close

Enter

Log in using OpenID

7. svibnja 2014. V. kongres bogoslova Oko 400 bogoslova iz

embedDownload
18/2014
7. svibnja 2014.
V. kongres bogoslova
Oko 400 bogoslova iz republika Hrvatske i Bosne i
Hercegovine okupilo se u rijeèkoj katedrali na misnom
slavlju s nadbiskupom Ivanom Devèiæem, koji im je
poruèio: "Nemojte biti najamnici, nemojte biti
èinovnici s radnim vremenom i toèno odreðenom
satnicom kada ljudi mogu doæi k vama. Neka vam vrata
budu u svako vrijeme i za svakoga otvorena!"
Tradicionalno hodoèašæe sportaša Zagrebaèke
nadbiskupije
S više od tisuæu sportaša i sportašica te sportskih
djelatnika – od voditelja klubova, trenera do èlanova
struènih stožera, hodoèasnièko slavlje u nacionalnom
marijanskom svetištu Majke Božje Bistrièke predvodio
biskup Mijo Gorski
XX. sabor sveæenika Vrhbosanske nadbiskupije
Na jubilarnom susretu predsjednik HBK nadbiskup
Želimir Puljiæ održao predavanje "Velika ostavština
velikoga Pape" - Na trgu ispred katedrale Srca Isusova
u Sarajevu otkriven i blagoslovljen spomenik svetom
Ivanu Pavlu II.
11.380 km do Banje Luke u èast sv. Ivana Pavla II.
Biciklistima se pridružio i biskup Franjo Komarica koji
je tu meðunarodnu biciklijadu nazvao porukom mira i
ukazivanja na znaèajne vrijednosti èovjekoljublja
Domovinske vijesti
Posveta crkve i oltara u Brusju na otoku Hvaru
Humanitarni koncert "Vukovaru ZaDar"
Prezbitersko vijeæe Gospiæko-senjske biskupije
Biskup Jezerinac predvodio misu zadušnicu u Vinkovcima
Obljetnica smrti biskupa Severina Perneka
Vukovar: Proslavljeni sv. Filip i Jakov
Èlanovi Udruge "Job" posjetili Slavonski Brod
Dominikansko krunièarsko hodoèašæe u Mariju Bistricu
Prvi dan obitelji Gospiæko-senjske biskupije
Ðakovo: Proslavljeni jubileji redovnièkih zavjeta
Održan Tonka fest 2014.
Na sveæenièkom susretu u Varaždinu o hrvatskim povijesnim
kontroverzama
Crkva u Hrvata
Predstavljena knjiga "Joseph Ratzinger Benedetto XVI e il Sinodo dei
Vescovi"
Deveti susret biskupa BK BiH s èlanovima KVRPP BiH
Dan mladih Subotièke biskupije
Inozemne vijesti
Nogometaši imaju veliku odgovornost za sliku o sportu
Fokus na transparentnost i na siromašne
Papa posjetio buduæe diplomate Svete Stolice
25. obljetnica Pastoralnog foruma
Papa slavio misu zahvalnicu za kanonizaciju Ivana Pavla II.
Prilog dokumenti
Dar razuma
Put za Emaus je simbol našeg hoda u vjeri
Domovinske vijesti
ika
Domovinske vijesti
Posveta crkve i oltara u Brusju na otoku Hvaru
Brusje, 28.4.2014. (IKA) - Hvarsko-braèko viški biskup
Slobodan Štambuk posvetio je 28. travnja u Brusju na otoku
Hvaru u tijeku koncelebriranoga misnog slavlja župnu crkvu
Sv. Jurja i novi oltar koji je izradio magistar kiparstva iz
Supetra na Braèu Ðani Martiniæ. U euharistijskom slavlju
sudjelovalo je mnoštvo vjernika te veæi broj sveæenika i
bogoslova. Liturgijsko pjevanje predvodili su domaæi puèki
pjevaèi kojima su se pridružili i pjevaèi iz drugih hvarskih
župa.
Uime župljana župe Brusje biskupa Štambuka, sveæenike i
goste pozdravio je mladi župljanin Jurica Hraste. Izrazio je
nadu da æe "sveti èin posvete" pridonijeti rastu mjesnog
zajedništva i duhovne obnove župe; da æe blagoslov posvete
prožeti bruške obitelji, stare i bolesne, mlade i djecu.
Biskupu Štambuku poželio je sretan i blagoslovljen srebreni
jubilej, 25. obljetnicu biskupske službe.
Biskup Štambuk u propovijedi je, citirajuæi psalmistu, rekao:
"I vrabac i lastavica imaju gnijezdo gdje stavljaju svoje
mlade. A ja, ja imam oltare Tvoje, Gospodine Bože nad
vojskama. Evo, danas posveæujemo ovo sveto gnijezdo u
koje æe stanovnici ovog mjesta dolaziti kao piliæi pod krila
majke svoje da imaju duhovnu sigurnost, da imaju gnijezdo
svoje kod Boga uz ovaj oltar što ga danas posveæujemo. To
je jaki, kameni, uobièajeno reèeno fiksni, èvrsto postavljeni
oltar u koji æemo položiti moæi, relikviju našega hrvatskog
blaženika Ivana Merza i Povelju o posveti crkve i oltara.
Stoga oèekujem da æe ova župa u buduænosti, uz svoje svete
koje ima, posebno èastiti blaženog Ivana Merza. Oltar æemo
pomazati uljem svete krizme koje je posveæeno na Uskrsnu
srijedu u Hvaru. Kad se pristupa tom oltaru preporuka je i
liturgijski je predviðeno da ga se poljubi. Jer on nam
predstavlja Krista i njegovu èvrstinu. Dolaziti tom oltaru
znaèi dolaziti Kristu. Dolazeæi i odlazeæi od tog oltara
sveæenik - misnik ljubi taj oltar uime svih nazoènih i u svoje
osobno ime. A ova èasna starica, župna crkva Sv. Jurja
muèenika, bila je tako dugo godina samo blagoslovljena.
Sada æe biti i posveæena, a to znaèi na posebni naèin
darovani prostor najprije i samo Bogu, da bi on u njoj
najprije bio poslužen. Ovaj sveti Božji hram trebao bi biti
naše sveuèilište, jedna velika uèionica gdje dolazimo uèiti
ono što nas Krist uèi. Ako tako prihvatimo ovaj sveti prostor,
tada oni koji u njega dolaze postaju novi ljudi, ili bi barem
trebali postati novi ljudi koji se sviðaju i Bogu i èovjeku.
"Brušani, jeste li spremni da ovo bude vaša uèionica,
veleuèionica? Jeste li spremni biti ðaci Isusa Krista, Majke
Božje i sv. Jurja?" upitao je biskup Štambuk.
Nakon Vjerovanja slijedio je pjevani zaziv nebeske crkve,
litanija Svih svetih. Potom je biskup Štambuk u oltar položio
moæi blaženoga Ivana Merza te uljem pomazao oltar i
kamene križeve na zidu crkve. Zanimljiv je bio posebni
obred kaðenje oltara i crkve te paljenje šest svijeæa na oltaru,
što je sve uèinio biskup Štambuk, a smisao svih dogaðanja
posvete tumaèio je župnik Komiže na otoku Visu don Ivica
Huljev. Povelju o posveæenju oltara i crkve proèitao je
generalni vikar don Stanko Jerèiæ, a spomenploèu o posveti
na zidu crkve otkrio je hvarski dekan don Emil Pavišiæ. Na
kraju misnog slavlja kroz Brusje je prošla procesija s
moænikom sv. Jurja kojim je biskup Štambuk u središtu
mjesta blagoslovio mjesto i sudionike slavlja. Nakon
procesije, na ulazu u crkvu, biskup je èestitao Brušanima i
njihovom mladom župniku don Juri Martiniæu za sve ono što
se ovog za Brusje i Brušane povijesnog dana i u svezi s ovim
2
7. svibnja 2014. broj 18/2014
danom dogodilo i uèinilo. Poželio je da sudionici slavlja na
odlasku poljube posveæeni oltar, upozorivši da taj poljubac
nikada ne smije biti Judin nego poljubac èovjeka koji voli
svoga Boga, koji mu se moli i koji mu želi ostati vjeran.
"Brušani, jeste li spremni ostati vjerni Bogu svome? Vaš
poljubac posveæenog oltara neka bude odgovor na ovo
pitanje", rekao je biskup Štambuk i èestitao imendan svim
imenjacima i imenjakinjama sv. Jurja te sudionike slavlja
blagoslovio sveèevim moænikom.
Humanitarni koncert "Vukovaru ZaDar"
Zadar, 28.4.2014. (IKA) - Humanitarni koncert "Vukovaru
ZaDar" u ponedjeljak 28. travnja u sportskoj dvorani Jazine
u Zadru okupio je tri i pol tisuæe posjetitelja svih uzrasta,
koji su kupnjom ulaznice pomogli potrebne u Vukovaru. S.
Melhiora Biošiæ, predsjednica Hrvatske katolièke udruge
medicinskih sestara i tehnièara Zadar, koja je organizator
toga dogaðaja, na raèun vukovarskog Caritasa uplatila je
iznos od 71.240 kn. "Koncert je Božje djelo. To je slava
Bogu, zahvala domovini i velika pomoæ Vukovaru u èemu
su dolaskom sudjelovala i mala djeca, školarci, do
najstarijih, kao i redovnice i sveæenici. Svatko od izvoðaèa
htio je izvesti i treæu pjesmu, pa je koncert trajao dva i pol
sata", rekla je s. Melhiora, istaknuvši da je i nakon koncerta
ljudi puni dojmova neprestano zovu i zahvaljuju za
organizirano. "S koncertom i akcijom pomoæi unijeli smo
toliko vedrine u ljude. Toliko pozitivne energije, duha,
spontanosti i raspoloženja koje je pokazalo da nismo
zaboravili Vukovar. Molim se Duhu Svetom da nadahne
misli, rijeèi i djela. Kad je Božje djelo, ne može nego uspjeti.
Bog nas uvijek nadmaši. Malo naših poticaja Bog natopi
svojim blagoslovom, da budemo oduševljeni. Koliko god
smo htjeli pomoæi Vukovaru, pomogli smo sebi. Mediji su
puni crne kronike, beznaða, nema svjetla. Ako èovjek nešto
ne doživi, splasne. Vukovar je muèenièki grad, žitelji u
njemu su muèenici", rekla je s. Melhiora, istaknuvši da je to
osobito motivira u pokretanju akcija za Vukovar. "Èinim to
iz ljubavi prema njima koji su ostali na visini,
dostojanstveni, nisu uzvratili na brutalno i negativno
djelovanje prema sebi. Vukovarci i danas gledaju one koji su
im èinili zlo, vide ih u svojim dvorištima, trgovinama,
ambulantama, na cesti. Ostali su dostojanstveni, a najviše su
potrebni. Zaista je grad heroj, pa možemo i mi biti mrvicu
heroji i uèiniti nešto u prilog i zahvalu za njihovu obranu
domovine. Oni su obranili nas i mi smo dužni uèiniti nešto
za njihovo dostojanstveno ponašanje. Tko na to može ostati
imun? Koncert je mala gesta koju za njih èinimo, za ono što
oni za nas èine. Izgubili su svoje najdraže, a nikome na
njihovo zlo nisu uzvratili zlim. Mi od njih uèimo i moramo
ih nagraditi. Nagraðuju se toliki ljudi i za manje stvari, svaki
Vukovarac zaslužuje spomenik. Vukovar je simbol našeg
muèeništva i obrane Hrvatske", rekla je s. Melhiora,
zahvalivši na kraju koncerta svim izvoðaèima.
Voditeljica programa je bila Sanja Doležal, a nastupili su:
Mladen Grdoviæ, Luka Nižetiæ, Ðani Maršan, Ivica Sikiriæ
Iæo, Alan Hržica, grupa Galeb i Amenda Stošiæ, Dora Kožul,
klape Donat, Kaleta i Anima Maris, Vokalni sastav
Magnifikat i Glumaèka sekcija HKUMST-a Zadar te Zbor
mladih Belafuža.
Domovinske vijesti
ika
Prezbitersko vijeæe Gospiæko-senjske biskupije
Gospiæ, 29.4.2014. (IKA) - Proljetna sjednica Prezbiterskog
vijeæa Gospiæko-senjske biskupije održana je 29. travnja u
Gospiæu pod predsjedanjem biskupa Mile Bogoviæa. Biskup
je nazoène izvijestio o aktualnim pitanjima u biskupiji i
stanju klera.
Gospiæki župnik i dekan mons. Mile Èanèar izvijestio je o
obnovi katedrale Navještenja BDM u Gospiæu i posveti koja
bi se održala 22. srpnja ove godine. Do tada æe radovi na
katedrali biti dovršeni. O provedbi biskupijskoga
pastoralnog plana govorio je mons. mr. Tomislav Šporèiæ,
koji se osvrnuo na provedene akcije i one koje treba
provesti. O novoj pastoralnoj godini govorio je mons. mr.
Tomislav Rogiæ. Nakon rasprave vijeænici su jednodušni u
mišljenju da godina bude u znaku Evanðelja u duhu
enciklike pape Franje. Naime, evanðeoska vijest je radost i
kao takva treba doæi do srca ljudi. Slijedila su izvješæa
ekonomata i BUZUK-a koja je podnio vlè. Nikola Turkalj. O
radu biskupijskog Caritasa govorio je ravnatelj vlè. Luka
Blaževiæ, izvijestivši da æe Caritas i ove godine posaditi
hektar krumpira za siromašne. Vlè. Turkalj izvijestio je i o
župnoj katehezi, kako se i koliko prakticira. Mons. Šporèiæ
dao je izvješæe o drugoj godini teèaja vjere koji se održava u
Otoècu. Pohaða ga 66 polaznika. Teèaj traje dvije godine i
polaznici dobivaju certifikat. O Danu hrvatskih muèenika na
Udbini 30. kolovoza govorio je mons. Tomislav Rogiæ.
Podjela pomoæi poplavljenima
Caritas Zagrebaèke nadbiskupije obiteljima koje su
pogoðene nedavnim poplavama s podruèja Zagrebaèke,
Sisaèko-moslavaèke i Karlovaèke županije podijelio pomoæ
u novcu, namještaju, bijeloj tehnici i bonovima u
protuvrijednosti veæoj od 200.000 kuna
Zagreb, 30.4.2014. (IKA) - Caritas Zagrebaèke nadbiskupije
uruèio je novèanu pomoæ u iznosu od 52.500 kuna u srijedu
30. travnja za dvadesetèetiri obitelji iz naselja Èièka Poljana
koje su stradale u nedavnim poplavama. Osim toga, za osam
obitelji Caritas je kamionom dopremio pomoæ u namještaju i
bijeloj tehnici, a petnaest obitelji dobilo je i poklon bonove
za namještaj tvrtke "Prima" u protuvrijednosti od 500 kuna.
Istoga dana Caritas je preko Karlovaèkoga dekanata uplatio
novèanu pomoæ u iznosu od 20.000 kuna za obitelji stradale
u poplavama s karlovaèkog podruèja. Prethodno je
zagrebaèki Caritas, na molbu Caritasa Sisaèke biskupije,
uputio više pošiljaka pomoæi hrane i vode za stanovnike
poplavljenih podruèja te biskupije u protuvrijednosti od
80.000 kuna te nekoliko pošiljaka interventne pomoæi u
hrani za poplavljene stanovnike Èièke Poljane. Ukupna
vrijednost pomoæi poplavljenim obiteljima navedenih
podruèja iznosi više od 200.000 kn.
Odazivajuæi se na poziv Hrvatskog Caritasa upuæen javnosti
u akciju za pomoæ stradalima u poplavama ukljuèila se i
tvrtka "Prima" koja je 26. ožujka darovala tri poplavljene
obitelji poklon bonovima za namještaj u vrijednosti po
30.000 kuna.
Caritas Zagrebaèke nadbiskupije zahvaljuje svima koji su se
na bilo koji naèin ukljuèili u pružanje pomoæi poplavljenim
obiteljima, a osobito Hrvatskom Caritasu koji je u sklopu
nacionalne akcije za pomoæ u obnovi kuæa obiteljima
stradalima u poplavama zagrebaèkom Caritasu uplatio
50.000 kuna.
Završno priopæenje i zanimljivosti sa SHKM-a
SHKM 2014. ugostio više od 35.000 sudionika koji su na
susret stigli iz cijele Hrvatske i dijaspore s ukupno 640
autobusa. Osamdeset posto sudionika koji su prenoæili na
podruèju Dubrovaèke biskupije (23.000) bilo je smješteno po
obiteljima, a 20% u dvoranama (5000)
Dubrovnik, 30.4.2014.
(IKA) – Na druženju i kavi
dubrovaèkog biskupa Mate Uziniæa i organizacijskog tima
Susreta hrvatske katolièke mladeži s novinarima održanom
30. travnja u prostorijama samostana svete Klare u
Dubrovniku predstavljene su ažurirane statistièke
informacije sa Susreta kao i simpatièni detalji iz organizacije
i provedbe.
Tajnica Susreta Ana Marèinko izvijestila je da je SHKM
2014. ugostio više od 35.000 sudionika koji su na susret
stigli iz cijele Hrvatske i dijaspore s ukupno 640 autobusa.
Osamdeset posto sudionika koji su prenoæili na podruèju
Dubrovaèke biskupije (23.000) bilo je smješteno po
obiteljima, a 20% u dvoranama (5000).
Oni koji nisu bili smješteni po obiteljima, bili su smješteni u
školskim (7) i sportskim (5) dvoranama, dok je oko 500
mladih boravilo u samostanima i župnim uredima. Tri tisuæe
sudionika došlo je s podruèja Dubrovaèke biskupije, od èega
se njih 1640 aktivno ukljuèilo u pripremu i izvedbu Susreta.
Preostalih 3500 sudionika na Susretu je sudjelovalo samo
jedan dan. Pedesetak mladih hodoèasnika iz Vukovara
smjestilo se u Biskupskom dvoru u Gospinu polju. U
organiziranju smještaja po obiteljima sudjelovale su sve
župe biskupije, ukupno 61 župa. Osim mladih sudionika na
Susretu su sudjelovali i apostolski nuncij u RH, ukupno 15
biskupa te 500 sveæenika. Ukupni troškovi Susreta
procjenjuju se na oko 2,5 milijuna kuna.
Potpredsjednik organizacijskog odbora Susreta don Hrvoje
Katušiæ iznio je neke zanimljive èinjenice koje su pratile
Susret.
Tako su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda poslali
podatak da je u Dubrovniku u subotu 26. travnja, na dan
održavanja Susreta, kolièina oborina iznosila 20.7 litara po
èetvornom metru. Svaki sudionik SHKM-a prosjeèno je
propješaèio 4 km, što bi znaèilo da kada bi se zbrojili svi
njihovi koraci tog dana, èetiri puta bi mogli okružiti planetu.
Stotrideset sveæenika dijelilo je prièest na središnjem
misnom slavlju.
Dvije tisuæe i osamsto sudionika bilo je smješteno na
otocima. Devet tisuæa Internet korisnika pratilo je popratne
dogaðaje SKHM-a putem live-streaminga dulje od 10
minuta, a 14.000 se ukljuèivalo povremeno u stream zapis.
Broj volontera koji su se trajno angažirali u pripremi i
realizaciji susreta je 1640. Od toga ih je 300 bilo angažirano
za regulaciju parkinga autobusa i održavanje reda u prometu,
300 kao redari u luci Gruž, 800 kao domaæini i voditelji
autobusa, 100 ih je pjevalo u biskupijskom zboru mladih, a
ostali su bili po raznim službama unutar pretprogramskih
sadržaja.
Uime organizatora Katušiæ je zahvalio svim volonterima koji
su svojim angažmanom omoguæili taj projekt. Oni su srce
dubrovaèkog SHKM-a i radost Susreta pripada na poseban
naèin njima, mladima èiji velikodušan i nesebièan angažman
ostaje upisan u povijest kao nositelj do sada najbrojnijeg
Susreta hrvatske katolièke mladeži, rekao je Katušiæ.
.
.
7. svibnja 2014. broj 18/2014
3
Domovinske vijesti
Misu u Okuèanima u prigodi 19. obljetnice "Bljeska"
Treba moliti za Božje svjetlo i mudrost svim našim
graðanima, napose onima kojima su povjerene javne
dužnosti, da Hrvatska ne postane zemlja ljudi umrtvljena
srca i ugašene savjesti, nego da u njoj prevlada poštenje,
plemenitost i ljubav
Okuèani, 1.5.2014. (IKA) - Na devetnaestu obljetnicu vojnoredarstvene akcije "Bljesak", 1. svibnja, požeški biskup
Antun Škvorèeviæ predvodio je euharistijsko slavlje u
okuèanskoj župnoj crkvi u zajedništvu s vojnim ordinarijem
Jurjem Jezerincem, sveæenicima Novogradiškoga dekanata
te vojnim kapelanima. Biskup Škvorèeviæ pozdravio je javne
dužnosnike na èelu s predsjednikom Hrvatskoga sabora
Josipom Lekom, predstavnike Hrvatske vojske, napose
nazoène branitelje i obitelji poginulih branitelja te okuèanske
župljane, najveæim dijelom prognane iz Bosne i
Hercegovine. Istaknuo je da se u toj misi za Domovinu žele
spomenuti ljubavi hrvatskih branitelja koji su svoj život
položili tijekom akcije "Bljesak", ugradili je u hrvatsku
slobodu i dostojanstvo, sjediniti njihovu žrtvu s Isusovom
žrtvom. Podsjetio je kako je 27. travnja u Rimu proglašen
svetim papa Ivan Pavao II, utemeljitelj Požeške biskupije i
veliki prijatelj hrvatskoga naroda "koji nam je svojom
ljubavlju bio blizu u najtežim trenucima naše nedavne
prošlosti, osobito kad je meðu prvima priznao samostalnost
Republike Hrvatske i tri puta nas pohodio". Pozvao je
nazoène da vjernièkim srcem zahvale Bogu za domovinu, za
ljubav sv. Ivana Pavla II. i poginulih branitelja.
Biskup je u homiliji spomenuo misao njemaèkog pjesnika
Heinricha Bölla kako je èovjek roðen da bi se sjeæao i na taj
naèin bio dionikom baštine koja mu prethodi. Rekao je da
sjeæanje na dogaðaje iz domovinskog rata meðu kojima je i
vojno-redarstvena akcija "Bljesak", napose spomen na
poginule branitelje može biti sveden na neku folklornu
razinu ili za trenutaène politièke i druge potrebe. Pored toga,
dodao je, moguæe je usredotoèiti se na zloèine koji su
poèinjeni na podruèjima pod srpskom vlašæu od 1991. do
1995, na brojne prognane i ubijene ljude, na zapaljene ili
razorene crkve od Voæina, preko Ðulovca, Pakraca, Lipika,
do Jasenovca, Gornjih Bogiæevaca i Rajiæa. No, nastavio je,
"tako bismo ovaj spomen pretvorili u oživljavanje
dinamizma zla, postali njegovim sudionicima, bili zahvaæeni
nemoæu".
Upozorio je kako Petar prvom èitanju židovskim glavarima
okupljenima na zasjedanju Velikog vijeæa tumaèi da njihovo
zlodjelo Isusova ubojstva nema posljednju rijeè jer ga je Bog
podigao iz groba i dao konaèni smisao svim dogaðajima koji
se na njega odnose. Petar ih uvjerava u potrebu pokoravanja
Bogu, a ne ljudima i poziva da obraæenjem od svojih djela
prime oproštenje u snazi Duha Svetoga te postanu dionicima
dinamizma Isusove pobjede nad smræu, budu ukljuèeni u
višu razinu postojanja na koju ih poziva Bog. Dodao je da su
apostoli tako svjedoèili istinu koja dolazi od Boga, a ne sa
zemlje o kojoj govori Isus u proèitanom evanðelju. Biskup je
zakljuèio da se na tragu navedenog apostolskog
svjedoèanstva, slaveæi Isusov spomen-èin u okuèanskoj
župnoj crkvi, žele ukljuèiti u dinamizam obraæenja, praštanja
i milosrða te biti dionicima one istine koju dogaðajima iz
naše nedavne prošlosti daje Bog. Podsjetio je na rijeèi Hansa
Wolffa kako Židovi trebaju slaviti spomen osloboðenja iz
Egipta da bi se podsjetili da je Bog biæe slobode te da bi se u
svakodnevici borili protiv okova i ropstva najrazlièitije vrste.
