kojemu smo znali tko je tko.
Ovo je vrijeme nekako prevrtljivo. Dogaðaji u svijetu, ali i u
nas, uvelike nas upozoravaju i potièu na preispitivanje
našega odnosa prema vjeri u Isusa Krista", rekao je uz ostalo
biskup Štambuk. Sa zabrinutošæu je podsjetio na nedavni
dogaðaj u Nigeriji u kojoj je oteto 200 djevojaka, te se od
njih tražilo da se odreknu svoje vjere. "To je svijet u kojemu
mi živimo. I naša je Domovina nakon dobivanja slobode
poèela slobodnije živjeti, ali samo izvana, na vanjštini.
Iznutra, u njezinu biæu, smijemo primjetiti da je ostao isti
sadržaj", upozorio je hvarski biskup, pozvavši vjernike na
molitvu za osnaženje vlastite vjere i ljubavi prema Isusu
Kristu.
U tome kontekstu podsjetio je, nadalje, na izbor novoga
predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koji
je u javnosti najavio da podržava biblijske vrijednosti, a
zbog èega je bio izložen medijskim napadima. Osvrnuo se i
na medijske napade na osnovnu školu u Omišu i njezine
uèitelje koji su uèenike 8. razreda vodili na duhovnu obnovu,
te se, pritom, zapitao u kojemu to i kakvomu društvu živimo.
"Neka nam Majka Božja koja je na proèelju dolske crkve i
župe, te koju Doljani posebno mole i slave, pomogne da
razumijevajuæi dogaðaje u svijetu ostanemo vjerni zdravim
korijenima naše vjere", poruèio je biskup Štambuk.
Na kraju misnoga slavlja mjesni župnik Marko Planèiæ uime
župne zajednice èestitao je biskupu srebrni jubilej biskupske
službe, zahvalivši mu pritom na trudu i radu za dobro župe i
Hvarske biskupije. Upoznao je biskupa s radovima na
obnovi dotrajale župne crkve, pozvavši vjernike na daljnju
suradnju i pomoæ.
Domovinske vijesti
Dan obitelji Poreèke i Pulske biskupije
Svetvinèenat, 17.5.2014. (IKA) - U subotu, 17. svibnja, u
organizaciji Ureda za obitelj Poreèke i Pulske biskupije, u
Svetvinèentu je održan biskupijski Dan obitelji. Program je
zapoèeo pobožnošæu krunice. Misno slavlje predvodio je
poreèki i pulski biskup Dražen Kutleša u zajedništvu s
dvanestoricom sveæenika.
Od pontifikata sv. Ivana Pavla II. Crkva pridaje posebnu
pozornost obitelji, svjesna da život, društvo i Crkva poèiva
upravo na obitelji, rekao je biskup na poèetku homilije.
Ljubav, zajednièko dobro i nastavak života kroz potomstvo
temelj su obitelji sagledane i u crkveno pravnoj perspektivi,
te nedostaju li toga, èine argumente za eventualnu ništavnost
ženidbe, rekao je biskup i obrazložio kako je jednakost kao
temelj u sklapanju ženidbe na kojoj se temelji i civilno
zakonodavstvo u veæem dijelu svijeta zasluga upravo
Katolièke crkve. Biskup je nadalje naglasio kako ljubav kao
snaga katolièkih obitelji mora poèivati na povjerenju jer je
samo odnosima koje karakteriziraju iskrenost i vjernost
moguæe nadvladati životne poteškoæe. Kršæanske su obitelji
nadalje pozvane prihvatiti i nositi svoj križ, odreæi se nekih
svojih osobnih komoditeta u ime dobrobiti obitelji i
obiteljskog zajedništva. Za skladan obiteljski život potrebno
je i opraštanje, upravo prema nauku Crkve, rekao je biskup.
Spomenuo je i raspravu na temu rodne ideologije, istaknuvši
kako možda izgleda suvišno naglašavati ono što je prirodno i
logièno, te kao takvo navedeno i u Bibliji, no Crkva po
naravi svoga poslanja, ne može nikada pristati na prisilu
prihvaæanja grijeha kao neèeg dobrog i normalnog. Crkva æe
oprostiti grješniku, ali æe uvijek osuditi grijeh.
Crkva pridaje obitelji posebnu pažnju, jer obitelj je zjenica
Crkve. Da nema obitelji, ne bi bilo ni Crkve ni države, i
znajte biti ustrajni i moliti Boga da i u ovim teškim
ekonomskim neprilikama obitelji budu spremne prihvatiti
život, jer je upravo život najveæe dobro na ovome svijetu.
Biskup je pozvao okupljene da se pomole za svoje obitelji,
kako bi te obitelji bile kuæe na kamenu a ne kuæe na pijesku,
jer èvrsta obitelj jest temelj Crkve i društva, ali i temelj
svake osobe koja se u njoj može izgraditi i posvetiti. I naš
blaženi Miroslav Bulešiæ je izrastao u obitelji i u obitelji je
dobio zvanje, te izrastao do takve izvanredne duhovne
razine.
Uslijedila je obnova krsnih obeæanja, te posebno bogat
prinos darova tijekom kojeg su obitelji iz raznih dekanata
biskupije prinijele krunicu, raspelo, sliku Svete Obitelji, ulje,
vodu, vino i kruh.
Na kraju je proèelnik Vijeæa za obitelj preè. Rikard Lekaj
predvodio molitvu za obitelj.
Po završetku misnog slavlja sudionici Dana obitelji su u
ophodu obišli prostor iza oltara gdje se nalaz talar koji je
blaženi Bulešiæ nosio u trenutku pogibije, jastuk natopljen
njegovom krvlju, te komad žbuke poprskan krvlju, iz župnog
ureda u Lanišæu.
Uslijedio je glazbeni dio programa u povijesnom
svetvinèentskom kaštelu Grimani Morosini. Nastupili su
djeca iz pulskog vrtiæa Maslaèak, sestre Kristina Jurman
Ferlin i Paola Jurman, Eleonora Dobroviæ, Patrizia Sfettina
Jurman, te Davor i Vesna Terziæ koji su ujedno bili i
voditelji programa.
Slavlje prvih redovnièkih zavjeta u samostanu sestara
Sv. Križa u Ðakovu
Ðakovo, 17.5.2014. (IKA/TU) - Za vrijeme sveèanoga
euharistijskog slavlja, koje je u subotu 17. svibnja u
samostanskoj crkvi Presvetoga Srca Isusova u Ðakovu
predvodio nadbiskup u miru Marin Srakiæ, prve redovnièke
21. svibnja 2014. broj 20/2014
9
Domovinske vijesti
zavjete položile su s. Gita Klobuèar iz Starih Mikanovaca, s.
Vesna Stojanoviæ iz Babine Grede i s. Mirjam Jerkoviæ iz
Zagreba, a primila ih je provincijalna poglavarica Milosrdnih
sestara sv. Križa, s. M. Amalija Kupèeriæ.
Uz okupljenu zajednicu sestara, na sveèanoj misi
koncelebriralo je dvadesetak sveæenika, a bili su prisutni
brojni gosti, uzvanici, roditelji, rodbina, prijatelji i znanci
slavljenica te župnici sa župljanima iz župe Odra/Zagreb i iz
župe Babina Greda. Slavlje je uzvelièao samostanski zbor
sestara pod ravnanjem s. Svjetlane Paljuševiæ.
U svojoj homiliji nadbiskup Srakiæ govorio je o
vrijednostima posveæenog života: molitvi, zavjetima i
zajednici, koje èine jedan život i jedno poslanje. Posvijestio
je da svako pomlaðivanje unosi novi duh u jednu redovnièku
zajednicu, a samim time i u Crkvu. Poslanje zavjetovanica
nije samo izbor jednog osobnog puta nego se bitno tièe
zajednice i služi izgradnji cijele Crkve. Nadbiskup je
novozavjetovanice potaknuo na vjernost i ustrajnost na
zapoèetom putu unatoè svim zaprekama koje se na njemu
mogu pojaviti.
Po završetku sveèanog euharistijskog slavlja nadbiskup i
prisutni sveæenici izrazili su svoje èestitke sestrama, a potom
kod zajednièkog stola èestitala je rodbina i uzvanici.
Slavlju zavjeta prethodile su duhovne vježbe koje je vodio
fra Robert Perišiæ, OFM, župnik u Sigetu/Zagreb. Dan uoèi
prvih zavjeta, na dan bl. majke M. Terezije Scherer, 16.
svibnja, na misi koju je predvodio fra Robert Perišiæ, s.
Elfrida Abazi obnovila je u krugu zajednice sestara svoje
zavjete na tri godine. Propovjednik je nadahnuto govorio o
preobražajnoj snazi Isusove ljubavi koja nas oblikuje putem
svoga Križa. Istaknuo je da ona donosi radost koja je snaga
za istinski život i svjedoèenje.
Slavlja zavjeta izvor su radosti i zahvalnosti Gospodinu koji
je zajednicu Milosrdnih sestara sv. Križa obdario novim
èlanovima te što i danas ima onih koji su spremni odazvati
se Gospodinu i po redovnièkom posveæenju biti na službu
drugima.
Misa za bana Jelaèiæa
U Novim Dvorima u Zaprešiæu obilježena 155. obljetnica
smrti velikog hrvatskog bana
Zaprešiæ, 18.5.2014. (IKA) - Sveèanim euharistijskim
slavljem u nedjelju 18. svibnja u Novim Dvorima u
Zaprešiæu obilježena je 155. obljetnica smrti velikog
hrvatskog bana Josipa Jelaèiæa. Misu zadušnicu predvodio je
zaprešiæki dekan Ivan Frkonja u koncelebraciji s vlè. Ilijom
Èabrajom i uz asistenciju trajnog ðakona Ilije Nikoliæa. U
propovijedi je prof. Èabraja rekao da je hrvatski narod dao
mnoge velikane, a meðu kojima se posebno istièe lik bana
Jelaèiæa što se posebno istaknulo zvonjavom velikog zvona
na zagrebaèkoj katedrali kada je preminuo u noæi izmeðu 19.
i 20. svibnja. "Hrvatski ban Josip Jelaèiæ bio je i vjernik, a
svome vremenu dao je poseban peèat od kojeg i za ovo naše
vrijeme možemo mnogo toga nauèiti. Grad Zaprešiæ treba
èuvati veliku povijesnu baštinu bana Jelaèiæa a u tom
kontekstu pozitivnih vrijednosti kao društvo i država
trebamo graditi sretniju i ljepšu buduænost", istaknuo je prof.
Èabraja. Sveèano misno slavlje pjesmom je animirao
Mješoviti zbor "sv. Cecilije" iz župe sv. Petra pod vodstvom
s. Mirele Ilièiæ. Nakon euharistijskog slavlja na obiteljskoj
grobnici Jelaèiæa izaslanstvo grada Zaprešiæa na èelu s
gradonaèelnikom Željkom Turkom i ostalim gradskim
institucijama položili su cvijeæe i upalili svijeæe.
10
21. svibnja 2014. broj 20/2014
ika
Biskup Štambuk pohodio župu Gospe Karmelske u Milni
na Braèu
U homiliji hvarski biskup osvrnuo se na obilježavanje žrtava
Bleiburga i Križnoga puta, ustvrdivši da se u našemu
društvu neki neprimjereno odnose prema žrtvama Bleiburga,
i kao da zaboravljaju da je žrtva uvijek žrtva bez obzira na
boju kože i ljudski status
Milna, 18.5.2014. (IKA) – Na 5. vazmenu nedjelju, 18.
svibnja, hvarski biskup Slobodan Štambuk pohodio je župu
Gospe Karmelske u Milni u tijeku svojega boravka na otoku
Braèu. U toj župi Braèkoga dekanata, smještenoj na
zapadnoj obali otoka, biskup Štambuk slavio je misu uz
sudjelovanje vjernièkoga mnoštva. "Na poèetku vam želimo
uputiti èestitke uz 25. obljetnicu biskupske službe, zahvalni
što ste kroz posjete našoj župi bili dobar pastir ovoga maloga
stada. Neka vas u vašoj službi prati zagovor Majke Marije",
rijeèi su dobrodošlice koje je na poèetku misnoga slavlja
biskupu Štambuku uime župne zajednice uputila župljanka
Maja Bonaèiæ Proti.
Zahvaljujuæi župnoj zajednici na rijeèima dobrodošlice i
upuæenoj èestitki uz srebrni jubilej biskupske službe, mons.
Štambuk potaknuo je vjernike na razmišljanje o vjernièkim
pravima i obvezama unutar Crkve, usredotoèivši svoj govor
na važnosti odnosa prema vjeri i življenju vjere u
praktiènome životu. "Važno je u životu dobro uoèiti potrebu
molitve, mise, pravilnoga odnosa prema Bogu i prema
ljudima. Potrebno je osjetiti da pripadamo Bogu, da smo
Kristovi. U ovo naše vrijeme vrlo je važno pokazati tko smo
i kome pripadamo", rekao je na poèetku homilije mons.
Štambuk, ustvrdivši da ovo vrijeme stavlja izazove pred
kršæane.
Podsjetio je na Susret hrvatske katolièke mladeži u
Dubrovniku na koji se 26. i 27. travnja ove godine okupilo
više od 35 000 mladih, te dodao: "Ali, što poslije? Kako æe
to izgledati život naših mladih poslije? Dragi mladi,
primjeæujete kako živimo u èudnomu vremenu. U ovomu
našemu vremenu puno toga smrdi i zaudara", upozorio je, uz
ostalo, hvarski biskup, podsjetivši na neke suvremene
dogaðaje i zbivanja u svijetu i kod nas. U nastavku homilije
osvrnuo se na obilježavanje žrtava Bleiburga i Križnoga
puta, ustvrdivši da se u našemu društvu neki neprimjereno
odnose prema žrtvama Bleiburga, i kao da zaboravljaju da je
žrtva uvijek žrtva bez obzira na boju kože i ljudski status.
Primijetio je, pritom, da se prihvaæa samo ono što nekima
odgovara. "Istina je uvijek istina, laž je uvijek laž, a pravda
je uvijek pravda, kao što i nepravda uvijek ostaje nepravda.
Jeste li toga svjesni, dragi vjernici? Gdje mi to živimo kada
su u pitanju ljudske i kršæanske vrijednosti, od ljubavi i
istine, do pravde i mira", zapitao je okupljene vjernike mons.
Štambuk, pozvavši ih da ispravno prepoznavaju znakove
vremena kako bi mogli zauzeti ispravan stav i odnos prema
vjeri.
U tijeku misnoga slavlja mladi župljani animirali su
molitvene zazive u Molitvi vjernika, dok su na poèetku
euharistijske službe na oltar prinijeli kruh, vino, zemlju,
more i cvijeæe. Na kraju liturgijskoga slavlja župljanka
Fanica Lekiæ uruèila je biskupu prigodni dar. U zahvalnoj
rijeèi mjesni župnik Tonèi Kusanoviæ izrazio je radost zbog
biskupova pohoda župi, zaželjevši mu pritom puno strpljenja
u pastirskoj službi, te da "kao otac svu djecu jednako voli".
Na misi je pjevao župni zbor pod ravnanjem s. Blandine
Rakariæ, otpjevavši misu na staroslavenskome jeziku.
.
ika
Kardinal Bozaniæ primio gradonaèelnika Bandiæa
Zagreb, 19.5.2014. (IKA) - Zagrebaèki nadbiskup kardinal
Josip Bozaniæ primio je u ponedjeljak 19. svibnja u
Nadbiskupskom
dvoru
u
Zagrebu
zagrebaèkog
gradonaèelnika Milana Bandiæa.
Na susretu su bili i zagrebaèki pomoæni biskup Mijo Gorski,
gradonaèelnikov savjetnik za vjerska pitanja Stipe Zeba te
moderator Nadbiskupskoga duhovnog stola mons. Nedjeljko
Pintariæ.
Na poèetku susreta kardinal i gradonaèelnik razgovarali su o
aktualnim zbivanjima u Hrvatskoj, posebice o elementarnim
nepogodama koje su zadesile istoèni dio Hrvatske. S
obzirom na razmjere šteta na poplavljenim podruèjima i
potrebe ljudi, usuglasili su se da æe Caritas Zagrebaèke
nadbiskupije i Grad Zagreb zajedno poduzeti konkretne
korake pomoæi potrebnima, posebno u dostavljanju osnovnih
životnih potrepština.
Razgovor se nastavio i oko socijalnih programa, o kojima je
veæ bilo govora na prijašnjim susretima gradonaèelnika i
kardinala. Zbog poveæanog broja zahtjeva roditelja za
smještajem svoje djece u djeèje vrtiæe, dogovoreno je da æe
se u Kašini i Svetoj Klari žurno konkretizirati gradnja djeèjih
vrtiæa.
Osvrnuli su se i na druge aktualnosti s obzirom na suradnju
Nadbiskupije i Grada, priopæio je Tiskovni ured Zagrebaèke
nadbiskupije.
Hrvatski Caritas potièe na pomaganje žrtvama poplava
Zagreb, 19.5.2014. (IKA) - Uslijed velikih materijalnih
stradanja i brojnih ugroženih obitelji i domaæinstava
uzrokovanih poplavama u kontinentalnoj Hrvatskoj
izlijevanjem Save, Hrvatski je Caritas 17. svibnja – odlukom
svojega predsjednika mons. Josipa Mrzljaka – pokrenuo
akciju prikupljanja pomoæi poplavljenima.
U akciju je moguæe ukljuèiti se: uplatom na žiro-raèun
Hrvatskog Caritasa: IBAN HR05 2340 0091 1000 8034 0,
poziv na broj 175; SWIFT PBZGHR2X; pozivom na
donacijski telefon 060 9010 (6,25kn po pozivu, PDV
ukljuèen); on-line uplatama na www.caritas.hr. Graðani se o
ostalim kon-kretnim moguænostima ukljuèenja u akciju
mogu informirati u najbližem biskupijskom ili župnom
caritasu.
Iz Interventnoga fonda Hrvatski je Caritas danas uputio i
100.000 kn namijenih nabavi najnužnijih namirnica za
obitelji postradale u poplavi za koje skrbe Caritas Požeške
biskupije i Ðakovaèko-osjeèke nadbiskupije. Djelatnici i
volonteri biskupijskih, dekanatskih i župnih Caritasa
ukljuèeni su u pomaganje stanovnicima poplavljenih
podruèja. Najteža situacija je na podruèju Županje i opæina
Štitar, Bošnjaci, Drenovci, Vrbanja i Gunja, Slavonskog
Šamca, Ciglenika i Beèica, kao i na pleter-nièkom podruèju
te u Požeškoj kotlini, koja je pod vodom.
Hrvatski Caritas zahvaljuje hrvatskim graðanima koji su u
proteklih nekoliko dana velikodušno darovali svoja novèana
sredstva i ostala materijalna dobra, ponudili smještaj i osobni
angažman u neposrednom pomaganju stradalima na terenu,
kao i svima koji se javljaju i raspituju o pokretanju lokalnih
akcija prikupljanja pomoæi te onima koji nazivaju donacijski
telefon Hrvatskog Caritasa.
"Našim sugraðanima koji su morali napustiti svoje domove i
svima onima kojima strepe za nepos-rednu buduænost i
moraju se suoèiti s bolnim gubitcima, želimo reæi da nisu, i
neæe ostati, sami", poruèuje mons. Fabijan Svalina, ravnatelj
Hrvatskog Caritasa.
Domovinske vijesti
Okružnica ðakovaèko-osjeèkog nadbiskupa Ðure
Hraniæa
Pomoæ stradalima u poplavama na podruèju Ðakovaèkoosjeèke nadbiskupije
Ðakovo, 19.5.2014.
(IKA/TU) - Ðakovaèko-osjeèki
nadbiskup Ðuro Hraniæ uputio je u ponedjeljak, 19. svibnja
okružnicu svim vjernicima i crkvenim ustanovama u
Ðakovaèko-osjeèkoj nadbiskupiji; crkvenim i graðanskim
ustanovama izvan Ðakovaèko-osjeèke nadbiskupije te
udrugama i osobama dobre volje. Tekst okružnice donosimo
u cijelosti:
Svima zahvaljujemo na izrazima solidarnosti i blizine te na
pomoæi koju su pružili stanovnicima poplavljenih župa
Rajevo Selo, Raèinovci i Gunja, preko Caritasa Ðakovaèkoosjeèke nadbiskupije ili na druge naèine.
Na poseban naèin zahvaljujemo lokalnom stanovništvu te
svim graðanskim i crkvenim institucijama, udrugama i
pojedincima koji su pokazali visoku razinu solidarnosti i
pomoæi u izgradnji i sanaciji nasipa te u spašavanju,
smještaju i osiguranju egzistencijalnih potreba ljudi iz
poplavljenih župa, u spašavanju i zbrinjavanju njihovih
životinja te materijalnih dobara.
Pozivamo vjernike i graðane s ugroženih podruèja da s
povjerenjem prihvaæaju i slijede upute nadležnih institucija.
Sve župne zajednice i vjernike pozivamo na molitvu za one
koji su pogoðeni poplavom i za sve one koji im pomažu.
Obiteljima smrtno stradalih u poplavama izražavamo suæut i
svoju molitvenu blizinu.
Koraci i plan pomoæi stradalima u poplavama:
1. Ðakovaèko-osjeèka nadbiskupija je izdvojila 100.000
HRK za potrebe prehrane i osobne higijene stradalog
stanovništva. Pomoæ potrebnima upuæuje preko Caritasa
Ðakovaèko-osjeèke nadbiskupije (koji je u koordinaciji i s
drugim nadležnim institucijama).
2. Graðanske i crkvene institucije, udruge, vjernike i ljude
dobre volje s podruèja Ðakovaèko-osjeèke nadbiskupije te
izvan nje obavještavamo da pomoæ u hrani, odjeæi,
higijenskim potrepštinama, namještaju i bijeloj tehnici (u
ovom trenutku osobito djeèja hrana, pelene, potrepštine za
osobnu higijenu i donje rublje) mogu dostaviti u sljedeæe
sabirne centre Caritasa Ðakovaèko-osjeèke nadbiskupije:
• Osijek, Trg Vatroslava Lisinskog bb (u Tvrði), od 8 do 15
sati (kontakt osoba je gosp. Stevo Ruèeviæ, 095/911 91 16);
• Ðakovo, Petra Preradoviæa bb, od 8 do 15 sati (kontakt
osoba je gosp. Stevo Ruèeviæ, 095/911 91 16);
• Vinkovci, Zvonarska 60, od 8 do 17 sati (kontakt osoba je
gosp. Milan Stjepanoviæ, 099/507 23 13);
• Vukovar, Kralja P. Krešimira IV. bb, od 8.30 do 19 sati
(kontakt osoba je gosp. Ivo Crnjac, 098/939 06 53);
• Donji Miholjac, Župa sv. Mihaela, arkanðela Trg Ante
Starèeviæa 10 (kontakt osoba je župnik, vlè. Josip Antoloviæ,
031/631 305);
• Podvinje, Pastoralni centar Župe sv. Antuna Padovanskog,
Trg svetog Antuna 1. Prikuplja se tijekom cijeloga dana
(kontakt osoba je župnik, p. Ante Šiško, CSSp, 035/461 410);
• Nijemci, Pastoralni centar Župe sv. Katarine, djevice i
muèenice, Trg kralja Tomislava 12 (kontakt osoba je župnik,
vlè. Miro Tomas, 098/544 935).
3. Župnike i druge sveæenike u Ðakovaèko-osjeèkoj
nadbiskupiji pozivamo da animiraju svoje vjernike te da
organiziraju prikupljanje novèanih priloga i pomoæi u naravi
za stradale u poplavama. Ukoliko nemaju potreban skladišni
prostor, prikupljenu pomoæ neka odvoze u jedno od skladišta
Caritasa u Osijeku, Ðakovu, Vukovaru ili Vinkovcima.
