close

Enter

Log in using OpenID

35.Otvoreno ornitološko prv. “Češljugar 2013 - ptice

embedDownload
35. OTVORENO MEĐUNARODNO ORNITOLOŠKO
PRVENSTVO ¨ ČEŠLJUGAR 2013¨
Predsjednik društva ˝Češljugar – Rijeka˝ : Brnja Renato
Koordinator suđenja: Jelenaca Ervino
Grupa D, kanarinci boje: Parise Ezio (Italija)
Boschiero Paolo (Italija)
Bon Luigi (Italija)
Cadamuro Sergio (Italija)
Digregorio Tommaso (Italija)
Tagliariol Gianni (Italija)
Fornazarič Zlatko (Slovenija)
Cilenšek Iztok (Slovenija)
Grupa E, kanarinci stasa: De Anna Bruno (Italija)
Grupa F1 i F2, egzotične ptice: Pindozzi Tiziano (Italija)
Grupa G1 i G2, Europska fauna: Gregorutti Paolo (Italija)
H križanci
Grupa I, J, K, L, M, papige: Gjergek Karel (Slovenija)
Katalog uredili :Darko Mičetić, Davor Jevtov, Kristijan Mandić
N A R P
Zoo shop i hrana za ptice Manitoba
vl. Nataša Brnja
Adresa: Dražičkih boraca bb
51218 Dražice
Tel/Fax: 051 296 878
Mob: +385(0)99 216 4948
E-mail: [email protected]
Ekskluzivni uvoznik hrane za ptice Manitoba za Hrvatsku
NOVA Lokacija trgovine : Oranice 51, Zagreb
Telefon/fax 01/ 388 88 88, 01/ 3860 689
e-mail [email protected]
http://www.gradevinski-materijal.hr/
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ODVODNJA I POKLOPCI
IZOLACIJE
CIJEVI I PLETIVA
CIGLA I YTONG
CRIJEP
BOJE,LAKOVI I SILIKONI
ARMATURE I BETONSKO ŽELJEZO
DRVENA
STOLARIJA
HTZ OPREMA
FITING
PRIJEVOZ ROBE :
- od 3,5 t
- od 8 t
- od 11 t
- šleperski prijevoz rasutog materijala ili paletirane robe
- utovar ili istovar kranom do 13 m visine
JELOVA
GRAĐA
ŽBUKE I
VEZIVA
PIJESAK I
ŠLJUNAK
Nagrade
Svaki uþesnik dobiva diplomu, a u svakom takmiþarskom razredu medaljom se nagraÿuju 1., 2.,
i 3. plasirana ptica uz uvjet bodovnog minimuma prema C.O.M- u:
1. mjesto
2. mjesto
3. mjesto
-min. 90 bodova pojedinaþno
-min. 360 bodova za kolekciju
-min. 90 bodova pojedinaþno
-min. 360 bodova za kolekciju
-min. 90 bodova pojedinaþno
-min. 360 bodova za kolekciju
Po grupama üe se peharom nagraÿivati najbolje ptice pojedinaþno i najbolje kolekcije.
Grupa D KANARINCI BOJE - LIPOKROM
Grupa D KANARINCI BOJE - MELANIN
Grupa D KANARINCI BOJE - MUTACIJE MELANINA
Grupa E KANARINCI STASA (POLOŽAJA)
Grupa F1 EGZOTIýNE PTICE
Grupa F2 DOMESTIFICIRANE EGZOTE
Grupa G1 EUROPSKA FAUNA
Grupa G2 MUTACIJE FAUNE
Grupa H KRIŽANCI
Grupa I,J,K,L,M,N PAPIGE
Organizator zadržava pravo dodijeliti posebne nagrade koje nisu ovdje navedene.
Društvo ˝ýešljugar˝ dodjeljuje svom þlanu tradicionalni pehar za najboljeg
križanca od þešljugara i kanarinca.
Alen Palmiü, 94 boda, kavez br. 736 , ýešljugar – Rijeka.
Ahat križanac þešljugara i kanarinca
Najuspješniji uzgajivaþ izložbe : Enver Alidžanoviü, Zadar - 108 bodova
NAGRADE PO GRUPAMA:
Grupa D KANARINCI BOJE - LIPOKROM
Kolekcija: Ivica Boškoviü - 366 bodova - Žuti intenzivni, kavez br. 26
Pojedinaþno: Manuel Juriþiü - 93 boda - Žuti mozaiþni, kavez br. 104
Grupa D KANARINCI BOJE - MELANIN
Kolekcija: Renato Brnja - 366 bodova - Ahat žuti intenzivni, kavez br. 225
Pojedinaþno: Elvir Alidžanoviü 93 boda - Crni žuti intezivni, kavez br. 210
Grupa D KANARINCI BOJE - MUTACIJE MELANINA
Kolekcija: Miroslav Strizak - 366 bodova - Kobalt crni crveni, kavez br. 545
Pojedinaþno: Luka Perica - 93 boda - Ahat eumo žuti mozaik, kavez br. 520
Grupa E KANARINCI STASA (POLOŽAJA)
Kolekcija: Pojedinaþno: Josip Klobuþar - 93 boda - Goster sa kukmom, kavez br. 583
Grupa F1 EGZOTIýNE PTICE
Kolekcija: Pojedinaþno: Marinko Petroviü - 93 boda - Zebica siva, kavez br. 612
Grupa F2 DOMESTIFICIRANE EGZOTE
Kolekcija: Pojedinaþno: Zdenko Trdiü - 91 bod - Mex. rujnica, kavez br. 624
Grupa G1 EUROPSKA FAUNA
Kolekcija: Ferucio Medica - 364 boda - ýešljugar major, kavez br. 640
Pojedinaþno: Ronald Kert - 93 boda - ýešljugar, kavez br. 635
Grupa G2 MUTACIJA EUROPSKE FAUNE
Kolekcija: Davor Jevtov - 363 boda - Sj. juriþica tamni faktor, kavez br. 579
Pojedinaþno: Ferucio Medica - 92 boda - Zelendur lutino, kavez br. 571
Grupa H KRIŽANCI
Kolekcija: Edi Husiü, 363 boda, Križanac þešljugar x kanarinka, kavez br. 684
Pojedinaþno: Alen Palmiü, 94 boda, Križanac Ahat þešlj. x kan. kavez br. 736
Grupa I,J,K,L,M,N
Kolekcija: Darko Mihaljeviü, 363 boda, Rozenkolis, kavez br. 756
Pojedinaþno: Darko Mihaljeviü, 92 boda, Rozenkolis, kavez br. 75
+59$76.,251,72/2â.,6$9(=
2WYRUHQRPHÿXQDURGQRSUYHQVWYRÝýHãOMXJDUÝ
'DWXPL]YMHãWDMD
.DWDORJL]ORåEH
äXYLü,YLFD
'.DQDULQFL%RMH
6NODG
8NXSQR
'%MHONDVWL
'äXWLLQWHQ]LYQL
$QLþLü-RVLS
%RãNRYLü,YLFD
%RãNRYLü,YLFD
-RUJLü'UDãNR
-RUJLü'UDãNR
-XULþLü0DQXHO
-XULþLü0DQXHO
0HDQGåLMD,JRU
+5-
+5-
+5-
+59
+59
+56
+56
+59
'%LMHOL
$OLGåDQRYLü(QYHU
+5=
+5=
+5=
+5=
6NODG
8NXSQR
'%LMHOL
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$QLþLü-RVLS
%XMDþLü'UDJR
+HJLü6DIHW
+HJLü6DIHW
+HJLü6DIHW
-XULþLü0DQXHO
-XULþLü0DQXHO
-XULþLü0DQXHO
+5=
+5=
+5=
+5=
+5-
+5*
+53
+53
+53
+56
+56
+56
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$QLþLü-RVLS
%HNDYDF0DWH
%HNDYDF0DWH
%RãNRYLü,YLFD
+HJLü6DIHW
+HJLü6DIHW
-RUJLü'UDãNR
-RUJLü'UDãNR
.DãWHODQäDUNR
.DãWHODQäDUNR
.QHåHYLü,YDQ
.XNHF-RVLS
.XNHF-RVLS
5XNDYLQD,YDQ
äXYLü,YLFD
äXYLü,YLFD
äXYLü,YLFD
+5=
+5=
+5=
+5=
+5-
+50
+50
+5-
+53
+53
+59
+59
+51
+51
+5=
+59
+59
+5-
+5$
+5$
+5$
+5=
+5=
+5=
+5=
6NODG
8NXSQR
'äXWLLQWHQ]LYQLELMHOLKNULOD
$OLGåDQRYLü(OYLU
%RãNRYLü,YLFD
%UQMD5HQDWR
äXYLü,YLFD
6NODG
8NXSQR
+5-
+5-
+5-
+5-
6NODG
8NXSQR
+57
+57
+57
+57
6NODG
8NXSQR
+5$
+5$
+5$
+5$
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(OYLU
$QLþLü-RVLS
$QLþLü-RVLS
%UQMD5HQDWR
%XMDþLü'UDJR
(UOLü,YDQ
(UOLü,YDQ
(UOLü,YDQ
(UOLü,YDQ
+HJLü6DIHW
+HJLü6DIHW
-RUJLü'UDãNR
-RUJLü'UDãNR
äXYLü,YLFD
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
(UOLü,YDQ
-XULþLü0DQXHO
+5=
+5=
+5=
+55
+56
'äXWLQHLQWHQ]LYQL
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(QYHU
%RãNRYLü,YLFD
+5-
+5-
+57
+5*
+55
+55
+55
+55
+53
+53
+59
+59
+5$
'äXWLQHLQWHQ]LYQLELMHOLKNULOD
$OLGåDQRYLü(QYHU
+5=
+5=
+5=
+5=
6NODG
8NXSQR
6NODG
8NXSQR
+5=
+5=
+5=
+5=
6NODG
8NXSQR
+5-
+5-
+5-
-XULþLü0DQXHO
.DãWHODQäDUNR
.DãWHODQäDUNR
3HULFD/XND
3HULFD/XND
+56
+51
+51
+5+
+5+
'äXWLPR]DLþNLåHQNH
%XFKEHUJHU5HPLJLR
.DãWHODQäDUNR
+5'
+5'
+5'
+5'
6NODG
8NXSQR
+51
+51
+51
+51
6NODG
8NXSQR
'äXWLPR]DLþNLåHQNH
%XFKEHUJHU5HPLJLR
%XFKEHUJHU5HPLJLR
-XULþLü0DQXHO
-XULþLü0DQXHO
-XULþLü0DQXHO
.DãWHODQäDUNR
.DãWHODQäDUNR
.DãWHODQäDUNR
3LQ]DQ$OGR
+5'
+5'
+56
+56
+56
+51
+51
+51
+5$
+5=
+57
+57
+53
+57
+57
+5-
+5-
'.UHPDVWLLQWHQ]LYQL
$OLGåDQRYLü(QYHU
3RSRYLü6UHþNR
3RSRYLü6UHþNR
'.UHPDVWLQHLQWHQ]LYQL
$OLGåDQRYLü(QYHU
-XULþLü0DQXHO
-XULþLü0DQXHO
-XULþLü0DQXHO
%XFKEHUJHU5HPLJLR
.DãWHODQäDUNR
'äXWLQHLQWHQ]LYQLELMHOLKNULOD
+5=
+56
+56
+56
'äXWLPR]DLþNLPXåMDFL
'äXWLLQWHQ]LYQL
'äXWLQHLQWHQ]LYQL
'äXWLLQWHQ]LYQLELMHOLKNULOD
$OLGåDQRYLü(QYHU
+5-
6NODG
8NXSQR
+5$
+5$
+5$
+5$
6NODG
8NXSQR
+5'
+5'
+5'
+5'
6NODG
8NXSQR
+51
+51
+51
+51
6NODG
8NXSQR
$OLGåDQRYLü(OYLU
+HJLü6DIHW
3RSRYLü6UHþNR
3RSRYLü6UHþNR
5XNDYLQD,YDQ
5XNDYLQD,YDQ
'.UHPDVWLQHLQWHQ]LYQLELMHOLKNULOD
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
.XNHF-RVLS
%HNDYDF0DWH
%HNDYDF0DWH
%XFKEHUJHU5HPLJLR
%XFKEHUJHU5HPLJLR
%XFKEHUJHU5HPLJLR
-XULþLü0DQXHO
-XULþLü0DQXHO
+50
+50
+5'
+5'
+5'
+56
+56
'&UYHQLLQWHQ]LYQL
'äXWLPR]DLþNLPXåMDFL
+5=
+5=
7UGLü=GHQNR
+5=
+5=
+5=
+5=
6NODG
8NXSQR
+59
+59
+59
+59
6NODG
8NXSQR
+5.
