close

Enter

Log in using OpenID

AMBASAD AMBASAD MEDITERA MEDITERA CORONA

embedDownload
bracken
Tel.:
+ 385 1 6198 446
podjetje za projektiranje, gradnjo in opremo objektov
Faks: + 385 1 6198 421
tuscany
GSM:
+ 385 91 433 5464
Lesnina inženiring d.d.
E-pošta: [email protected]
Stara
cesta
41,
53270
Senj
Parmova 53,
1000 Ljubljana,
tel.: +386 1 472 06 02
Ured i skladište: Lavoslava Ružičke
1,
OBLIKA
KLASIČNEGA
STREŠNIKA
STROJEVI
- OPREMA
- LIMOVI
sage
10000 Zagreb
fax:
+386
1
436
34
47,
www.lesnina-i.si
www.marex.com.hr
podjetje
za projektiranje, gradnjo in opremo objektov
KLASIK
MBASADOR
CENIK STREŠNE
CIJENIK KROVNIH
KRITINE S POSIPOM
PLOČA S POSIPOM
CENIK STREŠNE
ASIK
TRADICIONAL
KRITINE
S POSIPOM
ASIK
MAREX ZAGREB d.o.o.
Lesnina inženiring d.d.
sapphire
OBLIKA DVOBARVNIH
SKODEL
Parmova 53,
1000 Ljubljana, tel.: +386 1 472 06 02
OBLIKA
OBLIKADVOBARVNIH
DVOBARVNIHSKODEL
SKODEL
chestnut
fax: +386 1 436 34 47, www.lesnina-i.si
rosso
charcoal
OBLIKA PRVEGA NOVOZELANDSKEGA
OBLIKA KLASIČNEGA STREŠNIKA
KOVINSKEGA STREŠNIKA
OBLIKA
KLASIČNEGA
STREŠNIKA
OBLIKA
KLASIČNEGA
STREŠNIKA
ELEMENT
CIJENA PO
OBLIKA KLASIČNEGA STREŠNIKA DIMENZIJA
strešnikploča
GERARD
klAsik
krovna
GERARD
KLASIK
dolžina
1323mm
mm
dužina 1323
dolžina
pokrivnaprekritja
dužina 1270 mm
širina 370 mm
DImenZIJA
KLASIK
KLASIK
element
TRADiCiONAl
strešnik
GERARD
klAsik
krovna ploča
GERARD
DIAMANT OBLIKA KLASIČNEGA STREŠNIKA
dolžina
1323mm
mm
dužina 1323
OBLIKA
OBLIKA KLASIČNEGA
KLASIČNEGA STREŠNIKA
STREŠNIKA
dolžina
pokrivnaprekritja
dužina 1270 mm
! NOVO !
10% veča pokrivnost
širina 370
400 mm
MilANO
krovna ploča
BIBER
strešnik
TRADiCiONAl
1310mm
dolžina
1323
mm
dužina 1323
1250 mm
dolžina
pokrivnaprekritja
dužina 1270
širina370
širina
370 mm
mm
strešnikploča
CORONA
MilANO
krovna
JADRAN
dolžina
1310mm
mm
dužina 1310
dolžina
pokrivnaprekritja
dužina 1250 mm
širina 370mm
mm
širina370
krovna ploča
LIČKA ŠINDRA
strešnik
CORONA
OBERON
1320mm
dolžina
1310
mm
dužina 1310
1260 mm
dolžina
pokrivnaprekritja
dužina 1250
širina 370 mm
trpežno odličnost in odražajo
CenA ZA KOS
dolgotrajnostcharcoal
ter kakovost
chestnut
spanish red
bracken
chestnut
chestnut
dolžina 405 mm
dužina 430
dolžina
430mm
mm
dolžina prekritja 370 mm
pokrivnaprekritja
dužina 405 mm
dolžina
širina 160 mm
OBLIKA KLASIČNEGA
STREŠNIKA
širinaNOVOZELANDSKEGA
190 mm
OBLIKA PRVEGA
višinaNOVOZELANDSKEGA
60 mm
OBLIKA
OBLIKA PRVEGA
PRVEGA
NOVOZELANDSKEGA
OBLIKA
PRVEGA
NOVOZELANDSKEGA
KOVINSKEGA
STREŠNIKA
KOVINSKEGA
KOVINSKEGA STREŠNIKA
STREŠNIKA
KOVINSKEGA
STREŠNIKA
dolžina 430 mm
dužina 430
dolžina
430mm
mm
OBLIKA TRADICIONALNIH
SKODEL
dolžina prekritja 405SKODEL
mm
OBLIKA
