close

Enter

Log in using OpenID

Asistenti / Ustanova

embedDownload
RASPORED VJEŽBI ZA KOLEGIJ „ZDRAVSTVENA NJEGA
ODRASLIH I“ AK.GOD.2012/2013. ( lll semestar )
ASISTENTI / USTANOVA
TERMINI
03.12.-07.12.2012.
7.00 – 13.45
Marija Mijić,
Kardiologija
KB Dubrava
Av.Gojka Šuška 6
Goranka Oremović,
Kardiologija
KB Dubrava
Av.Gojka Šuška 6
MEGLA NIKOLA
MIJAČEVIĆ ANTONELA
MIJATOVIĆ JELENA
MIJIĆ ANTONIJA
MIKULČIĆ DIJANA
Sanja Kunštek,
Hitni prijem
KB Dubrava
Av.Gojka Šuška 6
MILUNIĆ IVANA
ORDANIĆ MAGDALENA
PANDŽIĆ IVANA
PAPAK ANA
PAUN SONJA
Dijana Dautović,
Sterilne jed.
KB Dubrava
Av.Gojka Šuška 6
PLEH INES
POLONŠĆAK MIRELA
SKERBIĆ KRISTINA
STIPIĆ ANĐELINA
ŠALA NIKOLINA
JURIĆ MARTINA
JURIŠKOVIĆ MLADEN
KISELJAK PETRA
KLASIĆ PETRA
KNEŽEVIĆ STIPE
CINDRIĆ LARA
Sanja Piškor,
Koronarna jedinica
KB Dubrava
Av.Gojka Šuška 6
Martina Fruk,
Dijaliza
KB Dubrava
Av.Gojka Šuška 6
ŠOPREK TEA
ŠOŠTARIĆ VALENTINA
ŠPIONJAK MATEA
TOMAS KATARINA
VALJAK MARTINA
Biljana Šego,
Koronarna jedinica
KB Dubrava
Av. Gojka Šuška 6
VIDOVIĆ POPEK
VALENTINA
VINKLER BARBARA
VRATARIĆ ANA
VUČETIĆ IVONA
VUJANIĆ ELA
VUKMIROVIĆ MIRJANA
ŽUTIĆ IVA
Ruža Jakovac
Sterilne jedinice
TERMINI
14.01.-18.01.2013.
7.00 -13.45
ABRAMOVIĆ KRISTINA
ANTIĆ KARMELA
BAIS BRAJAN
BAKARIĆ MAGDALENA
BARIĆ HELEN
KB Merkur
Zajčeva 19
JUREŠKO ANĐELA
JANUŠIĆ VALENTINA
PEJŠA IRENA
PALOVČEK FILIP
ČANČAR KAROLINA
DANANIĆ MARTA
DANKIĆ ANDRIJANA
DOMITROVIĆ IVAN
DRLJAČA MIHAELA
JAGARČEC SANJA
JAKOVLJEVIĆ MATEA
JANKOVIĆ PETRA
JEZL VALENTINA
JUKIČIĆ ANĐELA
DUVNJAK MIA SARAH
JUREŠA MARINA
CRNKOVIĆ IVANA
MAJDANŽIĆ TIHANA
BEŠLIĆ RAFAELA
BOGDAN GABRIJELA
KRNJAK ANA
KULAŠEVIĆ ANAMARIJA
KUNŠTEK KATARINA
LIHTAR BARBARA
LOVRENČIĆ HELENA
Milena Fiket,
Odjel intenzivnog
liječenja
KBC Sestre milosrdnice
Vinogradska 29
Mira Pavličić,
Koronarna jedinica
KBC Sestre milosrdnice
Vinogradska 29
Nataša Išlić,
hematologija
KBC Sestre milosrdnice
Vinogradska 29
Ivica Benko,
Intervencijska
kardiologija
KBC Sestre milosrdnice
Vinogradska 29
BOŽIČEVIĆ LORENA
Dijana Žuljević,
Nefrologija
KBC Sestre milosrdnice
Vinogradska 29
Zdenka Čurić
Koronarna jedinica
KB Merkur
Zajčeva 19
Marija Dominić
Odjel intenzivnog
liječenja
KB Dubrava
Av. Gojka Šuška 6
Renata Čosić
Koronarna jedinica
KBC Sestre milosrdnice
Vinogradska 29
PERIĆ ANITA
PETRINOVIĆ MARINA
PETROV MARIJA
PIŠPEK DORA
PLAHUTAR MARIJA
MAGDALENA ?
MILIČEVIĆ DAVOR
PAVLAKOVIĆ MONIKA
ŠKVORČEVIĆ SARA
VARGEK CARLA
MEDVARIĆ KATARINA
MAKAR ANITA
MAKSIMOVIĆ VALERIJA
MARINIĆ ANA
MATIĆ RUŽICA
MAŽAR MAJA
KOLIĆ VERONIKA
KOREN KRISTINA
KOVAČEVIĆ MATEJA
KOŽIĆ MARINA
KRANJČINA ANDREA
GRDANJSKI BARBARA
HORVAT SANJA
ISLAMČEVIĆ SELMA
IVIČEVIĆ BAKULIĆ ISSA
IVIĆ NIKOLINA?
CINDRIĆ HANA
RASPORED VJEŽBI ZA KOLEGIJ „ZDRAVSTVENA NJEGA
ODRASLIH I“ AK.GOD.2012/2013. ( lll semestar )
Asistenti / Ustanova
Marijana Smolčić,
l odjel
Klinika za infektivne
bolesti Dr. Fran
Mihaljević
Anđa Novokmet,
Odjel VI CENTAR
Klinika za infektivne
bolesti Dr. Fran
Mihaljević
Ana Tomić,
Odjel VI Centar
Klinika za infektivne
bolesti Dr. Fran
Mihaljević
Danijela Debogović,
Odjel VI/I
Klinika za infektivne
bolesti Dr. Fran
Mihaljević
Termini
10.12.- 14.12.2012.
07.00-12.15
MAKAR ANITA
MAKSIMOVIĆ VALERIJA
MARINIĆ ANA
MATIĆ RUŽICA
MAŽAR MAJA
MEDVARIĆ KATARINA
JANUŠIĆ VALENTINA
MEGLA NIKOLA
MIJAČEVIĆ ANTONELA
MIJATOVIĆ JELENA
MIJIĆ ANTONIJA
MIKULČIĆ DIJANA
MILIČEVIĆ DAVOR
JUREŠKO ANĐELA
Termini
07.01.-11.01.2013.
07.00-12.15
ABRAMOVIĆ KRISTINA
ANTIĆ KARMELA
BAIS BRAJAN
BAKARIĆ MAGDALENA
BARIĆ HELEN
GRDANJSKI BARBARA
MILUNIĆ IVANA
ORDANIĆ MAGDALENA
PANDŽIĆ IVANA
PAPAK ANA
PAUN SONJA
PAVLAKOVIĆ MONIKA
PLEH INES
POLONŠĆAK MIRELA
SKERBIĆ KRISTINA
STIPIĆ ANĐELINA
ŠALA NIKOLINA
ŠKVORČEVIĆ SARA
ČANČAR KAROLINA
DANANIĆ MARTA
DANKIĆ ANDRIJANA
DOMITROVIĆ IVAN
DRLJAČA MIHAELA
DUVNJAK MIA SARAH
JAGARČEC SANJA
JAKOVLJEVIĆ MATEA
JANKOVIĆ PETRA
JEZL VALENTINA
JUKIČIĆ ANĐELA
JUREŠA MARINA
ISLAMČEVIĆ SELMA
JURIĆ MARTINA
JURIŠKOVIĆ MLADEN
KISELJAK PETRA
KLASIĆ PETRA
KNEŽEVIĆ STIPE
IVIČEVIĆ BAKULIĆ ISSA
Martina Šuk,
Odjel IV
Klinika za infektivne
bolesti Dr. Fran
Mihaljević
PEJŠA IRENA
PERIĆ ANITA
PETRINOVIĆ MARINA
PETROV MARIJA
PIŠPEK DORA
PLAHUTAR MARIJA
MAGDALENA?
PALOVČEK FILIP
Marica Trogrlić,
Odjel VI / II
Klinika za infektivne
bolesti Dr. Fran
Mihaljević
ŠOPREK TEA
ŠOŠTARIĆ VALENTINA
ŠPIONJAK MATEA
TOMAS KATARINA
VALJAK MARTINA
BEŠLIĆ RAFAELA
BOGDAN GABRIJELA
BOŽIČEVIĆ LORENA
CINDRIĆ HANA
CINDRIĆ LARA
CRNKOVIĆ IVANA
HORVAT SANJA
KRNJAK ANA
KULAŠEVIĆ ANAMARIJA
KUNŠTEK KATARINA
LIHTAR BARBARA
LOVRENČIĆ HELENA
Danijela Miše,
Dnevna bolnica
Klinika za infektivne
bolesti Dr. Fran
Mihaljević
VARGEK CARLA
ŽUTIĆ IVA
VIDOVIĆ POPEK
VALENTINA
VINKLER BARBARA
VRATARIĆ ANA
VUČETIĆ IVONA
VUJANIĆ ELA
VUKMIROVIĆ MIRJANA
MAJDANŽIĆ TIHANA
IVIĆ NIKOLINA
KOLIĆ VERONIKA
KOREN KRISTINA
KOVAČEVIĆ MATEJA
KOŽIĆ MARINA
KRANJČINA ANDREA
RASPORED VJEŽBI ZA KOLEGIJ „ZDRAVSTVENA NJEGA
ODRASLIH I“ AK.GOD.2012/2013. ( lll semestar )
KABINET – DVORANA 210 KSAVER 209
TERMINI
14.11.2012.
