Επαγρυπνούμε!!!

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.)
ΚΕΜΠΑ
ΗΧΩ των
ΑΙΘΕΡΩΝ
«Δε
ζει
χ
ανθ πατρίδ ωρίς
ρώ
αη
Κ. Π πινη ψ
αλα υχή
μάς »
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 • AP. ΦYΛΛOY 520 ΚΩΔ.:012860
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 5 • 106 77 ΑΘΗΝΑ • Τηλ. κέντρο: 210.3802241 • e-mail: [email protected] • www.eaaa.gr
Διαβάστε
Ανακοινώσεις
ΣΕΛ. 2-3
Διάφορες
εκδηλώσεις
ΣΕΛ. 4-5
Η Αποκλειστική
Οικονομική Ζώνη
και το Διεθνές Δίκαιο
ΣΕΛ. 6
Διακλαδική
καρδιοχειρουργική
κλινική των Ε.Δ.
ΛΟΓΙΑ «ΨΥΧΗΣ» ΕΛΛΗΝΑ ΠΙΛΟΤΟΥ
στους ...ΛΙΠΟΨΥΧΟΥΣ πολιτικούς!!!
Όταν εγώ πιάνω στα ψαλίδια τον
Τούρκο εισβολέα και λοκάρω το
δικό του αεροπλάνο στους δικούς
μου πυραύλους, τότε βλέπω σαν
μυρμήγκια τους 300 στη Βουλή,
που θα αποφασίσουν αν αυτό
που κάνω αξίζει περισσότερα
ή λιγότερα
από 100 ευρώ το μήνα.
Όταν φωνάζω στο κέντρο
επιχειρήσεων καθώς κυνηγάω τον
Τούρκο «Fox-1» (δηλαδή είμαι σε
θέση εικονικής βολής με πύραυλο
Sparrow) και μετά «Fox-2»
(για βολή με ΑΙΜ-9) είναι σαν να
αγκαλιάζω την πατρίδα για να την
προστατεύσω, όπως το μωρό που
απέκτησα πριν δυο μήνες.
Έλληνα πιλότε! Σε τιμώ με σεβασμό!
Επαγρυπνούμε!!!
Ανακοίνωση του Συντονιστικού σχετικά με τις αποφάσεις του ΣτΕ
για τις συντάξεις των ε.α. στελεχών των Ε.Δ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΩΝ
ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
20-06-2014
ΣΕΛ. 7
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ 6 /14
Να προσέξουμε
τις Στρατιωτικές
Σχολές!
ΣΕΛ. 10
Δραστηριότητες
παραρτημάτων
ΣΕΛ.13
Συνάδελφε,
ψωνίζοντας από
τα ΣΕΠΑ Αθηνών
και Περιφέρειας,
ενισχύεις και ισχυροποιείς το Μ.Τ.Α.
και σιγουρεύεις
το Μέρισμά σου!
1.- Ως γνωστόν το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων
Αξιωματικών και οι 3 Ενώσεις Αποστράτων
Ε.Α.Α.Σ. –Ε.Α.Α.Ν. – Ε.Α.Α.Α, είχαν καταθέσει
αίτηση ακύρωσης κατά των οικείων υπουργικών αποφάσεων εκτελεστικών του
Ν.4093/2012, με τις οποίες υπήρξε άδικη
και δραματική μείωση των αποδοχών τους.
2. Κατά την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης στην Ολομέλεια του ΣτΕ, οι Ενώσεις
παραστάθηκαν με το Δικηγόρο Αθηνών
Ευστάθιο Μπακάλη και το Δικηγόρο Πειραιώς Θωμά Καρανίσα. Ήδη έχει κοινολογηθεί στο ευρύ κοινό ότι έχει εκδοθεί η
υπ’ αριθμ. 2192/2014 απόφαση για τις
Ενώσεις Αποστράτων καθώς και οι υπ’
αριθμ. 2193-2196/2014 για τους λοιπούς
διαδίκους. Από τις πρώτες πληροφορίες
και ενδείξεις προκύπτει ότι τουλάχιστον η
συμπροσβαλλόμενη υπ’αριθμ.οικ.2/83408/
0022/14.11.2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’3017/
14.11.2012) που αφορά στην αναδρομική
από 1/8/2012 έως την εφαρμογή του νόμου 4093/12, μείωση των συντάξεων των
αποστράτων (συνεπεία της οποίας υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν συντάξιμες
αποδοχές που είχαν εισπράξει, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ
ΝΟΜΙΜΩΣ και πρέπει κατά το μέρος αυτό,
να ακυρωθεί, καθόσον αντιβαίνει εμμέσως
στα άρθρα 45, 23 παραγ.2, 29 παργ. 9, 4
παραγ. 5 και 25 παραγ, 4 του Συντάγματος.
Επίσης ότι το σκεπτικό όλων των εν λόγω
αποφάσεων αναλύει την αντισυνταγματικότητα των μειώσεων των αποδοχών
ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ε.Α.Α.Α.
Σύμφωνα με την απόφαση 18/27-5-14 του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α., τα γραφεία της
Ε.Α.Α.Α. θα παραμείνουν κλειστά από 21 Ιουλίου έως 29 Αυγούστου 2014.
Κατά τη θερινή αυτή περίοδο, θα λειτουργεί μόνο το Γραφείο Παραθερισμού (εργάσιμες ημέρες, από 09.00 έως 13.00).
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!
των εν ενεργεία σε εκτέλεση του Ν.
4093/12 και επομένως επιβάλλουν και
την προσαρμογή των συντάξεων στους
αντίστοιχους μισθούς των εν ενεργεία.
Επίσης χρειάζεται να τονιστεί ότι αναμένεται και η απόφαση της Ολομέλειας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του ιδίου
αντικειμένου, που έχει ήδη εκδικασθεί..
2.- Είναι πρόδηλο ότι το Συντονιστικό
Συμβούλιο θα αποκτήσει ολοκληρωμένη
εικόνα αμέσως μετά τη θεώρηση της αποφάσεως και τη νόμιμη απόκτησή της.
3.- Συνακόλουθα, θα υπάρξει εμπεριστατωμένη μελέτη και συναγωγή βάσιμων
συμπερασμάτων για την έκταση και την
ποιότητα της δικαίωσης μας σε σύγκριση
με το περιεχόμενο της αίτησης ακύρωσής
Συνέχεια στη σελίδα 8
HτΑ
2
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 • Αρ. φύλλου 520
A ΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:
210-3802241, 3820271,
3820501
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ............................... 6
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ........................ 5
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ .......... 4
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ................ 7
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ........................ 3
ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ ................... 2
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ .................... 5
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΛΩΝ .. 0
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ..... 0
Μέσω τηλεφωνικού κέντρου:
ΤΑΜΕΙΟ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΡΧΕΙΟ - Η/Υ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΣΧΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Χαλκοκονδύλη 5 - 3ος όροφος
Αθήνα Τ.Κ. 10677
Τηλ.: 210-38.02.241,
210-38.20.271 FAX: 210-38.25.393
e-mail: [email protected], www.eaaa.gr
EKΔΟΤΗΣ
Κων. Β. Ιατρίδης, Απτχος (Ι) ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΑ,
Επίτιμος Δκτής ΔΑΥ
Διευθύνεται από
Συντακτική Επιτροπή
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Κων. Ρώτας, Ασμχος (ΤΗ) ε.α.