+5.
+5.
+5.
6NODG
8NXSQR
'&UYHQLLQWHQ]LYQL
/LYHULü'DQLMHO
0DUDV(FLR
0DUDV(FLR
0DUDV9LQNR
0DUDV9LQNR
3HWURYLü0DULQNR
+5)
+5*
+5*
+5%
+5%
+5/
+HJLü6DIHW
+53
+53
'5XåLþDVWLQHLQWHQ]LYQL
+HJLü6DIHW
'5XåLþDVWLQHLQWHQ]LYQLELMHOLKNULOD
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
+HJLü6DIHW
+HJLü6DIHW
-XUMHYLü$QÿHONR
-XUMHYLü$QÿHONR
.QHåHYLü,YDQ
.ULVWDQLü-RVLS
.ULVWDQLü-RVLS
.XNHF-RVLS
/LYHULü'DQLMHO
/LYHULü'DQLMHO
0DUDV(FLR
7UGLü=GHQNR
7UGLü=GHQNR
7UGLü=GHQNR
7UGLü=GHQNR
+5=
+5=
+53
+53
+5/
+5/
+5=
+5*
+5*
+59
+5)
+5)
+5*
+5.
+5.
+5.
+5.
'&UYHQLQHLQWHQ]LYQLELMHOLKNULOD
%RåLü.ODXGLR
%RåLü.ODXGLR
%RåLü.ODXGLR
%RåLü.ODXGLR
0DODWHVWLQLü0LORUDG
3HWUL5REHUWR
'&UYHQLQHLQWHQ]LYQL
7UGLü=GHQNR
$OLGåDQRYLü(QYHU
-XUMHYLü$QÿHONR
7UGLü=GHQNR
7UGLü=GHQNR
+5=
+5=
+5=
+5=
6NODG
8NXSQR
+5/
+5/
+5/
+5/
6NODG
8NXSQR
+5.
+5.
+5.
+5.
6NODG
8NXSQR
+5.
+5.
+5.
+5.
6NODG
8NXSQR
+51
+51
+51
+51
6NODG
8NXSQR
+5&
+5&
+5&
+5&
6NODG
8NXSQR
+5-
+5-
+5-
+5-
6NODG
8NXSQR
+5.
+5.
+5.
+5.
6NODG
8NXSQR
'&UYHQLPR]DLþNLPXåMDFL
%RåLü.ODXGLR
%RåLü.ODXGLR
%RåLü.ODXGLR
%RåLü.ODXGLR
.UVWXORYLü%UDQNR
0HGLFD)HUXFFLR
0HGLFD)HUXFFLR
1RVLü9MHNR
1RVLü9MHNR
3HWUL5REHUWR
6DER=GHQNR
âüHUEH,YLFD
âüHUEH,YLFD
âüHUEH,YLFD
âüHUEH,YLFD
+5%
+5%
+5%
+5%
+5'
+5'
+5'
+50
+50
+5&
+5/
+5-
+5-
+5-
+5-
'&UYHQLPR]DLþNLåHQNH
+5%
'$OELQR
$OLGåDQRYLü(QYHU
âüHUEH,YLFD
+5%
+5%
+5*
'&UYHQLPR]DLþNLPXåMDFL
'&UYHQLLQWHQ]LYQLELMHOLKNULOD
%RåLü.ODXGLR
%RåLü.ODXGLR
.ULVWDQLü-RVLS
+5%
+5%
+5%
+5=
+5=
+5=
+5=
6NODG
8NXSQR
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
-RUJLü'UDãNR
.QHåHYLü,YDQ
0DUDV(FLR
0DUDV(FLR
0DUDV(FLR
+5=
%UQMD5HQDWR
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
-XULþLü0DQXHO
+5=
+5=
+5=
+5=
+5=
+56
'5XELQRUXELQRUXåLþDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
$OLGåDQRYLü(QYHU
+5=
'5XELQRUXELQRUXåLþDVWLPR]DLþNL
0DODWHVWLQLü0LORUDG
0DODWHVWLQLü0LORUDG
0DODWHVWLQLü0LORUDG
+51
+51
+51
+5=
+59
+5/
+5/
'&UQLELMHOL
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(QYHU
-RUJLü'UDãNR
'$KDWQLELMHOL
3HWURYLü0DULQNR
',]DEHOQLELMHOL
3HWURYLü0DULQNR
+5&
+5&
'$KDWQLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
'/XWLQROXWLQRNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
+5=
+5=
+5=
+5=
+5=
+59
+5=
+5*
+5*
+5*
'6PHÿLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
-HOHQDFD(UYLQR
-HOHQDFD(UYLQR
'$OELQR
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(QYHU
'&UQLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
+57
+57
+57
+57
6NODG
8NXSQR
'$KDWQLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
%UQMD5HQDWR
%UQMD5HQDWR
%UQMD5HQDWR
'HEHOLü7RQL
'HEHOLü7RQL
'HEHOLü7RQL
.ULVWDQLü-RVLS
.ULVWDQLü-RVLS
.ULVWDQLü-RVLS
3LQ]DQ$OGR
6DER=GHQNR
6DER=GHQNR
6DER=GHQNR
6DER=GHQNR
+57
+57
+57
+56
+56
+56
+5*
+5*
+5*
+5$
+5/
+5/
+5/
+5/
',]DEHOQLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
'HEHOLü7RQL
'HEHOLü7RQL
'HEHOLü7RQL
-RUJLü'UDãNR
-RUJLü'UDãNR
-RUJLü'UDãNR
6DER=GHQNR
6DER=GHQNR
+56
+56
+56
+59
+59
+59
+5/
+5/
'&UQLFUYHQLUXåLþDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
'&UYHQLQHLQWHQ]LYQL
7UGLü=GHQNR
$OLGåDQRYLü(OYLU
+HJLü6DIHW
+HJLü6DIHW
-XUMHYLü$QÿHONR
.QHåHYLü,YDQ
.ULVWDQLü-RVLS
.ULVWDQLü-RVLS
/LYHULü'DQLMHO
+53
+53
+5/
+5=
+5*
+5*
+5)
'5XåLþDVWLLQWHQ]LYQL
+5.
+5.
+5.
+5.
6NODG
8NXSQR
'&UQLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
$OLGåDQRYLü(QYHU
+5=
+5=
+5=
+5=
6NODG
8NXSQR
$OLGåDQRYLü(OYLU
%XFKEHUJHU5HPLJLR
6NODG
8NXSQR
+5'
+5'
+5'
9LãLü0LURVODY
+5'
6NODG
8NXSQR
+5$
+5$
+5$
+5$
6NODG
8NXSQR
'&UQLFUYHQLUXåLþDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
%RãNRYLü,YLFD
%RãNRYLü,YLFD
%XFKEHUJHU5HPLJLR
%XFKEHUJHU5HPLJLR
%XFKEHUJHU5HPLJLR
%XFKEHUJHU5HPLJLR
.QHåHYLü,YDQ
.QHåHYLü,YDQ
.ULVWDQLü-RVLS
.ULVWDQLü-RVLS
.ULVWDQLü-RVLS
.XNHF-RVLS
1RVLü9MHNR
1RVLü9MHNR
1RVLü9MHNR
+5=
+5=
+5=
+5-
+5-
+5'
+5'
+5'
+5'
+5=
+5=
+5*
+5*
+5*
+59
+50
+50
+50
+59
+59
+5-
'$KDWQLFUYHQLUXåLþDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
$OLGåDQRYLü(QYHU
%UQMD5HQDWR
+5=
+5=
+5=
+5=
6NODG
8NXSQR
+57
+57
+57
+57
6NODG
8NXSQR
'$KDWQLFUYHQLUXåLþDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
%UQMD5HQDWR
%UQMD5HQDWR
1DþLQRYLü3LHWUR
6DER=GHQNR
6DER=GHQNR
6DER=GHQNR
6DER=GHQNR
6DER=GHQNR
+5=
+5=
+57
+57
+53
+5/
+5/
+5/
+5/
+5/
'&UQLåXWLNUHPDVWLPR]DLþNL
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
*DN6LQLãD
ûXEHOLü,YDQ
ûXEHOLü,YDQ
ûXEHOLü,YDQ
ûXEHOLü,YDQ
*DN6LQLãD
*DN6LQLãD
*DN6LQLãD
3HULFD/XND
+5=
+5=
+5=
+5$
+5$
+5$
+5$
6NODG
8NXSQR
+5$
+5$
+5$
+5$
+5$
+5$
+5$
+5+
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
.UVWXORYLü%UDQNR
.UVWXORYLü%UDQNR
äXYLü,YLFD
äXYLü,YLFD
äXYLü,YLFD
äXYLü,YLFD
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
%DMDPLü'HMDQ
%UQMD5HQDWR
.UVWXORYLü%UDQNR
.UVWXORYLü%UDQNR
/LEUHQMDN.UHãLPLU
/LEUHQMDN.UHãLPLU
0RKRURYLü5HQDWR
0RKRURYLü5HQDWR
0RKRURYLü5HQDWR
0RKRURYLü5HQDWR
0RKRURYLü5HQDWR
0RãQMD-RVLS
âLNLü$OIUHGR
âLNLü$OIUHGR
âLNLü$OIUHGR
âLNLü$OIUHGR
+5=
+5=
+5=
+5'
+57
+5'
+5'
+5%
+5%
+5=
+5=
+5=
+5=
+5=
+5&
+5-
+5-
+5-
+5-
.UVWXORYLü%UDQNR
0LþHWLü'DUNR
0LþHWLü'DUNR
0LþHWLü'DUNR
'6PHÿLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
äXYLü,YLFD
+5=
+5=
+5=
+5=
6NODG
8NXSQR
+5$
+5$
+5$
+5$
6NODG
8NXSQR
+5$
+5$
+5$
+5=
+5=
+5=
+5'
+5'
+5$
+5$
+5$
+5$
'$KDWQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
.UVWXORYLü%UDQNR
'&UQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
'6PHÿLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
%DMDPLü'HMDQ
$OLGåDQRYLü(QYHU
+5$
6NODG
8NXSQR
'$KDWQLåXWLNUHPDVWLPR]DLþNL
äXYLü,YLFD
',]DEHOQLFUYHQLUXåLþDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
+5/
+5/
+5$
'$KDWQLåXWLNUHPDVWLPR]DLþNL
'6PHÿLFUYHQLUXåLþDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
-RUJLü'UDãNR
-RUJLü'UDãNR
5XNDYLQD,YDQ
3HWURYLü0DULQNR
3HWURYLü0DULQNR
9LãLü0LURVODY
+5'
+5'
+5'
+5'
6NODG
8NXSQR
+5'
+5'
+5'
+5'
6NODG
8NXSQR
+5'
+5'
+5'
+5'
6NODG
8NXSQR
+5$
+5$
+5$
+5$
6NODG
8NXSQR
+5$
+5$
+5$
+5$
6NODG
8NXSQR
+5$
+5$
+5$
+5$
6NODG
8NXSQR
%DMDPLü'HMDQ
.UVWXORYLü%UDQNR
.UVWXORYLü%UDQNR
.UVWXORYLü%UDQNR
0LþHWLü'DUNR
0LþHWLü'DUNR
0LþHWLü'DUNR
0LþHWLü'DUNR
0LþHWLü'DUNR
0RKRURYLü5HQDWR
1RVLü9MHNR
1RVLü9MHNR
7UGLü=GHQNR
7UGLü=GHQNR
7UGLü=GHQNR
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
%DMDPLü'HMDQ
%DMDPLü'HMDQ
+5=
+5=
+5=
+5'
+5'
',]DEHOQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
-HYWRY'DYRU
.QHåHYLü0DUNR
.QHåHYLü0DUNR
.QHåHYLü0DUNR
.QHåHYLü0DUNR
.QHåHYLü0DUNR
+5'
+59
+59
+59
+59
+59
'3DVWHOQLDKDWQLELMHOL
äXYLü,YLFD
+5$
+5$
+5$
+5$
6NODG
8NXSQR
'3DVWHOQLDKDWQLELMHOL
äXYLü,YLFD
äXYLü,YLFD
äXYLü,YLFD
+5$
+5$
+5$
'3DVWHOQLFUQLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(OYLU
'3DVWHOQLDKDWQLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
äXYLü,YLFD
äXYLü,YLFD
'$KDWQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
+5'
+5'
+5'
+5'
+5$
+5$
+5$
+5$
+5$
+5=
+50
+50
+5.
