Φορολογική Ταμειακή Μηχανή MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟΥ

CR 28
Φορολογική Ταμειακή Μηχανή
MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές
του Υπουργείου Οικονομικών
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ 251Α – ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ: 2410 555777, ΦΑΞ: 2410 287392
Email: [email protected] Web: www.dgnet.gr
1
Περιεχόμενα
1.
ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ............................................................................................................................................ 2
2.
RESET ...................................................................................................................................................................... 2
3.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ................................................................................................................ 3
4.
3.1.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ USB DRIVER ............................................................................................................................ 3
3.2.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ............................................................................................................... 4
3.3.
QPROG – ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ................................................................................. 5
3.4.
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ QPROG ...................................................................................................... 6
3.5.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ .............................................................................................................. 7
3.6.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ......................................................................................................................... 9
3.7.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ................................................................................................................ 10
3.8.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ/ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ................................................ 10
3.9.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ........................................................................................ 11
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ....................................................................... 13
4.1.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ................................................................................................................................... 13
4.2.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ............................................................................................................. 15
4.3.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ............................................................................................................ 16
4.4.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ....................................................................................................................... 17
4.5.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ........................................................................................................... 18
4.6.
ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ....................................................................................................................... 18
4.7.
ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΓΙΑ 2 ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΜΗΧ. ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ) ................................................ 19
4.8.
ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ/ΩΡΑΣ .................................................................................................................. 19
4.9.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ/ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ................................................ 20
4.10.
5.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ............................................................................................................ 20
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ................................................................................................................................. 22
Παπαγεωργίου Χ. Αθανάσιος, Ταμειακές Μηχανές, Φαρσάλων 251Α, Λάρισα
Τηλ: 2410 555777, Φαξ: 2410 287392
2
1. ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΦΤΜ QUORION CR28 τροφοδοτείται μέσω μπαταρίας, η οποία εξασφαλίζει περίπου 2-3
ώρες κανονικής λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Πριν την αρχική θέση σε λειτουργία της
μηχανής, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί για 2-3 ώρες. Η ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ.
Οδηγίες Αρχικής Εγκατάστασης
• Αφού βγάλετε τη μηχανή από τη συσκευασία της, συνδέστε το τροφοδοτικό της σε πρίζα 220V
και αφήστε να φορτίσει για περίπου 2-3 ώρες.
• Πλέον η μηχανή είναι έτοιμη προς χρήση. Ενεργοποιήστε τη μηχανή πατώντας το πλήκτρο Ι/Ο
στιγμιαία.
• Μην αποσυνδέετε την ταμειακή από την τροφοδοσία ρεύματος. Σε περίπτωση διακοπής
ρεύματος, η μηχανή έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει για περίπου 2-3 ώρες ακόμη με την
μπαταρία της.
2. RESET
ΒΗΜΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1
Αποσφράγιση της μηχανής και τοποθέτηση του service Μηχανή απενεργοποιημένη
jumper.
Ενεργοποίηση της μηχανής κρατώντας πατημένα τα crc_CHECK και κάποιοι μετρητές
πλήκτρα <00> και <ΜΕΤΡΗΤΑ>.
διαδοχικά. Τέλος:
dAt HHMMEEEE
Εισαγωγή ημερομηνίας σε μορφή ΗΗΜΜΕΕΕΕ + tInE ΩΩΛΛ
<ΜΕΤΡΗΤΑ>
Εισαγωγή ώρας σε μορφή ΩΩΛΛ + <ΜΕΤΡΗΤΑ>
tEcH code
Εισαγωγή του κωδικού 4711 + <ΜΕΤΡΗΤΑ>
Εκτύπωση αναφοράς από τον
Εκτυπωτή
2
3
4
5
ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ
-- r -6
Αφαίρεση service jumper, επανασφράγιση της μηχανής.
Τέλος διαδικασίας.
Παπαγεωργίου Χ. Αθανάσιος, Ταμειακές Μηχανές, Φαρσάλων 251Α, Λάρισα
Τηλ: 2410 555777, Φαξ: 2410 287392
3
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
3.1.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ USB DRIVER
Την πρώτη φορά που θα συνδέσετε τη ΦΤΜ QUORION CR28 με τον υπολογιστή σας μέσω USB (το
καλώδιο περιέχεται στη συσκευασία), θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε τον driver, ώστε να καταστεί
δυνατή η επικοινωνία υπολογιστή-ταμειακής μηχανής.
Τα Windows θα ανιχνεύσουν την παρουσία νέου υλικού, αλλά δε θα μπορέσουν να το εγκαταστήσουν
άμεσα.
Για να εγκαταστήσετε χειροκίνητα τον USB driver, πηγαίνετε στη Διαχείριση Συσκευών των Windows,
κάντε δεξί κλικ στην άγνωστη συσκευή STR91x Virtual COM Port και επιλέξτε Ανανέωση προγράμματος
οδήγησης.
Στο παράθυρο που ανοίγει, επιλέξτε το φάκελο όπου βρίσκεται ο driver USB και εγκαταστήστε τον.
Όταν τελειώσει η εγκατάσταση, στη Διαχείριση Συσκευών των Windows, θα μπορείτε να δείτε ότι η
άγνωστη συσκευή έχει εγκατασταθεί και το λειτουργικό έχει ορίσει μία εικονική θύρα COM (COM2
στην παρακάτω εικόνα), μέσω της οποίας θα γίνεται από εδώ και στο εξής η επικοινωνία με την
ταμειακή μηχανή.
Παπαγεωργίου Χ. Αθανάσιος, Ταμειακές Μηχανές, Φαρσάλων 251Α, Λάρισα
Τηλ: 2410 555777, Φαξ: 2410 287392
4
3.2.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ
Για να προγραμματίσετε το λογότυπο πρέπει να έχει εκδοθεί Ζ και να μην έχει μεσολαβήσει άλλη
απόδειξη.
1. Ανοίξτε το πρόγραμμα Initialize QFM.
2. Ορίστε την εικονική θύρα COM όπου είναι συνδεδεμένη η ταμειακή μηχανή (βλ. παρ 3.1.)
3. Συμπληρώστε τις γραμμές του λογοτύπου (μέχρι 18 χαρακτήρες ανά γραμμή, για όσες επιθυμείτε
να είναι διπλού ύψους τσεκάρετε το τετραγωνάκι “Double Height”, το κεντράρισμα γίνεται
αυτόματα.
4. Πατήστε το πλήκτρο ‘Start to send’ για να στείλετε την αλλαγή λογοτύπου στην ταμειακή
μηχανή.