[email protected]
6983506596 (VPN)
OIΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Αθ. Κωνσταντινίδης,
Σγός ε.α. (ΥΟΚ)
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Χαλκοκονδύλη 5 (7ος όροφος)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΑΑΑ
Ηρακλείου
Ιωνίας 16, Τ.Κ. 70201
Τηλ.: 2810-286333
Θεσσαλονίκης
Γ. Θεοχάρη 2, Τ.Κ. 54621
Τηλ. & Fax: 2310-264459
Τηλ. Λέσχης: 2310-269033
Λάρισας
Λαπηθών 6, Τ.Κ. 41221
Τηλ.: 2410-251548,
Fax: 2410-251913
Μαγνησίας
Τοπάλη 35, Τ.Κ. 38221
Τηλ./Fax: 24210-28522
Μεσσηνίας
Χρ. Παγώνη 10 Καλαμάτα,
Τ.Κ. 24100
Τηλ.: 27210-95044,
Fax: 27210-80182
Πάτρας
Γούναρη 77 Τ.Κ. 26225
Τηλ.: 2610-224179,
Fax: 2610-224225
Χανίων
Π. Κελαϊδή 8, Τ.Κ. 73100
Τηλ.: 28210-76172,
Fax: 28210-76170
Κομοτηνής
Φιλικής Εταιρείας 59, Τ.Κ. 69100
Τηλ.-Fax: 25310-28191
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ν.Γ. Παπαδόπουλος
Τηλ. 210-3468268
Τηλ.-Fax: 210-3467155
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΔΕΣΜΟΣ Εκδόσεις
E. Γιάνναρη 5, 11853 Αθήνα
Τηλ. 210-3468268
Τηλ.-Fax: 210-3467155
Η ύλη του φύλλου αυτού έκλεισε
στις 24/6 και παραδόθηκε στο ταχυδρομείο στις 27/6.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής της «ΗτΑ» να ενοχλούνται τα
κατά τόπους γραφεία των ΕΛΤΑ.
Προγραμματισμός 5ήμερης εκδρομής
Πληροφορούμε τα μέλη μας ότι στις 30 Αυγούστου όπως κάθε
χρόνο θα επισκεφθούμε τα Ιωάννινα- Γράμμο .
Με την ευκαιρία προγραμματίζουμε 5 ήμερη Εκδρομή
Αθήνα - Ιωάννινα Γράμμο - Βορ. Ήπειρος - Τίρανα - Αθήνα.
Περίπου το πρόγραμμα θα είναι ως εξής:
1η Ημέρα: 30 Αυγούστου Αθήνα-Ιωάννινα
2η Ημέρα: 31 Αυγούστου Ιωάννινα-Γράμμος –Τίρανα
3η Ημέρα: 1 Σεπτεμβρίου Τίρανα επίσκεψη στην Αρχιεπισκοπή και
στον νέο Ορθόδοξο Καθεδρικό ναό της Αναστάσεως, το απόγευμα
βόλτα στην Κρούγια.
4η Ημέρα: 2 Σεπτεμβρίου Χωριά και πόλεις της Βορ. Ηπείρου( Αγ.
Σαράντα-Αργυρόκαστρο-Κλεισούρα -ύψωμα 731 και νεκροταφείο Αγ.
Νικολάου-Χειμάρα –Δερβιτσάνη- Βουλιαράτες )
5η Ημέρα: 3 Σεπτεμβρίου Επιστροφή στην Αθήνα μέσω Ιωαννίνων.
Περισσότερες λεπτομέρειες στην ΗτΑ Ιουλίου-Αυγούστου.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Επειδή πάρα πολλοί συνάδελφοι
διαπίστωσαν ότι μειώθηκε το Μέρισμα σαν ΕΟΕΜΑ κατά τον μήνα Ιούνιο
2014, καθόσον το ποσό που έλαβαν
ήταν μικρότερο από τα αντίστοιχα ποσά των προηγουμένων μηνών, σας
πληροφορούμε ότι δεν μειώθηκε το
Μέρισμα σαν ΕΚΟΕΜΑ (τιμή μεριδίου),
αλλά η μείωσή του οφείλεται στο ότι
από τον μήνα Ιούνιο 2014, άρχισε να
παρακρατείται ο αναλογούν, στο μέρισμα και ΕΚΟΕΜΑ, Φ.Ε., όπως και στη
σύνταξή μας, βάσει της κλίμακας του
προσδιορισμού του, με αποτέλεσμα
κατά την φορολογική μας Δήλωση
από το 2015 και μετά να ελαττωθεί το
ποσό του οφειλομένου Φ.Ε. ή και να
μηδενισθεί, γεγονός που μέχρι και το
2014 δεν ισχύει, επειδή ο παρακρατηθείς Φ.Ε. από το ΜΤΑ, από το Μέρισμα
και ΕΚΟΕΜΑ ήταν πολύ λιγότερος από
τον αναλογούνται Φ.Ε.
Περισσότερες πληροφορίες στο
Σμχο (ΥΟΚ) ε.α. Αθανάσιο Πάνο.
Εκ της ΕΑΑΑ
Ασυνέπεια Δικαιούχων Παραθερισμού
Το δικαίωμα παραθερισμού με βάση
τα μόρια είναι απαράβατος όρος για
την ΕΑΑΑ.
Ομοίως απαράβατος όρος είναι οι επιλεγέντες για παραθερισμό να παραθερίσουν,
διότι εάν δεν το πράξουν και δεν ειδοποιήσουν εγκαίρως (10 ημέρες προ της ενάρξεως της παραθεριστικής περιόδου):
•Θα μείνουν κενά τα οικήματα με
αποτέλεσμα να μην ικανοποιηθούν
αυτοί που επιθυμούν και που είναι αναπληρωματικοί.
•Θα στερηθεί πόρους το ΜΤΑ.
•Θα μείνει ανείσπρακτο το ενοίκιο για τα
ενοικιαζόμενα στη Σκοτίνα, ενώ η ΕΑΑΑ έχει
ήδη καταβάλει το συμφωνηθέν ενοίκιο.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε:
-Να επικοινωνείτε με τηλέφωνο ή
Fax, εγκαίρως (10 μέρες πριν) σε περίπτωση που δεν θα παραθερίσετε.
- Οι αναπληρωματικοί τουλάχιστον
οι πρώτοι 30 - 40 να επικοινωνήσουν
με τηλέφωνο ή Fax ότι επιθυμούν να
παραθερίσουν.
Σε περίπτωση που δεν θα συνεργάζεσθε, ως ανωτέρω απαιτείται, πλέον
της χρεώσεώς σας με 70 μόρια, θα εξετασθεί το ενδεχόμενο να παρακρατείται
το ενοίκιο από το ΜΤΑ, ή να αποκλείεσθε
παραθερισμού για τα επόμενα 3 έτη.
Τηλέφωνο: 210 3802241,
2103802271 Fax : 210 3825393
Την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014, στις 8 το βράδυ, η 356 ΜΤΜ διοργανώνει στους εξωτερικούς της χώρους, την Ετήσιά της Συγκέντρωση,
αυτή τη φορά με ειδικό Φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Προσκεκλημένοι φυσικά, όλα τα νυν και πρώην μέλη της, παρέα με τις οικογένειές τους.