Istaknuo je biskup kako nas spomen na braniteljsku ljubav,
plemenitost i žrtvu te na slobodu koju su nam tim putem
darovali, potièe da i sami tim putem na politièkoj,
gospodarskoj i drugim razinama nastavimo djelovati u istom
dinamizmu. Rekao je da treba moliti za Božje svjetlo i
4
7. svibnja 2014. broj 18/2014
ika
mudrost svim našim graðanima, napose onima kojima su
povjerene javne dužnosti, da Hrvatska ne postane zemlja
ljudi umrtvljena srca i ugašene savjesti, nego da u njoj
prevlada poštenje, plemenitost i ljubav. Potaknuo je
okupljene da vole svoju Domovinu onom ljubavlju kojom su
je voljeli branitelji te da se iz Okuèana vrate svojim
domovima opredjeljeniji za vrijednosti za koje su oni
položili svoje živote.
Pri kraju slavlja biskup je uputio molitvu Isusovoj Majci za
domovinu. Uime poginulih branitelja zahvalio je svima koji
su sudjelovali na ovom spomenu i iskazali im svoju ljubav.
Rijeèi zahvale uputio je i vojni biskup Jezerinac, istaknuvši
kako nas spomen devetnaeste obljetnice akcije "Bljesak"
potièe da nikada ne zaboravimo žrtvu onih koji su položili
svoje živote za slobodu domovine, a najbolje što za njih
možemo uèiniti jest uputiti Bogu svoje molitve za njih i
njihove obitelji.
Na blagdan Josipa radnika biskup Štambuk u Sutivanu
na Braèu
Kao da je danas teško biti normalan. Dobrota, plemenitost,
poštenje, gdje su? Potrebno je vrednote staviti na pravo
mjesto. Prevažno je da budete oni koji æe nositi i živjeti
ljudskost, poruèio mladima hvarski biskup
Sutivan, 1.5.2014. (IKA) – Na blagdan sv. Josipa radnika, 1.
svibnja, hvarsko-braèko-viški biskup Slobodan Štambuk
pohodio je župu Uznesenja Marijina u Sutivanu na Braèu.
Biskup Štambuk slavio je u toj braèkoj župi misu u
zajedništvu s dekanom Braèkoga dekanata Tonijem
Plenkoviæem, mjesnim župnikom Benjaminom Capkoviæem
i Petrom Doljaninom. "Želimo zahvaliti Bogu na njegovim
darovima, posebno na pripadnosti Kristovoj Crkvi. Želimo
svjedoèiti svoju vjernièku zrelost, posebno u svijetu u
kojemu su vrijednosti okrenute naopako, a posebno one koje
se tièu obitelji", izrekla je uime obitelji i mladih Bogumila
Jakšiæ, pozdravljajuæi hvarskoga biskupa na poèetku
misnoga slavlja. Mladi su, zatim, darovali biskupu cvjetni
aranžman sastavljan od tri cvijeta koja simboliziraju
trootoèku biskupiju, pozvavši ga da moli za mlade kako bi
ustrajali u vjeri.
"Dragi mladi, vi ste Božje cvijeæe, vi ste lijepa Božja
ikebana u ovome svijetu", poruèio je mladima mons.
Štambuk, podsjetivši ih na Susret hrvatske katolièke mladeži
u Dubrovniku koji je 26. i 27. travnja okupio više od 35
tisuæa sudionika.
Govoreæi mladima o vrijednosti ljudskoga rada, biskup im je
poruèio: "Dragi mladi, ne bojte se poštena rada, nego
nepoštena života. Posao koji obavljate prihvatite ljudski
jasno i pošteno. Uz ljudski posao prihvatite i vjeru kao
obvezu, kao vaš životni posao. Naša je vjera naše zaduženje,
naš temelj i naša stvarnost. I duhovni posao vrijedan je
èovjeka." U homiliji biskup je primijetio kako su danas više
nego ikada pogažene vrednote, gotovo baèene na pod i
popljuvane te dodao: "Kao da je danas teško biti normalan.
Dobrota, plemenitost, poštenje, gdje su? Potrebno je
vrednote staviti na pravo mjesto. Prevažno je da budete oni
koji æe nositi i živjeti ljudskost." Pozvao je mlade da se ne
stide svoje vjere, svojih roditelja ni svoje nacije, te u životu
uvijek izabiru ono što je dobro i plemenito. Domaæi župnik u
ime župne zajednice èestitao je biskupu srebrni jubilej
biskupske službe, podsjetivši da je mons. Štambuk biskupski
red primio 30. travnja 1989. godine u hvarskoj katedrali. Na
kraju misnoga slavlja mladi su biskupu darovali novèani
prilog za potrebe biskupijskoga caritasa.
ika
Biskup Košiæ predvodio slavlje u Stupovaèi
Kutinska Slatina, 1.5.2014. (IKA) - Blagdan zaštitnika sv.
Josipa Radnika sveèano je u èetvrtak 1. svibnja proslavilo
mjesto Stupovaèa u župi Kutinska Slatina. Misno slavlje u
kapeli Sv. Josipa Radnika predvodio je sisaèki biskup Vlado
Košiæ, a koncelebrirali su domaæi župnik preè. Dragutin
Papiæ, župni vikar Damir Cekoviæ, o. Mariano Passerini i
vlè. Anðelo Maly. Sudjelovali su brojni vjernici a nazoèan je
bio i kutinski gradonaèelnik Andrija Rudiæ.
Govoreæi u homiliji o blagdanu sv. Josipa Radnika i
Meðunarodnome danu rada, biskup Košiæ istaknuo je kako
su kroz povijest radnici diljem svijeta postigli mnoga prava,
ali još uvijek ne sva i ne posvuda. "Tako na primjer kod nas
još nije riješeno pitanje rada trgovina nedjeljom, što nije
samo kulturno-civilizacijsko pitanje, nego i sasvim
konkretan problem za tolike radnike i osobito radnice koje
su žrtve pohlepe svojih poslodavaca, a njima se uskraæuje
pravo na odmor, što je ustavno pravo. Dakako, još je mnogo
prava ugroženo. Recimo, kad se ženu koju se zapošljava
upozorava da æe, ako postane trudna, izgubiti posao, nije li
to ucjena i zadiranje u pravo na obiteljski život, koje je pravo
zajamèeno svakom pojedincu još Poveljom UN o ljudskim
pravima iz 1948? No, iznad svih radnièkih prava najvažnije i
prvo je – pravo na rad! I tu teško griješe državne vlasti koje
ne omoguæuju da se svi osposobljeni državljani zaposle.
Naprotiv, svjedoci smo sve veæeg otpuštanja radnika i time
ugrožavanja sve veæeg broja naših ljudi, jer ih se praktièno
dovodi u siromaštvo i nemoguænost preživljavanja. A da ne
govorimo koliko je bitna èinjenica da svojim radom èovjek
može uzdržavati sebe i svoju obitelj, što je temelj
samopoštovanja i dostojanstva koje pripada svakoj ljudskoj
osobi", rekao je biskup.
Upozorio je i na veliko zlo, tzv. "divlji kapitalizam",
odnosno liberalni kapitalizam, koji je možda jednako opasan
kao što je bila i dirigirana, tzv. državna ekonomija u prošlom
sustavu. "Taj je brzo uvezeni 'novi sustav' donio puno kaosa
u odnose rada, a što je najgore nije zaštitio radnike od
samovolje kako poslodavaca tako ni države. Zapravo, za to
se naši radnici trebaju izboriti. Hoæe li to njima poslodavci i
država dati sami od sebe, zbog vlastitog poštenja i
razumijevanja njihovih potreba? Nažalost, bojimo se da
neæe, jer oni se ponašaju voðeni najèešæe samo svojim
interesima, a ne i zahtjevima pravednosti i poštenja. Zar ne
boli pogled na tolike otpuštene radnike dok se istovremeno
njihovi poslodavci bogate i na steèaju vlastite tvrtke? Ili, zar
ne doziva vapaj koji prodire do neba èinjenica da se mnogim
malim ljudima vrši ovrha imovine, pa èak ih se i tjera iz
jedinog stana ili kuæe zbog neplaæenih malih raèuna u
odnosu na istovremeno otpisivanje ogromnih dugova onim
novinskim i medijskim magnatima koji za protuuslugu
obasipaju hvalospjevima državne poglavare, premda oni
oèito nisu sposobni urediti naše osiromašeno društvo i
povesti ga u organizirani i uspješan život rada", zapitao se
biskup.
Istaknuo je kako naše ljude i radnike u ovoj krizi ne boli
toliko spoznaja da nam svima mora biti koju godinu teže,
koliko èinjenica da je nekima ne samo lakše nego su se i u
ovo vrijeme teške gospodarske krize znatno i to oèito
nezakonito obogatili. "I to je osobito bolna toèka na
podruèju rada u našoj hrvatskoj domovini: oni koji bi morali
biti odgovorni da radnicima omoguæe dostojan život, nisu
èesto u stanju ništa drugo negoli samo napuniti svoje
džepove, i to kraðom društvenih dobara. Svakako, nije sve
crno i ne zatvarajuæi oèi na sve te nepravde i probleme koje
imamo, trebamo svrnuti danas svoj pogled na one prednosti i
moguænosti koje su nam dane. U tako lijepoj zemlji, s toliko
prirodnih bogatstava nije moguæe da se nastavi bez kraja to
Domovinske vijesti
osiromašivanje i dezorijentiranost našega društva, osobito na
podruèju rada", rekao je mons. Košiæ. Poruèio je da slaveæi
sv. Josipa koji je bio drvodjelja, dakle èovjek koji je svaki
dan svojim teškim radom zaraðivao da bi mogao prehraniti
svoju obitelj, zagledajmo se u tog sveca i u njemu
pronaðimo svoj uzor, kao ljudi i radnici, te se kao vjernici
njemu utecimo molitvom da zagovara naš hrvatski narod da
na podruèju rada konaèno postigne bolje uvjete za život u
ovoj lijepoj našoj domovini.
Biskup se osvrnuo i na vrline sv. Josipa Radnika koje bismo
mi trebali nasljedovati, osobito da je on doista živio od rada
svojih ruku. "Nije, dakle, ni pomišljao na kraðu i prijevaru,
nije se želio domoæi pošto-poto bogatstva, veæ je bio
zadovoljan svojim skromnim uvjetima".
Kao drugo biskup je istaknuo Josipovu šutnju te kako je
znakovito da on tiho služi, bio je marljiv i samozatajan
èovjek kojeg sv. Matej naziva pravednikom. "Što to znaèi za
naše radnike, poslodavce, za nositelje državne vlasti koji
upravljaju podruèjem rada – biti pravedan? Jesu li najprije
svi zakoni koji se donose pravedni, imaju li na umu potrebe
svakog èovjeka, štite li jednako sve ljude – ne samo moæne i
imuæne, nego i siromašne? Upravo se po tome koliko
društvo štiti najnemoænije vidi je li i koliko je ono pravedno
društvo. Nadalje, jesu li pravedni poslodavci koji ne
isplaæuju zasluženu plaæu radnicima, i to mjesecima, a traže
da oni i dalje rade, praktièki za njih? Nije li to zapravo
moderno ropstvo? Zašto državna vlast tako lako prelazi
preko tih problema i ne progoni takve nepravedne
poslodavce", zapitao se biskup.
Za sljedeæu vrlinu sv. Josipa biskup je istaknuo njegovu
pobožnost, a ta njegova pravednost se oèitovala u vršenju
Božjeg zakona. "On je dakle bio vjernik koji je savjesno
svoju vjeru izvršavao. To je bio preduvjet za dobrog Židova
– vjernost Bogu. I kao radnik bio je marljiv i savjestan
upravo jer je bio dobar vjernik. A kod nas? Šikaniraju li se
radnici koji su vjernici? Ima li i danas takvih poslodavaca i
šefova koji se ne samo podruguju onim svojim radnicima
koji su vjernici, nego ih i zbog toga ponižavaju i kažnjavaju
nižim poslovima i drugim nepravednim zahtjevima? Ima,
nažalost; vjernici i danas trpe u slobodnoj Hrvatskoj zbog
svoje vjere. Imate èak neke institucije u kojima se vjernicima
nije moguæe ni zaposliti. Ali sv. Josip je i svima primjer da
se 'treba više pokoravati Bogu nego ljudima'".
Na kraju je biskup Košiæ istaknuo žrtvu sv. Josipa za svoju
obitelj. "Bio je spreman, da bi spasio dijete Isusa, poæi s njim
i s njegovom Majkom u inozemstvo, napustiti domovinu i
poæi u Egipat, dok kralj Herod ne umre, buduæi da je on
radio djetetu o glavi. Bila je to velika žrtva, ali za njega to
nije bilo teško prihvatiti znajuæi da æe tako zaštititi svoju
obitelj. A gdje su danas naši oèevi, naše majke, da štite svoju
djecu pred Herodima ovoga svijeta koji ih vrebaju da ih
unište? Jesu li kao sv. Josip spremni radije i na progonstvo
negoli da izgube dijete? Kad se zaène dijete – zamislite, reèe
mi neki dan jedna trudnica – lijeènik upita majku: 'Hoæete li
zadržati dijete?' Koji Herod! Pa zar on ima pravo sugerirati
majci išta drugo negoli da rodi svoje dijete? Kakvo je to
pitanje! Umjesto da joj èestita i obeæa pomoæi da se dijete
rodi, on ju stavlja pred tzv. izbor da pobaci. Ili zar nam nije
teško kad vidimo da nas zastupaju pred Papom, koji
proglašava sv. Ivana Pavla II. zaštitnikom obitelji, oni koji
su se svim silama borili i bore se protiv obitelji kao
zajednice muža i žene", rekao je biskup te na kraju pozvao
okupljene da mole za zagovor sv. Josipa za obitelji, radnike,
Domovinu i da bude u njoj života, da radnici imaju posla, da
budu pravedni i radnici, i poslodavci i država, da nam
napreduje Domovina. Misno slavlje animirao je kutinski
zbor mladih "Madonna Nives".
7. svibnja 2014. broj 18/2014
5
Domovinske vijesti
Proslavljen sv. Josip u Prološcu
Proložac, 1.5.2014. (IKA) - Blagdan sv. Josipa radnika
sveèano je proslavljen u èetvrtak 1. svibnja u drevnoj
imotskoj župi sv. Mihovila u Prološcu, u brdskom dijelu
župe, u zaseoku Podi, misnim slavljem koje je predvodio
provincijal franjevaèke provincije Presvetog Otkupitelja fra
Joško Kodžoman uz koncelebraciju prološkog župnika fra
Vinka Gudelja i više sveæenika. Važnost sv. Josipa proizlazi
iz njegove iznimne ljubavi i predanju prema obitelji i radu.
Upravo rad èovjeka èini sretnim i zadovoljnim, a time i
zadovoljnim za obitelj i društvo, rekao je provincijal u
propovijedi i osvrnuo se na ekonomsku situaciju u državi i
teško stanje radnika koji su potplaæeni i èiji je rad
obezvrijeðen, prisjeæajuæi se i suosjeæajuæi s velikim brojem
nezaposlenih. Istaknuo je da se svaki pojedinac treba
osobno, ukoliko može, pobrinuti za svoje bližnje i vlastitim
angažmanom pomoæi nemoænima. Upravo u tome nam uzor
treba biti sv. Josip, èija je vjera bila toliko velika i znaèajna
da je prihvatio Božji dar s neba i obitelj koja mu je pružena.
Po primjeru sv. Josipa, provincijal istièe važnost i
sveæenièkih zvanja koje je pružila ta župa kroz naraštaje
svojih mještana te poziva na molitvu i poticaj župljana u
sveæenièkom i redovnièkom zvanju kako bi se mogle
održavati mise u svakom dijelu župe.
Uoèi mise provincijal Kodžoman je u prisutnosti lokalne
vlasti otvorio 13 milijuna važnu prometnicu koja spaja
brdski i poljski dio te župe i kojom se sada spajaju mjesta
Gornji i Donji Proložac. Crkva Sv. Josipa Radnika u
Prološcu Gornjem kod Maršiæa izgraðena je 1985. po nacrtu
ing. arh. Vinka Grabovca, zalaganjem ondašnjeg župnika fra
Vinka Prliæa. Izgradnja crkve bila je prijeko potrebna zbog
udaljenosti od župne crkve Sv. Mihovila arkanðela. Na
inicijativu sadašnjeg župnika fra Vinka Gudelja ta je crkva
srušena zbog opasnosti od urušavanja te je u proširenom
izdanju ponovno sagraðena nakon postavljanja kamena
temeljca 1. svibnja 2013. Crkva je izgraðena uz
sufinanciranje opæine Proložac te mnogobrojnih vjernika
koji su darovali zemljište, materijal i prijeko potrebna
materijalna sredstva za izgradnju.
U Borovu naselju sveèano proslavljen sv. Josip radnik
Vukovar, 1.5.2014. (IKA) - Župa svetog Josipa radnika u
vukovarskoj prigradskoj radnièkoj èetvrti Borovu naselju u
èetvrtak 1. svibnja sveèano je proslavila blagdan svoga
nebeskog zaštitnika, ujedno i zaštitnika radnika. Vjernièka se
zajednica za proslavu pripremala trodnevnicom koju je u
novoj župnoj crkvi - svetištu Gospe Fatimske na Trpinjskoj
cesti, sagraðenoj na zgarištu nekadašnje Gospine crkve
srušene i spaljene u srbo-èetnièkoj okupaciji, predvodio vlè.
Siniša Paušiæ, župnik u Rokovcima – Andrijaševcima.
Sveèano euharistijsko slavlje predslavio je fra Ivan
Utješinoviæ, župni i samostanski vikar u Iloku, uz petnaestak
franjevaca i sveæenika Vukovarskoga dekanata. U homiliji
propovjednik je govoreæi o sv. Josipu kazao kako je taj tihi i
samozatajni Zaruènik BDM, hranitelj i èuvar Svete obitelji, i
sam bio radnik, tesar, te je uzdržavao svoju obitelj.
Povezavši propovijed s lošim suvremenim gospodarskim
stanjem ne samo u Hrvatskoj, nego i u Vukovaru i u toj župi
"u kojoj sve više ljudi ostaje bez posla, bez radnika", pozvao
je da ne gubi nadu nego da se s pouzdanjem utjeèe u zagovor
svetom zaštitniku radnika i moli kako za svoje obitelji, tako i
za poboljšanje gospodarskih i društvenih prilika u zemlji.
Liturgijsko pjevanje u prepunoj crkvi predvodio je župni
mješoviti zbor pod ravnanjem s. Danijele.
6
7. svibnja 2014. broj 18/2014
ika
Slavlje u nacionalnom svetištu sv. Josipa na karlovaèkom
Dubovcu
Karlovac, 1.5.2014. (IKA) – U nacionalnom svetištu sv.
Josipa na karlovaèkom Dubovcu u èetvrtak 1. svibnja
proslavljen je blagdan sv. Josipa Radnika, zaštitnika radnika.
Slavljene su tri mise, a koncelebriranu poldanicu predvodio
je župnik u Velikoj Gorici Norbert Ivan Koprivec,
donedavni župnik u Karlovcu i karlovaèki dekan, s preè.
Alojzijem Burjom, župnikom karlovaèke župe Majke Božje
Snježne i upraviteljem nacionalnog svetišta sv. Josipa na
Dubovcu te devetoricom sveæenika.
Unatoè promjenjivom i povremenom kišnom vremenu, na
Dubovcu su na svim misama bili brojni vjernici, štovatelji
sv. Josipa koji su došli iz Karlovca i okolice, te hodoèasnici
iz zagrebaèkih župa i drugi. U homiliji pred prepunim
svetištem, propovjednik je kazao da je u sv. Josipu imamo
trajni uzor kako se odnositi prema obitelji, radu i
svakidašnjim dužnostima i obvezama, dodavši kako se danas
u nas obezvrjeðuju i rad i radnik, kako se olako ostaje bez
posla, kako se u svakodnevnom životu osjeæa da se u našem
društvu ne poštuju Božji zakoni, ne gradi na vjeri te se
obezvrjeðuju i obitelj i sve kršæanske vrednote. O štovanju
sv. Josipa u hrvatskom narodu kazao je da ono potjeèe od
starine, o èemu svjedoèe i mnoge župe, crkve i kapele
posveæene sv. Josipu, zaruèniku BDM, takoðer i radniku,
napose u radnièkim èetvrtima i naseljima.
Nakon popodnevne blagdanske mise u kojoj su sudjelovali
mladi, u dvorani novoga Pastoralnog centra na Dubovcu
održan je duhovni koncert. Uz domaæi zbor mladih i župne
glazbeno-vokalne sastave u koncertu je sudjelovalo i desetak
gostujuæih VIS-ova i župnih zborova iz župa Karlovaèkoga
dekanata i šire.
U èakoveèkoj bolnici blagoslov ureðaja koji je darovala
Varaždinska biskupija
Èakovec, 1.5.2014. (IKA) - U Županijskoj bolnici u
Èakovcu održana je primopredaja novog ureðaja za praæenje
otkucaja srca neroðenog djeteta, koji je Varaždinska
biskupija kupila za potrebe u toj bolnici. Prenosivi CTG
ureðaj s kolicima, vrijedan 22.770 kuna, od bolnièkog
dušobrižnika vlè. Marka Šmuca primio je voditelj Odjela
ginekologije i opstetricije dr. Nino Škvorc u nazoènosti
medicinskog osoblja koje æe ga koristiti na svom odjelu.
U toj prigodi proslavljena je potkraj travnja u bolnièkoj
kapeli Sv. Leopolda Bogdana Mandiæa misa na kojoj je vlè.
Šmuc blagoslovio novi ureðaj te je svima prenio pozdrave
varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka. Naime, donaciju
ureðaja najavio je biskup Mrzljak prigodom proslave 22.
svjetskog dana bolesnika u toj bolnièkoj kapeli kada je
istaknuo da Varaždinska biskupija želi posvjedoèiti i na ovaj
naèin da joj je na srcu dobrobit graðana, osobito
najpotrebnijih.
Dušobrižnik Šmuc na misi je pozvao okupljene da mole za
bolesnike i sve kojima je potrebna zdravstvena skrb i njega,
osobito za trudnice koje nose novi život, kako bi preko njih
svi oni osjetili Božju ljubav. Napomenuvši kako je ureðaj
dar Varaždinske biskupije, kazao je kako to potvrðuje da
Crkva želi biti blizu najslabijih i biti u zaštiti života. U
propovijedi je istaknuo da je èovjek pozvan koristiti plodove
svoga znanja kako bi mogao pomagati drugima, pa tako i
tehnološke ureðaje koji èesto pomažu u raznim potrebama.
Zato blagoslivljamo ovaj ureðaj da uistinu svima bude
blagoslov, osobito onima kojima æe koristiti, a to su
neroðena djeca koja su ovisna o ljubavi i zaštiti svoje majke
i pomoæi bližnjih dobrih ljudi, istaknuo je vlè. Šmuc.
Domovinske vijesti
ika
Ministrantski susret dehonijanskih župa u Prelošæici
Prelošèica, 1.5.2014. (IKA) - Godišnji susret ministranata iz
župa kojima upravljaju sveæenici Družbe Srca Isusova dehonijanci održan je 1. svibnja u župi sv. Mihaela
arkanðela u Prelošæici, nedaleko Siska. Okupio je oko
osamdeset ministranata Požeške i Sisaèke biskupije te
Zagrebaèke nadbiskupije i svih šest sveæenika Družbe koji
djeluju u Hrvatskoj.
U prvom dijelu susreta ministranti su se okupili u župnoj
crkvi gdje ih je pozdravio župnik domaæin o. Mirko Sadak,
SCJ. Uslijedila je kateheza o ministrantskom pozivu koju je
održao Marijan Vukoviæ, laik i voditelj ministranata župe u
zagrebaèkoj Trnovèici, a potom je euharistijsko slavlje
predvodio o. Tomasz Cybula, župnik župe Svih svetih u
Požeškim Sesvetama. Homiliju je održao poglavar
Austrijsko-hrvatskog distrikta otaca dehonijanaca o. Andrzej
Wosko, koji je jednostavnim rijeèima nastojao opisati vrline
dehonijanskog ministranta prema prvim slovima imena
utemeljitelja Družbe Leona Dehona, te dati osnovne
znaèajke po kojima je moguæe prepoznati duhovni poziv.
Naveo je èetiri: ljubav prema molitvi, ljubav i poštovanje
prema roditeljima, ljubav prema Crkvi, euharistiji i
redovitost u primanju sakramenata te otvorenost razgovarati
i pitati sveæenika o svom moguæem duhovnom zvanju. "Ako
ne bude sveæenika neæe biti ni ministranata, jer ih neæe
trebati. Crkve æe biti prazne, a to ne želimo", zakljuèio je
Wosko.