Prikupljena novèana sredstva neka uplaæuju na sljedeæi
raèun Caritasa Ðakovaèko-osjeèke nadbiskupije:
IBAN: HR6123400091110046082; poziv na broj: 100
21. svibnja 2014. broj 20/2014
11
Domovinske vijesti
4. Novèana sredstva, koja æe po povratku u poplavljene župe
biti upotrijebljena za kupovinu namještaja i bijele tehnike,
osim na navedeni raèun Caritasa, mogu se uplatiti i na
sljedeæi raèun Ekonomata Ðakovaèko-osjeèke nadbiskupije:
IBAN: HR9624850031100203891; model: HR00; poziv na
broj: 25223-2014
5. Odreðujemo da se na Nedjelju Duhova, 8. lipnja 2014. u
milostinji prikuplja novèana pomoæ za stradale od poplava.
Pozivamo, takoðer, da se u iduæem razdoblju i izvan
milostinje organizira kolekta za saniranje kuæa, kupovinu
namještaja, bijele tehnike i drugih kuæanskih potrepština.
Cjelokupni prikupljeni iznos od milostinje naznaèene
nedjelje i od kolekte župnici trebaju proslijediti Ekonomatu
Nadbiskupije (predati na blagajnu ili na gore naznaèeni broj)
najkasnije do èetvrtka 16. lipnja 2014. godine.
6. Po povratku na poplavljena podruèja, predstavnici
Caritasa Ðakovaèko-osjeèke nadbiskupije, u dogovoru sa
župnicima i u koordinaciji s nadležnim graðanskim
institucijama, obiæi æe sve obitelji stradale poplavom te æe na
licu mjesta popisati nužne potrebe za namještajem, bijelom
tehnikom i drugim kuæanskim potrepštinama te æe sustavno i
organizirano pomoæi potrebnima.
Draga braæo i sestre, dok svima Vama koji ste na bilo koji
naèin pogoðeni poplavom na podruèju naše Ðakovaèkoosjeèke nadbiskupije i na podruèjima susjednih mjesnih
Crkava u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, oèitujemo
duhovnu blizinu, istodobno za sve Vas i za sve koji Vam
pomažu molimo snagu Duha Krista raspetoga i uskrsloga te
na sve zazivamo Božji blagoslov.
Biskup Mrzljak pozvao vjernike Varaždinske biskupije
na pomoæ stradalima
Varaždin, 19.5.2014. (IKA) - Varaždinski biskup Josip
Mrzljak uputio je u ponedjeljak 19. svibnja okružnicu svim
župama i samostanima na podruèju Varaždinske biskupije u
kojoj poziva da se pomogne stradalnicima od poplava.
Biskup napominje da smo ovih dana svjedoci katastrofalnih
poplava na podruèju Požeške biskupije i Ðakovaèko-osjeèke
nadbiskupije u Hrvatskoj, te na podruèjima u susjednoj
Bosni i Hercegovini te Srbiji. Mnogi stanovnici navedenih
podruèja ostali su bez krova nad glavom. Preko noæi uništeni
su im domovi, a oranice i poljoprivredna dobra su pod
vodom. Biskup istièe da i Varaždinska biskupija želi u ovim
teškim trenucima pomoæi ljudima i poruèiti im da nisu sami.
Stoga mons. Mrzljak poziva sve sveæenike da potaknu sve
vjernike Varaždinske biskupije, ali i ljude dobrog srca, da se
prema svojim moguænostima ukljuèe u prikupljanje novèane
pomoæi za svoje stradale sugraðane u poplavljenim
podruèjima diljem Slavonije. Biskup Mrzljak odredio je da
6. vazmena nedjelja 25. svibnja bude dan prikupljanja
pomoæi kod misa, a pomoæ se može prikupljati i na druge
naèine. Prikupljena sredstva potrebno je dostaviti što prije na
blagajnu Biskupskog ordinarijata da se može žurno pomoæi
onima koji æe se vraæati u svoje ošteæene kuæe i
domaæinstva. U prikupljanje pomoæi veæ su se žurno
ukljuèili mnogi župni Caritasi te Biskupijski Caritas.
Sjednica Prezbiterskog vijeæa Požeške biskupije
Požega, 19.5.2014. (IKA) - Redovita sjednica Prezbiterskog
vijeæa Požeške biskupije održana je 19. svibnja u Dvorani bl.
Alojzija Stepinca Biskupskog doma u Požegi pod
predsjedanjem biskupa Antuna Škvorèeviæa. Nakon molitve
biskup je rekao vijeænicima da ljudi u pojedinim dijelovima
Slavonije proživljavaju ovih dana najteže trenutke nakon
domovinskog rata te da je radi toga stanje na poplavljenim
12
21. svibnja 2014. broj 20/2014
ika
podruèjima i nastojanje oko pomoæi nastradalima glavna
toèka ove sjednice. Potom je gradonaèelnica Pleternice
Antonija Joziæ zajedno sa župnikom Antunom Æorkoviæem
prikazala situaciju na poplavljenom podruèju u Gradcu i
Ivandvoru. Posvjedoèila je o iseljavanju ljudi iz vlastitih
kuæa pred iznenadnim naletom vodenoga vala, opustošenju
domova, gospodarskih zgrada i njiva, gubitku ovogodišnje
ljetine, strahu od svega što ih èeka nakon poplave. O stanju
poplavljenog dijela Pakraca i Lipika govorio je Danijel
Engelman. Ravnatelj Caritasa Požeške biskupije Goran
Lukiæ izvijestio je o zbivanjima na nedavno poplavljenom
podruèju u Bokšiæ Lugu, o sadašnjoj situaciji u lužanskom i
okuèanskom kraju te o onome što Caritas èini da bi se
pomoglo nastradalima. Vijesti o još brojnijim iseljavanjima
ljudi iz poplavljene županjske Posavine gdje je voda probila
savske nasipe upotpunile su sliku dramatiènog stanja u
kojem se nalazi znaèajan dio Slavonije. Biskup i sveæenici
izrazili su duboku molitvenu solidarnost sa svim
stradalnicima te su poduprli Caritas Požeške biskupije u
njegovu nastojanju oko ublažavanja materijalne nevolje onih
koji su najviše pogoðeni nesreæom i u prikupljanju pomoæi
za obnovu opustošenih domova i njiva. Vijeænici su na
poticaj biskupa Škvorèeviæa prihvatili obvezu promaknuti u
svojim dekanatima molitvu za nastradale te potaknuti župne
caritase da se u povezanosti s Biskupijskim caritasom
pridruže prikupljanju materijalnih sredstava za poplavljene.
Ujedno je najavio da æe se u nedjelju, 25. svibnja na svim
misama u župama Požeške biskupije moliti za nastradale i
sakupljati za njih novèani prilog. Izrazio je uvjerenje da æe
vjernici kao i u drugim karitativnim akcijama, unatoè
skromnim materijalnim moguænostima, posvjedoèiti veliku
kršæansku suosjeæajnost sa stradalnicima. Ovom prigodom
biskup i sveæenici podsjetili su hrvatsku javnost, napose
javne dužnosnike kako je Slavonija nakon teških ratnih
stradanja prije dvadeset godina ostala u mnogome zapuštena,
da se u njezino gospodarstvo malo ulagalo a razvoj
poljoprivrede nije primjereno pomagao te slavonsko selo
izumire. Pozvali su sve razine hrvatskoga društva da
priteknu u pomoæ žrtvama poplave u Slavoniji, jer im je
ljetina propala a nemaju drugih izvora za život. Ujedno su
zamolili sve odgovorne javne èimbenike da ih sadašnje
dramatièno stanje pokrene te se odluènije zauzmu za
ravnomjeran razvoj Slavonije s drugim hrvatskim
pokrajinama i napaæenom istoènom dijelu naše domovine
osiguraju bolju buduænost. Biskup i sveæenici pridružili su se
solidarnosti sa stradalnicima od poplave u Bosni i
Hercegovini te u Srbiji. Nakon što je tajnik Vijeæe Ivica
Žuljeviæ proèitao zapisnik prethodne sjednice, vijeænici su se
zajedno s biskupom osvrnuli na dogaðaj kanonizacije pape
Ivana Pavla II., utemeljitelja Požeške biskupije. Biskup je
izrazio zahvalnost Bogu za taj dogaðaj te istaknuo važnost
èinjenice da Požeška biskupija u 17. godini svoga postojanja
ima svoga utemeljitelja uzdignuta na èast oltara, rekavši da
to treba biti ugraðeno u njezino pastoralno djelovanje.
Spomenuo je da je na misi zahvalnici za proglašenje novoga
sveca 4. svibnja obznanio u katedrali da se 22. listopada u
Požeškoj biskupiji odsada liturgijski slavi kao blagdan sv.
Ivana Pavla II. te æe toga dana na biskupijskoj i župnim
razinama završavati programi vezani za obljetnicu uspostave
Biskupije, posvetu katedrale, i svetkovinu sv. Tereziju
Avilske, zaštitnice katedrale. Dodao je tome da ih
proglašenje svetim utemeljitelja Požeške biskupije potièe
nastaviti s pastoralom braka i obitelji na temelju njegova
uèiteljstva po zapoèetom modelu u minuloj korizmi, a
jednako tako i u pastoralu mladih i duhovnih zvanja. Biskup
je podsjetio vijeænike na brojnost mladih iz Biskupije na
nedavnom nacionalnom susretu mladih u Dubrovniku te
ika
istaknuo kako polazeæi od tog iskustva treba nastaviti s
njima raditi u svim župama, pomagati im da pronaðu sebe u
odnosu s Bogom i to povezati s nastojanjem oko duhovnih
zvanja. Rekao je da sav spomenuti pastoralni rad treba
povezati s promicanjem kulta pape Ivana Pavla II. u župama
kojima je dostavljena njegova slika kako bi vjernicima u
župnim crkvama bio pred oèima njegov lik. Spomenuo je
kako je kapela s relikvijom sveèeve krvi u kripti katedrale
središnje biskupijsko mjesto njegova kulta.
Slijedila je toèka o upisu bogoslova i sjemeništaraca te
djelovanju Kolegija u Požegi. Biskup je istaknuo kako su
duhovna zvanja temeljno pitanje buduænosti Crkve te pozvao
vijeænike da se na tom podruèju djelovanja ne umore, nego
promièu molitvu na tu nakanu u svojim župama i vjernike
ukljuèuju u Djelo za duhovna zvanja za koje mogu kod
Biskupskog ordinarijata dobiti èlanske iskaznice. Posebno je
istaknuo rad s ministrantima i postavio pitanje o njihovu
daljnjem ljetnom okupljanju u Velikoj. Vijeænici su se složili
o važnosti okupljanja ministranata u Velikoj te je zakljuèeno
da tamošnju zgradu treba urediti za tu svrhu. Spomenuta je
poteškoæa ovogodišnjeg Biskupijskog susreta ministranata
22. lipnja jer je taj dan nedjelja, te je zakljuèeno da se on
održi u popodnevnim satima u Požegi. Povjerenik za
duhovna zvanja Anto Iviæ zadužen je za program i
usklaðivanje spomenutih susreta u Požegi i Velikoj te
pravovremeno informiranje župnika. Najavljeno je da æe se
upis novih bogoslova i sjemeništaraca za Požešku biskupiju
održati 18. lipnja u Biskupskom domu u Požegi. Spomenuto
je da župnici trebaju upozoriti one koji se zanimaju za studij
katehetike o poteškoæama s pronalaskom radnog mjesta jer
sada ima dovoljno vjerouèitelja. Ravnatelj biskupijskog
Caritasa Goran Lukiæ predstavio je Zakladu za siromašne
uèenike i studente koja godišnje podijeli sedamdesetak
stipendija. Zamolio je sveæenike da se osobno ukljuèe u
Zakladu te godišnje uplate najmanje pet stotina kuna kako bi
dali doprinos tom plemenitom djelu. Rekao je da èlanovima
Zaklade mogu biti svi vjernici koji to žele o èemu ih trebaju
upoznati župnici na temelju Statuta i Pravilnika Zaklade te
im preporuèiti takav oblik pružanja pomoæi mladima. Biskup
je upoznao vijeænike da je Biskupija nedavno kupila zgradu
pokraj katedrale novcem dobivenim od prodaje zemljišta
Zagrebaèke nadbiskupije na Šalati u Zagrebu i namijenjenim
za izgradnju i ureðenje središnjih ustanova. Spomenuo je da
je dio tog novca potrošen za izgradnju Sveæenièkog doma a
ostalim dijelom da je kupljena spomenuta kuæa. Zatražio je
od vijeænika mišljenje o namjeni te kuæe, za preseljenje
Biskupskog doma ili za smještaj Dijecezanskog muzeja i
Galerije. Vijeænici su bili mišljenja da bi preseljenje
Biskupskog doma tražilo dvostruka novèana ulaganja i bilo
povezano s drugim poteškoæama te su preporuèili da se u
novu zgradu smjesti Dijecezanski muzej koji bi predstavio
javnosti brojne liturgijske i druge predmete iz ustanova s
podruèja Požeške biskupije. Ekonom Dražen Akmaèiæ
izvijestio je vijeænike o dostavljenim župnim financijskim
izvještajima za 2013. godinu te upozorio na neke njihove
manjkavosti. Pozvao je vijeænike da podsjete župnike u
svojim dekanatima na dužnost redovitog izvršavanja svojih
obveza prema Ekonomatu i pravovremenom dostavljanju
prikupljenih priloga pojedinih propisanih kolekti. Biskup je
istaknuo kako je u izradi Pravilnik za provedbu financijskog
sustava, Bodovni saldo i taksovnik u Ðakovaèko-osjeèkoj
metropoliji te predstavio neke njihove manje promjene.
Sjednica je završila molitvom i zajednièkim objedom u
Domu pape Ivana Pavla II.
Domovinske vijesti
Pokop preè. Petra Boguta
Slunj, 19.5.2014. (IKA) - U ponedjeljak 19. svibnja, na
slunjskom groblju sv. Marije Magdalene, pokopan je preè.
Petar Bogut, rakovièki župnik i kanonik Senjskog kaptola. U
nazoènosti velikog broja sveæenika (oko 50), redovnica i
vjernika, gospiæko-senjski biskup dr. Mile Bogoviæ je rekao:
„Uzeo sam evanðelje o talentima jer smatram da je Pero
svoje talente odgovorno koristio. Bog sam znade koliko ih je
primio, ali po našoj skromnoj spoznaji Pero pripada onima
kojima æe Gospodin na kraju zemaljskoga puta reæi: Dobro,
slugo dobri i vjerni, u malome si bio vjeran, uði u radost
svoga gospodara! Vjerujemo da je Pero veæ èuo taj radosni
Božji poziv. To se usuðujem reæi jer smo nas dvojica
suputnici od daleke 1951. godine, kada je on otišao u
sjemenište, a ja sam veæ godinu dana bio pitomac Pazinskog
sjemeništa. Ostali smo uvijek jedan drugome blizi. Pero mi
je uvijek bio primjer dobroga i vjernog sveæenika od kojega
sam mogao mnogo nauèiti kako se postaviti i prema Bogu i
prema ljudima. Pero je volio svoj sveæenièki poziv. Cijeli
svoj posao tako je rasporeðivao da može što bolje odgovoriti
na potrebe svojih vjernika."
Izraze suæuti poslali su kardinal Josip Bozaniæ, zagrebaèki
nadbiskup i mons. Ivan Devèiæ rijeèki nadbiskup. Na kraju
euharistijskog slavlja, slunjski dekan mons. Mile Peciæ je
zahvalio svim vjernicima koji su umjesto vijenaca dali svoje
priloge za stradale u poplavama.
Kardinal Bozaniæ uputio poziv na pomoæ potrebnim zbog
poplava
Zagreb, 20.5.2014. (IKA) - Zagrebaèki nadbiskup kardinal
Josip Bozaniæ uputio je svim župama, crkvenim ustanovama
i vjernicima poziv na pomoæ potrebitima zbog poplava.
Pismo kardinala Bozaniæa, koje je objavio Tiskovni ured
Zagrebaèke nadbiskupije, donosimo u cijelosti:
"Ovih smo dana svjedoci kušnja s kojima su suoèeni ljudi u
raznim krajevima naše Domovine i susjednih zemalja,
prouzroèenih velikim poplavama. Potaknuti kršæanskom
ljubavlju i solidarnošæu pozvani smo olakšati tegobe
unesreæenika koji trebaju i ljudsku blizinu i materijalnu
pomoæ. Pridružujemo se molitvenom zajedništvu pape
našega Franje kojim smo ojaèani da bi naša ljubav bila još
djelotvornija.
Stoga ovime pozivam sve župe i druge crkvene ustanove te
svakoga vjernika da se ukljuèi u prikupljanje pomoæi pri
župnim Caritasima kako bi se na uèinkovit naèin potrebnima
dostavila pomoæ. Jednako tako neka župni Caritasi budu u
trajnoj suradnji s Caritasom Zagrebaèke nadbiskupije koji æe
davati daljnje smjernice djelovanja.
Neka naša vjernièka zauzetost bude znak svim ljudima dobre
volje da i oni oèituju svoju velikodušnost braæi i sestrama u
nevolji. Zazivajuæi Božji blagoslov na svako Vaše dobro
djelo, srdaèno Vas pozdravljam."
Sveæenici Splitsko-makarske nadbiskupije pomažu
stradalima u poplavama
Split, 20.5.2014. (IKA) - Splitsko-makarski nadbiskup
Marin Barišiæ obavijestio je sveæenike Splitsko-makarske
nadbiskupije da æe se na godišnjoj sveæenièkoj skupštini,
koja æe se održati u srijedu 21. svibnja u marijanskom
svetištu u Vepricu, skupljati kolekta za braæu i sestre koji su
pogoðeni katastrofalnim poplavama u Hrvatskoj, Bosni i
Hercegovini i Srbiji. Skupljeni iznos uplatit æe se Hrvatskom
Caritasu koji æe ga proslijediti onima koji su u potrebi.
21. svibnja 2014. broj 20/2014
13
Domovinske vijesti
Biskup Škvorèeviæ pozvao na molitvu i prikupljanje
pomoæi za poplavljene
Val ljubavi i dobrote kojim su ovih dana progovorili mnogi
hrvatski ljudi jaèi je od vodenog vala i nevolje koju je on
donio. Svojevrsna je to suradnja s Isusovom ljubavlju jaèom
od smrti
Požega, 20.5.2014.
(IKA) - Požeški biskup Antun
Škvorèeviæ pozvao je vjernike svoje Biskupije na molitvu i
prikupljanje pomoæi za nastradale sljedeæim pismom:
"Potresno je ovih dana gledati uživo ili putem medija brojne
ljude koje je iznenadni nalet vode potjerao iz njihovih
domova uz plaè i tjeskobni uzdah 'sve smo izgubili'. Osobno
sam bio svjedokom dramatiènog nastojanja da se iz
poplavljenih kuæa u naselju Gradac i Ivandvor u Pleternici
isele obitelji i pojedinci zarobljeni vodom. Isto se dogodilo i
obiteljima u Lipiku te u drugim dijelovima naše Biskupije, a
u još veæem broju ljudima u županjskoj Posavini. Stanje tih
stradalnika, najteže nakon ratnih nevolja u Slavoniji, kao i
onih u Bosni i Hercegovini te u Srbiji nikoga nije ostavilo
ravnodušnim, nego je probudilo osjeæaje samilosti i
spremnost iskazati im blizinu i pomoæ. Val ljubavi i dobrote
kojim su ovih dana progovorili mnogi hrvatski ljudi jaèi je
od vodenog vala i nevolje koju je on donio. Svojevrsna je to
suradnja s Isusovom ljubavlju jaèom od smrti.
Želio bih od srca zahvaliti svima onima koji su veæ pružili
dar nastradalima, napose onima koji su žurno odgovorili na
poziv Caritasa Požeške biskupije te se u svojim župama
ukljuèili u prikupljanje pomoæi. Posljedice poplave bit æe
teške i dugotrajne te buduænost nastradalih pojedinaca i
obitelji ovisi o našoj dobroti i plemenitosti. Stoga pozivam i
sve druge da se pridruže plemenitom djelu, da svaka naša
župa pod vodstvom župnih caritasa i u suradnji s
Biskupijskim Caritasom posvjedoèi snagu vjere koja
prepoznaje Isusa Krista u stradalnicima i patnicima te im
iskazuje djelotvornu ljubav.
Braæo i sestre! U nedjelju, 25. svibnja 2014. u svim župama
Požeške biskupije dan je molitve za nastradale u poplavama.
Ujedno toga dana u svim župama na završetku svake mise
prikupljamo novèani prilog za braæu u nevolji. Uvjeren sam
da æe i ovom prigodom progovoriti vaše veliko srce te da
æete svojom molitvom i darom unesreæenima pružiti nadu.
Neka Bog ohrabri sve klonule i udijeli svoje svjetlo, mir i
utjehu svima onima koji trpe velike nevolje, a darovatelje
ispuni radošæu što mogu pomagati braæi i sestrama u potrebi.
Svima vam od srca zahvaljujem i sve u Gospodinu
pozdravljam – vaš biskup".
Duhovna obnova djelatnika biskupijskih Caritasa
Dubrovnik, 20.5.2014. (IKA) - Euharistijsko slavlje u crkvi
Sv. Ane na Brgatu za sudionike redovite godišnje duhovne
obnove za djelatnike biskupijskih Caritasa iz cijele Hrvatske
u utorak, 20. svibnja predvodio je dubrovaèki biskup Mate
Uziniæ.
U propovijedi je biskup Uziniæ istaknuo kako je karitativna
dimenzija jedna od bitnih dimenzija Crkve, no ona nije tek
neka socijalna služba nego i evanðeoski navještaj.
Karitativna služba mora biti vršena radosno, rekao je biskup
i potaknuo karitativne djelatnike da u svakodnevnom
služenju
nadilaze
svoje
umore,
razoèarenja
i
nerazumijevanja. Uz to, ona mora biti darivanje sebe
drugima do kraja upravo onako kako je Isus sebe dao do
kraja.
U molitvi vjernika, molilo se, uz ostalo i za sve one koji su
neposredno pogoðeni poplavama u Hrvatskoj, Bosni i
Hercegovini i Srbiji.
14
21. svibnja 2014. broj 20/2014
ika
Voditelj duhovne obnove bio je župnik iz Nerežišæa s otoka
Braèa don Ljubo Galov. U slobodnom vremenu djelatnici
hrvatskih nad/biskupijskih Caritasa, koji se tijekom cijele
godine susreæu s najosjetljivijim skupinama u društvu
pružajuæi im razlièite vrste pomoæi, posjetili su i neka mjesta
u Dubrovaèkoj biskupiji gdje se prikuplja pomoæ za stradale
od poplava. Dio sudionika iz biskupija u kojima se nalaze
poplavljena podruèja vratio se ranije svojim domovima i na
radna mjesta kako bi bili pri ruci u svojim Caritasima. Na
duhovnoj obnovi sudjelovao je i ravnatelj Hrvatskog
Caritasa mons. Fabijan Svalina.
Završilo 22. hodoèašæe hrvatske vojske i policije u Lurd
Zagreb, 20.5.2014. (IKA) – Zahvalnom molitvom koju je u
crkvi Svetoga Križa u Zagrebu uime vojnoga biskupa u RH
Jurja Jezerinca, predvodio generalni vikar Vojnoga
ordinarijata dr. o. Jakov Mamiæ, OCD u utorak, 20. svibnja
predveèer završeno je 22. hodoèašæe hrvatske vojske i
policije u Lurd.
