close

Enter

Log in using OpenID

46. SIMPOZIJ GORIVA I MAZIVA / 46th SYMPOSIUM FUELS

embedDownload
46. SIMPOZIJ GORIVA I MAZIVA / 46th SYMPOSIUM FUELS & LUBRICANTS
MAZIVA / LUBRICANTS
PRIHVAĆENI RADOVI / EVALUATED PAPERS
Pozvano predavanje / Plenary lecture
Mitjan Kalin, Marko Polajnar
University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering, Laboratory for tribology and interface
nanotechnology, Ljubljana, Slovenia
Međuovisnost trenja s močenjem i razlijevanjem kapljevine
Wetting and sild-liquid slip: how they relate to friction
SEKCIJA A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Trendovi, klasifikacije i stanje na tržištu maziva
Trends, classifications and lubricants market situation
Dr. Thomas Rühle
BASF SE, Germany
Razumijevanje međusobnog djelovanja različitih sastojaka Vašeg maziva - ključ za
formuliranje visokoučinkovitih maziva
Understanding the interaction of different components of your lubricant - the key for the
formulation for high performance lubricants
Adrian Fitzpatrick
Lubrizol Limited, UK
Kao po loju…važnost tečenja ulja u modernom motoru
Going with the flow…the importance of oil flow in a modern engine
Robert Mandaković
Plattner d.o.o., Hrvatska
Ključni trendovi i utjecaji na razvoj kvalitete maziva i mazivašku djelatnost u svijetu s
posebnim osvrtom na neke posebne primjene
Key trends and influences on the development of quality of lubricants and the lubricants
business in the world with special emphasis on some specific applications
Predrag Panić
Arteco NV, Belgium
Tehnološko razvrstavanje rashladnih sredstava
Coolants technology classification
Mirjana Kolb
Naftna industrija Srbije NIS a.d., Srbija
Tržište maziva Srbije, aktualno stanje i perspektive
Lubricants' market in Serbia: current state and perspective
Bhaskar Mukherjee
Chevron Oronite S.A.S.
Prednosti manje potrošnje goriva zbog niže viskoznosti maziva
Fuel economy benefits from low viscosity lubricants
Boris Kržan, Jože Vižintin
University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering, Laboratory for tribology and interface
nanotechnology, Ljubljana, Slovenia
Tanke tvrde prevlake za vrhunske zupčanike
Thin hard coatings for superior gears
David Lee
Afton Chemical Ltd, UK
Utjecaj trendova u obradi metala na razvoj aditiva
Metalworking industry trends leading additive developments
Akos Nemesnyik
MOL-LUB Ltd., Hungary
Tržište maziva i budući izazovi u centralno-istočnoj Europi
Lubricant markets and future challenges in Central-Eastern Europe
Lajos Kisdeák, Gábor Cseri
MOL-LUB Ltd., Hungary
Put k smanjenoj potrošnji goriva - maziva za teško opterećene motore
Road to improved fuel economy heavy duty motor lubricants
SEKCIJA B
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Ispitivanje i razvoj aditiva i baznih ulja
Testing and development of additives and base oils
Helmut Melchior
Evonik Industries AG, Germany
Izazov odabira vrste snižavala stiništa za suvremena maziva
Selection of pour point depressants for state of the art lubricants: A challenge
Detlef Pazdzior
Rhein Chemie Rheinau GmbH, Germany
Razlikovni čimbenici između paketa aditiva koji (ne)sadrže cink i njihov utjecaj na hidraulička
ulja prema dijelu 2 norme DIN 51524 - HLP i HF-0
Differentiating factors of Zinc containing and Zinc - free Additive packages and the impact to
Hydraulic oils based on DIN norm 51524 part 2 HLP and HF-0 Versions
Marija Milosavljević, Omer Kovač, Ilinka Mišić, Pero Dugić
Rafinerija ulja Modriča, Bosna i Hercegovina
Utjecaj vrste impruvera na smičnu stabilnost motornih ulja
Influence of improver type on shear stability of motor oil
1
1
1
2
2
Kornelije Kraguljac , Elvira Vidović , Ante Jukić , Ankica Barišić , Ružica Marinčić
1
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
2
INA MAZIVA d.o.o., Hrvatska
Utjecaj sastava i molekulske mase disperzantnog polimetakrilatnog aditiva na viskozimetrijska
i reološka svojstva mazivog ulja
Influence of composition and molecular weight of a dispersant polymethacrylate additive on
viscometric and rheological properties
Teréz Bacsurné Kurucz, Ernő Tóth, László Smid, András Holló
MOL Plc., Hungary
Proizvodnja baznih ulja grupe II u MOL-u
Group II base oil production at MOL
Fabio Faraguna, Kornelije Kraguljac, Ivana Šoljić Jerbić, Elvira Vidović, Ante Jukić
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Toplinsko ponašanje i stabilnost mineralnih i sintetskih mazivih ulja
Thermal behavior and stability of mineral and synthetic lubricating oils
SEKCIJA C
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Ispitivanje, razvoj i primjena maziva
Testing, development and application of lubricants
Tonća Ćaleta Prolić, Miroslav Felja, Renata Petek Grahovac, Anđelko Lepušić
INA MAZIVA d.o.o., Hrvatska
Utjecaj modifikatora viskoznosti na formuliranje univerzalnog traktorskog ulja (UTTO)
viskozne gradacije SAE 10W-30
The influence of viscosity modifiers in the formulation of universal tractor oil (UTTO) of the
SAE 10W-30 viscosity
Slavko Bačevac, Latinka Despotović
Naftna industrija Srbije NIS a.d., Srbija