U drugom dijelu ministranti su odmjerili snage u
nogometnom turniru u kojem je najveæu spretnost i dobru
spremu pokazala ekipa sisaèkih župa Krateèko, Gušæe i
Prelošèica. Na povratku domovima ministranti gostujuæih
župa pohodili su sisaèku katedralu Uzvišenja svetog Križa,
gdje ih je doèekao katedralni župni vikar Ivan Faletar.
.
Proslava sv. Josipa Radnika u Borovu naselju
Najavljena gradnja novog pastoralnog centra posveæenog
sv. Josipu te Susret hrvatske katolièke mladeži koji æe se
održati 2017. u gradu na Dunavu
Vukovar, 1.5.2014. (IKA) - Blagdan sv. Josipa Radnika
sveèano je proslavljen 1. svibnja u vukovarskoj gradskoj
èetvrti Borovo naselje. Prva misa slavljena je u kuæi koja od
godine 1962. služi kao župna crkva. Ta je zajednica od
godine 1938. posveæena svetom Josipu i sv. Josip Radnik je
njezin i današnji zaštitnik, meðutim, novoizgraðena župna
crkva posveæena je Gospi Fatimskoj.
Posebno sveèana bila je poldanja misa koju je predvodio fra
Ivan Utješinoviæ, župski i samostanski vikar u Iloku, a
koncelebrirali su župnici Vukovarskoga dekanata na èelu s
dekanom preè. Pavom Kolareviæem. Na kraju euharistijskog
slavlja domaæi župnik fra Vjenceslav Janjiæ najavio je skoru
izgradnju još jednog pastoralnog centra u Vukovaru, koji æe
biti posveæen zaštiti sv. Josipa Radnika. Zemljište, koje je
tadašnja tvornièka uprava još davne 1938. dodijelila za
izgradnju katolièke crkve i danas je jedna golema livada. Tu
bi uskoro trebao niknuti novi pastoralni centar. Upravo je
raspisan natjeèaj za projektnu dokumentaciju. Vjernièka
zajednica burnim pljeskom odobravanja pozdravila je tu
odluku ðakovaèko-osjeèkog nadbiskupa Ðure Hraniæa i
Franjevaèke provincije sv. Æirila i Metoda. Župnik je najavio
i Susret hrvatske katolièke mladeži koji æe se 2017. godine
održati upravo u gradu na Dunavu. Vjernici su i tu odluku
burno pozdravili.
Otvoranje proslave sv. Viktora u Supetru na Braèu
Sveèeve relikvije kojima se utjeèu mnogi vjernici, posebno
putnici i pomorci, u predveèerje blagdana otvorio je biskup
Slobodan Štambuk te iskazao poštovanje prema tijelu sveca
èija se raka otvara i na zagovor pojedinaca u teškim
životnim prilikama, posebno u bolestima
Supetar, 1.5.2014. (IKA) – Otvaranjem sveèeve rake i
misom u crkvi Navještenja Marijina u Supetru na Braèu,
otvorena je 1. svibnja proslava sv. Viktora, suzaštitnika toga
grada, muèenika iz doba rimskih katakombi èiji se sarkofag s
balzamiranim tijelom nalazi ispod oltara župne crkve.
Sveèeve relikvije kojima se utjeèu mnogi vjernici, posebno
putnici i pomorci, u predveèerje blagdana otvorio je hvarskobraèko-viški biskup Slobodan Štambuk te iskazao
poštovanje prema tijelu sveca èija se raka otvara i na
zagovor pojedinaca u teškim životnim prilikama, posebno u
bolestima.
Otvarajuæi raku sv. Viktora, biskup Štambuk podsjetio je da
je tijelo sveca iz rimskih katakombi doneseno u Supetar 3.
travnja 1853. godine, te se od tada do danas vjernici utjeèu
njegovoj zaštiti. Pozvao je okupljene vjernike na molitvu
svecu za ostvarenje dobroga ljudskoga i kršæanskoga života,
te zatim predvodio molitvu sv. Viktoru.
Slaveæi misu blagdana sv. Josipa radnika na kojoj je pjevao
zbor Sv. Cecilije pod ravnanjem s. Robertine Šašo, dekan
Braèkoga dekanata Toni Plenkoviæ podsjetio je kako papa
Franjo vjernicima u svojim govorima èesto istièe sv. Josipa
kao jednu stabilnu figuru. "U našim obiteljima, u našemu
društvu trebaju nam ljudi èvrste vjere, ljudi jaka pouzdanja u
Boga. Danas slavimo uzora svih radnika, te molimo za sve
radnike, posebno za one koji za svoj rad nisu plaæeni. Danas
slavimo sv. Josipa, èuvara Isusove obitelji. Nisu li nam i
danas potrebni èuvari pravih vrijednosti, posebno èuvari
vrijednosti duha i morala", rekao je, uz ostalo, dekan
Plenkoviæ.
Nakon misnoga slavlja hvarski biskup u pratnji braèkoga
dekana susreo se s mladima u župnoj crkvi i kroz razgovor s
njima ohrabrio ih u njihovu ljudskomu i kršæanskomu rastu.
Pozvao ih je na finoæu i pristojnost prema roditeljima, na
savjestan i odgovoran odnos prema radnim obvezama, te na
poštovanje prema vjeri. Biskup je u molitvi pred mladima
zazvao pomoæ Djevice Marije da budu i ostanu dobri
svjedoci vjere.
Trogirani i Janjevci iz Kistanja hodoèastili Gospi na
Visovac
Trogir, 1.5.2014. (IKA) - U organizaciji župe sv. Jakova
apostola iz Trogira, 1. svibnja organizirano je hodoèašæe oko
150 vjernika s trogirskog podruèja Gospi, Majci od milosti,
na Visovac. Svake godine Hrvati katolici – Janjevci župe sv.
Nikole iz Kistanja na èelu sa župnikom mons. Nikolom
Duèkiæem kao zavjet hodoèaste pješice iz Kistanja Gospi na
Visovac na blagdan sv. Josipa radnika.
Tako su se ove godine susreli hodoèasnici iz Trogira i
Kistanja na otoèiæu Visovcu. Procesiju i misno slavlje
predvodio je župnik iz Trogira fra Nediljko Jerkan, a
koncelebrirali su gvardijan fra Mate Gveriæ, župnik Kistanja,
Ervenika i Nuniæa mons. Nikola Duèkiæ i župni vikar iz
Kistanja don Ivan Perkoviæ uz pratnju župnog zbora sv.
Cecilije iz Kistanja pod ravnanjem s. Blaženke. Na misi je
sudjelovalo oko 300 vjernika iz oba mjesta te nešto
inozemnih turista.
Hodoèasnici iz Trogira posjetili su i Nacionalni park Krka.
.
7. svibnja 2014. broj 18/2014
7
Domovinske vijesti
Biskup Jezerinac predvodio misu zadušnicu u
Vinkovcima
Vinkovci, 2.5.2014.
(IKA) - Misu zadušnicu za
dvanaestoricu
ubijenih
i
masakriranih
hrvatskih
redarstvenika 2. svibnja 1991. godine u Borovu Selu u
središnjoj vinkovaèkoj crkvi Sv. Euzebija i Poliona
predvodio je u petak 2. svibnja vojni ordinarij Juraj Jezerinac
u koncelebraciji osmorice sveæenika. "Isusova muka i smrt
kao i Isusovo uskrsnuæe daju nam moguænost da možemo
dublje prodrijeti u tajnu Isusove smrti, u tajnu grijeha, ali i
smisao našega života i smrti. Zato i naslinu smrt naših
redarstvenika i svih naših branitelja promatramo u svijetlu
nade. Njihova smrt nije uzaludna", rekao je u propovijedi
biskup Jezerinac.
Istaknuo je kako se ljudi boje reæi istinu i poruèio: "Mi se ne
trebamo stidjeti naše istine, a treba ju ponavljati. Prvo: istina
je da naši branitelji nisu osvajali tuðe, nego su branili svoje:
dom i domovinu; drugo: istina je da su branili svoju slobodu
i u nju uložili vlastiti život da Hrvatska bude slobodna i
treæe: istina je da su branitelji uložili svoj život u vrijednosti
kao što su: sloboda, mir, sigurnost, pravednost, boreæi se
protiv svakog nasilja i protiv svake nepravde." Biskup
Jezerinac rekao je kako dvanaestorici hrvatskih
redarstvenika iskazujemo zahvalnost na njihovoj velikoj
ljubavi, a njihovim roditeljima "što su nam dali sinove koji
su uistinu veliki ne samo u oèima hrvatskoga naroda, nego i
u oèima Božjim. Na njih se može primijeniti Isusova rijeè:
'Nema veæe ljubavi od ove da tko svoj život dade za
prijatelje svoje'".
Podsjetio je i na to kako je hrvatski narod još godine 769.
dao èvrstu odluku preko hrvatskoga vladara da æe braniti
svoje, a tuðe poštovati. "Tom smo zavjetu ostali èvrsti sve
do danas. I ostat æemo", istaknuo je biskup Jezerinac i
dodao: "Sada bolje razumijemo i dvanaestoricu
redarstvenika i sve hrvatske branitelje, posebno poginule,
kakav su moral imali, kakvu su ljubav gajili prema domu i
Domovini, spremni podnijeti svaku žrtvu pa i vlastiti život
bude li trebalo u želji da obrane najmilije, dom i Domovinu,
da obrane istinu i naše svetinje. Stoga zaslužuju svako
poštovanje. Hrvatska æe im uvijek biti zahvalna."
Biskup Jezerinac je istaknuo kako nasilna smrt hrvatskih
redarstvenika u Borovu Selu potièe da se i dalje s još veæom
ljubavlju obilježavaju obljetnice, njegujuæi tako vrijednosti
kojima se svijet danas divi kao što su domoljublje,
èovjekoljublje i bogoljublje. "Nitko nas u tome ne može
zaustaviti. Naši poginuli redarstvenici poruèuju nam da i
dalje živimo duhovne vrijednosti, posebno vjeru i da dalje
njegujemo ljubav u obitelji, prema narodu i Domovini. Neka
ova žrtva bude poštovana i štovana. Neka nijedan stanovnik
naše Domovine ne prezire krv prolivenu za nju. Neka svaki
graðanin ove zemlje bude potaknut èiniti ono dobro koje æe
pomoæi svima da grade zemlju odgovornosti i nade",
zakljuèio je biskup Jezerinac.
Prije mise okupljene je pozdravio domaæi župnik mons.
Tadija Pranjiæ.
Tragièni dogaðaj dogodio se prije 23 godine u Borovu Selu
nedaleko od Vukovara. Dvanaestorica policajaca ubijena su
iz zasjede, nakon što su u noæi s 1. na 2. svibnja 1991.
godine dvojicu njihovih kolega, tijekom redovite ophodnje u
Borovu zarobili pripadnici srpskih paravojnih postrojbi.
Ranjen je 21 policajac. Ubijeni su Stjepan Bošnjak (1955.),
Antun Grbavac (1961.), Josip Culej (1966.), Mladen Šariæ
(1965.), Zdenko Perica (1965.), Zoran Grašiæ (1969.), Ivica
Vuèiæ (1961.), Luka Crnkoviæ (1970.), Marinko Petrušiæ
(1966.), Janko Èoviæ (1965.), Željko Hrala (1968.) i Mladen
Èatiæ (1971.).
8
7. svibnja 2014. broj 18/2014
ika
Memorijal 12 hrvatskih redarstvenika
Borovo, 2.5.2014. (IKA) - U Borovu je 2. svibnja održan
"Memorijal 12 hrvatskih redarstvenika". Kod spomen
obilježja u središtu mjesta položeni su vijenci i upaljene
svijeæe, a molitvu je predvodio vojni biskup Juraj Jezerinac.
U obraæanju roditeljima, suprugama, sinovima i kæerima
poginulih 12 hrvatskih redarstvenika, predstavnicima
sadašnjih državnih vlasti, oružanih i redarstvenih snaga,
županijskih i gradskih vlasti te hrvatskim braniteljima mons.
Jezerinac izmeðu ostaloga je rekao: "Svaki put kad dolazimo
u Borovo bude se u nama mnogi potresni dogaðaji. To je
prije svega okrutno izvršena smrt nad hrvatskim
redarstvenicima, ali i ponos što je Hrvatska imala takve
sinove. Stoga naše poštovanje posebno zaslužuju roditelji
koji su u duhu ljubavi prema domovini odgojili takve
sinove." Zahvaljujuæi upravo hrvatskim braniteljima
Hrvatska je meðunarodno priznata. Nije li njezino priznanje
plod svih rana, suza i žrtava mnogih hrvatskih branitelja,
meðu kojima se nalaze i 12 hrvatskih redarstvenika ubijenih
ovdje u Borovu. Obilježavajuæi ovu obljetnicu želimo
poruèiti svijetu da je ljubav jaèa od mržnje, da nas samo
istina može osloboditi, da je mir jamstvo života, da je
poštovanje èovjeka, bez obzira na vjeru i kulturu, jamstvo za
buduænost, da su materijalna dobra jednog naroda i države
svetinja, da se nitko ne može poigravati s tim svetinjama, još
manje da ih osvaja kako bi proširio svoj teritorij, poruèio je
biskup Jezerinac.
Biskup Štambuk predvodio proslavu sv. Viktora
Supetar, 2.5.2014. (IKA) – Sveèanim ophodom sa sveèevim
poprsjem i misnim slavljem koje je u prepunoj crkvi
Navještenja Marijina predvodio hvarsko-braèko-viški biskup
Slobodan Štambuk, proslavljen je 2. svibnja blagdan sv.
Viktora muèenika, zavjetna svetkovina u Supetru na Braèu.
Koncelebrirali su bivši supetarski župnik Andro Ursiæ,
župnik Selca Jakša Rubiniæ, župnik Dola i Splitske Marko
Planèiæ te umirovljeni sveæenici Ivica Eteroviæ i Petar
Doljanin. Liturgijska proslava suzaštitnika župe èije se
relikvije s tijelom nalaze položene ispod glavnoga oltara,
zapoèela je sveèanom procesijom ulicama grada s
vjernièkim pukom, u kojoj je poprsje sv. Viktora nosio
Andro Ursiæ, uz asistenciju bratima bratovštine Sv. Roka.
Biskup Štambuk je pred okupljene vjernike stavio sveèev lik
i pozvao ih na preispitivanje odnosa prema vjeri. "Koja je to
unutarnja velièina koja se od nas traži, koja mora biti
prepoznatljiva u životu vjernika. Što æemo to pokazati
svijetu, što æe to svijet od nas uoèiti te prihvatiti ili odbaciti?
Na kojim temeljima poèiva naše ljudsko uvjerenje?" U
nastavku homilije biskup je komentirao i medijske napise o
tome kako se jednoj školi zamjera što je uèenike osmoga
razreda vodila na duhovnu obnovu te se tim povodom školi
najavljuje slanje inspekcije. "Kuda to ideš moja Hrvatska? S
jedne strane, u školama se istièu vrijednosti, posebno
odgojne, dok se s druge strane te iste vrijednosti stopiraju.
Dragi mladi, suoèite se s onima koji drukèije misle. Budite
kršæani onako kako vas to Crkva uèi", poruèio je biskup
Štambuk.
Na kraju misnoga slavlja dekan Braèkoga dekanata Toni
Plenkoviæ u zahvalnoj rijeèi èestitao je biskupu Štambuku
srebrni jubilej biskupske službe, podsjetivši da je imenovan
za biskupa dok je obnašao župnièku službu u Supetru, te da
je biskupski red primio 30. travnja 1989. godine. Nakon
liturgijskoga slavlja pobožni puk zaustavljao se u molitvi
pred rakom u kojoj se nalazi tijelo sv. Viktora koje su
pomorci donijeli u grad Supetar godine 1853. iz rimskih
katakombi.
ika
Djelatnici šibenske Katolièke osnovne škole posjetili
Požegu
Požega, 2.5.2014. (IKA) - Dvadeset i pet djelatnika
Katolièke osnovne škole iz Šibenika predvoðenih
ravnateljicom s. Mandicom Starèeviæ pohodilo je 1. i 2.
svibnja Katolièku osnovnu školu u Požegi. Primio ih je
ravnatelj Ivica Žuljeviæ s djelatnicima, te su u prostorima
Škole razmijenili iskustva, potom razgledali znamenitosti
grada Požege, napose tragove vjere te sudjelovali u katedrali
na svibanjskoj pobožnosti. Drugoga dana posjetili su
požešku okolicu, a središnji dio programa bilo je
euharistijsko slavlje koje je u kapeli Sv. Ivana Pavla II. u
kripti požeške katedrale predvodio biskup Antun
Škvorèeviæ.
Biskup je pozdravio djelatnike dviju katolièkih osnovnih
škola na èelu s ravnateljima te istaknuo važnost njegovanja
meðusobne povezanosti. Izrazio je radost što s njima može
slaviti misu u kapeli pape Ivana Pavla II, utemeljitelja
Požeške biskupije i velikoga prijatelja hrvatskog naroda, koji
je 27. travnja u Rimu proglašen svetim. Rekao je kako
relikvija krvi novoga sveca u požeškoj katedrali svjedoèi o
blizini koju je Ivan Pavao II. tako uvjerljivo svjedoèio prema
pojedincima i narodima. Dodao je kako je on time pružio
snažan primjer uèiteljima da se ne oslanjaju samo na znanje i
struènost nego uvijek nastupaju prema djeci i mladima s
vrijednostima srca u otvorenosti, dobrohotnost, plemenitosti,
ljubavi i povjerenju. Potaknuo je uèitelje da sjedinjeni sa sv.
Ivanom Pavlom II. mole kako bi mogli na taj naèin pristupati
uèenicima i pomoæi im da se duhovno izgraðuju i rastu.
U homiliji biskup je podsjetio kako je izazovno biti uèitelj,
jer kad on progovori, posebice maloj djeci, tada ona otvaraju
oèi i uši, još više srce te uèitelj postaje dionikom èudesnoga
procesa koji se zbiva u mladome ljudskom biæu. Istaknuo je
kako se takav proces "još snažnije dogaða u nama kad
dopustimo da Božja rijeè uðe u dubinu našega biæa".
Istaknuo je kako katolièke škole trebaju služiti otvaranju
mladih ljudi za Božje horizonte i pomoæi im u njihovu
traganju za smislom. Potom je biskup školskim djelatnicima
predstavio mudrost uèitelja Gamaliela u liturgijskom ulomku
iz Djela apostolskih te rekao kako se ona sastoji u tome "da
budemo uvijek svjesni kako su ljudski pothvati koji ne
raèunaju s Bogom osuðeni na propast, s èime napose treba
raèunati u odgojno-obrazovnom djelovanju".
Spomenuo je da oni koji poput apostola grade na Isusovoj
pobjedi nad smræu, raèunaju s Božjim djelovanjem u
povijesti i omoguæuju mu da on pobijedi u njihovim
životima. Potaknuo je uèitelje da s tom sviješæu djeluju u
katolièkim školama. Na temelju evanðelja u kojem je Isus
èudesno umnožio kruh i nahranio pet tisuæa ljudi podsjetio ih
je kako je èovjek biæe gladna želuca, a još gladnijeg srca te
rekao da škola ne bi smjela služiti samo tome da uèenike što
bolje ukljuèi u ekonomske sustave, nego da im omoguæi u
Isusu Kristu pronaæi puninu i smisao za glad koja postoji u
èežnjama njihova srca. Pozvao je uèitelje da pomognu kako
bi u srcima mladih ljudi koji pohaðaju katolièke škole trajno
odjekivao poziv pape Ivana Pavla II: "Ne bojte se! Otvorite
širom vrata Kristu!"
Nakon euharistijskog slavlja djelatnici dviju katolièkih
osnovnih škola uputili su se u crkvu Sv. Lovre u kojoj im je
biskup predstavio njezinu bogatu povijesno-kulturnu baštinu.
Razgledali su spomen-kriptu Antuna Kanižliæa, povijesnu
knjižnicu Požeške biskupije te se u Biskupskom domu
zadržali u druženju i razmijenili s biskupom darove.
.
Domovinske vijesti
Obljetnica smrti biskupa Severina Perneka
Dubrovnik, 2.5.2014. (IKA) - U dubrovaèkoj katedrali
Gospe Velike u petak 2. svibnja dubrovaèki biskup Mate
Uziniæ predvodio je misu za blagopokojnog dubrovaèkog
biskupa Severina Perneka u povodu 17. obljetnice njegove
smrti. U propovijedi je biskup Uziniæ rekao da je
blagopokojni biskup Pernek bio dobri pastir dubrovaèke
Crkve, onaj koji ju je hranio pravim naukom i euharistijskim
kruhom, èesto radostan kao i apostoli što podnosi pogrde za
ime Krista. Živio je u veoma teškim vremenima
komunistièke vlasti, doživio je neprihvaæenosti u biskupiji,
ali i velike nesreæe, poput potresa na Uskrs 1979. koja ga je
uèinila beskuænikom i prometne nesreæe koja ga je uèinila
doživotnim invalidom. Nakon mise u sakristiji katedrale,
gdje je biskup Pernek pokopan i gdje mu je protekle godine
podignuta spomen ploèa, izmoljena je molitva za njegov
pokoj i za pokoj svih pokojnih pastira Dubrovaèke biskupije.
Mons. dr. Severin Pernek, sin Franje Perneka i Ane von
Schneeberg, roðen je 9. studenoga 1924. u Travniku. Kako
mu je otac zbog potrebe službe èesto selio, osnovnu školu je
pohaðao u razlièitim mjestima. U Travniku je, kao
sjemeništarac Banjoluèke gimnazije, od 1935. godine
pohaðao gimnaziju i tu maturirao 1943. godine. Filozofskoteološki studij zapoèeo je u Sarajevu, no nakon zatoèeništva
i križnog puta, završio ga je u Zagrebu, 1949. godine. Za
sveæenika je zareðen u Zagrebu, 29. lipnja 1948. na naslov
Banjoluèke biskupije. Od 1949. godine pastoralno je
djelovao u župama Prijedor i Bosanski Novi, zatim je postao
biskupov tajnik u Banjoj Luci, a uz to obavljao službe
propovjednika u katedrali, rektora katedrale, kancelara u
Ordinarijatu, katehete i župnika do 1960. godine. Studij
kanonskog prava na Lateranskom sveuèilištu u Rimu završio
je u ožujku 1964. g. Vratio se u Banju Luku na službu
katedralnog župnika i generalnog vikara biskupije, gdje ga je
10. travnja 1967. zateklo imenovanje dubrovaèkim
biskupom. Biskupsko posveæenje primio je u Zagrebu, 18.
lipnja 1967. po nadbiskupu Mariu Cagni, apostolskom
delegatu u ondašnjoj državi. Dubrovaèku biskupiju preuzeo
je 23. srpnja 1967. godine, a biskupsko geslo bilo mu je
"Veritati in caritate" (Služiti istini u ljubavi). Preminuo je 2.
svibnja 1997. godine u Dubrovniku, a pokopan je u sakristiji
Stolne crkve 5. svibnja 1997. godine.
Predstavljena monografija dr. Ante Mateljana
Split, 2.5.2014. (IKA) - Petog dana devetodnevne priprave
za svetkovinu sv. Dujma, nebeskog zaštitnika Splita i
Splitsko-makarske nadbiskupije, u petak 2. svibnja, u
splitskoj prvostolnici Sv. Dujma sveèano misno slavlje, uz
veliki broj sveèevih štovatelja i ljubitelja duhovne glazbe te
uz pjevanje Mješovitog zbora župe Kaštel Kambelovac,
predvodio je župnik župe sv. Mihovila arkanðela u Kaštel
Kambelovcu don Božo Deliæ u koncelebraciji s katedralnim
župnikom don Tomislavom Æubeliæem i dr. don Antom
Mateljanom. Nakon mise predstavljena je monografija
"Vrata vjere" dekana KBF-a u Splitu dr. don Ante Mateljana.
Knjigu su predstavili katedralni župnik don Tomislav
Æubeliæ i autor. Rijeè je o iznimno kvalitetnoj knjizi koja
govori o vratnicama splitske prvostolnice, koje je toèno u
podne na dan sv. Jurja 1214. godine blagoslovio splitski
nadbiskup Bernard, a izradio ih je od drva domaæi majstor
Andrija Buvina. Predstavljanje monografije zapoèelo je i
završilo glazbom u izvedbi Komornog zbora Hrvatske
katolièke misije iz Beèa "Regina angelorum" uz pratnju
komornog orkestra kojim je ravnao Josip Terze, a voditeljica
zbora je s. Filipa Mlakiæ.