Dr. Mamiæ podsjetio je kako je geslo ovoga hodoèašæe koje
se u Lurdu ukljuèilo u 56. meðunarodno vojno hodoèašæe
bilo "Sluge Krista – Sluge mira", te istaknuo kako je „povod
ove misli vodilje potreba da se mi kršæani snagom Evanðelja
sve više približimo Kristu, izvoru mira u ovom vremenu, tj.
da ne budemo mjesta ni prenositelji diskriminacije, nego
uvažavanja drugim govorom evanðelja; da budemo
zagovornici èovjekove slobode i dostojanstva, a ne ropstva i
sluganstva, da budemo ljudi koji æe i u životu i u javnom
djelovanju promicati novu pravednost koja je odraz Božjeg
odnosa prema èovjeku i svijetu, a ne prenositelji stavova
ljudskih mjera i sebiènih interesa". Rekao je da iskustvo
Drugoga svjetskog rata èija se 100. obljetnica obilježava ove
godine, govori da je u toj ratom prolivenoj krvi sudjelovalo
120 zemalja. Svaka je od njih ranjavala i dobivala rane
kakve samo ratovi mogu dati: nasilje, ubijanje, mržnju,
osvetu i grijeh, rekao je dr. Mamiæ te pozvao da se moli i
zastupa stav da ljudi nikada više ne traže rješenja
meðusobnih sukoba i nesporazuma putem rata.
Dr. Mamiæ je izrekao zahvalu svim hodoèasnici na
sudjelovanju, nesebiènom držanju, kršæanskom ponašanju i
uzornom odnosu prema svemu što je sveto. Posebnu zahvalu
izrekao je zapovjedniku 22. hodoèašæa hrvatske vojske i
policije generalu Mladenu Fuzulu, njegovom zamjeniku
komodoru Predragu Stipanoviæu kao i generalu Ivici
Kinderu.
Zahvalu je izrekao i tiskovnim i elektronièkim medijima,
"bez kojih poruka Lurda ne bi dosegla oèi i uši javnosti".
Hodoèasnike je pozvao da se u molitvi sjete sestara i braæe
koji trpe straviène posljedice smrti i razaranja poplavljenih
naselja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji.
General Fuzul izrekao je zahvalu svima koji su sudjelovali u
organizaciji hodoèašæa, a samim hodoèasnicima je zahvalio
na naèinu na koji su predstavljali Republiku Hrvatsku i
Oružane snage na ovomu hodoèašæu. Rijeè zahvale uputio je
i glavni savjetnik ministra unutarnjih poslova Ivica Franjiæ.
Crkva u Hrvata
ika
Crkva u Hrvata
Predstavljena knjiga "Bog na igralištu"
Nuernberg, 13.5.2014. (IKA) - Promocija knjige don
Vitomira Zeèeviæa "Bog na igralištu" u izdanju Zaklade
biskup Josip Lang predstavljena je u utorak 13. svibnja u
misijskoj dvorani Hrvatske katolièke misije Nuernberg. Na
poèetku predstavljanja knjige djeèji zbor "Don Bosco"
otpjevao je uvodnu pjesmu "Gospodine ja sam tvoj". Nakon
toga je sve pozdravio voditelj HKM Nuernberg don Niko
Šošiæ, koji je izrazio radost što je izašla knjiga koja govori o
vjeri i sportu. Predstavljaè knjige dr. Mislav Cvitkoviæ
govorio je o njezinu sadržaju, o glavnim temama knjige kao
što su Biblija i sport, Crkva i sport, navijanje u sportu,
molitva u sportu i sportaši kao svjedoci vjere. Istaknuo je da
je i "ljudski život poput jedne utakmice, život je igra koju
treba dobro igrati i osluškivati trenera, a to je sam
Stvoritelj". Svoje svjedoèanstvo iznio je i nogometaš
Ingolstadta Andre Mijatoviæ, koji je govorio o svom iskustvu
bavljenjem sportom, da mu je vjera pomogla kada mu je bilo
najteže, kad se gubi i kad se povrijedi. Onda je važno
vjerovati da æe biti bolje i imati pouzdanje u Isusa Krista,
rekao je.
Autor knjige Zeèeviæ rekao je da je knjiga namijenjena svim
sportašima te da su i oni pozvani svjedoèiti svoju vjeru na
sportskim terenima. Bog je posvuda, Bog je i na igralištu te
ga i tamo treba svjedoèiti i slaviti, rekao je. Promocija je
završena pjesmom "Stavi me kao znak" koju je otpjevao
djeèji zbor "Don Bosco". Knjiga je izašla pred Svjetsko
prvenstvo u nogometu. U njoj su sadržane i osobne molitve
sportaša, trenera i svih koji se bave sportom.
Sveæenici Krapinskoga dekanata pohodili središte
Banjoluèke biskupije
Banja Luka, 14.5.2014. (IKA/TABB) - U srijedu 14. svibnja
jedanaestorica dijecezanskih i redovnièkih sveæenika
Krapinskoga dekanata iz Hrvatskog zagorja, predvoðeni
dekanom preè. Tomislavom Šestakom pohodili su središte
Banjoluèke biskupije. Domaæi biskup Franjo Komarica
doèekao ih je u katedrali Sv. Bonaventure, s njima molio i
cijelo vrijeme njihova boravka bio s njima. Osim susreta s
domaæim sveæenicima u zgradi Biskupskog ordinarijata i
zajednièkog objeda, posjetili su i Katolièki školski centar
"Bl. Ivan Merz", biskupijsko svetište Sv. Male Terezije u
Presnaèama, i mjesto muèenièke smrti župnika Filipa
Lukende i redovnice Cecilije Grgiæ, zatim samostan trapista
Mariju Zvijezdu te neke institucije Biskupijskog Caritasa. Sa
sobom su donijeli i korisne darove.
Izrazili su svoje zadovoljstvo što su mogli – neki prvi put –
osobno doživjeti kako žive katolici i njihovi sveæenici u
susjednoj zemlji, gdje je sadašnja situacija za katolike uslijed
posljedica rata još uvijek vrlo dramatièna. Biskup Komarica
i njegovi suradnici sveæenici izrazili su "iskrenu zahvalnost"
za "pohod solidarnosti" braæe sveæenika iz Zagrebaèke
nadbiskupije.
Velike poplave u Bosni: Voda prodrla i u svetište sv.
Leopolda u Maglaju
Maglaj, 15.5.2014. (IKA/KTA) - U svetište sv. Leopolda
Bogdana Mandiæa u Maglaju 15. svibnja prodrla je voda
koja se izlila iz rijeke Bosne. Voda je ušla i u prizemlje
župne kuæe koja se nalazi pored svetišta i dosegla visinu pola
metra zbog èega je župnik Josip Jeliæ, zajedno sa svojim
roditeljima, bio primoran preseliti se na kat župne kuæe u
nadi da æe rijeka Bosna prestati rasti te da neæe biti primoran
na evakuaciju. Grad Maglaj veæim svojim dijelom nalazi se
pod vodom zbog èega je nestalo struje što uvelike otežava
bilo kakvu komunikaciju, izvijestila je Katolièka tiskovna
agencija BK BiH.
Otvoreni "Dani Albe Vidakoviæa" u Subotici
Subotica, 15.5.2014. (IKA) - Proslava 100. obljetnice
roðenja i 50. obljetnice smrti sveæenika, skladatelja,
muzikologa, dirigenta i pedagoga Albe Vidakoviæa
(Subotica, 2. listopada 1914. – Zagreb, 18. travnja 1964.),
zapoèela je 15. svibnja otvorenjem Meðunarodnoga
znanstvenog simpozija koji se održava u sklopu
èetverodnevne manifestacije "Dani Albe Vidakoviæa" u
Subotici.
U subotièkoj Velikoj vijeænici Gradske kuæe okupilo se više
od stotinu sudionika i gostiju iz Subotice, Novog Sada,
Beograda, Zagreba i Petrinje, da bi se prisjetilo
Vidakoviæeva života i djela koji je ostavio znaèajni trag kada
je u pitanju crkvena glazba u Hrvata. Pozdravljajuæi
nazoène, subotièki biskup Ivan Penzeš istaknuo je kako smo
"ponosni na tog sina drage nam baèke grude, te smo stoga
osjetili dužnost, na ovaj mu se naèin zahvaliti te osvježiti
spomen na njegov lik i djelo. Nadamo se da æe nas njegova
glazba prožeti i nadahnuti na živo èuvanje baštine koju nam
je ostavio, a isto tako i na nova stvaralaštva liturgijskog
glazbenog izrièaja", zakljuèio je biskup Penzeš.
Uime mjesne samouprave nazoène je pozdravio subotièki
gradonaèelnik Jeno Maglai, rekavši da moramo pamtiti i
èuvati imena i likove ljudi koji su potekli iz Subotice i koji
su naèinili ozbiljne uspjehe u nekim drugim prostorima, ali
nikada nisu zaboravili Suboticu i nikada je se nisu odrekli,
èuvajuæi u srcu i duši svoju rodnu grudu. "Dani Albe
Vidakoviæa pokazuju da se takvi ljudi ne smiju zaboraviti, a
lokalna samouprava i Katolièka Crkva imaju zajednièku
misiju, saèuvati sjeæanje na one koji su zadužili ovu
zajednicu", rekao je gradonaèelnik Maglai. Uime
Katolièkoga bogoslovnoga fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu,
rijeè pozdrava izrekao je dekan Tonèi Matuliæ,
predstavljajuæi u kratkim crtama povijest i razvitak te u
Hrvatskoj najstarije crkvene teološke visokoškolske
ustanove. "Poèetak 'renesansnog' vremena oznaèilo je
osnivanje Instituta za crkvenu glazbu koji je od 25. rujna
1963. zapoèeo djelovati zahvaljujuæi vašem, ovdje domaæem
sinu, Subotièaninu, koji je saèuvao svijest o pripadnosti
svojemu gradu, bunjevaèkom dijelu svojega hrvatskoga
naroda, i tu èinjenicu ovim skupom želimo i posvjedoèiti",
naznaèio je prof. dr. Matuliæ, dodavši da KBF od godine
1992. u nazivu svoga umjetnièko-nastavnog instituta nosi u
sebi trajnu uspomenu na Albu Vidakoviæa. Skupu se potom
uime Instituta za crkvenu glazbu "Albe Vidakoviæ" iz
Zagreba obratila njegova predstojnica Mirta Kudrna, a
potom se nazoènima, poželjevši im dobrodošlicu, obratio i
katedralni zborovoða Miroslav Stantiæ. Predstavnici KBF-a i
Instituta za crkvenu glazbu iz Zagreba podijelili su
domaæinima u znak zahvalnosti prigodne darove.
Tijekom veèeri prikazan je film o Albi Vidakoviæu "Zdravo,
o moj anðele" koji je godine 1993. za Hrvatsku radio
televiziju snimio Subotièanin Petar Šarèeviæ. Zahvaljujuæi
profesoru KBF-a mo Miroslavu Martinjaku, puštene su i
dvije snimke Vidakoviæevih skladbi.
21. svibnja 2014. broj 20/2014
15
Crkva u Hrvata
Otvorenju Dana Albe Vidakoviæ koje su zajedno organizirali
Subotièka biskupija, Institut za crkvenu glazbu "Albe
Vidakoviæ" KBF-a u Zagrebu, Hrvatsko društvo crkvenih
glazbenika iz Zagreba te Katolièko društvo za kulturu,
povijest i duhovnost "Ivan Antunoviæ" iz Subotice, nazoèili
su meðu ostalim i predsjednik Društva "Ivan Antunoviæ"
mons. Stjepan Beretiæ, predsjednica Hrvatskoga društva
crkvenih glazbenika s. Domagoja Ljubièiæ, menadžerica
kulturnih aktivnosti Zavoda za kulturu vojvoðanskih Hrvata
Katarina Èelikoviæ te predstavnici ustanova crkvenoga,
društvenog, obrazovnog i kulturnog života.
Caritas BK BiH pokrenuo akciju prikupljanja pomoæi
poplavljenima u kriznim podruèjima
Sarajevo, 16.5.2014.
(IKA/KTA) - Uslijed ogromnih
materijalnih stradanja i brojnih ugroženih domaæinstava
uzrokovanih poplavama u mnogim krajevima Bosne i
Hercegovine Caritas Biskupske konferencije Bosne i
Hercegovine odlukom svojega predsjednika biskupa Franje
Komarice 16. svibnja pokrenuo je akciju prikupljanja
pomoæi poplavljenima.
„Bosna i Hercegovina je pod vodom. Najveæa kolièina
padavina u posljednjih 120 godina izazvala je nezapamæene
poplave u mnogim podruèjima. Stanje pogoršava olujni
vjetar, a prestanak padavina oèekuje se tek narednog
vikenda. Zebnja je ušla u domove bosanskohercegovaèkih
graðana. Šta æe se još dogoditi u narednim danima? Bilježe
se povijesni maksimumi rijeènih vodostaja. U školama je
obustavljena nastava i brojne tvrtke su prestale sa radom.
Prema izviješæima lokalnih medija, mnogi gradovi i naselja
ostali su bez vode i struje, a Civilna zaštita, Hitna pomoæ,
vojska, vatrogasci i policija èine sve da pomognu ugroženim
graðanima. Najkritiènije je u Sarajevskom, Tuzlanskom i
Zenièko-Dobojskom kantonu. Vapaji ugroženih dolaze i iz
Bijeljine, Èelinca, Kotor Varoša i šireg podruèja oko rijeke
Sane", istièe se u priopæenju Caritasa BK BiH.
Djelatnici i volonteri župnih Caritasa pružaju pomoæ gdje
god je moguæe. Pumpe za izbacivanje vode se nalaze na
terenu, a osobito se istièe potreba za pitkom vodom,
konzerviranim i trajnim namirnicama, svijeæama, èizmama,
priborom za liènu higijenu. Caritas BK BiH poziva sve
graðane, kao i bosansko hercegovaèke poslovne subjekte da
svojim novèanim prilozima i donacijama proizvoda,
priskoèe u pomoæ stradalom stanovništvu.
Donacije za pomoæ sugraðanimana poplavljenim podruèjima
mogu se donirati na raèun: UniCredit banka d.d., Alipašina
45 a,
71000 Sarajevo. KM: 338 690 221 206 2902. Za uplate iz
inozemstva: EUR: 338 690 481 206 3318, IBAN: BA39 338
690 481 206 3318, SWIFT CODE:UNCRBA 22
Euharistijska procesija Vojnog hodoèašæa u Lurd
Lurd, 16.5.2014. (IKA) - Sudionici 56. Meðunarodnog
vojnog hodoèašæa okupili su se u petak, 16. svibnja u
poslijepodnevnim satima na prostoru ispred bazilike Svete
krunice gdje je izneseno Presveto.
Potom je procesija krenula od Esplanade prema bazilici Sv.
Pija X. U procesiji u kojoj su bili predstavnici pojedinih
vojski i izlanstava Presveto je nošeno u posebnoj pratnji
Švicarske garde.
Po završetku procesije, u bazilici su prisutni vojni biskupi
Presvetim blagoslovili sve prisutne vojnike i policajce i
èlanove njihovih obitelji, kao i bolesnike, posebice one iz
vojne bolnice Notre Dame.
16
21. svibnja 2014. broj 20/2014
ika
Hrvatska misa u bazilici Svete krunice
Lurd, 16.5.2014. (IKA) – Euharistijsko slavlje u bazilici
Svete krunice u petak 16. svibnja u zajedništvu s vojnim
biskupom u Bosni i Hercegovini Tomom Vukšiæem i vojnim
i policijskim kapelanima predvodio je vojni biskup u RH
Juraj Jezerinac. Uz sudionike 56. meðunarodnog vojnog
hodoèašæa iz republika Hrvatske i Bosne i Hercegovine na
misi su sudjelovali i hrvatski hodoèasnici iz Zagreba te
Njemaèke. Na poèetku mise biskup Jezerinac potaknuo je
vjernike da im krunica bude svakodnevna molitva, barem
jedna desetica na dan. U homiliji biskup Vukšiæ govorio je o
nadi, rekavši da su došli na to hodoèašæe, kao i mnogi drugi
koji dolaze na ovo i slièna mjesta voðeni izvorno upravo
nadom. "Došli smo u nadi da zagovoru BDM preporuèimo
svoje tjeskobe, svoje nedaæe, probleme, svoje bolesti, svoje
nesporazume s drugima, svoje muke, u nadi da æe Božje
milosrðe uslišati zagovor BDM. Došli smo takoðer da
izreknemo svoju zahvalnicu, opet u nadi da æe dobri Bog
primite naše zahvalne molitve za sve one lijepe trenutke u
našem životu, za sve trenutke blagoslova, sreæe radosti, za
sve ono na što smo ponosni u našim životima, i na sve ono
što bismo željeli da stalno traje", rekao je biskup Vukšiæ.
Nadalje je propovjednik istaknuo kako je kršæanin poslanik
radosti te da stoga nema prvenstveno zadaæu kukati nad
problemima koji postoje, nema zadaæu osuðivati, nego mu je
prva zadaæa unositi radost tamo gdje su problemi, unositi
nadu gdje prevladava beznaðe. Njegova je zadaæa paliti
svjetlo u mraku, a ne kukati zbog mraka, poruèio je.
Euharistijsko slavlje animirala je Klapa HRM "Sveti Juraj"
uz orguljsku pratnju Ivana Bosnara.
Sveèano otvoreno 56. meðunarodno vojno hodoèašæe
Lurd, 16.5.2014. (IKA) – Sveèanom povorkom orkestara,
stjegova i izaslanstava èetrdesetak zemalja u petak, 16.
svibnja u bazilici Sv. Pija X. u Lurdu zapoèelo je 56.
Meðunarodno vojno hodoèašæe. Na hodoèašæu sudjeluje 12
tisuæa vojnika i policajaca iz cijeloga svijeta. Meðu
sudionicima je i oko 650 sudionika iz Hrvatske predvoðeni
vojnim ordinarijem Jurjom Jezerincem, kao i èetrdesetak
hrvatskih vojnika u sastavu vojske Federacije Bosne i
Hercegovine predvoðeni vojnim ordinarijem Tomom
Vukšiæem. Sve hodoèasnike pozdravili su francuski vojni
biskup Luc Ravel i direktor hodoèašæa vlè. Blaise Rebotier.
Na otvorenju je proèitana poruka pape Franje koji je svim
hodoèasnicima uputio svoj apostolski blagoslov. U poruci se
istièe, kako je Sveti Otac ujedinjen u molitvi vojnika i
policajaca iz cijeloga svijeta i njihovih obitelji koji su došli
Gospi Lurdskoj moliti mir za naše vrijeme. Papa podsjeæa
kako se nalazimo jedno stoljeæe nakon izbijanja Prvog
svjetskog rata koji je prouzrokovao mnoge nedaæe
neophodno se toga prisjetiti i naglasiti važnost mira, ali i
posvijestiti njegovu krhkost. U tom kontekstu, Papa istièe,
kako vojnici imaju nezamjenjivu ulogu u stvaranju mira, jer
se stavljanju u službu naroda i èuvanju mira i èuvanju
sigurnosti svake osobe što se danas oèituje u mnogim
dijelovima svijeta. Zahvalivši im na tome, Papa istièe kako
služiti Kristu izravno vodi službi mira, a to pak nas vodi da
postanemo braæa sposobni da razgovaramo i oprostimo. Vi
ovdje svjedoèite vašu vjeru kao oni koji mogu otvoriti svoje
srce i prihvatiti pravi, istinski mir, a Krist je onaj koji vam
daje autentiènost, istièe Papa. Na kraju poruke Papa moli
Djevicu Mariju da svaki hodoèasnik susretne njezinog Sina,
te da bude bezinteresno spreman prihvatiti ulogu na
zbiližavanju pojedinaca i zajednica, te da bude nositelj
svjetla nade. Na kraju sveèanosti, sudionici su se uputili pred
Spilju na bdjenje.
ika
Zajednièka sjednica bosanske i hercegovaèke
franjevaèke provincije
Sa sjednice u povodu spomena 170. obljetnice
osamostaljenja Hercegovaèke franjevaèke provincije
Uznesenja BDM upuæena zajednièka izjava za javnost
Mostar, 16.5.2014. (IKA) - - U povodu spomena 170.
obljetnice osamostaljenja Hercegovaèke franjevaèke
provincije Uznesenja BDM u prostorijama Franjevaèkog
samostana u Mostaru održana je 16. svibnja zajednièka
sjednica Uprava Provincija Bosne Srebrene i Hercegovaèke
franjevaèke provincije. Hercegovaèki provincijal fra
Miljenko Šteko ukratko se osvrnuo na razloge zasnivanja
samostalne franjevaèke zajednice u Hercegovini: velike
duhovne i materijalne potrebe hercegovaèkog puka, daljina
samostana Kreševa, odakle su fratri pastorizirali Hercegvinu
u teškim turskim vremenima, neprohodni i opasni putovi,
pogotovo u zimskom periodu i dodao: "Forme i oblici
ustroja su se mijenjali, sukladno vremenima i potrebama
evangelizacije, ali je temeljna odrednica uvijek bila saèuvati
vjeru u Boga i pomoæi èovjeku u svim njegovim potrebama
duhovnim i materijalnim." Odlazak iz Kreševa nije bio i
rastanak, jer obje zajednice prožima ista vjera, jezik,
tradicija, narod, karizma, povijesne teškoæe, stradanja,
strepnje i nadanja.
"Obzirom na vrijeme i prostor, moramo i dalje svojim
vitalitetom,
uljudbom,
pameæu
i
pronicljivošæu,
nesebiènošæu i požrtvovnošæu – što je temeljno svojstvo naše
karizme, nadvladavati sve nedaæe koje prijete, a sve u duhu
franjevaèke karizme – vjere mira i dobra za svakog èovjeka",
rekao je o. Šteko.
A što Franjevaèki Red od svojih èlanova oèekiva u
okrenutosti u buduænost izložio je bosanski provincijal fra
Lovro Gavran, koji je ujedno predsjednik Konferencije
južnoslavenskih franjevaèkih provincija i koji je kao takav
sudjelovao na Plenarnom vijeæu Reda u Poljskoj kao i u
pripravi radnog materijala za Generalni kapitul Reda koji æe
se održati iduæe godine u Asizu. Tema Kapitula bit æeFratres
et minores in nostra aetate (Braæa i manji u našem vremenu).
Iznio je konkretne primjere što znaèi biti braæa u našem
vremenu kao i koje opasnosti vrebaju da ugroze istinsko
bratstvo. Osvrnuo se i na minores (manji) našega vremena
kojima su fratri danas poslani. Pozvao je sve nazoène da o
tim temama razmišljaju, skupljaju ideje koje æe obe
zajednice zajednièki nastojati pretoèiti u konkretni život.
Zatim je fra Miljenko i ukratko iznio neke ideje i projekte
što se pokušavaju provesti na razini UFME (Unija
franjevaèkih provincijala Europe) a èijem je on èelu.
Svi su nazoèni pozdravili takve zajednièke susrete i iznosili
razne prijedloge suradnje u planiranju nekih projekata,
školstva, njegovanja franjevaèke duhovnosti, solidarnosti i
traženju naèina kako što bolje živjeti franjevaèku karizmu na
prostorima Bosne i Hercegovine.
Poslije zajednièke sjednice Uprave obje Provincije slavile su
misu koju je predslavio apostolski nuncij u BiH mons. Luigi
Pezzuto. U propovijedi ohrabrio je fratre da budu
oduševljeni navjestitelji i svjedoci uskrslog Krista, bez
obzira što nekada radi toga valja izdržati razlièite nevolje.