Ispitivanje motornog ulja za EURO 4 motore u autobusima gradskog prometa
Testing of motor oil for Euro 4 engines in the buses for public transportation
Ljiljana Pedišić, Irena Polenus, Helena Tkalčić
INA MAZIVA d.o.o., Hrvatska
Utjecaj visokobrzinskih operacija na stabilnost emulzija za obradbu metala
Influences of high speed operations on the metalworking emulsion stability
Antonio Ivanković, Sanja Martinez
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Ispitivanje protukorozijskih sredstava maziva za privremenu zaštitu
Testing of anticorrosion performance of lubricants for temporary protection
Krešimir Grilec, Zdravko Schauperl, Gojko Marić
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Praćenje trošenja dizelovog motora analizom ulja
Monitoring of diesel engine wear by oil analysis
Helena Tkalčić, Kamil Nahal, Ljiljana Pedišić, Irena Polenus
INA MAZIVA d.o.o., Hrvatska
Optimiranje radnih svojstava turbinskih ulja
Turbine oil performance optimization
Katica Visković, Marijan Podobnik, Tonća Ćaleta Prolić, Anđelko Lepušić
INA MAZIVA d.o.o., Hrvatska
24.
25.
Utjecaj različitih aditiva i baznih ulja na formuliranje motornih ulja za osobna vozila viskozne
gradacije SAE 5W-30
Influence of different additives and base oils on formulation of motor oils for passenger cars
of SAE 5W-30 viscosity grade
Amila Čelhasić, Nahal Kamil
INA MAZIVA d.o.o., Hrvatska
Utjecaj različitih paketa EP aditiva na svojstva litijeve masti za visoka opterećenja
The effect of different EP additive packages on the properties of lithium grease for high loads
1
2
2
S. Reškovac , Ljiljana Pedišić , Josip Topolovec
1
Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, Sisak, Hrvatska
2
INA MAZIVA d.o.o., Hrvatska
Ispitivanje uzroka korozije šavnih cijevi
Examination of corrosion cause of welded pipes
SEKCIJA D
26.
27.
28.
29.
30.
Zelene tehnologije - ispitivanje, razvoj, primjena, zbrinjavanje
Green technologies - testing, development, application, waste management
Zorica Davidović1, Novak Damjanović2
1
2
BARGOS LOA, Srbija; NIS, Bosna i Hercegovina
Prednosti i ograničenja primjene „zelenih rješenja“ u tretmanu otpadnih emulzija i zauljenih
voda iz industrijskih sustava
Advantages and limitations of the application of "green solutions" in the treatment of waste
emulsions and oily water from industry
Mile Stojilković, Dmitry Vukolov, Mirjana Kolb
NIS-GASPROMNEFT, Srbija
Tribološka ispitivanja biorazgradljivih ulja
Tribological testing of biodegradable oil
Elvira Vidović1, Ante Jukić1, Zrinka Pecić2, Dalibor Ivaniš3
1
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
2
Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska
3
Metalska industrija Varaždin d.d., Hrvatska
Učinkovitost razdvajanja svježih i rabljenih emulzija mineralnog ulja u vodi metodom
elektrokoagulacije
Efficiency of separation of raw and used emulsions of mineral oil in water by
electrocoagulation method
Omer Kovač, Danka Šikuljak, Vesna Sarvan, Tamara Evđić
Rafinerija ulja Modriča, Bosna i Hercegovina
Utjecaj biodizela na kvalitetu motornih ulja
Influence of biodiesel on the quality of engine oils
Ružica Marinčić, Ankica Barišić
INA MAZIVA d.o.o. , Hrvatska
Ručno uzorkovanje otpadnih ulja
Manual sampling of waste oil
POSTER SEKCIJA
Mirko Orlović1, Ljiljana Pedišić2, Branka Špehar1
1.
1
INA-Industrija nafte d.d., Hrvatska
2
INA MAZIVA d.o.o., Hrvatska
Podmazivanje motora kompresorskih postrojenja pokretanih prirodnim plinom - nadzor i
održavanje
Lubrication of compressor unit enginges powered by natural gas - monitoring and
maintenance
Nadia Ladyka, Jaroslav Černý
2.
Institute of Chemical Technology Prague, Czech Republic
PetroOxy uređaj za određivanje oksidacijske stabilnosti mazivih ulja
PetroOxy tester for determining oxidation stability of lubricating oils
Branka Dugić-Kojić, Pero Dugić, Marica Dugić
3.
Rafinerija ulja Modriča a.d., Bosna i Hercegovina
Utjecaj čvrstih dodataka na karakteristike mazivih masti
Influence of solid additives on characteristics of lubricating greases
Mirko Petković, Valentina Petković,Tatjana Mirković, Pero Dugić
4.
Rafinerija ulja Modriča a.d., Bosna i Hercegovina
5.
6.
Osiguranje kvaliteta laboratorijskih ispitivanja izradom kontrolnih karata
Quality assurance of laboratory testing by making control chart
1
2
3
D. Jekić , S. Rešković , D.Gotal
1
Tehnička škola Sisak, Hrvatska
2
Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet Sisak, 3Željezara Sisak, Hrvatska
Utjecaj inhibitora korozije na parametre procesa dekapiranja cijevi
Influence of corrosion inhibitor on parameters of pipe pickling process
S.Rešković, T. Brlić, S. Jakovljević, M. Sladojević
1
Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet Sisak, Hrvatska
2
Sveučilište u Zagrebu, FSB, Hrvatska
3
Applied Ceramics, Sisak, Hrvatska
Ispitivanje uzroka kontaminacije površine proizvoda u procesu proizvodnje aluminij oksidne
keramike
Investigation of causes of product surface contamination in production of alumina cheramics
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
19
File Size
265 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content