close

Enter

Log in using OpenID

CENOVNIK april 2010

embedDownload
CENOVNIK
april 2010
www.grejanje.danfoss.com
TEHNIKA GREJANJA
Cene proizvoda su izražene u EUR (uračunati troškovi carine i transporta, bez PDV-a).
Plaćanje se vrši u RSD prema zvaničnom kursu NBS.
Danfoss d.o.o. zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave.
Za odgovore na vaša pitanja u vezi Danfoss grejne tehnike na raspolaganju je:
Danfoss d.o.o.
Đorđa Stanojevića 14, 11070 Novi Beograd, Srbija
Telefon: 011 209 8550
Fax: 011 209 8551
Tehnička podrška: 011 209 8559
Logistika: 011 209 8558
Web: www.grejanje.danfoss.com
Za pravilnu primenu, puštanje u rad, upotrebu i servisiranje Danfoss regulacione opreme na usluzi vam stoje naši
ovlašćeni SERVISNI PARTNERI:
NS Koncept - za regulacionu opremu
Gogoljeva 27, Novi Sad
Telefon: 021 4790 357
Telefax: 021 542 113
Sagax - za regulacionu opremu
Radoja Domanovića 16
Telefon: 011 380 8327
Telefax: 011 380 8337
Rarex - za regulacionu opremu
Branka Pešića 11, Zemun, Beograd
Telefon: 011 316 50 61
Telefax: 011 316 50 59
Traco - za razmenjivače toplote
Ljube Davidovića 55/6, Beograd
Telefon: 011 3047 732
Telefax: 011 2832 898
Tebel - za kalorimetre
Vele Nigrinove1, Beograd
Telefon/fax: 011 283 5275
Mob: 064 148 0 533
Za servis i ponovno baždarenje merila utroška energije toplote, obratite se ovlašćenoj laboratoriji:
JKP Beogradske elektrane
Filipa Višnjića 31, Zemun
Telefon: 011 3714 852
Telefax: 011 3714 924
Navedeni servisni centri vam pomažu kod:
Puštanja regulacionih sistema u pogon
Odziva na poziv zbog reklamacije nefunkcionalnosti u roku od 24 sata od dostave prijave reklamacije našem
servisnom centru i istovremeni početak postupka njegovog rešavanja. Reklamacija se najčešće rešava na
samom objektu, ukoliko je puštanje u pogon izvršeno po preporukama proizvođača.
Redovnog servisiranja naših proizvoda na terenu i u servisima
Stručno podešavanje zahtevanih parametara u svemu prema projektu.
Servisna procedura:
Uslove Garancije možete naći na pretposlednjoj stranici ovog cenovnika.
U slucaju reklamacije, kupac se obraća serviserima koji imaju Ugovor o servisiranju sa firmom Danfoss. Spisak servisera se
nalazi na internet stranici:
http://grejanje.danfoss.com/Content/96ba9611-ac84-4652-9b06-5218d05c3452_MNU17463613_SIT172.html
Kupac serviseru šalje popunjen Zahtev za servisni izlazak i tehničku ekspertizu čiji sastavni deo je i Cenovnik servisnih
usluga na osnovu koga će Danfoss servisni partner ispostaviti, a podnosilac zahteva je saglasan da će platiti račun ukoliko
proizvod nije u garantnom roku ili je kvar Danfoss opreme posledica neadekvatne ugradnje, rukovanja, održavanja i
eksploatacionih uslova.
Oba dokumenta se nalaze na internet stranici:
http://grejanje.danfoss.com/Content/AF99B4D8-08A9-4C5C-B40A-7543B6912D62_MNU17463613_SIT172.html
Na osnovu popunjenog i poslatog Zahteva za servisni izlazak i tehnicku ekspertizu, serviser stupa u kontakt sa kupcem i
dogovara se o servisnoj aktivnosti.
Nakon servisne aktivnosti, serviser popunjava Reklamacioni zapisnik koji potpisuju i serviser i potpisnik Zahteva.
Na osnovu Reklamacionog zapisnika se vrši izdavanje servisnog računa koji plaća:
- Danfoss, ukoliko je reklamirani proizvod u garantnom roku i neispravan
- Potpisnik Zahteva za servisni izlazak i tehnicku ekspertizu, ukoliko proizvod nije u garantnom roku ili je kvar Danfoss
opreme posledica neadekvatne ugradnje, rukovanja, održavanja i eksploatacionih uslova.
Cenovnik DANFOSS Tehnike Grejanja za 2010. godinu
Poštovani poslovni Partneru,
Pred Vama je novi Danfoss Cenovnik Tehnike Grejanja važeći od 01.04.2010.
Obraćamo Vam pažnju na Nove proizvode koji se nalaze u ovom Cenovniku:
- AHQM - Kombinovani automatski ograničavač protoka i regulacioni ventil za daljinsko
grejanje. Min. dif. pritisak 0,12 bar (0,14 bar za DN25 i DN32) i maks. dif. pritisak na ventilu 4
bar, temperatura vode od 2 do 120°C, PN16, materijal kućišta mesing.
- MSV-B - ručni balansni ventil nove generacije koji objedinjuje dve funkcije:
PREDREGULACIJU I POTPUNO ZATVARANJE (LOPTASTA SLAVINA)
- Novi pritisno rasterećeni prolazni i trokraki ventili VRG i VRB za upotrebu u sistemima
grejanja i klimatizacije, sa unapredjenim AMV(E) 435 pogonima (primenljivim na sve
dimenzije ventila do DN80, promenljiva brzina kretanja vretena, jednostavnom montazom i
elektropovezivanjem)
-Nove regulacione slavine HRB3(4), navojne, za temperaturu vode 2-110°C.
Ovaj Cenovnik sadrži cene i informacije za osnovne Danfoss proizvode Tehnike grejanja.
Više o ovim i ostalim proizvodima:
-Pločasti razmenjivači toplote
-Prolazni ventili za daljinsko grejanje (VS2, VM2, VB2, VGS)
-Prolazni i trokraki ventili za FanCoil uredjaje
-Regulatori temperature bez pomoćne energije
-Elektromagnetni ventili i transmiteri pritiska
-Komponente za uljne gorionike
-Leptirice, hvataci, loptaste slavine
možete pronaći u proširenoj elektronskoj verziji Cenovnika za April 2010. godine na internet
stranici naše prezentacije www.grejanje.danfoss.com.
Takodje, pozivam Vas da nam se javite i zakažete obuku kojom bi ste proširili znanja o
Danfoss proizvodima i njihovoj primeni u sistemima regulacije unutrašnjih instalacija grejanja i
klimatizacije kao i sistemima regulacije daljinskog grejanja. Seminare održavamo u Danfoss
kancelariji u Beogradu, a moguća je i sertifikacija učesnika nakon svakog seminara.
Prijateljski Vas pozdravljamo i želimo uspešnu saradnju i uspešnu poslovnu godinu!
U Beogradu, 01.04.2010.
Danfoss d.o.o.
Aleksandar Batinić, dipl.maš.inž.
Rukovodilac prodaje
Tehnika grejanja
CENOVNIK APRIL 2010
Strana
Radijatorske termostatske glave, radijatorski ventili i dizajn ventili
1-9
Podno grejanje, regulacija ventilator konvektora, sobni termostati
10-21
Automatski i ručni regulacioni ventili
Prestrujni ventili
22-34
Regulatori pritiska i protoka bez pomoćne energije
35-60
Elektronski regulatori ECL
61-63
HVAC prolazni i trokraki ventili i elektromotorni pogoni
64-70
Ultrazvučna merila energije toplote
71-72
Toplotne podstanice i razmenjivači toplote
73-76
Pregled proizvoda po kodnom broju
77-81
Danfoss ne preuzima odgovornost za eventualne greške u katalogu, prospektima i ostalim štampanim materijalima. Danfoss zadržava pravo izmene cena i karakteristika proizvoda bez
prethodnog upozorenja. Ovo pravo odnosi se i na već naručene proizvode pod uslovom da te izmene ne menjaju već ugovorene specifikacije. Svi zaštitni znaci u ovom materijalu su
vlasništvo (istim redosledom) odgovarajućih preduzeća Danfoss. Danfoss oznake su zaštitni žigovi preduzeća Danfoss A/S. Sva prava zadržana.
Abecedni sadržaj proizvoda
Proizvod
Strana
Proizvod
Strana
Proizvod
Strana
ABNM
3
AVQT
60
SAVD
45
AB-QM
29
AVT
60
Set EFST
15
AFA
42
ECL 110
62
SH-E01
19
AFD
44
ECL 200, 300, 301
62
Sonometer 1000
71
AFP
40
EFET/EFIT
17
TP 5001
18
AFPA
38
EFSM 100
16
TP 7000
18
AFPB
53
EFSM 150
16
TS2
18
AFPQ, AFPQ 4
51
FHF
12
TVM-H
11
AFQ
49
FHM
12
TWA-A
3
AHQM
58
FHV-A
11
TWA-A, TWA-D
AMB 162, 182
70
FHV-R
11
TWA-K
12
3
AME
56
FJVR
11
TWA-Z
30
58
FTC
10
TWA-Z, ABNM-Z
30
67
HC 6000
20
USV set
27
69
HRB3/HFE3
70
USV-I
27
AME 15QM
30
HRB4/HFE4
70
USV-M
27
AMI 140
30
LENOTM MSV-B
24
VF2
66
AMV(E) 110NL
30
LENOTM MSV-BD
24
VF3
68
AME 15QM
30
MSV-F2
25
VFG 2
46
AME 55Q
30
MTCV
33
VFG 21
46
AMV
56
PFM 4000
25
VFGS 2
47
58
RA 2000
1
VFQ 2
54
2
VFQ 21
54
69
RA 2920
1
VHS
5
AMV(E) 10, 11
56
RA 5060
2
VHX-DUO
9
AMV(E) 13, 13SU
56
RA15/6
5
VHX-MONO
AMV(E) 20/30
56
RA-C
4
VRB2
67
9
66
AMV(E) 23/33
56
RAE-K, RAE-H
2
VRB3
68
AMV(E) 410, 413
57
RA-G
4
VRG2
66
AMV(E) 435
67
RA-K/-KE/-FNE
5
VRG3
68
69
RA-N
4
ECA, ECL postolje
63
67
RA-N UGRADNI
5
FH
14
69
RA-PLUS/-K/-W
2
FHF- F
12
AMV(E) 610, 613, 633
57
RAS-C2
1
FHF-dodaci
12
AMZ 112
21
RAV
3
FH-WT, -WP,-WS
14
AMZ 113
21
RAVL
3
kartice C
62
ASV-I
26
RAX Design set
8
kartice L
62
ASV-M
26
RET B
18
kartice P
62
AMV(E) 55,56
ASV-P
26
RET B RF, TP 5001 RF TP 70
19
Pt 1000 senzori
63
ASV-PV
26
RET/RMT
18
PV
27
AVA
41
RET230 CO
20
AVD
43
RET230 HC
20
AVDO
25
RLV
6
AVDS
43
RLV
6
AVP
39
RLV-K
6
AVPA
37
RLV-KD
6
AVPB
52
RLV-KS
6
AVPQ
50
RTX Design set
AVQ
48
RX
19
AVQM
55
SAVA
45
8
DANFOSS RA TERMOSTATSKE GLAVE PUNJENE GASOM
RA 2940 termostatska glava za sve standardne primene
RA 5060 termostatska glava sa izmeštenim senzorom temperature i ručicom za podešavanje
RA 2992 termostatska glava sa izmeštenim senzorom temperature
RA 2920 ojačana termostatska glava – za
ugradnju u javne objekte
RA PLUS programabilna termostatska glava
Danfoss d.o.o.
Radijatorski termostati (termostatske glave)
Kodni broj
Tip
Područje Kapilara Pakov.
[m]
[°C]
kom
Opis
Cena bez
poreza EUR
Radijatorski termostat tip RA 2000
Slika
RA 2000
punjeni gasom, sa zaštitom od smrzavanja i mogućnošću ograničavanja i fiksiranja postavljene vrednosti temperature
za ventile serije RA (RA-N, RA-G, RA-K, RA-KE, RA 15/6, VHS, FHV-A), kao i za ventilske radijatore: Lipovica, Vogel & Noot….
013G2940
RA 2940
Ugrađeni senzor, zaštita od smrzavanja, mogućnost
potpunog zatvaranja do pozitivne nule
0...26
-
60
15,68
013G2992
RA 2992
Daljinski senzor - kapilara, montaža bez alata, zaštita od
smrzavanja
5...26
0-2 m
45
21,00
20
20
3,23
0,18
Pribor za radijatorski termostat s klik-spojnicom
013G1231
013G5245
Odvijač za demontažu osigurača protiv krađe (cena za 1 komad)
Osigurač protiv krađe za RA 2990/92 (cena za 1 kom)
Podešavanje temperature na radijatorskom termostatu RA
Montaža i demontaža osigurača protiv krađe
Montaža osigurača
Demontaža osigurača
Nakon montaže
termostatskog senzora
utisnite osigurač protiv
krađe.
Postupak u tri koraka:
1. Odvijač uvijte u otvor osigurača protiv krađe
2. Povucite ka spolja
3. Odvijte alat iz osigurača
Radijatorski termostat tip RAS-C2
RAS-C2
punjen tečnošću, sa zaštitom od smrzavanja i f-jom zatvaranja do pozitivne nule
za ventile serije RA (RA-N, RA-G, RA-K, RA-KE, RA 15/6, VHS, FHV-A), kao i za ventilske radijatore: Lipovica, Vogel & Noot….
013G6040
RAS-C2
Ugrađeni senzor, zaštita od smrzavanja, mogućnost
potpunog zatvaranja do pozitivne nule
8...28
-
60
10,18
Podešavanje temperature na radijatorskom termostatu RAS-C2
Ugaoni adapteri za radijatorski termostat
013G1350
za radijatorski termostat sa klik-spojnicom
-
-
30
6,61
013G1360
za radijatorski termostat s navojem M30x1,5
-
-
30
6,49
Radijatorski termostat za javne prostore (dodatno ojačan) tip RA 2920
RA 2920
punjeni gasom, sa zaštitom od smrzavanja i mogućnošću ograničavanja i fiksiranja postavljene vrednosti temperature
013G2920
RA 2920
Ugrađeni senzor, montaža imbus ključem
5...26
013G2922
RA 2922
Daljinski senzor - kapilara,
montaža imbus ključem 2 mm
5...26
0-2,0
48
21,55
45
29,10
1
50
20
30
5,85
0,04
1,05
7,87
Pribor za ojačani radijatorski termostat, priključak s imbus ključem
013G1236
013G1232
013G1672
013G1237
April 2010
Imbus ključ 2 mm za montažu RA 2920/22 i navojni odvijač za blokadu RA 2920/22
Osigurač protiv krađe za RA 2920, RA 2922 (pakovanje 50 komada, cena po 1 kom)
Poklopac skale za model RA 2920, RA 2922 (pakovanje 20 komada, cena po 1 kom)
Graničnici hoda za glave RA 2920/22 (pakovanje i cena za 30 kom)
1
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Radijatorski termostat RA 2000, RAE
Kodni broj
Tip
Područje Kapilara Pakov.
[°C]
[m]
kom
Opis
Cena bez
poreza EUR
Radijatorski termostat (za ventile drugih proizvođača) tip RAE-K RAE-H
Slika
RAE-K, RAE-H
mogućnost ograničavanja i fiksiranja postavljene vrednosti temperature, navojna spojnica (M30x1,5)
-za ventile proizvođača Heimeier, Oventrop i MNG, kao i ventilske radijatore proizvođača Stelrad, Kermi, Purmo, Dia Norm, Diatherm, Radson,
Biasi, Ferroli, Korado, ….
013G5034
RAE-K 5034
Ugrađeni senzor, zaštita od smrzavanja
5…28
-
60
11,84
013G5134
RAE-K 5134
Ugrađeni senzor, zaštita od smrzavanja, mogućnost
potpunog zatvaranja do pozitivne nule
0…28
-
-
11,85
013G5036
RAE-K 5036
Daljinski senzor - kapilara, zaštita od smrzavanja
5…28
0-2,0
30
21,04
-s mogućnošću ograničavanja i fiksiranja postavne vrednosti temperature, navojna spojnica (M28x1)
-za ventile proizvođača Herz, kao i za ventilske radijatore s ugrađenim ventilima Herz s fiksnom Kv-vrednošću.
013G5035
RAE-H 5035
Ugrađeni senzor
5…28
-
60
11,85
Pribor za radijatorski termostat drugih proizvođača
U standardnoj boji RAL 9016, moguća isporuka u svetlo sivoj RAL 7035, tamno sivoj RAL 7016 i crnoj RAL 9005 boji.
013G5389
Osigurač protiv krađe za senzore s navojnim priključkom M30x1,5, RAL 9016, pakovanje po 10
komada, cena je za 1 komad
10
0,54
Podešavanje temperature na radijatorskom termostatu RAE-K
Programabilni radijatorski termostat tip RA-PLUS
RA-PLUS/-K/-W
punjeni gasom, sa zaštitom od smrzavanja i mogućnošću ograničavanja i fiksiranja postavljene vrednosti temperature,
mogućnost noćnog sniženja temperature prostora za 3-4°C
Ugrađeni senzor, s odvojivom programabilnom
5...26
10
53,32
elektronikom, za priključak na Danfoss ventil
Ugrađeni senzor, s odvojivom programabilnom
013G2730 RA-PLUS/K
5...26
10
51,77
elektronikom, za priključak M30x1,5
S odvojivim programabilnim prijemnikom/predajnikom, s komunikacijom s kućnim sistemima, po sistemu z-wawe tehnologije, s tipkom za
isključivanje
Ugrađeni senzor, s odvojivom programabilnom
013G2755 RA-PLUS-W
5...26
10
62,85
elektronikom, za priključak na Danfoss ventil
013G2750
RA-PLUS
Radijatorski termostat s elementom za daljinsko podešavanje tip RA 5060
RA 5060
standardna boja RAL 9010, moguća isporuka i u drugim bojama: kadmijum-žuta, čelično siva, svetlo siva i crna,
punjeni gasom, sa zaštitom od smrzavanja i mogućnošću ograničavanja i fiksiranja postavljene vrednosti temperature
013G5062
013G5065
013G5068
013G5190
013G5194
RA 5062
Radijatorski termostat s elementom za daljinsko
podešavanje, pogonom za montažu na ventile tip RA
RA 5065
2000, sa zaštitom od smrzavanja
RA 5068
ugaoni adapter za element za daljinsko podešavanje
Adapter za element za daljinsko podešavanje za priključak M30x1,5
8…28
8...28
8...28
2,0
5,0
8,0
24
24
24
54,39
57,75
64,47
3,93
3,15
Ručice
RA 2000
za ventile serije RA (RA-N, RA-G, RA-K, RA-KE, RA 15/6), kao i za ventilske radijatore proizvođača: Lipovica, Vogel & Noot, De Longhi,
Buderus…….
013G5002
RA 5002
Ručica za RA ventile
18
2,43
013G3300
RA 3300
Mesingana ručnica za RA ventile za dif. pritisak do 10 bara
8
18,72
April 2010
2
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Elektrotermički pogoni
Kodni broj
Pakov.
kom
Opis
Tip
Cena bez
poreza EUR
Slika
Elektrotermički pogoni - tip TWA-A
TWA-A
-za ventile serije RA (RA-N, RA-G, RA-K, RA-KE, RA 15/6), kao i za ventilske radijatore: Lipovica, Vogel&Noot, De Longhi, Buderus….
priključna snaga 2W, dužina priključnog kabla 1,2 m, zaštita IP 41, temperatura okoline 0-60°C
088H3112
TWA-A/NC
za RA2000, 230VAC,bez napona zatvoren
10
29,30
088H3113
TWA-A/NO
za RA2000, 230VAC, bez napona otvoren
60
29,30
088H3110
TWA-A/NC
za RA2000, 24V AC ili DC,bez napona zatvoren
10
29,30
088H3111
TWA-A/NO
za RA2000, 24V AC ili DC, bez napona otvoren
60
29,30
Elektrotermički pogoni - tip TWA-K
TWA-K
Za sve termostatske radijatorske ventile s priključnim navojem M30x1,5mm i radijatore s ugrađenim ventilom Biasi, Delta, DiaNorm, Ferroli,
Henrad, Kaimann, Kermi, Korado, Purmo, Radson, Apolo, Stelrad, Diatherm, Zehnder-Completto Fix…,
ON-OFF delovanje,
088H3142
TWA-K/NC
230VAC,bez napona zatvoren
10
28,06
088H3143
TWA-K/NO
230VAC, bez napona otvoren
60
28,06
088H3140
TWA-K/NC
24V AC ili DC,bez napona zatvoren
10
28,06
088H3141
TWA-K/NO
24V AC ili DC, bez napona otvoren
60
28,06
Elektrotermički pogon, kontinualni signal 0-10V - tip ABNM
ABNM
za sve Danfoss RA ventile i radijatore s ugrađenim ventilom: Lipovica, Vogel & Noot, De Longhi, Buderus, Ocean…,
modulirajuća regulacija, NC, dužina priključnog kabla 1m, zaštita IP40, maks. temperatura okoline 50°C
082F1091
ABNM
za RA2000, 24V AC, 1,5W, upravljački napon 0-10V DC
-
77,46
Radijatorski termostati za stare ventile tipa RAV i RAVL
Kodni broj
Tip
Područje Kapilara Pakov.
[°C]
[m]
kom
Opis
Cena bez
poreza EUR
Radijatorski termostat za ventile tipa RAVL
Slika
RAVL
013G2950
RAVL 2950
Ugrađeni senzor sa zaštitom od smrzavanja, za ventile s
prečnikom nastavka 26 mm
5...26
-
60
16,41
013G2952
RAVL 2952
Daljinski senzor sa zaštitom od smrzavanja, za ventile s
prečnikom nastavka 26 mm
5...26
0-2 m
60
23,74
Radijatorski termostat za ventile tipa RAV
RAV
013G2960
RAV 2960
Ugrađeni senzor sa zaštitom od smrzavanja, za ventile s
prečnikom nastavka 34 mm
5...26
-
60
19,88
013G2962
RAV 2962
Daljinski senzor sa zaštitom od smrzavanja, za ventile s
prečnikom nastavka 34 mm
5...26
0-2 m
45
26,97
10
5,10
Rezervni delovi za stare ventile tipa RAV i RAVL
013U0070
April 2010
Igla za termostatske ventile RAV i RAVL (isporuka u pakovanju od 10 kom, cena za kom)
3
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Termostatski radijatorski ventili
Priključak
Kodni broj
Tip
Opis
radijator
kV
[m³/h]
sistem
Cena bez
Pak.
kom poreza EUR
Slika
Ventili s predpodešavanjem protoka tip RA-N - unutrašnji navoj
RA-N
priključak prema sistemu je sa unutrašnjim navojem, nikovan, za dvocevne sisteme
013G0011
013G0012
013G0151
013G0231
013G0232
013G0013
013G0014
013G0153
013G0233
013G0234
013G0015
013G0016
013G0155
013G0037
013G0038
RA-N 10
RA-N 15
RA-N 20
RA-N 25
ugaoni
Pravi
ugaoni specijalni (UK varijanta)
Tro-osni desni
Tro-osni levi
ugaoni
Pravi
ugaoni specijalni (UK varijanta)
Tro-osni desni
Tro-osni levi
ugaoni
Pravi
ugaoni specijalni (UK varijanta)
ugaoni
Pravi
3/8" SN
1/2" SN
3/4" SN
3/8" UN
1/2" UN
0,04-0,56
0,04-0,73
0,1-1,04
3/4" UN
0,16-0,8
1" SN
1" UN
0,1-1,04
90
90
75
54
54
75
75
75
54
54
36
36
56
8,02
8,02
8,42
12,41
12,41
10,02
10,02
10,52
13,79
13,79
12,77
12,77
13,41
30
24,24
30
27,09
ugaoni
Pravi
ugaoni specijalni (UK)
levi
Tro-osni
Desni
Ventili s predpodešavanjem protoka tip RA-N - spoljašnji navoj
RA-N
priključak prema sistemu: Euro-konus sa spoljašnjim navojem 3/4"s, niklovan, za dvocevne sisteme
013G4201
013G4202
013G4203
013G4204
013G4205
RA-N 15
ugaoni
Pravi
ugaoni specijalni (UK varijanta)
Tro-osni desni
Tro-osni levi
1/2" SN
3/4" SN
0,04-0,73
75
60
75
54
54
12,52
12,52
13,14
14,39
14,39
Ventili s predpodešavanjem protoka za sisteme grejanja i hlađenja tip RA-C
Pravi
ugaoni
RA-C
sa predpodešavanjem protoka, priključak prema instalaciji je saspoljašnjim navojem, niklovan
013G3094
RA-C 15
Pravi
3/4" SN
3/4" SN
0,3-0,9
75
18,66
013G3096
RA-C 20
Pravi
1" SN
1" SN
0,8-2,6
48
44,01
Ventili s predpodešavanjem protoka tip RA-N - press-fiting priključak
RA-N
priključak prema sistemu je press-fiting, niklovan, za dvocevne sisteme
013G4207
013G4208
013G4209
RA-N 15
ugaoni
Pravi
ugaoni specijalni (UK varijanta)
1/2" SN
press fiting
0,04-0,73
15mm
60
60
75
11,02
11,02
11,57
10
10
25
5
1
4,75
3,46
2,37
12,05
511,33
Pribor i rezervni delovi za termostatske ventile
013G0290
013G3100
013G0294
003L0152
013G3085
Igla za RA ventile (isporuka samo u pakovanjima od po 10 kom.)
Koleno 90° - 1/2"
Osigurač predpodešenja protoka
Slavina za punjenje i pražnjenje
Alat za izmenu gornjeg dela ventila bez pražnjenja sistema
Ventili s predpodešavanjem protoka za jednocevne sisteme tip RA-G
RA-G
i sisteme sa gravitacionom cirkulacijom
013G3383
013G3384
013G3385
013G3386
013G3387
013G3388
April 2010
RA-G 15
RA-G 20
RA-G 25
ugaoni
Pravi
ugaoni
Pravi
ugaoni
Pravi
1/2" SN
1/2" SN
1,79
3/4" SN
3/4" SN
2,25
1" SN
1" SN
3,1
4
36
36
36
24
24
24
14,54
14,54
19,86
19,86
27,35
27,35
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Termostatski radijatorski ventili
Priključak
Tip
Kodni broj
Opis
radijator
kV
[m³/h]
sistem
Cena bez
Pak.
kom poreza EUR
Slika
Ventili s uronskom cevi tip RA 15/6
RA15/6
za jednocevne sisteme, by-pass ugrađen u kućište, udeo protoka kroz radijator w=30%, razmak priklj. 40mm
013G3220
013G3218
013G3270
013G3268
RA 15/6T
Razdelnik - podni priključak
RA 15/6T
Razdelnik - bočni priključak
1/2" SN
1/2" SN
1/2" SN
1/2" SN
1/2" UN
3/4" SN
1/2" UN
3/4" SN
2,5
2,5
2,5
2,5
-
27,41
29,37
22,88
23,77
1/2" SN
1/2" SN
1/2" UN
1/2" UN
0,82
0,82
-
25,94
25,94
za dvocevne sisteme
013G3210
013G3215
RA 15/6TB
Razdelnik - podni priključak
Razdelnik - bočni priključak
Ventili s usponskom cevi tip RA-K/-KE
RA-K/-KE/-FNE
za jednocevne sisteme s prinudnom cirkulacijom, bypass u kućištu ventila, s 35% udelom protoka kroz radijator
za komplet ventil potrebni su RA-FNE, RA-KE ili RA-KEW i spojna cev
013G3362
RA-FNE
013G3366
RA-KE
013G3368
RA-KEW
Ventil s lukom, dpmax. = 0,6 bar i fiting za
spojnu cev
Razdelnik - podni priključak i fiting za
spojnu cev
Razdelnik - bočni priključak i fiting za
spojnu cev
1/2" SN
2,5
3/4" SN
-
15,40
-
18,58
-
18,79
013G3341
Komplet RA-KE i RA-FNE za podni priključak
1/2" SN
3/4" SN
2,5
-
30,01
013G3343
Komplet RA-KE i RA-FNE za priključak na zidu
1/2" SN
3/4" SN
2,5
-
31,15
-
12,55
-
18,58
-
19,00
jednocevni dvocevni
ventil, luk i fiting
za dvocevne sisteme, za komplet ventil potrebni su RA-N, RA-K ili RA-KW i spojna cev
013G3363
RA-N
013G3367
RA-K
013G3369
RA-KW
Ventil s lukom, s predregulacijom, dpmax.
= 0,6 bar i fiting za spojnu cev
Razdelnik - podni priključak i fiting za
spojnu cev
Razdelnik - bočni priključak i fiting za
spojnu cev
1/2" SN
3/4" SN
0,04-0,73
013G3342
Komplet RA-K i RA-N za podni priključak
1/2" SN
3/4" SN
0,04-0,73
-
30,01
013G3344
Komplet RA-K i RA-N za priključak na zidu
1/2" SN
3/4" SN
0,04-0,73
-
30,01
razdelnik-podni
razdelnik-bočni
Spojna cev
013G3378
Dužina 650 mm, unutrašnji prečnik 15mm, (isporuka u kompletu od 10 komada)
10
3,33
013G3377
Dužina 950 mm, unutrašnji prečnik 15mm, (isporuka u kompletu od 10 komada)
10
3,59
spojna cev
Višefunkcijski radijatorski ventili za kupatilske i univerzalne radijatore tip VHS
VHS
za jednocevne sisteme, udeo protoka kroz radijator cca. 40%, mogućnost zatvaranja i pražnjenja, razmak priključaka 50 mm.
013G4691
013G4692
013G4693
013G4694
jednocevni, ugaoni
jednocevni, pravi
jednocevni, ugaoni
jednocevni, pravi
VHS
VHS
1/2" SN
1/2" SN
3/4" UN
3/4" UN
3/4" SN
3/4" SN
3/4" SN
3/4" SN
1,2
1,2
1,2
1,2
24
24
-
34,44
34,44
32,71
32,71
za dvocevne sisteme, s predpodešenjem protoka, mogućnost zatvaranja i pražnjenja, razmak priklj. 50 mm.
013G4741
013G4742
013G4743
013G4744
ugaoni
pravi
ugaoni
pravi
VHS
VHS
1/2" SN
1/2" SN
3/4" UN
3/4" UN
3/4" SN
3/4" SN
3/4" SN
3/4" SN
0,02-0,48
0,02-0,48
0,02-0,48
0,02-0,48
24
24
24
24
34,44
34,44
32,71
32,71
Ugradni ventili s predpodešavanjem protoka
Kodni broj
Tip
Opis
RA-N UGRADNI
Priključak
radijator
kV
[m³/h]
Cena bez
Pak.
kom poreza EUR
Slika
za ventilske radijatore proizvođača Vogel&Noot, udaljenost od spoljne ivice do zaptivke 47,8mm
013G7360
RA-N
sa standardnim k V
1/2" SN
0,14 - 0,87
40
6,23
za ventilske radijatore proizvođača Agis, Biasi (Concept), Buderus, Brotje, Burgman, DeLonghi (Radel),Ocean,
Schafre........udaljenost od spoljne ivice do zaptivke 41 mm, dimenzija O-prstena f12,42x1,78mm
013G7370
RA-N
sa standardnim k V
1/2" SN
0,14 - 0,87
40
6,23
Diatherm, HM-Galant, Arbonia, Ferroli IMA, Kaimann, Korado, Radson, Rettig (Purmo), Rettig Silesia, Dia-Norm,
Steirad …udaljenost od spoljne ivice do zaptivke 35,5mm, dimenzija O-prstena f8,5x2,5mm
013G7390
April 2010
RA-N
sa standardnim k V
1/2" SN
5
0,14 - 0,87
40
6,23
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Radijatorski navijci RLV
Kodni broj
Tip
Pakovanje
Priključak
Varijanta
kom.
Radijator
Sistem
Cena bez
poreza EUR
Navijci tip RLV
Slika
RLV
zatvaranje, punjenje i pražnjenje
003L0141
003L0142
003L0143
003L0144
003L0145
003L0146
RLV 10
RLV 10
RLV 15
RLV 15
RLV 20
RLV 20
80
80
80
80
64
64
Ugaoni; kv=1,8
pravi; kv=1,8
Ugaoni; kv=2,5
pravi; kv=2,5
Ugaoni; kv=3,0
pravi; kv=3,0
3/8" SN
3/8" UN
1/2" SN
1/2" UN
3/4" SN
3/4" UN
5,79
5,79
5,89
5,89
8,27
8,27
Zaporni radijatorski ventil tip RLV s priključkom prema sistemu Euro-konus
RLV
zatvaranje, punjenje i pražnjenje, spoljni navoj 3/4"
003L0363
RLV 15
10
ugaoni; kv=0,1-2,5
003L0364
RLV 15
10
pravi; kv=0,1-2,5
1/2" SN
3/4" SN
1/2" SN
press fiting
15mm
6,13
6,13
Zaporni radijatorski ventil tip RLV sa press-fiting priključkom
zatvaranje, punjenje i pražnjenje, press-fiting
003L0225
RLV 15
10
ugaoni; kv=0,1-2,5
003L0224
RLV 15
10
pravi; kv=0,1-2,5
9,78
9,77
RLV-K
Navijci za ventilski radijator tip RLV-K
Mogućnost zatvaranja i pražnjenja, mogućnost prepravke rada u dvocevnom na rad u jednocevnom sistemu,
razmak simetrala 50 mm
003L0282
003L0280
003L0283
003L0281
RLV-K
RLV-K
40
Ugaoni
1/2" SN
3/4" SN
15,71
40
pravi
1/2" SN
3/4" SN
15,71
40
Ugaoni
3/4" UN
3/4" SN
16,74
40
pravi
3/4" UN
3/4" SN
16,74
Navijci za ventilski radijator tip RLV-KD
RLV-KD
Mogućnost zatvaranja i pražnjenja, za dvocevni sistem, razmak simetrala 50 mm
003L0242
003L0240
003L0243
003L0241
RLV-KD
RLV-KD
40
Ugaoni
1/2" SN
3/4" SN
13,63
40
pravi
1/2" SN
3/4" SN
13,63
40
Ugaoni
3/4" UN
3/4" SN
13,34
40
pravi
3/4" UN
3/4" SN
13,34
Navijci za ventilski radijator tip RLV-KS
RLV-KS
Mogućnost zatvaranja, za dvocevni sistem, razmak simetrala 50 mm
003L0222
003L0220
003L0223
003L0221
RLV-KS
RLV-KS
40
Ugaoni
1/2" SN
3/4" SN
11,20
40
pravi
1/2" SN
3/4" SN
11,20
40
Ugaoni
3/4" UN
3/4" SN
10,02
40
pravi
3/4" UN
3/4" SN
10,02
Pribor, rezervni delovi
003L0152
003L0294
003L0295
Slavina za punjenje i pražnjenje s nastavkom R 3/4
Spojnica za VHS, RLV-K sa zaptivkom za ugradnju ventila sa priključkom 1/2''
SN na radijator sa priključkom 3/4" SN (cena po komadu, min porudžbina 20
komada)
Spojnica za VHS, RLV-K sa zaptivkom za ugradnju ventila sa priključkom 3/4''
UN na radijator sa priključkom 1/2" UN (cena po komadu, min porudžbina 20
komada)
12,05
0,87
1,83
003L0296
Kuglica za sprečavanje neželjene cirkulacije (pri ugradnji RLV-K u jednocevni
sistem)
0,39
003L0297
Spojnica za RLV-KS sa zaptivkom za ugradnju ventila sa priključkom 3/4'' UN na
radijator sa priključkom 1/2" UN (cena po komadu, min porudžbina 20 komada)
2,06
April 2010
6
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Kodni broj
Tip
Priključak prema
Varijanta / Opis
Sistemu
Ventilu
Cena bez
poreza EUR
Slika
Stezne spojnice za čelične i bakarne cevi
013G4100
013G4102
013G4110
013G4112
013G4114
013G4115
013G4116
013G4120
013G4122
013G4124
013G4125
013G4126
013G4128
013U0134
013U0135
10
12
10
12
14
15
16
10
12
14
15
16
18
18
22
RA-N 10, RLV 10
RA-N 15, RLV 15, VHSFX, VHS-RX, RA-URX,
RLV-X, VHX MONO, VHX
DUO
Stezna spojnica i matica
RLV-K/KS, RA-KE,
RA-KEW, RA-K, RA-KW,
RA 15/6T, FHV, FJVR 15,
RA-C15, RA-N euro konus
RA-C 20
3/8" SN
1/2" SN
3/4" UN
1" UN
1,36
1,36
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
23,39
23,39
Stezne spojnice za VPE-plastične cevi (PEX)
013G4144
013G4147
013G4152
013G4154
013G4156
013G4162
013G4158
013G4160
013G4155
013G4159
013G4157
013G4163
013G4161
RA-N 15, RLV 15, VHSFX, VHS-RX, RA-URX,
RLV-X, VHX MONO, VHX
DUO
RLV-K/KS, RA-KE,
RA-KEW, RA-K, RA-KW,
RA 15/6T, FHV, FJVR 15,
RA-N euro konus
14 x 2,0
2,73
1/2" SN
Stezna spojnica, matica,
potporni deo
15 x 2,5
2,73
12 x 2,0
14 x 2,0
16 x 2,0
17 x 2,0
18 x 2,0
20 x 2,0
15 x 2,5
18 x 2,5
16 x 1,5
16 x 2,2
20 x 2,5
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3/4" UN
Stezne spojnice za Alupex-cevi
013G4174
013G4176
RA-N 15, RLV 15, VHSFX, VHS-RX, RA-URX,
RLV-X, VHX MONO, VHX
DUO
14 x 2,0
3,69
1/2" SN
16 x 2,0
013G4184
14 x 2,0
Stezna spojnica, matica,
RLV-K/KS, RA-KE,
013G4186
16 x 2,0
potporni deo, podloška
013G4187 RA-KEW, RA-K, RA-KW,
16 x 2,25
013G4188 RA 15/6T, FHV, FJVR 15,
18 x 2,0
RA-N euro konus
013G4190
20 x 2,0
013G4191
20 x 2,5
Za stezne spojnice za višeslojne cevi molimo da se obratite kod dobavljača cevi.
Isporuke samo u kompletima od po 10 komada.
3,69
3/4" UN
3,69
3,69
3,69
3,69
3,69
3,69
Spojnice za radijatorske ventile
za RA, RAV, FJVR, RLV, AVDO
013G3181
013G3182
013G3183
013G3184
013G3185
013G3186
013G3187
013G3188
DN 10 spojnica
Matica za DN 10 spojnicu
DN 15 spojnica
Matica za DN 15 spojnicu
DN 20 spojnica
Matica za DN 20 spojnicu
DN 25 spojnica
Matica za DN 25 spojnicu
Navojne spojnice prema radijatoru
2,66
2,36
2,92
3,39
5,23
4,97
6,18
7,29
013L0463
013L0493
013L0466
013U0496
013L0469
013U0499
013U0486
013U0501
Spojnica 3/8"
Matica za spojnicu 3/8"
Spojnica 1/2"
Matica za spojnicu 1/2"
Spojnica 3/4"
Matica za spojnicu 3/4"
Spojnica 1"
Matica za spojnicu 1"
2,37
2,01
2,54
2,91
4,64
1,70
7,68
4,55
kratke spojnice
013L0443
013L0445
013L0447
013U0407
Spojnica 3/8" 6 mm skraćena, isporuka po 10 komada, cena za komad
Spojnica 1/2" 7 mm skraćena, isporuka po 10 komada, cena za komad
Spojnica 3/4" 4 mm skraćena, isporuka po 10 komada, cena za komad
Spojnica 1" 4 mm skraćena, isporuka po 10 komada, cena za komad
10
10
10
10
1,94
2,31
3,38
5,57
Isporuke samo u kompletima od po 10 komada, prikazane cene su za 1 komad.
April 2010
7
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Xtra kolekcija
Kodni broj
Cena bez
poreza EUR
Tip, opis
Dizajn set sa RAX senzorom za dvocevni sistem
Slika
RAX Design set
Set se sastoji od ventila RA-URX, navijka RLV-X i senzora RAX. Radijatorski senzor je sa desne strane radijatora (sušača)
Desni hrom dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa desne strane,
radijatorski navijak u dovodu sa leve strane
RAL9016 beli desni dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa desne strane,
013G4007
radijatorski navijak u dovodu sa leve strane
Desni inox dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa desne strane,
013G4009
radijatorski navijak u dovodu sa leve strane
013G4003
96,91
80,41
119,20
Set se sastoji od ventila RA-URX, navijka RLV-X i senzora RAX. Radijatorski senzor je sa leve strane radijatora (sušača)
Levi hrom dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa leve strane, radijatorski
navijak u dovodu sa desne strane
RAL9016 beli levi dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa leve strane,
013G4008
radijatorski navijak u dovodu sa desne strane
Levi Inox dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa leve strane, radijatorski
013G4010
navijak u dovodu sa desne strane
013G4004
96,91
83,51
119,20
Dizajn set sa RTX senzorom (limiterom temp. protoka) za dvocevni sistem
RTX Design set
Set se sastoji od ventila RA-URX, navijka RLV-X i senzora RTX. Radijatorski senzor je sa desne strane radijatora (sušača)
Desni hrom dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa desne strane,
radijatorski navijak u dovodu sa leve strane
RAL9016 beli desni dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa desne strane,
013G4136
radijatorski navijak u dovodu sa leve strane
Desni inox dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa desne strane,
013G4138
radijatorski navijak u dovodu sa leve strane
013G4132
110,51
95,82
141,52