Na misi su pjevali postulanti i novaci pod ravnanjem svoga
meštra fra Stanka Mabiæa.
Sa susreta je upuæena zajednièka poruka uprava obje
franjevaèke provincije. "Danas, kao i juèer, želimo biti
odgovorni i ozbiljni prema svom poslanju u Crkvi i društvu,
sukladno potrebama kršæanske zajednice koja nam je
povjerena i s kojom smo, na odreðeni naèin, srasli.
Ako i jedno doba traži mudrost razluèivanja, onda je to naše
vrijeme, a da bismo se u njemu snašli, neka nam bude
orijentir mudrost i ljubav steèena u žrtvi naših otaca koji su u
Crkva u Hrvata
svom vremenu ustrajali i unatoè svim nedaæama dali veliki
obol u oèuvanju vjere povjerenog nam naroda.
Gledajuæi prema društvenoj zajednici u kojoj živimo, ne
možemo ne izraziti zabrinutost u pitanju kamo idemo u
buduænost sa svim problemima koji se svakodnevno množe
– od sustavnog odgoja i obrazovanja do bolne teme tržišta
rada i nezaposlenosti. Ne želimo se obeshrabriti nego
poticati promjene na bolje živeæi ljudske i evanðeoske
vrijednosti. Ne možemo drugaèije, jer je franjevaèka poruka
bila, jest i ostaje poruka nade. Tom porukom nade, s èvrstom
vjerom oslonjeni na Gospodina, sve i svakoga želimo
pozvati na izgradnju opæega dobra. Svjesni smo koliko je u
ovakvim trenucima važna sinergija na svim razinama i u
svim strukturama stoga ovim zajednièkim susretom želimo
ohrabriti svu braæu naših obiju zajednica, sve ljude dobre
volje da zajednièkim snagama doprinosimo rastu mira i
dobra, što su ne samo franjevaèke, evanðeoske nego i opæe
ljudske tako potrebite vrednote", stoji u poruci koju su
potpisali provincijali fra Lovro Gavran i fra Miljenko Šteko,
a prenosi stranica franjevci.info.
Misno slavlje na 69. komemoraciji za žrtve Bleiburga i
Križnoga puta
"Braæo i sestre, uz poziv na veæi trud i zalaganje odgovornih
oko utvrðivanja istine, osude svih zloèina i jednak pijetet
prema svim žrtvama koje nam uvijek ostaju pouka, temeljna
poruka koju s ovog mjesta želim poslati zaklinjuæi u ime
Isusa Krista je poruka: Završimo konaèno Drugi svjetski
rat!", istaknuo je biskup Uziniæ u propovijedi
Bleiburg, 17.5.2014. (IKA) – Sveèanu koncelebriranu
euharistiju u povodu 69. komemoracije žrtava Bleiburga i
Križnoga puta predvodio je dubrovaèki biskup Mate Uziniæ,
u zajedništvu s ravnateljem Ureda za hrvatsku inozemnu
pastvu fra Josipom Bebiæem, koji je na poèetku i kraju
misnoga slavlja pozdravio sve nazoène, i više sveæenika.
Na poèetku propovijedi biskup Uziniæ je podsjetio da se
svibanj 1945. u Hrvatskoj pamti kao mjesec pokolja nevinih
kojima spomen èuva ovo mjesto, a èije su kosti posijane
diljem Slovenije, Hrvatske i drugih zemalja bivše
Jugoslavije. Slaveæi ovu misu i vjerujuæi da je naš raspeti i
uskrsnuli Gospodin bio s njima u njihovoj patnji, u mislima
se želimo vratiti u dane stradanja i u duhu krenuti njihovim
križnim putovima, pridružiti se svima kojima su bez krivnje,
makar ih bez suda i suðenja prati drugaèiji glas, bila oduzeta
ljudska prava, pogaženo ljudsko dostojanstvo i oduzet život.
Želimo u mislima obiæi poznate i nepoznate grobnice i
grobišta, izgovoriti imena i prezimena o kojima se nije
smjelo govoriti ili se govorilo šapatom. Želimo se otajstveno
otisnuti i prema svima onima koji su bili supatnici u njihovoj
boli, rekao je biskup. Usporedivši taj svibanj 1945. s
današnjim vremenom, biskup Uziniæ je istaknuo da je
svibanj 2014. obilježen i dramatiènom ekonomskom krizom,
velikim brojem nezaposlenih, nezaštiæenim radnicima sa
slabim plaæama i bez plaæa, pogodovanjem stranom kapitalu
kojeg svejedno nema... A što reæi o našem svibnju 2014. kad
su u pitanju branitelji ili najugroženije kategorije
stanovništva: umirovljenici, invalidi, stari i bolesni, oni o
kojima su se dosad barem povremeno brinule socijalne
službe, a koji su našoj "socijalnoj" državi postali preskupi?
Ili što reæi kad su u pitanju naši mladi, oni koji se školuju i
oni koji su školovani, a koje smo u Hrvatskoj ostavili bez
perspektive i prisilili da perspektivu, slièno kao i bleiburške
izbjeglice, traže izvan granica vlastite domovine?, zapitao se
biskup.
Ovakav svibanj 2014. nije samo posljedica korupcije i
kriminala, nespretnosti i neiskustva posljednjih desetljeæa,
21. svibnja 2014. broj 20/2014
17
Crkva u Hrvata
nego i neprevladanih ideoloških razlika i dviju
suprotstavljenih
"istina"
koje
prijeèe
jedinstvenu
interpretaciju nacionalne prošlosti, odnosno posljedica je i
onog svibnja 1945. koji spominjemo ili, dopustite da stvar
proširim, Jasenovca koji je simbol jednog drugog tragiènog
stradanja, rekao je biskup Uziniæ. Osvrnuvši se i na stotu
obljetnicu poèetka Prvog svjetskog rata, upozorio je da je
zapravo kljuèni problem to što nemamo ispravan objektivan
odnos prema svojoj prošlosti, kako onoj starijoj, tako i o
onoj novijoj, kako nam to zorno pokazuju primjeri Vukovara
i Knina. Bez objektivnog odnosa prema prošlosti, do kojeg
se može doæi samo ako postanemo sposobni ne vidjeti samo
"svoje" žrtve i "tuðe" zloèine, nego i "svoje" zloèine i "tuðe"
žrtve, nemoguæe je imati ispravan odnos prema svojoj
sadašnjosti i svojoj buduænosti. Nastavit æemo se i dalje
ideološki dijeliti i, ovisno o stranama na kojim se nalazimo,
poveæavati postojeæe tabue i mitove. I umjesto preuzimanja
odgovornosti za društvo koje nam je povjereno, ponovno
æemo se zatvoriti u sebiène, bilo osobne bilo grupne interese,
ustaške ili udbaške, svejedno. To onesposobljava našu
kreativnost, onu koja se oèituje svugdje gdje doðemo, jer su
Hrvati svugdje, osim u vlastitoj domovini, uspješni i
cijenjeni graðani, rekao je biskup Uziniæ. Stoga je upozorio
da se rješenje naše situacije nalazi samo u istini i oprostu.
Da bismo okrenuli stranicu naše nacionalne povijesti koja se
zove Drugi svjetski rat i poraæe, Jasenovac i Bleiburg,
moramo pogledati istini u oèi, koliko god ona bila teška i
bolna. Samo nas istina, ona objektivna koja ne vidi samo zlo
nego i dobro i, obrnuto, koja ne vidi samo dobro nego i zlo,
može osloboditi i proèistiti naš pogled za otkrivanje bitnog,
rekao je biskup Uziniæ, upozorivši da je "istina o Bleiburgu i
Jasenovcu odgovornost politièara". Oni bi, uz pomoæ
znanstvenika, i u Bleiburg i u Jasenovac trebali donijeti
istinu, a ne svoje stranaèke interese, ne svoje ideologije koje
ubijaju istinu, slobodu, razlièitost, toleranciju, moguænost za
oprost, za ljubav, rekao je biskup i pozvao politièare i
povjesnièare da slobodni od ideologija doprinesu konaènom
utvrðivanju istine. Upozorio je i na manipuliranje brojevima
žrtava, posvjedoèivši kako žrtve na svim mjestima stradanja
nisu bile brojevi nego osobe s ljudskim dostojanstvom,
imenom i prezimenom. "I koliko god da i danas vrijede rijeèi
bl. Alojzija Stepinca, nadamo se uskoro svetog, koji na svoj
naèin simbolizira sve poslijeratne muèenike hrvatskog
naroda, a koji je 19. veljaèe 1943. u pismu Paveliæu napisao
da je Jasenovac "sramotna ljaga … za Nezavisnu Državu
Hrvatsku", toliko se može reæi da su Bleiburg, Križni put, ali
i Jasenovac, takoðer "sramotna ljaga" i na licu Republike
Hrvatske i svih onih koji su imali dužnost nešto napraviti u
utvrðivanju istine utemeljene na povijesnim èinjenicama, a
zbog ideoloških razloga to nisu napravili, nego i dalje, èini
mi se u posljednje vrijeme sve više, neistinama i mitovima
raspiruju mržnju koja nas i u svibnju 2014. dijeli gotovo
jednako kao što nas je dijelila i u svibnju 1945. I to je naša
najveæa tragedija", rekao je biskup Uziniæ u propovijedi.
Oprost je temeljna poruka evanðelja i temeljno Isusovo
poslanje i poslanje Crkve, istaknuo je dubrovaèki biskup,
podsjeæajuæi da samo oprost može uz istinu donijeti konaèni
mir i spokoj žrtvama. "Zamolimo Boga da nam oprosti što su
se Jasenovac i Bleiburg uopæe mogli dogoditi. S vjerom da
nas Bog uslišava u našem tražnju oprosta, uputimo svoju
molitvu za oprostom i prema našoj ubijenoj braæi i sestrama.
Iz molitve za oprost mora se probuditi i ono 'oprostiti'. U
Oèenašu molimo: 'Otpusti nam duge naše, kako i mi
otpuštamo dužnicima našim.' Ne oprostimo li, ni nama neæe
biti oprošteno. Ovo oprostiti da bi nam bilo oprošteno, samo
se djelomièno odnosi na zloèince koje je bl. Alojzije
Stepinac u veæ spomenutom pismu nazvao 'najveæa nesreæa
18
21. svibnja 2014. broj 20/2014
ika
Hrvatske', a što se može proširiti i na one koji su zapoèeli
svoj krvavi pir na ovom polju i one koji su im to naredili i
koje još i danas neki velièaju i dozvoljavaju da se po njima
zovu trgovi i ulice. Njih uglavnom ne možemo nego
prepustiti Božjoj milosrdnoj ljubavi. Ovo oprostiti se još više
odnosi na to da 'mi', 'mi' u Bleiburgu i 'mi' u Jasenovcu,
oprostimo jedni drugima i jedni od drugih pitamo oproštenje.
Ne za one zloèine koji su se dogodili do 1945. i nakon 1945.,
ta nitko od nas nije zato odgovoran, nego zato što šezdeset
devet godina kasnije jedni druge promatramo kroz te
zloèine", rekao je biskup Uziniæ u propovijedi na misi u
Bleiburgu.
"Braæo i sestre, uz poziv na veæi trud i zalaganje odgovornih
oko utvrðivanja istine, osude svih zloèina i jednak pijetet
prema svim žrtvama koje nam uvijek ostaju pouka, temeljna
poruka koju s ovog mjesta želim poslati zaklinjuæi u ime
Isusa Krista je poruka: Završimo konaèno Drugi svjetski rat!
Prestanimo se veæ jednom ponašati kao sinovi i kæeri ustaša i
partizana i na druge gledati kao sinove i kæeri ustaša i
partizana! Ma, prestanimo jedni drugima biti neprijatelji, a
postanimo jedni drugima braæa i sestre! I svi zajedno
prionimo oko toga da se suoèimo s problemima sadašnjosti,
kako svojim sinovima i kæerima ne bismo ostavili naslijeðeni
balast prošlosti koji nas je dijelio i dijeli, nego priliku za
bolju zajednièku buduænost!", zakljuèio je biskup Uziniæ
propovijed.
Na misnome slavlju pjevao je katedralni zbor sv. Duje iz
Splita pod ravnanjem don Šime Maroviæa koji je izveo
Maroviæevu Hrvatsku misu uz orguljašku pratnju s. Mirte
Škopljanac-Maèine. Na misi su ministrirali ministranti
Hrvatske katolièke misije Ljubljana pod vodstvom svoga
dušobrižnika fra Marka Prpe.
Molitvu za ubijene vojnike i civile islamske vjeroispovijesti
predvodio je glavni imam iz Gunje Idriz ef. Bešiæ.
Program komemoracije zapoèeo je molitvom na groblju
Unterloibach, a nastavljen je procesijom prema Bleiburškom
polju, te pozdravnim govorima. Nakon misnoga slavlja
položeni su vijenci kod spomen obilježja.
Organizator komemoracije bio je Poèasni bleiburški vod, a
suorganizator u liturgijskome dijelu uime Hrvatske
biskupske konferencije i BK BiH Ured za hrvatsku
inozemnu pastvu.
U Lurdu odana poèast svim poginulim vojnicima
Lurd, 17.5.2014. (IKA) – Prema tradiciji drugoga dana
Meðunarodnog vojnog hodoèašæa izaslanstva zemalja
èlanica odaju poèast svim poginulim vojnicima. U ovaj èin
ukljuèen je i spomen na hrvatske branitelje.
Tako su se i ove godine, u subotu 17. svibnja na Trgu
Peyramale u Lurdu okupila izaslanstva zemalja sudionica
56. meðunarodnog vojnog hodoèašæa.
Cvijeæe kod spomenika palim vojnicima položio je francuski
vojni biskup Luc Ravel.
Humanitarni koncert zbora "Josip Vrhovski" iz
Nedelišæa u Zemunu
Zemun, 17.5.2014. (IKA) Zbor "Josip Vrhovski" iz
Nedelišæa održao je 17. svibnja nakon veèernje mise koncert
u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u
Zemunu. Zbor, kojim je ravnao prof. Branimir Magdaleniæ
uz orguljsku pratnju prof. Tomislava Cvrtila, izveo je niz
duhovnih, tradicionalnih i popularnih pjesama. Gostima iz
Nedelišæa i svima nazoènima zahvalio je župnik Jozo
Duspara, koji je izvijestio da se sav prihod prikupljen na
koncertu daruje za stradale u poplavama u Republici Srbiji.
ika
Misa za slavenske hodoèasnike u Lurdu
Lurd, 17.5.2014. (IKA) – Euharistijsko slavlje za sudionike
56. Meðunarodnoga vojnog hodoèašæa iz slavenskih
zemalja, u subotu 17. svibnja u bazilici Sv. Pija X. predvodio
je vojni ordinarij u BiH Tomo Vukšiæ. U koncelebraciji su
bili i drugi vojni biskupi Juraj Jezerinac, slovaèki František
Rabek, a vjernici su posebnim pljeskom pozdravili
ukrajinskog vojnog biskupa vladiku Mychaila Koltuna.
Koncelebrirali su i vojni i policijski kapelani iz Hrvatske,
Bosne i Hercegovine, Slovaèke i Ukrajine, kao i hrvatski
dušobrižnici u Njemaèkoj i Švicarskoj koji u Lurd hodoèaste
sa svojim vjernicima.
Posebnost ovoga slavlja bila je nazoènost i dvojice
pripadnika Švicarske garde. Povod tomu je što se ove godine
meðu pripadnicima Švicarske garde koji hodoèaste u Lurd
nalazi i Ivan Šariæ, porijeklom iz okolice Tomislavgrada.
Valja naglasiti da je to posebna èast, jer oni ne sudjeluju na
drugim misama i dogaðanjima, izvan onih službenih
Meðunarodnog vojnog hodoèašæa.
Na poèetku mise predvoditelj slavlja, posebno je pozvao na
molitvu za mir u Ukrajini.
U prigodnoj homiliji, biskup Vukšiæ se posebno osvrnuo na
geslo hodoèašæa "Sluge Kristove, sluge mira". U tom
kontekstu je naglasio, kako se postavlja pitanje "što znaèi
biti sluga Kristov, da bi se polazeæi od toga moglo biti sluga
mira na Kristov naèin".
Vjerojatno bismo na to mogli ponuditi mnogo odgovora, no
pravi odgovor nam na to daje Isus u misnom evanðelju, tj.
dijelu njegova govora za vrijeme Posljednje veèere. Biskup
je podsjetio, kako nam na Posljednjoj veèeri Isus tumaèi što
znaèi biti sluga, i poruèuje nam "tko vjeruje u mene èinit æe
djela koja ja èinim". Biti sluga Kristov znaèi samo to, sve to
i ništa više od toga: vršiti djela koja je On vršio i na naèin
kako je on vršio, naglasio je, te uputio na ulogu kvasca "da
cijelo tijesto u procesu preobrazi i uèini kruhom. Uloga je
sluga Kristovih preobražavati i nuditi ovomu svijetu istu onu
istinu, istu onu Radosnu vijest koju je Isus nudio".
U tom kontekstu je naglasio kako je kršæanska vjera osobna,
a nikako privatna na naèin vlasništva koje bi trebali
ljubomorno èuvati samo za sebe. Biti sluga Kristov znaèi
dijeliti taj dar svima. Kršæanska vjera raste u mjeri u kojoj se
dijeli drugima . To je vjerojatno jedini dar, jedino bogastvo
koje raste proporcionalno s kolièinom dijeljenja. Biti sluga
Kristov znaèi èiniti djela koja je on èinio. Stoga, iz takvog
stava svjedoèenja iz uvjerenja proizlazi obveza da se bude
sluga mira, ali na Kristov naèin, posvijestio je biskup
Vukšiæ, istaknuvši važnost društvenoga mira, za kojega pak
je pretpostavka biti u miru sa samim Bogom i sa svojom
savješæu.
Za vrijeme mise èitanja, kao i molitva vjernika èitala se na
jezicima prisutnih, a pjevanjem je misu uvelièala Klapa
HRM "Sveti Juraj" uz orguljsku pratnju Ivana Bosnara, koja
je za ovu prigodu izvela i nekoliko skladbi na
staroslavenskom.
Marijanska procesija u Lurdu
Procesiju je organizirala Hrvatska, a zapoèela je
blagoslovom biskupa Jezerinca – Križ su donijeli èlanovi
Zrinske garde u pratnji hrvatskih policajaca i kadeta, a kip
Gospe Lurdske èlanovi poèasne postrojbe Hrvatske vojske
Lurd, 17.5.2014. (IKA) – Marijanska procesija s kipom
Gospe Lurdske i velikim križem sa svijeæama na kojoj su
sudjelovali sudionici 56. Meðunarodnog vojnog hodoèašæa
održana je u subotu, 17. svibnja. Procesiju je ove godine po
prvi puta organizirala Hrvatska uz suradnju Belgije.
Naime, Hrvatska je èlanica središnjeg tima za vojno-
Crkva u Hrvata
redarstvena hodoèašæa u Lurd pa je tako preuzela ovaj dio
hodoèašæa.
Procesija je zapoèela s drugu stranu rijeke Gave, preko puta
Spilje ukazanja molitvom i blagoslovom vojnog ordinarija u
Hrvatskoj Jurja Jezerinca.
Za vrijeme hoda, molitveno-glazbeni dio odvijao se ispred
bazilike Svete krunice, a sudjelovala je Klapa HRM "Sveti
Juraj", Simfonijski orkestar HV, kao i predstavnici 15
naroda koji su predmolili krunicu na svojim jezicima.
Na sam prostor ispred bazilike križ su donijeli èlanovi
Zrinske garde u pratnji hrvatskih policajaca i kadeta, a kip
Gospe Lurdske donijeli su èlanovi poèasne postrojbe
Hrvatske vojske u pratnji Švicarske garde.
U prisutnosti dvadesetak biskupa, završnu molitvu je održao
francuski vojni biskup Luc Ravel.
Sama procesija obuhvatila je nekoliko elemenata. Ponajprije
onaj duhovni kojim se željelo istaknuti znaèenje Crkve na
putu, tj. da se izrazi zajedništvo, katolicitet Crkve unutar
procesije. Posebno se pak vodila briga da se saèuva smisao
hoda unutar procesije, a to je preobrazba Crkve koja se
dogaða snagom Isusovog uskrsnuæa u nama, snagom vjere.
Taj element se predoèio kroz 56 upaljenih baklji koje su
nosili hrvatski vojnici, te ih uzdigli na vrhu bazilike, podno
krune.
Ovim se željelo pokazati da je vjera svjetlo koje vodi u
preobrazbu osobe, obitelji, Crkve i društva.
Biskupu Jezerincu uruèena zlatna medalja
Meðunarodnog vojnog hodoèašæa
Lurd, 18.5.2014. (IKA) – Na prigodnom primanju koje
tradicionalno po zatvaranju Meðunarodnog vojnog
hodoèašæa, prireðuje hrvatsko izaslanstvo u nedjelju, 18.
svibnja okupili su se predstavnici drugih vojnih izaslanstava,
predstavnici uprave Svetišta, kao i organizatori predvoðeni
francuskim vojnim biskupom Lucom Ravelom, te
predstavnici žandarmerije. Tom prigodom biskup Ravel je
biskupu Jezerincu darovao zlatnu medalju Meðunarodnoga
vojnog hodoèašæa.
U prigodnom obraæanju, koje je za ovu prigodu pripremio
vojni ordinarij Juraj Jezerinac istièe se, kako geslo "Sluge
Krista - sluge mira" najbolje tumaèi zvanje vojnika i
policajca i svih nas: biti u službi mira. Biskup je podsjetio,
kako se hrvatski narod opredijelio za mir davne 879. godine
preko hrvatskih vladara koji su sklopili savez s Papom da
nikada neæe tuðe osvajati, ali da æe svoje braniti. I toga smo
se držali sve do danas. U povodu pak stote obljetnice od
poèetka Prvoga svjetskog rata, biskup naglašava kako to
dodatno potièe da budemo u službi mira.
Zahvalio je biskupu Ravelu na inicijativi konferencije na
temu mira, kao i njemu, te upravi svetišta na uloženom trudu
oko organizacije hodoèašæa.
Zapovjednik 22. hodoèašæa hrvatske vojske i policije general
Mladen Fuzul zahvalio je organizatorima hodoèašæa na
potpori. Zamjenik ministra unutarnjih poslova RH Evelin
Tonkoviæ je naglasio, kako je MUP prepoznao znaèaj ovog
svetog mjesta, te istaknuo kako je ministarstvo dosad, a tako
æe i ubuduæe podupirati dolazak hrvatskih policajaca.
Zamjenica ministra branitelja Vesna Nað je naglasila, kako
smo mala zemlja, nismo bogati, ali smo donijeli srce.
Biskup Ravel je pozdravljajuæi prisutne, a posebno hrvatske
branitelje u kolicima, istaknuo kako su u centru hodoèašæa
bolesnici i ranjenici, pa je stoga ove godine organizirana
utrka vojnika i ranjenika. Nadalje, upozorio je na složenost
situacije u Europi, posebice s obzirom na situaciju u
Ukrajini, te istièuæi kršæanske korijene Europe naglasio
potrebu molitve.
