close

Enter

Log in using OpenID

CO2_rjesenja za hladjenje

embedDownload
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
Uštedite energiju i zaštitite okoliš
s našim CO2 rješenjima
Danfoss CO2 stručnost u Komercijalnom i Industrijskom hlađenju
do 20 %
uštede energije
odabirom odgovarajućeg CO2 sustava u usporedbi s tradicionalnim HFC sustavima.
2000
provjerenih sustava
uključujući više od 1000 transkritičnih sustava.
www.danfoss.com/co2
1.
u hlađenju s CO2
CO2 uvod
Zašto CO2
U posljednjih nekoliko godina, CO2 je
postao sve važnija radna tvar u brojnim
rashladnim primjenama. Najvažniji razlog
za taj razvoj su ekološki i sigurnosni
faktori, CO2 je jedan od svega nekoliko
ekološki održivih tvari za sustave
primjenjive u supermarketima. Međutim,
CO2 nije jednostavna zamjena za sve
postojeće rashladne tvari, i njegovu
prikladnost za svaku primjenu treba
ocijeniti prema TEWI faktoru (Total
Equivalent Warming Impact – Ukupni
utjecaj na globalno zagrijavanje) i cijenu
troškova održavanja.
Ekološki održiv izbor
Učinkoviti izbor
CO2 ne utječe na razaranje ozonskog
omotača kao i tradicionalne HFC
rashladne tvari međutim u odnosu na
njih ima do 4000 puta manji utjecaj na
globalno zagrijavanje.
Superiorne termodinamičke
karakteristike
Danfoss smatra CO2 kao najperspektivniju
rashladnu tvar budućih postrojenja
komercijalnog i industrijskog hlađenja.
Razvoj korištene tehnologije na tržištu
potvrđuje navedenu pretpostavku. Ovaj
trend je posebno izražen u područjima
gdje postoji veći fokus na smanjenje
emisije stakleničkih plinova. Danfoss nudi
razne proizvode za sve CO2 primjene,
uključujući podkritične, transkritične,
pumpno-recirkulirajuće i hibridne
sustave.
2
Rashladna tvar koja neće biti
zabranjena. Nema brige vezane za
trenutne zakonske regulative kao
za HFC koja uključuje postepeno
smanjenje i konačnu zabranu, skupe
procedure pohranjivanja plina, ili
porast cijene rashladnih tvari i poreza.
To je najjednostavniji način
smanjivanja ekvivalentne emisije CO2
Razni lanci maloprodaje hrane
izvještavaju o smanjenju više do 30%
ekvivalentne emisije CO2
Visoka volumetrička učinkovitost
rezultira manjim cjevovodima,
izolacijom i kompresorima
Visok koeficijent prijenosa topline
rezultira većim učinima s manjom
potrebnom površinom
Dokazane uštede – Krajnji korisnici, u
industrijskoj i komercijalnoj primjeni
izvještavaju o smanjenju troškova
eksploatacije primjenom CO2
Kaskadni sustavi s CO2 pružaju visoku
efikasnost u svim klimatskim uvjetima
Transkritični sustavi su efikasni,
jednostavni i cjenovno prihvatljivo
rješenje za umjerenije klime
Sustavi sa sekundarnom recirkulacijom
CO2 će uštedjeti do 90% energije za
pogon crpke u odnosu na sustave s
vodenim glikolnim mješavinama
Prednosti za korisnike
Ušteda energije
Ekspert u CO2 hlađenju
Danfoss pruža kompletna CO2
rješenja uključujući:
Ušteda energije i ekološki održiv
razvoj
Danfoss je iskusan i pouzdan partner
ADAP-KOOL® upravljački i nadzorni sustav,
regulacijski i ekspanzijski ventili, osjetnici
(temperature, tlaka i prisutnosti plina),
filter-sušači i linijske komponente.
Kao rashladna radna tvar CO2 ima odlična
termodinamička svojstva, u pogledu
dobre izmjene topline unutar isparivača.
s preko 1000 CO2 transkritičnih
sustava globalno instaliranih
Danfoss komponente omogućavaju
najniže ukupne investicijske i pogonske
troškove, istovremeno smanjujući