Συμμετέχουν:
Το συγκρότημα «Φαρισαίοι» Σαντορίνης της οικογενείας Πρέκα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προς δημοσίευση άρθρα σας να τηρούν τη δεοντολογία που υπαγορεύεται από τις αρχές και τις αξίες που υπηρετήσαμε. Τα
κείμενα που αποστέλλονται για δημοσίευση στην «Ηχώ των Αιθέρων» θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α. Να είναι δακτυλογραφημένα και κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή. Χειρόγραφα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Τα κείμενα να είναι περιεκτικά
και να μην υπερβαίνουν τις 600 λέξεις, οι δε επικήδειοι να μην ξεπερνούν τις
250 λέξεις.
β. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέροντα, σε ευπρεπή γλώσσα.
γ. Να μην περιέχουν προσωπικές αιχμές εναντίον συναδέλφων, ύβρεις
και συκοφαντίες και να μην προκαλούν αντιπαραθέσεις, οι οποίες υπονομεύουν την ενότητα των μελών.
δ. Να μη στρέφονται κατά των θεσμών και των εθνικών θέσεων και να μην
έχουν κομματική χροιά.
!
Το ΓΕΑ τροποποιεί τα δρομολόγια μεταφοράς παραθεριστών
από και προς το Α/Δ Ελευσίνας, ως ακολούθως:
α. Αναχώρηση παραθεριστών από σταθμό Μετρό «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» δύο (2) ώρες πριν από την προγραμματισμένη Α/Γ Α/Φ.
β. Κατά την επιστροφή τους στο Α/Δ Ελευσίνας, οι παραθεριστές θα μεταφέρονται με λεωφορείο στο Μετρό «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ».
Η τροποποίηση των δρομολογίων θα εφαρμοστεί α πό 1 Ιουνίου 2014 μέχρι λήξη παραθεριστικής περιόδου.
Εκ της ΕΑΑΑ
Μετακίνηση Προσωπικού ΕΑΑΑ
στο ΚΕΔΑ/Ζ
Από 01/7 έως 29/8 (από Δευτέρα εως και Παρασκευή)
θα διατίθεται λεωφορείο 45 θέσεων για την μετακίνηση
των μελών της ΕΑΑΑ στο Ζούμπερι και αντίστροφα.
Η αναχώρηση θα πραγματοποιείται στις 09.00 από τα
γραφεία της ΕΑΑΑ και η επιστροφή θα γίνεται στις 13.00
από το ΚΕΔΑ/Ζ.
Το δρομολόγιο θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις: Πλατεία Κάνιγγος ‘’ΕΑΑΑ’’, Πλατεία Ρηγίλλης, ΥΠΕΘΑ, Χολαργό
Στάση Μετρό, Πλατεία Αγ Παρασκευής, διασταύρωση Ραφήνας- Μαραθώνος (στάση λεωφορείου) και αντιστρόφως.
Επιβίβαση θα πραγματοποιείται μόνο με επίδειξη του
δελτίου ταυτότητος της ΕΑΑΑ στον οδηγό του λεωφορείου.
Εκ της ΕΑΑΑ
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΟΡΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ
«Η.τ.Α.»
Τροποποίηση δρομολογίων
μεταφοράς παραθεριστών στα ΚΕΔΑ
Η χορευτική ομάδα του συλλόγου Ακρωτηριανών Θήρας.
Περιλαμβάνεται πλήρες γεύμα με πλήθος συνοδευτικών και ποτών.
Το Σαντορινιό κρασί είναι της Ένωσης Γεωργικών προϊόντων Θήρας.
Τιμή κατ’ άτομο: 15 €
Σημαντικό μέρος των οποίων θα διατεθούν στο Ειδικό Σχολείο Ελευσίνας.
Η είσοδος για τα παιδιά είναι ελεύθερη.
Συμμετοχές δεκτές μέχρι 30 Ιουνίου.
Τηλ. Επικ.: 6983522272 & 698352268
ε. Να μην περιέχουν προσωπικούς επαίνους για φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα ή δημόσιες ευχαριστίες για παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι
οποίες ενδεχομένως δρουν διαφημιστικά και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό.
στ. Να μην έχουν δημοσιευθεί σε άλλο έντυπο Αεροπορικού Συλλόγου.
ζ. Να φέρουν το ονοματεπώνυμο, το βαθμό, την υπογραφή και τα τηλέφωνα του συντάκτη και την ένδειξη «προς δημοσίευση». Για τη δημοσίευση
στην εφημερίδα του μηνός να έχουν περιέλθει στα γραφεία της ΕΑΑΣ μέχρι
τις 5 εκάστου μηνός.
Τα προς δημοσίευση άρθρα εξετάζονται από συντακτική επιτροπή, η
οποία εισηγείται σχετικά στον Πρόεδρο-εκδότη της εφημερίδας, ο οποίος
διατηρεί το δικαίωμα της μη δημοσίευσης, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι συνεργασίας, θίγονται κλαδικά ή εθνικά συμφέροντα ή προσβάλλεται φανερά η ευθυκρισία των συναδέλφων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις
για τη δημοσίευση αποφασίζει το Δ.Σ. Τα δημοσιευμένα κείμενα απηχούν τις
απόψεις του συντάκτη και όχι κατ’ ανάγκην του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ.
Το Δ.Σ. δεν οφείλει να ενημερώσει τους συναδέλφους για τη μη δημοσίευση των κειμένων τους και ούτε να επιστρέφει τα κείμενα αυτά. Τα μη δημοσιευμένα κείμενα καταστρέφονται μετά 4μηνο.
Παρακαλείσθε όπως τηρείτε τους όρους συνεργασίας
με την ΗτΑ, για τη δημοσίευση των κειμένων σας.
HτΑ
3
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 • Αρ. φύλλου 520
A ΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Α. Θ. ΚΑΡΑΝΙΣΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 10-12,
ΑΘΗΝΑ, ΤΚ: 10679
ΤΗΛ:210-3800628 FAX:210-3800629
ΚΙΝ:6978154814
e-mail: [email protected]
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε με την υπ’ αριθμ
2192/2014 απόφαση της Ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικρατείας, που
αφορά τις Ενώσεις Αποστράτων ακυρώθηκε η συμπροσβαλλόμενη υπ’αριθμ.
οικ. 2/83408 /0022/ 14.11.2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’3017/ 14.11.2012) που αφορά
στην αναδρομική από 1/8/2012 έως
την εφαρμογή του νόμου 4093/12, μείωση των συντάξεων των αποστράτων
(συνεπεία της οποίας υποχρεώθηκαν
να επιστρέψουν συντάξιμες αποδοχές
που είχαν εισπράξει, ως αχρεωστήτως
καταβληθείσες)
Δικαιολογητικός λόγος κατά το σκεπτικό της απόφασης της ακύρωσης
αυτής είναι η έμμεση αντίθεσή της προς
τα άρθρα 45, 23 παρ. 2, και 29 παρ. 9,
καθώς και η ευθεία αντίθεση της στα
άρθρα 4 παρ. 5 και 25 παρ. 4 του Συντάγματος.
Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι η απόφαση αυτή επιλύει οριστικά το νομικό
ζήτημα της αντισυνταγματικότητας των
από 1-8-2012 και εντεύθεν περικοπών
στις συντάξεις των εν αποστρατεία Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το Δημόσιο
υποχρεούται να συμμορφωθεί άμεσα
με το περιεχόμενο της ειρημένης απόφασης και να επιστρέψει τα παρανόμως
παρακρατηθέντα ποσά σε κάθε έναν
από εμάς.
Περαιτέρω, οφείλει το Δημόσιο να
επαναφέρει τις συντάξεις μας στο ύψος
που είχαν πριν από την 1-8-2012.
Εφόσον, τούτο γίνει άμεσα ουδεμία
δικαστική ενέργεια ή αντίδραση απαιτείται
από εμάς. Στην περίπτωση όμως που ο
χρόνος παρέρχεται απράκτως φοβάμαι
πως απαραίτητη και για τα εν ενεργεία
και για τα εν αποστρατεία Στελέχη, η
προσφυγή στη δικαιοσύνη με συμβουλή
δικηγόρου, ένεκα κινδύνου έναρξης παραγραφής της αξίωσής μας (συμπλήρωση διετίας)
Κατά την άποψη μου, το γεγονός ότι
κρίθηκε αντισυνταγματική η συγκεκριμένη
υπουργική απόφαση κατά το μεγαλύτερο
μέρος της και όχι μόνο κατά το ελάχιστο
τμήμα των αναδρομικών κρατήσεων,
προκύπτει από τη συνδυαστική και αλληλοσυμπληρωματική μελέτη του διατακτικού και του σκεπτικού της επίμαχης
απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ.
Η αντίθετη άποψη για ολίγιστη μόνο
επιτυχία των Ενώσεων Αποστράτων
Αξιωματικών έχει μεν γραμματικό έρεισμα
σε μία πρόδηλα εκφραστική αστοχία
του διατακτικού της απόφασης πλην
όμως αποκρούεται από την αδρότητα
της λογικής και νομικής συνέπειας διατακτικού και σκεπτικού.
Εγώ και οι συνεργάτες μου είμαστε
στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω
διευκρίνιση.
Μετά τιμής,
ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΝΙΣΑΣ , Αντγος ε.α (Δ),
Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Α.Σ, Ε.Α.Α.Α και
Συντονιστικού Ενώσεων Αποστράτων
Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
Σχόλιο Βουλευτή της Ν.Δ. Ν. Φθιώτιδος
Αξιότιμε Κύριε Εκδότα,
Από μακρού ήθελα να απευθύνω την παρούσα και να σας
εκφράσω, κυριολεκτικώς, τον θαυμασμό μου για το επίπεδο
της εφημερίδας της ΕΑΑΑ. Τόσον το περιεχόμενο αυτής, η
ποικιλία των θεμάτων, η σπουδαιότης, και η σοβαρότης αυτών,
αλλά και ο τρόπος που τα διεξέρχονται οι συγγραφείς διασφαλίζουν πραγματικά υψηλό επίπεδο ανάλογο του στόχου
που θέτουν οι όροι συνεργασίας που ορθά θέτετε.
Επισκοπώντας δε, και την βιβλιογραφική παραγωγή μελών
της Ενώσεως, νοιώθω υπερήφανος για την ποιότητα και το
υψηλό επίπεδο Ελληνορθόδοξης παιδείας των μελών της
Ενώσεως.
Δηλώνω ότι προσφέρω εαυτόν αρωγόν και παραστάτην
των προσπαθειών σας επ’ ωφελεία και αγαθώ της Ενώσεως
και της Ελλάδος.
Με τιμή
Κ.Ι.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομού Φθιώτιδος
Τ
ο Δ.Σ. της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ) ευχαριστεί θερμότατα τον αξιότιμο Βουλευτή
της Ν.Δ. κ Κώστα Κουστογιαννακόπουλο για την επιμέλεια που επιδεικνύει για την ανάγνωση της εφημερίδας
μας. Ιδιαίτερα τον ευχαριστούμε για τα κάλλιστα σχόλιά του που αποτελούν τον βατήρα για την συνέχιση του έργου
μας.
Εκ της ΕΑΑΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2014
Ο υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης
Βρούτσης με αφορμή την τέλεση
θρησκευτικών εκδηλώσεων για
την επίσημη ανακήρυξη της Μήλου
ως «Ιεράς Νήσου», παρευρισκόμενος
στο νησί ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή παρευρίσκομαι, ως εκπρόσωπος της
Κυβέρνησης, στις κατανυκτικές
εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα
το διήμερο 14 και 15 Ιουνίου στη
Μήλο, παρουσία του αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
κ. Ιερωνύμου, για την επίσημη
ανακήρυξη της ως «Ιεράς Νήσου».
Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή όχι μόνο για τη Μήλο και τις
Κυκλάδες, αλλά και για όλη την
Ελλάδα, καθώς οι κατακόμβες της
Μήλου, αυτό το ανεκτίμητης αξίας
πρωτοχριστιανικό μνημείο, καθιερώνει το νησί σε παγκόσμιο Προσκυνηματικό Κέντρο και ενισχύει
την εικόνα της χώρας μας ως
εστία διεθνούς πνευματικής ακτινοβολίας. Η αρμονική συνεργασία
Πολιτείας, Ιεράς Συνόδου, Μητροπόλεως Σύρου και τοπικής αυτοδιοίκησης, ξεκινώντας το 2009
επί κυβέρνησης Καραμανλή, ολοκληρώνει σήμερα επί κυβέρνησης
Σαμαρά την αναγνώριση της Μήλου ως «Ιεράς Νήσου», με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία και
την προβολή των μεγάλης ιστορικής, θεολογικής και εθνικής αξίας
θησαυρών που βρίσκονται στα
σπλάχνα του νησιού.
Θα επαναλάβω για μια ακόμη
φορά ότι σήμερα η κυβέρνηση
επιτελεί ουσιαστικά μια εθνικά
υπεύθυνη αποστολή για τη σωτηρία της χώρας με σημαντικά
οικονομικά επιτεύγματα, με δύσκολες αλλά αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Σε αυτόν τον αγώνα
της αντλεί δύναμη και από τη κιβωτό των διαχρονικών αξιών και
αρχών του ελληνισμού και της
ορθοδοξίας. Από σήμερα, οι κατακόμβες της Μήλου ανήκουν και
ενισχύουν αυτό το αξιακό οπλοστάσιο του ελληνισμού.»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΑΑΑ
Αγαπητά Μέλη ΕΑΑΑ και για όλη την οικογένεια σας. Γνωρίζουμε και συμμεριζόμαστε
ότι εκτός από πολλά άλλα θέματα ζωής, η
μέριμνά σας είμαι και η απόκτηση «οικογενειακής στέγης». Οι προσδοκίες σας έχουν εξανεμισθεί μετά τις πολυετείς-επί δεκαετίες
αναμονής και μη ανταπόκρισης του Αρμόδιου
Δημόσιου τομέα, ειδικά ΑΟΟΑ (ΥΕΘΑ) και ΟΣΜΑΑ
ΙΚΑΡΟΣ (ΓΕΑ).
Η ΕΑΑΑ με στόχο την ανταπόκριση στην εύλογη απαίτηση σας, συγκρότησε αντίστοιχα
τομέα Οικιστικού και στοχεύει, σε συνεργασία
με τις Ενώσεις ΣΞ & ΠΝ, σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και δραστηριότητες. Οι ΑρμοδιότητεςΚαθήκοντα του τομέα φαίνονται στη συνέχεια.