TRADICIONALNIH
pokrivnaprekritja
dužina 405SKODEL
mm
dolžina
OBLIKA TRADICIONALNIH
širina 190 mm
cedar
cedar
cedar
spanish
sapphirered
spanish red
spanish red
element
element
trokraki
slemenjak
slemenska
in stenska
Milano na m22 = 2,15
podsljemenski
obrub
JADRAN
poraba strešnikov
Gerardobroba
Klasik inza
Tradicional
slemenska
in stenska
obroba
za
Milano
2
2
poraba strešnikov Corona in Oberon na m = 2, 2
poraba strešnikov Milano na m22=2,24
cena strešnikov Gerard Klasik na m22 = 17,37 EUR
cena strešnika Gerard Tradicional na m22 = 16,10 EUR
čelni
obrub
čelna
obroba (vetrna)
cena strešnikov
Milano na m22=18,57 EUR
čelna
obroba
(vetrna)
poraba
strešnikov
Gerard Klasik in Tradicional na m2 = 2,15
poraba strešnikov Corona in Oberon na m2 = 2, 2
poraba
Milano na
m2=2,24
Cene strešnikov
ne vsebujejo
davka
na dodano vrednost!
cena strešnikov Gerard Klasik na m2 = 17,37 EUR
cena strešnika Gerard Tradicional na m2 = 16,10 EUR
zidnastrešnikov
obroba Milano na m2=18,57 EUR
cena
zidnaobrub
obroba
zidni
Cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost!
101,38
13,34
4,06 €kn
dolžina 2000 mm
dužina
2000mm
mm
dolžina 2000
dolžina prekritja 1900 mm
pokrivna
dužina1900
1900
mm
dolžina prekritja
mm
višina 114 mm
visina
114mm
mm
višina 114
dolžina 2000 mm
dužina
2000mm
mm
dolžina 2000
dolžina prekrivanja 1900 mm
pokrivna
dužina 1900
dolžina prekrivanja
1900mm
mm
širina 190 mm
širina
190mm
mm
širina 190
tuscany
chestnut
tuscany
tuscany
charcoal
forest
ravinegreen
forest
forestgreen
green
dolžina 2000 mm
rosso
chestnut
S tehnologijo in materiali
burgundy
redwood
21. stoletja prinaša strešnik
brezčasen videz
tradicionalnih
redwood
21. stoletja prinaša strešnik
redwood
9,10
€
36,58
69,16
kn
Gerard Oberon
dvobarven
sredozemskih
streh.
9,10
€
Gerard Oberon
dvobarven
charcoal
spanish red
tridimenzionalen videz
spanish
red
simbolizirajo
tridimenzionalen videzStrešniki Klasik
spanish
red
bitumenskih skodel.
chestnut
Navdihnjena
s še životrpežno odličnost in odražajo
bitumenskih skodel.
Navdihnjena
ss še
rosso
16,20€
123,12
Navdihnjena
še živo
živo kn
rosso
dolgotrajnost
ter kakovost
in elegantno 16,20€
dediščino,
rosso
Naši
predniki
so za pokrivanje
in
redwood
in elegantno
elegantno dediščino,
dediščino,
Naši
predniki
so
za
Naši
predniki
so
zaki pokrivanje
pokrivanje
tradicionalnega
obrtništva.
ki so jo ustvarjale generacije
streh
uporabili
les,
ga je bilo
ki
streh
uporabili
les,
ki
ga
ki so
so jo
jo ustvarjale
ustvarjale generacije
generacije
streh
uporabili
les,
ki
ga je
je bilo
bilo
pred nami.
v izobilju. S cepljenjem
spanish red lesa so
pred
vv izobilju.
S
cepljenjem
lesa
so
pred nami.
nami. 12,59 €
izobilju.
