close

Enter

Log in using OpenID

4. Projektiranje mape

embedDownload
ERR okvir/Knjigoveštvo I. – 3. vježba (ak.god.2011/2012)
Tiskovni arci različitih formata (standard tiskarskog stroja 0, 1, 2, 4), papiri (bezdrvni, premazani, voluminozni,
reciklirani) različitih gramature najčešće se prerađuju u ručnoj i nakladničkoj knjigoveškoj proizvodnji. Poznavanje
pravila projektiranja grafičkog proizvoda u pripremnoj i osnovnoj proizvodnji nužna su za projektiranje knjigoveškog
proizvoda (izrada makete).
Ulazna sirovina (input) u knjigoveškoj proizvodnji su tiskovni arci/print A4/papir iz skladišta repromaterijala. U
knjigoveškoj proizvodnji važno je razlikovati tiskovne arake (TA) za knjižni blok od korice/presvlake za koricu.
Gramataura papira i specifična montaža tiskovnih araka izravni su pokazatelji tih razlika. Tiskovni arci su smješteni na
paletama (input), te se viličarem/ima transportiraju u knjigoveški pogon (nakladnički uvez).
Brzorezač je prvi knjigoveški stroj u kojem se razrezuju listovi papira, te obrezuju i razrezuju tiskovni arci u gotov
proizvod (plakat, naljepnica, posjetnica, letak, ulaznica, pozivnica) i knjigoveški poluproizvod (knjižni arak).
Povećanje gramature papira tiskovnog arka upućuje na činjenicu da se ustvari ovdje radi o gotovom proizvodu ili pak
knjigoveškom poluproizvodu (jednodijelne kartonske korice, pozivnice za vjenčanje, prirezi korica).
Savijanje kartona nije moguće zbog pucanja materijala, stoga je izrada utora (žlijebljenje) u materijalu obavezno kako
bi se postiglo besprijekorno savijanje jednodijelnih kartonskih korica, pozivnica za vjenčanje (KS-4 stranice), itd.
Radna operacija žlijebljenja trebala bi se izvoditi paralelno s tokom vlakanaca u materijalu (plašt mape, letak savijan 2x
paralelno, jednodijelna kartonska korica, pozivnica za vjenčanje,…). Suprotno, ako je linija žlijebljenja okomita na tok
vlakanaca dolazi do njihovog kidanja, ali isto tako i do kidanja sloja otiska (digitalni tisak-praškasti toner).
Radna operacija perforiranja uključuje izradu niza rupica ili proreza u materijalu. Perforiranje se izvodi na strojevima za
perforiranje (uređajima za spiralni uvez//češljevi), ali i pomoću čeličnih perforirnih linija (tiskovna forma za visoki
tisak//zaklopni ili brzotisni stroj). Kalendari, rokovnici, bilježnice, kuharice (specijalna izdanja) se najčešće perforiraju i
mehanički uvezuju metalnom spiralom.
Projektiranje mapa u knjigovežnici je specifične naravi jer se koriste različite vrste materijala (karton, ravna i valovita
ljepenka, plastične mase). Specifičan oblik plašta mape i različite vrste mehanizama za povezivanje uveznih jedinica
(registrator, mapa s prirezima stranica kao VTK, ZABA mapa, klasične prezentacijske mape) često su prisutne kod
projektiranja mape. Nadalje opseg uveznih jedinica i naklade mape utječu na način projektiranja plašta, količine i oblika
klapne (žlijebljenje/lijepljenje/štancanje).
Zadatak 3. Predložite projekt mape obzirom na upotrebnu vrijednost knjigoveškog proizvoda
Napomena! Opseg knjigoveškog proizvoda odredite individualno.
B5, 800 kom, TUK Osnove planiranja i organizacije grafičke proizvodnje-GRF
A4, 500kom, MUK Zbornik radova Tehnologije zbrinjavanja otpada
A4, 1500 kom, MUK Bojanka
A3, 8000 kom, MUK1 Crtančica
B4, 1500 kom, TUK Monografija NK-Dinamo
16x22cm, 6000 kom, MUK Azurna obala-putopisi
A5, 1000 kom, TUK Slikovni rječnik
29,7x68 cm, 3000 kom Zidni kalendar-radni/trodjelni
A5, 600 kom, MUK Sadako hoće živjeti
B5,2000 kom, MHU Brza dalmatinska kuharica
B5, 10000 kom, TUK Biblija
20x26cm, 3500 kom, MUK Jelovnici izgubljenog vremena Barbieri
12x18cm, 100 kom, MHU Priručnik o dresuri pasa
B4, 6000kom, TUK Ambalaža kao element marketinga
A4, 5000 kom, MUK Poslovni savjetnik//mjesečnik za managere i poduzetnike
B5, 600 kom, MUK Engleski za tri mjeseca
B5, 3500 kom, MUK Pilates tijelo
