close

Вход

Log in using OpenID

1 - Meimaris.com

embedDownload
Για την χρήση αυτής της συσκευής χρειάζεστε µια άδεια χειριστή.
∆ήλωση Συµµόρφωσης
Με το παρόν έγγραφο η Alinco Inc. δηλώνει υπεύθυνα ότι το παρακάτω αναφερόµενο
προϊόν συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της
οδηγίας 1999/5/EC περί Ραδιοεξοπλισµού και Τηλεπικοινωνιακού Τερµατικού Εξοπλισµού.
Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από την δήλωση συµµόρφωσης επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.alinco.com/usa.html
DX-SR8E
ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΗΣ ΒΡΑΧΕΩΝ SSB/CW/FM/AM
Καλύπτει τις Ευρωπαϊκές ραδιοερασιτεχνικές µπάντες µεταξύ 1.8MHz ~ 29MHz, όπως αυτές
καθορίζονται στη σελίδα 94.
Η συσκευή αυτή είναι εγκεκριµένη για χρήση σε όλα τα κράτη µέλη της Ε.E και της Ε.Ζ.Ε.Σ.
Για την χρήση αυτής της συσκευής χρειάζεστε µια άδεια χειριστή.
Συµβουλευτείτε τους τοπικούς υπαλλήλους διαχείρισης των απορριµµάτων για οδηγίες σχετικά µε την ανακύκλωση ή την απόθεση τους στην περιοχή σας.
ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΗΣ ΒΡΑΧΕΩΝ DX-SR8
∆εν είναι απαραίτητη η έγκριση συµµόρφωσης µε το τµήµα 15 των κανόνων της FCC, για ραδιοερασιτεχνική χρήση της συσκευής σε ΗΠΑ/ΚΑΝΑ∆Α.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Α∆ΕΙΑ.
Πνευµατικά δικαιώµατα © όλα τα δικαιώµατα διατηρούνται. Κανένα µέρος του παρόντος εγγράφου δεν µπορεί να αναπαραχθεί ή να µεταφραστεί σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιαδήποτε µέσο χωρίς την προγενέστερη γραπτή άδεια της Alinco inc. Οσάκα Ιαπωνία.
Περιεχόµενα
Περιεχόµενα………………………………………………………………………………………………….. 1
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ…………………………………………………………………………………………… 5
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ…………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
Περιβάλλον και συνθήκες χρήσης…………………………………………………………………………. 5
Χειρισµός της συσκευής…………………………………………………………………………………………. 6
Σχετικά µε τα τροφοδοτικά……………………………………………………………………………………. 6
Σε περίπτωση επείγοντος…………………………………………………………………………………………….. 7
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
Περιβάλλον και συνθήκες χρήσης…………………………………………………………………………. 7
Σχετικά µε τον ποµποδέκτη……………………………………………………………………………………. 8
Πηγή Περιορισµένης Ισχύος………………………………………………………………………………….. 8
Πριν Χρησιµοποιήσετε τον Ποµποδέκτη……………………………………………………. 9
∆ώστε Προσοχή…………………………………………………………………………………………………………………….. 9
Ειδοποίηση για τους κατοίκους της Καλιφόρνια…………………………………………………………. 9
Ο ποµποδέκτης δεν έχει καµία προστασία από τους κεραυνούς………………………………... 9
Εισαγωγή……………………………………………………………………………………………… 10
1ο Κεφάλαιο
Ξεκινώντας………………………………………………………………………. 11
1.1 Χαρακτηριστικά…………………………………………………………………………………………………………….. 11
Τα χαρακτηριστικά του DX-SR8………………………………………………………………………………….. 11
1.2 Τα παρελκόµενα……………………………………………………………………………………………………………. 12
Έλεγχος της συσκευασίας……………………………………………………………………………………………. 12
1.3 Εγκατάσταση και Σύνδεση (Για Σταθµό Βάσης)………………………………………………………….. 13
∆ιάγραµµα σύνδεσης / ∆ιαδικασία………………………………………………………………………………. 13
1.4 Εγκατάσταση και Σύνδεση (Για Κινητό Σταθµό)………………………………………………………….. 16
∆ιάγραµµα σύνδεσης / ∆ιαδικασία………………………………………………………………………………. 16
1.5 Κουµπιά, Υποδοχές και Οθόνη…………………………………………………………………………………….. 18
Πρόσοψη………………………………………………………………………………………………………………………. 18
Πρόσοψη (πληκτρολόγιο)……………………………………………………………………………………………. 19
Πίσω Μέρος………………………………………………………………………………………………………………….. 21
Μικρόφωνο………………………………………………………………………………………………………………….. 22
Οθόνη………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
2ο Κεφάλαιο
Επικοινωνίες……………………………………………………………………. 25
2.1 Βασικές Αρχές Λήψης……………………………………………………………………………………………………. 25
Εισαγωγή / ∆ιαδικασία…………………………………………………………………………………………………. 25
Εξάσκηση…………………………………………………………………………………………………………………….. 29
Απευθείας Εισαγωγή Συχνότητας µε το Πληκτρολόγιο………………………………………………. 30
Εξοικείωση µε τις Χρήσιµες Λειτουργίες……………………………………………………………………… 31
2.2 Βασικές Αρχές Εκποµπής………………………………………………………………………………………………
33
Εισαγωγή / ∆ιαδικασία……………………………………………………………………………………………….. 33
2.3 Λειτουργία σε ∆ιαµόρφωση SSB…………………………………………………………………………………… 35
Εισαγωγή / ∆ιαδικασία…………………………………………………………………………………………………. 35
1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2.4
Πρακτικές Τεχνικές για Λειτουργία σε ∆ιαµόρφωση SSB……………………………………………. 36
Εισαγωγή……………………………………………………………………………………………………………………… 36
Εξάλειψη Παρεµβολών (QRM)…………………………………………………………………………………….. 36
Επικοινωνία κάτω από ∆υσµενείς Συνθήκες……………………………………………………………….. 37
Επικοινωνία µε Σταθµούς Εκτός Συχνότητας……………………………………………………………... 37
Επικοινωνία σε Συνθήκες Συνωστισµού (Pile-ups)…………………………………………………….. 37
2.5
Λειτουργία σε ∆ιαµόρφωση ΑΜ……………………………………………………………………………………
38
∆ιαδικασία……………………………………………………………………………………………………………………. 38
2.6 Λειτουργία του ∆έκτη Γενικής Κάλυψης……………………………………………………………………….
39
Εισαγωγή / ∆ιαδικασία…………………………………………………………………………………………………. 39
2.7 Λειτουργία σε FM ∆ιαµόρφωση…………………………………………………………………………………….. 41
Εισαγωγή / ∆ιαδικασία…………………………………………………………………………………………………. 41
2.8 Λειτουργία Επαναλήπτη (QUICK OFFSET)……………………………………………………………………. 42
Εισαγωγή / ∆ιαδικασία…………………………………………………………………………………………………. 42
2.9 Λειτουργία σε Μορσικό Κώδικα (CW)……………………………………………………………………………. 43
Εισαγωγή / ∆ιαδικασία…………………………………………………………………………………………………. 43
2.10 Πρακτικές Τεχνικές για Λειτουργία σε ∆ιαµόρφωση CW……………………………………………. 44
Μείωση Παρεµβολών……………………………………………………………………………………………………. 44
Επικοινωνία κάτω από ∆υσµενείς Συνθήκες……………………………………………………………….. 44
Επικοινωνία σε Συνθήκες Συνωστισµού (Pile-ups)…………………………………………………….. 44
2.11 Λειτουργία µε ∆ιαφορετικές Συχνότητες Εκποµπής/Λήψης (Split)…………………………… 45
Εισαγωγή / ∆ιαδικασία…………………………………………………………………………………………………. 45
2.12 Λειτουργία RTTY (FAX/SSTV)…………………………………………………………………………………….. 46
Εισαγωγή / Σύνδεση Επιπλέον Εξοπλισµού / ∆ιαδικασία……………………………………………. 46
ο
3 Κεφάλαιο
Χαρακτηριστικά Μνήµης…………………………………………………. 47
3.1 Γενικά…………………………………………………………………………………………………………………………….. 47
Χαρακτηριστικά……………………………………………………………………………………………………………. 47
3.2 Προγραµµατισµός Απλής Συχνότητας από το VFO………………………………………………………. 48
∆ιαδικασία Προγραµµατισµού………………………………………………………………………………………. 48
3.3 Προγραµµατισµός Συχνότητας Split Χρησιµοποιώντας τη Λειτουργία Quick Offset….. 49
∆ιαδικασία Προγραµµατισµού………………………………………………………………………………………. 49
3.4 Προγραµµατισµός Συχνότητας Split…………………………………………………………………………….. 50
∆ιαδικασία Προγραµµατισµού………………………………………………………………………………………. 50
3.5 Λειτουργία σε Κατάσταση Μνήµης……………………………………………………………………………….. 51
∆ιαδικασία……………………………………………………………………………………………………………………. 51
3.6 ∆ιαγραφή ∆εδοµένων Καναλιού Μνήµης…………………………………………………………………….. 52
∆ιαγραφή ∆εδοµένων σε Επιλεγµένο Κανάλι Μνήµης……………………………………………….. 52
∆ιαγραφή Όλων των Καναλιών Μνήµης (Επαναφορά Μνήµης)…………………………………
52
3.7 Μεταφορά ∆εδοµένων από Μνήµη στο VFO………………………………………………………………… 53
Εισαγωγή / ∆ιαδικασία…………………………………………………………………………………………………. 53
3.8 Λειτουργία Καταχώρησης Ονοµασίας Μνήµης (Αλφαριθµητική)……………………………….. 53
2
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
4ο Κεφάλαιο
Σάρωση…………………………………………………………………………. 55
4.1 Γενικά…………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
Εισαγωγή / Είδη Σάρωσης…………………………………………………………………………………………… 55
Συνθήκες Σάρωσης………………………………………………………………………………………………………. 57
4.2 Σάρωση Μπάντας………………………………………………………………………………………………………….. 58
4.3 Προγραµµατισµένη Σάρωση………………………………………………………………………………………….. 59
4.4 Σάρωση Αναζήτησης……………………………………………………………………………………………………… 59
4.5 Σάρωση Μνήµης……………………………………………………………………………………………………………. 60
4.6 Ρύθµιση Παράληψης Καναλιού…………………………………………………………………………………….. 60
4.7 Σάρωση µε Προτεραιότητα……………………………………………………………………………………………. 61
5ο Κεφάλαιο
Ειδικές Λειτουργίες…………………………………………………………. 62
5.1 Μειωτήρες Παρεµβολών……………………………………………………………………………………………….. 62
Εισαγωγή……………………………………………………………………………………………………………………… 62
IF SHIFT……………………………………………………………………………………………………………………….. 62
Φίλτρο Στενό (Narrow)……………………………………………………………………………………………….. 63
Αναστροφή BFO για CW…………………………………………………………………………………………….. 64
NB (Περιοριστής Θορύβου)…………………………………………………………………………………………. 64
5.2 Άλλες Χρήσιµες Λειτουργίες………………………………………………………………………………………….. 65
Λειτουργία RIT/TXIT……………………………………………………………………………………………………. 65
Λειτουργία ±∆f…………………………………………………………………………………………………………….. 66
Λειτουργία Εξίσωσης VFO (VFO A=B)…………………………………………………………………………. 66
Λειτουργία Πλήκτρου Συντόµευσης (MULTI FUNCTION)……………………………………………. 67
Λειτουργία Κλειδώµατος Ρόδας Συντονισµού (DIAL LOCK)……………………………………….. 68
Λειτουργία Κλειδώµατος των Πλήκτρων (KEY LOCK)…………………………………………………. 68
Καλώδιο Αντιγραφής (κλωνοποίησης)………………………………………………………………………… 69
6ο Κεφάλαιο
Λειτουργία Ρύθµισης Παραµέτρων Συσκευής……………………….. 70
Λίστα µε Όλες τις Παραµέτρους Ρύθµισης………………………………………………………………………….. 70
Πως Χρησιµοποιείται η Λειτουργία Ρύθµισης Παραµέτρων…………………………………………………. 70
Μενού 00. Ρύθµιση του Βήµατος για τα Πλήκτρα [ / ]…………………………………………………. 71
∆ιαµορφώσεις SSB και CW………………………………………………………………………………………. 71
∆ιαµόρφωση AM………………………………………………………………………………………………………. 71
∆ιαµόρφωση FM………………………………………………………………………………………………………. 72
Μενού 01. Προστασία Επανεγγραφής Μνήµης…………………………………………………………………….. 72
Μενού 02. Προστασία Πρόσβασης σε Συχνότητα Μνήµης………………………………………………….. 73
Μενού 03. Ρύθµιση του Χρόνου Συνέχισης της Σάρωσης……………………………………………………. 73
Μενού 04. Επιλογή Τύπου Σάρωσης…………………………………………………………………………………….. 74
Μενού 05. Ρύθµιση Εύρους για τη Σάρωση Αναζήτησης…………………………………………………….. 75
Μενού 06. Ρύθµιση Παράληψης Μνήµης κατά τη Σάρωση………………………………………………….. 75
Μενού 07. Ρύθµιση Φωτισµού LCD………………………………………………………………………………………. 75
Μενού 08. Προειδοποιητικοί Ήχοι…………………………………………………………………………………………. 76
3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Μενού 09. Αυτόµατη Επιλογή USB/LSB……………………………………………………………………………….. 77
Μενού 10. Αυτόµατη Επιλογή AGC-S/AGC-F……………………………………………………………………….. 77
Μενού 11. Ρύθµιση της Λειτουργίας TXIT……………………………………………………………………………. 78
Μενού 12. Ρύθµιση του Ηλεκτρονικού Χειριστηρίου……………………………………………………………. 78
Μενού 13. Ρύθµιση της Ταχύτητας του Ηλεκτρονικού Χειριστηρίου…………………………………… 78
Μενού 14. Αντιστροφή Χειρισµού του Ηλεκτρονικού Χειριστηρίου…………………………………….. 79
Μενού 15. Ρύθµιση του Πλάγιου Τόνου (CW OFFSET)……………………………………………………….. 79
Μενού 16. Ρύθµιση Χρόνου Καθυστέρησης για το Break-In……………………………………………….. 79
AT(ΑΥΤΟΜΑΤΟ)………………………………………………………………………………………………. 80
1 ~ 7………………………………………………………………………………………………………………. 80
FL (Πλήρης)……………………………………………………………………………………………………. 80
Μενού 17. Βάρος Χειριστηρίου…………………………………………………………………………………………….. 80
Μενού 18. Ρύθµιση Κωδικοποιητή Τόνου CTCSS…………………………………………………………………. 81
Μενού 19. Συµπίεση Οµιλίας………………………………………………………………………………………………… 81
Μενού 20. Κλείδωµα PTT………………………………………………………………………………………………………. 82
Μενού 21. Αυτόµατο Σβήσιµο………………………………………………………………………………………………. 82
Μενού 22. Ρύθµιση Λειτουργίας των Πλήκτρων [Up/Down]………………………………………………. 83
Μενού 23. Ρύθµιση του Χρόνου Συνέχισης για το Πλήκτρο FUNC……………………………………… 83
o
7 Κεφάλαιο
Συντήρηση………………………………………………………………………. 84
7.1 Ρυθµίσεις……………………………………………………………………………………………………………………….. 84
Εισαγωγή / Λίστα Ρυθµίσεων………………………………………………………………………………………. 84
Αφαίρεση Πρόσοψης / Καλυµµάτων……………………………………………………………………………. 84
∆ιαδικασία……………………………………………………………………………………………………………………. 85
7.2 Αλλαγή Ασφαλειών…………………………………………………………………………………………………………. 86
ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ………………………………………… 86
ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΕΤΑ ΤΟΥ ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΗ………………………………… 86
7.3 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ (RESET)……………………………………………………………………………………………………. 87
∆ιαδικασία……………………………………………………………………………………………………………………. 87
7.4 Καθαρισµός……………………………………………………………………………………………………………………. 87
7.5 Αντιµετώπιση Βλαβών…………………………………………………………………………………………………… 87
Παράρτηµα…………………………………………………………………………………………… 90
Έξτρα Επιλογές……………………………………………………………………………………………………………………… 90
Τοποθέτηση Βάσης Στήριξης και Λαβής Μεταφοράς…………………………………………………………… 91
Εξωτερικό Antenna Tuner (Προαιρετικό)……………………………………………………………………………. 92
ALINCO EDX-2…………………………………………………………………………………………………………….. 92
Τεχνικά Χαρακτηριστικά………………………………………………………………………………………………………. 93
4
Προειδοποίηση
Προς αποφυγή οποιουδήποτε τραυµατισµού κατά την διάρκεια της λειτουργίας αυτού του ασυρµατικού
προϊόντος της Alinco, στο εγχειρίδιο αυτό καθώς επίσης και επάνω στο προϊόν θα βρείτε σύµβολα τα
οποία παραθέτονται παρακάτω. Παρακαλούµε να διαβάσετε και να κατανοήσετε το τι εννοούν πριν να
αρχίσετε να χρησιµοποιείτε την συσκευή.
Κίνδυνος
Το σύµβολο αυτό έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για έναν
άµεσο κίνδυνο που µπορεί, εάν τον αγνοήσει, να προκαλέσει απώλεια
της ζωής ή της περιουσίας του.
Προειδοποίηση
Το σύµβολο αυτό έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για ένα πιθανό κίνδυνο που µπορεί, εάν τον αγνοήσει, να προκαλέσει απώλεια της
ζωής ή της περιουσίας του.
Προφύλαξη
Το σύµβολο αυτό έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για ένα πιθανό κίνδυνο που µπορεί, εάν τον αγνοήσει, να προκαλέσει απώλεια της
περιουσίας του ή τον τραυµατισµό του.
Σύµβολο Συναγερµού. ∆ίνεται µια εξήγηση.
Σύµβολο Προειδοποίησης. ∆ίνεται µια εξήγηση.
Σύµβολο Καθοδήγησης. ∆ίνεται µια εξήγηση.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Περιβάλλον και συνθήκες χρήσης:
Για την ασφάλεια σας µην οδηγείτε κρατώντας τον ασύρµατο. Συνιστάται να ελέγξετε τους
τοπικούς κανονισµούς για την χρήση ασυρµατικών συσκευών κατά την διάρκεια της οδήγησης. Μερικές χώρες απαγορεύουν την χρήση του ασυρµάτου κατά την διάρκεια της οδήγησης.
Μην χρησιµοποιείτε αυτήν την συσκευή πολύ κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και ειδικότερα ιατρικές. Μπορεί να δηµιουργήσει παρεµβολή σε αυτές τις συσκευές.
Σε περίπτωση διαρροής υγρών από την συσκευή, µην τα αγγίξετε. Μπορεί να καταστρέψουν
το δέρµα σας. Ξεπλύνετε µε άφθονο κρύο νερό αν το υγρό έρθει σε επαφή µε το δέρµα σας.
Μην χρησιµοποιείτε ποτέ τον ασύρµατο σε εγκαταστάσεις όπου απαγορεύεται η χρήση του.
Μέσα σε αεροπλάνα, σε αεροδρόµια, λιµάνια και µέσα ή σε κοντινή απόσταση από την λειτουργία επαγγελµατικών ασυρµατικών σταθµών ή αναµεταδοτών.
H χρήση αυτής της συσκευής µπορεί να είναι απαγορευµένη ή παράνοµη έξω από την χώρα
σας. Ενηµερωθείτε εκ των προτέρων όταν ταξιδεύετε.
Ο κατασκευαστής αποποιείται οποιεσδήποτε ευθύνες ενάντια στην απώλεια ζωής ή/και της
ιδιοκτησίας λόγω µιας αστοχίας αυτού του προϊόντος όταν αυτό χρησιµοποιείται κατά την εκτέλεση ειδικών αποστολών παρακολούθησης, διάσωσης ή και φύλαξης.
Μην χρησιµοποιείτε πολλούς ασυρµάτους σε πολύ κοντινή απόσταση. Μπορεί να προκληθεί
παρεµβολή ή ακόµη και καταστροφή των συσκευών
Κρατήστε τον ασύρµατο µακριά από τα παιδιά.
5
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η µπαταρία αντικατασταθεί από µια άλλη διαφορετικού τύπου. Απορρίψτε ή ανακυκλώστε τις χρησιµοποιηµένες µπαταρίες σύµφωνα µε τους κανονισµούς του
δήµου σας.
Ο κατασκευαστής αποποιείται οποιεσδήποτε ευθύνες για λανθασµένη λειτουργία του προϊόντος
όταν χρησιµοποιείται σαν µέρος οποιουδήποτε συστήµατος ή και ηλεκτρονικών συσκευών.
Η χρησιµοποίηση µη-αυθεντικών αξεσουάρ ή έξτρα µπορεί να καταστρέψει την συσκευή σας.
Χειρισµός του προϊόντος:
Βεβαιωθείτε ότι ή ένταση ήχου είναι ρυθµισµένη στο ελάχιστο δυνατό προτού να χρησιµοποιήσετε ακουστικά. Η µεγάλη ένταση µπορεί να καταστρέψει την ακοή σας.
Το προϊόν αυτό είναι ρυθµισµένο από το εργοστάσιο. Οι µη εξουσιοδοτηµένες τροποποιήσεις ή
επισκευές µπορεί να έχουν σαν αποτέλεσµα την πρόκληση ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή και
δυσλειτουργίας της συσκευής
Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε ένα υγρό χώρο όπως είναι το λουτρό. Η ενέργεια αυτή µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή και δυσλειτουργία.
Μην τοποθετήστε το προϊόν κοντά σε ένα εµπορευµατοκιβώτιο που φέρει αγώγιµα υλικά,
όπως νερό ή µεταλλικά αντικείµενα . Ένα βραχυκύκλωµα της συσκευής µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή και δυσλειτουργία της συσκευής.
Μην αγγίζετε την ψήκτρα ( ή και το περίβληµα της συσκευής, συνήθως αν χρησιµοποιείται σαν
κινητός σταθµός) καθώς µπορεί να υπερθερµανθεί κατά την διάρκεια ή µετά την χρήση της, µε
αποτέλεσµα να κινδυνεύετε να κάψετε την επιδερµίδα σας.
Σχετικά µε τα τροφοδοτικά:
Μη χρησιµοποιείτε οποιοδήποτε τροφοδοτικό εκτός από εκείνα που είναι συµµορφούµενα µε τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή. Χρησιµοποιείτε πάντα ένα αξιόπιστο τροφοδοτικό µε σωστή
τάση και ικανή ισχύ ρεύµατος.
Μη συνδέετε τα καλώδια µε ανάστροφη πολικότητα. Αυτό µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή και δυσλειτουργία της συσκευής.
Μην τοποθετείτε πολλές συσκευές συµπεριλαµβανοµένου και του τροφοδοτικού σε µια πρίζα.
Μη συνδέετε ή και αποσυνδέετε τη πρίζα του τροφοδοτικού µε υγρά χέρια. Μπορεί να προκληθεί υπερθέρµανση ή και πυρκαγιά.
Μην πιάνετε το τροφοδοτικό µε βρεγµένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Συνδέστε µε ασφάλεια το τροφοδοτικό στην πρίζα. Μια µη ασφαλής εγκατάσταση µπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωµα ή και πυρκαγιά.
Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό στην πρίζα αν οι επαφές είναι βρώµικες. Μπορεί να βραχυκυκλώσει ή να υπερθερµανθεί µε αποτέλεσµα την πρόκληση πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή ακόµα
και καταστροφή της συσκευής.
Μην τροποποιείτε ή αφαιρείτε την ασφαλειοθήκη από το καλώδιο τροφοδοσίας DC. Μια τέτοια
ενέργεια µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα την πρόκληση πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή και την
καταστροφή της συσκευής.
6
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Στην περίπτωση επείγοντος :
Σε περίπτωση που αντιµετωπίσετε µια από τις παρακάτω καταστάσεις, σβήστε αµέσως τη συσκευή, σβήστε επίσης και την πηγή τροφοδοσίας και στη συνέχεια αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε µόνοι σας τη βλάβη και µη χρησιµοποιήσετε τη
συσκευή µέχρι να επισκευαστεί η βλάβη. Ελάτε άµεσα σε επαφή µε τον τοπικό αντιπρόσωπο για
βοήθεια και επισκευή της συσκευής.
Όταν ακουστεί ένας περίεργος ήχος ή βγαίνει καπνός από την συσκευή.
Όταν η συσκευή σας πέσει κάτω ή το περίβληµα της σπάσει ή ραγίσει.
Όταν εισχωρήσουν υγρά στο εσωτερικό της.
Όταν ένα καλώδιο (συµπεριλαµβανοµένων των καλωδίων τροφοδοσίας DC, τα καλώδια
AC και οι µετασχηµατιστές) καταστραφεί.
Για την ασφάλεια σας όταν πλησιάζει µια καταιγίδα σβήστε την συσκευή και αποσυνδέσετε όλα
τα σχετικά µε αυτήν καλώδια από την πρίζα, καθώς επίσης και τα διάφορα αξεσουάρ που συνδέονται σε πρίζες.
Αν είστε σε όχηµα και καταλάβετε ότι πλησιάζει καταιγίδα, αφαιρέστε την κεραία από την βάση
της και τοποθετήστε την µέσα στο όχηµα. Παρακαλούµε διαβάστε επίσης τις προφυλάξεις που
αφορούν την προστασία από την πτώση κεραυνών στη σελίδα 7.
Συντήρηση
Μην ανοίγετε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της. Αν χρειάζεστε βοήθεια ή κάποια επισκευή ελάτε
σε επαφή µε τον τοπικό αντιπρόσωπο της Alinco.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Περιβάλλον και συνθήκες χρήσης:
Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή κοντά σε τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς δέκτες. Μπορεί να
προκληθεί παρεµβολή.