Set se sastoji od ventila RA-URX, navijka RLV-X i senzora RTX. Radijatorski senzor je sa leve strane radijatora (sušača)
Levi hrom dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa leve strane, radijatorski
navijak u dovodu sa desne strane
RAL9016 beli levi dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa leve strane,
013G4137
radijatorski navijak u dovodu sa desne strane
Levi Inox dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa leve strane, radijatorski
013G4139
navijak u dovodu sa desne strane
013G4133
Primer kombinacije - desni komplet
110,51
95,82
141,52
Iz radijatora
u radijator
povrat na desnoj strani
RA-URX desni
dovod na levu stranu
RLV-X levi
RAX termostatska glava ili
RTX Limiter temperature povrata
Podešavanje temperature za Xtra kolekciju
Termostatska glava RAX - podešavanje temperature prostora
RAX
Limiter temperature povrata RTX - podešavanje temperature povratne vode, održavanje stalno toplog radijatora (sušač peškira)
RTX
Kod oba termostata pri postavci "0" ventil je potpuno zatvoren, zaštita od smrzavanja nije aktivna
April 2010
8
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Dizajn termostatski radijatorski ventili integrisani s termostatskom glavom
Priključak prema
Kodni broj
Tip, verzija
radijatoru
sistemu
Cena bez
poreza EUR
Xtra kolekcija setova za spoj radijatora sa dva priključka
Slika
VHX-DUO
Za dvocevne sisteme, sa mogućnošću potpunog zatvaranja, razmak priključaka na radjiatoru i zidu 50mm. Povrat je kod termostatske
glave, dovod na suprotnoj strani. Mogućnost levog i desnog priključenja termostatske glave.
Mogućnost priključenja elektrogrejača.
Uključujući RAX design termostatsku glavu za regulaciju temperature prostora
013G4276 VHX-DUO, RAX, ravni, hrom
013G4278 VHX-DUO, RAX, ravni, RAL9016 bela
013G4279 VHX-DUO, RAX, ugaoni, hrom
013G4281 VHX-DUO, RAX, ugaoni, RAL9016 bela
1/2" SN
1/2" UN
1/2" SN
1/2" UN
87,66
78,27
87,66
78,27
Uključujući RTX limiter temperature povrata kako bi se postigao konstantno topao radijator (sušač peškira)
013G4376 VHX-DUO, RTX, ravni, hrom
013G4378 VHX-DUO, RTX, ravni, RAL9016 bela
013G4379 VHX-DUO, RTX, ugaoni, hrom
013G4381 VHX-DUO, RTX, ugaoni, RAL9016 bela
1/2" SN
1/2" UN
1/2" SN
1/2" UN
89,39
79,87
89,39
79,87
Pribor za VHX-D
013G4167
013G4168
013G4169
013G4170
013G4166
grejač 150W, 230VAC, uronski
grejač 300W, 230VAC, uronski
grejač 600W, 230VAC, uronski
grejač 900W, 230VAC, uronski
nosač grejača, 1/2"
72,48
74,93
79,82
84,82
9,17
Xtra kolekcija setova za spoj radijatora sa jednim priključkom, dvocevni sistem
VHX-MONO
Za dvocevne sisteme, sa mogućnošću potpunog zatvaranja, razmak priključaka na radjiatoru i zidu 50mm. Povrat je kod termostatske
glave, dovod na suprotnoj strani. Mogućnost levog i desnog priključenja termostatske glave.
Bez mogućnosti priključenja elektro grejača.
Uključujući RAX design termostatsku glavu za regulaciju temperature prostora
013G4282 VHX-MONO, RAX, ravni, hrom
013G4284 VHX-MONO, RAX, ravni, RAL9016 bela
013G4285 VHX-MONO, RAX, ugaoni, hrom
013G4287 VHX-MONO, RAX, ugaoni, RAL9016 bela
1/2" SN
1/2" UN
1/2" SN
1/2" UN
87,66
78,27
87,66
78,27
Uključujući RTX limiter temperature povrata kako bi se postigao konstantno topao radijator (sušač peškira)
013G4382 VHX-MONO, RTX, ravni, hrom
013G4384 VHX-MONO, RTX, ravni, RAL9016 bela
013G4385 VHX-MONO, RTX, ugaoni, hrom
013G4387 VHX-MONO, RTX, ugaoni, RAL9016 bela
1/2" SN
1/2" UN
1/2" SN
1/2" UN
89,39
79,87
89,39
79,87
Stezne spojnice za čelične i bakarne cevi
013G4192
013G4193
013G4194
013G4195
013G4196
10
12
14
15
16
1/2" SN
RA-N 15, RLV 15, VHS-FX, VHS-RX, RAURX, RLV-X, VHX MONO, VHX DUO
Stezna spojnica i matica
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
Stezne spojnice za plastične cevi VPE (PEX)
013G4198
013G4199
16 x 2,0
15 x 2,5
1/2" SN
RA-N 15, RLV 15, VHS-FX, VHS-RX, RA- Stezna spojnica, potporna
URX, RLV-X, VHX MONO, VHX DUO
čaura i matica
3,58
3,58
Stezne spojnice za Alupex cevi
013G4200
16 x 2,0
1/2" SN
RA-N 15, RLV 15, VHS-FX, VHS-RX, RA
URX, RLV-X, VHX MONO, VHX DUO
Stezna spojnica, potporna
čaura, zaptivka i matica
3,90
Isporuka samo u kompletu od 10 komada
April 2010
9
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Vodeno podno grejanje - regulacija
Kodni broj
Opis
Tip
Max. temp. okoline (°C)
Temp. (°C)
Cena bez
poreza
EUR
Slika
FTC termostatski element
FTC
Termostatski element FTC sa nalegajućim senzorom za regulaciju manjih krugova mešanja na konstantnu temperaturu.
FTC element se instalira na ventile RA-N i RA-C
013G5080
FTC 35-70
Termostatski element sa
nalegajućim senzorom
35 - 70°C
65°C
42,54
013G5081
FTC 15-50
Termostatski element sa
nalegajućim senzorom
15 - 50°C
65°C
42,54
Prolazni ventili RA-N i RA-C
-za upotrebu s termostatskim elementom FTC, maks. temperatura 120°C, maks. dif. pritisak 0,6bar
-RA-N ventili s unutrašnjim / spoljnim navojem, s predpodešavanjem protoka
013G0014
RA-N 15
ravni
1/2" SN
1/2" UN
0,73
75
10,02
013G0016
RA-N 20
ravni
3/4" SN
3/4" UN
1,04
36
12,77
0,73
1,03
2,75
60
75
48
12,52
18,66
44,01
-RA-N ventili s unutrašnjim / spoljnim navojem, s predpodešavanjem protoka
013G4202
013G3094
013G3096
RA-N 15
RA-C 15
RA-C 20
ravni
ravni
ravni
1/2" SN
3/4" SN
1" SN
3/4" SN
3/4" SN
1" SN
Principijelna shema sistema podnog grejanja i postavne vrednosti
Pri temperaturi polaza iz kotla 60°C, temperaturskom režimu podnog grejanja 40/30°C, kapacitetu grejanja po jedinici površine poda 70W/m2,
XP području 4K i padu pritiska u kotlu do 5kPa. Ukoliko se ne postiže dovoljna temperatura podnog grejanja, pritvoriti USV-I ventil. Vrednosti
u tabeli su orjentacione.
Ventil
RA-N 15
RA-N 20
RA-C 15
RA-C 20
April 2010
Predpodešavanje
1
2
3
4
5
6
7
N
1
2
3
4
5
6
7
N
1
2
3
N
1
2
3
N
DN polaz
površina
DN podno, bypass, USV-I
Podešavanje USV-I
m2
crna cev
Cu cev
crna cev
Cu cev
okreta od zatvorenog
3,8
7,6
11
19
28
38
48
69
9,4
14
16
24
33
43
69
98
37
68
93
112
94
129
200
306
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
20
20
20
12x1
12x1
12x1
12x1
12x1
15x1
15x1
15x1
12x1
12x1
12x1
12x1
15x1
15x1
15x1
18x1
15x1
15x1
18x1
18x1
22x1
22x1
22x1
22x1
15
15
15
15
15
20
20
20
15
15
15
15
15
20
20
25
20
20
25
25
25
25
32
32
12x1
12x1
15x1
15x1
18x1
18x1
22x1
22x1
12x1
15x1
15x1
18x1
18x1
22x1
22x1
28x1,5
18x1
22x1
28x1,5
28x1,5
28x1,5
28x1,5
35x1,5
42x1,5
0,1
0,1
0,3
0,4
0,5
0,4
0,6
0,9
0,2
0,3
0,3
0,5
0,6
0,5
0,9
0,8
0,4
0,9
0,7
0,9
0,7
1,0
1,0
1,8
10
DN AVDO
15
15
15
20
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Vodeno podno grejanje - regulacija
TVM-H termostatski mešni ventil
TVM-H
Za postizanje konstantne temperature manjih krugova mešanja. Maks. temperatura vode 100°C, PN 10 maks. dif. pritisak 5 bar.
003Z1120
TVM-H DN20
Termostatski mešni ventil DN20 Priključak 1" SN
30…70°C
91,80
003Z1127
TVM-H DN25
Termostatski mešni ventil DN25 Priključak 1 1/4" SN
30…70°C
103,40
Dodaci i rezervni delovi za TVM-H
Maks. temperatura 95°C, PN10.
003Z1130
Nepovratni ventil TVM-H DN20
18,88
003Z1131
Nepovratni ventil TVM-H DN25
31,20
003Z1132
Term. uložak TVM-H DN 30-70
54,09
Ograničavač povratne temperature FJVR
FJVR
Regulacioni ventil, PN10, Dpmax=1bar, poniklovan, maksimalna temperatura vode 120°C.
Kodni broj
Tip
Opis
Priključak
Kv -vrednost (m3/h)
Cena bez
poreza
EUR
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
0,27
0,27
0,73
0,73
15,11
15,11
16,90
16,90
Slika
Kućište ventila
003L1009
003L1010
003L1013
003L1014
FJVR 10
FJVR 10
FJVR 15
FJVR 15
Ugaoni
Ravni
Ugaoni
Ravni
Termostatski senzor
003L1040
003L1070
FJVR
FJVR
Podešavanje: 10-50°C
Podešavanje: 10-80°C
21,33
21,33
Zudni set za podno grejanje FHV-R - ograničenje temperature povrata
FHV-R
Sa okruglim zidnim kućištem i poklopcem, set uključuje regulacioni i odzračni ventil.
003L1000
003L1015
003L1040
FHV-R
FHV-R
FJVR
Okrugli beli poklopac
Okrugli beli poklopac, sa priključkom za punjenje i pražnjenje
Termostatski senzor za regulaciju temperature povratnog voda od 10-50°C
52,04
54,43
21,33
Zidni set za podno grejanje FHV-A - ograničenje temperature prostora
FHV-A
Sa okruglim zidnim kućištem i poklopcem, set uključuje regulacioni i odzračni ventil.
003L1001
FHV-A
Okrugli beli poklopac
52,04
Dodaci, rezervni delovi za FHV-R, FHV-A
003L1338
003L1050
003L1052
003L1035
003L1036
April 2010
Predložak za ugradnju FHV
Okrugli poklopac za FHV-A, FHV-R
Kvadratni poklopac za FHV-A, FHV-R
Produžetak 17,9mm, za preduboko ugrađene ventile RTD
Produžetak 17,9mm, za preduboko ugrađene ventile FJVR
11
21,02
7,73
7,73
8,18
8,18
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Vodeno podno grejanje - regulacija
Elektrotermički pogoni tip TWA
TWA-A, TWA-D
Za ventile serije RA 2000, za razdelnike FHF
088H3112
TWA-A/NC
za RA2000, 230V AC, bez napona zatvoren
29,30
088H3110
TWA-A/NC
za RA2000, 24V AC ili DC, bez napona zatvoren
29,30
088H3152
TWA-D/NC
230V AC, bez napona zatvoren
29,80
088H3150
TWA-D/NC
24V AC ili DC, bez napona zatvoren
29,80
Za ventile RTD
Razdelnik i sabirnik FHF, sa i bez indikatora protoka
FHF
Mogućnost podešavanja protoka u povratu za svaki krug posebno, PN 6, maks. temperatura vode 90°C, maks. diferencijalni pritisak 0,6 bar,
mogućnost upotrebe elektrotermičkih pogona TWA-A, kao i daljinski upravljanih regulatora RA 5060 koji se montiraju na povratni (donji)
sabirnik.
FHF bez indikatora protoka
FHF
088U0502
FHF-2
Razdelnik i sabirnik za priključenje 2 kruga grejanja
088U0503
FHF-3
Razdelnik i sabirnik za priključenje 3 kruga grejanja
93,30
088U0504
FHF-4
Razdelnik i sabirnik za priključenje 4 kruga grejanja
121,72
088U0505
FHF-5
Razdelnik i sabirnik za priključenje 5 krugova grejanja
148,34
088U0506
FHF-6
Razdelnik i sabirnik za priključenje 6 krugova grejanja
174,43
088U0507
FHF-7
Razdelnik i sabirnik za priključenje 7 krugova grejanja
210,33
088U0508
FHF-8
Razdelnik i sabirnik za priključenje 8 krugova grejanja
224,39
66,72
FHF sa indikatorom protoka
FHF- F
088U0522
FHF-2F
Razdelnik i sabirnik sa ind. protoka za priključenje 2 kruga grejanja
73,06
088U0523
FHF-3F
Razdelnik i sabirnik sa ind. protoka za priključenje 3 kruga grejanja
103,94
088U0524
FHF-4F
Razdelnik i sabirnik sa ind. protoka za priključenje 4 kruga grejanja
142,28
088U0525
FHF-5F
Razdelnik i sabirnik sa ind. protoka za priključenje 5 krugova grejanja
171,16
088U0526
FHF-6F
Razdelnik i sabirnik sa ind. protoka za priključenje 6 krugova grejanja
209,00
088U0527
FHF-7F
Razdelnik i sabirnik sa ind. protoka za priključenje 7 krugova grejanja
255,63
088U0528
FHF-8F
Razdelnik i sabirnik sa ind. protoka za priključenje 8 krugova grejanja
270,40
Dodaci razdelnicima i sabirnicima FHF
FHF-dodaci
088U0581
FHF-EM
Konusni čep sa ručnim odzračnim lončićem i ispusnom slavinom (1 komplet)
19,51
088U0580
FHF-EA
Konusni čep sa automatskim odzračnim lončićem i ispusnom slavinom (1 komplet)
22,76
088U0582
FHF-E
Konusni čep (2 kom.)
7,39
088U0583
FHF-C
Dvonavojni deo za spajanje FHF 1" (2 kom)
6,86
088U0584
FHF-R
Redukcija 1" x 3/4" - 2 kom
5,73
088U0585
FHF-MB
Konzola za pričvršćivanje FHF (2 kom)
10,17
088U0586
FHF-BV
Kuglasta slavina 1" FHD (2 kom)
31,51
088U0029
FHD-T
Termometar 0-60°C, 35mm (1 kom)
19,59
Za kompletan razdelnik potrebno je naručiti: FHD ili FHD-F, konzolu FHD-MB, Konusne čepove FHD-E; opcija FHD-MM ili FHD-MA, spojnicu
FHD-C, redukcije za priključak na cevovod, komplet kuglastih slavina FHD-BV i termometar FHD-T (termometar se lako ugradi u FHD-MM ili
FHD-MA)
FHM
Mešajući sklop FHM
za pripremu grejne vode za podno grejanje konstantne temperature, sastoji se iz delova:
- termostatski regulator temperature FTC sa prolaznim ventilom RA-C DN15;
- 3 brzinska regulaciona pumpa Grundfos UPS;
- nepovratni ventil u by-passu;
- sigurnosni termostat AT, pri prekoračenju isključuje pumpu
- termometar 0-60°C na dovodu podnog grejanja
- ručni odzračni ventil
Postoji mogućnost priključenja razdelnika sa leve ili desne strane, dovod i povrat tople vode je sa strane ili ispod.
088U0071
FHM-DE2
Mešajući sklop za podno grejanje
587,84
Napomena: Na upit su dostupni i druge konfiguracije mešajućih sklopova (različiti tipovi pumpi i različiti kapaciteti grejanja).
April 2010
12
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Vodeno podno grejanje - regulacija
Šeme povezivanja
U slučajevima regulacije temperature dovoda, prema spoljnim uslovima, do 60°C
ili konstantne temperature dovoda do 45°C.
U slučajevima viših temperatura dovoda od gore navedenih
Ožičena regulacija podnog grejanja - regulacija temperature prostora
U slučaju vremenski vođene temperature razvoda do maksimalno 45°C ili konstantne temperature razvoda do 40°C.
FHD
TWA-A/NC
FHD-MA
April 2010
13
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Vodeno podno grejanje - regulacija
Ožičena regulacija grejanja prostora
Kodni broj
Tip
Cena bez
poreza
EUR
Opis, tehnički podaci
Glavna priključna kutija tipa FH - 24V
Slika
FH
Ožičena regulacija grejnih tela koja se napajaju iz razdelnog ormarića
Glavni razdelni ormarić sa transformatorom za vođenje 10
grejnih krugova (NC)
088H0017
FH-WC
088H0018
FH-WC sa
satom
Izlazni signal
24 V ~
Napajanje
207 - 253 V ~
Opterećenje pojedinih izlaza
3 W, max 5W
Temperatura okoline
0 - 50 °C
Dužina napojnog kabla
200 cm
Stepen zaštite
IP 20
Relej pumpe
230 V~, maks. 2A
Glavni razdelni ormarić sa transformatorom za vođenje 10 grejnih krugova (NC),
kao i 088H0017 sa satom za dva sedmična programa, svaki do 4 dnevna perioda
125,53
226,01
komforne i redukovane temperature.
Sobni termostati FH-WT, -WP, -WS
FH-WT, -WP,-WS
za regulaciju sobne temperature, povezuje se sa regulatorom FH-WC, temperaturski opseg 6...30°C, napajanje 24V~(50-60Hz),
zaštita IP20, 3 žilna veza sa priključnom kutijom FH-WC (u slučaju uklopnog sata 4 žilna)
088H0022
FH-WT
Sobni termostat FH-WT
38,80
088H0023
FH-WP
Sobni termostat FH-WP, ojačana verzija
57,92
088H0024
FH-WS
Sobni termostat FH-WS sa ručnim noćnim snižavanjem i opcionim temperaturnim
senzorom, ograničenje temperature poda u rasponu 20...45°C
57,92
Dodaci, rezervni delovi
088H0021
FH-WN
088H0026
FH-WR
088H0025
FH-WF
Uklopni sat za dva različita nedeljna programa , svaki do 4 dnevna perioda
komforne i redukovane temperature.
Relej pumpe, za isključenje iste kada nema potrebe za grejanjem ni u jednom
prostoru pokrivenim podnim grejanjem.
154,64
19,43
29,03
Senzor temperature poda (NTC 30k 20°C)
Sobni termostat za podno grejanje FH-WT - 230V
FH
Regulacija grejnih tela koja su kontrolisana elektrotermičkim pogonom
088H0127
FH-WT 230
Prostorski termostat FH-WT 230
za regulaciju sobne temperature
Temperaturski opseg
Napajanje
Stepen zaštite
6 - 30 °C
230 V ~ (50-60 HZ)
IP 20
39,88
Za regulaciju temperature razvoda podnog grejanja koriste se i termostatski
ventili ili elektronski regulatori ECL Comfort sa prolaznim ili trokrakim
elektromotornim ventilima.
April 2010
14
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Električno podno grejanje
Kodni broj
Tip
Površina Dimenzije
[m]
[m2]
Opis
Snaga
[W]
Cena bez
poreza EUR
Električne staze za podno grejanje - set (EFET 130 termostat)
Slika
Set EFST
Set se sastoji od jednoprovodničke grejne staze EFSM - 150, termostata EFET 130 sa kablovskim priključkom za senzor,
fleksibilne cevi za kablovski priključak i zakivaka
088L0651
EFST-150+130 1
088L0652
EFST-150+130 1,5
088L0653
EFST-150+130 2
088L0654
EFST-150+130 2,5
088L0655
EFST-150+130 3
088L0656
EFST-150+130 3,5
088L0657
EFST-150+130 4
088L0658
EFST-150+130 5
088L0659
EFST-150+130 6
Jednoprovodnička samolepljiva
grejna staza
Napajanje
230V
Toplotna moć
150W/m 2
Debljina
2,5mm
Dužina kabla
2x4m
Max. temperatura
120°C
Odobrenje IEC 60335-2-96 /
SEMKO
1
0,5 x 2
150
159,65
1,5
0,5 x 3
225
181,28
2
0,5 x 4
300
203,94
2,5
0,5 x 5
375
227,63
3
0,5 x 6
450
251,32
3,5
0,5 x 7
525
269,86
4
0,5 x 8
600
285,31
5
0,5 x 10
750
320,33
6
0,5 x 12
900
351,23
Električne staze za podno grejanje - set (EFET 535 termostat)
Set EFST
Set se sastoji od jednoprovodničke grejne staze EFSM - 150, termostata EFET 535 sa kablovskim priključkom za senzor,
fleksibilne cevi za kablovski priključak i zakivaka
088L0670
EFST-150+535 1
088L0671
EFST-150+535 1,5
088L0672
EFST-150+535 2
088L0673
EFST-150+535 2,5
088L0674
EFST-150+535 3
088L0675
EFST-150+535 3,5
088L0676
EFST-150+535 4
088L0677
EFST-150+535 5
088L0678
EFST-150+535 6
Jednoprovodnička samolepljiva
grejna staza
Napajanje
230V
Toplotna moć
150W/m 2
Debljina
2,5mm
Dužina kabla
2x4m
Max. temperatura
120°C
Odobrenje IEC 60335-2-96 /
SEMKO
1
0,5 x 2
150
177,16
1,5
0,5 x 3
225
196,73
2
0,5 x 4
300
218,36
2,5
0,5 x 5
375
239,99
3
0,5 x 6
450
261,62
3,5
0,5 x 7
525
280,16
4
0,5 x 8
600
298,70
5
0,5 x 10
750
328,57
6
0,5 x 12
900
359,47
Primer korišćenja
Električne podne staze mogu se prilagoditi površini svakog prostora.
April 2010
15
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Električno podno grejanje
Kodni broj
Tip
Površina
[m2]
Opis
Dužina
[m]
Snaga
[W]
Cena bez
poreza EUR
Slika
Električna grejna staza tip EFSM 150
EFSM 150
Grejna staza EFSM 150 odaje 150 W/m2 energije toplote, namenjena je za ugradnju ispod keramičkih pločica
Za kompletnu instalaciju su vam neophodni: grejna staza, sobni termostat sa kablovskim priključkom i fleksibilna cev
088L0550
088L0551
088L0552
088L0553
088L0554
088L0555
088L0556
088L0557
088L0558
088L0559
088L0560
088L0561
088L0562
088L0563
EFSM 150 0,5
EFSM 150 1,0
EFSM 150 1,5
EFSM 150 2
EFSM 150 2,5
EFSM 150 3
EFSM 150 3,5
EFSM 150 4
EFSM 150 5
EFSM 150 6
EFSM 150 7
EFSM 150 8
EFSM 150 9
EFSM 150 10
Jednoprovodnička samolepljiva
grejna staza
Napajanje
230V
Toplotna moć
150W/m2
Debljina
2,5mm
Dužina kabla
2x4m
Max. temperatura
120°C
Odobrenje IEC 60335-2-96 /
SEMKO
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
75
150
225
300
375
450
525
600
750
900
1050
1200
1350
1500
67,98
88,58
112,27
136,99
164,80
189,52
212,18
231,75
264,71
297,67
336,81
372,86
394,49
415,09
Električna grejna staza tip EFSM 100
EFSM 100
Grejna staza EFSM odaje 100 W/m2 energije toplote, namenjen je za ugradnju ispod drvenih podova i laminata
-za set treba: električna staza, termostat EFIT550 sa senzorom temperature poda i prostora, fleksibilna cev i čaura
088L0180
088L0181
088L0182
088L0183
088L0184
088L0185
088L0186
088L0187
088L0188
088L0189
088L0190
088L0191
088L0192
088L0193
EFSM 100 0,5
EFSM 100 1,0
EFSM 100 1,5
EFSM 100 2
EFSM 100 2,5
EFSM 100 3
EFSM 100 3,5
EFSM 100 4
EFSM 100 5
EFSM 100 6
EFSM 100 7
EFSM 100 8
EFSM 100 9
EFSM 100 10
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
5
6
7
8
9
10
Jednostruko ožičena samolepiva
staza
Napajanje
230V
Specifična snaga
100W/m2
Debljina
2,5mm
Dužina kabla
4m
Granična temperatura 120°C
Odobrenje IEC 60335-2-96 /
SEMKO
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
46/50
91/100
137/150
183/200
229/250
274/300
320/350
366/400
457/500
549/600
640/700
732/800
823/900
915/1000
67,98
88,58
112,27
136,99
164,80
189,52
212,18
231,75
264,71
297,67
336,81
372,86
394,49
415,09
Grejna staza i termostat
snaga:
- maks. 3kW (20m² EFSM-150 ili 30m² EFSM-100)
- spaja se direktno u 15A/16A termostat
- preko 3kW - upotrebiti kontaktor
broj staza:
- do 2 grejne staze – spojiti direktno u termostat, za 3 i više
upotrebiti priključnu dozu.
- 2 i više staze spojiti paralelno
ozemljenje:
oplet/rešetka grejne staze i ozemljenje električne instalacije
spaja se direktno u dozi.
1 - spoljni omotač: PVDF (PVC)
2 - rešetka: 16 bakarnih žica (ozemljenje)
3 - izolacija provodnika: FEP (Teflon)
4- grejni provodnik: bakar, legura bakra
Podni senzor se spaja direktno u termostat
April 2010
16
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Električno podno grejanje
Kodni broj
Cena bez
poreza EUR
Opis
Tip
Termostati
Slika
EFET/EFIT
Termostat EFET 130, elektronski termostat za instalaciju na zidu sa NTC podnim senzorom
088L0434
EFET 130
Regulator temperature poda 230V,
temperatuski opseg 5-35°C,
polarno bele boje
69,31
Termostat EFET 530, elektronski termostat za instalaciju u doznu sa NTC podnim senzorom i prekidačem
088L0430
EFET 530
Regulator temperature poda 230V,
temperatuski opseg 0-45°C,
polarno bele boje
85,31
Termostat EFET 535, elektronski programabilni termostat za instalaciju u doznu sa NTC podnim senzorom i senzorom
temperature prostora
088L0045
EFET 535
Regulator temperature poda i temperature prostora 230V,
temperaturski opseg 5-45°C,
polarno bele boje
101,30
Termostat EFIT 550, elektronski programabilni termostat za instalaciju u doznu sa NTC podnim senzorom i senzorom temperature
prostora. Ima funkciju samoodređenja vremena uzgrevanja.
088L0440
EFIT 550
Regulator temperature poda i temperature prostora 230V,
temperaturski opseg 5-35°C,
polarno bele boje
Cena bez
poreza EUR
Opis
Kodni broj
125,83
Pribor, rezervni delovi
088L0004
088L0020
088L0022
088L0407
088L0410
Mesingana kapa senzora 6,7 mm
Zakivci 50 kom.
Fleksibilna cev 2,5m; 6,7 mm
Podni senzor, 3 m
Pribor za popravke - EFSM grejna staza
10,30
12,36
3,09
15,45
22,66
Pažnja!
Ako stavljate grejne staze ispod drvenih podova, sloj samonivelišuće mase ne sme biti tanji od 1cm iznad
kabla.
1. Fleksibilna cev
2. Podna obloga (pločice, drvo)
3. Grejna staza
4. Senzor temperature poda
5. Sloj lepka ili glazure
6. Termički izolovana glazura
April 2010
17
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Sobni termostati
Kodni broj
Opis, tehnički podaci
Tip
Cena bez
poreza EUR
Elektronski sobni termostati RET, Elektromehanički sobni termostati RMT
Slika
RET/RMT
Sa preklopnim kontaktom, preklopna razlika <1K,
087N7006
RET 230L
Sobni termostat, napajanje 230 V, LED pokazivač statusa, opterećenje na
kontaktima 3(1)A, područje podešavanja 5-30°C
29,14
087N1100
RMT-230
Sobni termostat, napajanje 230 V, opterećenje na kontaktima 10(4)A,
područje podešavanja 8-30°C
21,04
087N1125
RMT-230T
Sobni termostat, napajanje 230 V, termometar, noćni mod redukovanog
grejanja 5K, opterećenje na kontaktima 10(4)A, područje podešavanja 830°C
31,55
087N1196
RMT-24
El. priključak 24 V, opterećenje na kontaktima 10(4) A, područje podešavanja
8-30°C
37,54
087N1197
RMT-24T
Kao i prethodni + termometar i noćni mod redukovanog grejanja 5K
42,06
Elektronski sobni termostati RET B
RET B
Analogni, sa preklopnim kontaktom, LCD displejom, preklopna razlika <1K, područje podešavanja 5-30°C, za
grejanje ili hlađenje, ON-OFF ili vremensko proporcionalno delovanje, baterijsko napajanje, opterećenje na
kontaktima 3(1)A
087N7251
RET B
Sobni termostat - osnovna verzija
64,61
087N7255
RET B-LS
Kao i prethodni, s mogućnošću potpunog isključenja
72,10
Programabilni elektronski termostat za sisteme grejanja TP 5001
TP 5001
Sobni termostat sa preklopnim kontaktom, područje podešavanja 5-30°C
087N7910
TP 5001
Baterijsko napajanje, 5 / 2 -dnevni program, optimalizacija sa 6 vremenskih
zona na dan, kalendar, podesiva temp. zaštite od smrz., program za godišnji
odmor, opterećenje na kontaktima 6(2)A
90,12
087N7911
TP5001A
Kao i prethodni s odvojenim sobnim senzorom temperature
93,73
087N7917
TP 5001M
Napajanje 230 V, 5 / 2 -dnevni program, optimalizacija sa 6 vremenskih zona
na dan, kalendar, podesiva temp. zaštite od smrz., program za godišnji
odmor, opterećenje na kontaktima 6(2)A
106,78
087N7918
TP5001MA
Kao i prethodni s odvojenim sobnim senzorom temperature
110,39
Programabilni elektronski termostat za sisteme grejanja TP 7000
TP 7000
Sobni termostat sa preklopnim kontaktom, preklopna razlika <1K, područje podešavanja 5-30°C
087N7400
TP 7000
Baterijsko napajanje, 7-dnevni program sa 6 vremenskih i temperaturskih
režima rada za svaki dan, optimalizacija, program za godišnji odmor,
opterećenje na kontaktima 3(1)A, 230 V
99,17
087N7401
TP7000A
Kao i prethodni s odvojenim sobnim senzorom temperature
129,51
087N7408
TP 7000 M
Napajanje 230 V, 7-dnevni program sa 6 vremenskih i temperaturskih režima
rada za svaki dan, optimalizacija, program za godišnji odmor, opterećenje na
kontaktima 3(1)A, 230 V
116,67
087N7409
TP7000MA
Kao i prethodni s odvojenim sobnim senzorom temperature
140,01
Dodatni pribor za termostate sa odvojenim senzorom temperature
087N6811
April 2010
TS2
Odvojeni sobni senzor temperature za sve TP sa oznakom A
18
TS2
13,18
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Sobni termostati
Kodni broj
Tip
Cena bez
poreza EUR
Opis, tehnički podaci
Programabilni elektronski termostati za bežično povezivanje
Slika
RET B RF, TP 5001 RF TP 7000 RF
Sobni termostat sa preklopnim kontaktom, preklopna razlika <1K, područje podešavanja 5-30°C
Za kompletnu instalaciju, pored termostata RF, potreban je i prijemnik signala RX.
087N7270
RET B RF
Sobni termostat sa LCD displejom, za grejanje ili hlađenje, ON-OFF ili
vremensko proporcionalno delovanje, baterijsko napajanje
75,84
087N7912
TP 5001 RF
Baterijsko napajanje, 5 / 2 -dnevni program, optimalizacija, program za
godišnji odmor
102,06
087N7914
Sobni termostat za grejanje, baterijsko napajanje, u kompletu sa
TP5001RF+ RX1 predprogramiranim prijamnikom RX1, kalendar, podesiva temp. zaštite od
zamrzavanja, 5/2-dnevni program sa 6 vremenskih zona, servisni kalendar.
204,18
087N7410
TP 7000 RF
Baterijsko napajanje, 7-dnevni program sa 6 vremenskih i temperaturskih
režima rada za svaki dan, optimalizacija, program za godišnji odmor
132,72
Prijemnik signala za bežične elektronske termostate
RX
Preklopni / radni (NO) kontakt, frekvencija odašiljanja 433,92 MHz, domet 30 m
087N7476
RX 1
Prijemnik za jednu zonu, 230V, opterećenje na kontaktima 3(1) A, preklopni
kontakt
102,09
087N7477
RX 2
Prijemnik za dve zone, 230V, opterećenje na kontaktima 3(1) A, preklopni
kontakt za prvu zonu, radni kontakt za drugu zonu
116,68
087N7478
RX 3
Prijemnik za tri zone, 230V, opterećenje na kontaktima 3(1) A, preklopni
kontakt za prvu zonu, radni kontakt za drugu i treću zonu
131,26
087N7479
RX 2C
Prijemnik za 2 zone, napajanje 230 V, SPDT kontakti, preklopni kontakt za 1.
zonu i 2. zonu
116,68
Termostat za solarno grejanje
Termostat za sistem solarnog grejanja tip SH-E01
Regulator solarnog grejanja s display-om:
prikaz temperature kolektora -9 do 150°C,
prikaz temperature kotla 0 do 150°C,
podesiva uklopna diferencija 5, 10, 15 ili 20K,
isklopna diferencija 2K, minimalna temperatura kolektora za startovanje sistema 15°C,
kada voda u kotlu dođe iznad 90°C startuje hlađenje (pumpa radi dok se temperatura ne spusti do 60°C).
088H2001
SH-E01
Regulator s 2 temperaturska senzora
151,62
088H2000
SH-E01
Regulator bez temperaturskih senzora
105,78
Temperaturskii senzor za termostat SH-E01
Čaura, mesing, 1/2" - 112mm
Čaura, mesing, 1/2" - 180mm
Čaura, nerđajući čelik, 1/2" - 112mm
24,15
35,83
na upit
na upit
SH-E01
Pribor, rezervni delovi
088H2050
017-437066
017-436766
017-436966
NTC
Primer korišćenja
April 2010
19
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Sobni termostati
Kodni broj
Tip
Opis, tehnički podaci
Cena bez
poreza EUR
Slika
Termostati za grejanje i hlađenje
Elektronski termostat, za 2-cevne sisteme za grejanje i hlađenje RET230 CO
RET230 CO
Sobni termostat, napajanje 230V, postavljanje temperature, za uključenje grejanja ili hlađenja (2-cevni ventilator konvektori) i ventilatora,
releji su jednopolni uklopni max 2(1)A, 230VAC, diferencije 1K, područje podešavanja 5-30°C, za korišćenje s NC (normalno zatvorenim)
pogonima
087N7022
RET230 CO2
Preklop grejanje/hlađenje i ventilator OFF/ON
52,57
087N7032
RET230 CO3
Preklop grejanje/OFF/hlađenje i ventilator 1/2/3 brzina
55,66
Elektronski termostat, za 2-cevne ili 4-cevne sisteme za grejanje i hlađenje
RET230 HC
Sobni termostat, napajanje 230V, LCD prikaz temperature prostora, postavljanje temperature, za uključenje grejanja ili hlađenja (2-cevni
ili 4-cevni ventilator konvektori) i ventilatora, releji su jednopolni uklopni max 3(1)A, 10-230VAC, diferencije 1K, područje podešavanja 530°C, za korišćenje s NC (normalno zatvorenim) pogonima, trostepeni ručni izbor brzina, prekidač za uključenje/isključenje termostata i
stalni rad ventilatora.
087N7805
RET230 HC-3
Za četverocevne sisteme
77,24
087N7806
RET230 HCA-3
Za četverocevne sisteme, s odvojenim sobnim senzorom temperature
83,07
RET230 HCW-3
Za dvocevne sisteme, u kompletu sa cevnim senzorom za preklop grejanje/
hlađenje. Preklop na grejanje pri temp. vode na iznad 30°C, preklop na
hlađenje pri temp. vode ispod 16°C.
Senzor se mora montirati na polazu pre ventila!
98,25
087N7808
Elektronski programabilni termostati za 4-cevne sisteme grejanje/hlađenje tip HC 6000
HC 6000
-s preklopnim kontaktom za grejanje i hlađenje (sekvencijalno), preklopna razlika <1K, područje podešavanja 5-30°C grejanje, 16-37°C
hlađenje
087N7053
HC 6110-3
Baterijsko napajanje, 5/2-dnevni program sa 4 vremenske zone, trostepeni
preklopnik za motor ventilatora, preklopni kontakt 2(1) A
150,23
087N7057
HC 6113-3
Napajanje 230V, 5/2-dnevni program sa 4 vremenskih zona, trostepeni
preklopnik za motor ventilatora, preklopni kontakt 2(1) A
150,23
087N7061
HCW 6110-3
Baterijsko napajanje, 5/2-dnevni program sa 4 vremenske zone, trostepeni
preklopnik za motor ventilatora, changeover sa temperaturskim senzorom
vode
158,80
087N7066
HCW 6113-3
Napajanje 230V, 5/2-dnevni program sa 4 vremenskih zona, trostepeni
preklopnik za motor ventilatora, changeover sa temperaturskim senzorom
vode
158,80
April 2010
20
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Zonske ON-OFF loptaste slavine s pogonom
Kodni broj
Tip
Priključak
p [bar]
maks.
kVS
[m³/h]
Brzina
[s/180°]
Cena bez
poreza EUR
Slika
Zonske ON-OFF loptaste slavine s pogonom
Telo slavine od mesinga, niklovana, PN16, temp. opseg 0-130°C, IP44, unutrašnji navoj; zajedno sa elektromotornim pogonom, 230V
signal. Pogon ima mogućnost ručnog pokretanja.
Prolazna loptasta slavina s pogonom
AMZ 112
Pogon ima izlazni relej 1A, koji je pod naponom, kada je slavina otvorena
082G5501
AMZ 112 DN15
1/2" unutr. navoj
082G5502
AMZ 112 DN20
3/4" unutr. navoj
082G5503
AMZ 112 DN25
1" unutr. navoj
Kodni broj
Tip
Priključak
17
2,0
134,75
30
41
68
p [bar]
maks.
139,20
147,00
kVS
[m³/h]
Brzina
[s/180°]
Cena bez
poreza EUR
Trokraka razdelna loptasta slavina s pogonom
AMZ 113
Pogon ima izlazni relej 1A, koji je pod naponom, kada je otvoren tok AB-B.
082G5511
AMZ 113 DN15
1/2" unutr. navoj
082G5512
AMZ 113 DN20
3/4" unutr. navoj
082G5513
AMZ 113 DN25
1" unutr. navoj
3,8
2,0
208,25
60
7,7
11,6
209,36
223,84
Primeri upotrebe
ON-OFF regulacija radiajtorskog ili podnog grejanja, noćna redukcija.
ON-OFF regulacija grejača ili hladnjaka.
Prioritet pripreme PTV - razdeoni ventil.
Prioritetna upotreba kotla na čvrsta goriva - razdeoni ventil.
April 2010
21
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Prestrujni ventili, regulatori protoka, ručni i automatski balansni ventili
Tip
AB-QM
AVDO
LENOTM
MSV-F2
Strana
29-32
25
24
25




