close

Enter

Log in using OpenID

Cjenik usluga - Poliklinika Harni

embedDownload
Cjenik medicinskih postupaka
Napomene:
specifikacija medicinskih usluga prema Pravilniku o cijenama zdravstvenih postupaka
Hrvatske liječničke komore od 1. ožujka 2013. godine.
1
2prema
članku 50. Zakona o porezu na dodanu vrijednost od 29.lipnja 2013. godine PDV se
ne obračunava
Zagreb, 1. lipnja 2014. godine
1
Cjenik medicinskih postupaka
ŠIFRA
101
GINEKOLOGIJA
Specijalistički pregled ginekologa
(ginekološki pregled u spekulima, stupanj čistoće, bimanualni palpacijski
pregled)
UKUPNA CIJENA
(KN)
250,00
102
Kontrolni pregled ginekologa
(ginekološki pregled u spekulima, bimanualni palpacijski pregled)
220,00
103
Određivanje stupnja čistoće (mikroskopski pregled vag. iscjetka)
30,00
104
PAPA razmaz
100,00
105
Konzultacija
200,00
106
Konzultacija uz nalaz specijalista (ekspertiza s pismenim mišljenjem)
500,00
107
Uzimanje vaginalnog, uretralnog ili cervikalnog brisa
100,00
108
Lokalna terapija (premazivanje cerviksa)
80,00
109
Punkcija
100,00
110
Endocervikalna kiretaža
250,00
111
Ablacija cervikalnog polipa
250,00
112
Biopsija cerviksa
400,00
113
Eksplorativna kiretaža (frakcionirana)
750,00
114
Incizija vulve i perineuma zbog eksploracije/drenaže
450,00
115
Marsupijalizacija Bartholinijeve žlijezde
600,00
116
Postavljanje ili zamjena vaginalnog pesara
150,00
117
Vađenje stranog tijela iz tjelesne šupljine ("lost tampon", kondom i sl)
250,00
118
Vađenje stranog tijela iz mekih tkiva uz zbrinjavanje rane
(kontracepcijski implantat)
400,00
119
Ekscizija dobroćudnog tumora vulve
500,00
120
Ekstirpacija Bartolinijeve žlijezde
1.000,00
2
TERAPIJSKI POSTUPCI I DODATNE PRETRAGE UZ GIN. PREGLED
200
Dilatacija cerviksa Hegarovim štapićima
250,00
201
Sondiranje uterusa
250,00
202
Aspiracija uterusa
400,00
203
Elektrokoagulacija cerviksa
400,00
204
Kriokoagulacija cerviksa
400,00
205
Biopsija cerviksa električnom omčicom – LETZ
750,00
206
LLETZ ekscizija transformacijske zone
1.000,00
207
LETZ konizacija cerviksa
1.500,00
208
Insercija IUD i kontrola položaja (postavljanje "spirale" koju pacijentica
donosi)
500,00
209
Ekstrakcija IUD (vađenje "spirale")
250,00
210
Insercija IUD + CU-IUD (postavljanje "bakrene" spirale)
750,00
211
Insercija IUD + LNG-IUD (postavljanje "hormonske" spirale / Mirena)
1.700,00
212
Postavljanje intrauterinog katetera
150,00
213
Kolposkopija / Digitalna | LED video-kolposkopija
500,00
214
Octena i Schillerova proba
100,00
215
Ekskohleacija manjeg broja kondiloma
200,00
216
Ekskohleacija većeg broja kondiloma
400,00
217
Amnioskopija
100,00
218
Kardiotokografija (30 minuta)
150,00
219
Biokemijski probir 1. trimestar (PAPP-A & free ß-hCG )
400,00
220
Double / Triple test 2. trimestar (estriol, freee ß-hCG)
400,00
221
Laserska koagulacija (vaginalni laser)
1.000,00
3
ULTRAZVUK U GINEKOLOGIJI I PORODNIŠTVU
300
Transvaginalni 2D ultrazvuk
300,00
301
Folikulometrija
200,00
302
Color doppler ultrazvuk
400,00
303
Transvaginalni 3D ultrazvuk
500,00
304
3D SIS ultrazvuk
700,00
305
Kontrastna histero-sono-salpingografija (HSSG)
306
Transabdominalni 2D ultrazvuk u trudnoći
300,00
307
Transabdominalni 2D ultrazvuk / višeplodne trudnoće
700,00
308
Genetički sonogram ("mini anomaly"/"anomaly scan")
400,00
309
Transabdominalni 3D ultrazvuk u trudnoći
600,00
310
Transabdominalni 3D ultrazvuk / višeplodne trudnoće
311
5D ultrazvuk | HD Live, Fetal Realistic View
700,00
312
UZV obje dojke i aksile
400,00
1.000,00
1.000,00
MIKROBIOLOŠKE PRETRAGE
400
Bris cerviksa na HPV (DNK skupni test, "high risk" tipovi virusa)
500,00
401
Bris cerviksa na HPV - genotipizacija (DNK skupni test "high risk",
PCR tipovi -16/-18)
600,00
402
Bris cerviksa na HPV - genotipizacija (PCR tipizacija: high & low risk)
700,00
403
Bris cerviksa na klamidiju (PCR)
400,00
404
Bris cerviksa na mikoplazme/ureaplazme
250,00
405
Bris cerviksa na aerobne ili anaerobne bakterije
250,00
406
Bris cerviksa na gonoreju
250,00
4
NEKI POSTUPCI U PRIMJENI TERAPIJE
500
Antišok terapija (kompletna)
300,00
501
Cijepljenje cjepivom (bez cijene cjepiva)
40,00
502
Mjerenje tjelesne težine i visine
40,00
503
Mjerenje tlaka
40,00
504
Uzimanje urina za analizu
40,00
505
Test na trudnoću (urin)
80,00
506
Injekcija s.c.
40,00
507
Injekcija i.m.
40,00
508
Injekcija i.v.
50,00
509
Infuzija u trajanju do 30 minuta
80,00
510
Vađenje krvi za lab. analizu
40,00
CITOLOŠKE USLUGE
600
Citološke i citokemijske analize
200,00
601
Citološka analiza nativnog i vitalno obojenog preparata
150,00
602
Imunocitokemijska analiza biološkog materijala
350,00
603
Postkoitalni test
250,00
604
Citološka punkcija s analizom
300,00
605
Citološka punkcija bez analize
100,00
ANESTEZIOLOŠKE USLUGE
700
Lokalna spray anestezija
60,00
701
Provodna anestezija
200,00
702
Infiltracijska anestezija
200,00
5
KIRURŠKI ZAHVATI
800
Opskrba manjih površinskih rana uz "steristrip"
120,00
801
Opskrba veće rane uz lokalnu anesteziju i šivanje
200,00
802
Vađenje stranog tijela iz mekih tkiva
400,00
803
Odstranjivanje šavova ili kopči
50,00
804
Previjanje manje rane
120,00
805
Previjanje veće rane
200,00
806
Punkcija i evakuacija sadržaja
100,00
807
Ekscizija dobroćudnog tumora kože
500,00
808
Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva
250,00
809
Kirurška opskrba dubljih rana bez pogođenosti značajnih struktura
350,00
PATOHISTOLOGIJA
900
Patohistološka analiza aspirata uterusa, ekskohleata cerviksa, kiretmana
i sl
250,00
901
Mikroskopski pregled zaleđenog histološkog preparata (do 5 rezova)
obojenog po HE metodi
360,00
902
Mikroskopski pregled histološkog preparata
(više od 5 rezova) obojenog po HE metodi
450,00
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
897 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content