21. svibnja 2014. broj 20/2014
19
Crkva u Hrvata
Apel predsjednika UFME franjevaèkim provincijama u
Europi
Potièem i molim svu braæu naših europskih franjevaèkih
provincija da velikodušno, uz suosjeæanje i molitvu za žrtve
ove nepogode, organiziraju i pomognu akcije solidarnosti i
tako nastoje olakšati patnje ovog toliko puta u novijoj
povijesti teško kušanog stanovništva, stoji u apelu fra
Miljenka Šteke
Mostar, 18.5.2014. (IKA) - Predsjednik UFME (Unije
franjevaèkih provincijala OFM Europe) dr. fra Miljenko
Šteko uputio je u nedjelju 18. svibnja 2014. Apel za pomoæ
nastradalima od poplava svim franjevaèkim provincijama u
Europi, u kojem se kaže: "Posljednjih su dana velike poplave
na našemu europskom, južnoslavenskom podruèju uèinile
velike štete, prouzroèivši ljudske žrtve, a mnogi su, ionako
siromašni, sada ostali i bez krova nad glavom. Potièem i
molim svu braæu naših europskih franjevaèkih provincija da
velikodušno, uz suosjeæanje i molitvu za žrtve ove
nepogode, organiziraju i pomognu akcije solidarnosti i tako
nastoje olakšati patnje ovog toliko puta u novijoj povijesti
teško kušanog stanovništva. Uz moguænost pomoæi preko
Caritasa, biskupijskih i nacionalnih, franjevcima kao put
pomoæi stoji na raspolaganju i "Kruh sv. Ante" u našoj
provinciji Bosni Srebrenoj u Sarajevu."
Sveèanim mimohodom zatvoreno 56. meðunarodno
vojno hodoèašæe
Lurd, 18.5.2014. (IKA) – Sveèanim mimohodom vojski
èetrdesetak zemalja iz cijeloga svijeta, u nedjelju, 18. svibnja
u bazilici Sv. Pija X. zatvoreno je 56. meðunarodno vojno
hodoèašæe.
U završnom obraæanju francuski vojni biskup Luc Ravel i
direktor hodoèašæa vlè. Blaise Rebotier naglasili su potrebu i
nakon hodoèašæa djelovanja u duhu gesla "Sluge Kristove –
sluge mira", te tako pozvali sudionike da budu nositelji mira,
svjetla i nade u svijetu.
Na ovogodišnjem hodoèašæu sudjelovalo je oko 12000
vojnika i policajaca, te èlanova njihovih obitelji iz
èetrdesetak zemalja iz cijeloga svijeta. Meðu sudionicima
bilo je i oko 650 sudionika iz Hrvatske predvoðenih vojnim
biskupom Jurjom Jezerincem, te èetrdesetak iz Bosne i
Hercegovine s vojnim biskupom Tomom Vukšiæem.
Nakon zatvaranja hodoèašæa hodoèasnici iz Hrvatske i BiH
uputit æe se u Nicu gdje æe slaviti misu, a zatim nastaviti
prema Padovi.
Hodoèasnici iz Hrvatske bili su meðu pet najbrojnijih
izaslanstava, a Hrvati su bili zastupljeni i u Švicarskoj gardi,
Legiji stranaca i u njemaèkoj vojsci.
Poplavljena kripta crkve Sv. Ivana Krstitelja u Jajcu
Jajce, 18.5.2014. (IKA/KTA) - Uslijed izlijevanja rijeke
Vrbas koja je probila nasip na više mjesta, u svetište svetog
Ivana Krstitelja (Svetog Ive) u Podmilaèju kod Jajca ovih
dana prodrla je voda. Najveæa šteta je bila u podzemnoj
crkvi (kripti) u koju je preko noæi ušla voda i uništila
interijer crkve sa svim stvarima. Cijeli dan bila je borba s
vodom koja je došla do kora. Uzrok brzog ulaska vode bilo
je više izvora vode koju su se otvorili u stijeni iza crkve.
Jedan je ronilac uz pomoæ èamca u kripti crkve iz vode
izvlaèio stvari koje su se mogle spasiti: postaje križnoga
puta, relikvijar, umjetnièka slika Sv. Ive, kip Sv. Josipa
radnika te djelomièno liturgijsko ruho, objavljeno je na
facebook stranici župe i svetišta svetog Ivana Krstitelja u
Podmilaèju.
20
21. svibnja 2014. broj 20/2014
ika
Subotica: Meðunarodni znanstveni simpozij o Albi
Vidakoviæu
U povodu 100. obljetnice roðenja i 50. obljetnice smrti Albe
Vidakoviæa
Subotica, 18.5.2014. (IKA) - U subotièkom pastoralnom
centru "Augustianum" od 16. do 18. svibnja održan je
Meðunarodni znanstveni simpozij u povodu 100. obljetnice
roðenja i 50. obljetnice smrti Albe Vidakoviæa.
U toku prijepodneva održano je šest predavanja. O životnom
put Albe Vidakoviæa govorio je katedralni župnik mons.
Stjepan Beretiæ. On je naglasio kako Albe Vidakoviæ spada u
"divove duha, vjere, kulture, znanosti i umjetnosti" koje je
Subotièka biskupija darovala Crkvi u Hrvata". I Albe
Vidakoviæ svojim likom i dijelom èini i danas Suboticu
velikom i lijepom, istaknuo je mons. Beretiæ i zakljuèio:
"Albe je živio u trnju ali ono nikada nije bilo bez ruže".
Slijedila su predavanja Miroslava Martinjaka iz Zagreba
"Djelovanje Albe Vidakoviæa u osvit Drugog vatikanskog
sabora". Orguljaš i ravnatelj subotièkog katedralnog zbora
"Albe Vidakoviæ" Miroslav Stantiæ govrio je o
skladateljskom opusu i zastupljensoti puèke popijevke Albe
Vidakoviæa u liturgijskim pjesmaricama. Zanimljiv osvrt na
malo poznati Vidakoviæev rad "Bibliografija Ferederica
Chopina u Jugoslaviji iz 1956. godine" imao je prof.
Dragoljub Katunac iz Beograda. Isusovac, prof. Marijan
Steiner iz Zagreba upoznao je sudionike skupa s
etnomuzikološkim radom Albe Vidakoviæa, u kojem je iznio
mnoge zanimljive detalje Vidakoviæevog istraživanja na
terenu o crkvenim popijevkama. Završno predavanje prvog
dana znanstvenog simpozija o Albi Vidakoviæu održala je
Tamara Štricki, profesorica subotièke "Muzièke škole". Ona
je prikazala radove Albe Vidakoviæa o Ðuri Arnoldu,
poznatom subotièkom glazbeniku i skladatelju.
Voditelj programa bio je Josip del' Ivellio iz Zagreba s
maestrom Miroslavom Martinjakom i s. Katarinom Koprek.
Drugi dan znanstvenog simpozija zapoèeo je predavanjem s.
Cecilije Horvat iz Zagreba. Ona je govorila o "Razvoju
profila crkvenoga glazbenika u Hrvatskog od vremena Albe
Vidakoviæa do danas". Zatim je prikaz snimljenih skladbi
Albe Vidakoviæa i osvrt na njegov oratorij Tužba u hramu
iznio mo. Josip degl Ivellio iz Zagreba. O svojim sjeæanjima
na Albu Vidakoviæa govorili su mons. Josip Mioè iz
Subotice te neæakinja Albe Vidakoviæa Jasna Ivanèiæ iz
Zagreba. "Kroz to sjeæanje upoznali smo svaki titraj Albine
duše koji se onda prenio i na njegova djela", zakljuèio je
moderator toga dana p. Marijan Steihner, D.I. iz Zagreba.
Sjeæanje p. Izaka Šparalje proèitao je Josip degl Ivellio.
Završno predavanje na simpoziju održala je s. Katarina
Koprek iz Zagreba. Tema njezinog predavanja bila je "Rijeè
Božja – izvor glazbene inspiracije gregorijanskoga
repertoara". U svom predavanju s. Katarina je istaknula
posebno doprinos Albe Vidakoviæa pomicanju granica
neumatske notacije a posebno se osvrnula i na njegovu
obradu Skramentara MR 126 Metropolitanske knjižnice iz
Zagreba.
Drugog dana znanstvenom simpoziju predsjedali su p.
Marijan Steiner kao moderator te mo. Miroslav Stantiæ i s.
Domagoja Ljubièiæ. Toga dana znanstvenom skupu uz druge
sudionike nazoèila je i s. M. Martina Koprivnjak, vrhovna
glavarica Sestara „Naše Gospe" iz Zagreba.
U
okviru
Meðunarodnog
znanstvenog
simpozija
posveæenom Albi Vidakoviæu održane su i dvije radionice.
Pravu radionicu predvodio je orguljaš mr. Kornelije Vizin iz
Subotice na temu „Interpretacija orguljaške glazbe francuske
romantike". Drugu radionicu predvodila je s. Katarina
Koprek.
Sudionici simpozija prihvatili su prijedlog mo. Josipa degl
ika
Ivellia da se ove godine 15. lipnja, u znak sjeæanja na
obljetnice Albe Vidakoviæa u Subotici i Zagrebu održi „Dies
Albiana". Toga dana pjevat æe se i izvoditi skladbe Albe
Vidakoviæa na nekoliko mjesta u Zagrebu i Hrvatskoj te u
Subotici.
U okviru Dana Albe Vidakoviæa u Subotici održana su i dva
koncerta. U koncertnoj dvorani subotièke „Muzièke škole"
održan je koncert komorne glazbe na kojem su Krešimir
Ivanèiæ na violini i mr. Kornelije Vizin na klaviru izvodili
skladbe subotièkih skladatelja Vidakoviæa i Gaala. U subotu,
17. svibnja u subotièkoj katedrali-bazilici sv. Terezije održan
je sveèani koncert u èast 100. obljetnice roðenja i 50.
obljetnice smrti Albe Vidakoviæa. Svi zborovi koji su
nastupili izvodili su skladbe Albe Vidakoviæa. Na koncertu
su izvedene i najpoznatije skladbe Albe Vidakoviæa za
orgulje. Preludij i fugu u C-duru izveo je Kristijan Palèec;
Koralnu predigru "Marijo slatko ime", don Ivan Urliæ;
Fantaziju i fugu u F-molu izvela je Petra Hrvaèiæ a mr.
Krešimir Haas izveo je Koralne predigre op. 9 Mladena
Stahuljaka posveæene Albi Vidakoviæu.
Kao posljednji dan "Dana Albe Vidakoviæa" uprilièen je
posjet grobu Alde Vidakoviæa na subotièkom Bajskom
groblju, gdje je su cvijeæe na grob položili mo. Miroslav
Martinjak i mr. Mirta Kudrna, predstojnica Instituta Albe
Vidakoviæ iz Zagreba, Jasna Ivanèiæ i ostali roðaci Albe
Vidakoviæa, te Društvo Ivan Antunoviæ, i župa Isusova
uskrsnuæa, a molitvu i blagoslov groba predvodio je mons.
Bela Stantiæ.
Završetak simpozija bilo je sveèano euharistijsko slavlje u
katedrali-bazilici Sv. Terezije Avilske, koje je predvodio
mons. Stjepan Beretiæ, katedralni župnik, uz koncelebraciju
mo. Miroslava Martinjaka i p. Marijana Steinera iz Zagreba,
don Ivana Urliæa iz splitsko-makarske nadbiskupije, te mons.
Josipa Mioèa i vlè. Laszla Baranyija iz Subotice.
Liturgijsko pjevanje predvodili su udruženi zborovi:
Katedralni zbor Albe Vidakoviæ i Collegium musicum
catholicum iz Subotice, Mješoviti zbor Instituta za crkvenu
glazbu Albe Vidakoviæ iz Zagreba te èlanovi pjevaèkog
društva "Slavulj" iz Petrinje, a sve pod ravnanjem
katedralnog zborovoðe mo. Miroslava Stantiæa uz orguljsku
pratnju mr. Kornelija Vizina. Na misi su zborovi izveli
Drugu staroslavensku misu Albe Vidakoviæa, uskrsne
pjesme u harmonizaciji Franje Dugana, te skladbe Igreca i
Taclika.
Zareðen prvi trajni ðakon Vrhbosanske nadbiskupije
Duboko dirnut prirodnom katastrofom, koja je zadesila taj
kraj i šire podruèje, kardinal Puljiæ je poruèio vjernicima da
ne klonu duhom, da budu izdržljivi i puni pouzdanja u Boga
Novo Selo, 18.5.2014. (IKA) - Vrhbosanski nadbiskup
kardinal Vinko Puljiæ zaredio je u nedjelju 18. svibnja u župi
Srca Isusova u Novom Selu u Bosanskoj Posavini prvog
trajnog ðakona Vrhbosanske nadbiskupije vjerouèitelja
Roberta Èabraju, oženjenog laika.
Obrazlažuæi odluku da reðenje bude baš u Novom Selu,
ðakonovoj rodnoj župi kardinal je izmeðu ostalog rekao:
"Želio sam da to bude jedna poruka nade, da koliko god nas
pokušavali uništavati i optereæivali raznim nedaæama Crkva
se ne da uništiti, nego pokušava tražiti izvor nade, poruku i
svjedoèanstvo nade. Zato želim da ovo ðakonsko reðenje u
ovom kraju, koje je proživjelo iskušenja rata i poraæa, ima
nadu života - živjeti i svjedoèiti". Duboko dirnut prirodnom
katastrofom, koja je zadesila taj kraj i šire podruèje, kardinal
Puljiæ je poruèio vjernicima da ne klonu duhom, da budu
izdržljivi i puni pouzdanja u Boga jer imaju siguran oslonac
u Isusu Kristu, koji je naš Put Istina i Život; da se unatoè
Crkva u Hrvata
svim kušnjama u ovim teškim situacijama koje proživljavaju
raduju kršæanskoj solidarnosti koja, kako je rekao, živi,
postoji i istinski želi poduprijeti ljude u tim mukama.
Ðakon Robert Èabraja, vjerouèitelj je u osnovnoj školi
Milan Amruž u Slavonskom Brodu, koju pohaðaju djeca s
posebnim potrebama, oženjen je i otac je troje djece a
èetvrto je na putu. Roðen je 1. ožujka 1977. u Slavonskom
Brodu. Do 15. godine života živio je s roditeljima u Novom
Selu. Pohaðao je Nadbiskupijsku klasiènu gimnaziju u Zadru
a teologiju je završio na Katolièkom bogoslovnom fakultetu
u Zagrebu.
Poruka kardinala Puljiæa u povodu aktualnih poplava i
klizišta
Sarajevo, 19.5.2014. (IKA/KTA) - Vrhbosanski nadbiskup i
metropolit kardinal Vinko Puljiæ uputio je poruku u povodu
poplava i klizišta kojima su pogoðene na tisuæe ljudi u BiH.
"Ovom porukom pozivam sve vjernike u Vrhbosanskoj
nadbiskupiji da se istinski pomolimo za hrabru vjeru i
pouzdanje u Boga dok prolazimo kroz ovo iskušenje.
Takoðer pozivam sve ljude dobre volje na solidarnost da
ublažimo patnje ljudi koji su ostali bez osnovnih životnih
potreba za život. Posebno potièem da susjedne župe iskažu
solidarnost u materijalnoj, moralnoj kao i bratskoj pomoæi sa
župama pogoðenim poplavama i klizištima. Neka se i
dobrovoljno angažiraju u rašèišæavanju posljedica poplava i
klizišta, kako bi se što prije povratio normalan život. Osobno
sam bio na terenu te se uvjerio u teško stanje, ali osjetio sam
i svoju nemoæ da ljudima pomognem. Zato æu pokrenuti
dobrotvornu akciju prikupljanja pomoæi, kako bi se život u
župama èim prije normalizirao. Posebno hrabrim sveæenike i
sve pastoralne djelatnike da hrabre narod i organiziraju
pomoæ rašèišæavanja i onda kada se voda povuèe i kada se
život poène vraæati u normalu. Za sve molim i zazivam Božji
blagoslov!", kaže se, meðu ostalim, u poruci kardinala
Puljiæa.
Žurni poziv za prikupljanje pomoæi za poplavljene
Poziv hrvatskim sveæenicima, pastoralnim suradnicama i
suradnicima i vjernicima u hrvatskim katolièkim misijama i
zajednicama u Njemaèkoj
Frankfurt, 19.5.2014. (IKA) - Delegat za hrvatsku pastvu u
Njemaèkoj Ivica Komadina uputio je, u ponedjeljak 19.
svibnja, uime Hrvatskoga dušobrižnièkog ureda sa sjedištem
u Frankfurtu na Majni, žurni poziv hrvatskim sveæenicima,
pastoralnim suradnicama i suradnicima i vjernicima u
hrvatskim katolièkim misijama i zajednicama u Njemaèkoj u
vezi s prikupljanjem financijske pomoæi pogoðenima u
poplavama na podruèju Hrvatske, Bosne i Hercegovine i
Srbije.
U dopisu, izmeðu ostalog stoji: "Hrvatski dušobrižnièki ured
iz Frankfurta na Majni ovim putem žurno poziva sve
Hrvatice i Hrvate i sve ljude dobre volje u Njemaèkoj i u
svijetu da svojim novèanim prilozima priskoèe u pomoæ
postradalima od poplava te tako posvjedoèe svoju socijalnu
osjetljivost i djelatnu ljubav prema bližnjima u nevolji".
Pomoæi se može uplatom na devizne raèune: Hrvatskog
Caritasa: IBAN: HR05 2340 0091 1000 80340; SWIFT
(BIC): PBZGHR2X; Caritasa Biskupske konferencije Bosne
i Hercegovine IBAN: BA39 338 690 481 206 3318; SWIFT
CODE: UNCRBA 22 i Caritasa international, Freiburg,
IBAN
Nr.:
DE04660205000000000202,
BIC:
BFSWDE33KRL.
21. svibnja 2014. broj 20/2014
21
Crkva u Hrvata
Kardinal Vinko Puljiæ posjetio poplavljena podruèja u
Orašju i Brèkom
Sarajevo, 20.5.2014. (IKA/KTA) - Kardinal Vinko Puljiæ,
nadbiskup i metropolit vrhbosanski, posjetio je, 19. svibnja u
veèernjim satima i 20. svibnja grad Orašje i okolna
poplavljena podruèja te grad Brèko i neka mjesta pogoðena
poplavama u tom dijelu. U pratnji toliškog gvardijana fra
Marijana Živkoviæa posjetio je Radio Orašje, a zatim u
pratnji preè. Darka Tomaševiæa, kanonika vrhbosanskog i
profesora na Katolièkome bogoslovnom fakultetu u
Sarajevu, preè. Veselka Župariæa, župnika u Brèkom i
dekana brèanskog dekanata, te vidovaèkog župnika vlè.
Josipa Senjaka posjetio osobe smještene u školama u Orašju.
U telefonskom razgovoru za Katolièku tiskovnu agenciju
Biskupske konferencije BiH kardinal Puljiæ kazao je da je,
gledajuæi s nasipa pored rijeke Save, mogao vidjeti da su
župe Vidovice i Kopanice sasvim poplavljene. Takoðer je
primijetio da se voda kroz probijeni nasip kod Kopanica,
koji nastoje sanirati, još uvijek izlijeva i pomalo širi
posavskom ravnicom napominjuæi da i voda iz Bosanskog
Šamca „polako osvaja prostor iduæi tiho nižim predjelima" te
se približava Orašju. Kazao je i da se pod vodom takoðer
nalazi veæi dio župe Tolisa kao i da je Orašje djelomièno
poplavljeno. Pojasnio je da je prohodan put iz smjera Tuzle
do graniènog prijelaza prema Republici Hrvatskoj te da je
pohodio osnovnu i strukovnu školu u Orašju u kojoj je
smješten dio stanovnika iz poplavljenog podruèja. Takoðer
je rekao da su pojedini ljudi našli smještaj kod svoje rodbine
u Hrvatskoj ili na nekim drugim mjestima te da je vidljiva
solidarnost meðu graðanima koji se meðusobno pomažu.
Govoreæi o naporima za sprjeèavanje daljnje poplave,
kardinal Puljiæ je kazao da su meðunarodne i domaæe vojne
snage ranije pokušale "zakrpati" nasip u Kopanicama
napominjuæi kako to nije nimalo jednostavno.
Kardinal Puljiæ je spomenuo kako je posebno tužno vidjeti
kako mrtva tijela životinja plutaju rijekom Savom kao i ljude
koji, zajedno sa svojim životinjama, sjede na nasipu izmeðu
dvije vode i "èekaju sudbinu". Ukazao je moguænost
izbijanja epidemije ukoliko uskoro ne bude ozbiljnih zahvata
na poplavljenim podruèjima.
Govoreæi o svom pohodu poplavljenima, kardinal Puljiæ je
kazao da mu je bilo važno izraziti osjeæaj solidarnosti.
Radostan je što žitelji nepoplavljenih predjela pokazuju
solidarnost i pomažu ugroženima. „Nadam se da neæe
posustati pomoæ koja stiže jer æe ona trebati biti dugotrajna.
Sad je potrebna pomoæ za preživljavanje a kasnije za
obnavljanje", kazao je na kraju kardinal Puljiæ koji je oko
popodneva toga dana stigao u obilazak poplavljenih
podruèja u odžaèkom kraju.
Hodoèašæe èlanova udruge "Veronikin rubac" u Asiz i
La Vernu
Asiz, 20.5.2014. (IKA) – Katolièka udruga "Veronikin
rubac" uvelièala je svoj karitativni i volonterski palijativni
rad duhovnim hodoèašæem u Asiz i mjesta vezanim uz život
sv. Franje Asiškog, proslavljajuæi 805. obljetnicu kanonskog
utemeljenja Reda manje braæe.
Duhovno hodoèašæe na kojem je sudjelovalo pedesetak
volontera predvoðenih predsjednicom Marijom Šešo trajalo
je od 15. do 19. svibnja uz vodstvo duhovnika dr. sc. fra
Nikole Vukoje, OFM, profesora na KBF-u u Zagrebu. Uz
molitvu, pjesmu i euharistijska slavlja, koje je suslavio fra
Željko Pauriæ, OFM, iz župe u Zemunu, hodoèasnici su se u
"danima slušanja i osluškivanja Rijeèi" upoznali sa
franjevaèkom duhovnom baštinom, životopisima sv. Franje i
22
21. svibnja 2014. broj 20/2014
ika
Klare, a u ljepoti krajolika, crkava i na svetim mjestima u
zajedništvu su promišljali o evanðeoskim rijeèima koje je
Vukoja znalaèki približio putnicima oduševljenima
njegovim evangelizacijskim poticajima i tumaèenjima
prikladnim za kršæansku meditaciju. Duhovna obnova trajala
je tijekom putovanja, molilo se za osobne nakane, obitelj, za
pretke, Osijek i domovinu; u katedrali Sv. Rufina (mjesto
Franjinog i Klarinog krštenja) obnovljen je spomen krštenja;
posjetili su Rivotorto i molitveno samotište Carceri na
Subasiju gdje je poslije mise Slaven Marodt glazbeno
uvelièao duhovni doživljaj. Jedno od odredišta hodoèašæa
bila je i Porcijunkula (Sveta Marija Anðeoska) i bazilika sv.
Franje s molitvom u donjoj crkvi uz kriptu sv. Franje te su
razgledane Giottove freske, zatim baziliku sv. Klare,
samostan i Križ sv. Damjana, a u rodnoj kuæi sv. Franje
molilo se za roditelje i obitelj. U nacionalnom parku na brdu
La Verna, mjestu gdje je sv. Franjo primio rane i vrhuncu
duhovne obnove putovima sv. Franje, razgledali su svetište i
relikvijare, slavljena je misa i molilo se u tišini spilje.
Rad katolièke udruge "Veronikin rubac" potvrðen je
biskupskim dekretom te sada na podruèju osjeèkih dekanata
Ðakovaèko-osjeèke nadbiskupije skrbi za 138 korisnika
kojima je 2013. godine darovano 2.489 volonterskih sati
tijekom 2.603 odraðenih aktivnosti.