Μην τοποθετείτε την συσκευή σε µια υγρή σκονισµένη ή ανεπαρκώς αερισµένη τοποθεσία. Αυτή η ενέργεια µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή και τη δυσλειτουργία της συσκευής.
Μην τοποθετείτε την συσκευή σε µια ασταθή ή µε δονήσεις θέση. Αυτή η ενέργεια µπορεί να
προκαλέσει τραυµατισµό ή και τη δυσλειτουργία της συσκευής όταν αυτή πέσει κάτω.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε µια πηγή θερµότητας και υγρασίας, όπως πχ ένα καλοριφέρ ή µια σόµπα. Αποφύγετε επίσης να τοποθετήσετε τη συσκευή σε µέρη όπου έρχονται σε
επαφή µε το άµεσο ηλιακό φώς.
Μην τροποποιείτε, αποσυναρµολογείτε, αποτεφρώνετε ή πετάτε στο νερό τις µπαταρίες. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση τους, επικοινωνείτε µε τις τοπικές δηµοτικές αρχές ή την υπηρεσία αποκοµιδής των αστικών αποβλήτων.
7
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Σχετικά µε τον ποµποδέκτη
Μη συνδέετε στις διάφορες υποδοχές και θύρες του ποµποδέκτη άλλες συσκευές, εκτός από
αυτές που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκληθεί βλάβη.
Όταν η συσκευή µείνει αχρησιµοποίητη για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αφαιρέστε την πηγή τροφοδοσίας της (καλώδιο AC, καλώδιο τροφοδοσίας DC, µπαταρία, καλώδιο αναπτήρα, µετασχηµατιστή φορτιστή κλπ).
Ποτέ µην τραβάτε το καλώδιο µόνο κατά την αποσύνδεση του καλωδίου από τη πρίζα του τοίχου.
Χρησιµοποιήστε ένα καθαρό στεγνό πανί για να καθαρίσετε βρωµιά και συµπύκνωση από την
επιφάνεια της συσκευής. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε διαλυτικό ή βενζόλιο για καθαρισµό.
Σχετικά µε το τροφοδοτικό
Χρησιµοποιείστε ένα αξιόπιστο τροφοδοτικό µε την πρέπουσα συνεχή τάση και προσέξτε την πολικότητα των καλωδίων και της υποδοχής DC.
Να σβήνετε ΠΑΝΤΑ το τροφοδοτικό όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε τα καλώδια
Όταν χρησιµοποιείτε µια εξωτερική κεραία, βεβαιωθείτε ότι η γείωση της κεραίας δεν είναι κοινή
µε την γείωση του τροφοδοτικού.
Ευρωπαίοι Χρήστες: Όταν ένας ποµποδέκτης τροφοδοτείται από µια εξωτερική πηγή DC
(µετασχηµατιστή, τροφοδοτικό, καλώδιο τροφοδοσίας από αναπτήρα κλπ), βεβαιωθείτε ότι η
συσκευή αυτή συµµορφώνεται µε την οδηγία IEC/EN 60950-1.
8
Πριν Χρησιµοποιήσετε τον Ποµποδέκτη
Προσοχή
Μην αφαιρείτε τα καλύµµατα ή µην εγγίζετε τα εσωτερικά εξαρτήµατα. Οποιαδήποτε επέµβαση µπορεί να προκαλέσει βλάβη.
Μη τοποθετείτε και µη χρησιµοποιείτε τον ποµποδέκτη σε µέρη όπου έρχεται σε άµεση επαφή
µε το ηλιακό φώς ή πολύ σκόνη ή κοντά σε εστίες θερµότητας.
Κρατήστε τον ποµποδέκτη µακριά από τηλεοράσεις ή άλλες
συσκευές καθώς µπορεί να παρεµβάλει τη λήψη.
Όταν εκπέµπετε για πολύ χρόνο σε υψηλή ισχύ, ο ποµποδέκτης µπορεί να υπερθερµανθεί.
Κλείστε αµέσως την τροφοδοσία αν από τον ποµποδέκτη
βγαίνει καπνός ή µυρίζει κάτι παράξενα. Βεβαιωθείτε ότι ο
ποµποδέκτης είναι ασφαλής και στη συνέχεια φέρτε τον το
ταχύτερο δυνατό σε ένα εξουσιοδοτηµένο σέρβις της
Alinco.
Για την χρήση αυτής της συσκευής απαιτείται να έχετε
άδεια ραδιοερασιτέχνη.
Ειδοποίηση για τους κατοίκους της Καλιφόρνια
Το προϊόν που διατίθεται µε αυτό το εγχειρίδιο είναι απαλλαγµένο από επικίνδυνα υλικά όπως ο
µόλυβδος και το κάδµιο όπως αναφέρει η οδηγίας RoHS της ΕΕ.
Ο Ποµποδέκτης δεν έχει Προστασία από τους Κεραυνούς.
Ο χειριστής είναι υπεύθυνος να παρέχει επαρκή ασφάλεια και προστασία αν χρησιµοποιεί τον
ποµποδέκτη στο σπίτι και έχει εγκατεστηµένη µια εξωτερική κεραία. Προσέξτε διότι κάθε εξωτερική κεραία δηµιουργεί ένα άµεσο αγωγό για το ρεύµα του κεραυνού (το οποίο έχει ισχύ µεγαλύτερη των 10kA!) προς τον ποµποδέκτη. Ο αγωγός αυτός υπάρχει είτε ο ποµποδέκτης είναι
ΑΝΟΙΚΤΟΣ είτε είναι ΣΒΗΣΤΟΣ.
Σηµειώστε επίσης ότι κανένα όχηµα δεν παρέχει επαρκή προστασία για τους επιβάτες ή τον οδηγό από τους κεραυνούς. Το περιβάλλον αυτό γίνεται ακόµη πιο επικίνδυνο αν υπάρχει εγκατεστηµένη στο όχηµα µια εξωτερική κεραία. Αφαιρέστε και µεταφέρετε την κεραία και το καλώδιο της στο εσωτερικό του οχήµατος µε τις πρώτες ενδείξεις για επερχόµενη καταιγίδα.
Πηγή Περιορισµένης Ισχύος
Παρακαλούµε σηµειώστε ότι το περίβληµα του ποµποδέκτη παρέχει µόνο τη µηχανική προστασία στο εσωτερικό του κύκλωµα. ∆εν µπορεί να περιορίσει µια πυρκαγιά µέσα στην συσκευή, εάν η
πυρκαγιά ξεκίνησε από µια βλάβη κάτω από ορισµένες συνθήκες.
Η Alinco δεν φέρει την ευθύνη για οποιοδήποτε κίνδυνο πυρκαγιάς που συνδέεται µε την τροφοδότηση του ποµποδέκτη ή την φόρτιση των µπαταριών του, χρησιµοποιώντας µια πηγή τροφοδοσίας που δεν συµµορφώνεται µε την οδηγία περί πηγής χαµηλής ισχύος υπό την έννοια του
προτύπου EN 60950-1.
9
Εισαγωγή
Σας ευχαριστούµε πολύ που εµπιστευθήκατε την Alinco για την αγορά αυτού του εξαιρετικού ποµποδέκτη. Τα προϊόντα µας συγκαταλέγονται µεταξύ των κορυφαίων παγκοσµίως. Αυτός ο ποµποδέκτης έχει κατασκευαστεί µε την τεχνολογία αιχµής και έχει ελεγχθεί διεξοδικά στο εργοστάσιο
µας. Είναι σχεδιασµένος έτσι ώστε να σας ικανοποιήσει για αρκετά χρόνια κάτω από κανονικές
συνθήκες χρήσης.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ∆ΙΕΞΟ∆ΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ. ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΚΑΘΕ ∆ΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΣΟ ΤΟ ∆ΥΝΑΤΟΝ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟ. ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΝΑ ΤΟΝΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΕΞΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΕΤΣΙ , ∆ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ
ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ,ΡΙΣΚΑΡΕΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
10
1o Κεφάλαιο
Ξεκινώντας
1.1 Χαρακτηριστικά
Τα χαρακτηριστικά του DX-SR8
Καλύπτει τις ραδιοερασιτεχνικές µπάντες των βραχέων (1.8MHz ~ 28MHz) µε διαµορφώσεις
SSB, AM, FM και CW.
∆έκτης Γενικής Κάλυψης
Καλύπτει από τους 135 kHz µέχρι τους 30MHz σε όλες τις διαµορφώσεις.
Απευθείας Εισαγωγή Συχνότητας
Ο DX-SR8 σας παρέχει αριθµητικό πληκτρολόγιο για την απευθείας εισαγωγή συχνότητας χωρίς να χρησιµοποιείτε την ρόδα συντονισµού.
Αποσπώµενη Πρόσοψη Χρήση του Προαιρετικού Κιτ EDS-17
Πλήρως αποσπώµενη πρόσοψη µε µεγάλη και λειτουργική οθόνη LCD.
Εµπρόσθιο Ηχείο
Ισχυρός κρυστάλλινος ήχος από τον ενισχυτή των 2W.
Εµπρόσθιες Υποδοχές
Εύκολη σύνδεση µε ένα εξωτερικό ηχείο και µε ένα ζευγάρι ακουστικά.
Έξυπνες Λειτουργίες Καταστολής της Παρεµβολής
H λειτουργία IF SHIFT, το ενσωµατωµένο ακουστικό φίλτρο για CW και ο εξασθενιτής RF, είναι
αποτελεσµατική βοήθεια στην απόρριψη των ανεπιθύµητων σηµάτων.
Πανίσχυρη Λειτουργία CW µε Εσωτερικό Ηλεκτρονικό Χειριστήριο
Σας δίνει τη δυνατότητα της λήψης σηµάτων CW είτε στην πάνω είτε στην κάτω πλευρική της
συχνότητα της φέρουσας.
Επιλογή πλάγιου τόνου και ύψους του, λειτουργία FULL BREAK-IN (QSK), SEMI-BREAK-IN (7
επιλεγόµενες θέσεις) και AUTO BREAK-IN ( ο χρόνος καθυστέρησης ρυθµίζεται αυτόµατα από
την ταχύτητα του χειρισµού του κλειδιού).
600 Κανάλια Μνήµης
Συνολικά µπορούν να καταχωρηθούν 600 κανάλια µνήµης χωρισµένα σε τρεις τράπεζες:200
κανάλια η κάθε µια.
Κάθε µνήµη αποθηκεύει διαµόρφωση, φίλτρο, συχνότητες split, ρύθµιση του AGC τη ρύθµιση
εξασθένισης (ή προενίσχυσης), τη ρύθµιση Καταστολής Θορύβου (NB) και άλλες πολλές παραµέτρους.
Έλεγχος µε ΗΥ
Ο DX-SR8 µπορεί να ελέγχεται από ένα Η/Υ µέσω σειριακής διασύνδεσης. Μπορούν να προγραµµατίζονται παράµετροι όπως η συχνότητα λειτουργίας, η διαµόρφωση, ή ισχύς εξόδου και
το κανάλι µνήµης.
(Απαιτείται προαιρετικό καλώδιο διασύνδεσης)
11
1O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ
1.2 Παρελκόµενα
Έλεγχος της Συσκευασίας
Ανοίξτε µε προσοχή τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν µέσα τα παρακάτω:
Ποµποδέκτης
Καλώδιο τροφοδοσίας DC
µε ασφαλειοθήκη
(UA0083)
Mε ανταλλακτικές ασφάλειες (2τεµάχια)
Εγχειρίδιο Λειτουργίας
(PS0610)
Μικρόφωνο EMS-53(DXSR8)
EMS-64(SR8T/E)
Κρεµαστάρι Μικροφώνου
(EBC-7)
Λαµαρινόβιδες
(M3.5X10mm) 2 τεµάχια (AJ0025) για το
EBC-7
[ Προ-εγκατεστηµένο αξεσουάρ]
Στάνταρ καλώδιο σύνδεσης
πρόσοψης µε την κύρια µονάδα (UX1412)
Τα παρελκόµενα µπορεί να διαφέρουν κατά τι εξαρτώµενα από την έκδοση του ποµποδέκτη που
έχετε αγοράσει. Για περισσότερες λεπτοµέρειες και βοήθεια ελάτε σε επαφή µε τον τοπικό αντιπρόσωπο της Alinco.Η ALINCO και οι εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι της δεν φέρουν καµία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε αυτό το εγχειρίδιο. Επίσης να γνωρίζετε ότι τα στάνταρ παρελκόµενα µπορεί να αλλάξουν χωρίς καµία προειδοποίηση.
Πολιτική Εγγύησης:
Παρακαλούµε ανατρέξτε σε τυχόν περιεχόµενη πληροφορία εγγύησης ή αν έχετε τυχόν
απορίες ή ερωτήσεις επικοινωνήστε µε τον τοπικό αντιπρόσωπο της ALINCO.
12
1O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ
1.3 Εγκατάσταση και Σύνδεση (Για Σταθµό Βάσης)
∆ιάγραµµα Σύνδεσης
Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει τις απαιτούµενες συνδέσεις για µια εγκατάσταση σταθµού βάσης:
∆ιαδικασία
1.Σύνδεση κεραίας και καλωδίου γείωσης
Σύνδεση της κεραίας
Χρησιµοποιήστε µια κατάλληλα ρυθµισµένη (µε χαµηλό λόγο στασίµων) κεραία για να πάρετε
τη µέγιστη απόδοση από τον ποµποδέκτη. Για την σύνδεση µεταξύ της κεραίας και του ποµποδέκτη χρειάζεται οµοαξονικό καλώδιο µε σύνθετη αντίσταση 50Ω και ένας κονέκτορας PL-259.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται η χρήση ενός αυτόµατου antenna tuner (προαιρετικά το EDX-2) για
καλύτερο ταίριασµα της κεραίας.
Σύνδεση γείωσης
Για να αποφύγετε πιθανό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πιθανή παρεµβολή άλλων συσκευών,
θάψτε στο χώµα ένα πάσσαλο ή µια πλάκα χαλκού και ενώστε την µε όσο το δυνατόν µικρότερου µήκους και µεγάλης διατοµής καλώδιο µε τον ακροδέκτη GND του ποµποδέκτη (βρίσκεται
στο πίσω µέρος της µονάδας).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μη γειώνετε τη συσκευή επάνω σε σωλήνες φυσικού αερίου, σε σωλήνες καλωδίωσης ή σε πλαστικούς σωλήνες ύδρευσης
13
1O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ
2. Σύνδεση µορσικού χειριστηρίου
Συνδέστε το χειριστήριο µε ένα στερεοφωνικό βύσµα διαµέτρου 3.5mm και τοποθετήστε το
στην υποδοχή KEY στο πίσω µέρος του ποµποδέκτη. Αν χρησιµοποιείτε ένα ηλεκτρονικό χειριστήριο, δώστε προσοχή στην πολικότητα του βύσµατος.
3. Σύνδεση εξωτερικού ηχείου( αν δεν χρησιµοποιείτε το ενσωµατωµένο ηχείο)
Συνδέστε ένα εξωτερικό ηχείο ισχύος 3W ή µεγαλύτερο και σύνθετης αντίστασης 8Ω, µε ένα
µονοφωνικό βύσµα 3,5mm στην υποδοχή SPEAKER της πρόσοψης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιµοποιείται ένα εξωτερικό ηχείο, το ενσωµατωµένο ηχείο στη πρόσοψη δεν λειτουργεί (αποµονώνεται αυτόµατα).
4. Σύνδεση ακουστικών
Συνδέστε ένα ζευγάρι ακουστικά µε ένα µονοφωνικό ή στερεοφωνικό βύσµα των 3.5mm στην
υποδοχή PHONES της πρόσοψης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιµοποιείται ακουστικά, το ενσωµατωµένο ηχείο στη πρόσοψη δεν λειτουργεί (αποµονώνεται αυτόµατα).
5. Σύνδεση σταθεροποιηµένου τροφοδοτικού
Ο ποµποδέκτης για αν λειτουργήσει χρειάζεται µια πηγή συνεχούς τάσης 12~13.8VDC. Χρησιµοποιήστε ένα σταθεροποιηµένο τροφοδοτικό ικανό να µπορεί να παρέχει συνεχώς ρεύµα 30Α
ή και περισσότερο. Τα τροφοδοτικά που δεν καλύπτουν αυτές τις βασικές προδιαγραφές πιθανόν να προκαλέσουν βλάβη στον ποµποδέκτη και να ακυρώσουν και την εγγύηση του. Η
ALINCO προσφέρει εξαιρετικής ποιότητας τροφοδοτικά σαν έξτρα αξεσουάρ. Για περισσότερες
πληροφορίες επικοινωνήστε µε τον τοπικό αντιπρόσωπο της ALINCO.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν συνδέσετε το τροφοδοτικό βεβαιωθείτε ότι ποµποδέκτης και τροφοδοτικό είναι σβηστά.
* Όταν ο ποµποδέκτης τροφοδοτείται από µια εξωτερική πηγή συνεχούς τάσης βεβαιωθείτε ότι η πηγή αυτή έχει έγκριση επιπέδου IEC/EN 60950-1.
14
1O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ
6. Ξεχωριστή εγκατάσταση πρόσοψης/κύριας µονάδας
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν εκτελέσετε την παρακάτω διαδικασία ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΜΕΝΟ ΤΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ.
1.
Για να ξεχωρίσετε την πρόσοψη αφαιρέστε 2 βίδες
από το επάνω µέρος της µονάδας. Αποσυνδέστε και
το καλώδιο σύνδεσης µε την κύρια µονάδα.
2.
Αφαιρέστε και άλλες 2 βίδες από το κάτω µέρος της
κύριας µονάδας.
3.
Συνδέστε το καλώδιο απόσπασης (5m) µε την κύρια
µονάδα αφού πρώτα το περάσετε από την οπή του
καλύµµατος όπως φαίνεται και στην διπλανή εικόνα.
4.
Ασφαλίστε το κάλυµµα στην κύρια µονάδα χρησιµοποιώντας τις 4 βίδες που αφαιρέσατε.
5.
Ασφαλίστε τη βάση στήριξης χρησιµοποιώντας το
υλικό που σας παρέχεται και συνδέστε το άλλο άκρο
του καλωδίου µε την υποδοχή της πρόσοψης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φυλάξτε το αρχικό κοντό καλώδιο της πρόσοψης, έτσι ώστε να µπορέστε να ξανασυνδέσετε τη κύρια
µονάδα µε την πρόσοψη όταν χρειαστεί ξανά στο µέλλον.
Οι παρεχόµενοι φερίτες στο καλώδιο απόσπασης είναι για
να εξουδετερώσουν την ανάδραση RF. H θέση τους µπορεί
να επηρεάσει την ανάδραση RF. Για αντιµετώπιση τυχόν
προβληµάτων ανατρέξτε στη σελίδα 89.
15
1O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ
1.3 Εγκατάσταση και Σύνδεση (Για Σταθµό Βάσης)
∆ιάγραµµα Σύνδεσης
Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει τις απαιτούµενες συνδέσεις για µια εγκατάσταση κινητού σταθµού:
∆ιαδικασία
1.Σύνδεση της κεραίας
Χρησιµοποιήστε µια κατάλληλη (µε χαµηλό λόγο στασίµων) κεραία για να κερδίσετε τη µέγιστη
δυνατή απόδοση του ποµποδέκτη.
1.
Τοποθετήστε στη σωστή θέση του οχήµατος µια βάση κεραίας του εµπορίου.
2.
Αν είναι απαραίτητο γειώστε τη βάση της κεραίας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μια γείωση είναι απολύτως αναγκαία για τις περισσότερες κεραίες
HF. ∆ιαβάστε τις οδηγίες εγκατάστασης της κεραίας πριν από την εγκατάσταση
της.
3.
Συνδέστε την κεραία µε τον ποµποδέκτη χρησιµοποιώντας ένα κατάλληλο καλώδιο το
οποίο απαιτείται από το κεραιοσύστηµα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μετά από την εγκατάσταση της κεραίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε την µικρότερη δυνατή ένδειξη για στάσιµα. Τα περιβάλλοντα µε υψηλή ραδιοσυχνότητα
(RF) µπορούν να καταστρέψουν τη συσκευή σας. Βεβαιωθείτε κατά τη χρήση του
ποµποδέκτη δεν είστε σε ένα περιβάλλον µε υψηλά ποσοστά ραδιοσυχνότητας (RF).
Προειδοποίηση Κινδύνου από RF: Το επίπεδο έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία
(RF) αυτής της συσκευής µπορεί να ξεπεράσει τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, όταν εκπέµπετε µε υψηλή ισχύ σε µια κεραία µε κέρδος που ισούται µε τη µονάδα και σε µια
απόσταση µικρότερη ή ίση από 63cm. Επιπλέον τα επικίνδυνα επίπεδα έκθεσης σε
RF, εξαρτώνται από συνδυασµούς συνθηκών που έχουν σχέση µε το κέρδος της κεραίας, την απόσταση από τον χειριστή, την ισχύ εξόδου και το περιβάλλον εγκατάστασης. Για τους παραπάνω λόγους ο χειριστής µπορεί να εκτεθεί σε µεγαλύτερα
επίπεδα ακτινοβολίας ακόµα και αν η απόσταση είναι µεγαλύτερη από 63cm. Για λόγους ασφαλείας, συστήνεται ότι η κεραία θα εγκαθίσταται σε εξωτερικό χώρο και
όσο το δυνατόν µακρύτερα από τον χώρο του σταθµού. Αποφύγετε τη χρήση κεραίας µεγάλου κέρδους αν η απόσταση µεταξύ κεραίας και σταθµού είναι µικρή. Πάντα
να χρησιµοποιείτε τη µικρότερη δυνατή ισχύ για τις επικοινωνίες σας.
16
1O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ
2. Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Χρησιµοποιήστε 12ΒΟΛΤΗ µπαταρία για τη λειτουργία του ποµποδέκτη.
1.
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του ποµποδέκτη κατευθείαν µε την µπαταρία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν περάσετε το καλώδιο µέσα από
οπές καλωδίωσης, χρησιµοποιήστε πλαστικές
ροδέλες διέλευσης, έτσι ώστε να αποφύγετε πιθανή επαφή του καλωδίου µε το σασί.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Όταν χρησιµοποιείτε 24ΒΟΛΤΗ µπαταρία, βεβαιωθείτε ότι µετατρέπετε την τάση στα 12 ΒΟΛΤ µε ένα µετατροπέα DC/DC.
Mη συνδέσετε ΠΟΤΕ το καλώδιο τροφοδοσίας µε την υποδοχή του αναπτήρα,
το ρεύµα που παρέχει αυτή η υποδοχή είναι πολύ µικρό.
3. Σύνδεση αξεσουάρ
Για την σύνδεση των διαφόρων αξεσουάρ και παρελκόµενων ανατρέξτε :
Για τη σύνδεση του µικροφώνου, στη σελίδα 20.
Για τη σύνδεση µορσικού χειριστηρίου, στη σελίδα 14.
Για τη σύνδεση εξωτερικού ηχείου, στη σελίδα 14.
4.Εγκατάσταση της πρόσοψης και της κύριας µονάδας ξέχωρα (προαιρετικά)
Για να αφαιρέσετε την πρόσοψη από την κύρια µονάδα, ανατρέξτε στη σελίδα 15.
Εγκαταστήστε την πρόσοψη χρησιµοποιώντας τη γωνιακή βάση στήριξης, σε ένα σηµείο το οποίο έχει εύκολη πρόσβαση και το κυρίως σώµα σε µια ανάλογη θέση, όπως πχ κάτω από τη
θέση του οδηγού.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το καλώδιο τροφοδοσίας πριν να αφαιρέσετε την πρόσοψη από την κυρίως µονάδα.
∆ώστε προτεραιότητα στην ασφαλή οδήγηση. ΜΗ εγκαταστήσετε κάτι που
µπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας από τα όργανα ελέγχου στο ταµπλό
του οχήµατος.
Η τοποθέτηση κεραίας και άλλων αξεσουάρ έξω από το όχηµα µπορεί να απαγορεύεται ή να υπάρχουν περιορισµοί για ορισµένες χώρες. Πριν την εγκατάσταση ελέγξτε τους κατά τόπους κανονισµούς.
17
1O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ
1.5 Κουµπιά Ελέγχου, Υποδοχές και Οθόνη
Πρόσοψη
Νο
Βασική Λειτουργία
1
∆ιακόπτης On/OFF [PWR]
Ανάβει και σβήνει τον ποµποδέκτη.
2
Πλήκτρο [MODE]
Πιέστε για να διαλέξετε το είδος διαµόρφωσης από τα USB, LSB,
CWU, CWL, AM ή FM.
3
Πλήκτρο [V/M]
Εναλλάσσει µεταξύ λειτουργιών VFO και Μνήµης.
4
Πλήκτρο [FUNC]
Κρατήστε το πατηµένο για περίπου 1’’ για να µπείτε σε λειτουργία
ρύθµισης παραµέτρων (Set Mode).
5
Πλήκτρο [M/KHz]
Εναλλάσσει την θέση του δροµέα µεταξύ MHz και kHz.
6
Πλήκτρο [RIT]
Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
RIT ή TXIT.
Πλήκτρο [RF]
(προενισχυτής/εξασθενιτής)
Πιέστε για να ρυθµίσετε το κέρδος της εισόδου του δέκτη εναλλάσσοντας µεταξύ λειτουργίας προενισχυτή ή εξασθενιτή. Οι εναλλαγές
είναι +10dB, 0dB, -10dB και –20dB. Αφού πιέστε το πλήκτρο
[FUNC], πιέζοντας αυτό το πλήκτρο επιλέγετε το στενό (narrow)
φίλτρο για τις διαµορφώσεις SSB, CW και AM.
Πλήκτρο []
Πιέστε το για να επιλέξετε κανάλια µνήµης και µπάντες καθώς επίσης και για να αλλάξετε τη συχνότητα µε αυξήσεις του 1 και
των100kHz. Χρησιµοποιείται επίσης για την επιλογή των παραµέτρων ρύθµισης του ποµποδέκτη.
