Σελίδες 1-12 - Αδελφότητα Αγναντιτών Αθηνών

ΚΩΔΙΚΟΣ: 3734
ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄
Τριμηνιαίο όργανο
της Αδελφότητας
Αγναντιτών
Γραφεία: Σοφοκλέους 33 - 5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 – Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010, Αρ. Φύλλου 173 •www.agnanta.com.gr
Β
P
1
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13-2-2011
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ
Γ
ί νε ται γνω στό σε ό λα τα Μέ λη της Α δελ
φότητας Αγναντιτών της Αθήνας ότι η Γε
νική Συνέλευσή μας, που φέτος είναι και αρχαιρεσιακή, θα γίνει την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου
2011, ώρα 10.30΄ π.μ., στα γραφεία μας (Σοφοκλέους 33, 5ος όροφος) με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Εκλογή προσωρινού Προεδρείου της Συνέλευσης.
2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός
του Δ. Σ.
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διαχείριση.
4. Συζήτηση για τα πεπραγμένα και ψήφιση
αυτών.
5. Εισηγήσεις – Προτάσεις Μελών. Στην ενότητα αυτή θα συζητηθεί και η δυνατότητα
ίδρυσης Αθλητικού Ομίλου στον Δήμο μας, με
πρώτο του τμήμα την Ομάδα Ποδοσφαίρου.
6. Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής για
τη διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών.
7. Αρχαιρεσίες για την εκλογή: α) 7μελούς Δ.Σ.
β) 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής γ) πέντε (5)
Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών και δ) τριών (3) Αντιπροσώπων στην Πανηπ.
Συνομοσπ. Ελλάδος (Π.Σ.Ε).
Σχε τι κά με τη δια δι κα σί α της Συ νέ λευ σης
σημειώνουμε τα εξής: Οι υποψηφιότητες για τα
όργανα της Αδελφότητας υποβάλλονται στα μέλη του Δ. Σ. μέχρι και την έναρξη των εργασιών
της Γ. Σ. Υποψήφιοι για το Δ. Σ. δεν επιτρέπεται
να είναι υποψήφιοι και για την Εξελεγκτική Επιτροπή, αλλά ούτε πρέπει να είναι υποψήφιοι για
Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών,
αφού πέντε από τα μέλη του είναι αυτοδικαίως
και Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία. Τα Μέλη
για να είναι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρωμένο το 21ον και για να ψηφίσουν, το 18ον έτος
της ηλικίας τους.
Η ψη φο φο ρί α θα λή ξει την 15.00 ώ ρα της
ίδιας ημέρας.
Εάν δεν σχηματιστεί απαρτία, η Συνέλευση θα
επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή (20-2-2011),
στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.
Αθήνα, 20-12-2008
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΑΝΤ. ΣΑΛΟΥΡΟΥ
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΙΛΕΤ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Μ
εγάλη επιτυχία σημείωσε τη ετήσια Συνέλευση των Μελών του Τμήματος
Αθηνών της ΙΛΕΤ, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
28-11-2010 στη φιλόξενη αίθουσα του Συλλόγου Μελισσουργιτών Αθηνών.
Ο πρόεδρος της ΙΛΕΤ κ.
Κώστας Μαργώνης αφού ευχαρίστησε την Αδελφότητα
Β
P
1
Μελλισσουργιτών για τη φιλοξενία και καλωσόρισε τα
μέλη, έδωσε το λόγο στον
Πρόεδρο της Ομοσπονδίας
Τζουμερκιωτών κ. Χρ. Λαναρά, ο οποίος κάλεσε όλους
τους φορείς της περιοχής
των Τζουμέρκων να συνεργαστούν και να εργαστούν
συντονισμένα, ώστε η προσεχής δεκαετία να γίνει η «Δε-
ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ
Με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και του
Nέου Έτους ευχόμαστε σε όλους τους όπου γης
Αγναντίτες υγεία, χαρά, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.
Ας γίνουν το νέο έτος όλες οι ευχές μας πραγματικότητα και ας αποκτήσουμε την ψυχική δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες στιγμές της
ζωής με θάρρος, δύναμη και αισιοδοξία.
Το Δ.Σ.
καετία των Τζουμέρκων» για
να αναπληρωθεί, όσο γίνεται
ο χαμένος χρόνος των περασμένων στείρων δεκαετιών.
Στη συνέχεια ο κ. Μαργώνης αναφέρθηκε στα πλούσια
και πετυχημένα πεπραγμένα
της προηγούμενης περιόδου,
καθώς και στον προγραμματισμό της δράσης της Εταιρείας κατά την προσεχή περίοδο. Αναφέρθηκε ιδιαιτέρως
στην άριστη συνεργασία που
η Εταιρεία είχε με τους ως
τώρα Νομάρχες Ιωαννίνων
και Άρτας, με τους Δημάρχους και Κοινοτάρχες, με την
Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών
και τις Αδελφότητες της Περιοχής των Τζουμέρκων και
εξέφρασε την πεποίθηση ότι
η συνεργασία θα είναι το ίδιο
στενή και μέσα στα καινούργια πλαίσια των «Καλλικρατικών» Δήμων.
Για «τον ρόλο της ΙΛΕΤ στα
πλαίσια του Προγράμματος
Καλλικράτης» μίλησε το ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας και
πρώην Αντιπρόεδρός της κ.
Χρ. Παπακίτσος.
Επίσης το μέλος της Εταιρείας κ. Χρ. Τούμπουρος έκανε πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, όπως και ο Πρόεδρος
της Αδελφότητάς μας κ. Χρ.
Χριστοδούλου και η νεοεκλεγείσα Δημοτική Σύμβουλος
Κα Σταυρούλα Αηδόνη. Η συζήτηση γενικεύτηκε και από
όλους διατυπώθηκαν αξιόλογες προτάσεις, τις οποίες
η ΙΛΕΤ θα προσπαθήσει να
αξιοποιήσει, όπως υπογράμμισε ο κ. Μαργώνης.
Α΄ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΑΡ. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟ
Στον Πανελλήνιο διαγωνισμό διηγήματος έτους 2010
η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ απένειμε το ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ στον χωριανό
μας ΧΡΗΣΤΟ ΑΡ. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟ για το διήγημά του
«Ζωντανή Αφίσα». Η τελετή της απονομής έγινε με
λαμπρότητα την 22-12-2010
στην αίθουσα Υπαλλήλων
Τραπεζας Ελλάδος.
Η ύψιστη αυτή πανελλήνια πνευματική διάκριση σε
Αγναντίτη εργάτη του πνεύματος τιμά τον ίδιον, το χω-
ριό μας, την Αδελφότητά
μας και τα Τζουμέρκα μας.
Η εφημερίδα «Άγναντα
Άρτας», τις στήλες της οποίας επί 33 χρόνια κοσμούν τα
κείμενα του βραβευθέντα,
δικαιούται να καμαρώνει
μαζί του.
Το Δ. Σ. της Αδελφότητάς
μας τον συγχαίρει εγκάρδια
και του εύχεται υγεία, δύναμη και άλλες διακρίσεις
στον πνευματικό στίβο.
Το Δ. Σ. της Αδελφότητας
Αγναντιτών της Αθήνας
Β
P
1
Δίδαγμα ήθους και ανθρωπιάς
από τη μαθήτρια του δημοτικού
σχολείου Αγνάντων Ιφιγένεια Γατζούδη
Π
ολλά συγχαρητήρια και πολλά μπράβο ανήκουν η μικρή μαθήτρια της Δ΄
τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αγνάντων
Ιφιγένεια Γατζούδη! (φωτό). Ανήμερα των
Δημοτικών Εκλογών βρήκε στα Άγναντα
σημαντικό χρηματικό ποσό που είχε χάσει
εκλογέας και εναγωνίως έψαχνε να βρει τον
κάτοχό του για να του το δώσει. Τελικά τον
βρήκε, του έδωσε τα χρήματα και αμέσως
αλάφρωσε η ψυχή της από το άγχος και
πλημμύρισε από ικανοποίηση για την καλή
της πράξη. Το προσωπάκι της άστραψε
από χαρά και στολίστηκε με το αθώο παιδικό χαμόγελο. Ένιωσε περηφάνια γιατί έκανε
το ανθρώπινο χρέος της, όπως το διδάσκεται από τη μητέρα της και το Σχολείο της.
Χωρίς να το επιδιώξει, έδωσε στους μεγάλους ένα πολύ διδακτικό μάθημα ανθρωπιάς, που την αποτελεσματικότητά του θα
τη ζήλευαν πολλοί ηθικολόγοι και παιδαγωγοί! Εύγε στη μικρή μαθήτρια! Συγχαρητήρια και στη μητέρα
της! Παρά τον αδυσώπητο αγώνα που μόνη της δίνει για τη
διατροφή των τριών μικρών παιδιών της, δεν παραλείπει
ούτε στιγμή να φροντίζει ως μητέρα και για τη σωστή ανατροφή τους!
Το Δ. Σ. της Αδελφότητας Αγναντιτών της Αθήνας
ΟΙ ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Μαρίνος Γαρνέλης (Ο ερχόμενος «Καλλικρατικός»)
Χρήστος Χασιάκος (Ο απερχόμενος «Καποδιστριακός»)
Ο κ. Γαρνέλης τερμάτισε
πρώτος τη δεύτερη Κυριακή
και εξελέγη Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων, ανεβάζοντας το ποσοστό τού Συνδυασμού του «Πατριωτικός
Υπερκομματικός Συναγερμός»
από το 29,73% (2.516 ψήφοι)
της πρώτης Κυριακής στο
51,78% (3.155 ψήφοι), ενώ ο
κ. Χασιάκος αν και ανέβασε
το ποσοστό τού Συνδυασμού
του «Τζουμερκιώτικη Δημοτική Πορεία» από 35, 91%
(3033 ψήφοι) του πρώτου γύρου στο 48,27%, έλαβε 2.975
ψήφους, δηλ. 58 λιγότερους.
Συνέχεια στη σελίδα 2
Β
P
1
ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ
Β
P
2
¤Στις 17 Ιουλίου 2010 απεβίωσε και κηδεύτηκε την επομένη στην Αθήνα, η Ρίζου Αντιγόνη.
¤Στις 3 Σεπτεμβρίου 2010
απεβίωσε και κηδεύτηκε την
επομένη στην Αθήνα, ο Ρίζος
Δημήτριος του Βασιλείου.
¤ Στις 28 Οκτωβρίου 2010
απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στην Άγναντα, η Σπυριδούλα Πολύζου το γένος
Δημ. Κοντογιώργου και της Άννας, ετών 76.
¤ Στις 5 Νοεμβρίου 2010
απεβίωσε και κηδεύτηκε στην
στος Ζιάραγκας του Γεωργίου
και της Βασιλικής, ετών 97.
¤ Στις 27 Νοεμβρίου 2010
απεβίωσε και κηδεύτηκε στην
Άρτα, ο χωριανός μας (Φράστα) Φίλιππος Κ. Καράμπαλης,
ετών 72.
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
¤Ο Αηδόνης Γεώργιος του
Λάμπρου και της Παναγιώτας
πέτυχε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
¤ Η Μάντζαρη Κατερίνα
του Αλεξίου και της Ιωάννας
Αριστοτέλη Κράββαρη πέτυχε
στη Σχολή Μηχανικών Η/Υ και
Πληροφορικής του Πολυτεχνείου Πατρών.
¤ Η Aικατερίνη Νάτσια,
κόρη του Φρίξου και της Βασιλικής Τσάμαντα, πέτυχε στο
τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ
Ιωαννίνων.
ΔΩΡΕΑ
Άγναντα, ο Κώστας Δημήτριος
του Γεωργίου και της Ελένης,
ετών 86.
¤ Στις 24 Νοεμβρίου 2010
απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στην Άγναντα, ο Χρή-
Οι αδελφοί Ιωάννης και Γεώργιος Χριστοδ. Φλούδα, στη
μνήμη των γονέων και των
αδελφών τους, πρόσφεραν το
ποσό των 300 ευρώ, εκ των
οποίων 200 ευρώ στην εκκλησία «Κοίμησις Θεοτόκου Αγνάντων και 100 στην Αδελφότητα
Αγναντιτών Αθήνας.
Το Δ.Σ. τους ευχαριστεί θερμά.
Ορκοπάτης
Τον ύπνο μου τον πιάνω στο φτερό.
Κρώζουν κοράκια κι όρνια…
Της μάνας μου τα σωθικά λαίμαργα τα ραμφίζουν
και με τα νύχια τα γαμψά το σώμα της ξεσχίζουν!...
Κλαίει, βογκάει, σπαρταρά…
«Π ε θ α ί ν ω»…, λέει, και σβήνει…
Κι εγώ, παιδάκι άπραγο, σφιχτά την αγκαλιάζω,
τσιρίζω και παρακαλώ:
«Μανούλα, μη…, μην πεθάνεις…
αν φύγεις, σου τ’ ορκίζομαι,
θα ’ρθω κι εγώ μαζί σου».
Τρέμω και ξεπετάγομαι!... Μα, πριν καλά ξυπνήσω,
ακούω της μάνας τη φωνή:
«Παιδί μου, ξεχασιάρικο! Ευχή μου, η ξεχασιά σου.
Χαίρομαι που τον όρκο σου ακόμα τον πατάς»!
Χρ. Αρ. Παπακίτσος
Ο νεοεκλεγείς
Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Κεντρικών
Τζουμέρκων
Γεώργιος Τζούμας
(από το Γραικικό)
ευχαριστεί τους
συμπολίτες του
που τον τίμησαν
με την ψήφο τους.
ΟΙ ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Η αποχή, οι τοπικισμοί και οι
«γραμμές» έκαναν τα καπρίτσια τους!
(Σημείωση: Τα στοιχεία δεν
είναι επίσημα. Ενδεχομένως
να εμπεριέχουν ασήμαντες διαφορές).
Ο κ. Γαρνέλης με δηλώσεις
του στον τύπο, ευχαρίστησε
όσους τον ψήφισαν, συγχάρηκε όσους εκλέχτηκαν και
υποσχέθηκε ότι θα επιδιώξει
στενή συνεργασία με τους
εκλεγέντες όλων των Συνδυασμών και με τους τέως Δημάρχους και κοινοτάρχες των
Καποδιστριακών Δήμων και
Κοινοτήτων.
Ο κ. Χασιάκος ευχαρίστησε
όσους τον στήριξαν, συγχάρηκε τον κ. Γαρνέλη και όλους
τους εκλεγέντες Δημοτικούς
Συμβούλους και ευχήθηκε
καλή επιτυχία στο έργο τους,
για το καλό της περιοχής μας.
Η Αδελφότητα Αγναντιτών της Αθήνας και η εφημερίδα της «ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ»
συγχαίρουν τους νεοεκλεγέντες, Δήμαρχο και Δημοτ.
Συμβούλους και τους επικεφαλής όλων των Δημοτικών
Συνδυασμών, για τον ευπρεπή
εκλογικό αγώνα που έκαναν.
Απέδειξαν ότι τα Τζουμέρκα
μας είναι υπερήφανα όχι μόνο
για τις ομορφιές τους, αλλά
και για την ψυχική καλλιέργεια και τον πολιτισμό των
ανθρώπων τους.
Καλωσορίζουμε, λοιπόν, τη
νέα Δημοτική Αρχή, της ευχόμαστε καλή επιτυχία και, σαν
ακρίτες του Δήμου, ελπίζουμε
να μη μείνουμε στο περιθώριο
της φροντίδας της.
Τον απερχόμενο Δήμαρχο
Αγνάντων κ. Χασιάκο ευχαριστούμε για τη δωδεκαετή
προσφορά του και εκφράζουμε τη βεβαιότητα ότι και από
τη θέση της μείζονος δημοτικής αντιπολίτευσης μπορεί με
τις γνώσεις και την εμπειρία
του να προσφέρει πολλά στο
Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων,
στον τόπο μας.
Το Δ. Σ. της Αδελφότητας
Αγναντιτών Αθήνας
Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΡΑΜΙΑ) ....................................................20
ΚΡΑΒΑΡΗ – ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ................................................20
ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ..............................20
ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ .............................................................20
ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ..............................................................50
ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ι. ................................................25
ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ι. ....................................................25
ΠΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ..................................................20
ΤΣΑΡΕΛΑ-ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ............................30
Οι παραπάνω δεν καταχωρήθηκαν σε προηγούμενα φύλλα από
παραλήψεις του τυπογραφείου.
Ζητάμε συγνώμη και παρακαλούμε όλους τους συνδρομητές μας
να μας ενημερώνουν άμεσα για τις τυχόν παραλήψεις μας.
ΑΗΔΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .............................................................20
ΑΗΔΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ......................................................10
ΑΗΔΟΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ........................................20
ΑΗΔΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ...........................................................20
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ...........................................................50
ΔΕΡΛΕΡΕ-ΤΑΤΣΗ ΤΑΣΙΑ ...............................................................20
ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ....................................................................20
ΖΑΡΑΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ..........................................20
ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...........................................................20
ΚΟΥΚΟΥ-ΑΗΔΟΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ .....................................................30
ΚΡΑΒΑΡΗ-ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ...................................................20
ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ..................................15
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...........................................................10
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ...........................20
ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ...........................................20
ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΑΣΙΑΝΗ .......................................................................5
ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ............................................................20
ΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ .......................70
ΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΗΛΙΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ .........................................30
ΛΙΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ................................................10
ΛΙΟΝΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ...........................................10
ΛΙΟΝΤΟΥ-ΑΡΛΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ..................................................10
ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ............................................................50
ΜΠΑΖΟΥΚΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ...............................................................50
ΜΠΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ .............................30
ΜΠΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ .............................30
ΜΠΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ......................................30
ΠΑΝΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΙΤΣΑ ..............................................20
ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ .................................40
ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΥ-ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΝΑ του Κ. ........................10
ΣΙΑΧΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΕΡΕΑΣ ....................................................20
ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ .................10
ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ..............10
ΣΤΑΜΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ..............................................................20
ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ) ............................................100
ΤΑΤΣΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ .......................................................................20
ΤΑΤΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ .................................10
ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΟΛΓΑ ..........................................................................15
ΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ..........................15
ΦΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ...............................................50
ΦΙΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ...................................................20
ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ...............................................................20
ΧΑΛΚΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ...................................................................30
ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ..........................20
ΧΡΟΝΗ-ΜΑΡΓΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ................................10
ΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ......................................20
ΧΡΟΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ................................................10
ΧΡΟΝΗ-ΣΑΚΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ..................................10
Β
P
2
Διακρίνονται από αριστερά οι: Αλεξάνδρα Νικολού, Κλημεντία Δήμου, Χρήστος Δήμου, Ευανθία Χριστοδούλου και Σταυρούλα Χάρου.
Ευχαριστούμε όλα τα μέλη και μη τα οποία μας δίνουν
πληροφορίες και νέα από το χωριό είτε τηλεφωνικώς είτε
μέσω fax είτε με επιστολές.
Β
P
2
Η Αδελφότητά μας, ως γνωστόν, έχει βιβλιοδετήσει σε τόμους τα φύλλα της εφημερίδας μας από το
1ο έως το υπ’ αριθμ. 169 (Δεκέμβριος 2009). Εκτός
όμως από αυτό, έχει αποθηκεύσει τα παραπάνω
φύλλα και σε ηλεκτρονική μορφή σε DVD, το οποίο
τιμάται 20€. Όποιος ενδιαφέρεται για την αγορά του,
ας επικοινωνήσει με την Αδελφότητα.
Η νεοεκλεγείσα Δημοτική
Σύμβουλος Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Σταυρούλα Κ. Αηδόνη, ευχαριστεί
όλους όσοι την στήριξαν
με την ψήφο τους και υπόσχεται ότι θα προσπαθήσει
με όλες τις δυνάμεις της να
τους δικαιώσει.
Β
P
2
Π
άει ο παλιός ο χρόνος!
Μακάρι ο καινούργιος
να μας φέρει ΥΓΕΙΑ και να
μην είναι τόσο άρπαγας, όσο
ο παλιός. Αυτή είναι η ευχή
τούτης της σελίδας προς
όλους τους χωριανούς, τους
φίλους και αναγνώστες. και
σ’ εκείνους που συμφωνούν
με τα σχόλιά της και σ’ εκείνους που διαφωνούν, για να
διαφωνούν, επειδή τα κάνει
κάποιος συγκεκριμένος άνθρωπος που, ενδεχομένως,
«δεν τον πάνε»!...
Και επειδή κλείνει ένας
χρόνος και αρχίζει ένας άλλος, ξεκινώ με μια δήλωση-διευκρίνιση: Ο συντάκτης
τούτης της σελίδας σχολιάζει όσα σωστά ή στραβά κι
ανάποδα βλέπει και ακούει
ο ίδιος και, από όσα οι άλλοι του δείχνουν ή του λένε,
σχολιάζει μόνο εκείνα που
υποπίπτουν και στη δική του
αντίληψη. Άλλωστε, μερικά χτυπητά επισημαίνονται
κατά καιρούς από πολλούς,
γεγονός που κάνει δύσκολη
την απονομή της «πρωτιάς»
σε έναν, χωρίς να αδικήσουμε άλλους εν γνώσει μας. Αν
κάποιος θέλει να δει το όνομά του γραμμένο, στέλνει
ένα γράμμα στην εφημερίδα,
το υπογράφει φαρδιά-πλατιά και βλέπει την υπογραφή
του σε κάποια σελίδα παραπόνων ή προτάσεων και όχι
σε τούτη.
...
ελείωσαν οι Δημοτικές και Περιφερειακές
Εκλογές!... «Αυτοδιοικητικές» τις είπαν, αλλά κομματικές «ως τα μπούνια» τις
κατάντησαν. Ξεκίνησαν με
Κομματικά «χρίσματα» υποψηφίων, με περιοδείες και
με ανά την Επικράτεια ομιλίες Αρχηγών, Υπουργών
και Βουλευτών και έκλεισαν
στην Πρωτεύουσα με «πανκομματικούς» πανηγυρισμούς. Όλοι νίκησαν! Δεν
είδαν ότι η αποχή, σε πολλές
περιπτώσεις, ξεπέρασε και
το 60% του Εκλογικού Σώματος! ... Αλλά, τι τους νοιάζει…, ας ψηφίζαμε !...
...
Τ
Ας δούμε, όμως, τι έγινε
στην περιοχή μας, στο Δήμο
Κεντρικών Τζουμέρκων:
Η αποχή, τα λευκά και τα
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ
Γραφ. Σοφοκλέους 33
Τ.Κ. 105 52 ΑΘΗΝΑ
Tηλ. - Fax: 210-3313067
www.agnanta.com.gr
Ε-mail:
[email protected]
Εκδότης:
Χρήστος Γ. Χριστοδούλου
Πρόεδρος της Αδελφότητας
Κωδικός: 3734
Yπεύθυνος
τυπογραφείου:
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ Ο.Ε.
Γερανίου 7 - 2ος όροφος
Τηλ. - Fax: 210-52.38.107
Ε-mail: [email protected]
3
ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010
Βλέπω, ακούω, σχολιάζω
άκυρα ψηφοδέλτια κατά τη
δεύτερη Κυριακή πλησίασαν
το 59%. Το εναπομείναν 41%
μοιράστηκε, εξίσου σχεδόν,
μεταξύ των Συνδυασμών των
κ.κ. Μ. Γαρνέλη που εξελέγη με 51% και κάτι, αλλά
με το 21% του Εκλογικού
Σώματος, και του Χ. Χασιάκου που πήρε 49% παρά
κάτι, αλλά το 20% περίπου
εκείνων που είχαν δικαίωμα ψήφου. Δηλαδή, μόνο
οι δύο στους πέντε δημότες ενδιαφέρθηκαν για το
ποιοι θα πάρουν στα χέρια
τους τις τύχες του διευρυμένου Δήμου μας! Οι άλλοι
τρεις… στέκονταν «ψηλά κι
αγνάτευαν»!... Βέβαια, εκεί
ψηλά ευφραινόμενοι και
εμπνεόμενοι από το απείρου
κάλλους τζουμερκιώτικο τοπίο, σίγουρα συμπλήρωσαν
με την ησυχία τους και τη
λίστα των αιτημάτων τους
προς τον πρώτο Δήμαρχο
του καινούργιου Δήμου μας.
Και να, το δίδαγμα για τους
θιασώτες της αποχής: Όσο
λίγοι και να ψήφιζαν, Δήμαρχος θα έβγαινε. Όμως,
αλλιώς νιώθεις και μιλάς αν
π. χ. σε εκλέγει το 90% και
αλλιώς αν σε εκλέγει το 10%
του Εκλογικού Σώματος. Οι
λίγοι, πέραν του ότι ελέγχονται ευκολότερα, δεν πείθουν ότι εκφράζουν και τη
βούληση της πλειοψηφίας.
...
στήλη συγχαίρει τον
εκλεγέντα Δήμαρχο Κεντρικών Τζουμέρκων κ. Μαρίνο Γαρνέλη και του εύχεται να έχει και στο στίβο της
αυτοδιοίκησης τις επιτυχίες
και την καταξίωση που είχε
στη δημόσια σταδιοδρομία
του. Στον Δήμαρχο Αγνάντων κ. Χρήστο Χασιάκο,
που αξιοπρεπώς απέρχεται
κλείνοντας και την πόρτα
του Καποδιστριακού Δήμου
Αγνάντων, εκφράζει τις ευχαριστίες της για την επί δώδεκα συναπτά έτη πολυσχιδή προσφορά του και θέλει
να πιστεύει ότι η τεράστια
εμπειρία του, οι βαθιές και
πλατιές του γνώσεις περί τα
τεχνικά και αυτοδιοικητικά
και το αναμφισβήτητο κύρος
του θα τεθούν στη διάθεση
και του διευρυμένου «Καλλικρατικού» Δήμου μας, επ’
ωφελεία του τόπου μας.
Η στήλη συγχαίρει επίσης
όλους τους νεοεκλεγέντες
Δημοτικούς Συμβούλους του
Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και τους εύχεται υγεία
και δύναμη για συλλογική
δουλειά και προσφορά στον
τόπο μας. Ιδιαίτερα αυξημένο βάρος ευθύνης έναντι
του χωριού μας επωμίζονται
τόσο η Σταυρούλα Αηδόνη
της Συμπολίτευσης, όσο και
Όμηρος Καπέλης της ελάσσονος Αντιπολίτευσης. Ξέρουν τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες
των χωριανών μας.
...
λλά και από το Συμβούλιο της Τοπικής
Κοινότητας Αγνάντων προσ-
Η
Α
περισσότερους! Έτσι
δοκούμε πολλά.
οι 3.124 ψήφοι εξέΗ διαπαραταξιαλεξαν 16 συμβούκή σύνθεση και
λους, οι 2.975 έξι
η υψηλή στάθμη
(6) και οι 2501 του
της ποιότητας
τρίτου Συνδυασμού
των Μελών του,
μόνο τέσσερις (4)!
δικαιολογούν την
Και ύστερα ακούμε
αισιοδοξία μας.
θεωρίες για την ισοΑπό τους άξιους
Γράφει ο
δυναμία της ψήφου,
υποψηφίους, άνΧΡ. ΑΡ. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ
για κυρίαρχη λαϊδρες και γυναίκή βούληση και για
κες, εκλέχτηκε
ένας από κάθε Συνδυασμό. άλλα τέτοια «ξεκαρδιστικά»
Κατά σειρά σταυρών προτί- αστεία.
μησης εξελέγησαν οι εξής:
...
- Κωνσταντίνος Αλ. Παπαπαραπάνω κραυγακίτσος, Στρατηγός Πυρ. Σώλέα
αναντιστοιχία
ματος ε. α. (από το Συνδυ- εδρών και λαϊκής βούλησης
ασμό της Στ. Καραβασίλη), θα μπορούσε, τουλάχιστον
Πρόεδρος και Μέλη οι:
στους μικρούς Δήμους, να
- Γεώργιος Κ. Κώστας, εξαλειφθεί σχεδόν πλήρως
Συνταξιούχος ΕΛΤΑ (από το με την καθιέρωση ενιαίου
Συνδυασμό του Χρ. Χασιά- ψηφοδελτίου, που θα συκου).
μπεριελάμβανε στο πρώτο
- Βασίλειος Κ. Καρύ- μέρος του τα ονόματα όλων
δης, Επιχειρηματίας, πρώην των υποψηφίων Δημάρχων
Πρόεδρος της Αδελφότητας και στο δεύτερο, τα ονόματα
Αγναντιτών Αθήνας (από το όλων των υποψηφίων ΔηΣυνδυασμό του Μαρ. Γαρνέ- μοτ. Συμβούλων. Δήμαρχος
λη).
θα εκλεγόταν όποιος πλειοΚαι οι τρεις τους είναι κα- ψηφούσε σχετικώς ή όποιος
ταξιωμένοι κοινωνικά, πρω- συγκέντρωνε την προτίμηση
ταθλητές στο στίβο της ζωής της πλειοψηφίας των Δημοκαι της δράσης, με αυξη- τικών συμβούλων (έμμεση
μένο αίσθημα ευθύνης και, εκλογή). Άλλωστε, όλοι οι
προπάντων, με πραγματική Δημοτικοί Σύμβουλοι αγααγάπη και με δημιουργική πούν τον τόπο τους και φιφαντασία και όραμα για το λοδοξούν να προσφέρουν σ’
χωριό μας. Η στήλη εύχε- αυτόν. Έτσι, και οι αντιπαται καλή επιτυχία στο δύ- ραθέσεις μεταξύ των παρασκολο έργο τους, ιδιαίτερα τάξεων (μεταξύ χωριανών,
τώρα που η έδρα του Δήμου συγγενών και φίλων) θα αμπέφτει ξέμακρα. Πάντως, η βλύνονταν και οι καλύτεροι,
Εφημερίδα μας, γενικά, και που δε βρίσκονται μόνο σε
η παρούσα στήλη, ειδικότε- μια παράταξη, θα εκλέγορα, θα είναι κοντά τους.
νταν. Οι νομοθετούντες, εάν
...
ζούσαν κοντά στον κόσμο
το Περιστέρι που κα- και αν δεν είχαν «…τη μύτη
τοικώ και στα Κεντρικά στον ουρανό», θα μπορούΤζουμέρκα απ’ όπου κατά- σαν να διδαχθούν πολλά
γομαι, όπως και σε πολλούς από τον τρόπο εκλογής των
άλλους μικρούς και μεγά- Διοικήσεων των περισσότελους Δήμους, αποδείχτηκε ρων Εθνικοτοπικών Συλλόπερίτρανα ότι τα κομματι- γων.
κά χρίσματα βλάπτουν σο...
βαρά την εκλογή των «κει «Δερβεναγάδες» της
χρισμένων». Είμαι βέβαιος
τρόικας (για να μη μας
ότι σιγά – σιγά οι υποψήφι- σκιάξουν και προγκίσουμε),
οι θα ακούνε «χρίσμα» και περίμεναν να τελειώσει και
θα παίρνουν δρόμο. Το είχα ο δεύτερος γύρος των Αυτοεπισημάνει έγκαιρα και έντο- διοικητικών(!) εκλογών για
να, μήπως και το προσέξουν να ’ρθουν κομίζοντας νέες
κάποιοι αξιόλογοι, ικανοί «λυπητερές»… Μας κατάλακαι δημιουργικοί άνθρωποι βαν!... Διαπίστωσαν ότι και
και αρνηθούν να σφαχτούν τα μισά κουκιά που έχει το
σαν αρνιά στη μονόχρωμη τσουβάλι μας να μας αφήποδιά της … «Μαρίας της σουν να μοιράσουμε, θα είΠενταγιώτισσας»! Κρίμα!... μαστε όλοι ευχαριστημένοι,
Εξαιρώ, βέβαια, εκείνους αρκεί ο καθένας μας να πάπου, εκ πεποιθήσεως ή εκ ρει ένα ή δυο περισσότερα
παραδόσεως, γίνονται εθε- από τον κυρίως αντίπαλό
λοντικά «καταμετρητές» των του! Σου λένε, ζαλισμένοι
κομματικών «κουκιών».
...
ελετώντας τα αποτελέσματα των Περιφερειακών και Δημοτικών
Εκλογών, μελαγχόλησα...
Είδα Συνδυασμούς που ήρθαν πρώτοι να εκλέγουν τον
Δήμαρχο, αλλά και τη συντριπτική πλειοψηφία των
Συμβούλων, έστω και με διαφορά μιας ψήφου από τον
δεύτερο συνδυασμό. Στο
Δήμο μας οι λιγότερες από
150 ψήφοι εξέλεξαν δέκα
(10) Δημοτικούς Συμβούλους
Η
Σ
Ο
Μ
όπως θα είναι αυτοί από
τις εκλογές, δε θα καταλάβουν τι τους περιμένει και
δε θα πάρουν στα σοβαρά
την προτροπή του Πλούταρχου να φεύγουν μακριά
από: «πολέμιον και τύραννον δανειστήν ου γην αιτούντα και ύδωρ ως ο Μήδος,
αλλά της ελευθερίας απτόμενον και προσγράφοντα την
επιτιμίαν», δηλ. μακριά από
εχθρικό και τυραννικό δανειστή, που δεν ζητάει «γην
και ύδωρ» όπως οι Μήδοι,
αλλά βάζει χέρι στην ελευθερία σου και προετοιμάζει
την αρπαγή των πολιτικών
δικαιωμάτων και των κεκτημένων σου (Πλούταρχος,
«Ηθικά»).