Παπαγεωργίου Χ. Αθανάσιος, Ταμειακές Μηχανές, Φαρσάλων 251Α, Λάρισα
Τηλ: 2410 555777, Φαξ: 2410 287392
5
5. Από το πληκτρολόγιο της μηχανής, πατήστε το πλήκτρο <SYS> για να τυπώσετε μία
προεπισκόπηση του λογοτύπου.
6. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο λάθος, μπορείτε να κάνετε τις αλλαγές που επιθυμείτε στο
Initialize QFM και να ξαναστείλετε το λογότυπο.
7. Αν το λογότυπο είναι εντάξει, επιβεβαιώστε από το πληκτρολόγιο της μηχανής με 1 + <SYS>,
ώστε να καταχωρηθεί στη φορολογική μνήμη.
8. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το λογότυπο πατώντας το πλήκτρο ‘Save as…’ ή να φορτώσετε ένα
ήδη αποθηκευμένο λογότυπο πατώντας το πλήκτρο ‘Load from disk’
9. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να τερματίσετε τον προγραμματισμό του λογοτύπου χωρίς να
καταχωρηθούν οι αλλαγές σας, πατώντας το πλήκτρο <ΕΙΔΟΣ> από το πληκτρολόγιο της μηχανής.
3.3.
QPROG – ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Με το πρόγραμμα QPROG, μπορείτε να προγραμματίσετε:
• Τμήματα
• Είδη
• Χειριστές
• Διαφημιστικό/ευχαριστήριο μήνυμα
Προκειμένου να μπορεί να επικοινωνήσει το QProg με την ταμειακή μηχανή, πρέπει να ορίσετε τις
παραμέτρους επικοινωνίας.
1. Ανοίξτε το QProg. Πρέπει προηγουμένως να έχετε αντιγράψει το φάκελο του προγράμματος
κάπου στον υπολογιστή σας και να τρέξετε το αρχείο QProg.exe.
2. Επιλέξτε CommunicationSettings και τσεκάρετε την επιλογή ComPort. Ορίστε την εικονική
σειριακή θύρα (βλ. παρ. 3.1) που έχει οριστεί από το λειτουργικό.
3. Πατήστε ‘ΟΚ’
Παπαγεωργίου Χ. Αθανάσιος, Ταμειακές Μηχανές, Φαρσάλων 251Α, Λάρισα
Τηλ: 2410 555777, Φαξ: 2410 287392
6
3.4.
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ QPROG
Προκειμένου να προγραμματίσετε τη μηχανή από το QProg, πρέπει προηγουμένως να φορτωθεί κάποιο
πρόγραμμα στο QProg, το οποίο επεξεργάζεστε και το αποστέλλετε στη μηχανή. Μπορείτε να
φορτώσετε ένα πρόγραμμα είτε από το δίσκο του υπολογιστή σας, είτε από τη συνδεδεμένη μηχανή.
3.4.1. Φόρτωση προγράμματος από δίσκο
1. Επιλέξτε ProgramLoad from disk
2. Στο παράθυρο που θα ανοίξει, βρείτε το φάκελο όπου είναι αποθηκευμένο το πρόγραμμα,
και στη συνέχεια επιλέξτε το αρχείο *.QAP.
3. Το πρόγραμμα έχει πλέον φορτωθεί στο QProg και μπορείτε να το επεξεργαστείτε.
3.4.2. Φόρτωση προγράμματος από την ταμειακή μηχανή
1. Εκδώστε Ζ από τη μηχανή (θέση –Ζ—και 2 φορές <ΜΕΤΡΗΤΑ>)
2. Βάλτε τη μηχανή σε λειτουργία προγραμματισμού (--P--)
3. Επιλέξτε ProgramLoad from Register.
Παπαγεωργίου Χ. Αθανάσιος, Ταμειακές Μηχανές, Φαρσάλων 251Α, Λάρισα
Τηλ: 2410 555777, Φαξ: 2410 287392
7
4. Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέξτε ‘ΟΚ’
5. Στο παράθυρο που ανοίγει, ορίστε ένα φάκελο όπου θα αποθηκεύσετε το πρόγραμμα και
δώστε ένα όνομα στο πρόγραμμα (κατάληξη .QAP).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή δημιουργούνται περίπου 20 μικρά αρχειάκια, ορίστε ένα φάκελο
αποθήκευσης και μην τα αποθηκεύεται «χύμα». Προτείνεται να χρησιμοποιείτε ένα φάκελο
για κάθε πελάτη.
6. Θα δείτε μία progress bar που θα γεμίσει αρκετές φορές. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία το
πρόγραμμα έχει φορτωθεί από τη μηχανή στο QProg (και στο δίσκο) και είναι έτοιμο προς
επεξεργασία.
3.5.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
1. Από το QProg επιλέξτε FilesDepartments
2. Στο παράθυρο που ανοίγει προγραμματίζετε:
• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Caption) έως 12 χαρακτήρες
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Group): Η κατηγορία όπου ανήκει το τμήμα
• ΟΡΙΟ (Limit): Είναι ένας διψήφιος αριθμός, όπου:
o το 1ο ψηφίο δηλώνει το πλέον σημαντικό ψηφίο του ορίου και
Παπαγεωργίου Χ. Αθανάσιος, Ταμειακές Μηχανές, Φαρσάλων 251Α, Λάρισα
Τηλ: 2410 555777, Φαξ: 2410 287392
8
o το 2ο ψηφίο δηλώνει τον αριθμό των μηδενικών, συμπεριλαμβανομένων και των 2
δεκαδικών ψηφίων.
Παραδείγματα:
o LinIt=14: είναι το όριο 100,00€, δηλαδή για το συγκεκριμένο τμήμα μπορείτε να
κάνετε πωλήσεις μέχρι και 99,99€.
o LinIt=53: είναι το όριο 50€, δηλαδή για το συγκεκριμένο τμήμα μπορείτε να κάνετε
πωλήσεις μέχρι και 49,99€.
o LinIt=0: Δεν υπάρχει όριο
o LinIt=1: Το τμήμα είναι μπλοκαρισμένο και δεν πραγματοποιούνται πωλήσεις σε αυτό
το τμήμα.
• Tax (ΦΠΑ): Η κατηγορία ΦΠΑ (1-5) όπου ανήκει το τμήμα.