+5.
+5.
+5$
+5$
+5$
+5$
6NODG
8NXSQR
+5$
+5$
+5$
+5$
6NODG
8NXSQR
'3DVWHOQLDKDWQLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
äXYLü,YLFD
äXYLü,YLFD
äXYLü,YLFD
+5$
+5$
+5$
'3DVWHOQLDKDWQLåXWLNUHPDVWLPR]DLþNL
*DN6LQLãD
+5$
+5$
+5$
+5$
6NODG
8NXSQR
'3DVWHOQLDKDWQLåXWLNUHPDVWLPR]DLþNL
*DN6LQLãD
*DN6LQLãD
+5$
+5$
äXYLü,YLFD
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
+5=
+5=
+5=
'2SDOQLFUQLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
'3DVWHOQLVPHÿLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
+5&
+5&
+5&
'2SDOQLFUQLELMHOL
$OLGåDQRYLü(QYHU
0RãQMD-RVLS
0RãQMD-RVLS
0RãQMD-RVLS
+5$
+5=
+5=
+5=
+5=
6NODG
8NXSQR
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
0RãQMD-RVLS
0RãQMD-RVLS
+5=
+5=
+5=
+5=
+5=
+5&
+5&
'2SDOQLVPHÿLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
0RKRURYLü5HQDWR
0RKRURYLü5HQDWR
0RKRURYLü5HQDWR
0RKRURYLü5HQDWR
0RKRURYLü5HQDWR
+5=
+5=
+5=
+5=
+5=
'2SDOQLDKDWQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
'3DVWHOQLDKDWQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
+5'
+5'
'6LYRNULOQLFUQLELMHOL
äXYLü,YLFD
'6LYRNULOQLFUQLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
-HOHQDFD(UYLQR
äXYLü,YLFD
äXYLü,YLFD
äXYLü,YLFD
äXYLü,YLFD
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
+5=
+5=
'2SDOQLDKDWQLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
+5$
+5$
+5$
+5$
6NODG
8NXSQR
+5&
+5$
+5$
+5$
+5$
5XNDYLQD,YDQ
+5-
+5-
+5-
+5-
6NODG
8NXSQR
'2SDOQLDKDWQLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
5XNDYLQD,YDQ
+5-
'2SDOQLFUQLåXWLNUHPDVWLPR]DLþNL
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
+5=
+5=
0LþHWLü'DUNR
+5$
+5$
+5$
+5$
6NODG
8NXSQR
+5$
+5$
+5$
+5$
6NODG
8NXSQR
.UVWXORYLü%UDQNR
.UVWXORYLü%UDQNR
.UVWXORYLü%UDQNR
0LþHWLü'DUNR
0LþHWLü'DUNR
0LþHWLü'DUNR
0LþHWLü'DUNR
+5'
+5'
+5'
+5$
+5$
+5$
+5$
+5+
+5+
+5$
'2SDOQLDKDWQLåXWLNUHPDVWLPR]DLþNL
+5&
+5&
')HRVQLELMHOL
*DN6LQLãD
'6LYRNULOQLFUQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
$OLGåDQRYLü(QYHU
äXYLü,YLFD
+5=
+5=
+5=
+5=
6NODG
8NXSQR
+5$
+5$
+5$
+5$
6NODG
8NXSQR
%DMDPLü'HMDQ
%HNDYDF0DWH
%HNDYDF0DWH
*DN6LQLãD
*DN6LQLãD
+5=
+5=
+5&
+5&
+5&
+5&
+5$
+5'
+50
+50
+5$
+5$
0DULMDQRYLü7LQR
0DULMDQRYLü7LQR
äXYLü,YLFD
')HRVQLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
äXYLü,YLFD
äXYLü,YLFD
äXYLü,YLFD
+5=
+5=
+5=
+5=
6NODG
8NXSQR
'2SDOQLFUQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
$OLGåDQRYLü(OYLU
+5$
+5$
+5$
')HRVQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
0DULMDQRYLü,YDQ
'2SDOQLFUQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
0RãQMD-RVLS
0RãQMD-RVLS
0RãQMD-RVLS
0RãQMD-RVLS
äXYLü,YLFD
+5$
+5$
+5$
+5$
6NODG
8NXSQR
'2SDOQLDKDWQLåXWLNUHPDVWLPR]DLþNL
'6LYRNULOQLFUQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
'6DWHQVNLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
-RUJLü'UDãNR
-RUJLü'UDãNR
-RUJLü'UDãNR
-RUJLü'UDãNR
.DãWHODQäDUNR
3HWURYLü0DULQNR
6DER=GHQNR
6DER=GHQNR
6DER=GHQNR
6DER=GHQNR
6DER=GHQNR
+59
+59
+59
+59
+51
+5/
+5/
+5/
+5/
+5/
+5/
'6DWHQVNLFUYHQLUXåLþDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
6DER=GHQNR
+5$
+5$
+5$
+5$
6NODG
8NXSQR
ûXEHOLü,YDQ
ûXEHOLü,YDQ
0DULMDQRYLü,YDQ
0DULMDQRYLü,YDQ
7UGLü=GHQNR
'6DWHQVNLELMHOL
+5$
+5$
+5.
+5$
+5$
'6DWHQVNLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
9RMLüĈDQL
+5'
+5'
+5'
+5'
6NODG
8NXSQR
'6DWHQVNLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
ýDþLü0DULMDQ
ýDþLü0DULMDQ
ýDþLü0DULMDQ
.QHåHYLü0DUNR
.QHåHYLü0DUNR
.QHåHYLü0DUNR
.QHåHYLü0DUNR
.QHåHYLü0DUNR
.UVWXORYLü%UDQNR
0HGLFD)HUXFFLR
0HGLFD)HUXFFLR
0HGLFD)HUXFFLR
0HGLFD)HUXFFLR
0RãQMD-RVLS
1DþLQRYLü3LHWUR
1DþLQRYLü3LHWUR
1DþLQRYLü3LHWUR
9RMLüĈDQL
9RMLüĈDQL
9RMLüĈDQL
+55
+55
+55
+59
+59
+59
+59
+59
+5'
+5'
+5'
+5'
+5'
+5&
+53
+53
+53
+5'
+5'
+5'
+5$
+5/
'7RSD]QLDKDWQLELMHOL
ûXEHOLü,YDQ
3HWURYLü0DULQNR
')HRVQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
+5/
'6DWHQVNLåXWLNUHPDVWLPR]DLþNL
'2SDOQLDKDWQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
'6LYRNULOQLFUQLFUYHQLUXåLþDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LY
$OLGåDQRYLü(OYLU
-HOHQDFD(UYLQR
-HOHQDFD(UYLQR
+5/
+5/
'2SDOQLFUQLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
0LþHWLü'DUNR
.UVWXORYLü%UDQNR
.UVWXORYLü%UDQNR
3HWURYLü0DULQNR
3HWURYLü0DULQNR
'7RSD]QLFUQLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
$OLGåDQRYLü(QYHU
+5=
'7RSD]QLDKDWQLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
8NXSQR
-HOHQDFD(UYLQR
+5&
'2QLNVQLFUQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
'7RSD]QLFUQLåXWLNUHPDVWLPR]DLþNL
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
+5=
+5=
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
äXYLü,YLFD
äXYLü,YLFD
+5=
+5=
+5$
+5$
%RãNRYLü,YLFD
%RãNRYLü,YLFD
6WUL]DN0LURVODY
6WUL]DN0LURVODY
6WUL]DN0LURVODY
6WUL]DN0LURVODY
+5-
+5-
+51
+51
+51
+51
'.REDOWQLFUQLåXWLNUHPDVWLPR]DLþNL
%RåLü.ODXGLR
.DãWHODQäDUNR
.DãWHODQäDUNR
.OREXþDU-RVLS
.OREXþDU-RVLS
.OREXþDU-RVLS
3RSRYLü6UHþNR
+5%
+51
+51
+5*
+5*
+5*
+57
'7RSD]QLDKDWQLåXWLNUHPDVWLPR]DLþNL
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
'.REDOWQLFUQLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
ûXEHOLü,YDQ
ûXEHOLü,YDQ
ûXEHOLü,YDQ
ûXEHOLü,YDQ
ûXEHOLü,YDQ
0DULMDQRYLü7LQR
0DULMDQRYLü7LQR
0DULMDQRYLü7LQR
0DULMDQRYLü7LQR
+5$
+5$
+5$
+5$
+5$
+5+
+5+
+5+
+5+
'7RSD]QLDKDWQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
.UVWXORYLü%UDQNR
.UVWXORYLü%UDQNR
.UVWXORYLü%UDQNR
0RKRURYLü5HQDWR
0RKRURYLü5HQDWR
0RKRURYLü5HQDWR
0RKRURYLü5HQDWR
0RKRURYLü5HQDWR
+5'
+5'
+5'
+5=
+5=
+5=
+5=
+5=
$OLGåDQRYLü(QYHU
+5=
+5=
+5=
+5=
6NODG
8NXSQR
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
+5=
+5=
+5=
+5=
+5=
'.REDOWQLFUQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
6WUL]DN0LURVODY
'.REDOWQLFUQLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
+5=
+5=
+51
+51
+51
+51
6NODG
8NXSQR
'.REDOWQLFUQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
/LEUHQMDN.UHãLPLU
6WUL]DN0LURVODY
6WUL]DN0LURVODY
6WUL]DN0LURVODY
6WUL]DN0LURVODY
6WUL]DN0LURVODY
+5%
+51
+51
+51
+51
+51
'.REDOWQLFUQLFUYHQLUXåLþDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
(.DQDULQFLVWDVD
$OLGåDQRYLü(QYHU
'(XPVNLDKDWQLåXWLNUHPDVWLPR]DLþNL
3HULFD/XND
3HULFD/XND
3HULFD/XND
3HULFD/XND
+5+
+5+
+5+
+5+
6WUL]DN0LURVODY
'2QLNVQLFUQLELMHOL
$OLGåDQRYLü(QYHU
+5=
+5=
+5=
+5=
6NODG
8NXSQR
6WUL]DN0LURVODY
'2QLNVQLFUQLELMHOL
-RUJLü'UDãNR
+59
6WUL]DN0LURVODY
'2QLNVQLVPHÿLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
-HOHQDFD(UYLQR
-HOHQDFD(UYLQR
+5&
+5&
6WUL]DN0LURVODY
'2QLNVQLFUQLåXWLNUHPDVWLPR]DLþNL
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
+5=
+5=
+5=
'2QLNVQLFUQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
$OLGåDQRYLü(QYHU
+5=
+5=
+5=
+5=
6NODG
+5=
+5=
+5=
+5=
6NODG
8NXSQR
+51
+51
+51
+51
6NODG
8NXSQR
+51
+51
+51
+51
6NODG
8NXSQR
+51
+51
+51
+51
6NODG
8NXSQR
+51
+51
+51
+51
6NODG
8NXSQR
'.REDOWQLFUQLFUYHQLUXåLþDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
%RãNRYLü,YLFD
+5=
+5=
+5=
+5-
(6MHYHUQLNRYUþDYLOLSRNURPVNL
%RåLü.ODXGLR
.ULVWDQLü-RVLS
+5%
+5*
+5*
(6MHYHUQLNRYUþDYLãDUHQL
.ULVWDQLü-RVLS
%RåLü.ODXGLR
%RåLü.ODXGLR
3RSRYLü6UHþNR
3RSRYLü6UHþNR
+5*
+5%
+5%
+57
+57
+5%
+5*
+5*
+5*
+5*
+57
+57
(*ORVWHUEH]NXNPHãDUHQL
%RåLü.ODXGLR
.OREXþDU-RVLS
.OREXþDU-RVLS
.OREXþDU-RVLS
.OREXþDU-RVLS
3RSRYLü6UHþNR
3RSRYLü6UHþNR
(1MHPDþNLVNXNPRPOLSRNURPVNL
%XMDþLü'UDJR
%XMDþLü'UDJR
.DãWHODQäDUNR
.DãWHODQäDUNR
.DãWHODQäDUNR
0HDQGåLMD,JRU
0HDQGåLMD,JRU
0HDQGåLMD,JRU
7UGLü=GHQNR
7UGLü=GHQNR
+5*
+5*
+51
+51
+51
+59
+59
+59
+5.