Πλήκτρο []
Πιέστε το για να επιλέξετε κανάλια µνήµης και µπάντες καθώς επίσης και για να αλλάξετε τη συχνότητα µε αυξήσεις του 1 και των
100kHz. Χρησιµοποιείται επίσης για την επιλογή των παραµέτρων
ρύθµισης του ποµποδέκτη.
7
8
9
18
Πλήκτρο
10
Πλήκτρο [
]
Ενεργοποιεί το κλείδωµα της ρόδας και των πλήκτρων.
11
Αριθµητικό Πληκτρολόγιο
12
Πλήκτρο Συντόµευσης [MF]
Πιέστε για να εκτελέσετε τη λειτουργία συντόµευσης που του έχει
ανατεθεί.
13
Ρόδα Συντονισµού
Περιστρέψτε για επιλογή συχνότητας εκποµπής/λήψης.
14
Ρυθµιστικό κουµπί [RIT]
Μικροσυντονισµός της συχνότητας λήψης σε µια κλίµακα ±1.2kHz.
15
Ρυθµιστικό κουµπί [IF SHIFT]
Περιστρέψτε για ελάττωση της παρεµβολής µεταφέροντας τη ζώνη
διέλευσης της IF του δέκτη (±1.5kHz).
16
Ρυθµιστικό κουµπί [SQL]
Περιστρέψτε για εξουδετέρωση του θορύβου όταν δεν λαµβάνετε
κανένα σήµα.
17
Ρυθµιστικό κουµπί [VOL]
Περιστρέψτε για µεταβολή της έντασης του ήχου.
Το πληκτρολόγιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αρκετές λειτουργίες
όπως περιγράφεται παρακάτω.
1O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Νο
Πλήκτρο
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ
Βασική Λειτουργία
18
Υποδοχή [PHONE]
Για σύνδεση ακουστικών µε σύνθετη αντίσταση από 8 έως 32Ω.
19
Υποδοχή [SP]
Για σύνδεση εξωτερικού ηχείου µε σύνθετη αντίσταση από 8 έως
16Ω. Σε αυτή την υποδοχή συνδέονται επίσης τα προαιρετικά καλώδια διασύνδεσης µε H/Y ERW-4C (SERIAL) ή ERW-7 (USB).
20
Υποδοχή [MIC]
Για σύνδεση του µικροφώνου.
21
Εσωτερικό ηχείο
Από αυτό ακούγονται τα σήµατα που λαµβάνονται.
22
Ενδεικτικό TX/RX
Φωτίζει κόκκινα κατά την εκποµπή σήµατος.
Φωτίζει πράσινα κατά τη λήψη σηµάτων ή όταν το squelch είναι
ανοικτό.
23
Οθόνη υγρού κρυστάλλου
(LCD)
Εµφανίζει τις διάφορες ενδείξεις της λειτουργίας του ποµποδέκτη.
Πρόσοψη (πληκτρολόγιο)
Νο
Πλήκτρο
Λειτουργία
24
1
Ανακαλεί την µπάντα του 1.8MHz (κατά την εισαγωγή συχνότητας εισάγει το 1).
25
2
Ανακαλεί την µπάντα των 3.5MHz (κατά την εισαγωγή συχνότητας εισάγει το 2).
26
3
Ανακαλεί την µπάντα των 5.3MHz* (κατά την εισαγωγή συχνότητας εισάγει το 3).
27
4
Ανακαλεί την µπάντα των 7MHz (κατά την εισαγωγή συχνότητας εισάγει το 4).
28
5
Ανακαλεί την µπάντα των 10MHz (κατά την εισαγωγή συχνότητας εισάγει το 5).
29
6
Ανακαλεί την µπάντα των 14MHz (κατά την εισαγωγή συχνότητας εισάγει το 6).
30
7
Ανακαλεί την µπάντα των 18MHz (κατά την εισαγωγή συχνότητας εισάγει το 7).
31
8
Ανακαλεί την µπάντα των 21MHz (κατά την εισαγωγή συχνότητας εισάγει το 8).
32
9
Ανακαλεί την µπάντα των 24MHz (κατά την εισαγωγή συχνότητας εισάγει το 9).
33
.
Εισάγει άµεσα τη συχνότητα των 100kHz (κατά την εισαγωγή συχνότητας εισάγει
την υποδιαστολή).
34
0
Ανακαλεί την µπάντα των 28MHz (κατά την εισαγωγή συχνότητας εισάγει το 0).
35
ΕΝΤ
Αρχίζει και ολοκληρώνει την άµεση εισαγωγή συχνότητας από το πληκτρολόγιο.
* Για αυτή τη µπάντα έχουν κατανεµηθεί 5 κανάλια για την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη. Η εκποµπή στη µπάντα αυτή είναι διαθέσιµη µόνο στην έκδοση T. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 94.
19
1O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ
Σύνδεση Μικροφώνου
1.
Εισάγετε το βύσµα του µικροφώνου
στην υποδοχή της πρόσοψης.
2.
Σφίξτε την βίδα στην υποδοχή µέχρι
να ασφαλίσει η σύνδεση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο κονέκτορας έχει ασφαλίσει και να ελέγχετε κατά καιρούς αυτή
τη σύνδεση. Μια χαλαρή σύνδεση µπορεί να προκαλέσει θόρυβο στο σήµα εκποµπής.
20
1O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ
Πίσω µέρος
Νο
ONOMAΣΙΑ
Λειτουργία
1
ΥΠΟ∆ΟΧΗ
ANTENNA
Για τη σύνδεση µιας κεραίας βραχέων (HF). Η σύνδεση απαιτεί οµοαξονικό
καλώδιο 50Ω και κονέκτορα PL-259.
2
ΥΠΟ∆ΟΧΗ
RELAY
Για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών όπως πχ για την εναλλαγή µεταξύ
εκποµπής/λήψης ενός γραµµικού ενισχυτή. Η σύνδεση απαιτεί ένα βύσµα
τύπου RCA.
3
ΥΠΟ∆ΟΧΗ
ALC
Για σύνδεση µε ένα βύσµα RCA κατά την χρήση γραµµικού ενισχυτή. Εδώ
συνδέεται το κύκλωµα του ALC του γραµµικού ενισχυτή. H τάση εισόδου
ALC ΠΡΕΠΕΙ να είναι από 0 έως –3V DC.
4
ΥΠΟ∆ΟΧΗ
CW-KEY
Για τη σύνδεση ενός απλού µορσικού κλειδιού ή ενός κλειδιού τύπου
‘πεταλούδας’ για τον χειρισµού του ενσωµατωµένου ηλεκτρονικού χειριστηρίου.
Για την σύνδεση του προαιρετικού Antenna Tuner EDX-2.
(∆ιαµόρφωση Ακροδεκτών)
5
6
ΥΠΟ∆ΟΧΗ
ACC
ΥΠΟ∆ΟΧΗ
Για τη σύνδεση του παρεχοµένου καλωδίου τροφοδοσίας.
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
7
ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΗΣ
GND
Για τη σύνδεση του ποµποδέκτη σε ένα σύστηµα γείωσης.
21
1O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ
Μικρόφωνο
Νο
ONOMAΣΙΑ
1
ΠΛΗΚΤΡΟ UP
2
ΠΛΗΚΤΡΟ
DOWN
3
∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ
PTT
4
5
Λειτουργία
Αυξάνει τη συχνότητα, τον αριθµό καναλιού της µνήµης ή ρυθµίζει το κανάλι της µνήµης.
Ελαττώνει τη συχνότητα, τον αριθµό καναλιού της µνήµης ή ρυθµίζει το
κανάλι της µνήµης.
Πιέστε τον για να εκπέµψετε, αφήστε τον για λήψη.
∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ
Κλειδώνει τα πλήκτρα Up/Down.
ΚΕΛΙ∆ΩΜΑΤΟΣ
KAΨΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
Μιλήστε εδώ κατά τη διάρκεια της εκποµπής.
* Τα πλήκτρα [Up/Down] του µικροφώνου, λειτουργούν µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και τα
αντίστοιχα [ / ] που βρίσκονται στην πρόσοψη.
22
1O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ
Οθόνη
Νο
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Βασική Λειτουργία
1
Εµφανίζεται στη λειτουργία µνήµης δείχνοντας τον αριθµό του επιλεγµένου
καναλιού µνήµης
2
Εµφανίζει το επιλεγµένο VFO Α ή Β.
3
Εµφανίζεται κατά τη διάρκεια συντονισµού του εξωτερικού αυτόµατου
antenna tuner.
4
Εµφανίζεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας SPLIT.
5
Η τρέχουσα παράµετρος ACG. “S’”για αργή ρύθµιση και “F” για γρήγορη
ρύθµιση.
6
∆είχνει τη στάθµη προενίσχυσης ή εξασθένισης του σταδίου εισόδου του
δέκτη.
7
Εµφανίζεται κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας συντόµευσης.
8
Εµφανίζει την τρέχουσα διαµόρφωση , LSB, USB, CWL, CWU, FM, ΑΜ και
SET.
9
Αυτός ο δροµέας πληροφορεί για τη θέση που µπορείτε να αλλάξετε χρησιµοποιώντας τo πλήκτρο [M/KHz]. Εµφανίζεται επάνω από το ψηφίο που
µπορείτε να αλλάξετε χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα [Up/Down] ή [ / ].
10
Εµφανίζει τη συχνότητα εκποµπής/λήψης.
11
Εµφανίζεται κάθε φορά που ενεργοποιείται κάποιο λειτουργικό πλήκτρο.
12
Εµφανίζεται µε την ενεργοποίηση του κλειδώµατος της ρόδας ή των πλήκτρων.
13
Το “LOW” εµφανίζεται όταν η ισχύς εξόδου ρυθµίζεται στη χαµηλή στάθµη
της. Το “S-LOW” εµφανίζεται όταν η ισχύς εξόδου ρυθµίζεται στην εξαιρετικά χαµηλή στάθµη της.
14
Εµφανίζεται όταν ενεργοποιηθεί η καταστολή θορύβου (Noise Blanker).
15
Εµφανίζεται όταν χρησιµοποιείται το στενό φίλτρο για SSB,CW και ΑΜ.
16
Εµφανίζεται κατά την λειτουργίας κωδικοποίησης τόνων (µόνο για τα FM).
17
Εµφανίζεται όταν η φίµωση (squelch) είναι ανοικτή.
18
S-meter: Εµφανίζει τη σχετική ισχύ του λαµβανοµένου σήµατος.
RF-meter: Εµφανίζει τη σχετική ισχύ εξόδου του ποµποδέκτη.
19
Εµφανίζει τη συχνότητα µετατόπισης TXIT ή RIT.
23
1O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ
Γρήγορη Αναφορά στα Πλήκτρα Λειτουργιών
Υπάρχουν 3 τύποι λειτουργιών για κάθε πλήκτρο: Απλό πάτηµα, πάτηµα αφότου πατήσετε το
πλήκτρο [FUNC] ή να το κρατήσετε πατηµένο περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο*.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: FUNC+αυτό το πλήκτρο σηµαίνει, πιέστε πρώτα το πλήκτρο [FUNC] και στη συνέχεια πιέστε αυτό το πλήκτρο. (Σ.XX) σηµαίνει να ανατρέξετε στη σελίδα ΧΧ για πληροφορίες
της λειτουργίας που περιγράφεται.
ΠΛΗΚΤΡΟ
FUNC
V/M
FUNC+αυτό το πλήκτρο
∆ίνει πρόσβαση στις λειτουργίες των πλήκτρων.
*∆ίνει πρόσβαση στη λειτουργία ρυθµίσεων παραµέτρων -Set Mode. (Σ.70)
Εναλλάσσει τις λειτουργίες VFO και Μνήµη.
*Ενεργοποιεί τη λειτουργία VFO A=B. (Σ.66)
Εναλλαγή τράπεζας µνήµης.
*Προγραµµατισµός καναλιών µνήµης.
Αλλάζει τη θέση του δροµέα για ρύθµιση µπάντας/
µνήµης/συχνότητας µε τα πλήκτρα [Up/Down].
(Σ.27)
Εναλλαγή µεταξύ των παραµέτρων AGC-S και
AGC-F.
Επιλέγει µεταξύ των διαµορφώσεων USB, LSB,
CWU, CWL, FM και ΑΜ.
* Ενεργοποιεί την επιλογή διαµόρφωσης µε τα πλήκτρα [Up/Down]. (Σ.26)
Εναλλαγή µεταξύ των UT και LT. (Σ.46)
Αλλάζει τη στάθµη ενίσχυσης RF.
*Παρακολουθεί τη συχνότητα εκποµπής. (Σ.45)
Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί το στενό φίλτρο.
(Σ.64)
LOCK
Κλειδώνει τη ρόδα συντονισµού. (Σ.68)
Κλειδώνει πλήκτρα και ρόδα συντονισµού. (Σ.68)
MULTI
Ενεργοποιεί τη λειτουργία συντόµευσης. (Σ.67)
Η ρύθµιση για τη συντόµευση του πλήκτρου
[MULTI].
Επάνω για MHz, kHz, BAND και Μνήµη.
*Αλλάζει αυτόµατα καθώς πιέζεται το πλήκτρο.
-
Κάτω για MHz, kHz, BAND και Μνήµη.
*Αλλάζει αυτόµατα καθώς πιέζεται το πλήκτρο.
-
Μ/ΚΗz
MODE
RF
RIT
Εναλλαγή µεταξύ TXIT/RIT/απενεργοποίησης. (Σ.65) Η λειτουργία ±∆f της ΤΧΙΤ/ΡΙΤ. (Σ.66)
1
Ανάκληση της µπάντας των 1.8MHz. Εισαγωγή του
ψηφίου ‘1’.
Εναλλαγή µεταξύ των VFO A και B. Εναλλαγή µεταξύ τραπεζών Α,Β και κενής.
2
Ανάκληση της µπάντας των 3.5MHz. Εισαγωγή του
ψηφίου ‘2’.
Μεταφέρει τη µνήµη στο VFO. (Σ.53)
3
Ανάκληση της µπάντας των 5.3MHz. Εισαγωγή του
ψηφίου ‘3’.
∆ιαγραφή καναλιού µνήµης. (Σ.52)
4
Ανάκληση της µπάντας των 7MHz. Εισαγωγή του
ψηφίου ‘4’.
Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί τον τόνο CTCSS – µόνο για FM. (Σ.42)
5
Ανάκληση της µπάντας των 10MHz. Εισαγωγή του
ψηφίου ‘5’.
Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί τη λειτουργία SPLIT.
(Σ.45)
6
Ανάκληση της µπάντας των 14MHz. Εισαγωγή του
ψηφίου ‘6’.
Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί τη λειτουργία
PRIORITY. (Σ.61)
7
Ανάκληση της µπάντας των 18MHz. Εισαγωγή του
ψηφίου ‘7’.
Λειτουργία QUICK OFFSET. (Σ.42)
8
Ανάκληση της µπάντας των 21MHz. Εισαγωγή
του ψηφίου ‘8’.
Έναρξη της σάρωσης. (Σ.57)
9
Ανάκληση της µπάντας των 24MHz. Εισαγωγή
του ψηφίου ‘9’.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της εξάλειψης
θορύβου (Noise Blanker). (Σ.34)
0
Ανάκληση της µπάντας των 28MHz. Εισαγωγή
του ψηφίου ‘0’.
Αλλαγή της ισχύος εξόδου. (Σ.34)
.
Εισάγει απευθείας µια συχνότητα στο τµήµα των
100kHz. Εισάγει την υποδιαστολή
Αρχίζει τον συντονισµό µε το εξωτερικό αυτόµατο antenna tuner. (προαιρετικά)
Τελειώνει την εισαγωγή συχνότητας.
Λειτουργία καταχώρησης ονοµασίας µνήµης.
(Σ.53) - Μόνο σε λειτουργία Μνήµης
ENT
24
ΑΠΛΟ ΠΑΤΗΜΑ
2o Κεφάλαιο
Επικοινωνίες
2.1 Βασικές Αρχές Λήψης
Εισαγωγή
Η λήψη είναι µια βασική λειτουργία του ποµποδέκτη. Σε αυτό το κεφάλαιο µπορείτε να κατανοήσετε την λειτουργία και την χρήση των διάφορων κουµπιών που χρησιµοποιούνται κατά τη λήψη.
∆ιαδικασία
1.Αναµµα/Σβήσιµο της συσκευής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις κεραίας και τροφοδοσίας είναι σωστές πριν ανάψετε τη συσκευή.
1.
Πατώντας το πλήκτρο [PWR] ανάβει η
συσκευή. Πατώντας πάλι το ίδιο πλήκτρο
σβήνει η συσκευή.
2.Ρύθµιση της έντασης του ήχου
Γυρίστε προς τα δεξιά το κουµπί VOL για να
αυξήσετε την ένταση του ήχου.
Γυρίστε προς τα αριστερά το κουµπί VOL για
να µειώσετε την ένταση του ήχου.
3.Ρύθµιση της στάθµης φίµωσης(squelch)
Ρυθµίστε το σηµείο κατωφλίου της φίµωσης. Η φίµωση εξαλείφει τον θόρυβο βάθους κατά την
διάρκεια που δεν λαµβάνεται κανένα σήµα.
1.
Γυρίστε προς τα δεξιά το κουµπί SQL µέχρις ότου ο λευκός-θόρυβος ( ο θόρυβος
βάθους όταν δεν υπάρχει σήµα) χαθεί.
Το κουµπί SQL όταν λαµβάνονται ασθενή ή διακοπτόµενα σήµατα πρέπει να
γυρίζει τελείως αριστερά. Το ενδεικτικό
led Τx ανάβει πράσινο όταν η φίµωση
είναι ανοικτή (δεν υπάρχει σίγαση του
ήχου).
25
2O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
4.Επιλογή διαµόρφωσης
Πιέστε το πλήκτρο [MODE] για να αλλάξετε τη διαµόρφωση µε την παρακάτω σειρά:
Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο [MODE] περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο µέχρις ότου να αναβοσβήσει η ένδειξη της διαµόρφωσης. Επιλέξτε την διαµόρφωση που θέλετε πιέζοντας τα
πλήκτρα [ / ] ή τα πλήκτρα [Up/Down] του µικροφώνου.
Το αναβόσβηµα της οθόνης σταµατά µε το πάτηµα του επόµενου πλήκτρου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η διαµόρφωση SSΒ είναι η πλέον διαδεδοµένη στις µπάντες των βραχέων.
Συνήθως χρησιµοποιείται η LSB για συχνότητες κάτω από τους 10MHz και η USB
για συχνότητες πάνω από τους 14MHz.
H διαµόρφωση AM χρησιµοποιείται στις ραδιοφωνικές εκποµπές των µεσαίων
και βραχέων κυµάτων.
Η FM διαµόρφωση απασχολεί µεγαλύτερο εύρος ζώνης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για ποιοτική εκποµπή η οποία επηρεάζεται λιγότερο από τον θόρυβο. H
FM χρησιµοποιείται στη µπάντα των 29MHz.
Το CW χρησιµοποιείται για επικοινωνίες σε µορσικό κώδικα.
Ο DX-SR8 αποµνηµονεύει την τελευταία διαµόρφωση που χρησιµοποιούνταν.
5.Επιλογή ραδιοερασιτεχνικής µπάντας
Οι ραδιοερασιτεχνικές µπάντες είναι περιοχές συχνοτήτων στις οποίες οι έχοντες ραδιοερασιτεχνική άδεια µπορούν να τις χρησιµοποιούν για επικοινωνία ή πειραµατισµό. Ο DX-SR8 καλύπτει
όλες τις ραδιοερασιτεχνικές µπάντες από 1.8MHz έως 29MHz.
1.
Πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο [M/KHz]
µέχρι ο δροµέας να αναβοσβήνει επάνω
από την ένδειξη των MHz της συχνότητας
στην οθόνη.
2.
Πιέστε τα πλήκτρα [ / ] ή τα πλήκτρα
[Up/Down] του µικροφώνου για να διαλέξετε τη µπάντα που θέλετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν επιλέξετε µια µπάντα, στην οθόνη θα εµφανιστεί η συχνότητα που χρησιµοποιήσατε τη τελευταία φορά για αυτή την µπάντα.
Όταν αλλάζει µια µπάντα, µπορεί να ακουστούν
κάποια ‘κλικ’ από τα ρελέ. Αυτό είναι φυσιολογικό
και δεν αποτελεί σύµπτωµα βλάβης.
26
2O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Κάθε φορά που πατιέται το πλήκτρο [M/KHz] ο κέρσορας µεταφέρεται µε τον παρακάτω
τρόπο:
Όταν ο κέρσορας αναβοσβήνει πάνω από το
ψηφίο των MHz:
ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗ ΜΠΑΝΤΑ
Όταν ο κέρσορας είναι πάνω από την ένδειξη
των MHz:
ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΨΗΦΙΟ ΤΟΥ 1 MHz
Όταν ο κέρσορας αναβοσβήνει πάνω από την
ένδειξη συχνότητας του 1kHz:
ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΨΗΦΙΟ ΤΩΝ 100kHz
Όταν ο κέρσορας είναι πάνω από την ένδειξη
kHz της συχνότητας:
ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΗΜΑ
Εξορισµού ρυθµίσεις (Μπάντα, συχνότητα και διαµόρφωση για στo VFOA και στο VFOB)
26
2O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
6.Συντονισµός σε µια συχνότητα
Χρήση των VFOs
Πιέστε το πλήκτρο [FUNC], στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο [1], αυτός ο συνδυασµός θα εναλλάξει µεταξύ τους τα VFO A και VFO B, επιλέξτε όποιο από τα δυο θέλετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο DX-SR8, έχει δυο καταστάσεις λειτουργία την VFO και τη Μνήµη (ανατρέξτε στη σελίδα
51). Στη λειτουργία VFO µπορείτε να ορίσετε διαφορετικές συχνότητες και ρυθµίσεις σε κάθε
ένα από τα δυο VFOs.
Χρήση της ρόδας συντονισµού
Περιστροφή της ρόδας προς τα δεξιά αυξάνει τη συχνότητα.
Περιστροφή της ρόδας προς τα αριστερά ελαττώνει τη συχνότητα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στις διαµορφώσεις SSB και CW, η περιστροφή της ρόδας θα αλλάζει τη συχνότητα σε βήµατα των 10Hz (µια πλήρης περιστροφή της θα αλλάξει τη συχνότητα κατά 500Hz). Αντίθετα
στις διαµορφώσεις AM και FM η περιστροφή της θα αλλάζει τη συχνότητα σε βήµατα των
100Hz (µια πλήρης περιστροφή θα αλλάξει τη συχνότητα κατά 5kHz).
Χρήση των πλήκτρων [
/
] ή των πλήκτρων [Up/Down] του µικροφώνου
1.
Μεταφέρετε τον δροµέα( ) στη θέση που θέλετε
πιέζοντας το πλήκτρο [M/KHz]
2.
Για αύξηση της συχνότητας πιέστε το πλήκτρο []
Για µείωση της συχνότητας πιέστε το πλήκτρο []
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το βήµα συντονισµού διαφοροποιείται µε βάση τη διαµόρφωση που επιλέγεται. Το βήµα
µπορεί να επιλεγεί στη λειτουργία ρυθµίσεων (ανατρέξτε στις σελίδες 71 και 72). Το εξορισµού βήµα είναι 0.1kHz για SSB και CW, 1kHz για FM.
Κατά την χρήση του DX-SR8 σαν κινητό σταθµό, η επιλεγµένη συχνότητα µπορεί να αλλάξει τυχαία από κάποια δόνηση κλπ. Για να αποφευχθεί αυτό, χρησιµοποιείστε το πλήκτρο
, για να κλειδώσετε τα πλήκτρα και τη ρόδα συντονισµού. (για λεπτοµέρειες
κοιτάξτε στη σελίδα 68)
Ακόµη και όταν είναι κλειδωµένη η ρόδα συντονισµού, ο συντονισµός του ποµποδέκτη
είναι εφικτός µε τα πλήκτρα [ / ] και µε το κουµπί ελέγχου RIT.
28
2O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Παράδειγµα
Προσπαθήστε να συντονιστείτε στη συχνότητα 28.200MHz και να κάνετε λήψη σε διαµόρφωση
AM.
1.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά την κεραία.
2.
Ανάψτε τον ποµποδέκτη.
3.
Περιστρέψτε το κουµπί VOL για να ρυθµίσετε την
ένταση του ήχου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το κουµπί SQL είναι γυρισµένο
πλήρως αριστερά, έτσι ώστε να ανοίξει η φίµωση (squelch).
4.
Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο [M/KHz] µέχρις ότου ο
δροµέας εµφανιστεί να αναβοσβήνει πάνω από την
ένδειξη MHz της συχνότητας ( δηλαδή στη θέση επιλογής µπάντας).
5.
Πιέστε τα πλήκτρα [Up/Down (ή τα [ / ])] για να
διαλέξετε τη µπάντα των 28MHz.
6.
Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο [M/KHz] µέχρις ότου ο
δροµέας να εµφανιστεί να αναβοσβήνει πάνω από
την ένδειξη 1 kHz της συχνότητας.
7.
Πιέστε το πλήκτρο [Up/Down] για να ρυθµίσετε τη
συχνότητα στους 28.2MHz. Πιέστε άλλη µια φορά το
πλήκτρο [M/KHz] για να σταµατήσει να αναβοσβήνει
ο δροµέας.
8.
Πιέστε το πλήκτρο [MODE] για επιλογή της διαµόρφωσης AM.
9.
Γυρίστε το κουµπί [SQL] προς τα δεξιά µέχρι ο θόρυβος βάθους χαθεί.
Για λήψη γειτονικών συχνοτήτων χρησιµοποιήστε τη ρόδα συντονισµού.
Χρησιµοποιώντας σαν οδηγό το παραπάνω παράδειγµα, προσπαθήστε να κάνετε λήψη και σε
άλλες συχνότητες για κάθε διαθέσιµη µπάντα.