2,5 bar
2,0(1,5) bar






Prestrujni ventil

Regulator protoka
Ručni (prigušni) ventil
Medij
Diferencijalni
pritisak
voda
promenljiv
maksimalni
bypass
Ugradnja u
dovod
povrat
unutrašnji navoj
Priključak
spoljni navoj
prirubnički
Nazivni prečnik
DN
PN 10
Nazivni pritisak
PN 16
PN 20
Maks. temperatura medija
mesing
Materijal kućišta
mesing otporan na
ventila
koroziju
GG-25
Sa dodatnim elektro pogonom
Tip


0,05-0,5 bar
4 bar





10-150


15-25
15-50

15-400



120°C
120°C



120°C
120(200)°C



ASV-P
Strana

ASV-PV
ASV-M
ASV-PV +
26
ASV-I
Regulator diferencijalnog pritiska


Medij


0,05-0,25
0,2-0,4
0,35-0,70
0,60-1,00

1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar


Diferencijalni
pritisak
promenljiv
nepromenljiv
maksimalni
dovod
Ugradnja u
povrat
unutrašnji navoj
Priključak
spoljni navoj
prirubnica
Nazivni prečnik
DN
Nazivni pritisak
PN 16
Maks. temperatura medija
Materijal kućišta
ventila
April 2010
mesing
GG 25
0,1 bar
1,5 bar


na upit










0,8 bar

0,8 bar










120°C







na upit
na upit
15-50
120°C


0,05-0,25 bar
15-100

PV
regulator


Zaporna i funkcija merenja i regulacije
voda
USV-I
27,28

Zaporna i funkcija merenja
USV-M
15-40

22
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Izbor tipa ventila za hidrauličko uravnotežavanje
Sistem
Vrsta
instalacije
Hidrauličko uravnotežavanje
i regulacija protoka
Konstantan
protok
Promenljiv
protok
Priključci
Bez mernih
priključaka
AB-QM
DN10LF - DN150
Sa mernim
priključcima
AB-QM
sa mer.
priključcima
DN10LF - DN150
strana 29,30
strana 29,30
AB-QM
AB-QM sa mer. priklj.
ASV-PV
+ASV-I
DN15 - DN100
strana 26
Unutrašnji
navoj
Prirubnički
LENOTM
DN15 - DN50
MSV-F2
DN15 - DN400
strana 24
strana 25
ASV-PV
TWA-Z
ASV-I
April 2010
23
MSV-F2
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Ručni navojni regulacioni ventili sa funkcijom zatvaranja LENOTM
LENOTM je ručni balansni ventil nove generacije koji objedinjuje dve funkcije:
-PREDREGULACIJU
-POTPUNO ZATVARANJE (LOPTASTA SLAVINA)
Karekteristike:
- Numerička skala predpodešavanja koja je vidljiva iz više uglova posmatranja
- Mogućnost skidanja ručice za predpodešavanje
- Jednostavno zaključavanje predpodešene vrednosti
- Materijal tela ventila: mesing otporan na koroziju
- Materijal kuglaste slavine je hromirani mesing
- maks. diferencijalni pritisak na ventilu 2,5 bar
- radna temperatura od -20°C do 120°C
- radni medijumi: voda i mešavina vode i glikola (max. 30%)
Ručni balansni ventil LENOTM MSV-B
Kodni broj
Tip
DN
PN
LENOTM MSV-B
Tmaks [°C]
maks. dif.
pritisak [bar]
KVS
[m3/h]
Cena bez
poreza EUR
003Z4030 DN15 LF
15
1/2" UN
2,5
45,27
003Z4031 DN15
15
1/2" UN
3,0
45,27
003Z4032 DN20
20
3/4" UN
6,6
51,57
003Z4033 DN25
25
10
54,99
003Z4034 DN32
32
18
69,93
003Z4035 DN40
40
1 1/2" UN
26
89,01
1" UN
PN20
1 1/4" UN
2,5
003Z4036 DN50
50
2" UN
40,0
109,17
003Z4100 DN15 LF
15
1/2" SN
2,5
50,32
003Z4101 DN15
15
1/2" SN
3,0
50,32
Ručni balansni ventil LENOTM MSV-BD
Uz sve gorepobrojane, MSV-BD ima i dodatne karakteristike:
- 360° rotirajući merni priključci sa priključkom za punjenje i pražnjenje omogućavaju
jednostavno merenje i pražnjenje
- Ugrađena slavina za drenažu omogućuje selektivno pražnjenje razvodne ili povratne cevi
Kodni broj
Tip
DN
PN
Tmaks [°C]
maks. dif.
pritisak [bar]
KVS
[m3/h]
Cena bez
poreza EUR
003Z4000 DN15 LF
15
1/2" UN
2,5
50,32
003Z4001 DN15
15
1/2" UN
3,0
50,32
003Z4002 DN20
20
3/4" UN
6,6
57,32
003Z4003 DN25
25
1" UN
10
61,15
003Z4004 DN32
32
1 1/4" UN
18
77,68
003Z4005 DN40
40
26
98,87
003Z4006 DN50
50
2" UN
40,0
121,33
003Z4100 DN15 LF
15
1/2" SN
2,5
50,32
003Z4101 DN15
15
1/2" SN
3,0
50,32
003Z4102 DN20
20
3/4" SN
7
57,32
PN20
1 1/2" UN
2,5
LENOTM MSV-BD
Dodaci za LENOTM
Kodni broj
Cena bez
poreza EUR
Opis
003Z4662 Standardni merni priključci, 2 kom.
6,00
003Z4657 Produženi merni priključci, 60mm, 2 kom.
64,00
003Z4652 Ručka
9,44
003Z4096 Ispusna slavina 1/2'' za MSV-BD
11,16
003Z4097 Ispusna slavina 3/4'' za MSV-BD
11,16
003Z4660 Identifikaciona kartica sa trakom, 10 kom.
6,40
April 2010
24
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Ručni prirubnički balansni ventil MSV-F2
MSV-F2
za uravnoteženje protoka, sa indikatorom položaja, sa mernim priključcima, materijal EN-GJL 250, prirubnički
opseg
protoka
[m3/h]
[m3/h]
Cena bez
poreza EUR
15
0,16 - 2,9
3,1
119,08
003Z1086 MSV-F2 20
20
0,23 - 5,3
6,3
130,23
003Z1087 MSV-F2 25
25
0,34 - 8,4
9,0
142,87
003Z1088 MSV-F2 32
32
0,52 - 14,6
15,5
161,57
003Z1089 MSV-F2 40
40
0,86 - 19,8
32,3
189,04
003Z1061 MSV-F2 50
50
1,86 - 31,8
53,8
199,77
003Z1062 MSV-F2 65
65
3,24 - 55,9
93,4
254,91
003Z1063 MSV-F2 80
80
4,24 - 77,0
122
375,57
003Z1064 MSV-F2 100
100
6,93 - 130
200
545,31
003Z1065 MSV-F2 125
125
10,5 - 196
304
779,67
003Z1066 MSV-F2 150
150
13,9 - 287
401
1114,89
003Z1067 MSV-F2 200
200
23,7 - 486
686
2127,75
003Z1068 MSV-F2 250
250
33,0 - 767
952
3809,97
003Z1069 MSV-F2 300
300
47,8 - 1085
1380
5027,07
003Z1090 MSV-F2 350
350
57,2 - 1304
2046
10650,63
003Z1091 MSV-F2 400
400
82,5 - 1710
2585
17022,93
Kodni broj
Tip
DN
003Z1085 MSV-F2 15
PN
PN16
Tmaks [°C]
130
maks. dif.
pritisak [bar]
1,5
KVS
Na raspolaganju su i ventili PN25.
003L8141 Slavina za ispuštanje
Slika
DN 200 - DN 300
8,25
Ugradnja MSV-F2
Kako bi se izbegla turbulencija koja smanjuje tačnost merenja protoka,
preporučuje se ostavljanje pravih deonica ispred i iza balansnog ventila (vidi
sliku!).
Merni instrument
PFM 4000
Merni instrument PFM 4000, konstruisan za merenje protoka, pritiska i temperature i uravnoteženje sistema grejanja,
hlađenja i pripreme PTV.
PFM 4000 se može koristiti za sve poznatije tipove ventila različitih proizvođača.
003L8200 Merni instrument PFM 4000, sa Bluetooth bežičnim prenosom, do 10 bar
4150,00
003L8201 Merni instrument PFM 4000, sa Bluetooth bežičnim prenosom, do 20 bar
4250,00
003L8202 Merni instrument PFM 4000, sa Radio prenosom, do 10 bar
6100,00
003L8203 Merni instrument PFM 4000, sa Radio prenosom, do 20 bar
6200,00
Prestrujni ventili
Kodni broj
Tip
DN
PN
Priključak
Cena bez
maks. dif.
opseg dp [bar]
pritisak [bar]
poreza EUR
Prestrujni ventili tip AVDO
Otvara sa povećanjem diferencijalnog pritiska - impulsni vodovi nisu potrebni
Slika
AVDO
Sa unutrašnjim i spoljašnjim navojem, maks. temperatura vode 120°C, Materijal tela ventila: mesing.
Ugradnja u obilazni vod (by-pass)
003L6003 AVDO 15 ugaoni
15
1/2"
36,27
003L6008 AVDO 20 ugaoni
20
3/4"
43,32
003L6013 AVDO 25 ugaoni
25
1"
003L6018 AVDO 15 ravni
15
003L6023 AVDO 20 ravni
20
3/4"
51,32
003L6028 AVDO 25 ravni
25
1"
78,37
April 2010
PN 10
1/2"
25
0,5
0,05-0,5
65,57
44,70
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Automatski regulacioni ventili za sisteme sa promenljivim protokom
Automatski regulacioni ventili koriste se za održavanje konstantnog diferencijalnog pada pritiska na vertikalama ili horizontalnim ograncima. To
predstavlja rešenje koje je neophodno u sistemima sa promenljivim protokom. Principijelno, u povratni vod se postavlja regulator diferencijalnog
pritiska (ASV-PV, ASV-PV+, ASV-P) koji se kapilarom povezuje sa zapornim (ASV-M) ili regulacionim (ASV-I) ventilom u razvodnom vodu.
Kodni broj
Opis
DN
PN
Priključak
opseg
protoka
[m3/h]
opseg dp
[bar]
KVS
[m3/h]
Cena bez
poreza EUR
Regulator diferencijalnog pritiska ASV-P
Slika
ASV-P
a montažu u povratni vod, uključuje impulsnu cev L=1,5m, slavinu za pražnjenje, sa mogućnošću zatvaranja polazne cevi, sa plavim
točkićem za podešavanje, sa unutrašnjim navojem, maks. diferencijalni pritisak na ventilu 1,5 bar, maks. temperatura vode 120°C,
uključuje izolacioni deo do 80°C.
003L7621
003L7622
003L7623
003L7624
003L7625
ASV-P 15, UN
ASV-P 20, UN
ASV-P 25, UN
ASV-P 32, UN
ASV-P 40, UN
15
20
25
32
40
PN 16
1/2" UN
3/4" UN
1" UN
1 1/4" UN
1 1/2" UN
< 0,5
0,04 - 0,8
0,065 - 1,25 0,1 bar fiksno
0,1 - 2
0,15 - 3,15
1,6
2,5
4,0
6,3
10
120,21
128,69
164,58
201,55
223,80
Podesivi regulator diferencijalnog pritiska ASV-PV
ASV-PV
Za montažu u povratni vod, uključuje impulsnu cev L=1,5m, slavinu za pražnjenje, sa mogućnošću zatvaranja polazne cevi, sa plavim
točkićem za podešavanje, sa unutrašnjim navojem, maks. diferencijalni pritisak na ventilu 1,5 bar, maks. temperatura vode 120°C,
uključuje izolacioni deo do 80°C.
003L7601
003L7602
003L7603
003L7604
003L7605
003L7611
003L7612
003L7613
003L7614
003L7615
ASV-PV 15, UN
ASV-PV 20, UN
ASV-PV 25, UN
ASV-PV 32, UN
ASV-PV 40, UN
ASV-PV+ 15, UN
ASV-PV+ 20, UN
ASV-PV+ 25, UN
ASV-PV+ 32, UN
ASV-PV+ 40, UN
15
20
25
32
40
15
20
25
32
40
PN 16
PN 16
1/2" UN
3/4" UN
1" UN
1 1/4" UN
1 1/2" UN
1/2" UN
3/4" UN
1" UN
1 1/4" UN
1 1/2" UN
< 0,5
0,04 - 0,8
0,065 - 1,25 0,05-0,25 bar
0,1 - 2
0,15 - 3,15
< 0,5
0,04 - 0,8
0,065 - 1,25 0,2-0,4 bar
0,1 - 2
0,15 - 3,15
1,6
2,5
4,0
6,3
10
1,6
2,5
4,0
6,3
10
146,68
156,67
190,42
244,76
261,89
139,30
148,75
180,87
232,46
248,68
Za montažu u povratni vod, uključuje impulsnu cev L=1,5m, sa mogućnošću zatvaranja polazne cevi, sa plavim točkićem za
podešavanje, maks. diferencijalni pritisak na ventilu 2,5 bar, maks. temperatura vode 120°C, uključuje izolacioni deo do 80°C.
003Z0611
003Z0621
003Z0631
003Z0641
003Z0623
003Z0624
003Z0625
003Z0633
003Z0634
003Z0635
003Z0643
003Z0644
003Z0645
ASV-PV 50, SN
ASV-PV 50, SN
ASV-PV 50, SN
ASV-PV 50, SN
ASV-PV 65
ASV-PV 80
ASV-PV 100
ASV-PV 65
ASV-PV 80
ASV-PV 100
ASV-PV 65
ASV-PV 80
ASV-PV 100
50
50
50
50
65
80
100
65
80
100
65
80
100
PN 16
PN 16
2 1/2" SN
0,35 - 6,2
Prirubnica
EN 1092-2
0,5 - 9,4
0,8 - 15
1,2 - 24
0,5 - 9,4
0,8 - 15
1,2 - 24
0,5 - 9,4
0,8 - 15
1,2 - 24
0,05-0,25 bar
0,2-0,4 bar
0,35-0,75 bar
0,6-1,00 bar
0,2-0,4 bar
0,35-0,75 bar
0,6-1,00 bar
20
20
20
20
30
48
76
30
48
76
30
48
76
359,12
359,12
359,12
430,96
1031,50
1234,46
1570,17
1031,50
1234,46
1570,17
1237,82
1480,40
1885,35
Zaporni i merni ventil ASV-M za regulatore diferencijalnog pritiska
ASV-M
Za montažu u polazni vod, sa priključnim delom za impulsnu cev, merni priključak je dodatna oprema, sa crvenim točkićem za podešavanje, maks.
diferencijalni pritisak 1,5 bar, maks. temperatura vode 120°C, uključuje deo za izolaciju do 80°C.
003L7691
003L7692
003L7693
003L7694
003L7695
003L7702
ASV-M 15, UN
ASV-M 20, UN
ASV-M 25, UN
ASV-M 32, UN
ASV-M 40, UN
ASV-M 50, SN
15
20
25
32
40
50
PN 16
1/2" UN
3/4" UN
1" UN
1 1/4" UN
1 1/2" UN
2 1/4" SN
-
-
1,6
2,5
4,0
6,3
10
16
36,98
40,62
47,97
72,24
87,57
209,40
Zaporni, podesivi ventil i merni ventil ASV-I za regulatore diferencijalnog pritiska
ASV-I
Za montažu u polazni vod, sa priključnim delom za impulsnu cev, prekidač za podešavanje, uključuje dva merna priključka, sa crvenim točkićem za
podešavanje, maks. diferencijalni pritisak 1,5 bar, maks. temperatura vode 120°C, uključuje izolacioni deo do 80°C.
003L7641
003L7642
003L7643
003L7644
003L7645
003L7652
April 2010
ASV-I 15, UN
ASV-I 20, UN
ASV-I 25, UN
ASV-I 32, UN
ASV-I 40, UN
ASV-I 50, SN
15
20
25
32
40
50
PN 16
1/2" UN
3/4" UN
1" UN
1 1/4" UN
1 1/2" UN
2 1/4" SN
-
26
1,6
2,5
4,0
6,3
10
16
44,83
51,23
61,20
91,26
111,91
233,64
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Univerzalni nadogradivi regulacioni ventil
Kodni broj
Tip
DN
PN
Priključak
Podešavanje
Područje
dif. pritisaka
protoka [m³/h]
[bar]
KVS
[m3/h]
Cena bez
poreza EUR
Slika
Nadogradivi regulacioni ventil USV-M
USV-M
Za montažu u povratni vod, sa mogućnošću nadogradnje kompletom za regulisanje diferencijalnog pritisaka PV (sem DN50), sa
plavim točkićem za podešavanje, sa unutrašnjim navojem, sa mernim priključkom i ispusnom slavinom, maks. diferencijalni pritisak na
ventilu 0,8 bara, maks. temperatura vode 120°C, PN16.
003Z2121
003Z2122
003Z2123
003Z2124
003Z2125
003Z2153
USV-M 15, UN
USV-M 20, UN
USV-M 25, UN
USV-M 32, UN
USV-M 40, UN
USV-M 50, UN
15
20
25
32
40
50
PN 16
1/2" UN
3/4" UN
1" UN
1 1/4" UN
1 1/2" UN
2" UN
-
-
1,6
2,5
4,0
6,3
10
16
32,27
39,44
47,91
65,97
71,56
120,98
Zaporni ventil USV-I
USV-I
ZZa ugradnju u polazni vod, sa ispusnom slavinom, umesto slavine moguće je ugraditi deo za povezivanje impulsne cevi kod
nadogradnje USV-M u USV-PV (sem DN50), sa crvenim točkićem za podešavanje, sa unutrašnjim navojem, sa mogućnošću
prethodnog podešavanja (prigušenja), maks. diferencijalni pritisak na ventilu 0,8 bara, maks. temperatura vode 120°C, PN16.
003Z2131
003Z2132
003Z2133
003Z2134
003Z2135
003Z2151
USV-I 15, UN
USV-I 20, UN
USV-I 25, UN
USV-I 32, UN
USV-I 40, UN
USV-I 50, UN
15
20
25
32
40
50
PN 16
1/2" UN
3/4" UN
1" UN
1 1/4" UN
1 1/2" UN
2" UN
-
-
1,6
2,5
4,0
6,3
10
16
37,07
40,78
53,01
69,00
79,39
131,32
Komplet ventila USV
USV set
Sastoji se od ventila USV-M i USV-I.
003Z2141
003Z2142
003Z2143
003Z2144
003Z2145
003Z2155
USV-set 15, UN
USV-set 20, UN
USV-set 25, UN
USV-set 32, UN
USV-set 40, UN
USV-set 50, UN
15
20
25
32
40
50
PN 16
1/2" UN
3/4" UN
1" UN
1 1/4" UN
1 1/2" UN
2" UN
-
-
1,6
2,5
4,0
6,3
10
16
65,48
75,74
95,36
127,88
143,03
241,92
Komplet za nadogradnju PV za USV-M
PV
Za nadogradnju ventila USV-M u USV-PV, nadogradnja moguća bez pražnjenja sistema, sastoji se od hidrauličkog pogona PV,
impulsne cevi i navojnog priključka za priključenje umesto impulsne slavine ventila USV-I.
003Z2156 PV za USV-M 15
15
003Z2157 PV za USV-M 20
20
1/2" UN
3/4" UN
PN 16
-
1,6
114,65
2,5
118,74
0,05-0,25 bar
003Z2158 PV za USV-M 25
25
1" UN
4,0
142,47
003Z2159 PV za USV-M 32
32
1 1/4" UN
6,3
199,14
Dodaci i rezervni delovi za ASV-P, PV
003L8151
003L8152
003L8153
003L8141
003L8143
priključak 1/4" za spajanje impulsne cevi na druge ventile
Impulsna cev 1,5m
Impulsna cev 5m
Slavina za pražnjenje za ASV-P/PV
Merni priključak za priključenje na ispusnu slavinu
10,32
21,24
49,89
8,25
21,40
Dodaci i rezervni delovi za ASV-M, I
003L8145 2 merna priključka i priključak sa klik mehanizmom za ASV-M (za ASV-I već uključen)
10,54
003L8174 Zaporni čep 10 komada kada je upotrebljen ASV-M ili ASV-bez veze s ASV-P ili ASV-PV)
13,58
003L8175 O-zaptivka za impulsnu cev (komplet 10 komada)
3,76
April 2010
27
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Izolacija za ASV, USV
sive boje, materijal EPP, maks. temperatura medija 120°C
003L8170
003L8171
003L8172
003L8173
003L8139
003L8138
Izolacija EPP za ASV, USV DN 15
Izolacija EPP za ASV, USV DN 20
Izolacija EPP za ASV, USV DN 25
Izolacija EPP za ASV, USV DN 32
Izolacija EPP za ASV, USV DN 40
Izolacija EPP za ASV, USV DN 50
26,94
41,71
17,61
20,62
27,01
37,29
Dodaci i rezervni delovi za USV
003L8152
003L8153
003L8143
003L8141
Impusna cev 1,5m
Impulsna cev 5m
Merni priključak za montažu na slavinu za pražnjenje, 3/4'' - Rectus
Slavina za pražnjenje USV-M
21,24
49,89
21,40
8,25
Primeri instalacije
ASV-M, ASV-I
polazni vod
polazni vod
povratni vod
povratni vod
ASV-P, ASV-PV
Kondezacioni kotao u etažnom grejanju
Radijatorski sistem - zgrada sa više stanova ili poslovni objekat
Orjentacione veličine i dimenzije automatskih balansnih ventila - izvor kondezacioni kotao
Snaga kotla
11kW
15kW
25kW
DN ASV
20
20
25
DN AVDO
15
15
20
ASV-PV
13kPa
17kPa
17kPa
ASV - primena u podnom grejanju
April 2010
AVDO
30kPa
30kPa
30kPa
ASV - primena u sistemu ventilator konvektora
28
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Kombinovani automatski limiter protoka i regulacioni ventil
Kodni broj
Tip
DN
Priključak
Opseg protoka (l/h)
Hod
(mm)
Cena bez
poreza EUR
Kombinovani automatski limiter protoka i regulacioni ventil AB-QM
Slika
AB-QM
Za ograničavanje protoka pojedinačnih grejnih / rashladnih tela ili za regulaciju zona - min. dif. pritisak 0,16 bar (0,2 bar za DN25 i DN32; 0,3bar za
DN40-DN150) maks. dif. pritisak na ventilu 4 bar, temperatura vode -10 do 120°C, PN16, materijal kućišta mesing (do DN32) i GG25 (DN40DN150).
Pogon može biti elektrotermički ON-OFF ili modulirajući i elektromotorni sa dvo- ili tri položajnim ili modulirajućim regulacionim signalom.
Ugradnja u razvod ili povrat
003Z0251 AB-QM 10 LF
10
G 1/2" A
30 - 150
003Z0252 AB-QM 15 LF
15
G 3/4" A
55 - 275
003Z0201 AB-QM 10
10
G 1/2" A
55 - 275
003Z0202 AB-QM 15
15
G 3/4" A
90 - 450
2,25
92,87
100,65
92,87
2,25
100,65
003Z0203 AB-QM 20
20
G 1" A
180 - 900
127,28
003Z0204 AB-QM 25
25
G 1 1/4" A
340 - 1700
145,15
003Z0205 AB-QM 32
32
G 1 1/2" A
640 - 3200
4,50
223,63
Ugradnja u razvod ili povrat, sa mernim priključcima
003Z0261 AB-QM 10 LF
10
G 1/2" A
30 - 150
003Z0262 AB-QM 15 LF
15
G 3/4" A
55 - 275
003Z0211 AB-QM 10
10
G 1/2" A
55 - 275
003Z0212 AB-QM 15
15
G 3/4" A
90 - 450
2,25
103,27
111,12
103,27
2,25
111,12
003Z0213 AB-QM 20
20
G 1" A
180 - 900
137,23
003Z0214 AB-QM 25
25
G 1 1/4" A
340 - 1700
155,51
003Z0215 AB-QM 32
32
G 1 1/2" A
640 - 3200
003Z0700 AB-QM 40
40
G2"A
1500 - 7500
003Z0710 AB-QM 50
50
G 2 1/2" A
5000 - 12500
003Z0711 AB-QM 50
50
prirubnica
5000 - 12500
003Z0702 AB-QM 65
65
prirubnica
8000-20000
003Z0703 AB-QM 80
80
prirubnica
11200-28000
4,50
10,00
236,55
852,00
894,00
10,00
1068,00
15,00
1660,89
1571,12
003Z0704 AB-QM 100
100
prirubnica
15200-38000
2020,02
003Z0705 AB-QM 125
125
prirubnica
36000-90000
5988,00
003Z0706 AB-QM 150
150
prirubnica
58000-145000
25,00
7500,00
Napomena: Ventile AB-QM bez mernih priključaka nije moguće nadograditi u ventile sa mernim priključkom
Pribor
AB-QM
003Z0230
Zaporni i zaštitni poklopac za demontažu - DN 10-32
15,67
003Z0236
Prsten za blokadu predpodešavanja - DN 10-32
4,20
003Z0240
Plastični zaporni poklopac - DN 10-32
5,84
Navojni priključci
AB-QM
Komplet 1 priključak, 1 holender i 1 zaptivka. Za priključenje na obe strane AB-QM potrebno je naručiti dva kompleta.
Kodni broj
Tip
003Z0231
10
003Z0232
15
003Z0233
20
003Z0234
003Z0235
Priključak sa spoljnim
navojem
Priključak prema
cevovodu
R 3/8" A
DN
25
32
konični
spoljni navoj,
EN 10266-1
ventilu
1/2" UN
Cena bez
poreza EUR
4,90
R 1/2" A
3/4" UN
R 3/4" A
1" UN
5,51
7,05
R 1" A
1 1/4" UN
11,03
R 1 1/4" A
1 1/2" UN
14,01
003Z0279
40
R 1 1/2" A
2" UN
43,11
003Z0278
50
R 2" A
2 1/2" UN
58,75
Sistemi sa varijabilnim protokom:
-klima komore
-ventilator konvektori
Sistemi sa konstantnim protokom:
-ventilator konvektori
-jednocevno radijatorsko grejanje
April 2010
Slika
29
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Pogoni za AB-QM
Kodni broj
Tip
Za ventile
Sila (N)
Elektromotorni pogoni
Brzina (s/mm)
Hod
(mm)
Cena bez
poreza EUR
Slika
AMI 140, AMV(E) 110NL, AME 15QM, AME 55Q
2-položajna regulacija, bez sigurnosne funkcije
082H8048 AMI 140, napajanje 24V
AB-QM DN10-DN32
200
12
5,5
144,00
082H8049 AMI 140, napajanje 230V
AB-QM DN10-DN32
200
12
5,5
144,00
130
24
5,0
174,00
3-položajna regulacija, bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082H8056 AMV 110NL
AB-QM DN10-DN32
Modularni regulacioni signal, bez sigurnosne funkcije, napajanje 24 V, 0-10V
082H8057 AME 110NL
AB-QM DN10-DN32
130
24
5,0
178,80
082H3075 AME 15QM
AB-QM DN40-DN100
500
11
15,0
439,20
082H3078 AME 55Q
AB-QM DN125-DN150
2000
8
40,0
828,00
Elektrotermički pogon, ON-OFF
AME 15QM
TWA-Z, ABNM-Z
Bez sigurnosne funkcije, napajanje 230 V
082F1226 TWA-Z, NC, 230V
AB-QM DN10 - DN321)
90
oko 60
2,80
30,01
4,00
85,38
TWA-Z
Elektrotermički pogon, modulirajući regulacioni signal
Bez sigurnosne funkcije, napajanje 24 V, NC (bez napona zatvoren), regulacioni signal 0-10 V
082F1094 ABNM-Z
AB-QM DN10 - DN321)
082F1072 Adapter za AB-QM, M30x1,5mm
-
-
-
-
3,11
1) Pri korišćenju sa AB-QM DN25 i DN32 najveći protok je približno 60% nazivnog protoka
Dimenzionisanje AB-QM
Obzirom da je autoritet AB-QM uvek 1,
protok je jedini parametar na osnovu
kog se vrši dimenzionisanje. Ukoliko
su brzine strujanja fluida u cevovodu
u skladu sa opštim standardima
dimenzionisanja, važi pravilo da je
dimenzija ventila jednaka dimenziji
cevi.
April 2010
30
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Podešavenje AB-QM, optimizacija cirkulacione pumpe
Podešavanje AB-QM
DN10-32
Projektovani protok se lako podešava bez upotrebe bilo
kakvog alata.
Predpodešavanje:
- skinite plavu kapu ili pogon.
- podignite sivi plastični prsten i okrenite ga na projektovani
protok.
- spustite obruč i predregulacija je gotova.
Skala ima oznake od 100% do 0% maksimalnog protoka koji
je napisan na samom ventilu.
Okretanje u smeru suprotnom kazaljci na satu uvećava
vrednost protoka i obratno.
Da bi se izbegla zabuna, pri povećanju protoka (na 80%
otprilike) postaje vidljiv crveni prsten. Za ventil DN 15,
maksimalni protok 450 l/h odgovara predpodešavanju
100%. Da bi ograničili maksimalni protok na 270 l/h
potrebno je podesiti: 270/450 = 60%.
DN40/50-100
DN 125-150
Optimizacija cirkulacione pumpe
AB-QM sa mernim priključcima
omogućava merenje diferencijalnog
pritiska (p2-p3) na regulacionom
ventilu. Kada razlika pritisaka
dostigne izvesnu vrednost (7-14 kPa),
to znači da je regulator u radnom
režimu i da je funkcija limitacije
protoka postignuta.
Ova procedura koristi se i za
optimizaciju napora pumpe. Napor se
smanjuje do trenutka kada je na
najudaljenijem regulatoru (u
hidrauličkom pogledu) postignuta
minimalna potrebna razlika pritisaka
(7-14 kPa).
Za ova merenja razlike pritisaka i
balansiranje uopšte koristite Danfoss
PFM 4000.
April 2010
31
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Primeri upotrebe AB-QM
Upotreba AB-QM - sistem ventilatorskih konvektora
Varijabilni protok kroz mrežu
Ugradnjom AB-QM 10 LF na kraju poslednjeg
usponskog voda u by-passu između polaza i
povrata, podešenog na protok 50l/h, obezbeđujete
kratko vreme odziva sistema.
Primer upotrebe AB-QM - grejač, dogrejač i hladnjak klima komore
Klasičan sistem
Karakteristike:
- Da bi se postigao autoritet regulacionih ventila, neophodna
je pumpa visokog napora;
- Pri manjem autoritetu regulacionih ventila i pri protocima
koji su manji od projektovanih (a to je većina vremena),
sposobnost regulacije se drastično smanjuje što uzrokuje
prevelike protoke, a samim tim i povećanu potrošnju energije
za pogon pumpe - energetski neefikasan sistem
- Puštanje u pogon nije jednostavno
- Velika mogućnost žalbi i reklamacija.
- Pri adaptacijama ili dogradnji sistema neophodno je izvršiti
novo hidrauličko balansiranje celog sistema.
Energetski efikasan sistem - ventili sa 100% autoriteta
Karakteristike:
- Autoritet regulacionih ventila je uvek 100%,
regulacija protoka je odlična što omogućava najveći
mogući komfor korisnika;
- Optimizacijom glavne cirkulacione pumpe postiže se
smanjenje snage pumpe na tehnički minimum za dati
hidraulički sistem;
- Nema prekomernih protoka čime se smanjuje
potrošnja energije za 20-30%;
- Postizanjem veće temperaturske razlike, rad čilera je sa
višim COP, a ukoliko je izvor grejanja kondezacioni gasni
kotao omogućena je kondezacija dimnih gasova.
ZA SVE DODATNE INFORMACIJE POSETITE NAŠU INTERNET
STRANICU
www.grejanje.danfoss.com
April 2010
32
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Uravnoteženje sistema za pripremu PTV
Kodni broj
kVS [m³/h]
pri 20°C
Tip, verzija
Priključak
Cena bez
poreza EUR
Modularni višefunkcioni termostatski cirkulacioni ventil MTCV
Slika
MTCV
PN10, maksimalna temperatura 100°C, sa unutrašnjim konusnim navojem.
Namenjen je termičkom balansiranju pojedinih grana cirkulacije potrošne tople vode. Ugradnja je
nakon zadnjeg potrošača PTV, a pre priključka na grane na zajednički cirkulacioni vod.
Osnovna verzija A
Karakteristike:
- opseg podešavanja temperature 40…60°C,
- zatvara pri porastu temperature za 5K iznad zadate temperature,
- materijal ventila: mesing, otporan na koroziju
- mogućnost nadgradnje u verziju B ili C bez prekida rada sistema pripreme PTV,
- mogućnost promene kalibrisanih termostatskih bez prekida rada sistema pripreme PTV
- mogućnost dogradnje termometra ili temperaturskog senzora
003Z0515
003Z0520
MTCV - A DN15
MTCV - A DN20
1,5
1,8
1/2" UN
3/4" UN
78,76
85,54
Verzija B - omogućava termičku dezinfekciju 70°C
Karakteristike:
- naručuje se pod samostalnim kodnim brojem ili u varijanti kombinacije osnovne verzije A i
termostatskog dezinfekcionog modula B (003Z1021).
- opseg podešavanja temperature 40…60°C,
- pri porastu temperature od 5K iznad podešene temperature Kvs se smanjuje na 0,15m3/h,
- pri porastu temperature iznad 65°C ponovo se otvara protok za potrebe termičke dezinfekcije,
- najveći dezinfekcijski Kvs pri 70°C, kVS(DN15)=0,5m3/h, kVS(DN20)=0,6m3/h,
- pri porastu temperature iznad 75°C protok potpuno prestaje,
- materijal ventila: mesing, otporan na koroziju
- mogućnost nadgradnje u verziju C bez prekida rada sistema pripreme PTV,
- mogućnost promene kalibrisanih termostatskih bez prekida rada sistema pripreme PTV
- mogućnost dogradnje termometra ili temperaturskog senzora
003Z0511
003Z0557
MTCV - B DN15
MTCV - B DN20
1,5
1,8
1/2" UN
3/4" UN
99,22
105,77
Verzija C - omogućava programski vođenu termičku dezifekciju
Karakteristike:
- opseg podešavanja temperature 40…60°C,
- zatvara pri porastu temperature od 5K iznad podešene temperature,
- regulator CCR sa elektrotermičkim pogonom otvara protok za dezinfekciju na osnovu dobijene
informacije o povišenju temperature u kotlu
- potrebno je dodatno postaviti senzor u kotao
- najveći dezinfekcioni Kvs=0,6m3/h
- regulator CCR po isteku odabranog vremena pri temperaturi dezinfekcije na odrećenom MTCV
ventilu potpuno zatvara protok
- nakon obavljene dezinfekcije na svim MTCV ventilima, CCR otvara jednog od njih
- materijal ventila: mesing, otporan na koroziju
- mogućnost promene kalibrisanih termostatskih bez prekida rada sistema pripreme PTV
Za MTCV - C je potrebno:
- za svaki cirkulacioni vod ventil MTCV - A DN15 ili DN20 sa adapterom za elektrotermički pogon TWA-A (kodni broj 003Z1022),
elektrotermičkim pogonom TWA-A/NC 24V ili 230V, adapterom za senzor temperature (kodni broj 003Z1024) i senzorom temperature
sa kablom ESMB-12 (kodni broj 087B1184)
- regulator CCR master za do 8 krugova dezinfekcije (kodni broj 003Z1025) sa Pt1000 senzorom u kotlu (npr. ESMB-12 ali ESMU-100),
- u slučaju više od 8 krugova cirkulacije moguće je regulator CCR master dograditi sa najviše jednim podređenim regulatorom CCR
slave za dodatnih 8 krugova (kodni broj 003Z1026).
April 2010
33
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Višefunkcionalni termostatski cirkulacioni ventil MTCV, Dodaci i rezervni delovi
Kodni broj
Cena bez
poreza EUR
Opis, tehnički podaci
Tip
Slika
Dodaci, rezervni delovi
003Z1033
Termostatski osnovni regulacioni modul A
87,79
Dodaci, rezervni delovi - za verzije A i B
003Z1023
003Z1021
Termometar sa adapterom
Termostatski dezinfekcioni modul B
22,09
23,60
Dodaci i rezervni delovi za programski vođenu termičku dezifekciju vode - verzija C
003Z1022
088H3112
088H3110
003Z1025
003Z1026
087B1184
003Z1024
Adapter za elektrotermički pogon TWA-A
za RA2000, 230VAC, bez napona zatvoren
za RA2000, 24V AC ili DC, bez napona otvoren
Glavni regulator za vodenje 8 krugova cirkulacije (NC):
- napajanje 207-253 V AC,
CCR Master
- izlazni signal 230 V ali 24 V AC,
- mogućnost dogradnje slave regulatora
CCR Slave Podređeni regulator 230 V za priključenje dodatnih 8 NC pogona
ESMB-12
Termosenzor
Adapter za termosenzor
35,65
29,30
29,30
TWA-A/NC
TWA-A/NC
2147,59
573,57
61,20
8,50
087N0011
ESMC
Nalegajući senzor
48,65
087B3081
ECA 9010
Preklopni modul
54,06
Kodni broj
Tip
Opis, tehnički podaci
Priključak
Cena bez
poreza EUR
1/2" SN
31,59
15,56
18,08
3/4" SN
33,96
34,85
34,85
34,85
Spojnice i dodaci za MTCV 15
003Z1027
003Z1034
003Z1035
Navojni priključci 1/2"UN x 1/2"SN sa kuglastom slavinom
Spojnice za bakarnu cev 15 mm - za lemljenje
Spojnice za bakarnu cev 18 mm - za lemljenje
Spojnice i dodaci za MTCV 20
003Z1028
003Z1039
003Z1040
003Z1043
Navojni priključci 3/4"NN x 3/4"ZN sa kuglastom slavinom
Spojnice za bakarnu cev 22 mm - za lemljenje
Spojnice za bakarnu cev 28 mm - za lemljenje
Spojnice za čelične cevi 20 mm
Primer upotrebe MTCV / osnovni model A i model B sa automatskom termičkom dezinfekcijom
April 2010
34
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori pritiska bez pomoćne energije - pregled
AFPA/
VFG 2
AFPA/
VFG 21
Tip
AVDO
AVPA
Strana
25
37
38
0,05 - 2,0
0,15 - 5
Reg. dif. pritiska - područje pritisaka [bar] 0,05 - 0,5
Prestrujni regulator nadpritiska (bar)
Medij
voda
Ventil otvara pri porastu pritiska
odnosno diferencijalnog pritiska
Ugradnja u
bypass
navojni
Priključak
zavareni
sa prirubnicom
metalno
Zaptivanje sedišta
EPDM
Kombinacijski deo
PN 10
PN 16
Nominalni pritisak
PN 25
PN 40
Maks. temperatura medija
mesing
crvena bronza
Materijal kućišta
GG-25
ventila
GGG-40.3
GS-C 25
