+5.
+5*
+5*
+5*
+5*
+5/
(/L]DUGSODYL
0DUDV(FLR
0DUDV(FLR
()LIHOLSRNURPVNL
+DODXãäHOMNR
(*ORVWHUEH]NXNPHOLSRNURPVNL
(/L]DUG]ODWQL
()LIHãDUHQL
+DODXãäHOMNR
+DODXãäHOMNR
+DODXãäHOMNR
+5*
+5*
+5*
(âSDQMROVNLPLQLMDWXUQLPHODQLQVNL
$QLþLü-RVLS
+5-
+5-
)'RPHVWLILFLUDQHHJ]RWH
)=HELFDVLYD
(âSDQMROVNLPLQLMDWXUQLãDUHQL
$QLþLü-RVLS
0DUDV(FLR
0DUDV(FLR
3HWURYLü0DULQNR
)-DSDQVNLJDOHELüFUQRVPHÿL
'RNOHWDO'UDåHQ
'RNOHWDO'UDåHQ
+5%
+5%
+5'
+5'
+5/
(*ORVWHUVNXNPRPOLSRNURPVNLLPHODQLQVNDNXNPD
)(J]RWLþQHSWLFH
3RSRYLü6UHþNR
3RSRYLü6UHþNR
+57
+57
(*ORVWHUVNXNPRPPHODQLQVNL
3RSRYLü6UHþNR
(*ORVWHUVNXNPRPãDUHQL
+57
)ýLåFLURG&DUGXHOLV
0HGLFD)HUXFFLR
9HQHFXHOVNLþLåDN
0HGLFD)HUXFFLR
9HQHFXHOVNLþLåDN
3HWURYLü0DULQNR
9HQHFXHOVNLþLåDN
6DER=GHQNR
0DJHODQVNLþLåDN
+5/
6NODG
8NXSQR
*6LELUVNLþHãOMXJDUPDMRU&FDUGXHOLVPDMRU
)5XMQLFHURG&DUSRGDFXVURG/HXFRVWLFWDURG
&DOODFDWKLVURG
3LQLFROD
0DUDV9LQNR
0HNVLþNDUXMQLFD
0DULMDQRYLü,YDQ
7UGLü=GHQNR
0HNVLþNDUXMQLFD
7UGLü=GHQNR
0HNVLþNDUXMQLFD
7UGLü=GHQNR
0HNVLþNDUXMQLFD
7UGLü=GHQNR
0HNVLþNDUXMQLFD
+5%
+5$
+5.
+5.
+5.
+5.
+51
+5'
+5'
*äXWDULFD6HULQXVVHULQXV]HOHQþLFD6HULQXVFLWULQHOOD
.RU]LþND]HOHQþLFD6HULQXVF
FRUVLFDQXV
.QHåHYLü,YDQ
äXWDULFD
+5=
+5%
.QHåHYLü,YDQ
3HWURYLü0DULQNR
3HWURYLü0DULQNR
âLNLü$OIUHGR
âLNLü$OIUHGR
*ýHãOMXJDU&&DUGXHOLVVYHSRGYUVWHRVLP&PDMRU
&FDQLFHSV
&SDURSHQLVL
-HYWRY'DYRU
'HEHOLü'XãNR
+5=
+5/
+5/
+5-
+5-
+5'
6DER=GHQNR
.HUW5RQDOG
+50
+50
+50
+50
6NODG
8NXSQR
+50
+50
+50
+50
6NODG
8NXSQR
*ýHãOMXJDU&&DUGXHOLVVYHSRGYUVWHRVLP&PDMRU
&FDQLFHSV&
SDURSHQLVL
ýDþLü0DULMDQ
ýDþLü0DULMDQ
(QGH%RULV
.HUW5RQDOG
.HUW5RQDOG
.HUW5RQDOG
.HUW5RQDOG
.HUW5RQDOG
.HUW5RQDOG
0LNDF-RVLS
âüHUEH,YLFD
âüHUEH,YLFD
+55
+55
+5)
+50
+50
+50
+50
+50
+50
+59
+5-
+5-
+5'
+5'
+5'
+5'
+5-
+5-
+5-
+5-
*-XULþLFD&DUGXHOLVFDQQDELQD
3HWURYLü0DULQNR
3HWURYLü0DULQNR
+5/
+5/
*=LPRYNH3\UUKXODS\UUKXOD
*6LELUVNLþHãOMXJDUPDMRU&FDUGXHOLVPDMRU
0HGLFD)HUXFFLR
âLNLü$OIUHGR
âLNLü$OIUHGR
âLNLü$OIUHGR
âLNLü$OIUHGR
(QGH%RULV
(QGH%RULV
+5)
+5)
*.RV7XUGXVPHUXODSODQLQVNLNRV7WRUTXDWXVGUR]G
FLNHOM7SKLORPHORVGUR]GEUDYHQMDN7SLODULVPDOLGUR]G
7LOLDFXVGUR]GLPHODã7YLVFLYRUXVPRGURNRV0RQWLFROOD
VROLWDULXVNDPHQMDU
0VD[DWLOLV
(QGH%RULV
'UR]GFLNHOM
+5)
*0XWDFLMDþHãOMXJDUDDKDWQD
0HGLFD)HUXFFLR
0HGLFD)HUXFFLR
0HGLFD)HUXFFLR
0HGLFD)HUXFFLR
+5'
+5,
+5,
+5,
+5,
6NODG
8NXSQR
+5/
'HEHOLü'XãNR
+5,
+5'
+5'
+5'
+5'
*0XWDFLMHþHãOMXJDUDVDWHQVNDVYHERMHSDVWHOQDVYH
ERMHEMHORJODYDVYHERMHELMHODLQDUDQþDVWDPDVNDLåXWH
PXWDFLMH
6NODG
8NXSQR
7DPQLIDNWRU
*0XWDFLMHVMHYHUQHMXULþLFHWDPQLIDNWRUVYHERMH
SDVWHOQLVYHERMHL
IHRVQL
-HYWRY'DYRU
7DPQLIDNWRU
-HYWRY'DYRU
7DPQLIDNWRU
+5'
+5'
+5'
+5'
6NODG
8NXSQR
/XWLQR
*0XWDFLMH]HOHQGXUDVDWHQVNDVYHERMHSDVWHOQDVYH
ERMH
0HGLFD)HUXFFLR
/XWLQR
0HGLFD)HUXFFLR
/XWLQR
0HGLFD)HUXFFLR
/XWLQR
6DER=GHQNR
6DWLQH]HOHQGXU
+5'
+5'
+5'
+5/
*0XWDFLMDVMHYHUQHMXULþLFHVPHÿD
-HYWRY'DYRU
-HYWRY'DYRU
-HYWRY'DYRU
-HYWRY'DYRU
+5'
+5'
+5'
+5'
*0XWDFLMHVMHYHUQHMXULþLFHWDPQLIDNWRUVYHERMH
SDVWHOQLVYHERMHL
IHRVQL
-HYWRY'DYRU
+5'
+5'
+5'
+5'
+5'
+5'
+5-
+5-
*0XWDFLMD]LPRYNHSDVWHOQD
$QLþLü-RVLS
$QLþLü-RVLS
+.ULåDQFL
+XVLü(GL
*0XWDFLMH]HOHQGXUDVDWHQVNDVYHERMHSDVWHOQDVYH
ERMH
0HGLFD)HUXFFLR
+.ULåDQDFFUQRVPHÿLNDQDULQDF[HXURSVNL&DUGXHOLVL
REUQXWRSULURGQHERMH
*0XWDFLMDVMHYHUQHMXULþLFHDKDWQD
*0XWDFLMH(XURSVNHIDXQH
+5'
*0XWDFLMD]HOHQGXUDL]DEHOQD
*ýLåDN&DUGXHOLVVSLQXV
.HUW5RQDOG
*0XWDFLMD]HOHQGXUDDKDWQD
*6MHYHUQDMXULþLFD&IFDEDUHW&IIODPPHD&IURVWUDWD
&ILVODQGLFD&IKROEROOL
*(XURSVNDIDXQD
+5'
*0XWDFLMD]HOHQGXUDDKDWQD
*=HOHQGXU&DUGXHOLVFKORULV
)0XWDFLMHUD]UHGD
0DUDV9LQNR
9HQHFXHOVNLþLåDN
0DODWHVWLQLü0LORUDG
0HGLFD)HUXFFLR
0HGLFD)HUXFFLR
0HGLFD)HUXFFLR
ýHãOMXJDUåXWDPXWDFLMD
0HGLFD)HUXFFLR
ýHãOMXJDUåXWDPXWDFLMD
0HGLFD)HUXFFLR
ýHãOMXJDUåXWDPXWDFLMD
0LþHWLü'DUNR
ýHãOMXJDU[NDQDULQND
6DER=GHQNR
+5+
+5+
+5+
+5+
6NODG
8NXSQR
+5$
+5$
+5$
+5$
6NODG
8NXSQR
+5/
+5/
+5/
+5/
6NODG
8NXSQR
ýHãOMXJDU[NDQDULQND
+.ULåDQDFFUQRVPHÿLNDQDULQDF[HXURSVNL&DUGXHOLVL
REUQXWRSULURGQH
ERMH
ýDþLü0DULMDQ
+55
ýHãMXJDU[NDQDULQND
ýDþLü0DULMDQ
+55
-XULþLFD[NDQDULQND
ýDþLü0DULMDQ
+55
ýHãOMXJDU[NDQDULQND
ýDþLü0DULMDQ
+55
ýHãOMXJDU[NDQDULQND
ýDþLü0DULMDQ
+55
ýHãOMXJDU[NDQDULQND
+XVLü(GL
+5+
+XVLü(GL
+5+
+XVLü(GL
+5+
.HUW5RQDOG
+50
ýHãOMXJDU[NDQDULQND
.HUW5RQDOG
+50
ýHãOMXJDU[NDQDULQND
.HUW5RQDOG
+50
ýHãOMXJDU[NDQDULQND
0DUDV(FLR
+5*
0DUDV(FLR
+5*
0HGLFD)HUXFFLR
+5'
ýHãOMXJDU[NDQDULQND
0LNDF-RVLS
ýHãOMXJDU[NDQDULQND
0LNDF-RVLS
ýHãOMXJDU[NDQDULQND
3DOPLü$OHQ
ýHãOMXJDU[NDQDULQND
3DOPLü$OHQ
ýHãOMXJDU[NDQDULQND
6DER=GHQNR
ýHãOMXJDU[NDQDULQND
6DER=GHQNR
ýHãOMXJDU[NDQDULQND
âüHUEH,YLFD
ýHãOMXJDU[NDQDULQND
âüHUEH,YLFD
ýHãOMXJDU[NDQDULQND
9DOMDQäHOMNR
-XULþLFD[NDQDULQND
9DOMDQäHOMNR
-XULþLFD[NDQDULQND
9RMLüĈDQL
ýHãOMXJDU[NDQDULQND
+59
+59
+5$
+5$
+5/
+5/
+5-
+5-
+51
+51
+5'
+.ULåDQDFFUQRVPHÿLNDQDULQDF[RVWDODHXURSVNDIDXQDL
REUQXWRSULURGQH
ERMH
6DER=GHQNR
äXWDULFD[NDQDULQND
6DER=GHQNR
+5/
+5/
+5/
+5/
6NODG
8NXSQR
+5/
+5/
+5/
+5/
6NODG
8NXSQR
äXWDULFD[NDQDULQND
+.ULåDQDFFUQRVPHÿLNDQDULQDF[RVWDODHXURSVNDIDXQDL