7. svibnja 2014. broj 18/2014
9
Domovinske vijesti
Dubrovaèki biskup primio s. Klaru Šimunoviæ
Dubrovnik, 2.5.2014. (IKA) - Dubrovaèki biskup Mate
Uziniæ primio je 2. svibnja u Biskupskom ordinarijatu u
Dubrovniku s. Klaru Šimunoviæ, vrhovnu predstojnicu
Kongregacije sestara franjevki Krista Kralja sa sjedištem u
Grottaferrati u Rimu, koja se ovih dana nalazi u kanonskoj
vizitaciji Provincije Presvetog Srca Isusova sa sjedištem u
Splitu, jednoj od ukupno deset provincija kongregacije.
Razgovaralo se, uz ostalo, o nedavno održanom Susretu
hrvatske katolièke mladeži u Dubrovniku. Biskup Uziniæ
vrhovnoj poglavarici, koja je nekad i sama bila dio
Organizacijskog tima prvog susreta mladih u Splitu, darovao
je kateheze i prigodne materijale dubrovaèkog SHKM-a, a s.
Klara pohvalila je susret i njegovu organizaciju,
prepoznajuæi trud koji je u to uložen.
Rijeka: Poèeo V. kongres bogoslova
Nemojte biti najamnici, nemojte biti èinovnici s radnim
vremenom i toèno odreðenom satnicom kada ljudi mogu doæi
k vama. Neka vam vrata budu u svako vrijeme i za svakoga
otvorena, poruèio bogoslovima rijeèki nadbiskup Devèiæ
Rijeka, 3.5.2014. (IKA) - Zvona s rijeèke katedrale Sv. Vida
pozdravila su u subotu 3. svibnja procesiju oko 400
bogoslova iz republika Hrvatske i Bosne i Hercegovine,
sudionika V. kongresa koji je otvoren sveèanim
euharistijskim slavljem u rijeèkoj prvostolnici. Misu je
predvodio rijeèki nadbiskup Ivan Devèiæ u zajedništvu s
rektorima sjemeništa iz Hrvatske i BiH.
Na blagdan sv. Filipa i Jakova, dvojice Isusovih apostola,
nadbiskup je ukazao na važnost posredovanja. Isus se
poslužio Filipom da bi pozvao Natanaela - Bartola kao i
Ivanom Krstiteljem da bi pozvao Ivana i Andriju, a s
Andrijom da bi pozvao njegovog brata Šimuna, rekao je
nadbiskup Devèiæ. Bogoslove je potaknuo da se èešæe
prisjete trenutaka kada su i na koji naèin osjetili da ih
Gospodin zove, osoba koje su posredovale te kako su se
osjeæali u trenutku kada su shvatili tko ih i na što poziva.
"Sjetite se tog blaženog trenutka s ljubavlju i zahvalnošæu,
moleæi takoðer za milost ustrajnosti i vjernosti. Razgovarajte
o tome jedni s drugima, razmjenjujuæi svoja iskustva Isusova
poziva i zahvaljujte mu zajedno za to. To æe vam pomoæi da
s više radosti i odgovornosti rastete i sazrijevate u svetom
pozivu 'do sve Punine Božje'"; rekao je nadbiskup
bogoslovima.
Isus poziva da bi poslao, rekao je nadbiskup u nastavku,
istaknuvši da poslanju mora prethoditi priprema u Isusovoj
školi u kojoj je on prvi i pravi uèitelj. To su danas sjemeništa
u kojima Isus kroz odgojitelje i uèitelje pouèava i odgaja. Za
to je potrebno da budete Isusovi uèenici, poruèio im je. "To
je i smisao Isusovih rijeèi: 'Jedan je uèitelj vaš, a svi ste vi
braæa'. A vi ste samo u onoj mjeri Isusovi uèenici u kojoj se
trudite u rijeèi i volji vaših odgajatelja i uèitelja prepoznati
samog Isusa koji vas pouèava, savjetuje i vodi", rekao je
nadbiskup. U nastavku je dodao kako sveæenièka služba nije
samo nauèavanje, posveæivanje i voðenje naroda, nego je
takav i poziv i priprema na njega. "U tom smislu dužni smo
njegovati u sebi i u ustanovama u kojima se odgajamo
smisao i osjeæaj za svetost i otajstvenost našeg poziva i
svega što mu prethodi i prati".
Odgojitelje je pozvao na nasljedovanje Isusa u odgajanju
povjerenih kandidata, a sveæenièkim kandidatima poruèio da
uèenje i vježbanje treba iæi više u razmišljanjima i
vrednovanjima, u postupanjima i èinjenjima onoga što je
Božje, a ne ljudsko. "To znaèi da se iz dana u dan trebate, uz
pomoæ milosti Božje, truditi svoju ljudskost suoblièavati
Kristovu èovještvu koje je bilo u potpunom suglasju s
10
7. svibnja 2014. broj 18/2014
ika
njegovim božanstvom", pojasnio je.
Govoreæi o apostolskoj službi, pozvao ih na razmatranje
svake rijeèi koju je Isus uputio dvanaestorici apostola:
"Sazva dvanaestoricu i dade im moæ i vlast nad svim
zlodusima i da lijeèe bolesti. I posla ih propovijedati
kraljevstvo Božje i lijeèiti bolesnike. I reèe im: 'Ništa ne
uzimajte na put: ni štapa, ni torbe, ni kruha, ni srebra! I da
niste imali više od dvije haljine! U koju god kuæu uðete,
ondje ostanite pa odande dalje poðite" (Lk 9, 1-4). "Kao prve
uèenike, Isus i vas šalje i pritom želi da se oslanjate
iskljuèivo na snagu njegove rijeèi i milosti, a ne na ljudska
sredstva", poruèio je nadbiskup.
U nastavku ih je upozorio da sveæenièka služba nailazi na
protivljenja zbog èega je to ne samo izazovna, nego i opasna
služba. "Ali Isus ne ostavlja same svoje poslanike u
opasnostima, nego im obeæava: 'Kad vas predadu, ne budite
zabrinuti kako ili što æete govoriti. Dat æe vam se u onaj èas
što æete govoriti. Ta ne govorite to vi, nego Duh Oca vašega
govori u vama!' (Mt 10, 19 - 20)". "Dragi buduæi sveæenici,
trebate raèunati i na opasnosti, progonstva i neprijateljstva u
vašem sveæenièkom služenju i veæ se sada na tu moguænost
pripremati", rekao je nadbiskup bogoslovima, pojasnivši da
je najbolja priprema savjesno izvršavanje svega onoga što se
svakodnevno od sveæenika traži. Sveæenikova je snaga u
rijeèi Božjoj, ako je savjesno osobno razmatra i na taj se
naèin sprema navijestiti je onima koji su mu povjereni,
poruèio je. "Njegova je snaga u dostojnom slavljenju svetih
otajstava, posebno otajstva Euharistije. Njegova je snaga i u
ljubavi kojom se predaje povjerenim mu vjernicima, kako
onima koji su uvijek u zajednici tako i onima koji su odlutali
i koje treba, kao dobri pastir, tražiti i dovesti natrag u
Kristovu zajednicu", pojasnio je.
Rijeèki nadbiskup na kraju je bogoslovima na srce stavio
ljubav prema narodu. "Ne dopustite da naš narod bude
duhovno i moralno zapušten, 'kao ovce bez pastira' (Mt 9,
36). Nemojte biti najamnici, nemojte biti èinovnici s radnim
vremenom i toèno odreðenom satnicom kada ljudi mogu
doæi k vama. Neka vam vrata budu u svako vrijeme i za
svakoga otvorena", rekao je. Narod vapi za dobrim i svetim
sveæenicima, istaknuo je nadbiskup Devèiæ, dodavši da je na
bogoslovima sada da darove i milosti koje su primili
prihvate i na njih odgovore.
Župa Veli Varoš sveèano proslavila blagdan Našašæa
svetoga Križa
Split, 3.5.2014. (IKA) - U najstarijoj splitskoj župi i župnoj
crkvi u Velom Varošu 3. svibnja sveèano je proslavljen
blagdan Našašæa sv. Križa, župna svetkovina koja se u ovoj
istoimenoj župi i crkvi èasti od davnina. Sveèanom
veèernjem misnom slavlju prethodila je pjevana Veèernja na
èast sv. Križa, koju od starine na više od pet stoljeæa starom
splitskom narjeèju i napjevu, pjevaju puèki pivaèi. Župa Sv.
Križa je jedina splitska župa koja je oèuvala tradiciju da prije
svih velikih blagdana pjeva Veèernju na èast sv. Križa.
Misno slavlje uz župnika don Ivana Suèiæa sa sedmoricom
splitskih sveæenika i redovnika predvodio je konventualac
fra Nikola Mate Rošèiæ, koji je predvodio i trodnevnicu. U
župi postoji i vrlo stara Bratovština sv. Križa, koja kao i
crkva Sv. Križa u Splitu bilježi višestoljetnu tradiciju, još od
daleke 1439. Bratovštine su osnivane kako bi se bratimi
brinuli za crkvu, oltar, ili kao Bratovština sv. Križa za sv.
Križ èije relikvije posjeduju. Na puèki naèin se njegovala
pobožnost, ali su imali i socijalne ciljeve te su na poseban
naèin njegovali kulturnu baštinu. Velovaroški križ, po kojem
župa i župna crkva nose ime, potjeèe iz 13. stoljeæa. Prema
legendi pronaðen je uz morsku obalu na Zvonèacu.
ika
Vukovar: Proslavljeni sv. Filip i Jakov
Misno slavlje predvodio biskup Ðuro Gašparoviæ
Vukovar, 3.5.2014. (IKA) - Na Memorijalnom groblju
hrvatskih branitelja u Vukovaru u subotu 3. svibnja položeni
su vijenci i upaljene svijeæe za sve one koji su utkali svoje
živote za slobodu grada na Dunavu. Prigodnu molitvu
izmolio je domaæi župnik fra Ivica Jagodiæ. Potom je u
župnoj crkvi Sv. Filipa i Jakova služena misa u znak
zahvalnosti Bogu i hrvatskim braniteljima koji su èasno
branili, puna tri mjeseca svoj narod u nedavnom ratu.
Sveèano euharistijsko slavlje predvodio je srijemski biskup
Ðuro Gašparoviæ, a koncelebriralo je još desetak sveæenika
iz Vukovarskog dekanata.
Na poèetku mise domaæi gvardijan fra Gordan Propadalo
pozdravio je gosta iz Srijema biskupa Gašparoviæa i domaæe
sveæenike. Gvardijan je pozdravio i sve predstavnike
županijskih i gradskih vlasti, a posebno hrvatske branitelje te
sve vjernike.
U propovijedi srijemski biskup prisjetio se nedavne posvete
te župne crkve u kojoj je i on sudjelovao, a koja je u ratu
teško stradala. Ovo je naša župna crkva koju s pravom
možemo nazvati muèenicom, rekao je na poèetku
propovijedi biskup Gašparoviæ. Spomenuo se i svih žrtava
Domovinskog rata, znanih i neznanih, otkrivenih i
neotkrivenih grobnica. Danas slavimo svete apostole i
muèenike Filipa i Jakova da se prisjetimo kako kršæanstvo
nije od juèer, veæ je više od dvije tisuæe godina nazoèno po
èitavome svijetu, a sve zahvaljujuæi onima koji su ga
svjedoèili i prenosili svojim apostolskim, sveæenièkim i
vjernièkim radom. Potom je biskup predstavio svete Filipa i
Jakova. Jakov je svoj ovozemaljski život završio tako što je,
prema predaji, 63. godine baèen s vrha jeruzalemskog hrama
i tu kamenovan. Filip je umro isto tako muèenièkom smræu.
Samo velika i èvrsta vjera i neizmjerna ljubav prema Kristu
èini èovjeka odvažnim za muèeništvo. Samo veliko
povjerenje u Boga može nagnati èovjeka na ovakvu herojsku
spremnost: dati život za Krista!
Neka život apostola i krv muèenika, kao pšenièno zrno koje
je umrlo, donese obilat rod mira, razumijevanja, poštovanja
svakog èovjeka, priznavanja svakog života, suživota meðu
ljudima, i neka raste vjera naših pradjedova i u nama da
izrastemo u prave Kristove apostole, zakljuèio je biskup
Gašparoviæ.
Nakon euharistijskog slavlja uslijedila je veæ tradicionalna
procesija središnjim dijelom grada do križa na ušæu Vuke u
Dunav gdje je završena prigodnim blagoslovom, podizanjem
stjegova i puštanjem golubova mira. Biskup je na kraju
blagoslovio grad i graðane.
Èlanovi Udruge "Job" posjetili Slavonski Brod
Slavonski Brod, 3.5.2014. (IKA) - Èlanovi humanitarne
udruge "Job" iz Zagreba posjetili su u subotu 3. svibnja
Udrugu za pomoæ osobama s mentalnom retardacijom klub
"Regoè" u Slavonskom Brodu. Zajedno sa svojim
roditeljima i odgojiteljima njih stotinjak sudjelovalo je na
misnom slavlju koje je u franjevaèkoj crkvi Presvetog
Trojstva predvodio domaæi gvardijan fra Sebastijan Goleniæ,
a pjevala ženska pjevaèka skupina "Ad astra". Za vrijeme
propovijedi fra Sebastijan prilazio je svakom ponaosob s
nekoliko pitanja, na koja su mu oni spontano i iskreno
odgovarali. Povezujuæi naziv njihove udruge, pojasnio im je
život i djelo biblijskog lika Joba, koji je prihvatio svoje
trpljenje i patnju te ostao vjeran Gospodinu.
"Vi ste drukèiji od ostale djece jer trpite i tjelesnu i duhovnu
patnju. Svjesni ste da trebate našu pomoæ kao poticaj da
prihvatite svoju nimalo laganu situaciju. U ovo uskrsno
Domovinske vijesti
vrijeme na tom putu mi vam kršæani kroz ovo euharistijsko
slavlje želimo dati svoju podršku kako bi lakše pronašli
smisao svoga života. Bilo bi dobro i èešæe organizirati
susrete ovakve vrste. Svaka naša dobra rijeè i osmijeh vas
obogaæuje, a i vi obogaæujete nas", rekao je, izmeðu ostalog
gvardijan Goleniæ. I gosti iz Zagreba obogatili su svoje
domaæine prigodnim recitacijama, pjesmom i igrokazom.
Jedan od èlanova udruge Job, koji je tom prigodom i
ministrirao, uime udruge fra Sebastijanu u znak zahvale
darovao je licitarsko srce. Program su nastavili
razgledavanjem grada te posjetom Centru za rehabilitaciju i
odgoj djece Zlatni cekin.
Vatrogasci s podruèja Sisaèke biskupije proslavili
zaštitnika
Biskup Košiæ zahvalio svima koji su sudjelovali u spašavanju
ljudi i imovine za nedavnih poplava
Sisak, 3.5.2014. (IKA) - Vatrogasci s podruèja Sisaèke
biskupije sveèano su u subotu 3. svibnja proslavili
nadolazeæi blagdan svog zaštitnika sv. Florijana. Misno
slavlje u sisaèkoj katedrali, ujedno zahvalu Bogu za
nadvladanu opasnost od poplava koje su u veljaèi prijetile u
desetak župa Biskupije, predvodio je biskup Vlado Košiæ. U
koncelebraciji bili su povjerenik za pastoral vatrogasaca vlè.
Mato Malekinušiæ, katedralni župnik preè. Marko Karaèa i
župnik iz Budaševa Krešimir Buliæ.
U homiliji biskup je podsjetio na sve uèinjeno u spašavanju
ljudi i imovine pred vodenom stihijom, te je zahvalio svim
ukljuèenim službama i pojedincima u tu akciju, a posebno
upravo vatrogascima. Ispred Caritasa Biskupije biskup je
zahvalio i Hrvatskom Caritasu, te mnogim biskupijama i
njihovim Caritasima koji su pomogli i uputili svoju pomoæ.
"Blagdan sv. Florijana, zaštitnika mnogih požrtvovnih
dragovoljaca koji svoje vrijeme i svoje snage, pa èak i živote
žrtvuju za druge, odlièna je prigoda da svima iskažemo našu
zahvalnost", poruèio je biskup Košiæ.
U nastavku biskup je podsjetio na život sv. Florijana,
kršæanskog sveca i muèenika koji nije tajio svoju vjeru, nego
je otvoreno priznavao svoje kršæanstvo u to izrazito
protukršæansko vrijeme te je zbog toga i spaljen na lomaèi.
"Svima treba biti primjer kako se za svoju vjeru i uvjerenje
treba boriti i žrtvovati. A upravo je zato sv. Florijan postao
zaštitnik vatrogasaca jer je bio spreman na žrtvu vlastita
života, što moraju biti i vatrogasci i svi oni koji pomažu
drugima", rekao je biskup te još na kraju homilije dodao:
"Hvala Bogu koji nas je po svome Sinu pouèio da trebamo
èiniti dobro! Hvala sv. Florijanu koji se žrtvovao za druge
èineæi dobro i ispovijedajuæi svoju vjeru! Hvala svima koji
na bilo koji naèin èine dobro jer tako najbolje propovijedaju
Krista našega Gospodina i Spasitelja".
Nakon poprièesne molitve biskup je predstavnicima
vatrogasaca i drugih institucija podijelio prigodne
zahvalnice, a druženje nakon mise nastavljeno je u dvorištu
katedralne župe.
Uz više stotina vatrogasaca na misi su bili predstavnici
civilnih vlasti, Caritasa Biskupije, Crvenog Križa, GSS-a,
DSZS-a, Hrvatske vojske, i drugih ustanova i službi koji su
sudjelovali u obrani od poplava. Izmeðu ostalih, na misi su
bili zamjenik županice Sisaèko-moslavaèke županije i
naèelnik Županijskog stožera za zaštitu i spašavanje Ivan
Nekvapil, dogradonaèelnik Siska Vlado Anduèiæ,
predsjednik Gradskog vijeæa Ivan Ðumbir, predsjednik
vatrogasne zajednice Sisaèko-moslavaèke županije Mijo
Brleèiæ i predsjednik vatrogasne zajednice grada Siska Ivica
Šolaja.
7. svibnja 2014. broj 18/2014
11
Domovinske vijesti
Hodoèašæe osnovnoškolske djece u Voæin
Na natjecanju iz vjeronauènog znanja o životu i djelu pape
Ivana Pavla II, s posebnim naglaskom na njegov odnos
prema Požeškoj biskupiji, pobijedila ekipa iz Pakraca
Požega, 3.5.2014. (IKA) - Više tisuæa djece iz župa Požeške
biskupije hodoèastilo je u subotu 3. svibnja u voæinsko
marijansko svetište. Po dolasku u Voæin djeca su,
predvoðena svojim župnicima, župnim vikarima i
vjerouèiteljima pozdravila lik Gospe Voæinske te je
uslijedila prigodna marijanska pobožnost, ispit savjesti i
pojedinaèno pristupanje sakramentu pomirenja. Središnji dio
hodoèašæa bila je misa koju je predvodio požeški biskup
Antun Škvorèeviæ u zajedništvu s pedesetak sveæenika. Na
poèetku slavlja biskup je istaknuo da Blažena Djevica Marija
svojom višestoljetnom majèinskom prisutnošæu u Voæinu
služi ljudima toga dijela Hrvatske kako bi što dublje bili
dionici Isusova djela ljubavi, njegove pobjede nad smræu.
Podsjetio je mlade hodoèasnike na proglašenje svetim pape
Ivana Pavla II. 27. travnja te je istaknuo kako je sveti Papa
na svoj naèin trajno prisutan u voæinskom svetištu po
krunjenju lika Gospe Voæinske u Osijeku prije jedanaest
godina. Upozorio je na znakovitost da upravo djeca,
najmlaði èlanovi Biskupije koju je papa Ivan Pavao II.
utemeljio dolaze u Voæin kao prvi hodoèasnici nakon
njegova proglašenja svetim kako bi pred Marijinim likom
koji je on okrunio zahvalili Bogu za dar njegove svetosti, što
æe uèiniti i drugi hodoèasnici u Voæinu ovog ljeta.
Osvrnuvši se na kišno vrijeme, biskup je rekao da ih ono
uvjetuje da ostanu u zatvorenom prostoru, ali i potièe na
nutarnju sabranost i zagledanost u dubinu svoga srca kako bi
što bolje odgovorili na poziv sv. Ivana Pavla II. "Otvorite
širom vrata Kristu", približili se Isusovoj ljubavi jaèoj od
smrti i povjerili mu cijeli svoj život. Pozvao je djecu da
svojom mladenaèkom iskrenošæu i radošæu obnove svoju
vjernost Isusu Kristu i odanost njegovoj Majci. Biskup je
zapoèeo homiliju pitanjem djeci jesu li se ikada vozila
brodom ili èamcem, po Savi, Dravi ili moru. Istaknuo je
zanimljivost èovjekove želje za vožnjom i plovljenjem te
rekao da on time na neki naèin svjedoèi kako je stvoren za
cilj kojem treba stiæi. Upozorio je djecu na uèenike u
evanðeoskom izvještaju koji su se uputili laðicom s jedne
strane Genezaretskog jezera na drugu. Uzburkalo se more,
zahvatio ih strah, ali se na obzoru hodajuæi po vodi pojavio
Isus koji ih hrabri: "Ja sam! Ne bojte se!" Biskup je
protumaèio kako su uèenici željeli mirno stiæi samo na drugu
obalu jezera, ali da ih je Isus svojom ljubavlju jaèom od
smrti poveo na drugu obalu našega postojanja, u vjeènost za
koju smo stvoreni. Dodao je da je i nas po svetom krštenju
smjestio u laðu kojoj je ime Crkva, za kormilara joj postavio
Petra te svojom prisutnošæu kao pobjednik nad smræu prati
kroz bure i oluje da njezini putnici sretno stignu k cilju.
Rekao je kako taj Isusov brod veæ dvije tisuæe godina
uspješno plovi kroz povijest, da mu je u suvremenom svijetu
Isus dao Ivana Pavla II., nasljednika sv. Petra za kormilara i
po njem nas ohrabrio: "Ne bojte se! Ja sam!" Još je dodao
kako je sveti Papa svojom posebnom odanošæu Isusovoj
Majci bio vjeran Isusu i u najtežim trenucima trpljenja i
tjelesne nemoæi. Podsjetio je djecu kako æe u svom životu
susresti mnoge ljude koji æe željeti zakormilariti njihovim
životima te ih povesti k nekim svojim ciljevima, dovesti ih
do obala ljudskih nemoæi i neuspjeha te ih je pozvao da se
odupru takvim namjerama, budu svjesni kako samo s Isusom
Kristom plove uspješnom stazom te mu poput pape Ivana
Pavla II., utjeèuæi se zagovoru Blažene Djevice Marije
uvijek ostanu vjerni. Potaknuo ih je da na ovom hodoèašæu u
sabranosti srca dobro osluškuju dubine svoga biæa u kojima
ih Isus Krist zove da s njime putuju ovim svijetom, po
12
7. svibnja 2014. broj 18/2014
ika
njegovoj rijeèi oblikuju život u obitelji, školi i igri te mu
ostanu vjerni prijatelji. Biskup je pozvao djecu da pjesmom
"Krist na žalu" koju je posebno volio sv. Ivan Pavao II.
posvjedoèe svoju obnovljenu vjernost i predanje Isusu Kristu
na ovom hodoèašæu. Nakon poprièesne molitve svi su uputili
Bogu molitvu zahvalnosti za dar svetosti Ivana Pavla II. a
potom je biskup predvodio èin predanja Blaženoj Djevici
Mariji. Zahvalio je sveæenicima, vjerouèiteljima, roditeljima
i drugim organizatorima hodoèašæa, napose voditelju svetišta
Mladenu Štivinu.
U poslijepodnevnom dijelu hodoèasnièkog programa u
prostorima voæinske Osnovne škole održano je natjecanje iz
vjeronauènog znanja o životu i djelu pape Ivana Pavla II., s
posebnim naglaskom na njegov odnos prema Požeškoj
biskupiji. Bilo je to završno natjecanje na kojem su
sudjelovale skupine uèenika koje su pobijedile na
prednatjecanju održanom na dekanatskim razinama u
travnju.