...
περίφημη «φορολογική περαίωση» μου
έδωσε την αφορμή να πω
στην παρέα μου την παροιμία των παππούδων μας,
κατά την οποία: «Από έναν
κακό χρεοφειλέτη, καλό
είναι και ένα σακί άχυρα»!
Όμως, ο Ναξιώτης της ομήγυρης με «κατατρόπωσε»!
Πήρε βαθιά εισπνοή και,
καλλίφωνος όπως είναι, με
«τάπωσε» με το τραγούδι
του τόπου του: «Έχασα τη
γαϊδούρα μου με ξύλα φορτωμένη, όποιος τη βρει, να
τη χαρεί και την τριχιά να
φέρει». Να, πώς προσομοιάζουν οι συνεπείς φορολογούμενοι τη σοβαρότητα των
οργάνων της Πολιτείας και
να, ποιας ποιότητας μηνύματα στέλνουν αυτά στην κοινωνία, την οποία οφείλουν
εξ ονόματος της Πολιτείας να
παιδαγωγούν με το ήθος και
το παράδειγμά τους!... Και
ύστερα απορούμε για το δυσθεώρητο ύψος της ρεμούλας και της φοροδιαφυγής,
για την απέραντη έκταση και
ένταση της «φορομπηξίας»
και για το αμέτρητο βάθος
της κατάντιας μας…
...
μέσω Ελλάδος «περαίωση» της Τρόϊκας στην
Ιρλανδία και από εκεί, ποιος
ξέρει προς τα πού θα τραβήξει, με κάνει καχύποπτο.
Μήπως το μεγάλο και ζουμερό διεθνές κεφάλαιο για να
γίνει μεγαλύτερο και ζουμερότερο επιλέγει, ξεζουμίζει
και αποστεγνώνει την «ψωροκώσταινα», την «ψωροϊρλνανδέζα» και όποια άλλη
στεγνή και φουκαριάρα, μιας
και δεν έχει κότσια να κολλήσει σαν βδέλλα στις μπρατσωμένες, τις ζουμερές και
τις αφράτες; Ρωτάω, αν και
ακούω την απάντησή σας.
Η
Η
ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
4
Σοβαρά κι εύθυμα
Σ
το 171 φύλλο της εφημερίδας μας στα
σοβαρά και εύθυμα και με τον τίτλο
«τα ‘φαγαν τα λεφτά» σε κάποιο σημείο
έγραφα:
Λέτε να μας κόψουν και τα «σ’ κώματα», και
ερμηνεύοντας τα σ’ κώματα έγραφα ότι είναι τα
έξοδα της «κηδείας μας».
Φτου, φτού μακριά από μας. Ο Θεός νικά κι
όλα τα κακά σκορπά, που θα ‘λεγε και η αδερφή
μ’ η Μαρίκα.
Να που ήμουν προφήτης κακών ειδήσεων.
Κάτι με ‘τρωγε. Αυτοί δεν έχουν ούτε ιερό ούτε
όσιο.
Μέσα μου ταλαιπωρείται η ψυχή μου από κάτι
κακό που έχω κάνει.
Φύλαγα «τσίλες» όταν ο φίλος μου ο Λάκης
ο Αρμενιάκος, έκλεβε απ’ το εικόνισμα του Αϊ –
Γιώργη, ό,τι έβρισκε. Ναι, αλλά μαζί τρώγαμε τις
σοκολάτες και λέω τώρα, όχι τότε. Τι ψυχή θα
παραδώσω στο Θεούλη!!!
Αυτοί παιδάκι μ’ μας κλέβουν τα έξοδα της κηδείας μας, θα ‘χουν ψυχή να παραδώσουν; Κρίμα τους μεγάλους σταυρούς που κάνουν όταν
πάνε, φυσικά όταν πάνε στην εκκλησία.
Ενημερώνουν και τα κανάλια να τους φωτογραφίσουν και να λέμε εμείς –ο λαός δηλ.– πόσο
θρήσκιοι είναι!!!
Θα μου πείτε από πού έβγαλα το συμπέρασμα
Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010
Τα... σ’ κώματα
αυτό!! Διάβασα στην εφημερίδα «Αυριανή» της
Τρίτης 12 Οκτωβρίου του 2010 σελ. 16 και 17 το
άρθρο με τον τίτλο:
«Δεν υπάρχουν λεφτά ούτε να πεθάνει κανείς»
και παρακάτω.
Ο οργανισμός περίθαλψης Ασφαλισμένων του
Δημοσίου, υπαγόμενος στο υπουργείο οικονομικών και ελεγχόμενος χρηματοδοτικά απ’ τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Γενικού Λογιστηρίου παραπέμπει
τους δικαιούχους
των καταβολών
περί τα 1000
ευρώ, για κάθε
πολίτη που έχασε
τον άνθρωπό του
για την ανάληψη
των ποσών και το
Ο Αποστόλ’ Γιαννούλας. Το κοιεγγύς μέλλον είνωνικό του έργο είναι μεγάλο.
ναι μετά τέσσερις
μήνες κι αν υπάρχουν λεφτά. Ο Μήτσος συνεχίζει να λέει: «Τα ‘φαγαν τα λεφτά».
Άντε να συνεννοηθείς με τον Αποστόλη το
Γιαννούλα απ’ τα Θεοδούλια, για να σου κάνει
το λάκκο, ότι θα πληρωθεί μετά τέσσερις μήνες
κι αν…Όμως τις μπίρες όταν
τις πίνει στην καφεψησταριά του Νίκου του Μπάρμπα –πρώην Λεμονιά– στο
χωριό, τις πληρώνει ατάκα
κι επί τόπου. Άντε πες στο
Νίκο ότι θα πληρωθεί μετά
Γράφει ο
τέσσερις μήνες κι αν. Ούτε
Χάρις Ζάχος
νερό δεν πρόκειται να σου
Συντ/χος Δάσκαλος
δώσει.
- Συγγραφέας
Θα μου πείτε τι προτείνω.
Αφού τα έξοδα της κηδείας μας «τα ‘κοψαν» κι
αυτά, καθένας από μας της τρίτης ηλικίας να
πάει στο καινούργιο νεκροταφείο – να ‘ναι καλά
εκεί που είναι ο συχωρεμένος ο Μήτσος ο Καπέλης– να σκάψει το … λάκκο του, έτσι θα θαφτεί δωρεάν, για να βγει απ’ το χρέος η Ελλάδα
μας!!!
Αφού λένε ότι μαζί τα φάγαμε, άντε τώρα να
πληρώσουμε μαζί.
Μήπως φάγανε κάποιοι άλλοι κι εμείς τρέχαμε με χρωματιστούς μπερέδες και σημαίες για
να ψηφίσουμε και τώρα να πληρώνουμε το λογαριασμό όλοι μαζί. Ναι τον πληρώνουμε. Ναι,
μέχρι και τα «σ’ κώματα» γαμώτο!!!
Υ.Γ.: Προτιμώ τον Αποστόλη και τη Μαρίκα, μια
κι έξω, παρά το Δ.Ν.Τ. μέχρι το 2024 να με θάβει!!!
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤ’ ΑΓΝΑΝΤΑ
«Ο άνεμος πάντα γλυκός,
χαϊδεύει τα χρυσοπράσινα έλατα
και μια ατέλειωτη δροσιά
κοιμίζει τ’ Αγναντίτικα φαράγγια».
(Από τα «ΑΓΝΑΝΤΙΤΙΚΑ ΛΙΧΝΙΣΜΑΤΑ»
των Χάρι Ζάχου και Χρίστου Τούμπουρου)
Πρωινό της 7ης Αυγούστου του 2010 Πέρασα
με το αυτοκίνητο μου τη μεταλλική γέφυρα της
Πλάκας, άφησα
πίσω τ’ αγουροξυπνημένα Φράφ
στα, πήρα το φιδίσιο
ανηφορικό δρόμο,
που οδηγεί, ανάμεσα
από πυκνοδασωμένες
καταπράσινες πλαγιές και ρεματιές, στα
Άγναντα και να ’μαι
στο προαύλιο του
ιστορικού Γυμνασίου
των Αγνάντων.
Το πέτρινο κτίριο
έστεκε εκεί φρεσκοανακαινισμένο, με
καινούργιες πόρτες,
παράθυρα και κεραμοσκεπή, αλλά δίχως
Γράφει ο
τη μεγάλη άσπρη ταΓιάννης Κατσικογιώργος
μπέλα με τα μαύρα μεΣυνταξιούχος δάσκαλος
γάλα γράμματα: «ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ Αγνάντων». Είχε μετατραπεί πια σε
Δημαρχείο του Δήμου Αγνάντων.
Όμορφη και στολισμένη με πολύχρωμα λουλούδια η πλατεία δίπλα απ’ το Γυμνάσιο, εκεί όπου
παλιά έστεκε το παμπάλαιο κτίριο του Δημοτικού
Σχολείου Αγνάντων.
Αφού πάρκαρα το αυτοκίνητο μου, πλησίασα
τους συγκεντρωμένους μέχρι εκείνη την ώρα παλιούς μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου Αγνάντων, σύμφωνα με το πρόγραμμα, που προέβλεπε
τη συνάντηση μας. Θα ’ταν δε θα ’ταν καμιά δεκαριά άτομα. Κάποιους απ’ αυτούς τους γνώρισα,
ενώ με άλλους αυτοσυστηθήκαμε.
Η προσέλευση σιγά- σιγά μεγάλωνε και παντού
έβλεπες γκρίζα ή άσπρα μαλλιά, ρυτίδες, περιττά
κιλά και φαλάκρες, αποτελέσματα όλ’ αυτά του
πανδαμάτορα χρόνου. Οι χαιρετούρες, οι αγκαλιές και τα φιλιά έδιναν κι έπαιρναν.
Καθώς μιλούσα με δυο παλιούς φίλους από άλλες τάξεις, πλησιάζει κάποιος συμμαθητής μου.
- Τον γνωρίζεις; του λένε για μένα. Είναι συμμαθητής σου.
- Όχι, απαντάει.
- Εσύ τον γνωρίζεις; μου λένε.
- Όχι. Μη μου πείτε. Θα τον βρω.
Τον κοιτάζω στα μάτια επίμονα, στίβω το μυαλό βουλίου του Δήμου Αγνάντων.
Η συγκίνηση μου, καθώς μπήκα, ήταν μεγάλη,
μου, προσπαθώ και σε λίγο τον αναγνωρίζω.
- Είσαι ο Τάκης ο Κωστάκης, του λέω κι αμέσως γιατί, παρ’ όλο που φοίτησα και στις έξι αίθουσες
του Γυμνασίου, στην αίθουσα αυτή, νεόκτιστη
πέφτει ο ένας στην αγκαλιά του άλλου.
Ήταν δύσκολη η αναγνώριση, γιατί τα νεανικά τότε, φοίτησα τη μισή χρονιά της Γ’ τάξης και
χαρακτηριστικά μετά από τόσα χρόνια είχαν αλ- ολόκληρη τη χρονιά της Δ΄ τάξης, διατηρώντας
ως σήμερα τις ομορφότερες αναμνήσεις μου, με
λάξει.
Κι απάνω στη συζήτηση πλησιάζει ο τρίτος συμ- δυο απ’ τους εκλεκτότερους καθηγητές που είχα
μαθητής. Τον αναγνώρισα αμέσως, γιατί τα βασι- στη γυμνασιακή μου διαδρομή, τους φιλόλογους
κά του χαρακτηριστικά δεν είχαν αλλάξει. Απλώς Λουκά Κούσουλα στη Γ΄ τάξη και Γιώργο Ζώκαρη
στη Δ΄.
πάχυνε λίγο και τα μαλλιά του είχαν γίνει γκρίζα.
- Με γνωρίζεις;του λέω. Ήμαστε συμμαθητές.
Μας υποδέχτηκαν ευγενικά στην αίθουσα, τόσο
- Όχι, μου απαντάει. Εσύ;
ο Δήμαρχος Αγνάντων κ. Χρήστος Χασιάκος, όσο
- Είσαι ο Θανάσης ο Παππάς, του κάνω κι αγκα- και ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής,
λιαστήκαμε.
ο Αγναντίτης καθηγητής
Σε λίγο, να κι ο τέταρτος συμΠανεπιστημίου κ, Γιώργος
μαθητής μας. Τον αναγνώρισα κι
Φίλος.
αυτόν αμέσως, γιατί είχαμε ξαΚαι αφού επισκεφτήκαμε
κι όσους άλλους χώρουςνασυναντηθεί δυο φορές. Ήταν ο
αίθουσες του κτιρίου ήταν
Χρήστος ο Τσουμάνης. Ούτε κι αυπροσβάσιμοι, αποχωρήτός με θυμήθηκε. Με μπέρδεψε με
σαμε σιγά- σιγά γεμάτοι
το συμμαθητή μας το Χρήστο το
νοσταλγικές μαθητικές
Σκανδάλη.
αναμνήσεις, αφού δώσαΦτάνει πια η ώρα να μπούμε στο
με ραντεβού για αργότερα
παλιό μας το Σχολείο. Ένα μέλος
στην κεντρική πλατεία του
της Οργανωτικής Επιτροπής έδωεπάνω μαχαλά, στο Κέσε το σύνθημα: - Ώρα να περάσουντρο «ΠΑΝΟΡΑΜΑ».
με μέσα, είπε.
Μαθητική ζωή... Τι όμορΚαι να, ξεκινήσαμε όλοι, άντρες
φη και ξένοιαστη που
και γυναίκες, μαθητές και μαθήτριες, όπως τότε, λες κι ακούσαμε
ήταν!
το κουδούνι να χτυπάει απ’ το
Πάρκαρα το αυτοκίνηχέρι του επιστάτη του Γυμνασίου,
το μου στον ίσκιο των δέντρων, πλάι στη γέφυρα,
του Στέλιου του Σκουληκαρίτη, με
που οδηγεί στα Παλιάμπεκαρδιοχτύπι, όχι γιατί δεν ήμαστε
λα κι άρχισα ν’ ανηφορίζω
προετοιμασμένοι για το μάθημα,
Άγναντα 1960 ή ’61. Στη βεράντα του
αλλά για το πώς θ’ αντικρίζαμε το σπιτιού μας. Από αριστερά: Γιάννης Κα- προς την πλατεία του επάεσωτερικό του Σχολείου μας μετά τσικογιώργος, Νώντας Γαλαζούλας, Χρί- νω μαχαλά.
Φτάνω στην πλατεία
από τόσα χρόνια.
στος Παπαϊωάννου. Καθιστός ο Γιώργος
μπροστά απ’ την εκκλησία
Μπήκα από τους πρώτους κι άρΤσίτσας.
της Παναγίας. Η εξωτερική
χισα ν’ ανεβαίνω τα σκαλοπάτια
της εσωτερικής σκάλας, που οδηγούν στις αίθου- όψη του ναού έδενε τώρα άριστα με τα γύρω πέτρινα
κτίρια,
αφού
του
είχαν αφαιρέσει τον εξωσες του ορόφου. Ήταν τα ίδια ακριβώς σκαλοπάτια, με το ίδιο μωσαϊκό και τις ίδιες σιδερένιες τερικό σοβά απ’ τις δυο πλευρές, που είχε τότε,
γωνιές στο κάθε σκαλοπάτι, που άφησα πριν από που φοιτούσαμε στο Γυμνάσιο. Ιερό καθήκον,
αλλά και περιέργεια να ξαναδώ μετά από πολλά
σαράντα εφτά ολόκληρα χρόνια.
Προχωρήσαμε στο διάδρομο και καταλήξαμε χρόνια το εσωτερικό του, με οδήγησαν προς το
στην ανατολική αίθουσα του ορόφου. Η αίθουσα ναό.