13.00 -18.30
TERMINI
21.11.2012.
13.00 18.30
TERMINI
28.11.2012.
13.00 18.30
TERMINI
17.12.2012.
8.00 -13.15
TERMINI
18.12.2012.
8.00 -13.15
MIJIĆ
ANTONIJA
MIKULČIĆ
DIJANA
MAKAR
JANKOVIĆ
KOREN
MILIČEVIĆ
ANITA
PETRA
KRISTINA
MAKSIMOVIĆ DAVOR
JEZL
KOVAČEVIĆ VALERIJA
JUREŠKO
DUVNJAK
VALENTINA MATEJA
ANĐELA
MARINIĆ
MIA SARAH
JUKIČIĆ
KOŽIĆ
MILUNIĆ
ANA
GRDANJSKI
ANĐELA
MARINA
IVANA
MATIĆ
BARBARA
JUREŠA
KRANJČINA RUŽICA
ORDANIĆ
HORVAT
MARINA
ANDREA
MAGDALENA
MAŽAR
SANJA
JURIĆ
KRNJAK
PANDŽIĆ
MAJA
ISLAMČEVIĆ MARTINA
ANA
IVANA
MEDVARIĆ
SELMA
JURIŠKOVIĆ KULAŠEVIĆ KATARINA
PAPAK ANA
IVIČEVIĆ
MLADEN
ANAMARIJA JANUŠIĆ
PAUN SONJA
BAKULIĆ
KISELJAK
KUNŠTEK
PAVLAKOVIĆ
VALENTINA
ISSA
PETRA
KATARINA
MONIKA
MEGLA
IVIĆ
KLASIĆ
LIHTAR
NIKOLA
NIKOLINA
PETRA
BARBARA
MIJAČEVIĆ
JAGARČEC
KNEŽEVIĆ
LOVRENČIĆ ANTONELA
SANJA
STIPE
HELENA
MIJATOVIĆ
JAKOVLJEVIĆ KOLIĆ
MAJDANČIĆ JELENA
MATEA
VERONIKA
TIHANA
RASPORED VJEŽBI ZA KOLEGIJ „ZDRAVSTVENA NJEGA
ODRASLIH I“ AK.GOD.2012/2013. ( lll semestar )
TERMINI
19.12.2012.
8.00 -13.15
PLEH INES
POLONŠĆAK
MIRELA
SKERBIĆ
KRISTINA
STIPIĆ
ANĐELINA
ŠALA
NIKOLINA
ŠKVORČEVIĆ
SARA
PEJŠA IRENA
PERIĆ ANITA
PETRINOVIĆ
MARINA
PETROV
MARIJA
PIŠPEK DORA
PLAHUTAR
MARIJA
MAGDALENA?
PALOVČEK
FILIP
KABINET – DVORANA 210 KSAVER 209
TERMINI
21.01.2013.
8.00 -13.15
TERMINI
22.01.2013.
8.00 -13.15
TERMINI
23.01.2013.
8.00 -13.15
ŠOPREK TEA
ŠOŠTARIĆ
VALENTINA
ŠPIONJAK
MATEA
TOMAS
KATARINA
VALJAK
MARTINA
VARGEK
CARLA
ŽUTIĆ IVA
VIDOVIĆ
POPEK
VALENTINA
VINKLER
BARBARA
CINDRIĆ
LARA
ABRAMOVIĆ
KRISTINA
ANTIĆ
KARMELA
BAIS BRAJAN
BAKARIĆ
MAGDALENA
BARIĆ
HELEN
BEŠLIĆ
RAFAELA
BOGDAN
GABRIJELA
BOŽIČEVIĆ
LORENA
CINDRIĆ
HANA
CRNKOVIĆ
IVANA
ČANČAR
KAROLINA
DANANIĆ
MARTA
DANKIĆ
ANDRIJANA
DOMITROVIĆ
IVAN
DRLJAČA
MIHAELA
VRATARIĆ
ANA
VUČETIĆ
IVONA
VUJANIĆ ELA
VUKMIROVIĆ
MIRJANA
TERMINI
24.01.2013.
8.00 -13.15
GRUPE
PREMA
RASPOREDU
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
240 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content