3. Όταν τελειώσετε με τον προγραμματισμό των τμημάτων, πατήστε ‘ΟΚ’
Παπαγεωργίου Χ. Αθανάσιος, Ταμειακές Μηχανές, Φαρσάλων 251Α, Λάρισα
Τηλ: 2410 555777, Φαξ: 2410 287392
9
3.6.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ
1. Από το QProg επιλέξτε FilesPLU
2. Στο παράθυρο που ανοίγει προγραμματίζετε:
• Κωδικό είδους (ή κωδικό barcode εάν χρησιμοποιείται barcode scanner)
• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Caption) έως 18 χαρακτήρες
• ΤΜΗΜΑ (Dept) όπου ανήκει το είδος (από το τμήμα συνδέεται και με τον αντίστοιχο
συντελεστή ΦΠΑ)
• ΤΙΜΗ (Price). Εισάγετε την τιμή μαζί με τα δεκαδικά. Πχ. Για 1,50€ γράφετε 150.
• ΣΤΟΚ (InvQty). Δεν είναι υποχρεωτικό.
3. Για κάθε νέο κωδικό που εισάγετε και πατάτε Enter, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο.
Επιβεβαιώστε τη δημιουργία του νέου είδους επιλέγοντας ‘Yes’
4. Εάν θέλετε να διαγράψετε κάποιο είδος, επιλέξτε την αντίστοιχη γραμμή και πατήστε ‘Del’. Η
γραμμή δε θα εξαφανιστεί, αλλα θα εμφανιστεί το σύμβολο ‘- - ‘ στην αρχή της γραμμής. Την
επόμενη φορά που θα ανοίξετε τον προγραμματισμό ειδών δε θα υπάρχει.
5. Όταν τελειώσετε την επεξεργασία των ειδών πατήστε ‘ΟΚ’ για αποθήκευση.
Παπαγεωργίου Χ. Αθανάσιος, Ταμειακές Μηχανές, Φαρσάλων 251Α, Λάρισα
Τηλ: 2410 555777, Φαξ: 2410 287392
10
3.7.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
1. Από το QProg επιλέξτε FilesClerks
2. Στο παράθυρο που ανοίγει μπορείτε να προγραμματίσετε
• ΟΝΟΜΑ (Caption)
• ΚΩΔΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (Secret#) έως 8 αριθμητικά ψηφία
3. Όταν ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό, πατήστε ‘ΟΚ’ για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.
3.8.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ/ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
1. Από το QProg επιλέξτε SystemHeader/Trailer αντίστοιχα.
2. Στο παράθυρο που ανοίγει, αρχικά επιλέξτε πόσες γραμμές επικεφαλίδας/ευχαριστηρίου
θέλετε να προγραμματίσετε
Παπαγεωργίου Χ. Αθανάσιος, Ταμειακές Μηχανές, Φαρσάλων 251Α, Λάρισα
Τηλ: 2410 555777, Φαξ: 2410 287392
11
3. Γράψτε τις γραμμές της επικεφαλίδας/ευχαριστηρίου (μέχρι 18 χαρακτήρες, το κεντράρισμα
γίνεται αυτόματα).
4. Στο τέλος κάθε γραμμής (στο τετραγωνάκι) σημειώστε
• 1: για κανονικούς χαρακτήρες
• 3: για χαρακτήρες διπλού ύψους
5. Πατήστε ‘ΟΚ’ για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας.
3.9.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ
1. Εκδώστε Ζ από τη μηχανή (θέση –Ζ- και 2 φορές <ΜΕΤΡΗΤΑ>)
2. Βάλτε τη μηχανή σε λειτουργία προγραμματισμού (--P--)
3. Από το QProg επιλέξτε ProgramSend to RegisterComplete Program
4. Μία progress bar θα γεμίσει αρκετές φορές. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εμφανίζεται
μήνυμα «Finished». Πατήστε ‘ΟΚ’. Το πρόγραμμα θα έχει αποσταλεί στη μηχανή.
5. Στο επόμενο μήνυμα «Delete update file», πατήστε ‘Νο’.
το
Παπαγεωργίου Χ. Αθανάσιος, Ταμειακές Μηχανές, Φαρσάλων 251Α, Λάρισα
Τηλ: 2410 555777, Φαξ: 2410 287392
12
Σημείωση: Δε χρειάζεται να κάνετε κάποια αποθήκευση του προγράμματος. Ότι αλλαγές έχετε κάνει,
παραμένουν στη αποθηκευμένες στο φάκελο του προγράμματος που επεξεργαζόσασταν. Οποιαδήποτε
στιγμή χρειαστεί, μπορείτε να ξαναστείλετε το πρόγραμμα στη μηχανή.
Παπαγεωργίου Χ. Αθανάσιος, Ταμειακές Μηχανές, Φαρσάλων 251Α, Λάρισα
Τηλ: 2410 555777, Φαξ: 2410 287392
13
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να πραγματοποιήσετε οποιοδήποτε προγραμματισμό στην QUORION CR28 πρέπει να
έχετε εκδώσει ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ – Ζ.
Στη συνέχεια, πατήστε διαδοχικά το πλήκτρο <Χ>, για να εισέλθετε σε λειτουργία προγραμματισμού
(ώσπου η ένδειξη της οθόνης να γίνει –P--)
4.1.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η εισαγωγή κειμένου, όπου απαιτείται γίνεται βάσει των παρακάτω κανόνων και των αντίστοιχων
πίνακων.
•
•
•
•
•
•
Με το πλήκτρο <CAPS> επιλέγετε κυκλικά το ενεργό σετ χαρακτήρων και συγκεκριμένα:
o Αριθμοί – Ένδειξη οθόνης: (nun)
o Ελληνικοί χαρακτήρες - Ένδειξη οθόνης: (Gr)
o Λατινικοί χαρακτήρες - Ένδειξη οθόνης: (En)
o Δεκαεξαδικοί κωδικοί - Ένδειξη οθόνης: (ΗΕ_)
Το πλήκτρο <ΣΒΗΣ> σβήνει ολόκληρη τη γραμμή
Το πλήκτρο <ΣΥΡΤΑΡΙ/ > σβήνει τον τελευταίο χαρακτήρα
Το πλήκτρο <0> εισάγει κενό και το πλήκτρο < . > την τελεία.
Τα πλήκτρα <0> … <9> εισάγουν τα σύμβολα από το επιλεγμένο σετ χαρακτήρων, όπως φαίνεται
και στον παρακάτω πίνακα.
Έξοδος από τον προγραμματισμό με <ΕΙΔΟΣ>.