DN15-25




15-25




15-250
15-250
DN15-25



200°C



150°C
DN15-25



200°C



150°C
DN32-50






DN32-50






AFP/
VFG 2
AFP/
VFG 21
AVD
AFD/
VFG 2
AFD/
VFG 21
AVDS


150°C

150°C

DN15-25






DN15-25


44
43
1 - 12
0,05 - 16
1 - 12
0,05 - 16






















DN15-25



DN32-50








15-250
15-250
DN15-32



200°C



150°C






DN32-50



15-50
150°C
DN15-32







KF2
43
AFD/
VFGS 2
44


Pribor za više temperature
April 2010

15-50
Reducir ventil - opseg pritisaka [bar]
PN 16
PN 25
PN 40
Maks. temperatura medija
crvena bronza
Materijal kućišta
GG-25
ventila
GGG-40.3
GS-C 25

15-250
0,15 - 6
Nominalni pritisak

15-250
0,05 - 2,0
DN

15-50
40
Nominalni promer


39
Kombinacijski deo
0,15 - 16

Strana
voda
para
Ventil otvara pri porastu pritiska
odnosno diferencijalnog pritiska
dovod
Ugradnja u
povrat
navojni
Priključak
zavareni
sa prirubnicom
metalno
Zaptivanje sedišta
EPDM
1 - 11

AVP
Medij
42

Tip
Reg. dif. pritiska - opseg pritisaka [bar]
41

KF2
DN
AFA/
VFG 21

Pribor za više temperature
Nominalni promer
AFA/
VFG 2
AVA
35
15-50

150°C
DN15-25
DN32-50

15-250
15-250



200°C



150°C






15-25

200°C
15-250



350°C




www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori pritiska i protoka - pregled
Tip
AVQ
Strana
48
AFQ/
VFQ 2
49
AVPQ
50
Reg. dif.pritiska - opseg dp[bar]
i protoka - opseg protoka [m3/h]
Regulator protoka - opseg [m3/h]
Reg. temp - opseg temp. [°C]
Medij
voda
dif. pritiska
Prelazni ventil
protoka
zatvara pri porastu
temperature
dovod
Ugradnja u
povrat
navojni
Priključak
zavareni
sa prirubnicom
metalno
Zaptivanje sedišta
EPDM
Komb. deo
KF2
Pribor za više pritiske i temperature
Nominalni promer DN
0,06 - 12










April 2010























15-50
52
PN 16
Nominalni pritisak PN 25
PN 40
Maks. temperatura medija
crveni liv
Materijal kućišta
GG-25
ventila
GGG-40.3
GS-C 25
Sa dodatnim elektromotornim pogonom
60
0,25 - 15

Strana
Regulator protoka i regulacioni ventil opseg protoka [m3/h]
Reg. dif. pritiska - opseg dp [bar]
i limiter protoka - opseg prot. [m3/h]
Medij
voda
dif. pritiska
Prelazni ventil
Nominalni promer DN
AVQT
0,1 - 1,5
0,1 - 180
0,1 - 1801)

AVPB
dovod
povrat
navojni
Priključak
zavareni
sa prirubnicom
metalno
Zaptivanje sedišta
EPDM
Komb. deo
KF2
Pribor za više pritiske i temperature
AFPQ 4/
VFQ 21
-10 - 110
Tip
Ugradnja u
AFPQ/ VFQ AFPQ 4/
21
VFQ 2
51
0,2 - 1,0
0,06 - 12
DN15-25
PN 16
Nominalni pritisak PN 25

PN 40
Maks. temperatura medija
150°C
DN15-32
crveni liv
Materijal kućišta
GG-25
ventila
DN32-50
GGG-40.3
GS-C 25
Sa dodatnim termostatskim pogonom
1)
pri padu pritiska 0,2 bar na limiteru protoka
zatvara pri porastu protoka
AFPQ/
VFQ 2
















DN15-25







15-50


15-250
15-50
15-250
15-250
15-250
15-250



200°C
DN15-32



200°C



150°C



200°C



150°C













150°C
DN15-32
DN32-50
AFP/
VFQ 21
AFP/
VFQ 2
53
AVQM
AFQM 6
AFQM
57
54,55
AHQM
58
0,015-12
1,4-16
2-80
0,035-3,4
0,1 - 1,5
0,1 - 801)



































15-125
15-125
15-50
40-50
DN15-25



200°C



150°C
DN15-25



150°C







150°C
DN15-25
DN32-50

36






15-50
DN32-50
150°C



150°C
DN15-25


0,05 - 2,0
0,06 - 121)






65-125
15-32
DN15-32

150°C
120°C
DN15-25



www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori diferencijalnog pritiska
Kodni broj
Tip
DN
PN
Priključak
maks. dif.
pritisak [bar]
podeš.
dif.pritiska
[bar]
KVS
[m3/h]
Cena bez
poreza EUR
Slika
Prestrujni regulator (regulator diferencijalnog pritiska) AVPA
AVPA
Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i oprugom za podešavanje diferencijalnog pritiska, otvara prilikom porasta diferencijalnog
pritiska, maks. temperatura vode 150°C.
Ugradnja u bajpas
003H6593
003H6594
003H6595
003H6596
003H6597
003H6598
003H6602
003H6603
003H6604
003H6599
003H6600
003H6601
003H6608
003H6609
003H6610
003H6605
003H6606
003H6607
003H6611
003H6612
003H6613
AVPA 15/4,0 0,05-0,5
15
AVPA 20/6,3 0,05-0,5
AVPA 25/8 0,05-0,5
AVPA 15/4,0 0,2-1,0
AVPA 20/6,3 0,2-1,0
AVPA 25/8 0,2-1,0
AVPA 15/4,0 0,2-1,0
20
25
15
20
25
15
AVPA 20/6,3 0,2-1,0
AVPA 25/8 0,2-1,0
AVPA 32/12,5 0,2-1,0
AVPA 40/16 0,2-1,0
AVPA 50/20 0,2-1,0
AVPA 32/12,5 0,2-1,0
AVPA 40/16 0,2-1,0
AVPA 50/20 0,2-1,0
AVPA 15/4,0 0,3-2,0
20
25
32
40
50
32
40
50
15
AVPA 20/6,3 0,3-2,0
AVPA 25/8 0,3-2,0
AVPA 32/12,5 0,3-2,0
AVPA 40/16 0,3-2,0
AVPA 50/20 0,3-2,0
20
25
32
40
50
PN 16
PN 25
12
3/4" SN
1" SN
1 1/4" SN
3/4" SN
1" SN
1 1/4" SN
3/4" SN
1" SN
1 1/4" SN
3/4" SN
1" SN
1 1/4" SN
4,0
0,05 - 0,5
6,3
8
4,0
0,2 - 1,0
6,3
8
4,0
12
20
16
0,2 - 1,0
16
prirubnica
DIN 2501
20
3/4" SN
1" SN
1 1/4" SN
16
prirubnica
DIN 2501
0,3 - 2
6,3
8
12,5
16
20
12,5
16
20
4,0
6,3
8
12,5
16
20
651,95
741,30
841,69
651,95
741,30
841,69
723,65
825,14
934,35
1349,13
1890,76
1933,79
1538,87
2054,03
2248,18
723,65
825,14
934,35
1538,87
2054,03
2248,18
Dodaci za priključenje na cevovod
Dimenzije
Kodni broj
Za tipove ventila
DN
ventila
prema
cevovodu
003H6908
003H6909
003H6910
003H6911
003H6912
003H6913
Priključak sa krajevima za zavarivanje
DN15 x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
DN25 x 1 1/4" UN
AV, VG, VS, VM
DN 25
DN32 x 1 3/4"UN
AV, VG, VM
DN 32
DN40 x 2" UN
AV, VG
DN 40
DN50 x 2 1/2"UN
AV, VG
DN 50
003H6902
003H6903
003H6904
003H6905
065F6061
065F6062
Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem
R1/2"SN x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
R3/4"SN x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
R1"SN x 1 1/4" UN
AV, VG, VS, VM
DN 25
R5/4"SN x 1 3/4"UN
AV, VG, VM
DN 32
R11/2"SN x 2" UN
AV, VG
DN 40
R2"SN x 2 1/2"UN
AV, VG
DN 50
003H6915
003H6916
003H6917
Priključak sa prirubničkim nastavkom
DN15 x 3/4"UN
AV, VG
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG
DN 20
DN25 x 1 1/4" UN
AV, VG
DN 25
April 2010
Sadržaj
Cena bez
poreza EUR
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
23,39
32,30
43,43
50,11
89,09
158,14
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
23,39
32,30
43,43
81,30
58,80
65,15
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
140,32
140,32
140,32
prema
ventilu
37
Slika
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori diferencijalnog pritiska
Kodni broj
Tip
Pov. membrane
[cm2]
Maks.
radni
pritisak
za DN
Podešavanje pritiska [bar]
Cena bez
poreza EUR
Slika
Prestrujni ventil (regulator dif. pritiska) AFPA + VFG 2/ VFG 21
AFPA
Otvara prilikom porasta dif. pritiska, maks. temperatura vode 150°C (sa loncima za hlađenje i ventilom VFG 2 do 200°C).
Ugradnja u bajpas
Hidraulički pogon
003G1019
003G1020
003G1021
003G1022
003G1023
AFPA
AFPA
AFPA
AFPA
AFPA
1-5
0,5 - 2,5
0,15 - 1,2
0,1 - 0,6
0,05 - 0,35
1-5
0,5 - 2,5
0,15 - 1,2
0,1 - 0,6
0,05 - 0,35
80
25
15-250
250
630
16
1147,70
1147,70
1294,51
1294,51
1723,15
Napomena: za kompletan prestrujni ventil dif. pritiska AFPA/VFG pri temperaturama do 150°C potrebni su:
- ventil VFG 2 ili VFG 21(do 140°C) i
- dve impulsne cevi AF;
pri temperaturama većim od 150°C:
- ventil VFG 2,
- dve impulsne cevi AF i
- dva lonca za hlađenje
Ventil: vidi ventile VFG 2 ili VFG 21 na strani 59.
Kodni broj
Tip
Cena bez
poreza EUR
Opis
Slika
Dodaci za AFA/ AFPA/ AFD/AFP/AFP-9 + VFG 2/ VFG 21
Za priključenje više pogona
003G1397 KF3
Kombinovani nastavak za priključenje hidrauličkih ili elektromotornih pogona
358,59
003G1398 KF2
Kombinovani nastavak za priključenje dva termostata
358,59
Za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 200°C.
003G1391 Impulsna cev AF
bakarna cev f 10 x 1 x 1500 mm, 1 navojni priključak 1/4",
2 mufa
43,43
003G1392 V1
lonac za hlađenje V=1l
164,82
003G1403 V2
lonac za hlađenje V=3l, za pogone površine membrane 630 cm2
477,75
Nastavak vretena za temperature pare iznad 200 do 350°C (PN16 do 300°C)
003G1394 ZF4
Produžetak vretena za hlađenje za ventile DN15-125, za priključenje u
slučaju temperature dovoda preko 150°C do 350°C
269,50
Regulatori otvaraju sa porastom diferencijalnog pritiska
Primeri ugradnje: Regulacija diferencijalnog pritiska za pumpu
u by-pass-u.
Izbor regulatora:
Qmax = 2.0 m3/h
Δp AVPA =1.2 bar
kv 
Q max
 p AVPA

2 .0
1 .2
 1 .8
m3
h
Rešenje: AVPA PN25 DN15, Kvs 4,0, podešavanje dif. pritiska
0,3-2,0 bar.
April 2010
38
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori diferencijalnog pritiska
Regulator diferencijalnog pritiska AVP
AVP
Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i podesivom glavom, zatvara prilikom porasta dif.pritiska, sa hidrauličkim priključkom sa navojem
1/8" za priključenje hidraulične impulsne cevi, maks. temperatura 150°C.
Ugradnja u povratni vod
Kodni broj
003H6200
003H6201
003H6203
003H6204
003H6205
003H6206
003H6207
003H6208
003H6209
003H6210
Tip
AVP 15/1,6
AVP 15/2,5
AVP 20/6,3
AVP 25/8,0
AVP 32/10
AVP 15/1,6
AVP 15/2,5
AVP 15/4,0
AVP 20/6,3
AVP 25/8,0
DN
PN
Priključak
max. dif.
pritisak [bar]
podeš. dif.
pritiska [bar]
3/4" SN
20
25
1" SN
1 1/4" SN
1,6
721,45
15
3/4" SN
2,5
721,45
4,0
721,45
20
25
1" SN
1 1/4" SN
6,3
8,0
749,03
806,39
1,6
721,45
15
3/4" SN
2,5
721,45
20
25
1" SN
1 1/4" SN
20
25
32
1" SN
1 1/4" SN
1 3/4" SN
PN 16
12
0,05-0,5
12
0,2-1,0
20
0,2-1,0
003H6293 AVP 15/1,6
003H6294 AVP 15/2,5
003H6295 AVP 15/4,0
003H6296 AVP 20/6,3
003H6297 AVP 25/8,0
416,98
408,16
418,09
444,56
659,67
408,16
408,16
408,16
418,09
444,56
15
3/4" SN
003H6285 AVP 15/4,0
003H6286 AVP 20/6,3
003H6287 AVP 25/8,0
Cena bez
poreza EUR
1,6
2,5
6,3
8
10,0
1,6
2,5
4,0
6,3
8,0
15
003H6283 AVP 15/1,6
003H6284 AVP 15/2,5
KVS
[m3/h]
20
003H6345 AVP 15/4,0
15
003H6346 AVP 20/6,3
20
003H6347 AVP 25/8,0
25
003H6348 AVP 32/12,5
32
003H6349 AVP 40/16
40
003H6350 AVP 50/20
50
003H6351 AVP 15/4,0
15
003H6352 AVP 20/6,3
20
003H6353 AVP 25/8,0
25
003H6354 AVP 32/12,5
32
003H6355 AVP 40/16
40
003H6356 AVP 50/20
50
PN 25
0,3-2,0
20
0,2-1,0
16
Prirubnica
PN25, EN
1092-2
20
0,3-2,0
16
4,0
721,45
6,3
8,0
749,03
806,39
4,0
903,46
6,3
936,56
8,0
1006,05
12,5
1606,16
16
1653,59
20
1740,74
4,0
903,46
6,3
936,56
8,0
1006,05
12,5
1606,16
16
1653,59
20
1740,74
Slika
Napomena: kod ugradnje regulatora diferencijalnog pritiska AVP u povrat potrebna je i jedna impulsna cev AV.
Isporučuju se i regulatori diferencijalnog pritiska za ugradnju u polazni vod.
Isporučuju se i regulatori diferencijalnog pritiska s rasponom podešavanja 0,8-1,6 bara (samo PN16 za ugradnju u povrat) ili s fiksno predpodešenom
vrednošću diferencijalnog pritiska 0,2bara, 0,3bara i 0,5bara (PN16) te 0,2bar i 0,5 (PN25).
Priključke za ugradnju na cevovod pogledajte na strani 37.
Dodaci za AVP, AVPB
003H6852 Impulsna cev AV
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/8"
36,75
003H6853 Impulsna cev AV
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R3/8"
36,75
003H6854 Impulsna cev AV
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/2"
36,75
April 2010
39
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori diferencijalnog pritiska
Kodni broj
Tip
površina membrane
[cm2]
maks. radni pritisak
[bar]
podešavanje dif. pritiska
[bar]
Cena bez
poreza EUR
Slika
Regulator diferencijalnog pritiska AFP/AFP-9 + VFG 2/ VFG 21
AFP
zatvara prilikom porasta dif. pritiska, maks. temperatura vode 150°C (sa loncem za hlađenje i ventilom VFG 2 do 200°C).
Ugradnja u dovod ili povrat
Hidraulički pogon
003G1016 AFP 0,15 - 1,5
250
25
003G1017 AFP 0,1 - 0,7
003G1018 AFP 0,5 - 0,35
003G1014 AFP-9 1 - 6
630
16 (25 opciono)
80
25
0,15 - 1,5
1145,55
0,1 - 0,7
1145,55
0,5 - 0,35
1574,20
1-6
1067,33
0,5 - 3
003G1015 AFP-9 0,5 - 3
Napomena: za kompletan regulator diferencijalnog pritiska AFP/VFG pri temperaturama do 150°C potrebni su:
- ventil VFG 2 ili VFG 21 i
- dve impulsne cevi AF za ventile do DN150 odnosno 3 impulsne cevi za ventile iznad DN150;
pri temperaturama iznad 150°C:
- ventil VFG 2,
- dve impulsne cevi AF za ventile do DN150 odnosno 3 impulsne cevi za ventile iznad DN150 i
- lonac za hlađenje
Ventil: vidi ventile VFG 2 ili VFG 21 na strani 46.
Kodni broj
Tip
Cena bez
poreza EUR
Opis
Slika
Dodaci za AFA/ AFPA/ AFD/AFP/AFP-9 + VFG 2/ VFG 21
Za priključenje više pogona
003G1397 KF3
Kombinovani nastavak za priključenje hidrauličkih ili elektromotornih pogona
358,59
003G1398 KF2
Kombinovani nastavak za priključenje dva termostata
358,59
Za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 200°C.
003G1391 Impulsna cev AF
bakarna cev f 10 x 1 x 1500 mm, 1 navojni priključak 1/4",
2 mufa
43,43
003G1392 V1
lonac za hlađenje V=1l
164,82
003G1403 V2
lonac za hlađenje V=3l, za pogone površine membrane 630 cm2
477,75
Nastavak vretena za temperature pare iznad 200 do 350°C (PN16 do 300°C)
003G1394 ZF4
Produžetak vretena za hlađenje za ventile DN15-125, za priključenje u
slučaju temperature dovoda preko 150°C do 350°C
269,50
Regulatori zatvaraju sa porastom diferencijalnog pritiska
Izbor regulatora:
Qmax = 0.8 m3/h (800 l/h)
Δpmin = 0.8 bar (80 kPa)
ΔpHEX = 0.05 bar (5 kPa)
ΔpMCV = 0.3 bar (30 kPa)
Podešena vrednost dif. pritiska je:
Δppodešeno = ΔpHEX + ΔpMCV = 0.05 + 0.3
Δppodešeno = 0.35 bar (35 kPa)
Totalni pad pritiska kroz regulator je:
ΔpAVP = Δpmin - ΔpHEX - ΔpMCV = 0.8 - 0.05 - 0.3
ΔpAVP = 0.45 bar (45 kPa)
kv 
Q max
 p AVP

0 .8
0 .45
 1 .2
m3
h
Rešenje: AVP PN15 DN15, Kvs 1,6, opseg podešavanja dif.
pritiska 0,05-,5 bar.
April 2010
40
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori pritiska (regulatori nadpritiska)
Kodni broj
Tip
DN
PN
Priključak
maks.dif.pritisa
k [bar]
podeš.
Pritiska [bar]
KVS
[m3/h]
Cena bez
poreza EUR
Slika
Prestrujni regulator (regulator nadpritiska) AVA
AVA
Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i oprugom za podešavanje pritiska, otvara prilikom porasta pritiska ispred ventila, maks.
temperatura vode 150°C.
Ugradnja u bajpas
003H6614 AVA 15/4,0 1-4,5
15
3/4" SN
003H6615
20
1" SN
25
1 1/4" SN
003H6616
003H6626
003H6627
003H6628
AVA 20/6,3 1-4,5
AVA 25/8 1-4,5
AVA 32/12,5 1-4,5
AVA 40/16 1-4,5
AVA 50/20 1-4,5
32
16
Prirubnica
PN25, EN
1092-2
40
50
3/4" SN
003H6621
20
1" SN
25
1 1/4" SN
003H6629
003H6630
003H6631
AVA 25/8 3-11
AVA 32/12,5 3-11
AVA 40/16 3-11
AVA 50/20 3-11
723,65
6,3
825,14
8
934,35
12,5
1538,87
16
2054,03
20
2248,18
4,0
723,65
6,3
825,14
8
934,35
12,5
1538,87
16
2054,03
20
2248,18
PN 25
15
003H6622
4,0
1 - 4,5
003H6620 AVA 15/4,0 3-11
AVA 20/6,3 3-11
20
20
3 - 11
32
16
Prirubnica
PN25, EN
1092-2
40
50
Dodaci za priključenje na cevovod
Dimenzije
Kodni broj
Za tipove ventila
DN
ventila
prema
cevovodu
003H6908
003H6909
003H6910
003H6911
003H6912
003H6913
Priključak sa krajevima za zavarivanje
DN15 x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
DN25 x 1 1/4" UN
AV, VG, VS, VM
DN 25
DN32 x 1 3/4"UN
AV, VG, VM
DN 32
DN40 x 2" UN
AV, VG
DN 40
DN50 x 2 1/2"UN
AV, VG
DN 50
003H6902
003H6903
003H6904
003H6905
065F6061
065F6062
Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem
R1/2"SN x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
R3/4"SN x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
R1"SN x 1 1/4" UN
AV, VG, VS, VM
DN 25
R5/4"SN x 1 3/4"UN
AV, VG, VM
DN 32
R11/2"SN x 2" UN
AV, VG
DN 40
R2"SN x 2 1/2"UN
AV, VG
DN 50
003H6915
003H6916
003H6917
Priključak sa prirubničkim nastavkom
DN15 x 3/4"UN
AV, VG
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG
DN 20
DN25 x 1 1/4" UN
AV, VG
DN 25
April 2010
Sadržaj
Cena bez
poreza EUR
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
23,39
32,30
43,43
50,11
89,09
158,14
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
23,39
32,30
43,43
81,30
58,80
65,15
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
140,32
140,32
140,32
prema
ventilu
41
Slika
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori pritiska (regulatori nadpritiska)
Kodni broj
Tip
površina membrane
[cm2]
maks. rad.
pritisak
bar
za DN
podešavanje dif. pritiska
[bar]
Cena bez
poreza EUR
Slika
Prestrujni regulator (regulator apsolutnog pritiska) AFA + VFG 2/ VFG 21
AFA
Otvara prilikom porasta pritiska, maks. temperatura vode 150°C (sa loncem za hlađenje i ventilom VFG 2 do 200°C).
ugradnja u bajpas
Hidraulički pogon
003G1007
003G1008
003G1009
003G1010
003G1011
003G1012
003G1013
AFA
AFA
AFA
AFA
AFA
AFA
AFA
10 - 16
3 - 11
1-5
0,5 - 2,5
0,15 - 1,2
0,1 - 0,6
0,05 - 0,35
32
80
25
15-250
250
630
10 - 16
3 - 11
1-5
0,5 - 2,5
0,15 - 1,2
0,1 - 0,6
0,05 - 0,35
15-125
16
1398,45
1082,33
1082,33
1082,33
1228,07
1228,07
1655,64
Napomena: za kompletan regulator diferencijalnog pritiska AFA/VFG pri temperaturama do 150°C potrebni su:
- ventil VFG 2 ili VFG 21(do 140°C) i
- jedna impulsna cev AF
pri temperaturama iznad 150°C:
- ventil VFG 2,
- jedna impulsna cev AF
- lonac za hlađenje
Ventil: vidi ventile VFG 2 ili VFG 21 na strani 46.
Kodni broj
Tip
Cena bez
poreza EUR
Opis
Slika
Dodaci za AFA/ AFPA/ AFD/AFP/AFP-9 + VFG 2/ VFG 21
Za priključenje više pogona
003G1397 KF3
Kombinovani nastavak za priključenje hidrauličkih ili elektromotornih pogona
358,59
003G1398 KF2
Kombinovani nastavak za priključenje dva termostata
358,59
Za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 200°C.
003G1391 Impulsna cev AF
bakarna cev f 10 x 1 x 1500 mm, 1 navojni priključak 1/4",
2 mufa
43,43
003G1392 V1
lonac za hlađenje V=1l
164,82
003G1403 V2
lonac za hlađenje V=3l, za pogone površine membrane 630 cm2
477,75
Nastavak vretena za temperature pare iznad 200 do 350°C (PN16 do 300°C)
003G1394 ZF4
Produžetak vretena za hlađenje za ventile DN15-125, za priključenje u
slučaju temperature dovoda preko 150°C do 350°C
269,50
Regulatori otvaraju sa porastom pritiska ispred ventila
Izbor regulatora:
Qmax = 1.9 m3/h
Δp min =1.3 bar
kv 
Q max
 p min

