close

Enter

Log in using OpenID

Agroporc klaster

embedDownload
AGROPORC
KLASTER
POSLOVNI
MODEL
RAZVOJA
SVINJOGOJSTVA
AGROPORC
INOVATIVNA POLJOPRIVREDA
AGROPORC
KLASTER
Neprofitno
gospodarsko
udruženje:


Sjedište - Osijek
Koordinator Ivana Bekić Vidović
AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA
Članice klastera do
sada uključene:

Agroporc d.o.o, Osijek

C.U.S. d.o.o., Antunovac

Inagra

.

.

.

.
PLAN PROIZVODNJE
400 000 svinja ≈ 40 000 t polovica/god.
Br. komada
Živa vage
120.000
x 110 kg (13.200 t)
~ 10.500 t
230.000
x 125 kg (28.750 t)
~ 22.500 t
x 170 kg
~
50.000
400 000
AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA
(8.500 t)
Polovice
6.800 t
40.000 t
Agroporc d.o.o.
-management servis-
AGROPORC KLASTER
Udrušenje svih partnera-sudionika proizvodnje
NUKLEUS
Genetika
C.U.S. d.o.o.
Antunovac
Veterinarska
stanica Osijek
Stočna hrana
Upravljanje gnojovkom
Farme za proizvodnju prasadi - pojedinačno ili zajedničko vlasništvo kooperanata
Farma za
tov
svinja
Farma za
tov
svinja
Farma za
tov
svinja
Farma za
tov
svinja
Farma za
tov
svinja
Farma za
tov
svinja
Farma za
tov
svinja
Farma za
tov
svinja
Farme za tov svinja - pojedinačno vlasništvo kooperanata
AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA
AGROPORC KLASTER
Udruženje svih partnera-sudionika proizvodnje
• Agroporc klaster - neprofitno gospodarsko
udruženje pojedinačnih sudionika koji rade
zajedno, po unaprijed dogovorenim pravilima
• Svi sudionici poslovanja moraju biti i članovi
udruženja
• Preko
odbora
direktora upravlja se sa
cjelokupnim modelom u smislu postavljanja
pravila poslovanja i kontrole izvrsenja
INFORMIRANJE = POVJERENJE
AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA
PLANIRANI PRIHOD
40.000 t x 1.530 Eura = 61.200.000 Eura
470 Milijuna kuna
Cijena polovice 1,53 € ili 11,75 kn/kg
AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA
INVESTICIJA

Investicija u novi sustav - 100 Milijuna Eura

Investicija u parcijalno novi i rekonstruirani
sustav proizvodnje - 70 Milijuna Eura