Μπροστά απ’ την ανοιχτή πόρτα στεκόταν ο
μας περίμενε, αλλά, προς έκπληξη μας, δεν ήταν
πια αίθουσα διδασκαλίας. Έλειπε η έδρα, ο πίνα- εφημέριος της ενορίας, ο πατέρας Σπύρος Σιάχακας και τα θρανία. Τη θέση τους πήραν τα δημαρ- λος. Με υποδέχτηκε ευγενικά και, αφού συστηχιακά έδρανα κι ένα τεράστιο οβάλ τραπέζι με θήκαμε, μπήκαμε μαζί. Άναψα ένα κεράκι, προδερμάτινα καθίσματα. Είχε από καιρό μετατραπεί σκύνησα τις εικόνες και το βλέμμα μου άρχισε να
σε αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμ- περιπλανιέται εδώ
Συνέχεια στη σελίδα 12
ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
5
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
των απανταχού Αγναντιτών «ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ»
www.agnanta.org.gr e-mail: [email protected]
Άγναντα, Δεκ. 2010 Αρ. πρωτ. 120
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Αγαπητοί συγχωριανοί
Πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες από το Σύλλογό μας συγκεντρώσειςσυναντήσεις χωριανών μας που διαμένουν
στο λεκανοπέδιο Αττικής.
Ο Πρόεδρος και μέλη του Συμβουλίου
ανέλυσαν τους σκοπούς του Συλλόγου,
Γράφει ο
διαβάστηκαν τα πεπραγμένα της τελευταίΚώστας Αρ.
ας χρονιάς (Ιούλιος 2009-Ιούλιος 2010) και
Παπακίτσος
απάντησαν σε ερωτήματα συγχωριανών.
Ανταλλάχτηκαν απόψεις και έγιναν προτάσεις σχετικές με
τις δραστηριότητες του Συλλόγου σε σχέση πάντα με τη
βελτίωση της εικόνας του χωριού.
Η προσέλευση χωριανών μας σ’ αυτές τις συναντήσεις
δεν ήταν ικανοποιητική. Καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες και
τα προβλήματα των καιρών. Ο σκοπός των συναντήσεων
ήταν η ομαδοποίηση της κοινωνικής ζωής, σε μια προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών ζωής στο χωριό μας. Παρά
όμως τη μικρή συμμετοχή, εκείνο που σαφώς προέκυψε
ήταν η απόλυτη ικανοποίηση όλων από τη συζήτηση που
αναπτύχθηκε. Δόθηκε ο λόγος σε όλους και οι προτάσεις
τους ήταν στοχευμένες. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ καλή
όταν αντάμωσαν χωριανοί μας που είχαν πολλά χρόνια να
ιδωθούν και ιδίως όταν γνωρίστηκαν μεταξύ τους Αγναντίτες και κυρίως η νεότερη γενιά. Όλοι μαζί μικροί και μεγάλοι αναπολήσαμε τις παλιότερες εποχές και συζητήσαμε
τρόπους για ένα καλύτερο μέλλον στον τόπο μας.
Όσοι συμμετείχαν σ’ αυτές τις συγκεντρώσεις, ενίσχυσαν και με το παραπάνω τα οικονομικά του Συλλόγου
αγοράζοντας Ημερολόγια και δίνοντας τη συνδρομή τους.
Στο πρώτο φύλλο του νέου έτους 2011 της Εφημερίδας
της Αδελφότητας Αγναντιτών θα ανακοινωθούν για πρώτη
φορά, και αυτό θα γίνεται από εδώ και μετά μια φορά το
χρόνο, οι συνδρομές των μελών μας για το έτος 2010.
Ευχαριστούμε όλους τους χωριανούς μας που συμμετείχαν στο κάλεσμά μας.
Ευχαριστούμε όλους που, παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, συνεισέφεραν στην οικονομική στήριξη του
Συλλόγου.
Τέλος ευχόμαστε σε όλους τους Αγναντίτες και σε
όσους άλλους διαβάζουν αυτή την Εφημερίδα, απανταχού
κόσμου,
Καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το 2011
και προπάντων υγεία σε όλους.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος: Κώστας Παπακίτσος (6932362956)
Βάσω Αναστασίου
Η Γ. Γραμματέας:
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ
“Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ”
Αριθ. Πρωτ.: 8
ΔΗΜΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ.......................................................... 2.000
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΤΑ ΑΓΝΑΝΤΑ» ..................................................................... 100
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ............................... 250
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΑΓΝΑΝΤΩΝ
29−11−2010
«Η άδεια καρέκλα»
Στο προηγούμενο φύλλο
της εφημερίδας σας οι δύο
μόνιμοι αρθρογράφοι σας
«Ακούω, βλέπω» και «εύθυμα και σοβαρά» μας έκαναν
την τιμή να ασχοληθούν και
να σχολιάσουν το πανηγύρι
του Αη Σωτήρα στο Παλαιοχώρι. Ο μεν πρώτος είδε
άδεια καρέκλα στον ορχήστρα, ο δε δεύτερος είδε
μόνο τον Παππά−Άγγελο να
χορεύει, και μετά μας λέει
για καγκελάρια, για φουστανέλες, για παραδοσιακούς μουσικούς και ότι μας
έχει πιάσει πολιτιστική κρίση, μαζί με την οικονομική
κ.τ.λ. (μάλλον υπαρξιακή
κρίση θα έχει πιάσει μερικούς από εμάς). Ας πάρουμε
τα πράγματα με την σειρά:
Εμείς εκεί στο Παλαιοχώρι
δεν είδαμε καμμιά άδεια καρέκλα στην ορχήστρα μας, η
οποία ήταν πλήρες και μάλιστα παραδοσιακιά καθότι
εμείς εκεί στα Γιάννενα και
παλαιότερα στην Άγναντα
τέσσερα όργανα ξέραμε ότι
αποτελούν την παραδοσιακή
ορχήστρα (κλαρίνο – βιολί
– λαούτο και ντέφι) καιόχι
αρμόνια, ντραμς και ηλεκτρικές κιθάρες. Παράλληλα δεν
γνωρίζομε παραδοσιακούς
μουσικούς παρά μόνο παραδοσιακά όργανα. Φαίνεται
όμως ότι ο κύριος “Ακούω−
Ο Μύλος
βλέπω” ή δεν βλέπει πάντοτε ή βλέπει a la carte. Διότι
τόσα χρόνια δεν βλέπει την
άδεια καρέκλα στα πανηγύρια στην Άγναντα (Άνω Πλατεία − Κάτω Πλατεία − Αη
Λια − Ανάληψη κ.λπ.) παρά
μόνο φέτος στο Παλαιοχώρι.
Επομένως πολύ όψιμο το ενδιαφέρον του για την άδεια
καρέκλα.
Και τώρα στο δεύτερο σκέλος των σχολίων. Δεν χόρευε λέει πολύς κόσμος στο
Παλαιοχώρι (μόνο ο Παπάς)
γιατί φαίνεται. έβλεπε την
άδεια καρέκλα στο πατάρι και στενοχωριόταν πολύ.
Θα πρέπει να ξεχνά μάλλον
ο σχολιαστής μερικά πράγματα: πρώτον σίγουρα στην
οικονομική εξαθλίωση στην
οποία έφθασαν τον περισσότερο κοσμάκη οι κυβερνώντες, δεύτερον θα ξεχνά
τους δύο πρόσφατους θανάτους δύο αγαπημένων μας
συγχωριανών (Νίκο Φλώρο
− Χριστόφορο Γιαννούλα) και
τρίτον ότι υπήρχε και πανηγύρι την παραμονή και ο χορός κράτησε σχεδόν μέχρι το
πρωί.
Αλλά μήπως μπορούν να
μας πουν πόσος κόσμος χόρεψε στην Άνω Πλατεία των
Αγνάντων στις 27 Ιουλίου την
μόνη βραδιά που είχε όργανα. Μετά τις 12 το βράδυ δεν
υπήρχε ψυχή στην Πλατεία.
Ή τι έγινε το πανηγύρι που
γινόταν τρία βράδια στην
Κάτω Πλατεία του χωριού.
Άσε, αυτό μετακόμισε στο
Σάλτσι για να είναι πιο κοντά
στη Δάφνη και στο Παλαιοχώρι. Όσο για το καγκελάρι
και τους φουστανελάδες θα
αναφερθούμε στα εξής: όταν
τα προηγούμενα χρόνια κάναμε πραγματικά παραδοσιακό καγκελάρι στο Παλαιοχώρι όλοι οι Αγναντίτες του
κέντρου είχαν λυσάξει και
γράφαν και ξαναγράφαν στις
εφημερίδες ότι ένα είναι το
καγκελάρι και πρέπει να γίνεται στην Άγνατα και εμείς
το σταματήσαμε. Τώρα μας
εγκαλούν γιατί το σταματήσαμε. Όσο για τις φουστανέλες χρειάζονται και τους
κατάλληλους μερακλήδες,
για να τις φορέσουν και όχι
κάποιους που κάθονται στο
πεζούλι της Εκκλησίας πίνουν μία πορτοκαλάδα στα
δύο και μετά εξαφανίζονται.
Αυτά τα λίγα και δεν πρόκειται να επανέλθομε ξανά
στο ίδιο θέμα.
Ευχαριστούμε την Εφημερίδα σας για την φιλοξενία
μας.
Από το Δ.Σ.
του Πολιτιστικού Συλλόγου
Παλαιοχωρίου Αγνάντων
“Μεταμόρφωση του Σωτήρος”
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ιωάννινα 1-12-2010
ΠΡΟΣ TA ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προσφορές για την αποπεράτωση του έργου του Ιερού Ναού Αγίας Φανερωμένης
ΑΓΟΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ............................................................. 50
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ................................................ 100
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Δ. ΘΩΜΑΣ ....................................................... 50
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ................................................. 100
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΑ ................................................. 500
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ .................................................... 50
ΖΑΧΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ..................................................................
30
Εργασίες αποκατάστασης στέγης Ι.Ν
Ι.Ν.. Αγίας Φανερωμένης
ΚΑΠΕΛΗ Λ. ΑΝΘΟΥΛΑ .........................................................
100
ΚΑΠΕΛΗΣ Ν. ΘΩΜΑΣ .......................................................... 100
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗ .......................... 100
ΚΩΣΤΑ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΗ ........................................................... 100
ΚΩΣΤΑ Χ. ΑΝΘΟΥΛΑ ............................................................. 20
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΤΡΑΝΑ) ................................. 100
ΝΙΚΟΛΟΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ....................................................... 100
ΠΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΪΤΣΑ .............................................. 100
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡ. ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΙΝΗ.................................. 200
ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ ................................................. 100
ΣΕΪΜΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΥΛΑ .................................. 50
ΤΣΙΜΕΝΤΕΡΗ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΑ.............................................. 100
ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ ............................................ 50
ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ................................... 150
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ................................................. 100
Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010
Γράφει ο
Χριστόφορος Νικολός - Κέρκυρα
Με πέτρα ξύλο και νερό
και τέχνη λαϊκή
τη μηχανή σου έφτιαξες
ωραία αλεστική
Νερό χτυπάει φτερωτή
μυλόπετρα γυρίζει
γεννήματα αλέθουνε
και το σακί γεμίζει.
Στη γάστρα ψήνεται ψωμί
και η καλή μπλατσάρα
να φάει η οικογένεια προσμένει
με λαχτάρα.
Αχ να μπορούσες μύλε μου
να μούκανες τη χάρι
ν’ αλέσεις πίκρες και καημούς
να μην υπάρχουν βάρη.
Αγαπητοί Συγχωριανοί
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας έχει προγραμματίσει άμεσα τις
παρακάτω εκδηλώσεις:
• Κόψιμο Βασιλόπιτας στις 9 Ιανουαρίου 20011, ημέρα
Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο κέντρο «Αγνάντι» στο Μώλο,
που θα μοιραστούν δώρα στα μικρά παιδιά.
• Ετήσιο Αποκριάτικο Χορό με λαχειοφόρο αγορά στις 4
Μαρτίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 μ.μ. στο Κέντρο
«Καρβούνης», στην Ελεούσα Ιωαννίνων.
• Διήμερη Εκδρομή σε χρόνο και τόπο που θα ενημερωθείτε.
• Γιορτή πίτας στην πλατεία του χωριού την Άνοιξη.
Οι εκδηλώσεις για να έχουν επιτυχία χρειάζονται την ηθική
και υλική συμπαράσταση όλων μας, Γι’ αυτό σας καλούμε
να συμμετέχετε όλοι σας, στις παραπάνω εκδηλώσεις μας,
καθώς και σε όσες άλλες θα προγραμματίσουμε προσεχώς.
Σας ευχόμαστε ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
και
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Mε φιλικούς χαιρετισμούς
Το ΔΣ της Αδελφότητας
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Πρόεδρος: 6946806001 Φρίγκα Νιόβη
Γραμματέας: 6947263267 Ζιάβρα Λίτσα
6
Ο
ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010
ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ κ. ΔΗΜΑΡΧΕ
ι Δημοτικές Εκλογές τέλειωσαν. Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων εκλέχθηκε ο κ.
Μαρίνος Γαρνέλης, ο συνδυασμός του οποίου πλειοψήφησε. Στην εφαρμογή του προεκλογικού προγράμματος του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού- την υλοποίηση του
οποίου ευχόμαστε - πλέον αποβλέπουμε για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Δημοσιεύουμε,
λοιπόν, το προεκλογικό πρόγραμμα με την ευχή να υλοποιηθεί, όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΣυνέταιροι θα είναι όλοι όσοι επιθυμούν και προΝΑΓΕΡΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
σφέρουν την γη τους, που στην συντριπτική πλειοψηφία είναι ακαλλιέργητη, σαν μοναδική υποχρέωΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ση στον συνεταιρισμό, που θα παράγει εξαιρετικό
ΟΡΕΙΝΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
κρασί με ονομασία προέλευσης Τζουμέρκων και το
Η κοινωνική και οικονομική αποδιάρθρωση που
μοναδικό σε όλο τον κόσμο Τζουμερκιώτικο τσίεπιτείνεται στη χώρα μας απαιτεί απαντήσεις και
πουρο, με σημαντικά έσοδα για όλους τους συμμενέα εργαλεία για την στήριξη των χιλιάδων συμποτέχοντες και το Δήμο.
λιτών μας που πλήττονται ή πρόκειται να πληγούν
Ανέγερση μικρών τουριστικών καταλυμάτων,
από την οικονομική κρίση.
εγκατάσταση ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών
Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι εγκατελειμμένοι
δυναμικότητας έως 10 ΜW, με την προϋπόθεση ότι
τόποι της ορεινής ενδοχώρας μπορούν να αποτεείναι συμβατή η χωροθέτησή τους με τις κατευλέσουν σήμερα διέξοδο για την επιβίωση πολλών
θύνσεις του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις
ετεροδημοτών μας που διαβιούν παρασιτικά στα
ΑΠΕ και ότι βρίσκονται υπό την διαχείριση συνεμεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.
ταιρισμών λαϊκής βάσης από τους κατοίκους της
Όραμά μας είναι η επάνοδος στην αυτάρκεια και
περιοχής.
στην αυτοδυναμία των ορεινών κοινοτήτων που
Πρόθεσή μας είναι η κατασκευή μικρών ορεικράτησε ζωντανό το γένος των Ελλήνων όλες τις
βατικών καταφυγίων, επεκτάσεις
δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας.
οικισμών και υποδομών μετά από
Μέτρα – Πολιτικές στα Ορεινά
εκπόνηση σχετικής πολεοδομικής
Τζουμέρκα
μελέτης.
Α) Δημιουργούμε Τράπεζα γης. ΔέΙδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοσμευση όλων των αδόμητων εκτάσεθεί στην προστασία και την ανάδειξη
ων του ευρύτερου δημόσιου τομέα
του ιστορικού γεφυριού της Πλάκας
(δημόσιο, δήμος) ώστε να ενταχθούν
αλλά και της ευρύτερης πολιτιστικής
σε ένα πρόγραμμα δημιουργίας νέων
και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της
χώρων πρασίνου και να αξιοποιηθούν
περιοχής.
για α) την δημιουργία περιβαλλοντιΣτις προτάσεις μας βρίσκεται η
κού αποθέματος, β) την προστασία
παραγωγή καύσιμης ύλης από τα
της γεωργικής γης, γ) την ενεργό
υποπροϊόντα των δασών, που μποπολεοδόμηση για αμιγή κατοικία και
ρούν να κινήσουν καυστήρες με ασύπρογράμματα λαϊκής στέγης.
γκριτα μικρότερο κόστος από αυτό
Ο
Δήμαρχος
Κεντρικών
ΤζουΣτο πλαίσια αυτά θα ολοκληρωθεί
του πετρελαίου που γίνεται ανάρπαμέρκων
κ.
Μαρίνος
Γαρνέλης
το κτηματολόγιο, θα επιχειρηθεί και
στο σε όποια χώρα χρησιμοποιήθηκε.
