preuzmite cjenik u pdf

CJENIK SOCIJALNIH USLUGA
za korisnike usluga s dohotkom od 2 000,00 – 3 000,00 kn
Usluge gerontodomaćica:
Lista usluga
obavljanje kućnih poslova:
nabava živežnih namirnica, pomoć u
pripremanju obroka, pranje posuđa,
pospremanje stana, donošenje vode,
ogrijeva i sl., organiziranje pranja i
glačanja rublja, nabava lijekova i dr.
potrepština i dr.
održavanje osobne higijene:
pomoć u oblačenju i svlačenju, u
kupanju i obavljanju drugih
higijenskih potreba
Cijena
15 kn/h
15 kn/h
Usluge pomoćnih radnika:
Lista usluga
uređenje okućnice i tehnički poslovi u kući korisnika:
sitni popravci u kući, košnja trave
oko kuće, čišćenje snijega, pomoć i
posredovanje pri organizaciji i
obavljanju složenih poslova u kući i
okućnici
Cijena
30 kn/h
Usluga prijevoza do zdravstvenih i drugih institucija: 1,50 kn/km
U cijenu nije uračunata cijena čekanja vozača koja je 30% niža u odnosu na redovnu
cijenu (0,35 kn/min)