4.1.1. Επιλεγμένο σετ Αριθμοί (nun)
Όταν αριστερά στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη (nun) μπορείτε να γράφετε αριθμούς (όπως
φαίνεται στην αντίστοιχη γραμμή του Πίνακα 1 ή να εισάγετε χαρακτήρες με τη χρήση των
δεκαεξαδικών κωδικών του Πίνακα 2.
Στη δεύτερη περίπτωση για να εισάγετε ένα χαρακτήρα πληκτρολογείτε τον διψήφιο
δεκαεξαδικό κωδικό ακολουθούμενο από το <HEX>.
Π.χ. για να εισάγετε τον χαρακτήρα %, πληκτρολογήστε <2> + <5> + <ΗΕΧ>
4.1.2. Επιλεγμένο σετ Ελληνικοί χαρακτήρες (Gr)
Όταν αριστερά στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη (Gr) μπορείτε να γράφετε κεφαλαίους
ελληνικούς χαρακτήρες χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα του Πίνακα 1. Ο τρόπος εισαγωγής είναι
παρόμοιος με αυτόν ενός κινητού τηλεφώνου.
Π.χ. Πατώντας μία φορά το 7 γράφετε Α, πατώντας 2 φορές το 7 γράφετε Β, πατώντας 3 φορές το
7 γράφετε Γ κοκ.
4.1.3. Επιλεγμένο σετ Λατινικοί χαρακτήρες (En)
Παπαγεωργίου Χ. Αθανάσιος, Ταμειακές Μηχανές, Φαρσάλων 251Α, Λάρισα
Τηλ: 2410 555777, Φαξ: 2410 287392
14
Όταν αριστερά στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη (En) μπορείτε να γράφετε κεφαλαίους
λατινικούς χαρακτήρες χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα του Πίνακα 1. Ο τρόπος εισαγωγής είναι
παρόμοιος με αυτόν ενός κινητού τηλεφώνου.
4.1.4. Επιλεγμένο σετ δεκαεξαδικοί κωδικοί (He_)
Όταν αριστερά στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη (He_) μπορείτε να γράφετε κείμενο
χρησιμοποιώντας τους δεκαεξαδικούς κωδικούς του Πίνακα 2 (χωρίς τη χρήση του HEX).
Π.χ. για να γράψετε τη λέξη Matrix, πληκτρολογήστε: <4><ΤΜ4> <6><1> <7><4> <7><2>
<6><9> <7><8>
Πλήκτρο/
Οθόνη
Αριθμοί
(nun)
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
ΤΜ
1
ΤΜ
2
ΤΜ
3
ΤΜ
4
ΤΜ
5
ΤΜ
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Α
Β
C
D
E
F
Ελληνικά
(Gr)
Α
Β
Γ
.
Δ
Ε
Ζ
/
Η
Θ
Ι
-
Κ
Λ
Μ
:
Ν
Ξ
Ο
“
Τ
Υ
Φ
)
A
B
C
.
D
E
F
/
G
H
I
-
J
K
L
:
M
N
O
“
Χ
Ψ
Ω
&
W
X
Y
Z
&
!
;
\
@
Λατινικά
(En)
Π
Ρ
Σ
(
P
Q
R
S
(
Δεκαεξαδικοί
κωδικοί
(HE_)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Α
Β
C
D
E
F
T
U
V
)
!
;
\
@
Πίνακας 1 – Σετ χαρακτήρων
Παπαγεωργίου Χ. Αθανάσιος, Ταμειακές Μηχανές, Φαρσάλων 251Α, Λάρισα
Τηλ: 2410 555777, Φαξ: 2410 287392
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
2
SPACE
!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
-
.
/
3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?
4
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
5
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^
_
6
`
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
L
m
n
O
7
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
|
}
~
8
€
,
ƒ
„
…
†
‡
ˆ
‰
<
9
‘
’
“
”
'
–
—
~
™
>
A
΅
Ά
Ł
¤
¥
¦
§
¨
©
«
¬
-
®
B
°
±
²
³
˝
µ
¶
·
Έ
Ή
Ί
»
Ό
½
Ύ
Ώ
C
ΐ
Α
Β
Γ
∆
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
D
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
Ϊ
Ϋ
ά
έ
ή
ί
E
ΰ
α
β
γ
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
µ
ν
ξ
o
F
π
ρ
ς
σ
τ
υ
φ
χ
ψ
ω
ϊ
ϋ
ό
ύ
ώ
Πίνακας 2 – Αντιστοιχία χαρακτήρων – δεκαεξαδικών κωδικών
4.2.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ
Μπορείτε να προγραμματίσετε:
• Έως και 9 γραμμές φορολογικού λογοτύπου.
• Έως και 18 χαρακτήρες ανά γραμμή.
• Οι χαρακτήρες κάθε γραμμής μπορεί να είναι κανονικοί ή διπλού ύψους.
• Κάθε γραμμή κεντράρεται αυτόματα.
Για να προγραμματίσετε το φορολογικό λογότυπο:
1. Εκδώστε Ζ (πατήστε το πλήκτρο <Χ> ώσπου να εμφανιστεί η ένδειξη –Ζ— στην οθόνη και στη
συνέχεια 2 φορές το πλήκτρο <ΜΕΤΡΗΤΑ>
2. Μπείτε σε λειτουργία προγραμματισμού (πατήστε το πλήκτρο <Χ> ώσπου να εμφανιστεί η
ένδειξη –P—στην οθόνη)
3. Πληκτρολογήστε 252 + <ΕΙΔΟΣ> για να εισέλθετε στον προγραμματισμό λογοτύπου. Στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη FL cHAnGE.
4. Πατήστε το πλήκτρο <ΣΒΗΣΙΜΟ>.
5. Επιλέξτε τη γραμμή λογοτύπου που θέλετε να προγραμματίσετε με τα πλήκτρα <ΠΑΝΩ> και
<ΚΑΤΩ>. Στην οθόνη της μηχανής, ο πρώτος χαρακτήρας δηλώνει τη γραμμή που
προγραμματίζεται. Για παράδειγμα, όταν προγραμματίζετε την πρώτη γραμμή, στην οθόνη της
μηχανής υπάρχει η ένδειξη:
1-3
Quorion cr28
Παπαγεωργίου Χ. Αθανάσιος, Ταμειακές Μηχανές, Φαρσάλων 251Α, Λάρισα
Τηλ: 2410 555777, Φαξ: 2410 287392
16
6.
7.
8.
9.
