Δρ. Στέφανος Μαντζούκας - Τμήμα Νοσηλευτικής | ΤΕΙ Ηπείρου

Προσωπικά Στοιχεία Στέφανος Μαντζούκας (RN, BSc Nursing, BSc Health Studies, PgDip SRM, PgCert T&L, MSc, PhD, FEANS) Νοσηλευτής Διδάκτωρ Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο του Πορτσμουθ, Ηνωμένο Βασίλειο Επίκουρος Καθηγητής στη Νοσηλευτική, τμ. Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Ηπείρου e‐mail: [email protected] Βιογραφικά στοιχεία Ο Στέφανος Μαντζούκας είναι πτυχιούχος του τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Ηπείρου με Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές στη Νοσηλευτική στο Πανεπιστήμιο του Portsmouth (Ηνωμένο Βασίλειο). Επιπλέον, διαθέτει Πτυχίο στις Επιστήμες Υγείας και Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό στη Διδασκαλία & Εκμάθηση από το Πανεπιστήμιο Thames Valley του Λονδίνου, καθώς και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Κοινωνικές Ερευνητικές Μεθόδους από το Πανεπιστήμιο του Portsmouth. Διαθέτει κλινική εμπειρία σε Παθολογικές και Νεφρολογικές κλινικές, καθώς και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ως Νοσηλευτής στα Νοσοκομεία St.Mary’s και Queen Alexandra του Πόρτσμουθ και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Διαθέτει διδακτική εμπειρία ως Λέκτορας στη Νοσηλευτική Ενηλίκων στο Πανεπιστήμιο Thames Valley του Λονδίνου και στο Πανεπιστήμιο του Derby, όπου δίδαξε σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, καθώς και ως εξ αποστάσεως Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Liverpool όπου διδάσκει Προαγωγή της Υγείας, Εφαρμογή Αποδείξεων στην Πράξη και Ποιοτική Έρευνα στο Μεταπτυχιακό Δημόσιας Υγείας. Επίσης, έχει διδάξει Πράξη Βασισμένη σε Αποδείξεις στο Μεταπτυχιακό Πρωτοβάθμιας Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας/ ΤΕΙ Λάρισας. Επιστημονικά Ενδιαφέροντα Βασική και προηγμένη Νοσηλευτική πράξη, Νοσηλευτική Θεωρία, Νοσηλευτική γνώση, Πράξη βασισμένη σε αποδείξεις, Προαγωγή της υγείας, Δεξιότητες κριτικής ανάλυσης, Μάθηση βασισμένη σε προβλήματα, Ανακλαστική (reflective) πράξη, Ποιοτική έρευνα, Σύγχρονες διδακτικές/μαθησιακές τεχνικές Περαιτέρω ακαδημαϊκές Δραστηριότητες Βρίσκεται στη Συντακτική Επιτροπή (editorial board) του περιοδικού Journal of Advanced Nursing καθώς και στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή (International Advisory Board) του περιοδικού Reflective Practice. Επίσης Βρίσκεται στη Συντακτική Επιτροπή του επιστημονικού περιοδικού Νοσηλευτική. Ακόμη, είναι κριτής στα επιστημονικά περιοδικά Journal of Clinical Nursing, Scandinavian Journal of Caring Sciences, International Journal of Older People Nursing, International Journal of Nursing Studies, Nursing Inquiry. Διαθέτει περισσότερες από 20 δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, όπου είναι ο μοναδικός ή ο πρώτος συγγραφέας. Επίσης είναι συγγραφέας 2 κεφαλαίων σε επιμελούμενα βιβλία, καθώς και ο συγγραφέας ενός βιβλίου. Ακόμη, διαθέτει μια σειρά από ομιλίες και αναρτημένες παρουσιάσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια, και περισσότερες από 200 βιβλιογραφικές αναφορές από ανεξάρτητους συγγραφείς στο επιστημονικό του έργο. Μέλος Επιστημονικών Οργανώσεων/ Εταιριών Μέλος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος Μέλος του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος Μέλος (Fellow) του European Academy of Nursing Science Μέλος του Nursing and Midwifery Council, UK Μέλος του European Honour Society of Nursing & Midwifery Χρηματοδοτούμενες Έρευνες Έχει χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το European Academy of Nursing Science για μεσαίας και μικρής εμβέλειας ερευνητικά προγράμματα. Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις Mantzoukas S., 2012. “Exploring ethnographic genres and developing validity appraisal tools”. Journal of Research in Nursing, 17(5), 420‐435. Mantzoukas S., 2009. “The research evidences published in high impact nursing journals between 2000‐