1 .9
1 .3
 1 .7
m3
h
Rešenje: AVA DN15, Kvs 4,0, podešavanje dif. pritiska 1,0-4,5
bar.
April 2010
42
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Umanjivači pritiska (reducir ventili)
Kodni broj
Tip
DN
PN
Priključak
maks. dif.
pritisak [bar]
podeš.
pritiska [bar]
KVS
[m3/h]
Cena bez
poreza EUR
Slike
Umanjivač pritiska (reducir ventil) AVD - za vodu
AVD
Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i oprugom za podešavanje pritiska, zatvara prilikom porasta pritiska iza ventila, maks.
temperatura vode 150°C.
Ugradnja u dovod
003H6644 AVD 15/4,0 1-5
003H6645
003H6646
003H6659
003H6660
003H6661
003H6652
003H6662
003H6663
20
1" ZN
AVD 25/8 1-5
25
1 1/4" ZN
AVD 32/12,5 1-5
32
AVD 40/16 1-5
40
AVD 50/20 1-5
50
003H6664
8
12,5
16
20
20
3/4" ZN
1" ZN
AVD 25/8 3-12
25
1 1/4" ZN
AVD 32/12,5 3-12
32
50
1-5
PN 25
20
AVD 50/20 3-12
6,3
prirubnica
DIN 2501
AVD 20/6,3 3-12
40
4,0
16
15
AVD 40/16 3-12
20
3/4" ZN
AVD 20/6,3 1-5
003H6650 AVD 15/4,0 3-12
003H6651
15
4,0
6,3
3 - 12
16
8
12,5
prirubnica
DIN 2501
16
20
732,48
743,51
799,77
1663,52
1797,00
1990,05
732,48
743,51
799,77
1663,52
1797,00
1990,05
Umanjivač pritiska (reducir ventili) AVDS - za paru
AVDS
Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i oprugom za podešavanje pritiska, zatvara prilikom porasta pritiska iza ventila, maks.
temperatura pare 200°C.
Ugradnja u dovod
003H6667 AVDS 15/3,2 1-5
003H6668
003H6669
AVDS 20/4,5 1-5
20
AVDS 25/6,3 1-5
25
003H6672 AVDS 15/3,2 3-12
003H6673
003H6674
15
15
10
3/4" ZN
1-5
1" ZN
PN 25
3,2
4,5
1 1/4" ZN
6,3
3/4" ZN
3,2
AVDS 20/4,5 3-12
20
1" ZN
AVDS 25/6,3 3-12
25
1 1/4" ZN
3 - 12
4,5
6,3
743,51
760,06
799,77
743,51
760,06
799,77
Napomena: za kompletan reducir ventil za paru AVDS potrebno je ugraditi i impulsnu cev AV i lonac za hlađenje.
Dodaci za AVDS
003H6852 Impulsna cev AV
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/8"
36,75
003H6853 Impulsna cev AV
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R3/8"
36,75
003H6854 Impulsna cev AV
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/2"
36,75
003H0277 Lonac za hlađenje
V= 0.3 l,sa dva navojna priključka za cevi Ø6 x 1 mm
169,27
Priključke za ugradnju na cevovod pogledajte na strani 37.
April 2010
43
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Umanjivači pritiska (reducir ventili)
Kodni broj
Tip
površina membrane
[cm2]
maks. rad.
pritisak
bar
za DN
Cena bez
poreza EUR
podešavanje dif. pritiska
[bar]
Slika
Regulator umanjivača pritiska AFD + VFG 2/ VFG 21/ VFGS 2
AFD
Zatvara prilikom porasta pritiska iza ventila, maks. temperatura vode 150°C (sa loncima za hlađenje i ventilom VFG 2 do 200°C),
maks. temperatura pare 200°C (uvek je potrebno koristiti lonac za hlađenje), maks. temperatura pare 350°C
prilikom korišćenja lonca za hlađenje i produžetka za hlađenje vretena ZF4 (300°C za ventile DN16).
Ugradnja u dovod
Hidraulički pogon
8 - 16
003G1000 AFD 8 - 16
1274,15
32
15-125
3 - 12
003G1001 AFD 3 - 12
839,07
1-6
003G1002 AFD 1 - 6
839,07
80
25
0,5 - 3
003G1003 AFD 0,5 - 3
839,07
15-250
0,1 - 0,7
003G1004 AFD 0,1 - 0,7
916,23
250
0,15 - 1,5
003G1005 AFD 0,15 - 1,5
916,23
630
0,05 - 0,35
003G1006 AFD 0,05 - 0,35
16
1345,94
Napomena: kompletan reducir ventil AFD/VFG se sastoji, pored hidrauličnog pogona AFD, još i od:
- voda do 150°C: ventila VFG 2 ili VFG 21 i impulsne cevi AF;
- voda do 200°C: ventila VFG 2 i impulsne cevi AF;
- para do 200°C; ventila VFGS 2, impulsne cevi AF i lonca za hlađenje;
- para do 300°C - PN16 ili do 350°C - PN25,40: ventila VFGS 2, impulsne cevi AF, lonca za hlađenje i rashladnog nastavka vretena
ZF4.
Ventil: VFG 2, VFG 21 ili VFGS 2 na stranama 46 i 47.
Kodni broj
Tip
Cena bez
poreza EUR
Opis
Slika
Dodaci za AFA/ AFPA/ AFD/AFP/AFP-9 + VFG 2/ VFG 21/VFGS 2
Za priključenje više pogona
003G1397 KF3
Kombinovani nastavak za priključenje hidrauličkih ili elektromotornih pogona
358,59
003G1398 KF2
Kombinovani nastavak za priključenje dva termostata
358,59
Za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 200°C.
003G1391 Impulsna cev AF
bakarna cev f 10 x 1 x 1500 mm, 1 navojni priključak 1/4",
2 mufa
43,43
003G1392 V1
lonac za hlađenje V=1l
164,82
003G1403 V2
lonac za hlađenje V=3l, za pogone površine membrane 630 cm2
477,75
Nastavak vretena za temperature pare iznad 200 do 350°C (PN16 do 300°C)
003G1394 ZF4
Produžetak vretena za hlađenje za ventile DN15-125, za priključenje u
slučaju temperature dovoda preko 150°C do 350°C
269,50
Razdelnik protoka za VFGS 2 (smanjenje buke i Kvs kod povećanog dotoka pare)
065B2775
065B2776
065B2777
Razdelnik povećanog dotoka DN 15, 20
Razdelnik dotoka DN 25, 32
Razdelnik dotoka DN 40, 50
439,21
459,99
495,60
065B2778
Razdelnik dotoka DN 65, 80
534,18
065B2779
Razdelnik dotoka DN 100, 125
550,50
Regulatori zatvara sa porastom pritiska posle ventila
Izbor regulatora:
Qmax = 2,0 m3/h
Δp1 min =7,5 bar
Δpsetovano =6,0 bar
Minimalni dif. pritisak kroz kontroler je:
ΔpAVD = p1 min - p setovano = 7.5 - 6.0 = ΔpAVD = 1.5 bar
kv 
Q max
 p AVD

2 .0
1 .5
 1 .6
m3
h
Rešenje: AVD DN15, Kvs 4,0, podešavanje dif. pritiska 1,0-5,0
bar.
April 2010
44
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Sigurnosni regulatori pritiska
Kodni broj
Tip
DN
PN
Priključak
maks.dif.pritisa
k [bar]
podeš.
Pritiska [bar]
KVS
[m3/h]
Cena bez
poreza EUR
Slika
Prestrujni regulator (regulator nadpritiska) SAVA sa dve membrane
SAVA
Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i oprugom za podešavanje pritiska, (sigurnosni - sa dve membrane) otvara prilikom porasta
pritiska, maks. temperatura vode 150°C.
Ugradnja u bajpas
003H6675
003H6676
003H6677
003H6687
003H6688
003H6689
003H6681
003H6682
003H6683
003H6690
003H6691
003H6692
SAVA 15/4,0 1-4,5
15
SAVA 20/6,3 1-4,5
SAVA 25/8 1-4,5
SAVA 32/12,5 1-4,5
SAVA 40/16 1-4,5
SAVA 50/20 1-4,5
SAVA 15/4,0 3-11
20
25
32
40
50
15
SAVA 20/6,3 3-11
SAVA 25/8 3-11
SAVA 32/12,5 3-11
SAVA 40/16 3-11
SAVA 50/20 3-11
20
25
32
40
50
20
3/4" ZN
1" ZN
1 1/4" ZN
16
prirubnica
DIN 2501
PN25
4,0
1 - 4,5
20
3/4" ZN
1" ZN
1 1/4" ZN
16
prirubnica
DIN 2501
3 - 11
6,3
8
12,5
16
20
4,0
6,3
8
12,5
16
20
860,44
965,24
1068,93
2262,52
2416,96
2606,70
860,44
965,24
1068,93
2262,52
2416,96
2606,70
Sigurnosni umanjivač pritiska (reducir ventil) SAVD sa dve membrane
SAVD
Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i oprugom za podešavanje pritiska, zatvara prilikom porasta pritiska, maks. temperatura vode
150°C.
Ugradnja u dovod
003H6693
003H6694
003H6695
003H6705
003H6706
003H6707
003H6699
003H6700
003H6701
003H6708
003H6709
003H6710
SAVD 15/4,0 1-5
15
SAVD 20/6,3 1-5
SAVD 25/8 1-5
SAVD 32/12,5 1-5
SAVD 40/16 1-5
SAVD 50/20 1-5
SAVD 15/4,0 3-12
20
25
32
40
50
15
SAVD 20/6,3 3-12
SAVD 25/8 3-12
SAVD 32/12,5 3-12
SAVD 40/16 3-12
SAVD 50/20 3-12
20
25
32
40
50
20
3/4" ZN
1" ZN
1 1/4" ZN
16
prirubnica
DIN 2501
PN25
4,0
1-5
20
3/4" ZN
1" ZN
1 1/4" ZN
16
prirubnica
DIN 2501
3 - 12
6,3
8
12,5
16
20
4,0
6,3
8
12,5
16
20
853,82
875,89
917,80
2001,08
2142,28
2345,25
853,82
875,89
917,80
2001,08
2142,28
2345,25
Dodaci za priključenje na cevovod
Dimenzije
Kodni broj
Za tipove ventila
DN
ventila
prema
cevovodu
003H6908
003H6909
003H6910
003H6911
003H6912
003H6913
Priključak sa krajevima za zavarivanje
DN15 x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
DN25 x 1 1/4" UN
AV, VG, VS, VM
DN 25
DN32 x 1 3/4"UN
AV, VG, VM
DN 32
DN40 x 2" UN
AV, VG
DN 40
DN50 x 2 1/2"UN
AV, VG
DN 50
003H6902
003H6903
003H6904
003H6905
065F6061
065F6062
Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem
R1/2"SN x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
R3/4"SN x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
R1"SN x 1 1/4" UN
AV, VG, VS, VM
DN 25
R5/4"SN x 1 3/4"UN
AV, VG, VM
DN 32
R11/2"SN x 2" UN
AV, VG
DN 40
R2"SN x 2 1/2"UN
AV, VG
DN 50
003H6915
003H6916
003H6917
Priključak sa prirubničkim nastavkom
DN15 x 3/4"UN
AV, VG
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG
DN 20
DN25 x 1 1/4" UN
AV, VG
DN 25
April 2010
Sadržaj
Cena bez
poreza EUR
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
23,39
32,30
43,43
50,11
89,09
158,14
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
23,39
32,30
43,43
81,30
58,80
65,15
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
140,32
140,32
140,32
prema
ventilu
45
Slika
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Ventili za regulatore pritiska i diferencijalnog pritiska
Kodni broj
Tip
DN
PN
maks. dif.
pritisak
[bar]
Materijal tela ventila
Kvs
[m3/h]
Cena bez
poreza EUR
Slika
Ventili VFG 2 - za vodu
VFG 2
Sa prirubnicom, neopterećeni pritiskom, prirubnica prema DIN 2501, sa metalnom zaptivkom, maks. temperatura vode 150°C (sa
loncem za hlađenje do 200°C).
Za pogone AFP, AFP-9, AFA, AFPA, AFD
065B2388 VFG 2 PN16 15/4
15
16
065B2389 VFG 2 PN16 20/6,3
20
16
065B2390 VFG 2 PN16 25/8
25
16
065B2391 VFG 2 PN16 32/16
32
16
065B2392 VFG 2 PN16 40/20
40
16
EN-GJL-250
16
(GG-25)
065B2393 VFG 2 PN16 50/32
50
16
065B2394 VFG 2 PN16 65/50
65
16
065B2395 VFG 2 PN16 80/80
80
16
065B2396 VFG 2 PN16 100/125
100
15
065B2397 VFG 2 PN16 125/160
125
15
065B2401 VFG 2 PN25 15/4
15
20
065B2402 VFG 2 PN25 20/6,3
20
20
065B2403 VFG 2 PN25 25/8
25
20
065B2404 VFG 2 PN25 32/16
32
20
065B2405 VFG 2 PN25 40/20
40
20
EN-GJS-400
25
(GGG-40.3)
065B2406 VFG 2 PN25 50/32
50
20
065B2407 VFG 2 PN25 65/50
65
20
065B2408 VFG 2 PN25 80/80
80
20
065B2409 VFG 2 PN25 100/125
100
15
065B2410 VFG 2 PN25 125/160
125
15
Napomena: mogu se isporučiti i ventili dimenzija DN150, DN200 i DN250 i pritiska PN40.
4
6,3
8
16
20
32
50
80
125
160
4
6,3
8
16
20
32
50
80
125
160
1030,11
1128,11
1183,80
1353,07
1531,25
1736,16
2467,82
2588,09
3830,91
6191,82
1235,02
1345,27
1446,61
1660,43
1828,59
2042,41
2765,16
3105,93
4214,00
6721,91
Ventili VFG 21 - za vodu
VFG 21
Sa prirubnicom, neopterećeni pritiskom, prirubnica prema DIN 2501, sa mekom zaptivkom, maks. temperatura vode 150°C.
Za pogone AFP, AFP-9, AFA, AFPA, AFD
065B2502 VFG 21 PN16 15/4
15
16
4
1189,36
065B2503 VFG 21 PN16 20/6,3
20
16
6,3
1288,48
065B2504 VFG 21 PN16 25/8
25
16
8
1344,16
065B2505 VFG 21 PN16 32/16
32
16
16
1540,16
065B2506 VFG 21 PN16 40/20
40
16
20
1718,34
EN-GJL-250
16
(GG-25)
065B2507 VFG 21 PN16 50/32
50
16
32
1923,25
065B2508 VFG 21 PN16 65/50
65
16
50
2750,68
065B2509 VFG 21 PN16 80/80
80
16
80
2870,95
065B2510 VFG 21 PN16 100/125
100
15
125
4236,27
065B2511 VFG 21 PN16 125/160
125
15
160
6577,13
065B2515 VFG 21 PN25 15/4
15
20
4
1394,27
065B2516 VFG 21 PN25 20/6,3
20
20
6,3
1506,75
065B2517 VFG 21 PN25 25/8
25
20
8
1606,98
065B2518 VFG 21 PN25 32/16
32
20
16
1846,41
065B2519 VFG 21 PN25 40/20
40
20
20
2016,79
EN-GJS-400
25
(GGG-40.3)
065B2520 VFG 21 PN25 50/32
50
20
32
2229,50
065B2521 VFG 21 PN25 65/50
65
20
50
3048,02
065B2522 VFG 21 PN25 80/80
80
20
80
3389,91
065B2523 VFG 21 PN25 100/125
100
15
125
4619,36
065B2524 VFG 21 PN25 125/160
125
15
160
7130,61
Napomena: mogu se isporučiti i ventili dimenzija DN150, DN200 i DN250 sa maks. temperaturom vode 140°C i ventili za pritisak PN40.
April 2010
46
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Ventili za regulatore pritiska
Kodni broj
Tip
DN
PN
maks. dif.
pritisak
[bar]
Ventili VFGS 2 - za paru
Materijal tela ventila
KVS
[m3/h]
Cena bez
poreza EUR
Slika
VFGS 2
Sa prirubnicom, neopterećeni pritiskom, prirubnica prema DIN 2501, sa metalnom zaptivkom, maks. temperatura pare 300°C za ventile
PN16 i 350°C za ventile PN25 i PN40.
Za pogone AFD
065B2430 VFGS 2 PN16 15/4
15
16
4,0/2,5*
1030,11
065B2431 VFGS 2 PN16 20/6,3
20
16
6,3/4,0*
1128,11
065B2432 VFGS 2 PN16 25/8
25
16
8,0/6,3*
1183,80
065B2433 VFGS 2 PN16 32/16
32
16
16/10*
1353,07
065B2434 VFGS 2 PN16 40/20
40
16
20/16*
1531,25
EN-GJL-250
16
(GG-25)
065B2435 VFGS 2 PN16 50/32
50
16
32/25*
1736,16
065B2436 VFGS 2 PN16 65/50
65
16
50/40*
2467,82
065B2437 VFGS 2 PN16 80/80
80
16
80/63*
2588,09
065B2438 VFGS 2 PN16 100/125
100
15
125/100*
3830,91
065B2439 VFGS 2 PN16 125/160
125
15
160/125*
6191,82
065B2443 VFGS 2 PN25 15/4
15
20
4,0/2,5*
1233,91
065B2444 VFGS 2 PN25 20/6,3
20
20
6,3/4,0*
1345,27
065B2445 VFGS 2 PN25 25/8
25
20
8,0/6,3*
1446,61
065B2446 VFGS 2 PN25 32/16
32
20
16/10*
1660,43
065B2447 VFGS 2 PN25 40/20
40
20
20/16*
1828,59
EN-GJS-400
25
(GGG-40.3)
065B2448 VFGS 2 PN25 50/32
50
20
32/25*
2042,41
065B2449 VFGS 2 PN25 65/50
65
20
50/40*
2765,16
065B2450 VFGS 2 PN25 80/80
80
20
80/63*
3105,93
065B2451 VFGS 2 PN25 100/125
100
15
125/100*
4214,00
065B2452 VFGS 2 PN25 125/160
125
15
160/125*
6721,91
065B2453 VFGS 2 PN40 15/4
15
20
4,0/2,5*
1319,66
065B2454 VFGS 2 PN40 20/6,3
20
20
6,3/4,0*
1446,61
065B2455 VFGS 2 PN40 25/8
25
20
8,0/6,3*
1575,79
065B2456 VFGS 2 PN40 32/16
32
20
16/10*
1787,39
065B2457 VFGS 2 PN40 40/20
40
20
20/16*
2213,91
GP240GH
40
(GS-C 25)
50
065B2458 VFGS 2 PN40 50/32
20
32/25*
2383,18
065B2459 VFGS 2 PN40 65/50
65
20
50/40*
3232,89
065B2460 VFGS 2 PN40 80/80
80
20
80/63*
3745,16
065B2461 VFGS 2 PN40 100/125
100
15
125/100*
5277,52
065B2462 VFGS 2 PN40 125/160
125
15
160/125*
6892,29
Napomena: mogu se isporučiti i ventili dimenzija DN150, DN200 i DN250 sa maks. temperaturom pare 300°C.
*) Kvs u slučaju ugrađenog distributora povećanog dotoka - strana 90. Na zahtev su dostupni i VFGS 2 ventili sa fabrički ugrađenim distributorima
protoka.
April 2010
47
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori protoka
Kodni broj
Tip
DN
PN
Priključak
opseg
protoka
[m3/h]
maks. dif.
pritisak
[bar]
KVS
[m3/h]
Cena bez
poreza EUR
Slika
Regulator protoka AVQ
AVQ
Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i zavrtnjem za podešavanje protoka, zatvara prilikom porasta protoka, sa hidrauličkim
priključkom sa navojem 1/8" za priključenje hidrauličke impulsne cevi, maks. temperatura vode 150°C.
Pad pritiska na limiteru protoka je 0,2 bar.
Ugradnja u dovod ili povrat
003H6711
AVQ 15/1,6
003H6712
AVQ 15/2,5
003H6713
AVQ 15/4,0
003H6714
AVQ 20/6,3
20
1" SN
003H6715
AVQ 25/8,0
25
1 1/4" SN
003H6722
AVQ 15/1,6
003H6723
AVQ 15/2,5
003H6724
AVQ 15/4,0
003H6725
AVQ 20/6,3
20
1" SN
003H6726
AVQ 25/8,0
25
003H6727
AVQ 32/12,5
15
003H6728
AVQ 40/16
20
003H6729
AVQ 50/20
25
003H6730
AVQ 32/12,5
32
003H6731
AVQ 40/16
40
003H6732
AVQ 50/20
50
15
0,06-1,4
1,6
394,92
0,08-1,8
2,5
394,92
4,0
394,92
0,1-4,5
6,3
471,04
0,1-6,0
8,0
580,25
0,03 - 0,86
1,6
525,09
0,07 - 1,4
2,5
525,09
4,0
539,43
0,16 - 3
6,3
651,95
1 1/4" SN
0,2 - 3,5
8,0
806,39
3/4" SN
0,4 - 8
12,5
1322,65
1" SN
0,8 - 10
16
1809,13
1 1/4" SN
0,8 - 12
20
1963,57
0,4 - 8
12,5
1506,88
16
1982,32
20
2164,34
3/4" SN
PN 16
15
0,09-2,7
3/4" SN
PN 25
PN 25
PN 25
0,07 - 2,2
Prirubnica
PN25, EN
1092-2
0,8 - 10
12
20
16
16
0,8 - 12
Dodaci za priključenje na cevovod
Kodni broj
Za tipove ventila
Dimenzije
DN
prema
prema
ventila cevovo
ventilu
du
003H6902
003H6903
003H6904
003H6905
065F6061
065F6062
Priključak sa krajevima za zavarivanje
DN15 x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
AV, VG, VS, VM
DN 25 DN25 x 1 1/4" UN
DN32 x 1 3/4"UN
AV, VG, VM
DN 32
DN40 x 2" UN
AV, VG
DN 40
DN50 x 2 1/2"UN
AV, VG
DN 50
Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem
AV, VG, VS, VM
DN 15 R1/2"SN x 3/4"UN
R3/4"SN x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
AV, VG, VS, VM
DN 25 R1"SN x 1 1/4" UN
AV, VG, VM
DN 32 R5/4"SN x 1 3/4"UN
AV, VG
DN 40 R11/2"SN x 2" UN
AV, VG
DN 50 R2"SN x 2 1/2"UN
003H6915
003H6916
003H6917
Priključak sa prirubničkim nastavkom
AV, VG
DN 15
AV, VG
DN 20
AV, VG
DN 25
003H6908
003H6909
003H6910
003H6911
003H6912
003H6913
April 2010
DN15 x 3/4"UN
DN20 x 1"UN
DN25 x 1 1/4" UN
48
Sadržaj
Cena bez
poreza EUR
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
23,39
32,30
43,43
50,11
89,09
158,14
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
23,39
32,30
43,43
81,30
58,80
65,15
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
140,32
140,32
140,32
Slika
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori protoka
Regulator protoka AFQ + VFQ 2
AFQ
Zatvara sa porastom protoka, maks. temperatura vode 150°C (sa loncem za hlađenje do 200°C), maks. rad. pritisak 25 bara.
Hidraulički pogon
Kodni broj
Tip
površina
membrane
[cm2]
dif. pritisak na limiteru protoka [bar]
Cena bez
poreza EUR
250
0,2
0,5
602,25
602,25
Slika
Ugradnja u dovod ili povrat
003G1024
003G1025
AFQ 0,2
AFQ 0,5
Napomena: za kompletan regulator protoka AFQ/VFQ pri temperaturama do 150°C potrebni su:
- ventil VFQ 2 i
- komplet AFQ impulsnih cevi;
pri temperaturama medija iznad 150°C i ventilima do DN150:
- ventil VFQ 2,
- 2 impulsne cevi AF i
- 2 lonca za hlađenje;
pri temperaturama iznad 150°C i ventilima do DN250 :
- ventil VFQ 2,
- 3 impulsne cevi AF i
- 2 lonca za hlađenje;
Impulsne cevi
maks. temperatura vode 150°C.
Kodni broj
Tip
Za ventil DN
AFQ
impulsne cevi
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
003G1338
003G1340
003G1342
003G1343
003G1344
003G1346
003G1347
Izrada
Cena bez
poreza EUR
Slika
77,95
77,95
 10 x 0,8 mm ( 150°C )
77,95
77,95
77,95
77,95
77,95
Ventil: vidi ventile VFQ 2 na strani 54.
Kodni broj
Tip
Opis
Cena bez
poreza EUR
Slika
Dodaci za AFQ
Za priključenje više pogona
003G1397
KF3
Kombinovani nastavak za priključenje hidrauličkih ili
elektromotornih pogona
358,59
003G1398
KF2
Kombinovani nastavak za priključenje dva termostata
358,59
Za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 200°C.
003G1391
Impulsna cev AF
bakarna cev f 10 x 1 x 1500 mm, 1 navojni priključak 1/4",
2 mufa
43,43
003G1392
V1
lonac za hlađenje V=1l
164,82
003G1403
V2
lonac za hlađenje V=3l, za pogone površine membrane 630 cm2
477,75
April 2010
49
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori diferencijalnog pritiska i protoka
Kodni broj
Tip
DN
PN
Priključak
opseg
protoka
[m3/h]
podeš.
dif.pritiska
[bar]
KVS
[m3/h]
Cena bez
poreza EUR
Slika
Regulator diferencijalnog pritiska i protoka AVPQ
AVPQ
Regulator sa ventilom, hadrauličkim pogonom i glavom za podešavanje diferencijalnog pritiska i podesivom regulacijom protoka, zatvara
prilikom porasta dif. pritiska ili protoka, sa hidrauličkim priključkom sa navojem 1/8" za priključenje hidrauličke impulsne cevi, maks.
temperatura 150°C. Pad pritiska na limiteru protoka je 0,2 bar.
Ugradnja u povrat
003H6477
003H6478
003H6479
003H6480
003H6481
003H6482
003H6918
003H6919
003H6531
003H6532
003H6533
003H6534
AVPQ 15/1,6
AVPQ 15/2,5
AVPQ 15/4,0
AVPQ 20/6,3
AVPQ 25/8,0
AVPQ 32/10
AVPQ PN25 15/0,4 0,2-1,0
AVPQ PN25 15/1,0 0,2-1,0
AVPQ PN25 15/1,6 0,2-1,0
AVPQ PN25 15/2,5 0,2-1,0
AVPQ PN25 15/4,0 0,2-1,0
AVPQ PN25 20/6,3 0,2-1,0
20
1" SN
0,06-1,4
0,08-1,8
0,09-2,7
0,1-4,5
0,1-6,0
0,15-7,3
0,015 - 0,18
0,02 - 0,4
0,03 - 0,86
0,07 - 1,4
0,07 - 2,2
0,16 - 3
003H6535
AVPQ PN25 25/8,0 0,2-1,0
25
1 1/4" SN
0,2 - 3,5
8,0
1342,51
003H6536
AVPQ PN25 32/12,5 0,2-1,0
32
1 3/4" SN
0,4 - 8
12,5
2127,94
003H6537
AVPQ PN25 40/16 0,2-1,0
40
2" SN
0,8 - 10
16
2878,07
003H6538
AVPQ PN25 50/20 0,2-1,0
50
2 1/2" SN
0,8 - 12
20
3086,56
003H6563
AVPQ 32/12,5 0,2-1,0
32
0,4 - 10
12,5
2290,10
003H6564
AVPQ 40/16 0,2-1,0
40
0,8 - 10
16
3021,47
003H6565
AVPQ 50/20 0,2-1,0
50
0,8 - 15
20
3255,34
003H6566
AVPQ 32/12,5 0,3-2,0
32
0,4 - 10
12,5
2290,10
003H6567
AVPQ 40/16 0,3-2,0
40
0,8 - 10
16
3021,47
003H6568
AVPQ 50/20 0,3-2,0
50
0,8 - 15
20
3255,34
15
20
25
32
3/4" SN
PN 16
15
1" SN
1 1/4" SN
1 3/4" SN
3/4" SN
PN 25
prirubnica
PN25, EN
1092-2
0,1-0,5
0,2-1,0
0,3-2,0
1,6
2,5
4,0
6,3
8,0
10,0
0,4
1,0
1,6
2,5
4,0
6,3
796,46
796,46
796,46
850,51
949,79
1866,50
1105,34
1105,34
1105,34
1105,34
1105,34
1188,07
Napomena: potrebna je jedna impulsna cev AV. Na raspolaganju je i izrada za ugradnju u dovod.
Dodaci za priključenje na cevovod
003H6908
003H6909
003H6910
003H6911
003H6912
003H6913
Dimenzije
DN
prema
Za tipove ventila
prema
ventila cevovo
ventilu
du
Priključak sa krajevima za zavarivanje
DN15 x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
AV, VG, VS, VM
DN 25 DN25 x 1 1/4" UN
DN32 x 1 3/4"UN
AV, VG, VM
DN 32
DN40 x 2" UN
AV, VG
DN 40
DN50 x 2 1/2"UN
AV, VG
DN 50
003H6902
003H6903
003H6904
003H6905
065F6061
065F6062
Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem
AV, VG, VS, VM
DN 15 R1/2"SN x 3/4"UN
R3/4"SN x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
AV, VG, VS, VM
DN 25 R1"SN x 1 1/4" UN
AV, VG, VM
DN 32 R5/4"SN x 1 3/4"UN
AV, VG
DN 40 R11/2"SN x 2" UN
AV, VG
DN 50 R2"SN x 2 1/2"UN
003H6915
003H6916
003H6917
Priključak sa prirubničkim nastavkom
AV, VG
DN 15
AV, VG
DN 20
AV, VG
DN 25
Kodni broj
DN15 x 3/4"UN
DN20 x 1"UN
DN25 x 1 1/4" UN
Sadržaj
Cena bez
poreza EUR
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
23,39
32,30
43,43
50,11
89,09
158,14
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
23,39
32,30
43,43
81,30
58,80
65,15
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
140,32
140,32
140,32
Slika
Dodaci za AVP, AVPB, AVPQ
003H6852
003H6853
003H6854
April 2010
Impulsna cev AV
Impulsna cev AV
Impulsna cev AV
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/8"
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R3/8"
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/2"
50
36,75
36,75
36,75
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori diferencijalnog pritiska i protoka
Regulator diferencijalnog pritiska i protoka AFPQ / AFPQ 4 + VFQ 2 / VFQ 21
AFPQ, AFPQ 4
zatvara prilikom porasta dif. pritiska ili protoka, maks. temperatura vode 150°C (sa loncem za hlađenje i ventilom VFQ 2 do 200°C),
maks. rad. pritisak 40 bara.
Hidraulički pogon
Kodni broj
Tip
površina
membrane
[cm2]
dif. pritisak reduktora
[bar]
podeš. dif. pritiska
[bar]
Cena bez
poreza EUR
250
0,2
0,5
0,2
0,5
0,1 - 0,7
0,1 - 0,7
0,15 - 1,5
0,15 - 1,5
2225,74
2225,74
2225,74
2225,74
250
0,2
0,5
0,2
0,5
0,1 - 0,7
0,1 - 0,7
0,15 - 1,5
0,15 - 1,5
2343,62
2343,62
2343,62
2343,62
Slika
Ugradnja u povrat
003G1029
003G1030
003G1031
003G1032
AFPQ
AFPQ
AFPQ
AFPQ
0,1 - 0,7
0,1 - 0,7
0,15 - 1,5
0,15 - 1,5
Ugradnja u dovod
003G1033
003G1034
003G1035
003G1036
AFPQ 4
AFPQ 4
AFPQ 4
AFPQ 4
0,1 - 0,7
0,1 - 0,7
0,15 - 1,5
0,15 - 1,5
Napomena:
ugradnja u povrat: za temperature do 150°C, kompletan regulator sastoji se od regulatora AFPQ, ventila VFQ2/21 impulsne cevi za pogon AFPQ i
jedne impulsne cevi AF. Za temperature iznad 150°C, za kompletan regulator AFPQ/VFQ potrebno je dodati i kondezni lonac.
ugradnja u dovod: za temperature do 150°C, kompletan regulator sastoji se od regulatora AFPQ4, ventila VFQ2/21 impulsne cevi za pogon AFPQ4 i
jedne impulsne cevi AF. Za temperature iznad 150°C i dimenzije do DN150, za kompletan regulator AFPQ4/VFQ potrebne su tri impulsne cevi AF i dva
kondezna lonca. Za temperature iznad 150°C i dimenzije iznad DN150, za kompletan regulator AFPQ4/VFQ potrebne su tri impulsne cevi AF i tri
kondezna lonca.
Ventil: vidi ventile VFQ 2 ili VFQ 21 na strani 54.
Impulsne cevi
maks. temperatura vode 150°C.
Kodni broj
003G1365
003G1367
003G1369
003G1370
003G1371
003G1373
003G1374
003G1378
003G1380
003G1382
003G1383
003G1384
003G1386
003G1387
Tip
AFPQ
impulsne cevi
Ugradnja u povrat
AFPQ 4
impulsne cevi
Ugradnja u dovod
Izrada
Za ventil DN
15 i 20
25 i 32
40
50
65 i 80
100
125
15 i 20
25 i 32
40
50
65 i 80
100
125
 10 x 0,8 mm ( 150°C )
 10 x 0,8 mm ( 150°C )