Ειδικά παρακαλούμε, προσκαλούμε και προκαλούμε, όσους έχουν ιδέες, προτάσεις, υποδείξεις, παράπονα ή αντιρρήσεις να τις προωθήσουν με τυπική έγγραφη-ηλεκτρονική
δομή ([email protected]) ώστε να τύχουν δομημένης και υποχρεωτικής διαχείρισης
από την ΕΑΑΑ. Υπεύθυνος του τομέα ορίστηκε
το Μέλος ΔΣ ΕΑΑΑ Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Στράτος Σκλήρης.
Αρμοδιότητες-Καθήκοντα
Τομέα Οικιστικού ΕΑΑΑ
Επικοινωνεί με τους αρμόδιους κρατικούς
φορείς, ΥΠΕΧΩΔΕ, και ειδικά ΑΟΟΑ & ΟΣΜΑΑ
ΙΚΑΡΟΣ, ώστε να τηρείται ενήμερος των προγραμμάτων, των απαιτήσεων και νομικών κρι-
τηρίων για ικανοποίηση δικαιωμάτων Μελών
της ΕΑΑΑ, τόσον κατόπιν προσωπικής επικοινωνίας, αλλά και υπηρεσιακών ενημερωτικών
επισκέψεων, ειδικά με ΓΕΑ, ΑΟΟΑ και ΟΣΜΑΑ
ΙΚΑΡΟΣ.
Τηρεί ενημερωμένο αρχείο των Μελών (ε.α.
& ε.ε.) ΑΟΟΑ & ΟΣΜΑΑ ΙΚΑΡΟΣ.
Ενημερώνει άπαντα τα Μέλη ΕΑΑΑ, αλλά
και εν ενεργεία στελέχη της ΠΑ, «για τις τρέχουσες εξελίξεις και ειδικές επισημάνσεις οικιστικού» μέσω της Εφημερίδας ΕΑΑΑ Ηχώ
Αιθέρων, της ιστοσελίδας ΕΑΑΑ με ειδική
ανάρτηση και ηλεκτρονικά (e-mails) για κάθε
κοινό σχετικό θέμα.
Συνεργάζεται ενημερωτικά και συντονιστικά
με τους Εκπροσώπους των ετέρων 2 Ενώσεων
Αποστράτων (ΕΑΑΣ & ΕΑΑΝ), αλλά και με ιδιωτικούς επιχειρηματικούς κατασκευαστικούς φορείς
που δύνανται να συνδράμουν την αποστολή
της ΕΑΑΑ, στον συγκεκριμένο τομέα «Οικιστικού»
και υπό ελεγχόμενα κριτήρια Διαφάνειας, με
στόχο «εξασφάλιση οικογενειακής στέγης».
Διοργανώνει ενημερωτικές Ημερίδες για τις
εξελίξεις στον τομέα «Οικιστικό ΕΑΑΑ», στα
Γραφεία της ΕΑΑΑ ή Περιφερειών, ή Μονάδες
της ΠΑ τουλάχιστον άπαξ ανά έτος, με πρόσκληση συναρμοδίων εκπροσώπων και εν
ενεργεία Στελεχών της ΠΑ.
Εκ της ΕΑΑΑ
Συνάντηση Στελεχών της 114 ΠΜ και της
126 ΣΜ που υπηρέτησαν στην 334 ΜΠΚ (Reunion)
Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι της Θρυλικής
334 ΜΠΚ, σας προσκαλούμε στο 1ο Reunion
της Μοίρας που θα γίνει στην 126 ΣΜ και στην
περιοχή Ηρακλείου Κρήτης από 11-13 Ιουλίου
2014. Θα συναντήσουμε όλους τους παλιούς
μας φίλους και συναδέλφους, ύστερα από 14
χρόνια από την αναστολή λειτουργίας της
αγαπημένης μας Μοίρας, με μεγάλη χαρά,
αγάπη για την Αεροπορική Ιδέα, την ΠΑ και
την 334 ΜΠΚ, νοσταλγία για τα καλύτερά μας
χρόνια κι ελπίδα για το μέλλον.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων,
τα ακόλουθα (ενδεικτικά έως να καθορισθούν
οι... τελευταίες λεπτομέρειες):
• Παρασκευή 11 Ιουλίου
Στις 19.30-20.30 παράθεση καφέ στη Λέσχη
εντός της 126 Σ.Μ. Ενημέρωση-Εισαγωγή στο
Reunion.
Περί τις 21.00 γλέντι στην Κρητική Παραδοσιακή ταβέρνα «Νικηφόρος» κοντά στο Καστέλλι Πεδιάδος.
• Σάββατο 12 Ιουλίου
Στις 10.00 Τρισάγιο στην 126 ΣΜ για τους
Πεσόντες Αεροπόρους και Συναδέλφους της
Μοίρας που δεν είναι πλέον μαζί μας.
10.30 Κατάθεση Στεφάνου - Λήψη Αναμνηστικής Φωτογραφίας.
11.00 Καφές στη Λέσχη εντός της 126
ΣΜ/Νέο Υπόστεγο ΜΣΒ.
13.00 Πλούσιος Κρητικός Μπουφές στη Θερινή Λέσχη «Ζορμπάς» της 126 ΣΜ.
Παράλληλα, και για την εξάπλωση της Αεροπορικής Ιδέας, θα γίνονται, για όσους επιθυμούν, πτήσεις με το Aeroclub “Talos” εφόσον
επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και η κυκλοφορία του Αεροδρομίου.
Η πρόσκληση καλύπτει τα δύο γεύματα,
τον καφέ και το Σήμα (patch) του Reunion
Talos. Αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων
θα δοθεί με την έναρξή τους.
Τηλ. επικοινωνίας:
6983524593, 6983513907
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΑΑΣΙ (ΙΚΑΡΟΣ)
Στις εκλογές του Συνδέσμου αποφοίτων Σχολής
Ικάρων που διεξήχθησαν στις 15/6/14 εξελέγησαν :
Πρόεδρος: Απτχος (Ι) ε.α. Ευάγ. Γεωργούσης
Μέλη: Απτχος (ΜΑ) ε.α. Ζαχ. Γκίκας
Απτχος (ΕΑ) ε.α. Παν Κατσαρός
Απτχος(Μ) ε.α. Αχ. Λέλλας
Απτχος (Ι) ε.α. Χαραλ. Χειράκης
Απτχος (Ι) ε.α. Γεώργ. Γερούλης
Απτχος (Ι) ε.α. Χρ. Διαμαντίδης
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΑ τους
συγχαίρουν για την εκλογή τους και τους εύχονται καλή επιτυχία και συνεργασία με την ΕΑΑΑ.