S
cepljenjem
lesa
dobili
kalane strešne deščice so
12,59 €
195,68
kn
dobili
kalane
strešne
deščice
-dobili
strešne
deščice
skodle.kalane
Gerard
Corona
strešniki
skodle.
Gerard
Corona
strešniki
skodle.
Gerard
Corona
strešniki
dajo strehi
naraven
in estetsko
Navdihnjena
s še živo
dajo
strehi
naraven
in
estetsko
dajo
strehi
naraven
in
estetsko
Navdihnjena
s
še
živo
privlačen videz
so enostavni
Navdihnjena
s šein živo
11,38
privlačen
videz
in
elegantno
dediščino,
privlačen
videz
in so
so enostavni
enostavni
11,38 ininin€
€
186,48
kn
za
montažo.
elegantno
dediščino,
elegantno
dediščino,
za
montažo.
kizasomontažo.
jo ustvarjale generacije
ki
ki so
so jo
jo ustvarjale
ustvarjale generacije
generacije
pred nami.
pred
nami.
pred nami.
širina 490 mm
19,32
19,32 €
€
ME
ME
sage
rosso
sage
sage
redwood
sapphire
redwood
sapphire
sapphire
spanish red
rosso
chestnut
antico
rosso
rosso
bark
bark
bark
AHI Roofing z vodilno
sunset
sunset
sunset
Navdihnjena
s še živoširitev
tehnologijo
nadaljuje
chestnut
TEHNIČNE INFORMACIJE
dolžina 2000 mm
Cijene su bez pdv-a i vrijede FCO skladište MAREX u Hrvatskoj,
širina 490 mmod 01. 09. 2013
cedar
cedar
cedar
rosso
rosso
rosso
charcoal
OBLIKA
PRVEGA
NOVOZELANDSKEGA
KOVINSKEGA
STREŠNIKA
charcoal
DImenZIJA
CenA ZA KOS
pred nami.
KOVINSKEGA
DImenZIJA
CenA ZA
KOSstrešniki,
S tehnologijo
in materiali
katerih oblika povzema
KOVINSKEGA STREŠNIKA
STREŠNIKA
dužina 2000
2000mm
mm
dolžina
dolžina 2000 mm
pokrivna
dužina1900
1900
mm
dolžina
prekritja
mm
dolžina prekritja 1900 mm
širina70
70mm
mm
širina
širina 70 mm
visina130
130mm
mm
višina
višina 130 mm
slate
ashwood
slate
slate
bracken
charcoal
bracken
bracken
chestnut
chestnut
in elegantno
dediščino,
svoje
ponudbe
jeklenih kritin
nagib 15-30°
dolžina
430 mm
naklon
15-30˚
eclipse
278,00
kn
36,58
13,34
€
OBLIKA
PRVEGA
NOVOZELANDSKEGA
naklon
30-45˚
nagib OBLIKA
30-45°
dolžina
prekritjaPRVEGA
405 mm NOVOZELANDSKEGA skistrešniki
eclipse
so jo ustvarjale
generacije
eclipse
charcoal
Gerard
Milano
–
dolžina
mm
dužina 1308
1308
mm
naklon
15-30˚
dolžina 1308 mm
dolžina
prekritja
1210
mm
pokrivna
dužina
1210
mm
naklon
30-45˚
dolžina prekritja 1210 mm
forest
green
rosso
ahi
green
ahi green
ahi green
sapphire
sapphire
sapphire
LIČKA ŠINDRA
trokrakigrebenski
slemenjski
element
slemenjakelement
začetni
30,85
3,38
4,06 €kn
charcoal
tuscany
rosso
charcoal
charcoal
redwood
sage
redwood
redwood
sage
sage
DIAMANT
OBLIKA TEGOLE
OBLIKA
OBLIKATEGOLE
TEGOLE
večnamenska pločevina - široka
večnamenska pločevina - široka
redwood
cedar
Strešniki
Klasik simbolizirajo
9,46 Strešniki
€kn Klasik
8,08
61,40
bracken
pepper
simbolizirajo
31,05
3,38 €kn
25,68
chestnut
ahi
green
charcoal
slate
charcoal
charcoal
tradicionalnega obrtništva.