2006: a quantitative content analysis”. International Journal of Nursing Studies, 46(4), 479‐489. Gouva M., Mantzoukas S., Mitona E. & DamigosD., 2009. “Understanding nurses’ psychosomatic complications that relate to the practice of nursing”. Nursing and Health Sciences, 11(2), 110‐116. Μαντζούκας Σ., 2009. “Πράξη Βασισμένη σε Αποδείξεις”. Νοσηλευτική, 48(1), 6‐17. Mantzoukas S. & Jasper M., 2008. “Types of nursing knowledge used to guide care of hospitalized patients”. Journal of Advanced Nursing, 62(3), 318‐326. Mantzoukas S., 2008. “Facilitating research students in formulating qualitative research questions”. Nurse Education Today, 28(3), 371‐377. Mantzoukas S. & Watkinson S., 2008. “Re‐describing reflective practice and evidence‐based practice discourses” International Journal of Nursing Practice, 14(2), 129‐134. Mantzoukas S., 2008. “A review of evidence based practice, nursing research and reflection – levelling the hierarchy” Journal of Clinical Nursing, 17(2), 214‐223. Μαντζούκας Σ. & Ζώη Λ., 2008. “Το νοσηλευτικό θεωρητικό μοντέλο των Roper‐Logan‐Tierney και η εφαρμογή του στην κλινική πράξη”. Νοσηλευτική, 47(1), 21‐36. Mantzoukas S., 2007. “The evidence‐based practice ideology”. Nursing Philosophy, 8, 244‐255. Μαντζούκας Σ.., 2007. “Ποιοτική έρευνα σε έξι εύκολα βήματα: Η επιστημολογία, οι μέθοδοι και η παρουσίαση”. Νοσηλευτική, 46(2), 176‐187. Mantzoukas S., 2007. “Reflection and problem/enquiry based learning: Confluences and contradictions”. Reflective Practice, 8(2), 239‐251. Mantzoukas S. & Watkinson S. 2007. “Advanced Nursing Practice: Reviewing the literature and developing the generic features” Journal of Clinical Nursing, 16, 28‐37. Mantzoukas S. 2007. “Developing a scholarly forum at a teaching University in the UK: A case study”. Teaching and Learning in Nursing, 2(2), 38‐42. Mantzoukas S. 2005. “The inclusion of bias in reflective and reflexive research: A necessary prerequisite for securing validity”. Journal of Research in Nursing, 10(3), 279‐295. Mantzoukas S. & Jasper M. 2004. “Reflective practice and daily ward reality: A covert power game”. Journal of Clinical Nursing, 13(8), 925‐933. Mantzoukas S. 2004. “Issues of representation in within qualitative inquiry”. Qualitative Health Research, 14(7), 994‐1007. Μαντζούκας Σ. 2003. “Έρευνα και αντιληπτικά περιγράμματα: Τα είδη και η χρησιμότητα τους για τους ερευνητές νοσηλευτές”. Νοσηλευτική, 42(4), 405‐413. Mantzoukas S. 2002. “Nursing Images of the 19th Century in the U.K.: The Analysis and the Lessons learned for the Present and the Future of Nursing” ICU & Nursing, 10(2), 1‐27. Μαντζούκας Σ. 2002. “Marx, Habermas και Νοσηλευτική επιστήμη: Κόσμοι Διασταυρούμενοι”. Νοσηλευτική, 41(2), 138‐146. Μαντζούκας Σ. 1999. “Φαινομενολογία και νοσηλευτική έρευνα”. Νοσηλευτική, 38 (2), 129‐134 Mantzoukas S., 2009. “Reflection, Knowledge and Daily Practice: Understanding Practitioners’ Experiences in the Medical Wards”. VDM Publishing House Ltd., Germany. Mantzoukas S. & Gouva M., 2010. “Nursing Burnout in the Era of Evidence Based Practice”. Κεφάλαιο στο επιμελούμενο βιβλίο: McLaughlin C., et al., “Nursing Issues: Psychiatric Nursing, Geriatric Nursing and Nursing Burnout”. Nova Science Publishers, Inc, NY.