REUQXWRSULURGQH
ERMH
âLNLü$OIUHGR
+5-
0HNVLþNDUXMQLFD[NDQDULQND
âLNLü$OIUHGR
+5-
0HNVLþNDUXMQLFD[NDQDULQND
9DOMDQäHOMNR
+51
9HQHFXHOVNLþLåDN[NDQDULQND
9DOMDQäHOMNR
+51
9HQHFXHOVNLþLåDN[NDQDULQND
9DOMDQäHOMNR
+51
9HQHFXHOVNLþLåDN[NDQDULQND
-5R]HQNROLV]HOHQL]HOHQLWDPQR]HOHQL
+5-
+5=
+50
+5=
+5$
+5$
+5$
+5$
+5$
+5$
+.ULåDQDFRVWDODHXURSVNDIDXQDRVWDOL[RVWDODHXURSVND
IDXQDSULURGQH
ERMH
+5/
+5/
+5/
+.ULåDQDFFUQRVPHÿLNDQDULQDF[RVWDOHHJ]RWHLREUQXWR
$QLþLü-RVLS
+5-
0DJHODQVNLþLåDN[NDQDULQND
$QLþLü-RVLS
+5-
0DJHODQVNLþLåDN[NDQDULQND
3HWURYLü0DULQNR
+5/
9HQHFXHOVNLþLåDN[NDQDULQND
6DER=GHQNR
+5/
9HQHFXHOVNLþLåDN[NDQDULQND
0LKDOMHYLü'DUNR
+50
+51
+51
+51
0LKDOMHYLü'DUNR
0LKDOMHYLü'DUNR
+50
+50
0LKDOMHYLü'DUNR
+50
+5%
'RNOHWDO'UDåHQ
+5%
+5%
,6YHSHUODVWHVIDNWRURPXNOMXþXMXüLåXWHPDVNH
XSODYRM
VHULML
+5%
+50
+5%
+5%
+5%
-)LãHUSULURGQHERMH
'RNOHWDO'UDåHQ
'RNOHWDO'UDåHQ
+5%
.5RVHODPXWDFLMH
/3VLWWDFXODNUDPHULPDQLOOHQVLVSULURGQHERMH
+53
7LEOMDã'DUNR
+53
1$PD]RQDSULURGQHERMH
-3HUVRQDWDSULURGQHERMH
'RNOHWDO'UDåHQ
+5%
13DSLJHLORULML
-5R]HQNROLVRVWDOHPXWDFLMH]HOHQHVHULMHVYHGUXJH
PXWDFLMHLNRPELQDFLMHXNOMXþXMXüL
ãDUHQH
0LKDOMHYLü'DUNR
/3VLWWDFXODNUDPHULPDQLOOHQVLVPXWDFLMHSODYHVHULMH
-5R]HQNROLVLQRVYLLQRXNOMXþXMXüLLRSDOLQH1/
+5%
+5%
+50
+5%
.1LPIDVYHGUXJHPXWDFLMHLNRPELQDFLMHERMD
7LEOMDã'DUNR
-5R]HQNROLVFLPHWQL]HOHQLWDPQR]HOHQL]HOHQL
1/WDPQR]HOHQL1/PRUVNRSODYLNREDOWQLSODYL%/NREDOWQL
%/
+50
+50
+50
+50
6NODG
8NXSQR
'RNOHWDO'UDåHQ
/$IULþNHL$]LMVNHSDSLJH
-5R]HQNROLVRSDOLQ]HOHQLWDPQR]HOHQL]HOHQL
1/WDPQR]HOHQL1/PRUVNRSODYLNREDOWQLSODYL%/NREDOWQL
%/
'RNOHWDO'UDåHQ
.1LPIDVYHPXWDFLMHELMHORJOLFDXNOMXþXMXüLLSHUODVWHELMHORJ
OLFD
'RNOHWDO'UDåHQ
5XELQR
-5R]HQNROLVVYLGYRVWUXNLIDNWRUL
PDVOLQDVWR]HOHQLPDVOLQDVWR]HOHQL1/PDXYHPDXYH
%/NREDOWQROMXELþDVWL
%/
'RNOHWDO'UDåHQ
'RNOHWDO'UDåHQ
0LKDOMHYLü'DUNR
+5%
.$XVWUDOVNHSDSLJHLYHOLNHSDSLJH
'RNOHWDO'UDåHQ
/XWLQR
-5R]HQNROLVSDVWHOQLEOLMHGL]HOHQLWDPQR]HOHQL]HOHQL
1/WDPQR]HOHQL1/PRUVNRSODYLNREDOWQLSODYL%/NREDOWQL
%/
,6YHDXVWUDOVNHLKRODQGVNHãDUHQHQRUPDOQHFLPHWQHL
RSDOLQHXNOMXþXMXüLåXWHPDVNHXSODYRM
VHULML
'RNOHWDO'UDåHQ
'RNOHWDO'UDåHQ
-5R]HQNROLVPRUVNRSODYLVELMHOLP
OLFHP%/WLUNL]QLPPRUVNRSODYL%/NREDOWQL
%/
,2SDOLQ]HOHQHVHULMHXNOMXþXMXüLWDPQLIDNWRU
'RNOHWDO'UDåHQ
+5%
+5%
+50
-5R]HQNROLVVQDUDQþDVWLPOLFHP1/]HOHQLWDPQR]HOHQL
0LKDOMHYLü'DUNR
,3DSLJHWLJULFH
+5/
'RNOHWDO'UDåHQ
'RNOHWDO'UDåHQ
0LKDOMHYLü'DUNR
+.ULåDQDFRVWDOHHJ]RWH[HXURSVNDIDXQDLREUQXWR
SULURGQH
ERMH
9DOMDQäHOMNR
9DOMDQäHOMNR
ýHãOMXJDU[NDQDULQND
9DOMDQäHOMNR
ýHãOMXJDU[NDQDULQND
+5%
+5%
+50
+.ULåDQDFãDUHQLVYL
$QLþLü-RVLS
äXWDULFD[NDQDULQND
.QHåHYLü,YDQ
-XULþLFD[NDQDULQND
6DER=GHQNR
äXWDULFD[NDQDULQND
6DER=GHQNR
äXWDULFD[NDQDULQND
6DER=GHQNR
äXWDULFD[NDQDULQND
6DER=GHQNR
äXWDULFD[NDQDULQND
-)LãHUPXWDFLMH]HOHQHVHULMH
'RNOHWDO'UDåHQ
'RNOHWDO'UDåHQ
0LKDOMHYLü'DUNR
.HUW5RQDOG
+50
0DJHODQVNLþLåDN[þHãOMXJDU
-$JDSRUQLV
+50
-HOHQDFD(UYLQR
+5&
FVSLQXV[FIODPPHD&5'
+5%
+5%
+.ULåDQDFPXWDFLMDNDQDULQFD[HXURSVNL&DUGXHOLVLREUQXWR
.HUW5RQDOG
ýHãOMXJDU[NDQDULQND
.HUW5RQDOG
ýHãOMXJDU[NDQDULQND
.QHåHYLü,YDQ
ýHãOMXJDU[NDQDULQND
3DOPLü$OHQ
$KDW
3DOPLü$OHQ
$KDW
3DOPLü$OHQ
$KDW
3DOPLü$OHQ
$KDW
3DOPLü$OHQ
$KDW
3DOPLü$OHQ
$KDW
'RNOHWDO'UDåHQ
'RNOHWDO'UDåHQ
0DUDþLü0LOMHQNR
0DUDþLü0LOMHQNR
+5=
+5=
+59$76.,251,72/2â.,6$9(=
2WYRUHQRPHÿXQDURGQRSUYHQVWYRÝýHãOMXJDUÝ
'DWXPL]YMHãWDMD
1DJUDÿHQLL]ODJDþL
*UXSD'.DQDULQFL%RMH
5D]UHG'%MHONDVWL
%XFKEHUJHU5HPLJLR
+5'
+59$76.,251,72/2â.,6$9(=
2WYRUHQRPHÿXQDURGQRSUYHQVWYRÝýHãOMXJDUÝ
'DWXPL]YMHãWDMD
1DJUDÿHQLL]ODJDþL
$OLGåDQRYLü(QYHU
+5=
5D]UHG'$KDWQLFUYHQLUXåLþDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
5D]UHG'äXWLPR]DLþNLåHQNH
-XULþLü0DQXHO
+56
5D]UHG'%LMHOL
$OLGåDQRYLü(QYHU
5D]UHG'5XELQRUXELQRUXåLþDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
+5=
-XULþLü0DQXHO
-XULþLü0DQXHO
%XFKEHUJHU5HPLJLR
+56
+56
+5'
$OLGåDQRYLü(QYHU
+5=
5D]UHG'%LMHOL
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(OYLU
5D]UHG',]DEHOQLFUYHQLUXåLþDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
+5=
+5=
+5=
+5/
5D]UHG'5XELQRUXELQRUXåLþDVWLPR]DLþNL
5D]UHG'.UHPDVWLLQWHQ]LYQL
$OLGåDQRYLü(QYHU
6DER=GHQNR
$OLGåDQRYLü(QYHU
3RSRYLü6UHþNR
3RSRYLü6UHþNR
+5=
+57
+57
0DODWHVWLQLü0LORUDG
+51
5D]UHG'&UQLELMHOL
$OLGåDQRYLü(OYLU
9LãLü0LURVODY
3HWURYLü0DULQNR
+5$
+5/
+5=
+5$
+5$
+5=
+5=
+5=
5D]UHG'&UQLåXWLNUHPDVWLPR]DLþNL
$OLGåDQRYLü(QYHU
5D]UHG'.UHPDVWLQHLQWHQ]LYQL
5D]UHG'äXWLLQWHQ]LYQL
%RãNRYLü,YLFD
äXYLü,YLFD
%UQMD5HQDWR
5D]UHG'$KDWQLELMHOL
+5-
+5$
+57
$OLGåDQRYLü(OYLU
3RSRYLü6UHþNR
+57
5D]UHG'.UHPDVWLQHLQWHQ]LYQLELMHOLKNULOD
3HWURYLü0DULQNR
5D]UHG'$KDWQLåXWLNUHPDVWLPR]DLþNL
+5/
+5/
*DN6LQLãD
*DN6LQLãD
5D]UHG',]DEHOQLELMHOL
5D]UHG'&UQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
5D]UHG'äXWLLQWHQ]LYQL
$OLGåDQRYLü(OYLU
-RUJLü'UDãNR
$OLGåDQRYLü(OYLU
+59
$OLGåDQRYLü(QYHU
+5=
5D]UHG'&UYHQLLQWHQ]LYQL
$OLGåDQRYLü(QYHU
7UGLü=GHQNR
3HWURYLü0DULQNR
5D]UHG'&UQLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
+5=
+5.