Očekivani povrat iz sredstava Ruralnog razvoja do 50 %
AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA
Analiza stanja - tržište
Bilanca proizvodnje i potrošnje svinjskoga mesa u HR
Proizvodnja
svinjskog
mesa
Uvoz
svinjskog
mesa
Vlastita potrošnja- procjena
Odnos cijena EU/HR
polovica u €
Ukupno
Cijena u E -RH
201.080
190.449
188.408
195.802
1,77
184.375
1,53
1,35
81.775,70
64.485,98
63.084,11
63.551,40
32.408
41.805
46.004
43.828
45.375
86.896
84.158
79.320
88.423
89.000
2007.
2008.
2009.
AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA
2010.
50.000,00
2011.
1,53
Cijena u E -EU
1,83
1,63
1,60
1,53
1,45
1,42 1,42
1,40
Analiza stanja - tržište
Broj krmača i uvoz odojaka
● Broj krmaca
● Uvoz odojaka
648.622
624.261
607.452
175.000
138.000
135.000
531.333
490.510
452.619
136.000
107.000
337.200
153.713
2007.
2008.
2009.
2010.
AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA
2011.
Analiza stanja - tržište
Projekcije cijena stoke u EU
Beef
Pork
Poultry
Sheep
485
416
394
152
167
253
2001
404
138
136
267
2002
399
144
127
270
2003
401
148
138
262
2004
395
149
139
287
2005
150
145
312
2006
AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA
392
412
436
430
422
419
417
415
414
413
411
410
182
182
182
183
184
185
185
187
400
368
176
135
308
2007
180
153
320
2008
171
142
319
2009
187
178
179
154
153
153
153
154
155
156
146
151
156
150
345
356
367
373
379
383
386
389
392
394
341
169
140
320
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Analiza stanja - tržište
Price of Basic Ingredients 2010 - 2012
500
Soft wheat (EU)
Barley (EU)
450
Maïs (EU)
Soja (CAF)
Euro / tonne
400
Hulls (EU)
Manioc (CAF)
350
C.G.F. (CAF)
300
250
200
150
100
50
Jan 10
April
Juil
AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA
Oct
Jan-11
April
Juil
Oct
Jan-12
April
Juil
Oct
Jan-13
Analiza stanja - tržište
Development of the EU average price for
pig carcasses
190
Price in €uro / 100kg
180
170
160
150
Moy.Annuelle
Avg: 2006 - 2010: 143,34
2009: 142,2
Euro/ /100kg
2010: 140,2
,,
2011: 153,2
,,
2012: 170,2
,,
140
130
120
I/ 2013
IV/ 2012 179,70
III/ 2012 179,12
II/ 2013 180,81
175,76
110
Jan
Feb
Mar
Apr
avg 06 - 10
May
Jun
Jul
Forecast EU 27
Aug
Sep
2010
Oct
2011
Nov
Dec
2012
Agroporc poslovni model - proizvodni klaster
NUKLEUS
FARMA
TVRTKA ZA
UPRAVLJANJE
REPRO FARME
REPRO FARME
VETERINARSKA
SLUŽBA
STOČNA HRANA
TOVILIŠTA
TOVILIŠTA
TRŽIŠTE
AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA
TOVILIŠTA
Agroporc
-management servis-
• Operativno
poslovanje,
koordinacija
i
poslovanja povjerava se - Agroporc servisu
kontrola
• Farme krmača organizirane su kao posebna jedinica
pojedinačnih ili zajedničkih vlasnika u udjelima
• Provedba
poslovanja
odvija
se
po
dogovorenima od strane Agroporc klastera
AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA
pravilima
PROIZVODNI MODEL

Farma krmača min 1000 komada

Uzgoj i proizvodnja prasadi za tov (25 kg)

Profesionalno upravljanje sa farmom

Tovilište prosječnog kapaciteta 4000 mjesta( 2000-6000)

Proizvodnja tovljenika 110/125 (170) kg

Tjedna proizvodnja 7.500 tovljenika prosječne težine 120 kg

Protok svinja u jednom smjeru

Visoki vet standardi , visoke biosigurnosne mjere, ujednačena tehnologija i postupci sa
pisanim procedurama za rad na farmi, serološkI i patoanatomski monitoring
zdravstvenog stanja, profilaksa na osnovu kvalitetne dijagnostike, kontrola korištenja
lijekova i troškova