η δημιουργία δασικού κτηματολογίου
Έτσι θα έχουμε θέσεις εργασίας, έσοδα για όλους,
και θα προσαρμοστεί το χωροταξικό σχέδιο στις καθαρά δάση χωρίς κίνδυνο πυρκαγιών και όμορφα
αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης δίνοντας έμφαση μονοπάτια για περιπάτους και ιδανικό τουριστικό
στην διαμόρφωση χώρων για δωρεάν εγκατάσταση προορισμό.
των ζευγαριών ή ετεροδημοτρών που επιστρέφουν
-Ο νέος Δήμος θα δημιουργήσει σχολές πετράδων
στον τόπο μας.
και ξυλουργών, ώστε να δημιουργηθούν παραδοσιΒ) Στρατηγική Σχέδιο για την βιώσιμη και παρα- ακά μονοπάτια, πλατείες, βρύσες κλπ., στα πλαίσια
γωγική αναδιάρθρωση του τόπου.
της εκμάθησης των εκπαιδευομένων και να βρουν
τα χωριά μας τον παραδοσιακό χαρακτήρα τους,
Β1. Παραγωγική αναδιάρθρωση
Εφαρμογή της ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης ώστε να γίνουν πόλος έλξης.
- Στην κατάλληλη θέση προτείνουμε να οργανωπου ορίζει τα Τζουμέρκα Εθνικό Πάρκο.
Η εφαρμογή προϋποθέτει τη διαχείρισή του από θεί ένα από τα καλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της
Φορέα Διαχείρισης στον οποίο θα συμμετέχουν χώρας με τις απαραίτητες υποδομές και πρό βλεψη
εκπρόσωποι όλων των τοπικών φορέων, οργανώ- καλοκαιρινών δραστηριοτήτων, ώστε να προσελκύσεων, πολιτών, ευαίσθητων πολιτών κλπ. και θα ει επισκέπτες όλο το χρόνο και να αποτελέσει βασιαποφασίζουν με ανοιχτές λαϊκές συνελεύσεις για το κό χαρακτήρα για επένδυση κατοίκων σε πανσιόν,
ταβέρνες, καφετερίες κλπ.
μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής.
-Δεσμευόμαστε για υποδομές οδικών δικτύων
Το πλαίσιο δραστηριοτήτων που μπορεί να αναπτυχθεί στο Εθνικό πάρκο και σε συγκεκριμένες που θα ενώνουν όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα μεταξύ τους και με τα αστικά κέντρα γρήγορα και με
ζώνες εφαρμογής μπορεί να περιλαμβάνει:
-επιστημονική έρευνα των φυσικών οικοσυστη- ασφάλεια.
-Θα δημιουργήσουμε ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
μάτων σε συνεργασία με επιστημονικούς ή Οικολογικούς φορείς, κατασκευή υποδομών με στόχο για την ασφάλεια των κατοικων και των περιουσιών
την ήπια διαχείριση των φυσικών πόρων και της ετεροδημοτών που θα συνεργάζεται άμεσα με την
δυνατότητας αξιοποίησής τους στην παραγωγική υπάρχουσα Αστυνομία Βουργαρελίου.
-Ειδικές ρυθμίσεις, κίνητρα και χρηματοδοτικά
διαδικασία, αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών, ελεύθερη βόσκηση, γεωργία, μελισσοκομία, εργαλεία που συμβάλλουν στην προώθηση της βιώσιμης
ανάπτυξης των Τζουμέρκων μέσω οικοαποκατάσταση ερειπωμένων κτισμάτων με παρατουριστικών, αγροτουριστικών και άλλων δραστηδοσιακά υλικά.
-Πιο συγκεκριμένα: Δημιουργία πτηνοτροφι- ριοτήτων. Κίνητρα για αποκατάσταση διατηρητέων
κών και κτηνοτροφικών πάρκων με ελεύθερη βό- κτιρίων και κτιρίων σε παραδοισιακούς οικισμούς
σκηση ή σταβλισμένα, ανάλογα τις καιρικές συνθή- καθώς και στην ενίσχυση παραδοσιακών οικισμών,
κες, με στόχο να πολλαπλασιαστεί σε μεγάλο βαθμό που βρίσκονται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρη δραστηριότητα και να εκμεταλλευτεί ακόμα και κου.
Β 2. Κοινωνική Πολιτική
την κοπριά ως λίπασμα η καύσιμη ύλη που θα προΕπιδιώκουμε την στήριξη των ατόμων που αντισφέρει θέρμανση σε όλους τους κατοίκους και τις
μετωπίζουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό
επιχειρήσεις.
-Παράλληλα θα οργανωθούν υπερσύγχρονα σφα- επεκτείνοντας το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι
γεία που θα προωθούν εγγυημένο κρεας ελευθέ- με παράλληλη ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων
ρας βοσκής στους καταναλωτές σε καλύτερες τι- φροντίδας, περίθαλψης και προληπτικής ιατρικής
μές από τις υπάρχουσες και μεγαλύτερο κέρδος για κυρίως για ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και
άτομα που αντιμετωπίζουν αποκλεισμό.
τους παραγωγούς.
-Δημιουργία κουπονιών που θα δίνονται στους
Επίσης θα παράγονται τυριά με ονομασία προέλευσης των Τζουμέρκων και όλα αυτά στα πλαί- πολίτες με κοινωνικά κριτήρια για χρήση υπηρεσια των συνεταιρισμών των κατοίκων οι οποίοι θα σιών υγείας, εκπαίδευσης, πρόνοιας, μεταφοράς
απολαμβάνουν τα έσοδα και τα αποτελέσματα των κ.ο.κ. αναβάθμιση και στελέχωση των αγροτικών
ιατρείων.
ολοένα εξελισσόμενων επιχειρήσεών τους.
-την πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων ελάχι-Πρόθεσή μας είναι να οργανωθεί άλλος ένας συνεταιρισμός υπό την αιγίδα του Δήμου, με σκοπό στου εγγυημένου εισοδήματος για όσους βρίσκονται
κάτω από το όριο της φτώχειας με παράλληλη
την παραγωγή και εμφιάλωση κρασιού και τσίπουαξιοποίησή τους σε έργα που έχει ανάγκη η κοιρου.
νότητα (καθαρισμός περιοχών, φύλαξη παιδιών,
δασοπροστασία, αποκατάσταση οικοσυστημάτων,
αισθητικές παρεμβάσεις,
στήριξη πολιτιστικών γεγονότων κ.ο.κ).
-Με τα κοινωνικά προγράμματα θα επιχειρήΓράφει ο
σουμε να καλύψουμε τις Χρίστος Α. Τούμπουρος
βασικές ανάγκες σε στέγη,
υγεία, εκπαίδευση, μεταφορά και περίθαλψη για
όλους τους δημότες.
Γ) Χρηματοδοτικά Εργαλεία.
-Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου δύναται να χρηματοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΠΕΧΩΔΕ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
-Τα «Ολοκληρωμένα σχέδια για την παραγωγική
αναγέννηση αναδιάρθρωση της περιοχής», οι «Αναπλάσεις οικισμών», οι «Διευθετήσεις χρήσεων γης»
τα «έργα υποδομών περιβάλλοντος σε ορεινές περιοχές» μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π.
της Περιφέρειας Ηπείρου κατόπιν μελέτης ωρίμανσης της βιωσιμότητας των έργων.
-Αξιοποίηση χρηματοδοτικών πόρων απευθείας
από την Ε.Ε. στο πλαίσιο δικτύων με άλλους δήμους της Ε.Ε. και ιδιαιτέρως των Βαλκανίων. Θέλουμε ο τόπος μας να αποκτήσει ευρύτερες δικτυώσεις και συνεργασίες προκειμένου να αντλήσει
πρακτικές και καινοτόμες εφαρμογές όπως π.χ. τα
οικοχωριά, αγροτικά δίκτυα της υπαίθρου με εναλλακτικές προτάσεις και πρακτικές έναντι της παγκοσμιοποίησης των γενετικά μεταλλαγμένων σπόρων και ποικιλιών π.χ. Via Campesina κ.ο.κ.
Δ) Λαϊκή συμμετοχή – Δημοκρατία
Το σημερινό σύστημα – κομμάτι του οποίου είναι
η Τ.Α. – επιτείνει την αδρανοποίηση και την παθητικοποίηση του πολίτη περιορίζοντας τα δικαιώματά
του σε μια ψήφο κάθε φορά που γίνονται εκλογές.
Η μόνη ελευθερία που παρέχει είναι αυτή της επιλογής καναλιού στην τηλεόραση ή προϊόντων στα
ράφια των μεγάλων εταιριών. Το μοντέλο αυτό καθιστά πανίσχυρα τα ιδιωτικά συμφέροντα, τα Μέσα
Ενημέρωσης και την κρατική γραφειοκρατία που
από κοινού λεηλατούν τον πλούτο και καταστρέφουν το συλλογικό όραμα της κοινωνίας μας.
Στόχος μας είναι η ενίσχυση της Δημοκρατίας
και η δημιουργία θεσμών παίδευσης του πολίτη για
την ανάπτυξη αμεσο-δημοκρατικών πρωτοβουλιών
π.χ. τοπικά δημοψηφίσματα. Θα επιδιώξουμε την
ενεργή συμμετοχή και τη διαφάνεια στην αξιοποίηση του δημοτικού προϋπολογισμού. Ο τόπος μας
έχει να επιδείξει πλούσιες εμπειρίες δημοκρατικής
οργάνωσης του πολιτικού βίου π.χ. άμεση δημοκρατία στην αρχαία Ελλάδα, κοινοτισμός στοι Βυζάντιο,
αντιστασιακές κοινότητες στη νεότερη Ελλάδα. Το
μεταφυσικό υπόβαθρο αυτών των κορυφαίων στιγμών για την αναθρωπότητα αντλήθηκε τόσο από
την αρχαία φιλοσοφία, όσο επίσης από την Ορθοδοξία στην καθ’ ημάς Ανατολή. Ο «νέος κοινοτισμός»
θα πρέπει να επιχειρήσει την ανασύνθεσή τους σε
μια νέα συλλογική προσπάθεια προκειμένου να εκσυγχρονίσουμε την παράδοσή μας και να αναγεννήσουμε τον τόπο μας.
ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΩΝ ΟΛΙΓΩΝ
ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΨΗΦΟΘΗΡΙΚΑ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ
ΝΑΙ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
ΟΧΙ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥΣ
ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΒΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
ΤΗΣ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΚΑΙ ΕΡΗΜΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΑΣ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΝΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΜΑΤΕΣ ΜΕ ΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΥΛΕΣ
Και τέλος
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΞΕΓΝΟΙΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΓΑΛΗΝΗ
………………………………………….
Καλή εφαρμογή του προγράμματος κ. Δήμαρχε.
7
ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010
ΚΟΥΚΚΟΥΛΙΑ
ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ
ΛΕΠΙΑΝΑ
ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ
145
146
147
148 ΦΡΑΣΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
149 ΑΝΩ ΓΡΑΙΚΙΚΟ
150 ΓΟΥΡΙΑΝΑ ΡΩΜΑΝΟΣ
151 ΚΑΤΩ ΓΡΑΙΚΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
152 ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
153 ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
154 ΜΗΛΕΑ - ΣΓΑΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ
155 ΚΟΥΚΚΟΥΛΙΑ
ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ
157 ΛΕΠΙΑΝΑ
158 ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ
159 ΡΑΜΙΑ
160 ΡΑΜΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
156
ΔΗΜΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 - Α΄ ΓΥΡΟΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
334
334
332
197
1.197
382
258
245
885
295
294
362
951
308
295
440
301
335
296
631
5.008
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ
186
183
179
129
677
226
137
146
509
183
181
241
605
166
168
267
195
199
186
385
2.972
ΑΚΥΡΑ
8
6
9
2
25
4
4
5
13
3
2
7
12
8
10
5
5
5
8
13
91
3,06%
ΛΕΥΚΑ
5
0
5
2
12
4
0
1
5
1
1
3
5
1
0
1
1
1
0
1
26
0,87%
ΕΓΚΥΡΑ
173
177
165
125
640
218
133
140
491
179
178
231
588
157
158
261
189
193
178
371
2.855
96,06%
ΑΓΝΑΝΤΑ
ΓΡΑΙΚΙΚΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
56,56%
7
ΝΑΚΗΣ
13
14
3
57,51%
3
37
10
4
5,78%
29
ΓΑΡΝΕΛΗΣ
28
33
24
31
114
5
81
71
57
39
56
65
61
25
248
59
241
1
6
17
64
38
14
53
159
104
55
1
4
23
9
2,38%
0,64%
2,53%
8,81%
4,76%
62
33
13
4
40
10,54% 21,02% 8,23%
48
92
71
57
176
18,74%
37,66%
14
7
13,03%
38,75%
ΧΑΣΙΑΚΟΣ
7
17
28
ΡΑΜΙΑ
63,62% 53,90% 56,95% 60,68% 64,78%
3,46%
17,81%
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
51
61,01%
9
4
18
107
318
68
161
336
72
82
45
87
4,13%
22
397
13,91%
759
26,58%
1.581
55,38%
67
18,06%
53
216
118
3,50%
26
36
62
29,93% 32,48% 37,34% 6,90% 28,04%
64,77%
ΠΟΣΟΣΤΟ
59,35%
13
1,53% 21,16%
59
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
16,71%
113
116
229
57,14% 45,86% 51,90% 82,76% 46,03%
61,73%
158 ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ
150 ΓΟΥΡΙΑΝΑ ΡΩΜΑΝΟΣ
151 ΚΑΤΩ ΓΡΑΙΚΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
ΚΟΥΚΚΟΥΛΙΑ
160 ΡΑΜΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
153
154 ΜΗΛΕΑ - ΣΓΑΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ
152
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
382
258
245
885
295 294 362
951
308
295
440
301
335 296
631
5.008
133 144
135 135 202
152 136
159
157
156
155
ΠΟΣΟΣΤΟ
149 ΑΝΩ ΓΡΑΙΚΙΚΟ
1.197
ΡΑΜΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΛΕΠΙΑΝΑ
ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ
148 ΦΡΑΣΤΑ
197
ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ
147
ΡΑΜΙΑ
332
125
98
500
187
114
102
403
472
149
102
203
149
288
2.266
5
6
9
1
21
2
4
0
6
2
2
10
14
4
2
3
5
3
3
6
61
1
2
5
4
12
3
4
5
12
3
4
1
8
2
5
1
5
1
3
4
49
2,16%
127 136
111
93
467
182
106
97
385
450
143
95
199
139
278
2.156
95,15%
72
49
36
39
25
34
732
33,95%
1.424
66,05%
45,54%
287
90
87
177
63,67%
ΚΕΝΤΡΙΚΟ
177
ΣΥΚΑΛΛΟΝΗ ΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
166
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΥΨΕΛΗ
318
341
985
440
425
453
1318
300
325
380
332
712
218
229
196
265
461
363
370
236
969
295
283
578
409
437
846
470
467
937
7.878
201
231
626
269
214
268
751
196
206
220
208
428
151
123
108
149
257
192
211
145
548
155
160
315
263
269
532
287
276
563
4.696
ΑΚΥΡΑ
3
6
10
19
3
11
9
23
3
3
4
14
18
2
2
2
4
6
7
6
4
17
2
2
4
3
10
13
10
6
16
126
2,68%
ΛΕΥΚΑ
1
0
2
3
8
2
3
13
1
0
0
5
5
1
1
1
2
3
2
3
0
5
0
1
1
1
3
4
4
5
9
46
0,98%
190
195
219
604
258
201
256
216
189
105
143
248
183
202
141
526
153
157
310
259
256
515
273
265
538
4.524
715
192
203
65,33%
63,38%
172
ΚΑΨΑΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 - Α΄ ΓΥΡΟΣ
163
ΚΑΤΩ
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ
92
194
56,98%
170
174
326
63,55%
169
44
46,32% 87,44% 66,19%
162
ΣΥΝΟΛΟ
171
ΔΙΣΤΡΑΤΟ
ΚΑΤΩ
ΑΘΑΜΑΝΙΟ
85
36,33%
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
168
322
71,56% 59,44%
45,25%
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
ΕΓΚΥΡΑ
165
151
53,68% 12,56% 33,81%
101
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
164
69
43
2,69%
161
ΑΘΑΜΑΝΙΟ
167
ΑΝΕΜΟΡΡΑΧΗ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
102
74,55%
45,64%
58
405
148
120
60,11%
69,27%
53,71%
55,75%
56,55%
54,50%
183
63
47
182
81
25
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ
143
52,03%
28,44% 40,56%
51
181
243
25,45%
148 130
34,58% 46,14% 49,50%
58
180
57
128
ΜΕΣΟΥΝΤΑ
62
40
175
69
60
174
55
49,63% 48,38%
28
179
47,97%
98
178
224
173
67
130 129 191
176
41,77%
ΧΑΣΙΑΚΟΣ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
334 334
145
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ
ΑΚΥΡΑ
ΛΕΥΚΑ
ΕΓΚΥΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΓΑΡΝΕΛΗΣ
ΓΡΑΙΚΙΚΟ
146
ΑΓΝΑΝΤΑ
ΚΟΥΚΚΟΥΛΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 - Β΄ ΓΥΡΟΣ
62,88%
60,09%
96,34%
59,61%
ΝΑΚΗΣ
3
3
5
11
3
10
11
2
1
2
3
1
2
3
7
10
16
24
1
41
4
3
7
7
2
9
11
14
25
132
2,92%
ΓΑΡΝΕΛΗΣ
80
107
105
292
163
103 116
382
37
74
105
83
188
42
72
17
32
49
40
33
34
107
53
44
97
148
160
308
116
137
253
1.901
42,02%
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
74
52
61
187
22
34
52
108
109
83
83
39
122
62
15
23
66
89
80
82
69
231
61
69
130
53
64
117
94
64
158
1.411
31,19%
ΧΑΣΙΑΚΟΣ
33
33
48
114
70
63
82
215
35
44
27
65
92
43
31
62
38
100
47
63
37
147
35
41
76
51
30
81
52
50
102
1.080
23,87%
1
6
ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
8
Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010
ΣΥΝΟΛΟ
175
177 ΚΑΛΛΟΝΗ
ΣΥΝΟΛΟ
179
ΣΥΝΟΛΟ
181
ΣΥΝΟΛΟ
182
183
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
229
196
265
461
363
370 236
969
295 283
578
409 437
846
470
467
937
7.878
335
107
105
81
120
201
132
156 108
396
101 96
197
210 219
429
213
194
407
3.517
180
174
218
175 160
178
173
712
156
176
172
380 332
133
169
325
545
166
300
187 154 204
ΣΥΝΟΛΟ
440 425 453 1318
506
165
985
151 179 176
164
326 318 341
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ
162
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
161
171
ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ
170
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΣΟΥΝΤΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΑΨΑΛΑ
ΚΑΤΩ
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ
ΔΙΣΤΡΑΤΟ
ΚΥΨΕΛΗ
168
ΚΕΝΤΡΙΚΟ
167
ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΘΑΜΑΝΙΟ
163
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
ΑΝΕΜΟΡΡΑΧΗ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 - Β΄ ΓΥΡΟΣ
ΑΚΥΡΑ
1
2
2
5
1
3
3
7
3
4
7 12
19
4
3
2
7
9
2
4
9
15
1
3
4
4
2
6
4
3
7
86
2,45%
ΛΕΥΚΑ
4
6
4
14
2
6
7
15
3
11
4
10
4
0
3
4
7
2
3
3
8
2
6
8
1
19
20
7
6
13
113
3,21%
523
127
141
306
99
102
76
109
185
128
149
96
373
98
87
185
205 198
403
202
185
387
41,35%
44,33%
48,00%
350
47
66
24
50
80
83
45
61
41
121
121
66,92%
37,01%
46,81%
173
80
75
37
46
81
64
33,08%
62,99%
53,19%
ΕΓΚΥΡΑ
146 171 170
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
487
184 145 194
51,37%
ΓΑΡΝΕΛΗΣ
97 121 117
ΧΑΣΙΑΚΟΣ
49 50
335
138 95 117
68,79%
53
152
46 50 77
31,21%
6
164 142
47,05% 49,08% 45,85%
128 90
218
49
43,60%
82
71,24% 49,49% 80,39%
36 52
88
50
40,87%
74
45,87%
20
52
62,50%55,70%
59
28,76% 50,51% 19,61%
111
48
54,13%
66
34,08%
208
55,76%
51
50,71%
151 146
55,14%
165
37,50%44,30%
102
83
297
43,44%
73,70%
54
52
3.318 94,34%
106
44,64%
242
2.070 62,39%
62,53%
1.248 37,61%
44,86%
ΣΥΝΟΛΟ
6.099
ΠΟΣΟΣΤΟ
3.124
51,22%
ΓΑΡΝΕΛΗΣ
2.975
48,78%
ΧΑΣΙΑΚΟΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ
26,30%
145
44,24%
37,47%
822
-149
ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ
ΛΕΠΙΑΝΑ
ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ
156
ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ
157
ΛΕΠΙΑΝΑ
158
ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ
ΡΑΜΙΑ
ΚΟΥΚΚΟΥΛΙΑ
26
9
0
22
31
1
4
0
2
2
255
26
192
9
12
48
69
35
7
15
7
6
9
15
357
ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
0
3
8
2
13
12
6
24
42
8
9
41
58
10
4
171
39
26
29
55
392
ΖΕΡΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
1
1
4
0
6
24
13
7
44
5
9
2
16
5
5
17
3
64
61
125
221
ΘΕΟΧΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3
4
10
5
22
10
8
0
18
1
3
3
7
8
64
2
0
9
1
10
131
ΘΩΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
0
1
0
2
3
7
1
0
8
3
0
2
5
4
1
11
51
4
8
12
95
ΚΑΚΚΑΒΑ-ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
0
0
0
0
0
3
9
0
12
0
0
1
1
28
1
3
0
0
1
1
46
ΣΥΝΟΛΟ
150
ΓΟΥΡΙΑΝΑ ΡΩΜΑΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
0
33
ΣΥΝΟΛΟ
6
133
160
20
17
159
ΡΑΜΙΑ
167
2
ΣΥΝΟΛΟ
18
7
153
ΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
50
3
152
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
51
5
151 ΚΑΤΩ
ΓΡΑΙΚΙΚΟ
48
ΓΙΑΠΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΗΔΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
149 ΑΝΩ
ΓΡΑΙΚΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
17
148 ΦΡΑΣΤΑ
7
ΡΑΜΙΑ
147
154 ΜΗΛΕΑ ΣΓΑΡΑ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
146
ΓΡΑΙΚΙΚΟ
145
ΑΓΝΑΝΤΑ
155
ΚΟΥΚΚΟΥΛΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 - ΨΗΦΟΙ ΧΑΣΙΑΚΟΥ
41
42
41
52
176
8
10
6
24
0
3
84
87
11
12
1
2
0
7
7
320
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3
5
5
2
15
19
10
1
30
86
60
44
190
5
19
23
8
3
3
6
296
ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
0
1
1
0
2
8
23
8
39
14
8
7
29
0
0
43
15
60
73
133
261
ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
6
14
8
0
28
6
2
7
15
5
6
6
17
1
7
98
8
4
3
7
181
14
9
8
1
32
21
9
13
43
14
9
43
66
12
19
27
59
22
18
40
298
ΦΟΥΚΑ-ΚΛΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
2
2
2
1
7
5
9
12
26
38
18
45
101
5
14
8
15
17
11
28
204
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7
1
4
25
37
28
75
38
141
0
0
15
15
35
10
5
1
1
4
5
249
ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΚΚΟΥΛΙΑ
ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ
ΛΕΠΙΑΝΑ
ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ
146
148 ΦΡΑΣΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
149 ΑΝΩ
ΓΡΑΙΚΙΚΟ
150
ΓΟΥΡΙΑΝΑ ΡΩΜΑΝΟΣ
151 ΚΑΤΩ
ΓΡΑΙΚΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
152
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
153
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
154 ΜΗΛΕΑ ΣΓΑΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ
155
ΚΟΥΚΚΟΥΛΙΑ
156
ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ
ΛΕΠΙΑΝΑ
157
158
ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ
159 ΡΑΜΙΑ
160
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 - ΨΗΦΟΙ ΓΑΡΝΕΛΗ
145
ΔΗΜΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ
ΑΗΔΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
5
22
8
5
40
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
2
7
1
8
52
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3
10
9;
14
27
7
0
2
9
0
0
1
1
3
1
0
1
0
2
2
44
ΒΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1
0
1
0
2
0
2
0
2
1
3
0
4
0
3
0
29
2
2
4
44
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
0
2
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
28
5
33
37
73
ΓΡΑΙΚΙΚΟ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
ΡΑΜΙΑ
ΡΑΜΙΑ
147
ΑΓΝΑΝΤΑ
19
17
15
11
62
1
0
2
3
0
0
3
3
1
0
1
3
0
0
0
ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
1
3
0
0
2
0
0
0
0
7
ΜΑΜΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1
0
5
8
14
2
0
1
3
2
5
0
7
2
0
1
29
7
1
8
64
ΜΗΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
0
1
0
6
7
1
1
0
2
0
0
0
0
0
11
0
1
0
2
2
23
ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
2
0
2
2
0
0
0
25
17
42
48
ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
0
4
9
14
23
2
18
43
2
2
1
5
31
0
0
1
0
0
0
94
ΣΚΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
0
1
0
2
1
1
0
2
5
18
3
26
1
0
0
11
10
8
18
60
ΤΖΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
0
1
6
8
15
27
0
17
44
0
3
0
3
9
1
1
4
0
4
4
81
ΧΑΧΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
0
4
2
7
19
0
3
22
15
25
0
40
9
0
3
3
0
0
0
84
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
9
ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
2
2
2
1
0
3
1
5
16 13
4
2
6
52
0
0
0
1
1
1
3
0
46
1
1
1
3
4 109
ΚΑΠΕΛΗΣ ΟΜΗΡΟΣ
54 48
38
19 159
4
6
4
14
0
3
12
15
0
25
2
11
0
0
0 226
ΜΗΤΣΙΟΥ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
2
2
1
0
5
18
8
38
64
0
0
2
2
4
1
1
0
1
6
7
ΜΠΑΡΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
54 39
30
4
127
2
0
12
14
3
3
11
17
6
17
4
7
0
1
1 193
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
36 26
35
38 135
1
0
0
1
0
4
3
7
1
5
3
0
1
5
6 158
ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
2
2
3
0
0
0
0
0
38
63
31
132
1
0
0
16
1
0
1 157
ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4
4
1
0
9
4
3
14
21
2
3
5
10
46
2
3
0
0
2
2
ΠΟΛΥΖΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
5
3
2
1
11
20
3
17
40
3
5
10
18
39
0
0
2
0
1
1 111
ΣΙΟΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
7
6
0
2
15
3
2
13
18
18
36
5
59
10
2
9
42
2
4
6 161
ΦΛΟΥΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
8
0
0
4
12
2
8
5
15
2
5
2
9
0
10
10
3
23
32 55 114
84
93
ΛΕΠΙΑΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ - ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 - Β΄ ΓΥΡΟΣ
363
367
1.086
398
410
808
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
188
356
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
227
207
203
637
254
228
482
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
356
363
367
1.086
398
410
808
ΑΚΥΡΑ
7
10
9
26
12
12
24
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ
145
114
130
389
166
116
282
ΛΕΥΚΑ
0
0
3
3
3
0
3
6
7
3
10
ΕΓΚΥΡΑ
220
197
191
608
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΝΑΚΗΣ
0
242
216
58,66%
10
29
10
49
62
48
63
41
173
458
55
20
71
53
49
173
96
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
45
ΓΑΡΝΕΛΗΣ
25
77
67
69
92
213
5
3
4
12
8
10
18
137
111
123
371
151
103
254
89
69
66
62
36
35,82%
9,83%
66
28,45%
ΧΑΣΙΑΚΟΣ
ΕΓΚΥΡΑ
20,96%
28,45%
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
ΛΕΥΚΑ
59,65%
8,06%
ΓΑΡΝΕΛΗΣ
ΑΚΥΡΑ
34,90%
224
98
60,38%
38,58%
158
ΧΑΣΙΑΚΟΣ
34,50%
89
187
188
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ
186
187
ΣΥΝΟΛΟ
185
186
ΣΥΝΟΛΟ
184
185
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ
184
ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ
158
149
ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ - ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 - Α΄ ΓΥΡΟΣ
154
ΣΥΝΟΛΟ
147
148
7
ΡΑΜΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
0
0
160
157
0
ΡΑΜΙΑ
156
6
54
159
155 ΚΟΥΚΚΟΥΛΙΑ
0
3
ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΛΕΠΙΑΝΑ
ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
153
3
14
ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
152
2
17 20
ΜΗΛΕΑ ΣΓΑΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ
1
ΒΗΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΩ ΓΡΑΙΚΙΚΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΦΡΑΣΤΑ
151 ΚΑΤΩ ΓΡΑΙΚΙΚΟ
ΡΑΜΙΑ
150 ΓΟΥΡΙΑΝΑ ΡΩΜΑΝΟΣ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
146
ΓΡΑΙΚΙΚΟ
145
ΑΓΝΑΝΤΑ
ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 ΨΗΦΟΙ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
ΚΟΥΚΚΟΥΛΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ
70
48
42
57
147
89
67
156
39,62%
159
61,42%
ΛΕΠΙΑΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ
149 ΑΝΩ
ΓΡΑΙΚΙΚΟ
150 ΓΟΥΡΙΑΝΑ ΡΩΜΑΝΟΣ
151 ΚΑΤΩ
ΓΡΑΙΚΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
152
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
153
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
154 ΜΗΛΕΑ ΣΓΑΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ
156 ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ
157 ΛΕΠΙΑΝΑ
158
ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ
ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ
159 ΡΑΜΙΑ
160 ΡΑΜΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
22
8
5
40
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
2
7
1
8
52
3
10
9;
14
27
7
0
2
9
0
0
1
1
3
1
0
1
0
2
2
44
ΒΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1
0
1
0
2
0
2
0
2
1
3
0
4
0
3
0
29
2
2
4
44
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
0
2
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
28
5
33
37
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
19
17
15
11
62
1
0
2
3
0
0
3
3
1
0
1
3
0
0
0
73
ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
1
3
0
0
2
0
0
0
0
7
ΜΑΜΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
1
0
5
8
14
2
0
1
3
2
5
0
7
2
0
1
29
7
1
8
64
ΜΗΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
0
1
0
6
7
1
1
0
2
0
0
0
0
0
11
0
1
0
2
2
23
ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
2
0
2
2
0
0
0
25
17
42
48
ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1
0
4
9
14
23
2
18
43
2
2
1
5
31
0
0
1
0
0
0
94
ΓΡΑΙΚΙΚΟ
147
ΡΑΜΙΑ
ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ
148 ΦΡΑΣΤΑ
5
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
155 ΚΟΥΚΚΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΚΟΥΛΙΑ
146
ΑΗΔΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΓΝΑΝΤΑ
145
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010
ΣΚΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
0
1
0
2
1
1
0
2
5
18
3
26
1
0
0
11
10
8
18
60
ΤΖΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
0
1
6
8
15
27
0
17
44
0
3
0
3
9
1
1
4
0
4
4
81
ΧΑΧΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
0
4
2
7
19
0
3
22
15
25
0
40
9
0
3
3
0
0
0
84
ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
10
ΤΟΠΙΚΑ ΧΑΣΙΑΚΟΣ
Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010
ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
ΑΓΝΑΝΤΑ
145
146
ΑΓΝΑΝΤΑ
147
148
ΣΥΝΟΛΟ
145
17
13
13
4
47
ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
6
5
3
52
66
ΖΙΑΒΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26
43
42
1
112
ΤΑΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
1
3
2
0
6
ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΖΙΑΒΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΡΑΒΒΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
146
151
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5
2
36
43
ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
0
1
0
1
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10
86
6
102
ΤΖΙΚΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
141
14
10
165
23
24
23
11
11
1
46
6
18
3
0
27
49
39
39
10
137
149
ΖΟΛΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
150
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
153
154
ΣΥΝΟΛΟ
4
3
40
47
57
30
17
104
3
8
86
97
26
23
9
58
151
0
7
10
14
10
46
70
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
153
154
155
ΣΥΝΟΛΟ
3
3
ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
33
33
ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
28
28
ΓΡΑΒΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
0
3
40
43
ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
22
23
2
47
ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΚΡΟΥΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3
1
3
7
21
41
1
63
ΚΟΥΚΚΟΥΛΙΑ
155
ΚΟΥΚΚΟΥΛΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
3
152
ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΥΝΟΛΟ
0
ΓΡΑΙΚΙΚΟ
150
152
148
0
ΓΡΑΙΚΙΚΟ
149
147
1
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
36
36
ΠΟΛΥΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
10
10
ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ
156
ΣΥΝΟΛΟ
54
ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
54
ΚΤΙΣΤΑΔΕΣ
156
51
51
ΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
28
28
ΛΕΠΙΑΝΑ
157
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
41
41
83
83
ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
76
76
ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ
158
64
64
ΣΙΑΧΑΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
5
5
17
17
ΡΑΜΙΑ
159
6
6
ΔΟΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
3
3
ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
8
8
ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ
158
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΤΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8
ΤΣΙΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
0
0
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
43
43
8
ΡΑΜΙΑ
159
160
160
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΗΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10
5
15
ΤΣΙΤΣΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
11
21
32
1
7
8
ΦΛΟΥΔΑ ΛΟΥΚΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
49
27
76
ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
36
45
81
2
13
15
19
27
46
ΦΛΟΥΔΑΣ-ΧΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΦΛΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΙΤΟΣ)
157
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΠΙΑΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εφημερίδα Άγναντα Άρτας
Όλοι εσείς που εκδίδετε, σπουδαία εφημερίδα,
μες στην καρδιά μου γράφετε, ολόχρυση σελίδα.