Prvo mjesto i veliku plaketu svetišta Gospe Voæinske
osvojila je ekipa župe Uznesenja BDM iz Pakraca u sastavu
Magdalena Bagariæ, Gabriela Androiæ, Stela Sariæ, Lucija
Grgiæ i Renata Špiranec. Drugo mjesto pripalo je skupini
župe sv. Terezije Avilske iz Požege, a treæe mjesto osvojila
je ekipa iz župe bl. Ivana Merza u Slatini. Pobjednicima je
nagrade uruèio biskup Škvorèeviæ, èestitao im na
ostvarenom uspjehu te poželio da im to bude poticaj za još
mnoge uspjehe, i za onaj konaèni životni uspjeh s Isusom
Kristom po zagovoru sv. Ivana Pavla II. utemeljitelja
Požeške biskupije. Pored toga održana su i sportska
natjecanja u školskoj sportskoj dvorani te su pobjednicima
podijeljene nagrade.
Biskup Štambuk pohodio župu sv. Martina u Sumartinu
na Braèu
Sumartin, 3.5.2014. (IKA) – Hvarsko-braèko-viški biskup
Slobodan Štambuk pohodio je u subotu 3. svibnja župu sv.
Martina u Sumartinu na Braèu koja je povjerena na
upravljanje franjevcima provincije Presvetoga Otkupitelja. U
toj braèkoj župi smještenoj na jugoistoènoj strani otoka
biskup Štambuk slavio je misu u koncelebraciji s tamošnjim
župnikom i gvardijanom franjevaèkoga samostana Sv.
Martina fra Dušanom Džimbegom i èlanom Komisije Iustitia
et pax HBK fra Božom Vuletom.
"Kad god smo u ovomu svetom prostoru neka ime Božje
bude èašæeno. Bog nam daje svoje vrijednosti šaljuæi nas u
svijet da naviještamo evanðelje. I zato je glavna stvarnost
našega života vjera koju ispovijedamo u Vjerovanju. No, ona
ne smije ostati samo u ispovijesti, ona treba uæi i u našu
životnu stvarnost, u naše obitelji i naše društvo", rekao je, uz
ostalo, biskup Štambuk, pozvavši na poseban naèin mlade da
u sebi otkriju i dožive stvarnost vjere.
Biskup je, nadalje, istaknuo važnost prepoznavanja života po
vjeri i u vjeri, ustvrdivši kako se vjernici trebaju razlikovati
od onih koji ne vjeruju u Boga. "Naša nas vjera pouèava i
uèi, osobito preko Deset Božjih zapovijedi. Vjera treba biti
poticaj za naš život. Zato pitanje života u vjeri traži i svoj
odgovor, njega moramo ili potvrditi ili demantirati",
istaknuo je hvarski biskup, te pozvao okupljene vjernike da
unose životnu svjetlost u obitelji i društvo koje zahvaæa sve
više tama.
Na kraju misnoga slavlja zahvalnu rijeè biskupu uputio je
mjesni župnik, te u prigodi njegova pastirskoga pohoda župi
i proslave 25. obljetnice biskupske službe, darovao biskupu
mitru i "soli Deo" koje je izradio sveæenik Splitskomakarske nadbiskupije Damir Bistriæ.
ika
Dominikansko krunièarsko hodoèašæe u Mariju Bistricu
Posebna nakana ovogodišnjeg hodoèašæa bila je molitva za
proglašenje svetim bl. Alojzija Stepinca
Marija Bistrica, 3.5.2014. (IKA) - Više od pet stotina
vjernika iz zagrebaèkih dominikanskih župa Kraljice svete
krunice i bl. Augustina Kažotiæa, zajedno s vjernicima iz
župa Krista Kralja (Trnje), Majke Božje Remetske iz
Remeta te Uznesenja BDM iz Savskog Narta i drugih župa s
dominikancima
i
dominikankama,
dominikanskim
bogoslovima i èlanovima dominikanske obitelji sudjelovalo
je u subotu 3. svibnja na šestom krunièarskom hodoèašæu
Hrvatske dominikanske provincije u nacionalno svetište
Majke Božje Bistrièke.
Posebna nakana ovogodišnjeg hodoèašæa bila je molitva za
proglašenje svetim bl. kardinala Alojzija Stepinca, izvijestili
su dominikanci na svojim mrežnim stranicama. Po dolasku u
Mariju Bistricu, hodoèasnici su se okupili u bazilici gdje ih
je pozdravio o. Ljudevit Jeðud, promicatelj krunice Hrvatske
dominikanske provincije.
Uslijedila je zajednièka molitva krunice i razmatranja o
krunici u životu bl. Alojzija Stepinca, koje su predstavili
èlanovi mladog dominikanskoga laièkog bratstva bl. Ozane
Kotorske iz župe Kraljice sv. krunice. Rektor svetišta mons.
Zlatko Koren pozdravio je sve hodoèasnike i pozvao ih da i
po povratku iz Marije Bistrice nastave molitvu za
proglašenje svetim bl. Alojzija Stepinca.
Euharistijsko slavlje predvodio je i propovijedao provincijal
hrvatskih dominikanaca dr. fr. Anto Gavriæ. Govoreæi o bl.
Alojziju Stepincu, dr. Gavriæ rekao je da je on èesto u
kontemplaciji uranjao u promatranje Kristova lica, posebice
u Krista u njegovoj muci jer je predosjeæao, kako je i zapisao
u knjigu Nadbiskupskog dnevnika prigodom imenovanja za
nadbiskupa koadjutora 31. svibnja 1934: "Moj život bit æe
jedan križni put". Molitva krunice bila je izvor njegova
života. Svakodnevno ju je molio, sva tri otajstva.
Preporuèivao je tu "jednostavnu, utješnu, a u isti mah tako
moænu molitvu, da je oèito djelo samoga Boga preko ruku
Bogorodice". Molio je krunicu da kod svih križeva može
glavu držati visoko, a na to poziva i nas i na takav odvažan
stav, rekao je fr. Anto.
Liturgijsko slavlje animirao je zbor dominikanskih studenata
"Jordan Viculin, OP". U podne je moljena Molbenica Gospi
Pompejskoj, Kraljici svete krunice, a popodne je bila
pobožnost križnoga puta u Bazilici s razmišljanjima bl.
Alojzija Stepinca.
Hodoèašæe je završilo blagoslovom s Presvetim u bazilici.
Dominikansko krunièarsko hodoèašæe u Mariju Bistricu
obnovljeno je prije šest godina u sklopu priprema za
proslavu velikog Jubileja 800. obljetnice osnutka Reda
propovjednika.
Prvi dan obitelji Gospiæko-senjske biskupije
Biskup Bogoviæ sudionicima poruèio da je najbolja škola na
svijetu obiteljska škola
Udbina, 3.5.2014. (IKA) - Prvi dan obitelji Gospiækosenjske biskupije okupio je u subotu 3. svibnja u
nacionalnom svetištu Crkve hrvatskih muèenika na Udbini
više od petsto sudionika - supružnika s djecom. Nakon što je
susret otvorio biskupijski povjerenik za pastoral obitelji
mons. mr. Tomislav Šporèiæ, održana su tematska
predavanja o roditeljskoj ulozi u spolnom odgoju i
ispravnom odnosu prema materijalnim dobrima te
euharistijsko slavlje koje je predvodio mjesni biskup Mile
Bogoviæ.
Voditelj Ureda HBK za obitelj i život dr. Petar Krešimir
Hodžiæ roditeljima je ukazao na njihovu ulogu u spolnom
Domovinske vijesti
odgoju djece. Koji odgoj vodi slobodi, a koji zarobljava,
zapitao se dr. Hodžiæ te predstavio službene dokumente
Crkve na tu temu od enciklike sv. pape Ivana Pavla II.
"Obiteljska zajednica" iz 1981. preko Povelje o pravima
obitelji iz 1983. godine te kao glavnog izvora "Teologije
tijela" Ivana Pavla II. Prema njima, spolnost je Božji dar i
blago prema kojima se treba primjereno postupati. Predavaè
je zatim istaknuo temeljna naèela ljubavi, naèine kako
razgovarati s tinejdžerima te potrebu suglasja roditelja s
Crkvom i školom za dobrobit djece.
Mr. Zrinka Gregov s VERN-a govorila je o odgoju za
ispravan odnos prema materijalnim dobrima. Pokušala je
predstaviti kršæanski stav prema novcu i materijalnim
dobrima što je vrlo znaèajno jer se u Bibliji u 2350 redaka
govori o novcu i materijalnim dobrima, a samo 500 o
molitvi. Sve poèinje kod davanja džeparca djeci pri èemu ga
treba pravilno usmjeriti na štednju i naèin zaraðivanja. Bitno
je da djeca nauèe razlikovati želje od potreba.
Biskup Bogoviæ u propovijedi istaknuo je da je obitelj slika
Božja, a dijete je slika svojih roditelja. Dijete kao kamera
upija sliku i èuva ju, a ako se prema njemu projiciraju dobri
osjeæaji, slika koju dijete prima bit æe film o Presvetom
Trojstvu. Najbolja škola na svijetu je obiteljska škola, a
najvažniji su predmeti odnos roditelj-dijete, muž-žena, bratsestra, jaèi-slabiji, stariji-mlaði, odnos prema radu, društvu i
prirodi. Što ljudi donose više zakona znaèi da je zatajila
obiteljska škola. Biskup je na kraju izrazio nadu za bolje
sutra jer su Hrvati zadržali vrednote i u njima ima zdravog
tkiva. Misu je liturgijskim pjevanjem animirao združeni zbor
mladih biskupije pod ravnanjem s. Ljubomire Lešiæ.
Uslijedilo je dramsko skazanje mladih župe sv. Križa iz
Ogulina "Životna borba", o pobjedi dobra nad zlim i života
nad svih ðavoljim ponudama današnjice. Susret je završio
klanjanjem pred Presvetim koje je predvodio èuvar svetišta i
domaæin mons. mr. Tomislav Rogiæ.
U sklopu Sudamje izvedena predstava "Muka sv.
Dujma"
Split, 3.5.2014. (IKA) - Pasionska predstava "Muka svetog
Dujma" Dramskog studija Ilirik i ove godine dio je programa
manifestacije Sudamja. Odigrana je u dvorištu kripte
katedrale Sv. Dujma kod splitskoga Peristila u subotu 3.
svibnja. Predstava govori o posljednjim danima biskupa
Dujma koji je 304. godine podnio muèenièku smrt u Saloni.
Te godine u Dioklecijanovim progonima stradao je veliki
broj kršæana, Domnio, Mauro, Septimije, Antiohijan, Gajan,
Paulijan, Telije, Asterije i Anastazije. U predstavi se
pojavljuje i car Dioklecijan koji neposredno prije svoje smrti
(oko 313. g.) bolestan i sam luta palaèom u Aspalathosu. U
snovima mu dolaze razne utvare i demoni koji mu bude
sjeæanja i potkopavaju savjest. Za razliku od cara
Dioklecijana koji je prikazan kao ambivalentna i nestabilna
liènost, biskup Dujam predstavlja moralnu vertikalu grada.
Namjesnik provincije Dalmacije Marko Aurelije Julije
optužuje Dujma da je huškao robove na ustanak te èita carev
proglas o progonu kršæana.
Dramu "Muka svetog Dujma''napisala je Silvana Dragun,
režiju potpisuje Rade Perkoviæ, nekadašnji intendant
splitskog HNK, a koreografiju potpisuje Luciano Periæ,
voditelj plesnog teatra Glazbene mladeži Split. Uloge igraju
Marko Kapitanoviæ (namjesnik provincije Dalmacije), Ivana
Giove Župa (Filomena, Apolonija, zavodnica), prof. Marko
Duvnjak (biskup Dujam), prof. Petar Buljeviæ (car
Dioklecijan), Marijan Grbavac (demon), Rubina Sarajliæ
(vjerni puk) i dr.
7. svibnja 2014. broj 18/2014
13
Domovinske vijesti
Ðakovo: Proslavljeni jubileji redovnièkih zavjeta
Ðakovo, 3.5.2014. (IKA/TU) – U samostanskoj kapelici na
bolesnièkom odjelu Milosrdnih sestara sv. Križa u Ðakovu
3. svibnja sveèano su proslavljeni jubileji redovnièkih
zavjeta. Sedamdesetu obljetnicu zavjeta proslavila je s.
Emilija Šerer, dok su 60. obljetnicu proslavile sestre
Pavlimira Hans i Mirka Brašulj. U koncelebraciji o.
Miljenka Sušca, SMM, koji je milosrdnim sestrama
predvodio duhovne vježbe, te vlè. Marija Brkiæa, tajnika
Nadbiskupskog ordinarijata u Ðakovu, misno slavlje
predvodio je nadbiskup Ðuro Hraniæ. U homiliji istaknuo je
tajnu Isusa Mesije i njegova križa koju je teško razumio i
sam Petar apostol. U tome je morao rasti i sazrijevati, da bi
mogao postati uvjereni svjedok Kristova božanstva.
Jubilarkama je posvijestio kako èitav život idu za Isusom
koji je otišao u sramotnu smrt, ali je ustao iz groba i
potvrðen je kao Božji pomazanik i Mesija. "Vi u ovome
svijetu svjedoèite o snazi slaboga Boga, Boga koji je
sposoban uæi u samooplijenjenje, u križ i patnju iz ljubavi.
Vas je spasio i oslobodio za redovnièke zavjete onaj koji je
bio raspet i odbaèen. I vi svjedoèite da je taj slabi Bog,
poniženi i pobijeðeni Mesija koji je bio sposoban prihvatiti i
smrt iz ljubavi za svoju braæu jedini pravi put; da se on
pokazao kao jedini istinit, kao uskrsli pobjednik nad smræu i
zato jedini izvor života", rekao je nadbiskup jubilarkama,
istaknuvši kako upravo one pokazuju da je poslušan,
siromašan èovjek, bez obitelji, djece i unuèadi te ikakvih
materijalnih dobara koje bi ostavio iza sebe, ipak izabrao
onaj bolji dio. Isus Krist, kamen koji je bio odbaèen, u
njihovom se redovnièkom životu pokazuje kao pravi
zgoditak. "Vi živite odvažnost i hrabrost Isusu pokloniti
svoje povjerenje te ga unatoè svega prepoznati i prihvatiti
kao svoj osobni životni put. Prihvatile ste Isusov primjer kao
svoje životno pravilo i svoju životnu istinu prema kojoj je
odustajanje od sebe, umiranje sebi, prihvaæanje gubitništva,
poniženja i smrti jedini put u život. Znajte da su vaši
redovnièki jubileji svima nama ohrabrenje. Hvala vam na
tome", zakljuèio je nadbiskup.
Održan Tonka fest 2014.
Ogulin, 4.5.2014. (IKA) - Osmi po redu festival duhovne
glazbe Tonka fest održan je u nedjelju 4. svibnja u Ogulinu.
Tonka fest organizira udruga Oda prijateljstvu iz Ogulina,
pokrovitelj je Grad Ogulin. Festival je održan u Školskoj
sportskoj dvorani pred više stotina gledatelja a nastupilo je
11 izvoðaèa. Tonkafest poznat je u Hrvatskoj po svom
humanitarnom karakteru i jedini je festival duhovne glazbe u
Karlovaèkoj županiji i Gospiæko-senjskoj biskupiji.
Ovogodišnji prihod od ulaznica kao i prodaje zbirke poezije
pokojne Antonije ide u korist lijeèenja devetogodišnjeg
Marka i petogodišnjeg Rikarda.
Prema mišljenju žirija, pobjednica ovogodišnjeg Tonka festa
je Marija Cerovac iz Ðakova, nagradu za najbolji tekst dobio
je Mirko Budiša za skladbu "Obeæano nebo" koju je izveo
vlè. Ljubo Vukoviæ i ženska vokalna skupina Dim iz
Delnica. Prema glasovima publike pobjednik je Antonio
Tkalec iz Varaždina za skladbu "Jer ljubiš me", za koju je
napisao tekst i glazbu. Nekoliko skladbi u stanci festivala
izvela je švicarska Hrvatica Bernarda Brunoviæ.
Nagradu pobjednicima uruèila je tajnica Ode prijateljstvu
Manuela Mihaljeviæ Salopek i ogulinski gradonaèelnik Jure
Turkoviæ. Uoèi festivala svi sudionici okupili su se na
veèernjoj misi koju je u župnoj crkvi Sv. Križa predslavio
ogulinski župnik i dekan Robert Zuboviæ te su zajednièki
animirali misu.
14
7. svibnja 2014. broj 18/2014
ika
Požega: Misa zahvalnica za proglašenje svetim Ivana
Pavla II.
Požega, 4.5.2014. (IKA) - Po nalogu biskupa Antuna
Škvorèeviæa u nedjelju 4. svibnja u svim župama Požeške
biskupije slavljene su mise zahvalnice za proglašenje svetim
papa Ivana XXIII. i Ivana Pavla II. Toga dana u požešku
katedralu Sv. Terezije Avilske u sveèanoj povorci unesena je
relikvija krvi svetog Utemeljitelja Požeške biskupije u èijoj
prisutnosti je biskup predvodio zahvalno euharistijsko
slavlje. Biskup je rekao kako je veliki dar Božji što požeška
mjesna Crkva u 17. godini postojanja ima svoga
utemeljitelja uzdignuta na oltar svetih. Protumaèio je
znakovitost unošenja u katedralu relikvije novoga sveca te
izrazio svetom utemeljitelju dobrodošlicu u biskupiju koju je
osnovao i povjerio mu da je svojom posebnom zaštitom prati
u njezinu daljnjem povijesnom hodu. Rekao je vjernicima
kako djeliæ njegove krvi u relikvijaru ostaje trajno položen u
sveèevoj kapeli u kripti katedrale kao podsjetnik da je u
njegovoj tjelesnoj slabosti pobijedila Božja snaga i kako bi
se trajno okupljali oko nje na molitvu za sveèev zagovor i
Božju pomoæ u nastojanjima oko vjernosti kršæanskom
pozivu i poslanju u suvremenom svijetu.
Biskup je u homiliji spomenuo kako u prvom i drugom
liturgijskom èitanju nastupa Petar u kojem prepoznajemo
srce ražareno Božjom ljubavlju, snagom Duha Svetoga te on
hrabro svjedoèi da je Bog u osobi Isusa Krista, po njegovoj
smrti i uskrsnuæu, ostvario svoje veliko djelo. To Petrovo
svjedoèenje, istaknuo je biskup, nastavilo se tijekom dvije
tisuæe godina po njegovim nasljednicima do danas i bilo
osobito snažno u 264. njegovu nasljedniku, papi Ivanu Pavlu
II. Rekao je kako je ovih dana pokušavao proèitati što o
njemu pišu novine, povjesnièari i drugi ljudi, i ustvrdio da se
svetog utemeljitelja Požeške biskupije najbolje može shvatiti
po njegovu vlastitom svjedoèanstvu: "Ljubav mi je sve
pokazala, sve objasnila i sve riješila". Biskup je dodao da je
predvodeæi euharistijsko slavlje na Papinu grobu u bazilici
Sv. Petra u Rimu 25. travnja zajedno s drugim
hodoèasnicima iz Požeške biskupije kojima su se pridružili
brojni posjetitelji bazilike iskusio kako papu Ivana Pavla II.
najbolje razumiju oni koji se zaustavljaju pred njim svojom
molitvom i ljubavlju, te postaju dionicima onog djela koje je
u njemu ostvario živi Isus Krist pobjednik nad smræu. Potom
je dodao: "On nam je znao svjedoèiti Božju istinu o nama.
On, zahvaæen Božjom ljubavlju, nije zdvajao ni u svojim
najtežim životnim stanjima, ni u trenutku umiranja kad je bio
tjelesno najnemoæniji. On nije propovijedao o težini svoga
stanja, nego je svjedoèio da živi od istine Božje ljubavi koja
je u njemu pobjeðivala svu tjeskobu, muku pa i samu smrt.
To su osjetili mnogi ljudi diljem svijeta i zbog toga su u èasu
njegove smrti javno iznosili uvjerenje – 'subito santo'".
Biskup je poželio da sv. Ivan Pavao II. svojim primjerom i
zagovorom trajno pomaže sadašnjim i buduæim naraštajima
vjernika Požeške biskupije, napose moliteljima u njegovoj
katedralnoj kapeli kako bi usred nevolja i nemoæi prolaznoga
zemaljskog života bili dionici Isusove ljubavi jaèe od smrti
te da joj trajno otvaraju vrata svojih života.
Nakon poprièesne molitve otpjevan je "Tebe Boga hvalimo"
i zajednièki izreèena molitva zahvalnosti Bogu za dar
svetosti pape Ivana Pavla II. Potom je biskup proglasio da se
u kalendaru Požeške biskupije 22. listopada slavi sv. Ivan
Pavao II., utemeljitelj Požeške biskupije kao blagdan.
Krenula je sveèana procesija preko glavnog trga s relikvijom
utemeljiteljeve krvi praæena katedralnim zvonima u èast
novog sveca, a završila je u njegovoj kapeli pjevanim
poklicima "Sveti Ivane Pavle., moli za nas!" Uslijedilo je
otvorenje izložbe fotografija "Sv. Ivan Pavao II. i Požeška
biskupija" koja je postavljena u kripti katedrale. O izložbi je
ika
govorio Ivica Bošnjak, koji ju je sa suradnicima postavio.
Meðu ostalim je rekao da kroz kratku izložbu fotografija "na
vizualan naèin želimo oživjeti sjeæanja na onu veliku
otvorenost i ljubav koju je sveti papa Ivan Pavao II. gajio
prema hrvatskom narodu, a napose na njegovu povezanost s
Požeškom biskupijom i njezin odnos prema njemu".
Središnje mjesto na izložbi ima Papino proglašenje svetim i
hodoèašæe Požeške biskupije koje je tom prigodom bilo
organizirano u Rim. Biskup je rekao kako je siguran da ih
sv. Ivan Pavao II. u vjeènosti sve nosi u svom srcu te je
pozvao vjernike da ga zadrže u svojim zahvalnim srcima.
Na sveæenièkom susretu u Varaždinu o hrvatskim
povijesnim kontroverzama
Varaždin, 5.5.2014. (IKA) - Redoviti mjeseèni susret
sveæenika Varaždinske biskupije održan je u ponedjeljak 5.
svibnja u biskupijskom Pastoralnom centru u Varaždinu. Na
susretu se okupilo više od stotinu sveæenika na èelu s
varaždinskim biskupom Josipom Mrzljakom. Gost susreta
bio je novinar Tomislav Vukoviæ, autor niza èlanaka,
feljtona i radova o temama iz tragiène hrvatske prošlosti koji
je govorio o temi "Hrvatske povijesne kontroverze" te je
predstavio svoju knjigu "Drugaèija povijest" koju je objavio
Glas Koncila.
U knjizi su sabrani povijesni feljtoni objavljivani posljednjih
godina u Glasu Koncila, koje Vukoviæ ureðuje i piše s
jednim ciljem: traganje za istinom. Uz to što se knjiga bavi s
tri središnje teme: Srbom, Jasenovcem i Glinom, autor u njoj
obraðuje i druge kontroverzne teme hrvatske novije
povijesti, kao što su rasprave o broju žrtava, brojne
krivotvorine vezane uz logor Jasenovac, ali i druge
kontroverzne dogaðaje iz partizanskog i komunistièkog
razdoblja.
Naslov "Drugaèija povijest" u prvi tren s razlogom može
zbuniti jer je povijest, kao istina, jedna i cjelovita. Rijeè je,
dakle, o interpretaciji povijesti, najprije o onoj koja želi
izgurati stvarnu povijest, krivotvoriti je, nadomjestiti je,
preuzeti njezinu ulogu i zasjesti na tron mjerodavnoga i
istinitoga. Kako pobjednièka povijest nije nikakvo jamstvo
objektivne i istinite povijesti, ova knjiga govori o drugaèijoj
povijesti, u spomenutom interpretativnom smislu, od
službene, partijske, prevladavajuæe i jedino dopuštene,
desetljeæima nametnute hrvatskom narodu.
Vukoviæ se na susretu osvrnuo na opæu sadašnju situaciju u
hrvatskoj historiografiji. Napomenuvši kako je komunistièka
vlast kao pobjednièka strana bila izuzetno nemilosrdna u
iskrivljavanju i krivotvorenju povijesti, istaknuo je da se
može èak reæi da je hrvatskom narodu povijest ukradena. Ta
situacija traje veæ 70 godina do današnjeg dana, upozorio je
dodavši da se još i danas manipulira brojevima žrtava, kao
što se to èinilo i proteklih desetljeæa, a podaci se iznose bez
provjera povijesnih izvora. Stoga su njegovi povijesni
feljtoni i radovi dragocjen doprinos osvjetljavanju pojedinih
kontroverznih povijesnih tema, doprinos dovoðenju u pitanje
svjesno i smišljeno konstruiranih mitova i ideologiziranih i
politiziranih interpretacija.