Organizacija cijelokupnoga poslovanja od Agroporc servisa

Visoki i ujednačeni tehnološki standardi u proizvodnji

Visoki standardi i kontrola stočne hrane

Kontinuirana edukacija i razvoj svih sudionika poslovanja
AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA
Analiza
stanja
Odnosi u cijeni koštanja za proizvodnju svinja
Odnos cijena svinja, komponenti
za stočnu hranu i stočne hrane
Cjenik komponenti stočne
hrane i polovica
k
k wto
s 44
hs
tp
K EU/HS
K WTO /HS
S44%/HS
17,53
169,296
159,34
148,87
144,36
131,93
19,49
16,46
31,9
18,99
19,23
2008
2009
21,72
30,73
23,01
13,87
13,63
16,2
17,76
27,68
2011
17,55
17,77
138,90
28,32
2010
16,50
139,44
113,40 141,48
28,13
HS/TP
29,83
21,12
22,77
2012
AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA
29,684
41,231
26,17
120,30 105,33
123,88
70,40
74,58
82,15
71,70
62,75
77,18
80,40
75,19
72,78
2009
2010
2011
2012
67,51
63,86
68,36
2008
32,27
24,384
18,91
22,319 19,14
Prosijek
Prosjek
Analiza stanja
Troškovi u proizvodnji svinja
Feed
Other var costs
Labour
Building, finance and misc
Total
153,5
141,3
136,7
130,8
120,6
121,7
119,9
130,9
121,4
100,0
87,2
75,1
79,6
68,9
66,6
30,2
28,6
12,6
8,8
15,6
9,2
70,0
77,8
75,3
34,1
31,6
13,5
11,2
12,9
11,1
65,6
56,0
34,8
15,2
8,3
7,7
BRZ (MT)
16,4
15,0
CAN
DEN
AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA
FRA
35,0
13,4
12,4
GER
33,4
28,3
13,4
11,7
ITA
20,5
12,1
9,1
12,4
10,3
NL
SPA
EU AVE
InterPIG ave
Analiza stanja
Troškovi u proizvodnji svinja
180
p/kg
160
140
28,3
34,8
120
13,4
35,0
100
15,0
80
15,2
60
7,7
8,3
16,4
11,7
28,6
30,2
12,6
8,8
15,6
9,2
12,4
13,4
33,4
12,4
10,3
20,5
9,1
12,1
100,0
40
20
75,1
68,9
66,6
70,0
CAN
DEN
FRA
GER
56,0
65,6
79,6
0
BRZ (MT)
Building, finance and misc
AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA
Labour
Other var costs
ITA
Feed
NL
UK ave price
SPA
EU ave price
Proizvodnja: 16.000 nazimica
Nukleus farma:
40.000 prasadi za tov (25 kg)
2.000 krmača
NUKLEUS
FARMA
Proizvodnja: 16.000 nazimica
→
Tržište
(7.500 nazimica)
Farma za proizvodnju prasadi 1
Farma za proizvodnju prasadi 2
1A (3.000 krmača) +1B (3.000 krmača)
2A (3.000 krmača) + 2B (3.000 krmača)
Kooperantske farme
(Ukupni kapacitet: 152.500 tovilišnih mjesta)
Ukupno krmače: 14.000
AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA
Ukupno tovljenici: 400.000
INVESTICIJSKI CIKLUS – PRIMJER
Izgraditi piramidu proizvodnje za 400.000 tovljenika u kooperantskom sustavu
Piramida će se sastojati od 4 repro farmi za proizvodnju prasadi
(ukupni kapac.12.000 krmača) i tovilišta (uk. kapac. 152.500 tovilišnih mjesta)
1A. Farma 3.000 krmača
1B. Farma 3.000 krmača
2A.Farma 3.000 krmača
2B.Farma 3.000 krmača
Nukleus 2.000 krmača
1.1 Tovilište - 4.000
2.1 Tovilište - 4.000
3.1 Tovilište - 4.000
4.1 Tovilište - 4.000
5.1 Tovilište - 4.000
1.2 Tovilište - 4.000
2.2 Tovilište - 4.000
3.2 Tovilište - 4.000
4.2 Tovilište - 4.000
5.2 Tovilište - 4.000
1.3 Tovilište - 4.000
2.3 Tovilište - 4.000
3.3 Tovilište - 4.000
4.3 Tovilište - 4.000
5.3 Tovilište - 4.000
1.4 Tovilište - 4.000
2.4 Tovilište - 4.000
3.4 Tovilište - 4.000
4.4 Tovilište - 4.000
5.4 Tovilište - 4.000
1.5 Tovilište - 4.000
2.5 Tovilište - 4.000
3.5 Tovilište - 4.000
4.5 Tovilište - 4.000
1.6 Tovilište - 4.000
2.6 Tovilište - 4.000
3.6 Tovilište - 4.000
4.6 Tovilište - 4.000
1.7 Tovilište - 4.000
2.7 Tovilište - 4.000
3.7 Tovilište - 4.000
4.7 Tovilište - 4.000
1.8 Tovilište - 4.000
2.8 Tovilište - 4.000
3.8 Tovilište - 4.000
4.8 Tovilište - 4.000
1.9 Tovilište - 2.000
2.9 Tovilište - 2.000
3.9 Tovilište - 2.000
4.9 Tovilište - 2.000
AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA
REPRO FARMA (3.000 krmača)
AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA
TOVILIŠNE FARME
AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA
SKLADIŠTENJE GNOJOVKE
AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA
APLIKACIJA GNOJOVKE
AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA
Biosigurnost

Farme smještene na izoliranim
lokacijama, ograđene, dezo barijere,
tuširanje prije ulaska na farmu,
inerne(vlastite aktivnosti) - transport,
dezinfekcija, proizvodnja hrane,
veterinarska usluga, proizvodnja
nazimica; kontolirana proizvodnja
sjemena, zabranjen kontakt sa svinjama
van farme svim zaposlenicima, all in all
out sistem
AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA
Veterinarski principi