Η Άγναντα δεν πεθαίνει, αιώνια θα ζει,
με νέους και με γέροντες, πάντα δημιουργεί.
Λύσεις για τα προβλήματα προτείνετε σωστές,
κουβέντες οι αρμόδιοι, έχουν τις πόρτες τους κλειστές.
Γι’ αυτό ρημάξαν τα χωριά και τα βουνά μας κλαίνε,
άλλα προσμένετε εσείς, άλλα αυτοί σας λένε.
Όταν διαβάζω βρίσκομαι, μες στα Τζουμέρκα επάνω,
μου δίνετε την αφορμή, λίγο να ξανασάνω.
Με το φτωχό το λόγο μου, σας δίνω τα γαλόνια,
να ‘στε καλά, τα έργα σας θα μείνουν αιώνια!
Χριστόφορος Νικολός - Κέρκυρα, 29-10-2010
ΤΟΠΙΚΑ ΓΑΡΝΕΛΗ
ΑΓΝΑΝΤΑ
145
146
147
148
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΡΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11
16
11
1
ΛΙΟΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
8
5
7
2
22
ΤΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2
4
7
0
13
ΧΑΣΑΛΕΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
2
1
6
4
13
ΓΡΑΙΚΙΚΟ
149
150
151
ΣΥΝΟΛΟ
23
0
5
28
ΚΑΚΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4
3
20
27
ΤΖΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4
0
0
4
ΒΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
152
ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΤΖΟΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
153
154
ΣΥΝΟΛΟ
3
6
0
9
12
18
3
33
ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ
158
ΣΥΝΟΛΟ
8
8
ΚΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
10
10
ΝΤΑΒΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
17
17
ΒΑΓΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΡΑΜΙΑ
159
160
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15
8
23
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
20
2
22
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
3
3
6
ΦΛΟΥΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
4
4
8
39
Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
30ή Ανάβαση Πορταριά 26/9/2010
Η συνέχεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων δόθηκε στο μαγευτικό Πήλιο, όπου η Λ.Α. ΒΟΛΟΥ
διοργάνωσε τον 6ο γύρο του θεσμού, την Ανάβαση Πορταριάς, που χαρακτηρίστηκε από πολύ καλό καιρό και
πολλούς θεατές.
Τελικά ο καιρός βοήθησε αγωνιζόμενος και θεατές
ώστε να ευχαριστηθούν έναν αγώνα που διεξήχθη σε στεγνό οδόστρωμα.
Β
P
11
ώ συμμετείχε
ί και ο χωριανός
ό μας Δημήτρης
ή
Στον αγώνα
Μανούσης όπου με το λευκό HONDA CIVIC TYPE-R κέρδισε την κατηγορία του Ν έως 2 λίτρα, εμπρός από τους
Σπύρο Μαυροειδάκο και Απόστολο Βλάχο που ήταν αρκετά πιο πίσω.
Το πρωτάθλημα Αναβάσεων έχει μπει στην τελική ευθεία με τον επόμενο και προτελευταίο αγώνα του θεσμού
να έχει προγραμματιστεί για τις 23, 24 Οκτωβρίου στην
Πιτίτσα.
Ανάβαση Πιτίτσας 24/10/2010
Η φετινή Ανάβαση Πιτίτσας είναι κλασικό παράδειγμα
για το πώς ξορκίζεται μια αγωνιστική ημέρα που ξεκινάει
στραβά και καταλήγει σε έναν ήρεμο και όμορφο αγώνα,
με ενδιαφέρον και ανακατατάξεις στο τελευταίο λεπτό.
Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου (μέσον)
ο Δημήτρης Μανούσης, γιος του Μάχου
και της Νίκης Παππά.
Β
P
11
Ο Α.Ο.Π. διοργάνωσε τον έβδομο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων και αντιμετώπισε διάφορα προβλήματα τα οποία ωστόσο ξεπεράστηκαν επιτυχώς είτε χάρη στην άμεση αντιμετώπιση είτε χάρη στη
σωστή συνεργασία ανθρώπων είτε χάρη στη βοήθεια του
Θεού. Συγκεκριμένα το επεισόδιο Σαββατιάτικο κομμάτι
με τις εξόδους και τα ατυχήματα, μείωσε ακόμη περισσότερο εκείνων που θα εκκινούσαν τον αγώνα της Κυριακής.
Στα δίλιτρα της Ομάδας Ν. Ο. Δημήτρης Μανούσης με
το HONDA CIVIC TYPE-R μετά την Πορταριά επικράτησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά αλλά όχι με άνεση καθώς ο τοπικός Χρήστος Αυγερόπουλος με το Renault Clio
Ragniotti κινήθηκε αρκετά γρήγορα.
Στο δεύτερο σκέλος μάλιστα ήταν ταχύτερος, αλλά τα
δέκατα που κέρδισε δεν τον έφταναν να καλύψει το ενάμισι δευτερόλεπτο που είχε χάσει νωρίτερα.
Επόμενος αγώνα για το Πρωτάθλημα Αναβάσεων είναι
η νέα Ανάβαση Σχίνου που θα αποτελέσει και το φινάλε
για το πρωτάθλημα.
Ο Δημήτρης Μανούσης, γιος της χωριανής μας Νίκης
Παππά, θα συμμετέχει στον αγώνα και εμείς να του ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία.
ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
11
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
ΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
1. Ιωάννης Γιαννούλας (Αρχηγός μείζονος αντιπολίτευσης): « Σήμερα καλούμαστε να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για την επικείμενη Διοικητική μεταρρύθμιση
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» αναφορικά με την περιοχή μας.
Είναι γνωστό ότι έχει δοθεί για δημόσια διαβούλευση
το κείμενο με τις αρχές Νομοθετικής Πρωτοβουλίας για
την νέα διοικητική μεταρρύθμιση και επίκειται να δοθεί
στη δημοσιότητα και το χωροταξικό.
Λέγοντας μεταρρύθμιση εννοούμε τη δημιουργία κάποιου «καινούργιου» σε αντικατάσταση του «παλαιού», το
οποίο όμως καινούργιο στην περίπτωση της διοικητικής
μεταρρύθμισης πρέπει να έχει την αποδοχή των τοπικών
κοινωνιών και να καλυτερεύει τα πράγματα και όχι να δημιουργεί προβλήματα.
Μπροστά λοιπόν στην επικείμενη μεταρρύθμιση και
λαμβάνοντας υπόψη την γεωμορφολογία της περιοχής,
τις κοινωνικές συγκοινωνιακές συνθήκες, τη διοικητική
διαίρεση του χώρου όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τα τελευταία εξήντα χρόνια, αλλά κυρίως την ορεινότητα της
περιοχής συμφωνώ με την πρόταση του Δημάρχου για την
δημιουργία ενός νέου Δήμου που θα προκύψει από την
συνένωση του Δήμου Αγνάντων με την Κοινότητα Μελισσουργών. Ενός τέτοιος Δήμος μπορεί να είναι «Πληθυσμιακά» μικρός, αλλά θα είναι όμως λειτουργικότατος.
Αν όμως παρόλα αυτά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει
λόγω των κριτηρίων (κυρίως των πληθυσμιακών) που
θα βάλει το Υπουργείο Εσωτερικών και οδηγηθούμε
«αναγκαστικά» σε μεγαλύτερη διοικητική ενότητα, τότε
πιστεύω ακράδαντα ότι τα Δυτικά Τζουμέρκα πρέπει να
αποτελέσουν μια διοικητική ενότητα, ανεξαρτήτως των
ορίων Νομών, γεγονός που θα έχει τη συναίνεση της
συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων της περιοχής και
θα δημιουργήσει τις συνθήκες για την ενιαία και προγραμματισμένη - και όχι την αποσπασματική που γίνεται μέχρι
τώρα - ανάπτυξη του τόπου μας.
Αφού στην ουσία με τον νέο σχέδιο οι Νομαρχίες καταργούνται θεωρώ ότι είναι άδικο να διατηρηθούν τα όρια
των Νομών για το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Αλλά και αν το υπουργείο Εσωτερικών θέσει ως κριτήριο η συνένωση των δήμων να γίνει εντός των σημερινών
ορίων των Νομών πιστεύω ότι η περίπτωση μας - όπως
ενδεχομένως και άλλες σ’ όλη τη χώρα - πρέπει να εξεταστεί κατ’ εξαίρεση. Οι λόγοι που επιβάλουν τα Δυτικά
Τζουμέρκα ν’ αποτελέσουν μια ενιαία διοικητική ενότητα
είναι πάρα πολλοί. Ήδη σας καταθέτω ένα υπόμνημα με
την παράκληση να προσαρτηθεί στην απόφαση μας με
πληθώρα ιστορικών δεδομένων, γεγονότων, διοικητικής
διάρθρωσης της περιοχής κ.λ.π. από το 1881 που προσαρτήθηκε η περιοχή μας στο Ελληνικό κράτος μέχρι και
σήμερα που φανερώνουν ότι τα Τζουμέρκα αλλά ειδικότερα τα Δυτικά Τζουμέρκα πρέπει να αντιμετωπισθούν επί
τέλους ενιαία και να πέσουν επί τέλους τα τεχνητά τείχη
των Νομαρχιών.
Ενδεικτικά και για την οικονομία του χρόνου θ’ αναφέρω ορισμένα που δείχνουν την ανάγκη ενιαίας αντιμετώπισης της περιοχής μας.
1) Το Γυμνάσιο Αγνάντων που λειτουργεί από το 1946
μέχρι και σήμερα αποτελεί τον «κυριότερο συνδετικό
κρίκο» μεταξύ των κατοίκων των Δυτικών Τζουμέρκων. Σ’
αυτό φοίτησαν χιλιάδες Τζουμερκιωτόπουλα αποκτώντας
«Τζουμερκιώτικη συνείδηση»
2) Το Ταχυδρομείο – Ταχυδρομικό Γραφείο Αγνάντων
Άρτας ακόμα και σήμερα εξυπηρετεί τα χωριά Ραφταναίοι
και Αμπελοχώρι του Νομού Ιωαννίνων που υπάγονται διοικητικά στο Δήμο Πραμάντων.
3) Το τοπικό Γραφείο της ΔΕΗ που λειτουργούσε μέχρι
πρότινος (επί σαράντα και πλέον χρόνια) στα Άγναντα
εξυπηρετούσε πέραν του Δήμου και τα χωριά Μελισσουργοί Άρτας, Δαφνωτή Άρτας, Μονολίθι, Πλατανούσα,
Ραφταναίοι, Αμπελοχώρι, Πράμαντα, Ματσούκι του Νομού
Ιωαννίνων.
4) Ο ΟΤΕ Αγνάντων μέχρι τι 1986 εξυπηρετούσε (που
δημιουργήθηκε ο ΟΤΕ Πραμάντων) και τα χωριά Ραφταναίοι, Αμπελοχώρι, Πράμαντα, Ματσούκι, Καλαρρύτες
του Νομού Ιωαννίνων και τους Μελισσουργούς του Νομού
Άρτας.
5) Τα Δημοτικά Διαμερίσματα Αγνάντων και Κτιστάδων
ακόμα και σήμερα εξυπηρετούνται εφοριακά από τη Β’
Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων.
6) Με την απόσπαση των Αστυνομικών Σταθμών Αγνάντων και Γραικικού από το Αστυνομικό Τμήμα Πραμάντων
στο αντίστοιχο του Βουργαρελίου δημιούργησε προβλήματα στους κατοίκους της περιοχής μας λόγω των μεγάλων
αποστάσεων και κυρίως λόγω της έλλειψης συγκοινωνιακής υποδομής.
7) Ακόμη και η Εκκλησία και συγκεκριμένα ο Αρχιερατικός επίτροπος Αγνάντων έχει υπό την εποπτεία του
πέραν των ενοριών που υπάγονται στα διοικητικά όρια του
Δήμου Αγνάντων και τις ενορίες Μελισσουργών Αρτας
και τις ενορίες Ραφταναίων, Αμπελοχωρίου, Πραμάντων,
Ματσουκίου και Καλαρρυτών Ιωαννίνων.
8) Η Κοινότητα Ραφταναίων Ιωαννίνων το 1998, ενόψει
εφαρμογής του προγράμματος «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» είχε
εκφράσει την επιθυμία να συνενωθεί με το Δήμο Αγνάντων και είχε υποβάλει σχετικό έγγραφο στο Υπουργείο
Εσωτερικών το οποίο όμως δεν ικανοποιήθηκε γιατί δεν
επετράπη η αλλαγή των ορίων Νομών.
9) Και το κυριότερο: Τα Δυτικά Τζουμέρκα εξυπηρετούνται από το 1960 μέχρι σήμερα και σε καθημερινή βάση
με δύο λεωφορειακές γραμμές ανά κατεύθυνση τόσο
προς Άρτα όσο και προς Ιωάννινα.
Υστέρα από τους λόγους που προανέφερα αλλά και για
όσους παραθέτω στο υπόμνημα μου που σας κατέθεσα
και για οικονομία χρόνου δεν μπορώ ν’ αναφερθώ αναλυτικά, πιστεύω ένας τέτοιος Δήμος που έχει τις βασικές
υποδομές θα είναι λειτουργικός και συγχρόνως θα ικανοποιεί το «περί δικαίου αίσθημα» των τοπικών Κοινωνιών.
Αν παρόλα αυτά η κυβέρνηση μας επιβάλει να πάμε
σε ακόμα μεγαλύτερο σχήμα (μεγαλύτερη διοικητική
ενότητα) τότε η συνένωση των Δυτικών Τζουμέρκων
(ανεξαρτήτως και πάλι ορίων Νομών) με τα Ανατολικά
Τζουμέρκα θα ήταν κάτι το «ιδεατό», γιατί σίγουρα θα
είχαμε ενιαία αντιμετώπιση μιας ευρύτερης περιοχής με
κοινά χαρακτηριστικά κυρίως Ιστορικά και αναπτυξιακά και
λιγότερο πολιτισμικά, κοινωνικά, εθιμικά, γεωμορφολογικά., αλλά ένας τέτοιος «τερατώδης» Δήμος δεν θα ήταν
λειτουργικός λόγω της γεωμορφολογίας της περιοχής
των μεγάλων αποστάσεων και κυρίως λόγω της έλλειψης
βασικών υποδομών (δρόμων, συγκοινωνίας κ.λπ.) όπως
χαρακτηριστικά προανέφερε και ο κ. Δήμαρχος. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα απαιτηθούν γενναίες χρηματοδοτήσεις
οι οποίες υπό τις σημερνές συνθήκες, είναι αδύνατο κατά
την γνώμη μου να δοθούν.
Τέλος και πέρα από την χωροταξική οριοθέτηση των
Νέων Δήμων πιστεύω ότι η εκλογή των Δημοτικών Συμβουλίων πρέπει να γίνεται από το σύνολο των ψηφοφόρων
του νέου Δήμου και όχι μόνο από τους ψηφοφόρους των
σημερινών Δήμων από τους οποίους θα προέρχονται».
.................................................................................
2. Ο πρόεδρος του Δ. Σ. κ. Πέτρος Ζέρβας συνόψισε τις
προτάσεις, λέγοντας τις εξής:
«Διαμορφώθηκαν δύο προτάσεις τις οποίες και θέτω σε
ψηφοφορία:
Η πρώτη πρόταση είναι η εξής:
1. Προτείνουμε ως νέα ανθρωπογεωγραφική ενότητα
στα όρια του Δήμου Αγνάντων και Κοινότητας Μελισσουργών λαμβάνοντας υπόψη την γεωμορφολογία της
περιοχής μας, την ορεινότητα, τις γεωοικονομικές, τις
κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες.