A4, 9000 kom, MUK Bojanka Konji i poniji
A5, 2500 kom, TUK Sedam navika uspješnih ljudi;
B4, 2500 kom, TUK Mimara// likovna umjetnost
A4, 1 kom, MUK Handbook of Print media
22x26cm, 1 kom, MUK Tržišne komunikacije
B5, 1 kom, MUK Uvod u grafičku tehnologiju
B5, 9000 kom, MUK Zbirka zadataka iz fizike
A4, 2000 kom Kolegij blok
21x9cm, 1500 kom MHU Stolni kalendar
16x21cm, 8000 kom, MUK Vodič kroz Sloveniju i Hrvatsku
A4, 1500 kom, MUK Financijsko izvješće Splitske banke
B5, 4000 kom, TUK Edukacijske knjige za djecu od 3-5 godina
A5, 3000 kom, MUK Odgoj i njega djeteta od Dr. Spock
B6, 5000 kom, MUK Kako povećati IQ svoga djeteta kroz igru
A5, 1000 kom, Kapetan Mark-strip (posebna edicija)
A5, 3000 kom, MUK Lijepo je biti roditelj
B5, 5500 kom, MUK Umirite svoje dijete
A5, 3000 kom, MUK Tkanje života
B5, 6000 kom, MHU Probudite genijalca u svom djetetu
A4, 7000 kom Walt Disney Encikolopedija (1.-24. sveska)
A3, 4kom Matična knjiga rođenih
A4, 60 kom Knjiga izlaznih računa
B4, 1000 kom Učenički imenik i dnevnik
A5, 50000 kom Radni listići iz matematike
A5, 15000 kom Radna bilježnica iz kemije (1.-4. Svezak)
A4, 1000 kom Edukacijska bojanka s naljepnicama za djecu od 3-6 godina (1.-10. Svezak)
24x5cm, 600 kom Pantone boja Hartmann
A4, 300 kom Leksikon; Grafička enciklopedija
23x23cm, 500 kom NK Hajduk 1911-2011
B4, 5000 kom Najljepše bajke za djecu
1 kom, Tomica i prijatelji//mjesečni časopis (god. 2005.-2011.)
1 kom Medvjedić Winnie Pooh//mjesečni časopis (god. 2009.-2011.)
B5, 4500 kom Mali genijalci s naljepnicama 2-3 godine
A5, 6000 kom MUK Za bistre glavice Igralica-M/učilica 4-6 godina
A5,10000 kom Radni listovi s naljepnicama-koncentracija Dječji vrtić
B5, 3000 kom Vesela mala škola od 4. godine-radni listići
B4, 2000 kom Narodno blago Slavonije i Baranje
A4, 5000 kom Monografija Lijepe naše
B5, 3000 kom Stomatološki leksikon
B5, 4000 kom Antropologija
B5, 3000 kom, MUK Anatomija ljudskog tijela u slikama
A4, 8500 kom, TUK Mačak u čizmama
B4, 1 kom, MUK Helenistička kulturološka baština
B5, 30 kom, TUK Povijest umjetnosti od romanike do klasicizma
A5, 4500 kom, MHU Enološki priručnik
A5, 5000 kom, MUK Ime ruže
B5, 4500 kom, MUK Holokaust u Europi
A5, 3000 kom, MUK Biografija A. Hitlera
20x26cm, 3000 kom; MUK Tehnologije modernog doba
A5, 16kom, TUK Poslovna inteligencija
20x20cm, 8000 kom, TUK Čuda moderne tehnologije
B5, 12000 kom, MHU Brzi kolači odmah su na stolu
Upute za projektiranje mape:
Format KP: Širina x visina (cm)
Debljina KP: (mm)// broj uveznih jedinica (KS, LP); opseg (str.)
Opseg uvezne jedinice: (stranica)
Vrsta uveza KP: MUK 1-5; MHU 1-3; TUK
Vrsta mape: višedijelna tvrda kutija//ravna ljepenka, mapa s klapnama (lijepljeno/štancano), prezentacijska mapa, registrator, „mapa
ZABA“, puštam vama na volju (budite kreativni)!!!
Vrste materijala za mapu: karton različitih vrsta, plastični materijali, ljepenka//ravna i valovita, presvlačni materijali//papir, platno,
umjetna koža, koža.
*Linija savijanja plašta mape treba biti većim dijelom paralelna s tokom vlakanaca materijala
*Predložite optimalnu površinu za lijepljenje klapna
*Predložite optimalni format plašta mape kako bi se osiguralo nesmetano rukovanje s KP!!!
Predložite slijedeće parametre materijala koji imaju utjecaja na projektiranje KP:
Vrsta materijala: ______________________________________________
Gramatura materijala: ______________
Format materijala: _________________
Ostalo: ____________________________
Formati papira: B1 (700x1000 mm)
i A1+ (640x880 mm)
700/640 mm)
dugi tok vlakanaca (1000/880 mm)
kratki tok vlakanaca 700/640 mm)
(1000/880 mm)
linija žlijebljenja paralelna na tok vlakanaca
linija žlijebljenja okomita na tok vlakanaca
DA
NE
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
55
File Size
173 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content