Εκ της ΕΑΑΑ
HτΑ
4
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 • Αρ. φύλλου 520
E KΔΗΛΩΣΕΙΣ
Παράδοση - Παραλαβή
της Διεύθυνσης Νοσηλευτικού
Τομέα του 251 ΓΝΑ (16/6/2014)
Τ
ην Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο
Αμφιθέατρο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
(251 ΓΝΑ), παρουσία του Διευθυντή της Διεύθυνσης
Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας,
Υποπτέραρχου (ΥΙ) Χρήστου Γρηγορέα και του Διευθυντή
της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου
Αεροπορίας, Υποπτέραρχου (ΥΙ) Στέφανου Φουρλεμάδη,
η τελετή παράδοσης - παραλαβής της Διεύθυνσης
Νοσηλευτικού Τομέα 251 ΓΝΑ, από την Υποπτέραρχο
(ΥΝ) Κωνσταντία Πασχαλίδου στην Ταξίαρχο (ΥΝ)
Σταυρούλα Παπαδάκη.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Διοικητής του 251 ΓΝΑ,
Ταξίαρχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούμης και ο αναπληρωτής
καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου, κ. Γεράσιμος
Καραμπελιάς.
Στην τελετή παρευρέθησαν ανώτατοι και ανώτεροι
εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξιωματικοί όλων
των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, διατελέσασες
Διευθύντριες Νοσηλευτικού Τομέα, καθώς και πλήθος
φίλων και συναδέλφων.
Στελέχωση των Ε.Δ. και των Σ.Α.
Τ
ην Κυριακή 15-6-2014 στο ΣΚΑΙ στην εκπομπή €Σαββατοκύριακο με Δράση€ και παρουσιαστή τον κ. Σπύρο
Μάλη ήταν διάφοροι προσκεκλημένοι μεταξύ των οποίων
και δύο δημοσιογράφοι. Ο ένας δημοσιογράφος υποστήριξε
τη θέση ότι η Πατρίδα μας έχει τις πολυαριθμότερες
Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας από τις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Είναι λυπηρό να αφήνεται αναπάντητη η άποψη του
κάθε ανεύθυνου. Εάν η Ηγεσία (πολιτικοστρατιωτική)
αποδεχθεί την κάθε ανεύθυνη γνώμη θα πρέπει να
αναλάβει τις ευθύνες της έναντι της ασφαλείας και της
εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδος.
Τα πράγματα όμως έχουν ως εξής:
Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.)
Η Πατρίδα μας περιβάλλεται από εχθρικά διακείμενα
εθνικιστικά κράτη (Αλβανία,Σκόπια (Βαρδάσκα), Βουλγαρία
και Τουρκία), τα οποία εποφθαλμιούν τα πατρογονικά
μας εδάφη. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση και η
όποια χρυσόσκονη περί φιλίας είναι σκόπιμη και πονηρή.
Ήδη η Τουρκία συνεργάζεται με την Αλβανία και τη Βαρδάσκα εναντίον της πατρίδος μας.
Επομένως η Πατρίδα μας δεν μπορεί να συγκριθεί με
τις άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες και η όποια σύγκριση είναι
€πονηρή!
Το ποία θα είναι η Δομή των Ε.Δ. σε έμψυχο δυναμικό
και υλικό είναι ευθύνη της στρατιωτικής Ηγεσίας να μελετήσει
και να πείσει εγγράφως με απόρρητο έγγραφο την κάθε
Πολιτική Ηγεσία.
Εάν δεν το πράξει έχει ακεραία την ευθύνη για την
όποια συρρίκνωση του Εθνικού Χώρου. Τα αξιώματα περιβάλλονται με αίγλη λόγω της Ευθύνης τους.
Σώματα Ασφαλείας (Σ.Α.)
Είναι λάθος ότι η πατρίδα μας έχει πολυαριθμότερα
Σ.Α. από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες:
Η πραγματικότητα είναι η εξής:
ακτογραμμή της Πατρίδος μας είναι όση ολοκλήρου
της Ευρώπης. Επομένως το Λιμενικό Σώμα είναι
μάλλον ελάχιστο, εάν μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι η Πατρίδα μας αποτελεί την πύλη είσοδου των λαθρομεταναστών στην Ευρώπη, ενώ οι €σοφοί μας πολιτικοί ηγέτες€
ψήφισαν Δουβλίνο ΙΙ. Ποια άραγε η ευθύνη αυτών των
€ηγετίσκων€ (πολιτική ευθύνη και ξοφλήσαμε); Και πότε
θα το καταγγείλουμε το Δουβλίνο ΙΙ σύμφωνα με υποσχέσεις
πολιτικών μας;
Η Ελληνική Αστυνομία είναι ελάχιστη εάν:
Λάβουμε υπόψη την απομείωσή της με την απόσπαση
σημαντικού αριθμού στη φύλαξη πολιτικών προσώπων
(εν ενεργεία και συνταξιούχων), δημοσιογράφων (που
γνωρίζουν να βαφτίζουν μαύρο άσπρο) μεγαλοεπιχειρηματιών κ.λ.π.). Όλοι αυτοί ομιλούν εκ του ασφαλούς.
Λάβουμε υπόψη τη γειτονική μας Ιταλία,η οποία διαθέτει
τα εξής πολυάριθμα και πανίσχυρα Σώματα Ασφαλείας. :-
Η
Την Εθνική Αστυνομία (Polizia Nazionale).
-Τους Cazabinieri, ισχυρότατο Σ.Α. με στρατιωτική οργάνωση (εκπαιδεύονται στη στρατιωτική Ακαδημία) (Ευελπίδων) μαζί με την Guandia di Financa.
-Την οικονομική Αστυνομία (guardia di Financa), που
είναι πανταχού παρούσα στην πόλη και στους δρόμους.
Ελέγχει τους πάντες,καταστηματάρχες,αγοραστές (ο αγοραστής πληρώνει 60 ευρώ αν δεν έχει απόδειξει σε απόσταση 100 μέτρων από το κατάστημα, μεταφορείς κ.λ.π.
-Την τροχαία (polizia stradale)
-Τη Δημοτική Αστυνομία (polizia municipale), πανίσχυρη
και οπλοφορούσα. Πιο ισχυρή και από την Εθνική Αστυνομία.
Το πρόβλημά τους είναι ότι δεν διαχωρίζονται οι αρμοδιότητες,
- Υγειονομική Αστυνομία (Polizia Sanitania). Εδώ ποιος
κάνει υγειονομικούς ελέγχους;
- Ακτοφυλακή (Guardia Costiera) πανίσχυρη.
Που είναι λοιπόν η πολυάριθμη αστυνομία;; Ο καθημερινός Έλληνας νοιώθει €στο πετσί του€ την ανασφάλεια
κυρίως στην επαρχία και στα προάστια των μεγαλουπόλεων, παρά τις Ηρωικές προσπάθειες των ολίγων Ελλήνων
αστυνομικών.
Είναι λοιπόν σκόπιμο οι Ηγεσίες των Ε.Δ. και των Σ.Α. να
παρεμβαίνουν με τους εκπροσώπους τους και να αποστομώνουν τον κάθε ανεύθυνο €ξερόλα€,που βγαίνει στα κανάλια
και διαμορφώνει γνώμες στον ανυποψίαστο Λαό μας.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ
Ημερίδα Υγείας για την περίθαλψη αποστράτων
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Η
Ημερίδα Υγείας για την ιατρική-φαρμακευτική-νοσοκομειακή περίθαλψη των αποστράτων και των μελών
των οικογενειών τους έλαβε χώρα την Παρασκευή 30
Μαΐου 2014 στο Πολεμικό Μουσείο.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Συντονιστικό των
τριών Ενώσεων Αποστράτων (ΕΑΑΣ –ΕΑΑΝ –ΕΑΑΑ) και το
Σύνδεσμο Αποφοίτων ΣΣΑΣ.