Na susretu je ujedno najavljeno predstavljanje knjige
"Povijest pavlinskog samostana Blažene Djevice Marije u
Lepoglavi", koja je objavljena u suradnji Varaždinske
biskupije i Glasa Koncila. Najavljen je i tradicionalni
godišnji duhovni susret mlaðih sveæenika Varaždinske
biskupije 26. svibnja na Veternici, a iduæi sveæenièki susret
bit æe 2. lipnja.
Domovinske vijesti
Marija Bistrica: Tisuæu sportaša na hodoèasnièkom
susretu
Marija Bistrica, 5.5.2014. (IKA) - Više od tisuæu sportaša i
sportašica te sportskih djelatnika – od voditelja klubova,
trenera do èlanova struènih stožera – okupilo se prvoga
svibanjskog ponedjeljka, 5. svibnja, u nacionalnom
marijanskom svetištu Majke Božje Bistrièke na
tradicionalnom
hodoèašæu
sportaša
Zagrebaèke
nadbiskupije. Na poziv Odjela za pastoral sportaša i trajnog
ðakona Marijana Spehnjaka odazvali su se nogometaši,
rukometaši, košarkašice, odbojkašice, vaterpolisti iz
tridesetak klubova koji su u Mariju Bistricu pristigli u 25
autobusa.
Središnji dio popodnevnog hodoèašæa bilo je misno slavlje
koje je u bazilici predvodio zagrebaèki pomoæni biskup Mijo
Gorski, nakon što su sportaši na bistrièkoj kalvariji
razmatrali Put svjetla. Koncelebriralo je više sveæenika,
meðu kojima i selektor malonogometne sveæenièke
reprezentacije Krešimir Žiniæ te rektor svetišta mons. Zlatko
Koren.
"Drage sportašice i sportaši, tu je zamka u koju èesto
upadamo kao ljudi i kao vjernici. Mislimo da po svaku
cijenu, da po bilo koju cijenu moramo uspjeti i tada se
èovjek prodaje. To je logika kojom se danas vodi veæina
ljudi, nažalost, i veæina krštenih. Logika u kojoj cijena
uspjeha nije važna. Ali ljudi koji tako razmišljaju i koji se
vode takvom logikom završavaju u Remetincu – jer tu nema
poštenja, to nije kršæanska logika, ni logika vjernika, ni
logika èasnog èovjeka, ni logika sportaša", rekao je biskup i
poruèio da nas Krist poziva da s njim trèimo i pobjeðujemo.
U homiliji biskup Gorski podijelio je dva iskustva iz vlastita
života: jedno se odnosi na planinarenje kada je na Velebitu
zapeo u visokom snijegu, bez skija i suoèio se s dvojbom
"hodaj ili umri": "Nikada nemojte podcjenjivati drugu
stranu: ni prirodnu silu, niti drugog sportaša, niti svoje
slabosti koje u sebi nosite, niti zamku svijeta koja vam se
postavlja i nudi da iz vas uzme sve, a ne ostavi vam ništa".
Da je snaga duha ona koja èovjeka vodi do cilja i pobjede i u
trenucima kada se èovjek osjeæa slabim i nemoænim
posvjedoèio je biskup Gorski rijeèima: "Jasno je da tu snagu
duha ne možemo izvuæi sami iz sebe, a to je ovo hodoèašæe i
ova misa te zagovor Majci Božjoj da ojaèa naš duh i da nas
vodi dobrim putem".
Lijep obièaj koji se njeguje na svakom hodoèašæu jest
sudjelovanje samih sportaša u liturgiji, a meðu sportašima
veliki razlog za veselje i zahvalu u bistrièkom svetištu imali
su tekvandoisti koji su upravo tog dana oèekivali dolazak
šest kolega koji su se okrunili medaljama na europskom
prvenstvu.
7. svibnja 2014. broj 18/2014
15
Crkva u Hrvata
ika
Crkva u Hrvata
Predstavljena knjiga "Joseph Ratzinger Benedetto XVI e
il Sinodo dei Vescovi"
Urednik knjige je nadbiskup Nikola Eteroviæ
Rim, 29.4.2014.
(IKA) – Knjiga "Joseph Ratzinger
Benedetto XVI e il Sinodo dei Vescovi" u izdanju
Vatikanske izdavaèke kuæe predstavljena je u Patristièkom
institutu Augustinianuma u Rimu u utorak 29. travnja.
Knjigu su predstavili kardinal Camillo Ruini, predsjednik
znanstvenog odbora Vatikanske zaklade Joseph Ratzinger
Benedikt XVI., te prefekt Kongregacije za nauk vjere
kardinal Gerhard Ludwig Mueller. Osvrt na knjigu dao je i
utemeljitelj Zajednice sv. Egidija prof. Andrea Riccardi koji
je i vodio program, a okupljenima se obratio i urednik
knjige, donedavni tajnik Biskupske sinode, a sada apostolski
nuncij u Njemaèkoj nadbiskup Nikola Eteroviæ.
Èinu predstavljanja nazoèili su i kardinali Brandmüller i
Cacciavillan, nadbiskupi Croci, Farhat i Fisichella. Nazoèni
su bili i osobni tajnik umirovljenog pape Benedikta XVI.
Georg Gänswein, hrvatski veleposlanik pri Svetoj Stolici
Filip Vuèak sa suradnicima, te rektor Hrvatskog papinskog
zavoda sv. Jeronima mons. Jure Bogdan.
Time se prvi puta na jednom mjestu sabrano predstavljaju
sinodalni interventi kardinala Ratzingera - pape Benedikta
XVI., tj. od prvog sudjelovanja 1977. na IV. opæem
zasjedanju Biskupske sinode. Kasnije je sudjelovao na deset
generalnih zasjedanja i na jednom izvanrednom, i na devet
posebnih zasjedanja biskupskih sinoda.
Prvi dio knjige obuhvaæa tekstove uz razdoblje prije
papinstva, a drugi nakon izbora za Papu. U tom dijelu su
ukljuèene i homilije i prigodni nagovori uz same sinode.
Kardinal Ruini istaknuo je kako to djelo omoguæuje uvid u
stavove kardinala koji je postao papa i to u odnosu na razvoj
kako crkvene tako i kulturne situacije tijekom više od
trideset godina.
Kardinal Mueller pak naglasio je kako je knjiga i svojevrstan
kompendij desetogodišnje službe nadbiskupa Eteroviæa kao
tajnika Biskupske sinode. U osvrtu na sam sadržaj, kardinal
Mueller istaknuo je da ovaj izbor tekstova predstavlja uèenje
kardinala Ratzingera, odnosno pape Benedikta XVI.
bogatstvo Crkve koje je s jedne strane poznato i cijenjeno, a
s druge straga ga još valja otkriti u punini i dubini.
Predstavljaèi su ukazali i na èinjenicu kako se iz išèitavanja
samih tekstova može dobiti i prava slika o tome što je
Biskupska sinoda i koji je njen znaèaj za Crkvu uopæe.
Po završetku predstavljanja, u kraæoj izjavi za Informativnu
katolièku agenciju nadbiskup Eteroviæ istaknuo je kako je
rado uredio tu knjigu. To je bila prilika prisjetiti se svih
susreta, ali i uzajamnog rada na pripremanju i na odvijanju
Biskupske sinode, kao i na radu na zakljuècima koje je onda
papa Benedikt pretvorio u razne postsinodalne pobudnice.
To je bilo kreativno razdoblje, i kad sam pisao ovu knjigu
sjeæao sam se toga, a mogu reæi kad èovjek vidi sve te spise
u jednoj cjelini da otkrije još i više tu ljepotu i njihovu
važnost, rekao je nadbiskup.
Takoðer je istaknuo da je knjigu papa emeritus Benedikt
XVI. vidio u rukopisu kako bi mogao dati svoje mišljenje o
objavi njegovih nastupa.
Bilo mu je drago kad je vidio rukopis. Napisao pismo koje je
objavljeno na prvim stranicama knjige, gdje zahvaljuje i
istièe kako je to njegov mali prinos povijesti Biskupske
sinode od Koncila do našeg doba, rekao je nadbiskup
Eteroviæ.
16
7. svibnja 2014. broj 18/2014
Deveti susret biskupa BK BiH s èlanovima KVRPP BiH
Biskupi su i tom prigodom iskreno zahvalili svim
redovnièkim zajednicama u Bosni i Hercegovini za njihovu
zauzetost na raznim oblicima kršæanskog odgoja i kateheze
djece, mladih i odraslih, kao i u raznim vidovima karitativnosocijalnog rada u župnim zajednicama, ali i u javnim
državnim ustanovama
Sarajevo, 29.4.2014. (IKA/KTA) - Deveti susret biskupa
Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine s èlanovima
Konferencije viših redovnièkih poglavara i poglavarica
Bosne i Hercegovine održan je na blagdan sv. Katarine
Sijenske, crkvene nauèiteljice i suzaštitnice Europe, 29.
travnja, u prostorijama Nadbiskupskog ordinarijata
vrhbosanskog u Sarajevu.
Predsjedao je banjoluèki biskup i predsjednik Biskupske
konferencije Bosne i Hercegovine Franjo Komarica, a
sudjelovali su svi biskupi Biskupske konferencije Bosne i
Hercegovine i svi provincijali i provincijske glavarice sa
sjedištem u Bosni i Hercegovini kao èlanovi Konferencije
viših redovnièkih poglavara i poglavarica Bosne i
Hercegovine.
Na susretu je sudjelovao i mons. Kiro Stojanov, skopski
biskup i apostolski egzarh, kao èlan Vrhbosanske
metropolije, koji je prenio izraze blizine i zajedništva
partikularne Crkve u Makedoniji s krajevnom Crkvom u
Bosni i Hercegovini.
Provincijali i provincijske glavarice iznijeli su kratke prikaze
o djelovanju svojih zajednica na podruèju nad/biskupija u
Bosni i Hercegovini, iz kojih se mogao prepoznati izuzetno
veliki doprinos redovnika i redovnica u mjesnim Crkvama u
BiH.
U Bosni i Hercegovini živi i djeluje ukupno 888 redovnika i
redovnica u 24 zajednice koji su angažirani na raznim
poljima djelovanja: od katehiziranja, sudjelovanja u župnom
pastoralu, u karitativnoj i socijalnoj djelatnosti do djelovanja
kontemplativnih zajednica koje svojom trajnom molitvom
prate i podupiru poslanje Crkve u Bosni i Hercegovini.
Biskupi su i tom prigodom iskreno zahvalili svim
redovnièkim zajednicama u Bosni i Hercegovini za njihovu
zauzetost na raznim oblicima kršæanskog odgoja i kateheze
djece, mladih i odraslih, kao i u raznim vidovima karitativnosocijalnog rada u župnim zajednicama, ali i u javnim
državnim ustanovama.
Tijekom rasprave razmišljalo se i o iznalaženju najboljih
naèina suradnje kako bi, u skladu s crkvenim smjernicama,
"odnosi izmeðu biskupa i poglavara (redovnièkih) iz dana u
dan donosili sve bogatije plodove" te da se "uvijek razvijaju
u dobrohotnom poštovanju osoba i instituta, u uvjerenju da
je dužnost redovnika da daju svjedoèanstvo pouèljivosti
crkvenom magisteriju i poslušnosti poglavarima" kao i da
"jedni i drugi u zajednièkoj spremnosti nastoje ne prelaziti
granice vlastite nadležnosti".
U raspravi je osobit naglasak stavljen na potrebu trajnog
rada oko buðenja novih sveæenièkih i redovnièkih zvanja
radeæi posebno s mladima i obiteljima.
Tijekom susreta bilo je i rijeèi o nastojanjima Biskupske
konferencije Bosne i Hercegovine da državne vlasti konaèno
poènu rješavati pitanje osiguranja službenika Katolièke
Crkve u BiH.
.
ika
Sabor sveæenika Vrhbosanske nadbiskupije
Nadbiskup Želimir Puljiæ na susretu održao predavanje
"Velika ostavština velikoga Pape"
Sarajevo, 30.4.2014.
(IKA/KTA) - U Vrhbosanskom
bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu zapoèeo je 30. travnja
XX. sabor sveæenika Vrhbosanske nadbiskupije kojem
predsjeda vrhbosanski nadbiskup metropolit kardinal Vinko
Puljiæ. Kardinal Puljiæ istaknuo je da tim dvadesetim
jubilarnim okupljanjem sveæenici svjedoèe svoje zajedništvo
kao jedan prezbiterij na razini dijeceze te je pozdravio
okupljene sveæenike i biskupe, a na osobit naèin mons. dr.
Želimira Puljiæa, nadbiskupa zadarskog i predsjednika
Hrvatske biskupske konferencije. Podsjetio je da je 12.
travnja 1997., prigodom svog apostolskog pohoda BiH, s
nekima od njih u istoj prostoriji gdje se održava Sabor
veèerao buduæi svetac papa Ivan Pavao II. Takoðer se
osvrnuo i na godišnjicu smrti bana Petra Zrinskoga kojega
je, zajedno s njegovim šurjakom Franom Krstom
Frankopanom, austro-ugarska vlast osudila na smrt i
pogubila 30. travnja 1671. u Beèkom Novom Mjestu.
Ukazao je i da je na taj dan 1979. u bazilici Sv. Petra prvi
put odjeknula hrvatska rijeè kada je na hrvatskom jeziku prvi
puta propovijedao papa Ivan Pavao II. Istaknuo je da je
otkrivanje spomenika tom Papi danas potvrda izraza
zahvalnosti za sve što je uèinio za sve žitelje Bosne i
Hercegovine, na poseban naèin za katolike i hrvatski narod.
Okupljene sveæenike tom je prigodom pozvao i da kroz
molitvu ili djelatnosti na terenu istinski i zajednièki suraðuju
na pripravi Sinode Vrhbosanske nadbiskupije.
Potom je nadbiskup Puljiæ održao predavanje o svetom
Ivanu Pavlu II. "Velika ostavština velikoga Pape". Prije
samog izlaganja pozdravio je sve nazoène, zahvalio na
pozivu i izrekao "èetverostruku" èestitku u povodu XX.
jubileja održavanja ovog sabora sveæenika, 20. obljetnice
imenovanja kardinalom nadbiskupa Vinka Puljiæa, za
organizaciju i pripremu Sinode Vrhbosanske nadbiskupije te
u povodu podizanja kipa u èast sv. Ivanu Pavlu II.
Podsjeæajuæi uvodno da je papa Ivan Pavao II. preminuo
prije devet godina, u subotu 2. travnja 2005., ustvrdio je
kako se vijest o njegovoj smrti proširila "munjevitom
brzinom diljem svijeta" buduæi da se "umješno i uspješno
približio suvremenom èovjeku: Od djece i mladih, do starih i
bolesnih" te je izrazio mišljenje da je svojom pojavom i
èudesnom aktivnošæu postao osobitim "graðaninom svijeta".
Podsjetio je da se taj Papa u vrijeme protekloga rata u
Hrvatskoj i BiH nije umarao moleæi za mir i èineæi sve što je
bilo u njegovoj moæi kako bi se obustavilo "ruku koja ubija"
te je istaknuo da se zauzimao za priznavanje nezavisnosti i
suvereniteta obaju država.
Osvræuæi se na lik Ivana Pavla II., ustvrdio je da je obdaren
osobitim darovima te da je bio dar Duha Svetoga Crkvi i
našem vremenu. Napominjuæi da je još kao dijete ostao bez
majke, a da je oca i brata izgubio u ranoj mladosti, kazao je
kako je radi toga postao "dragi otac, Sveti Otac, brat,
prijatelj, skrbnik i odvjetnik, posebice ugroženih, napuštenih
i ostavljenih". Kazavši kako je milijunsko mnoštvo na Trgu
Svetog Petra koji su došli sudjelovati na misi i ukopu pape
Ivana Pavla II. bio oèiti znak koliko su ljudi cijenili sve ono
što je Karol Wojtyla uèinio tijekom svog dugogodišnjeg
pontifikata, ustvrdio je kako se njegovi brojni susreti mogu
promatrati kroz èetiri koncentrièna kruga: 1. obitelji, mladi i
bolesnici; 2. proroèki i odvjetnièki u službi èovjeka; 3. oni
koji oblikuju javno mnijenje i 4. oni koje je Crkva uzdigla na
èast oltara, te je o svakom pojedinaèno progovorio.
Osvræuæi se potom na djelovanje pape Wojtyle u smjeru
sprjeèavanja i zaustavljanja rata u Bosni i Hercegovini,
istaknuo je da su njegovi brojni javni nastupi mnogo znaèili
Crkva u Hrvata
kako u govorima katolièkim vjernicima tako i u porukama i
apelima odgovornim državnim vlastima, diplomatskim i
politièkim dužnosnicima i državnicima Europe i svijeta.
Naglasio je da je papa Ivan Pavao II. više puta i uporno
dizao svoj glas protiv nasilja, izražavao duboko žaljenje
zbog stradanja, razaranja, ubijanja nedužnih civila, progona
puèanstva iz vlastitih domova i odvoðenja u zatoèenièke
logore, etnièkog èišæenja, uništavanja gradova i sela, kuæa i
stanova, tvornica i bolnica, crkava i džamija, škola i
spomenika povijesne i kulturne baštine, te da je u više
navrata poruèivao ljudima Bosne i Hercegovine da nisu sami
i napušteni. Ustvrdio je da je papa Wojtyla pastirskim
pohodom Sarajevu u travnju 1997. i Banja Luci u lipnju
2003. na zoran naèin posvjedoèio i okrunio dotadašnja
zauzimanja za Bosnu i Hercegovinu, koju je, kako je
podsjetio mons. Puljiæ, èesto nazivao "dragom zemljom".
"Stoga, žitelji ovog grada i ove napaæene zemlje ne bi smjeli
nikada zaboraviti što je veliki Ivan Pavao II. za njih uèinio u
najtežim trenutcima njezine povijesti. Podignuti spomenik
njemu u èast kraj sarajevske prvostolnice znak je zahvalnosti
ovoga grada koji æe nas trajno podsjeæati na Papu koji je
volio ovu zemlju", kazao je mons. Puljiæ.
Govoreæi zatim o ostavštini ovog Pape mladima, kazao je
kako je najveæu ljubav i naklonost pokazivao prema
mladima, koji su mu, kako je kazao, to uzvraæali masovnim
dolascima na susrete s njime u mnogobrojnim prigodama u
Rimu i u cijelom svijetu. Potkrijepio je to rijeèima iz Papinih
govora upuæenim mladima u mnogobrojnim prigodama,
meðu kojima je spomenuo propovijed u Buenos Airesu
1987., poruku za XVII. Svjetski dan mladih 2002., govor u
Manili 1995. i druge. Podsjetio je potom da je u tijeku svog
pontifikata, izmeðu ostalog, papa Ivan Pavao II. obišao 129
zemlje svijeta, te da je imao 102 meðunarodna putovanja i
142 putovanje po Italiji. Posvijestio je da se njegovu
aktivnost, putovanja i susrete najbolje može shvatiti u
kontekstu njegovih rijeèi koje je izgovorio na samom
poèetku svoga pontifikata: "Želim svima doæi, sve posjetiti, i
mjesta gdje se moli i ljude koji mole; beduine u pustinji i
karmeliæane i cistercite u samostanima; bolesnike u
krevetima i radnike u tvornicama. Htio bih vidjeti i sve one
koji su poniženi i obespravljeni. Htio bih zaviriti i iza kuænih
pragova vaših kuæa, posvuda bih htio doæi".
"Bogu smo zahvalni što smo živjeli u njegovo vrijeme, imali
prigodu ugostiti ga u našoj sredini, te èuti njegove oèinske
rijeèi i mirotvorne poticaje", kazao je zakljuèno mons. Puljiæ
dodavši: "Premda bismo ljudski govoreæi mogli reæi kako
smo izgubili dragog prijatelja, oca i poglavara. No, oèima
vjere, koju je Ivan Pavao II. neumorno svjedoèio i
propovijedao, mi smo sada sigurni da imamo moænog
zagovornika kod Oca nebeskoga. Njemu, koga je Providnost
pozvala voditi Crkvu u povijesnom trenutku prijelaza u treæe
tisuæljeæe, preporuèujemo našu sadašnjost i buduænost. Sveti
Ivane Pavle, moli za nas".
Najveæi broj sveæenika koji sudjeluje na saboru obavlja
službe župnika i župnih vikara dok drugi djeluju u raznim
institucijama: od djelatnika u Nadbiskupskom ordinarijatu
vrhbosanskom i èlanova Stolnog kaptola vrhbosanskog
preko poglavara Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa
profesora na Katolièkome bogoslovnom fakultetu i
Franjevaèkoj teologiji kao i Nadbiskupijskog misijskog
meðunarodnog sjemeništa "Redemptoris Mater" u Sarajevu
te dijecezanskog i franjevaèkog sjemeništa u Travniku i
Visokom kao i èlanova uprave Franjevaèke provincije Bosne
Srebrne i drugih službi na razini mjesne i krajevne Crkve u
BiH te Vojnog ordinarijata BiH.
7. svibnja 2014. broj 18/2014
17
Crkva u Hrvata
Sarajevo: Otkrivanje i blagoslov spomenika svetom
Ivanu Pavlu II.
Kip, postavljen na trgu ispred sarajevske prvostolnice,
prikazuje uspravnu figuru papa Ivana Pavla II. u
meditativnoj molitvi. Spomenik od siluminija visok je gotovo
tri metra
Sarajevo, 30.4.2014. (IKA/KTA) - Sveèanost otkrivanja i
blagoslova spomenika svetom Ivanu Pavlu II. u srijedu 30.
travnja na trgu ispred katedrale Srca Isusova u Sarajevu
poèela je procesijom iz katedrale nakon mise slavljene uz tu
prigodu kao i u sklopu održavanja XX. sabora sveæenika
Vrhbosanske nadbiskupije. Sveèanosti su nazoèili svi
biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine,
apostolski nuncij u BiH nadbiskup Luigi Pezzuto te
predstavnici politièkog, kulturnog i društvenog života BiH.
Uime Vrhbosanske nadbiskupije i Hrvatskoga kulturnog
društva Napredak, inicijatora postavljanja spomenika i
nositelja projekta, sve okupljene, kao i televizijske gledatelje
i radijske slušatelje, na poèetku je pozdravio voditelj
programa Vanja Gavran, koji je podsjetio da je sveèanost
uprilièena na istom mjestu na kojem je papa Ivan Pavao II.
12. travnja 1997. godine pozdravljao i blagoslovio okupljeno
mnoštvo.
Uime državnih institucija nazoènima su se obratili
predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir
Izetbegoviæ i predsjedatelj Vijeæa ministara Bosne i
Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
Izetbegoviæ je izrazio zadovoljstvo sudjelovanjem na toj
sveèanosti uprilièenoj u znak sjeæanja na papu Ivana Pavla
II., "velikog èovjeka, jednog od najznaèajnijih humanista i
lidera prošlog stoljeæa". Izrazio je uvjerenje da ga graðani
Bosne i Hercegovine pamte samo po dobru, naroèito po
onome što je za njih èinio u najtežim trenucima stradanja
tokom rata od 1992. do 1995. godine.
Kazao je da je svojim univerzalnim humanistièkim stavom
papa Ivan Pavao II. ostavio snažan upeèatljiv trag i pouku
koja je "trajno aktualna i motivirajuæa", te je ustvrdio da je
na njegove poruke potrebno stalno podsjeæati kako bi "lakše
gradili uistinu slobodno i demokratsko društvo prihvatljivo i
komotno za sve narode i graðane koji žive u BiH".
Najavio je da æe se u Sarajevu 28. lipnja, prigodom
obilježavanja stogodišnjice od poèetka Prvoga svjetskog
rata, ponoviti rijeèi toga Pape koje je izrekao pri završetku
svog pohoda Sarajevu 1997. godine: "Nikada više rata".
Ustvrdio je da BiH ima samo jedan put u buduænost – put
unutarnjih i vanjskih europskih integracija. "To je realna
platforma na kojoj se svi možemo naæi. Moramo biti svjesni
da što prije izazove na tom putu savladamo to æe i svima u
ovoj zemlji biti bolje. Poruke mudrosti pape Ivana Pavla II.
kojih se danas prisjeæamo na toj sudbinskoj stazi mogu nam
biti vrijedna vodilja", kazao je Izetbegoviæ.