ekvivalentne, izravne i neizravne, emisije
CO2 u rashladnom sustavu supermarketa.
Uz iskustva stotina podkritičnih CO2
sustava i više od 1000 transkritičkih
sustava, Danfoss je pouzdan i provjeren
partner. Sve komponente za CO2 su
temeljito ispitane kako bi se osiguralo da
iste mogu izdržati utjecaj CO2 kao medija
te visoke tlakove. Danfoss može pružiti
podršku prilikom odabira komponenti
kao i uslugu praćenja rashladnih sustava.
Srednje temperaturni sustav s radnom
tvari CO2 i rashladnim učinom 500 kW
može uštedjeti do 2,2 MWh tijekom 15
godina rada ili ekvivalentno 15.000 tona
CO2
s preko 9 godina ispitivanja na terenu
s velikim iskustvom konstrukcija CO2
sustava od 2001 u svim područjima
(regulacija, ventili i kompresori)
Ušteda energije konfiguracija s CO2 kao
rashladnom radnom tvari u usporedbi s
tradicionalnim rješenjem s dva jednostupanjska
R404A sustava
%
Stockholm
Madrid
20
16%
16
12
11%
9%
8
9%
6%
4%
4
0%
0
-1%
-4
Amonijak/
Propan/
CO2 Kaskada CO2 Kaskada
MT: Recirk. CO2 MT: Recirk. CO2
LT: DX CO2
LT: DX CO2
R404A /
CO2
CO2 Kaskada Dvostupanjski
MT: DX R404A
MT: DX CO2
LT: DX CO2
LT: DX CO2
3
Primjena CO2 i utjecaj na okoliš
Komercijalno hlađenje
Industrijsko hlađenje
Maloprodaja hrane, trgovine
Procesna industrija
Transportno hlađenje
Toplinske crpke
Hlađenje elektroničke opreme i
server soba
Široko područje primjene
Zbog faktora kao što su učinkovitost,
sigurnost, toksičnost i utjecaj na
globalnu klimu, jasno je da nema
jedne rashladne tvari idealne za svaku
primjenu. Danfoss vjeruje da je CO2 kao
rashladna tvar korisna u širokom spektru
primjena iz različitih razloga. Područja
primjene u kojima CO2 može osigurati
veću tehnološku i financijsku prednost su
slijedeća; maloprodaja hrane, industrijsko
hlađenje, toplinske crpke, transportno
hlađenje i hlađenje elektroničke opreme.
Priloženi su glavni razlozi za svako
područje.
4
Maloprodaja hrane: Propuštanje
rashladnih sustava s radnom tvari visokog
GWP (Global Warming Potential – Utjecaj
stakleničkih plinova) čine odabir CO2
kao prirodan smjer prema ekološkom
zakonodavstvu. Netoksičan i nezapaljiv,
CO2 se svrstava optimalno u ovo područje
primjene.
Procesna industrija: CO2 je izuzetno
učinkovit kao sekundarni rashladni medij
u srednje temperaturnim primjenama.
Kao radna tvar je najučinkovitiji pri niskim
temperaturama. Ima odlična svojstva
prijenosa topline i visok volumetrički
učin, stoga se mnogi proizvodi mogu
zamrznuti na malim površinama.
Transportno hlađenje: Ova primjena je
izuzetno podložna propuštanju rashladne
tvari i korištenje tvari s visokim GWP ima
značajan ekološki utjecaj. Netoksičan
i nezapaljiv, CO2 se ovdje koristi za
smanjivanje ekvivalentne emisije CO2
unutar sektora.
Toplinske crpke: Ako je potrebna topla
voda, CO2 je odlično rješenje. Transkritični
CO2 ciklus oslobađa velike udjele topline
pri visokim temperaturama. To također čini
CO2 efikasnim rješenjem u primjenama
gdje je potreba za korištenjem grijanja i
hlađenja.
Hlađenje elektroničke opreme i
server soba: Nezapaljivost s visokim
koeficijentom izmjene topline na maloj
površini je osnova hlađenja elektroničkih
komponenti. CO2 se također može koristiti
u sustavima s korištenjem vanjske niže
temperature gdje je potrebna minimalna
snaga za cirkulaciju medija.
Danfoss se pridružuje korisnicima u
uspješnom korištenju CO2 sustava. Na
slijedećim stranicama su navedene tri
standardne primjene u maloprodaji hrane,