5D]UHG'äXWLLQWHQ]LYQLELMHOLKNULOD
$OLGåDQRYLü(QYHU
+5=
5D]UHG'6PHÿLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
5D]UHG'&UQLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
5D]UHG'&UYHQLLQWHQ]LYQL
$OLGåDQRYLü(QYHU
+5=
5D]UHG'äXWLLQWHQ]LYQLELMHOLKNULOD
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
+5=
+5=
5D]UHG'äXWLQHLQWHQ]LYQL
$OLGåDQRYLü(QYHU
%RãNRYLü,YLFD
äXYLü,YLFD
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
+59
+5=
+56
+56
+5=
+53
+5)
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
+5=
+5=
äXYLü,YLFD
äXYLü,YLFD
$OLGåDQRYLü(QYHU
+5$
+5$
+5=
5D]UHG'6PHÿLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
5D]UHG'6PHÿLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
5D]UHG'&UYHQLLQWHQ]LYQLELMHOLKNULOD
+5=
+5-
+5$
.QHåHYLü,YDQ
+HJLü6DIHW
/LYHULü'DQLMHO
%RåLü.ODXGLR
+5%
5D]UHG'&UYHQLQHLQWHQ]LYQL
$OLGåDQRYLü(OYLU
.QHåHYLü,YDQ
-HOHQDFD(UYLQR
-HOHQDFD(UYLQR
+5&
+5&
5D]UHG'$KDWQLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
+5=
5D]UHG'äXWLQHLQWHQ]LYQL
%UQMD5HQDWR
+57
.UVWXORYLü%UDQNR
.UVWXORYLü%UDQNR
äXYLü,YLFD
+5'
+5'
+5$
5D]UHG'$KDWQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
5D]UHG'$KDWQLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
.UVWXORYLü%UDQNR
0LþHWLü'DUNR
%DMDPLü'HMDQ
+5'
+5$
+5'
5D]UHG'&UYHQLPR]DLþNLPXåMDFL
$OLGåDQRYLü(OYLU
-RUJLü'UDãNR
$OLGåDQRYLü(OYLU
5D]UHG'äXWLQHLQWHQ]LYQLELMHOLKNULOD
$OLGåDQRYLü(QYHU
-XULþLü0DQXHO
-XULþLü0DQXHO
3HWUL5REHUWR
âüHUEH,YLFD
+5&
+5-
+5'
+5-
+5-
5D]UHG'&UYHQLPR]DLþNLPXåMDFL
5D]UHG'äXWLQHLQWHQ]LYQLELMHOLKNULOD
.UVWXORYLü%UDQNR
âüHUEH,YLFD
âüHUEH,YLFD
%UQMD5HQDWR
3LQ]DQ$OGR
6DER=GHQNR
+57
+5$
+5/
5D]UHG'$KDWQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
5D]UHG',]DEHOQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
5D]UHG',]DEHOQLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
5D]UHG'5XåLþDVWLLQWHQ]LYQL
-RUJLü'UDãNR
-RUJLü'UDãNR
-RUJLü'UDãNR
+59
+59
+59
$OLGåDQRYLü(OYLU
%DMDPLü'HMDQ
.UVWXORYLü%UDQNR
.QHåHYLü0DUNR
.QHåHYLü0DUNR
+5'
+5'
+59
+59
+5$
+5$
5D]UHG'&UQLFUYHQLUXåLþDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
5D]UHG'3DVWHOQLDKDWQLELMHOL
+HJLü6DIHW
+53
5D]UHG'äXWLPR]DLþNLPXåMDFL
%XFKEHUJHU5HPLJLR
9LãLü0LURVODY
+5'
+5$
äXYLü,YLFD
5D]UHG'5XåLþDVWLQHLQWHQ]LYQL
.DãWHODQäDUNR
+51
5D]UHG'&UQLFUYHQLUXåLþDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
+HJLü6DIHW
+53
5D]UHG'äXWLPR]DLþNLPXåMDFL
5D]UHG'$OELQR
%XFKEHUJHU5HPLJLR
+5'
5D]UHG'3DVWHOQLDKDWQLELMHOL
%RãNRYLü,YLFD
%RãNRYLü,YLFD
+5-
+5-
äXYLü,YLFD
5D]UHG'3DVWHOQLDKDWQLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
$OLGåDQRYLü(OYLU
5D]UHG'6PHÿLFUYHQLUXåLþDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
5D]UHG'äXWLPR]DLþNLåHQNH
5D]UHG'/XWLQROXWLQRNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
-RUJLü'UDãNR
+59
äXYLü,YLFD
äXYLü,YLFD
+5$
+5$
+59$76.,251,72/2â.,6$9(=
2WYRUHQRPHÿXQDURGQRSUYHQVWYRÝýHãOMXJDUÝ
'DWXPL]YMHãWDMD
1DJUDÿHQLL]ODJDþL
5D]UHG')HRVQLELMHOL
+59$76.,251,72/2â.,6$9(=
2WYRUHQRPHÿXQDURGQRSUYHQVWYRÝýHãOMXJDUÝ
'DWXPL]YMHãWDMD
1DJUDÿHQLL]ODJDþL
5D]UHG'(XPVNLDKDWQLåXWLNUHPDVWLPR]DLþNL
5D]UHG'3DVWHOQLDKDWQLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
äXYLü,YLFD
äXYLü,YLFD
äXYLü,YLFD
+5$
+5$
+5$
5D]UHG(âSDQMROVNLPLQLMDWXUQLãDUHQL
0DULMDQRYLü7LQR
0DULMDQRYLü7LQR
+5+
+5+
3HULFD/XND
3HULFD/XND
3HULFD/XND
+5+
+5+
+5+
5D]UHG')HRVQLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
$QLþLü-RVLS
+5-
5D]UHG(*ORVWHUVNXNPRPOLSRNURPVNLLPHODQLQVNDNXNPD
5D]UHG'2QLNVQLFUQLELMHOL
5D]UHG'3DVWHOQLDKDWQLåXWLNUHPDVWLPR]DLþNL
*DN6LQLãD
+5$
äXYLü,YLFD
äXYLü,YLFD
+5$
+5$
-RUJLü'UDãNR
+59
3RSRYLü6UHþNR
3RSRYLü6UHþNR
+57
+57
5D]UHG')HRVQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
5D]UHG'2QLNVQLVPHÿLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
5D]UHG(*ORVWHUVNXNPRPPHODQLQVNL
5D]UHG'3DVWHOQLVPHÿLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
0RãQMD-RVLS
+5&
0DULMDQRYLü,YDQ
+5$
-HOHQDFD(UYLQR
+5&
3RSRYLü6UHþNR
+57
+5*
+5*
+5%
5D]UHG')HRVQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
5D]UHG'2QLNVQLFUQLåXWLNUHPDVWLPR]DLþNL
5D]UHG(*ORVWHUVNXNPRPãDUHQL
5D]UHG'3DVWHOQLDKDWQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
.UVWXORYLü%UDQNR
+5'
7UGLü=GHQNR
+5.
+5/
+5/
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
+5=
+5=
5D]UHG'6DWHQVNLELMHOL
5D]UHG'6LYRNULOQLFUQLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
äXYLü,YLFD
äXYLü,YLFD
+5$
+5$
3HWURYLü0DULQNR
3HWURYLü0DULQNR
5D]UHG(*ORVWHUEH]NXNPHOLSRNURPVNL
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
+5=
+5=
5D]UHG'6DWHQVNLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
-HOHQDFD(UYLQR
+5&
äXYLü,YLFD
$OLGåDQRYLü(QYHU
+5$
+5=
-RUJLü'UDãNR
-RUJLü'UDãNR
+59
+59
5D]UHG'6DWHQVNLåXWLNUHPDVWLPR]DLþNL
ûXEHOLü,YDQ
+5$
$OLGåDQRYLü(QYHU
+5=
+5&
+5&
5D]UHG'2SDOQLDKDWQLåXWLNUHPDVWLPR]DLþNL
*DN6LQLãD
+5$
5D]UHG'2SDOQLDKDWQLåXWLNUHPDVWLPR]DLþNL
*DN6LQLãD
%HNDYDF0DWH
+5$
+50
9RMLüĈDQL
+5'
5D]UHG'6DWHQVNLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
.UVWXORYLü%UDQNR
ýDþLü0DULMDQ
0HGLFD)HUXFFLR
+5'
+55
+5'
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(OYLU
+5=
+5=
3HWURYLü0DULQNR
+5/
+51
+51
5D]UHG'.REDOWQLFUQLFUYHQLUXåLþDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
5D]UHG'7RSD]QLDKDWQLELMHOL
6WUL]DN0LURVODY
6WUL]DN0LURVODY
$OLGåDQRYLü(OYLU
$OLGåDQRYLü(QYHU
6WUL]DN0LURVODY
+5=
+51
0RKRURYLü5HQDWR
0RKRURYLü5HQDWR
+5=
+5=
$OLGåDQRYLü(QYHU
+5=
0LþHWLü'DUNR
0LþHWLü'DUNR
+5$
+5$
$OLGåDQRYLü(QYHU
$OLGåDQRYLü(QYHU
+5=
+5=
5D]UHG'7RSD]QLDKDWQLåXWLNUHPDVWLPR]DLþNL
+5$
+5'
+5=
+51
+5*
3HWURYLü0DULQNR
+5/
+5%
+5%
+5'
5D]UHG)-DSDQVNLJDOHELüFUQRVPHÿL
'RNOHWDO'UDåHQ
'RNOHWDO'UDåHQ
*UXSD)(J]RWLþQHSWLFH
5D]UHG)ýLåFLURG&DUGXHOLV
0DULMDQRYLü7LQR
ûXEHOLü,YDQ
ûXEHOLü,YDQ
+5+
+5$
+5$
0RKRURYLü5HQDWR
.UVWXORYLü%UDQNR
.UVWXORYLü%UDQNR
+5=
+5'
+5'
+51
/LEUHQMDN.UHãLPLU
6WUL]DN0LURVODY
+5%
+51
*UXSD(.DQDULQFLVWDVD
5D]UHG()LIHãDUHQL
6WUL]DN0LURVODY
5D]UHG'.REDOWQLFUQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
5D]UHG'7RSD]QLDKDWQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
0LþHWLü'DUNR
.UVWXORYLü%UDQNR
.DãWHODQäDUNR
%XMDþLü'UDJR
5D]UHG'2SDOQLDKDWQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
$OLGåDQRYLü(QYHU
5D]UHG'.REDOWQLFUQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
5D]UHG'2SDOQLDKDWQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
0HGLFD)HUXFFLR
5D]UHG'7RSD]QLFUQLåXWLNUHPDVWLPR]DLþNL
5D]UHG'2SDOQLVPHÿLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
+5*
+5*
+5*
5D]UHG'.REDOWQLFUQLåXWLNUHPDVWLPR]DLþNL
+5&
+5&
.OREXþDU-RVLS
.OREXþDU-RVLS
.OREXþDU-RVLS
*UXSD)'RPHVWLILFLUDQHHJ]RWH
5D]UHG)=HELFDVLYD
5D]UHG'7RSD]QLFUQLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
0RãQMD-RVLS
0RãQMD-RVLS
5D]UHG(1MHPDþNLVNXNPRPOLSRNURPVNL
5D]UHG'.REDOWQLFUQLFUYHQLUXåLþDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
5D]UHG'2SDOQLFUQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
+5%
+57
5D]UHG'.REDOWQLFUQLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
5D]UHG'6DWHQVNLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
0RãQMD-RVLS
0RãQMD-RVLS
%RåLü.ODXGLR
3RSRYLü6UHþNR
5D]UHG(*ORVWHUEH]NXNPHãDUHQL
5D]UHG'6LYRNULOQLFUQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
5D]UHG'.REDOWQLFUQLåXWLNUHPDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LYQL
5D]UHG'6LYRNULOQLFUQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
.OREXþDU-RVLS
.OREXþDU-RVLS
%RåLü.ODXGLR
5D]UHG'2QLNVQLFUQLFUYHQLUXåLþDVWLPR]DLþNL
5D]UHG'6LYRNULOQLFUQLFUYHQLUXåLþDVWLLQWHQ]LYQLLQHLQWHQ]LY
+DODXãäHOMNR
+DODXãäHOMNR
+5*
+5*
5D]UHG(âSDQMROVNLPLQLMDWXUQLPHODQLQVNL
$QLþLü-RVLS
+5-
5D]UHG)5XMQLFHURG&DUSRGDFXVURG/HXFRVWLFWDURG&DOODFDWKLV
URG
3LQLFROD
7UGLü=GHQNR
0DUDV9LQNR
+5.