S posipom prekriti jekleni
S posipom prekriti
jekleni
7,49
61,40
8,08
€kn
strešniki Ambasador prinašajo redwood
redwood
strešniki Ambasador prinašajo redwood
naraven dvobarven videz
naraven dvobarven videz
lesenih skodel brez nevarnosti, spanish red
spanish red
lesenih skodel brez nevarnosti, spanish
red
8,29 €šekn
7,49
56,92
da se bodo razklale,
manj
Strešniki
Klasik
simbolizirajo
da se bodo
razklale,
še
manj
Navdihnjenaahi
s green
šegreen
živo
Strešniki
Klasik
forest
pa zagorele.
Strešniki
Klasik simbolizirajo
simbolizirajo
ahi green
trpežno
odličnost in odražajo
pa zagorele.
ahi
green
in elegantno dediščino,
trpežno
trpežno odličnost
odličnost in
in odražajo
odražajo
dolgotrajnost ter kakovost
ki so jo ustvarjale
generacije
dolgotrajnost
ter
kakovost
slate
ashwood
8,08
dolgotrajnost 63,00
ter
kakovost
8,29
€kn
slate
tradicionalnega obrtništva.
slate
pred nami.
tradicionalnega
tradicionalnega obrtništva.
obrtništva.
JADRAN
dužina 450
dolžina
405mm
mm
pokrivna1323
dužina
dolžina
mm370
prekritja
370 mm
mm
160 mm
širina 370
160
visina 60
60 mm
mm
višina
sljeme
trokrutno
slemenjak
strešnik
- prozorni
trikotni
(za model klAsik)
odkapna pločevina
odkapnaobrub
pločevina
odkapni
Strešniki
61,40
8,08 €kn
spanish red
galaxy
Klasik
simbolizirajo
galaxy
galaxy
chestnut
chestnut
chestnut
KANADSKA ŠINDRA
MILANO
TRADICIONAL
BERON
KLASIK
ADICIONAL
ADICIONAL
CORONA
CORONA
TRADICIONAL
TRADICIONAL
početni
sljemenski
slemenjak
okrogli element
- element
široki 190
začetni grebenski
sherwood
sherwood
Strešniki Klasik
simbolizirajo
bracken
bracken
trpežno odličnost
in odražajo
trpežno
trpežno odličnost
odličnost in
in odražajo
odražajo
dolgotrajnost
ter
kakovost
OBLIKA KLASIČNEGA
STREŠNIKA
tuscany
dolgotrajnost
ter
kakovost
dolžina
1320
mm
dužina 1320
mm
dolgotrajnost
ter
kakovost
tuscany
dolžina 1323 mm
tuscany
tradicionalnega
obrtništva.
S PRIDIHOM dolžina
MEDITERANA
prekritja
1260 mmNOVOZELANDSKEGA
pokrivna
dužinaPRVEGA
OBLIKA
31,05
9,46 tradicionalnega
€kn
71,89
obrtništva.
širina 370 mm
tradicionalnega
obrtništva.
širina 370
mm
KOVINSKEGA
STREŠNIKA
sage
krovna ploča
KANADSKA ŠINDRA
strešnik
OBERON
- prozorni
(za model klAsik)
slemenjak
trikotni
sljeme
okruglo
- široko
190
okrogli
- široki
190
slemenjak
CenA ZA KOS
redwood
UZORCI BOJA
sherwood
BIBER
DImenZIJA
KOM
KLASIK
element
CO
CO
bark
bark
bark
charcoal
ashwood
ashwood
ashwood
redwood
pepperstone
pepperstone
pepperstone
spanish red
forest green
greenstone
greenstone
greenstone
chestnut
chestnut
chestnut
ahi green
charcoal
sable
sable
charcoal
sable
charcoal
charcoal
slate
teakstone
chestnut
teakstone
redwood
teakstone
redwood
redwood
cedar
spanish red
spanish red
spanish red
bracken
rosso
rosso
rosso
tuscany
sage
dolžina 2000 mm
dolžina prekritja 1900 mm
širina 70 mm
višina 130 mm
16,20€
Tel.:
+ 385 1 6198 446
Faks: + 385 1 6198 421
GSM:
+ 385 91 433 5464
zidna
obroba
E-pošta:
[email protected]
dolžina 2000 mm
Ured i skladište: Lavoslava Ružičke
1,
OBLIKA
KLASIČNEGA
STREŠNIKA
dolžina prekritja
1900 mm
STROJEVI
- OPREMA
10000 Zagreb
višina 114 mm
KLASIK
MBASADOR
ASIK
TRADICIONAL
ASIK
tuscany
MAREX ZAGREB d.o.o.