29
2O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Απευθείας Εισαγωγή Συχνότητας µε το Πληκτρολόγιο
Ο ποµποδέκτης διαθέτει ένα πληκτρολόγιο για την απευθείας εισαγωγή συχνότητας µε τον τρόπο
που περιγράφεται παρακάτω:
30
1.
Πιέστε το πλήκτρο [ENT], στη συνέχεια πιέστε τα αριθµητικά πλήκτρα για να εισάγετε
τα ψηφία MHz για τη συχνότητα που θέλετε.
Αν πατηθεί κάποιο λάθος πλήκτρο, πιέστε οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο εκτός από αυτά
του αριθµητικού πληκτρολογίου για να ξαναρχίσετε τη διαδικασία εισαγωγής.
2.
Πιέστε το πλήκτρο [.] του αριθµητικού πληκτρολογίου για να διαχωρίσετε τις µονάδες
των MHz και kHz.
3.
Πιέστε τα αριθµητικά πλήκτρα για εισαγωγή των ψηφίων της συχνότητας κάτω του 1
MHz. Αν πατηθεί κάποιο λάθος πλήκτρο, πιέστε οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο εκτός από
αυτά του αριθµητικού πληκτρολογίου για να ξαναρχίσετε τη διαδικασία εισαγωγής.
4.
Για την ολοκλήρωση της εισαγωγής πιέστε το πλήκτρο [ENT].
Αφού πατηθεί το πλήκτρο [ΕΝΤ] µετά την εισαγωγή των ψηφίων των MHz, στη θέση
των ψηφίων των kHz εισάγονται αυτόµατα µηδενικά.
Όταν εισάγετε συχνότητα απευθείας από το πληκτρολόγιο, η διαµόρφωση δεν αλλάζει ακόµη και αν είναι ενεργή η αυτόµατη επιλογή USB/LSB.
2O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Εξοικείωση µε τις Χρήσιµες Λειτουργίες
Στις µπάντες των βραχέων οι συνθήκες λήψης αλλάζουν όχι µόνο λόγω της µπάντας ή της διαµόρφωσης αλλά και λόγω ώρας ή εποχής. Για να προκύψει η µέγιστη δυνατή λήψη, πρέπει να εξοικειωθείτε µε τις χρήσιµες λειτουργίες της λήψης.
RF (ενίσχυση RF)/ΑΤΤ (εξασθένιση)
1.
Πιέτε το πλήκτρο [RF] για να διαλέξετε µια ρύθµιση για την είσοδο του δέκτη.
Κάθε φορά που πατιέται το πλήκτρο [RF] στην οθόνη θα εµφανίζεται το παρακάτω εικονίδιο.
Ενεργοποιείται η προενίσχυση των 10dB. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιµη όταν λαµβάνετε ασθενή σήµατα.
Η εξορισµού ρύθµιση. Συνήθως επιλέγετε αυτή τη ρύθµιση.
Ενεργοποιείται εξασθένιση –10dB. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιµη
όταν λαµβάνετε ισχυρά τοπικά σήµατα.
Ενεργοποιείται εξασθένιση –20dB. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιµη
όταν λαµβάνετε πολύ ισχυρά τοπικά σήµατα ή όταν κοντά στο λαµβανόµενο σήµα υπάρχουν άλλα πολύ ισχυρά σήµατα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η χρήση του προενισχυτή µπορεί να οδηγήσει σε ενδο-διαµόρφωση, ισχυρότερη στάθµη έντασης του ήχου και σε άλλες παρενέργειες.
Στην εξασθένιση των –10dB, η στάθµη του θορύβου µπορεί να αυξηθεί ελάχιστα σε
σχέση µε την εξορισµού ρύθµιση. Αυτό συµβαίνει λόγω του σχεδιασµού του κυκλώµατος και δεν αποτελεί σύµπτωµα βλάβης.
AGC (Αυτόµατος Έλεγχος Ενίσχυσης)
Η λειτουργία AGC ρυθµίζει αυτόµατα την ενίσχυση για τα ισχυρά και χαµηλά σήµατα, έτσι
ώστε να ακούγονται όλα στην ίδια ένταση.
1.
Πιέστε το πλήκτρο [FUNC], στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο [M/KHz] και διαλέξτε µια από τις ρυθµίσεις AGC-S ή AGC-F.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μπορείτε να επιλέξετε την αυτόµατη (AUTO) ή χειροκίνητη (ΜΑΝUAL) λειτουργία για το πλήκτρο [FUNC]. Αν διαλέξετε την αυτόµατη ρύθµιση, η κατάσταση ακυρώνεται αυτόµατα, αν
δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο σε διάστηµα 5 δευτερολέπτων από την εµφάνιση του εικονιδίου
. Για περισσότερες πληροφορίες για την λειτουργία ανατρέξτε στη σελίδα 83.
AGC-S : Ο χρόνος ανάκτησης AGC είναι µεγάλος και είναι κατάλληλος για τις διαµορφώσεις
SSB και AM.
AGC-F : Ο χρόνος ανάκτησης AGC είναι µικρός και είναι κατάλληλος για τη διαµόρφωση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
To AGC ρυθµίζεται αυτόµατο σε γρήγορο χρόνο ανάκτησης για CW, µεγάλο χρόνο ανάκτησης για SSB και AM. Μπορείτε φυσικά να αλλάξετε τη ρύθµιση ACG χειροκίνητα από F
σε S ή και το αντίθετο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ποµποδέκτη, αλλά όταν σβήσετε τη συσκευή η προσωρινή αυτή ρύθµιση χάνεται. Αν θέλετε να επιλέγετε το AGC χειροκίνητα, απενεργοποιήστε (OFF) το µενού 10. (Σ.77)
31
2O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Λειτουργία RIT (Αυξητικός Συντονισµός ∆έκτη)
Ο ποµποδέκτης διαθέτει ένα πληκτρολόγιο για την απευθείας εισαγωγή συχνότητας µε τον τρόπο
που περιγράφεται παρακάτω:
1.
Πιέστε το πλήκτρο [RIT]. Στην οθόνη εµφανίζεται
η ένδειξη RIT
2.
Γυρίστε το κουµπί ελέγχου RIT για να ρυθµίσετε
τη συχνότητα.
Για να βγείτε από την λειτουργία RIT, πιέστε το
πλήκτρο [RIT] µέχρις ότου και τα δυο εικονίδια (RIT/TXIT) χαθούν από την οθόνη.
Για να προσθέσετε τη συχνότητα µετατόπισης
RIR στη τρέχουσα συχνότητα, πιέστε πρώτα το
πλήκτρο [FUNC] και στη συνέχεια το πλήκτρο
[RIT], µόλις προστεθεί η συχνότητα θα τερµατιστεί η λειτουργία RIT. Για περισσότερες πληροφορίες για την λειτουργία RIT/TXIT ανατρέξτε στη σελίδα 65.
32
2O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
2.2 Βασικές Αρχές Εκποµπής
Εισαγωγή
Το κεφάλαιο αυτό εξηγεί τις προετοιµασίες και τις βασικές διαδικασίες της εκποµπής.
∆ιαδικασία
Εκποµπή µε φωνητική διαµόρφωση(SSB, AM και FM)
1.
Ελέγξτε µε προσοχή και βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις κεραίας, τροφοδοσίας και µικροφώνου είναι εντάξει.
2.
Ανάψτε τον ποµποδέκτη.
3.
Χρησιµοποιώντας την στάνταρ διαδικασία λήψης, διαλέξτε µια συχνότητα στην οποία
δεν υπάρχουν άλλοι σταθµοί ή διαλέξτε τη συχνότητα ενός σταθµού µε τον οποίο θέλετε να επικοινωνήσετε.
4.
Αν κρίνεται απαραίτητο ρυθµίστε την ισχύ της εξόδου σας. (Σ.34)
5.
Κρατήστε πατηµένο το [PTT] και µιλήστε από το µικρόφωνο. To κόκκινο ενδεικτικό
της εκποµπής θα ανάψει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μιλώντας πολύ δυνατά ή πολύ κοντά στο µικρόφωνο µπορεί να αυξηθεί η παραµόρφωση.
ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Ρύθµιση της έντασης του µικροφώνου, σελίδα 85.
6.
Αφήστε το πλήκτρο [PTT] για να πάψει η εκποµπή και να επιστρέψετε σε λήψη.
Εκποµπή µορσικού κώδικα (CW)
Με τον χειρισµό του µορσικού κλειδιού, αρχίζει αυτόµατα και η εκποµπή.
1.
Ελέγξτε µε προσοχή και βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις κεραίας, τροφοδοσίας και µικροφώνου είναι εντάξει.
2.
Ανάψτε τον ποµποδέκτη.
3.
Αν κρίνεται απαραίτητο ρυθµίστε την ισχύ της εξόδου σας. (Σ.34)
4.
Επιλέξτε την λειτουργία BREAK-IN (Σ.79) που θέλετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εξορισµού ρύθµιση της λειτουργίας BREAK-IN είναι η AUTO-BREAK-IN, που
σηµαίνει ότι ο χρόνος καθυστέρησης για τη ρύθµιση SEMI-BREAK-IN θα καθορίζεται αυτόµατα αναλόγως µε την ταχύτητα εκποµπής CW.
5.
Αρχίστε να χειρίζετε.
Το κόκκινο ενδεικτικό Tx θα ανάψει.
6.
Σταµατήστε να χειρίζετε.
Η εκποµπή θα σταµατήσει αυτόµατα.
33
2O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επιλογή στάθµης εξόδου
Για να διαλέξετε την ισχύ εξόδου που θέλετε, πιέστε το πλήκτρο [FUNC] και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο [0] µέσα στο χρόνο που στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη
. Καθώς πιέζετε το πλήκτρο [0] η ισχύς εξόδου αλλάζει µεταξύ τριών επιπέδων. H ένδειξη ‘S-LOW’ υπονοεί
την πολύ χαµηλή ισχύ, η ‘LOW’ υπονοεί την χαµηλή ισχύ. Όταν ο ποµποδέκτης ρυθµίζεται για
υψηλή ισχύ δεν εµφανίζεται καµία ένδειξη στην οθόνη. Η ισχύς εξόδου δεν µπορεί να ρυθµιστεί κατά την διάρκεια της εκποµπής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο ανεµιστήρας ψύξης αρχίζει να λειτουργεί σε µια εσωτερική θερµοκρασία 60οC (140οF) και
όταν φτάσει στους 80οC (176oF) µειώνεται η ισχύς του κατά 50%. Η µέγιστη ισχύς επανέρχεται όταν το εσωτερικό του ποµποδέκτη κρυώσει.
Ο συµπιεστής οµιλίας (SPEECH COMPRESSOR)αυξάνει την ένταση της φωνής έτσι ώστε να προκύψει ένα σήµα καθαρό και ισχυρό. Για περισσότερες λεπτοµέρειες ανατρέξτε στις ρυθµίσεις παραµέτρων για το µενού 19 (Σ.81).
Λειτουργία TXIT (Αυξητικός Συντονισµός Εκποµπής) (Βλέπε σελίδα 65)
Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο [RIT] µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη ‘ΤΧΙΤ’. Κατόπιν γυρίστε το κουµπί RIT για να αλλάξει η συχνότητα εκποµπής µέσα σε µια περιοχή
±1.2kHz.
Όταν στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη ‘TXIT/RIT’, σηµαίνει ότι µπορείτε να µικρορυθµίσετε και τη συχνότητα εκποµπής και τη συχνότητα της λήψης.
Ένδειξη ‘OFF BAND’ (εκτός περιοχής εκποµπής):
Όταν προσπαθείτε να εκπέµψετε εκτός περιοχής κάλυψης του ποµποδέκτη στην οθόνη θα
εµφανιστεί το παρακάτω µήνυµα και θα σταµατήσει η εκποµπή.
34
2O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
2.3 Λειτουργία σε ∆ιαµόρφωση SSB
Εισαγωγή
H διαµόρφωση µονής πλευρικής µπάντας (Single Side Band), είναι η πλέον δηµοφιλής διαµόρφωση που χρησιµοποιείται για επικοινωνία στις µπάντες των βραχέων.
∆ιαδικασία
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγξτε µε προσοχή και βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις κεραίας, τροφοδοσίας και µικροφώνου είναι εντάξει
1.
Ανάψτε τον ποµποδέκτη.
2.
Επιλέξτε τη µπάντα που θέλετε να εκπέµψετε ( ανατρέξτε στη σελίδα 27).
3.
Υπάρχουν δυο είδη SSB διαµόρφωσης:
USB(Άνω Πλευρική) και LSB(Κάτω Πλευρική).
Oι LSB και USB επιλέγονται αυτόµατα ανάλογα µε την περιοχή που θα επιλέξετε να
εκπέµψετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αν έχετε απενεργοποιήσει την αυτόµατη επιλογή USB/LSB, θα χρησιµοποιηθεί η τελευταία επιλογή που είχατε κάνει.
Το κύκλωµα φίµωσης (squelch)του ποµποδέκτη αλληλεπιδρά µε το S-meter. Για τον
λόγο αυτό, αν επιλεγεί η παράµετρος AGC-F για διαµόρφωση SSB, η φίµωση υπάρχει
περίπτωση να ανοίγει και να κλείνει ανάλογα µε την ένταση του σήµατος. Για να αποφευχθεί αυτό συνιστάται η επιλογή της παραµέτρου AGC-S παρά αυτή της AGC-F.
4.
Συντονιστείτε µε τον σταθµό που θέλετε να
επικοινωνήσετε.
Συντονιστείτε σε µια συχνότητα στην οποία το σήµα του σταθµού ακούγεται καθαρά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Βεβαιωθείτε ότι το κουµπί RIT έχει τοποθετηθεί στην αρχική του θέση, πριν να κάνετε
την επαφή. Αλλιώς η συχνότητα σας θα µετατοπίσει την συχνότητα του άλλου σταθµού.
Πριν την εκποµπή ελέγξτε αν η συχνότητα χρησιµοποιείται από κάποιον άλλο σταθµό.
35
2O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
5.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Κρατήστε πατηµένο το PTT και µιλήστε στο
µικρόφωνο. Το κόκκινο ενδεικτικό Tx θα
ανάψει. Η ένδειξη στο όργανο ισχύος καθώς και η φωτεινότητα του ενδεικτικού Tx
θα αλλάζουν ανάλογα µε την ένταση της
φωνής σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μιλώντας ΠΟΛΥ ∆ΥΝΑΤΑ ή ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ
στο µικρόφωνο µπορεί να αυξηθεί η παραµόρφωση και µα µειωθεί η ευκρίνεια του σήµατος
σας.
6.
Αφήστε το PTT για να επιστρέψετε στη λήψη.
ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Λειτουργία SPLIT, σελίδα 45.
2.4 Πρακτικές Τεχνικές για Λειτουργία σε SSB
Εισαγωγή
Κατά την λειτουργία µε SSB διαµόρφωση µπορεί να συναντήσετε διάφορα προβλήµατα, όπως χαµηλή διάδοση και παρεµβολές. Το παρακάτω κεφάλαιο εξηγεί πως χρησιµοποιούνται οι ειδικές λειτουργίες του ποµποδέκτη, έτσι ώστε να παρακάµψετε αυτά τα προβλήµατα.
Εξάλειψη Παρεµβολής (QRM)
1: Ενεργοποίηση της λειτουργίας IF SHIFT
H λειτουργία αυτή εξαλείφει τυχόν παρεµβολή µεταβάλλοντας τη ζώνη διέλευσης του φίλτρου,
χωρίς να αλλάζει τη συχνότητα λήψης.
Γυρίστε το κουµπί ∆IF δεξιά ή αριστερά έτσι ώστε να µειωθεί η παρεµβολή.
2: Χρήση του φίλτρου
Πιέστε το πλήκτρο [FUNC] και στη συνέχεια το πλήκτρο[RF]. Στην οθόνη εµφανίζεται η
ένδειξη ‘Nar’ δείχνοντας ότι έχει επιλεγεί το στενό φίλτρο.
3: Ενεργοποίηση του εξασθενιτή
Όταν το λαµβανόµενο σήµα περιέχει θόρυβο, υπάρχει η πιθανότητα να λαµβάνετε µαζί και κάποιο άλλο σήµα από µια γειτονική συχνότητα.
Πιέστε το πλήκτρο [RF] για την ενεργοποίηση του εξασθενιτή σε µια επιθυµητή στάθµη(-20dB,
-10dB ή 0).
36
2O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία κάτω από ∆υσµενείς Συνθήκες
Σε µια µπάντα των βραχέων, οι διαδόσεις εξαρτώνται από την ώρα, την εποχή και τα περάσµατα.
Για παράδειγµα, για παράδειγµα τα σήµατα του άλλου σταθµού να φθίνουν ή να εναλλάσσονται
σε χαµηλή και ισχυρή ένταση. Σε αυτή την περίπτωση ακολουθείστε την παρακάτω διαδικασία:
1: Χρήση του προενισχυτή RF
Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο [RF] µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη
.
2: Επιλογή παραµέτρου για το AGC
Κατά τη λειτουργία σε SSB διαµόρφωση, συνήθως επιλέγεται η παράµετρος AGC-S. Αν όµως,
υπάρχουν ισχυρά σήµατα ή θόρυβος κοντά σε ένα χαµηλό σήµα, το σήµα αυτό καταστέλλεται
από αυτά τα δυνατά σήµατα ή τον θόρυβο. Σε αυτή τη περίπτωση η επιλογή της παραµέτρου
AGC-F, µπορεί πιθανόν να βελτιώσει τη λήψη.
Για να αλλάξετε την παράµετρο AGC, πιέστε το πλήκτρο [FUNC] και στη συνέχεια το [MHz],
µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη ‘AGC-F’.
Επικοινωνία µε Σταθµούς Εκτός Συχνότητας
Κατά την διάρκεια της επικοινωνίας µε κάποιο σταθµό του οποίου το σήµα ‘τσουλάει’ (QRH), Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία RIT έτσι ώστε να µπορέσετε να συντονιστείτε (µικροµετρικά) µε τη συχνότητα εκποµπής του χωρίς να χρειαστεί να µετατοπίσετε τη δικιά σας συχνότητα εκποµπής.
Ενεργοποίηση της λειτουργίας RIT
Πιέστε το πλήκτρο [RIT] και στη συνέχεια γυρίστε το κουµπί ρύθµισης RIT για να συντονιστείτε µικροµετρικά στη συχνότητα λήψης.
Η λειτουργία RIT δεν αλλάζει τη συχνότητα εκποµπής σας, έτσι ο άλλος σταθµός δεν χρειάζεται να µετατοπίζει τη δικιά του συχνότητα εκποµπής/λήψης.
Επικοινωνία σε Συνθήκες Συνωστισµού (Pile-ups)
O συµπιεστής οµιλίας αυξάνει τη µέση ισχύ του σήµατος εκποµπής ενισχύοντας τα χαµηλά κοµµάτια της οµιλίας σας. Αυτό βοηθάει όταν έχει χαµηλή διάδοση ή σε συνθήκες συνωστισµού (όταν
την ίδια στιγµή πολλοί σταθµοί καλούν έναν άλλο σταθµό).
Χρήση του συµπιεστή οµιλίας
Ενεργοποιείστε τη συµπίεση οµιλίας ‘SPH-ON ή SPH-ALL’ από το µενού 19 ( Σ.81).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το συµπιεσµένο σήµα µπορεί να ακουστεί παραµορφωµένο ή αφύσικο, κάτω από καλές συνθήκες επικοινωνίας.
37
2O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
2.5 Λειτουργία σε ∆ιαµόρφωση ΑΜ
∆ιαδικασία
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγξτε µε προσοχή και βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις κεραίας, τροφοδοσίας και µικροφώνου είναι εντάξει
1.
Ανάψτε τον ποµποδέκτη.
2.
Επιλέξτε τη µπάντα που θέλετε να εκπέµψετε ( ανατρέξτε στη σελίδα 27).
3.
Πιέστε το πλήκτρο [MODE] για να διαλέξετε τη διαµόρφωση AM.
4.
Συντονιστείτε µε τον σταθµό που θέλετε να
επικοινωνήσετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Πριν την εκποµπή ελέγξτε αν η συχνότητα
χρησιµοποιείται από κάποιον άλλο σταθµό.
5.
Κρατήστε πατηµένο το [PTT] και µιλήστε
στο µικρόφωνο.
Το κόκκινο ενδεικτικό Tx θα ανάψει. Η
ένδειξη του σήµατος εκποµπής(RF-meter)
θα αλλάζει σύµφωνα µε την ένταση της
φωνής σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μιλώντας πολύ κοντά στο µικρόφωνο ή πολύ
δυνατά µπορεί να αυξηθεί η παραµόρφωση και
να µειωθεί η ευκρίνεια της εκποµπής.
6.
Αφήστε το [PTT] για να επιστρέψετε στη
λήψη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η ισχύς εξόδου σε AM είναι χαµηλότερη από
ότι στις άλλες διαµορφώσεις (Σ.34).
Η χρήση συµπίεσης οµιλίας θα αυξήσει το
άκουσµα του σήµατος σας σε άσχηµες συνθήκες επικοινωνίας (Σ.81).
Η χρήση του στενού φίλτρου σε συνδυασµό
µε την λειτουργία IF SHIFT θα µειώσει αισθητά τυχόν παρεµβολή (Σ.62)
38
2O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
2.6 Λειτουργία του ∆έκτη Γενικής Κάλυψης
Εισαγωγή
Το κεφάλαιο αυτό εξηγεί τις διαδικασίες για λήψη εκποµπών στα µεσαία και βραχέα χρησιµοποιώντας τη λειτουργία του δέκτη γενικής κάλυψης.
∆ιαδικασία
Παράδειγµα: Λήψη µιας ραδιοφωνικής εκποµπής στη συχνότητα 670kHz 0.670MHz)
1.
Ελέγξτε µε προσοχή και βεβαιωθείτε ότι οι
συνδέσεις κεραίας, τροφοδοσίας και µικροφώνου είναι εντάξει.
2.
Ανάψτε τον ποµποδέκτη και ρυθµίστε την
ένταση του ήχου.
3.
Πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο [M/KHz]
µέχρι ο κέρσορας να αναβοσβήνει επάνω
από την ένδειξη του ψηφίου του 1 kHz.
4.
Πιέστε το πλήκτρο [] µέχρι να εµφανιστεί
το ψηφίο 7 στην ένδειξη των 100kHz.
5.
Πιέστε το πλήκτρο [M/KHz] µέχρι ο κέρσορας [ ] να σταµατήσει να αναβοσβήνει.
6.
Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο [ ] έτσι
ώστε να επιλέξετε την ένδειξη 70 στις θέσεις των 10kHz και 1kHz αντίστοιχα. Τώρα
στην οθόνη θα πρέπει να βλέπετε την ένδειξη 7.670.00
7.
Πιέστε το πλήκτρο [M/KHz] επανειληµµένα
µέχρι ο κέρσορας να εµφανιστεί πάνω από
την ένδειξη του 1 MHz.
39
2O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
8.
Πιέστε το πλήκτρο [ ] µέχρι να εµφανιστεί το 0 στη θέση του 1 MHz.
9.
Πιέστε το πλήκτρο [MODE] για να διαλέξετε διαµόρφωση AM.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο [M/
KHz] για να επιλέξετε πρώτα την θέση των
MHz. Αλλά µπορεί να µην εµφανιστεί το 0 στην
θέση των MHz, αυτό εξαρτάται από το συνδυασµό συχνότητας και προγραµµατισµένης εκχώρησης συχνοτήτων. Σε µια τέτοια περίπτωση,
για να αποφευχθεί αυτό, µπορείτε να δώσετε
πρώτα το τµήµα των 100kHz και στη συνέχεια
το τµήµα του 1 MHz.
ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Είναι πολύ πιο εύκολο να χρησιµοποιήσετε το αριθµητικό πληκτρολόγιο για την απευθείας εισαγωγή της συχνότητας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 30.
40
2O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
2.7 Λειτουργία σε ∆ιαµόρφωση FM
Εισαγωγή
Με τη χρήση της FM διαµόρφωσης µπορείτε να απολαύσετε επικοινωνίες µε ήχο υψηλής ποιότητας και λιγότερο επηρεασµό από θόρυβο. Η διαµόρφωση αυτή χρησιµοποιείται στη µπάντα των
29MHz καθώς επίσης στα VHF και UHF.
∆ιαδικασία
Σηµείωση: Ελέγξτε µε προσοχή και βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις κεραίας, τροφοδοσίας και µικροφώνου είναι εντάξει.
1.
Ανάψτε τον ποµποδέκτη.
2.
Ρυθµίστε τη στάθµη της φίµωσης (squelch).
Σηµείωση: Αν το σηµείο κατωφλίου της φίµωσης
ρυθµιστεί πολύ ψηλά, δεν θα µπορείτε να ακούτε
τα ασθενή σήµατα.
3.
Επιλέξτε τη µπάντα που επιθυµείτε. (Σ. 27)
Σηµείωση: Στην FM διαµόρφωση ο DX-SR8 είναι
σχεδιασµένος έτσι ώστε να χρησιµοποιεί την λίαν
χαµηλή (± 2.5kHz) απόκλιση.
4.
Πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο [MODE]
για να διαλέξετε τη διαµόρφωση FM.
5.
Επιλέξτε τη συχνότητα που θέλετε να επικοινωνήσετε.
Σηµείωση:
Πριν να ξεκινήσετε, ελέγξτε αν η συχνότητα χρησιµοποιείται ήδη από κάποιον άλλο
σταθµό.
Κατά το συντονισµό τα πλήκτρα [ /] µπορεί να είναι πιο χρήσιµα από τη ρόδα συντονισµού. Το βήµα συντονισµού για τα πλήκτρα [ / ] µπορεί να ρυθµιστεί. (ΜΕΝΟΥ
00 Σ.72)
6.
Κρατήστε πατηµένο το [PTT] και µιλήστε στο µικρόφωνο.