+5%
*UXSD*(XURSVNDIDXQD
5D]UHG*ýHãOMXJDU&&DUGXHOLVVYHSRGYUVWHRVLP&PDMRU
&FDQLFHSV
&SDURSHQLVL
.HUW5RQDOG
.HUW5RQDOG
+50
+50
+59$76.,251,72/2â.,6$9(=
2WYRUHQRPHÿXQDURGQRSUYHQVWYRÝýHãOMXJDUÝ
'DWXPL]YMHãWDMD
1DJUDÿHQLL]ODJDþL
5D]UHG*ýHãOMXJDU&&DUGXHOLVVYHSRGYUVWHRVLP&PDMRU
&FDQLFHSV&
SDURSHQLVL
.HUW5RQDOG
.HUW5RQDOG
âüHUEH,YLFD
0HGLFD)HUXFFLR
+50
+50
+5-
+5'
5D]UHG*6LELUVNLþHãOMXJDUPDMRU&FDUGXHOLVPDMRU
0DODWHVWLQLü0LORUDG
+51
3HWURYLü0DULQNR
3HWURYLü0DULQNR
+5/
+5/
5D]UHG*6MHYHUQDMXULþLFD&IFDEDUHW&IIODPPHD&IURVWUDWD
&ILVODQGLFD&IKROEROOL
-HYWRY'DYRU
âLNLü$OIUHGR
âLNLü$OIUHGR
âLNLü$OIUHGR
+5'
+5-
+5-
+5-
+5'
0HGLFD)HUXFFLR
0HGLFD)HUXFFLR
0HGLFD)HUXFFLR
+5'
+5'
+5'
5D]UHG*0XWDFLMDVMHYHUQHMXULþLFHVPHÿD
-HYWRY'DYRU
+5'
5D]UHG*0XWDFLMDVMHYHUQHMXULþLFHDKDWQD
-HYWRY'DYRU
-HYWRY'DYRU
+5'
+5'
5D]UHG*0XWDFLMHVMHYHUQHMXULþLFHWDPQLIDNWRUVYHERMHSDVWHOQL
VYHERMHL
IHRVQL
5D]UHG*ýLåDN&DUGXHOLVVSLQXV
0HGLFD)HUXFFLR
5D]UHG*0XWDFLMH]HOHQGXUDVDWHQVNDVYHERMHSDVWHOQDVYHERMH
5D]UHG*=HOHQGXU&DUGXHOLVFKORULV
-HYWRY'DYRU
+5'
5D]UHG*0XWDFLMHVMHYHUQHMXULþLFHWDPQLIDNWRUVYHERMHSDVWHOQL
VYHERMHL
IHRVQL
-HYWRY'DYRU
-HYWRY'DYRU
+5'
+5'
+5-
5D]UHG*0XWDFLMD]LPRYNHSDVWHOQD
5D]UHG*-XULþLFD&DUGXHOLVFDQQDELQD
3HWURYLü0DULQNR
+5/
(QGH%RULV
+5)
(QGH%RULV
+5)
0HGLFD)HUXFFLR
0HGLFD)HUXFFLR
0HGLFD)HUXFFLR
0HGLFD)HUXFFLR
+5'
'HEHOLü'XãNR
+5,
5D]UHG*0XWDFLMD]HOHQGXUDL]DEHOQD
'HEHOLü'XãNR
+5,
3DOPLü$OHQ
.HUW5RQDOG
9DOMDQäHOMNR
+5$
+50
+51
$QLþLü-RVLS
+5-
3HWURYLü0DULQNR
9DOMDQäHOMNR
9DOMDQäHOMNR
+5/
+51
+51
3DOPLü$OHQ
3DOPLü$OHQ
3DOPLü$OHQ
+5$
+5$
+5$
-HOHQDFD(UYLQR
+5&
+51
5D]UHG+.ULåDQDFãDUHQLVYL
9DOMDQäHOMNR
*UXSD,3DSLJHWLJULFH
5D]UHG,6YHDXVWUDOVNHLKRODQGVNHãDUHQHQRUPDOQHFLPHWQHL
RSDOLQHXNOMXþXMXüLåXWHPDVNHXSODYRM
VHULML
'RNOHWDO'UDåHQ
+5%
5D]UHG,6YHSHUODVWHVIDNWRURPXNOMXþXMXüLåXWHPDVNH
XSODYRM
VHULML
'RNOHWDO'UDåHQ
+5%
*UXSD-$JDSRUQLV
5D]UHG-5R]HQNROLV]HOHQL]HOHQLWDPQR]HOHQL
0LKDOMHYLü'DUNR
'RNOHWDO'UDåHQ
+50
+5%
5D]UHG-5R]HQNROLVPRUVNRSODYLVELMHOLPOLFHP%/WLUNL]QLPPRUVNR
SODYL%/NREDOWQL
%/
0LKDOMHYLü'DUNR
+50
0LKDOMHYLü'DUNR
+50
5D]UHG-5R]HQNROLVFLPHWQL]HOHQLWDPQR]HOHQL]HOHQL
1/WDPQR]HOHQL1/PRUVNRSODYLNREDOWQLSODYL%/NREDOWQL
%/
0LKDOMHYLü'DUNR
+50
5D]UHG-5R]HQNROLVSDVWHOQLEOLMHGL]HOHQLWDPQR]HOHQL]HOHQL
1/WDPQR]HOHQL1/PRUVNRSODYLNREDOWQLSODYL%/NREDOWQL
%/
'RNOHWDO'UDåHQ
+5%
5D]UHG-5R]HQNROLVLQRVYLLQRXNOMXþXMXüLLRSDOLQH1/
'RNOHWDO'UDåHQ
+5%
+5%
+5%
5D]UHG-)LãHUSULURGQHERMH
5D]UHG+.ULåDQDFPXWDFLMDNDQDULQFD[HXURSVNL&DUGXHOLVLREUQXWR
5D]UHG+.ULåDQDFFUQRVPHÿLNDQDULQDF[RVWDOHHJ]RWHLREUQXWR
5D]UHG*0XWDFLMD]HOHQGXUDDKDWQD
5D]UHG+.ULåDQDFFUQRVPHÿLNDQDULQDF[RVWDODHXURSVNDIDXQDL
REUQXWRSULURGQH
ERMH
5D]UHG*0XWDFLMHþHãOMXJDUDVDWHQVNDVYHERMHSDVWHOQDVYH
ERMHEMHORJODYDVYHERMHELMHODLQDUDQþDVWDPDVNDLåXWHPXWDFLMH
+5+
+5$
+5'
+5'
+5'
+XVLü(GL
0LþHWLü'DUNR
5D]UHG+.ULåDQDFFUQRVPHÿLNDQDULQDF[HXURSVNL&DUGXHOLVL
REUQXWRSULURGQH
ERMH
*UXSD*0XWDFLMH(XURSVNHIDXQH
5D]UHG*0XWDFLMDþHãOMXJDUDDKDWQD
5D]UHG+.ULåDQDFRVWDODHXURSVNDIDXQDRVWDOL[RVWDODHXURSVND
IDXQDSULURGQH
ERMH
5D]UHG-5R]HQNROLVVYLGYRVWUXNLIDNWRUL
PDVOLQDVWR]HOHQLPDVOLQDVWR]HOHQL1/PDXYHPDXYH%/NREDOWQROMXELþDVWL
%/
*UXSD+.ULåDQFL
5D]UHG+.ULåDQDFFUQRVPHÿLNDQDULQDF[HXURSVNL&DUGXHOLVL
REUQXWRSULURGQHERMH
5D]UHG*.RV7XUGXVPHUXODSODQLQVNLNRV7WRUTXDWXVGUR]G
FLNHOM7SKLORPHORVGUR]GEUDYHQMDN7SLODULVPDOLGUR]G7LOLDFXV
GUR]GLPHODã7YLVFLYRUXVPRGURNRV0RQWLFROODVROLWDULXVNDPHQMDU
0VD[DWLOLV
$QLþLü-RVLS
5D]UHG*=LPRYNH3\UUKXODS\UUKXOD
'DWXPL]YMHãWDMD
1DJUDÿHQLL]ODJDþL
5D]UHG*0XWDFLMH]HOHQGXUDVDWHQVNDVYHERMHSDVWHOQDVYHERMH
5D]UHG*6LELUVNLþHãOMXJDUPDMRU&FDUGXHOLVPDMRU
+59$76.,251,72/2â.,6$9(=
2WYRUHQRPHÿXQDURGQRSUYHQVWYRÝýHãOMXJDUÝ
'RNOHWDO'UDåHQ
5D]UHG-)LãHUPXWDFLMH]HOHQHVHULMH
'RNOHWDO'UDåHQ
*UXSD/$IULþNHL$]LMVNHSDSLJH
5D]UHG/3VLWWDFXODNUDPHULPDQLOOHQVLVSULURGQHERMH
7LEOMDã'DUNR
+53
5D]UHG/3VLWWDFXODNUDPHULPDQLOOHQVLVPXWDFLMHSODYHVHULMH
7LEOMDã'DUNR
+53
+59$76.,251,72/2â.,6$9(=
2WYRUHQRPHÿXQDURGQRSUYHQVWYRÝýHãOMXJDUÝ
'DWXPL]YMHãWDMD
+59$76.,251,72/2â.,6$9(=
2WYRUHQRPHÿXQDURGQRSUYHQVWYRÝýHãOMXJDUÝ
2VYRMHQLERGRYLLPHGDOMHSRL]ODJDþLPD
,]ODJDþ
$OLGåDQRYLü(QYHU=
äXYLü,YLFD$
=ODWR 6UHEUR %URQFD %RGRYL 3WLFH
8GUXJD
2VYRMHQLERGRYLLPHGDOMHSRL]ODJDþLPD
,]ODJDþ
ýHãOMXJDU5LMHND
%DMDPLü'HMDQ'
0DUMDQ6SOLW
/LEUHQMDN.UHãLPLU%
$OLGåDQRYLü(OYLU
0HGLFD)HUXFFLR'
3HWURYLü0DULQNR/
.UVWXORYLü%UDQNR'
=DGDU
=ODWR 6UHEUR %URQFD %RGRYL 3WLFH
3HWUL5REHUWR&
.QHåHYLü,YDQ=
8GUXåHQMHSWLþDUD%DQMD/XND
.QHåHYLü0DUNR9
ýHãOMXJDU5LMHND
+DODXãäHOMNR*
ýHãOMXJDU5LMHND
,VWUD3XOD
0DUMDQ6SOLW
=DGDU
2VLMHN
2VLMHN
6DER=GHQNR/
ýHãOMXJDU5LMHND
ýDþLü0DULMDQ5
6WUL]DN0LURVODY1
*DN6LQLãD$
.HUW5RQDOG0
%XFKEHUJHU5HPLJLR'
0LKDOMHYLü'DUNR0
3RSRYLü6UHþNR7
%RãNRYLü,YLFD-
-HOHQDFD(UYLQR&
-XULþLü0DQXHO6
0RãQMD-RVLS&
'RNOHWDO'UDåHQ%
-RUJLü'UDãNR9
8GUXJD
-HYWRY'DYRU'
0LþHWLü'DUNR$
'DWXPL]YMHãWDMD
0DUMDQ6SOLW
=DGDU
ýHãOMXJDU5LMHND
ýHãOMXJDU5LMHND
+3KRE\SURJUDP
%HNDYDF0DWH0
0DUMDQ6SOLW
ýHãOMXJDU5LMHND
%XMDþLü'UDJR*
ýHãOMXJDU5LMHND
ýHãOMXJDU5LMHND
0DUDV9LQNR%
=YRQþDF6SOLW
ýHãOMXJDU5LMHND
3LQ]DQ$OGR$
,VWUD3XOD
ýHãOMXJDU5LMHND
/LYHULü'DQLMHO)
ýHãOMXJDU5LMHND
.ULVWDQLü-RVLS*
)DQJDQHO5DE
ýHãOMXJDU5LMHND
,VWUD3XOD
2VLMHN
0DUDV(FLR*
2VLMHN
5XNDYLQD,YDQ-
2VLMHN
.XNHF-RVLS9
ýHãOMXJDU5LMHND
-XUMHYLü$QÿHONR/
=DJUHE
)DQJDQHO%XMH
1RVLü9MHNR0
0DUMDQ6SOLW
,VWUD3XOD
'HEHOLü7RQL6
)DQJDQHO5DE
ýHãOMXJDU5LMHND
$QLþLü-RVLS-
.OREXþDU-RVLS*
%UQMD5HQDWR7
7UGLü=GHQNR.