Είχε προσκληθεί η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία
των 3 Κλάδων των ΕΔ, ειδικότερα οι ΔΥΓ των ΓΕΕΘΑ
/ΓΕΣ/ ΓΕΝ /ΓΕΑ και οι Διευθυντές των Στρτκων Νοσοκομείων.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν οι βουλευτές Κα Βούλτεψη, Κα Ιακωβίδου και σε μέρος αυτής ο Υπουργός
Υγείας Κος Άδωνις Γεωργιάδης.
Ο συντονισμός της ημερίδας έγινε από τον
Αρχιπλοίαρχο (ΥΙ) ΠΝ ε.α. Αθ. Γρίβα, ενώ κύριοι
ομιλητές ήταν ο Υπτγος (ΥΙ) Ιωάννης Αγγελάκας
(Γενικός Διευθυντής ΝΙΜΤΣ), ο Ταξ/χος (ΥΙ) Κων/νος
Φιλιππάκης (Υδντης ΓΕΕΕΘΑ /ΔΥΓ), ο Αρχίατρος
ε.α Φ. Πατσουράκος (Αντιπρόεδρος Σύνδ. Αποφ.
ΣΣΑΣ και Μέλος του ΔΣ/ΙΣΑ) και ο Αρχιπλοίαρχος
(Ο) ΠΝ ε.α. Ιωάννης Αντωνιάδης (Πρόεδρος
Συνδ. Αποφ. ΣΣΑΣ). Σύντομη τοποθέτηση έγινε
και από τον Δντη ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ Υποπτέραρχο (ΥΙ)
Κο Χ. Γρηγορέα.
Αρχικά δόθηκε ο λόγος στους 3 Προέδρους
των ΕΑΑ για να απευθύνουν σύντομο χαιρετισμό
και κατόπιν δόθηκε ο λόγος στους κύριους ομιλητές.
Μετά το πέρας των ομιλιών και ενώ είχε ανα-
χωρήσει ήδη ο Υπουργός Υγείας, ακολούθησαν ερωτήσεις
από το ακροατήριο και έγινε συζήτηση επί αυτών, ενώ
όπου ήταν εφικτό δόθηκαν απαντήσεις από τους ομιλητές.
Οι ερωτήσεις είχαν να κάνουν κυρίως με τα εξής θέματα:
• Προτεραιότητα δικαιούχων.
• Δυσκολία επικοινωνίας με τα Νοσοκομεία.
• Συνταγογράφηση.
• Δικαίωμα στη λήψη αίματος από την αιμοδοσία για
τους αποστράτους.
• Δυσχέρειες για παροχή ιατρικής - νοσοκομειακής
περίθαλψης στους συναδέλφους που διαμένουν μακριά
από Στρτκα Νοσοκομεία και Μονάδες Υγειονομικού.
• Λειτουργία Πτερύγων ΝΙΜΤΣ στα Περιφερειακά Στρατιωτικά Νοσοκομεία.
Η Ημερίδα Υγείας ήταν μια πρώτη κίνηση θετικής
πρωτοβουλίας που αφορά το ΚΑΙΡΙΟ θέμα της
ΥΓΕΙΑΣ και κρίνεται ως άκρως εποικοδομητική.
Θετικό σημείο είναι ότι έγινε δέσμευση για συγκρότηση Διακλαδικής Επιτροπής από τις 3 Ενώσεις
Αποστράτων Αξκών σε συνεργασία με τη ΔΥΓ/ΓΕΕΘΑ,
η οποία θα προβεί σε συγκεντρωτική συλλογή
σχετικών θεμάτων, ερωτήσεων και προτάσεων
από το σύνολο των αποστράτων.
Σχολιάσθηκε δυσμενώς η απουσία της πολιτικής
και στρατιωτικής ηγεσίας, ενώ δυστυχώς δεν σημειώθηκε αθρόα προσέλευση αποστράτων συναδέλφων παρά τη δημοσιοποίηση της εκδήλωσης
αλλά και κυρίως της σπουδαιότητας του θέματος.
Εκ της ΕΑΑΑ
HτΑ
5
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 • Αρ. φύλλου 520
E KΔΗΛΩΣΕΙΣ
Τελετή Μνήμης και Τιμής
ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΤΑΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ
Τ
ην Κυριακή 1 Ιουνίου έγινε στο Αεροδρόμιο Ελευσίνας (112 ΠΜ) σεμνή τελετή για να τιμηθούν οι 51 Έλληνες και 80 Βρετανοί Αεροπόροι που έπεσαν μαχόμενοι προς υπεράσπιση
της Ελλάδος κατά την περίοδο από 28 Οκτώβριου 1940 έως 31 Μαϊου 1941
Εμπνευσμένο λόγο απηύθυνε ο Πρόεδρος της RAFA Αντπτέραρχος (I) ε.α Κ.Χατζηλάκος,
ο οποίος με απλό και γλαφυρό τρόπο αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία Ελλήνων και Άγγλων
Αεροπόρων κατά τον πόλεμο 1940-1941, κατέθεσε στέφανο στη μνήμη των πεσόντων Ελλή-
νων και Βρετανών Αεροπόρων.
Παρευρέθηκαν εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας.
Εκ μέρους της ΕΑΑΑ παρευρέθησαν ο Αντιπρόεδρος Υποπτέραρχος(Ε) ε.α.Κων.Δελλής ο
οποίος κατέθεσε στέφανο και ο Ασμχος ε.α Κων. Ρώτας
Εκ μέρους του ΑΓΕΑ κατέθεσε στέφανο ο Διοικητής ΔΑΥ Υποπτέραρχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου.
Ομιλία του Αντιπτεράρχου (Ι) ε.α. Κωνσταντίνου Χατζηλάκου,
Προέδρου Παλαιμάχων Αεροπόρων περιόδου 1940-1945
«Π
εθαίνουν οι νεκροί όταν τους λησμονούμε». Αυτό είπε ο εθνικός ποιητής
μας και η ποιητική αυτή έκφραση του ψυχικού
του πόνου, έχει τον ευρύτερο συμβολισμό
της. Δεν εννοεί να μη λησμονούμε το Μνημόσυνο αλλά να μη λησμονούμε την υπέρτατη
θυσία τους. Μεγάλο λοιπόν το χρέος της εδώ
παρουσίας μας.
Κάθε χρόνο, σ’ αυτό τον χώρο του αεροδρομίου Ελευσίνας, οι Παλαίμαχοι Αεροπόροι της περιόδου 1940-45, οι ελάχιστοι που
έχουμε απομείνει, μαζί με όλους εσάς, ερχόμαστε για να εκφράσουμε τον σεβασμό μας
και την βαθιά ευγνωμοσύνη μας σ’ αυτούς
που έδωσαν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν την Πατρίδα και ότι η λέξη αυτή σημαίναι για Τιμή, Ελευθερία, Αξιοπρέπεια και Δικαιοσύνη. Είναι λέξεις που σήμερα ηχούν παράξενα γιατί ζούμε σ’ ένα κόσμο που παραπαίει.