Inozemne vijesti
ika
Inozemne vijesti
Generalna skupština Papinskih misijskih djela u Rimu
Rim, 10.5.2014. (IKA) - U Rimu je od 5. do 10. svibnja
održana Generalna godišnja skupština Papinskih misijskih
djela pod predsjedanjem nadbiskupa Protasea Rugambwe,
dotajnika Kongregacije za evangelizaciju naroda i
predsjednika Papinskih misijskih djela.
Na susret, koji je uprilièen u kuæi otaca salezijanaca "Blaženi
Michele Rua - Salesianum" (Via della Pisana 1111), pristiglo
je stotinu dvadesetak nacionalnih ravnatelja iz razlièitih
krajeva svijeta, meðu kojima su bili i dvojica nacionalnih
ravnatelja Crkve u Hrvata - vlè. Antun Štefan iz Zagreba i
don Ivan Štironja iz Sarajeva. Uz nacionalne ravnatelje na
skupštini su sudjelovali i glavni tajnici èetiriju Djela sa
svojim suradnicima koji su, uz svoje dužnosti u održavanju
Skupštine, ujedno bili na raspolaganju nacionalnim
ravnateljima u rješavanju administrativnih pitanja.
Nakon molitvenog poèetka, mise i molitve, u jutarnjim
satima 5. svibnja, radni dio skupštine zapoèeo je pozdravnim
govorom i predavanjem proèelnika Kongregacije za
evangelizaciju naroda kardinala Ferdinanda Filonija.
Skupština se, kao i redovito, održavala u dva dijela:
pastoralnom i financijskom. U središtu pastoralnog dijela bili
su Statuti Papinskih misijskih djela o kojima se raspravljalo
po jeziènim i kontinentalnim skupinama, nastojeæi ih
prilagoditi novim prilikama u kojima se nalazi Crkva našega
vremena.
U srijedu 7. svibnja uprilièen je posjet jednomu od pet
misijskih zavoda - Mater Ecclesiae u Castel Gandolfu, gdje
se nalaze redovnice iz misijskih krajeva. Misno slavlje u
veèernjim satima predvodio je kardinal Filoni a liturgijsko
pjevanje sestre Zavoda. Bila je to prigoda da se iz prve ruke
èuju informacije o životu Crkve u Kini, Vijetnamu, Indiji i
Africi, odakle redovnice dolaze. U èetvrtak se nastavilo s
radom, gdje su generalni tajnici èetiriju Djela predstavili
svoja financijska i pastoralna izvješæa te predstavili projekte
pristigle iz misijskih krajeva svijeta koji æe se u dogledno
vrijeme financirati preko središnjih ureda PMD. Nacionalni
ravnatelji cijelo su vrijeme, na bilo koju temu, mogli dati
svoje sugestije, postaviti pitanje ili komentirati izloženo i
predloženo. Sve vrijeme održavanja Skupštine osjetila se
ozbiljnost i briga s kojom Crkva pristupa potrebama svijeta u
kojemu ima svoju vrlo važnu i veliku ulogu. Bio je to ujedno
i trenutak da se istakne doprinos mjesnih Crkava koje preko
svojih dijecezanskih ravnatelja, preko župnika i vjernika,
svega naroda Božjega, nesebièno brinu za svoju braæu i
sestre u potrebi. To sjeæanje i zahvalnost prožimalo je cijeli
susret, osobito onaj duhovni dio u kojemu se molilo za sve
dobroèinitelje i prijatelje Papinskih misijskih djela. I papa
Franjo u svom obraæanju u petak 9. svibnja, prigodom
privatne audijencije uprilièene za nacionalne ravnatelje, koje
je predvodio kardinal Filoni sa svojim suradnicima, posebno
je zahvalio svim dobroèiniteljima Papinskih misijskih djela,
istaknuvši da bi misijsko djelovanje Crkve trebalo biti
paradigma cjelokupna njezina djelovanja.
Generalna skupština završila je u subotu 10. svibnja
glasovanjem i usvajanjem dokumenata, odluka i zakljuèaka.
Na kraju, predsjednik PMD nadbiskup Rugambwa zahvalio
je svima na doprinosu i ozbiljnu pristupu svim toèkama
dnevnog reda, te je preko nacionalnih ravnatelja uputio
zahvalu svim suradnicima PMD kao i svima onima - na svim
razinama Crkve, koji molitveno i materijalno potpomažu i
prate misijsko djelo Crkve. Skupština je završila
zajednièkom molitvom "Kraljice neba".
Papa s rektorima i studentima papinskih zavoda i
konvikta u Rimu
Vatikan, 12.5.2014. (IKA) - Papa Franjo primio je 12.
svibnja u Dvorani Pavao VI. u Vatikanu rektore i studente
papinskih zavoda i konvikta u Rimu, prenosi Hrvatski
program Radio Vatikana. Bila je to izvanredna prigoda za
otvoreni razgovor o Crkvi, sveæeništvu, kušnjama i
izazovima s kojima se suoèavaju Bogu posveæene osobe.
Sveti Otac dugo je razgovarao s bogoslovima i sveæenicima
iz cijeloga svijeta, bez ikakvoga unaprijed pripremljenoga
teksta. Posebne je izraze blizine izrazio kršæanima u Ukrajini
i na Bliskom istoku, istièuæi da Crkva i danas, na brojnim
stranama svijeta, mnogo trpi zbog progona.
Odgovarajuæi na pitanje o akademskom obrazovanju
sveæenika, Papa upozorio je na opasnost od akademizma,
koji može uèiniti da se iz Rima vrate više kao ljudi s
diplomom, nego kao sveæenici. Podsjetio e na èetiri temelja
sveæenièke formacije: duhovna formacija, akademska, odgoj
za zajednicu i apostolska formacija. U Rim se dolazi zbog
intelektualne izobrazbe, ali ne može se shvatiti sveæenik koji
ne živi u zajednici, ili koji ne njeguje duhovni život:
svakodnevnu misu, svakodnevnu molitvu, Èasoslov, osobnu
molitvu s Gospodinom ili pak apostolski život. Akademski
purizam ne èini dobro, upozorio je Papa. Gospodin vas je
pozvao da budete sveæenici, i to je glavno pravilo. Ako se
vidi samo akademski dio, postoji opasnost da se prijeðe u
ideologije, a to šteti; šteti i shvaæanju Crkve. Crkvu valja
shvatiti iz prouèavanja, ali i u molitvi, u životu u zajednici, i
u apostolskom životu. Kada padnemo u neku ideologiju, i
idemo tim putom, imat æemo hermeneutiku koja nije
kršæanska, hermeneutiku ideološke Crkve. A to je bolest,
poruèio je Papa.
Papa je u nastavku istaknuo da je život u sjemeništu,
odnosno život u zajednici, vrlo važan, jer tu postoji
solidarnost meðu braæom koja idu prema sveæeništvu. Istina
je da ima i problema, ima borbi: borbi za vlast, borbi ideja,
pa i skrivenih borbi. Ima i glavnih grijeha: zavisti,
ljubomore… Meðutim, ima i dobrih stvari: prijateljstva,
razmjene ideja, a to je važno u životu zajednice. Život u
zajednici nije raj, veæ otprilike èistilište, kazao je Papa
ironièno, izazvavši pljesak nazoènih. Ima nekoliko stvari
koje mogu mnogo pomoæi, a to je, primjerice, da druge
nikada ne valja ogovarati! Ako imam nešto protiv nekoga, ili
imam drukèije mišljenje, to valja reæi u lice! Ali, mi, klerici,
u napasti smo da ne govorimo u lice, da smo previše
diplomati, rabimo onaj klerikalni naèin izražavanja,
napomenuo je Papa i pozvao sveæenike i biskupe da svaki
dan završe ispred svetohraništa, pred Gospodinom. U Gospi
treba tražiti utoèište, odnos s Gospom pomaže imati lijepi
odnos s Crkvom jer su obje Majke. A ako nismo povezani s
Gospom, u srcu smo siroèad, istaknuo je Sveti Otac.
Na pitanje filipinskog studenta o potrebi za pastirima koji su
sposobni voditi, upravljati i komunicirati kako to zahtijeva
današnji svijet, Papa je odgovorio da za vodstvo postoji
samo jedan put, a to je služenje. Pastir daje da njegov narod
raste, i uvijek ide sa svojim narodom, rekao papa Franjo te
podsjetivši na djelo sv. Augustina "De Pastoribus", govorio
o dvije kušnje pastira: novac, pastiri koji rade za novac, i
taština, a tu je rijeè o pastirima koji vjeruju da su iznad
svojega naroda, "pastiri-prinèevi". Pastir koji traži samoga
sebe, bilo u novcu, bilo preko taštine, nije služitelj, nema
istinsko vodstvo. Naprotiv, poniznost ima biti pastirovo
oružje, a nije lako biti ponizan, istaknuo je Papa. Tako je
21. svibnja 2014. broj 20/2014
23
Inozemne vijesti
teško ukloniti taštinu kod nekog sveæenika, ali Božji ti narod
prašta mnoge stvari. Meðutim, ne prašta ti ako si pastir
privržen novcu, ako si umišljeni pastir koji s ljudima loše
postupa. Novac, taština i ponos – tri su stvari koje nas vode
do svih grijeha. Pastir treba imati sljedeæe kreposti: blizinu,
služenje, poniznost, siromaštvo i žrtvovanje, rekao je Papa.
Govoreæi potom o propovijedima, Papa je kazao da su i one
dosadne ako nema blizine. Upravo se u propovijedi mjeri
blizina pastira s narodom, važno je da propovijedi budu
kratke i konkretne, jer one nisu predavanja. Propovijed
pretpostavlja molitvu, uèenje, pretpostavlja da poznaješ
osobe kojima æeš govoriti, propovijed pretpostavlja blizinu.
Trebamo dobro pripremiti propovijedi da bi ih ljudi
razumjeli. Buduæim je sveæenicima stoga Papa savjetovao da
propovijed bude kratka i snažna, da traje izmeðu 8 i 10
minuta, jer nakon toga opada pozornost.
Odgovarajuæi na pitanje kako nasljedovati uzor Dobroga
Pastira, Papa je istaknuo da je prije svega važno moliti.
Važna je zatim sposobnost za susret, za slušanje drugih
osoba, za zajednièko traženje puta. Vrlo je važan, dakle,
susret s ljudima o kojima pastoralno skrbiš, ali je važan i
susret s biskupom, i važno je da biskup dopusti da ga se
susretne. Sveti Otac istaknuo je i sveæenièko prijateljstvo.
Trudite se biti prijatelji, mislim da to dosta pomaže živjeti
sveæenièki život, duhovni život, apostolski život, život u
zajednici, a i intelektualni život, zakljuèio je papa Franjo.
Papua Nova Gvineja: Ubijeni katolièki sveæenik i njegov
suradnik laik
Vatikan, 14.5.2014. (IKA) – Jedan katolièki sveæenik i
njegov suradnik laik ubijeni su u Papui Novoj Gvineji,
objavio je Radio Vatikan 14. svibnja. Ubojstvo se dogodilo
4. svibnja u biskupiji Bereina, a okolnosti ubojstva još nisu
poznate. Prema navodima glasnogovornika tamošnje
biskupske konferencije postoji moguænost da je ubojstvo
povezano s plemenskim svaðama.
Crkva u Nigeriji moli za osloboðenje otetih djevojèica
Rim, 15.5.2014.
(IKA) - Crkva u Nigeriji velikom
pozornošæu prati tragièna zbivanja oko 200 uèenica otetih
14. travnja na sjeveru te zemlje. Posljednje se dvije nedjelje
nakon svake mise molilo za to da se djevojke što prije vrate
u svoje obitelji, rekao je za agenciju Fides o. Patrick Tor
Alumuku, ravnatelj Ureda za medije nadbiskupije Abuja, te
dodao da je u svakoj crkvi u Nigeriji održan i sat klanjanja
za osloboðenje djevojaka.
Više je zemalja nigerijskim vlastima ponudilo pomoæ za
oslobaðanje uèenica iz ruku skupine Boko Haram,
muslimanske sljedbe koja je tražila da se, u zamjenu za
djevojke, oslobode njezini èlanovi zatoèeni u nigerijskim
zatvorima. O. Patrick izrazio je nadu da æe se ta situacija
riješiti pozitivno, i to sljedeæih dana.
Papa: Trgovina oružjem i prisilne migracije – dva hitna
izazova za mir
Bilo bi "apsurdno proturjeèje" govoriti o miru i istodobno
dopuštati trgovinu oružjem a isto tako bi bilo "cinièno"
proglašavati ljudska prava ignorirajuæi muškarce i žene koji
èak umiru prisiljeni napustiti svoju zemlju
Vatikan, 15.5.2014. (IKA) – Svi govore o miru, svi govore
da ga žele, ali nažalost širenje oružja svake vrste vodi u
suprotnom smjeru. Trgovina oružjem samo komplicira i
odgaða rješavanje sukoba, utoliko više što se odvija i
provodi velikim dijelom izvan legalnih okvira, rekao je papa
24
21. svibnja 2014. broj 20/2014
ika
Franjo primivši 15. svibnja u audijenciju nove veleposlanike
Švicarske, Liberije, Etiopije, Sudana, Jamajke, Južnoafrièke
Republike i Indije u prigodi primoredaje vjerodajnica.
U govoru veleposlanicima Papa je istaknuo kako postoje dva
urgentna izazova za izgraðivanje svijeta u kojem æe vladati
mir: trgovina oružjem i prisilne migracije. Mir, rekao je
Papa, je cilj koji nije nikada potpuno dostignut, koji traži da
ga svaki novi naraštaj iznova traži, hvatajuæi se u koštac s
izazovima koje svako doba sa sobom nosi. Svi govore o
miru, svi govore da ga žele, ali nažalost širenje oružja svake
vrste vodi u suprotnom smjeru. Trgovina oružjem samo
komplicira i odgaða rješavanje sukoba, utoliko više što se
odvija i provodi velikim dijelom izvan legalnih okvira. Papa
je stoga izrazio želju da meðunarodna zajednica otpoène
novo razdoblje složnog i hrabrog zauzimanja protiv širenja
naoružanja i za njegovo smanjenje.
Prisilne migracije, pak, Papa je nazvao "pravom i istinskom
ljudskom tragedijom". Premda odaje priznanje velikim
naporima koje poduzimaju meðunarodne organizacije,
države, društvene stvarnosti, vjerske zajednice i
dragovoljaèke udruge da se odgovori na najkritiènije
aspekte, Papa istièe da se to zauzimanje ne smije
ogranièavati samo na to da se brže-bolje odgovori na
urgentne situacije jednog fenomena tako složenog i tako
raširenog da se može nazvati "epohalnim". Kucnuo je èas da
se s tim problemom uhvati u koštac ozbiljnim i odgovornim
politièkim pogledom, koji obuhvaæa sve razine: globalnu,
kontinentalnu, makroregionalnu, odnose meðu narodima, pa
sve do nacionalne i lokalne razine, rekao je Papa.
Postoje, primijetio je Papa, s jedne strane divni primjeri
èovjekoljublja, susreta, prihvaæanja, osoba i obitelji koji su
uspjeli izaæi iz neljudskih stvarnosti i ponovno pronaæi
dostojanstvo, slobodu sigurnost. S druge strane nažalost
postoje primjeri koji nas tjeraju na plaè i izazivaju u nama
stid: "Ljudska biæa, naša braæa i sestre, djeca Božja koji se,
nošeni željom da žive i rade u miru, upuštaju na pogibeljna
putovanja i trpe ucjene, muèenja, svakovrsna zlostavljanja
da bi na kraju katkad izgubili život u pustinji ili na dnu
mora. To su rane jednog svijeta koji je naš svijet, u kojem
nas je Bog stavio da živimo danas i poziva nas da budemo
odgovorni za našu braæu i sestre, kako se ne bi kršilo
dostojanstvo nijednog ljudskog biæa", rekao je Papa. U
zakljuèku je rekao kako bi bilo "apsurdno proturjeèje"
govoriti o miru i istodobno dopuštati trgovinu oružjem a isto
tako bi bilo "cinièno" proglašavati ljudska prava ignorirajuæi
muškarce i žene koji èak umiru prisiljeni napustiti svoju
zemlju.
Predstavljen nacrt radnog dokumenta za izvanrednu
Biskupsku sinodu
Vatikan, 16.5.2014. (IKA) – Sjednica Redovnog vijeæa
Biskupske sinode održana je 13. i 14. svibnja u Vatikanu,
javlja Radio Vatikan. Na sjednici je analiziran prvi nacrt
dokumenta Instrumentum laboris za Treæu izvanrednu
Biskupsku sinodu koja æe se održati u Vatikanu od 5. do 19.
listopada na temu "Pastoralni izazovi za obitelj u kontekstu
evangelizacije". Na otvorenju je sjednici predsjedao papa
Franjo. Ocjenjivan je nacrt tog radnog dokumenta, navodi se
u priopæenju sa sjednice, te su uvršteni prijedlozi izneseni na
raspravi. Predstavljena je i nova metodologija rada sinode
koja æe se slijediti tijekom izvanredne opæe sinode.
Osim èlanova Redovnog vijeæa i generalnog tajnika
Biskupske sinode kardinala Lorenza Baldisserija sjednici su
nazoèili pariški nadbiskup kardinal André Vingt-Trois, te
predsjednik Brazilske biskupske konferencije nadbiskup
Aparecide Raymundo Damasceno Assis.
ika
Video poruka kustosa Svete zemlje u povodu Papina
posjeta
Jeruzalem, 16.5.2014. (IKA) - U video-poruci pripremljenoj
u suradnji s izraelskim Ministarstvom turizma, i snimljenoj u
prigodi pohoda pape Franje Svetoj zemlji, kustos Svete
zemlje o. Pierbattista Pizzaballa, kojega je Sveta Stolica
zadužila da usklaðuje, i upravlja prihvatom hodoèasnika u
Svetu zemlju, poziva hodoèasnike da posjete Svetu zemlju
istodobno s papom Franjom. Istièuæi važnost Svete zemlje u
kršæanskoj vjeri, Pizzaballa je podsjetio da se Bog objavio u
povijesti, ali i na toèno odreðenom zemljopisnom mjestu,
odnosno u Svetoj zemlji. Stoga je važno doæi u Svetu zemlju
– rekao je a prenosi Radio Vatikan – kako bi se doživio taj
susret s povijesnim Isusom.
Ove godine imamo posebnu radost što æe papa Franjo doæi
meðu nas, poput posebnoga hodoèasnika koji æe doæi na
hodoèašæe molitve i mira, kako je sam rekao, i gdje æe se
susresti i s drugim kršæanima, a posebno s ekumenskim
patrijarhom Bartolomejom. Stoga je važno sjediniti se s njim
u molitvi, a ponajviše, i još važnije, doæi istodobno s njim
kako bismo zajedno doživjeli taj susret s Isusom, ovdje u
Svetoj zemlji – rekao je o. Pizzaballa.
Razgovor s kustosom preveden je na talijanski, engleski,
francuski, portugalski, njemaèki, poljski i španjolski jezik.
Iraèki nadbiskup upozorava na tragediju Iraka koja se
nastavlja
Mosul, 17.5.2014. (IKA) - Sigurni smo da Crkva u cijelom
svijetu moli za Irak, ali Zapad i njegove vlade, èini se da su
zaboravili tragediju koju proživljava iraèko puèanstvo; kao
da je normalno svakoga dana slušati o mrtvima, atentatima i
o nasilju – tim je rijeèima kaldejski nadbiskup Emil
Shimoun Nona, u razgovoru za agenciju AsiaNews, opisao
ozraèje u toj zemlji, i posebno u spomenutom gradu, u
kojima ne prestaje krvoproliæe, dok je kršæanska zajednica
sve manja. O tomu se više ne govori – rekao je nadbiskup a
prenosi Radio Vatikan – ali, nadamo se da æe se pozornost
ljudi ponovno vratiti na iraèku dramu, da æe osjetiti našu
potrebu za mirom i smirenošæu. To je ono što najviše želimo.
U prošlosti je upravo biskupija Mosul oplakala nasilnu smrt
svojih pastira, meðu kojima bivšega biskupa Faraja Rahhoa,
koji je bio otet, te o. Ragheeda Gannija. Nadbiskup Nona je
takoðer istaknuo da se stanje u posljednjih nekoliko mjeseci
nije mnogo promijenilo, te da izbori nisu donijeli neke velike
promjene, jer atentati, kao i ubojstva, dogaðaju se gotovo
svakoga dana. Vlasti katkada odrede policijski sat, vojska
blokira ulice, te je teško prolaziti s jednoga kraja grada na
drugi, a to ljudima još više otežava život – primijetio je
nadbiskup. Naša se kršæanska zajednica u Mosulu nada i
moli za to da iraèko društvo postane zrelo, da bude u stanju
prihvatiti drugaèije osobe, jer je drama suživota i
prihvaæanja drugoga sve hitnija i teža. To je posljedica
nepostojanja sigurnosti, dok je naš cilj izgradnja otvorenije i
umjerenije društvene stvarnosti – rekao je nadbiskup Nona.
Odgovor je kršæana u brojnim sluèajevima i dalje bijeg, a
posebno u velikim gradovima, Crkva ne može mnogo
uèiniti. Kršæanski se voðe zauzimaju za rješavanje nekih
teškoæa, ali zadaæa je iraèkih vlasti riješiti velika i
nerazriješena pitanja – objasnio je nadbiskup te istaknuo da
je za kršæane vrlo važno da budu nazoèni u državi, u
ustanovama; meðutim, broj je vjernika izrazito malen. Veliki
je problem u tomu što su oni koji napuštaju zemlju, najèešæe
obrazovani i dobrostojeæi ljudi, dok ostaju siromašni i
najslabiji, oni koji nemaju moguænosti za bijeg – napomenuo
je nadbiskup Nona.
Inozemne vijesti
Rabin Skorka o putovanju pape Franje u Svetu zemlju
Rim, 17.5.2014. (IKA) - Nekoliko dana prije Papina
putovanja u Svetu zemlju, u opširnom intervjuu ravnatelju o.
Antoniju Spadaru, objavljenom u poznatom isusovaèkom
èasopisu Civilta Cattolica, argentinski rabin Abraham
Skorka, prijatelj pape Franje iz vremena kad je bio
nadbiskup Buenos Airesa, govori o putovanju na kojem æe
pratiti Papu i o njegovu shvaæanju židovstva.
Rabin pripovijeda: "U prigodi prvoga susreta pokazujuæi
prstom na sebe i mene, reèe: 'Naše prijateljstvo i naš dijalog
znak su da se može', a ja sam nastavio: 'Može se otvoriti put
koji vodi prema miru i koji æe približiti Rim i Jeruzalem'".
U razgovoru s o. Spadarom, spomenuta su imena svjedoka
židovsko-kršæanskog dijaloga, poput kardinala Lustigera, te
spisi koje Papa smatra vrlo važnima za iskren dijalog izmeðu
Židova i kršæana. Rabin Skorka objašnjava da u Papi "Crkva
oèekuje židovski odgovor na dokument Nostra aetate,
prihvaæen od veæine židovskoga naroda, da odgovori na upit:
što je kršæanin za Židova?"
Kako papa Franjo gleda na židovsku religiju – upitao je o.
Spadaro. Mnoge stvari koje sam vidio i iskusio uz Bergoglia
navode me na zakljuèak da on vidi i osjeæa židovstvo kao
majku svoje vjere. To nije samo intelektualni osjeæaj, nego
je važna sastavnica njegove osobne vjere – kazao je rabin
dodajuæi da neke Papine tvrdnje imaju jasno uporište u
rabinskoj literaturi.
Rabin Skorka ne oèekuje da papa Franjo riješi sve probleme
izmeðu Palestinaca i Izraelaca, niti sve sukobe na Bliskom
istoku i u svijetu. Istinska je vlast Pape u vjerodostojnosti
koju uspijeva potaknuti u svojima i u drugima – ustvrdio je
rabin, a prenosi Radio Vatikan.