trgovinama te industriji.
30.000 km
možete prijeći vozeći
Volkswagen Golf 2.0 TDI kako bi emitirali količinu CO2 ekvivalentnu propuštanju 1kg R404A. Ekvivalentniutjecajemisije
stakleničkihplinova
Globalno, komercijalno hlađenje kao podsektor ukupnog hlađenja ima najveći utjecaj na ekvivalentnu emisiju stakleničkih plinova, predstavljajući više od 30% ukupnih emisija u hlađenju. Hlađenje s radnom tvari CO2 smanjuje emisiju u komercijalnim sustavima na gotovo nulu.
Maloprodaja hrane: Transkritični dvostupanjski sustav
Transkritični dvostupanjski sustav je
jedan od najperspektivnijih sustava
u umjerenim i hladnijim klimatskim
područjima. Razlog za ovu konstataciju
je ista ili manja potrošnja energije u
usporedbi s R404A sustavima, kao i
relativno jednostavna konstrukcija.
Standardni CO2 transkritični dvostupanjski
sustav je podijeljen na tri tlačna područja,
Visokotlačno područje, Srednjetlačno
područje i Niskotlačno područje.
AKS 11
EKC 326A
Upravljanje transkritičnim sustavima
se može podijeliti na četiri grupe:
upravljanje hladnjakom plina,
upravljanje separatorom, upravljanje
ubrizgavanjem u isparivače te upravljanje
kompresorskim agregatima.
AK-PC 740/780
AKS 2050
AKS 11 AKS 11
AKS 21
GD
AKS 2050
ICMTS
AKS
11
AKS 2050
CCM
AKS 2050
AK-SC 255/
AK-SM 350/
AK-SM 720/
AKA 245
AKS 2050
DCR
AK-CC 550A
AKS 11
AKVH
HP Visoki tlak
HP Tlak separatora
LP Usisni tlak MT
LP Usisni tlak LT
AK-PC 740/780
AKS 11
AKS 2050
AKS 32R
AK-CC 550A
AKVH
6
AKS 11
AKD 102
AKS
11
AKS 2050
Danfoss
R64-2047.10
GD
Maloprodaja hrane: Kaskadni sustav HC/HFC-CO2
Upravljanje kaskadnog sustava može se podijeliti na:
– Upravljanje ventilatorima kondenzatora
– Upravljanje kompresorskim agregatima
– Upravljanje kaskadnim izmjenjivačem topline
– Upravljanje protokom srednje temperaturnih
MT CO2 isparivača
– Upravljanje ubrizgavanjem nisko temperaturnih
LT CO2 isparivača
Danfoss
R64-2050.10
Korištenje CO2 u kaskadnim sustavima daje niz prednosti:
– Učinkovitost sustava je visoka, čak i u toplim klimatskim uvjetima
– Potrebna mala količina radne tvari u gornjem krugu kaskade
– Relativno niska temperaturna razlika na kaskadnom izmjenjivaču topline
– U gornjem krugu kaskade se mogu koristiti razne
radne tvari HC / HFC ili NH3.
AKD 102
AK-PC 740/780
HP parna radna tvar
HP tekuća radna tvar
LP parna radna tvar
LP tekuća radna tvar
AKS 32R
AKS 11
EKC 313
AKS 32R
AKD 102
DCR
AKS 11 AKS 32R
GD/DGS
AKS 11
ETS
AK-SC 255/
AK-SM 350/
AK-SM 720/
AKA 245
EVR
AKS 2050
AKS 11
AK-PC 740/780
AK-CC 450
AKS 2050
AKS 11
AKS 11
Crpka
AKVH
SGN
AKD 102
AK-CC 550 A
AKS 32 R
DCR
AKS 11
GD/DGS
AKS 32R
AKVH
AKS 11
7
Industrijsko hlađenje: CO2 kao sekundarni rashladni medij
Istraživanja su pokazala da je instalacija
rashladnog sustava s radnom tvari
CO2 nije skuplja od sustava koji koristi
sekundarni medij vodu pomiješanu
rasolinom / glikolom istovremeno
pružajući uštedu do 20% električne
energije.
Iskusnoj instalaterskoj tvrtki može biti
jeftinije ugraditi 500kW rashladni sustav
s CO2 nego sustav sa sekundarnim
mješavinama na bazi vode. Brojni primjeri
pokazuju uštede na instalaciji do 12%
korištenjem CO2 sustava.
Sustavi s radnom tvari CO2 su u osnovi
jednostavni. Osnovna razlika u usporedbi
sa sustavima baziranim na vodenim
mješavinama je dimenzija cjevovoda i
komponenti na CO2 sustavima koji su
značajno manji za iste rashladne učine.
Posjetite web stranicu