4.3.
Πατώντας το πλήκτρο <ΜΕΤΡΗΤΑ>, καταχωρείτε το περιεχόμενο της γραμμής και μεταβαίνετε
στην επόμενη.
Προγραμματίστε κάθε γραμμή σύμφωνα με τους κανόνες εισαγωγής κειμένου της παραγράφου
4.1.
Ο πρώτος χαρακτήρας κάθε γραμμής (μη εκτυπώσιμος) πρέπει να είναι υποχρεωτικά 1ή 3.
1: η γραμμή έχει κανονικούς χαρακτήρες
3: η γραμμή έχει χαρακτήρες διπλού ύψους.
Αφού προγραμματίσετε όλες τις γραμμές λογοτύπου, πατήστε το πλήκτρο <SYS>. Στον εκτυπωτή
της μηχανής, εκτυπώνεται προεπισκόπηση του λογοτύπου, χωρίς αυτό να καταχωρηθεί στη ΦΜ.
Μπορείτε να απορρίψετε τον προγραμματισμό με το πλήκτρο <ΣΒΗΣΙΜΟ> ή να τον
επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας 1+<SYS> ώστε το νέο λογότυπο να καταχωρηθεί στη
φορολογική μνήμη.
Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να βγείτε από τον προγραμματισμό του λογοτύπου χωρίς να
καταχωρηθεί καμία αλλαγή με το πλήκτρο <ΕΙΔΟΣ>.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Η μηχανή υποστηρίζει μέχρι και 100 τμήματα.
Για να προγραμματίσετε τμήματα:
1. Εκδώστε Ζ (πατήστε το πλήκτρο <Χ> ώσπου να εμφανιστεί η ένδειξη –Ζ— στην οθόνη και στη
συνέχεια 2 φορές το πλήκτρο <ΜΕΤΡΗΤΑ>
2. Μπείτε σε λειτουργία προγραμματισμού (πατήστε το πλήκτρο <Χ> ώσπου να εμφανιστεί η
ένδειξη –P—στην οθόνη
3. Πληκτρολογήστε 19 + <ΕΙΔΟΣ>, για να μπείτε στον προγραμματισμό τμημάτων. Στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη dEPt 1.
4. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να μεταβείτε στο επόμενο τμήμα με το πλήκτρο <Χ> ή να επιλέξετε ένα
οποιοδήποτε τμήμα πληκτρολογώντας ‘Αρ. τμήματος’ + <Χ>
5. Έπειτα, πατήστε το πλήκτρο <ΜΕΤΡΗΤΑ> για να προγραμματίσετε την ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του τμήματος.
Προγραμματίστε την περιγραφή σύμφωνα με τους κανόνες εισαγωγής κειμένου της παραγράφου
4.1 και πατήστε το πλήκτρο <ΜΕΤΡΗΤΑ> για να καταχωρήσετε την αλλαγή και να μεταβείτε στην
επόμενη προγραμματιζόμενη παράμετρο.
6. Με τα πλήκτρα <ΠΑΝΩ> και <ΚΑΤΩ> μπορείτε να επιλέγετε απευθείας την παράμετρο που
θέλετε να προγραμματίσετε για κάθε τμήμα. Κάθε αλλαγή σε παράμετρο πρέπει να την
καταχωρήσετε πατώντας <ΜΕΤΡΗΤΑ>
7. Γενικά, για κάθε τμήμα μπορείτε να προγραμματίσετε:
• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (tLGLA 1 ή κάποιο άλλο κείμενο): Μέχρι 12 χαρακτήρες, σύμφωνα με τους
κανόνες εισαγωγής κειμένου της §4.1.
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (GrouP): Κατηγορία όπου ανήκει το τμήμα.
• Επιλογές 1(oPt1): Δε χρειάζεται καμία αλλαγή.
• Επιλογές 2(oPt2): Δε χρειάζεται καμία αλλαγή.
• ΟΡΙΟ (LinIt): Μέγιστο όριο τιμής ανά πώληση για το συγκεκριμένο τμήμα. Είναι ένας
διψήφιος αριθμός, όπου:
Παπαγεωργίου Χ. Αθανάσιος, Ταμειακές Μηχανές, Φαρσάλων 251Α, Λάρισα
Τηλ: 2410 555777, Φαξ: 2410 287392
17
o το 1ο ψηφίο δηλώνει το πλέον σημαντικό ψηφίο του ορίου και
o το 2ο ψηφίο δηλώνει τον αριθμό των μηδενικών, συμπεριλαμβανομένων και των 2
δεκαδικών ψηφίων.
Παραδείγματα:
o LinIt=14: είναι το όριο 100,00€, δηλαδή για το συγκεκριμένο τμήμα μπορείτε να
κάνετε πωλήσεις μέχρι και 99,99€.
o LinIt=53: είναι το όριο 50€, δηλαδή για το συγκεκριμένο τμήμα μπορείτε να κάνετε
πωλήσεις μέχρι και 49,99€.
o LinIt=0: Δεν υπάρχει όριο
o LinIt=1: Το τμήμα είναι μπλοκαρισμένο και δεν πραγματοποιούνται πωλήσεις σε αυτό
το τμήμα.
• ΦΠΑ (FPA): Η κατηγορία ΦΠΑ (1-5) όπου ανήκει το τμήμα. Βλ. § 5.5 για εργοστασιακό
προγραμματισμό κατηγοριών ΦΠΑ.
8. Για να βγείτε από τον προγραμματισμό, πατήστε το πλήκτρο <ΕΙΔΟΣ>
Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι και 100 τμήματα.
4.4.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ
Η μηχανή υποστηρίζει μέχρι και 10000 είδη.
Για να προγραμματίσετε είδη:
1. Εκδώστε Ζ (πατήστε το πλήκτρο <Χ> ώσπου να εμφανιστεί η ένδειξη –Ζ— στην οθόνη και στη
συνέχεια 2 φορές το πλήκτρο <ΜΕΤΡΗΤΑ>
2. Μπείτε σε λειτουργία προγραμματισμού (πατήστε το πλήκτρο <Χ> ώσπου να εμφανιστεί η
ένδειξη –P—στην οθόνη
3. Πληκτρολογήστε 20 + <ΕΙΔΟΣ>, για να μπείτε στον προγραμματισμό ειδών. Στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη PLU ############.
4. Μπορείτε να επιλέξετε το είδος που επιθυμείτε να προγραμματίσετε πληκτρολογώντας ‘Κωδικό
είδους’ + <Χ> ή -αν έχετε συνδεδεμένο barcode scanner- σκανάροντας το barcode του είδους.