Το κόκκινο ενδεικτικό led θα ανάψει.
7.
Αφήστε το [PTT] για να επιστρέψετε στη λήψη.
41
2O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
2.8 Λειτουργία µε Επαναλήπτη (QUICK OFFSET)
Εισαγωγή
Στη παράγραφο αυτή εξηγούνται ποιες διαδικασίες είναι απαραίτητο να γίνουν , γιο να επικοινωνήσετε µέσω ενός επαναλήπτη. Η λειτουργία που εξηγείται εδώ αναφέρεται ως “QUICK-OFFSET”.
∆ιαδικασία
Παράδειγµα: Επιλογή συχνότητας λήψης 29.640MHz και συχνότητας εκποµπής 29.540MHz.
1.
Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις κεραίας, τροφοδοσίας και µικροφώνου είναι εντάξει.
2.
Ανάψτε τον ποµποδέκτη.
3.
Ρυθµίστε τη στάθµη της φίµωσης (squelch).
4.
Επιλέξτε τη συχνότητα 29.640MHz στο
VFOA.
5.
Επιλέξτε διαµόρφωση FM πιέζοντας επανειληµµένα το πλήκτρο [MODE].
6.
Πιέστε το πλήκτρο [FUNC] και στη συνέχεια το πλήκτρο [4] αν απαιτείται σηµατοδοσία CTCSS.
Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη ‘Τ’.
7.
Επιλέξτε την κατάλληλη συχνότητα τόνου
(Σ.81).
8.
Πιέστε το πλήκτρο [FUNC] και στη συνέχεια
το πλήκτρο [5].
Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη ‘SPLIT’.
9.
Πιέστε το πλήκτρο [FUNC] και στη συνέχεια
το πλήκτρο [7].
Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο [] ή χρησιµοποιείστε τη ρόδα για να διαλέξετε τη
συχνότητα “-0.100.00”. Στη συνέχεια πιέστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός των [M/
KHz] και [ \ ].
10.
Πιέστε το πλήκτρο [PTT] και µιλήστε στο
µικρόφωνο.
11.
Αφήστε το πλήκτρο [PTT] για να επιστρέψετε στη λήψη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Είναι χρήσιµο να αποθηκεύετε στις µνήµες τις συχνότητες των επαναληπτών. Κάθε µνήµη µπορεί
να αποθηκεύσει µια ρύθµιση συχνότητας split.
(Σ.49)
42
2O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
2.9 Λειτουργία CW
Εισαγωγή
Στη διαµόρφωση CW (Continuous Wave –Συνεχές Κύµα) η επικοινωνία µε άλλους σταθµούς γίνεται µέσω του µορσικού κώδικα. Ο κώδικας χειρίζεται από ένα τηλεγραφικό κλειδί.
∆ιαδικασία
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγξτε µε προσοχή και βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις κεραίας, τροφοδοσίας και χειριστηρίου είναι εντάξει
1.
Ανάψτε τον ποµποδέκτη.
2.
Επιλέξτε τη µπάντα που θέλετε να εκπέµψετε.
(Σ.27)
3.
Πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο [MODE] για
να διαλέξετε είτε ‘CWL’ είτε ‘CWU’.
H CWL εναλλάσσει την λήψη από την πάνω
πλευρική στην κάτω πλευρική. Αυτή είναι
αντίστοιχη µε την διαµόρφωση LSB, µε την
µόνη διαφορά ότι είναι προσαρµοσµένη για
την λήψη σηµάτων CW.
H CWU εναλλάσσει τη λήψη από την κάτω πλευρική στην πάνω πλευρική. Αυτή είναι
αντίστοιχη µε την διαµόρφωση USB, µε τη µόνη διαφορά ότι είναι προσαρµοσµένη
για τη λήψη σηµάτων CW.
4.
Επιλέξτε τη συχνότητα του σταθµού µε τον οποίο θέλετε να επικοινωνήσετε.
Κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο [RF] µπορείτε να ακούσετε τον πλάγιο τόνο της
εκποµπής σας.
Κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο [RF] για περισσότερο από 1’’, πατήστε κάτω το χειριστήριο και περιστρέψτε τη ρόδα συντονισµού µέχρις ότου το λαµβανόµενο σήµα και ο
πλάγιος τόνος να ακούγονται στο ίδιο ύψος (ακριβής συντονισµός)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
O πλάγιος τόνος µπορεί να επιλέγετε από 400 έως 1000 Hz. (MENOY 15 Σ.79)
Όταν συντονίζετε σε ένα σήµα CW, φροντίστε να συντονιστείτε στη σωστή πλευρική
της συχνότητας. Μπορείτε να ακούσετε το ίδιο σήµα στην άλλη πλευρική, το σήµα αυτό
διακρίνεται από το ότι ο πλάγιος τόνος του είναι διπλάσιος σε συχνότητα, από τον λαµβανόµενο. Ο πλάγιος τόνος είναι ισχυρότερος και βρίσκεται πάντα στην άνω πλευρική
όταν λαµβάνετε στην CWL και στην κάτω πλευρική όταν λαµβάνετε στην CWU.
Όταν λειτουργείτε σε CW και µέχρι να εξοικειωθείτε µε την λειτουργία του , συνιστάται
να έχετε το κουµπί [SQL] γυρισµένο πλήρως αριστερά.
5.
Αρχίστε να χειρίζετε µορσικό κώδικα µε το κλειδί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο DX-SR8 διαθέτει για το CW τις λειτουργίες FULL BREAK-IN και SEMI BREAKIN. Για την SEMI BREAK-IN λειτουργία µπορείτε να επιλέξετε µεταξύ των 8 ρυθµίσεων που
περιλαµβάνουν και την λειτουργία AUTO, στην οποία ο χρόνος καθυστέρησης ρυθµίζεται αυτόµατα.
6.
Σταµατήστε να χειρίζετε για να επιστρέψετε στη λήψη.
Για τη ρύθµιση της έντασης του πλάγιου τόνου ανατρέξτε στη σελίδα 85.
43
2O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
2.10 Πρακτικές Τεχνικές για τη Λειτουργία σε CW
Εισαγωγή
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας σε CW µπορεί να αντιµετωπίσετε διάφορα προβλήµατα όπως
πχ χαµηλές διαδόσεις και παρεµβολές. Το κεφάλαιο αυτό εξηγεί πως θα χρησιµοποιήσετε τις εδικές λειτουργίες του ποµποδέκτη για να αντεπεξέλθετε σε αυτά τα προβλήµατα.
Μείωση της Παρεµβολής
1:Ενεργοποίηση της λειτουργίας IF SHIFT
Η λειτουργία αυτή εξαλείφει την παρεµβολή µεταβάλλοντας τη ζώνη διέλευσης του φίλτρου
χωρίς να αλλάξει τη συχνότητα της λήψης.
Γυρίστε το κουµπί ∆IF δεξιά ή αριστερά έτσι ώστε να µειωθεί η παρεµβολή.
2:Χρήση του φίλτρου
Η χρήση του στενού (narrow) φίλτρου σε συνεργασία µε την λειτουργία IF SHIFT θα εξαλείψουν πιο αποτελεσµατικά την παρεµβολή.
Για να ενεργοποιηθεί το φίλτρο CW, πιέστε το πλήκτρο [FUNC] και ύστερα το πλήκτρο [RF].
Για να απενεργοποιηθεί επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.
3:Ενεργοποίηση της λειτουργίας BFO REVERSE
Επιλέξτε CWU ή CWL.
Αν το σήµα του σταθµού σας και το σήµα του σταθµού του ανταποκριτή σας είναι ακριβώς
συντονισµένα, η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας δεν θα αλλάζει τον τόνο της λήψης και
τη συχνότητα εκποµπής.
4:Ενεργοποίηση του εξασθενιτή RF
O εξασθενιτής µπορεί να προστατεύσει το λαµβανόµενο σήµα από την καταστολή και την παρασιτική διαµόρφωση που προκαλούνται από γειτονικά σήµατα.
Επικοινωνία µε Άσχηµες Συνθήκες
Ενεργοποίηση του προενισχυτή RF
Πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο [RF] µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη
νη του ποµποδέκτη. Τότε θα ενεργοποιηθεί ο προενισχυτής.
στην οθό-
Ενεργοποίηση της λειτουργίας RIT
Πιέστε το πλήκτρο [RIT] και γυρίστε το κουµπί ρύθµισης RIT για να καθαρίσετε το σήµα.
Επικοινωνία σε Συνθήκες Συνωστισµού (Pile-ups)
Επιλογή της λειτουργίας FULL BREAK-IN
Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιηµένη όταν χειρίζετε µε το κλειδί θα εκπέµπετε και όταν αφήνετε το κλειδί θα λαµβάνετε. Αυτό σας επιτρέπει να καλείτε µε τον καλύτερο συγχρονισµό.
Επιλέξτε τη λειτουργία FULL BREAK-IN µέσα από τις ρυθµίσεις. (ΜΕΝΟΥ16 Σ.79)
44
2O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
2.11 Λειτουργία µε ∆ιαφορετικές Συχνότητες Εκποµπής/Λήψης
(Split)
Εισαγωγή
Κατά την επικοινωνία µε ένα µακρινό (DX) σταθµό ο οποίος χρησιµοποιεί µια διαφορετική µπάντα
ή έχει σχηµατίσει ήδη ένα Pile-up, µπορεί να χρησιµοποιηθεί το ένα VFO για τη συχνότητα λήψης
και το άλλο VFO για τη συχνότητα εκποµπής. Αυτή η λειτουργία ονοµάζεται ‘SPLIT’. Για διευκόλυνση µε αυτή τη λειτουργία µπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ‘QUICK OFFSET’ (Σ.42)
καθώς επίσης και τη λειτουργία που σας επιτρέπει τη λήψη και τον έλεγχο της συχνότητας εκποµπής
ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Οι λειτουργίες SPLIT και QUICK OFFSET χρησιµοποιούνται για
παρεµφερείς σκοπούς. Και οι δυο διακρίνονται για τη διαφορετική συχνότητα
εκποµπής/λήψης. Χρησιµοποιήστε όποια σας εξυπηρετεί περισσότερο.
∆ιαδικασία
Παράδειγµα: Ρυθµίστε τη συχνότητα λήψης στους 7.270MHz και τη συχνότητα εκποµπής στους
7.070MHz. (Οι συχνότητες αυτές έχουν επιλεγεί µόνο σαν παράδειγµα καθότι οι 7.070MHz (ή οι
7.270MHz) µπορεί να µην επιτρέπονται σε ορισµένες χώρες για λειτουργία σε SSB).
1.
Πιέστε το πλήκτρο [FUNC], στη συνέχεια το πλήκτρο [1] για να επιλέξετε το VFO B.
2.
Ρυθµίστε τη συχνότητα εκποµπής στο VFO B.
3.
Πιέστε το πλήκτρο [FUNC], στη συνέχεια το πλήκτρο [1] για να επιλέξετε το VFO A. Στη συνέχεια
ρυθµίστε τη συχνότητα λήψης στο VFO Α.
4.
Πιέστε το πλήκτρο [FUNC] και στη συνέχεια το
πλήκτρο [5], στην οθόνη εµφανίζεται οι ένδειξη
‘SPLIT’.
5.
Ξεκινήστε την επικοινωνία όπως συνήθως.
Το τελευταία εµφανιζόµενο VFO (είτε το Α είτε το
Β) πριν πατηθεί το πλήκτρο [FUNC] και το [5]
γίνεται VFO λήψης.
Για ακύρωση της λειτουργίας SPLIT, πιέστε ξανά το πλήκτρο [FUNC] και µετά το πλήκτρο
[5].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο [RF], µπορείτε να παρακολουθείτε τη συχνότητα εκποµπής κατά τη διάρκεια της λήψης. Κατά την παρακολούθηση µπορείτε να ρυθµίζετε
µικροµετρικά τη συχνότητα εκποµπής χρησιµοποιώντας τη ρόδα. Πιέστε οποιοδήποτε
πλήκτρο για να τελειώσετε την παραπάνω διαδικασία.
Πιέζοντας το πλήκτρο [FUNC] και ύστερα το πλήκτρο [2] θα µεταφερθούν τα δεδοµένα
της µνήµης από το επιλεγµένο VFO Α ή B στο άλλο VFO A ή B. Αυτό είναι χρήσιµο όταν
ρυθµίζετε µια συχνότητα SPLIT.
Όταν βρίσκεστε σε pile-up η χρήση της λειτουργίας QUICK OFFSET (Σ.42) θα σας διευκολύνει περισσότερο να ρυθµίζετε µια συχνότητα split, αν πχ ο DX σταθµός απαιτεί µια
µεταβολή 20kHz επάνω ή 30kHz κάτω από την τρέχουσα συχνότητα.
45
2O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
2.12 Λειτουργία RTTY Packet (FAX/SSTV)
Εισαγωγή
O DX-SR8 δεν περιέχει κάποιες ειδικές λειτουργίες για RTTY, ΦΑΧ και SSTV. Παρόλα αυτά οι λειτουργίες αυτές µπορούν να επιτευχθούν χρησιµοποιώντας τις παρακάτω διαδικασίες.
Σύνδεση Έξτρα Εξοπλισµού
Ακροδέκτης (1) — Προς την υποδοχή εξόδου σήµατος του έξτρα εξοπλισµού.
Ακροδέκτης (7) — Γείωση της εξόδου του ακουστικού σήµατος.
Ακροδέκτης (2) — Στο υποδοχή PTT του έξτρα εξοπλισµού.
Ακροδέκτης (8) — Στην γείωση PTT του έξτρα εξοπλισµού.
Η έξοδος εξωτερικού ηχείου — ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΣΗΜΑΤΟΣ (AF-IN).
∆ιαδικασία
1.
Ανοίξτε τον ποµποδέκτη.
2.
Επιλέξτε την διαµόρφωση.
Μπορεί να θελήσετε να επιλέξετε την διαµόρφωση UT (ή LT) οι οποίες δίνουν
τόνο υψηλότερης ζώνης διέλευσης ο οποίος είναι πιο κατάλληλος για τις επικοινωνίες FAX, SSTV, RTTY κλπ. Για να επιλέξετε την UT, ενώ είστε σε διαµόρφωση USB πιέστε πρώτα το πλήκτρο [FUNC] και στη συνέχεια το πλήκτρο [MODE] και τον ίδιο συνδυασµό ενώ είστε στη διαµόρφωση LSB για να
επιλέξετε LT. Για επιστροφή σε USB/LSB πιέστε ξανά πρώτα το πλήκτρο
[FUNC] και στη συνέχεια το πλήκτρο [ΜODE].
3.
Επιλέξτε την µπάντα λειτουργίας.
4.
Αρχίστε τη λήψη.
Συνήθης Χρησιµοποιούµενη ∆ιαµόρφωση
DX-SR8
RTTY(AFSK)
LSB
LT
AFSK(300 baud)
SSB
UT/LT
AFSK(1200 baud) FM
FM
FAX
SSB/FM
UT/LT/FM
SSTV
SSB/FM
UT/LT/FM
ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Για την διευκόλυνση σας στην επικοινωνία σε ψηφιακές διαµορφώσεις, είναι διαθέσιµες από τρίτους κατασκευαστές διάφορες περιφερειακές
συσκευές. Παρακαλούµε για τη σύνδεση τους διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή.
46
3o Κεφάλαιο
Χαρακτηριστικά Μνήµης
3.1 Γενικά
Ο ποµποδέκτης διαθέτει 3 τράπεζες µνήµης. Η κάθε µια από αυτές διαθέτει 200 κανάλια, δηλαδή
συνολικά υπάρχουν 600 κανάλια µνήµης. Κάθε ένα από αυτά µπορεί να αποθηκεύσει διαφορετικά
δεδοµένα χειρισµού όπως τις συχνότητες εκποµπής/λήψης, το είδος της διαµόρφωσης, τον υπότονο κλπ. Είναι χρήσιµο να αποθηκεύετε στις µνήµες τις πιο συχνά χρησιµοποιούµενες συχνότητες.
Χαρακτηριστικά
Κάθε κανάλι µνήµης περιλαµβανοµένων των 00 ~ 199 και το ζευγάρι P1, P2 µπορεί να αποθηκεύει τις παρακάτω παραµέτρους.
Συχνότητα Εκποµπής/Λήψης ( περιλαµβάνετε και συχνότητα Split)
Είδος ∆ιαµόρφωσης (SSB,CW,FM,AM, κλπ)
Ρύθµιση Φίλτρου ( κανονικό/ στενό, δεν είναι διαθέσιµο sτη διαµόρφωση FM)
Ρύθµιση RF (προενισχυτής/εξασθενιτής, δεν είναι διαθέσιµο στη διαµόρφωση FM)
Ρύθµιση AGC( slow/fast, δεν είναι διαθέσιµο στη διαµόρφωση FM)
Ρύθµιση ΝΒ (ON/OFF, δεν είναι διαθέσιµο στη διαµόρφωση FM)
Τόνος CTCSS(ON/OFF, µόνο για διαµόρφωση FM)
Split (ON/OFF)
Ισχύς Εξόδου
Ρύθµιση παράληψης καναλιού
Λειτουργίες Μνήµης
Προστασία πρόσβασης στη µνήµη (Σ.73)
Προστασία αλλαγής περιεχοµένου µνήµης (Σ.72)
Μεταφορά δεδοµένων από τη µνήµη στο VFO (Σ.53)
47
3O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΗΣ
3.2 Προγραµµατισµός Απλής Συχνότητας από το VFO
∆ιαδικασία
Παράδειγµα: Αποθήκευση της συχνότητας 7.050.00MHz στο κανάλι µνήµης ‘188’ της Α τράπεζας.
Σηµειώστε ότι η ένδειξη στην οθόνη, συµβολίζει την ‘κενή’ τράπεζα και δεν εµφανίζει τίποτε
στην οθόνη.
Ρύθµιση των δεδοµένων
1.
Καταχωρίστε τα δεδοµένα που θέλετε στο VFO.
Επιλογή καναλιού µνήµης
2.
Πιέστε το πλήκτρο [FUNC]. Ο αριθµός µνήµης
αρχίζει να αναβοσβήνει.
3.
Πιέστε το πλήκτρο [V/M] για εναλλαγή µεταξύ
των τραπεζών (κενής), Α και Β, επιλέξτε την
τράπεζα Α.
4.
Για να επιλέξετε το κανάλι µνήµης “188”, πιέστε τα πλήκτρα [/] (ή τα Up/Down του
µικροφώνου). Σε αυτή τη περίπτωση το [] ή
το [Down] λειτουργούν ταχύτερα για την επιλογή του “188”.
Ένα κενό κανάλι εµφανίζεται µε τον αριθµό του
να αναβοσβήνει.
5.
Κρατήστε πατηµένο για περισσότερο από 1’’ το
πλήκτρο [V/M] καθόσον χρόνο εµφανίζεται
στην οθόνη η ένδειξη
, ακούγεται ένας
ήχος, στη συνέχεια χάνεται ο αριθµός που αναβοσβήνει υποδηλώνοντας το τέλος του προγραµµατισµού της µνήµης.
6.
Αν στο 4ο βήµα επιλεγεί ένα πρωτύτερα προγραµµατισµένο κανάλι µνήµης, τα περιεχόµενα
του θα αλλάξουν µε την εκτέλεση της διαδικασίας του 5ου βήµατος.
Ανατρέξτε στη σελίδα 51 για λειτουργία σε κατάσταση µνήµης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποφύγετε την αλλαγή των δεδοµένων της µνήµης, χρησιµοποιήστε τη λειτουργία
Προστασίας Επανεγγραφής Μνήµης (ΜΕΝΟΥ 01 Σ.72)
48
3O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΗΣ
3.3 Προγραµµατισµός Συχνότητας Split Χρησιµοποιώντας τη Λειτουργία
Quick Offset
∆ιαδικασία
Παράδειγµα: Προγραµµατισµός του καναλιού µνήµης “59” µε συχνότητα 14.275.00MHz(για εκποµπή) και 14.250.0MHz (για λήψη).
Ρύθµιση των δεδοµένων
1.
Ρυθµίστε την συχνότητα 14.250MHz ( συχνότητα
λήψης ) σε ένα από τα VFO A ή VFO B.
2.
Πιέστε το πλήκτρο [FUNC] και στη συνέχεια το
πλήκτρο [5]. Στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη
“SPLIT”.
3.
Πιέστε το πλήκτρο [FUNC] και στη συνέχεια το
πλήκτρο [7]. Για να επιλέξετε “+0.025.00” πιέστε
τα πλήκτρα [ / ] ή χρησιµοποιήστε τη ρόδα
συντονισµού. Τέλος πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο,
εκτός από το[M/KHz] και τα [ /]. Ακούγεται
ένας ήχος.
4.
Πιέστε το πλήκτρο [FUNC] και στη συνέχεια τα
πλήκτρα [/] έτσι ώστε να επιλέξετε το κανάλι
µνήµης “59”.
5.
Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο [V/M] για περισσότερο από 1’’. Ακούγεται ένας ήχος που υποδηλώνει το τέλος του προγραµµατισµού. Για τη λειτουργία σε κατάσταση µνήµης, ανατρέξτε στη σελίδα 51.
49
3O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΗΣ
3.4 Προγραµµατισµός Συχνότητας Split
∆ιαδικασία
Παράδειγµα: Προγραµµατισµός του καναλιού µνήµης “03” µε συχνότητα 29.540.00MHz(για εκποµπή) και 29.640.0MHz (για λήψη).
Ρύθµιση των δεδοµένων
1.
Ρυθµίστε την συχνότητα 29.540.00MHz (εκποµπή)
στο VFO A.
∆ιαλέξτε διαµόρφωση FM µε το πλήκτρο
[MODE]. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο
[FUNC] και στη συνέχεια το [4] για να ενεργοποιηθεί η κωδικοποίηση τόνου CTCSS. Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη “T”.
2.
Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο [V/M] για περισσότερο από 1’’ µέχρις ότου ακουστεί ένας ήχος.
Πιέστε το πλήκτρο [FUNC] και ύστερα το πλήκτρο
[1] για εναλλαγή στο VFO B. Παρατηρήστε ότι το
VFO B ρυθµίζεται στη ίδια κατάσταση µε αυτή που
έχει το VFO A.
3.
Ρυθµίστε τη συχνότητα 29.640.00MHz (λήψης)
στο VFO B.
4.
Πιέστε το πλήκτρο [FUNC] και στη συνέχεια το
πλήκτρο [5] έτσι ώστε στην οθόνη να εµφανιστεί
η ένδειξη “SPLIT”.
Επιλογή ενός Καναλιού Μνήµης
5.
Πιέστε το πλήκτρο [FUNC] καθόσον χρόνο εµφανίζεται στην οθόνη η συχνότητα λήψης. Η συχνότητα που φαίνεται στο 2ο βήµα είναι η συχνότητα
της λήψης.
6.
Πιέστε αναλόγως τα πλήκτρα [/] έτσι ώστε να
επιλέξετε το κανάλι µνήµης “03”.
7.
Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο [V/M] λίγο περισσότερο από 1’’. Ακούγεται ένας ήχος που υποδηλώνει το τέλος του προγραµµατισµού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν υπάρχει κάποια προτεραιότητα µεταξύ
του VFO A και του VFO B. Επιλέξτε οποιοδήποτε από τα
δυο και στη συνέχεια εκτελέστε το 7ο βήµα
Για τη λειτουργία της µνήµης ανατρέξτε στη σελίδα 51.
50
3O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΗΣ
3.5 Λειτουργία σε Κατάσταση Μνήµης
∆ιαδικασία
Πρόσβαση στη Λειτουργία της Μνήµης
1.
Πιέστε το πλήκτρο [V/M] για να εµφανιστεί ο αριθµός καναλιού και η ένδειξη “MEMO”. Θα εµφανιστεί ο αριθµός του καναλιού που χρησιµοποιήθηκε τελευταία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν θα εµφανιστεί κανένας αριθµός
καναλιού, αν πρώτα δεν έχετε προγραµµατίσει
κάποια µνήµη.
2.
Για να διαλέξετε τράπεζα, πατήστε [FUNC] και στη
συνέχεια [1]. Επαναλαµβάνοντας την παραπάνω
ακολουθία οι τράπεζες µνήµης θα εναλλάσσονται
µεταξύ [Blank(κενής)] [Α] [Β].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κενές τράπεζες δεν θα εµφανιστούν σε αυτό το στάδιο. Προγραµµατίστε από
ένα κανάλι τουλάχιστον σε κάθε τράπεζα µία πριν
δοκιµάσετε αυτό το στάδιο λειτουργίας της µνήµης.
3.
Πιέστε τα πλήκτρα [/] για να διαλέξετε το επιθυµητό κανάλι της µνήµης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα κενά κανάλια θα παραλείπονται.
Στη λειτουργία ρυθµίσεων µπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπεται ή όχι η προσωρινή
αλλαγή των παραµέτρων της µνήµης (όπως
πχ της διαµόρφωσης, το RIT κλπ). (ΜΕΝΟΥ 02
Σ.73)
51
3O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΗΣ
3.6 ∆ιαγραφή ∆εδοµένων Καναλιού Μνήµης
∆ιαγραφή ∆εδοµένων σε Επιλεγµένο Κανάλι Μνήµης
1.
Πιέστε το πλήκτρο [V/M] για να επιλέξετε τη λειτουργία της µνήµης.
2.
Πιέστε τα πλήκτρα [/] ή τα (Up/Down] του
µικροφώνου για να διαλέξετε το κανάλι µνήµης
που θέλετε να διαγράψετε.
3.
Πιέστε το πλήκτρο [FUNC] και στη συνέχεια το
πλήκτρο [3].
Ο αριθµός του επιλεγµένου καναλιού αναβοσβήνει
ολοκληρώνοντας τη διαγραφή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφήνοντας το πλήκτρο δεν θα επηρεαστεί η τρέχουσα ένδειξη στην οθόνη, αλλά
θα διαγραφούν τα δεδοµένα του επιλεγµένου
καναλιού µνήµης.