www.danfoss.com/COtoo
i izračunajte Vaše uštede.
_ _ _ _ _ Amonijak (NH3)
Ugljični dioksid (CO2)
Visoka temperatura tekućina
Vrući plin (amonijak)
Usisni cjevovod
Niska temperature tekućina
Kaskadni
izmjenjivač
Zaporni ventil
SVA
Ventilska grupa
ICF 25-6-5
Ventilska grupa
ICF 20-6-3
Zaporni ventil
SVA
Filter
FIA
Ventilska grupa
ICF 20-6-3
Zaporni igličasti ventil
SNV-ST
Zaporno nepovratni
ventil SCA
ADAP-KOOL
Pretvarač - AKD 102
8
Ventilska grupa
ICF 20-6-3
Koliko možete uštedjeti?
Program za proračun CO2 sekundarnog hlađenja
www.danfoss.com/COtoo
CO2 kalkulator na stranici www.danfoss.com/COtoo Vam pomaže u procijeni koliko možete uštedjeti odabirom CO2 kao sekundarne
rashladne radne tvari u Vašoj instalaciji umjesto tradicionalnog sustava s vodenim mješavinama.
Ovaj alat Vam pruža jako dobar pokazatelj uštede energije te koliko možete smanjiti ekvivalentnu emisiju CO2 cijelog sustava.
Trebate unijeti tri parametra:
temperatura zraka, rashladni učin i trošak električne energije.
Pogledajte pokazatelj Vaše uštede energije u % ili u EUR
(ukupno ili godišnje).
Pogledajte pokazatelj Vaše CO2 uštede u tonama ili uštedu CO2
pretvorene u prijeđene kilometre ili broj porušenih stabala.
Pogledajte sažetak naznačene štednje i kontaktirajte Danfoss
kako bi dobiti detaljniju verziju ovog alata.
Možemo Vam pružiti detaljniju verziju kalkulatora CO2, koji
možete detaljnije prilagoditi prema Vašim točnim uvjetima.
Kontaktirajte nas na [email protected]
9
100 %
prirodno
Danfoss tehnologija pomaže postizanju izvrsnih rezultata regulacije temperature i energetske učinkovitosti u kaskadnom dvotemperaturnom rashladnom sustavu amonijak/CO2. Industrijsko hlađenje – Dvotemperaturni kasadni sustav amonijak/CO2
Tvrtka Flanagan Foodservice, vodeća
tvrtka za pružanje usluga distribucije
hrane, se nalazi u Kitchener, Ontario Kanada. Kako bi održali korak s rastućom
potražnjom, odlučili su se na izgradnju
novog objekta površine 6.000 m2 što
je značilo udvostručenje trenutnih
kapaciteta. Ovo je bilo prvo postrojenje
u Kanadi s odabranom najsuvremenijom
tehnologijom u industrijskom hlađenju s
radnom tvari CO2.
Dvotemperaturni kaskadni sustav
amonijak / CO2 osigurava 360 kW za
hlađenje 4.200 m2 hlađenog prostora
na temperaturu -15°C te 120 kW za
smrzavanje sladoleda na -28°C ukupne
10
površine 450 m2, tvrtka Mayekawa
Canada je isporučila zamrzivač.
Udruženim pristupom više odjeljenja
unutar Danfossa isporučeni su ventilski
sklopovi ICF za dopunu CO2 isparivača,
frekvencijski pretvarači za regulaciju NH3
vijčanih kompresora i CO2 crpki. Odabir
ICM motornih ventila u ICF ventilskom
sklopu je odigrao ključnu ulogu u
održavanju stabilnog protoka tekućine.
Danfoss frekvencijski pretvarači
omogućuju optimalno uravnoteženje
NH3/CO2 sustava, zadovoljavajući vrlo
dinamične uvjete koji su posljedica
termodinamičkih karakteristika CO2.
Tvrtka Flanagan opisuje projekt kao
“uzbudljiv”, a inovativne tehnologije
će pomoći upravljanju postrojenja na
najefikasniji način. Sustav koristi samo
prirodne radne tvari koje nemaju ili
imaju zanemariv utjecaj na globalno
zagrijavanja (NH3 … GWP=0; CO2 …
GWP=1). Pored ove činjenice, ovaj
sustav je učinkovitiji u usporedbi s
odgovarajućim sustavom koji koristi
tradicionalne medije kao vodene
mješavine propilen glikola.
11
CO2
Održava hranu ohlađenom