Propisani program
nadzora zaraznih bolesti
u svinjogojstvu:
dijagnostika – HVI ( 147
akreditiranih
metoda);Veterinarski
fakultet Zagreb; Češki
veterinarski institut
Jichlava; MSD
laboratorij Boxmeer,
Nizozemska; IZSLER
Reggio Emilia, Italija;
Slovenski veterinarski
institut, Slovenija;
MONITORING NUKLEUS FARME
-BROD PUSTARA 1 i BROD PUSTARA 2-
BOLEST
PRRS
KLASIČNA
SVINJSKA KUGA
UZROČNIK
Virus PRRS
–europski soj
- američki soj
Pestivirus
BROJ
UZORAKA
4x godišnje (krv)
20 krmača
10 nazimica
20% stada
zakonska
regulativa
BRUCELOZA
Brucella suis
-svaki pobačaj(krv)
-nazimice prije
isporuke na
komercijalne farme(krv)
LEPTOSPIROZA
Leptospira spp
-svaki pobačaj(krv)
svaki pobačaj
-1x godišnje
tuberkulinizacija (avijarni)
cijelo stado
Mycobacterium
-nazimice prije
isporuke na
komercijalne farme tj.prije
stavljanja u rasplod(avijarni )
BOLEST AUJESZKOG
Herpesvirus suis
2 x godišnje(krv)
20 krmača
10 nazimica
2x godišnje(krv)
20 krmača
10 nazimica
2 x godišnje(krv)
20 krmača
10 nazimica
-klinička slika
-2x na pretraga na
klaonici(škart
nazimice)
-u slučaju kliničke
pojave uzeti brisove
nosne šupljine te
pretražiti na
P.multocidu(DNT+)
20 nazimica
2x godišnje
20 krmača
10 nazimica
Actinobacillus
pleuropneumonia
e
(dokaz protutijela
za toksin ApxIV
kojeg proizvode
svi Serotipovi
uzročnika)
MIKOPLAZMALNA
PNEUMONIJA
Mycoplasma
hyopneumoniae
ATROFIČNI
RINITIS
SALMONELOZA
DIZENTERIJA
Pasterela
multocida(DNT+)
koja proizvodi
dermonekrotoksin
Salmonella
cholerae suis
Salmonella
typhimurium
Serpulina
hyodisenteriae
zakonska
regulativa
zakonska
regulativa
TUBERKULOZA
PLEUROPNEUMONIJA
NAPOMENA
Postupiti po važećoj naredbi za tekuću godinu.
-1x godišnje
krmače(krv)
ENDOPARAZITI I EKTOPARAZITI
AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA
VRIJEME I NAĆIN
MONITORINGA
-klinička slika
-bris rektuma
-koprološka pretraga i
krv 30 krmaca-SCABIES svakih 5 godina (iduće
slanje 2014 god.) ili po potrebi.
GLOBALG.A.P.
GLOBALG.A.P.
C.U.S. d.o.o.

Bez nerastova na farmama

Centar za Unapređenje Stočarstva, Antunovac – Proizvodnja i
distribucija sjemena
AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA
Kvalitetna sirovina i stočna hrana

Stočna hrana

Kvaliteta (razvijen
sustav kontrole)

Znanje (tim vrhunskih
stručnjaka raznih
struka koji se
kontinuirano
usavršavaju)

Moderne tehnologije
proizvodnje

Konkurentnost

Sigurnost hrane i
Ekologija
AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA

Proizvodnja sirovina na vlastitim
poljima
Kalkulacija cijene koštanja : radni list
Bez povrata kap. ulaganja
Kuna
Euro
Kuna
Sa povratom kap. ulaganja
Euro
Kuna
Euro
Kuna
Euro
Farma krmača
1. Građevine i izgradnja
Investicije
Građevine (Kn/hranidbeno mjesto)
Oprema (Kn/hranidbeno mjesto)
Prosječna amortizacija (god.)
na građevine
na opremu
Kamatna stopa (%)
Amortizacija + kamatna stopa na građevine
Amortizacija + kamatna stopa na opremu
15000
4000
30
15
5
2.000,00
533,33
4,00
2,00
0,67
Ukupna kamata + amortizacija
Br. krmača/ osoba
Prosječna plaća/osoba/godina(Kn/osoba/godina)
Cijena rada (Kn/krmača/ godina)
2. Koštanje genetike:
Procjena obnove (remont) (%)
Cijena uzgoja (Kn/kupljena životinja)
Cijena/krmača/godina
3. Cijena koštanja hrane za krmače
Konzumacija/krmača/godina (kg/god.)
Cijena mjese za laktaciju (Kn/kg)
Cijena smjese za suprasne krmače (Kn/kg)
Ostalo (Kn/krmača/god)
Cijena hrane/krmača/god.
150
140000
10500
2800
30
15
5
122,22
50,37
642
264
85,56
35,26
1294
172,59
906
120,81
933
124,44
720
96,00
2154
287,15
20,00
18.666,67
150
140000
20,00
18.666,67
124,44
5,33
240,00
40
1800
720
1000
2,2
1,9
213,21
4,00
2,00
0,67
917
378
933
40
1800
1.400,00
373,33
5,33
240,00
96,00
133,33
0,29
0,25
28,43
1000
2,2
1,9
213,21
2154
287,15
133,33
0,29
0,25
28,43
4. Lijekovi
Krmača (Kn/krmača/godina)
90
12,00
90
12,00
90
12,00
90
12,00
312,5
41,67
312,5
41,67
312,5
41,67
312,5
41,67
898,4835
119,80
898,4835
119,80
7. Održavanje, kom. usluge, osiguranje,ostali tr. (Kn/krmača/godina)
569
75,80
569
75,80
8. Zbrinjavanje gnojovke (Kn/krmača/godina)
120
16,00
120
16,00
7.091
945,45
6.703
893,67
5. Sjeme,prijevoz stoke
(Kn/krmača/ godina)
6. Energija (Kn/krmača/godina)
Ukupna cijena koštanja po krmači po godini
Živorođena prasad / krmača / godina
Uginuće do zalučenja (%)
Zalučena prasad
Cijena koštanja zalučenog praseta
28,5
8
28,5
8
26,22
270,4
26,22
36,06
255,6
34,08
Bez povrata kap. ulaganja
Sa povratom kap. ulaganja
Uzgajalište
Investicije
Građevine (Kn/hranidbeno mjesto)
Oprema (Kn/hranidbeno mjesto)
Prosječna amortizacija (g)
na građevine
na opremu
Kamatna stopa (%)
Amortizacija + kamatna stopa na građevine
Amortizacija + kamatna stopa na opremu
Ukupna kamata + amortizacija / godina
Kg prirasta u Uzgajalištu
Dnevni prirast (kg/d)
Hranidbeni dani
Cijena investicije / prase
Konverzija hrane u Uzgajalištu
Cijena koštanja hrane u Uzgajalištu (Kn/kg)
Cijena koštanja hrane u Uzgajalištu/prase
Cijena koštanja lijekova u Uzgajalištu (Kn/prase)
Mortalitet (%)
Cijena koštanja uginuća/prase
Trošak managementa (Kn/prase)
UKUPNA CIJENA PO IZLASKU IZ UZGAJALIŠTA (kn/prase)
UKUPNA CIJENA PO IZLASKU IZ UZGAJALIŠTA (kn/kg prase)
Kuna
1250
250
30
15
5
Euro
166,67
33,33
Kuna
4,00
2,00
0,67
10,19
3,15
13,33
2,67
57,33
0,24
0,42
16,4
1,5
2,19
0,20
Euro
Kuna
Euro
0,00
0,00
0,00
53
17
70
7,13
2,20
9,33
0,00
0,00
47
10,3
6,20
1,37
0,00
2,19
113,4
16,4
15,12
2,19
20
430
47
14,7
1,8
3,15
Kuna
875
175
30
15
5
76
24
100
20
430
Euro
6,20
1,95
1,8
3,15
113,4
16,4
15,12
2,19
5,1
20
0,69
2,67
4,9
20
0,65
2,67
440,0
15,7
58,67
2,10
420,6
15,0
56,08