3DOPLü$OHQ$
.DãWHODQäDUNR1
'HEHOLü'XãNR,
0RKRURYLü5HQDWR=
,VWUD3XOD
ýHãOMXJDU5LMHND
1DþLQRYLü3LHWUR3
ýHãOMXJDU5LMHND
ýHãOMXJDU5LMHND
0LNDF-RVLS9
)DQJDQHO5DE
0DUDþLü0LOMHQNR=
)DQJDQHO5DE
ýHãOMXJDU5LMHND
)DQJDQHO5DE
)DQJDQHO5DE
,VWUD3XOD
6LVDN
+HJLü6DIHW3
0DUMDQ6SOLW
)DQJDQHO5DE
)DQJDQHO%XMH
ýHãOMXJDU5LMHND
=DGDU
%RåLü.ODXGLR%
9DOMDQäHOMNR1
9LãLü0LURVODY$
0DODWHVWLQLü0LORUDG1
ýHãOMXJDU5LMHND
(QGH%RULV)
ýHãOMXJDU5LMHND
7LEOMDã'DUNR3
ûXEHOLü,YDQ$
)DQJDQHO%XMH
ýHãOMXJDU5LMHND
0DULMDQRYLü7LQR+
âüHUEH,YLFD-
(UOLü,YDQ5
0HDQGåLMD,JRU9
6LVDN
ýHãOMXJDU5LMHND
ýHãOMXJDU5LMHND
0DUMDQ6SOLW
ýHãOMXJDU5LMHND
âLNLü$OIUHGR-
3HULFD/XND+
9RMLüĈDQL'
)DQJDQHO%XMH
+XVLü(GL+
,VWUD3XOD
0DULMDQRYLü,YDQ$
0DUMDQ6SOLW
=DGDU
+59$76.,251,72/2â.,6$9(=
2WYRUHQRPHÿXQDURGQRSUYHQVWYRÝýHãOMXJDUÝ
'DWXPL]YMHãWDMD
2VYRMHQLERGRYLLPHGDOMHSRXGUXJDPD
8GUXJD
,]ODJDþL 3WLFH
=ODWR 6UHEUR %URQFD %RGRYL
+59$76.,251,72/2â.,6$9(=
2WYRUHQRPHÿXQDURGQRSUYHQVWYRÝýHãOMXJDUÝ
3RSLVVXGDFDLEURMHYDNDYH]D
.DYH]
6XGDF
3DULVH(]LR
=DGDU
&DGDPXUR6HUJLR
2VLMHN
%RQ/XLJL
0DUMDQ6SOLW
&LOHQãHN,]WRN
,VWUD3XOD
'LJUHJRULR7RPPDVR
8GUXåHQMHSWLþDUD%DQMD/XND
)DQJDQHO%XMH
7DJOLDULRO*LDQQL
)DQJDQHO5DE
&LOHQãHN,]WRN
+3KRE\SURJUDP
%RVFKLHUR3DROR
6LVDN
%RQ/XLJL
=YRQþDF6SOLW
%RVFKLHUR3DROR
=DJUHE
&LOHQãHN,]WRN
%RQ/XLJL
)RUQD]DULþ=ODWNR
3DULVH(]LR
)RUQD]DULþ=ODWNR
'LJUHJRULR7RPPDVR
3DULVH(]LR
%RQ/XLJL
7DJOLDULRO*LDQQL
)RUQD]DULþ=ODWNR
3DULVH(]LR
)RUQD]DULþ=ODWNR
7DJOLDULRO*LDQQL
)RUQD]DULþ=ODWNR
%RVFKLHUR3DROR
)RUQD]DULþ=ODWNR
%RQ/XLJL
%RVFKLHUR3DROR
'LJUHJRULR7RPPDVR
7DJOLDULRO*LDQQL
3DULVH(]LR
&LOHQãHN,]WRN
3DULVH(]LR
7DJOLDULRO*LDQQL
%RQ/XLJL
'LJUHJRULR7RPPDVR
&DGDPXUR6HUJLR
*MHUJHN.DUHO
'H$QQD%UXQR
3LQGR]]L7L]LDQR
*UHJRUXWWL3DROR
ýHãOMXJDU5LMHND
8.8312
8.83120('$/-$
'DWXPL]YMHãWDMD
+59$76.,251,72/2â.,6$9(=
2WYRUHQRPHÿXQDURGQRSUYHQVWYRÝýHãOMXJDUÝ
3RSLVVXGDFDLEURMHYDNDYH]D
.DYH]
6XGDF
3LQGR]]L7L]LDQR
*UHJRUXWWL3DROR
*MHUJHN.DUHO
'DWXPL]YMHãWDMD
+59$76.,251,72/2â.,6$9(=
2WYRUHQRPHÿXQDURGQRSUYHQVWYRÝýHãOMXJDUÝ
'DWXPL]YMHãWDMD
3RSLVL]ODJDþD
'58â792=$8=*2-,=$â7,7837,&$ý(â/-8*$55,-(.$+5
$QLþLü-RVLS-
3ROMDQH
,þLüL
%UQMD5HQDWR7
3RGKXP
'UDåLFH
%XFKEHUJHU5HPLJLR'
âRMVND
.RVWUHQD
%XMDþLü'UDJR*
6X]DQLþHYSXW
.RVWUHQD
ýDþLü0DULMDQ5
$0RGUXãLQD
5LMHND
(QGH%RULV)
5XåLü6HOR
+UHOMLQ
*DN6LQLãD$
3UDSXWQMDN$
3UDSXWQMDN
-HYWRY'DYRU'
6NYDåLüL
9LãNRYR
.HUW5RQDOG0
7USLPLURYD
5LMHND
.XNHF-RVLS9
%X]GRKDQM
ýDYOH
/LYHULü'DQLMHO)
-XUMDQLüL
.DVWDY
0DODWHVWLQLü0LORUDG1
/RYUDQVND
5LMHND
0HDQGåLMD,JRU9
0DULMDQD6WHSþLüD
5LMHND
0HGLFD)HUXFFLR'
=DWND
,þLüL
0LþHWLü'DUNR$
%UDüH+RUYDWLüD
5LMHND
1DþLQRYLü3LHWUR3
,äRUåD
5LMHND
3DOPLü$OHQ$
%UDMGLFH
/RYUDQ
3HWURYLü0DULQNR/
.XNXOMDQRYR
.XNXOMDQRYR
5XNDYLQD,YDQ-
âLPH/MXELüD
5LMHND
6DER=GHQNR/
OLSQMD
5LMHND
âLNLü$OIUHGR-
5XNDYDF
0DWXOML
6WUL]DN0LURVODY1
,YDQD3DYOD,,
.DãWHO1RYL
7LEOMDã'DUNR3
7XKWDQL
5LMHND
7UGLü=GHQNR.
'REUHü
/RYUDQ
9DOMDQäHOMNR1
*UDG*UREQLN$
ýDYOH
äXYLü,YLFD$
3XODF
5LMHND
'58â792=$=$â7,78,8=*2-37,&$3-(9,&$26,-(.+5
%RãNRYLü,YLFD-
$*0DWRãD
$QWXQRYDF
'RNOHWDO'UDåHQ%
,YDQD)LOLSRYLüD
9LãQMHYDF
+DODXãäHOMNR*
2VMHþNDF
7HQMD
0LKDOMHYLü'DUNR0
/DVWRYVND
2VLMHN
3RSRYLü6UHþNR7
%UDþND
2VLMHN
'58â792=$=$â7,78,8=*2-0$/,+ä,927,1-$=921ý$&63/,7+5
0DUDV9LQNR%
.QH]D0XWLPLUD
6SOLW
+59$76.,251,72/2â.,6$9(=
2WYRUHQRPHÿXQDURGQRSUYHQVWYRÝýHãOMXJDUÝ
'DWXPL]YMHãWDMD
+59$76.,251,72/2â.,6$9(=
2WYRUHQRPHÿXQDURGQRSUYHQVWYRÝýHãOMXJDUÝ
3RSLVL]ODJDþD
3RSLVL]ODJDþD
'58â792=$=$â7,78,8=*2-37,&$,8.5$61,+5,%,&$6,6$.+5
+HJLü6DIHW3
6ODYRQVND
6LVDN
.OREXþDU-RVLS*
6WMHSDQD5DGLüD
3HWULQMD
)$1*$1(/%8-(+5
%RåLü.ODXGLR%
'DWXPL]YMHãWDMD
3HULFD/XND+
0DWLMH9ODþLüD
=DGDU
9LãLü0LURVODY$
7RPLVODYD,YþLüDI
=DGDU
8'58*$=$=$â7,78,8=*2-37,&$,675$38/$+5
+XVLü(GL+
3ULOD].UãLQ
/DELQ
-HOHQDFD(UYLQR&
6FKLDYX]]LMHYSULOD]
3XOD
0DUDV(FLR*
'HEHOLYUK9LQNXUDQ
3XOD
7UJ0DULMHL/LQH
8PDJ
0RKRURYLü5HQDWR=
1LNROD7HVOD
3XOD
(UOLü,YDQ5
.ULåLQH$
8PDJ
0RãQMD-RVLS&
âLãDQVND
3XOD
-XULþLü0DQXHO6
0RQWH1HWR
6DYXGULMD
3HWUL5REHUWR&
9UVDUVNLSULOD]
3XOD
9RMLüĈDQL'
äUWDYDIDãL]PD
8PDJ
3LQ]DQ$OGR$
PDMD
9RGQMDQ
)$1*$1(/5$%+5
8'58*$=$=$â7,78,8=*2-ä,927,1-$+3+2%<352*5$0+5
'HEHOLü'XãNR,
-XãLüL
-XãLþL
'HEHOLü7RQL6
%DQMRO
5DE
.DãWHODQäDUNR1
%DQMRO
5DE
.ULVWDQLü-RVLS*
3DOLW
5DE
0DUDþLü0LOMHQNR=
.DPSRU
5DE
0LNDF-RVLS9
.DPSRU
5DE
âüHUEH,YLFD-
0XQGDQLMH
5DE
-RUJLü'UDãNR9
-DUXQ
=DJUHE
=$*5(%$ý.2'58â792=$=$â7,78,8=*2-37,&$,5,%,&$+5
-XUMHYLü$QÿHONR/
6UHGQMD*UPRãüLFD
=DJUHE
8'58ä(1-(37,ý$5$%$1-$/8.$
632576.2$0$7(56.2'58â7928=*$-,9$ý$37,&$0$5-$1+5
%DMDPLü'HMDQ'
$OLGåDQRYLü(OYLU
9UD]RYD
6SOLW
%HNDYDF0DWH0
,YHNRYLüHYD$
6SOLW
ûXEHOLü,YDQ$
3XWJODYLFH
.DãWHO6XüXUDF
.QHåHYLü,YDQ=
3XWERULNDâLQH
6SOLW
.UVWXORYLü%UDQNR'
+HUFHJRYDþND
6SOLW
0DULMDQRYLü,YDQ$
+HUFHJRYDþND
6SOLW
0DULMDQRYLü7LQR+
+HUFHJRYDþND
6SOLW
1RVLü9MHNR0
âLQH6ODQLFH
6SOLW
8'58*$=$8=*2-,=$â7,7837,&$=$'$5+5
$OLGåDQRYLü(QYHU=
IUD*UJH0DUWLüD
=DGDU
.QHåHYLü0DUNR9
1LNROH7HVOH
=DGDU
/LEUHQMDN.UHãLPLU%
2WRQD,YHNRYLüD
=DGDU
9DKLGD0DJODMOLF
%RVDQVND.UXSD
GeoX d.o.o.geodetskogeodetsko-projektantske usluge i konzalting
43. istarske divizije 75/a, 51211 Matulji
www.geox.hr
[email protected]
[email protected]
Tvrtka GeoX d.o.o. je tvrtka sa dugogodišnjim iskustvom
bavljenja geodetskim djelatnostima. U širokom djelokrugu
geodetske struke, stručni tim ljudi uspješno riješava sve
postavljene zadatke.
VITAKRAFT HOBBY PROGRAM d.o.o.
HRANA I OPREMA ZA KUĆNE LJUBIMCE
Adresa:
BEDEKOVA 58
10251 Hrvatski Leskovac
Telefon:
01 / 6594080
Fax:
01 / 6594090
•
•
•
•
•
•
•
izrada parcelacijskih elaborata
izrada elaborata usklađenja zemljišne knjige i katastra
upisi objekata u katastar i zemljišne knjige
upisi vodova u katastar vodova
usluge geodetskog vještačenja
izrada posebnih geodetskih podloga kao podrška projektiranju
odnosno arhitektonskoj struci
etažiranje objekata
Ured: Volosko, dr. A. Štangera 53
tel:+385 51 701 486
fax:+385 51 741 009
mob: +385913279051
e-mail: [email protected]
UZGAJIVAČ ČEŠLJUGARA MAJORA
(Carduelis Carduelis Major)
ALEN PALMIĆ
Lovran - Croatia
Mob: +385(0)91 7947 417
Normal
Agata
Izabela
Satine
Eumo
Lutino
UZGAJIVAČ KANARINACA BOJE
IVAN ŽUVIĆ
Pulac 33/1
51 000 Rijeka
Tel : +385(0)51 546 278
Croatia CHAMPION
BRANKO KRSTULOVIĆ
mob: +385 (0)98 361 808
Lipokrom crveni mozaik
Crni opal crveni mozaik
Crni crveni mozaik
Ahat opal crveni mozaik
Smeđi crveni mozaik
Pheo crveni mozaik
Ahat crveni mozaik
Satine crveni mozaik
Crni sivokrilni crveni mozaik
Topaz crveni mozaik
Ahat pastel crveni mozaik
Eumo crveni mozaik
Lipokrom žuti Int. /Neint.
Lutino žuti Int. /Neint.
Smeđi crveni mozaik
Ahat Pastel bijeli
Ahat Pastel žuti
Crni sivokrilci crveni mozaik
Pheo žuti Int. /Neint.
Pheo crveni mozaik
Izabela crveni Int. /Neint.
Satine crveni Int. /Neint.
Villa Sandi
www.sisalfibre.it
www.villasandi.hr
SISAL FIBRE - 40026 IMOLA - ITALY
Via Togliatti, 25/s - Tel./Fax 0039 0542 640131
e-mail: [email protected]
Manitoba s.r.l.
Via Delmoncello 9, San Giovanni in Croce, 26037 CREMONA
Tel 0375310418 Fax 037591348
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
6 980 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content