Novi distributivni centar lanca maloprodaje Netto koristi radnu tvar CO2, te kao posljedicu smanjuje efekt globalnog zagrijavanja. Danfoss je isporučio komponente za rashladni sustav, jedan od najvećih CO2 sustava na svijetu.
Maloprodaja hrane – izniman rast primjena CO2 u supermarketima
Može zvučati apsurdno, ali ako
supermarketima širom svijeta većina
lanaca počne koristiti CO2 kao rashladno
sredstvo kako bi hrana bila ohlađena,
to će utjecati na smanjenje globalnog
zagrijavanja. Jer, iako je CO2 jedan od
plinova koji zagrijava zemlju, učinak
stakleničkih plinova koji se trenutno
koriste u supermarketima je 1.400 do
4.000 puta veći od utjecaja CO2.
“S već dugogodišnjim iskustvom Danfoss
je bio spreman osigurati napredne
tehnološke proizvode za upotrebu u
velikim CO2 sustavima. Ako se to nije
dogodilo u Vašoj regiji, broj kupaca koji
će željeti novu tehnologiju će se ubrzo
pojaviti, jer CO2 sustavi su budućnost
hlađenja maloprodaje hrane”, rekao je
voditelj prodaje u Danfoss Danska Food
Chain, Kristian Breitenbauch.
Upravo ova činjenica je razlog zašto
novi 21.500 m2 skladišni prostor za
svježe meso, u vlasništvu trgovačkog
lanca Netto, koristi isključivo radnu
tvar CO2. Danfoss je osigurao dobavu
elektroničkih ventila, pretvarača tlaka i
ADAP-KOOL® regulaciju te sustav nadzora
koji osigurava optimalan rad hladnjače i
minimalnu upotrebu električne energije.
Tijekom godine, čak i najsuvremeniji
rashladni sustavi imaju propuštanje
radne tvari u prosjeku od 5% do 10%
dok starije izvedeni sustavi propuštaju
i do 20%. To znači da, u pravilu,
supermarketi mogu prepoloviti njihov
štetan učinak globalnog zagrijavanja
emisijom stakleničkih plinova zamjenom
postojećih rashladnih tvari s CO2.
“Za maloprodajne lance, kojima su
nametnuta stroža pravila zaštite okoliša,
promjena na CO2 tehnologiju će biti
najbrži i najbolji način da dođete do cilja,
kaže Kristian Breitenbauch.
12
Danfoss je radio na projektu s tvrtkom
Vojens Køleteknik, koja je isporučila
kompletan rashladni sustav. Danfoss
komponente savršeno su konstruirane
za CO2 rashladne sustave koji rade
na tlakovima koji prelaze one iz
tradicionalnih rashladnih sustava.
Novi distributivni centar Danskog
maloprodajnog lanaca supermarketa
Netto ne troši više električne energije
nego sustavi koji koriste štetne rashladne
tvari koje utječu na globalno zagrijavanje.
Prije četiri godine, bilo je manje od
deset supermarket rashladnih sustava u
Europi s korištenjem CO2 kao rashladnog
sredstva. Danas postoji više od 500. Iznosi
su i dalje niski u drugim dijelovima svijeta,
ali Danfoss očekuje da je to dramatično
povećati tijekom sljedećih nekoliko
godina.
15-20 %
uštede energije
CO2 sustav s direktnom ekspanzijom za potrebe klimatizacijskog uređaja.
Komercijalno hlađenje – Klimatizacija nacionalnog stadiona
Ovo postrojenje održava Parken,
nacionalni stadion u Kopenhagenu,
Danska, energetski učinkovitim. To je bio
jedan od prvih postrojenja projektiran
kako bi izdržao vrlo visoke tlakove koji
se javljaju prilikom procesa mirovanja ili
ispada električne energije bez otvaranja
sigurnosnog ventila i ispuštanja CO2 u
okolinu. Instalirane Danfoss komponente
omogućavaju siguran rad, tijekom cijele
godine.
Kako bi zadovoljili lokalnu regulativu
vezanu uz upotrebu rashladnih radnih
tvari, inženjeri su se okrenuli prema
korištenju prirodnih tvari za hlađenje
nacionalnog stadiona. Sustav je morao
biti jeftin, kompaktan i tih. Izborom
CO2, svi ovi parametri mogu biti