Cena bez
poreza EUR
Slika
77,95
77,95
77,95
77,95
77,95
77,95
77,95
122,50
122,50
122,50
122,50
122,50
122,50
122,50
Dodaci za AFPQ i AFPQ4
003G1391
Impulsna cev AF
bakarna cev f 10 x 1 x 1500 mm, 1 navojni priključak 1/4",
2 mufa
43,43
Za priključenje više pogona
003G1397
KF3
Kombinovani nastavak za priključenje hidrauličkih ili
elektromotornih pogona
358,59
003G1398
KF2
Kombinovani nastavak za priključenje dva termostata
358,59
Za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 200°C.
003G1392
April 2010
V1
lonac za hlađenje V=1l
164,82
51
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori diferencijalnog pritiska i limiteri protoka
Kodni broj
Tip
DN
PN
Priključak
*opseg
protoka
[m3/h]
podeš. dif.
Pritiska
[bar]
KVS
[m3/h]
Cena bez
poreza EUR
Slika
Regulator diferencijalnog pritiska sa ograničenjem protoka AVPB
AVPB
Regulator sa ventilom, pogonom i glavom za podešavanje diferencijalnog pritiska i ograničivačem protoka, zatvara prilikom porasta dif.
pritiska ili protoka, sa hidrauličkim priključkom sa navojem 1/8" za priključenje hidrauličke impulsne cevi, maks. temperatura 150°C.
Ugradnja u povrat
dpmax=12bar
003H6399
003H6400
003H6401
003H6402
003H6403
AVPB 15/1,6
AVPB 15/2,5
AVPB 15/4,0
AVPB 20/6,3
AVPB 25/8,0
3/4" UN
15
PN 16
20
25
1" UN
1 1/4" UN
15
3/4" UN
0,06-1,4
0,08-1,8
0,09-2,7
0,1-4,5
0,1-6,0
0,2-1,0
1,6
2,5
4,0
6,3
8,0
585,76
585,76
585,76
653,05
755,64
0,2-1,0
1,6
2,5
4,0
6,3
8,0
809,70
809,70
809,70
901,26
1060,11
12,5
1708,75
16
2301,13
dpmax=20bar
003H6444
003H6445
003H6446
003H6447
003H6448
AVPB 15/1,6
AVPB 15/2,5
AVPB 15/4,0
AVPB 20/6,3
AVPB 25/8,0
PN 25
20
25
1" UN
1 1/4" UN
0,03 - 0,86
0,07 - 1,4
0,07 - 2,2
0,16 - 3
0,2 - 3,5
dpmax=16bar
003H6449
AVPB 32/12,5 0,2-1,0
32
1 3/4" SN
0,4 - 8*
003H6450
AVPB 40/16 0,2-1,0
40
2" SN
0,8 - 10*
003H6451
AVPB 50/20 0,2-1,0
50
2 1/2" SN
0,8 - 12*
20
2487,56
003H6468
AVPB 32/12,5 0,2-1,0
32
0,4 - 8*
12,5
1879,73
003H6469
AVPB 40/16 0,2-1,0
40
003H6470
AVPB 50/20 0,2-1,0
50
003H6471
AVPB 32/12,5 0,3-2,0
32
PN 25
0,8 - 10*
prirubnica
PN25, EN
1092-2
0,2-1,0
16
2456,67
0,8 - 12*
20
2660,75
0,4 - 8*
12,5
1879,73
003H6472
AVPB 40/16 0,3-2,0
40
0,8 - 10*
003H6473
AVPB 50/20 0,3-2,0
50
0,8 - 12*
0,2-1,0
0,3-2,0
16
2456,67
20
2660,75
Napomena: potrebna je i jedna impulsna cev AV.
*) Pri padu pritiska od 0,2 bara na limiteru protoka.
Na raspolaganju su i regulatori sa fiksnim dif. pritiskom 0,5 bar (PN25) i 0,2bar, 0,3bar i 0,5bar (PN16).
Dodaci za priključenje na cevovod
003H6908
003H6909
003H6910
003H6911
003H6912
003H6913
Dimenzije
DN
prema
Za tipove ventila
prema
ventila cevovo
ventilu
du
Priključak sa krajevima za zavarivanje
DN15 x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
AV, VG, VS, VM
DN 25 DN25 x 1 1/4" UN
DN32 x 1 3/4"UN
AV, VG, VM
DN 32
DN40 x 2" UN
AV, VG
DN 40
DN50 x 2 1/2"UN
AV, VG
DN 50
003H6902
003H6903
003H6904
003H6905
065F6061
065F6062
Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem
AV, VG, VS, VM
DN 15 R1/2"SN x 3/4"UN
R3/4"SN x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
AV, VG, VS, VM
DN 25 R1"SN x 1 1/4" UN
AV, VG, VM
DN 32 R5/4"SN x 1 3/4"UN
AV, VG
DN 40 R11/2"SN x 2" UN
AV, VG
DN 50 R2"SN x 2 1/2"UN
003H6915
003H6916
003H6917
Priključak sa prirubničkim nastavkom
AV, VG
DN 15
AV, VG
DN 20
AV, VG
DN 25
Kodni broj
DN15 x 3/4"UN
DN20 x 1"UN
DN25 x 1 1/4" UN
Sadržaj
Cena bez
poreza EUR
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
23,39
32,30
43,43
50,11
89,09
158,14
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
23,39
32,30
43,43
81,30
58,80
65,15
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
140,32
140,32
140,32
Slika
Dodaci za AVP, AVPB, AVPQ
003H6852
003H6853
003H6854
April 2010
Impulsna cev AV
Impulsna cev AV
Impulsna cev AV
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/8"
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R3/8"
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/2"
52
36,75
36,75
36,75
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori diferencijalnog pritiska i limiteri protoka
Kodni broj
Tip
površina
membrane
[cm2]
Maks. radni pritisak
[bar]
podeš. dif. pritiska
[bar]
Cena bez
poreza EUR
Slika
Regulator diferencijalnog pritiska sa reg. protoka AFPB = AFP + AFPB cevi + VFQ 2/ 21
AFPB
zatvara prilikom porasta dif. pritiska i protoka, maks. temperatura vode 150°C (sa loncem za hlađenje i ventilom VFQ 2 do 200°C), za
ventile DN15 do DN125.
Ugradnja u povrat
Hidraulički pogon
003G1016 AFP 0,15 - 1,5
250
25
003G1017 AFP 0,1 - 0,7
Napomena: za kompletan regulator AFPB pri temperaturama medija do 150°C potrebni su:
- ventil VFQ 2,
- komplet AFPB impulsnih cevi i
- jedna impulsna cev AF;
pri temperaturama medija iznad 150°C:
- ventil VFQ 2,
- komplet AFPB impulsnih cevi,
- jedna impulsna cev AF i
- jedan lonac za hlađenje.
0,15 - 1,5
0,1 - 0,7
1145,55
1145,55
Impulsne cevi
maks. temperatura vode 150°C.
Kodni broj
Tip
003G1355
003G1357
003G1359
003G1360
003G1361
003G1363
003G1364
AFPB
impulsne cevi
Ugradnja u povrat
Za ventil DN
15 i 20
25 i 32
40
50
65 i 80
100
125
Izrada
Cena bez
poreza EUR
 10 x 0,8 mm ( 150°C )
36,75
36,75
36,75
36,75
36,75
36,75
36,75
Slika
Ventil: vidi ventile VFQ 2 ili VFQ 21 na strani 54.
Dodaci za AFPB
003G1391
Impulsna cev AF
bakarna cev f 10 x 1 x 1500 mm, 1 navojni priključak 1/4",
2 mufa
43,43
Za priključenje više pogona
003G1397
KF3
Kombinovani nastavak za priključenje hidrauličkih ili
elektromotornih pogona
358,59
003G1398
KF2
Kombinovani nastavak za priključenje dva termostata
358,59
Za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 200°C.
003G1392
April 2010
V1
lonac za hlađenje V=1l
164,82
53
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Ventili za regulatore diferencijalnog pritiska i protoka
Kodni broj
Tip
DN
PN
maks. dif.
pritisak
[bar]
Materijal
tela ventila
opseg
protoka
[m3/h]*
Kvs
[m3/h]
Cena bez
poreza EUR
Ventili VFQ 2 - za vodu
Slika
VFQ 2
Sa prirubnicom, neopterećeni pritiskom, prirubnica prema DIN 2501, sa metalnom zaptivkom, maks. temperatura vode 150°C (sa loncem
za hlađenje do 200°C).
Za pogone AFPB, AFPQ, AFPQ 4, AFQ
065B2654
VFQ 2 PN16 15/4
15
16
065B2655
VFQ 2 PN16 20/6,3
20
065B2656
VFQ 2 PN16 25/8
25
065B2657
VFQ 2 PN16 32/16
32
16
065B2658
VFQ 2 PN16 40/20
40
16
065B2659
VFQ 2 PN16 50/32
50
065B2660
VFQ 2 PN16 65/50
65
065B2661
VFQ 2 PN16 80/80
80
16
065B2662
VFQ 2 PN16 100/125
100
15
065B2663
VFQ 2 PN16 125/160
125
15
065B2667
VFQ 2 PN25 15/4
15
20
065B2668
VFQ 2 PN25 20/6,3
20
20
065B2669
VFQ 2 PN25 25/8
25
20
065B2670
VFQ 2 PN25 32/16
32
20
065B2671
VFQ 2 PN25 40/20
40
20
065B2672
VFQ 2 PN25 50/32
50
065B2673
VFQ 2 PN25 65/50
65
065B2674
VFQ 2 PN25 80/80
80
20
065B2675
VFQ 2 PN25 100/125
100
15
065B2676
VFQ 2 PN25 125/160
125
15
11 - 80
16
0,05 - 2
4
1320,77
16
0,15 - 3
6,3
1514,54
16
0,25 - 3,5
8
1654,86
EN-GJL250
(GG-25)
16
16
25
EN-GJS400
(GGG40.3)
20
20
0,4 - 7
16
1794,07
0,6 - 11
20
2005,66
0,9 - 16
32
2174,93
2 - 28
50
2983,43
3,5 - 40
80
3223,98
6,5 - 63
125
5467,95
11 - 80
160
7156,22
0,05 - 2
4
1532,36
0,15 - 3
6,3
1735,04
0,25 - 3,5
8
1894,29
0,4 - 7
16
2041,29
0,6 - 11
20
2265,14
0,9 - 16
32
2505,68
2 - 28
50
3368,75
3,5 - 40
80
3725,11
6,5 - 63
125
6054,84
160
7765,38
Napomena: za pogone AFPQ, AFPQ 4 i AFQ mogu se isporučiti i ventili dimenzija DN150, DN200 i DN250
s maks. temperaturom 140°C kao i ventili PN40.
*) prilikom pada pritiska od 0,2 bara na prigušnici
Ventili VFQ 21 - za vodu
VFQ 21
Sa prirubnicom, neopterećeni pritiskom, prirubnica prema DIN 2501, sa mekom zaptivkom, maks. temperatura vode 150°C.
Za pogone AFPB, AFPQ, AFPQ 4
065B2690
VFQ 21 PN16 15/4
15
16
0,05 - 2
4
1483,36
065B2691
VFQ 21 PN16 20/6,3
20
16
0,15 - 3
6,3
1674,91
065B2692
VFQ 21 PN16 25/8
25
16
0,25 - 3,5
8
1816,34
065B2693
VFQ 21 PN16 32/16
32
16
0,4 - 7
16
1980,04
065B2694
VFQ 21 PN16 40/20
40
0,6 - 11
20
2191,64
0,9 - 16
32
2360,91
EN-GJL250
(GG-25)
16
16
065B2695
VFQ 21 PN16 50/32
50
16
065B2696
VFQ 21 PN16 65/50
65
16
2 - 28
50
3266,29
065B2697
VFQ 21 PN16 80/80
80
16
3,5 - 40
80
3506,84
065B2698
VFQ 21 PN16 100/125
100
15
6,5 - 63
125
5876,66
065B2699
VFQ 21 PN16 125/160
125
15
11 - 80
160
7563,82
Napomena: za pogone AFPQ 4 i AFQ mogu se isporučiti i ventili dimenzija DN150, DN200 i DN250
sa maks. temperaturom 140°C
*) prilikom pada pritiska za 0,2 bara na prigušnici
April 2010
54
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Kombinovani regulatori protoka sa regulacionim ventilom - Kombi ventili
Kodni broj
Tip
DN
PN
Priključak
opseg
protoka
[m3/h]
Hod [mm]
KVS
[m3/h]
Cena bez
poreza EUR
Slika
Regulator protoka sa regulacionim ventilom AVQM
AVQM
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom, pad pritiska na limiteru protoka 0,2 bara, maks. temperatura vode 150°C.
Ugradnja u dovod ili povrat
PN16, navojni, dpmax=12bar
003H6733
AVQM PN16 15/0,4
0,015-0,18
0,4
435,07
003H6734
AVQM PN16 15/1,0
0,02-0,4
1,0
435,07
003H6735
AVQM PN16 15/1,6
003H6736
AVQM PN16 15/2,5
003H6737
AVQM PN16 15/4,0
003H6738
AVQM PN16 20/6,3
20
1" UN
0,16-3
003H6739
AVQM PN16 25/8,0
25
1 1/4" UN
0,2-3,5
15
3/4" UN
15
3/4" UN
PN 16
0,03-0,86
1,6
435,07
0,07-1,4
5
2,5
435,07
0,07-2,2
4,0
435,07
7
6,3
516,52
8,0
634,39
2,5
547,59
4,0
547,59
PN25, navojni, dpmax=20bar
003H6749
AVQM PN25 15/2,5
003H6750
AVQM PN25 15/4,0
003H6751
AVQM PN25 20/6,3
20
003H6752
AVQM PN25 25/8,0
25
PN 25
0,07-1,4
0,07-2,2
1" UN
0,16-3
1 1/4" UN
0,2-3,5
5
7
6,3
842,29
8,0
1004,10
PN25, navojni, dpmax=16bar
003H6753
AVQM PN25 32/12,5
32
003H6754
AVQM PN25 40/16
40
003H6755
AVQM PN25 50/20
50
PN 25
1 3/4" UN
0,4-8
2" UN
0,8-10
12,5
1639,57
16,0
2135,72
2 1/2" UN
0,8-12
20
2316,83
0,4-8
12,5
1790,66
16
2284,68
20
2576,16
10
PN25, prirubnicki, dpmax=16bar
003H6756
AVQM 32/12,5
32
003H6757
AVQM 40/16
40
003H6758
AVQM 50/20
50
PN 25
prirubnica
PN25, EN
1092-2
0,8-10
10
0,8-12
Dodaci za priključenje na cevovod
Dimenzije
Kodni broj
Za tipove ventila
DN
ventila
prema
cevovodu
prema
ventilu
003H6902
003H6903
003H6904
003H6905
065F6061
065F6062
Priključak sa krajevima za zavarivanje
DN15 x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
DN25 x 1 1/4" UN
AV, VG, VS, VM
DN 25
DN32 x 1 3/4"UN
AV, VG, VM
DN 32
DN40 x 2" UN
AV, VG
DN 40
DN50 x 2 1/2"UN
AV, VG
DN 50
Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem
R1/2"SN x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
R3/4"SN x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
R1"SN x 1 1/4" UN
AV, VG, VS, VM
DN 25
R5/4"SN x 1 3/4"UN
AV, VG, VM
DN 32
R11/2"SN x 2" UN
AV, VG
DN 40
R2"SN x 2 1/2"UN
AV, VG
DN 50
003H6915
003H6916
003H6917
Priključak sa prirubničkim nastavkom
DN15 x 3/4"UN
AV, VG
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG
DN 20
DN25 x 1 1/4" UN
AV, VG
DN 25
003H6908
003H6909
003H6910
003H6911
003H6912
003H6913
April 2010
55
Sadržaj
Cena bez
poreza EUR
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
23,39
32,30
43,43
50,11
89,09
158,14
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
23,39
32,30
43,43
81,30
58,80
65,15
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
140,32
140,32
140,32
Slika
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Elektromotorni pogoni za kombinovane regulatore AVQM
Elektromotorni pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal
AMV
bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V
082G3001
AMV 10/14/230V
082G3007
AMV 20/15/230V
082G3011
AVQM 15
300
5
AVQM 15 - 50
450
10
AMV 30/3/230V
14
345,65
15
501,14
3
537,91
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082G3002
AMV 10/14/24V
082G3008
AMV 20/15/24V
082G3012
AMV(E) 10, 11
AVQM 15
300
5
AVQM 15 - 50
450
10
AMV 30/3/24V
14
345,65
15
501,14
3
537,91
14
393,98
15
547,36
3
587,29
14
393,98
15
547,36
3
587,29
sa sigurnosnom funkcijom - pri nestanku napajanja zatvara ventil, napajanje 230V
082G3003
AMV 13/14/230V
082G3009
AMV 23/15/230V
082G3013
AVQM 15
300
5
AVQM 15 - 50
450
10
AMV 33/3/230V
AMV(E) 20/30
sa sigurnosnom funkcijom - pri nestanku napajanja zatvara ventil, napajanje 24V
082G3004
AMV 13/14/24V
082G3010
AMV 23/15/24V
082G3014
AVQM 15
300
5
AVQM 15 - 50
450
10
AMV 33/3/24V
AMV(E) 13, 13SU
Elektromotorni pogoni AME, za modularni regulacioni signal
AME
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082G3005
AME 10/14/24V
082G3015
AME 20/15/24V
082G3017
AVQM 15
300
5
AVQM 15 - 50
450
10
AME 30/3/24V
14
422,34
15
652,42
3
710,21
14
480,12
15
710,21
3
750,13
sa sigurnosnom funkcijom - pri nestanku napajanja zatvara ventil, napajanje 24V
082G3006
AME 13/14/24V
082G3016
AME 23/15/24V
082G3018
AVQM 15
300
5
AVQM 15 - 50
450
10
AME 33/3/24V
Kodni broj
AMV(E) 23/33
Cena bez
poreza EUR
Naziv
Slika
Dodaci za elektromotorne pogone AMV 20/23, 30/33
082G3201
Dodatak 2S, za AMV 20, 23, 30, 33
119,77
082G3202
Dodatak 2S + potenciometar 10 k (0-10mm), za AMV 20, 23, 30, 33
238,49
082G3203
Dodatak 2S + potenciometar 1 k (0-10mm), za AMV 20, 23, 30, 33
238,49
April 2010
56
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Kombinovani regulatori protoka sa regulacionim ventilom - Kombi ventili
Kodni broj
Tip
DN
PN
maks. dif.
pritisak
ventila
[bar]
maks.
protok
[m3/h]
Hod [mm]
KVS
[m3/h]
Cena bez
poreza EUR
Kombi ventil - Regulator protoka sa regulacionim ventilom AFQM 6 / AFQM
Slika
AFQM 6, AFQM
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom, maks. temperatura vode 150°C, priključak - prirubnica DIN 2501.
Ugradnja u dovod ili povrat
003G1082
003G1083
003G1084
003G1085
003G1086
003G1087
003G1088
003G1089
003G1090
003G1091
AFQM 6 PN16, 40/20
AFQM 6 PN16, 50/32
AFQM 6 PN25, 40/20
AFQM 6 PN25, 50/32
AFQM 6 PN40, 40/20
AFQM 6 PN40, 50/32
AFQM 65/50
AFQM 80/80
AFQM 100/125
AFQM 125/160
40
50
40
50
40
50
65
80
100
125
16
1,4-11
2-16
1,4-11
2-16
1,4-11
2-16
2-28
2-40
3-63
4-80
16
25
20
40
20
25
15
8
12
8
12
8
12
12
18
20
20
20
32
20
32
20
32
50
80
125
160
2789,41
2955,51
3027,30
3274,85
3462,38
3720,64
5365,56
5591,67
6566,84
8274,99
Elektromotorni pogoni za kombinovane regulatore AFQM 6, AFQM
Kodni broj
Tip
Za regulatore
Sila [N]
Krajnji
prekidači
AMV, AME
Brzina
[s/mm]
Cena bez
poreza EUR
Slika
Elektromotorni pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal, za regulatore AFQM 6, AFQM
Za regulatore AFQM 6 i AFQM DN65 i DN80
bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V
082G0608
082G0609
AMV 410 230VAC
AMV 410 230VAC
AFQM 6, AFQM DN65 i
DN80
1000
2
15
15
1061,11
1122,04
AFQM 6, AFQM DN65 i
DN80
800
2
15
15
1393,10
1454,03
sa sigurnosnom funkcijom, napajanje 230V
082G0611
082G0612
AMV 413 230VAC
AMV 413 230VAC
Elektromotorni pogoni AME, za kontinualni regulacioni signal, za AFQM 6 i AFQM
Za regulatore AFQM 6 i AFQM DN65 i DN80
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082G0610
AME 410 24VAC
AFQM 6, AFQM DN65 i
DN80
1000
2
15
1242,86
sa sigurnosnom funkcijom, napajanje 24V
082G0613
AME 413 24VAC
AMV(E) 410, 413
AFQM 6, AFQM DN65 i
DN80
800
2
15
1635,78
Elektrohidraulični pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal, za AFQM 6 i AFQM
Za regulatore AFQM 6 i AFQM
bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V
082G0614
AMV 610 230VAC
AFQM 6 i AFQM
1200
2
15
1532,83
AFQM 6 i AFQM
1200
2
2
15
4
1590,61
1590,61
sa sigurnosnom funkcijom, napajanje 230V
082G0616
082G0618
AMV 613 230VAC
AMV 633 230VAC
Elektrohidraulični pogoni AME, za kontinualni regulacioni signal, za AFQM 6 i AFQM
Za regulatore AFQM 6 i AFQM
bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V
082G0615
AME 610 230VAC
AFQM 6 i AFQM
1200
2
15
2024,51
1200
2
2
15
4
2107,50
2107,50
sa sigurnosnom funkcijom, napajanje 230V
082G0619
082G0620
April 2010
AME 613 230VAC
AME 633 230VAC
AMV(E) 610, 613, 633
AFQM 6 i AFQM
57
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Kombinovani regulatori protoka sa regulacionim ventilom
Kodni broj
Tip
DN
PN
Kvs
Priključak
Opseg
protoka (l/h)
Hod
(mm)
Cena bez
poreza EUR
Slika
Kombinovani automatski limiter protoka i regulacioni ventil AHQM
AHQM
Regulacioni ventil bez pomoćne energije sa integrisanim regulacionim ventilom i funkcijom ograničenja protoka. Min. dif. pritisak na restriktoru je
0,12 bar (0,14 bar za DN25 i DN32) maks. dif. pritisak na ventilu 4 bar, temperatura vode od 2 do 120°C, PN16, materijal kućišta mesing .
Ugradnja u razvod ili povrat
003L3592 AHQM 15
15
1.0
G 3/4" SN
35-430
211,80
003L3593 AHQM 15
15
1.25
G 3/4" SN
110-700
003L3594 AHQM 15
15
1.6
G 3/4" SN
200-1000
211,80
263,65
5.5
211,80
PN16
003L3595 AHQM 20
20
2.5
G 1" SN
250-1200
003L3596 AHQM 25
25
4.0
G 1 1/4" SN
430-2200
003L3597 AHQM 32
32
6.3
G 1 3/4" SN
650-3400
5.0
292,33
401,54
Elektromotorni pogoni za kombinovane regulatore AHQM
Tip
Kodni broj
Sila [N]
Hod [mm]
Brzina
[s/mm]
Cena bez
poreza EUR
Elektromotorni pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal
Slika
AMV
bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V
082G3001 AMV 10/14/230V
300
082H8037
082H8039
082H8041
082H8043
AMV 130/230V
AMV 140/230V
AMV 130H/230V
AMV 140H/230V
082G3090 AMV 150/24/230V
5
200
5,5
200
5,5
250
5
300
5
14
345,65
24
12
24
12
160,74
160,74
179,65
179,65
24
246,89
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082G3002 AMV 10/14/24V
082H8036
082H8038
082H8040
082H8042
AMV 130/24V
AMV 140/24V
AMV 130H/24V
AMV 140H/24V
14
345,65
24
12
24
12
160,74
160,74
179,65
179,65
200
5,5
200
5,5
082G3003 AMV 13/14/230V
300
5
14
393,98
082G3004 AMV 13/14/24V
300
5
14
393,98
sa sigurnosnom funkcijom - pri nestanku napajanja zatvara ventil
Elektromotorni pogoni AME, za modularni regulacioni signal
AME
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082G3005 AME 10/14/24V
082H8044
082H8045
082H8046
082H8047
300
AME 130
AME 140
AME 130H
AME 140H
5
200
5,5
200
5,5
14
422,34
24
12
24
12
262,65
262,65
280,51
280,51
14
480,12
sa sigurnosnom funkcijom - pri nestanku napajanja zatvara ventil, napajanje 24V
082G3006 AME 13/14/24V
April 2010
300
58
5
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Dodaci za priključenje na cevovod
Dimenzije
Kodni broj
Za tipove ventila
DN
ventila
prema
cevovodu
prema
ventilu
003H6902
003H6903
003H6904
003H6906
Priključak sa krajevima za zavarivanje
DN15 x 3/4"UN
AHQM
DN 15
DN20 x 1"UN
AHQM
DN 20
DN25 x 1 1/4" UN
AHQM
DN 25
DN32 x 1 3/4"UN
AHQM
DN 32
Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem
R1/2"SN x 3/4"UN
AHQM
DN 15
R3/4"SN x 1"UN
AHQM
DN 20
R1"SN x 1 1/4" UN
AHQM
DN 25
R5/4"SN x 1 3/4"UN
AHQM
DN 32
003H6915
003H6916
003H6917
Priključak sa prirubničkim nastavkom
AHQM
DN 15
AHQM
DN 20
AHQM
DN 25
003H6908
003H6909
003H6910
003H6914
DN15 x 3/4"UN
DN20 x 1"UN
DN25 x 1 1/4" UN
Sadržaj
Cena bez
poreza EUR
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
23,39
32,30
43,43
50,11
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
23,39
32,30
43,43
81,30
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
140,32
140,32
140,32
Slika
Brzi izbor AHQM
Za izbor AHQM ventila dovoljno je da znate projektni
protok:
DN
15
15
15
20
25
32
Kvs
1,0
1,25
1,6
2,5
4,0
6,3
Min.
0,035
0,11
0,2
0,25
0,43
0,65
Max
0,43
0,7
1,0
1,2
2,2
3,4
Primer upotrebe AHQM - mala podstanica za indirektno grejanje
April 2010
59
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori protoka i temperature
Kodni broj
Tip
DN
PN
Priključak
opseg
protoka
[m3/h]
Hod [mm]
KVS
[m3/h]
Cena bez
poreza EUR
Slika
Regulator protoka i termostatski regulator AVQT
AVQT
Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i zavrtnjem za podešavanje protoka te priključkom za priključenje termostata, zatvara
prilikom porasta temperature ili prekoračenju zadatog protoka, maks. temperatura vode 150°C, PN25.
Ugradnja u dovod ili povrat
003H6759 AVQT 15/1,6
15
0,03-0,86
3/4" SN
003H6760 AVQT 15/2,5
15
0,07-1,4
3/4" SN
003H6761 AVQT 15/4,0
15
0,07-2,2
3/4" SN
003H6762 AVQT 20/6,3
0,16-3,0
20
1" SN
PN25
003H6763 AVQT 25/8
0,2-3,5
25
1 1/4" SN
003H6767 AVQT 32/12,5
0,4-8
32
prirubnica
003H6768 AVQT40/16
0,8-10
40
DIN 2501
003H6769 AVQT 50/20
0,8-12
50
Napomena: termostatski element AVT kojim se regulator vodi po temperaturi se posebno naručuje
1,6
2,5
4,0
6,3
8
12,5
16
20
582,45
582,45
582,45
697,18
850,51
1552,10
2025,35
2207,36
Dodaci za priključenje na cevovod
Kodni broj
Za tipove ventila
DN
ventila
Dimenzije
prema
cevovodu
003H6902
003H6903
003H6904
Priključak sa krajevima za zavarivanje
DN15 x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
DN25 x 1 1/4" UN
AV, VG, VS, VM
DN 25
Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem
R1/2"SN x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
R3/4"SN x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
R1"SN x 1 1/4" UN
AV, VG, VS, VM
DN 25
003H6915
003H6916
003H6917
Priključak sa prirubničkim nastavkom
DN15 x 3/4"UN
AV, VG
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG
DN 20
DN25 x 1 1/4" UN
AV, VG
DN 25
003H6908
003H6909
003H6910
Sadržaj
Cena bez
poreza EUR
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
23,39
32,30
43,43
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
23,39
32,30
43,43
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
140,32
140,32
140,32
prema
ventilu
Termostatski pogon tip AVT
Kodni broj
Tip
Slika
AVT
za ventile
Područje
[°C]
senzor
Tmaks [°C]
priključak
L [mm]
Cena bez
poreza EUR
Dužina kapilare 5m, sa mesinganom hromiranom čaurom, mesto ugradnje senzora proizvoljno.
065-0596
065-0597
065-0598
065-0599
065-0600
065-0601
065-0602
065-0603
AVT
AVT
AVT
AVT
AVT
AVT
AVT
AVT
-10…+40
20...70
40...90
60...110
-10...40
20...70
40...90
60...110
DN15 - DN25
DN32 - DN50
-10…40
20...70
40...90
60...110
-10…40
20...70
40...90
60...110
90
120
140
160
90
120
140
160
1/2" SN
170
3/4" SN
210
639,82
639,82
639,82
639,82
639,82
639,82
639,82
639,82
Dužina kapilare 4m, bez čaure, ugradnja senzora od uspravnog do vodoravnog položaja, crvena
oznaka na senzoru mora biti okrenuta prema gore.
065-0604
065-0605
065-0606
065-0607
AVT
AVT
AVT
AVT
10...45
35...70
60…100
85...125
DN15 - DN50
10…45
35...70
60...100
85...125
95
120
150
175
3/4" SN
255
639,82
639,82
639,82
639,82
Pribor za termostatske pogone AVT
065-4414
065-4415
065-4416
065-4417
čaura AVT 1/2" x 170mm, hromirani mesing
čaura AVT 1/2" x 170mm, nerđajući čelik, mat. No. 1.4571
čaura AVT 3/4" x 210mm, hromirani mesing
čaura AVT 3/4" x 210mm, nerđajući čelik, mat. No. 1.4571
47,43
136,79
65,08
292,33
Kombinacijski nastavak za priključak dva termostata
003H6855
April 2010
K2
177,07
60
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Elektronski regulatori ECL Comfort
ECL Comfort
Grejanje potrošne tople vode
ECL
Kartica
Vrsta
aplikacije
Kotlovska
regulacija
Regulacija
grejanja
Ostalo
Slika
ECL Comfort 110
ECL 110
-
ECL Comfort 200
P16
P17
P20
P30
ili
ECL Comfort 300
C14
C25
C37**
ili
C47**
ili
C55**
C60/ C62
C66
C67
C75**
* prolazni/trokraki regulacioni ventil ili trokraka/četverokraka regulaciona slavina
** sa relejnim modulom
ECL Comfort 301
L05
L10
L32
Dodaci za ECL Comfort
ECL 100
ECL 200
ECL 300
ECL 301
ECA 60, sobni panel (°C)
ECA 61, daljinski upravljač
ECA 62, sobni panel (°C i %RH)
ECA 63, daljinski upravljač (°C i %RH)
ECA 80, relejni modul
ECA 81, RS 232 komunikacijski modul
ECA 82, LON komunikacijski modul
ECA 86, alarmni i relejni modul
ECA 87, komunikacijski modul