5. Αν το είδος δεν είναι προγραμματισμένο (δεν υπάρχει) η μηχανή εμφανίζει την ένδειξη crEAtE
(Δημιουργία). Πατήστε:
• <ΜΕΤΡΗΤΑ> για να επιβεβαιώσετε τη δημιουργία ή
• <ΣΒΗΣΙΜΟ> για να την απορρίψετε.
6. Επιβεβαιώνοντας τη δημιουργία, εμφανίζεται η ένδειξη PLU ##############. Πατήστε
<ΜΕΤΡΗΤΑ> για να προγραμματίσετε την ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του είδους. Εξ ορισμού η περιγραφή του
είδους είναι ο κωδικός barcode. Προγραμματίστε την περιγραφή σύμφωνα με τους κανόνες
εισαγωγής κειμένου της παραγράφου 4.1 και πατήστε το πλήκτρο <ΜΕΤΡΗΤΑ> για να
καταχωρήσετε την αλλαγή και να μεταβείτε στην επόμενη προγραμματιζόμενη παράμετρο.
7. Με τα πλήκτρα <ΠΑΝΩ> και <ΚΑΤΩ> μπορείτε να επιλέγετε απευθείας την παράμετρο που
θέλετε να προγραμματίσετε για κάθε τμήμα. Κάθε αλλαγή σε παράμετρο πρέπει να την
καταχωρήσετε πατώντας <ΜΕΤΡΗΤΑ>
8. Γενικά, για κάθε είδος μπορείτε να προγραμματίσετε:
Παπαγεωργίου Χ. Αθανάσιος, Ταμειακές Μηχανές, Φαρσάλων 251Α, Λάρισα
Τηλ: 2410 555777, Φαξ: 2410 287392
18
•
•
•
•
4.5.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (0000000000001 ή κάποιο άλλο όνομα. Αρχικά είναι ο κωδικός του ΕΙΔΟΥΣ):
Μέχρι 18 χαρακτήρες, σύμφωνα με τους κανόνες εισαγωγής κειμένου της §4.1.
ΤΜΗΜΑ (dEPt): Το τμήμα όπου ανήκει το συγκεκριμένο είδος (βάσει του τμήματος
αντιστοιχίζεται και στον ανάλογο συντελεστή ΦΠΑ.
ΤΙΜΗ (PrIcE): Η τιμή του είδους, συμπεριλαμβανομένων δύο δεκαδικών ψηφίων.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (StocH): Το απόθεμα του συγκεκριμένου είδους. Δεν είναι
απαραίτητο να προγραμματιστεί.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Η μηχανή υποστηρίζει μέχρι και 20 κατηγορίες
Για να προγραμματίσετε κατηγορίες:
1. Εκδώστε Ζ (πατήστε το πλήκτρο <Χ> ώσπου να εμφανιστεί η ένδειξη –Ζ— στην οθόνη και στη
συνέχεια 2 φορές το πλήκτρο <ΜΕΤΡΗΤΑ>
2. Μπείτε σε λειτουργία προγραμματισμού (πατήστε το πλήκτρο <Χ> ώσπου να εμφανιστεί η
ένδειξη –P—στην οθόνη
3. Πατήστε 18+ <ΕΙΔΟΣ>. Στην οθόνη εμφανίζεται το GroUP 1, που σημαίνει ότι προγραμματίζετε
την κατηγορία 1. Μπορείτε να επιλέξετε την επόμενη κατηγορία πατώντας το πλήκτρο <Χ> ή να
επιλέξετε οποιαδήποτε κατηγορία πληκτρολογώντας ‘Αρ. Κατηγορίας’ + <Χ> .
4. Πατώντας <ΜΕΤΡΗΤΑ> ή το πλήκτρο <ΚΑΤΩ>, εμφανίζεται η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της κατηγορίας, που
είναι και η μοναδική παράμετρος που μπορεί να προγραμματιστεί.
5. Αλλάξτε την ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της κατηγορίας σύμφωνα με τους κανόνες εισαγωγής κειμένου της παρ.
4.1. και πατήστε <ΜΕΤΡΗΤΑ> για καταχώρηση της αλλαγής.
6. Μπορείτε να τερματίσετε τον προγραμματισμό πατώντας το πλήκτρο <ΕΙΔΟΣ>
4.6.
ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ
Για να αλλάξετε τους συντελεστές ΦΠΑ:
1. Εκδώστε Ζ (πατήστε το πλήκτρο <Χ> ώσπου να εμφανιστεί η ένδειξη –Ζ— στην οθόνη και στη
συνέχεια 2 φορές το πλήκτρο <ΜΕΤΡΗΤΑ>
2. Μπείτε σε λειτουργία προγραμματισμού (πατήστε το πλήκτρο <Χ> ώσπου να εμφανιστεί η
ένδειξη –P—στην οθόνη
3. Πληκτρολογήστε 255 + <ΕΙΔΟΣ>, για να μπείτε στον προγραμματισμό ειδών. Στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη FPA cHAnGE.
4. Πατήστε <ΜΕΤΡΗΤΑ>.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες του πίνακα:
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.
2.
3.
ΕΝΔΕΙΞΗ
ΟΘΟΝΗΣ
FPA1
5.00
Εισάγετε νέο συντελεστή ΦΠΑ Α (μαζί με τα 2 δεκαδικά ψηφία - πχ 550) και FPA2
10.00
πατήστε 2 φορές <ΜΕΤΡΗΤΑ> για καταχώρηση και μετάβαση στον επόμενο,
ή πατήστε απευθείας <ΜΕΤΡΗΤΑ> αν δε χρειάζεται αλλαγή.
Εισάγετε νέο συντελεστή ΦΠΑ Β (μαζί με τα 2 δεκαδικά ψηφία – πχ 1100) και FPA3
21.00
Α
Παπαγεωργίου Χ. Αθανάσιος, Ταμειακές Μηχανές, Φαρσάλων 251 , Λάρισα
Τηλ: 2410 555777, Φαξ: 2410 287392
19
4.
5.
6.
7.
πατήστε
2 φορές <ΜΕΤΡΗΤΑ> για καταχώρηση και μετάβαση στον
επόμενο, ή πατήστε απευθείας <ΜΕΤΡΗΤΑ> αν δε χρειάζεται αλλαγή.