- LIMOVI
www.marex.com.hr
odkapna pločevina
dolžina 2000 mm
večnamenska pločevina
- široka
višenamjenska
ploča - široka
OBLIKA KLASIČNEGA STREŠNIKA
1,90 €kn
14,44
promjer
190
mm
premer 190
mm
OBLIKA KLASIČNEGA STREŠNIKA
OBLIKA
OBLIKA KLASIČNEGA
KLASIČNEGA STREŠNIKA
STREŠNIKA
1 kom
1 kom
stepenica
1 kom
stopnica 1 kom
platforma
kom
platforma 11kom
dolgotrajnostcharcoal
ter kakovost
redwood
cedar
chestnut
spanish red
bracken
chestnut
chestnut
cedar
cedar
cedar
spanish
sapphirered
spanish red
spanish red
Strešniki Klasik
simbolizirajo
bracken
bracken
trpežno odličnost
in odražajo
trpežno
trpežno odličnost
odličnost in
in odražajo
odražajo
dolgotrajnost
ter
kakovost
crni
kg STREŠNIKA
črni 11kg
OBLIKA KLASIČNEGA
6,64dolgotrajnost
€kn
50,46
tuscany
ter
kakovost
dolgotrajnosttuscany
ter
kakovost
tuscany
tradicionalnega
obrtništva.
S PRIDIHOM MEDITERANA
OBLIKA PRVEGA NOVOZELANDSKEGA tradicionalnega
obrtništva.
rdeči, sivi,
zeleni
1 kg1 kg
crveni,
sivi,
zeleni
obrtništva.
62,70
8,25 tradicionalnega
€kn
OBLIKA TEGOLE
OBLIKA
OBLIKATEGOLE
TEGOLE
KOVINSKEGA STREŠNIKA
26 mm
kom
za čelne
čelni obrobe
obrub 26
mm/1
/ 1kom
0,68€kn
0,09
39 mm
/1 kom
za slemenjake
sljeme 39 mm
/ 1kom
0,10
0,76€kn
paroprepustna folija Gerard 140g
86,25 €
(1,15
€/m2kn
)
4180
75m2 v roli
alat za rezanje - giljotina Gerard
1kom
OBLIKA KLASIČNEGA
STREŠNIKA
OBLIKA PRVEGA
NOVOZELANDSKEGA
OBLIKA
NOVOZELANDSKEGA
OBLIKA PRVEGA
PRVEGA
NOVOZELANDSKEGA
OBLIKA
PRVEGA
NOVOZELANDSKEGA
KOVINSKEGA
STREŠNIKA
KOVINSKEGA
KOVINSKEGA STREŠNIKA
STREŠNIKA
KOVINSKEGA
STREŠNIKA
OBLIKA TRADICIONALNIH SKODEL
OBLIKA
SKODEL
1kom
OBLIKA TRADICIONALNIH
TRADICIONALNIH
SKODEL
sapphire
sapphire
sapphire
bracken
charcoal
bracken
bracken
chestnut
rosso
rosso
rosso
tuscany
chestnut
tuscany
tuscany
charcoal
forest
ravinegreen
forest
forestgreen
green
PRVEGA
NOVOZELANDSKEGA
6 cm OBLIKA
100 x 200
x 6 cm/Težina:
(1m2)= 9 kg
65,51 kn/m
OBLIKA
OBLIKA PRVEGA
PRVEGA NOVOZELANDSKEGA
NOVOZELANDSKEGA
2
sunset
rosso
eclipse
eclipse
so jo ustvarjale
generacije
eclipse
charcoal
skistrešniki
Gerard
Milano
–
charcoal
2
charcoal
LIČKA ŠINDRA
KOVINSKEGA
STREŠNIKA
8 cmKOVINSKEGA
100 x 200 x 8 cm/Težina:
(1m )=S12tehnologijo
kg 85,42
kn/m
pred nami.
