close

Enter

Log in using OpenID

2014.prijedlog kandidata za životno djelo

embedDownload
Izvadak iz Pravilnika o priznanjima Zajednice športskih udruga Grada Varaždina
Članak 3.
«Nagrada za životno djelo» ‐ dodjeljuje se kao najviše priznanje pojedincu za sportska
dostignuća u dugogodišnjem radu na popularizaciji, unapređenju, podizanju kvalitete te
promidžbi varaždinskog sporta kroz najmanje 40 godina svog sportskog djelovanja, bilo kao
sportaš, trener, sportski djelatnik, sudac, sportski animator, sportski publicist, sportski liječnik
i sl.
‐ da je dao izuzetni doprinos unapređenju, razvoju, popularizaciji i napretku varaždinskog
sporta u cjelini, a posebno sa naglaskom na neki od sportova;
‐ da je dao izuzetan doprinos u odgoju, razvoju i stvaranju mladih, kvalitetnih sportaša,
prvaka, rekreativaca, aktivnih sudionika na najvećim svjetskim sportskim priredbama,
Olimpijskim igrama, svjetskim i europskim prvenstvima;
‐ da je dao izuzetan doprinos u razvoju, proširenju, osuvremenjivanju i napretku pojedinih
područja sportskog djelovanja u postizanju visokih rezultata;
‐ da je dao izuzetan doprinos u unapređivanju kvalitetnog sporta, izgradnji sportskih
objekata, sportske medicine, sporta mladih, sportske publicistike i izdavačke djelatnosti
na temu sporta;
‐ da je dao izuzetan doprinos u propagiranju varaždinskog sporta na području cijele
Hrvatske kao i van njenih granica;
‐ dobitnik ove nagrade ne može biti mlađi od 60 godina;
‐ godišnje se dodjeljuje 1 (jedna) ovakva nagrada;
‐ nagrada se može u izuzetnim slučajevima dodijeliti i izvanredno i posmrtno.
SPORTAŠ GODINE 2014. ‐ PRIJEDLOG KANDIDATA ZA
«NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO»
Predlagatelj ________________________________________________ Predlaže se Ime i prezime _______________________________________________ Datum i godina rođenja _______________________________________ Adresa stanovanja ______________________________Telefon ________________ Aktivan/na u sportu od ___________________________ Sportske aktivnosti u 40 g. djelovanja u sportu
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________
Odgovorna osoba:
________________________ (Potpis)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
174 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content