Εισάγετε νέο συντελεστή ΦΠΑ Γ (μαζί με τα 2 δεκαδικά ψηφία – πχ 2300) και
πατήστε 2 φορές <ΜΕΤΡΗΤΑ> για καταχώρηση και μετάβαση στον επόμενο,
ή πατήστε απευθείας <ΜΕΤΡΗΤΑ> αν δε χρειάζεται αλλαγή.
Εισάγετε νέο συντελεστή ΦΠΑ Α (μαζί με τα 2 δεκαδικά ψηφία – πχ 3600) και
πατήστε 2 φορές <ΜΕΤΡΗΤΑ> για καταχώρηση και μετάβαση στον επόμενο,
ή πατήστε απευθείας <ΜΕΤΡΗΤΑ> αν δε χρειάζεται αλλαγή.
Πατήστε 2 φορές <ΜΕΤΡΗΤΑ>
Πατήστε <ΜΕΤΡΗΤΑ> για καταχώρηση της αλλαγής ΦΠΑ.
FPA4
36.00
FPA5
0.00
conFIrn
End_ProG
6. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να διακόψετε τον προγραμματισμό χωρίς να καταχωρηθούν οι
αλλαγές σας με το πλήκτρο <ΕΙΔΟΣ>
4.7.
ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΓΙΑ 2 ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΜΗΧ. ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ)
Ο προγραμματισμός αυτός απαιτείται όταν υπάρχουν δύο ή περισσότερες ΦΤΜ στον ίδιο χώρο (και
πρέπει να διαχωριστούν βάσει ενός αύξοντος αριθμού πχ. 1, 2 …)
Για να αλλάξετε τον αριθμό της μηχανής:
1. Εκδώστε Ζ (πατήστε το πλήκτρο <Χ> ώσπου να εμφανιστεί η ένδειξη –Ζ— στην οθόνη και στη
συνέχεια 2 φορές το πλήκτρο <ΜΕΤΡΗΤΑ>
2. Μπείτε σε λειτουργία προγραμματισμού (πατήστε το πλήκτρο <Χ> ώσπου να εμφανιστεί η
ένδειξη –P—στην οθόνη
3. Πληκτρολογήστε 1 + <ΕΙΔΟΣ>
4. Πληκτρολογήστε 53 + <Χ>
5. Πληκτρολογήστε <Τον αριθμό μηχανής> + <ΜΕΤΡΗΤΑ>
6. Πατήστε <ΕΙΔΟΣ> για έξοδο από τον προγραμματισμό
4.8.
ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ/ΩΡΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ δεν μπορεί να είναι προγενέστερη αυτής του τελευταίου δελτίου
ημερήσιας κίνησης Ζ.
Για αλλαγή ημερομηνίας/ώρας:
1. Εκδώστε Ζ (πατήστε το πλήκτρο <Χ> ώσπου να εμφανιστεί η ένδειξη –Ζ— στην οθόνη και στη
συνέχεια 2 φορές το πλήκτρο <ΜΕΤΡΗΤΑ>
2. Μπείτε σε λειτουργία προγραμματισμού (πατήστε το πλήκτρο <Χ> ώσπου να εμφανιστεί η
ένδειξη –P—στην οθόνη
3. Με ενεργοποιημένη τη μηχανή, βραχυκυκλώστε το jumper της μητρικής πλακέτας.
4. Εισάγετε τη νέα ημερομηνία σε μορφή ΗΗΜΜΕΕΕΕ και πατήστε το πλήκτρο <DATE>
5. Εισάγετε τη νέα ώρα σε μορφή ΩΩΛΛ και πατήστε το πλήκτρο <TIME>.
(Μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο την ημερομηνία ή μόνο την ώρα, παραλείποντας το βήμα 5 ή 4
αντίστοιχα)
6. Βγάλτε το jumper.
Παπαγεωργίου Χ. Αθανάσιος, Ταμειακές Μηχανές, Φαρσάλων 251Α, Λάρισα
Τηλ: 2410 555777, Φαξ: 2410 287392
20
Σημείωση: Μπορείτε εύκολα να ελέγξετε τη νέα ημερομηνία/ώρα εκδίδοντας ένα δελτίο Χ (κλειδί στη
θέση –Χ--, και 2 φορές <ΜΕΤΡΗΤΑ>)
4.9.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ/ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
Για τον προγραμματισμό των διαφημιστικών/ευχαριστηρίων μηνυμάτων:
1. Εκδώστε Ζ (πατήστε το πλήκτρο <Χ> ώσπου να εμφανιστεί η ένδειξη –Ζ— στην οθόνη και στη
συνέχεια 2 φορές το πλήκτρο <ΜΕΤΡΗΤΑ>
2. Μπείτε σε λειτουργία προγραμματισμού (πατήστε το πλήκτρο <Χ> ώσπου να εμφανιστεί η
ένδειξη –P—στην οθόνη
3. Για προγραμματισμό
• Διαφημιστικού (πριν από την έναρξη της απόδειξης), πληκτρολογήστε 7+ <ΕΙΔΟΣ>
• Ευχαριστηρίου (μετά το τέλος της απόδειξης), πληκτρολογήστε 8 + <ΕΙΔΟΣ>
4. Μπορείτε να εισάγετε μέχρι και τρεις γραμμές κειμένου, έως 18 χαρακτήρες ανά γραμμή,
κανονική γραμματοσειρά ή γραμματοσειρά διπλού ύψους. Το κεντράρισμα γίνεται αυτόματα.
5. Ο πρώτος χαρακτήρας κάθε γραμμής είναι:
1: Για κανονική γραμματοσειρά
2: Για γραμματοσειρά διπλού ύψους.
6. Ακολουθήστε τους κανόνες εισαγωγής κειμένου της παραγράφου 4.1. για να γράψετε το κείμενο
που επιθυμείτε.
7. Για τις κενές γραμμές βάλτε μόνο το χαρακτήρα ‘0’
8. Για έξοδο από τον προγραμματισμό, πατήστε <ΕΙΔΟΣ>
4.10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
Η μηχανή υποστηρίζει μέχρι και 8 χειριστές.
Για να προγραμματίσετε χειριστές:
1. Εκδώστε Ζ (πατήστε το πλήκτρο <Χ> ώσπου να εμφανιστεί η ένδειξη –Ζ— στην οθόνη και στη
συνέχεια 2 φορές το πλήκτρο <ΜΕΤΡΗΤΑ>
2. Μπείτε σε λειτουργία προγραμματισμού (πατήστε το πλήκτρο <Χ> ώσπου να εμφανιστεί η
ένδειξη –P—στην οθόνη
3. Πληκτρολογήστε 22 + <ΕΙΔΟΣ>. Στην οθόνη εμφανίζεται cL
1, που σημαίνει ότι
προγραμματίζετε τον χειριστή 1.
