close

Enter

Log in using OpenID

4. srpnja 2012.

embedDownload
Popravni ispiti u prvom roku za I., II. i III. razrede u šk.g. 2011./12.
2. srpnja 2012.
Predmet
Laboratorijska fiksna
protetika
Vrijeme
8.30
Razred
3. b. DT
Učenici
Glorija Bakula
Ana Maleš
Morfologija zuba
9.30
1. a DT
Kristina Kalenger
Matematika
9.00 (pismeni)
10.30 (usmeni)
1. a DT
Matematika
9.00 (pismeni)
10.30 (usmeni)
3. a ZLT
Matematika
9.00 (pismeni)
10.30 (usmeni)
3. c. ST
Fizika
10.00 (pismeni)
11.00 (usmeni)
2. a FT
Fizika
10.00 (pismeni)
11.30 (usmeni)
2. d FiZ
Marija Matulec
Roberta Jakovina
Kristina Kalenger
Mihael Borovec
Simona Dukić
Ines Prpić
Veronika Lucija Blaževac
Barbara Črnko
Sebastijan Živković
Filip Romić
Antonija Hukavec
Martina Jozipović
Ramona Jasenko
Irena Kolanović
Ispitivač i članovi komisije*
Sonja Pavić
Nena Tomić Solar
Branka Rešetar
Zvjezdana Varsamopulos
Nena Tomić Solar
Branka Rešetar
Zvjezdana Varsamopulos
Damira Zorić Cvetnić
Mislav Predavec
Marija Mikulić
Damira Zorić Cvetnić
Mislav Predavec
Karmela Frančić
Damira Zorić Cvetnić
Mislav Predavec
Nikola Novaković
Tatjana Roginić
Natalija Crnički
Dorotea Kovačić
Tatjana Roginić
Natalija Crnički
*Slova u kurzivu – ime razrednika, podebljana slova – ime predmetnog nastavnika, ostali oblik slova – sustručnjak. Razrednici ne moraju biti prisutni
na pismenom dijelu popravnog ispita.
1
4. srpnja 2012.
Predmet
Hrvatski jezik
Vrijeme
9.00 (pismeni)
10.30 (usmeni)
Razred
3. a ZLT
Učenici
Roko Vugec
Mihael Borovec
Simona Dukić
Ispitivač i članovi komisije*
Marija Mikulić
Nataša Sučić
Ivana Brzović
Hrvatski jezik
9.00 (pismeni)
10.00 (usmeni)
1. c ST
Tihana Kozić
Marija Mikulić
Ivana Brzović
Marina Paun
Hrvatski jezik
9.00 (pismeni)
10.30 (usmeni)
3. c. ST
Barbara Črnko
Sebastijan Živković
Martin Zeković
Karmela Frančić
Martina Licitar
Marina Paun
Matematika
9.00 (pismeni)
10.00 (usmeni)
1. c ST
Ana Petrović
Povijest
8.30
2. a ZLT
Monika Horvaćanin
Matea Šilović
Geografija
8.00
1. e MK
Karla Pongrac
Latinski jezik
11.30
1. c ST
Iva Puškarić
Latinski jezik
9.30
1. a ZLT
Antonela Vukelić
Latinski jezik
10.00
2. c ST
Jurica Dutković
Marija Mikulić
Jela Marić
Mislav Predavec
Ksenija Hadrović
Marija Mikulić
Rea Đapić
Vesna Kordić
Marija Mikulić
Pero Ivančić
Marija Mikulić
Ksenija Hadrović
Ivan Bekavac Basić
Maja Gregorić
Ksenija Hadrović
Ivan Bekavac Basić
Andreja Erak
Ksenija Hadrović
Ivan Bekavac Basić
2
Fizika
8.30 (pismeni)
9.30 (usmeni)
1. b. FT
Viktorija Jandrić
Fizika
8.30 (pismeni)
10.00 (usmeni)
1. a ZLT
Osnove kineziologije
8.00
2. f. FiZ
Phillip Fišter
Josip Antonio Strunje
Matea Topić
Dora Peroš
Dino Starčević
Anatomija i fiziologija
10.00
2. a FT
Anatomija i fiziologija
11.30
2. b FT
Morfologija zuba
9.00
1. a DT
Fizikalna kemija
10.30 (pismeni)
11.30 (usmeni)
2. a ZLT
Martina Jozipović
Tea Pavić
Valentina Nebić
Jasmina Sedlar
Ramona Jasenko
Margareta Čupić
Luka Kursar
Lorena Križan
Kristina Grbavac
Katarina Stojanović
Roberta Jakovina
Helena Knižek
Mislav Predavec
Višnja Vlahek Sokač
Natalija Crnički
Maja Gregorić
Višnja Vlahek Sokač
Natalija Crnički
Nataša Sučić
Dušanka Krajšić-Međeši
Slavica Brčić
Nikola Novaković
Tihana Hrabar
Kleofina Butući
Martina Licitar
Tihana Hrabar
Kleofina Butući
Zvjezdana Varsamopulos
Nena Tomić Solar
Branka Rešetar
Ksenija Hadrović
Andreja Erak
Višnja Vlahek Sokač
*Slova u kurzivu – ime razrednika, podebljana slova – ime predmetnog nastavnika, ostali oblik slova – sustručnjak. Razrednici ne moraju biti prisutni
na pismenom dijelu popravnog ispita.
3
6. srpnja 2012.
Predmet
Anatomija i fiziologija
Vrijeme
10.00
Razred
2. f. FiZ
Učenici
Dora Peroš
Dino Starčević
Povijest
9.30
1. c ST
Ana Petrović
Biologija
11.30
1. a ZLT
Matea Topić
Antonela Vukelić
Kemija
8.30 (pismeni)
9.30 (usmeni)
1. e MK
Karla Pongrac
Kemija
8.30 (pismeni)
9.30 (usmeni)
2. f. FiZ
Lovro Galac
Opća kemija
8.30 (pismeni)
10.30 (usmeni)
1. b. FT
Patricija Pavičić
Opća kemija
8.30 (pismeni)
10.30 (usmeni)
1. a ZLT
Petra Rumora
Organska kemija
8.30 (pismeni)
11.00 (usmeni)
2. a ZLT
Helena Knižek
Organska kemija
8.30 (pismeni)
11.00 (usmeni)
2. a FT
Valentina Nebić
Jasmina Sedlar
Organska kemija
8.30 (pismeni)
11.00 (usmeni)
2. b FT
Maggie Gruber
Lorena Križan
Ispitivač i članovi komisije*
Nataša Sučić
Tihana Hrabar
Kleofina Butući
Tomislav Zorko
Marija Mikulić
Rea Đapić
Maja Gregorić
Hrvoje Malić
Maša Radonić
Vesna Kordić
Višnja Vlahek Sokač
Andreja Erak
Nataša Sučić
Andreja Erak
Višnja Vlahek Sokač
Maja Gregorić
Višnja Vlahek Sokač
Andreja Erak
Maja Gregorić
Višnja Vlahek Sokač
Andreja Erak
Ksenija Hadrović
Višnja Vlahek Sokač
Andreja Erak
Nikola Novaković
Višnja Vlahek Sokač
Andreja Erak
Martina Licitar
Višnja Vlahek Sokač
Andreja Erak
*Slova u kurzivu – ime razrednika, podebljana slova – ime predmetnog nastavnika, ostali oblik slova – sustručnjak. Razrednici ne moraju biti prisutni
na pismenom dijelu popravnog ispita.
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
147 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content