2. Επιθυμούμε να δοθεί η δυνατότητα σχηματισμού
νέων ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων χωρίς τους περιορισμούς ορίων Νομών και να δοθεί η δυνατότητα απόσπασης Τοπικών Διαμερισμάτων από ένα Δήμο σε άλλον
όμορο Δήμο. Αν οι τροποποιήσεις αυτές γίνουν δεκτές
από το Υπουργείο Εσωτερικών επιφυλασσόμεθα να επανακαθορίσουμε την θέση μας καθ’ όσον θα υπάρξουν
νέα δεδομένα για προτάσεις νέων ανθρωπογεωγραφικών
ενοτήτων
3. Εφόσον δεν ικανοποιηθεί κάποιος από τους δύο
ανωτέρω στόχους προτείνουμε ανθρωπογεωγραφική ενότητα στα όρια των Δήμων Αγνάντων – Κοινότητας Μελισσουργών – Δήμου Αθαμανίας – Κοινότητας Θεοδωριάνων
υπό τον όρο της κατασκευής των βασικών απαραίτητων
τεχνικών υποδομών για την ενδοδημοτική κινητικότητα
των πολιτών και την προσπελασιμότητα των δημοσίων και
δημοτικών κτιρίων (δρόμοι, μέσα μαζικής μεταφοράς)
Και η δεύτερη πρόταση είναι η εξής:
1. Προτείνουμε ως νέα ανθρωπογεωγραφική ενότητα
στα όρια του Δήμου Αγνάντων και Κοινότητας Μελισσουργών λαμβάνοντας υπόψη την γεωμορφολογία της
περιοχής μας, την ορεινότητα, τις γεωοικονομικές, τις
κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες.
2. Επιθυμούμε να δοθεί η δυνατότητα σχηματισμού
νέων ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων χωρίς τους περιορισμούς ορίων Νομών και να δοθεί η δυνατότητα απόσπασης Τοπικών Διαμερισμάτων από ένα Δήμο σε άλλον
όμορο Δήμο. Αν οι τροποποιήσεις αυτές γίνουν δεκτές
από το Υπουργείο Εσωτερικών επιφυλασσόμεθα να επανακαθορίσουμε την θέση μας καθ’ όσον θα υπάρξουν
νέα δεδομένα για προτάσεις νέων ανθρωπογεωγραφικών
ενοτήτων
Ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία
α) η πρώτη πρόταση έλαβε πέντε (5) ψήφους: Πέτρος
Ζέρβας, Ευάγγελος Γιάπρος, Παύλος Φλούδας, Γεώργιος Τσιρώνης, Παύλος Μπούρης. Ο Κωνσταντίνος Δήμος
δήλωσε ότι ψηφίζει την πρώτη πρόταση με την προϋπόθεση να αλλάξει η σειρά των παραγράφων ήτοι η δεύτερη
παράγραφος να γραφεί τρίτη και η τρίτη παράγραφος να
γραφεί δεύτερη.
β) η δεύτερη πρόταση έλαβε τέσσερις (4) ψήφους:
Δημήτριος Φλώρος, Ιωάννης Γιαννούλας, Κωνσταντίνος
Φλούδας, Νικόλαος Μπάρπας.
Β
P
11
Β
P
11
ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
12
Συνέχεια από τη σελίδα 4
Β
P
12
Β
P
12
Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010
παίρνει και πάλι το μικρόφωνο για να μας ευχαριστήσει για τη συμμετοχή μας και
ν’ ανανεώσει το ραντεβού
μας για τον επόμενο χρόνο, ενώ ήδη τα γκαρσόν
αρχίζουν να σερβίρουν το φαγητό.
Πέρασε πια και η ώρα του φαγητού. Τα μαχαιροπίρουνα τέλειωσαν το έργο τους, όταν ξαφνικά
το κλαρίνο άρχισε να σκορπίζει χαρούμενους
δημοτικούς σκοπούς στον αέρα σκεπάζοντας τις
συζητήσεις, τα γέλια και το βουητό του πλήθους.
Ξεκίνησε μεγάλος χορός, που συνεχιζόταν ως
αργά το απομεσήμερο, οπότε αρχίσαμε σιγά- σιγά
ν’ αποχωρούμε.
Αποχαιρέτησα όσους συμμαθητές και φίλους
δεν είχαν ακόμα αποχωρήσει και πήρα το δρόμο
του γυρισμού.
Κατεβαίνοντας προς το αυτοκίνητο μου, σκέφτηκα πως θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μην
περάσω απ’ το σπίτι, που έμενα για έξι ολόκληρα
χρόνια, όταν ήμουν μαθητής. Δε χάνω καιρό.
Στρίβω δεξιά κι αρχίζω να κατεβαίνω ένα- ένα τα
σκαλιά, που οδηγούν στο «παλιό λιθόστρωτοτώρα τσιμεντοστρωμένο- στενό σοκάκι της κάτω
συνοικίας του επάνω μαχαλά.
Φτάνω στην κλειδωμένη αυλόπορτα. Το παλιό
πέτρινο σπίτι ανακαινισμένο, έρημο, σιωπηλό, με
ολόκλειστες πόρτες και παράθυρα με υποδέχεται.
Η κυρά του, η Σπυριδούλα του Κεφάλα, έχει φύγει
απ’ τη ζωή πριν από πολύ καιρό.
Όλα αλλαγμένα. Τα μόνα που παραμένουν ίδια
είναι τα πρώτα πέτρινα σκαλοπάτια, που οδηγούν στην τσιμεντένια σκάλα και τη βεράντα και
η ξύλινη πόρτα, που μεταφέρθηκε απ’ τον όροφο
στο ισόγειο.
Πέρασαν τόσα χρόνια!
Ο νους μου φτερουγίζει στα παλιά. Νομίζω για
μια στιγμή ότι ακούω τις φωνές των συμμαθητών μου στην αυλή, που τις σταματάει η αυστηρή
παρατήρηση της κυράς μας- της δεύτερης μάνας
μας- για κάποιες αταξίες μας. Μας παρέλαβε δωδεκάχρονα παιδιά με κοντά παντελονάκια απ’
την αγκαλιά της μάνας μας- στα σπίτια μας επιστρέφαμε μόνο τις διακοπές- μας φρόντισε, μας
περιποιήθηκε, μας συμβούλεψε, μας μεγάλωσε και
μας παρέδωσε στους γονείς μας δεκαοχτάχρονα
παλικάρια, γεμάτα εφόδια, έτοιμα να βγούμε στο
στίβο της ζωής. Πώς να μην της αξίζει έπαινος. Ο
θεός ας αναπαύει την ψυχούλα της! Συνέρχομαι μ’
έναν κόμπο στο λαιμό, γυρίζω, στρίβω δεξιά και
συνεχίζω το σοκάκι ως κάτω. Ανεβαίνω τα τσιμεντένια σκαλοπάτια και βρίσκομαι στον αμαξιτό
που ενώνει τους δυο μαχαλάδες. Λίγο πιο πέρα,
αριστερά, είχα παρκάρει το αυτοκίνητο μου.
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤ’ ΑΓΝΑΝΤΑ
κι εκεί μέσα στο ναό. Όλα
είχαν αλλάξει. Ακόμα και οι
σοβάδες και το παμπάλαιο
πέτρινο δάπεδο, με τις άοκνες προσπάθειες του
σεβάσμιου ιερέα. Μου φάνηκε ότι μπήκα σε κάποια άλλη εκκλησία. Το μόνο που έμενε το ίδιο,
ήταν το τέμπλο. Πλησίασα. Ολόιδιες οι εικόνες,
όπως τότε.
Βγήκα κι ανεβαίνοντας, πήρα την απόφαση ν’
ανηφορίσω τον κεντρικό δρόμο για να ξαναδώ
τα παλιά κτίρια και τα καταστήματα του επάνω
μαχαλά.
Έστεκαν όλα λιθόκτιστα, ανακαινισμένα, με καινούρια φρεσκοβαμμένα πορτοπαράθυρα.
Φτάνοντας στο τέρμα του δρόμου, εκεί που
τελειώνει ο βατός ανηφορικός δρόμος από τον
κάτω μαχαλά, είδα δυο- τρεις απ’ τους παλιούς
μαθητές του Γυμνασίου ν’ ανεβαίνουν με τα πόδια
καταϊδρωμένοι και ασθμαίνοντας.
- Τα καταφέραμε, μου λένε χαμογελώντας.
- Μπράβο σας, τους απαντώ.
Συλλογίστηκα τότε πως έξι ολόκληρα χρόνια
ανεβοκατέβαινα αυτό το επικίνδυνο ανηφορικό
λιθόστρωτο και ξαφνικά ήρθαν στο νου μου τα
λόγια του Παπαδιαμάντη: «Λιθόστρωτον ανηφορικόν... Χίλια βήματα, κάθε βήμα και άσθμα.
Εφούσκωνεν, εκοντανάσαινε κανείς δια να αναβή,
εγλιστρούσε δια να καταβή».
Επιστρέφοντας προς την πλατεία, μου έκανε
εντύπωση πως, απ’ όλα τα καταστήματα που λειτουργούσαν τότε, μόνο ένα παραμένει ανοιχτό:
Το καφενείο του Μήτσου Κράββαρη.
Πλησίασα. Απ’ έξω κάθονταν δυο- τρεις ηλικιωμένοι χωριανοί. Τους καλημέρισα και κάθισα σ’
ένα τραπεζάκι.
- Ποιανού είναι τώρα αυτό το καφενείο, τους
ρώτησα.
- Του Μήτσου Κράββαρη, μου λένε.
- Μα... ζει ακόμα ο μπαρμπα- Μήτσος;
- Να τος , μου λένε και γυρνώντας τον βλέπω
να βγαίνει αειθαλής, αγέρωχος, σχεδόν αιωνόβιος.
Τον υποδέχτηκα και του συστήθηκα. Χάρηκε
πολύ, όταν του είπα ότι ήμουν συμμαθητής του
γιου του, του Χρήστου. Κάθισε δίπλα μου και μιλήσαμε αρκετή ώρα μαζί με τους άλλους, κυρίως
για τα περασμένα.
Σηκώθηκα, τους ευχαρίστησα για τη συνάντηση
που είχαμε και για το καφεδάκι που με κέρασαν,
τους αποχαιρέτησα κι ευχήθηκα στο μπαρμπαΜήτσο:
- Να ζεις σαν τα ψηλά βουνά, σαν τα Τζουμέρκα
μας.
Κατέβηκα στο χώρο της εκδήλωσης, στην κεντρική πλακόστρωτη πλατεία, κάτω απ’ τα δροσερά κλαδιά του γεροπλάτανου, που, όπως τον
αφήσαμε τότε, έτσι είναι και σήμερα. . Πλησίασα
στο τραπέζι που κάθονταν οι συμμαθητές μου.
- Έλα, μου είπαν, ν’ ανταμώσεις κι άλλο συμμαθητή μας. Τον γνωρίζεις;
Βάζω και πάλι τα δυνατά μου και δεν πέφτω
έξω.
- Είσαι ο Νίκος ο Χασαλεύρης, του λέω κι ακολουθούν χαρές κι αγκαλιάσματα.
Κι αφού καθίσαμε όλοι μαζί και συζητούσαμε,
ακούω απέναντι, στο ίδιο τραπέζι, κάποιον να συστήνεται στο διπλανό του: Μεγαπάνος.
- Είσαι ο Δημήτρης ο Μεγαπάνος;, του κάνω.
- Ναι, μου λέει.
Και η παρέα των συμμαθητών φτάνει τους έξι.
Η συζήτηση όλο και προχωρούσε. Οι παλιές
μαθητικές φωτογραφίες, που είχα μαζί μου, άλλαζαν χέρια κι ο νους μας έτρεχε στα παλιά, όταν
ξαφνικά βλέπω δεξιά στο βάθος τον έβδομο συμμαθητή μας. Ήταν ο καλός μας φίλος, ο Χάρις ο
Ζάχος με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο, που
μιλούσε με κάποιους. Σηκώνομαι, τρέχω και του
παρουσιάζομαι. Δε χρειάστηκε να του συστηθώ.
Άνοιξη του 1963 στα «Λειβάδια». Οι απόφοιτοι του 1963
με τους καθηγητές τους. Από αριστερά: Α. Σακελλαρίου,
Ν. Αποστόλου, Ν. Δασκαλάκης, Γ. Παππάς, Π. Χουλιάρας,
Χ. Μπονιάκος, Α. Πανούσης, Εμ. Δαμβουνέλης και Ευθ.
Καρούμπαλης.
Με γνώρισε αμέσως και μάλιστα με υποδέχτηκε
με το μικρό μου όνομα.
Όμορφες παλιές φιλίες, γνήσιες, που ο χρόνος
δε μπορεί να τις σβήσει.
Τα τραπέζια είχαν σχεδόν γεμίσει. Ώρα ν’ αρχίσει η εκδήλωση.
Ο πρόεδρος παίρνει το μικρόφωνο. Μας καλωσορίζει και, ανάμεσα στ’ άλλα, μας ανακοινώνει
ότι από φέτος και στο εξής θα τιμώνται εκ μέρους
του Συλλόγου μας δύο μαθητές του Γυμνασίου και
Λυκείου Αγνάντων, ανάλογα με την προσωπικότητα τους, το έργο τους και την εν γένει κοινωνική τους προσφορά.
Για φέτος αποφασίστηκε να τιμηθούν ο ε. α.
Ναύαρχος Ιατρός κ. Ηλίας Νάστος και ο Φυσικός
καθηγητής κ. Θύμιος Νικολός, μαθητής αλλά και
καθηγητής του Γυμνασίου Αγνάντων.
Μετά τα παρατεταμένα χειροκροτήματα ο Πρόεδρος, αφού παρουσίασε τους δύο τιμωμένους
και εξήρε την προσφορά τους στην κοινωνία,
τους παρέδωσε το μικρόφωνο. Αυτοί με τη σειρά
τους ευχαρίστησαν την Επιτροπή τόσο για την
τιμή, που τους έγινε, όσο και για τη θεσμοθέτηση
αυτής της επιλογής.
Ακολούθησε συζήτηση για θέματα σχετικά με τη
λειτουργία και τη διοίκηση του Συλλόγου, πήραν
το λόγο αρκετοί ομιλητές και έφτασε η συγκινητική στιγμή της εκφώνησης των ονομάτων των
μαθητών, που έχουν φύγει πια από κοντά μας.
Όλοι σιωπηλοί και συγκινημένοι φέρνουμε στο
νου μας ένα- ένα τα πρόσωπα όσων γνωρίζαμε,
παρακαλώντας νοερά το Θεό ν’ αναπαύει την
ψυχή τους.
Kι ύστερ’ απ’ το ιερό αυτό χρέος ο Πρόεδρος
Οι κυνηγοί
του χωριού τα
πήγαν πολύ
καλά φέτος.
Τριάντα γουρούνια και 15
λαγοί ήταν ο
απολογισμός
του κυνηγιού
μέχρι τώρα.
Στη φωτό διακρίνονται ο
κυνηγός γουρουνιών και
Σύμβουλος
Τοπ. Κοινότητας Αγνάντων Βασίλης
Καρύδης και
ο Γιώργος
Κωστούλας,
με το «λάφυρο» ανάμεσά
τους.
Β
P
12
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΓΝΑΝΤΙΤΩΝ
Προχωράμε με μεγάλη κινητικότητα και με
ρυθμούς που μας επιτρέπουν οι συνθήκες για
τη συγκέντρωση κατ’ αρχήν των φωτογραφιών
των χωριανών μας και εν συνεχεία την τύπωση
τους σ’ ένα άλμπουμ - βιβλίο.
Σ’ αυτή μας την προσπάθεια χρειαζόμαστε τη
βοήθεια σας, δηλαδή ο καθένας από εσάς να
μας δώσει τις φωτογραφίες που έχει μέσα στο
μπαούλο του, τις οποίες θα επιστρέψουμε σύντομα πίσω. Ζητάμε από εσάς φωτογραφίες γενικές με πολλά άτομα από πανηγύρια, χορούς,
γάμους, βαφτίσια, αλώνια, τρύγο, μεταφορές ξύλων και πάσης φύσεως εργασίες. Φωτογραφίες
από άτομα που σήμερα είναι εν ζωή και από
άτομα που δεν είναι και που στις φωτογραφίες
είναι είτε μόνα τους είτε με άλλους. Επίσης οικογενειακές φωτογραφίες. Θα διευκόλυνε πολύ
το έργο μας να αναγράφονται τα ονόματα των
προσώπων σε κάθε φωτογραφία και περίπου
ποιας χρονολογίας είναι η κάθε μία. Π.χ.
Β
P
12