U svjetskoj stvarnosti s manjkavim vrijednostima, gdje se
sve mjeri i analizira sa stajališta geopolitièke moæi i
materijalne dobiti, papa Franjo nastoji izmijeniti tu
egzistencijalnu paradigmu uvodeæi duhovnu dimenziju. Da
bi se postigao istinski mir, potrebno je da sve sukobljene
strane promijene ponašanje, papa Franjo na taj cilj može
usredotoèiti svoje napore – istaknuo je rabin Skorka.
Poruka putovanja, prema Skorki, uvelike nadilazi sam
dogaðaj. Zbog raznih razloga, izraelsko-palestinski sukob
najviše privlaèi svjetsku pozornost i najviše izaziva strasti u
mnogim dijelovima svijeta. Njegovo bi pravedno i
dostojanstveno rješenje postalo uzor za rješavanje drugih
sukoba koji muèe èovjeèanstvo – zakljuèio je rabin Skorka.
Biskup Schwarz: Slobodna nedjelja najstariji je socijalni
propis na svijetu
Austrijski "Savez za slobodnu nedjelju" pozvao na raspravu
o toj temi. Otvaranje trgovina nedjeljom ne žele ni trgovci
Linz, 17.5.2014. (IKA) - "Neradna nedjelja" bila je u
središtu rasprave, održane u èetvrtak 15. svibnja, na kojoj je
sudjelovao i dijecezanski biskup Linza Ludwig Schwarz.
Raspravu je potaknuo Saveza za slobodnu nedjelju.
Schwarz, glasnogovornik Saveza, upozorio je da je neradna
nedjelja najstariji socijalni propis u svijetu, kao nužni
zaštitni okvir koji je jako potreban. Jer slobodna nedjelja
dragocjeno je vrijeme za obitelj i prijatelje, za nedjeljni
poèinak i za slavlje bogoslužja. Upravo život u župama bez
neradne nedjelje bio bi osiromašen, rekao je biskup.
Osim biskupa, u ime Austrijskog saveza za neradnu nedjelju
govorio je i Franz Georg Brantner. Kao šef sindikalaca
istaknuo je važnost Saveza i u odnosu na Europsku uniju.
Ova organizacija je pravi "izvozni šlager"; neke zemlje
zavide Austriji na toj inicijativi. Brantner je napomenuo da
su otvaranjem trgovina nedjeljom pogoðena i druga podruèja
rada, kao što su proizvodnja i transport.
21. svibnja 2014. broj 20/2014
25
Inozemne vijesti
Gerhard Weiss, vlasnik trgovaèkog lanca Weiss, govorio je o
temi s poduzetnièke toèke gledišta: "Mi ne trebamo trgovine
otvorene nedjeljom, jer to se jednostavno ne isplati!" Dodao
je: "Izgubit æemo dobro i kvalificirano osoblje ili ga više
uopæe neæemo dobivati. A upravo osposobljeni suradnici
razlog su našega poslovnog uspjeha."
Irene Raffetseder, predstavnica prijatelja prirode, sažela je
gledišta cijele svoje udruge. "Svi naši suradnici i suradnice
su volonteri - bilo u vatrogastvu, bilo u sportskim ili u našim
alpskim klubovima. Bez slobodnih nedjelja ne bi bilo
nogometnih utakmica, zajednièkih izleta i dogaðanja te još
puno toga. Ako se izgubi slobodna nedjelja, imat æemo
velikih problema s održavanjem staza, koje se volonterski
ureðuju upravo vikendom. Biti za neradnu nedjelju za nas je
od egzistencijalne važnosti!"
Kanonizacija dvojice papa na Twitteru
Poslano je oko 104 tisuæe tweetova na temu kanonizacije
Rim, 17.5.2014. (IKA) - Amerikanci su ostali budni do
ranoga jutra kako bi pratili prijenos dvostruke kanonizacije
kad su 27. travnja svetima proglašeni pape Ivan Pavao II. i
Ivan XXIII. Prema talijanskoj organizaciji Datalytics koja
analizira društvena kretanja na Twitteru, broj tweetova iz
Europe, Sjeverne i Južne Amerike naglo je narastao za
vrijeme mise na Trgu Svetoga Petra u Rimu. Oko 104 tisuæe
poruka na razlièitim jezicima poslano je izmeðu 26. i 28.
travnja uz korištenje službenih hashtagova popesaints i
papisanti. Tweetovi o kanonizaciji dostigli su vrhunac od
19500 tweetova u trenutku kad je papa Franjo izgovorio
rijeèi kojima je dvojicu omiljenih papa ubrojio meðu svece.
70 tisuæa tweetova došlo je iz SAD-a, Kanade i Europe, dok
je 27 tisuæa došlo iz Južne Amerike, uglavnom iz Argentine.
Ostali tweetovi poslani su iz ostatka svijeta.
Osnivaè Datalyticsa Davide Feltoni Gurini izjavio je Radio
Vatikanu da je velika veæina ovih tweetova bila pozitivna.
Papa Ivan Pavao II., koji se 27-godišnjim pontifikatom
približio mnogim naraštajima, pokazao se popularnijim od
Ivana XXIII., jer mu je na talijanskom jeziku posveæeno
10900 tweetova prema 7150 onih posveæenih Ivanu XXIII.
51% tweetova o kanonizaciji poslali su muškarci, a 49%
žene. 70% tweetova poslano je s mobilnih ureðaja, pa se
pretpostavlja da je veæina njih bila u Rimu.
Za vrijeme kanonizacije najaktivniji su bili Papinsko vijeæe
za sredstva društvenog priopæavanja i Tiskovni ured Svete
Stolice koji su proizveli najviše re-tweetova kroz engleski
hashtag 2popesaints.
Meðu fotografijama koje su najèešæe dijeljene bila je ona
koju je poslao @vaticano_news, a prikazuje pogled na
prepuni trg Svetoga Petra iz ptièje perspektive. Drugi
popularni tweet prikazuje èetvricu papa, Ivana XXIII., Ivana
Pavla II., Benedikta XVI. i Franju, kako hodaju preko
pješaèkoga prijelaza, podsjeæajuæi tako na legendarnu
naslovnicu albuma grupe Beatles.
Osim službenih raèuna na Twitteru, najpopularniji su bili
hashtagovi canonization, santification, saints, iwillsing,
roma, popefrancis i papisanti.
Feltoni Gurini kaže da su najèešæe korištene kljuène rijeèi
tweetanje za vrijeme kanonizacije bile "komadiæ kože", pri
èemu se misli na relikviju pape Ivana XXIII., i "ampula", pri
èemu se misli na posudu s krvlju pape Ivana Pavla II. Za
vrijeme bogoslužja na velikim su se ekranima vidjele slike
tih dviju relikvija, pa je vjerojatno netko tko je znao o èemu
je rijeè proslijedio obavijest svojim prijateljima i pratiteljima.
Meðu najèešæim reèenicama bila je ona Ivana Pavla II. iz
njegova apostolskog pisma o dostojanstvu i pozivu žene
"Mulieris dignitatem": "U ovom najodsudnijem ispitu vjere i
26
21. svibnja 2014. broj 20/2014
ika
vjernosti žene su se pokazale snažnijima od apostola. U
ovom opasnom trenutku, one koje su mnogo ljubile uspjele
su nadvladati strah". Druga èesto prenošena reèenica bila je
ona Ivana Pavla II. upuæena umjetnicima: "Svim
muškarcima i ženama povjeren je zadatak da izgrade svoj
život: na neki naèin oni od njega trebaju naèiniti umjetnièko
djelo, remekdjelo".
Papa Franjo spomenuo se žrtava poplava
Vatikan, 18.5.2014. (IKA) – Papa Franjo spomenuo se
danas nakon molitve Kraljice neba žrtava velikih poplava na
Balkanu, posebno u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Sve
stradale u poplavama povjerio je Božjem milosrðu, izrazio je
blizinu svim ljudima koji zbog poplava žive u strahu i
zabrinutosti te zajedno s nazoènim vjernicima na Trgu sv.
Petra molio za poplavljene.
Prilog dokumenti
ika
Prilog dokumenti
Dar jakosti
Papina kateheza na opæoj audijenciji u srijedu 14. svibnja
2014.
Draga braæo i sestre, dobar dan!
U proteklim smo katehezama razmišljali o tri dara Duha
Svetoga: mudrosti, razumu i savjetu. Danas mislimo na ono
što èini Gospodin: on dolazi uvijek da nas podupre u našoj
slabosti i to èini posebnim darom: darom jakosti.
1. Ima jedna prispodoba, koju je ispripovijedao Isus, koja
nam pomaže shvatiti važnost toga dara. Sijaè izaðe sijati; no
sve sjeme ne donosi roda. Ono koje završi na putu pojedu
ptice; ono koje padne na kameno tlo i u trnje nikne ali brzo
izgori osušeno na suncu ili ga uguši trnje. Jedino ono koje
završi na dobrom tlu može rasti i dati ploda (usp. Mk 4, 3-9
// Mt 13, 3-9 // Lk 8, 4-8). Kao što sâm Isus tumaèi svojim
uèenicima, taj sijaè predstavlja Oca, koji obilno raspršuje
sjeme svoje Rijeèi. Sjeme meðutim nailazi na suhoæu našeg
srca i, takoðer onda kada je prihvaæeno, u opasnosti je da
ostane besplodno. Darom jakosti, meðutim, Duh Sveti
oslobaða tlo našega srca, oslobaða ga od tromosti,
nesigurnosti i svih strahova koji mu mogu stati na put, tako
da se Gospodinova rijeè provodi u djelo, na autentièan i
radostan naèin. Taj dar jakosti je prava pomoæ, daje nam
snage, oslobaða nas takoðer od svih zapreka.
2. Postoje takoðer teški trenuci i ekstremne situacije u
kojima se dar jakosti oèituje na izvanredan, egzemplaran
naèin. To je sluèaj sa onima koji prolaze kroz posebno teška
i bolna iskustva, koja potresaju njihov život i život njima
dragih osoba. Crkva sja svjedoèanstvom mnoge braæe i
sestara koji nisu oklijevali dati svoj život kako bi ostali
vjerni Gospodinu i njegovu evanðelju. I danas ima kršæana
koji u mnogim dijelovima svijeta i dalje slave i svjedoèe
svoju vjeru, s dubokim uvjerenjem i ozbiljnošæu, i
ustrajavaju takoðer kada znaju da to može tražiti da plate
najvišu cijenu. I mi, svi mi, poznajemo ljude koji su prošli
kroz teške, vrlo bolne situacije. Ali, sjetimo se onih
muškaraca i žena koji teško žive, koji se bore za boljitak
svoje obitelji, da odgoje i školuju djecu: sve to èine jer
postoji duh jakosti koji im pomaže. Koliki samo muškarci i
žene – ne znamo im ni imena – služe na èast našem narodu,
našoj Crkvi jer su jaki: jaki jer donose boljitak svome životu,
svojoj obitelji, svome poslu, svojoj vjeri. Ta su naša braæa i
sestre sveci, sveci svakodnevice, sveci skriveni meðu nama:
imaju dar jakosti da obave svoju dužnost kao ljudi, oèevi,
majke, braæa, sestre, graðani. Mnogo ih je meðu nama!
Zahvaljujmo Gospodinu za te kršæane koje resi jedna
skrovita svetost: Duh Sveti kojeg imaju u sebi je taj koji ih
tjera naprijed! Dobro je sjetiti se tih ljudi: ako oni to èine,
ako oni to mogu to uèini, zašto ne mogu i ja? Bit æe nam
dobro takoðer moliti Gospodina da nam dadne dar jakosti.
3. Ne treba misliti da je dar jakosti nužan samo u nekim
prigodama ili pojedinim situacijama. Taj dar mora
predstavljati temeljno obilježje našeg kršæanskog biæa, u
obiènosti našeg svakodnevnog života. Kao što sam rekao, u
svim danima svakodnevnog života moramo biti jaki,
trebamo tu jakost, da donesemo boljitak svom životu, svojoj
obitelji, svojoj vjeri. Apostol Pavao je rekao jednu reèenicu
koju nam je dobro èuti: "Sve mogu u Onome koji me jaèa!"
(Fil 4, 13). Kada se hvatamo u koštac sa svakodnevnim
životom, kada doðu teškoæe, sjetimo se toga: "Sve mogu u
Onome koji me jaèa!". Gospodine daje jakost, uvijek, neæe
dopustiti da nam je ponestane. Gospodin nas ne kuša iznad
onoga što možemo podnijeti. On je uvijek s nama. "Sve
mogu u Onome koji me jaèa!"
Dragi prijatelji, katkad možemo osjeæati da smo u napasti da
dopustimo da nas obuzme lijenost ili, još gore, malodušnost,
osobito kada nas snaðu nevolje ili kušnje života. U tim
sluèajevima ne klonimo duhom, zazovimo Duha Svetoga, da
nas darom jakosti podigne i donese novu snagu i zanos
našem životu i našem nasljedovanju Isusa.
Apel Svetog Oca
Draga braæo, pozivam vas da molite za rudare koji su juèer
poginuli u rudniku u Somi, u Turskoj, i za one koji se još
uvijek nalaze zarobljeni u rudarskim oknima. Neka
Gospodin primi pokojne u svoj dom i udijeli utjehu
èlanovima njihovih obitelji.
Molimo takoðer za osobe koje su ovih dana izgubile život u
Sredozemnom moru. Neka se na prvo mjesto stave ljudska
prava – molimo za to: da se na prvo mjesto stave ljudska
prava – i neka se ujedine snage kako bi se sprijeèili ti
sramotni pokolji.
Priopæenje s 48. plenarnog zasjedanja HBK
Zagreb, 13. – 15. svibnja 2014.
Plenarno 48. zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije
održano je od 13. do 15. svibnja u sjedištu HBK-a u Zagrebu
na Ksaverskoj cesti 12a. Na zasjedanju su sudjelovali
apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup
Alessandro D'Errico, izaslanici biskupskih konferencija
Bosne i Hercegovine i Slovenije pomoæni banjoluèki biskup
Marko Semren i pomoæni ljubljanski biskup Anton Jamnik te
gosti srijemski biskup Ðuro Gašparoviæ i subotièki biskup
Ivan Penzeš. Zbog hodoèašæa u Lurd bio je izoèan vojni
ordinarij Juraj Jezerinac.
Pozdravljajuæi nazoène, nadbiskup Želimir Puljiæ èestitao je
25. obljetnicu biskupstva kardinalu Josipu Bozaniæu,
biskupima Slobodanu Štambuku i Ivanu Penzešu, kao i 50.
obljetnicu sveæenièkoga reðenja Mili Bogoviæu, Anti Ivasu i
Ivanu Milovanu. Ukratko prikazavši glavne teme zasjedanja,
nadbiskup Puljiæ osvrnuo se na razdoblje od prethodnoga
zasjedanja koje su obilježila dva velika dogaðaja na planu
opæe i naše domovinske Crkve - kanonizacija papa Ivana
XXIII. i Ivana Pavla II. te Susret hrvatske katolièke mladeži
u Dubrovniku. Govoreæi o kanonizaciji papa, nadbiskup
Puljiæ istaknuo je da je sv. Ivan XXIII. otvorio Drugi
vatikanski koncil i time pokrenuo cijeli katolièki svijet. A sv.
Ivan Pavao II. nastojao je na svojim putovanjima donijeti
koncilske ideje u dijelove svijeta gdje prije toga nisu stigle.
U isto vrijeme u Dubrovniku je održan deveti Susret
hrvatske katolièke mladeži na kojem se okupio dosada
najveæi broj mladih hrvatskih vjernika, pod geslom "Na
slobodu pozvani". Oko 35 tisuæa mladih, usprkos oblaènomu
i kišnomu vremenu, svojim mladenaèkim osmijehom
ostavilo je pozitivnu sliku na stanovništvo Dubrovaèke
biskupije. Osjetilo se da su kao hodoèasnici došli u grad
svetoga Vlaha družiti se, moliti i pjevati.
Nadbiskup Puljiæ osvrnuo se i na izbore za Europski
parlament koji æe se održati od 22. do 25. svibnja. Istaknuo
je da, imajuæi u vidu pravo i dužnost svih iziæi na izbore,
biskupi potièu vjernike neka prema savjetu iz Staroga
zavjeta "biraju ljude sposobne, bogobojazne i pouzdane" (Izl
18, 21). "Jer, ako se ne izvršava dužnost biranja i glasovanja,
onda se neodgovorno prepušta drugima da odluèuju o
pitanjima koja se tièu zajednièke buduænosti. Biskupi stoga
pozivaju sve neka pristupe izborima s moralnom i
21. svibnja 2014. broj 20/2014
27
Prilog dokumenti
društvenom sviješæu i odgovornošæu. Time, naime, daju
uèinkovit doprinos daljnjem razvoju naše domovine
Hrvatske i EU-a", zakljuèio je nadbiskup Puljiæ.
U radnom dijelu zasjedanja biskupi su razmotrili neka
katehetska pitanja. Prihvaæen je i odobren Plan i program
katolièkoga vjeronauka za trogodišnje srednje škole koji je
izradio Nacionalni katehetski ured HBK. Razmotren je i
radni tekst Smjernica katehetskim uredima pri podjeljivanju
i opozivu kanonskoga mandata te je poslan na daljnju
doradu. Istaknuta je i važnost pastoralno-katehetskih
kolokvija za sveæenike koji poprimaju svoju strukturu i
postaju prepoznatljivi u našoj pastoralnoj i katehetskoj
javnosti. Dogovoren je termin iduæega kolokvija koji æe se
održati poèetkom ožujka 2015. godine s temom "Pastoral
zaruèništva i pastoralno-katehetska priprava za brak".
Prihvaæen je i prijedlog da Hrvatska biskupska konferencija
iduæe godine bude domaæin susreta ravnatelja katehetskih
ureda iz cijele Europe.
Biskupi su se osvrnuli na neumjesne i agresivne napise koji
su se posljednjih tjedana pojavili u medijima o djelovanju
Crkve u sklopu vjeronauka u školi. Upozoreno je na grube
neistine o hvalevrijednom radu i doprinosu vjerouèitelja
èitavom odgojno-obrazovnom sustavu u Republici Hrvatskoj
te je izraženo žaljenje što se ni jedna institucija, Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i sporta ili Agencija za odgoj i
obrazovanje, nije javno oèitovala povodom takvih napisa.
Ujedno su poruèili vjerouèiteljima neka nastave raditi u duhu
svoga poziva, svjesni trenutka u kojemu se svi zajedno
nalazimo.
Sa zasjedanja je upuæen i poziv svima kojima je stalo do
cjelovitoga i kvalitetnoga odgoja i obrazovanja uèenika neka
se ukljuèe u javnu raspravu o nastavnom planu i programu
graðanskoga odgoja, kao i u preispitivanje sadržaja koji vode
k razgradnji osobnoga i nacionalnoga identiteta.
Ususret izvanrednoj sinodi biskupa, koja æe se u listopadu
ove godine održati u Rimu, biskupi su upoznati sa sažetim
prikazom odgovora na pitanja o pastoralu obitelji koja je
HBK poslao u generalno tajništvo sinode na temelju
prispjelih materijala iz pojedinih nad/biskupija. U tom
kontekstu na zasjedanju je podsjeæeno i na glavne poruke
temeljnoga dokumenta o pastoralu obitelji, pobudnice sv.
Ivana Pavla II. "Familiaris consortio" koja je bila plod
sinode biskupa iz 1980. godine o temi kršæanske obitelji.
Kako bi u raspravi o toj temi mogli bolje osluhnuti koja su
oèekivanja obitelji od Crkve danas, na zasjedanju je jedan
angažirani vjernièki braèni par iznio svoja konkretna
oèekivanja, ponudivši pri tome i neke prijedloge koji mogu
poslužiti u poboljšanju pastorala obitelji.
Zbog sve prisutnijega nametanja i promoviranja rodne
ideologije, koje se provodi na razne naèine u našem društvu,
biskupi su na ovom zasjedanju razmotrili radni dokument
prireðen na tu temu. Nakon plodne rasprave tijekom koje su
dani prijedlozi odluèeno je da se dokument doradi u suradnji
sa struènjacima za to podruèje.
U želji da ujedine djelovanje medijskih ustanova i da se na
uèinkovit naèin iskoriste moguænosti suvremenih naèina
komuniciranja hrvatski su biskupi osnovali Hrvatsku
katolièku mrežu. Radi se o središnjoj medijskoj ustanovi
Hrvatske biskupske konferencije u koju æe biti ukljuèeni
Informativna katolièka agencija, Hrvatski katolièki radio,
Tiskovni ured i odjel za nove medije. Za prvoga ravnatelja
Hrvatske katolièke mreže imenovan je dosadašnji urednik
Hrvatskoga katolièkoga radija Anto Mikiæ, a njezino sjedište
bit æe u novoj zgradi HBK.
Nakon što su prošle godine na jesenskom zasjedanju
prihvatili Opæe odredbe o Katolièkim školama u RH, biskupi
su osnovali Nacionalni ured HBK-a za katolièke osnovne i
28
21. svibnja 2014. broj 20/2014
ika
srednje škole kojemu æe biti zadaæa pratiti i usklaðivati
ciljeve i strukturu obrazovanja u katolièkim školama, kao i
njihov identitet u vjernosti crkvenom poslanju. Za
voditeljicu toga Ureda imenovana je Ivana Petrak.
Biskupi su upozorili da se Hrvatska radiotelevizija ne drži
važeæega sporazuma koji je sklopila s Hrvatskom
biskupskom konferencijom te ponovno izrazili spremnost da
se zajednièkim dogovorom doðe do prihvatljivoga rješenja.
Najavljeno je zajednièko hodoèašæe hrvatskih i slovenskih
vjernika koje æe se ove godine održati 6. rujna u svetištu
Predragocjene Krvi Kristove u Ludbregu. Sveèano
euharistijsko slavlje predvodit æe kardinal Josip Bozaniæ.
Na kraju prvoga dana zasjedanja na blagdan Gospe
Fatimske, 13. svibnja, slavljena je sveèana misa zahvalnica
povodom proglašenja svetima Ivana XXIII. i Ivana Pavla II.
u zagrebaèkoj prvostolnici koju je u zajedništvu s hrvatskim
biskupima predslavio apostolski nuncij u Republici
Hrvatskoj mons. Alessandro D'Errico. Nakon mise
predstavljena je knjiga kardinala Josipa Bozaniæa "Ivan
Pavao II. - papa hrvatske nade". O knjizi su govorili urednik
knjige mons. Nedjeljko Pintariæ i rijeèki nadbiskup Ivan
Devèiæ, a prikazan je i sažeti videozapis o tri pastirska
pohoda sv. Ivana Pavla II. našoj domovini.
Zagreb, 15. svibnja 2014.
Tajništvo Hrvatske biskupske konferencije
U vjernièkoj zajednici nema mjesta naklapanju, zavisti i
ljubomori
Papin nagovor uz molitvu Kraljice neba u nedjelju 18.
svibnja 2014.
Draga braæo i sestre, dobar dan!
Današnje èitanje iz Djela apostolskih pokazuje da su u prvoj
Crkvi izbile prve napetosti i prva neslaganja. U životu
sukoba uvijek ima, ali je važno kako na njih odgovaramo.
Sve do tog trenutka jedinstvo kršæanske zajednice
pospješivala je pripadnost jednom narodu i jednoj kulturi
–židovskoj. No, kada se kršæanstvo, koje je po volji Isusovoj
upuæeno svim narodima, otvorilo grèkoj kulturi, nestaje toga
jedinstva i homogenosti i javljaju se prve poteškoæe. U tom
trenutku poèinje se širiti nezadovoljstvo, ima pritužbi, kruže
glasovi o protekcionizmu i nejednakom postupanju sa svima.