Predsjedatelj Bevanda ustvrdio je da je Ivan Pavao II. "bio tu
s nama i uz nas" kada je u BiH bilo najteže te je kazao da
"najmanje što smo mogli i što možemo je da mu na ovaj
naèin zahvalimo i da se prisjetimo onih koji su bili s nama".
Ujedno je zahvalio i èestitao svima koji su tome pridonijeli,
kao i Svetoj Stolici za sve dosad uèinjeno za BiH. Podsjetio
je na jedan dio onoga što je papa Ivan Pavao II. izrekao
prigodom svoga posjeta u travnju 1997. godine kada je
kazao da "ljudi ovoga podruèja žele izgraðivati društvo mira
èiji èlanovi priznaju Boga kao gospodara i Oca sviju".
Potom je uime HKD Napredak i u svoje ime okupljene
pozdravio predsjednik Napretka mons. prof. dr. Franjo Topiæ
koji je, izmeðu ostaloga, podsjetio na osnovne podatke iz
života pape Wojtyle. Izrazio je nadu da æe Ivan Pavao II. biti
zagovornik da se njegove ideje: ljubavi prema svakom
èovjeku,
ekumenizma
i
dijaloga,
praštanja
i
18
7. svibnja 2014. broj 18/2014
ika
sporazumijevanja sve više ostvaruju u "ovoj kompliciranoj
ali lijepoj zemlji".
Obraæajuæi se predstavnicima vlasti, podsjetio je da taj Papa
prigodom pohoda Banjoj Luci poruèio da buduænost BiH
ovisi o njenim žiteljima. "Ovisi od svih i svakoga od nas ali
prije svega od onih koji imaju vlast i koji odluèuju o
funkcioniranju ove zemlje", kazao je mons. Topiæ. Takoðer
je izrazio mišljenje da zajedništvo iskazano prisustvovanjem
toj sveèanosti ima "ogromno znaèenje ne samo za katolike
nego i za sve stanovnike Bosne i Hercegovine".
Nakon toga je na video-ekranu uslijedio isjeèak iz Papina
oproštajnog govora iz sarajevske zraène luke godine 1997.
Nuncij Pezzuto zatim je kazao kako se Sveta Stolica vrlo
rado pridružuje gesti dubokog poštovanja prema sv. Ivanu
Pavlu II. koji je, kako je ustvrdio, Vrhbosanska nadbiskupija
ostvarila podizanjem spomenika neposredno nakon njegove
kanonizacije. "Ovim kipom, sveti Papa æe moæi nastaviti
svoju misiju, ne samo kao uèitelj vjere, nego kao i uèitelj
života", kazao je nuncij Pezzuto, izrazivši želju Svete Stolice
da æe spomenik svim prolaznicima biti poticaj da se otvore i
inspiriraju u osobnom i zajednièkom životu kroz poruku
mira, solidarnosti, bratstva i tolerancije, tj. vrijednosti koje
su bile kljuène toèke mjesta i plodnog pontifikata sv. Ivana
Pavla II.
Autor spomenika akademik Hrvoje Urumoviæ zahvalio je
predstavnicima Napretka i Vrhbosanske nadbiskupije, a
osobito kardinalu Puljiæu te izrazio nadu da æe njegovo djelo
u srcima svih Sarajlija i svih posjetitelja, pri pogledu na
spomenik buditi "samo lijepa sjeæanja i uspomene na posjet
toga velikog èovjeka i sada sveca".
Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljiæ na poseban je
naèin zahvalio svim dobroèiniteljima i svima koji su
sudjelovali svojim prilozima. Zahvalnost je izrazio i
organizatorima susreta, od Odbora i suradnika iz Napretka, a
na poseban naèin govornicima i svima koji su tom prigodom
uputili lijepe rijeèi.
Takoðer, zahvalio je i medijima koji su, kako je istaknuo,
pokazali spremnost da stvore pozitivno ozraèje. Rijeèi
zahvale uputio je i vjerskim predstavnicima što su podržali
inicijativu, poèevši od Meðureligijskog vijeæa, a posebno
reis-ul-ulemi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
Huseinu Kavazoviæu, jer mu je dan ranije osobno došao
èestitati i izraziti podršku. Zahvalio je potom i graðanima
Sarajeva i èestitao im taj dan i dogaðaj.
Uslijedila je središnja ceremonija otkrivanja i blagoslova.
Spomenik su otkrili kardinal Puljiæ i mons. Topiæ te
predstavnici Napretkovih stipendista Kristina Kneževiæ i
Vedran Koturiæ kao i predstavnici Nadbiskupijskog centra za
pastoral mladih "Ivan Pavao II." Ivana Klaèar i Jerko
Grubišiæ. Puhaèki orkestra Hrvatskog kulturno-umjetnièkog
društva Seljaèka sloga iz Trebižata kod Èapljine svirao je
skladbu "Krist na žalu", koju je skladao upravo Ivan Pavao II.
U ožujku 2009. godine objavljen je meðunarodni natjeèaj za
idejno rješenje spomenika. Prijavilo se 20 autora iz nekoliko
zemalja. Žiri je jednoglasno odabrao najbolji rad idejno
rješenje mladog akademskog kipara Hrvoja Urumoviæa,
roðenog u Sarajevu 1976. godine, a nastanjenog u Zagrebu.
Urumoviæev kip prikazuje uspravnu figuru Pape u
meditativnoj molitvi. Spomenik je visine 2,92 metra, izraðen
je od siluminija i izliven je u ljevaonici Likovne akademije u
Zagrebu.
.
ika
Dan mladih Subotièke biskupije
Subotica, 3.5.2014. (IKA) - Tradicionalni Dan mladih
Subotièke biskupije okupio je u subotu 3. svibnja u Baèu
180 mladih iz raznih župa biskupije. Na poèetku susreta u
crkvi Sv. Pavla okupljene mlade pozdravio je Marijan
Vukov, povjerenik za pastoral mladih Subotièke biskupije te
zahvalio župniku domaæinu Josipu Štefkoviæu, animatorima
i svima koji su sudjelovali u organizaciji susreta. Predavanje
je održao mons. Andrija Anišiæ, urednik hrvatskog programa
Radio Marije Srbije. Na temelju poruke pape Franje za
ovogodišnji Svjetski dan mladih a što je bila i tema susreta
Dana mladih u Baèu, mons. Anišiæ protumaèio je pojam
blaženstva. Istaknuo je "revolucionarnu snagu" Isusovih
blaženstava te èovjekovu iskonsku èežnju za sreæom.
Osobito se zadržao na Papinoj tvrdnji: "Da bi bili sretni
potrebna je hrabrost". Predavaè je takoðer objasnio što znaèi
biti "siromah duhom", ukazujuæi na dva velika takva
siromaha: Abrahama i Mariju, te je zakljuèio tumaèenjem
Isusova obeæanja da Kraljevstvo nebesko pripada upravo
siromasima duhom ali i onima koji su progonjeni zbog
Isusova imena. Papinim rijeèima pozvao je mlade da budu
borci protiv "rasipanja" te ih je potaknuo da u radu u
skupinama posebno obrade onaj dio Papine poruke koji
govori o potrebi da mladi budu "slobodni od materijalnih
stvari" kao i da budu hrabri "biti umjereni". Zatim da
razgovaraju o promjeni svog odnosa prema siromašnima, jer
oni su "konkretna prigoda da susretnu Krista, da dotaknu
njegovo ispaæeno tijelo" te napokon da razmotre kako mogu
"uèiti od siromaha", jer siromasi "nas mogu mnogo nauèiti o
poniznosti i pouzdanju u Boga". Nakon predavanja mladi su
se podijelili u sedam skupina s kojima su radili animatori, a
u jednoj od tih skupina bili su ovogodišnji krizmanici s
kojima je posebno razgovarao katedralni župnik mons.
Stjepan Beretiæ.
Nakon zajednièkog ruèka mladi su na livadama kod drevne
baèke tvrðave imali rekreaciju i druženje a susret je završio
misom koju je predvodio subotièki biskup Ivan Penzeš u
zajedništvu s desetak sveæenika.
11.380 km do Banje Luke u èast sv. Ivana Pavla II.
Biciklistima se pridružio i biskup Franjo Komarica koji je tu
meðunarodnu biciklijadu nazvao porukom mira i ukazivanja
na znaèajne vrijednosti èovjekoljublja
Banja Luka, 4.5.2014.
(IKA/TABB) - U povodu
kanonizacije pape Ivana Pavla II. Misijska europska
inicijativa "Kristov stol" iz Zagreba, organizirala je od 30.
travnja do 4. svibnja "Marija Zvijezda - Meðunarodnu
biciklijadu sv. Ivana Pavla II." s krajnjim ciljem u Banjoj
Luci. Bicikli su krenuli iz sedam smjerova, tj. gradova i
marijanskih svetišta koja je pohodio sv. papa Ivan Pavao II.,
prigodom svojih pet pastoralnih pohoda republikama
Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (Osijek, Zagreb, Rijeka,
Zadar, Split, Dubrovnik i Sarajevo). Geslo biciklijade bilo
je: "Proljeæe vjere - za mir, suživot i napredak u istini,
pravdi, ljubavi i slobodi", a uzeto je od rijeèi sv. pape Ivana
Pavla II. izgovorenih u Banjoj Luci 2003. i Sarajevu 1997.
godine.
Biciklisti s najudaljenije dubrovaèke trase duge 450 km
krenuli su veæ 30. travnja iz dubrovaèke luke Gruž. Biciklisti
sa svih sedam trasa putovali su do Banje Luke dva odnosno
tri dana po etapama, na nekim etapama i po kišovitom
vremenu. Duž putovanja gostoprimstvo su im iskazivali
pojedini samostani i župni uredi. Cilj svih biciklista bio je u
subotu 3. svibnja oko podne Franjevaèki samostan na
Petriæevcu, gdje je papa Ivan Pavao II. slavio misu prigodom
apostolskog pohoda Banjoj Luci i BiH, 22. lipnja 2003. i
Crkva u Hrvata
proglašenja blaženim Ivana Merza.
Veæ nakon podne prvi su na cilj iz smjera Podmilaèja stigli
zajedno biciklisti splitske, dubrovaèke i sarajevske trase koji
su krenuli iz Solina, te od dubrovaèke i sarajevske katedrale.
Potom su iz smjera Prijedora stigli biciklisti zagrebaèke i
rijeèke trase, koji su krenuli iz Marije Bistrice, odnosno
Trsata. Na njihovu veliku radost u banjoluèkom prigradskom
naselju Tunjice – u blizini svoje rodne kuæe u Novakoviæima
- na biciklu im se prikljuèio i banjoluèki biskup Franjo
Komarica, koji ih je dopratio do samostana na Petriæevcu.
Nedugo zatim pristigli su iz smjera Bosanske Gradiške i
biciklisti osjeèke trase, koji su krenuli iz Aljmaša.
Bicikliste su ispred Franjevaèkog samostana na Petriæevcu
uz pjevanje duhovnih pjesama doèekali mladi iz Banje Luke,
zajedno s domaæim župnikom i gvardijanom fra Ivom
Orlovcem te sveæenicima i ðakonima. Vidno radostan biskup
Komarica rekao je da je to dragocjeni dar ne samo
katolicima, veæ i drugim žiteljima Banje Luke, istièuæi da je
to poruka mira i ukazivanja na znaèajne vrijednosti
èovjekoljublja. Pozdravio je ideju organizatora i spremnost
biciklista, njihovu žrtvu, trud i ljubav prema vrednotama
koje je papa Ivan Pavao zastupao, istièuæi da zaslužuju svako
divljenje.
"Sportaši inaèe u mnogo èemu prednjaèe u plemenitom
stavu i prema životu, zajedništvu i druženjima i nekim
vrijednostima koje su danas popularne kao samoodricanje,
žrtva i ljubav prema prirodi koja nam je dana na èuvanje, i
prema drugim ljudima koje žele susretati i prenositi nam
svoje poruke, a to je mirotvorstvo i istinsko èovjekoljublje",
istaknuo je biskup Komarica.
Nakon molitve u privremenom bogoslužnom prostoru te
kraæeg obraæanja župnika i gvardijana fra Ive Orlovca, svi su
biciklisti – njih tridesetak, predvoðeni biskupom Komaricom
na biciklu - nastavili vožnju još oko pet kilometara glavnom
banjoluèkom ulicom, kroz samo središte grada do mjesta
gdje su bili smješteni tijekom svoga boravka u Banjoj Luci.
U veèernjim satima biciklisti su se okupili na misi u
katedrali, pohodili kapelu Bl. Ivana Merza, a zatim poslušali
kratko izlaganje o katedrali od rektora preè. Ivana Pere
Grgiæa. U prostorijama Biskupskog ordinarijata prireðen je
zatim prigodan program u èast biciklista. Na program je
pristigla i inicijatorica biciklijade – predsjednica udruge
"Kristov stol" Drina Æavar, koja je u prijepodnevnim satima
u Zagrebu priredila Obiteljsku biciklijadu sv. Ivana Pavla II.
Svim biciklistima uruèena su priznanja i podijeljene nagrade.
Iznesen je zanimljiv podatak da su svih 36 biciklista,
sudionika te biciklijade iz sedam smjerova napravili
sveukupno 11.380 km do Banje Luke. Najstariji meðu njima
su bili Željko Magdiæ (1957) iz Ogulina i Ivan Begiæ iz
blizine Okuèana, a najmlaði je Josip Grguriæ (1998).
Voditelji etapa su iznijeli svoje dojmove a zatim je
nastavljeno radosno druženje uz pjesmu.
U nedjelju 4. svibnja biskup Komarica predvodio je u
katedrali Sv. Bonaventure misno slavlje na kojem su
biciklisti prinijeli darove koje su nosili iz svetišta odakle su
pošli. Biskup je još jednom zahvalio organizatoru i
suradnicima te jedinstvene manifestacije kršæanske
solidarnosti i ljubavi prema svetom papi Ivanu Pavli II. Na
kraju mise se nazoènima obratila i predsjednica Udruge
Æavar.
Nakon misnog slavlja i okrjepe u Ordinarijatu biciklisti su
zajedno s biskupom Komaricom posjetili trapistièki
samostan "Marija Zvijezda". Tu su se najprije pomolili pred
slikom "Gospe – Majke svih naroda" i èuli od priora o.
Zvonke Topiæa o sadašnjosti i prošlosti te nekoæ znamenite i
najveæe trapistièke opatije. Obišli su i pravoslavni Saborni
hram Krista Spasitelja.
7. svibnja 2014. broj 18/2014
19
Inozemne vijesti
ika
Inozemne vijesti
Nogometaši imaju veliku odgovornost za sliku o sportu
Vatikan, 2.5.2014. (IKA) - Nogometaši i njihovi sportski
menadžeri imaju veliku društvenu odgovornost. Rijeèi su to
pape Franje kojima se u petak 2. svibnja obratio
profesionalnim igraèima dvaju talijanskih prvoligaških
klubova, Napolija i Fiorentine, kao i izaslanstvu talijanskoga
nogometnog saveza Federcalcio, koje je primio u
audijenciju. Novac ne smije vladati sportom, upozorio je
Papa. "Danas se nogomet kreæe na velikom poslovnom
polju, zbog reklama, televizije itd. Ali gospodarski èimbenici
ne smiju prevladavati nad sportskima, jer inaèe æe sve
zatrovati, bilo na meðunarodnoj, nacionalnoj ili na mjesnoj
razini", rekao je Papa. Zato je važno suprotstaviti se
"odozgor", kako bi se dogaðanjima vratilo "sportsko
dostojanstvo". "U tome vi nogometaši imate veliku
odgovornost. Vi ste u središtu pozornosti, a jako puno
mladih vam se divi. Budite toga svjesni i ne zaboravite da
vaše ponašanje ima odjeka, kako u dobrom tako i u lošem.
Budite uvijek istinski sportaši", rekao je zaljubljenik u sport,
Sveti Otac iz Argentine, kako je prenio Radio Vatikan. Sam
sport ima visoku odgojnu vrijednost i može puno utjecati na
èovjekov rast, nastavio je Papa. Rijeè je o osobnom i o
društvenom rastu, o skladu tijela i duha, o solidarnosti i
poštovanju. "Kao djeèak èesto sam išao na stadion i imam
lijepe uspomene. To su bili radosni trenuci nedjelje
provedene sa èlanovima obitelji. Želio bih da nogomet i
drugi jako popularni sportovi opet zadobiju dimenziju
slavlja", rekao je papa Franjo, koji je veæ dugi niz godina
poèasni èlan argentinskog kluba "Atletico San Lorenzo de
Almagro". Na kraju je Papa nogometašima još poželio "lijep
sportski festival", jer se u subotu 3. svibnja popodne igra
finale talijanskog kupa.
Fokus na transparentnost i na siromašne
Papa primio èlanove Vijeæa za ekonomiju, rekavši im da
reforma Rimske kurije nije lagan zadatak te zahtijeva
hrabrost i odluènost
Vatikan, 2.5.2014. (IKA) - Papa Franjo prvi je put u petak
2. svibnja primio novo vatikansko Vijeæe za ekonomiju, na
èelu s kardinalom Reinhardom Marxom. Sveti Otac ih je
pozvao na transparentnost u upravljanju, uvijek imajuæi u
vidu siromašne i najpotrebitije. U bavljenju vlastitim
dobrima, Crkva nikada ne smije izgubiti iz vida svoje
evanðeosko poslanje. "S toga puta ne smijemo skrenuti",
rekao je papa Franjo. Reforma Rimske kurije nije lagan
zadatak te zahtijeva hrabrost i odluènost, istaknuo je Papa.
No to je potrebno kako bi Kurija mogla bolje ispunjavati
svoje služenje sveopæoj Crkvi. Temeljnu važnost u tome ima
Vijeæe za ekonomiju, èija je dužnost nadzirati gospodarsko
upravljanje te pratiti djelovanje struktura u Vatikanu, èijim
radom koordinira münchenski kardinal Marx. Vijeæe,
sastavljeno od osam kardinala i sedmero laika iz cijelog
svijeta, bit æe ogledalo sveopæe Crkve, rekao je papa Franjo.
"Laici su punopravni èlanovi novog Vijeæa. Oni nisu èlanovi
drugog reda, svi su na istoj razini", istaknuo je Papa, rekavši:
"Želim vam dobar posao i puno vam zahvaljujem za to što
radite i što æete uèiniti". Papa Franjo osnovao je Vijeæe za
ekonomiju u veljaèi, zajedno s Tajništvom za ekonomiju.
Zadatak je Vijeæa pratiti i savjetovati Tajništvo za ekonomiju
kao središnju i uglavnom neovisnu vatikansku instituciju za
financijska pitanja. Njegove konkretne ovlasti još nisu
odreðene.
20
7. svibnja 2014. broj 18/2014
Papa posjetio buduæe diplomate Svete Stolice
Vatikan, 2.5.2014. (IKA) - Struènjak za mjesto na kojemu
obavlja svoju službu, više sposoban za bratstvo s drugim
sveæenicima, nego za ambicije, èovjek molitve koji u Bogu
traži rijeè koju treba reæi, i gestu koju treba uèiniti, tim je
rijeèima papa Franjo ocrtao diplomata Svete Stolice, tijekom
privatnoga pohoda Papinskoj crkvenoj akademiji u petak 2.
svibnja. Susret je završio veèerom sa zajednicom te
akademije, koja ove godine ima 29 sveæenika iz 16 zemalja,
sa èetiri kontinenta, prenosi Radio Vatikan. Nakon Veèernje
koju je predvodio u kapeli, papa Franjo zadržao se u
razgovoru sa sveæenicima, koji je bio u obliku pitanja i
odgovora.
U razgovoru je spomenut i naèin života u nuncijaturama.
Potrebno je, napomenuo je meðu ostalim Papa, da papinski
predstavnici njeguju ozraèje bratstva s biskupima u
zemljama u kojima žive.
25. obljetnica Pastoralnog foruma
Dosad dodijeljeno oko 110 stipendija studentima –
biskupijskim i redovnièkim sveæenicima, redovnicama i
laikinjama i laicima iz Istoène i Srednje Europe, koji su u
Beèu bili na doktoratu, habilitaciji ili su pak sudjelovali na
drugim projektima
Beè, 3.5.2014. (IKA) - Pastoralni forum – udruga za
podupiranje Crkava u Istoènoj i Srednjoj Europi sa sjedištem
u Beèu, proslavio je 2. i 3. svibnja 25. obljetnicu postojanja.
Nastanak Pastoralnog foruma osmišljen je vizionarskim
pothvatom i pastoralnom orijentacijom prof. ddr. Paula
Michaela Zulehnera uz potporu pok. beèkog kardinala
Franza Königa na Katolièkome bogoslovnom fakultetu
Sveuèilišta u Beèu 1989., na kojem je prof. Zulehner
preuzeo Katedru pastoralne teologije 1984. godine.
Bilo je to vrijeme demokratskih promjena u zemljama
Istoène i Srednje Europe i razmišljalo se kako pomoæi
Crkvama na tom podruèju. Ponajbolji naèin pritom, kako je
istaknuo prof. Zulehner, bilo je ulaganje u ljude, a ne u
obnovu crkvenih objekata. Cilj je takve potpore bio u tome
da se studenti nakon završenog studija vrate u svoje zemlje i
tamo budu od pomoæi, što ih je veliki broj i uèinio te su
danas aktivni na raznim podruèjima tamošnjeg crkvenog i
društvenog života. Tako je potporom Pastoralnog foruma
dosad dodijeljeno oko 110 stipendija studentima –
biskupijskim i redovnièkim sveæenicima, redovnicama i
laikinjama i laicima iz Istoène i Srednje Europe, koji su u
Beèu bili na doktoratu, habilitaciji ili su pak sudjelovali na
drugim projektima Pastoralnog foruma. Meðu njima je i
petnaest stipendista Pastoralnog foruma iz republika
Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji su završili doktorski
studij ili još studiraju u Beèu. Projekte Pastoralnog foruma
financijski podupiru razne crkvene i društvene organizacije i
udruge te pojedinci, kojima je prof. Zulehner od srca
zahvalio i bez èije se pomoæi ne bi mogli ostvariti tako
brojni projekti Pastoralnog foruma.
Veliki broj korisnika stipendija Pastoralnog foruma i drugih
uglednih gostiju, okupio se 2. i 3. svibnja u "Kardinal König
Haus" u Beèu na sveèanoj proslavi 25. obljetnice
Pastoralnog foruma. Sve je na poèetku pozdravio prof. ddr.
Zulehner, a kasnije su sudionici u radu po skupinama
svjedoèili o svom pozitivnom iskustvu studija u Beèu. U
programu sveèanog èina proslave prof. ddr. Zulehner
govorio je o nastanku i povijesnom presjeku Pastoralnog
Inozemne vijesti
ika
foruma, koji je pritom istaknuo veliku potporu kardinala
Königa, a i kardinala Miloslava Vlka, umirovljenoga
praškog nadbiskupa, koji je takoðer sudjelovao u proslavi.
Prigodnu rijeè uputio je i kardinal dr. Christoph Schönborn,
beèki nadbiskup, koji takoðer podupire Pastoralni forum, te
poznati bivši austrijski politièar ddr. Erhard Busek. Dr.
Veronika Prinz-Filipova upoznala je okupljene sa studijskim
programom Pastoralnog foruma. Prigodnu rijeè uputio je i
prof. dr. Ludger Schweinhorst-Schönberger, voditelj
doktorskog studija na KBF-u u Beèu. O dosadašnjem
projektu provedbe istraživaèkih studija i što bi u tom smislu
trebalo dalje èiniti, govorio je prof. Andras Mate-Toth. Sve
je bilo popraæeno glazbenim beèkim ugoðajem.
Slavlje je nastavljeno i u subotu 3. svibnja predavanjem
poznatog èeškog sociologa, filozofa religije i teologa
Tomaša Halika o nadi u postoptimistiènom vremenu, kojemu
æe 15. svibnja u Londonu biti uruèena Templeton nagrada za
iznimna postignuæa na podruèju znanosti i religije, koja
ukljuèuje oko 1.300.000 eura. Sveèano zahvalno misno
slavlje predvodio je kardinal Vlk uz koncelebraciju prof. ddr.
Zulehnera i Tomaša Halika te više sveæenika, uglavnom
stipendista Pastoralnog foruma. Misno slavlje uvelièao je
puhaèki orkestar Rohrau i crkveni zbor Bruck an der Leitha.
Na kraju misnog slavlja prof. ddr. Zulehneru je uime svih
stipendista zahvalila dr. Teresa Kowalczyk iz Poljske.