∆ιαγραφή Όλων των Καναλιών Μνήµης (Επαναφορά)
1.
Σβήστε τον ποµποδέκτη.
Για επαναφορά (reset) µόνοι των δεδοµένων της
µνήµης, ανάψτε τον ξανά κρατώντας πατηµένα
µαζί τα πλήκτρα [M/KHz] και [RF].
ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Για τις διαθέσιµες λειτουργίες επαναφοράς (reset) του ποµποδέκτη ανατρέξτε στη σελίδα 87.
52
3O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΗΣ
3.7 Μεταφορά ∆εδοµένων από τη Μνήµη σε VFO
Εισαγωγή
Αυτή η λειτουργία αντιγράφει τα δεδοµένα από κάποιο κανάλι µνήµης στο VFO. Αυτό είναι
χρήσιµο όταν θέλετε να συντονιστείτε σε κάποιο σταθµό µε συχνότητα κοντά σε κάποια συχνότητα που είναι ήδη αποθηκευµένη σε κάποιο κανάλι µνήµης.
∆ιαδικασία
Παράδειγµα: Αντιγραφή των δεδοµένων του καναλιού µνήµης “06” στο VFO A.
1.
Εφόσον είστε σε λειτουργία µνήµης, πιέστε τα
πλήκτρα [/] για να διαλέξετε το κανάλι µνήµης
“06”.
2.
Πατήστε το πλήκτρο [FUNC] και στη συνέχεια το
[2]. Όσο αναβοσβήνει η ένδειξη “VFO”, χρησιµοποιείστε τα πλήκτρα [/] για να επιλέξετε VFO A
ή VFO B (εκεί που θα αντιγραφούν τα δεδοµένα
από το κανάλι “06”), για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της µεταφοράς πιέστε ξανά το πλήκτρο[2].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά το τέλος της µεταφοράς, τα αρχικά δεδοµένα παραµένουν στο κανάλι της µνήµης.
3.8 Λειτουργία Καταχώρισης Ονοµασίας Μνήµης (Αλφαριθµητικό)
Τα κανάλια µνήµης µπορούν να εµφανίζονται µε µια αλφαριθµητική ‘ετικέτα’ αντί της εξορισµού
εµφάνισης της αποθηκευµένης συχνότητας. Για την ονοµασία των µνηµών υπάρχουν διαθέσιµοι
67 χαρακτήρες συµπεριλαµβανοµένων των Α-Ζ και 0-9.
1.
Εφόσον είστε σε λειτουργία µνήµης, επιλέξτε το
κανάλι που θα προγραµµατιστεί
2.
Πατήστε το πλήκτρο [FUNC] και στη συνέχεια το
[ΕΝΤ].
3.
Στην οθόνη εµφανίζεται ο χαρακτήρας ‘Α’ να αναβοσβήνει.
4.
Γυρίστε τη ρόδα συντονισµού ή πιέστε κάποιο από
τα πλήκτρα [/] για να διαλέξετε τον χαρακτήρα που επιθυµείτε.
5.
Πιέζοντας το πλήκτρο [ΕΝΤ] ο χαρακτήρας παύει
να αναβοσβήνει και καταχωρείται. Στη συνέχεια
ένας ίδιος χαρακτήρας µε αυτόν που µόλις έχετε
εισάγει αναβοσβήνει και είναι έτοιµος για επεξεργασία.
53
3O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΝΗΜΗΣ
6.
Εισάγετε τον επόµενο χαρακτήρα µε το πλήκτρο
[ENT].
(Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία)
Για να αποθηκεύσετε για παράδειγµα 6 χαρακτήρες, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία µέχρι να καταχωρήσετε µε το [ΕΝΤ] και τους 6 χαρακτήρες ή
µέχρις ότου αναβοσβήνει ο 7ος χαρακτήρας στην
οθόνη. Για 7 χαρακτήρες επαναλάβατε µέχρι να
αναβοσβήνει ο 1ος χαρακτήρας.
7.
Κατά τη διάρκεια της εισαγωγής πιέζοντας το πλήκτρο [0] διαγράφονται όλοι οι χαρακτήρες, πιέζοντας το πλήκτρο [.] διαγράφεται µόνο ο τελευταίος χαρακτήρας.
8.
Πιέζοντας οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο εκτός από τα
[ENT], [0], [.] και τα πλήκτρα [/], θα ολοκληρωθεί η καταχώρηση της ονοµασίας και θα επιστρέψετε στην αρχική κατάσταση λειτουργίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη λειτουργία µνήµης θα εµφανίζεται η ονοµασία που έχει οριστεί αντί για
τη συχνότητα της επιλεγµένης µνήµης. Για να εµφανιστεί προσωρινά η συχνότητα της
µνήµης πιέστε το πλήκτρο [FUNC]. Πιέζοντας ξανά το πλήκτρο [FUNC], ή αλλάζοντας
το κανάλι µνήµης αυτόµατα θα ανακληθεί και η εµφάνιση της ‘ετικέτας’ της µνήµης.
Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί για το πλήκτρο [FUNC] η ρύθµιση ‘AUTO’, θα επιστρέψει αυτόµατα στην εµφάνιση της ‘ετικέτας’ της µνήµης 5 δευτερόλεπτα µετά την
εµφάνιση της συχνότητας.
Πιέζοντας κάποιο πλήκτρο κατά την διάρκεια της λειτουργίας, η οθόνη θα επιστρέψει
στην εµφάνιση της ονοµασίας της µνήµης. Πιέζοντας τώρα ένα λειτουργικό πλήκτρο, ο
ποµποδέκτης θα εισέλθει στη λειτουργία του πλήκτρου που πατήθηκε.
Αν κατά τη διάρκεια της εµφάνισης της ‘ετικέτας’ µνήµης χρειαστεί να πραγµατοποιηθεί
κάποιος χειρισµός σχετικά µε συχνότητα, όπως πχ η αλλαγή συχνότητας µε την χρήση
της ρόδας συντονισµού, η ένδειξη της οθόνης θα εµφανίσει προσωρινά για 5 δευτερόλεπτα την ένδειξη της συχνότητας και στη συνέχεια θα επιστρέψει πάλι στην ένδειξη της
’ετικέτας’.
Ο παρακάτω πίνακας εµφανίζει τους διαθέσιµους χαρακτήρες για την ονοµασία των µνηµών.
54
4o Κεφάλαιο
Σάρωση
4.1 Γενικά
Εισαγωγή
Η σάρωση σας επιτρέπει την αυτόµατη αναζήτηση για σήµατα σε µια συγκεκριµένη περιοχή συχνότητας ή µεταξύ προγραµµατισµένων καναλιών της µνήµης. Υπάρχουν συνολικά πέντε τύποι
σάρωσης, σάρωση µπάντας, προγραµµατισµένη, γρήγορη αναζήτηση, σάρωση µνήµης και σάρωση κατά προτεραιότητα.
Βασικά για να ξεκινήσετε τη σάρωση, η φίµωση(squelch) πρέπει να είναι κλειστή. Όµως τα παρακάτω είδη σάρωσης λειτουργούν ανεξάρτητα από τη στάθµη της φίµωσης.
* Σάρωση Αναζήτησης
* Σάρωση Προτεραιότητας
* Η παράµετρος της σάρωσης Timer (χρονιστής) ρυθµίζεται σε µια από τις B1S ή B30M. Σε αυτή
την περίπτωση η σάρωση συνεχίζει µε βάση τον χρόνο που έχει περάσει και όχι από την παρουσία
του σήµατος (κατάσταση που επηρεάζεται από την φίµωση). H ρύθµιση αυτή µπορεί να είναι χρήσιµη στην παρακολούθηση ψηφιακών σηµάτων, εκεί όπου η φίµωση πρέπει να είναι συνεχώς ανοικτή, όπως πχ Pactor και ψηφιακά σήµατα αεροσκαφών HFDL ( ένδειξης του στίγµατος).
Τύποι Σάρωσης
Σάρωση µπάντας
Η σάρωση αυτή ψάχνει για σήµατα όλη την περιοχή συχνοτήτων της ραδιοερασιτεχνικής µπάντας µε το καθορισµένο από τον χρήστη βήµα.
Όταν ενεργοποιείται ο δέκτης γενικής κάλυψης, η σάρωση µπάντας ψάχνει επίσης για σήµατα στις περιοχές συχνοτήτων µεταξύ των ραδιοερασιτεχνικών µπαντών. Για παράδειγµα, αν
η συχνότητα εκκίνησης της σάρωσης είναι οι 12.00000 MHz, σαρώνει µεταξύ 10.1500MHz—
13.9999MHz αν πρόκειται για ποµποδέκτη έκδοσης Τ.
Το παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζει πως ανιχνεύονται τα σήµατα, εξαρτώµενα από τη συχνότητα που αρχίζει η σάρωση.
55
4O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΑΡΩΣΗ
Προγραµµατισµένη Σάρωση
Η προγραµµατισµένη σάρωση, σαρώνει µια περιοχή συχνοτήτων που καθορίζει ο χρήστης. Πριν από τη χρήση αυτού του τύπου της σάρωσης, θα πρέπει να καθορίσετε το πάνω και κάτω όριο συχνότητας για την προγραµµατισµένη σάρωση. Οι συχνότητες αυτές ονοµάζονται “Κανάλια προγραµµατισµένης σάρωσης” και υπάρχουν διαθέσιµα από ένα ζευγάρι για τα VFO A
και VFO B. Ανατρέξτε στη σελίδα 60 για τη ρύθµιση των πάνω και κάτω ορίων συχνότητας στα κανάλια P1 και P2 της τράπεζας Α (για χρήση µε το
VFO A), ή της τράπεζας Β (για χρήση µε το VFO B). Τα κανάλια P1 και P2
δεν είναι διαθέσιµα στην τράπεζα “Blank”. Κατά τη διάρκεια της προγραµµατισµένης σάρωσης στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη “P”.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το βήµα και η διαµόρφωση για την προγραµµατισµένη σάρωση είναι τα ήδη υπάρχοντα
στο VFO κατά τη στιγµή της σάρωσης.
Το είδος της διαµόρφωσης που αποθηκεύεται στις µνήµες P!/P2 παραβλέπεται πάντα κατά τη διάρκεια της προγραµµατισµένης σάρωσης, αλλά τα κανάλια P1/P2 µπορούν να
χρησιµοποιούνται επίσης σαν κανονικά ’κανάλια µνήµης’ κατά την λειτουργία του ποµποδέκτη σε κατάσταση µνήµης.
Σάρωση Γρήγορης Αναζήτησης
Η λειτουργία γρήγορης αναζήτησης είναι κατάλληλη για σάρωση προκαθορισµένων τµηµάτων
συχνότητας µε µεγάλη ταχύτητα, ανεξάρτητα από την τρέχουσα µπάντα λειτουργίας.
Ας υποθέσουµε ότι η ρύθµιση για το επιλεγµένο τµήµα συχνότητας είναι 100kHz και ότι η τρέχουσα συχνότητα λειτουργίας είναι 7.102.83MHz. Ενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία, σαρώνεται το τµήµα συχνότητας µεταξύ 7.100.00 και 7.199.00MHz το οποίο εµφανίζεται στο παρακάτω διάγραµµα σαν Β. Για να µεταφερθείτε στο επόµενο τµήµα, το οποίο είναι το C, κατά τη
διάρκεια της σάρωσης πιέστε το πλήκτρο [Up]. Για να µεταφερθείτε τώρα στο προηγούµενο
τµήµα, το οποίο είναι το A, κατά τη διάρκεια της σάρωσης πιέστε το πλήκτρο [Down]. Αν είχε
ρυθµιστεί σαν επιλεγµένο τµήµα συχνότητας οι 200 kHz, θα σαρώνονταν µαζί το Α και το Β
τµήµα, πιέζοντας τώρα το πλήκτρο [Up] θα σαρώνονταν µαζί τα τµήµατα C και D. Κατά τη
διάρκεια της γρήγορης αναζήτησης στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη ‘S’. Για να σταµατήσει η
σάρωση πατήστε το [PTT].
Σάρωση της Μνήµης
Αυτό το είδος σάρωσης σαρώνει µε αριθµητική σειρά τα προγραµµατισµένα κανάλια µνήµης
για την αναζήτηση σηµάτων.
Τα κενά κανάλια µνήµης θα παραλείπονται.
Σαρώνει µόνο τα προγραµµατισµένα µε δεδοµένα κανάλια µνήµης, Πιέζοντας το πλήκτρο [] ή
το [Up] του µικροφώνου θα σαρώσει προς τα επάνω τα κανάλια µνήµης. Πιέζοντας το πλήκτρο
[ ]ή το [Down] του µικροφώνου θα σαρώσει προς τα κάτω τα κανάλια µνήµης.
56
4O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΑΡΩΣΗ
Σάρωση Προτεραιότητας
Ο ποµποδέκτης λαµβάνει σήµατα για 5 δευτερόλεπτα σε ένα VFO ή σε ένα κανάλι µνήµης
και εν συνεχεία σαρώνει για 0.5 δευτερόλεπτα (ή 2 δευτερόλεπτα µε ανοικτό το squelch)
ένα VFO ή ένα κανάλι µνήµης.
Συνθήκες Σάρωσης
Οι λεπτοµέρειες κάθε λειτουργίας της σάρωσης θα εξηγηθούν αρχίζοντας από την επόµενη σελίδα. Πριν όµως µπούµε σε λεπτοµέρειες για τις λειτουργίες σάρωσης, πρέπει να κατανοηθούν οι
συνθήκες έναρξης και συνέχισης της σάρωσης.
Τρόποι Λειτουργίας Σάρωσης
Οι τρόποι λειτουργίας Σάρωση µπάντας, Προγραµµατισµένη σάρωση και Γρήγορη Αναζήτηση
έχουν συγκεκριµένη συνθήκη για το σταµάτηµα και τη συνέχιση της σάρωσης. Για περισσότερες λεπτοµέρειες ανατρέξτε στη σελίδα 73 ΜΕΝΟΥ 03.
Έναρξη Σάρωσης
Υπάρχουν 2 τρόποι για να αρχίσει µια Σάρωση µπάντας, µια Προγραµµατισµένη σάρωση ή µια
Γρήγορη Αναζήτηση. Ο 1ος είναι η προεπιλογή της µέσα από τις ρυθµίσεις και ο 2ος είναι να επιλέγετε τον τρόπο λειτουργίας πριν την έναρξη της σάρωσης.
1.
Επιλέξτε κάποιο από τα παραπάνω είδη σάρωσης (µπάντας, προγραµµατισµένη ή γρήγορη αναζήτηση) ή επιλέξτε το είδος σάρωσης που θέλετε από το ΜΕΝΟΥ 04 στη σελίδα 74.
2.
Οποιοδήποτε είδος σάρωσης επιλεγεί στο ΜΕΝΟΥ 04 (εκτός του “SELECT”), η αντίστοιχη σάρωση θα ξεκινήσει πιέζοντας το πλήκτρο [FUNC] και ύστερα το πλήκτρο[8].
3.
Αν από το ΜΕΝΟΥ 04 επιλεγεί “SELECT”, πιέζοντας τα πλήκτρα [FUNC] και [8], στην
οθόνη θα εµφανίζεται µια λίστα µε τα διαθέσιµα είδη σάρωσης. Χρησιµοποιήστε τα
πλήκτρα [/] ή γυρίστε τη ρόδα συντονισµού για να επιλέξετε το είδος της σάρωσης που θέλετε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο [8] για να ξεκινήσει η επιλεγµένη
σάρωση.
57
4O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΑΡΩΣΗ
4.2 Σάρωση Μπάντας
Ρυθµίζοντας “B-SCAN” στο ΜΕΝΟΥ 04 (Σ.74):
1.
∆ιαλέξτε οποιοδήποτε από τα δυο VFOs, το VFO A ή το
VFO B.
2.
Για να ξεκινήσει η σάρωση, πιέστε το πλήκτρο [FUNC]
και στη συνέχεια το [8]. Κατά τη διάρκεια της σάρωσης
οι υποδιαστολές αναβοσβήνουν όπως φαίνεται και στην
εικόνα.
3.
Για την αλλαγή κατεύθυνσης της σάρωσης χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα [/] ή τα [Up/Down] του µικροφώνου. Για να βγείτε από τη σάρωση πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από τα [/] και τα [Up/Down]
του µικροφώνου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στις διαµορφώσεις SSB ή CW, η σάρωση είναι πιθανόν
να σταµατήσει σε µια συχνότητα όπου το λαµβανόµενο
σήµα να µην είναι καθαρό. ∆ίνοντας αρκετό χρόνο
παύσης πριν την συνέχιση της σάρωσης, µπορείτε να
συντονιστείτε ακριβώς στη συχνότητα, χρησιµοποιώντας τo κουµπί ρύθµισης [RIT] κατά τη διάρκεια της
παύσης της σάρωσης.
Η σάρωση προχωρά προς το άνω όριο της µπάντας και
επιστρέφει προς το κάτω όριο ή και το αντίστροφο.
Ρυθµίστε το βήµα συντονισµού µε βάση τη µπάντα και
την τρέχουσα διαµόρφωση που χρησιµοποιείται. Για
παράδειγµα για την µπάντα των 29MHz και FM διαµόρφωση επιλέξτε 10kHz για βήµα συντονισµού.
58
4O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΑΡΩΣΗ
4.3 Προγραµµατισµένη Σάρωση
Ρυθµίζοντας “P-SCAN” στο ΜΕΝΟΥ 04 (Σ.74):
1.
∆ιαλέξτε οποιοδήποτε από τα δυο VFOs, το VFO A ή το
VFO B. Βεβαιωθείτε ότι τα κανάλια P1/P2 είναι προγραµµατισµένα σωστά πριν να χρησιµοποιήστε αυτό
τον τρόπο σάρωσης
2.
Για να ξεκινήσει η σάρωση, πιέστε το πλήκτρο [FUNC]
και στη συνέχεια το [8]. Κατά τη διάρκεια της σάρωσης
οι υποδιαστολές και η ένδειξη “P” αναβοσβήνουν
όπως φαίνεται και στην εικόνα.
3.
Για την αλλαγή κατεύθυνσης της σάρωσης χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα [/] ή τα [Up/Down] του µικροφώνου. Για να βγείτε από τη σάρωση πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από τα [/] και τα [Up/Down]
του µικροφώνου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ανεξαρτήτως από την τρέχουσα συχνότητα του VFO, η
περιοχή σάρωσης θα αποδοθεί αυτόµατα στο VFO µε την
έναρξη της σάρωσης.
4.4 Γρήγορη Αναζήτηση
Ρυθµίζοντας “S-SCAN” στο ΜΕΝΟΥ 04 (Σ.74):
1.
∆ιαλέξτε οποιοδήποτε από τα δυο VFOs, το VFO A ή το
VFO B.
2.
∆ώστε κάποια συχνότητα και διαµόρφωση για γρήγορη
αναζήτηση για σήµατα σε µια περιοχή 100 kHz.
3.
Για να ξεκινήσει η σάρωση, πιέστε το πλήκτρο [FUNC]
και στη συνέχεια το [8]. Κατά τη διάρκεια της σάρωσης
οι υποδιαστολές και η ένδειξη “S” αναβοσβήνουν
όπως φαίνεται και στην εικόνα.
4.
Για την αλλαγή κατεύθυνσης της σάρωσης χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα [/] ή τα [Up/Down] του µικροφώνου. Για να βγείτε από τη σάρωση πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από τα [/] και τα [Up/Down]
του µικροφώνου.
59
4O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΑΡΩΣΗ
4.5 Σάρωση Μνήµης
Για σάρωση των καναλιών µνήµης που βρίσκονται στην επιλεγµένη τράπεζα µνήµης:
1.
∆ιαλέξτε οποιοδήποτε από τις τράπεζες µνήµης. Ο
αριθµός µνήµης εµφανίζεται στο επάνω αριστερό
άκρο της οθόνης, όπως φαίνεται στο διπλανό παράδειγµα.
2.
Για να ξεκινήσει η σάρωση, πιέστε το πλήκτρο
[FUNC] και στη συνέχεια το [8]. Κατά τη διάρκεια
της σάρωσης οι υποδιαστολές αναβοσβήνουν όπως
φαίνεται και στην εικόνα.
3.
Για την αλλαγή κατεύθυνσης της σάρωσης χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα [/] ή τα [Up/Down] του µικροφώνου. Για να βγείτε από τη σάρωση πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από τα [/] και τα [Up/
Down] του µικροφώνου.
4.6 Ρύθµιση Παράλειψης Καναλιού
Τα κανάλια µνήµης που ορίζονται να παραληφθούν, θα εξαιρούνται από την σάρωση της µνήµης.
Ο χαρακτηρισµός αυτός µπορεί να ρυθµιστεί ακόµα και µετά τον προγραµµατισµό της µνήµης.
1.
Εφόσον είστε σε κατάσταση λειτουργίας µνήµης πιέστε το πλήκτρο [FUNC] για όσο χρόνο εµφανίζεται
στην οθόνη η ένδειξη
πιέστε το πλήκτρο
[V/M]. Το τρέχον κανάλι µνήµης έχει οριστεί για παράλειψη. Μια υποδιαστολή θα εµφανίζεται όπως φαίνεται και στη διπλανή εικόνα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ίδια υποδιαστολή θα εµφανίζεται
όταν ρυθµίζεται κανάλι µε ‘ετικέτα’ ονοµασίας.
2.
Για να ακυρώσετε την ρύθµιση παράλειψης, επαναλάβατε το 1ο βήµα.
ΣΗΝΑΝΤΚΟ: Τα κανάλια P1 και P2 παραλείπονται πάντα κατά τη διάρκεια της σάρωσης.
60
4O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΑΡΩΣΗ
4.7 Σάρωση µε Προτεραιότητα
Μπορείτε να παρακολουθείτε εναλλάξ κάθε 5/0.5 δευτερόλεπτα 2 συχνότητες. Κάθε συνδυασµός
συχνότητας VFO ή και καναλιού µνήµης µπορεί να συνδεθεί για παρακολούθηση µε προτεραιότητα. Μείνετε συντονισµένοι στην κύρια επιθυµητή συχνότητα που θέλετε να παρακολουθείτε για 5
δευτερόλεπτα και κατόπιν επιλέξτε τη συχνότητα ( ή το κανάλι µνήµης ) προτεραιότητας για παρακολούθηση για 0.5 δευτερόλεπτα ( και για παραµονή εκεί για 2 δευτερόλεπτα αν ακουστεί κάποιο σήµα).
Παράδειγµα: Λήψη στο VFO A και παρακολούθηση ενός καναλιού µνήµης σαν κανάλι προτεραιότητας.
1.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία της µνήµης και διαλέξτε
ένα οποιοδήποτε κανάλι σαν το κανάλι προτεραιότητας.
2.
Πιέστε το πλήκτρο [V/M] για να µπείτε σε λειτουργία
VFO και επιλέξτε µια συχνότητα την οποία θέλετε να
παρακολουθείτε για 5 δευτερόλεπτα.
3.
Για να ξεκινήσετε τη σάρωση µε προτεραιότητα, πιέστε
το πλήκτρο [FUNC] και ύστερα το πλήκτρο [6]. Για να
ακυρώσετε την λειτουργία πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο
εκτός από τα [\] και τα [Up/Down].
61
5o Κεφάλαιο
Ειδικές Λειτουργίες
5.1 Μειωτήρες Παρεµβολών
Εισαγωγή
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενα κεφάλαια, αυτός ο ποµποδέκτης διαθέτει ενσωµατωµένες
λειτουργίες για να µειώσει τις παρεµβολές. Το κεφάλαιο αυτό εξηγεί τον τρόπο χρήσης αυτών
των λειτουργιών για να µειωθούν οι διάφορες παρεµβολές, αν και µπορεί να έχετε ήδη εξοικειωθεί µε κάποιες από αυτές.
IF SHIFT
H λειτουργία IF SHIFT χρησιµοποιείται για µετατοπίσει την ζώνη διέλευσης της IF χωρίς όµως
να αλλάξει τη συχνότητα της λήψης. Αν υπάρχει κοντά στο λαµβανόµενο σήµα ένα σήµα παρεµβολής, γυρίστε το ρυθµιστικό κουµπί [∆IF] για να πάρετε το σήµα παρεµβολής έξω από
την περιοχή λήψης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η λειτουργία αυτή µπορεί να µετατοπίσει τη ζώνη διέλευσης της IF σε µια περιοχή µε εύρος µόνο ±1.5kHz.
H λειτουργία αυτή απενεργοποιείται στις διαµορφώσεις ΑΜ και FM.
H λειτουργία αυτή µπορεί επίσης να χρησιµοποιείται για να ρυθµίσει την ποιότητα
του ακουστικού σήµατος, έτσι ώστε να καλύπτει τις προτιµήσεις σας.
62
5O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Στενό (narrow) φίλτρο
Tο στενό φίλτρο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τις διαµορφώσεις AM, SSB και CW. H χρήση του
µειώνει αποτελεσµατικά την παρεµβολή.
Παρατηρώντας το παραπάνω σχήµα µε τη χρήση του κανονικού φίλτρου υπάρχουν τα σήµατα παρεµβολής (Α) και (Β), µε τη χρήση του στενού φίλτρου µειώνεται η παρεµβολή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση του στενού φίλτρου θα αλλάξει ελαφρώς την ακουστική του σήµατος.
Εύρος Ζώνης του Φίλτρου
1.
Πιέστε το πλήκτρο [FUNC] και στη συνέχεια το πλήκτρο [RF].
Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη “Nar”.
2.
Επαναλάβατε την ίδια διαδικασία για εναλλαγή µεταξύ
του Κανονικού (Standard) και του Στενού (Narrow)
φίλτρου.
