close

Enter

Log in using OpenID

Asistenti / Ustanova

embedDownload
RASPORED VJEŽBI ZA KOLEGIJ „ZDRAVSTVENA NJEGA
ODRASLIH I“ AK.GOD.2011/2012. ( lll semestar )
ASISTENTI / USTANOVA
Marija Mijić,
Kardiologija
KB Dubrava
Av.Gojka Šuška 6
TERMINI
05.12.-09.12.2011.
7.00 – 13.45
TERMINI
09.01.-13.01.2012.
7.00 -13.45
KURTIĆ IVA
LALIĆ MARINA
LETINA NIKOLINA
LIČINA FILIP
LOZANČIĆ IVANA
Goranka Oremović,
Kardiologija
KB Dubrava
Av.Gojka Šuška 6
ALANDŽAK TIJANA
ALPEZA MAGDALENA
BALENOVIĆ TAMARA
BALIĆ MARIJANA
BANDALO BERNARDA
Sanja Kunštek,
Hitni prijem
KB Dubrava
Av.Gojka Šuška 6
MAGIĆ JURICA
MARINČIĆ VIKTORIJA
MARKOVIĆ MATEJA
MATIJEVIĆ PAOLA
MATUL NIVES
Dijana Dautović,
Sterilne jed.
KB Dubrava
Av.Gojka Šuška 6
NAVOJ DIJANA
NESEK PETRA
NOVIĆ MARIJA
PAUK ANITA
PAVIĆ TINA
Sanja Piškor,
Koronarna jedinica
KB Dubrava
Av.Gojka Šuška 6
PEČAR ZRINKA
PEČENKO GLORIJA
PUCEVIĆ MIRNA
RADIČEK MATEJA
VUKMIROVIĆ MILENA
Martina Fruk,
Dijaliza
KB Dubrava
Av.Gojka Šuška 6
BEŠENSKI MATEJA
BIŠĆANIN ANAMARIJA
BOLJFETIĆ MARIJA
BOŠNJAK JOSIPA
BUBALO ANA
ČALIĆ VESNA
ČORAK MIA
ĆORIĆ VERKA
ČORKOVIĆ KRISTINA
DEBOGOVIĆ IVANA
Biljana Šego,
Koronarna jedinica
KB Dubrava
Av. Gojka Šuška 6
RADINOVIĆ ANĐELA
RAJIĆ ANJA
RAVLIJA ANDREJA
REPEC TEA
RUDAN MAJA
Ruža Jakovac,
SALOPEK MARTIN
DEBOGOVIĆ VALENTINA
DOMITROVIĆ ANAMARIJA
DUMANČIĆ MATEJ
FABEČIĆ BARBARA
GAVRAN ANTEA
Koronarna jedinica
KB Merkur
Zajčeva 19
SEDLAR NIKOLINA
SERDARUŠIĆ LUCIJA
SPORIŠ JASNA
STUHNE ROMINA
Milena Fiket,
Odjel intenzivnog
liječenja
KBC Sestre milosrdnice
Vinogradska 29
GLAVIČIĆ IVANA
GRUBIŠIĆ MATEJ
HALOVANIĆ KRISTINA
HENDIJA JANKO
HORVATIĆ JULIJANA
Mira Pavličić,
Koronarna jedinica
KBC Sestre milosrdnice
Vinogradska 29
IVANIŠEVIĆ VESNA
IVIĆ DALIBORKA
IVŠIĆ SONJA
JAGUŠIĆ ANA
JAMBREKOVIĆ MATEA
Nataša Išlić,
hematologija
KBC Sestre milosrdnice
Vinogradska 29
ŠARIĆ NINA
ŠIBALIĆ MARIJA
ŠIKIĆ LUKA
ŠIPRAK PETRA
ŠKARICA ANTE
Đurđa Vlajković
Angiologija
KBC Sestre milosrdnice
Vinogradska 29
ŠKRNJUG PETAR
ŠTULJAN ANTONIO
TENŽERA EMANUELA
TOLJAN IVA
ČUTURA EMA
JEZDIĆ DARIA
JOKIĆ TATJANA
JURIŠIĆ JOSIPA
KABAČ IRENA
KAJTAZOVIĆ ANJA
Ivica Benko,
Intervencijska
kardiologija
KBC Sestre milosrdnice
Vinogradska 29
Dijana Žuljević,
Nefrologija
KBC Sestre milosrdnice
Vinogradska 29
TOMAŠKOVIĆ KRISTINA
TOPIĆ SANDA
TOPOLOVAC ŠIMUN
TUKARA NIKOLINA
TUNJIĆ NIKOLA
BENJAK VALENTINA
BRATIĆ SVJETLANA
CVETNIĆ ANA-MARIJA
ČAČIĆ KSENIJA
GOLUB BRANIMIR
Zdenka Čurić
Koronarna jedinica
KB Merkur
Zajčeva 19
TURČIĆ MARKO
TURKALJ MIHAELA
VAJDIĆ MARIJA
VIBOH KATARINA
VRCIČ MAJA
BURSIĆ TIHANA
CERČIĆ PETRA
CERJAK VEDRAN
CIPRIJAN PETRA
CVITAK MATEJA
Marija Dominić
Odjel intenzivnog
liječenja
KB Dubrava
Av. Gojka Šuška 6
KASALO KRISTINA
KOS VALENTINA
KOVAČEVIĆ DARIJA
KOŽARIĆ MATEJA
KUĆANČANIN DAMIR
RASPORED VJEŽBI ZA KOLEGIJ „ZDRAVSTVENA NJEGA
ODRASLIH I“ AK.GOD.2011/2012. ( lll semestar )
Asistenti / Ustanova
Termini
12.12.- 16.12.2011.