L32
L32
C37/C47 1) C55 2) C75 3)
L05 5)
ECA 100, analogni sedmični tajmer
ECA 9010, modul za nadupravljanje

1)



za regulaciju cirkulacione pumpe i alarmnog modula
2)
za regulaciju pumpe za pripremu PTV
3)
za regulaciju trećeg i četvrtog stepena gorionika
April 2010




L05 4)



4)
za aplikaciju sa sunčevim kolektorom
5)
za regulaciju treće i četvrte pumpe
61
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Elektronski regulatori ECL Comfort
Kodni broj
Tip
Opis, tehnički podaci
Cena bez
poreza
EUR
Elektronski regulatori sa ekranom i karticama
Slika
ECL 110
Univerzalni elektronski regulator za regulaciju jednog kruga:
- grejanja (kompenzacija prema spoljnoj temperaturi) ili
- pripreme PTV
Primenjuje se u sistemima gde je izvor toplote sistem daljinskog grejanja ili toplovodni kotao.
087B1251
ECL 110
24 V a.c.
483,48
421,26
087B1252
ECL 110
24 V a.c., sa tajmerom
087B1261
ECL 110
230 V a.c.
421,26
087B1262
ECL 110
230 V a.c., sa tajmerom
483,48
Elektronski regulatori sa ekranom i karticama
ECL 200, 300, 301
Regulator bez podnožja, kartice i senzora
087B1120
ECL 200
Elektronski regulator sa programskom karticom P
483,48
Napajanje 220V, 50 Hz, 4 senzora Pt 1000
2 relejna izlaza, 2 izlaza sa triac-om
087B1130 ECL 300
Elektronski regulator sa programskom karticom C
500,82
Napajanje 220V, 50 Hz, 6 senzora Pt 1000
3 relejna izlaza, 4 izlaza sa triac-om, mogućnost povezivanja na SCADA
087B1834 ECL 301
Elektronski regulator sa programskom karticom L
500,82
Napajanje 220V, 50 Hz, 6 senzora Pt 1000
3 relejna izlaza, 4 izlaza sa triac-om
Za kompletan regulator ECL Comfort 200, 300 i 301 potrebni su vam još podnožje, senzori (sa pipcima ili bez) i kartica.
Kartice za ECL Comfort 200 sa uputstvima
087B4663
087B4664
087B4660
087B4653
P 16 GB
P 17 GB
P 20 GB
P 30 GB
kartice P
1 kolo sanitarna voda, protočno - 3-stepeno, konstantna temperatura
1 kolo sanitarna voda, akumulator - 3-stepeno, konstantna temperatura
1 kolo grejanja, kotao - 2-stepeno
1 kolo grejanja, upravljanje temperaturom dovoda - 3-stepeno
35,70
35,70
35,70
35,70
Programske kartice za ECL Comfort 300 sa uputstvima
kartice C
087B4824
C 14 GB
1 kolo grejanja, 1 kolo hlađenja - oboje 3-stepeno. Žaluzine, ventilatori on/off.
087B4770
C 25 GB
1 kolo grejanja kotao, 1 kolo sanitarna voda - oboje 2-stepeno.
87,72
087B4761
C 35 GB
1 kolo grejanja - 3-stepeno, 1 kolo sanitarna voda - 2-stepeno. Fiksna
temperatura povrata primara.
176,46
087B4758
087B4821
C 37 GB
C 47 GB
1 kolo grejanja - 3-stepeno, 1 kolo sanitarna voda - 2-stepeno.
1 kolo grejanja, 1 kolo sanitarna voda akumulator - oboje 3-stepeno.
210,12
264,18
087B4783
C 55 GB
1 kolo grejanja kotao, 1 kolo sanitarna voda - oboje 2-stepeno, 1 kolo
grejanja - 3-stepeno.
255,00
087B4756
087B4760
087B4757
087B4820
C 60 GB
C 62 D
C 66 GB
C 67 GB
2 kola grejanja - 3-stepeno.
2 kola grejanja - 3-stepeno.
1 kolo grejanja, 1 kolo sanitarna voda - oboje 3-stepeno.
2 kola grejanja - 3-stepeno, 1 kolo sanitarna voda - 2-stepeno.
220,32
233,05
220,32
253,98
087B4825
C 75 GB
1 kolo grejanja do 4 kotla, 1 kolo sanitarna voda - oboje 2-stepeno, 1 kolo
grejanja - 3-stepeno.
287,64
176,46
Programske kartice za ECL Comfort 301 sa uputstvima
087B4870
087B4874
087B4854
April 2010
L 05 DE
L 10 GB
L 32 GB
Toplotna pumpa
Defrostacija spoljnih površina
Grejanje i hlađenje sa prebacivanjem, nadzor vlage
62
kartice L
230,52
176,46
230,52
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Dodaci i senzori za regulatore ECL Comfort, termostati, presostati
Tip
Kodni broj
Opis, tehnički podaci
Cena bez
poreza
EUR
Dodaci za regulatore ECL Comfort
087B1147
087B1149
087B1148
087B1145
087B1150
087B1151
087B1152
087B1158
ECA 100
ECA 80
ECA 81
ECA 82
ECA 86
087B1160
ECA 87
ECA, ECL postolje
Analogni sat sa sedmičnim programom za ECL Comfort 100
Podnožje za ECL Comfort za montažu regulatora na zid
Pribor za montažu ECL Comfort u pano
Pribor za montažu ECL Comfort na DIN letvu
Relejni modul za ECL Comfort 300 - C75
Komunikacioni modul RS 232 za ECL Comfort 200
Komunikacioni LON modul za ECL Comfort 200/ 300
Modul za kontrolu temperature i davanje alarma za ECL Comfort 300
62,84
42,84
27,54
22,44
95,88
231,88
246,84
153,00
Komunikacioni modul RS 232 za ECL Comfort 200/ 300, daljinsko
podešavanje i prenos podataka
343,74
087B1171
087B1172
087B3081
RS 232 modemski kabl dužine 1,5m, za ECA 87
RS 232 PC kabl dužine 1,5 m, za ECA 87
ECA 9010
087B1140
ECA 60
087B1141
ECA 61
Sobni prekidač za upravljanje regulatorom ECL Comfort, sa ugrađenim
satom i sobnim senzorom, sa mogućnošču podeš. satnice
265,20
087B1169
087B1143
ECA 62
ECA 63
Isto kao ECA 60, dodatni senzor vlage - za ECL Comfort 301 - L32
Isto kao ECA 61, dodatni senzor vlage - za ECL Comfort 301 - L32
334,56
327,42
Komandni modul
Sobni prekidač za upravljanje regulatorom ECL Comfort, sa sobnim
senzorom
115,26
104,04
54,06
177,48
Senzori Pt1000 za ECL Comfort regulatore
087B1164
ESM-10
087B1165
ESM-11
087B1180
ESMU 100
087B1181
ESMU 250
087B1182
ESMU 100
087B1183
ESMU 250
087B1184
ESMB-12
084N1012
ESMT
Slika
Pt 1000 senzori
Spoljašnji i sobni senzor ESM-10
Temperaturni opseg
Nalegajući senzor
Temperaturni opseg
Za montažu na cev
Uronjeni senzor
Temperaturni opseg
Materijal
Priključci
Uronjeni senzor
Temperaturni opseg
Materijal
Priključci
Uronjeni senzor
Temperaturni opseg
Materijal
Priključci
Uronjeni senzor
Temperaturni opseg
Materijal
Priključci
kablovski senzor
Temperaturni opseg
45,90
-30 ... +50 °C
45,90
0 ... 100 °C
DN 15 ... 65
0 ... 140 °C
bakar
R = 1/2", I = 100 mm
0 ... 140 °C
bakar
R = 1/2", I = 250 mm
0 ... 140 °C
nerđajući čelik
R = 1/2", I = 100 mm
0 ... 140 °C
nerđajući čelik
R = 1/2", I = 250 mm
68,34
79,56
102,00
121,38
61,20
0 ... 100 °C
d = 6 mm, I = 2,5 m
-30 ... +50 °C
Spoljašnji i sobni senzor ESMT
45,90
Termostat i bezbednosni reduktor
087N1050
ST 1
TR 30-120 °C ; STW 100-120 °C; dužina pipka 120mm, priključak 1/2'' SN
134,07
087N1051
ST 2
TR 25-95 °C; STB 95 °C; dužina pipka 120mm, priključak 1/2'' SN
134,07
Čaure za senzore Pt1000
087B1190
087B1191
Čaura za ESMU 100, nerđajući čelik
Čaura za ESMU 250, nerđajući čelik
R = 1/2", I = 100 mm
R = 1/2", I = 250 mm
75,68
91,90
U našoj ponudi komponenti elektronske regulacije nalaze se i:
- ECL APEX 20 - konfigurabilni PLC kontroler sa integrisanim WEB serverom
- WEB ACCESS - daljinski nadzor, memorisanje podataka i upravljanje
parametrima podstanice putem interneta
Za sve informacije obratite se na Danfoss d.o.o. ili posetite našu internet stranicu
www.grejanje.danfoss.com
April 2010
63
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Oznake pogona :
* ukazuju na pravac opruge
Za daljinsko grejanje
Za grejanje i klimatizaciju
ABV NO
ABV NC
TWA-Z
ABNM-Z
ON/OFF
0-10V
AMV(E) 110-120
AMV(E) 130-140
AMI 140
AME 15QM
AME 55QM
H = sa prekidačem
ON/OFF
0-10V
0-10V
AMI 140
AME 15QM
AME 15QM
AMV 150
AMV(E) 10/13
AMV(E) 20-33
AMV(E) 435
AMV(E) 25/35
AMV 3/4/523
AMV(E) 85/86
AMV(E) 410/413
AMV(E) 610/613
za servis
SU = Opruga nagore
SD= Opruga nadole
supply
24
24
24
24
230
230
potentiometer
switch
3- position
modulating
safety function
2...120
2...120
16
ABNM
ABV NO ABV NC
(ABV NO) (ABV NC)
16
25
16
16
2...150
2...150
2...150 2…200
25
2...150
25
-10…120°C
25
Tip ventila
DN
mm
10(8)
15/2(8)
20/2(8)
25/2(8)
VMV
15
20
25
32
40
VS2
15
20
25
VM2
15
20
25
32
40
50
VB2
15
20
25
32
40
50
VGU
15
20
25
32
40
VGUF
50
VGS
15
20
25
AVQM
15
20
25
15
20
25
32
40
50
ABQM
10 LF
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
VZL2,VZL3,VZL4
RAV
2...120
25
2...150
16
2...130
10
NO&NC
AMV 110
AMV 120
AMV 130
AMV 140
AME 110
AME 120
AME 130
AME 140
AMV 130
AMV 140
AMV 150
TWA-Z
speed
(s/mm)
brzina
(s/mm)
F (N) F (N)
hod
(mm)(mm)
stroke
PN Tmax
bar °C
sa RAV priključkom
(ABV NO) (ABV NC)
April 2010
15
20
kvs
m3/h
(1.2)
2.8; (1.5)
5; (2.3)
8; (3.1)
2,5
4
6,3
10
12
0.25;0.4;0.63;1;1.6
2.5
4
0.25;0.4;0.63;1;1.6;2.5;4
4
6.3
10
16
25
0.25;0.4;0.63;1;1.6;2.5;4
6,3
10
16
25
40
4
6,3
8
12,5
16
20
1; 1,6; 3,2
4,5
6,3
0,4; 1; 1,6; 2,5; 4
6,3
8
0,4; 1; 1,6; 2,5; 4
6,3
8
12,5
16
20
30-150l/h
55-275 l/h
90-450 l/h
180-900 l/h
340-1700 l/h
640-3200 l/h
1500-7500l/h
5000-12500 l/h
8000-20000 l/h
11200-28000 l/h
15200-38000 l/h
36000-90000 l/h
58000-145000 l/h
0.25; 0.4; 0.63;
1;1,6
2.5; 3,5
hod
mm
2
2,1
2,6
3,1
3,3
4
AMI 140
AMV 150
TWA-Z
AMV 10
AMV 13 SU&SD
AMV 10
AME 13 SU&SD
AMV 10
AMV 13 SU&SD
AMV 25
AMV 35
323/24
423/24
523/24
AMV 85
AMV 86
AMV 410
AMV 410
AME 435
AME 25
AME 35
+AMES
+AMES
+AMES
AME 85
AME 86
AME 410
AME 410
AMV 435
AMV 25
AMV 35
323/230
423/230
523/230
AMV 85
AMV 86
AMV 410
AMV 410
+AMEP
+AMES
3
1200
40
+AMEP
+AMES
11
1200
40
8
5000
40
3
5000
40
15
1000/800
20
15
1200
25
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
15
450
10
3
450
10
7,5 & 15
600
20
11
1000
15
3
600
15
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
10
0,6
0,5
0,3
0,2
0,2
10
10
10
16
16
16
10
10
10
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
16
16
16
10
10
10
12
12
12
20
20
20
16
16
16
10
10
10
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
16
16
16
10
10
10
12
12
12
20
20
20
16
16
16
app. 60
100
app. 3
app. 30
100
app. 3,5
24
150
5,5
12
150
5,5
24
200
5,5
12
200
5,5
12
200
5,5
11
500
15
8
2000
40
sa AS
24
250
5,5
p zatv.
bar
(0.8)
0,2 (0,8)
0,2 (0,8)
0,2 (0,8)
0,6
0,5
0,3
0,2
0,2
p zatv.
bar
(0.8)
0,2 (0,8)
0,2 (0,8)
0,2 (0,8)
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
5
5
5
1P ili
1S
10
16
16
5
7
10
5
7
10
5
7
5
12
7
20
10
AMV 435
14
300
5,5
app. 60
100
app. 3
5
AMV 30
AMV 33
AME 30
AME 33
AMV 30
AMV 33
+AMEP
+AMES
1
600
40
app. 60
100
app. 3
7
AMV 20
AMV 23
AME 20
AME 23
AMV 20
AMV 23
20
2,25
4
4
4
4
4
4,5
10
4
15
25
3
4
2,5
2
1
2,5
2
1
2,5
2
1
64
www.grejanje.danfoss.com
Jani
Danfoss d.o.o.
Oznake pogona :
* ukazuju na pravac opruge
Za daljinsko grejanje
Za grejanje i klimatizaciju
ABV NO
ABV NC
TWA-Z
ABNM-Z
ON/OFF
0-10V
AMV(E) 110-120
AMV(E) 130-140
AMI 140
AME 15QM
AME 55QM
H = sa prekidačem
ON/OFF
0-10V
0-10V
AMI 140
AME 15QM
AME 15QM
AMV 150
AMV(E) 10/13
AMV(E) 20-33
AMV(E) 435
AMV(E) 25/35
AMV 3/4/523
AMV(E) 85/86
AMV(E) 410/413
AMV(E) 610/613
za servis
SU = Opruga nagore
SD= Opruga nadole
supply
24
24
24
24
230
230
potentiometer
switch
3- position
modulating
safety function
NO&NC
AMV 110
AMV 120
AMV 130
AMV 140
AME 110
AME 120
AME 130
AME 140
AMV 130
AMV 140
AMV 150
TWA-Z
ABNM
ABV NO ABV NC
(ABV NO) (ABV NC)
speed
(s/mm)
brzina
(s/mm)
F (N) F (N)
hod
(mm)(mm)
stroke
PN Tmax
bar °C
sa RAV priključkom
(ABV NO) (ABV NC)
Tip ventila
DN
mm
kvs
m3/h
hod
mm
15
0.25; 0.4; 0.63; 1;
1.6; 2.5
2.5; 4
5,5
20
15
20
25
32
40
50
15
20
25
32
40
50
15
20
25
32
40
50
65
80
15
20
25
32
40
50
65
80
40
0.63; 1; 1.6; 2.5; 4
6,3
10
16
25
40
0.63; 1; 1.6; 2.5; 4
6,3
10
16
25
40
0.63; 1; 1.6; 2.5; 4
6,3
10
16
25
40
63
100
0.63; 1; 1.6; 2.5; 4
6,3
10
16
25
40
63
100
20
50
65
80
100
125
15
20
25
32
15
20
25
32
50
80
125
160
17
41
68
123
3,8
7,7
11,6
25
32/40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
40
62
79
174
275
496
883
1212
2500
3948
5635
AMI 140
AMV 150
TWA-Z
app. 60
100
app. 3
app. 60
100
app. 3
app. 60
100
app. 3
app. 30
100
app. 3,5
24
150
5,5
12
150
5,5
24
200
5,5
12
200
5,5
12
200
5,5
11
500
15
8
2000
40
sa AS
24
250
5,5
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
3,5
3,5
2,5
2,5
AMV 10
AMV 13 SU&SD
AMV 10
AME 13 SU&SD
AMV 10
AMV 13 SU&SD
AMV 20
AMV 23
AME 20
AME 23
AMV 20
AMV 23
AMV 30
AMV 33
AME 30
AME 33
AMV 30
AMV 33
AMV 435
AMV 25
AMV 35
323/24
423/24
523/24
AMV 85
AMV 86
AMV 410
AMV 410
AME 435
AME 25
AME 35
+AMES
+AMES
+AMES
AME 85
AME 86
AME 410
AME 410
AMV 435
AMV 25
AMV 35
323/230
423/230
523/230
AMV 85
AMV 86
AMV 410
AMV 410
+AMEP
+AMES
3
1200
40
+AMEP
+AMES
11
1200
40
8
5000
40
3
5000
40
15
1000/800
20
15
1200
25
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
PN 16=16
PN 25&40=20
PN 16=16
PN 25&40=21
20
20
20
20
15
15
14
300
5,5
15
450
10
3
450
10
7,5 & 15
600
20
11
1000
15
3
600
15
+AMEP
+AMES
1
600
40
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
p zatv.
bar
1P ili
1S
-10...130
VRG
16
6
-10...120
VL2
16
25
40
25
VF3
AFQM & AFQM 6
2...150°C
16
-10...130
VL3
VF2
16
2...130°C
AMZ 112
AMZ 113
VFY-WA
16
-10…120°C
10
April 2010
10
4
15
10
4
15
10
4
15
20
2,5
10
4
15
20
2,5
8
12
18
20
rotation 90°
-10...130
VRB
16
rotation 90°
16
2...120
VZ2; VZ3; VZ4
65
www.grejanje.danfoss.com
Jani
Danfoss d.o.o.
Prolazni ventili - sistemi grejanja i klimatizacije
AMV(E) 85, 86
AMV(E) 56
AMV(E) 55
Hod
[mm]
AMV 423, 523
Priključak
AMV(E) 438 SU
Tip
AMV(E) 435
Kodni broj
AMV(E) 335
maksimalni diferencijalni pritisak [bar]
KVS
[m3/h]
Cena bez
poreza EUR
Prolazni ventil VRG2
Slika
VRG2
PN16, temperatura 2-120°C, za temperature (-10)-2°C koristite grejač vretena, priključak spoljni navoj
065Z0131
VRG2 15/0,63
1" SN
4
4
4
0,63
102,01
065Z0132
VRG2 15/1,0
1" SN
4
4
4
1,0
102,01
065Z0133
VRG2 15/1,6
1" SN
4
4
4
1,6
102,01
065Z0134
VRG2 15/2,5
1" SN
4
4
4
2,5
102,01
10
065Z0135
VRG2 15/4,0
1" SN
4
4
4
4,0
102,01
065Z0136
VRG2 20/6,3
1 1/4" SN
4
4
4
6,3
151,37
065Z0137
VRG2 25/10
1 1/2" SN
4
4
4
10,0
198,94
065Z0138
VRG2 32/16
2" SN
4
4
4
16
252,57
065Z0139
VRG2 40/25
2 1/4" SN
4
4
4
25
303,01
065Z0140
VRG2 50/40
2 3/4" SN
4
4
4
40
362,74
15
Pogon: vidi pogone na sledećoj strani.
Moguće je koristiti i pogone AMV(E) 15, 25, 35, 323 ,423, 523 uz upotrebu posebnog adaptera.
Prolazni ventil VRB2
VRB2
PN16, temperatura 2-120°C, za temperature (-10)-2°C koristite grejač vretena, priključak spoljni navoj
065Z0171
VRB2 15/0,63
1" SN
4
4
4
0,63
131,04
065Z0172
VRB2 15/1,0
1" SN
4
4
4
1,0
131,04
065Z0173
VRB2 15/1,6
1" SN
4
4
4
1,6
131,04
065Z0174
VRB2 15/2,5
1" SN
4
4
4
2,5
131,04
10
065Z0175
VRB2 15/4,0
1" SN
4
4
4
4,0
131,04
065Z0176
VRB2 20/6,3
1 1/4" SN
4
4
4
6,3
184,89
065Z0177
VRB2 25/10
1 1/2" SN
4
4
4
10,0
236,78
065Z0178
VRB2 32/16
2" SN
4
4
4
16
296,90
065Z0179
VRB2 40/25
2 1/4" SN
4
4
4
25
350,31
065Z0180
VRB2 50/40
2 3/4" SN
4
4
4
40
422,75
15
Pogon: vidi pogone na sledećoj strani.
Moguće je koristiti i pogone AMV(E) 15, 25, 35, 323 ,423, 523 uz upotrebu posebnog adaptera.
Prolazni ventil VF2
VF2
Telo ventila do DN100 od GG 25, PN16, maks. temperatura 130°C, priključak prirubnica,
Telo ventila iSNad DN100 od GGG 40.3, PN16, maks. temperatura 200°C, priključak prirubnica.
065Z0271
VF2 15/0,63
DN 15
4
4
4
0,63
189,10
065Z0272
VF2 15/1,0
DN 15
4
4
4
1,0
189,10
065Z0273
VF2 15/1,6
DN 15
4
4
4
1,6
189,10
065Z0274
VF2 15/2,5
DN 15
4
4
4
2,5
189,10
10
065Z0275
VF2 15/4,0
DN 15
4
4
4
4,0
189,10
065Z0276
VF2 20/6,3
DN 20
4
4
4
6,3
251,92
065Z0277
VF2 25/10
DN 25
4
4
4
10
304,90
065Z0278
VF2 32/16
DN 32
4
4
4
16
385,56
4
4
4
25
444,91
4
4
4
40
512,76
669,26
065Z0279
VF2 40/25
DN 40
065Z0280
VF2 50/40
DN 50
065Z0281
VF2 65/63
DN 65
065Z0282
VF2 80/100
DN 80
065B3205
VF2 100/145
DN 100
065B3230
VF2 125/220
DN 125
065B3255
VF2 150/320
DN 150
15
20
2,5
2,5
63
2,5
2,5
100
854,97
145
1862,00
30
40
1
1,5
1
0,5
1
0,5
3
220
2139,29
0,2
0,5
0,2
1,5
320
2388,75
Pogon: vidi pogone na sledećoj strani.
Moguće je koristiti i pogone AMV(E) 15, 25, 35, 323 ,423, 523, 55, 56 uz upotrebu posebnih adaptera.
Za PN6 prolazne prirubničke ventile (model VL2), kontaktirajte Danfoss!
April 2010
66
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Elektromotorni pogoni za ventile VRG2, VRB2, VF2
Kodni broj
Za ventile
Tip
Sila [N]
Hod [mm]
Brzina
[s/mm]
Cena bez
poreza EUR
Slika
AMV
Elektromotorni pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal
bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V
VRB2, VRG2, VF2 DN15 - DN80
400
VF2 DN15 - DN100
1200
AMV 55/8/230V
VF2 DN65 - DN150
2000
082H3024
AMV 56/4/230V
VF2 DN65 - DN125
1500
082G1451
AMV 85/8/230V
082G1461
AMV 86/3/230V
082H0163
AMV 435/230V
082G3421
AMV 423/3/230V
082G3521
AMV 523/11/230V
082H3021
VF2 DN125, DN150
20
40
5000
52
400
20
7,5 ili 15
205,02
3
646,12
11
646,12
8
800,56
4
800,56
8
1371,03
3
1371,03
7,5 ili 15
194,82
3
646,12
11
646,12
8
800,56
AMV(E) 435
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082H0162
AMV 435/24V
VRB2, VRG2, VF2 DN15 - DN80
082G3420
AMV 423/3/24V
082G3520
AMV 523/11/24V
VRB2, VRG2 DN15 - DN50
VF2 DN15 - DN100
1200
082H3020
AMV 55/8/24V
VF2 DN65 - DN150
2000
082H3023
AMV 56/4/24V
VF2 DN65 - DN125
1500
082G1450
AMV 85/8/24V
082G1460
AMV 86/3/24V
VF2 DN125, DN150
40
5000
52
4
800,56
8
1371,03
3
1371,03
AMV(E) 55,56
AME
Elektromotorni pogoni AME, za modularni regulacioni signal
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082H0161
AME 435/24V
VRB2, VRG2, VF2 DN15 - DN80
400
082H3022
AME 55/8/24V
VF2 DN65 - DN150
2000
082H3025
AME 56/4/24V
VF2 DN65 - DN125
1500
082G1452
AME 85/8/24V
082G1462
AME 86/3/24V
Kodni broj
Tip
40
5000
VF2 DN125, DN150
Dimenzije
20
52
7,5 ili 15
245,82
8
905,62
4
905,62
8
1714,58
3
1714,58
AMV(E) 435
Cena bez
poreza EUR
Slika
Sastav
DN ventila
Dodaci za VRG2, VRB2 ventile
065Z0291
065Z0292
065Z0293
065Z0294
Navojni
priključak
065Z0295
065Z0296
R1/2"SN x 1"UN
R3/4"SN x 1 1/4"UN
DN 15
9,73
DN 20
12,97
R1"SN x 1 1/2"UN
DN 25
R1 1/4"SN x 2"UN
DN 32
R1 1/2"SN x 2 1/4"UN
R2"SN x 2 3/4"UN
DN 40
21,62
DN 50
40,00
Set od 1 navojnog priključka sa zaptivkom i navrtkom
16,22
20,54
Dodaci za elektromotorne pogone AMV, grejači vretena
Kodni broj
Opis
Tip
Cena bez
poreza EUR
Dodaci za elektromotorne pogone AMV 55, 56
Odjednom je moguće ugraditi samo jedan od dodataka.
082H7035
Dodatak P 10 k/30mm za AMV 55, 56
139,73
082H7036
Dodatak P 10 k/40mm za AMV 55, 56
98,76
082H7038
Dodatak P 1 k /30mm za AMV 55, 56
93,50
082H7039
Dodatak P 1 k/40mm za AMV 55, 56
136,58
082H7037
Dodatak 2S za AMV 55, 56
104,01
082H7050
Dodatak 2S za AMV 86/3/24
222,73
082H7051
Dodatak 2S za AMV 86/3/230
160,74
082H7072
Dodatak 2S za AMV 85/8/24
219,58
082H7071
Dodatak 2S za AMV 85/8/230
180,70
082H7081
Dodatak 2S + P 10 k za AMV 86/3/24
293,12
082H7080
Dodatak 2S + P 10 k za AMV 86/3/230
271,05
082H7083
Dodatak 2S + P 1 k za AMV 85/3/24
310,98
082H7082
Dodatak 2S + P 1 k za AMV 85/8/230
271,05
065Z7022
Grejač vretena za pogone AMV/AME 55, 56, napajanje 24V
na upit
065Z7021
Grejač vretena za pogone AMV/AME 85, 86, napajanje 24V
294,00
April 2010
67
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Trokraki ventili
AMV(E) 85, 86
AMV(E) 56
AMV(E) 55
Hod
[mm]
AMV 423, 523
Priključak
AMV(E) 438 SU
Tip
AMV(E) 435
Kodni broj
AMV(E) 335
maksimalni diferencijalni pritisak [bar]
KVS
[m3/h]
Cena bez
poreza EUR
Trokraki ventil VRG3
Slika
VRG3
PN16, temperatura 2-120°C, za temperature (-10)-2°C koristite grejač vretena, priključak spoljni navoj
065Z0111
VRG3 15/0,63
1" SN
4
4
4
0,63
119,43
065Z0112
VRG3 15/1,0
1" SN
4
4
4
1,0
119,43
065Z0113
VRG3 15/1,6
1" SN
4
4
4
1,6
119,43
065Z0114
VRG3 15/2,5
1" SN
4
4
4
2,5
119,43
10
065Z0115
VRG3 15/4,0
1" SN
4
4
4
4,0
119,43
065Z0116
VRG3 20/6,3
1 1/4" SN
4
4
4
6,3
171,48
065Z0117
VRG3 25/10
1 1/2" SN
4
4
4
10,0
214,08
065Z0118
VRG3 32/16
2" SN
4
4
4
16
270,30
065Z0119
VRG3 40/25
2 1/4" SN
4
4
4
25
321,93
065Z0120
VRG3 50/40
2 3/4" SN
4
4
4
40
382,74
15
Pogon: vidi pogone na sledećoj strani.
Moguće je koristiti i pogone AMV(E) 15, 25, 35, 323 ,423, 523 uz upotrebu posebnog adaptera.
Trokraki ventil VRB3
VRB3
PN16, temperatura 2-120°C, za temperature (-10)-2°C koristite grejač vretena, priključak spoljni navoj
065Z0151
VRB3 15/0,63
1" SN
4
4
4
0,63
142,65
065Z0152
VRB3 15/1,0
1" SN
4
4
4
1,0
142,65
065Z0153
VRB3 15/1,6
1" SN
4
4
4
1,6
142,65
065Z0154
VRB3 15/2,5
1" SN
4
4
4
2,5
142,65
10
065Z0155
VRB3 15/4,0
1" SN
4
4
4
4,0
142,65
065Z0156
VRB3 20/6,3
1 1/4" SN
4
4
4
6,3
198,29
065Z0157
VRB3 25/10
1 1/2" SN
4
4
4
10,0
251,92
065Z0158
VRB3 32/16
2" SN
4
4
4
16
314,63
065Z0159
VRB3 40/25
2 1/4" SN
4
4
4
25
369,23
065Z0160
VRB3 50/40
2 3/4" SN
4
4
4
40
442,75
15
Pogon: vidi pogone na sledećoj strani.
Moguće je koristiti i pogone AMV(E) 15, 25, 35, 323 ,423, 523 uz upotrebu posebnog adaptera.
Trokraki ventil VF3
VF3
Telo ventila do DN100 od GG 25, PN16, maks. temperatura 130°C, priključak prirubnica,
Telo ventila iSNad DN100 od GGG 40.3, PN16, maks. temperatura 200°C, priključak prirubnica.
065Z0251
VF3 15/0,63
DN 15
4
4
4
0,63
206,52
065Z0252
VF3 15/1,0
DN 15
4
4
4
1,0
206,52
065Z0253
VF3 15/1,6
DN 15
4
4
4
1,6
206,52
065Z0254
VF3 15/2,5
DN 15
4
4
4
2,5
206,52
10
065Z0255
VF3 15/4,0
DN 15
4
4
4
4,0
206,52
065Z0256
VF3 20/6,3
DN 20
4
4
4
6,3
272,03
065Z0257
VF3 25/10
DN 25
4
4
4
10
335,17
065Z0258
VF3 32/16
DN 32
4
4
4
16
403,29
4
4
4
25
463,83
4
4
4
40
552,76
690,89
065Z0259
VF3 40/25
DN 40
065Z0260
VF3 50/40
DN 50
065Z0261
VF3 65/63
DN 65
065Z0262
VF3 80/100
DN 80
065B1685
VF3 100/145
DN 100
065B3125
VF3 125/220
DN 125
065B3150
VF3 150/320
DN 150
15
20
2,5
2,5
63
2,5
2,5
100
876,85
145
2712,82
30
40
1
1,5
1
0,5
1
0,5
3
220
3089,23
0,2
0,5
0,2
1,5
320
3203,93
Pogon: vidi pogone na sledećoj strani.
Moguće je koristiti i pogone AMV(E) 15, 25, 35, 323 ,423, 523, 55, 56 uz upotrebu posebnih adaptera.
Za PN6 trokrake prirubničke ventile (model VL3), kontaktirajte Danfoss!
April 2010
68
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Elektromotorni pogoni za ventile VRG3, VRB3, VF3
Kodni broj
Za ventile
Tip
Sila [N]
Hod [mm]
Brzina
[s/mm]
Cena bez
poreza EUR
Slika
AMV
Elektromotorni pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal
bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V
VRB3, VRG3, VF3 DN15 - DN80
400
VF3 DN15 - DN100
1200
AMV 55/8/230V
VF3 DN65 - DN150
2000
082H3024
AMV 56/4/230V
VF3 DN65 - DN125
1500
082G1451
AMV 85/8/230V
082G1461
AMV 86/3/230V
082H0163
AMV 435/230V
082G3421
AMV 423/3/230V
082G3521
AMV 523/11/230V
082H3021
VF3 DN125, DN150
20
40
5000
52
400
20
7,5 ili 15
205,02
3
646,12
11
646,12
8
800,56
4
800,56
8
1371,03
3
1371,03
7,5 ili 15
194,82
3
646,12
11
646,12
8
800,56
AMV(E) 435
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082H0162
AMV 435/24V
VRB3, VRG3, VF3 DN15 - DN80
082G3420
AMV 423/3/24V
082G3520
AMV 523/11/24V
VRB3, VRG3 DN15 - DN50
VF3 DN15 - DN100
1200
082H3020
AMV 55/8/24V
VF3 DN65 - DN150
2000
082H3023
AMV 56/4/24V
VF3 DN65 - DN125
1500
082G1450
AMV 85/8/24V
082G1460
AMV 86/3/24V
40
5000
VF3 DN125, DN150
52
4
800,56
8
1371,03
3
1371,03
AMV(E) 55,56
AME
Elektromotorni pogoni AME, za modularni regulacioni signal
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082H0161
AME 435/24V
VRB3, VRG3, VF3 DN15 - DN80
400
082H3022
AME 55/8/24V
VF3 DN65 - DN150
2000
082H3025
AME 56/4/24V
VF3 DN65 - DN125
1500
082G1452
AME 85/8/24V
082G1462
AME 86/3/24V
Kodni broj
Tip
40
5000
VF3 DN125, DN150
Dimenzije
20
DN ventila
52
7,5 ili 15
245,82
8
905,62
4
905,62
8
1714,58
3
1714,58
AMV(E) 435
Cena bez
poreza EUR
Slika
Sastav
Dodaci za VRG3, VRB3 ventile
065Z0291
065Z0292
065Z0293
065Z0294
Navojni
priključak
065Z0295
065Z0296
R1/2"SN x 1"UN
R3/4"SN x 1 1/4"UN
DN 15
9,73
DN 20
12,97
R1"SN x 1 1/2"UN
DN 25
R1 1/4"SN x 2"UN
DN 32
R1 1/2"SN x 2 1/4"UN
R2"SN x 2 3/4"UN
DN 40
21,62
DN 50
40,00
Set od 1 navojnog priključka sa zaptivkom i navrtkom
16,22
20,54
Dodaci za elektromotorne pogone AMV, grejači vretena
Kodni broj
Opis
Tip
Cena bez
poreza EUR
Dodaci za elektromotorne pogone AMV 55, 56
Odjednom je moguće ugraditi samo jedan od dodataka.
082H7035
Dodatak P 10 k/30mm za AMV 55, 56
139,73
082H7036
Dodatak P 10 k/40mm za AMV 55, 56
98,76
082H7038
Dodatak P 1 k /30mm za AMV 55, 56
93,50
082H7039
Dodatak P 1 k/40mm za AMV 55, 56
136,58
082H7037
Dodatak 2S za AMV 55, 56
104,01
082H7050
Dodatak 2S za AMV 86/3/24
222,73
082H7051
Dodatak 2S za AMV 86/3/230
160,74
082H7072
Dodatak 2S za AMV 85/8/24
219,58
082H7071
Dodatak 2S za AMV 85/8/230
180,70
082H7081
Dodatak 2S + P 10 k za AMV 86/3/24
293,12
082H7080
Dodatak 2S + P 10 k za AMV 86/3/230
271,05
082H7083
Dodatak 2S + P 1 k za AMV 85/3/24
310,98
082H7082
Dodatak 2S + P 1 k za AMV 85/8/230
271,05
065Z7022
Grejač vretena za pogone AMV/AME 55, 56, napajanje 24V
na upit
065Z7021
Grejač vretena za pogone AMV/AME 85, 86, napajanje 24V
294,00
April 2010
69
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulacione slavine i pogoni
Kodni broj
Tip
PN
DN
Priključak
KVS
[m3/h]
Pripadajući
pogon
Cena bez
poreza EUR
Trokrake regulacione slavine HRB3/ HFE3
Slika
HRB3/HFE3
bez navojnih priključaka ili kontraprirubnica, maks. temperatura vode 2-110°C.
065B2223
HRB 3-15
15
1/2" UN
2,5
065B2225
HRB 3-20
20
3/4" UN
6,3
56,63
065B2227
HRB 3-25
25
1" UN
10
60,09
065B2228
HRB 3-32
32
5/4" UN
16
065B2229
HRB 3-40
40
1 1/2" UN
25
105,17
2" UN
PN 10
55,47
AMB 162
62,41
065B2230
HRB 3-50
50
40
127,12
065B5150
HFE 3-50
50
60
221,61
065B5165
HFE 3-65
65
90
258,36
065B5180
HFE 3-80
80
150
361,93
065B5200
HFE 3-100
100
065B5225
HFE 3-125
125
280
562,39
065B5250
HFE 3-150
150
400
762,84
PN 6
prirubnica
225
AMB 182
428,75
Četverokrake regulacione slavine HRB4/ HFE4
HRB4/HFE4
bez navojnih priključaka ili kontraprirubnica, maks. temperatura vode 2-110°C.
065B2240
HRB 3-15
15
1/2" UN
2,5
065B2242
HRB 4-20
20
3/4" UN
6,3
58,94
065B2243
HRB 4-25
25
1" UN
10
58,94
065B2244
HRB 4-32
32
5/4" UN
16
065B2245
HRB 4-40
40
1 1/2" UN
25
106,32
2" UN
PN 10
56,63
AMB 162
67,03
065B2246
HRB 4-50
50
40
162,95
065B6150
HFE 4-50
50
60
336,32
065B6165
HFE 4-65
65
90
367,50
065B6180
HFE 4-80
80
150
449,91
065B6200
HFE 4-100
100
065B6225
HFE 4-125
125
280
913,18
065B6250
HFE 4-150
150
400
1.197,16
PN 6
prirubnica
225
AMB 182
579,09
Elektromotorni pogoni za regulacione slavine HRB, HFE
Kodni broj
Tip
Za slavine
Moment
[Nm]
Hod
[°]
Brzina
[s/90°]
Cena bez
poreza EUR
Elektromotorni pogoni za regulacione slavine, za 3-stepeni regulacioni signal
Slika
AMB 162, 182
bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V
082G4034
AMB 162/230V
HRB
5
082G4069
AMB 182/230V
HFE DN 50 - DN150
15
90
140
181,75
280
265,80
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082G4030
AMB 162/24V
HRB
5
082G4064
AMB 182/24V
HFE DN 50 - DN150
15
90
140
181,75
280
265,80
Elektromotorni pogoni za regulacione slavine, za modularni regulacioni signal
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082G4050
AMB 162/24V
HRB
5
082G4056
AMB 182/24V
HFE DN 50 - DN150
15
90
140
399,23
280
479,07
Dodaci, rezervni delovi za regulacione slavine HRE, HFE i pogone AMB
Kodni broj
Tip
Opis
Cena bez
poreza EUR
065B0003
Komplet za zaptivanje HFE DN20 - DN40
6,68
065B0004
Komplet za zaptivanjeHFE DN50 - DN150
15,59
082G4012
Dodatni prekidač za pogone AMB
27,32
April 2010
70
Slika
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Ultrazvučna merila energije toplote - Kalorimetri
Kodni broj
Tip
Nazivni protok
QN
Priključak
PN
Ugradnja temp. senzora
Build up
number
Cena bez
poreza
EUR
Ultrazvučno kompaktno merilo energije toplote
Slika
Sonometer 1000
Bez modula, temperaturski senzori Pt500 f5,2mm x 2m dužine, baterijsko napajanje 3 V DC, kabl između vodomernog dela i računske
jedinice 1,5m
0,6 m³/h
3/4"SN
1,5 m³/h
2,5 m³/h
1"SN
3,5 m³/h
mesingane čaure 35 mm
5/4"SN
6 m³/h
Sonometer 1000
PN16
jedan senzor je ugrađen u
telo kalorimetra, drugi se
montira preko adaptera
mesingane čaure 35 mm
3,5 m³/h
DN25 prirubnica
mesingane čaure 35 mm
6 m³/h
DN25 prirubnica
mesingane čaure 35 mm
465,11
Za
formiranje
build-up
number-a
koristite
Tehnički
katalog
Sonometer
1000.
741,20
753,14
793,24
822,34
6 m³/h
DN32 prirubnica
mesingane čaure 35 mm
10 m³/h
DN40 prirubnica
mesingane čaure 52 mm
15 m³/h
DN50 prirubnica
25 m³/h
DN65 prirubnica
mesingane čaure 52 mm
1749,79
40 m³/h
DN80 prirubnica
mesingane čaure 85 mm
2098,74
60 m³/h
DN100 prirubnica
mesingane čaure 85 mm
2795,48
PN25
mesingane čaure 52 mm
848,39
1074,40
1313,53
U cenu je takođe uključeno i prvo obavezno baždarenje koje izvodi autorizovana laboratorija JKP Beogradske elektrane.
Za cenu i informacije o specifičnim mogućnostima isporuke merila (različite dužina kablova i senzora, komunikacija i prenošenje podataka
na elektronski regulator, očitavanje u različitim jedinicama energije, merenje energije hlađenja...) kontaktirajte Danfoss d.o.o.
Moduli
54200001
M-Bus modul
45,65
54200007
RS-232 modul
34,24
087H0121
Kabl za RS232
69,56
54200017
Radio modul
128,39
54200002
Modul za 2 dodatna pulsna izlaza, energija i protok
51,36
54200003
Modul za 2 dodatna pulsna ulaza, npr. iz vodomera
28,53
54200026
Modul za 2 dodatna pulsna ulaza + 1 pulsni izlaz
42,80
Napajanje
54200004
Napajanje 230V AC
68,48
54200005
Napajanje 24V AC
57,06
54200006
Baterija 3V DV
45,37
54200016
Baterija 3,6 V DC
81,66
Temperaturski senzori
3002681
Par senzora f5,2mm sa 3m kablom, Pt500, MID
75,61
3002682
Par senzora f5,2mm sa 5m kablom, Pt500, MID
114,92
3002679
Par senzora f5,2mm sa 10m kablom, Pt500, MID
133,07
087Z3906
Par senzora f6mm sa 3m kablom, Pt500
88,45
087Z6385
Par senzora f6mm sa 5m kablom, Pt500
105,57
Čaure i adapteri za ugradnju senzora
087HY003
Adapter za montažu direktnog temperaturskog senzora R1/2'', M10x1
10,59
3002684
Mesingana čaura f5,2 mm, 35mm, MID - 1 komad
21,17
3002685
Mesingana čaura f5,2 mm, 52mm, MID - 1 komad
33,27
54100005
Mesingana čaura 5,2 mm, 85mm - 1 komad
42,34
54100006
Mesingana čaura f5,2 mm, 120mm - 1 komad
46,88
087H0100
čaura od nerđajućeg čelika 6 mm, 85 mm - 1 par
90,73
087H0101
čaura od nerđajućeg čelika 6 mm, 120 mm - 1 par
90,73
Holenderski nastavci
3005674
Holenderski set za kalorimetre R1/2 x G3/4 (DN 15) - 5 setova
3013183
Holenderski set za kalorimetre R3/4 x G1 (DN 20) - 5 setova
99,80
3013185
Holenderski set za kalorimetre R1 x G5/4 (DN 25) - 5 setova
181,46
April 2010
66,54
71
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Ultrazvučna merila energije toplote
Mogućnosti povezivanja više merila utroška energije toplote u sistem daljinskog očitavanja i
akvizicije podataka.
Za cenu i informacije o doleprikazanim varijantama, kontaktirajte Danfoss d.o.o.
April 2010
72
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Toplotne podstanice
Proizvodni program Danfoss toplotnih podstanica obuhvata:
- podstanice za pripremu PTV
- toplotne podstanice daljinskog grejanja
- male i srednje podstanice za grejanje i pripremu PTV
U opciji podstanica sa navojnom vezom (PN6, PN10 i PN16) dostupne
su:
-podstanice za pripremu PTV
- podstanice za indirektno grejanje i pripremu PTV
- podstanice za direktno grejanje i pripremu PTV
- podstanice za jednu stambenu jedinicu - direktno grejanje i priprema
PTV
U opciji podstanica sa zavarenim i navojnom vezama (PN25) dostupne
su:
-podstanice za pripremu PTV
- podstanice za indirektno grejanje i pripremu PTV
- podstanice za direktno grejanje i pripremu PTV
- podstanice za direktno grejanje i pripremu PTV sa akumulatorom
- podstanice za jednu stambenu jedinicu - direktno grejanje i priprema
PTV
Takođe, dostupne su i sledeće specijalne verzije toplotnih podstanica:
- nestandarne srednje i velike podstanice sa zavarenim vezama (Danfoss LPM)
- sistemi za pripremu potrošne tople vode sa ili bez opcije uništenja bakterije legionella (Danfoss FWT)
Za više informacija obratite se Danfoss d.o.o.
Spratna stanica za jednu ili više stambenih jedinica
Termix VX-W
Indirektan priključak grejanja, priključne cevi za PTV rezervoar
-Indirektno grejanje i opcioni priključci za rezervoar PTV
- elektronski regulator sa spoljnim senzorom temperature
- regulator protoka - kombi ventil