Για να καθαρίσετε το σήµα λήψης, χρησιµοποιείστε
ταυτόχρονα και την λειτουργία ∆IF.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση του στενού φίλτρου µπορεί να
έχει σαν αποτέλεσµα χαµηλότερη απόδοση σε ορισµένες ψηφιακές διαµορφώσεις. Να είστε προσεκτικοί στην
επιλογή του φίλτρου ανάλογα µε την διαµόρφωση που
χρησιµοποιείτε.
63
5O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Αναστροφή BFO για CW (CW BFO REVERSE)
H διαµόρφωση CW έχει τις επιλογές CWU(άνω
πλευρική) και CWL(κάτω πλευρική). Η επιλογή
CWU ή CWL µπορεί να βοηθήσει στη µείωση της
παρεµβολής.
Όταν η συχνότητα λήψης είναι ακριβώς συντονισµένη µε την συχνότητα εκποµπής του άλλου
σταθµού, η χρήση αυτής της λειτουργίας δεν θα
επηρεάσει τον τόνο λήψης ή την συχνότητα εκποµπής.
1.
Πιέστε το πλήκτρο [MODE] και επιλέξτε CWU ή
CWL.
Ένας άλλος τρόπος επιλογής είναι να κρατήσετε
πατηµένο το πλήκτρο [MODE] µέχρι να αρχίσει να
αναβοσβήνει η ένδειξη της διαµόρφωσης. Επιλέξτε
τη διαµόρφωση (CWU/CWL) που θέλετε χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα [/] ή τα [Up/Down] του
µικροφώνου. Οποιοδήποτε πάτηµα πλήκτρου θα
σταµατήσει το αναβόσβηµα της ένδειξης διαµόρφωσης.
Καταστολή Θορύβου (Noise Blanker)
H λειτουργία καταστολής θορύβου καταστέλλει τον παλµικό θόρυβο που δηµιουργείται από τις
ηλεκτρονικές αναφλέξεις των οχηµάτων, έτσι ώστε να καθαρίσει το σήµα της λήψης.
1.
Πιέστε το πλήκτρο [FUNC] και στη συνέχεια το
[9]. Στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη “NB”.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αφήνετε τη λειτουργία αυτή ενεργοποιηµένη συνεχώς. Σαν παρενέργεια, µπορεί τα γειτονικά ισχυρά σήµατα ίσως να παρεµβάλουν τη συχνότητα
λήψης.
64
5O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
5.2 Άλλες Χρήσιµες Λειτουργίες
Λειτουργία RIT/TXIT
Λειτουργία RIT/TXIT
Όταν αποκατασταθεί η επικοινωνία, αντί να χρησιµοποιείτε τη ρόδα για ακριβή συντονισµό
κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες RIT και TXIΤ.
Η RIT είναι µια λειτουργία που αλλάζει ΜΟΝΟ τη συχνότητα λήψης χωρίς να επηρεάζει τη συχνότητα της εκποµπής, ενώ η TXIT κάνει ακριβώς το αντίθετο.
Η RIT είναι χρήσιµη για τον ακριβή συντονισµό στο σήµα της λήψης όπως εσείς προτιµάτε, ενώ
η TXIT είναι χρήσιµη ώστε να βοηθήσετε την λήψη του δικού σας σήµατος από τον ανταποκριτή σας ενώ εσείς παραµένετε συντονισµένοι στη συχνότητα του.
Και οι δυο παραπάνω λειτουργίες µεταβάλουν τις συχνότητες σε µια περιοχή ±1.2kHz. Οι παραπάνω λειτουργίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε µόνες είτε µαζί.
∆ιαδικασία
1.
Πιέστε το πλήκτρο [RIT].
H ένδειξη στην οθόνη θα αλλάζει µε τον παρακάτω τρόπο:
2.
Γυρίστε το κουµπί ρύθµισης [RIT] για να ρυθµίσετε τη συχνότητα εκποµπής/λήψης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ακυρώσετε µέσα από τις ρυθµίσεις τη λειτουργία TXIT. (MENOY11 Σ.78)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :
Μη χρησιµοποιείτε ΠΟΤΕ την ρόδα συντονισµού
ενώ είναι ενεργοποιηµένες οι λειτουργίες RIT/
TXIT. Κάτι τέτοιο θα αλλάξει την αρχική συχνότητα και θα προκαλέσει παρεµβολές σε διπλανούς σταθµούς ή θα βγάλει το σταθµό σας
εκτός συχνότητας. Να είστε πάντα πολύ προσεκτικοί και να βγαίνετε από τις λειτουργίες
RIT/TXIT πριν χρησιµοποιήσετε τη ρόδα συντονισµού.
Η λειτουργία ±∆F που εξηγείται στο επόµενο
κεφάλαιο, είναι ένας ακόµη εύκολος τρόπος να
βγείτε από τις λειτουργίες RIT/TXIT και να αρχίσετε τον συντονισµό µε την ρόδα.
65
5O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Λειτουργία ±∆f
H λειτουργία αυτή προσθέτει τις τρέχουσες τιµές RIT/TXIT στην αρχική συχνότητα λειτουργίας
και συγχρόνως βγαίνει από τη λειτουργία RIT/TXIT. Αυτό είναι χρήσιµο όταν αποκατασταθεί η
επικοινωνία και δεν είναι πλέον απαραίτητη η RIT/TXIT.
∆ιαδικασία
1.
Όταν είστε στη λειτουργία RIT/TXIT, πιέστε το
πλήκτρο [FUNC].
2.
Πιέστε το πλήκτρο [RIT] για να ολοκληρωθεί η
διαδικασία. Η ένδειξη RIT/TXIT χάνεται από την
οθόνη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Παρατηρείστε τη τιµή RIT που δείχνει ο δείκτης στην
πλαϊνή εικόνα. ∆είχνει +1.1 εξαιτίας της ανάλυσης
της ένδειξης , αλλά πρακτικά µπορούσε να είναι οποιοσδήποτε αριθµός µεταξύ 1.10 και 1.19kHz. Έτσι
όπως και στο παράδειγµα αντί να προστεθεί ακριβώς
1.00kHz, µπορεί να προστεθεί 1.15kHz στην αρχική
συχνότητα σε σχέση µε τις πραγµατικές τιµές RIT/
TXIT.
Λειτουργία Εξίσωσης VFO (VFO A=B)
H λειτουργία αυτή αντιγράφει τις ρυθµίσεις VFO A στο B ή και αντίθετα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H λειτουργία αυτή είναι χρήσιµη όταν θέλετε να µεταφερθείτε σε µια ίδια κατάσταση λειτουργίας αλλάζοντας απλώς λίγο κάποιες ρυθµίσεις, ή αν θέλετε να εναλλάσσετε
µεταξύ των 2 παραπάνω συνθηκών (της αρχικής και της ελαφρώς αλλαγµένης).
66
1.
Ρυθµίστε τα χαρακτηριστικά στο VFO όπως θέλετε
2.
Κρατήστε το πλήκτρο [V/M] πατηµένο για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο. Ακούγεται ένας ήχος
( αλλά δεν εµφανίζεται καµιά αλλαγή στην οθόνη).
Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο [FUNC] και στη
συνέχεια το πλήκτρο [1] για αντιγραφή της κατάστασης (ρυθµίσεις, συχνότητα κλπ) του τρέχοντος
VFO στο άλλο και παραµονή εκεί.
5O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Λειτουργία Πλήκτρου Συντόµευσης (MULTI FUNCTION)
Κάθε συνδυασµός πλήκτρων µπορεί να ανατεθεί σαν συντόµευση στο πλήκτρο [MF].
* Όλες οι λειτουργίες πλήκτρων και οι παράµετροι της λειτουργίας ρύθµισης, εκτός από το
[PTT], µπορούν να ανατεθούν σε αυτή τη λειτουργία.
Παράδειγµα: Ανάθεση της ρύθµισης του χρονιστή σάρωσης στο πλήκτρο [MF].
1.
Πιέστε το πλήκτρο [FUNC] και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο [MF]. Στην οθόνη αναβοσβήνει η
ένδειξη “”.
2.
Πιέστε το πλήκτρο [FUNC] για περισσότερο από 1
δευτερόλεπτο. Στη οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη
“SET” δείχνοντας ότι ο ποµποδέκτης είναι στη λειτουργία ρύθµισης των παραµέτρων
3.
Επιλέξτε το µενού ρύθµισης του χρονιστή της σάρωσης πιέζοντας τα πλήκτρα [/].
*Για περισσότερες πληροφορίες για το
νατρέξτε στη σελίδα 73.
ΜΕΝΟΥ 03
α-
4.
Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από τα [\].
5.
Πιέστε το πλήκτρο [MF]. Η ένδειξη “”παύει να
αναβοσβήνει.
6.
Πιέστε το πλήκτρο [ΜF], στην οθόνη θα εµφανιστεί το µενού ρύθµισης του χρονιστή σάρωσης.
* Μπορείτε να αναθέσετε διαφορετική λειτουργία κάθε στιγµή που επιθυµείτε κάτι τέτοιο. Για
να γίνει αυτό, απλώς ακολουθείστε την παραπάνω διαδικασία.
67
5O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Λειτουργία Κλειδώµατος της Ρόδας (DIAL LOCK)
Η λειτουργία αυτή κλειδώνει τη ρόδα συντονισµού για να αποφευχθεί η από λάθος αλλαγή της
συχνότητας λειτουργίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H λειτουργία αυτή είναι χρήσιµη για χρήση σε όχηµα εκεί όπου η ρόδα συντονισµού µπορεί να γυρίσει τυχαία από τυχόν κραδασµούς του οχήµατος κλπ. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία, ο συντονισµός είναι εφικτός µέσω των πλήκτρων [/] και του κουµπιού
ρύθµισης [RIT].
∆ιαδικασία
1.
Πιέστε το πλήκτρο [
].
Στην οθόνη θα εµφανιστεί το εικονίδιο
.
Για µα ακυρώσετε τη λειτουργία πιέστε ξανά
το πλήκτρο [
].
2.
Πιέστε το πλήκτρο [RIT] για να ολοκληρωθεί η
διαδικασία. Η ένδειξη RIT/TXIT χάνεται από την
οθόνη.
Λειτουργία Κλειδώµατος Πλήκτρων (KEY LOCK)
H λειτουργία κλειδώµατος πλήκτρων µπλοκάρει την λειτουργία της ρόδας συντονισµού και των
περισσότερων πλήκτρων λειτουργιών. Όταν ενεργοποιηθεί επιτρέπονται µόνο οι παρακάτω λειτουργίες εκτός από τις βασικές του διακόπτη τροφοδοσίας On/Off και του πλήκτρου [FUNC].
1.
Πιέστε το πλήκτρο [FUNC] και στη συνέχεια το
πλήκτρο [
].
2.
Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη
.
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία πιέστε ξανά το
πλήκτρο [FUNC] και ύστερα το [
].
68
• PTT • Ένταση Ήχου (AF
Level) •SQL •IF SHIFT •RIT/TXIT
(αν ενεργοποιηθεί εκ των προτέρων)
5O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Καλώδιο Αντιγραφής (ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ)
Η λειτουργία αυτή θα αντιγράψει όλα τα δεδοµένα από µια αρχική (master) συσκευή σε µια
συσκευή προορισµού (slave). Αντιγράφει τις παραµέτρους των ρυθµίσεων και τις παραµέτρους
από τις τυχόν προγραµµατισµένες µνήµες.
Σύνδεση
Κατασκευάστε ένα καλώδιο χρησιµοποιώντας 2 µίνι στερεοφωνικά καρφιά των 3.5mm όπως
φαίνεται στο παραπάνω σχήµα. Ρυθµίστε την αρχική συσκευή µε τις παραµέτρους (ρυθµίσεις,
µνήµες κλπ) που θέλετε. Σβήστε και τις δυο συσκευές. Συνδέστε το καλώδιο στις υποδοχές
εξωτερικού ηχείου και στις δυο συσκευές. Μετά τη σύνδεση ανάψτε και τις δυο συσκευές.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Οι συνδέσεις να γίνουν µε ΣΒΗΣΤΕΣ τις συσκευές.
[ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (SLAVE)]
1.
Ελάτε σε κατάσταση λήψης (VFO ή Μνήµης) και αναµείνατε.
2.
Όταν αρχίσει η αντιγραφή, στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη “LD***”.
3.
Όταν η αντιγραφή τελειώσει µε επιτυχία, στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη [PASS]
4.
Σβήστε τη συσκευή. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και ετοιµάστε για αντιγραφή την επόµενη συσκευή, επαναλαµβάνοντας την ίδια διαδικασία.
[ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (MASTER)]
1.
Ανάψτε τη συσκευή κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο [MODE]. Στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη CLONE και ο ποµποδέκτης θα µπει σε λειτουργία αντιγραφής.
2.
Πιέστε το [PTT]. Στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη “SD***” και θα ξεκινήσει η αποστολή δεδοµένων προς τη µονάδα προορισµού (slave).
3.
Όταν η αποστολή τελειώσει µε επιτυχία, στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη [PASS]
4.
Η αρχική συσκευή µπορεί να παραµείνει ανοικτή για την επόµενη αντιγραφή ή να σβήσει βγαίνοντας από την λειτουργία αντιγραφής.
Αν παρουσιαστεί κάποιο λάθος κατά τη µεταφορά των δεδοµένων στην οθόνη θα εµφανιστεί η
ένδειξη [ERROR]. Σβήστε και τις δυο συσκευές, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστές οι συνδέσεις και
επαναλάβετε από την αρχή όλη τη διαδικασία. Αν σταµατήσετε τη διαδικασία πριν ολοκληρωθεί
η αντιγραφή, εκτελέστε µια γενική επαναφορά (ALL-reset). Για πληροφορίες ανατρέξτε στη
σελίδα 87.
69
6o Κεφάλαιο
Λειτουργία Ρύθµισης Παραµέτρων (SET MODE)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παρακαλούµε να διαβάσετε εξολοκλήρου το κεφάλαιο των ρυθµίσεων πριν
προσπαθήσετε να αλλάξετε οποιαδήποτε παράµετρο. ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ.
Μπαίνοντας στη λειτουργία ρυθµίσεων, µπορούν να αλλαχτούν ορισµένες λειτουργικοί παράµετροι του ποµποδέκτη έτσι ώστε να καλύψει τις προτιµήσεις σας. Η παρακάτω λίστα περιέχει τις
διάφορες επιλογές των ρυθµίσεων.
ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Xρήση της Λειτουργίας Ρυθµίσεων
70
1.
Πιέστε το πλήκτρο [FUNC] για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο. Στην οθόνη θα εµφανιστούν αλφαριθµητικοί χαρακτήρες που θα δείχνουν ότι ο ποµποδέκτης είναι σε κατάσταση ρυθµίσεων παραµέτρων. Παρατηρείστε τον αριθµό του ΜΕΝΟΥ για να καταλάβετε µε πια από τις παραµέτρους έχετε να κάνετε.
2.
Επιλέξτε ένα µενού πιέζοντας τα πλήκτρα [/] ή τα πλήκτρα [Up/Down] του µικροφώνου.
3.
Για να αλλάξετε τη ρύθµιση περιστρέψτε τη ρόδα συντονισµού. Σε περίπτωση που υπάρχουν 2 επιλογές όπως πχ ON/OFF, περιστρέψτε τη ρόδα προς τα αριστερά ή προς
τα δεξιά για να διαλέξετε κάποια από αυτές.
6O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
4.
Πιέστε ξανά τα πλήκτρα [/] ή τα [Up/Down] για να ορίσετε την επιλεγµένη παράµετρο και να προχωρήσετε στον επόµενο προγραµµατισµό.
5.
Για να ορίσετε την επιλεγµένη παράµετρο και να βγείτε από τις ρυθµίσεις πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός των [/] ή [Up/Down].
MENOY 00. Ρύθµιση Βήµατος Συχνότητας για τα Πλήκτρα [
/
]
* Πρέπει πρώτα να επιλέξετε την διαµόρφωση και ύστερα να µπείτε στις ρυθµίσεις για να αλλάξετε την παράµετρο σε αυτό το µενού.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ SSB και CW
1.
Ενόσω η συσκευή είναι σε διαµόρφωση CW ή SSB,
µπείτε στις ρυθµίσεις και επιλέξτε το ΜΕΝΟΥ 00.
2.
Στην οθόνη θα εµφανιστεί η τρέχουσα ρύθµιση για
το βήµα συχνότητας.
3.
Μπορείτε να αλλάξετε το βήµα της συχνότητας
όπως εµφανίζεται παρακάτω γυρνώντας τη ρόδα
συντονισµού.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΜ
1.
Ενόσω η συσκευή είναι σε διαµόρφωση AM, µπείτε
στις ρυθµίσεις και επιλέξτε το ΜΕΝΟΥ 00.
2.
Στην οθόνη θα εµφανιστεί η τρέχουσα ρύθµιση για
το βήµα συχνότητας.
3.
Μπορείτε να αλλάξετε το βήµα της συχνότητας όπως
εµφανίζεται παρακάτω γυρνώντας τη ρόδα συντονισµού.
71
6O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ FM
1.
Ενόσω η συσκευή είναι σε διαµόρφωση FM, µπείτε
στις ρυθµίσεις και επιλέξτε το ΜΕΝΟΥ 00.
2.
Στην οθόνη θα εµφανιστεί η τρέχουσα ρύθµιση για
το βήµα συχνότητας.
3.
Μπορείτε να αλλάξετε το βήµα της συχνότητας
όπως εµφανίζεται παρακάτω γυρνώντας τη ρόδα
συντονισµού.
MENOY 01.
Προστασία Επανεγγραφής Μνήµης
Η λειτουργία αυτή προστατεύει όλα τα κανάλια µνήµης από κατά λάθος επανεγγραφή.
1.
Στην οθόνη εµφανίζεται η εξορισµού ρύθµιση
¨PROT-OF” .
2.
Γυρίστε τη ρόδα προς τα δεξιά, η ένδειξη στην οθόνη αλλάζει σε “PROT-ON” και ενεργοποιείται η Προστασία της Μνήµης από Επανεγγραφή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή καθορίζει µόνο το ότι επιτρέπει ή απαγορεύει την “επανεγγραφή” της µνήµης. Η
διαγραφή της µνήµης είναι ακόµη δυνατή ανεξάρτητα
από τη ρύθµιση αυτής της παραµέτρου.
72
6O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
MENOY 02. Προστασία Πρόσβασης σε Συχνότητα Μνήµης
Οι συχνότητες της µνήµης µπορούν να αλλαχτούν προσωρινά κατά την διάρκεια της λειτουργίας
του ποµποδέκτη χρησιµοποιώντας τη ρόδα συντονισµού κλπ. Αν όµως σε αυτή τη ρύθµιση επιλεγεί “ACCS-OF”, η συχνότητα της επιλεγµένης µνήµης δεν µπορεί να αλλαχτεί εκτός µόνο µε τη
χρήση της RIT/TXIT. Η λειτουργία αυτή δεν είναι κλείδωµα των πλήκτρων και έτσι µπορείτε να
αλλάζετε προσωρινά άλλες λειτουργίες στη µνήµη όπως την ισχύ εξόδου, την διαµόρφωση, την
ενίσχυση RF κλπ ακόµα και αν έχει επιλεγεί η παράµετρος OF.
1.
Στην οθόνη εµφανίζεται η εξορισµού ρύθµιση
“ACCS-ON”.
2.
Γυρίστε τη ρόδα προς τα αριστερά, η ένδειξη της
οθόνης αλλάζει σε “ACCS-OF” και ενεργοποιείται η
Προστασία Πρόσβασης σε Συχνότητα Μνήµης.
ΜΕΝΟΥ 03. Ρύθµιση Χρονιστή Σάρωσης
Το κάθε είδος σάρωσης έχει καθορισµένη συνθήκη για το σταµάτηµα και τη συνέχιση της σάρωσης. Επιλέξτε µια από τις παρακάτω συνθήκες για την σάρωση που επιθυµείτε.
1.
Στην οθόνη εµφανίζεται η τρέχουσα ρύθµιση για τον
χρονιστή σάρωσης.
2.
Μπορείτε να αλλάζετε τη συνθήκη της σάρωσης
όπως παρακάτω γυρνώντας τη ρόδα συντονισµού.
73
6O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι συνθήκες (Α) απαιτούν να είναι κλειστό το squelch κατά τη διάρκεια της σάρωσης. Η παράµετρος B0 δεν σταµατά αυτόµατα τη σάρωση, έτσι πρέπει εσείς να πιέσετε κάποιο από τα πλήκτρα πχ το[PTT] για να τη σταµατήσετε χειροκίνητα.
Οι συνθήκες (β) δεν απαιτούν να είναι κλειστό το squelch, καθώς η σάρωση συνεχίζει µόλις
περάσει ο καθορισµένος χρόνος ανεξαρτήτως από την ύπαρξη κάποιου σήµατος.
MENOY 04.
Επιλογή Τύπων Σάρωσης
Για την λειτουργία VFO είναι διαθέσιµοι 3 τύποι σάρωσης. Ο επιλεγµένος τύπος θα εκτελεστεί
όταν είµαστε σε κατάσταση λειτουργίας VFO.
1.
Στην οθόνη εµφανίζεται η εξορισµού ρύθµιση “B-SCAN”.
2.
Γυρίστε τη ρόδα για να διαλέξετε τον τύπο της σάρωσης που θέλετε.
Β-SCAN
P-SCAN
S-SCAN
SELECT
74
….
….
….
….
Σάρωση Μπάντας
Προγραµµατισµένη Σάρωση
Γρήγορη Αναζήτηση
Μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα τον τύπο της σάρωσης πριν ξεκινήσετε.
6O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
MENOY 05. Ρύθµιση Εύρους για τη Σάρωση Αναζήτησης
Η ρύθµιση αυτή καθορίζει το εύρος (την περιοχή) που θα δοθεί στη Σάρωση Αναζήτησης. Οι διαθέσιµες παράµετροι είναι 50, 100 και 200 kHz.
1.
Στην οθόνη εµφανίζεται η εξορισµού ρύθµιση
“SSC-50”.
2.
Γυρίστε τη ρόδα συντονισµού για να ορίσετε το εύρος της Σάρωσης Αναζήτησης.
ΜΕΝΟΥ 06. Ρύθµιση Παράληψης Μνήµης (SKIP)
Αυτή η ρύθµιση ορίζει αν ένα κανάλι µνήµης θα παραλείπεται ή όχι κατά την διάρκεια µιας σάρωσης της µνήµης.
1.
Στην οθόνη εµφανίζεται η εξορισµού ρύθµιση
“SKIP” (ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΟ).
2.
Γυρίστε τη ρόδα συντονισµού προς τα αριστερά για
να διαλέξετε “NO SKIP” (OXI ΠΑΡΑΛΗΨΗ).
“SKIP”
…. Αποκλείει τα επιλεγµένα “παραλειπόµενα” κανάλια κατά τη διάρκεια της σάρωσης µνήµης.
“NO SKIP” …. Περιλαµβάνει τα επιλεγµένα “παραλειπόµενα” κανάλια κατά τη διάρκεια της σάρωσης µνήµης.
75
6O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
MENOY 07.
Ένταση Φωτισµού (Dimmer)
Η ρύθµιση αυτή καθορίζει τη φωτεινότητα της LCD οθόνης, ρυθµίζοντας την στις προτιµήσεις
σας.
1.
Στην οθόνη εµφανίζεται η εξορισµού ρύθµιση
“DIMR-32”.
2.
Γυρίζοντας τη ρόδα συντονισµού, η τιµής της παραµέτρου αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω και µαζί µε την
παράµετρο αλλάζει και η φωτεινότητα της οθόνης. Η
πλέον φωτεινή είναι η DIMR-64 και ο φωτισµός σβήνει µε την τιµή DIMR-00.
MENOY 08. Προειδοποιητικός Ήχος
Aν ενεργοποιηθεί αυτή η ρύθµιση τότε µε κάθε έγκυρο πάτηµα ενός πλήκτρου θα ακούγεται ένα
“µπιπ” υψηλού τόνου, ενώ αντίθετα µε κάθε λανθασµένο πάτηµα πλήκτρου θα ακούγεται ένα
“µπιπ” χαµηλού τόνου. Αν απενεργοποιηθεί (“OFF”) αυτή η λειτουργία δεν θα ακούγεται κανένας
προειδοποιητικός ήχος.
76
1.
Στην οθόνη εµφανίζεται η εξορισµού ρύθµιση
“BEEP-ON”.
2.
Γυρίζοντας τη ρόδα συντονισµού προς τα αριστερά, η
ένδειξη στην οθόνη αλλάζει σε “BEEP-OF” και επέρχεται σίγαση στους προειδοποιητικούς ήχους.
6O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
MENOY 09. Αυτόµατη Επιλογή USB/LSB
H ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας επιτρέπει την αυτόµατη επιλογή διαµόρφωσης USB ή LSB.
H επιλογή βασίζεται στην επιλεγµένη ραδιοερασιτεχνική µπάντα. Αν επιλεγεί η παράµετρος “OFF”,
τότε ανακαλείται η τελευταία SSB διαµόρφωση που χρησιµοποιήθηκε.
1.
Στην οθόνη εµφανίζεται η εξορισµού ρύθµιση
“U/L-ON”.
2.
Γυρίστε τη ρόδα συντονισµού αριστερά, η ένδειξη
στην οθόνη αλλάζει σε “U/L-OFF” για χειροκίνητη
επιλογή USB/LSB/
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακόµα και αν είναι ενεργοποιηµένη η παραπάνω λειτουργία, είναι δυνατή η χειροκίνητη επιλογή
USB/LSB. Αλλά µε το σβήσιµο της συσκευής ενεργοποιείται η αυτόµατη επιλογή.
ΜΕΝΟΥ 10. Αυτόµατη Επιλογή AGC-S/AGC-F
Αυτή η ρύθµιση επιτρέπει την αυτόµατη επιλογή AGC-S ή AGC-F σύµφωνα µε την διαµόρφωση.
1.
Στην οθόνη εµφανίζεται η εξορισµού ρύθµιση
“AGC-ON”.