07.00-11.30
Termini
16.01.-20.01.2012.
07.00-11.30
Marijana Smolčić,
l odjel
Klinika za infektivne
bolesti Dr. Fran
Mihaljević
KURTIĆ IVA
LALIĆ MARINA
LETINA NIKOLINA
LIČINA FILIP
LOZANČIĆ IVANA
ŠKRNJUG PETAR
ŠTULJAN ANTONIO
ALANDŽAK TIJANA
ALPEZA MAGDALENA
BALENOVIĆ TAMARA
BALIĆ MARIJANA
BANDALO BERNARDA
BEŠENSKI MATEJA
BIŠĆANIN ANAMARIJA
Anđa Novokmet,
Odjel VI CENTAR
Klinika za infektivne
bolesti Dr. Fran
Mihaljević
MAGIĆ JURICA
MARINČIĆ VIKTORIJA
MARKOVIĆ MATEJA
MATIJEVIĆ PAOLA
MATUL NIVES
TENŽERA EMANUELA
TOLJAN IVA
BOLJFETIĆ MARIJA
BOŠNJAK JOSIPA
BUBALO ANA
ČALIĆ VESNA
ČORAK MIA
ĆORIĆ VERKA
ČORKOVIĆ KRISTINA
DEBOGOVIĆ IVANA
Ana Tomić,
Odjel VI Centar
Klinika za infektivne
bolesti Dr. Fran
Mihaljević
NAVOJ DIJANA
NESEK PETRA
NOVIĆ MARIJA
PAUK ANITA
PAVIĆ TINA
TOMAŠKOVIĆ KRISTINA
DEBOGOVIĆ VALENTINA
DOMITROVIĆ ANAMARIJA
DUMANČIĆ MATEJ
FABEČIĆ BARBARA
GAVRAN ANTEA
GLAVIČIĆ IVANA
GRUBIŠIĆ MATEJ
Danijela Debogović,
Odjel VI/I
Klinika za infektivne
bolesti Dr. Fran
Mihaljević
PEČAR ZRINKA
PEČENKO GLORIJA
PUCEVIĆ MIRNA
RADIČEK MATEJA
TOPIĆ SANDA
TOPOLOVAC ŠIMUN
ČUTURA EMA
HALOVANIĆ KRISTINA
HENDIJA JANKO
HORVATIĆ JULIJANA
IVANIŠEVIĆ VESNA
IVIĆ DALIBORKA
IVŠIĆ SONJA
JAGUŠIĆ ANA
JAMBREKOVIĆ MATEA
Martina Šuk,
Odjel IV
Klinika za infektivne
bolesti Dr. Fran
Mihaljević
RADINOVIĆ ANĐELA
RAJIĆ ANJA
RAVLIJA ANDREJA
REPEC TEA
RUDAN MAJA
TUKARA NIKOLINA
TUNJIĆ NIKOLA
JEZDIĆ DARIA
JOKIĆ TATJANA
JURIŠIĆ JOSIPA
KABAČ IRENA
KAJTAZOVIĆ ANJA
BENJAK VALENTINA
BRATIĆ SVJETLANA
Marica Trogrlić,
Odjel VI / II
Klinika za infektivne
bolesti Dr. Fran
Mihaljević
SALOPEK MARTIN
SEDLAR NIKOLINA
SERDARUŠIĆ LUCIJA
SPORIŠ JASNA
STUHNE ROMINA
TURČIĆ MARKO
TURKALJ MIHAELA
VAJDIĆ MARIJA
CVETNIĆ ANA-MARIJA
ČAČIĆ KSENIJA
GOLUB BRANIMIR
BURSIĆ TIHANA
CERČIĆ PETRA
CERJAK VEDRAN
CIPRIJAN PETRA
Danijela Miše,
Dnevna bolnica
Klinika za infektivne
bolesti Dr. Fran
Mihaljević
ŠARIĆ NINA
ŠIBALIĆ MARIJA
ŠIKIĆ LUKA
ŠIPRAK PETRA
ŠKARICA ANTE
VIBOH KATARINA
VRCIČ MAJA
VUKMIROVIĆ MILENA
KASALO KRISTINA
KOS VALENTINA
KOVAČEVIĆ DARIJA
KOŽARIĆ MATEJA
KUĆANČANIN DAMIR
CVITAK MATEJA
RASPORED VJEŽBI ZA KOLEGIJ „ZDRAVSTVENA NJEGA
ODRASLIH I“ AK.GOD.2011/2012. ( lll semestar )
KABINET – DVORANA 210 KSAVER 209
TERMINI TERMINI
19.12.2011. 20.12.2011.
