close

Enter

Log in using OpenID

na neodređeno vrijeme

embedDownload
KLINIČI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Broj: 24-1/2414-02/2014.
u Osijeku, dna 4. ožujka 2014.g.
Obavijest kandidatima po natječaju objavljenom
21. veljače 2014.g. za sljedeća radna mjesta:
- viši stručni savjetnik za kadrove u Odjelu za kadrovske poslove na
neodređeno vrijeme
- pravni referent u Odjelu za opće poslove na neodređeno vrijeme
- pravni referent u Odjelu za pravne poslove na određeno vrijeme
- viši ekonomski savjetnik- na neodređeno vrijeme
Testiranje za kandidate koji su niže pobrojani, a koji su dostavili potpunu dokumentaciju i
ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za sljedeća radna mjesta.
- viši stručni savjetnik za kadrove u Odjelu za kadrovske poslove- na
neodređeno vrijeme
- pravni referent u Odjelu za pravne poslove- na neodređeno vrijeme
- pravni referent u Odjelu za pravne poslove- na određeno vrijeme
održat će se na 7. ožujka 2014.g. u KBC Osijek, u dvorani na Klinici za kirurgiju,
III. kat u dva termina :
1/ od 11,30 do 12,15 sati
2/ od 12,30 do 13,15 sati
Testiranje za kandidate za sva radna mjesta kojima je uvjet VSS- dipl. iur./ mag.
iur. obavit će se u dvije grupe, odnosno, ranije naznačena dva vremenska
termina i to
- prva grupa ( od 11,30- 12,15 ) od slova A do K kao početnog slova prezimena
kandidata
- druga grupa ( od 12,30 do 13,15 ) L do Ž kao početnog slova prezimena
kandidata
Testiranje za kandidate za radno mjesto
-viši ekonomski savjetnik- na neodređeno vrijeme
održat će se dana 7. ožujka 2014.g. u KBC Osijek, u dvorani na Klinici za
kirurgiju, III. kat od
1/ od 13,30 do 14,15 sati.
Testiranje za radna mjesta:
- viši stručni savjetnik za kadrove u Odjelu za kadrovske poslove na neodređeno vrijeme
- pravni referent u Odjelu za opće poslove na neodređeno vrijeme
- pravni referent u Odjelu za pravne poslove na određeno vrijeme
obavit će se iz sljedećih izvora:
1/ Ustav RH
2/ Zakon o radu ( NN 149/09, 61/11, 82/12, 73/13 )
3/ Zakon o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 )
4/ Zakon o zdravstvenoj zaštiti ( NN 150/08…159/13 )
5/ Zakon o zaštiti prava pacijenata ( NN 169/04, 37/08 )
6/ Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja ( NN 143/13 )
Testiranje za radno mjesto:
-viši ekonomski savjetnik- na neodređeno vrijeme
obavit će se iz sljedećih izvora:
1/Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN 114/10 )
2/ Centralni obračuna plaća ( CO P )- www. fina.hr
3/ Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja ( NN 143/13)
Mole se kandidati da na testiranje ponesu osobnu iskaznicu ili drugi identiikacijski dokument
s fotografijom.
Kandidati za radno mjesto viši stručni savjetnik za kadrove. Odjel za kadrovske
poslove na neodređeno vrijeme:
1. Čulinović Robert
2. Đurđević Romana
3. Fury Sandra
4. Ignac Ivan
5. Jadanović Branimir
6. Karapetrić Martina
7. Kuna Slaven
8. Livada Adriana
9. Maroši Tajana
10. Rupnik Dino
11. Silađev Ožuška Renata
12. Šantek Nikolina
13. Šibalić Božica
14. Tučkar Sandra
Kandidati za radno mjesto pravni referent- Odjel za opće poslove na neodređeno
vrijeme:
1. Čulinović Robert
2. Đurđević Romana
3. Fury Sandra
4. Ignac Ivan
5. Karapetrić Martina
6. Kuna Slaven
7. Ladić Terezija
8. Livada Adriana
9. Rupnik Dinko
10. Silađev Ožuška Renata
11. Šantek Natalija
12. Šibalić Božica
13. Tučkar Sandra
Kandidati za radno mjesto pravni referent. Odjel za pravne poslove na određeno
vrijeme:
1. Ajdari Suzana
2. Andrić Biljana
3. Balog Nevia
4. Bešlić Ksenija
5. Bosanac Goran
6. Blažeka Siniša
7. Bušić Ivan
8. Cvenić Tajana
9. Čavar Martina
10. Čulinović Robert
11. Ćorić Ivan
12. Đurđević Romana
13. Ferenčak Nikolina
14. Fury Sandra
15. Gado Vedrana
16. Gašparović Jasmina
17. Grdenić Brkić Ivana
18. Gregorić Pinterović Mirta
19. Havelka Natalija
20. Herceg Šimunović Mirjana
21. Humer Vedrana
22. Ignac Ivan
23. Jakobfi Ivana
24. Jurić Hrvoje
25. Kajtar Jakob
26. Karapetrić Martina
27. Kasač Stjepko
28. Kasalo Marina
29. Kovač Siniša
30. Kovačić Maja
31. Kovačić Lovrinčević Nataša
32. Kradija Goran
33. Krajina Ivona
34. Kraljik Doris
35. Krčmarek Sanja
36. Križanović Mirjana
37. Kurtović Tamara
38. Lekšić Nevena
39. Livada Adriana
40. Majski Maja
41. Martinović Marin
42. Mazur Maja
43. Međugorac Hrvoje
44. Mihaljević Ravlić Dubravka
45. Mikulić Nikolina
46. Muk Ksenija
47. Pavlić Mihaela
48. Perković Dina
49. Petković Ivan
50. Plužarić Dijana
51. Poklepović Bojana
52. Polić Vesna
53. Posavac Željka
54. Prgić Josip
55. Prodanović Jelena
56. Ptičar Tihana
57. Radanović Ivan
58. Rogač Sanda
59. Rožac Domagoj
60. Rukavina Martin
61. Rupnik Dinko
62. Sejdić Esad
63. Siladjev Ožuška Renata
64. Somer Mirjana
65. Šantek Natalija
66. Šimić Goran
67. Šipek Dragana
68. Škaro Ivan
69. Tekić Ivanović Kristina
70. Tot Sonja
71. Totić Tatjana
72. Tučkar Sandra
73. Vukušić Strugačevac Dunja
74. Zec Nikolina
75. Žabarović Grgić Zvonka
76. Žigić Jelena
Kandidati za radno mjesto viši ekonomski savjetnik na neodređeno vrijeme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Begov Ivana
Dugalić Goran
Duvnjak Danijel
Lovrinčević Maja
Perlić Silvija
Puškarić Kristina
KBC Osijek
Ravnateljstvo
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
54
File Size
73 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content