ispunjeni ujedno osiguravajući sustav s
minimalnim utjecajem na okoliš.
Netoksični, i nezapaljivi, CO2 je spojen
direktno iz hladnjaka plina prema jedinici
za obradu i hlađenje zraka. Proračuni
su pokazali da je odabirom CO2 sustava
s direktnom ekspanzijom, godišnje
ostvarena ušteda energije između 15%
i 20%.
13
Danfoss CO2 proizvodni program
Grupa proizvoda
Oznaka
Proizvoda
Opis Proizvoda
Transkritični ekspanzijski Ventili
ICMTS
Motorni transkritični regulacijski ventil
Regulator tlaka i parno-prestrujni Ventil
ICS sa CVP-HP/XP
Mehanički regulatori tlaka
CCM
Motorni prestrujni ventil za visoke tlakove u mirovanju
AKVH
Pulsno modulirajući ekspanzijski ventili za visoke tlakove
u mirovanju
AKV
Pulsno modulirajući ekspanzijski ventili
AKVA
Industrijski pulsno modulirajući ekspanzijski ventili
ICM
Industrijski motorni ekspanzijski ventili
CCM
Motorni ekspanzijski ventili za visoke tlakove u mirovanju
Ventilska grupa
ICF
Industrijske ventilske grupe
Elektromagnetski ventili
EVR 2-8
Mali elektromagnetski ventili
EVRH 10-40
Srednji i veći elektromagnetski ventili
EVRS
Industrijski elektromagnetski ventili
EVRST
Industrijski elektromagnetski ventili,
mogućnost otvaranja pri dif. tlaku 0 bar
ICS + EVM
Industrijski elektromagnetski ventili za velike učine
Elektronički ekspanzijski ventili
Linijske komponente
SVA
Zaporni ventili
SCA
Industrijski nepovratni ventili
GBC za CO₂
Kuglasti ventili
NRV
Nepovratni ventili
SG+
Kontrolna stakla
DCRH
Filter sušači s izmjenjivom jezgrom
DML
Filter sušači
DMT
Filter sušači ulja i CO2 u transkritičnim sustavima
FIA
Filteri
Regulacijski ventili
REG/ REG (SS)
Regulacijski ventili za pumpno recirkulirajuće sustave
Regulacija razine rekućine
AKS 4100
Pretvarači razine tekućine u spremnicima
EKC 347
PI upravljač
Sigurnosni ventili
Presostati
Tlačni pretvarači
Temperaturni osjetnici
SFA 15
Sigurnosni ventili
DSV
Industrijski dvostruki ventil za potrebe servisiranja
RT
Diferencijalni presostat
MBS 5000
Transkritični presostati
KP 6
Presostati
AKS 2050
Proporcionalan transkritični pretvarač tlaka
AKS 32
Pretvarač tlaka (signal 0-5V)
AKS 32R
Proporcionalan pretvarač tlaka
AKS 33
Pretvarač tlaka (signal 4-20mA)
AKS 11
Osjetnik na usisnom cjevovodu
AKS 21A
Osjetnik na tlačnom cjevovodu
Osjetnici plina
GD
Osjetnici plina
El. upravljač visokog tlaka
EKC326A
Upravljač za regulaciju transkritičnog rada i prestrujavanje plina
El. upravljač isparivača
AK CC 450
Upravljač isparivača s CO₂ u sustavima s pumpnom recirkulacijom
AK CC 550
Upravljač isparivača s direktnom ekspanzijom; 1 ventil
AK CC 750
Upravljač isparivača s direktnom ekspanzijom; 1-4 ventila
EKC 313
Upravljač kaskadnog izmjenjivača topline
EKC 316A
Upravljač za motorni ekspanzijski ventil
El. upravljač kaskadnog izmjenjivača
El. upravljač agregata
AK PC 740
Upravljač kompresorskog agregata (do 4 kompresora)
AK PC 780
Upravljač kompresorskog agregata (do 4 kompresora)
Mrežni komunikacijski uređaj
AK SC 255
CO₂ nadzorni mrežni uređaj
Nadzorni programski paketi
MIMIC
Programski paket za Grafičko prikazivanje postrojenja
AKM
Programski paket za tehničko osoblje
AKD 102
Regulacija kompresora, crpki i motora ventilatora
Frekvencijski pretvarači
Za više informacija o Danfoss CO2 proizvodima posjetite www.danfoss.com/co2
14
PRIMJENA
Maksimalni radni tlak (bar)
Komercijalno hlađenje uključujući i Maloprodaju hrane
Industrijsko hlađenje
140


