Πρόσκληση

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΜΠΟΡΟΥΣ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 10:00 - 20:00
ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Μ Α Σ Ε Χ Ε Ι Τ Η Χ Α ΡΑ Κ Α Ι Τ Η Ν Τ Ι Μ Η Ν Α Σ Α Σ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
AΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Αριθµός Κινητού:
E-mail:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ
ΚΑΡΤΑ Ή ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ METROPOLITAN EXPO
∆ΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
ΠΡΟΣ ΤΟ METROPOLITAN EXPO ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΤΡΟ (ΓΡΑΜΜΗ 3) ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ
1. ∆ΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
Στάση πούλµαν στην Έξοδο προς Parking
2. ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Στάση πούλµαν απέναντι από την Έξοδο 2
στο επίπεδο των αφίξεων
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ME AΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Μέσω της Αττικής Οδού ακολουθείτε τη σήµανση
προς Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος και κατόπιν
προς Τεχνική Βάση και Εκθεσιακό Κέντρο.
www.popularart.gr
www.technima-expo.gr
Τηλ.: 2.111.801.801, www.rota.gr
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT EL. VENIZELOS
OPENING HOURS : 10:00 - 20:00
FROM WEDNESDAY
OF JANUARY 2015
TO
SUNDAY
O U R C O M PA N Y PA R T I C I PAT E S I N T H E E X H I B I T I O N
A N D I N V I T E S Y O U T O T H E S TA N D
STAND No
Mobile No:
E-mail:
IF YOU ARE A TRADE VISITOR, YOU NEED YOUR BUSINESS CARD OR YOUR COMPANY’S
STAMP TO ENTER THE SHOW
ACCESS TO METROPOLITAN EXPO
FREE SHUTTLE BUS SERVICE FROM
THE FOLLOWING SUBWAY METRO (LINE 3)
AND SUBURBAN RAILWAY STATIONS:
1. DOUKISIS PLAKENTIAS
Bus stop near station exit to Parking
2. ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT EL. VENIZELOS
Bus stop opposite exit 2 at the arrivals level.
ACCESS BY CAR
Through Attiki Odos (Athens Ring Road),
to Athens International Airport El. Venizelos
then follow the signs to the Technical Base
and the Exhibition Centre.
www.popularart.gr
www.technima-expo.gr
Τel.: +30 2.111.801.801, www.rota.gr
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΜΠΟΡΟΥΣ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 10:00 - 20:00
ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Μ Α Σ Ε Χ Ε Ι Τ Η Χ Α ΡΑ Κ Α Ι Τ Η Ν Τ Ι Μ Η Ν Α Σ Α Σ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
AΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Αριθµός Κινητού:
E-mail:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ
ΚΑΡΤΑ Ή ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ METROPOLITAN EXPO
∆ΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
ΠΡΟΣ ΤΟ METROPOLITAN EXPO ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΤΡΟ (ΓΡΑΜΜΗ 3) ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ
1. ∆ΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
Στάση πούλµαν στην Έξοδο προς Parking
2. ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Στάση πούλµαν απέναντι από την Έξοδο 2
στο επίπεδο των αφίξεων
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ME AΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Μέσω της Αττικής Οδού ακολουθείτε τη σήµανση
προς Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος και κατόπιν
προς Τεχνική Βάση και Εκθεσιακό Κέντρο.
www.technima-expo.gr
www.popularart.gr
Τηλ.: 2.111.801.801, www.rota.gr
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT EL. VENIZELOS
OPENING HOURS : 10:00 - 20:00
FROM WEDNESDAY
OF JANUARY 2015
TO
SUNDAY
O U R C O M PA N Y PA R T I C I PAT E S I N T H E E X H I B I T I O N
A N D I N V I T E S Y O U T O T H E S TA N D
STAND No
Mobile No:
E-mail:
IF YOU ARE A TRADE VISITOR, YOU NEED YOUR BUSINESS CARD OR YOUR COMPANY’S
STAMP TO ENTER THE SHOW
ACCESS TO METROPOLITAN EXPO
FREE SHUTTLE BUS SERVICE FROM
THE FOLLOWING SUBWAY METRO (LINE 3)
AND SUBURBAN RAILWAY STATIONS:
1. DOUKISIS PLAKENTIAS
Bus stop near station exit to Parking
2. ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT EL. VENIZELOS
Bus stop opposite exit 2 at the arrivals level.
ACCESS BY CAR
Through Attiki Odos (Athens Ring Road),
to Athens International Airport El. Venizelos
then follow the signs to the Technical Base
and the Exhibition Centre.
www.technima-expo.gr
www.popularart.gr
Τel.: +30 2.111.801.801, www.rota.gr