STREŠNIKA
in materiali
strešniki,
katerih oblika povzema
KOVINSKEGA
STREŠNIKA
S tehnologijo in materiali 2
burgundy
redwood
10 cm 100 x 200 x 10 cm/Težina: (1m )=21.15stoletja
kg 106,85
kn/m
prinaša
strešnik
brezčasen videz
tradicionalnih
redwood
2
ME
ME
sage
rosso
sage
sage
redwood
sapphire
redwood
sapphire
sapphire
spanish red
rosso
chestnut
antico
rosso
rosso
bark
bark
bark
sunset
sunset
Navdihnjena
s še živoširitev
tehnologijo
nadaljuje
chestnut
chestnut
chestnut
in
elegantno
dediščino,
svoje ponudbe jeklenih kritin
2
slate
ashwood
slate
slate
cedar
cedar
cedar
6460AHI
knRoofing z vodilno
Cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost!
forest
green
rosso
ahi
green
ahi green
ahi green
sage
sage
sage
JADRAN
vijaki
vijci
KANADSKA ŠINDRA
MILANO
TRADICIONAL
BERON
KLASIK
ADICIONAL
ADICIONAL
CORONA
CORONA
TRADICIONAL
TRADICIONAL
čavli
žeblji
charcoal
tuscany
rosso
charcoal
charcoal
redwood
sage
redwood
redwood
9,61 Strešniki
€kn Klasik
73,03
simbolizirajo
bracken
pepper
Strešniki Klasik
simbolizirajo
1 kom
chestnut
ahi
green
charcoal
slate
charcoal
charcoal
tradicionalnega obrtništva.
S posipom prekriti jekleni
S posipom prekriti jekleni
redwood
strešniki Ambasador
prinašajo
381,29
50,17prinašajo
€kn
redwood
strešniki Ambasador
redwood
naraven dvobarven videz
naraven dvobarven videz
lesenih skodel brez nevarnosti, spanish red
spanish red
lesenih skodel brez nevarnosti, spanish
red
da se bodo453,87
razklale, šekn
manj
59,72
€
Strešniki
Klasik
simbolizirajo
da se bodo
razklale,
še
manj
Navdihnjenaahi
s green
šegreen
živo
Strešniki
Klasik
forest
pa zagorele.
Strešniki
Klasik simbolizirajo
simbolizirajo
ahi green
trpežno
odličnost in odražajo
pa zagorele.
ahi
green
in elegantno dediščino,
trpežno
trpežno odličnost
odličnost in
in odražajo
odražajo
dolgotrajnost
ter kakovost
346,02
45,53
ki€kn
so jo ustvarjale
generacije
dolgotrajnost
slate
ashwood
dolgotrajnost ter
ter kakovost
kakovost
slate
tradicionalnega obrtništva.
slate
pred nami.
tradicionalnega
obrtništva.
617,65
81,27
€kn
tradicionalnega
obrtništva.
kit za popravak
popravilo oštećenja
poškodb
izolacija Termotop
spanish red
galaxy
Klasik
simbolizirajo
galaxy
galaxy
chestnut
chestnut
chestnut
50,17 trpežno
€kn odličnost in odražajo
381,29
1 kom
sanitarni odzračnik
zračnik za -naklon
nagib 15° - 45°
alat za savijanje Gerard
CO
CO
redwood
sherwood
sherwood
sherwood
Strešniki
platforma za
za hodanje
lažjo hojo
sstopnice
tepenicaini platforma
strehi Gerard
po krovu
chestnut
UZORCI BOJA
bark
bark
bark
OBLIKA PRVEGA NOVOZELANDSKEGA
KOVINSKEGA STREŠNIKA
KLASIK
antenski element
sapphire
charcoal
146,83
19,32 €kn
zračnik
ventilacijski odzračnik
KLASIK
KLASIK
sage
rosso
dolžina 2000
dužina
2000mm
mm
širina 490
širina
490mm
mm
OBLIKA
KLASIČNEGA
OBLIKA
KLASIČNEGA STREŠNIKA
STREŠNIKA
zaključek sljemena
slemena
-- okrogli
zaključak
okrugli
OBLIKA
KLASIČNEGA
STREŠNIKA
Stara cesta 41, 53270 Senj
12,59 €
11,38
CIJENA
PO€KOM
dolžina prekrivanja
OBLIKA DVOBARVNIH
SKODEL1900 mm
OBLIKA
DVOBARVNIH
SKODEL
OBLIKADIMENZIJA
DVOBARVNIH
SKODEL
širina 190 mm
ELEMENT
bracken
BIBER
čelna obroba (vetrna)
charcoal
ashwood
ashwood
ashwood
redwood
pepperstone
pepperstone
pepperstone
DIAMANT
21. stoletja prinaša strešnik
redwood
spanish red
Gerard Oberon dvobarven
sredozemskih streh.