2.
Γυρίστε τη ρόδα συντονισµού αριστερά για µηαυτόµατη επιλογή AGC (“AGC-OFF”).
Σε περίπτωση που επιλεγεί “AGC-ON” η ACG θα επιλέγεται αυτόµατα ως εξής:
SSB, AM
CW
…
…
AGC-S
AGC-F
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χειροκίνητη επιλογή AGC είναι επίσης διαθέσιµη (µε τη χρήση των πλήκτρων
[FUNC]+[M/KHz]) ακόµα και αν είναι ενεργοποιηµένη η αυτόµατη επιλογή της. Με το σβήσιµο της συσκευής όµως ενεργοποιείται πάλι η αυτόµατη επιλογή.
77
6O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
MENOY 11.
Ρύθµιση Λειτουργίας ΤΧΙΤ
Αυτή η ρύθµιση επιτρέπει/απαγορεύει την πρόσβαση στη λειτουργία TXIT. Aν επιλεγεί η παράµετρος “TXIT-OF”, µόνο η λειτουργία RIT µπορεί να επιλέγεται.
1.
Στην οθόνη εµφανίζεται η εξορισµού ρύθµιση
“TXIT-ON”.
2.
Γυρίζοντας τη ρόδα συντονισµού αριστερά, η ένδειξη
αλλάζει σε “TXIT-OF” και µόνο η λειτουργία RIT µπορεί να επιλεγεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν επιλεγεί η παράµετρος “TXIT-OF” η
ένδειξη “TXIT” δεν θα εµφανιστεί στην οθόνη.
MENOY 12. Ρύθµιση Ηλεκτρονικού Χειριστηρίου
Η λειτουργία αυτή προσφέρει αυτόµατο χειρισµό για τελείες και παύλες για γρήγορη εκποµπή CW.
Aν επιλεγεί η παράµετρος “EKEY-OF”, τότε έχουµε ηµιαυτόµατο χειρισµό, µε την έννοια ότι χειρίζονται αυτόµατα µόνο οι τελείες, ενώ οι παύλες πρέπει εκπέµπονται χειροκίνητα, δηλαδή η επαφή
της παύλας λειτουργεί σαν ένα απλό κλειδί. Αν όµως επιλεγεί “EKEY-ON”, και η τελείες και οι
παύλες εκπέµπονται αυτόµατα µε χειρισµό των αντίστοιχων επαφών.
1.
Στην οθόνη εµφανίζεται η εξορισµού ρύθµιση
“EKEY-ON”.
2.
Γυρίζοντας τη ρόδα συντονισµού προς τα αριστερά, η
ένδειξη στην οθόνη αλλάζει σε “EKEY-OF” και επέρχεται η ηµιαυτόµατη λειτουργία.
ΜΕΝΟΥ 13. Ρύθµιση Ταχύτητας Ηλεκτρονικού Χειριστηρίου
H λειτουργία αυτή είναι ενεργή µόνο µε την ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού χειριστηρίου “EKEY-ON”. Αλλάζει την ταχύτητα του σε µια κλίµακα από 6 έως 40 wpm (λέξεις /
λεπτό).
78
1.
Στην οθόνη εµφανίζεται η εξορισµού ρύθµιση
“WPM-20”.
2.
Γυρίζοντας τη ρόδα συντονισµού προς τα αριστερά, η
ένδειξη στην οθόνη, καθώς και η ταχύτητα του ηλεκτρονικού χειριστηρίου, αλλάζουν όπως φαίνεται παρακάτω.
6O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
MENOY 14. Αντιστροφή Χειρισµού του Ηλεκτρονικού Χειριστηρίου
Όταν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό χειριστήριο, ανατρέξτε στο ΜΕΝΟΥ 12, µπορείτε να αλλάξετε
(να αντιστρέψετε) την θέση των χειρισµών τελείας και παύλας (αριστερά και δεξιά κτυπήµατα)
1.
Στην οθόνη εµφανίζεται η εξορισµού ρύθµιση
“PADDL-N”.
2.
Γυρίστε τη ρόδα συντονισµού δεξιά, η ένδειξη στην
οθόνη αλλάζει σε “PADDL-R” και αντιστρέφεται η
θέση.
ΜΕΝΟΥ 15. Ρύθµιση του Πλάγιου Τόνου (CW OFFSET)
O πλάγιος τόνος θα αλλάζει σύµφωνα µε το µετατόπιση που θα επιλέξετε.
1.
Στην οθόνη εµφανίζεται η εξορισµού ρύθµιση
“ST-800”.
2.
Γυρνώντας τη ρόδα συντονισµού, αλλάζει η ένδειξη
στην οθόνη και ο πλάγιος τόνος όπως παρουσιάζεται
παρακάτω.
ΜΕΝΟΥ 16. Ρύθµιση του Πλάγιου Τόνου (CW OFFSET)
Μπορείτε να επιλέξετε από AUTO BREAK-IN, SEMI BREAK-IN ( 7 επιλέξιµες ρυθµίσεις)
και FULL BREAK-IN.
1.
Στην οθόνη εµφανίζεται η εξορισµού ρύθµιση
“BKIN-AT”.
2.
Μπορείτε να αλλάζετε τους τύπους της λειτουργίας
break-in όπως φαίνεται παρακάτω, γυρνώντας την
ρόδα συντονισµού.
79
6O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΑΤ (ΑUTO)
Η χρονοκαθυστέρηση για τη λειτουργία SEMI BREAK-IN θα ρυθµίζεται αυτόµατα σύµφωνα µε
την ταχύτητα εκποµπής του µορσικού κώδικα.
1~7
Επιλέξτε την επιθυµητή χρονοκαθυστέρηση για τη λειτουργία SEMI BREAK-IN (µε το “1” να
είναι η µικρότερη και το “7” η µεγαλύτερη).
FL (FULL)
H λειτουργία FULL BREAK-IN.
ΜΕΝΟΥ 17. Λόγος Χειριστηρίου (ή Βάρος Χειριστηρίου)
Το µενού αυτό ρυθµίζει τον λόγο (ή το Βάρος) του χειριστηρίου.
80
1.
Στην οθόνη εµφανίζεται η εξορισµού ρύθµιση
“RAT-3.0”.
2.
Μπορείτε να αλλάξετε τον λόγο χειριστηρίου όπως
φαίνεται παρακάτω, γυρνώντας τη ρόδα συντονισµού.
6O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
MENOY 18. Ρύθµιση Κωδικοποιητή Τόνου CTCSS
Ό τόνος CTCSS, µερικές φορές αναφέρεται και σαν τόνος PL. Είναι ένας υπότονος που τοποθετείται πάνω από τη φωνή σας. Χρησιµοποιείται στη ζεύξη µε έναν αναµεταδότη στη µπάντα των 29
MHz FM. Υπάρχουν διαθέσιµοι 39 τόνοι. Η ρύθµιση του τόνου ενεργοποιείται µόνο στην FM διαµόρφωση.
1.
Στην οθόνη εµφανίζεται η τρέχουσα ρύθµιση του
κωδικοποιητή.
2.
Μπορείτε να αλλάζετε την συχνότητα του CTCSS
τόνου όπως φαίνεται παρακάτω, γυρνώντας τη ρόδα συντονισµού.
ΜΕΝΟΥ 19. Συµπιεστής Οµιλίας
O συµπιεστής οµιλίας αυξάνει την ένταση της οµιλίας. Αυτό είναι χρήσιµο κατά την εκποµπή σε
διαµόρφωση AM ή SSB κάτω από κακές συνθήκες επικοινωνίας.
1.
Στην οθόνη εµφανίζεται η εξορισµού ρύθµιση
“SPH-OFF”.
2.
Γυρνώντας τη ρόδα συντονισµού δεξιά επιλέξτε
“SPH-ON” ή “SPH-ALL”
* Η επιλογή “SPH-ON”, ενεργοποιεί τον συµπιεστή στις διαµορφώσεις SSB και AM. Η επιλογή
“SPH-ALL”, ενεργοποιεί τον συµπιεστή και για τη διαµόρφωση FM. Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση
µόνο όταν χρειάζεστε να ενισχύσετε τη δύναµη της οµιλίας σας στα FM για κάποιο ειδικό λόγο.
* Όταν είναι ενεργοποιηµένος ο συµπιεστής, µιλώντας πολύ κοντά στο µικρόφωνο, πολύ δυνατά ή κάνοντας χρήση γραµµικού ενισχυτή, η διαµόρφωση του σήµατος µπορεί να “σπάσει”,
ή να σπλατάρετε άλλους σταθµούς ενοχλώντας την επικοινωνία τους.
* Απενεργοποιήστε τον συµπιεστή όταν χρησιµοποιείτε ψηφιακές διαµορφώσεις όπως RTTY
κλπ.
81
6O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΜΕΝΟΥ 20. Κλείδωµα Πλήκτρου PTT
Το µενού αυτό απενεργοποιεί το πλήκτρο PTT.
1.
Στην οθόνη εµφανίζεται η εξορισµού ρύθµιση
“PTT.L-OF”.
2.
Γυρίστε τη ρόδα συντονισµού δεξιά, επιλέξτε “PTT.LON” και χρησιµοποιείστε τον DX-SR8 σαν ένα δέκτη.
ΜΕΝΟΥ 21. Αυτόµατο Σβήσιµο (APO)
H λειτουργία αυτή θα σβήνει τον ποµποδέκτη αυτόµατα. Αν δεν υπάρξει κάποια δραστηριότητα ή
δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο, µετά τη διέλευση του επιλεγµένου από αυτό το µενού χρόνου και
αφού ακόµα ακουστεί ένας προειδοποιητικός ήχος, ο ποµποδέκτης θα σβήσει .
1.
Στην οθόνη εµφανίζεται η εξορισµού ρύθµιση
“APO-OFF”.
2.
Γυρίστε τη ρόδα συντονισµού για να διαλέξετε τον
χρόνο αδρανείας που θέλετε να διέλθει µέχρι να σβήσει ο αυτόµατα ο ποµποδέκτης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθµιση του χρόνου APO δεν θα µηδενίσει τις ακόλουθες ρυθµίσεις:
• Ένταση Ήχου • Στάθµη Squelch • IF SHIFT • RIT/TXIT •Ρόδα Συντονισµού (τρέχουσα
συχνότητα)
82
6O ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
MENOY 22. Ρύθµιση Λειτουργίας των Πλήκτρων [Up/Down]
Σε αυτό το µενού µπορεί να ρυθµιστεί η συµπεριφορά στο πάτηµα των πλήκτρων [/] και
[Up/Down] του µικροφώνου. Μπορούν να ρυθµιστούν έτσι ώστε είτε να αρχίζουν τη σάρωση,
είτε να επαναλαµβάνουν την αύξηση/µείωση τιµών συνεχώς (και πιο γρήγορα) ενώ κρατιέται πατηµένο κάποιο από τα παραπάνω πλήκτρα.
1.
Στην οθόνη εµφανίζεται η τρέχουσα ρύθµιση “UDRPT” που αντιστοιχεί στη συνεχή αλλαγή τιµών.
2.
Γυρίστε τη ρόδα συντονισµού δεξιά για να διαλέξετε
“UD-SCN”. Όταν επιλεγεί, όταν κρατάτε πατηµένο
κάποιο από τα παραπάνω πλήκτρα θα ξεκινά τη σάρωση, σύµφωνα µε την τρέχουσα επιλεγµένη διαµόρφωση.
ΜΕΝΟΥ 23. Ρύθµιση του Χρόνου Συνέχισης του Πλήκτρου [FUNC]
O χρόνος συνέχισης του πλήκτρου [FUNC] µπορεί να ρυθµιστεί είτε αυτόµατα είτε χειροκίνητα
όπως φαίνεται παρακάτω:
FUNC-MN (χειροκίνητη συνέχιση)… Η λειτουργία του πλήκτρου [FUNC] παραµένει έως ότου πατηθεί το επόµενο πλήκτρο.
FUNV-AT (Αυτόµατα)……………………. Η λειτουργία του πλήκτρου [FUNC] θα αναστέλλεται αυτόµατα και η ένδειξη
στην οθόνη θα χάνεται αν δεν πραγµατοποιηθεί οποιοσδήποτε χειρισµός σε διάστηµα 5 δευτερολέπτων.
1.
Στην οθόνη εµφανίζεται η εξορισµού ρύθµιση
“FUNC-MN”.
2.
Γυρίστε τη ρόδα συντονισµού δεξιά για να επιλέξετε
“FUNC-AT” ενεργοποιώντας έτσι την αυτόµατη λειτουργία του πλήκτρου [FUNC].
83
7O ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7.1 Αντιµετώπιση Βλαβών
Εισαγωγή
Ο DX-SR8 πριν την φόρτωση του, έχει ελεγχτεί διεξοδικά και έχει ρυθµιστεί πλήρως από το εργοστάσιο. Αν λοιπόν ασχοληθείτε µε τις ρυθµίσεις δώστε πολύ προσοχή να µη πειράζετε εξαρτήµατα που δεν είναι ρυθµιζόµενα από τον χρήστη όπως πχ τρίµερ, ρυθµιστικά πηνία ή ακόµα προρυθµισµένα ποτενσιόµετρα πλακέτας. Οι λάθος ρυθµίσεις που γίνονται από τον χρήστη ακυρώνουν την εγγύηση.
Λίστα Ρυθµίσεων
Για να πραγµατοποιήσετε τις παρακάτω αναφερόµενες ρυθµίσεις, πρέπει να αφαιρεθούν τα δυο
καλύµµατα της συσκευής:
• Ρύθµιση της ενίσχυσης του µικροφώνου.
• Ρύθµιση της έντασης των προειδοποιητικών ήχων.
• Ρύθµιση της έντασης του πλάγιου τόνου.
• Ρύθµιση της πολύ χαµηλής ισχύος (S-LOW) εξόδου για QRP λειτουργία.
• Επιλογή 50 ή 100W στην έξοδο.
• Αντικατάσταση ασφάλειας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι πριν αφαιρέσετε τα καλύµµατα. έχετε σβήσει το τροφοδοτικό και ότι έχετε αφαιρέσει το καλώδιο της τροφοδοσίας.
Αφαίρεση της ΠΡΟΣΟΨΗΣ
Αφαίρεση Καλυµµάτων
Αφαιρέστε τα καλύµµατα µε τον τρόπο που παρουσιάζεται παρακάτω:
• Πάνω Κάλυµµα
84
• Κάτω Κάλυµµα
7O ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΨΗ : Οι παρακάτω ρυθµίσεις γίνονται αποκλειστικά µε ευθύνη του χρήστη και
οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί στον ποµποδέκτη από εσφαλµένη ρύθµιση αυτόµατα ακυρώνει την εγγύηση. Αν δεν είστε εξοικειωµένοι µε επεµβάσεις σε ποµποδέκτες, ελάτε
σε επαφή µε τον αντιπρόσωπο της Alinco για τεχνική υποστήριξη. Για τη ρύθµιση της
πολύ χαµηλής ισχύος (S-LOW) θα χρειαστείτε ένα βατόµετρο. Για τις ρυθµίσεις χρησιµοποιείστε µόνο κεραµικό κατσαβίδι.
∆ιαδικασία
Ρύθµιση της ενίσχυσης του µικροφώνου : VR 117
• Γυρίστε προς τα δεξιά για αύξηση και προς τα αριστερά για µείωση.
Ρύθµιση έντασης προειδοποιητικών ήχων: VR 109
• Γυρίστε προς τα δεξιά για αύξηση και προς τα αριστερά για µείωση.
Ρύθµιση έντασης του πλάγιου τόνου: VR 111
• Γυρίστε προς τα δεξιά για αύξηση και προς τα αριστερά για µείωση.
Ρύθµιση της πολύ χαµηλής ισχύος εξόδου (S-LOW) για QPR λειτουργία: VR 120
• Γυρίστε προς τα δεξιά για αύξηση και προς τα αριστερά για µείωση. H κλίµακα ρύθµισης είναι
από 0.1 περίπου έως 2 watts.
Επιλογή ισχύος εξόδου 100W ή 50W : I
100W : Ανοικτό
50W : Βραχυκυκλωµένο
85
7O ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7.2 Αντικατάσταση Ασφάλειας
Αν καεί η ασφάλεια ή η µονάδα σταµατήσει να λειτουργεί, προσπαθήστε να βρείτε την αιτία του
προβλήµατος και αντικαταστήστε την καµένη ασφάλεια µε µια καινούργια ίδιας διαβάθµισης.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Όταν αλλάζετε ασφάλεια ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ το καλώδιο τροφοδοσίας DC.
O DX-SR8 χρησιµοποιεί για την προστασία του 2 είδη ασφαλειών.
• Ασφάλειες του καλωδίου τροφοδοσίας DC…………………….. Μαχαιρωτού τύπου 30Α
• Ασφάλεια κυκλώµατος……………………………………………………. FGMB 5A
AΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
Η τροφοδοσία 13.8V DC από το καλώδιο τροφοδοσίας µοιράζεται σε όλα τα κυκλώµατα του SXSR8 µέσω της ασφάλειας του κυκλώµατος. Η ασφάλεια αυτή είναι εγκατεστηµένη στη µονάδα του
ενισχυτή ισχύος (PA).
86
1.
Αφαιρέστε το επάνω κάλυµµα όπως φαίνεται στη σελίδα 84.
2.
Αντικαταστήστε την ασφάλεια του κυκλώµατος όπως
φαίνεται στο παρακάτω σχήµα.
3.
Τοποθετείστε ξανά το επάνω κάλυµµα.
7O ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7.3 Επαναφορά (Reset)
Υπάρχουν 3 τύποι επαναφοράς (reset) στον DX-SR8.
1. ΟΛΙΚΗ
: Επαναφέρει όλες τις προσαρµοσµένες παραµέτρους και µνήµες στην εξορισµού
εργοστασιακή κατάσταση.
2. ΜΝΗΜΗΣ : Επαναφέρει στην αρχική κατάσταση µόνο τα δεδοµένα της µνήµης.
3. ΣΥΣΤΗΜΑ : Επαναφέρει όλες τις προσαρµοσµένες παραµέτρους και τις λειτουργίες. Τα δεδοµένα της µνήµης παραµένουν αναλλοίωτα.
∆ιαδικασία
* ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
: Σβήστε τον ποµποδέκτη και ανάψτε τον ξανά πατώντας ταυτόχρονα και το πλήκτρο [FUNC].
* EΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΝΗΜΗΣ
: Σβήστε τον ποµποδέκτη και ανάψτε τον ξανά πατώντας ταυτόχρονα και τα πλήκτρα [M/KHz]+[RF].
* ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : Σβήστε τον ποµποδέκτη και ανάψτε τον ξανά πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο [V/M].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Καµιά µέθοδος επαναφοράς δεν µπορεί να επαναφέρει προηγούµενες ρυθµίσεις µόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία. Συνιστάται να γράφετε σε χαρτί ( ή στις λευκές σελίδες τούτου του εγχειριδίου) όλες τις σηµαντικές ρυθµίσεις και συχνότητες για κάθε ενδεχόµενο.
Συνιστάται να χρησιµοποιείται τις λειτουργίες επαναφοράς, κάθε φορά που µπερδεύεστε µε τα
διάφορα παράδειγµα τούτου του εγχειριδίου, µέχρι να αποκτήσετε οικειότητα µε τις λειτουργίες
του DX-SR8.
7.4 Καθαρισµός
Για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση και να λειτουργεί σωστά ο ποµποδέκτης συνιστάται ο τακτικός καθαρισµός του.
* Βεβαιωθείτε ότι έχετε σβήσει και έχετε αφαιρέσει το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής πριν
ξεκινήσετε τον καθαρισµό.
* Χρησιµοποιήστε συσκευές καθαρισµού οι οποίες είναι κατασκευασµένες για τον καθαρισµό και
τη συντήρηση ευπαθούς εξοπλισµού όπως πχ ηλεκτρονικοί υπολογιστές ή ψηφιακές βιντεοκάµερες. Για τον καθαρισµό της επιφάνειας της συσκευής και των αξεσουάρ χρησιµοποιήστε υγρά
πανάκια, αντιστατικές βούρτσες, φυσητήρες από καουτσούκ κλπ.
* Μη χρησιµοποιείτε διαλυτικά, βενζόλιο, αλκοόλη ή οποιοδήποτε άλλο υγρό διαλύτη που θα µπορούσε να καταστρέψει την συσκευή και να ακυρώσει την εγγύηση.
* Μη χρησιµοποιείτε αναµφιβόλου προέλευσης σπρέι καθαρισµού επαφών, λιπαντικά και άλλα υλικά που χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό των οικιακών συσκευών. Μπορεί να µη είναι κατάλληλα για ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές. Οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί από τη χρήση
τέτοιων υλικών θα ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος.
87
7O ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7.5 Aντιµετώπιση προβληµάτων
Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα, δοκιµάστε πρώτα τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω. Αν το πρόβληµα δεν λυθεί επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο της Alinco για τεχνικές συµβουλές.
88
7O ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
* Σχετικά µε την ανάδραση RF χρησιµοποιώντας αποσπώµενη πρόσοψη:
Όταν χρησιµοποιούµε αποσπώµενη πρόσοψη µε τη χρήση του καλωδίου διαχωρισµού EDS-17,
µπορεί να προκύψει ένα γεγονός εξαρτώµενο από την εγκατάσταση, την ισχύ λειτουργίας και τη
συχνότητα του ποµποδέκτη, κατά το οποίο η φωνή ή ο τόνος CW µπορεί να ακούγονται από το
µεγάφωνο της µονάδας ή τα ακουστικά κατά τη διάρκεια της εκποµπής. Αν και ο DX-SR8 και το
καλώδιο διαχωρισµού EDS-17, είναι σχεδιασµένα µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να εξουδετερώνουν
αποτελεσµατικά τέτοιου είδους αναδράσεις. Αν αντιµετωπίζετε τέτοιου είδους προβλήµατα ακολουθείστε τη παρακάτω διαδικασία για µα εξαλείψετε ή να ελαχιστοποιήσετε το πρόβληµα:
* Τυλίξτε το παραπανίσιο κοµµάτι του καλωδίου και δέστε το µε τέτοιο τρόπο που να µη σχηµατίζει
µια “κεραία” για το µη επιθυµητό σήµα της RF.
* Αλλάξτε θέση στους παρεχόµενους φερίτες (βαρελάκια), προσθέστε περισσότερους φερίτες ή χρησιµοποιείστε ένα στρογγυλό πυρήνα από φερίτη έτσι ώστε να δηµιουργήσετε φίλτρο commonmode επάνω στο καλώδιο EDS-17.
* Γειώστε σωστά τον ποµποδέκτη.
* Μειώστε την ισχύ της εξόδου.
Μπορεί να υπάρχει µια ενηµέρωση του υλικοτεχνικού του ποµποδέκτη στο διαδικτυακό χώρο στη διεύθυνση www.alinco.com
η οποία µπορεί να αλλάξει την λειτουργία της συσκευής µετά την εγκατάσταση της. Ανατρέξτε στις πληροφορίες που δίνονται
από τον ίδιο διαδικτυακό χώρο σχετικά µε την ενηµέρωση. Συνιστάται να αναφέρεται την έκδοση της ενηµέρωσης που έχετε
περάσει στον ποµποδέκτη όταν ζητάτε τεχνική βοήθεια ή στέλνετε για επισκευή τον ποµποδέκτη.
89
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Έξτρα Επιλογές
Τα παρακάτω αξεσουάρ είναι διαθέσιµα στον διανοµέα της ALINCO.
• Αυτόµατο antenna tuner συρµάτινης κεραίας EDX-2
• Καλώδιο διαχωρισµού πρόσοψης EDS-17 (περιλαµβάνει 5 µέτρα καλώδιο, βάση στήριξης της
πρόσοψης και υλικό στερέωσης).
• Σταθεροποιηµένο Τροφοδοτικό DM-330 MV.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παρακαλούµε ενηµερωθείτε ότι µερικά από τα προσφερόµενα αξεσουάρ
δεν συµµορφώνονται µε την οδηγία RoHS τη στιγµή που επεξεργαζόταν αυτό το εγχειρίδιο και προορίζονται για πωλήσεις εκεί όπου δεν ισχύει η οδηγία RoHS. Ενηµερωθείτε από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Alinco για τυχόν αλλαγές του καθεστώτος RoHS,
πριν από την αγορά τους. Η χρήση εξωτερικών καλωδίων τροφοδοσίας που να συµµορφώνονται µε την οδηγία IEC/EN60950-1, γίνεται µε δικιά σας ευθύνη.
90
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σχετικά µε τη Βάση Στήριξης και τη Λαβή Μεταφοράς
ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιµοποιήστε ΜΟΝΟ τις αναφερόµενες βίδες αλλιώς µπορεί να προκληθούν βλάβες σε εσωτερικά εξαρτήµατα ακυρώνοντας την εγγύηση.
91
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εξωτερικό Antenna Tuner (Προαιρετικό)
ALINCO EDX-2
• Παράδειγµα Σύνδεσης
* Αν και η κατασκευή του EDX-2 είναι αδιάβροχη, συνιστάται να προστατεύεται από την βροχή
και τον ήλιο.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Ο ακροδέκτης εξόδου του EDX-2 µπορεί να συνδεθεί ΜΟΝΟ µε µια συρµάτινη ή µια γειωµένη κάθετη κεραία. Μη συνδέσετε ΠΟΤΕ κεραίες τροφοδοτούµενες µε οµοαξονικό καλώδιο. Για περισσότερες λεπτοµέρειες και πληροφορίες, διαβάστε µε προσοχή το εγχειρίδιο λειτουργίας του EDX-2.
92
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
93
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
* H ισχύς εξόδου στη µπάντα των 60m περιορίζεται στα 50W Hi , 10W LOW και 1W S-LOW.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάξουν χωρίς καµία προειδοποίηση .
94
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
95
Author
Document
Category
Без категории
Views
2
File Size
2 461 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа