200 ερωτήσεις και απαντήσεις

200 ερωτήσεις και απαντήσεις
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση
Ανδρέας Ιατρίδης
200. Καλησπέρα σας, στην Ενότητα «Γ.5. Εντοπιότητα» είμαι μόνιμος κάτοικος Αττικής και όχι του νομού
Δράμας στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα - δεν καταλαβαίνω αυτό που αναγράφεται στην
ερώτηση (προκειμένου για πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής). Να συμπληρώσω το κουτάκι; Σας
ευχαριστώ για την υπομονή σας.
(Παρασκευή Κ., 22/2/2012)
Σελίδα | 1
Καλησπέρα σας! Εφόσον είστε άνεργη ή αγρότισσα (υπό προϋποθέσεις) μπορείτε να συμπληρώσετε
κανονικά την αίτησή σας. Εφόσον δεν είστε μόνιμος κάτοικος του νομού Δράμας δεν θα συμπληρώσετε το
κουτάκι της εντοπιότητας χάνοντας 10 βαθμούς από τη συνολική βαθμολογία σας. Καλή επιτυχία!
199. Καλησπέρα. Κατέθεσα μαζί με όλα τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
το όποιο εν τέλει δεν μου χρειαζόταν γιατί ούτε προστατευόμενα μέλη έχω κ.τ.λ. Θα δημιουργηθεί
κάποιο πρόβλημα ή απλά δεν θα το λάβετε υπόψη; Εννοείται πως δεν έχω συμπληρώσει κάποιο
αντίστοιχο κουτάκι.
(Παναγιώτης Ρ., 22/2/2012)
Καλησπέρα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μην ανησυχείτε. Καλή επιτυχία!
198. Ένα από τα δικαιολογητικά της αίτησης που έχω καταθέσει είναι λάθος. Τι κάνω σε αυτήν την
περίπτωση; Καταθέτω καινούργια αίτηση;
(Παράσχος Π., 22/2/2012)
Συμπληρώστε μια Υπεύθυνη Δήλωση που να γράφει ότι «Το δικαιολογητικό χ1 που επισυνάπτω είναι ορθό
και αντικαθιστά το χ2 που επισύναψα με την αίτηση που απέστειλα με την από ΧΧ/2/2012 αποστολή μου»
(όπου χ1 ο τίτλος του ορθού δικαιολογητικού, χ2 ο τίτλος του λάθους δικαιολογητικού και ΧΧ η
ημερομηνία που στείλατε την αρχική λάθος αίτηση). Βγάλτε φωτοτυπία το αποδεικτικό της αρχικής
αποστολής. Όλα μαζί (δηλαδή την Υπεύθυνη Δήλωση και τη φωτοτυπία του αποδεικτικού της αρχικής
κατάθεσης) βάλτε τα σε ένα φάκελο και ξαναστείλετε τα σε εμάς με συστημένη αποστολή στην οποία θα
αναγράφεται έξω από τον φάκελο: "Προς αντικατάσταση/επικαιροποίηση αίτησης". Μη ξεχνάτε να
κρατήσετε φωτοτυπίες για το αρχείο σας από ό,τι στέλνετε σε εμάς. Ίσως σας χρειαστούν σε περίπτωση
ένστασης ή εξακρίβωσης.
197. Καλησπέρα σας, η βεβαίωση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στα πλαίσια της πρακτικής
άσκησης όμως είναι έγκυρη, χρειάζεται να τη δηλώσω; Σας ευχαριστώ.
(Παρασκευή Κ., 22/2/2012)
Καλησπέρα. Βεβαιωθείτε ότι για τη θέση απαιτείται εμπειρία. Αν απαιτείται, οι τρόποι απόδειξης της
εμπειρίας αναγράφονται με σαφήνεια στις σελίδες 4 και 5 των Οδηγιών Συμπλήρωσης της αίτησης.
196. Καλημέρα και συγχαρητήρια για την ενημέρωση. Μπορείτε να μου πείτε αν έχετε τελειώσει με την
παραλαβή των φακέλων - αιτήσεων; Και αν ναι, πότε θα βγάλετε τα αποτελέσματα; Σας ευχαριστώ.
(Μαρία Λ., 22/2/2012)
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
Καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ! Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 23η
Φεβρουαρίου. Παρακαλώ, από την ημερομηνία αυτή και μετά να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της
«Επιμένουμε Δράμα» για πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης.
195. Χαίρετε. Μπορείτε να με ενημερώσετε αν χρειάζεται να καταθέσω και το πιστοποιητικό Σελίδα | 2
οικογενειακής κατάστασης; Μου είπαν ότι δεν είναι απαραίτητο. Έχω 3 παιδιά που φαίνονται στο
εκκαθαριστικό του 2010. Επίσης αν τα στείλω σήμερα μπορώ να στείλω κάποια που ξέχασα αύριο πριν
λήξει η προθεσμία;
(Ιωάννα Σ., 22/2/2012)
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα υποβάλλετε στην περίπτωση που το εκκαθαριστικό του
οικονομικού έτους 2010 δεν ανταποκρίνεται στην παρούσα κατάστασή σας, π.χ. έχετε αποκτήσει και άλλο
παιδί ή δηλώσατε μονογονεϊκή οικογένεια, π.χ. λόγω χηρείας. Γενικότερα αφορά το κριτήριο Γ2 της
οικογενειακής κατάστασης. Κρίνετε λοιπόν κατάλληλα αν χρειάζεται ή όχι και μην ακούτε λόγια τρίτων που
μπορεί να σας μπερδέψουν.
Στο άλλο σκέλος της ερώτησής σας, αν θέλετε να στείλετε εμπρόθεσμα (μέχρι 23/2) κάποια δικαιολογητικά
που ξεχάσατε:
• Συμπληρώστε μια Υπεύθυνη Δήλωση που να γράφει ότι «Τα δικαιολογητικά χ1, χ2 που επισυνάπτονται
συμπληρώνουν την αίτηση που απέστειλα με την από ΧΧ/2/2012 αποστολή μου (όπου χ1, χ2 ο ακριβής
τίτλος των δικαιολογητικών και ΧΧ η ημερομηνία που στείλατε την αρχική λάθος αίτηση)
• Βγάλτε φωτοτυπία το αποδεικτικό της αρχικής αποστολής.
Όλα μαζί (δηλαδή την Υπεύθυνη Δήλωση και τη φωτοτυπία του αποδεικτικού της αρχικής κατάθεσης)
βάλτε τα σε ένα φάκελο και ξαναστείλετε τα σε εμάς με συστημένη αποστολή στην οποία θα αναγράφεται
έξω από τον φάκελο: "Προς αντικατάσταση/επικαιροποίηση αίτησης". Μη ξεχνάτε να κρατήσετε
φωτοτυπίες για το αρχείο σας από ό,τι στέλνετε σε εμάς. Ίσως σας χρειαστούν σε περίπτωση ένστασης ή
εξακρίβωσης.
194. Μπορώ να έρθω σήμερα από τα γραφεία σας και να δω περισσότερα για τις θέσεις από τα έντυπα
συνεργασίας; Κάποια γνωστή μου πέρασε χθες και τα είδε. Αληθεύει; Τα έχετε βάλει κάτω στην είσοδο;
(Κατερίνα Χ., 22/2/2012)
Τα μνημόνια συνεργασίας με τους συμπράττοντες φορείς, όπου περιγράφονται τα καθήκοντα των ατόμων
που θα προσληφθούν, είναι στη διάθεση του κοινού στα γραφεία της ΑΜΚΕ στον 3ο όροφο.
193. Ο άντρας μου έχει την επιμέλεια με δικαστική εντολή της αδερφής του, που έχει αναπηρία 67%.
Στην φορολογική δεν φαίνεται, μπορώ να προσκομίσω την δικαστική απόφαση, έτσι ώστε να
δικαιούμαι τα μόρια για προστατευόμενο μέλος και για την αναπηρία;
(Παναγιώτα Π., 21/2/2012)
Θα επισυνάψετε το δικαιολογητικό που αναφέρετε και θα το εξετάσουμε κατά την αξιολόγηση σε
συνεννόηση με το ΑΣΕΠ και το υπουργείο.
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
192. Γεια σας. Έχω στείλει τον φάκελο με τα δικαιολογητικά. Έχω δηλώσει θέσεις ΠΕ, ΔΕ, ΚΑΙ ΥΕ. Στον
τυποποιημένο φάκελο εκ παραδρομής σημείωσα μόνο ΠΕ και ΥΕ. Τί μπορώ να κάνω για να το
διορθώσω; Ευχαριστώ!
(Λαζαράκη, 21/2/2012)
Δεν πειράζει, τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται στο φάκελο για λόγους πληρότητας - τυπικότητας. Δεν θα Σελίδα | 3
αξιολογηθείτε για αυτά αλλά με βάση το περιεχόμενο του φακέλου σας. Δεν απαιτείται να κάνετε καμία
ενέργεια. Καλή επιτυχία!
191. Γεια σας. Αν δεν έχω το κριτήριο της εντοπιότητας, πρέπει να προσκομίσω στα δικαιολογητικά τη
βεβαίωση μόνιμης κατοικίας;
(Πασχαλούδης Φ., 21/2/2012)
Γεια σας! Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τη σελίδα 3 των Οδηγιών Συμπλήρωσης, όπου αναφέρεται
ρητώς ότι το ένα και μοναδικό δικαιολογητικό απόδειξης της εντοπιότητας είναι η βεβαίωση μόνιμης
κατοικίας από τον οικείο δήμο.
190. Γεια σας! Θα ήθελα, απλά, να μου θυμίσετε, τις αιτήσεις μας θα σας τις στείλουμε φωτοτυπημένες
μπρος πίσω, η όχι; Για μια ακόμη φορά, σας ευχαριστώ εκ των πρότερων.
(Ανέστης Τ., 21/2/2012)
Σωστό. Όπως έχουμε απαντήσει στις 9/2/2012 και στην ερώτηση 55, οι αιτήσεις που θα μας στείλετε μέσα
στο συστημένο φάκελο πρέπει να είναι διπλής όψης (μπρος πίσω), σωστά και καθαρά συμπληρωμένες και
υπογεγραμμένες.
189. Καλησπέρα, ήθελα να ρωτήσω για τις θέσεις «Δράση φροντίδας ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ στο Δήμο
Δοξάτου» στην ειδικότητα της πληροφορικής με τι ακριβώς ασχολείται; Ευχαριστώ!
(Ανατολή Μ., 21/2/2012)
Καλησπέρα! Τα μνημόνια με τους συμπράττοντες φορείς, όπου περιγράφονται τα καθήκοντα των ατόμων
που θα προσληφθούν, είναι στη διάθεση του κοινού στα γραφεία της ΑΜΚΕ. Αν βρίσκεστε εκτός νομού
Δράμας και δεν μπορείτε να έρθετε προσωπικά, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 25210 55740.
188. Εφόσον είμαι επιδοτούμενος άνεργος και έχω το δικαίωμα να συμμετάσχω, στην κατάσταση
ανεργίας συμπληρώνω κουτάκι; Είμαι >30, κατάσταση ανεργίας...
(Αντώνης Α., 21/2/2012)
Εφόσον είστε επιδοτούμενος άνεργος και πάνω από 30 χρονών, δεν συμπληρώνετε κανένα κουτάκι στο
πεδίο Γ.1 και βαθμολογείστε με μηδέν (0) στο εν λόγω κριτήριο.
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
187. Για το κριτήριο των προστατευόμενων μελών αναφέρεται ότι τα παιδιά που σπουδάζουν μέχρι το
25ο έτος της ηλικίας τους θεωρούνται προστατευόμενα μέλη και ως αποδεικτικό αναφέρεται μόνο το
εκκαθαριστικό της εφορίας του οικονομικού έτους 2010. Ξαφνικά σήμερα διάβασα ότι θα πρέπει να
προσκομίσουμε και πρόσφατες βεβαιώσεις σπουδών, κάτι το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει μέσα
σε μια-δυο μέρες για μεγάλα Πανεπιστήμια. Πως μπορεί να ζητείται κάτι το οποίο δεν αναφέρεται στην Σελίδα | 4
προκήρυξη; Σας ευχαριστώ.
(Αικατερίνη Τ., 21/2/2012)
Οι πρόσφατες βεβαιώσεις σπουδών αφορούν την περίπτωση εκείνη κατά την οποία, μέλη της
οικογενειακής μερίδας κατέστησαν προστατευόμενα (δηλαδή -στη συγκεκριμένη περίπτωση- πέρασαν σε
σχολή και σπουδάζουν) μετά το έτος 2009 και αυτό δεν αποτυπώνεται στο εκκαθαριστικό του οικονομικού
έτους του 2010. Ήδη από τις 4/2/2012, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας απέστειλε
διευκρινίσεις οι οποίες και αναρτήθηκαν άμεσα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και στην ενότητα Νέα της
"Επιμένουμε Δράμα" με αντίστοιχη ημερομηνία ανάρτησης. Επίσης, στις 2 ενημερωτικές εκδηλώσεις
αναφέρθηκε πολλές φορές είτε ως απάντηση σε ερωτήσεις των παρευρισκόμενων είτε ως επεξηγηματικό
σχόλιο κατά την παρουσίαση του προγράμματος. Τέλος, σχετικό ερώτημα απαντήθηκε στις 15/2/2012
(ερώτηση 119).
Κοντολογίς, αν τα μέλη στα οποία αναφέρεστε ήταν φοιτητές κατά το 2009 και αυτό αποτυπώνεται στο
εκκαθαριστικό του 2010, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Αν τα μέλη αυτά ξεκίνησαν να φοιτούν μετά το 2009
και αυτό δεν αποτυπώνεται στο εκκαθαριστικό του 2010, θα πρέπει να προσκομίσετε βεβαιώσεις σπουδών
από το/τα αντίστοιχο/τα Τμήμα/Τμήματα.
186. Καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε! Θα ήθελα να ρωτήσω στα συνημμένα δικαιολογητικά θα
πρέπει να καταγράψω και τις 2 αιτήσεις που έχω κάνει;
(Χριστίνα Α., 21/2/2012)
Καλημέρα! Όχι, δεν χρειάζεται. Απλά μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε στη 2η συμπληρωματική αίτηση τα
τμήματα Α και Β, να βάλετε ημερομηνία και να τις υπογράψετε και τις 2.
185. Καλησπέρα. Πρώτον σας συγχαίρω για την υπομονή και το κουράγιο σας! Είστε καταπληκτικοί...
και δεύτερον θέλω να κάνω μια ερώτηση. Έχω στείλει τα χαρτιά μου για το πρόγραμμα και εκ των
υστερών κατάλαβα ότι έχω κάνει 2 λάθη. Πρώτο στο ΚΟΧ έγραψα 2.101/1/2012 αντί για 2.101/01/2012
όπως λέει η προκήρυξη και δεύτερο τον τίτλο σπουδών τον έγραψα μόνο στα τυπικά προσόντα και όχι
και στα συνημμένα δικαιολογητικά όπως είπατε σε μια κοπέλα πριν ότι πρέπει να γραφτούν και εκεί! Σε
αυτήν την περίπτωση τι κάνω; Έρχομαι εκεί και το διορθώνω η όταν ανοίξετε τον φάκελο μου τα
συμπληρώνετε εσείς τσακ μπαμ και ούτε γάτα ούτε ζημιά; Σας ευχαριστώ πάρα πολύ προκαταβολικά...
(Σταματία Μ., 20/2/2012)
Καλησπέρα και ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για τα καλά σας λόγια! Στο πρώτο ερώτημα κρίνουμε ότι δεν είναι
πρωταρχικής σημασίας η παράληψή σας ώστε να οδηγεί σε απόρριψη της αίτησης. Στο δεύτερο σκέλος
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
του ερωτήματός σας: αν το δικαιολογητικό σας είναι επικυρωμένο δεν έχετε (εκτιμούμε) πρόβλημα,
διαφορετικά θα πρέπει να:
• Συμπληρώστε μια αίτηση εκ νέου σωστά,
• Συμπληρώστε μια Υπεύθυνη Δήλωση που να γράφει ότι «η Αίτηση που επισυνάπτεται είναι η ορθή και
αντικαθιστά την αρχική που απέστειλα με την από ΧΧ/2/2012 αποστολή μου (όπου ΧΧ η ημερομηνία Σελίδα | 5
που στείλατε την αρχική λάθος αίτηση)
• Βγάλτε φωτοτυπία το αποδεικτικό της αρχικής αποστολής.
Όλα μαζί (δηλαδή την ορθή αίτηση, την Υπεύθυνη Δήλωση και τη φωτοτυπία του αποδεικτικού της αρχικής
κατάθεσης) βάλτε τα σε ένα φάκελο και ξαναστείλετε τα σε εμάς με συστημένη αποστολή στην οποία θα
αναγράφεται έξω από τον φάκελο: "Προς αντικατάσταση/επικαιροποίηση αίτησης". Μη ξεχνάτε να
κρατήσετε φωτοτυπίες για το αρχείο σας από ό,τι στέλνετε σε εμάς. Ίσως σας χρειαστούν σε περίπτωση
ένστασης ή εξακρίβωσης.
Για τη διασφάλιση της εγκυρότητας και της νομιμότητας της διαδικασίας τηρούμε ευλαβικά τις σχετικές
οδηγίες που μας έχουν δοθεί από την Ε.Υ.Δ. ΕΠ "ΑΝ.ΑΔ." και το ΑΣΕΠ και δεν λειτουργούμε ...τσακ μπαμ.
Καλή συνέχεια και καλή σας επιτυχία!
184. Καλησπέρα! Έχω τελειώσει φιλόλογος και έχω δηλώσει τις αντίστοιχες θέσεις οπότε έχω βάλει στα
δικαιολογητικά και το πτυχίο μου. Από εκεί και πέρα δηλώνω κάποιες θέσεις όπου ζητείται απολυτήριος
τίτλος ενιαίου λυκείου, πρέπει να βάλω στα δικαιολογητικά μου επιπλέον και το χαρτί του ενιαίου
λυκείου για θέσεις ΔΕ ή από το πτυχίο μου εννοείται ότι έχω τελειώσει λύκειο και αρκεί;
(Χρύσα Μ., 20/2/2012)
Αρκεί. Δείτε περισσότερα στις ερωτήσεις 88, 34.
183. Γεια σας. Την Παρασκευή 17/2/2012 έστειλα τα χαρτιά μου αλλά στην αίτηση μου στο Γ.3 ενώ
έβαλα την υπεύθυνη δήλωση πως δεν κάνω φορολογική δήλωση ξέχασα να σημειώσω το κουτάκι με το
μηδενικό ποσό και δεν έχω σημειώσει κάτι. Θέλω να σας ρωτήσω πως μπορώ να κάνω αυτή την
διόρθωση, γιατί ενώ φαίνεται πως δεν κάνω φορολογική δήλωση, δεν έχω σημειωμένο κανένα κουτάκι,
ευχαριστώ.
(Αναστασία Π., 20/2/2012)
Δείτε περισσότερα στις ερωτήσεις 180, 163.
182. Χαίρεται… Τα συνημμένα δικαιολογητικά πρέπει να τα καταγράψουμε σε κάθε αίτηση που
κάνουμε η μόνο στην πρώτη;
(Γιώργος Π., 20/2/2012)
Μόνο στην πρώτη. Προσέξτε την αρίθμηση στους κωδικούς των θέσεων στις πρόσθετες αιτήσεις.
Διορθώνετε κατάλληλα για να φαίνεται η σειρά προτίμησης.
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
181. Καλησπέρα! Είμαι απόφοιτος γενικού λυκείου και κάτοχος πτυχίου ΤΕ. Στα απολυτήρια του γενικού
λυκείου δεν υπάρχουν ειδικότητες. Δεν μπορώ να κάνω αίτηση για τις θέσεις ΔΕ; Εάν οι θέσεις ΔΕ δεν
καλυφθούν από τις ζητούμενες ειδικότητες θα καλυφθούν από τις υπόλοιπες ΔΕ; Ευχαριστώ πολύ.
(Κυριακή Κ., 20/2/2012)
Όχι, η ερμηνεία σας είναι λάθος. Μπορείτε, εφόσον αποδεικνύεται από εσάς η γνώση χειρισμού Η/Υ στα Σελίδα | 6
αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου, να
κάνετε αίτηση για τις θέσεις με κωδικούς 102, 199, 210, 216, 230, 243, 328, 370, 458, 462, 480, 483, 502,
519, 531, 542, 547, 557, 564, 571 των οποίων το τυπικό προσόν είναι πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος
τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
180. Νομίζω πως έχω κάνει ένα λάθος στην αίτηση μου πως θα μπορέσω να το εξακριβώσω και να το
διορθώσω?
(Αλέξανδρος Κ., 20/2/2012)
Δεν μπορείτε να εξακριβώσετε το λάθος σας εφόσον δεν έχετε κρατήσει αντίγραφο. Αυτό που μπορείτε να
κάνετε είναι το εξής:
• Συμπληρώστε μια αίτηση εκ νέου σωστά,
• Συμπληρώστε μια Υπεύθυνη Δήλωση που να γράφει ότι «η Αίτηση που επισυνάπτεται είναι η ορθή και
αντικαθιστά την αρχική που απέστειλα με την από ΧΧ/2/2012 αποστολή μου (όπου ΧΧ η ημερομηνία
που στείλατε την αρχική λάθος αίτηση)
• Βγάλτε φωτοτυπία το αποδεικτικό της αρχικής αποστολής.
Όλα μαζί (δηλαδή την ορθή αίτηση, την Υπεύθυνη Δήλωση και τη φωτοτυπία του αποδεικτικού της αρχικής
κατάθεσης) βάλτε τα σε ένα φάκελο και ξαναστείλετε τα σε εμάς με συστημένη αποστολή στην οποία θα
αναγράφεται έξω από τον φάκελο: "Προς αντικατάσταση/επικαιροποίηση αίτησης". Μη ξεχνάτε να
κρατήσετε φωτοτυπίες για το αρχείο σας από ό,τι στέλνετε σε εμάς. Ίσως σας χρειαστούν σε περίπτωση
ένστασης ή εξακρίβωσης.
179. Καλημέρα σας, θα ήθελα να ρωτήσω για τις θέσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Η
απασχόληση σε αυτές τις θέσεις είναι στην πόλη της Δράμας ή σε όλο τον νομό?
(Νίκος Κ., 20/2/2012)
Εξαρτάται κατά περίπτωση. Μπορείτε να απευθυνθείτε στον φορέα που σας ενδιαφέρει για τις θέσεις
αυτές ή να έρθετε από τα γραφεία της ΑΜΚΕ «Επιμένουμε Δράμα» και να συμβουλευτείτε τα 20 σχετικά
έντυπα που περιγράφουν με περισσότερη ακρίβεια από την προκήρυξη θέματα που αφορούν στις
εγκεκριμένες θέσεις.
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
178. Καλησπέρα. Ενδιαφέρομαι για τη θέση του μάγειρα έχω 3 χρόνια προύπηρεσία σε ιδιώτη, πως θα
προσκομίσω την εμπειρία;
(Δέσποινα Μ., 19/2/2012)
Καλησπέρα σας. Η εργασιακή εμπειρία εφόσον αυτή αφορά μισθωτή εργασία αποδεικνύεται ως εξής: Με
(α) βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης, (β) Σελίδα | 7
χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία
να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη,
φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Για αναλυτικές
οδηγίες απόδειξης της εργασιακής εμπειρίας παρακαλώ ανατρέξετε στις σελίδες 4 και 5 των Οδηγιών
Συμπλήρωσης της Αίτησης.
177. Γεια σας, ενδιαφέρομαι για την θέση του Δομικού που είδα στην προκήρυξη. Θα ήθελα να ρωτήσω
σχετικά με την εργασιακή εμπειρία. Είχα συμμετάσχει σε πρόγραμμα Stage από τον ΟΑΕΔ σε ιδιώτη
Πολιτικό Μηχανικό να καταθέσω την ανάλογη βεβαίωση εμπειρίας;
(Χρύσα Μ., 19/2/2012)
Για αναλυτικές οδηγίες απόδειξης της εργασιακής εμπειρίας παρακαλώ ανατρέξετε στις σελίδες 4 και 5 των
Οδηγιών Συμπλήρωσης της Αίτησης. Ειδικά για την περίπτωση σας, μελετήστε το σημείο Β στην σελίδα 4
του ίδιου εντύπου.
176. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας. Στην αίτηση στο Γ1 αναφέρεται ως «νέος
άνεργος» άτομο ηλικίας έως ΚΑΙ 30 ετών. Εγώ είμαι συγκεκριμένα 30 ετών και 7 μηνών. Χάνω την
ιδιότητα του «νέου ανέργου»; Δεν έχω κλείσει τα 31.Ευχαριστω πολύ…
(Κυριακή Κ., 19/2/2012)
Καλησπέρα. Είστε 30 και 7 μηνών, άρα πάνω από 30. Δυστυχώς χάνετε την ιδιότητα της νέας ανέργου.
Δείτε και τις ερωτήσεις 62, 44 και 19.
175. Γεια σας και συγχαρητήρια για την δουλειά σας για την πολύτιμη βοήθεια που μας προσφέρετε!
Εγώ έχω το χαρτί εντοπιότητας, χρειάζεται να πάω να ζητήσω και την βεβαίωση μόνιμης κατοικίας;
(Κυριακή Τ., 19/2/2012)
Σας ευχαριστούμε! Απαιτείται μόνο η βεβαίωση της μόνιμης κατοικίας όπως επισημαίνεται στο έντυπο
«Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Αίτησης», οπότε πρέπει υποχρεωτικά να το προσκομίσετε.
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
174. Γεια σας, σύμφωνα με κανονισμό του ΟΑΕΔ γιατροί και μηχανικοί (ΠΕ) δεν μπορούν να θεωρηθούν
άνεργοι. Στην παρούσα προκήρυξη υπάρχουν θέσεις για ιατρούς και μηχανικούς. Για πιο λόγο
υπάρχουν θέσεις για ιατρούς και μηχανικούς εφόσον οι τελευταίοι δεν μπορούν να θεωρηθούν άνεργοι
και αφού η ανεργία αποτελεί κριτήριο συμμετοχής στο πρόγραμμα. Μήπως υπάρχει πρόβλεψη (π.χ.
εισοδηματικά κριτήρια) αλλά δεν αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση? Ευχαριστώ.
Σελίδα | 8
(Νίκος Τ., 19/2/2012)
Το ΑΣΕΠ έκρινε σχετικά με τον πίνακα απαιτούμενων προσόντων. Επικοινωνήστε μαζί μας αν δεν σας
έχουμε καλύψει στην ερώτησή σας. Εναλλακτικά επικοινωνήστε με το ΑΣΕΠ (213 1319364, 213 1319360,
213 1319361).
173. Γεια σας, ενδιαφέρομαι να δηλώσω θέσεις που έχουν ως απαραίτητο προσόν την γνώση Η/Υ (102,
199). Είμαι κάτοχος πτυχίου Η/Υ που από ότι είδα αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ. Το πτυχίο μου δεν είναι
όμως εξ ολοκλήρου στα ελληνικά. Απλά κάθε αγγλική πρόταση έχει από κάτω και την ελληνική της
μετάφραση. Αρκεί επομένως ένα αντίγραφο του πτυχίου ή χρειάζεται να κάνω και κάτι άλλο; Και κάτι
ακόμα, είμαι απόφοιτη ΑΕΙ, μπορώ να δηλώσω και θέσεις ΔΕ; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
(Αλεξάνδρα, 19/2/2012)
Η κατανόησή σας είναι ορθή. Αρκεί ένα απλό αντίγραφο του πτυχίου σας.
Επίσης, ως απόφοιτη ΠΕ ή ΤΕ (δηλαδή ΑΕΙ) μπορείτε να επιδιώξετε και θέσεις ΔΕ και θέσεις ΥΕ.
172. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την οργάνωση και την άμεση ανταπόκριση σας. Θα ήθελα να σας
ρωτήσω σχετικά με το πτυχίο ECDL. Θα πρέπει να μεταφραστεί στα ελληνικά για να μπορέσω να το
προσκομίσω μαζί με την αίτηση για το ΚΟΧ; Αν ναι, την μετάφραση πρέπει να την κάνει κάποιος
δικηγόρος; Σας ευχαριστώ προκαταβολικά.
(Σοφία Ε., 19/2/2012)
Σας ευχαριστούμε θερμά! Αν το πτυχίο σας είναι δίγλωσσο αρκεί μια απλή φωτοτυπία. Αν είναι όλο στην
Αγγλική θα πρέπει να μεταφραστεί και να επικυρωθεί από αρμόδιο δικηγόρο και στη συνέχεια να
επισυνάψετε αυτήν τη μετάφραση – επικύρωση ως απλή φωτοτυπία.
171. Έχω στείλει την αίτηση μέσα στην εβδομάδα για τη σύζυγό μου, απλά διαβάζοντας τώρα το νέο
έντυπο συμπλήρωσης αναφέρεστε στο ότι στην ενότητα Ε. ΤΥΠΙΚΑ (και τυχόν πρόσθετα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ θα
πρέπει να συμπληρώσουμε ανάλογα την επιδιωκόμενη θέση και τον τίτλο σπουδών. Έχουμε επιλέξει
μόνο ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ-ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Χρειάζεται να αναγράψουμε
ότι είναι απόφοιτος Λυκείου ή δεν είναι απαραίτητο; Κι αν ναι πρέπει να κάνουμε και συμπληρωματική
αίτηση μόνο γι αυτό το πεδίο; Ευχαριστώ
(Στέλιος Χ., 19/2/2012)
Όπως αναγράφεται στη σελίδα 32 της προκήρυξης για τις εν λόγω θέσεις δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά
προσόντα. Άρα, και όπως γράφεται στο σημείο Ε της αίτησης [συμπληρώστε μόνο εφόσον για τις
επιδιωκόμενες θέσεις απασχόλησης απαιτούνται τυχόν προσόντα από την ανακοίνωση (π.χ., τίτλος
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος, εμπειρία, χειρισμός Η/Υ κ.ά.)], δεν χρειάζεται να αναγραφούν.
Μην ανησυχείτε, είστε εντάξει.
170. Συγγνώμη για την ερώτηση που θα κάνω αλλά δεν έχω καταλάβει: στα τυχόν επιπρόσθετα στοιχεία
π.χ. δίπλα στην άδεια ασκήσεως επαγγέλματος θα βάλω και τον κωδικό θέσης που απευθύνομαι?
Σελίδα | 9
(Κυριακή Δ., 19/2/2012)
Τις επιδιωκόμενες θέσεις απασχόλησης κατά σειρά προτίμησης τις δηλώνετε στο πεδίο Δ της προκήρυξης
και όχι κάπου αλλού.
169. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την δουλειά που κάνετε. Στον εγώ έγραψα «ΑΜΚΑ «Επιμένουμε
Δράμα». Είναι λάθος; Και χρειάζεται να είναι επικυρωμένα τα αντίγραφα; Τα έχω στείλει όμως.
(Γιώργος Κ., 19/2/2012)
Υποθέτω μιλάτε για το φάκελό σας. Αν χρησιμοποιήσατε φάκελο ΑΣΕΠ, τότε τα ΕΛΤΑ έχουν επάνω
κολλημένο χαρτάκι που αναγράφεται ορθά η διεύθυνσή μας, οπότε μην ανησυχείτε. Ακόμη και στην
περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσατε φάκελο ΑΣΕΠ αλλά δικό σας φάκελο, ο φάκελος θα έρθει σε εμάς
ακόμη και αν κατά λάθος γράψατε ΑΜΚΑ και όχι ΑΜΚΕ. Άλλωστε η διεύθυνση είναι μοναδική: Κων/πόλεως
8, 66100 Δράμα. Σε κάθε περίπτωση, φυλάξτε το αποδεικτικό της συστημένης αποστολής.
168. Εάν στην αίτηση κάτι δεν μου χωρέσει (π.χ. το e-mail) μπορώ να το γράψω στο κενό μέρος ή από
κάτω ή θα ακυρωθεί η αίτησή μου;
(Ιωάννα Κ., 18/2/2012)
Μπορείτε. Αρκεί, οτιδήποτε γράφετε να είναι ευανάγνωστο και να μη δημιουργεί σύγχυση.
167. Καλησπέρα. Το πτυχίο ECDL μου είναι γραμμένο και στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Είναι
απαραίτητο να γίνει επίσημη μετάφραση και επικύρωση από δικηγόρο όπως το πτυχίο Αγγλικών;
(Χρύσα, 18/2/2012)
Όχι. Αρκεί μια απλή φωτοτυπία.
166. Καλησπέρα, χρειάζομαι μια διευκρίνιση: εάν κάνω αίτηση στο «Επιμένουμε Δράμα», αυτό θα με
εμποδίσει να κάνω αίτηση παράλληλα και σε άλλους φορείς κοινωφελούς εργασίας σε άλλο νομό;
(Παντελής, 18/2/2012)
Καλησπέρα. Σαφώς και όχι! Έχετε δικαίωμα αίτησης απεριόριστου αριθμού θέσεων σε οποιουσδήποτε
φορείς εντός και εκτός νομού.
165. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω επειδή πήγα πολύ πρωί από την πρώτη κιόλας μέρα έναρξης
και από τους πρώτους να καταθέσω το φάκελο και τα δικαιολογητικά μου δεν ήξεραν οι υπάλληλοι εκεί
και δεν αγόρασα φάκελο του ΑΣΕΠ αλλά απλό φάκελο έγραψα τα στοιχειά σας και τα δικά μου και σας
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
τα έστειλα με συστημένη επιστολή έχω και την απόδειξη που μου έδωσαν. Σ’ αυτήν τη περίπτωση θα
υπάρξει πρόβλημα πρέπει να τα καταθέσω πάλι τα χαρτιά μου η δε πειράζει;
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
(Μιχάλης Ε., 18/2/2012)
Καλησπέρα σας! Κανένα πρόβλημα. Αν έχετε γράψει σωστά στα στοιχεία στο φάκελο (δείτε σχετικά τις Σελίδα | 10
ερωτήσεις 124, 100, 99, 96, 72, 88). Καλή επιτυχία.
164. Έχει καμιά σημασία το ότι όταν έβγαλα κάρτα ανεργίας δεν πέρασα από συνέντευξη; Πρέπει να
περάσω οπωσδήποτε;
(Σοφία, 18/2/2012)
Όχι δεν απαιτείται. Δείτε τις ερωτήσεις 145, 112, 29.
163. Εάν έχω προσκομίσει χαρτί από την εφορία αλλά δεν έβαλα στον πινάκα στο εισόδημα από 0 6.900 λαμβάνεται υπόψη ή δεν παίρνω τα μόρια που μου αντιστοιχούν; Μπορώ να κάνω
συμπληρωματική αίτηση;
(Άγνωστη, 17/2/2012)
Η αξιολόγηση των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων θα γίνει από την ΑΜΚΕ «Επιμένουμε Δράμα» βάσει
των συνημμένων δικαιολογητικών που προσκομίζετε.
162. Χαίρεται θα ήθελα να σας ρωτήσω αν το έντυπο αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (ΚΟΧ1) μπορεί να είναι
ασπρόμαυρη φωτοτυπία εμπρός πίσω η πρέπει να είναι έγχρωμη όπως ακριβώς φαίνεται στο siteσας.
Ευχαριστώ
(Κώστας Κ., 17/2/2012)
Δεν υπάρχει τέτοια απαίτηση. Αρκεί να είναι ευανάγνωστη η αίτησή σας!
161. Καλημέρα και συγχαρητήρια για το έργο που προσφέρετε. Είμαι άνεργος από της 21/01/2010 και
για ένα χρόνο έπαιρνα ταμείο ανεργίας (έως 21/01/2011) και η κάρτα συνεχίζει να ισχύει. Το ερώτημα
είναι ότι τα αυτοκόλλητα που τοποθετεί ο υπάλληλος του ΟΑΕΔ στη πίσω όψη της κάρτας, ξεκινούν με
ημερομηνία ύστερα από 3 μήνες από το τελευταίο επίδομα που καταβλήθηκε (επειδή αυτό ισχύει)
δηλαδή, στη δικιά μου κάρτα το 1 αυτοκόλλητο ξεκινάει 21/05/2011, τη ισχύει σε αυτή τη περίπτωση
σχετικά με το χρόνο ανεργίας? Ευχαριστώ
(Αλέξανδρος Τ., 17/2/2012)
Καλημέρα – σας ευχαριστούμε! Στο χρόνο ανεργίας υπολογίζεται και ο χρόνος που λαμβάνατε επίδομα
(εφόσον δεν υπάρχουν κενά). Οπότε επισυνάψτε εσείς μια φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας σας και θα
υπολογιστεί ο χρόνος σας.
160. Καλημέρα σας. 1η ερώτηση: Σχετικά με τις θέσεις Δημοσιογράφων, αναφέρεται στην προκήρυξη: α)
μέλος ΕΣΗΕ β) πτυχίο. Το α) είναι υποχρεωτικό; Δεν αρκεί το πτυχίο Δημοσιογραφίας;;;;;; Παρακαλώ
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
διευκρινίστε διότι δεν υπάρχει κάπου διαζευκτικό (ή)... 2η ερώτηση-διευκρίνιση: αν εκδοθεί κάρτα
ανεργίας μετά την ανακοίνωση των θέσεων και πριν την υποβολή της αίτησης, γίνεται δεκτή;
Ευχαριστώ.
(Σοφία Κ., 17/2/2012)
Καλημέρα! 1. Είναι σαφές ότι πρέπει να εκπληρώνετε και τα δυο κριτήρια α και β (δηλαδή πρέπει να είστε Σελίδα | 11
και μέλος της ΕΣΥΕ και πτυχιούχος δημοσιογραφίας) εφόσον δεν παρεμβάλλεται διαζευκτικό «ή» μεταξύ
των «α» και «β». 2. Η αίτησή σας φυσικά και θα γίνει δεκτή αφού κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης θα έχετε κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
159. Καλησπέρα! Θα ήθελα να ρωτήσω για τον κωδικό θέσης π.χ. 567 αναφέρει ως τόπο υλοποίησης
Δήμος Δράμας (ΠΕ Δράμας) θα ήθελα μια διευκρίνηση για το που ακριβώς είναι. Ευχαριστώ!
(Μάγδα, 17/2/2012)
Η ενέργεια θα υλοποιηθεί σε οποιοδήποτε σημείο της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (Νομός Δράμας)
απαιτηθεί με έδρα / ορμητήριο του υπεύθυνου της ενέργειας (ΠΕ Δράμας) σε τοποθεσία εντός του Δήμου
Δράμας. Όλες οι θέσεις της ΠΕ Δράμας είναι σε επίπεδο νομού.
158. Καλησπέρα, θα ήθελα να μου πείτε, στην περίπτωση που έχω ένα παιδί ως προστατευόμενο μέλος,
αλλά στην φορολογική το 2010 δεν φαίνομαι ούτε ως παντρεμένη ούτε ότι έχω παιδί μιας και
παντρεύτηκα το 2010 και το παιδί το έκανα το 2012...τι κάνω σε αυτήν την περίπτωση; τα δηλώνω ή όχι
και τι δικαιολογητικά πρέπει να βάλω μαζί με την αίτηση για να φανούν... Ευχαριστώ.
(Άννα Β., 17/2/2012)
Καλησπέρα. Θα δηλώσετε την τρέχουσα/πρόσφατη οικογενειακή σας κατάσταση. Θα προσκομίσετε, μαζί
με το εκκαθαριστικό του 2010 και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
157. Καλησπέρα! Θερμά συγχαρητήρια για την πολύτιμη βοήθεια σας... θα ήθελα και εγώ με την σειρά
μου να κάνω μερικές ερωτήσεις... πρώτον το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης είναι
απαραίτητο από όλους να κατατεθεί στα δικαιολογητικά; Και δεύτερον άκουσα ότι μπορούμε να
καταθέσουμε και στο Δήμο τα χαρτιά! Ισχύει;
(Θεοδώρα, 17/2/2012)
Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Ως προς το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, σας
ενημερώνουμε ότι το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης είναι απαραίτητο εφόσον πιστοποιείτε με
αυτό κάτι για το οποίο μοριοδοτείστε (π.χ. παντρεμένη με άνεργο σύζυγο, αριθμός τέκνων κ.λπ.). Εφόσον
δεν πιστοποιείτε κάτι με αυτό, δεν απαιτείται να κατατεθεί. Ως προς το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας
και σε ότι αφορά την παρούσα προκήρυξη, σας ενημερώνουμε ότι η κατάθεσή της γίνεται με ταχυδρομική
αποστολή προς εμάς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σελίδα 51 της προκήρυξης.
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
156. Καλησπέρα θα ήθελα να σας ρωτήσω, ο πατέρας μου έχει πεθάνει μένω με την μητέρα μου, ανήκω
στην μονογονεϊκή οικογένεια ή όχι; Και αν όχι το αφήνω κενό εκείνο το πεδίο; Ευχαριστώ πολύ καλή
δύναμη!
(Λίνα Τ., 17/2/2012)
Καλησπέρα. Η οικογενειακή κατάσταση αφορά εσάς, δηλαδή θα συμπληρώσετε κάποιο από τα πεδία α, β Σελίδα | 12
ή γ στο τμήμα Γ2 μόνο στην περίπτωση που έχετε δική σας οικογένεια. Αν δεν εμπίπτετε σε κανένα πεδίο,
τότε αφήνετε το τμήμα Γ2 κενό.
155. Καλησπέρα σας και καλό κουράγιο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: τα έγγραφα που θα
προσκομίσουμε στα τυπικά προσόντα πρέπει να αριθμηθούν;;; θα πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό με
τα συνημμένα;;
(Μαρία Π., 17/2/2012)
Πράγματι ενθαρρύνουμε τους υποψηφίους να αριθμούν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με τέτοιον
τρόπο που αυτά να αντιστοιχούν στον «κατάλογο συνημμένων δικαιολογητικών» της αίτησης.
154. Καλησπέρα! θα ήθελα να ρωτήσω στην κατηγορία σιδηρουργός ζητά τα εξής: Άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος ηλεκτροσυγκολλητή ή οξυγονοκολλητή Α ή Β τάξης και εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών μετά
την απόκτηση της παραπάνω άδειας, ο πατέρας μου έχει τα εξής χαρτιά: βεβαίωση ενάρξεως ασκήσεως
επιτηδεύματος σιδηρουργού από το 1980 κ για την απόδειξη εμπειρίας έχει ένα πιστοποιητικό από τον
ΟΑΕΕ οπού αποδεικνύεται ότι εξασκούσε το επάγγελμα από το 1980 έως το 2011. Είναι αρκετά αυτά τα
2 χαρτιά για την συγκεκριμένη κατηγορία; Πρέπει να καταθέσουμε κάποιο άλλο μήπως; Ευχαριστώ εκ
των προτέρων!
(Βάνα Π., 16/2/2012)
Στη Σελίδα 4 των οδηγιών αναγράφονται τα εξής:
Α.Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:
(1) Όταν δεν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία:
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος και
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού
φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει το
είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
153. Καλησπέρα. Όταν στον «Τόπο υλοποίησης» γράφει ΠΕ Δράμας για που ακριβώς εννοεί; Και για την
ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων μπορούμε να συμμετέχουμε και οι πτυχιούχοι λογιστές?
(Μαρία Κ., 16/2/2012)
Σε ότι αφορά τον τόπο υλοποίησης, αυτός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε εντός των ορίων της
Περιφερειακής Ενότητα (ΠΕ) Δράμας (Νομός Δράμας). Σε ότι αφορά την ερώτησή σας περί της ειδικότητας
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, σας πληροφορούμε ότι ο τίτλος σπουδών και τα λοιπά απαιτούμενα (τυπικά
& τυχόν πρόσθετα) προσόντα που απατούνται για τη συγκεκριμένη θέση είναι τα εξής: α) Οποιοδήποτε
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, και β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ
στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου, για Σελίδα | 13
τον
τρόπο
απόδειξης
της
οποίας
μπορείτε
να
συμβουλευτείτε
το
σύνδεσμο:
http://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp
152. Όταν δεν απαιτείται από τον κωδικό θέσης βεβαίωση εμπειρίας εάν την έχουμε να την δηλώσουμε;
Π.χ. έχω οχταετή εμπειρία υπαλλήλου γραφείου
(Γ.Π., 16/2/2012)
Αν δεν απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού για την πλήρωση κάποιου τυπικού προσόντος (π.χ. ανεργία),
τότε η υποβολή του εναπόκειται αποκλειστικά και μόνο στην κρίση του υποψηφίου. Επισημαίνεται πάντως
ότι δεν βελτιώνει την κατάταξή του (δηλαδή δεν παίρνει εξτρά μόρια).
151. Κατ’ αρχάς καλησπέρα έχω πτυχίο εργοδηγού τοπογράφου από μέση τεχνική σχολή, ήθελα να ξέρω
αν μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις με κωδικό: 142, 147, 156, 178, 186, 203, 219, 271, 277, 299, 307,
339, 366, 407, 410, 414, 424, 427, 431, 562.Ευχαριστώ εκ των πρότερων.
(Αθανάσιος Π., 16/2/2012)
Το ερώτημά σας είναι ελλιπές εφόσον δεν διευκρινίζεται το επίπεδο της σχολής σας (Είναι ΔΕ;). Αν είναι
όντως πτυχίο της βαθμίδας ΔΕ, τότε θα πρέπει να είναι ισότιμο ή αντίστοιχο των ειδικοτήτων:
• Τεχνικού Δομικών Έργων
• Κτιριακών Έργων
• Δομικών Έργων
Για να αποδείξετε την ισοτιμία ή αντιστοιχία της ειδικότητάς σας με αυτές που αναγράφονται παραπάνω,
θα πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση από τη σχολή την οποία αποφοιτήσατε, η οποία να δηλώνει σαφώς
ότι ο τίτλος σας στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο ενός εκ
των πτυχίων που ζητούνται από την ανακοίνωση.
150. Καλησπέρα. Θα ήθελα να μάθω για τις αιτήσεις κοινωφελούς εργασίας, αν η φωτοτυπία της κάρτας
ανεργίας και το εκκαθαριστικό της εφορίας πρέπει να είναι επικυρωμένα. Επίσης για την ίδια
προκήρυξη αν απαιτείται εργασιακή εμπειρία. Ευχαριστώ.
(Εριφύλη Ξ., 16/2/2012)
Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από Δημόσια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας μπορούν να
προσκομίζονται ως απλά φωτοαντίγραφα, τη γνησιότητα των οποίων δηλώνετε υπεύθυνα στη 2 σελίδα της
αίτησης. Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης είναι γενικό και δεν μπορεί να απαντηθεί αφού δεν
διευκρινίζετε ποια/ποιες θέση/θέσεις επιδιώκετε. Για τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών και τα λοιπά
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα για όλες τις θέσεις, παρακαλώ ανατρέξτε στις σελίδες
31-48 της υπ’ αριθ. ΚΟΧ 2.101/01/2012 ανακοίνωσης.
149. Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω αν έχοντας ένα παιδί εκτός γάμου αναγνωρισμένο και το
συντηρώ η ίδια μπορώ να μπω στην κατηγορία μονογονεϊκής οικογένειας βάζοντας μέσα μια υπεύθυνη Σελίδα | 14
δήλωση;
(Μελίνα Π., 16/2/2012)
Επικοινωνήστε μαζί μας γιατί η ερώτησή σας είναι ελλειπής.
148. Καλησπέρα σας, σε κάποιες ερωτήσεις που σας έγιναν σχετικά με τα δικαιολογητικά που θα
κατατεθούν, απαντήσατε πως χρειάζεται απλή φωτοτυπία (όπως με την κάρτα ανεργίας). Σε περίπτωση
λοιπόν που έχουν κι επικυρωθεί τα αντίτυπα είναι λάθος; Σας ευχαριστώ.
(Αναστασία Π., 16/2/2012)
Όχι δεν είναι λάθος.
147. Καλησπέρα, είμαι κάτοικος του δήμου Προσοτσάνης και θέλω να ρωτήσω αν μπορώ να δηλώσω
και από την περιφερειακή ενότητα ή μόνο κωδικούς από τον δήμο Προσοτσάνης. Ευχαριστώ.
(Ζωή Γ., 16/2/2012)
Δείτε την ερώτηση 92.
146. Όταν είμαι 6 μήνες άνεργη και άνω των 30 ετών που να βάλω σταυρό; Στο νέος άνεργος ή στο
μακροχρόνια άνεργος;
(Άγνωστη, 16/2/2012)
Είστε άνω των 30, άρα δεν είστε νέος άνεργος. Δεν έχετε 12 μήνες ανεργία, άρα δεν είστε μακροχρόνια
άνεργος. Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά που ανήκετε!
145. Χρειάζεται να περάσουμε από συνέντευξη στον ΟΑΕΔ ή κάτι τέτοιο?
(Σοφία, 16/2/2012)
Δείτε τις ερωτήσεις 112, 29.
144. Καλησπέρα! Θα ήθελα να ρωτήσω αν στα συνημμένα δικαιολογητικά θα βάλουμε και αυτά που
βάλαμε στο Ε. Τυπικά προσόντα.
(Νατάσα Π., 16/2/2012)
Ναι.
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
143. Καλησπέρα. Θέλω να δηλώσω πάνω από 20 θέσεις. Τι πρέπει να κάνω. Στην 2η σελίδα της αίτησης
έχει μέχρι 20 κωδικούς. Ευχαριστώ!
(Γιώργος Ν., 16/2/2012)
Δείτε την ερώτηση 61.
142. Καλησπέρα σας. Είμαι 25 χρονών και έχω ένα παιδί που είναι 8 χρονών και η μητέρα του έχει
πεθάνει. Για τη προκήρυξη πρέπει να στείλω και την βεβαίωση θανάτου της;
(Κώστας Α., 16/2/2012)
Καλησπέρα. Αρκεί πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής σας κατάστασης όπου αναφέρεται αυτό που
μας ρωτάτε.
141. Καλημέρα σας, ήθελα να κανω μια ερώτηση σχετικά με το οικογενειακό εισόδημα. Είμαι νέα
άνεργη και ζω με τους γονείς μου, ως οικογενειακό εισόδημα μπορώ να βάλω το δικό τους;
(Βάνα Γ., 16/2/2012)
Εσείς κάνετε την αίτηση! Θα βάλετε το δικό σας. Αν δεν έχετε κάνει φορολογική δήλωση το 2010 θα
επισυνάψετε βεβαίωση θεωρημένη από τη ΔΟΥ που ανήκετε ότι δεν έχετε κάνει φορολογική δήλωση για
να συμπληρώσετε το αντίστοιχο πεδίο (0-6.900) στην αίτησή σας.
140. Σας παρακαλώ σχετικά για την αίτηση εργασία για τα 5μηνα δεν έχω καταλάβει, στην αίτηση
επάνω όταν ζητάει αριθ. ανακοίνωσης τι θα γράψουμε και τι θα γράψουμε όταν ζητάει το ΚΟΧ;
Αναλυτικά στείλτε μου τα στοιχεία παρακαλώ.
(Νίκος Ζ., 16/2/2012)
Δείτε την ερώτηση 107.
139. Καλησπέρα, ενδιαφέρομαι να αιτηθώ για κάποιες θέσεις ΠΕ. Μπορώ να κάνω για παραπάνω από
μία; Πότε ξεκινά η απασχόληση; Ευχαριστώ πολύ.
(Γεώργιος Π., 15/2/2012)
Παρακαλώ όπως κινηθείτε άμεσα για τη συλλογή των δικαιολογητικών και την υποβολή της αίτησης. Η
περίοδος κατάθεσης των αιτήσεων λήγει στις 23 Φλεβάρη. Μπορείτε να επιδιώξετε παραπάνω από μια
θέσεις ΠΕ καθώς και θέσεις ΥΕ και ΔΕ. Η απασχόληση σας, εφόσον σας ειδοποιήσουμε και αποδεχθείτε τη
θέση, αναμένεται να ξεκινήσει αρχές Απριλίου.
138. Καλησπέρα σας, βλέπω στην προκήρυξη ότι υπάρχει θέση εργοδηγού δομικών έργων. Έχω
τελειώσει εργοδηγός - τοπογράφος. Σε περίπτωση που ακυρωθεί η αίτησή μου για τη συγκεκριμένη
θέση ακυρώνεται και για τις υπόλοιπες θέσεις της αίτησης; Ευχαριστώ πολύ.
(Αθανάσιος Π., 15/2/2012)
Όχι, η εξέταση των τυπικών σας προσόντων αφορούν τη/τις θέση/εις για την/τις οποία/ες υποβάλλετε
αίτηση. Καλή επιτυχία.
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
Σελίδα | 15
137. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω αν έχω γράψει σωστά το όνομα του δικαιούχου φορέα:
«Επιμένουμε Δράμα» ΑΜΚΕ Απασχόλησης και Ανάπτυξης. Σε περίπτωση που είναι λάθος και έχω
στείλει τα δικαιολογητικά τι πρέπει να κάνω; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
(Μάρθα Σ., 15/2/2012)
Σελίδα | 16
Έχει απαντηθεί το ερώτημά σας. Ανατρέξτε σε προηγούμενες ερωτήσεις.
136. Οι θέσεις ΔΕ Οδηγών τι δίπλωμα χρειάζεται το απλό η επαγγελματικό; 2. Αυτά που γράφω στα
τυπικά προσόντα θα τα καταγράψω και στον κατάλογο των συνημμένων δικαιολογητικών; 3. Η άδεια
άσκησης επαγγέλματος θέλει επικύρωση; 4. Η προϋπηρεσία χρειάζεται κάποια σεμινάρια σχετικά με τις
επιδιωκόμενες θέσεις; Ευχαριστώ πολύ.
(Χριστίνα, 15/2/2012)
1. Για τις θέσεις των οδηγών παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες στη σελίδα 40 της προκήρυξης. 2. Ναι και
αριθμημένα σύμφωνα με τη σειρά που τα αναγράφετε. 3. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό εκδόθηκε από
Δημόσια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας προσκομίζεται ως απλή φωτοτυπία. 4. Για την απόδειξη της
εργασιακής εμπειρίας παρακαλώ ανατρέξτε στις σελίδες 4 και 5 των Οδηγιών Συμπλήρωσης της αίτησης.
Για στοχευμένο ερώτημα που θα περιλαμβάνει τον κωδικό της επιδιωκόμενης θέσης παρακαλώ
ξαναεπικοινωνήστε μαζί μας.
135. Καλησπέρα. Στην επωνυμία του φορέα έγραψα και τον διακριτικό τίτλο «Επιμένουμε Δράμα».
Είναι λάθος; Ο φάκελος έχει κατατεθεί. Ευχαριστώ για την ενημέρωση και καλή σας δύναμη στην
επεξεργασία.
(Ελισάβετ Κ., 15/2/2012)
Ευχαριστούμε! Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση, και για παν ενδεχόμενο, φυλάξτε το
αποδεικτικό της αποστολής σας.
134. Γεια σας! Διάβασα ότι και οι επιδοτούμενοι άνεργοι μπορούν να κάνουν αίτηση για τις θέσεις
κοινωφελούς εργασίας. Το δελτίο ανεργίας που κατέχω δεν χρειάζεται να το ανανεώνω κάθε 3 μήνες,
όπως οι άνεργοι που δεν λαμβάνουν επιδότηση γιατί κάθε μήνα παρουσιαζόμουν στον ΟΑΕΔ για την
πληρωμή. Συνεπώς το δελτίο μου δεν φέρει στην μπροστινή όψη την αυτοκόλλητη ετικέτα που
αναγράφεται η ημερομηνία επόμενης ανανέωσης. Μήπως έτσι θεωρηθεί ότι η κάρτα μου δεν είναι σε
ισχύ και δεν λάβω τη βαθμολογία από την κατάσταση ανέργου; Χρειάζεται ίσως να καταθέσω μαζί και
βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ; Στο εσωτερικό της κάρτας αναγράφεται η ημερομηνία εγράφης στον ΟΑΕΔ.
Ευχαριστώ πολύ!
(Βασιλική Μ., 15/2/2012)
Θα βγάλετε την κάρτα ανεργίας σας μπρος πίσω. Εφόσον λαμβάνετε ακόμη το επίδομα, θα φαίνεται η
σχετικά πρόσφατη τελευταία ημερομηνία λήψης του επιδόματος. Αν έχει τελειώσει η περίοδος λήψης του
επιδόματος θα αναγράφεται η τελευταία ημερομηνία λήψης του επιδόματος και η επόμενη ημερομηνία
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
θεώρησης της κάρτας ανεργίας. Δε κάθε περίπτωση, και εφόσον υπάρχει αβεβαιότητα, μπορείτε να
απευθυνθείτε στον ΟΑΕΔ για να σας επαληθεύει τα ανωτέρω.
133. Καλησπέρα. Είμαι 25 χρόνων και έχω κάρτα ανεργίας από το 2009.Ποιο κουτάκι θα τσεκάρω;
(Ζωή Μ., 15/2/2012)
Το β (Νέος άνεργος)
132. Καλησπέρα σας! Θα ήθελα να ρωτήσω αν επιτρέπεται να καταθέσω αίτηση σε 2 φορείς ή υπάρχει
κάποιος περιορισμός; Ευχαριστώ!!!
(Σοφία Χ., 15/2/2012)
Έχει απαντηθεί το ερώτημά σας. Ανατρέξτε σε προηγούμενες ερωτήσεις.
131. Στο ταχυδρομείο στον Άγιο Αθανάσιο οι φάκελοι είναι του ΑΣΕΠ και μας είπαν ότι θα κολληθεί ένα
αυτοκόλλητο προς εσάς, στο ταχυδρομείο Δοξάτου. Ελπίζω να γίνει. Επίσης συμπληρωθήκαν από
αριστερά του φακέλου μόνο το στοιχεία του ενδιαφερομένου. Εννοώ δεν γράφτηκε ο αριθμός της
προκήρυξης και τι περιέχει ο φάκελος γιατί είπε ο υπάλληλος του ταχυδρομείου ότι θα είναι γραμμένα
επάνω στο αυτοκόλλητο. Είναι σωστά όλα αυτά;
(Δόμνα Κ., 16/2/2012)
Καλό θα ήταν να αναγράφεται και ο αριθμός της προκήρυξης και το τι περιέχει ο φάκελος αλλά εφόσον ο
φάκελος αποστέλλεται σε εμάς (αυτοκόλλητο των ΕΛΤΑ) δεν υπάρχει πρόβλημα.
130. Καλησπέρα! Είμαι άνεργη (με κάρτα ανεργίας σε ισχύ) και ο σύζυγος μου είναι άνεργος (χωρίς
κάρτα ανεργίας). Έχω προστατευόμενα μελή το γιο μας (2,5 ετών) και τον σύζυγό μου. Μπορώ να
επιλέξω στην οικογενειακή κατάσταση το β; Τι δικαιολογητικό πρέπει να προσκομίσω για το ότι έχω 2
προστατευόμενα μέλη; (γιατί στο εκκαθαριστικό δεν φαίνεται). Αρκεί φωτοτυπία του οικογενειακού
βιβλιάριου υγείας; Ευχαριστώ!
(Εύη Δ., 15/2/2012)
Για να πάρετε τα μόρια του ανέργου συζύγου θα πρέπει να υποβάλλετε την κάρτα ανεργίας του σε ισχύ. Αν
δεν έχει λοιπόν ο σύζυγός σας δεν μπορείτε να κάνετε χρήση αυτού του κριτηρίου.
Για τα προστατευόμενα μέλη επικοινωνήστε μαζί μας στο 25210 55740.
129. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν απαιτείται εργασιακή εμπειρία. Ευχαριστώ.
(Ερυφίλη Ξ., 15/2/2012)
Η ερώτηση σας είναι ελλιπής. Δεν μπορεί να απαντηθεί αν δεν διευκρινίσετε τη θέση την οποία επιδιώκετε
και το κωδικό της. Γενικά πάντως σας ενημερώνουμε ότι για κάθε προκηρυσσόμενη θέση περιγράφονται
όλα τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα στον Πίνακα Β (σελ. 31 και μετά της προκήρυξης).
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
Σελίδα | 17
128. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα μια διευκρίνηση όσον αφορά τα τυπικά προσόντα! Έχω τελειώσει το
τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, με ειδίκευση στην Παιδαγωγική, και είμαι φιλόλογος. Με
καλύπτουν οι θέσεις 285, 444, 468, 478, 525, 532; Γιατί είδα ότι γίνεται ένας διαχωρισμός σε σχέση με
την ειδίκευση (φιλοσοφία-παιδαγωγική)!!
(Ανθή Τ., 15/2/2012)
Σελίδα | 18
Εφόσον στον Πίνακα απαιτούμενων προσόντων δεν συμπεριλαμβάνεται η κατεύθυνση σας δεν μπορείτε
να διεκδικήσετε την εν λόγω θέση εκτός και αν προσκομίσετε βεβαίωση από το Τμήμα από το οποίο
αποφοιτήσατε που να δηλώνει ρητώς ότι το Πτυχίο Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, με ειδίκευση στην
Παιδαγωγική είναι αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσημο του Πτυχίου Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, με
ειδίκευση στην Φιλοσοφία, σύμφωνα με τη σελίδα 6 των Οδηγιών Συμπλήρωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ειδικότητες και τους τίτλους σπουδών επικοινωνήστε με το
ΑΣΕΠ (213 1319364, 213 1319360, 213 1319361).
127. Καλημέρα. Ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος που είναι βραχυχρόνια άνεργος και παίρνει επίδομα
ανεργίας μέχρι το Μάρτιο μπορεί να συμμετέχει στην προκήρυξη; Σας ευχαριστώ πολύ εκ των
προτέρων.
(Κυριακή Β., 15/2/2012)
Βεβαίως και μπορεί. Απλά στην αίτηση θα αφήσει το τμήμα Γ1 κενό και δεν θα πάρει καθόλου μόρια στο
σχετικό κριτήριο.
126. Στο διάστημα ανεργίας μετράει και ο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας;
(Δημήτριος Δ., 15/2/2012)
Το διάστημα ανεργίας (επιδοτούμενο ή μη) πιστοποιείται από την κάρτα ανεργίας.
125. Καλησπέρα μια ερώτηση και από εμένα... είμαι φοιτητής και στον ΟΑΕΔ μου είπαν ότι δεν
δικαιούμαι κάρτα ανεργίας, χωρίς την κάρτα αυτή δεν μπορώ να συμπληρώσω την αίτηση για το
πρόγραμμα κοιν. εργασίας ?
(Βασίλης Τ., 15/2/2012)
Καλησπέρα, δυστυχώς δεν μπορείτε διότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση κάρτας ανεργίας.
124. Θα μπορούσατε να μου στείλετε την διεύθυνση που θα στείλουμε όλα τα χαρτιά μας και τη
συμπληρώνουμε ακριβώς εδώ?
(Γιώργος Γ., 15/2/2012)
Η διεύθυνση είναι:
«ΑΜΚΕ ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΔΡΑΜΑ»
Κωνσταντινουπόλεως 8
Τ.Κ. 661 00 Δράμα
υπόψη κας Γεωργιάδου Νίκης
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
123. Καλημέρα. θα μπορούσαμε να συνυποβάλουμε κάποια εξτρά πτυχία και ας μην μας ζητούνται ως
κύρια; Ευχαριστώ.
(Βασιλική Σ., 15/2/2012)
Ναι, θα μπορούσατε αλλά δεν θα βελτιώσουν την μοριοδότησή σας. Σε κάθε περίπτωση, οτιδήποτε
υποβάλλετε θα πρέπει να σημειώνεται στα συνημμένα δικαιολογητικά στην αίτηση.
Σελίδα | 19
122. Άνεργος που λαμβάνει επίδομα ανεργίας έχει δικαίωμα να υποβάλει χαρτιά;
(Τριαντάφυλλος Γ., 15/2/2012)
Βεβαίως και έχει δικαίωμα. Απλά μοριοδοτείται ανάλογα. Δηλαδή στο Τμήμα Γ1 δεν θα συμπληρώσει
τίποτε και θα πάρει Μηδέν (0).
121. Καλημέρα σας. Παρακαλώ να μου απαντήσετε για τους κατόχους διπλώματος Γ' κατηγορίας αν
πρέπει να επισυνάψουμε μόνο την φωτοτυπία ή πρέπει να την επικυρώσουμε. Σας ευχαριστώ εκ των
προτέρων
(Θωμάς Θ., 15/2/2012)
Καλημέρα σας. Αρκεί η φωτοτυπία του διπλώματος.
120. Είμαι κάτοικος Δράμας, εγγεγραμμένος στην ΔΟΥ Δράμας, αλλά είμαι δημότης Θεσσαλονίκης.
Πρέπει να είμαι δημότης σε Δήμο του νομού Δράμας ή δεν είναι υποχρεωτικό; Επίσης στα απαιτούμενα
δικαιολογητικά που αναφέρετε στο pdf δεν υπάρχουν τίτλοι σπουδών. Δεν χρειάζονται;
(Βασίλειος Δ., 15/2/2012)
Δεν είναι υποχρεωτικό να είστε μόνιμος κάτοικος Δράμας. Σε περίπτωση που είστε όμως, παίρνετε τα 10
μόρια της εντοπιότητας.
Το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας είναι ασαφές. Δείτε προσεκτικά τον πίνακα Β (σελίδα 31) για τους
κωδικούς θέσεων που ενδιαφέρεστε αν χρειάζονται τίτλοι σπουδών και τυχόν πρόσθετα προσόντα.
119. Καλημέρα. Για την ανεργία χρειάζεται βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ; Για τα προστατευόμενα μέλη που
σπουδάζουν πρέπει να καταθέσω χαρτί από την σχολή; Ευχαριστώ.
(Κατερίνα, 15/2/2012)
Καλημέρα σας. Για την ανεργία χρειάζεται απλή φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας σας (μπρος – πίσω). Για τα
προστατευόμενα μέλη σας καταθέστε παρακαλώ το εκκαθαριστικό του 2010 καθώς και πρόσφατες
βεβαιώσεις από τη σχολή στην οποία σπουδάζουν.
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
118. Καλησπέρα σας. Κατ’ αρχήν να σας ευχαριστήσουμε για την βοήθεια σας στο πολύτιμο έργο σας.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω όσο αναφορά τα κριτήρια μονογονεϊκής οικογένειας: αναφέρεστε στους
γονείς ή και στα τέκνα; Είμαι τέκνο μονογονεϊκής και θα ήθελα να μου πείτε αν χρειάζεται
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο αποδεικνύει ότι μέχρι και την ενηλικίωσή μου,
τη γονική μου μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ένας μόνο γονέας ώστε να Σελίδα | 20
προσμετρηθούν τα μόρια οικογενειακής κατάστασης. Σας ευχαριστώ πολύ.
(Ελένη Φ., 15/2/2012)
Το κριτήριο της μονογονεϊκότητας θα πρέπει να το εκπληρώνετε εσείς που καταθέτετε την αίτηση.
117. Καλησπέρα σε περίπτωση που δεν είμαι ασφαλισμένος κάπου μπορώ να λάβω μέρος στο
πρόγραμμα;
(Μιχάλης Π., 14/2/2012)
Προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα αποτελεί να είστε άνεργος ή αγρότης (δηλαδή ασφαλισμένος
στον ΟΓΑ) με εισόδημα του οικ. έτους 2010 χαμηλότερο των 10.500 Ευρώ.
116. Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, αν για την απόδειξη
γνώσης Η/Υ αρκεί ένα απλό ή επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου ECDL;
(Κική Σ., 14/2/2012)
Εάν είναι στα ελληνικά αρκεί ένα απλό αντίγραφο.
115. Καλησπέρα, ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός δεν δικαιούμαι κάρτα ανεργίας, πρέπει να προσκομίσω
κάτι για την κατηγορία Γ1?
(Παντελής Π., 14/2/2012)
Ως Μηχανικός δεν δικαιούστε κάρτα ανεργίας, δεν θεωρείστε άνεργος και δυστυχώς δεν μπορείτε να
καταθέσετε αίτηση.
114. Καλησπέρα! Μπορείτε να μου πείτε τι γράφουμε στο πεδίο ΔΙΚΑΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ?
(Ηρώ Μ., 14/2/2012)
Καλησπέρα. Γράφετε το "Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Απασχόλησης και Ανάπτυξης".
113. Γεια σας και πάλι! Θα ήθελα να σας ρωτήσω, είναι δυνατόν να έχουμε στα χέρια μας την
προκήρυξη; Και, αν ναι, που θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε για να μας δοθεί; Σας ευχαριστώ και
πάλι προκαταβολικά!
(Ανέστης Τ., 14/2/2012)
Η προκήρυξη δεν είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή. Μπορείτε να την κατεβάσετε από το δικτυακό τόπο
μας ή να έρθετε σε εμάς στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 8 στη Δράμα (ή σε κάποιον από τους
συμπράττοντες φορείς) για να τη συμβουλευτείτε επί τόπου σε ειδικά διαμορφωμένυς χώρους που
έχουμε.
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
112. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε! Για να πάρω την βεβαίωση μόνιμης
κατοικίας από τον Δήμο, μου ζήτησαν βεβαίωση ανεργίας στην οποία να αναγράφεται η διεύθυνσή
μου. Όταν πήγα στον ΟΑΕΔ και πήρα την βεβαίωση μου είπαν να περάσω από συνέντευξη λόγω
συμμετοχής στο πεντάμηνο πρόγραμμα ΚΟΧ και μου έδωσαν ένα χαρτί το οποίο περιλαμβάνει τα
στοιχεία μου και αναγράφει ότι έχω περάσει από την διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης. Το Σελίδα | 21
χαρτί αυτό θα το συμπεριλάβω στην αίτηση συμμετοχής που θα υποβάλλω; Επίσης, θα συμπεριλάβω
και το απολυτήριο στρατού; Ευχαριστώ!
(Γιώργος Π., 14/2/2012)
Ευχαριστούμε! Για τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο χρειάζεστε α) φωτοαντίγραφο της
αστυνομικής σας ταυτότητας, β) απόδειξη λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΔ των δύο τελευταίων ετών
(ημερολογιακά – ένα για κάθε χρόνο) ή αντίγραφα εκκαθαριστικών της Δ.Ο.Υ. των τελευταίων ετών και γ)
Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση που χορηγείται από την υπηρεσία. Το χαρτί της συνέντευξης δεν χρειάζεται να
το υποβάλλετε. Χρειαζόμαστε τη φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας σας. Αν στα απαιτούμενα δικαιολογητικά
της θέσης ή των θέσεων που ενδιαφέρεστε αναφέρεται το απολυτήριο στρατού θα το υποβάλλετε,
διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος.
111. Καλησπέρα σας. Έχω πτυχίο στην ειδικότητα «ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗΣ» μπορώ να δηλώσω τις θέσεις 196,
539 και γενικά τις θέσεις που αναφέρονται στον τομέα φωτογραφίας;;; Ευχαριστώ.
(Παναγιώτης Κ., 14/2/2012)
Για τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της θέσης με κωδικό 196 παρακαλώ συμβουλευτείτε τη σελίδα 36
της προκήρυξης ενώ για τη θέση με κωδικό 539 παρακαλώ συμβουλευτείτε τη σελίδα 41.
110. Γεια σας. Θα ήθελα να μάθω στον φάκελο που θα ταχυδρομήσουμε τι διεύθυνση θα γράψουμε απ’
έξω. Ευχαριστώ.
(Στέφανος Α., 14/2/2012)
Στη σελίδα 51 της προκήρυξης (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής) αναγράφεται
ξεκάθαρα η διεύθυνση αποστολής.
109. Καλησπέρα. Στην ερώτηση 65 μιλήσατε για δυο φορείς υλοποίησης του προγράμματος. Μπορείτε
να διευκρινίσετε ποιον φορέα βάζουμε;;;; Η προκήρυξη δεν το αναλύει αυτό. Ευχαριστώ.
(Μαρία Π., 14/2/2012)
Καλησπέρα σας. Στη Δράμα είναι 2 δικαιούχοι φορείς. Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Απασχόλησης
και Ανάπτυξης Νομού Δράμας "Επιμένουμε Δράμα" και το Ι.Ν.Ε. της Γ.Σ.Ε.Ε. (Εργατικό Κέντρο). Προσοχή
λοιπόν, ποιον φορέα θα δηλώσετε. Για τους κωδικούς θέσεων δείτε περισσότερα και στην ερώτηση 61. Η
προκήρυξη που έχετε στα χέρια σας αφορά μόνο την «Επιμένουμε Δράμα».
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
108. Σε κάποιες θέσεις έχει σαν προσόν τουλάχιστον 3 χρονιά εμπειρία... Πως μπορούμε να το
αποδείξουμε αυτό?
(Γιωργος Π., 14/2/2012)
Η εργασιακή εμπειρία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σελίδες 4 και 5 των Οδηγιών
Συμπλήρωσης της αίτησης συμμετοχής.
Σελίδα | 22
107. Καλησπέρα. Στον αριθμό ανακοίνωσης ΚΟΧ θα βάλουμε τον αριθμό 101/01/2012 ; Ευχαριστώ.
(Σταυρούλα Π., 14/2/2012)
Στον αριθμό ανακοίνωσης θα βάλετε: ΚΟΧ 2.101/01/2012
106. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την άμεση ανταπόκριση στις απορίες των ενδιαφερόμενων. Είμαι
κάτοχος πτυχίου ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και θέλω στην αίτηση μου να δηλώσω 5 κωδικούς. Ο ένας στον
Δήμο και οι 4 στην Περιφέρεια. Πρέπει να έχω στον φάκελο συνημμένα διπλά δικαιολογητικά? Και για
τους 2 φορείς δηλαδή? Χρειάζεται και γνώση αγγλικών? Ευχαριστώ πολύ!
(Θεοδοσία Π., 14/2/2012)
Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Ο φορέας που θα αποστείλετε τον φάκελο είναι η ΑΜΚΕ
"Επιμένουμε Δράμα". Ο Δήμος Δράμας και η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας είναι 2 από τους 20
συμπράττοντες φορείς. Επομένως τα δικαιολογητικά που θα επισυνάψετε αφορούν όλους τους
συμπράττοντες φορείς! Δεν απαιτείται λοιπόν να εσωκλείσετε τα δικαιολογητικά στο φάκελο εις διπλούν.
Όσο για τη γνώση Αγγλικών θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για
τους κωδικούς θέσεων για τις οποίες ενδιαφέρεστε, στον Πίνακα Β της προκήρυξης. Αν δεν απαιτούνται
μην προσκομίσετε κάποιο αποδεικτικό.
105. Μια ερώτηση σχετικά με τον τρόπο απόδειξης της ανεργίας της δικής μου και της γυναίκας μου. Θα
πάρω βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ που θα φαίνεται και το διάστημα που είμαστε άνεργοι ο καθένας ή με
επικυρωμένη φωτοτυπία του δελτίου ανεργίας ;
(Ιορδάνης Ι., 14/2/2012)
Η απόδειξη της ανεργίας γίνεται μόνο με απλή (όχι επικυρωμένη) φωτοτυπία Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
104. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω για την προϋπηρεσία. Κατέχω την ειδικότητα ΔΕ διοικητικό γραμματέων και έχω προϋπηρεσία σε αυτήν την ειδικότητα 36 μήνες. Θα πρέπει μαζί με την αίτηση να
καταθέσω και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από τους φορείς που δούλεψα; Γιατί μέσα στην προκήρυξη
δεν λέει τίποτα για προϋπηρεσία.
(Αλεξάνδρα Γ., 14/2/2012)
Αναπόσπαστο τμήμα της αίτησης -σύμφωνα με την τελευταία παράγραφό της- αποτελεί και το έντυπο
Οδηγιών Συμπλήρωσης της Αίτησης. Στο Έντυπο αυτό και συγκεκριμένα στις σελίδες 4 και 5 παρατίθενται
αναλυτικές οδηγίες για την απόδειξη της εμπειρίας.
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
103. Έχω χάσει την ταυτότητα μου. Το διαβατήριο ισχύει σαν αποδεικτίκο δελτίου ταυτότητας; Αν δεν
έχω εκκαθαριστικό του 2010, μπορώ να χρησιμοποιήσω την δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 2010;
(Ιωάννης Φ., 14/2/2012)
Μάλιστα, ισχύει σαν αποδεικτικό ταυτότητας.
Εφόσον καταθέσατε δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα σας έχει γίνει και εκκαθάριση την οποία πρέπει Σελίδα | 23
να προσκομίσετε αφού αναζητήσετε από την αρμόδια ΔΟΥ.
102. Καλησπέρα και μπράβο σας για την δουλειά που κάνετε. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά 1. με τις
επιλογές για τις θέσεις που διαλέγουμε: είμαι τελειόφοιτος γενικού λυκείου. Μπορώ να βάλω κωδικούς
με Δ.Ε και Υ.Ε στις επιλογές μου ή θ’ αποκλειστώ από τον διαγωνισμό; 2. με την φορολογική δήλωση του
2010 για τα εισοδήματα του 2009 στο όποιο φαίνεται και τα παιδία που έχει: αν κάποιος κάνει παιδί το
2011 ή το 2012 μπορεί να βάλει την φορολογική δήλωση του 2011 από την στιγμή που λέτε ότι θέλει του
2010 για τα εισοδήματα του 2009. Αυτομάτως καταλαβαίνω ότι το παιδί δεν μετράει στα μόρια ή θα
φαίνεται από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Δηλαδή το εκκαθαριστικό είναι για να
αποδεικνύει το εισόδημα. Σας παρακαλώ να μου απαντήσετε πριν ακόμη στείλω τα δικαιολογητικά μου.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Κάτι ακόμη που ξέχασα να σας ρωτήσω. Με τα μόρια από την
οικογενειακή κατάσταση. Είμαι έγγαμος και συγχρόνως και εγώ και η γυναίκα μου είμαστε άνεργοι.
Παίρνουμε 8 και 8 μόρια δηλαδή 16 ή μόνο 8.
(Κωνσταντίνος Π., 14/2/2012)
Καλησπέρα. Αναφορικά με τα ερωτήματά σας: 1. Ναι, μπορείτε να επιλέξετε και θέσεις ΔΕ και ΥΕ. 2.
Σύμφωνα και με σχετική διευκρίνιση που αναρτήθηκε στα Νέα της ιστοσελίδας στις 4/2/2012, «Για το
κριτήριο προστατευόμενα μέλη, μπορούν οι ωφελούμενοι να προσκομίζουν και τυχόν πρόσθετα
δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η τρέχουσα οικογενειακή κατάσταση». Επομένως επισυνάψτε
ότι απαιτείται για να βαθμολογηθείτε σωστά. 8 μόρια θα πάρει ο καθένας σας. Δηλ, 8 θα πάρετε εσείς για
τη δική σας αίτηση και 8 η σύζυγός σας στη δική της.
101. Οι ανακοινώσεις των επιτυχόντων που θα δημοσιευθούν;
(Αγάπη Μ., 14/2/2012)
Θα τοιχοκολληθούν στην ΑΜΚΕ και στους συμπράττοντες φορείς και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα
της ΑΜΚΕ και (πιθανώς) των συμπραττόντων φορέων.
100. Καλησπέρα σας. Ήθελα να ρωτήσω αν μπορούμε να υποβάλουμε τις αιτήσεις κατευθείαν στους
Δήμους ή θα πρέπει να τις στείλουμε μέσω ΕΛΤΑ στην ΑΜΚΕ.
(Έφη Κ., 14/2/2012)
Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ με συστημένη αποστολή ΕΛΤΑ προς την ΑΜΚΕ
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
99. Καλησπέρα σας!!! Η ερώτησή μου είναι η εξής: η αίτηση που πήραμε από το Δήμο Δράμας θα την
στείλουμε σε εσάς ταχυδρομικώς εννοείται συμπληρωμένη; Πείτε σας παρακαλώ την σειρά που πρέπει
να ακολουθήσουμε. Μετά περιμένουμε την έγκριση τη δική σας και σε πόσες μέρες;
(Αναστασία Μ. 14/2/2012)
Η συμπληρωμένη αίτηση αποστέλλεται αποκλειστικά και μόνο ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στην Σελίδα | 24
ΑΜΚΕ. Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής των αιτήσεων θα ακολουθήσει η αξιολόγηση για περίπου
ένα μήνα, τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν αρμοδίως.
98. Καλησπέρα την προκήρυξη από το εργατικό κέντρο μήπως γνωρίζετε που μπορούμε να τη βρούμε;
(Σοφία Π., 14/2/2012)
Από το εργατικό κέντρο.
97. Θα μπορούσατε να μου πείτε για την απόδειξη προστατευόμενων μελών που είναι ενήλικα και
άγαμα και σπουδάζουν τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω; Ευχαριστώ.
(Κατερίνα Π., 14/2/2012)
Θα πρέπει το προστατευόμενο μέλος να φαίνεται στο εκκαθαριστικό του οικ. έτους 2010 και επιπλέον να
προσκομίσετε τη βεβαίωση σπουδών του.
96. Μπορούμε να στείλουμε τα χαρτιά μας με απλό φάκελο ή θέλει απαραίτητα τον φάκελο των ΕΛΤΑ
που είναι τυποποιημένος; Ποια είναι η τιμή του γιατί στο παράρτημα ΕΛΤΑ της Χωριστής κοστίζει 3,5
ευρώ!! Για έναν φάκελο...
(Νώντας Κ., 14/2/2012)
Μπορείτε να πάρετε απλό φάκελο και να κάνετε συστημένη αποστολή της αίτησης και των συνημμένων
εγγράφων. Το κόστος είναι σχεδόν το ίδιο με τον τυποποιημένο φάκελο. Με τον τυποιημένο φάκελο δεν
πληρώνετε κάτι άλλο για την αποστολή του. Εσείς επιλέγετε.
95. Σχετικά με την απόδειξη της ανεργίας, το δικαιολογητικό που χρειάζεται είναι μόνο η κάρτα
ανεργίας ή χρειάζεται και καμιά βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ;
(Γιάννης, 14/2/2012)
Χρειάζεται μόνο η κάρτα ανεργίας φωτοτυπημένη και από τις δύο όψεις.
94. Καλημέρα σας και συγχαρητήρια για την πολύτιμη βοήθειά σας! 2 ερωτήσεις θα ήθελα: Είμαι
άνεργη, άγαμη και κατέθεσα φορολογική ατομική για το διάστημα που ζητάει η προκήρυξη, θα
καταθέσω την δική μου ή της οικογένειας; Όσες φωτοτυπίες απαιτούνται (φορολογική, δελτίο ανεργίας
κ.α.) θέλουν επικύρωση; Ευχαριστώ!!
(Σοφία Χ., 14/2/2012)
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
Ευχαριστούμε πολύ. Επισυνάπτεται τη δική σας φορολογική δήλωση αφού κάνετε εσείς την αίτηση για το
πρόγραμμα. Οι φωτοτυπίες είναι απλές και δεν απαιτούν επικύρωση εκτός των ξενόγλωσσων εγγράφων
και των εγγράφων που προέρχονται από την αλλοδαπή.
93. Καλημέρα σας θα ήθελα να σας ρωτήσω για την προκήρυξη κοινωφελούς εργασίας: στην αίτηση που Σελίδα | 25
συμπληρώνουμε τους κωδικούς, για τους ανειδίκευτους εργάτες δεν έχει κωδικό δίπλα. Τι πρέπει να
συμπληρώσω;
(Έφη Χ., 14/2/2012)
Δεν κατανοούμε την ερώτηση. Γίνετε πιο συγκεκριμένη ή επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά.
92. Καλημέρα, είμαι κάτοικος Δράμας. Τα τελευταία 9 χρόνια, είμαι δημότης Προσοτσάνης, δεν παίρνω
τη μοριοδότησης της εντοπιότητας;
(Μαρία Κ., 14/2/2012)
Το απαραίτητο δικαιολογητικό για την απόδειξης της εντοπιότητας είναι η «Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας»
του Δήμου που κατοικείτε. Η εντοπιότητα μοριοδοτείται σε επίπεδο νομού. Μπορείτε να κάνετε αίτηση
λοιπόν σε οποιαδήποτε θέση/φορέα της «Επιμένουμε Δράμα» και θα μοριοδοτηθείτε με τα 10 μόρια της
εντοπιότητας αν είστε κάτοικος ενός από τους Δήμους του νομού Δράμας.
91. Καλημέρα! Έχω γνωμάτευση από το ΙΚΑ με 51% αναπηρία την οποία τη πήρα πριν 4 χρόνια. Στην
υγεία μου δεν έχει αλλάξει κάτι από τότε. Ένα αντίγραφο είναι αρκετό ή χρειάζομαι και κάτι ακόμα;
(Γιώργος Β., 14/12/2012)
Δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε διότι δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης του ΙΚΑ που
έχετε στη κατοχή σας. Αν είναι σε ισχύ και έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή λογικά αρκεί.
90. Καλημέρα σας. Ενδιαφέρομαι για τις θέσεις που έχουν ως απαραίτητο προσόν πτυχίο φιλολόγων. Ο
τίτλος σπουδών που διαθέτω είναι Ιστορίας κι Εθνολογίας ο οποίος ανήκει στο κλάδο των φιλολόγων.
Στην προκήρυξη όμως δεν υπάρχει αυτός ο τίτλος σπουδών. Ισχύει τελικά το πτυχίο μου γι’ αυτές τις
θέσεις; Και μια δεύτερη ερώτηση: για την απόδειξη ανεργίας μου αρκεί φωτοτυπία το δελτίο ανεργίας ή
χρειάζεται κι άλλο χαρτί από τον ΟΑΕΔ; Σας ευχαριστώ...
(Ζωή Μ., 14/2/2012)
Αρκεί φωτοτυπία του δελτίου ανεργίας.
Η απάντηση στη πρώτη ερώτησή σας είναι πιο σύνθετη, διερευνάται με το ΑΣΕΠ, μας συμβούλεψαν να σας
παραπέμπουμε εκεί. Συνεπώς μπορείτε να αποτανθείτε και στο ΑΣΕΠ που είναι η καθ' ύλην αρμόδια
υπηρεσία. Μόλις πάντως έχουμε κάτι συγκεκριμένο θα αναρτηθεί άμεσα.
Επικαιροποίηση απάντησης: Εφόσον στον Πίνακα απαιτούμενων προσόντων δεν συμπεριλαμβάνεται η
κατεύθυνση σας δεν μπορείτε να διεκδικήσετε την εν λόγω θέση εκτός και αν προσκομίσετε βεβαίωση από
το Τμήμα από το οποίο αποφοιτήσατε που να δηλώνει ρητώς ότι το Πτυχίο Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
με ειδίκευση στην Παιδαγωγική είναι αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσημο του Πτυχίου Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής, με ειδίκευση στην Φιλοσοφία, σύμφωνα με τη σελίδα 6 των Οδηγιών Συμπλήρωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ειδικότητες και τους τίτλους σπουδών επικοινωνήστε με το
ΑΣΕΠ (213 1319364, 213 1319360, 213 1319361).
89. Ευχαριστούμε για την ευγένειά σας. Είμαστε ανδρόγυνο άνεργοι (με κάρτα ανεργίας σε ισχύ).
Πρέπει να συμπληρώσει και η σύζυγός μου αίτηση για να ωφεληθώ τα οκτώ μόρια;
(Δημήτριος Δ., 14/2/2012)
Δεν απαιτείται να συμπληρώσει και η σύζυγός σας αίτηση για να ωφεληθείτε με τα επιπλέον 8 μόρια. Θα
πρέπει όμως να επισυνάψετε και το δελτίο ανεργίας σε ισχύ της συζύγου σας.
88. Καλημέρα και συγχαρητήρια για την ενημέρωση που μας δίνετε. Θα δηλώσω θέσεις ΠΕ και ΔΕ
χρειάζεται να βάλω στα συνημμένα δικαιολογητικά το πτυχίο πανεπιστημίου για την θέση ΠΕ και το
απολυτήριο λυκείου για την θέση ΔΕ ή δεν χρειάζεται και αρκεί μόνο το πτυχίο ΠΕ; Σε περίπτωση
ισοβαθμίας δεν χρειάζονται και τα δυο πτυχία για τις αντίστοιχες θέσεις; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
(Ελένη Σ., 14/2/2012)
Σας ευχαριστούμε. Αρκεί μόνο το πτυχίο ΠΕ που έχετε.
87. Χαίρεται! Ήθελα να σας συγχαρώ, πολλή χρήσιμη και δυνατή η προσπάθεια σας. Χρειαζόμασταν
κάτι τέτοιο. Σας παρακολούθησα σήμερα στο ωδείο και είσαστε πάρα πολύ καλά οργανωμένοι, να είστε
καλά εκ μέρους μου! Ήθελα και εγώ να σας ζαλίσω με μια ερώτηση. Συγνώμη, αλλά θα με διευκολύνετε
διότι έχω πολλά προβλήματα με τράπεζες και σήμερα ήρθε δικαστικός κλητήρας μάλλον με απόφαση.
Δεν έχω το μυαλό, όμως προσπαθώ να κάνω την αίτηση. Επί του θέματος... δεν ήξερα αν έχω ΑΜΚΑ
μπήκα στο www.amka.gr έδωσα ονοματεπώνυμο πατρώνυμο και μητρώνυμο και μου έδωσε ένα
αριθμό. Αρκεί ή πρέπει να πάω κάπου αλλού; Ευχαριστώ πολύ!
(Χριστίνα Π., 14/2/2012)
Αν ο ΑΜΚΑ σας είναι σωστός δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να τον επιβεβαιώσετε από τα ΚΕΠ.
86. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την οργάνωση της ιστοσελίδας σας και την ενημέρωση που μας
προσφέρετε! Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν υπάρχει κάποιος περιορισμός όσον αφορά τις θέσεις στην
Περιφερειακή Ενότητα Δράμας: μπορώ να δηλώσω κάποιες από αυτές, εφόσον κατοικώ και έχω
εντοπιότητα Δράμας ή έχουν τη δυνατότητα μόνο όσοι κατοικούν σε χωριό; Σας ευχαριστώ πολύ εκ των
προτέρων.
(Χρύσα, 13/2/2012)
Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σε κανένα συμπράττοντα φορέα (άρα και στην ΠΕ Δράμας), οπότε
μπορείτε να δηλώσετε όσες θέσεις επιθυμείτε σε διάφορους φορείς.
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
Σελίδα | 26
85. Καλησπέρα, ισχύει ότι τα αντίγραφα δεν χρειάζονται επικύρωση; Δεν είναι επίφοβο να αλλοιώσει
κανείς τα στοιχεία του; π.χ. το εισόδημα…
(Χριστίνα, 13/2/2012)
Σύμφωνα με το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης που βρίσκεται στη δεύτερη σελίδα της αίτησης:
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του Σελίδα | 27
άρθρ.του Ν./1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα
αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10
ετών», δηλώνω ότι:
1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για
κάθε επιδιωκόμενη θέση απασχόλησης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην
παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις
διατάξεις του Ν./1986.
2. Τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων ή νομίμως επικυρωμένων
αντιγράφων που εκδόθηκαν από αρμόδια διοικητική αρχή.
Η υπογράφουσα, δηλαδή εσείς αναλαμβάνετε την ευθύνη και θα υποστείτε τις συνέπειες σε περίπτωση μη
συμφωνίας αντιγράφων και πρωτοτύπων.
84. Θερμά συγχαρητήρια για την σπουδαία δουλειά σας... να ρωτήσω κάτι... έχω πτυχίο - απολυτήριο
λυκείου από ΤΕΛ με ειδικότητα γεωπονικού, θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω για τις θέσεις 420 - 422
που αναφέρονται σε ανθοκομία και αρχιτεκτονική τοπιού;
(Μαρία Μ., 13/2/2012)
Στη σελίδα 6 των οδηγιών αναφέρεται ότι:
4) Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή
ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ενδέχεται να ζητείται από την ανακοίνωση, πρέπει να προσκομίσουν
πιστοποιητικό ή βεβαίωση του Τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από την οποία να
προκύπτει ότι παρακολούθησαν τα μαθήματα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητείται
από την ανακοίνωση.
83. Καλησπέρα! θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση.. η λήξη υποβολής είναι 23/2 ημέρα πέμπτη. Η κάρτα
ανεργίας μου πρέπει να σφραγιστεί 21/2 εγώ όμως θα στείλω τα δικαιολογητικά μου πριν τις 21.
Θεωρείται σε ισχύ; Ευχαριστώ.
(Άννα Σ., 13/2/2012)
Ναι θεωρείται σε ισχύ.
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
82. Κάνω φορολογική δήλωση με τον άνδρα μου, αυτός έχει δηλώσει 14.000 ευρώ και εγώ 5.000 ευρώ
που είναι προνομιακό επίδομα (τρίτεκνη). Στο σύνολο θα συμπληρώσω για 14.000 που είναι τα μισθωτά
ή θα βάλω και τα επιδόματα;
(Παναγιώτα Π., 13/2/2012)
Στην αίτηση, στο κριτήριο Γ3 θα δηλώσετε το συνολικό οικογενειακό σας εισόδημα όπως προκύπτει στο Σελίδα | 28
εκκαθαριστικό σας σημείωμα.
81. Καλησπέρα, βλέπω ότι για τις θέσεις ΠΕ και ΤΕ Πληροφορικής μπορούν να κάνουν αίτηση πτυχιούχοι
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Υ. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες γνώσεις software που
πρέπει να έχουν; Θα υπάρξει συνέντευξη μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων;
(Μιχάλης Π., 13/2/2012)
Όχι, δεν απαιτούνται συγκεκριμένες γνώσεις και δεν θα υπάρξει συνέντευξη μετά την πρόσληψη των
ατόμων.
80. Γεια σας! Επικοινώνησα μαζί σας, σας έκανα κάποιες ερωτήσεις και στις 8/2. Απλά, να διευκρινίσω,
είμαι ανύπαντρος, λίγο πάνω από 30, δεν εργάζομαι, μένω με τους γονείς και τον αδελφό μου, ο οποίος
είναι μικρότερος από μένα. Σας ευχαριστώ και πάλι προκαταβολικά. Θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι
άλλο. Για όσους δεν έχουμε απολύτως κανένα ποσοστό αναπηρίας, θα χρειαστεί να φέρουμε, να
προσκομίσουμε, βεβαίωση από υγειονομική επιτροπή, στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουμε κανένα
ποσοστό αναπηρίας, ότι είμαστε, ας πούμε, απολύτως υγιείς ή αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στα
απαιτούμενα, για μας, δικαιολογητικά και απαιτείται μόνο για όσους έχουν ένα, μικρό ή μεγάλο,
ποσοστό αναπηρίας; Σας ευχαριστώ και πάλι.
(Ανέστης Τ., 13/2/2012)
Όχι δεν απαιτείται κάτι τέτοιο.
79. Καλησπέρα σας εσείς επειδή είστε πολύ οργανωμένοι ήθελα να ρωτήσω η προκήρυξη για τη ΓΣΕΕ
που έχει αναρτηθεί για τις υπόλοιπες 168 θέσεις εργασίας. Σας ευχαριστώ εκ των πρότερων.
(Μιχάλης Ε., 13/2/2012)
Ευχαριστούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε! Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο εργατικό κέντρο και στην
ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ όπου έχουν αναρτηθεί οι πίνακες θέσεων για τις θέσεις απασχόλησης σε
προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στο νομό Δράμας (Αρχική σελίδα ΑΣΕΠ > Θέσεις Εργασίας >
Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ) > Σελίδα 16).
78. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για κάποια «Απαιτούμενα δικαιολογητικά». Την
ταυτότητα, το δελτίο ανεργίας, και το πτυχίο πρέπει να είναι επικυρωμένα; Και αν ναι, μπορώ να τα
επικυρώσω στα Κ.Ε.Π; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
(Νεκταρία Ε., 13/2/2012)
Απαντήθηκε στην ερώτηση 74.
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
77. Γεια σας.. Και σας ευχαριστώ πολύ για την προσπάθεια που κάνετε. Θα ήθελα να ρωτήσω την αίτηση
και όλα τα δικαιολογητικά τα έχω έτοιμα. Αριθμός πρωτοκόλλου που λέει στην αίτηση τη βάζει το ΑΣΕΠ
ή ο φορέας που απευθύνεται η αίτηση ..και την αίτηση με τα υπάρχοντα δικαιολογητικά θα τα στείλω
με τον φάκελο που γράφει ΑΣΕΠ ΠΟΣΤ, αυτός έρχεται σε εσάς η πάει κατευθείαν στο ΑΣΕΠ; Γιατί λογικά
αριθμό πρωτοκόλλου θα βάλει το ΑΣΕΠ; Και σε αυτόν τον ειδικό φάκελο λέει μονάχα στοιχεία Σελίδα | 29
αποστολέα και στοιχεία το που θα πάει δηλαδή στο ασεπ… εσάς τα δικαιολογητικά σε εσάς θα έρθουν
και μετά θα πάνε στο ΑΣΕΠ; Και πάλι σας ευχαριστώ για την έγκυρη ενημέρωση σας.. Θα ήθελα να
ρωτήσω εκεί που λέει στην αίτηση δικαιούχος φορέας ποιον βάζουμε; Τον Δήμο όπου υπαγόμαστε η την
«Επι-μένουμε Δράμα»;
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσπάθεια που κάνετε για την έγκυρη ενημέρωση μας.
(Δανιήλ Κ., 13/2/2012)
Ο Αριθμός πρωτοκόλλου συμπληρώνεται από εμάς. Ο φάκελος ταχυδρομείται σε εμάς (δείτε τη σελίδα 51
της προκήρυξης) - όχι στο ΑΣΕΠ. Δικαιούχος φορέας είμαστε εμείς: "ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΔΡΑΜΑΣ" με διακριτικό τίτλο "Επιμένουμε Δράμα".
76. Καλησπέρα… Συγχαρητήρια για την σπουδαία δουλειά που κάνετε… σήμερα το πρωί πήγα στον
Δήμο Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, όπου και μένω, και δεν ήξεραν ποιό έντυπο συμπληρώνουμε για την προκήρυξη
ΚΟΧ ή ΣΟΧ; Πού μπορώ να διαβάσω τί δικαιολογητικά χρειάζονται για κάθε μια από τις επιδιωκόμενες
θέσεις; Και που αποστέλλουμε τα χαρτιά μας; Σας ευχαριστώ πολύ.
(Σοφία Β., 13/2/2012)
Στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μας, κάτω από την προκήρυξη αναφέρεται ευκρινώς το ΚΟΧ
(ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα) υπ. αριθμ. 2.101/01/2012. Στις σελίδες 31 – 48 της προκήρυξης αναφέρονται τα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα. Αντιπαραβάλετε με τους κωδικούς θέσεων του
πίνακα Α της προκήρυξης για τις θέσεις που σας ενδιαφέρει.
75. Καλησπέρα. Τα αντίγραφα των δικαιολογητικών που θα στείλουμε (κάρτα ανεργίας, εκκαθαριστικό,
πτυχίο, ταυτότητα κ.τ.λ.) πρέπει ή όχι να είναι επικυρωμένα;
(Χριστίνα Π., 13/2/2012)
Απαντήθηκε στην ερώτηση 74.
74. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για το πολύτιμο έργο που κάνετε. Αυτό που ήθελα να σας
ρωτήσω είναι εάν η αίτηση είναι 2 σελίδες με συρραπτικό θα ακυρωθεί, ή θα πρέπει να την βγάλω
μπρος πίσω; Και κάτι άλλο, οι φωτοτυπίες των απαιτούμενων δικαιολογητικών πρέπει να είναι
επικυρωμένες η όχι; Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας δύναμη!!!
(Τριανταφυλλένια Β., 13/2/2012)
Ευχαριστούμε πολύ. Η αίτηση θα πρέπει να είναι φωτοτυπία μπρος πίσω. Επικύρωση δεν απαιτείται για
έγγραφα της ημεδαπής.
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
73. Είχα κάνει την ερώτηση 68... στο πρώτο μέρος καλύφθηκα... για το δεύτερο εννοώ... Όταν κάνουμε
αίτηση στον ΑΣΕΠ για κάποιες θέσεις ζητά εκτός από την αίτηση που καταθέτουμε… μια ακόμα
φωτοτυπία της ίδιας… χρειάζεται και εδώ; ή απλά μόνο η μια αρκεί;
(Σοφία Δ., 13/2/2012)
Δεν χρειάζεται φωτοτυπία της αίτησης.
Σελίδα | 30
72. Ο φάκελος ΑΣΕΠ ΠΟΣΤ είναι τυποποιημένος έχει διεύθυνση του ΑΣΕΠ Αθήνα και στην προκήρυξη στο
κεφάλαιο πρόσληψη γράφει κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μια θέση εργασίας έως
πέντε μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών το δώδεκα μήνες ισχύει ο φάκελος είναι σωστός
όπως είναι ευχαριστώ
(Ανδρέας Π., 13/2/2012)
Οι θέσεις που αναγράφονται στην προκήρυξη είναι αυτές που ισχύουν. Σε όλες τις θέσεις το διάστημα
είναι 5 μήνες συνεχόμενη απασχόληση με κάποιες από αυτές να κάνουν διακοπή τους μήνες Ιούλιο και
Αύγουστο. Ο τυποποιημένος φάκελος ΑΣΕΠ ΠΟΣΤ είναι για ευκολία και ασφάλεια αποστολής της αίτησής
σας με παραπλήσιο κόστος χωρίς όμως να είναι απαραίτητος. Παρακαλούμε δηλώστε στα ΕΛΤΑ ότι θέλετε
φάκελο για την ΑΜΚΕ "Επιμένουμε Δράμα" και όχι τον "γενικό" που αποστέλεται στο ΑΣΕΠ.
Σαφώς όμως αρκεί και ένας απλό φάκελος αλλά με συστημένη αποστολή και παραλήπτη τον δικαιούχο
φορέα, εδώ την ΑΜΚΕ "Επιμένουμε Δράμα".
71. Καλημέρα, που μπορώ να πληροφορηθώ σχετικά με τις θέσεις του εργατικού κέντρου; Ευχαριστώ.
(Νάντια, 13/2/2012)
Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο εργατικό κέντρο.
70. Καλημέρα, η φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας θα πρέπει να επικυρωθεί και από τα ΚΕΠ?
(Γιώτα, 13/2/2012)
Όχι. Απλή φωτοτυπία αρκεί.
69. Καλημέρα σας. Στις 10 μέρες υποβολής της αίτησης είναι μέσα και το Σαββατοκύριακο;
(Χριστίνα Τ., 13/2/2012)
Καλημέρα. Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 14 Φεβρουαρίου και λήγουν στις 23.
68. Κάποιες θέσεις είναι για ΠΕ ή ΤΕ… να υποθέσω πως σημαίνει ότι προηγούνται οι ΠΕ και σε έλλειψη
αυτών έρχονται οι ΤΕ; Και κάτι ακόμα: θέλει και φωτοτυπία τις αιτήσεις;
(Σοφία Δ., 13/2/2012)
Όχι, δεν προηγούνται οι ΠΕ. Γι' αυτό υπάρχει το διαζευκτικό "ή".
Στην άλλη ερώτηση, αν καταλαβαίνουμε σωστά, μπορείτε να φωτοτυπήσετε τις αιτήσεις και να
προσκομίσετε όσες θέλετε σε περίπτωση που θέλετε να δηλώσετε περισσότερους από 20 κωδικούς
θέσεων. Δείτε περισσότερα στην ερώτηση 61.
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
67. Επειδή δε βρίσκω το εκκαθαριστικό του 2010, μπορώ να το ζητήσω από την εφορία;
(Γιάννης Π., 12/2/2012)
Απευθυνθείτε στην εφορία.
66. Καλησπέρα. Τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τα Σελίδα | 31
καταθέτουμε σε πρωτότυπο ή αντίγραφο καθώς στην παράγραφο 2 της υπεύθυνης δήλωσης γράφει ότι
τα δικαιολογητικά είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων... Ευχαριστώ.
(Ελισάβετ Κ., 12/2/2012)
Καλησπέρα. Ναι μπορείτε σε αντίγραφα.
65. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν? Μέχρι πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία? Στο πεδίο φορέας Α ποιον
δηλώνουμε ως δικαιούχο φορέα? Αν οι κωδικοί μας ξεπερνούν τους 20 γραφούμε 2η αίτηση με τα
στοιχεία μας και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά? Ευχαριστώ.
(Γιώτα, 12/2/2012)
Ξεκινούν στις 14 Φεβρουαρίου και λήγουν στις 23. Γράφετε το όνομα του φορέα που υλοποιεί το
πρόγραμμα στον οποίο κάνετε την αίτηση. Στη Δράμα είναι 2 δικαιούχοι φορείς. Η Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρία Απασχόλησης και Ανάπτυξης Νομού Δράμας "Επιμένουμε Δράμα" και το Ι.Ν.Ε. της
Γ.Σ.Ε.Ε. (Εργατικό Κέντρο). Προσοχή λοιπόν, ποιον φορέα θα δηλώσετε. Για τους κωδικούς θέσεων δείτε
περισσότερα και στην ερώτηση 61.
64. Πότε πιστεύετε ότι θα έχετε τις προκηρύξεις στα χέρια σας;
(Γεώργιος Π., 12/2/2012)
Η προκήρυξη είναι αναρτημένη στην αρχική σελίδα της παρούσας ιστοσελίδας, στα γραφεία της
"Επιμένουμε Δράμα", στους Δήμους, στην Περιφέρεια και στου υπόλοιπους συμπράττοντες φορείς.
63. Έχει 6 μήνες που είμαι χήρος με 2 ανήλικα τέκνα. Ζητάνε στο χαρτί ότι θέλει πιστοποιητικό χηρείας.
Τι εννοούν γιατί δεν το ξέρουν ούτε στο Δήμο.
(Ιωάννης Κ., 11/2/2012)
Ως μονογονέας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική
μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την
ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25 έτους της ηλικίας τους. Ενδεικτικές περιπτώσεις:
χηρεία μονογονέα, άγαμη μητέρα με τέκνο χωρίς αναγνώριση από τον πατέρα, έκπτωση του άλλου γονέα
από την άσκηση της γονικής μέριμνας, αφαίρεση γονικής μέριμνας του άλλου γονέα λόγω κακής άσκησης
κ.λπ.
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
62. Γεια σας. Θα ήθελα μία διευκρίνηση σχετικά με το κριτήριο της ανεργίας. Είμαι άνεργη 9 μήνες και
στις 19 Φεβρουαρίου θα κλείσω τα 30. Μέχρι τότε όμως τα δικαιολογητικά μου θα τα έχω στείλει. Να
επιλέξω την κατηγορία «νέος άνεργος ως 30» ή «βραχυχρόνια άνεργος»; Σας ευχαριστώ εκ των
προτέρων και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε!
(Χρυσάνθη Μ., 11/2/2012)
Σελίδα | 32
Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Αν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είστε κάτω από 30
ετών μπορείτε να κάνετε χρήση του σχετικού βαθμολογούμενου κριτηρίου.
61. Καλημέρα σας. Καταρχήν συγχαρητήρια για την δουλειά σας, ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Τι
χαρτί - βεβαίωση χρειάζεται να λάβουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες από τον ΟΑΕΔ επειδή δεν
χρειάζεται να ανανεώνουν την κάρτα τους; Σε περίπτωση που θέλω να δηλώσω περισσότερες από 20
θέσεις, θα συμπληρώσω ένα καινούργιο έντυπο με όλα τα στοιχεία ή στο έντυπο θα αναγράφονται
μόνο οι κωδικοί των θέσεων; Εκεί που γράφει 1η, 2η, 3η επιλογή κ.ο.κ. Θα τα αφήσω έτσι ή θα τα
σβήσω και θα γράψω 21η, 22η κ.ο.κ. Ευχαριστώ πολύ
(Μιχαήλ Δ., 11/2/2012)
Επικοινωνήστε με τον ΟΑΕΔ για να σας δώσει τη σχετική βεβαίωση.
Σε περίπτωση που θέλετε να δηλώσετε περισσότερους από 20 κωδικούς θέσεων συμπληρώνετε νέο
έντυπο αίτησης. Στο νέο έντυπο συμπληρώνετε μόνο τις Ενότητες Α. (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ) και Β.
(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ) καθώς και τα κελιά της Ενότητας Δ. (ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ), διορθώνοντας κατάλληλα την υπάρχουσα αρίθμηση (π.χ. 1η -> 21η επιλογή, 2η ->
22η επιλογή κ.ο.κ.) έως ότου δηλώσετε το σύνολο των προτιμήσεών σας. Τέλος, συμπληρώνετε την
ημερομηνία και το ονοματεπώνυμό σας κάτω από το κείμενο της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, την οποία και
υπογράφετε.
60. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες σας. Όταν αναφέρει ότι χρειάζεται
τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μπορούμε να βάλουμε απολυτήριο λυκείου?
(Μαρία Μ., 11/2/2012)
Καλημέρα σας. Ναι, αν έχετε απολυτήριο λυκείου μπορείτε.
59. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Θα ήθελα να ρωτήσω αν πρέπει να προσκομίσω 2
φορολογικές δηλώσεις του 2010, μία για τα προστατευόμενα μέλη και μία για το οικογενειακό εισόδημα
ή μόνο μία που θα αποδεικνύει και τα δύο? Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
(Ελένη Π., 10/2/2012)
Μία αρκεί.
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
58. Τις αιτήσεις θα τις φέρουμε εμείς προσωπικά στην "Επιμένουμε Δράμα"; Που βρίσκονται τα
γραφεία;
(Δανιήλ Κ., 9/2/2012)
Τις αιτήσεις τις αποστέλλετε μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ. Δείτε την προκήρυξη.
Τα γραφεία μας είναι στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 8 στη Δράμα.
Σελίδα | 33
57. Αν συμπληρώσω την αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ πρέπει να συμπληρώσω και
υποχρεωτικά αυτή μέσω της ιστοσελίδας "Επιμένουμε Δράμα";
(Ιωάννης Κ., 9/2/2012)
Προσοχή: αναφέρεστε σε άλλο πρόγραμμα! Μην μπερδεύεστε. Διαβάστε προσεκτικά τι χρειάζεται να
συμπληρώσετε αν ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα που φορέας υλοποίησης
είναι η ΑΜΚΕ "Επιμένουμε Δράμα".
56. Αυτοί που είναι ανύπαντροι και μένουν μόνοι και όχι με την οικογένειά τους τι πρέπει να
συμπληρώσουν στην αίτησή τους; Τι πρέπει να προσκομίσουν ως δικαιολογητικό για το οικογενειακό
εισόδημα του 2010;
(Ερίκη Κ., 9/2/2012)
Αν κάνατε φορολογική δήλωση το 2010 θα την προσκομίσετε. Διαφορετικά θα επισυνάψετε υπεύθυνη
δήλωση του Ν.1599/86 ότι "δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω
εισοδήματος" θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ. Δεν προσκομίζετε κάτι άλλο για αυτό που ρωτάτε.
55. Η αίτηση που θα συμπληρώσουμε θα πρέπει να είναι μπρος πίσω φωτοτυπημένη ή σε 2 σελίδες,
γιατί την έχω καταθέσει πολλές φορές και αν είναι μια - μια σελίδα την ακυρώνουν, στην περίπτωση
σας τι ισχύει?
(Γιώτα, 9/2/2012)
Ναι ισχύει: οι αιτήσεις που θα συμπληρώσετε θα πρέπει να είναι μπρος πίσω φωτοτυπημένες.
54. Η βοήθεια σας στις ερωτήσεις που ανακοινώνετε είναι υπερπολύτιμη. Σας ευχαριστούμε που
δείχνετε έμπρακτα τέτοιο ενδιαφέρον για τη σωστή εφαρμογή του προγράμματος. Η ερώτησή μου είναι
σχετικά με τη διαδικασία αποστολής των αιτήσεων: πρέπει να προμηθευτούμε τον ειδικό φάκελο του
ΑΣΕΠ για να τη στείλουμε ή αρκεί και ένας απλός; Έχει διαφορά στο κόστος; Σας ευχαριστώ!
(Ελένη Π., 9/2/2012)
Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε κοινό φάκελο είτε τον ειδικό
φάκελο (ΑΣΕΠ ΠΟΣΤ) που διατίθεται από τα ΕΛΤΑ. Ενδεχομένως η χρήση του ειδικού φακέλου διευκολύνει
τους αιτούντες και προσφέρει ταχύτητα, ασφάλεια και ευκολία στη διεκπεραίωση της διαδικασίας. Είναι
δική σας καθαρά επιλογή.
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
53. Γεια σας! Καταρχάς, πολλά συγχαρητήρια για την, πραγματικά πολύ χρήσιμη, άκρως ενημερωτική
και κατατοπιστική ιστοσελίδα σας, για την πολύ καλή δουλειά που κάνετε. Κατά δεύτερον, θα ήθελα να
σας ρωτήσω κάτι. Κοιτάξτε, δεν εργάζομαι αυτήν την στιγμή, ζω με την οικογένειά μου, με τους γονείς
και τον μικρότερο αδελφό μου. Στην αίτηση, στο πεδίο Γ.3., εκεί όπου ερωτάται η οικογενειακή
κατάσταση, ποιο πεδίο θα σημειώσω; Σας ευχαριστώ εκ των πρότερων.
Σελίδα | 34
(Ανέστης Τ., 8/2/2012)
Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Παρακαλούμε διευκρινίστε αν είστε χήρος, έγγαμος, έχετε
προστατευόμενα μέλη κλπ. Δεν μπορούμε να εντοπίσουμε από την ερώτησή σας ποιο κριτήριο μπορείτε
να συμπληρώσετε. Προσοχή: δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσετε κάποιο από αυτά τα κριτήρια, παρά
μόνο αυτό ή αυτά που μπορείτε να αποδείξετε προσκομίζοντας τα κατάλληλα δικαιολογητικά.
52. Συγνώμη αλλά σε όλους τους άλλους νομούς έχουν βγει οι θέσεις τουλάχιστον να είχατε την ευθιξία
να μας λέγατε τις θέσεις της Δράμας να ξέρουμε αν είναι να κάνουμε και αίτηση σε άλλο νομό. Πάλι
μόνο η Δράμα τελευταία????????? ΕΛΕΟΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Νικόλαος Π., 8/2/2012)
Το θέμα που αναφέρετε μας αφορά όλους. Καταβάλλουμε από τη θέση μας κάθε προσπάθεια να
επιταχυνθούν οι διαδικασίες.
51. Έχει βγει η προκήρυξη;
(Ιωάννης Κ., 8/2/2012)
Όχι ακόμη. Παρακολουθείτε την ιστοσελίδα στην οποία θα αναρτηθεί άμεσα μόλις παραλάβουμε τη
σχετική έγκριση από το Α.Σ.Ε.Π.
50. Αίτηση για το πρόγραμμα θα κάνει μόνο ο σύζυγος είναι άνεργος με κάρτα ανεργίας, η σύζυγος
δηλώνει αγροτικό εισόδημα κάτω από 10.500 ευρώ για την σύζυγο χρειάζεται κάποια βεβαίωση από τον
ΟΑΕΔ για τα 8 μόρια;
(Τριαντάφυλλος Γ., 8/2/2012)
Εφόσον η σύζυγός σας δεν είναι άνεργη δεν μπορείτε να κάνετε χρήση του κριτηρίου αυτού. Αν έκανε
αίτηση η σύζυγός σας θα μπορούσε να κάνει η ίδια χρήση του ίδιου κριτηρίου που μοριοδοτείται με 8
μόρια προσκομίζοντας το δικό σας δελτίο ανεργίας.
49. Είμαι γραμμένη στα μητρώα του ΟΑΕΔ για 7 περίπου συνεχόμενα έτη και φέτος βρήκα κάποια
δουλειά το καλοκαίρι για 4 μήνες και αναγκάστηκα να διακόψω την κάρτα ανεργίας και να βγάλω
καινούργια η οποία τώρα έχει ισχύ ένα μήνα περίπου. Μπορώ στο πεδίο για την ανεργία να σημειώσω
το «μακροχρόνια άνεργος» προσκομίζοντας και την αντίστοιχη βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ; Ευχαριστώ.
(Μίριανα Κ., 8/2/2012)
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
Δεν είστε μακροχρόνια άνεργος εφόσον έχετε διακόψει την ανεργία σας. Προσκομίζετε φωτοτυπία και των
δύο όψεων του δελτίου ανεργίας σας σε ισχύ και σημειώνετε την επιλογή που ανήκετε στο σχετικό
κριτήριο.
48. Είμαι γεννημένη το 1986 είμαι άνεργη 14 μήνες και ο σύζυγός μου 7 μηνες και εχουμε 3 παιδιά στην Σελίδα | 35
Ενότητα Γ.1 και Γ.2 τι να βαλω; Ευχαριστω για την ενημερωση!!!
(Αγάπη Μ., 8/2/2012)
Στο κριτήριο Γ1: εσείς συμπληρώνετε το β. (το κριτήριο με τη μεγαλύτερη βαθμολογία που δικαιούστε να
συμπληρώσετε) και ο σύζυγός σας, αν είναι μέχρι και 30 ετών συμπληρώνει το β., διαφορετικά το γ. σε
περίπτωση που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας.
Στο κριτήριο Γ2: θα συμπληρώσετε και εσείς και ο σύζυγός σας το β. προσκομίζοντας εσείς τη δική σας
κάρτα ανεργίας αλλά και του συζύγου, ο σύζυγός τη δική του αλλά και τη δική σας κάρτα ανεργίας (ώστε
να ωφεληθείτε και οι δυο σας από το κριτήριο αυτό). Τέλος στα προστατευόμενα μέλη θα δηλώσετε αυτό
που αναγράφεται στο εκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2010 εκτός και αν συντρέχουν οι
λόγοι της ερώτησης 42.
47. Καλησπέρα σας. Στην περίπτωση που για κάποιες θέσεις υπάρχει ισοβαθμία μορίων ανάμεσα σε
ενδιαφερομένους τι θα συμβεί;
(Κώστας Π., 8/2/2012)
Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (Κατάσταση ανέργου) και, αν αυτές
συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (Οικογενειακή κατάσταση) και
ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία και στην περίπτωση
που συμπίπτει η ημερομηνία γέννησης η σειρά μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων καθορίζεται με
δημόσια κλήρωση.
46. Στην Ενότητα Γ.2 όταν είμαι άνεργος έως και 30 ετών, άγαμος συμπληρώνω κάτι;
(Τριαντάφυλλος Γ., 8/2/2012)
Για το "άνεργος έως και 30 ετών" συμπληρώνετε το β. στο κριτήριο Γ.1
Για το άγαμος δεν υπάρχει κάποιο βαθμολογούμενο κριτήριο.
45. Καλησπέρα. Καταρχάς ευχαριστώ για όλες τις πληροφορίες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής:
επειδή έχω παντρευτεί πρόσφατα και πλέον μένω στη Δράμα (παλαιότερα εμένα στον Δήμο Δοξάτου)
αλλά δεν έχω συμπληρώσει 2 χρόνια ώστε να μου δοθεί η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας τι θα πρέπει να
προσκομίσω?
(Σοφία Π., 7/2/2012)
Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο σας είναι βαθμολογούμενο κριτήριο και αφορά μόνιμους
κατοίκους της περιφερειακής ενότητας του νομού στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα. Επομένως ως
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
κάτοικος του νομού Δράμας θα πάρετε 10 βαθμούς στο κριτήριο της εντοπιότητας επισυνάπτοντας τη
βεβαίωση της μόνιμης κατοικίας στην αίτησή σας.
44. Καλησπέρα σας! Θα ήθελα να ρωτήσω για την κατηγορία άνεργη έως 30 ετών. Είμαι γεννημένη τον
Ιούλιο του 1981, με πιάνει η κατηγορία; Υπάρχουν νέα σχετικά με το πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία; Σελίδα | 36
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!
(Σοφία Χ., 8/2/2012)
Δεν πρέπει να έχετε κλείσει τα 30 κατά τη διάρκεια της αίτησής σας για να μπορείτε να κάνετε χρήση
αυτού του βαθμολογούμενου κριτηρίου.
Όχι, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η διαδικασία των αιτήσεων. Όταν παραλάβουμε από το ΑΣΕΠ τη σχετική
έγκριση θα προχωρήσουμε στην επόμενη φάση, της προκήρυξης.
43. Στην Ενότητα Γ.2. όταν είμαι άνεργος και η σύζυγος εργάζεται τι σημειώνω?
(Χρυσοβαλάντης Κ., 7/2/2012)
Εφόσον η σύζυγός σας εργάζεται και δεν έχει κάρτα ανεργίας σε ισχύ δεν σημειώνετε τη σχετική επιλογή β.
«Έγγαμος άνεργος με σύζυγο άνεργο». Το αφήνετε κενό.
42. Καλησπέρα σας, διάβασα τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης σχετικά με την οικογενειακή
κατάσταση (Γ.2.) και γράφει ότι τα προστατευόμενα μέλη προκύπτουν από το εκκαθαριστικό σημείωμα
του οικονομικού έτους 2010. Θα ήθελα να ρωτήσω αν εγώ μπορώ να πάρω τα μόρια από το παιδί μου
το οποίο γεννήθηκε το 2011. Σας ευχαριστώ.
(Χρύσα Κ., 7/2/2012)
Σύμφωνα και με σχετική διευκρίνιση που αναρτήθηκε στα Νέα της ιστοσελίδας στις 4/2/2012, «Για το
κριτήριο προστατευόμενα μέλη, μπορούν οι ωφελούμενοι να προσκομίζουν και τυχόν πρόσθετα
δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η τρέχουσα οικογενειακή κατάσταση». Επομένως επισυνάψτε
ότι απαιτείται για να βαθμολογηθείτε σωστά.
41. Καλησπέρα σας! Αφού βγει η προκήρυξη σε ποια γραφεία θα μπορούμε να καταθέσουμε τα
δικαιολογητικά μας?
(Αγάπη Μ., 8/2/2012)
Το ερώτημά σας απαντήθηκε στην 11.
40. Καταρχήν συγχαρητήρια για την ενημέρωση που παρέχετε σε όλους τους ενδιαφερόμενους, κάνετε
πολύ καλή δουλειά. Θα ήθελα να ρωτήσω πότε περιμένουμε να αναρτηθεί η προκήρυξη; Ευχαριστώ!
(Γιώργος Β., 8/2/2012)
Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Το ερώτημά σας απαντήθηκε στην 4.
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
39. Γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω αν στην ίδια αίτηση μπορώ να βάλω κωδικούς θέσεις δύο
διαφορετικών δήμων. Δηλαδή και για τον Δήμο Δράμας και για τον Δήμο Προσοτσάνης. Ευχαριστώ εκ
των προτέρων!
(Ελένη Π., 7/2/2012)
Βεβαίως και μπορείτε να συμπληρώσετε κωδικούς θέσεων για όσους συμπράττοντες φορείς θέλετε.
Σελίδα | 37
38. Καλησπέρα. Μπορώ να δηλώσω διαφορετικές ειδικότητες? Εννοώ π.χ. θέσεις ΤΕ και ΔΕ μαζί? Αν ναι
θα βάλουμε στα δικαιολογητικά και το πτυχίο ΤΕΙ και το απολυτήριο Λυκείου? Αν ναι, θα δηλώσουμε σε
μία αίτηση και τα δύο πτυχία; Ευχαριστώ.
(Γιώτα Ι., 7/2/2012)
Καλησπέρα. Το ερώτημά σας έχει απαντηθεί στην 34. Θα επισυνάψετε ό,τι απαιτείται από την προκήρυξη
και θα το αναγράψετε στον κατάλογο συνημμένων δικαιολογητικών στην πίσω σελίδα της αίτησης.
37. Καλησπέρα, είμαι άνεργος επιδοτούμενος. Έχω δικαίωμα να συμμετάσχω στο πρόγραμμα
κοινωφελούς εργασίας;
(Νίκος Π., 7/2/2012)
Καλησπέρα σας. Ναι, έχετε το δικαίωμα. Αν επιλεγείτε θα διακοπεί το επίδομα που παίρνετε, θα
ενταχθείτε στο πρόγραμμα, θα αμείβεστε κανονικά και μετά το τέλος αυτού θα συνεχίσετε να παίρνετε το
επίδομα για όσο διάστημα απομένει.
36. Καλησπέρα σας! Έχω την εξής ερώτηση: παντρεύτηκα το 2010 και επομένως στο εκκαθαριστικό του
οικ. έτους του 2010 (1-1-2009 έως 31-12-2009) δήλωσα το ατομικό μου εισόδημα. Όταν θα κάνω την
αίτηση θα πρέπει να δηλώσω και το ατομικό εισόδημα του άντρα μου για το οικ. έτος του 2010?
(Ελένη Α., 7/2/2012)
Για την αίτηση στο πρόγραμμα λαμβάνουμε υπόψη το εκκαθαριστικό σας σημείωμα του οικονομικού
έτους 2010 το οποίο και θα υποβάλλετε για να υπολογιστεί η σχετική βαθμολογία του κριτηρίου Γ.3.
35. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εξαιρετική ενημέρωση που προσφέρετε στις ερωτήσεις μας
στο γραφείο σας, μέσω της ιστοσελίδας και από την ενημερωτική εκδήλωση που κάνατε. Θα ήθελα να
με ενημερώσετε αν αληθεύει ότι έχει λήξει η διαδικασία αίτησης για το πρόγραμμα. Από τις ερωτήσεις
καταλαβαίνω ότι δεν ξεκίνησε ακόμη, αλλά ακούγεται έντονα στην πόλη μας ότι έχει λήξει...
(Κώστας Π., 7/2/2012)
Όχι, δεν έχει ακόμη ξεκινήσει! Παρακαλούμε να ενημερώνεστε μέσω της ιστοσελίδας μας όπου υπάρχει
επίσημη πληροφορία και αναρτούμε ότι νεότερο για το πρόγραμμα, αποφεύγοντας την
παραπληροφόρηση που δεν προσφέρει σε κάτι.
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
34. Καλημέρα, θα ήθελα να ρωτήσω αν θα μπορέσουμε να διεκδικίσουμε θέσεις σε κατηγορίες ΤΕ και
ΔΕ συγχρόνως ή μόνο σε μία, όπως γίνεται στον ΑΣΕΠ;
(Χριστίνα, 7/2/2012)
Κάθε υποψήφιος μπορεί να σημειώσει στην αίτησή του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων για μία ή
περισσότερες ειδικότητες της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), εφόσον Σελίδα | 38
διαθέτει τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα.
33. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω αν αναρτήθηκε η Προκήρυξη (ΚΟΧ), για να συμπληρώσω την
Αίτηση. Ισχύει ότι στις 10.2. είναι η τελευταία μέρα κατάθεσης/αποστολής δικαιολογητικών?
(Ελένη Τ., 7/2/2012)
Καλημέρα σας. Δεν έχει αναρτηθεί ακόμη η προκήρυξη. Περιμένουμε τη σχετική έγκριση από το Α.Σ.Ε.Π.
Στην προκήρυξη αναγράφεται ευκρινώς η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.
32. Γεια σας. Στις "συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις" και στην ερώτηση 15 απαντάτε ότι μπορούμε να
βάλουμε το ατομικό εισόδημα ως οικογενειακό. Πως γίνεται αυτό;
(Χαράλαμπος Χ., 7/2/2012)
Όταν δεν είστε παντρεμένος το ατομικό σας εισόδημα αντιστοιχεί με το οικογενιακό. Όταν είστε τότε ως
"οικογενειακό εισόδημα" λαμβάνεται υπόψη το συνολικό δηλωθέν εισόδημά σας, της συζύγου σας και των
ανήλικων παιδιών όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.
31. Θα πρέπει ως άνεργη και όχι ως δηλωμένη στον ΟΓΑ να εγγραφούμε στον ΟΑΕΔ για τα 5μηνα και να
πάρουμε βεβαίωση εξατομικευμένης για την συμμετοχή μας σε αυτό το πρόγραμμα; Ευχαριστώ.
(Γιώτα Ι., 6/2/2012)
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής σας στο πρόγραμμα είναι να είστε είτε άνεργος/η είτε αγρότης
(ασφαλισμένος στον ΟΓΑ που δεν διαθέτει ή δεν δικαιούται δελτίο ανεργίας και έχει ατομικό εισόδημα
έως και 10.500,00 ευρώ το οικονομικό έτος 2010).
30. Γεια σας, δεν κάνω φορολογική δήλωση. Στην αίτηση ΚΟΧ στην υποενότητα Γ3 που αφόρα το
εισόδημα θα βάλω Χ στην πρώτη επιλογή που λέει έως και 6.900 ευρώ ή δεν σημειώνω καθόλου λόγω
μηδενικού εισοδήματος; Ευχαριστώ.
(Αρετή Α., 6/2/2012)
Το ερώτημά σας έχει απαντηθεί στην 23.
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
29. Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω το έξης: γίνεται ένας πανικός στον ΟΑΕΔ και όλοι οι άνεργοι
παίρνουν μια βεβαίωση ότι έχουν περάσει από συνέντευξη. Ο ΟΑΕΔ το παρέχει αλλά δεν γνωρίζει αν θα
χρειαστεί για την προκήρυξη της κοιν. εργασίας γνωρίζετε αν χρειάζεται να το έχουμε στην κατοχή μας;
(Σοφία Π., 6/2/2012)
Καλησπέρα σας. Από τα γραφόμενά σας καταλαβαίνουμε ότι αναφέρεστε σε άτομα που πηγαίνουν για Σελίδα | 39
πρώτη φορά στον ΟΑΕΔ και εγγράφονται άνεργοι (εξ ου και η συνέντευξη). Για την αίτησή σας στο
πρόγραμμα θα χρειαστεί να προσκομίσετε μόνο μια απλή φωτοτυπία του δελτίου ανεργίας σας σε ισχύ
(και τις δύο όψεις) για το κριτήριο της ανεργίας.
28. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αρκεί η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από μόνη της ή χρειάζεται και το
χαρτί εντοπιότητας.
(Μαρία Μ., 6/2/2012)
Βεβαιότατα και αρκεί. Αυτό άλλωστε αναγράφεται στο έντυπο «Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την
Αίτηση» - Γ.5 Εντοπιότητα που διανέμεται μέσω της ιστοσελίδας, από τα γραφεία της ΑΜΚΕ και από τους
20 συμπράττοντες φορείς.
27. Γνωρίζετε εάν ο μισθός θα είναι κάθε μήνα ή μπορεί να δοθούν τα χρήματα στο τέλος του
προγράμματος. Ευχαριστώ.
(Ντίνα, 6/2/2012)
Σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους, κάθε μήνα.
26. Είστε με διαφορά ο πιο οργανωμένος φορέας από αυτούς που εγώ επικοινώνησα (σε Δράμα και
Καβάλα) με την ιστοσελίδα σας να ξεχωρίζει για την πληθώρα των πληροφοριών και την ευκολία
πλοήγησης. Συγχαρητήρια. Το ερώτημά μου είναι αν μπορώ και εγώ αλλά και η γυναίκα μου που
είμαστε άνεργοι να χρησιμοποιήσουμε την επιλογή της αίτησης "Έγγαμος άνεργος με σύζυγο άνεργο"
στο κριτήριο Γ.2. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
(Βασίλης Ι., 6/2/2012)
Σας ευχαριστούμε θερμά για τα καλά σας λόγια! Εφόσον είστε και οι δυο άνεργοι μπορείτε να κάνετε
χρήση του κριτηρίου που αναφέρετε, αρκεί να προσκομίσετε ο καθένας σας, τόσο το δικό του όσο και
του/της συζύγου, κατά την αποστολή των αιτήσεών σας τα δελτία ανεργίας σας σε ισχύ.
25. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω, τα 625 ευρώ που θα δωθούν είναι καθαρά ή μικτά; Επίσης αν θα
υπάρξουν κάποια ένσημα.
(Σοφία Π., 6/2/2012)
Καλησπέρα. Τα 625 ευρώ είναι καθαρά για κάθε ωφελούμενο. Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και
εργαζόμενου) των μισθωτών, στο σύνολό τους, καλύπτονται από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του
ΟΑΕΔ, που καταρτίζεται με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40
Α΄/15-3-2010) και του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α’/6-11-2001).
24. Γεια σας, συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ
διευκρινίστε μου αν όντας διαζευγμένος με δύο ανήλικα παιδιά που ζουν με τη μητέρα τους, θεωρούμαι Σελίδα | 40
ότι έχω αυτά ως προστατευόμενα μέλη. Τα βλέπω σχεδόν καθημερινά και πληρώνω διατροφή.
(Θεόδωρος Γ., 6/2/2012)
Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Στο εκκαθαριστικό σας σημείωμα του οικονομικού έτους 2010
αναγράφεται ο αριθμός των προστατευόμενων μελών. Αυτός είναι και ο αριθμός που θα δηλώσετε στην
αίτησή
σας.
Στην ενότητα "Τα Νέα" της παρούσας ιστοσελίδας έχει αναρτηθεί η σχετική - τελευταία διευκρίνηση του
Υπουργείου σχετικά με το θέμα που αναφέρεστε. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι "Για το κριτήριο
προστατευόμενα μέλη, μπορούν οι ωφελούμενοι να προσκομίζουν και τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά με
τα οποία αποδεικνύεται η τρέχουσα οικογενειακή κατάσταση". Αν έχει αλλάξει λοιπόν κάτι από το 2009
μπορείτε να το επικαιροποιήσετε με την παραπάνω διαδικασία.
23. Καλημέρα σας. Παρακαλώ θα ήθελα μια διευκρίνηση σχετικά με το κελί Γ3 - Οικογενειακό εισόδημα.
Είμαι άνεργη ένα χρόνο και δε χρειάστηκε ποτέ να κάνω φορολογική δήλωση, λόγω των σπουδών μου.
Εκτός λοιπόν της βεβαίωσης από τη ΔΟΥ που πρόκειται να προσκομίσω, θα πρέπει να συμπληρώσω και
το κελί α. γράφοντας "0" ή δεν το συμπληρώνω καθόλου; Σας ευχαριστώ.
(Αναστασία Π., 6/2/2012)
Καλημέρα σας. Προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. θα συμπληρώσετε στην αίτησή σας το
κελί α. που αναφέρεται σε εισοδήματα από 0,00 ευρώ έως και 6.900,00 ευρώ.
22. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει και ειδικότητες στο πρόγραμμα. Και αν ναι ποιες… Η
αίτηση γίνεται στους αρμόδιους φορείς; Η αξιολόγηση γίνεται από το ΑΣΕΠ; Χρειάζεται πιστοποιητικό
προϋπηρεσίας και από που το παίρνουν αυτό; Από τον φορέα που εργάστηκα ή από το Ι.Κ.Α..?
(Δανιήλ Κ., 5/2/2012)
Καλησπέρα σας. Στο πρόγραμμα έχουν εγκριθεί 1.332 θέσεις για την Α.Μ.Κ.Ε. «Επι-μένουμε Δράμα» και οι
οποίες αντιστοιχούν βεβαιότατα σε ειδικότητες οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη την
οποία περιμένουμε να εγκρίνει το ΑΣΕΠ για να δημοσιεύσουμε από την παρούσα ιστοσελίδα. Η αίτηση
που θα συμπληρώσετε την αποστέλλετε αποκλειστικά μέσω συστημένης επιστολής ΕΛΤΑ στα γραφεία της
Α.Μ.Κ.Ε. όπως θα δείτε στην προκήρυξη που αναμένεται. Η αξιολόγηση θα γίνει από επιτροπή
αξιολόγησης της Α.Μ.Κ.Ε. ενώ για τις ενστάσεις θα απευθυνθείτε στο Α.Σ.Ε.Π. (περιγράφεται στην
προκήρυξη). Για τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και λοιπά θέματα παρακαλούμε δείτε προσεκτικά την
πολυσέλιδη προκήρυξη όταν αυτή δημοσιοποιηθεί.
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
21. Ήθελα να ρωτήσω αν, στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, για το κριτήριο
ανεργίας είναι απαραίτητο να προσκομίσουμε μόνο φωτοτυπία του δελτίου ανεργίας, και όχι βεβαίωση
του ΟΑΕΔ.
(Σοφία Π., 5/2/2012)
Στο έντυπο «Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς Σελίδα | 41
Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, που διανέμεται από τα γραφεία μας καθώς και
από τους 20 συμπράττοντες φορείς αναγράφεται ευκρινώς ότι απαιτείται μόνο φωτοτυπία της κάρτας
ανεργίας και όχι βεβαίωση του ΟΑΕΔ.
20. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν πρόκειται να βγουν θέσεις κοινωφελούς εργασίας και στην
Αλεξανδρούπολη; Από που θα μπορούσα να ενημερωθώ για τις θέσεις; Ευχαριστώ.
(Ντίνα, 4/2/2012)
Θέσεις θα βγουν σε όλη την περιφέρεια Α.Μ.Θ.. Στο νομό Έβρου έχουν εγκριθεί οι εξής δικαιούχοι φορείς:
Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και παιδιού (690 θέσεις), Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής
Υγείας (196 θέσεις), Ινστιτούτο Εργασίας / Γ.Σ.Ε.Ε. (475 θέσεις) και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Ορεστιάδας – Παράρτημα Γ.Σ.Ε.Ε. (639 θέσεις). Περισσότερες πληροφορίες από τους παραπάνω φορείς.
19. Γεια σας. Είμαι κάτω από 30 ετών και έχω κάρτα ανεργίας 15 μήνες. Στο κριτήριο Γ.1 ποιο θα
συμπληρώσω;
(Γιώργος Π., 4/2/2012)
Θα συμπληρώσετε αυτό που σας δίνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Δηλαδή το «Νέος άνεργος έως και 30
ετών που αναζητά εργασία».
18. Καλημέρα. Συγχαρητήρια για την οργανωμένη και καλή σας παρουσίαση. Είμαι βιβλιοθηκονόμος και
έχω βεβαιώσεις εργασίας από τον Μάιο του 2011. Σε περίπτωση που δεν καταφέρω να τις ανανεώσω
και τις καταθέσω η αίτηση μου απορρίπτεται; Ευχαριστώ.
(Ελισάβετ Κ., 4/2/2012)
Σας ευχαριστούμε. Όταν βγει η προκήρυξη θα δείτε προσεκτικά αν στις θέσεις που θέλετε να αιτηθείτε
απαιτούνται βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. Η αίτησή σας θα απορριφθεί μόνο αν δεν είστε άνεργη (δηλαδή
δεν έχετε προσκομίσει τη φωτοτυπία του σε ισχύ δελτίου ανεργίας σας) ή αγρότισσα με εισόδημα έως και
10.500,00 ευρώ για το οικονομικό έτος 2010 (δηλαδή δεν έχετε προσκομίσει βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ).
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
17. Καλησπέρα. Είμαι 3 χρόνια άνεργη. Μέχρι τώρα έκανα κοινή φορολογική δήλωση με τον σύζυγο μου
ο οποίος πέθανε. Τα εισοδήματα του 2009 και 2010 είναι αποκλειστικά από την δική του εργασία. Εγώ
πρέπει να προσκομίσω τα εκκαθαριστικά των 2 αυτών ετών ή να δηλώσω μηδενικό εισόδημα λόγω
ανεργίας?
(Έφη, 4/2/2012)
Σελίδα | 42
Εφόσον ήσασταν σε γάμο το οικονομικό έτος 2010 θα προσκομίσετε το εκκαθαριστικό του 2010, δηλαδή
για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009.
16. Από πού μπορώ να πάρω αίτηση για τα πεντάμηνα;
(Ελευθερία Σ., 3/2/2012)
Την αίτηση την εκτυπώνετε εσείς από την αρχική σελίδα της ιστοσελίδας αυτής ή την παίρνετε από τα
γραφεία της «Επιμένουμε Δράμα» ή από τους 20 συμπράττοντες φορείς του προγράμματος (πατήστε εδώ
για τη σχετική λίστα).
15. Καλημέρα. Θα ήθελα παρακαλώ να με ενημερώσετε σχετικά με το δηλωθέν εισόδημα στην αίτηση
σχετικά με το 5μηνα προγράμματα. Είμαι άνεργη και με φιλοξενούν οι γονείς μου. Δεν έχω κάνει
φορολογική δήλωση το διάστημα ανεργίας μου. Στο παράρτημα του δηλωθέντος εισοδήματος βάζω
«0»; Ευχαριστώ.
(Νάντια Π., 3/2/2012)
Ναι, δηλώνετε το κελί α, στην ενότητα Γ.3. Οικογενειακό εισόδημα. Προσκομίζετε βεβαίως και την
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν υποβάλλατε φορολογική δήλωση το 2010.
14. Από που μπορώ να ενημερωθώ για την αντιστοιχία των κωδικών θέσεων;
(Χρήστος Δ., 3/2/2012)
Από την προκήρυξη όταν αυτή δημοσιοποιηθεί. Εκεί θα αναγράφεται και ο Αριθμός ανακοίνωσης που
καλείστε να συμπληρώσετε στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. Ενημερώνεστε τακτικά από την ιστοσελίδα
μας.
13. Καλημέρα σας. Μέχρι προσφάτως είχα κάρτα ανεργίας η οποία ακυρώθηκε όταν άρχισαν οι
διαδικασίες εγγραφής μου στον ΟΓΑ. Έχω δηλωθεί φέτος ως αγρότης και περιμένω την έγκριση από τον
ΟΓΑ με αποτέλεσμα να μην έχω κάρτα ανεργίας και να μην είμαι ασφαλισμένος ακόμα στον ΟΓΑ. Σε
αυτή την περίπτωση πως να ενεργήσω; Ευχαριστώ πολύ.
(Βασίλης Τ., 3/2/2012)
Το ερώτημά σας διερευνάται. Μόλις έχουμε νεότερα θα το αναρτήσουμε στην ενότητα αυτή, σε αυτό το
σημείο.
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
12. Καλημέρα σας. Προσπαθώ να συμπληρώσω την αίτηση για το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα
του Δήμου Δράμας και έχω «κολλήσει» στην Δ ενότητα με τις θέσεις εργασίας. Που μπορώ λοιπόν να
βρω αυτούς τους κωδικούς για να συμπληρώσω την αίτησή μου; Παρακαλώ βοηθήστε με. Ευχαριστώ!
(Αγάπη Μ., 3/2/2012)
Από την προκήρυξη όταν αυτή δημοσιοποιηθεί. Εκεί θα αναγράφεται και ο Αριθμός ανακοίνωσης που Σελίδα | 43
καλείστε να συμπληρώσετε στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. Ενημερώνεστε τακτικά από την ιστοσελίδα
μας.
11. Καλημέρα, θα σας παρακαλούσα να με ενημερώσετε σχετικά με την κοινωφελή εργασία: τις
αιτήσεις όταν θα βγει η προκήρυξη θα τις καταθέτουμε στην Αναπτυξιακή Δράμας ή στην «Επιμένουμε
Δράμα»; Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
(Γιώτα Ι., 3/2/2012)
Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή στην ΑΜΚΕ «Επιμένουμε
Δράμα». Στην προκήρυξη που δημοσιοποιηθεί μετά την έγκριση του Α.Σ.Ε.Π., αναγράφεται αναλυτικά η
διαδικασία κατάθεσης. Ενημερώνεστε λοιπόν τακτικά από την ιστοσελίδα μας.
10. Επιθυμώ να ενημερώνομαι για τυχόν εξελίξεις στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας αλλά και σε
άλλο μελλοντικό πρόγραμμα σχετικά με θέσεις εργασίας. Θερμά συγχαρητήρια για τη δουλειά σας!
(Κυριάκος Π., 3/2/2012)
Σας ευχαριστούμε θερμά! Προς το παρόν η διαδικασία ενημέρωσης δεν γίνεται με αυτοποιημένο τρόπο
(newsletter). Ενημερώνεστε λοιπόν τακτικά από την ιστοσελίδα μας.
9. Θα ήθελα να μου απαντήσετε τι γίνεται στην περίπτωση που ο άνδρας μου το 2009-2010 στην
φορολογική του δήλωση φαινόταν ως ιδ. υπάλληλος και τώρα μπήκε στον ΟΓΑ. Στη χθεσινή
ενημερωτική εκδήλωση που κάνατε το ρώτησε ο άνδρας μου και είπατε ότι είναι ειδική περίπτωση. Θα
ήθελα να ξέρω αν μπορείτε να μου απαντήσετε για να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε.
(Σοφία Κ., 3/2/2012)
Ο σύζυγός σας δικαιούται να αιτηθεί στο πρόγραμμα αν είναι άνεργος (έχει κάρτα ανεργίας σε ισχύ) κατά
τη διάρκεια των αιτήσεων ή ήταν ασφαλισμένος στον ΟΓΑ χωρίς δελτίο ανεργίας με ατομικό εισόδημα έως
και 10.500 ευρώ το οικ. έτος 2010. Από την ερώτησή σας προκύπτει ότι δεν ανήκει ούτε στην μια ούτε στην
άλλη περίπτωση.
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
8. Για τα 5μηνα πώς θα μάθουμε τις ειδικότητες ανά φορέα; Έχουν ανακοινωθεί συνολικά και ανά
φορέα πάλι συγκεντρωτικά. Στην προκήρυξη που θα εκδοθεί θα αναφέρεται ο κάθε φορέας ξεχωριστά
με τις θέσεις και τις ειδικότητες που προσφέρει; Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντηση.
(Άννα Γ., 2/2/2012)
Στην προκήρυξη όταν αυτή δημοσιοποιηθεί, αναφέρονται όλα αυτά που ρωτάτε. Εκεί θα αναγράφεται και Σελίδα | 44
ο Αριθμός ανακοίνωσης που καλείστε να συμπληρώσετε στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και αναλυτικά
όλες οι ειδικότητες ανά συμπράττοντα φορέα. Ενημερώνεστε τακτικά από την ιστοσελίδα μας.
7. Καλημέρα σας, θα ήθελα να με βοηθήσετε απαντώντας ποιος είναι ο αριθμός ανακοίνωσης ούτως
ώστε να τον αναγράψω στο αριστερό πάνω μέρος της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης.
(Στέλιος Χ., 28-1-2012)
Ο Αριθμός ανακοίνωσης θα μας γνωστοποιηθεί όταν εγκριθούν οι ειδικότητες από το ΑΣΕΠ. Σχετική
ενημέρωση θα δοθεί μέσα από την ιστοσελίδα μας.
6. Θέλω να ρωτήσω για τα 5μηνα στους δήμους αν έχει βγει η προκήρυξη.
(Γιώργος Π., 20-1-2012)
Παρακαλώ να ενημερώνεστε τακτικά από την ιστοσελίδα της «Επι-μένουμε Δράμα». Μόλις έχουμε κάτι
ανακοινώσιμο θα αναρτηθεί άμεσα.
5. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τις θέσεις κοινωφελούς χαρακτήρα. Θα υποβάλλουμε μια
αίτηση για τις θέσεις του κάθε συμπράττοντα φορέα, που θα βρούμε τους κωδικούς που πρέπει να
αναγράψουμε στην αίτηση; Θα μπορούμε να υποβάλλουμε αίτηση και σε δυο διαφορετικούς φορείς
μέσα στο νομό Δράμας; Την αίτηση ή τις αιτήσεις μας που θα τις υποβάλλουμε;
(Δέσποινα Δ., 18-1-2012)
Στο νομό Δράμας έχουν εγκριθεί 2 δικαιούχοι φορείς του προγράμματος, οι οποίοι έχουν υπογράψει
μνημόνια συνεργασίας με φορείς της περιοχής, που ονομάζονται συμπράττοντες φορείς. Η «Επι-μένουμε
Δράμα» έχει συνεργασία με 20 συμπράττονες και 1.332 θέσεις έχουν εγκριθεί σε αυτούς. Μπορείτε
λοιπόν να κάνετε αιτήσεις και στην «Επι-μένουμε Δράμα» και στο ΙΝΕ της ΓΣΕΕ (Εργατικό Κέντρο Δράμας,
για 168 θέσεις) καθώς και σε άλλους δικαιούχους φορείς που εγκριθεί εκτός του νομού Δράμας και σε
όσες θέσεις συμπραττόντων φορέων εσείς επιλέγετε. Σε κάθε δικαιούχο φορέα κάνετε αντίστοιχη αίτηση
στην οποία συμπληρώνετε τους κωδικούς των θέσεων που σας ενδιαφέρουν. Οι κωδικοί των θέσεων
αναφέρονται στην προκήρυξη όταν αυτή δημοσιοποιηθεί και στην οποία αναφέρεται ευκρινώς η
διαδικασία αποστολής της αίτησης. Για την «Επι-μένουμε Δράμα» παρακαλούμε ενημερώνεστε από την
ιστοσελίδα της.
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης
4. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πότε περίπου θα βγουν οι θέσεις και ποιοι είναι οι φορείς που θα
απασχολήσουν προσωπικό με τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. Ευχαριστώ και αναμένω
απάντηση σας.
(Δημήτρης Θ., 12-1-2012 )
Παρακαλώ να ενημερώνεστε τακτικά από την ιστοσελίδα της «Επι-μένουμε Δράμα». Μόλις έχουμε κάτι Σελίδα | 45
ανακοινώσιμο θα αναρτηθεί άμεσα. Όταν παραλάβουμε από το ΑΣΕΠ την έγκριση της διαδιασίας θα
προχωρήσουμε στην επόμενη φάση, της προκήρυξης.
3. Καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Διάβασα για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας και θα ήθελα να
μάθω αν εγκρίθηκε και αν όχι ποτέ θα αρχίσουν οι δηλώσεις; Είμαι άνεργη εδώ και 2 χρόνια και θα με
ενδιέφερε πολύ...
(Νικολέτα Κ, 11-1-2012)
Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί. Παρακαλώ να ενημερώνεστε τακτικά από την ιστοσελίδα της «Επι-μένουμε
Δράμα». Μόλις έχουμε κάτι ανακοινώσιμο θα αναρτηθεί άμεσα.
2. Μπορείτε σας παρακαλώ να με ενημερώσετε αν μπορώ να πληροφορηθώ από κάπου ποιες ακριβώς
είναι οι 124 θέσεις κοινωφελούς εργασίας που εγκρίθηκαν για τον Δήμο Δοξάτου;
(Δάφνη Γ., 5-1-2012)
Από τη ιστοσελίδα της «Επι-μένουμε Δράμα» μπορείτε τώρα να δείτε τις θέσεις που έχουν εγκριθεί σε
κάθε συμπράττοντα φορέα. Αναμένουμε την έγκριση των ειδικοτήτων για τις θέσεις αυτές. Μόλις έχουμε
κάτι ανακοινώσιμο θα αναρτηθεί άμεσα.
1. Θα ήθελα να ρωτήσω: ήμουν ασκούμενη σε πρόγραμμα stage και είχα πάρει βεβαίωση
προϋπηρεσίας πριν 1,5 χρόνο... ισχύει αυτή η βεβαίωση ή πρέπει να πάρω άλλη;
(Σοφία Δ., 19-12-2011)
Η διάρκεια ισχύος κάθε επισυναπτόμενου εγγράφου κρίνεται κατά περίπτωση. Προστρέξτε στις οδηγίες
του ΑΣΕΠ.
© Επιμέλεια – Διαμόρφωση: Ανδρέας Ιατρίδης