Papa Franjo: Širom otvorite vrata Kristu
Vatikan, 3.5.2014. (IKA) – U najnovijoj poruci koju je
uputio putem Twittera u subotu 3. svibnja papa Franjo
ohrabruje "Ne bojte se širom otvoriti vrata Kristu".
Papa slavio misu zahvalnicu za kanonizaciju Ivana Pavla
II.
Misa s vjernicima zajednice Poljaka u Rimu - Prije povratka
u Vatikan papa Franjo razgovarao je sa skupinom
beskuænika
Rim, 4.5.2014. (IKA) – Papa Franjo svog je prethodnika
Ivana Pavla II. (1978.-2005.) tjedan dana nakon kanonizacije
opet s poštovanjem nazvao velikim nasljednikom apostola
Petra i sinom poljskog naroda. "U trenucima malodušnosti,
kad je sve izgledalo izgubljeno, on nikada nije gubio nadu,
jer su njegova vjera i nada bile èvrsto utemeljene na Bogu",
rekao je papa Franjo u nedjelju 4. svibnja, slaveæi misu
zahvalnicu u crkvi Sv. Stanislava, u središtu zajednice
Poljaka u Rimu. Kao Petar i poljski Papa uvijek je bio
usidren u Isusu Kristu.
Sveti Otac pozvao je vjernike da slijede primjer Ivana Pavla
II. On je teške kušnje svog naroda osjetio na vlastitoj koži,
dodao je papa Franjo. Ali put do slave vodi preko patnje
križa. "Mi smo putnici, ali nismo lutalice. Na putu smo, ali
znamo kamo idemo", rekao je Papa. Ivan Pavao II. ljudima
je pokazao da su hodoèasnici koji idu uskrsnuæu ususret.
Na kraju mise župnik Pawel Ptasznik Papi je darovao sliku
"Božjeg milosrða". Prije povratka u Vatikan papa Franjo
razgovarao je sa skupinom beskuænika, o kojima tamošnja
župna zajednica vodi brigu.
Crkva San Stanislao u središtu Rima nazvana je po poljskom
nacionalnom svecu. Karol Wojtyla, još dok je bio krakovski
nadbiskup, posjetio ju je oko 80 puta. Prema podacima župe,
u glavnome talijanskom gradu živi oko 20.000 Poljaka.
.
Papa o pravim i pogrešnim razlozima nasljedovanja
Krista
Puno ih ima kojima Crkva služi da se doèepaju vlasti Papina propovijed na misi u Domu Sveta Marta
Vatikan, 5.5.2014. (IKA) - U Crkvi ima osoba koje slijede
Isusa zbog ispraznosti, želje za vlašæu ili zbog novca. Neka
nam Bog udijeli milost da ga slijedimo iz ljubavi, molio je
papa Franjo tijekom mise u kapeli Doma Sveta Marta 5.
svibnja.
Govoreæi o ulomku iz Evanðelja u kojem Isus kori narod što
ga traži jer se nasitio kruhom i ribom, Papa je rekao da se
trebamo upitati ne slijedimo li Isusa iz koristoljublja.
Grešnici smo, stoga u nasljedovanju Isusa uvijek trebamo
ponešto odstraniti; truditi se da ga nasljedujemo iz ljubavi.
Papa je naveo neka ponašanja koja nisu dobra u
nasljedovanju Isusa i u traženju Boga. To je u prvom redu
taština, a ponajviše se zamjeæuje kod onih koji dijele
milostinju ili poste samo zato da ih se vidi, rekao je Sveti
Otac, a prenosi Radio Vatikan.
Ti su upravitelji željeli da ih se vidi, sviðalo im se – kako se
obièava reæi – šepiriti se, poput paunova. Tako su se
ponašali. A Isus kaže: Ne, ne, taština ne èini dobro. I mi
ponekad èinimo nešto kako bismo se pokazali, iduæi za
taštinom. Taština je opasna jer vodi u oholost. A ja se pitam:
kako ja slijedim Isusa? Èinim li dobro kriomice ili samo zato
da bih se pokazao, upitao je papa Franjo.
Govoreæi o sveæenicima pastirima, Papa je rekao da tašti
pastir Božjem narodu ne èini dobro: može biti sveæenik i
biskup, ali ne slijedi Isusa, ako mu se sviða ispraznost; Isus
kori one koji žude za vlašæu. Neki slijede Isusa, ali ne
sasvim svjesno, jer zapravo traže vlast, ustvrdio je Papa.
Zoran je primjer Ivana i Jakova, Zebedejevih sinova, koji
mole Isusa da u Božjem kraljevstvu jedan bude prvi
ministar, a drugi doministar. I u Crkvi ima laktaša i alpinista!
Puno ih ima, kojima Crkva služi da se doèepaju vlasti. Ali
ako ti se sviða penjanje onda poði na sjever i bavi se
alpinizmom: to ti je zdravije! Nemoj se dolaziti u Crkvu
propinjati. Isus kori uspinjaèe koji teže vlasti, ustvrdio je
Sveti Otac.
Uèenici su se nakon silaska Duha Svetoga promijenili. Ali
grijeh nije nestao iz našega života i stoga bi bilo dobro pitati:
Kako nasljedujem Isusa; poradi njega samoga, sve do križa,
ili tražim vlast, pa se služim Crkvom, zajednicom, župom i
biskupijom da se domognem vlasti, primijetio je Papa.
S pravoga puta odvodi i novac. Oni koji zbog novca idu za
Isusom, nastoje iskoristiti župu, biskupiju, kršæansku
zajednicu, bolnicu ili kolegij… U prvoj kršæanskoj zajednici
bila je ista napast: Šimun (Mag), Ananija, Safira… Ta je
napast prisutna od samih poèetaka zajednice, a svi
poznajemo navodno "dobre katolike", prijatelje i
dobroèinitelje Crkve, poneke èak i s crkvenim odlièjima. A
potom se otkrije što su sve èinili: samo ih je novac zanimao.
Predstavljali su se kao dobroèinitelji Crkve, a bili su pravi
špekulanti, obogatili su se na raèun Crkve; uzimali su veliki
novac i ne baš uvijek èist, primijetio je Papa.
Zakljuèujuæi propovijed, Papa je pozvao da molimo Boga da
nam udijeli Duha Svetoga da možemo neporoèni iæi za
Njim; samo Njega slijediti, bez taštine, èežnje za vlašæu ili
za novcem.
.
7. svibnja 2014. broj 18/2014
21
Inozemne vijesti
Budite svjedoci evanðeoskoga bratstva i na podruèju
javnoga života
Papin govor burundijskim biskupima
Vatikan, 5.5.2014. (IKA) - Budite svjedoci evanðeoskoga
bratstva i na podruèju javnoga života, u zemlji koja je još
uvijek ranjena strašnim sukobima nedavne prošlosti,
istaknuo je papa Franjo u govoru koji je 5. svibnja predao
burundijskim biskupima, primivši ih u prigodi njihova
pohoda "ad limina".
Nakon što je rat nauèio mrziti, mir se može vratiti ako netko
ponovno posije sjeme bratstva, oèevidnost je koju je Sveti
Otac istaknuo odmah na poèetku govora, dok – primjeæujuæi
da duboke rane, prouzroèene nasiljem i krajnjim
siromaštvom, još uvijek krvare – od burundijskih biskupa
traži da u savjesti ljudi snažno ukorijene Evanðelje, jedino
koje može povesti ljude prema bratskoj ljubavi i praštanju.
Crkva si stoga, u vidiku pomirenja, ima uzeti sav potreban
prostor za dijalog na društvenom i politièkom podruèju.
Posebno ima biti otvoreno suoèavanje s burundijskim
vlastima, koje su prve kojima je potrebno vaše
svjedoèanstvo vjere i vaš hrabri navještaj kršæanskih
vrijednosti.
Sveæenike, sposobne za sve to, valja odgajati na
odgovarajuæi naèin od samoga poèetka, i u svakom ih
sluèaju podupirati u službi. Svaki sveæenièki poziv, ponovio
je Papa, ima se oslanjati na èetiri èvrsta temelja, odnosno na
intelektualni, duhovni, ljudski i pastoralni odgoj. Sveæenici
æe tijekom svojega života u svojim svakodnevnim odnosima
nositi Evanðelje, stoga u sveæenièkoj službi administrativni
vidik ne bi smio prevladati nad pastoralnim, istaknuo je
Sveti Otac navodeæi rijeèi iz apostolske pobudnice
"Evangelii gaudium" te dodao kao ni sakramentalizacija bez
drugih oblika evangelizacije.
Danas su, primijetio je Papa a prenosi Radio Vatikan, zvanja
krhka; stoga mlade na njihovu putu valja vrlo pozorno
podupirati. Njihovi odgojitelji trebaju biti sveæenici koji su
pravi primjeri radosti i sveæenièkoga savršenstva; oni im
imaju biti blizu i sudjelovati u njihovu životu, te ih uistinu
slušati kako bi ih upoznali i što bolje vodili. Osim za
posveæene osobe, jednaku je skrb papa Franjo zatražio i za
laike, kao i za mlade u Burundiju. U svijetu koji je u
razdoblju sekularizacije, novim je naraštajima potrebno
pružiti istinsko viðenje života, društva, i obitelji. Stoga je
vrlo važno uèiniti sve moguæe kako bi odgoj u katolièkim,
ali i drugim školama, bio prožet kršæanskim vrijednostima.
Papa švicarskim gardistima: Budite postojani u vjeri,
velikodušni u ljubavi
Vatikan, 5.5.2014. (IKA) - Budite postojani u vjeri,
velikodušni u ljubavi prema osobama koje sretnete, rekao je
papa Franjo švicarskim gardistima koje je zajedno s
njihovim obiteljima primio 5. svibnja u audijenciju, u
prigodi blagdana Švicarske garde, koji se slavi u spomen na
147 gardista koji su 6. svibnja 1547. godine poginuli braneæi
papu Klementa VII. Prisjeæajuæi se dogaðaja u kojem su
izginuli prethodnici Švicarske garde, koju je papa Julije II.
ustanovio godine 1506., Papa je rekao da se društveni i
crkveni kontekst u odnosu na ono doba vrlo promijenio, ali
èovjeèje je srce, i njegova sposobnost da bude odvažno i
vjerno, kako glasi vaše geslo, ostalo isto, primijetio je Papa.
Vaša je služba, nastavio je Papa, istinsko svjedoèenje
odanosti važnoj i zahtjevnoj zadaæi, u posebnom vremenu i
prostoru, u gradu-muzeju kao što je Rim, stjecištu turista i
hodoèasnika iz cijeloga svijeta. I vi ste u tom kretanju
povijesti i osobnih povijesti, sa svojom posebnom službom,
22
7. svibnja 2014. broj 18/2014
ika
pozvani na vedro i radosno svjedoèenje kršæanske vjere
svima koji dolaze u Vatikan vidjeti Papu i baziliku Svetoga
Petra, ustvrdio je Sveti Otac.
Stoga intenzivno živite svoje dane! Budite postojani u vjeri i
velikodušni u ljubavi prema svima koje sretnete, potaknuo je
Papa te podsjetio na stotu obljetnicu odore švicarske garde,
koja privlaèi pozornost mnogih, a poznata je u cijelom
svijetu. Ne treba odora biti ono što privlaèi druge, nego onaj
tko odoru nosi svojom susretljivošæu i ljubavlju prema
svima, ustvrdio je papa Franjo.
Osvrnuvši se na život Švicarske garde, Papa je istaknuo
važnost zajednièkoga života, dijeljenja radosnih trenutaka i
pozornosti prema onima koji su u teškoæama, a treba im
ohrabrenje i prijateljstvo. Dragi gardisti, svaki dan izbliza
mogu osjetiti vašu odanost i zauzimanje, stoga sam vam vrlo
zahvalan, zakljuèio je Sveti Otac.
Govor predstavnika Svete Stolice na Konvenciji UN-a
protiv muèenja
Sveta Stolica Konvenciju vidi kao valjani instrument za
borbu protiv nedjela koja duboko vrijeðaju ljudsko
dostojanstvo
Vatikan, 5.5.2014. (IKA) - Sveta Stolica zauzima se u borbi
protiv muèenja, s prvotnom namjerom zaštite nepovredivih
prava svake ljudske osobe, kazao je nadbiskup Silvano
Maria Tomasi u Ženevi, na 52. zasjedanju Odbora
Ujedinjenih naroda o Konvenciji protiv muèenja, a prenosi
Radio Vatikan. Sveta Stolica Konvenciju vidi kao valjani
instrument za borbu protiv nedjela koja duboko vrijeðaju
ljudsko dostojanstvo. Nadbiskup Tomasi nadalje je rekao da
izaslanstvo koje predvodi cijeni Konvenciju kojoj je Vatikan
pristupio još godine 2002. te je upozorio na pogrešna
tumaèenja u pogledu djelovanja toga instrumenta, pozvavši
se na predviðenu Deklaraciju o tumaèenju, od trenutka
njezina usvajanja. Stalni promatraè Svete Stolice pri
Ujedinjenim narodima u Ženevi pokazao je da se Konvencija
u Vatikanu primjenjuje te su utoliko proizvoljne izjave koje
Svetu Stolicu poistovjeæuju s Crkvom, pogrešne. Takoðer se
istièe da Sveta Stolica nema jurisdikciju nad svakim èlanom
Katolièke Crkve, te su utoliko osobe koje žive u nekoj
drugoj zemlji podložne jurisdikciji legitimnih vlasti dotiène
zemlje. Državne su vlasti obvezne zaštititi, a kad je to
neophodno i protjerati osobe podložne njihovoj jurisdikciji.
Sveta Stolica na isti naèin vrši vlast nad onim osobama koje
žive u Državi-Gradu Vatikanu, sukladno vlastitim zakonima,
kazao je nadbiskup. Poštujuæi naèela autonomije i
suverenosti država, Sveta Stolica insistira na tome da
državna vlast koja ima legitimnu kompetenciju kao
odgovorni subjekt pravde djeluje sukladno zloèinima i
zlostavljanjima poèinjenima od strane osoba koje se nalaze
pod njezinom vlašæu. Svaki pojedinac, bez obzira na njegovu
pripadnost katolièkoj instituciji, podliježe zasebnoj državnoj
vlasti. Sveta Stolica želi da kod primjene Konvencije na sve
nove situacije, iste ostanu u domeni iste Konvencije. I to
stoga što se uvoðenjem novih tema, o kojima Konvencija ne
govori, zamuæuje prvotnu svrhu i cilj same Konvencije, te
time i zaštitu onih koji su stvarno zlostavljani i muèeni.
Postoji dakle opasnost ne samo da rad Odbora bude
neuèinkovit, nego i štetan, upozorio je nadbiskup Tomasi.
Nije propustio podsjetiti ni na brojne stavove i izraze
protivljenja muèenju, s najviših crkvenih instanci,
posredstvom uèiteljstva papa, nakon II. svjetskog rata. Sveta
Stolica promicala je, a i nadalje æe u najširem smislu
promicati, ljudske vrijednosti i prava, koji su neophodni
èimbenici za prijateljske odnose meðu narodima kao i za
svjetski mir.
Prilog dokumenti
ika
Prilog dokumenti
Dar razuma
Papina kateheza na opæoj audijenciji 30. travnja 2014.
Draga braæo i sestre, dobar dan! Nakon što smo
proanalizirali mudrosti, kao prvi od sedam darova Duha
Svetoga, danas želim skrenuti pozornost na drugi dar –
razum. Nije rijeè o ljudskoj inteligenciji, intelektualnoj
sposobnosti kojom možemo biti manje ili više obdareni.
Rijeè je naprotiv o milosti koju samo Duh Sveti može uliti i
koja osposobljava kršæanina da se izdigne iznad vanjskog
oblièja stvarnosti i pronikne dubine Božje misli i njegova
nauma spasenja.
Apostol Pavao, obraæajuæi se korintskoj zajednici, dobro
opisuje uèinke toga dara, to jest što dar razuma izvodi u
nama. Pavao kaže slijedeæe: "Što oko ne vidje, i uho ne èu, i
u srce èovjeèje ne uðe, to pripravi Bog onima koji ga ljube.
A nama to Bog objavi po Duhu" (1 Kor 2, 9-10). To oèito ne
znaèi da kršæanin može sve razumjeti ili do kraja poznavati
Božje naume: sve se to tek treba oèitovati u svoj svojoj
jasnoæi jednom kada se naðemo pred Božjim licem i budemo
doista jedno s njim. Ipak, kao što sama rijeè kaže, razum
omoguæuje "intus legere", "èitati iznutra": taj nam dar naime
pomaže shvatiti stvari na naèin na koji ih shvaæa Bog,
Božjim umom. Jer netko može shvatiti jednu ljudsku
situaciju pomoæu ljudskog razuma, razboritošæu. Ali shvatiti
neku situaciju u dubini, kao što je shvaæa Bog, uèinak je toga
dara. A Isus nam je htio poslati Duha Svetoga zato da imamo
taj dar, da svi možemo shvaæati stvari kako ih Bog shvaæa,
Božjim umom. Lijep je to dar što ga nam je Bog dao. To je
dar kojim nas Duh Sveti uvodi u prisnost s Bogom i èini nas
dionicima nauma ljubavi kojeg on ima s nama.
Jasno je dakle da je dar razuma tijesno povezan s vjerom.
Kada Duh Sveti prebiva u našemu srcu i prosvjetljuje naš
um, daje nam iz dana u dan napredovati u shvaæanju onoga
što je Gospodin rekao i uèinio. Sâm Isus je rekao svojim
uèenicima: poslat æu vam Duha Svetoga i on æe vam dati
shvatiti sve ono što sam vas uèio. Shvatiti Isusova uèenja,
shvatiti njegovu rijeè, shvatiti Evanðelje, shvatiti Božju rijeè.
Netko može èitati Evanðelje i nešto od toga shvatiti, ali ako
mi èitamo Evanðelje tim darom Duha Svetoga možemo
shvatiti dubinu Božjih rijeèi. I to je veliki dar, veliki dar za
kojeg svi moramo moliti, i to zajedno: Daj nam, Gospodine,
dar razuma!
Ima jedna epizoda iz Lukina Evanðelja koja vrlo dobro
izražava dubinu i snagu toga dara. Nakon što su svjedoèili
Isusovoj smrti na križu i njegovu ukopu, dvojica njegovih
uèenika, razoèarani i utuèeni, napuštaju Jeruzalem i vraæaju
se u svoje selo koje se zove Emaus. Na putu im se pridružuje
uskrsli Isus i poèinje razgovarati s njima, ali njihove oèi,
zastrte tugom i oèajem, nisu u stanju prepoznati ga. Isus
putuje s njima, ali su oni tako žalosni, tako oèajni, da ga ne
prepoznaju. Kada im Gospodin meðutim tumaèi Pisma kako
bi im pomogao shvatiti da je morao trpjeti i umrijeti da bi
nakon toga uskrsnuo, njihov se um otvara i u njihovu se srcu
ponovno budi nada (usp. Lk 24, 13-27). I to je ono što èini
Duh Sveti s nama: otvara nam srce, otvara ga da bolje
shvatimo Božje stvari, ljudske stvari, situacije, sve. Dar
razuma je važan za naš kršæanski život. Molimo Gospodina
da nam svima dadne taj dar da shvaæamo stvari koje se
dogaðaju na naèin na koji ih on shvaæa i da, prije svega,
shvatimo Božju rijeè u Evanðelju. Hvala!
Put za Emaus je simbol našeg hoda u vjeri
Papin nagovor uz molitvu Kraljice neba u nedjelju 4. svibnja
2014.
Draga braæo i sestre, dobar dan!
Evanðelje ove treæe vazmene nedjelje govori o uèenicima iz
Emausa (usp. Lk 24, 13-35). Rijeè je o dva Isusova uèenika,
koji, nakon njegove smrti i pošto je subota veæ minula,
napuštaju Jeruzalem i vraæaju se, tužni i utuèeni, prema
svome selu, koje se zove upravo Emaus. Na putu im se
pridružio Isus, ali ga oni nisu prepoznali.
Vidjevši ih tako žalosne on im je najprije pomogao shvatiti
da su Mesijina muka i smrt bili predviðeni Božjim naumom i
proreèeni u Svetom pismu; i tako je ponovno u njihovim
srcima zapalio vatru nade.
Tajanstveni èovjek je ostavio silno dubok dojam na dvojicu
uèenika te ga pozvaše da ostane tu veèer s njima. Isus je
prihvatio poziv i ušao s njima u kuæu. I kada je za stolom
blagoslovio kruh i razlomio ga, oni ga prepoznaše, ali on im
išèeznu s oèiju, ostavivši ih zaèuðene. Nakon što su
prosvijetljeni Rijeèju, prepoznali su uskrslog Isusa u
lomljenju kruha, tom novom znaku njegove prisutnosti.
Odmah osjetiše potrebu da se vrate u Jeruzalem, da
obavijeste ostale uèenike o tom svom iskustvu: da su susreli
živog Isusa i da su ga prepoznali u toj gesti lomljenja kruha.
Put za Emaus postaje tako simbol našeg hoda u vjeri: Sveto
pismo i euharistija su nezaobilazni elementi za susret s
Gospodinom. I mi èesto dolazimo na nedjeljnu misu sa
svojim brigama, svojim teškoæama i razoèaranjima… Život
nas katkad rani i mi odlazimo žalosni prema svom
"Emausu", okreæuæi leða Božjem naumu. Udaljavamo se od
Boga. Ali nas u liturgiji doèekuje Božja rijeè: Isus nam
objašnjava Pisma i od njegovih se rijeèi našim srcima
ponovno širi toplina vjere i nade, a u prièesti nam daje
snagu. Božja rijeè, euharistija. Proèitati svakoga dana
ulomak iz Evanðelja. Upamtite to dobro: proèitati svaki dan
ulomak iz Evanðelja, a nedjeljom iæi na prièest, primati
Isusa. Tako se dogodilo s uèenicima iz Emausa: prihvatili su
Rijeè; blagovali su razlomljeni kruh i od tužnih i utuèenih
uèenika postali su radosne osobe. Draga braæo i sestre, Božja
rijeè i euharistija nas ispunjavaju radošæu. Upamtite to
dobro! Kada si žalostan, uzmi Božju rijeè. Kada si
neraspoložen uzmi Božju rijeè i poði na nedjeljnu misu da se
prièestiš, da sudjeluješ u Isusovu otajstvu. Božja rijeè,
euharistija ispunjavaju nas radošæu.
Po zagovoru Presvete Djevice Marije, molimo da svaki
kršæanin, ponovno proživljavajuæi iskustvo uèenika iz
Emausa, osobito na nedjeljnoj misi, ponovno otkrije milost
preobražavajuæeg susreta s Gospodinom, s uskrslim
Gospodinom, koji je uvijek s nama. Ima uvijek jedna Božja
rijeè koja nam pokazuje pravi put nakon naših lutanja;
postoji uvijek jedan razlomljeni Kruh koji nam, kada smo
umorni i razoèarani, pomaže iæi naprijed na našem putu.
Nakon Kraljice neba
Draga braæo i sestre,
želim vas pozvati da povjerite Gospi situaciju u Ukrajini,
gdje ne prestaju napetosti. Situacija je teška. Molim s vama
za žrtve koje su stradale ovih dana, moleæi Gospodina da u
srca svih ulije osjeæaje pomirenja i bratstva.
Molimo takoðer za smrtno stradale u golemom odronu
7. svibnja 2014. broj 18/2014
23
Prilog dokumenti
zemlje koji se prije dva dana obrušio na selo u Afganistan.
Neka svemoguæi Bog, koji svakog od njih zna po imenu,
primi sve u svoj mir; a preživjelima neka dadne snagu da idu
naprijed, uz potporu onih koji rade na ublažavanju njihovih
trpljenja.
Draga braæo i sestre, danas je Svjetski dan Katolièkog
sveuèilišta Presvetog Srca koji ima za temu "Zajedno s
mladima, protagonistima buduænosti". Lijepa je to tema!
Koliko je danas mladih danas ovdje? Koliko? Vi ste
protagonisti buduænosti! Vi ste ušli u buduænost, u povijest.
To je današnja tema. Molim za to veliko sveuèilište, da bude
vjerno svojem prvobitnom poslanju i da svoju misiju
ostvaruje na naèin prilagoðen današnjem svijetu. Ako Bog
da posjetit æu ovdje u Rimu Fakultet medicine i kirurgije i
polikliniku "Gemelli" koja slavi 50. obljetnicu postojanja a u
sastavu je Katolièkog sveuèilišta Presvetog Srca.
[…]
Svima želim ugodnu nedjelju. Dobar tek i do viðenja!
24
7. svibnja 2014. broj 18/2014
ika
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
360 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content