To se dogaða i u našim župama! Èini se da se u pomoæi koju
zajednica pruža osobama u nevolji – udovicama, siroèadi i
opæenito siromašnima – daje prednost kršæanima židovskog
porijekla.
Suoèeni s tim problemom apostoli uzimaju stvar u svoje
ruke: sazivaju veliki sastanak na kojemu sudjeluju i uèenici.
Zajednièki raspravljaju o problemu. Svi zajedno. Problemi
se naime ne rješavaju pretvaranjem da ih nema! Lijepo je to
suèeljavanje mišljenja izmeðu pastira i vjernika. To je imalo
za rezultat podjelu dužnostî. Apostoli iznose prijedlog koji je
jednodušno prihvaæen: oni æe se posvetiti molitvi i službi
Rijeèi, dok æe sedmorica muževa, ðakoni, skrbiti za
siromašne. Ta sedmorica nisu izabrani zato što su struènjaci
u tom poslu, nego zbog toga što su èasni ljudi, ugledni, puni
Duha Svetoga i mudrosti a u službu su uvedeni polaganjem
ruku od strane apostolâ. I tako se od nezadovoljstva, od
pritužbi, od onih glasova o protekcionizmu i nejednakom
postupanju prema svima, dolazi do jednog rješenja.
Suèeljavanjem mišljenja, raspravom i molitvom, eto kako se
rješavaju sukobi u Crkvi. Suèeljavanjem mišljenja,
raspravom i molitvom, sigurni da nas naklapanja, zavisti i
ljubomore neæe nikada moæi dovesti do sloge, sklada i mira.
I ondje je bio prisutan takoðer Duh Sveti kako bi zapeèatio
postignuti dogovor i to nam daje shvatiti da kada prepustimo
Duhu Svetom da nas vodi, on nas dovodi do sklada,
ika
Prilog dokumenti
jedinstva i uzajamnog poštivanja razlièitih darova i talenata.
Jeste li to dobro shvatili? Nema naklapanja, nema zavisti,
nema ljubomore! Jeste li razumjeli?
Neka nam Djevica Marija pomogne da budemo pouèljivi
Duhu Svetom, da se znamo uzajamno cijeniti i sve više
složno napredovati u vjeri i ljubavi, držeæi srce otvoreno za
potrebe braæe.
Nakon Angelusa
Draga braæo i sestre,
u velikim su poplavama uništena velika podruèja Balkana,
posebno na podruèju Srbije i Bosne. Dok Gospodinu
povjeravam žrtve te nepogode, želim iskazati svoju osobnu
blizinu svima onima koji proživljavaju ove sate tjeskobe i
nevolje. Pomolimo se zajedno Gospi za tu braæu i sestre,
koje je snašla toliko silna nevolja.
Zdravo Marijo…
Juèer je Iasiju u Rumunjskoj blaženim proglašen biskup
Anton Durkoviæ, muèenik vjere. Revni i hrabri pastir
progonjen je od komunistièkog režima u Rumunjskoj i 1951.
godine umro je u zatvoru od gladi i žeði. Zajedno s
vjernicima Iasija i cijele Rumunjske zahvalimo Gospodinu
za taj primjer!
[…]
Želim pružiti ohrabrenje dragovoljaèkim udruga koje su se
okupile povodom Dana onkoloških bolesnika: molim za vas,
za oboljele i obitelji. I vi molite za mene!
Svima želim ugodnu nedjelju. Dobar tek i do viðenja!
21. svibnja 2014. broj 20/2014
29
Prilog prikazi
ika
Prilog prikazi
Metodološke upute za pisane radove na teološkim
uèilištima
Knjiga dr. Darka Tomaševiæa objavljena je u suizdanju
Katolièkoga bogoslovnoga fakulteta u Sarajevu i Glasa
Koncila
Knjiga dr. Darka Tomaševiæa "Metodološke upute za pisane
radove na teološkim uèilištima" objavljena je u suizdanju
Katolièkoga bogoslovnoga fakulteta u Sarajevu i Glasa
Koncila.
Knjiga je nastala kao poticaj da se prije svega studentima
olakša rad na znanstvenom polju, jer je prvi znak
znanstvenosti pravilno korištenje znanstvene metodologije.
Autor predlaže uglavnom, iako ne i iskljuèivo,
anglosaksonsku metodologiju, pri èemu je nastojao
inkorporirati i pravila koja su prihvaæena i na hrvatskom
govornom podruèju.
Razloga za izbor navedene metodologije je više: literatura na
engleskom jeziku je sve brojnija, a navedeni naèin citiranja
sve zastupljeniji. Pritom, kako i sam u predgovoru istièe, nije
rijeè o "amerikanizaciji" teološkog citiranja na hrvatskom
govornom podruèju. Naime, takav naèin citiranja je
opæeprihvaæen i službeni naèin klasificiranja knjižnih
jedinica u bibliotekarstvu (npr. u Nacionalnoj i sveuèilišnoj
knjižnici, Knjižnici Filozofskog fakulteta Sveuèilišta u
Zagrebu, Knjižnici HAZU-a…), gdje se na temelju
punktacije može jasno zakljuèiti o èemu se radi, bez obzira
na to poznaje li se dotièni jezik ili ne.
Knjiga u devet poglavlja donosi sve što je potrebno za
pravilno korištenje znanstvene metodologije pri pisanju
znanstvenog rada: dijelove pisanog rada, kratice,
interpunkciju, korištenje velikih slova, kurziva i navodnika,
citiranje, pisanje bilježaka, bibliografiju, usporedbu uporabe
podnožnih bilježaka i bibliografije te formate i pojedine
primjere. (ika-vp/sp)
Predstavljena knjiga "Sveta Prièest. Susret s Isusom –
istinska radost" pape Franje
U prostorijama nakladne kuæe Verbum na konferenciji za
medije 6. svibnja predstavljena je knjiga "Sveta Prièest.
Susret s Isusom – istinska radost" pape Franje. Knjigu su
predstavili mr. Petar Balta i Miro Radalj, glavni urednik i
direktor nakladne kuæe Verbum.
U knjizi popraæenoj ilustracijama u boji papa Franjo
jednostavnim i prvoprièesnicima razumljivim rijeèima
progovara o temeljnim vjerskim stvarnostima: Bogu
stvoritelju, susretu s Isusom u svetoj prièesti, snazi
sakramenata, svetoj ispovijedi kao susretu s Isusom koji nas
ljubi i o Crkvi koja je poput dobre mame. Na kraju Papa
upuæuje i važne poruke za život, pune ohrabrenja.
Papine prisne i iskrene rijeèi sabrane u toj knjizi bit æe
prvoprièesnicima ne samo draga uspomena, nego i velik
poticaj na nastavak druženja s Isusom u euharistiji i življenje
vjere u svakodnevnici, istaknuto je na predstavljanju.
Knjiga je dostupna u tvrdom i mekom uvezu. (ika-jh/sp)
.
30
21. svibnja 2014. broj 20/2014
Knjiga o svetosti papa
U izdanju Kršæanske sadašnjost u povodu kanonizacije
dvojice papa
U prigodi proglašenja svetima papa Ivana XXIII. i Ivana
Pavla II. u hrvatskome prijevodu u izdanju Kršæanske
sadašnjosti objavljena je knjiga "Sveti pape" uglednoga
profesora povijesti kršæanstva i povijesti Crkava na
Sveuèilištu Roma Tre Roberta Rusconija koja èitatelje
upoznaje s crkvenom praksom proglašavanja svetima
rimskih biskupa.
Papa Franjo priznao je veliki znaèaj dvojice papa XX.
stoljeæa istièuæi njihovu karizmu u èitanju "znakova
vremena": Angela Giuseppea Roncalija, pape Drugoga
vatikanskoga koncila i zauzetog mirotvorca koji je u svome
relativno kratkom pontifikatu ostavio neizbrisiv trag u Crkvi
i u svijetu, te pape Karola Wojtyle, karizmatiènoga
protagonista svjetske scene, neumornog promicatelja pravde
i istine, provoditelja II. vatikanskog koncila, hodoèasnika
koji je tridesetak puta proputovao zemaljsku kuglu i
"župnika svega svijeta".
Svetost papa obilježila je dvotisuæljetnu povijest Crkve. Dok
je liturgijska tradicija držala muèenicima i svecima sve
rimske prvosveæenike iz prva èetiri stoljeæa kršæanstva,
jedino su Celestin V. i Pio V. uzdignuti na èast oltara (prvi u
srednjem vijeku, a drugi u suvremeno doba).
U posljednja dva stoljeæa, nakon pada vremenite vlasti papa,
svetost poglavara Crkve ponovno je postala karakteristiènom
crtom crkvene povijesti: Pio X. proglašen je svetim 1954.;
Pio IX. proglašen je blaženim 2000., upravo su proglašena
spomenuta dvojica papa, a vodi se kauza za beatifikaciju Pija
XII., kao i za pape Pavla VI. i Ivana Pavla I.
Knjiga èitatelju približava svetost papa tijekom stoljeæa,
kako muèenika tako i ispovjedaoca i uèitelja, upoznaju se
ranokršæanski, srednjovjekovni ali i renesansni te novovjeki
sveti pape, i oni koji to nisu bili, te se osobito baca svjetlo na
svetost papa u posljednjem stoljeæu, odnosno svetost papa u
kontekstu II. vatikanskog koncila - središnjeg crkvenog
dogaðaja u Katolièkoj Crkvi u XX. stoljeæu. (ika-it/sp)
"Odjeci iz zavièaja duše"
Nova knjiga prof. dr. fra Bože Lujiæa u izdanju Svjetla rijeèi
U izdanju Franjevaèkoga medijskog centra Svjetlo rijeèi
izišla je nova knjiga fra Bože Lujiæa, profesora biblijskih
znanosti na Katolièkome bogoslovnom fakultetu Sveuèilišta
u Zagrebu i na Franjevaèkoj teologiji u Sarajevu pod
naslovom "Odjeci iz zavièaja duše".
Knjiga je nastala poglavito od manjih priloga pisanih za
èasopise lokalnoga i zavièajnog karaktera povezanih s jedne
strane uz prostor i vrijeme, koji im daju toplinu i boju, a s
druge uz pojedine kršæanske vrijednosti konkretizirane u
dogaðajima i blagdanima u kojima se uvijek posadašnjuju i
dobivaju svoju teološku težinu.
Knjiga je svjedoèanstvo o minulim vremenima djetinjstva,
strahova, razaranja, progonstva i zla – ali i nade koja otvara
prostore duše. To je radost vjere koju ne mogu ubiti drugi,
ako je ne ubije sam èovjek u sebi samome.
Zato je knjiga i posveæena prognanicima i povratnicima koji
su u sebi iskusili onu biblijsku izgubljenost i naðenost, žalost
progonstva i radost povratka. (ika-sp)
ika
Objavljena knjiga kardinala Bozaniæa o svetom Ivanu
Pavlu II.
U knjizi se na 168 stranica tekstualno i slikovno ocrtava
doprinos najnovijeg sveca Katolièke Crkve buðenju
kršæanske nade i poslanja Crkve u Hrvatskoj
"Ivan Pavao II. - Papa hrvatske nade" naslov je najnovije
knjige zagrebaèkoga nadbiskupa kardinala Josipa Bozaniæa,
objavljene prigodom kanonizacije Ivana Pavla II., u kojoj se
na 168 stranica tekstualno i slikovno ocrtava doprinos
najnovijeg sveca Katolièke Crkve buðenju kršæanske nade i
poslanja Crkve u Hrvatskoj, a èije rijeèi i danas otvaraju
nove perspektive djelovanja.
Kardinal Bozaniæ, koji je u mnogo prigoda govorio o Ivanu
Pavlu II., u svojoj je novoj knjizi objedinio graðu iz svojih
homilija, predavanja i drugih napisa, s nakanom da
sadašnjim i buduæim naraštajima hrvatskih katolika
pomogne vlastitim svjedoèanstvom kako bi papu Ivana
Pavla II., tog velikog prijatelja hrvatskog naroda, i dalje
nosili u svome srcu kao duhovnu velièinu i uèitelja koji æe
svakom vjerniku i èovjeku dobre volje trajno otvarati put
nade.
U prvom dijelu knjige, koji nosi naslov "Ivan Pavao II.
svjedok Božje blizine", zabilježena su razmišljanja kardinala
Bozaniæa o Ivanu Pavlu II. koji od poèetka svoje papinske
službe proroèki ohrabruje Crkvu i èovjeèanstvo, da se ne
boji Isusa Krista, kojemu se sam Papa osobno predao do
kraja. Upravo s tom reèenicom novoizabranog pape Ivana
Pavla II. – "Ne bojte se!", izreèenom 22. listopada 1978.
godine na Trgu sv. Petra, kardinal Bozaniæ zapoèinje svoje
razmišljanje o tom velikom Božjem èovjeku i svjedoku
Evanðelja suvremenoga doba, prepoznajuæi u tim rijeèima i
ohrabrenju "privlaèan navještaj koji ne dopušta da strah
zaustavi ljubav i dobro".
"Papin hrvatski triptih", naslov je drugoga dijela knjige, u
kojem su sabrani osvrti na sva tri Papina pastoralna pohoda
Hrvatskoj - 1994., 1998. i 2003. godine, a na kojima je u
svemu narodu budio nadu, obnavljao povjerenje, hrabrio na
nove korake i otvarao milinu spasonosnog nauka, ukazujuæi
posebno na svetost zagrebaèkog nadbiskupa kardinala
Alojzija Stepinca, u èijem je proglašenju blaženim Ivan
Pavao II. prepoznao "pobjedu Kristova evanðelja nad
totalitarnim ideologijama; pobjedu Božjih prava i savjesti
nad nasiljem i ugnjetavanjem; pobjedu praštanja i pomirbe
nad mržnjom i osvetom".
Treæi dio, "Znaèenje pohoda Ivana Pavla II. i Benedikta
XVI. Hrvatskoj", osvræe se na "svjetlo odnosa izmeðu
rimskih prvosveæenika i hrvatskog naroda" te apostolske
pohode tih dvaju papa u razdoblju važnih društvenih
promjena i dogaðaja, koji su " stavili Crkvu u Hrvatskoj pred
nove moguænosti i izazove, ali i dali prigode za
produbljivanje hrvatskog identiteta.
Više od 150 fotografija obnavlja povijesni spomen na velike
trenutke novije hrvatske povijesti, od velebnog slavlja
Branimirova jubileja 30. travnja 1979. u bazilici sv. Petra u
Vatikanu, preko svih mjesta susreta na kojima je Ivan Pavao
II. bio u Hrvatskoj tijekom tri pohoda, sve do pokopa,
beatifikacije i kanonizacije u Vatikanu. Iz tih je slikovnih
priloga vidljivo kako je Ivan Pavao II. sve osvajao svojom
jednostavnošæu i neposrednošæu, noseæi èovjeku svojega
vremena toliko potrebnu nadu, koja æe mu po Isusu Kristu
pomoæi dati smisao životu i osmišljavati povijest.
Kardinal u svojoj najnovijoj knjizi o svetom Ivanu Pavlu II.,
kako je u predgovoru napisao urednik knjige mons.
Nedjeljko Pintariæ, "usmjerava èitatelja na razmišljanje o
Ivanu Pavlu II., i znaèenju ljudske hrabrosti, utemeljene na
vjeri u Boga i smještene u povijesni hod Crkve u
konkretnom vremenu i prostoru".
Prilog prikazi
Podsjeæajuæi da su se "tijekom dvadeset sedmogodišnjeg
pontifikata pape Ivana Pavla II. (1978. - 2005.) dogodile
promjene gotovo na svim razinama ljudskog djelovanja – od
politike, ekonomije, kulture, sporta i znanosti, pa do
nepredvidivog rasta i utjecaja sredstava društvenih
komunikacija", te da je Ivan Pavao II. "svojim proroèkim,
sveæenièkim i pastirskim djelovanjem pridonio stvaranju
obnovljene slike Crkve i uloge vrhovnog poglavara
Katolièke Crkve, polažuæi svu svoju nadu u Isusa Krista, èije
je Evanðelje sposobno promijeniti društvo i poboljšati
odnose meðu ljudima i narodima, èak i na onim dijelovima
kugle zemaljske gdje bi to znaèilo 'nadati se protiv svake
nade'", mons. Pintariæ je zakljuèio da je "Crkvi u Hrvatskoj i
hrvatskom narodu Ivan Pavao II. pokazao put kojim treba iæi
s ucjepljivanjem Evanðelja u društvo, kao bi kršæani
uèvršæeni nadom dali snažan doprinos hrvatskom društvu",
jer "kršæanska nada prema Papi nije tek ljudski optimizam,
nego blagoslovljeni naèin kršæanske egzistencije".
Na poèetku knjige objavljen je kratki životopis Ivana Pavla
II., u kojem se uz podatke o životu i djelovanju tog velikana
vjere, navode i njegovi doprinosi životu Crkve u Hrvatskoj.
"Hrvatska bi povijest bez rijeèi i zauzimanja Ivana Pavla II.
bila nepotpuna, a bez njegovih pohoda hrvatska bi vjernièka
duša bila siromašnija. Zato svaka pomisao na njega raða
zahvalnost. Iz obiènog pitanja što je pontifikat Ivana Pavla
II. za hrvatskog vjernika raða se neobièna povijest blizine
koja razumije potlaèenost Crkve i naroda hrvatskog u
komunistièkom zatoèeništvu; koja ne dopušta da progovori
mržnja u ratnom zatiranju; koja se raduje slobodi i potièe na
solidarnost i ustrajnost u dobru", istièe izmeðu ostaloga
kardinal Bozaniæ, navodeæi da je "to ono 'nešto' što bježi
statistikama, a nalazi se u Apostolovim rijeèima: "Jer ne
propovijedamo same sebe, nego Krista Isusa Gospodinom, a
sebe slugama vašim poradi Isusa".
Knjigu "Ivan Pavao II. - Papa hrvatske nade", objavio je
Glas Koncila. (ika-tu/sa)
Raspisan natjeèaj za 6. književni Kranjèiæ
Ove godine organizatori predlažu da tema radova bude
domoljublje
U organizaciji Udruge za promicanje znamenitih Križevèana
"Dr. Stjepan Kranjèiæ" u èetvrtak 15. svibnja raspisan je
natjeèaj za 6. susret hrvatskoga duhovnog književnog
stvaralaštva "Stjepan Kranjèiæ". Rijeè je o jedinom natjeèaju
za suvremenu duhovnu književnost protkanu kršæanskim
vrednotama u kratkim književnim žanrovima (poezija,
kratka prièa, putopis, esej, monodrama) u Republici
Hrvatskoj.
Susret hrvatskoga duhovnog književnog stvaralaštva
"Stjepan Kranjèiæ", nazvan prema križevaèkom župniku na
glasu svetosti koji je i sam pisao i objavljivao književna
ostvarenja protkana katolièkom duhovnošæu, ima nakanu
potaknuti
stvaranje
suvremene
hrvatske
duhovne
književnosti protkane kršæanskim vrednotama.
Ove godine organizatori predlažu da tema radova bude
domoljublje.
Najuspjeliji radovi bit æe nagraðeni i javno izvedeni u
Križevcima uz 96. obljetnicu roðenja Stjepana Kranjèiæa, u
subotu 6. prosinca, a širi izbor odabranih radova bit æe tiskan
u prigodnome zborniku.
Natjeèaj je otvoren od 15. svibnja do 15. kolovoza 2014.
godine.
Radovi koji se šalju na natjeèaj moraju biti do sada
neobjavljeni (u knjigama, književnim èasopisima i
novinama). Autori ne smiju poslati radove s kojima su se veæ
natjecali proteklih godina na istome natjeèaju.
21. svibnja 2014. broj 20/2014
31
Prilog prikazi
Radovi tematski trebaju odgovarati natjeèaju (u užem
smislu: domoljublje; u širem smislu: Bog, Crkva, BD
Marija, sveci, sveæenici, redovnici, vjernici laici,
hodoèašæa...).
Autor se u svakom žanru može natjecati s jednim radom
(ukupno smije poslati pet radova: po jedan rad u svakom od
pet žanrova). Radovi smiju biti napisani na hrvatskom
standardnom jeziku ili na bilo kojem hrvatskom narjeèju.
Struèni ocjenjivaèki sud radove æe ocijeniti iskljuèivo prema
književno-estetskom kriteriju, unutar svakoga žanra
posebno.
Radovi trebaju biti napisani oblikom slova Times New
Roman, velièinom slova 12, s dvostrukim proredom. Dužina
teksta pisanoga na ovaj naèin smije biti najviše 5 stranica,
osim monodrame èija duljina smije biti najviše 10 stranica.
Na radovima ne smije biti nikakvih drugih podataka osim
naslova rada.
Uz radove treba poslati i popunjen prijavni obrazac koji
autor treba preuzeti s internetske stranice organizatora:
www.udruga-drstjepankranjcic.hr.
Radove i prijavni obrazac treba dostaviti iskljuèivo u
elektronièkom obliku u formatu .doc (ili .docx) na e-adresu:
[email protected]
Detaljnije o svemu može se doznati na: www.udrugadrstjepankranjcic.hr.
Na konferenciji za medije predstavljena knjiga "Moja
prva sveta prièest"
U prostorijama nakladne kuæe Verbum u petak, 16. svibnja
na konferenciji za medije predstavljena je knjiga "Moja prva
sveta prièest". Knjigu su predstavili mr. Petar Balta i Miro
Radalj, glavni urednik i direktor nakladne kuæe Verbum.
Ta ilustrirana knjiga svojim prièama okuplja cijelu obitelj
oko otajstva euharistije te je velika pomoæ u pripremi djeteta
na prvu prièest ili pak dar prigodom slavlja sakramenta prve
svete prièesti. Sve prièe utemeljene su na biblijskim
tekstovima te svjedoèe o beskrajnoj Božjoj ljubavi prema
svome stvorenju kojemu ostavlja prekrasan dar vlastite
prisutnosti u – euharistiji.
Nastala prema tekstu autorice Deirdre Mary Ascough, kojeg
prate ilustracije Lise E. Brown, ova knjiga uvodi ponajprije
u znaèenje i smisao euharistije, a potom i u znaèenje ostalih
sakramenata. Takoðer, upoznaje s dijelovima mise, ali i
unutrašnjošæu crkve koju èine oltar, svetohranište, ambon,
sakristija, ispovjedaonica i druga važna mjesta štovanja koja
su u knjizi popraæena slikovitim prikazom koji omoguæuje
bolje razumijevanje znaèenja pojedinih dijelova. Knjiga
pomaže i u usvajanju temeljnih molitava, a donosi i kratak
ispit savjesti.
Utemeljena na biblijskim tekstovima, ova knjiga na slikovit i
jednostavan naèin mladim èitateljima približava temeljne
obrasce za razumijevanje svete prièesti, kao i drugih dijelova
sakramentalnog života, osobito u kontekstu crkve u kojoj se
odvija susret s Bogom, ali i cjelokupnom životu kako Crkve
kao zajednice vjernika, tako i svakog pojedinog èovjeka.
U knjizi je predviðen i dio za ispunjanje osobnim podacima,
bilješkama i dojmovima prvoprièesnika.
Knjiga æe zasigurno biti od koristi prvoprièesnicima, ali i
svima onima koji se pobliže žele upoznati sa znaèenjem
sakramenta svete prièesti za pojedinca i Crkvu, istaknuto je
na predstavljanju. (ika-jh)
32
21. svibnja 2014. broj 20/2014
ika
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
396 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content