52


90


90

46

42

52 (65)*


90


52

46

46



50

50

52 (65)*

46/(52)*

46/(52)*

46

46

46

46

46

140

52


46/(52)*


100




40


40


47


160


46


250


55


55


55





















*Dostupno u verziji s višim maksimalnim radnim tlakom
15
Danfoss.
Vaš stručnjak
za CO2
0
Za više informacija
molimo Vas posjetite
stranicu
danfoss.com/co2
Danfossd.o.o.
Magazinska 9a
HR-10000 ZAGREB
Tel. (01) 606 40 70 • Faks (01) 606 40 80
e-mail: [email protected]
www.danfoss.hr
Danfossd.o.o.
Đorđa Stanojevića 14;
11 070 Novi Beograd, Phone: +381 11 209 85 50 • Fax: +381 11 209 85 51
e-mail: [email protected]
www.danfoss.rs
Danfoss ne preuzima odgovornost za eventualne greške u katalogu, prospektima i ostalim tiskanim materijalima. Danfoss pridržava pravo izmjena na svojim proizvodima bez prethodnog upozorenja. Ovo pravo odnosi se i na
već naručene proizvode pod uvjetom da te izmjene ne mijenjaju već ugovorene specifikacije. Svi zaštitni znaci u ovom materijalu vlasništvo su (istim redoslijedom) odgovarajućih poduzeća Danfoss. Danfoss oznake su zaštitni
žigovi poduzeća Danfoss A/S. Sva prava pridržana.
DKRA.PB.300.B3.37- 520B4353
November 2010
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
1 734 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content