forest green
greenstone
Gerard Oberon dvobarven
charcoal
greenstone
spanish
red
greenstone
chestnut
tridimenzionalen videz
spanish
chestnut
red
Klasik
simbolizirajo
2
tridimenzionalen
videzStrešniki
spanish
red
chestnut
folija paropropustna
160g
6,84
kn/m
ahi green
bitumenskih
skodel.
charcoal
chestnut
Navdihnjena
s še životrpežno odličnost in odražajo sable
bitumenskih skodel.
sable
charcoal
Navdihnjena
s
še
živo
rosso
sable
Navdihnjena s še živo
charcoal
rosso
dolgotrajnost
ter kakovost
in elegantno dediščino,
rosso
Naši predniki
so za pokrivanje charcoal
slate
in
redwood
in elegantno
elegantno dediščino,
dediščino,
teakstone
Naši
predniki
za
chestnut
Naši
predniki so
so
zaki pokrivanje
pokrivanje
tradicionalnega
obrtništva.
ki so jo ustvarjale generacije
streh
uporabili
les,
ga je bilo redwood
teakstone
teakstone
ki
so
jo
ustvarjale
generacije
broj crijepova Gerard Klasik I Biber na m2 = 2,15
streh
uporabili
les,
ki
ga
je
bilo
ki
so
jo
ustvarjale
generacije
redwood
streh
uporabili
les,
ki
ga
je
bilo
redwood
pred nami.
v izobilju. S cepljenjem
broj crijepova Gerard Diamant na m2 = 2
spanish red lesa so cedar
pred
nami.
v
izobilju.
S
cepljenjem
lesa
so
broj crijepova Lička šindra I Kanadska šindra na m2 = 2,2
pred nami.
vdobili
izobilju.
S cepljenjem
lesa so
kalane
strešne deščice
broj crijepova Jadran na m2 = 2,24
dobili
kalane
strešne
deščice
-- spanish red
dobili
kalane
strešne
deščice
2
cijena krovne ploče Gerard Klasik na m = 131,20 kn
skodle. Gerard Corona strešniki
spanish red
spanish red
2
skodle.
Gerard
Corona
strešniki
cijena krovne ploče Gerard Biber na m = 121,60 kn
skodle.
Gerard
Corona
strešniki bracken
dajo
strehi
naraven
in
estetsko
2
cijena krovne ploče Diamant na m = 122,00 kn
Navdihnjena
s še živo
dajo
strehi
naraven
in estetsko
dajo
strehividez
naraven
estetsko rosso
Navdihnjena
ss še
cijena krovne ploče Jadran na m2=140,20 kn
privlačen
soinenostavni
Navdihnjena
šein živo
živo
rosso
videz
in
so
enostavni
inprivlačen
elegantno
dediščino,
rosso
privlačen
videz
in
so
enostavni
tuscany
zaelegantno
montažo.dediščino,
in
Cijene su bez pdv-a i vrijede FCO skladište MAREX u Hrvatskoj, od 01. 09. 2013
inza
elegantno
dediščino,
montažo.
kizasomontažo.
jo ustvarjale generacije
ki
ki so
so jo
jo ustvarjale
ustvarjale generacije
generacije
pred nami.
sage
pred
nami.
ZAGREB • GROSUPLJE • LJUBLJANA • KRANJ • SLOVENJ pred
GRADEC
• BREŽICE
nami.
TEHNIČNE INFORMACIJE
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
4 200 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content