4. Μπορείτε να μεταβείτε στον επόμενο χειριστή πατώντας το πλήκτρο <Χ>, ή να επιλέξετε
οποιονδήποτε χειριστή, πληκτρολογώντας ‘Αρ. χειριστή’ + <Χ>.
5. Αφού επιλέξετε τον χειριστή, πατήστε το πλήκτρο <ΜΕΤΡΗΤΑ>. Στην οθόνη εμφανίζεται το
ΟΝΟΜΑ του χειριστή, το οποίο και μπορείτε να αλλάξετε. Κάθε φορά, πατώντας <ΜΕΤΡΗΤΑ>
καταχωρείτε τις αλλαγές σας και μεταβαίνετε στην επόμενη προγραμματιζόμενη παράμετρο.
Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε την παράμετρο που θέλετε να προγραμματίσετε με τα πλήκτρα
<ΠΑΝΩ> και <ΚΑΤΩ>
6. Γενικά, για κάθε χειριστή μπορείτε να προγραμματίσετε:
• ΟΝΟΜΑ: Σύμφωνα με τους κανόνες εισαγωγής κειμένου της παραγράφου 4.1.
Παπαγεωργίου Χ. Αθανάσιος, Ταμειακές Μηχανές, Φαρσάλων 251Α, Λάρισα
Τηλ: 2410 555777, Φαξ: 2410 287392
21
• Επιλογες1 (oPt1): Να μην αλλαχθεί.
• Επιλογες2 (oPt2): Να μην αλλαχθεί
• ΚΩΔΙΚΟΣ (cod): Μέχρι και 8 ψηφία (αριθμοί)
7. Για να τερματίσετε τον προγραμματισμό, πατήστε το πλήκτρο <ΕΙΔΟΣ>
Παπαγεωργίου Χ. Αθανάσιος, Ταμειακές Μηχανές, Φαρσάλων 251Α, Λάρισα
Τηλ: 2410 555777, Φαξ: 2410 287392
22
5. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Α/Α
ΜΗΝΥΜΑ ΛΑΘΟΥΣ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
1.
F01_ROM FULL
ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ. ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ.
2.
F02_ROM BROKEN
3.
F03_NO_ROM
4.
F04_REPORT
5.
F05_WRITE
6.
F08_NO_TAX
7.
F09_RATE_FULL
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ. ΠΑΤΗΣΤΕ
<ΣΒΗΣΙΜΟ> ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΚΑΛΕΣΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΕΤΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ. ΠΑΤΗΣΤΕ <ΣΒΗΣΙΜΟ>
ΚΑΛΕΣΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Ζ. ΠΑΤΗΣΤΕ <ΣΒΗΣΙΜΟ> ΚΑΙ
ΕΚΔΩΣΤΕ Ζ.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ. ΠΑΤΗΣΤΕ
<ΣΒΗΣΙΜΟ> ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΚΑΛΕΣΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ή ΕΙΔΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΘΕΙ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΠΑ.
ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ.
ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΦΠΑ
8.
F10_CLEAR_FULL
ΠΛΗΡΩΣΗ CMOS ERRORS
9.
F11_TIME
10.
F12_DATE
11.
F14_FLAG
Η ΩΡΑ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΦΜ. ΠΑΤΗΣΤΕ <ΣΒΗΣΙΜΟ> ΚΑΙ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ ΚΑΛΕΣΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΦΜ Ή ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ 24 ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Ζ. ΠΑΤΗΣΤΕ <ΣΒΗΣΙΜΟ> ΚΑΙ ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ, ΚΑΛΕΣΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΛΑΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
12.
F16_NO_SALE
13.
F17_BLOCK_FULL
14.
F18_RATE_EQUAL
15.
F19_FM_CHANGED
16.
F20_CMOS
17.
F21_ZERO_SALE
18.
F22_RANGE_ERR
19.
F25_DISP
20.
F26_OWNER_FULL
21.
F27_NO_ZERO_RATE
ΜΗΔΕN ΠΩΛΗΣΕΙΣ. ΠΑΤΗΣΤΕ <ΜΕΤΡΗΤΑ> ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ζ Ή
<ΣΒΗΣΙΜΟ> ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΔΙΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ.
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ Ή ΑΛΛΑΓΗ ΜΝΗΜΗΣ. ΠΑΤΗΣΤΕ <ΣΒΗΣΙΜΟ> ΚΑΙ ΑΝ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΚΑΛΕΣΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ CMOS. ΠΑΤΗΣΤΕ <ΣΒΗΣΙΜΟ> ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
ΚΑΛΕΣΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ – ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ. ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΣ ΚΑΠΟΙΟ ΠΟΣΟ.
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ή ΑΡΙΘΜΟ Ζ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. ΠΑΤΗΣΤΕ <ΣΒΗΣΙΜΟ> ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ, ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΩΣΤΑ ΟΡΙΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΘΟΝΗΣ. ΠΑΤΗΣΤΕ <ΣΒΗΣΙΜΟ> ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΚΑΛΕΣΤΕ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΛΕΚΤΙΚΟΥ
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ. ΕΠΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ.
Παπαγεωργίου Χ. Αθανάσιος, Ταμειακές Μηχανές, Φαρσάλων 251Α, Λάρισα
Τηλ: 2410 555777, Φαξ: 2410 287392
23
22.
F28_WRONG_PASSWD
23.
F29_EROR_24_HOUR
24.
F30_PRINTER
ΛΑΘΟΣ PASSWORD. ΠΑΤΗΣΤΕ <ΣΒΗΣΙΜΟ> ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ
PASSWORD.
ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 24 ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Ζ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ Ζ ΓΙΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ. ΠΑΤΗΣΤΕ <ΜΕΤΡΗΤΑ> ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΔΩΣΕΤΕ Ζ ΚΑΙ ΝΑ
ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ.
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ. ΠΑΤΗΣΤΕ <ΣΒΗΣΙΜΟ> ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
ΚΑΛΕΣΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
Παπαγεωργίου Χ. Αθανάσιος, Ταμειακές Μηχανές, Φαρσάλων 251Α, Λάρισα
Τηλ: 2410 555777, Φαξ: 2410 287392