8.00 -13.15 8.00 -13.15
TERMINI
23.01.2012.
8.00 -13.15
KURTIĆ IVA
HENDIJA
JANKO
HORVATIĆ
JULIJANA
IVANIŠEVIĆ
VESNA
IVIĆ
DALIBORKA
IVŠIĆ SONJA
LALIĆ
MARINA
LETINA
NIKOLINA
LIČINA FILIP
LOZANČIĆ
IVANA
MAGIĆ
JURICA
MARINČIĆ
VIKTORIJA
MARKOVIĆ
MATEJA
MATIJEVIĆ
PAOLA
MATUL
NIVES
NAVOJ
DIJANA
NESEK
PETRA
NOVIĆ
MARIJA
PAUK ANITA
PAVIĆ TINA
PEČAR
ZRINKA
ČUTURA
EMA
ŠKARICA
ANTE
ŠKRNJUG
PETAR
ŠTULJAN
ANTONIO
TENŽERA
EMANUELA
TOLJAN IVA
TERMINI
24.01.2012.
8.00 -13.15
ALANDŽAK
TIJANA
ALPEZA
MAGDALENA
BALENOVIĆ
TAMARA
BALIĆ
MARIJANA
BANDALO
BERNARDA
VUKMIROVIĆ JAGUŠIĆ ANA
BENJAK
MILENA
VALENTINA
TOMAŠKOVIĆ JAMBREKOVIĆ BEŠENSKI
KRISTINA
MATEA
MATEJA
TOPIĆ SANDA JEZDIĆ DARIA
BIŠĆANIN
ANAMARIJA
TOPOLOVAC
JOKIĆ TATJANA BOLJFETIĆ
ŠIMUN
MARIJA
TUKARA
JURIŠIĆ JOSIPA BOŠNJAK
NIKOLINA
JOSIPA
TUNJIĆ
KABAČ IRENA
BUBALO ANA
NIKOLA
TURČIĆ
KAJTAZOVIĆ
BRATIĆ
MARKO
ANJA
SVJETLANA
TURKALJ
KASALO
BURSIĆ
MIHAELA
KRISTINA
TIHANA
VAJDIĆ
KOS
CERČIĆ
MARIJA
VALENTINA
PETRA
VIBOH
KOVAČEVIĆ
CERJAK
KATARINA
DARIJA
VEDRAN
VRCIĆ MAJA
KOŽARIĆ
CIPRIJAN
MATEJA
PETRA
VUKMIROVIĆ KUĆANČANIN
MILENA
DAMIR
TERMINI
30.01.2012.
8.00 -13.15
TERMINI
31.01.2012.
8.00 -13.15
CVITAK
MATEJA
CVETINIĆ
ANA-MARIJA
ČAČIĆ
KSENIJA
ČALIĆ VESNA
PEČENKO
GLORIJA
ŠIPRAK
PETRA
PUCEVIĆ
MIRNA
RADIČEK
MATEJA
RADINOVIĆ
ANĐELA
RAJIĆ ANA
ČORAK MIA
ĆORIĆ VERKA
ČORKOVIĆ
KRISTINA
DEBOGOVIĆ
IVANA
DEBOGOVIĆ
VALENTINA
DOMITROVIĆ
ANAMARIJA
DUMANČIĆ
MATEJ
FABEČIĆ
BARBARA
GAVRAN
ANTEA
GOLUB
BRANIMIR
GLAVIČIĆ
IVANA
GRUBIŠIĆ
MATEJ
HALOVANIĆ
KRISTINA
RAVLIJA
ANDREA
REPEC TEA
RUDAN MAJA
SALOPEK
MARTIN
SEDLAR
NIKOLINA
SERDARUŠIĆ
LUCIJA
SPORIŠ
JASNA
STUHNE
ROMINA
ŠARIĆ NINA
ŠIBALIĆ
MARIJA
ŠIKIĆ LUKA
ŠIPRAK
PETRA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
216 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content