2,00
16,4
1,5
Bez povrata kap. ulaganja
Kuna
Euro
Kuna
Sa povratom kap. ulaganja
Euro
Kuna
Euro
Kuna
Euro
Tovilište
Cijena koštanja praseta
Investicije
Građevine (Kn/hranidbeno mjesto)
Oprema (Kn/hranidbeno mjesto)
Prosječna amortizacija (g)
na građevine
na opremu
Kamatna stopa (%)
Amortizacija + kamatna stopa na građevine
Amortizacija + kamatna stopa na opremu
Ukupna kamata + amortizacija / godina
Kg prirasta u tovilištu
Dnevni prirast u tovilištu (kg/d)
Hranidbeni dani u tovilištu
Investicije/tovljenik
Br. tovljenika/osoba
Cijena rada:prosječna plaća (Kn/godina)
Cijena rada/ tovljenik
Konverzija u tovilištu
Kg prirasta u tovilištu
Cijena koštanja hrane u tovilištu (Kn/kg)
Cijena koštanja hrane/ tovljenik
Troškovi lijekova Kn/ tovljenik
440
2000
400
30
15
5
266,67
53,33
1000
200
4,00
2,00
0,67
30
15
5
122
38
160
97
840
97
840
4000
120000
10,3
2,8
97
1,9
0,37
12,93
0,25
8,96
1,19
2
0,27
56,08
61
19
80
8,15
2,52
10,67
115
27,5
15,40
3,67
10,3
1,38
516
9
68,81
1,19
4,00
2,00
0,67
12,93
112,00
15,40
7,33
533,33
16.000,00
421
133,33
26,67
16,30
5,04
21,33
12,93
112,00
115
55,0
4000
120000
58,67
533,33
16.000,00
1,38
2,8
97
1,9
0,37
12,93
0,25
8,96
1,19
2
0,27
516
9
68,81
1,19
15
1,96
14
1,87
Energija (Kn/tovljenik/god.)
26
3,43
26
3,43
Održavanje,kom.usluge,osiguranje,prijevoz stoke, ostali tr.
30
4,00
30
4,00
Trošak managementa (Kn/tovljenik/god.)
20
2,67
20
2,67
Zbrinjavanje gnojovke (Kn/tovljenik/god.)
16,51
2,20
16,51
2,20
Mortalitet (%)
Cijena uginuća / tovljenik
UKUPNI TROŠAK PO TOVLJENIKU
UKUPNI TROŠAK PO TOVLJENIKU / KG
UKUPNI TROŠAK PO TOPLOJ POLOVICI / KG
AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA
1.137
151,64
1.090
145,29
9,10
1,21
8,72
1,16
11,52
1,54
11,03
1,47
PLAN RAZVOJA PROJEKTA
2017.
- Od ožujka tjedni ulaz 150 nazimica na farmu 2B (uk. 3.300 nazimica) sa Nukleus farme
- Od kolovoza osigurano tjedno: 150 nazimica za potrebe vlastitog remonta i 145 nazimica za tržište
(uk. za tržište 7.500 nazimica godišnje)
2016.
- Izgradnja farme 1B - od rujna tjedni ulaz 150 nazimica na farmu 1B (uk. 3.300 nazimica) sa
Nukleus farme
- Izgradnja farme 2 - od rujna tjedni ulaz 150 nazimica na farmu 2A (uk. 3.300 nazimica) sa
Nukleus farme
- do srpnja osigurano 34.000 tovilišnih mjesta u kooperaciji, spremno za punjenje
2015.
- Izgradnja farme za proizvodnju prasadi – 1A (3.000 krmača) – Studeni – ulaz 3.300 nazimica (F1)
- Izgradnja Nukleus farme –Rujan – ulaz 2.200 nazimica
- Pripremanje dokumentacije za SUO, okolišnu dozvolu i građevisku dozvolu
- Prijava projekata za Program ruralnog razvoja (farme za proizvodnju prasadi – 2A i 2B
(2 x 3.000 krmača)
2014.
- Pripremanje dokumentacije za SUO, okolišnu dozvolu i građevisku dozvolu
- Prijava projekata za Program ruralnog razvoja (Nukleus farma, farme za proizvodnju prasadi – 1A i 1B
(2 x 3.000 krmača)
- Razgovori sa potencijalnim poslovnim partnerima
AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA
AGROPORC - INOVATIVNA POLJOPRIVREDA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 278 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content