- razmenjivač toplote od nerđajućeg čelika
- merno regulaciona armatura
-zavareni spojevi na primarnoj strani
- do PN25
- napojna temperatura Tmax=150°C
- masa (sa kućištem) 35-60kg
- Napajanje 230Vac
- kapacitet grejanja 15kW -130kW (zavisno od temperaturskog režima)
- priključci DN20-DN25
April 2010
73
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Toplotna podstanica indirektnog grejanja
HKL, LJ
Indirektan priključak grejanja, pripreme PTV, podno grejanje, klimatizacija
Toplotna podstanica HKL pogodna je za ugradnju kako u novim, tako i u
već postojećim objektima. Kvaliteti HKL podstanice su pouzdanost u radu
i izuzetan odnos izlazne snage i gabarita same podstanice, što utiče na
optimizaciju troškova transporta i montaže.
HKL podstanice proizvode se sa lemljenim razmenjivačem toplote.
Konstruisana je za montažu na pod. Toplotni kapacitet je do 3000 kW.
Toplotna podstanica tip LJ koristi se za povezivanje kućne instalacije
grejanja sa mrežom daljinskog grejanja. Pogodna je za upotrebu kako u
novim, tako i za rekonstrukciju postojećih objekata.
LJ podstanica ima rastavljive razmenjivače toplote.
Toplotna podstanica LJ proizvodi se, kao i HKL tip, prema narudžbi.
Konstruisana je za montažu na pod. Maksimalni toplotni kapacitet je do
25000 kW.
HKL podstanica
Konstrukcija i dimenzionisanje se rade za svaki slučaj posebno, zavisno od posebnih želja i potreba korisnika po toplotnom kapacitetu i vrsti
sistema, a sve to po tehničkim uslovima lokalnog isporučioca energije toplote.
Informacije potrebne za dimenzionisanje podstanice:
- toplotni kapacitet
- temperaturni režimi primara i sekundara
- dozvoljeni padovi pritisaka u razmenjivaču i elementima
podstanice
- raspoloživi pad pritiska na primarnom delu
- padovi pritisaka u sekundarnom delu
- protok PTV
- cirkulaciona šema povezivanja
Tehnički parametri:
- nominalni pritisak PN 16 ili PN 25
- maksimalna temperatura na primaru 150°C
- napajanje 230/400 VAC
LJ podstanica
Individualne merno regulacione stanice
IMRS
Merenje utroška energije toplote, hidrauličko balansiranje
- merenje stvarno potrošene energije za grejanje
- regulacija diferencijalnog pritiska u sistemu
- individualna regulacija grejanja na sobnom termostatu
- mogućnost ugradnje termostatskih radijatorskih ventila na grejnim telima
- montaža u ormanima
Za više informacija o prikazanim kao i ostalim toplotnim podstanicama i sistemima
pripreme PTV obratite se Danfoss d.o.o.
Informacije su takođe dostupne i putem interneta na www.grejanje.danfoss.com
April 2010
74
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Razmenjivači toplote - lemljeni
Lemljeni razmenjivači toplote (oznaka XB) su napravljeni od presovanih i međusobno zalemljenih ploča između kojih se
stvaraju protočni kanali. Suprotnosmerni tok i visoka turbulencija omogućavaju efikasan prenos toplote sa primarne na
sekundarnu stranu, indirektno bez mešanja dve struje fluida. Namenjeni su sistemima daljinskog grejanja, klimatizacije,
grejanja i pripreme PTV.
Razmenjivač toplote se može sastojati od ploča tipa L ili ploča tipa H.
Ploča tipa H ima veći ugao ,,riblje kosti’’ od ploče tipa L. Ploča tipa H je pogodnija za određene temperature od ploče tipa L.
Ploče tipa H imaju veću razmenu toplote ali i veći pad pritiska.
Set ploča može biti i kombinacija ova dva tipa. Ako se smenjuju ploče tipa H i L, ta kombinacija se zove tip M.
Osnovni podaci:
- Min. temperatura -10°C
- Max. temperatura +180°C
- Max. radni pritisak 25bar.
- Voda/ mešavina voda/glikol do 50%
- Dimenzija priključka DN (navojni ili prirubnički) 20…100
Odobrenja:
• Pressure Equipment Directive(PED) 97/23/EC
Izbor razmenjivača toplote je određen željenom količinom razmenjene toplote, zahtevanim temperaturama primarne i
sekundarne strane i dozvoljenim padovima pritiska.
Dimenzionisanje i izbor razmenjivača toplote bi trebalo da bude u skladu sa Danfoss-ovim programom za dimenzionisanje
razmenjivača toplote koji možete preuzeti sa
www.grejanje.danfoss.com.
April 2010
75
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Razmenjivači toplote - rastavljivi
Rastavljivi razmenjivači toplote (oznake XG) namenjeni su sistemima daljinskog grejanja i hlađenja. Razmenjivači toplote su
napravljeni od profilisanih grejnih ploča između kojih su napravljeni protočni kanali. Zaptivači između ploča odvajaju kanale
jedan od drugog tako da ne dolazi do mešanja prilikom tokova medijuma. Jake turbulencije i princip protivsmernog strujanja
omogućuju efikasan transfer toplote. Zadatak razmenjivača toplote je da vrši transfer toplote sa primarnog na sekundarni
medijum kroz ploče razmenjivača, sprečavajući tako međusobno mešanje..
Osnovni podaci:
- Min. temperatura -10°C
- Max. temperatura +150°C
- Max. radni pritisak 16bar (25bar)
- Voda/ mešavina voda/glikol do 50%
- Dimenzija priključka DN (navojni ili prirubnički) 25…125
Odobrenja:
• Pressure Equipment Directive(PED) 97/23/EC
Rastavljivi razmenjivač toplote se može rasklopitii zbog čišćenja i zamene zaptivača i ploča. Podešavanje toplotnog
kapaciteta se može menjati promenom broja ploča. Izbor izmenjivača toplote je određen željen im toplotnim kapacitetom,
zahtevanim tempe raturama i dozvoljenim padovima pritiska.
Dimenzionisanje i izbor razmenjivača toplote bi trebalo da bude u skladu sa Danfoss-ovim programom za dimenzionisanje
razmenjivača toplote koji možete preuzeti sa
www.grejanje.danfoss.com.
April 2010
76
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Pregled proizvoda po kodnim brojevima
3002679
71
003G1036
51
42
003H6400
52
003H6610
37
003H6708
45
3002681
71
003G1082
57
44
003H6401
52
003H6611
37
003H6709
45
3002682
71
003G1083
57
38
003H6402
52
003H6612
37
003H6710
45
3002684
71
003G1084
57
40
003H6403
52
003H6613
37
003H6711
48
3002685
71
003G1085
57
42
003H6444
52
003H6614
41
003H6712
48
3005674
71
003G1086
57
44
003H6445
52
003H6615
41
003H6713
48
52
003H6616
41
003H6714
48
003G1397
71
003G1087
57
49
003H6446
3013185
71
003G1088
57
51
003H6447
52
003H6620
41
003H6715
48
54100005
71
003G1089
57
53
003H6448
52
003H6621
41
003H6722
48
54100006
71
003G1090
57
38
003H6449
52
003H6622
41
003H6723
48
54200001
71
003G1091
57
40
003H6450
52
003H6626
41
003H6724
48
54200002
71
003G1338
49
42
003H6451
52
003H6627
41
003H6725
48
54200003
71
003G1340
49
44
003H6468
52
003H6628
41
003H6726
48
54200004
71
003G1342
49
49
003H6469
52
003H6629
41
003H6727
48
54200005
71
003G1343
49
51
003H6470
52
003H6630
41
003H6728
48
54200006
71
003G1344
49
54200007
71
003G1346
49
54200016
71
003G1347
54200017
71
54200026
003G1000
003G1001
3013183
003G1398
53
003H6471
52
003H6631
41
003H6729
48
38
003H6472
52
003H6644
43
003H6730
48
49
40
003H6473
52
003H6645
43
003H6731
48
003G1355
53
42
003H6477
50
003H6646
43
003H6732
48
71
003G1357
53
44
003H6478
50
003H6650
43
003H6733
55
44
003G1359
53
49
003H6479
50
003H6651
43
003H6734
55
44
003G1360
53
003H0277
43
003H6480
50
003H6652
43
003H6735
55
003G1002
44
003G1361
53
003H6200
39
003H6481
50
003H6659
43
003H6736
55
003G1003
44
003G1363
53
003H6201
39
003H6482
50
003H6660
43
003H6737
55
003G1004
44
003G1364
53
003H6203
39
003H6531
50
003H6661
43
003H6738
55
003G1005
44
003G1365
51
003H6204
39
003H6532
50
003H6662
43
003H6739
55
003G1006
44
003G1367
51
003H6205
39
003H6533
50
003H6663
43
003H6749
55
39
003H6534
50
003H6664
43
003H6750
55
003G1403
003G1007
42
003G1369
51
003H6206
003G1008
42
003G1370
51
003H6207
39
003H6535
50
003H6667
43
003H6751
55
003G1009
42
003G1371
51
003H6208
39
003H6536
50
003H6668
43
003H6752
55
003G1010
42
003G1373
51
003H6209
39
003H6537
50
003H6669
43
003H6753
55
003G1011
42
003G1374
51
003H6210
39
003H6538
50
003H6672
43
003H6754
55
003G1012
42
003G1378
51
003H6283
39
003H6563
50
003H6673
43
003H6755
55
003G1013
42
003G1380
51
003H6284
39
003H6564
50
003H6674
43
003H6756
55
003G1014
40
003G1382
51
003H6285
39
003H6565
50
003H6675
45
003H6757
55
003G1015
40
003G1383
51
003H6286
39
003H6566
50
003H6676
45
003H6758
55
003G1016
40
003G1384
51
003H6287
39
003H6567
50
003H6677
45
003H6759
60
53
003G1386
51
003H6293
39
003H6568
50
003H6681
45
003H6760
60
40
003G1387
51
003H6294
39
003H6593
37
003H6682
45
003H6761
60
53
003G1391
38
003H6295
39
003H6594
37
003H6683
45
003H6762
60
003G1017
003G1018
40
40
003H6296
39
003H6595
37
003H6687
45
003H6763
60
003G1019
38
42
003H6297
39
003H6596
37
003H6688
45
003H6767
60
003G1020
38
44
003H6345
39
003H6597
37
003H6689
45
003H6768
60
003G1021
38
49
003H6346
39
003H6598
37
003H6690
45
003H6769
60
003G1022
38
51
003H6347
39
003H6599
37
003H6691
45
003H6852
39
003G1023
38
53
003H6348
39
003H6600
37
003H6692
45
43
003G1024
49
38
003H6349
39
003H6601
37
003H6693
45
50
003G1025
49
40
003H6350
39
003H6602
37
003H6694
45
003G1029
51
42
003H6351
39
003H6603
37
003H6695
45
003G1030
51
44
003H6352
39
003H6604
37
003H6699
45
43
003G1031
51
49
003H6353
39
003H6605
37
003H6700
45
50
003G1032
51
51
003H6354
39
003H6606
37
003H6701
45
003G1033
51
53
003H6355
39
003H6607
37
003H6705
45
003G1034
51
38
003H6356
39
003H6608
37
003H6706
45
43
003G1035
51
40
003H6399
52
003H6609
37
003H6707
45
50
April 2010
003G1392
003G1394
77
52
003H6853
39
52
003H6854
39
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Pregled proizvoda po kodnim brojevima
37
55
003L7601
26
003Z0211
29
003Z1039
34
003H6855
60
41
59
003L7602
26
003Z0212
29
003Z1040
34
003H6902
37
45
60
003L7603
26
003Z0213
29
003Z1043
34
41
48
003H6918
50
003L7604
26
003Z0214
29
003Z1061
25
45
50
003H6919
50
003L7605
26
003Z0215
29
003Z1062
25
48
52
003L0141
6
003L7611
26
003Z0230
29
003Z1063
25
26
003Z0231
29
003Z1064
25
52
50
55
003L0142
6
003L7612
52
59
003L0143
6
003L7613
26
003Z0232
29
003Z1065
25
55
60
003L0144
6
003L7614
26
003Z0233
29
003Z1066
25
37
003L0145
6
003L7615
26
003Z0234
29
003Z1067
25
60
41
003L0146
6
003L7621
26
003Z0235
29
003Z1068
25
37
45
003L0152
4
003L7622
26
003Z0236
29
003Z1069
25
41
48
6
003L7623
26
003Z0240
29
003Z1085
25
45
50
003L0220
6
003L7624
26
003Z0251
29
003Z1086
25
48
52
003L0221
6
003L7625
26
003Z0252
29
003Z1087
25
55
003L0222
6
003L7641
26
003Z0261
29
003Z1088
25
37
003L0223
6
003L7642
26
003Z0262
29
003Z1089
25
55
41
003L0240
6
003L7643
26
003Z0278
29
003Z1090
25
59
45
003L0241
6
003L7644
26
003Z0279
29
003Z1091
25
59
003H6903
003H6910
003H6911
50
52
003H6904
60
48
003L0242
6
003L7645
26
003Z0511
33
003Z1120
11
37
50
003L0243
6
003L7652
26
003Z0515
33
003Z1127
11
41
52
003L0280
6
003L7691
26
003Z0520
33
003Z1130
11
45
55
003L0281
6
003L7692
26
003Z0557
33
003Z1131
11
37
003L0282
6
003L7693
26
003Z0611
26
003Z1132
11
50
41
003L0283
6
003L7694
26
003Z0621
26
003Z2121
27
52
45
003L0294
6
003L7695
26
003Z0623
26
003Z2122
27
55
48
003L0295
6
003L7702
26
003Z0624
26
003Z2123
27
59
50
003L0296
6
003L8138
28
003Z0625
26
003Z2124
27
60
52
003L0297
6
003L8139
28
003Z0631
26
003Z2125
27
37
55
003L1000
11
003L8141
25
003Z0633
26
003Z2131
27
48
003H6905
003H6912
003H6913
41
003H6914
59
003L1001
11
27
003Z0634
26
003Z2132
27
45
003H6915
37
003L1009
11
28
003Z0635
26
003Z2133
27
48
41
003L1010
11
27
003Z0641
26
003Z2134
27
50
45
003L1013
11
28
003Z0643
26
003Z2135
27
52
48
003L1014
11
003L8145
27
003Z0644
26
003Z2141
27
55
50
003L1015
11
003L8151
27
003Z0645
26
003Z2142
27
003H6906
59
52
003L1035
11
003L8152
27
003Z0700
29
003Z2143
27
003H6908
37
55
003L1036
11
28
003Z0702
29
003Z2144
27
41
59
003L1040
11
27
003Z0703
29
003Z2145
27
45
60
003L1050
11
28
003Z0704
29
003Z2151
27
37
003L1052
11
003L8170
28
003Z0705
29
003Z2153
27
41
003L1070
11
003L8171
28
003Z0706
29
003Z2155
27
52
45
003L1338
11
003L8172
28
003Z0710
29
003Z2156
27
55
48
003L3592
58
003L8173
28
003Z0711
29
003Z2157
27
59
50
003L3593
58
003L8174
27
003Z1021
34
003Z2158
27
60
52
003L3594
58
003L8175
27
003Z1022
34
003Z2159
27
37
55
003L3595
58
003L8200
25
003Z1023
34
003Z4000
24
41
59
003L3596
58
003L8201
25
003Z1024
34
003Z4001
24
45
60
003L3597
58
003L8202
25
003Z1025
34
003Z4002
24
003H6916
37
003L6003
25
003L8203
25
003Z1026
34
003Z4003
24
50
41
003L6008
25
003Z0201
29
003Z1027
34
003Z4004
24
52
45
003L6013
25
003Z0202
29
003Z1028
34
003Z4005
24
55
48
003L6018
25
003Z0203
29
003Z1033
34
003Z4006
24
59
50
003L6023
25
003Z0204
29
003Z1034
34
003Z4030
24
60
52
003L6028
25
003Z0205
29
003Z1035
34
003Z4031
24
48
April 2010
003L8153
50
48
003H6909
003L8143
003H6917
78
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Pregled proizvoda po kodnim brojevima
003Z4032
24
013G3181
7
013G4137
8
013G4378
9
065-4414
60
065B2449
47
003Z4033
24
013G3182
7
013G4138
8
013G4379
9
065-4415
60
065B2450
47
003Z4034
24
013G3183
7
013G4139
8
013G4381
9
065-4416
60
065B2451
47
003Z4035
24
013G3184
7
013G4144
7
013G4382
9
065-4417
60
065B2452
47
003Z4036
24
013G3185
7
013G4147
7
013G4384
9
065B0003
70
065B2453
47
003Z4096
24
013G3186
7
013G4152
7
013G4385
9
065B0004
70
065B2454
47
9
065B1685
68
065B2455
47
003Z4097
24
013G3187
7
013G4154
7
013G4387
003Z4100
24
013G3188
7
013G4155
7
013G4691
5
065B2223
70
065B2456
47
003Z4101
24
013G3210
5
013G4156
7
013G4692
5
065B2225
70
065B2457
47
003Z4102
24
013G3215
5
013G4157
7
013G4693
5
065B2227
70
065B2458
47
003Z4652
24
013G3218
5
013G4158
7
013G4694
5
065B2228
70
065B2459
47
003Z4657
24
013G3220
5
013G4159
7
013G4741
5
065B2229
70
065B2460
47
003Z4660
24
013G3268
5
013G4160
7
013G4742
5
065B2230
70
065B2461
47
003Z4662
24
013G3270
5
013G4161
7
013G4743
5
065B2240
70
065B2462
47
013G0011
4
013G3300
2
013G4162
7
013G4744
5
065B2242
70
065B2502
46
013G0012
4
013G3341
5
013G4163
7
013G5002
2
065B2243
70
065B2503
46
013G0013
4
013G3342
5
013G4166
9
013G5034
2
065B2244
70
065B2504
46
013G0014
4
013G3343
5
013G4167
9
013G5035
2
065B2245
70
065B2505
46
10
013G3344
5
013G4168
9
013G5036
2
065B2246
70
065B2506
46
013G0015
4
013G3362
5
013G4169
9
013G5062
2
065B2388
46
065B2507
46
013G0016
4
013G3363
5
013G4170
9
013G5065
2
065B2389
46
065B2508
46
10
013G3366
5
013G4174
7
013G5068
2
065B2390
46
065B2509
46
013G0037
4
013G3367
5
013G4176
7
013G5080
10
065B2391
46
065B2510
46
013G0038
4
013G3368
5
013G4184
7
013G5081
10
065B2392
46
065B2511
46
013G0151
4
013G3369
5
013G4186
7
013G5134
2
065B2393
46
065B2515
46
013G0153
4
013G3377
5
013G4187
7
013G5190
2
065B2394
46
065B2516
46
013G0155
4
013G3378
5
013G4188
7
013G5194
2
065B2395
46
065B2517
46
7
013G5245
1
065B2396
46
065B2518
46
013G0231
4
013G3383
4
013G4190
013G0232
4
013G3384
4
013G4191
7
013G5389
2
065B2397
46
065B2519
46
013G0233
4
013G3385
4
013G4192
9
013G6040
1
065B2401
46
065B2520
46
013G0234
4
013G3386
4
013G4193
9
013G7360
5
065B2402
46
065B2521
46
013G0290
4
013G3387
4
013G4194
9
013G7370
5
065B2403
46
065B2522
46
013G0294
4
013G3388
4
013G4195
9
013G7390
5
065B2404
46
065B2523
46
013G1231
1
013G4003
8
013G4196
9
013L0443
7
065B2405
46
065B2524
46
013G1232
1
013G4004
8
013G4198
9
013L0445
7
065B2406
46
065B2654
54
013G1236
1
013G4007
8
013G4199
9
013L0447
7
065B2407
46
065B2655
54
013G1237
1
013G4008
8
013G4200
9
013U0070
3
065B2408
46
065B2656
54
013G1350
1
013G4009
8
013G4201
4
013U0134
7
065B2409
46
065B2657
54
013G1360
1
013G4010
8
013G4202
4
013U0135
7
065B2410
46
065B2658
54
013G1672
1
013G4100
7
013U0407
7
065B2430
47
065B2659
54
013G2730
2
013G4102
7
013G4203
4
017-436766
19
065B2431
47
065B2660
54
013G2750
2
013G4110
7
013G4204
4
017-436966
19
065B2432
47
065B2661
54
013G2755
2
013G4112
7
013G4205
4
017-437066
19
065B2433
47
065B2662
54
013G2920
1
013G4114
7
013G4207
4
065-0596
60
065B2434
47
065B2663
54
013G2922
1
013G4115
7
013G4208
4
065-0597
60
065B2435
47
065B2667
54
013G2940
1
013G4116
7
013G4209
4
065-0598
60
065B2436
47
065B2668
54
013G2950
3
013G4120
7
013G4276
9
065-0599
60
065B2437
47
065B2669
54
013G2952
3
013G4122
7
013G4278
9
065-0600
60
065B2438
47
065B2670
54
013G2960
3
013G4124
7
013G4279
9
065-0601
60
065B2439
47
065B2671
54
013G2962
3
013G4125
7
013G4281
9
065-0602
60
065B2443
47
065B2672
54
013G2992
1
013G4126
7
013G4282
9
065-0603
60
065B2444
47
065B2673
54
013G3085
4
013G4128
7
013G4284
9
065-0604
60
065B2445
47
065B2674
54
013G3094
4
013G4132
8
013G4285
9
065-0605
60
065B2446
47
065B2675
54
013G3096
4
013G4133
8
013G4287
9
065-0606
60
065B2447
47
065B2676
54
013G3100
4
013G4136
8
013G4376
9
065-0607
60
065B2448
47
065B2690
54
April 2010
79
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Pregled proizvoda po kodnim brojevima
065B2691
54
065Z0131
66
065B2692
54
065Z0132
66
065B2693
54
065Z0133
66
065B2694
54
065Z0134
66
065B2695
54
065Z0135
66
065B2696
54
065Z0136
66
065B2697
54
065Z0137
66
065B2698
54
065Z0138
66
065B2699
54
065Z0139
66
065B2775
44
065Z0140
66
065B2776
44
065Z0151
68
065B2777
44
065Z0152
68
065B2778
44
065Z0153
68
065B2779
44
065Z0154
68
065B3125
68
065Z0155
68
065B3150
68
065Z0156
68
065B3205
66
065Z0157
68
065B3230
66
065Z0158
065B3255
66
065B5150
065B5165
065Z0292
065Z0293
065Z0294
065Z0295
065Z0296
69
082G3007
56
082H3075
30
087B1151
63
67
082G3008
56
082H3078
30
087B1152
63
69
082G3009
56
082H7035
67
087B1158
63
67
082G3010
56
69
087B1160
63
69
082G3011
56
67
087B1164
63
67
082G3012
56
69
087B1165
63
69
082G3013
56
082H7037
67
087B1169
63
69
087B1171
63
082H7038
67
087B1172
63
69
087B1180
63
082H7039
67
087B1181
63
69
087B1182
63
082H7050
67
087B1183
63
69
087B1184
34
67
082G3014
56
69
082G3015
56
67
082G3016
56
69
082G3017
56
67
082G3018
56
69
082G3090
58
67
082G3201
56
69
082G3202
56
082F1072
30
082G3203
56
082F1091
3
082G3420
67
68
082F1094
30
065Z0159
68
082F1226
30
70
065Z0160
68
082G0608
57
70
065Z0171
66
082G0609
57
065B5180
70
065Z0172
66
082G0610
57
065B5200
70
065Z0173
66
082G0611
57
065B5225
70
065Z0174
66
082G0612
57
065B5250
70
065Z0175
66
082G0613
065B6150
70
065Z0176
66
065B6165
70
065Z0177
66
065Z7021
065Z7022
082H7036
67
69
087B1190
63
082H7071
67
087B1191
63
69
087B1251
62
082H7072
67
087B1252
62
69
087B1261
62
082H7080
67
087B1262
62
69
087B1834
62
082H7081
67
087B3081
34
082H7082
67
087B4653
62
69
087B4660
62
082H7083
67
087B4663
62
69
087B4664
62
69
082G3421
67
082G3520
67
69
69
082G3521
67
57
082G4012
70
082G0614
57
082G4030
70
082G0615
57
082G4034
70
57
082G4050
70
63
082H7051
63
69
69
065B6180
70
065Z0178
66
082G0616
065B6200
70
065Z0179
66
082G0618
57
082G4056
70
082H8036
58
087B4756
62
065B6225
70
065Z0180
66
082G0619
57
082G4064
70
082H8037
58
087B4757
62
065B6250
70
065Z0251
68
082G0620
57
082G4069
70
082H8038
58
087B4758
62
065F6061
37
065Z0252
68
082G1450
67
082G5501
21
082H8039
58
087B4760
62
41
065Z0253
68
69
082G5502
21
082H8040
58
087B4761
62
45
065Z0254
68
082G1451
67
082G5503
21
082H8041
58
087B4770
62
48
065Z0255
68
69
082G5511
21
082H8042
58
087B4783
62
50
065Z0256
68
082G1452
67
082G5512
21
082H8043
58
087B4820
62
52
065Z0257
68
69
082G5513
21
082H8044
58
087B4821
62
55
065Z0258
68
082G1460
67
082H0161
67
082H8045
58
087B4824
62
37
065Z0259
68
69
082H8046
58
087B4825
62
41
065Z0260
68
082H0162
67
082H8047
58
087B4854
62
45
065Z0261
68
69
082H8048
30
087B4870
62
48
065Z0262
68
082H0163
67
082H8049
30
087B4874
62
50
065Z0271
66
69
082H8056
30
087H0100
71
52
065Z0272
66
082H3020
67
082H8057
30
087H0101
71
69
084N1012
63
087H0121
71
082H3021
67
087B1120
62
087HY003
71
69
087B1130
62
087N0011
34
082H3022
67
087B1140
63
087N1050
63
69
087B1141
63
087N1051
63
67
087B1143
63
087N1100
18
69
087B1145
63
087N1125
18
67
087B1147
63
087N1196
18
69
087B1148
63
087N1197
18
67
087B1149
63
087N6811
18
69
087B1150
63
087N7006
18
065F6062
55
065Z0273
66
065Z0111
68
065Z0274
66
065Z0112
68
065Z0275
66
065Z0113
68
065Z0276
66
065Z0114
68
065Z0277
66
065Z0115
68
065Z0278
66
065Z0116
68
065Z0279
66
065Z0117
68
065Z0280
66
065Z0118
68
065Z0281
66
065Z0119
68
065Z0282
66
065Z0120
68
065Z0291
67
April 2010
69
082G1461
67
082G1462
67
69
69
082G3001
56
082G3002
56
082G3003
56
58
58
58
082G3004
082H3023
56
58
082G3005
082H3024
56
58
082G3006
082H3025
56
58
80
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Pregled proizvoda po kodnim brojevima
087N7022
20
088L0020
17
088U0071
12
087N7032
20
088L0022
17
088U0502
12
087N7053
20
088L0045
17
088U0503
12
087N7057
20
088L0180
16
088U0504
12
087N7061
20
088L0181
16
088U0505
12
087N7066
20
088L0182
16
088U0506
12
087N7251
18
088L0183
16
088U0507
12
087N7255
18
088L0184
16
088U0508
12
087N7270
19
088L0185
16
088U0522
12
087N7400
18
088L0186
16
088U0523
12
087N7401
18
088L0187
16
088U0524
12
087N7408
18
088L0188
16
088U0525
12
087N7409
18
088L0189
16
088U0526
12
087N7410
19
088L0190
16
088U0527
12
087N7476
19
088L0191
16
088U0528
12
087N7477
19
088L0192
16
088U0580
12
087N7478
19
088L0193
16
088U0581
12
087N7479
19
088L0407
17
088U0582
12
087N7805
20
088L0410
17
088U0583
12
087N7806
20
088L0430
17
088U0584
12
087N7808
20
088L0434
17
088U0585
12
087N7910
18
088L0440
17
088U0586
12
087N7911
18
088L0550
16
087N7912
19
088L0551
16
087N7914
19
088L0552
16
087N7917
18
088L0553
16
087N7918
18
088L0554
16
087Z3906
71
088L0555
16
087Z6385
71
088L0556
16
088H0017
14
088L0557
16
088H0018
14
088L0558
16
088H0021
14
088L0559
16
088H0022
14
088L0560
16
088H0023
14
088L0561
16
088H0024
14
088L0562
16
088H0025
14
088L0563
16
088H0026
14
088L0651
15
088H0127
14
088L0652
15
088H2000
19
088L0653
15
088H2001
19
088L0654
15
088H3110
3
088L0655
15
12
088L0656
15
34
088L0657
15
088H3111
3
088L0658
15
088H3112
3
088L0659
15
12
088L0670
15
34
088L0671
15
088H3113
3
088L0672
15
088H3140
3
088L0673
15
088H3141
3
088L0674
15
088H3142
3
088L0675
15
088H3143
3
088L0676
15
088H3150
12
088L0677
15
088H3152
12
088L0678
15
088L0004
17
088U0029
12
April 2010
81
www.grejanje.danfoss.com
Beleške
OPŠTI USLOVI ISPORUKE I GARANCIJE
preduzeća Danfoss doo (u daljem tekstu “prodavac“)
Svi ugovori i ponude podležu Opštim uslovima isporuke i garancije prodavca. Uslovi kupca koji se razlikuju od ovih Opštih uslova ne obavezuju
prodavca i u slučaju kada nisu izričito odbijeni od strane prodavca
okolnosti na koje prodavac nema uticaja kao npr: izolacija,
Ponuda
obustava rada, vanredne mere vlade, onemogućavanje transporta
Ponuda, predračun i slične jednostrane izjave ne obavezuju
usled
prodavca na naknadu štete.
vremenskih nepogoda ili saobraćajnih nesreća, zadocnelih
Cena
isporuka blagovremeno naručenog materijala od svojih
Troškove prevoza do mesta isporuke snosi prodavac. Kupcu se
snabdevača, prekida dotoka električne energije. Požara ili nesreće
zaračunavaju dodatni troškovi: na porudžbine male vrednosti;
u fabrici ili kod snabdevača.
za ekspres pošiljke u iznosu stvarnih troškova; za povraćaj robe
Odgovornost za tehničke predloge
na zahtev kupca u iznosu od 15% vrednosti ako je u originalnom
Sve tehničke nacrte, projekte i u predlozima sadržane navode i
pakovanju, bez lokalnih oznaka i bez oznake „C“, ne starija od 3
tehničke podatke koji se nalaze u katalozima, prospektima ili
meseca; kao i troškovi rukovanja robom u transportu u iznosu
drugim pismenim dokumentima kupac pre preuzimanja i primene
do 2% od vrednosti robe Isporuke su osigurane osim u
treba da proveri. Isto važi i za usmene predloge i savete, kao i za
posebnim slučajevima kada je prodavac ovlašćen da zaračuna
dodatne usluge kupcu.
troškove osiguranja kupcu. Ambalaža za isporuku u jednom
Kupac na osnovu dokumentacije i dodatnih usluga nema nikakva
smeru je uračunata u cenu a u slučaju povraćaja njena vrednost
prava prema prodavcu ni prema njegovim saradnicima, sem
se ne nadoknadjuje. Izuzetno višenamenska pakovanja se samo
ukoliko se kod prodavca nije radilo o očiglednoj nameri ili gruboj
daju na zajam. Porez na dodatu vrednost nije uračunat u cenu i
nepažnji.
obračunava se dodatno u visini važećoj u vreme isporuke.
Izmene
U slučaju povećanja cene materijala, rada, značajne promene
Prodavac zadržava pravo da bez prethodne najave izvrši izmene na
kursa dinara ili nastupanja sličnih okolnosti na koje nema uticaja
prodavac zadržava pravo na prilagodjavanje već ugovorenih
svojim proizvodima, čak i na onima prethodno naručenim.
cena uzimajući u obzir interese kupca
Garancija
Plaćanje, pravo zadržavanje robe i poravnanje
Garantni rok iznosi 18 meseci od dana proizvodnje. Ukoliko dan
Plaćanje se vrši po prethodnom dogovoru. Kupac nema pravo
proizvodnje nije naročito naznačen garantni rok se računa od dana
na zadržavanje plaćanja, na realizaciju prava na odbijanje
prodaje.
plaćanja, na poravnanje sa mogućim spornim protivzahtevima,
U garantnom roku prodavac vrši popravku ili zamenu robe koju je
niti na smanjenje kupovne cene.
isporučio ako se nakon provere utvrde nedostaci na robi. U tom
slučaju kupac nema pravo na povraćaj uplaćenog iznosa ili na
Zadržavanje prava vlasništva do potpune isplate kupovne
smanjenje cene.
cene i ostalih potraživanja
Ukoliko prodavac u garantnom roku izvrši zamenu robe koji je
Isporučena roba ostaje u vlasništvu prodavca sve do potpune
deklarisan kao neispravan, to ne znači da je prodavac time priznao
isplate kupovne cene ili namirenja svih prethodnih ili budućih
nedostatke na robi ili sopstvenu odgovornost. Zamena je izvršena
potraživanja koja prodavac ima ili stiče na osnovu poslovnog
samo u ime dobre poslovne saradnje. Ukoliko se utvrdi da ne
odnosa sa kupcem.
postoji odgovornost prodavca za nedostatke, kupac snosi troškove
Ukoliko dodje do zaplene od strane trećih lica o tome odmah
kontrole i popravke.
obavestiti prodavca.
Za isporuku i zamenjenog ili popravljenog dela prodavac odgovara
Danfoss zadržava pravo na vlasništvo posebno u slučajevima
u istom obimu kao i za prvobitni predmet isporuke.
kada iz sopstvenog interesa prihvati obostranu odgovornost i to
Ukoliko se komponenta ili sistem koji prodavac isporuči promene
sve do trenutka potpune isplate isporučene robe. Kada se radi o
ili popravljaju bez saglasnosti prodavca, instaliraju, puštaju u rad
obavezama prodavca prema svojim isporučiocima ovo
ili koriste u druge svrhe ili u suprotnosti sa uputstvima i propisima
zadržavanje prava može služiti kao garancija za sopstvene
prodavca, ili ako se u hermetičkim kompresorskim sistemima
obaveze. Ukoliko kupac koristi robu za dalju preradu, Danfoss
koristi sredstvo protiv zamrzavanja, garancija se gasi.
postaje samostalni vlasnik tog novog proizvoda.
Pri isporuci robe drugih proizvodjača čiju robu prodavac
U slučaju sklapanja sa drugom robom koja ne pripada prodavcu,
isporučuje odobrava se garantni rok koji je prodavac sam primio
Danfoss stiče pravo suvlasništva nad novim proizvodom, i to u
od drugih proizvodjača, ali ne duže od trajanja garantnog roka koji
odnosu vrednosti robe koju je on isporučio prema vrednosti
odobrava prodavac.
druge isporučene robe u trenutku sklapanja ugovora. Svoja
Popravke van garantnog roka
potraživanja iz dalje prodaje neisplaćene robe tj. ugradnje takve
Ukoliko vrši popravku van garantnog roka, prodavac odobrava
robe kao osnovnog sastavnog dela u posed nekog trećeg lica,
garanciju za popravljen ili zamenjen deo u istom obimu kao
kao i pravo na eksploataciju kupac ustupa Danfoss-u u visini
prvobitni predmet isporuke.
vrednosti neisplaćene robe. Danfoss je neopozivo ovlašćen na
naplatu svih potraživanja iz dalje prodaje kao i na realizaciju
Prijave nedostataka na robi
prava na eksploataciju koje mu pripada. Na poseban zahtev
Ukoliko kupac želi da reklamira robu, očigledni i prepoznatljivi
kupac mora imenovati dužnike ovih nerealizovanih potraživanja,
nedostaci se reklamiraju odmah ili najkasnije 7 dana od isporuke
njih obavestiti o ovom ustupanju prava i to proknjižiti u svojim
robe.
knjigama.
Pravo na naknadu štete
Uslovi i rokovi plaćanja
Isključuje se pravo na naknadu štete nastale usled nemogućnosti
U slučaju da se roba ne isplati u ugovorenom roku uprkos
ispunjenja, realizacije, docnje, povrede vanugovorne obaveze
opomeni i davanju konačnog roka, ili u slučaju da prodavac
savesnog poslovanja, sem ako to nije prouzrokovano namerom ili
nakon sklapanja ugovora sazna za neke okolnosti koje dovode
grubom nepažnjom prodavca. U slučaju dokazane odgovornosti
do smanjenja kredibiliteta kupca, sva potraživanja prodavca
zbog grube nepažnje i u slučaju kada je iz zakonskih razloga
odmah dospevaju na naplatu, bez obzira na rok koji je naveden
oslobadjanje od obaveze zbog grube nepažnje stavljeno van
na računima, menicama, nalozima za plaćanje i ostalim
snage, prihvata se odgovornost za učinjenu štetu ali u ograničenoj
dokumentima. Prodavac je dalje ovlašćen da u tim slučajevima
visini tj. naknada štete ne može po svojoj visini nastalog gubitka i
izvrši preostale isporuke tek po uplati celokupnog dugovanog
izgubljene dobiti prevazići iznos koji prodavac mogao predvideti u
iznosa ili da nakon primerenog roka odustane od posla.
vreme zaključenja ugovora.
Osim toga prodavac može zabraniti dalju prodaju robe koja je
Mesto izvršenja, nadležnost suda
još uvek u njegovom vlasništvu i zahtevati povraćaj odnosno
Mesto plaćanja je Beograd.
prenos vlasništva na kupca kao i opozvati ovlašćenje kupca na
Za sve sporove iz ovog ugovora nadležan je sud u Beogradu.
naplatu.
Prodavac zadržava pravo da pokrene spor i kod suda nadležnosti
Rok isporuke
kupca.
Rok isporuke se utvrdjuje u najkraćem mogućem roku, prema
Ukoliko je neka od odredbi ugovora ništavna to ne utiče na
trenutnim mogućnostima. Prodavac ne preuzima odgovornost
ugovor u celini . Umesto nevažeće odredbe ugovoriće se druga
za zadocnelu isporuku usled dejstva više sile, kao i ostalih
koja najbliže odgovara poslovnoj svrsi ništavne odredbe.
Posetite www.grejanje.danfoss.com
Najbrži i najjednostavniji način da dođete do pravih informacija o pravim
proizvodima
Proizvodi
Potpun pregled proizvodnog
programa, mogućnosti
kombinovanja različitih proizvoda,
detaljne informacije o svakom
proizvodu, pregled tehničkih
kataloga, uputstava za rukovanje,
kodnih brojeva za naručivanje.
Moji izabrani proizvodi
Lista koja sadrži sve proizvode
koje ste sačuvali za vreme
pretraživanja proizvodnih oblasti.
Vaša lista proizvoda će Vam biti na
raspolaganju svaki put kad
posetite naš sajt.
Vesti
Novosti vezane za događaje, nove
proizvode i usluge. Ukoliko želite,
možete se prijaviti na našu mailing
listu i dobijati najnovije informacije
vezane za Danfoss.
Literatura
Ukoliko ste već upoznati sa našim
proizvodnim programom, a potrebna
Vam je tehnička dokumentacija
tačno određenog proizvoda. Moguća
je pretraga po grupi i tipu proizvoda
i ključnim rečima.
Za projektante
Ovde možete naći korisne alate i
softver za proračun cevne
mreže, crtanje šeme usponskih
vodova, proračun razmenjivača
toplote, dimenzionisanje
paketnih podstanica, selektor
regulacionih ventila.
Kontakt
Kontakt sa nama možete ostvariti
telefonski ili putem elektronske
pošte. Biće nam drago da Vam
pomognemo u izboru najboljih
rešenja za Vaše aplikacije.
Danfoss ne preuzima odgovornost za eventualne greške u katalogu, prospektima i ostalim štampanim materijalima. Danfoss zadržava pravo izmene
cena i karakteristika proizvoda bez prethodnog upozorenja. Ovo pravo odnosi se i na već naručene proizvode pod uslovom da te izmene ne menjaju
već ugovorene specifikacije. Svi zaštitni znaci u ovom materijalu su vlasništvo (istim redosledom) odgovarajućih preduzeća Danfoss. Danfoss oznake
su zaštitni žigovi preduzeća Danfoss A/S. Sva prava zadržana.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
5 972 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content