Η Χώρα μας διηρημένη, δείχνει να έχει χάσει τον εθνικό προσανατολισμό της. Βλέπουμε με δυσπιστία και ανασφάλεια ένα θολό
μέλλον. Κυριαρχεί παντού ασυνεννοησία και
προβάλλεται από παντού το ΕΓΩ. Ποτέ το
εμείς. Μέσα σε τέτοιες συνθήκες, αποτελεί
παρήγορη εξαίρεση η σημερινή παρουσία
σας ανάμεσα σε ανθρώπους - έστω ολίγους της γενιάς του ‘40, οι οποίοι, νοσταλγοί ενός
ένδοξου παρελθόντος ήρθαμε στον ιερό αυτό χώρο που, σαν καθαρή και δροσερή πηγή
εθνικού αγιασμού, θα ξεδιψάσει τις ψυχές
μας. Κοιτάζουμε προς τα πίσω κι αναζητούμε
στο παρελθόν, τις Αρχές, τις Αξίες και τα στηρίγματα που κάποτε στήριξαν αυτόν τον τόπο.
Ήταν μια εποχή που παραμένει για μας
αλησμόνητη. Τη θυμόμαστε και δακρύζουμε.
Η Ελλάδα, η πιο μικρή χώρα της Ευρώπης,
ύψωσε ΠΡΩΤΗ το ανάστημά της και έδωσε
ΠΡΩΤΗ το παράδειγμα της αντίστασης στη βία
και τη βαρβαρότητα. Ήταν στιγμές της μεγαλύτερης και πιο υπέροχης Εθνικής ανάτασης
που έζησε η Χώρα μας. Νύχτα ακόμα, ζήσαμε
τον κλονισμό απ’ τις πρώτες εκρήξεις των
βομβών των Ιταλικών αεροπλάνων που έπεφταν δίπλα μας. Ακούσαμε όμως αμέσως και
τις κωδωνοκρουσίες των εκκλησιών που
επακολούθησαν και τα σαλπίσματα των
στρατώνων. «Τρέξτε Έλληνες» ήταν το σύνθημα.
Είδαμε τους φαντάρους να ξεκινούν για το
Μέτωπο τραγουδώντας. Με την ξιφολόγχη
ζωσμένη στη μέση, με μια κουβέρτα ριγμένη
στην πλάτη και με το όπλο στο χέρι, να τρέχουν προς τα τραίνα και τα λιμάνια κάτω απ’
τις ζητωκραυγές και τις ευχές ενός Λαού
ενωμένου, δυνατού και αποφασισμένου που
ξεχύθηκε στους δρόμους, με τις σημαίες, με
τα λάβαρα και τις εικόνες της Παναγιάς.
Κυρίες και Κύριοι,
Κύριοι εκπρόσωποι των Αρχών, αγαπητοί
συνάδελφοι και φίλοι των αεροπόρων. Το
Μνημείο αυτό είναι αφιερωμένο στη μνήμη
των 130 Ελλήνων και Βρετανών αεροπόρων
που τιμώνεται αδελφωμένοι, όπως πολέμησαν και έπεσαν αδελφωμένοι. Η υπέρτατη
θυσία τους, ξεπερνά τον χώρο αυτό και επεκτείνται στη θυσία εκατοντάδων ακόμα Ελλήνων και Βρετανών Αεροπόρων που έπεσαν
αγωνιζόμενοι σε άλλα θέατρα του πολέμου
που συνεχίστηκε και εκτός Ελλάδος, μέχρι
την απελευθέρωσή της και μέχρι την τελική
νίκη το 1945 που ήταν και το τέλος του μεγάλου πολέμου.
Οι ετήσιες αυτές εκδηλώσεις στη μνήμη
των, αποτελούν εκπλήρωση χρέους. Δεν γίνονται από αλαζονεία, ούτε από έπαρση «νικητών» προς «ηττημένους». Υπενθυμίζουν
και διδάσκουν στις νεώτερες γενιές ότι, η
Ελευθερία την οποία απολαμβάνουν δεν
ήταν κάτι τυχαίο.
Θα αναφερθώ όσο γίνεται συνοπτικά, στα
τότε γεγονότα:
Στις 28 Οκτωβρίου 1940, η Ιταλία μας επιτέθηκε απρόκλητα και αιφνιδιαστικά.
Η Ελλάδα, με υψωμένο από χιλιάδες χρόνια το λάβαρο της ελευθερίας, απάντησε ΟΧΙ.
Ένα ΟΧΙ που ήταν το πρώτο ηχηρό ράπισμα
στη βία και τη βαρβαρότητα. Το ένοιωσε όλη
η Ευρώπη και ακούστηκε μακριά σ’ ολόκληρο
τον Κόσμο. Έξι μήνες αργότερα, οι Ιταλοί είχαν αποσυρθεί ηττημένοι στα Αλβανικά βουνά και η νίκη αυτή της Ελλάδος ήταν η ΠΡΩΤΗ
νίκη στην Ευρώπη που ψυχορραγούσε. Ζωντάνεψε την ελπίδα.
Αρχές Απριλίου, οι Γερμανοί έσπευσαν σε
βοήθεια των ηττημένων Ιταλών. Οι Έλληνες,
παρά την ηρωική αντίστασή τους στο τεράστιο σε έκταση διπλό μέτωπο, από την Κέρκυρα μέχρι τον Έβρο, έπρεπε να συμπτυχθούν. Η Αεροπορία μας, αφού αγωνίστηκε με
αυταπάρνηση και αυτοθυσία εναντίον δεκαπλασίων αεροπορικών δυνάμεων, εξαντλήθηκε και μέσα από καπνούς και ερείπια, σαν
πληγωμένος αετός, μάζεψε τα καταματωμένα φτερά της.
Οι Βρετανοί Αεροπόροι που είχαν έρθει σε
βοήθειά μας αμέσως με την έναρξη του πολέμου, μετασταθμεύοντας από αεροδρόμιο
σε αεροδρόμιο, βρέθηκαν με τα τελευταία
12 Hurricanes στο αεροδρόμιο αυτό της
Ελευσίνας, κάτω απ’ τις διαταγές του γενναίου Διοικητού τους. Από το αεροδρόμιο αυτό
και πάνω από τον Αττικό ουρανο, την 20η
Απριλίου 1941, δόθηκαν εναέριες μάχες κατά
τι ςοποίες οι δώδεκα, αντί να συμπτυχθούν
στην Κρήτη, όπως προβλεπόταν απ’ τις διαταγές τους, τόλμησαν να αντιπαραταχθούν
στα 100 περίπου Γερμανικά αεροπλάνα.
Η τελευταία αυτή επί ελληνικού εδάφους
αεροπορική μάχη προς υπεράσπιση των Αθηνών, υπήρξε συγκλονιστική και παραμένει
ιστορική. Πάνω από είκοσι Γερμανικά αεροπλάνα καταρρίφθηκαν, έπεσαν όμως και πέντε Βρετανικά. Μεταξύ των νεκρών και ο μεγαλύτερος - πρώτος στη λίστα άσσος μαχητής
του αεροπορικού πολέμου, ο Διοικητής της
33ης Μοίρας Hurricane Επισμηναγός Pat Pattle, με βεβαιωμένες 50 καταρρίψεις στο
ενεργητικό του και με τις μεγαλύτερες πολεμικές διακρίσεις στο στήθος του, σε ηλικία
μόλις 27 ετών.
Απογειώθηκε για τελευταία φορά από αυτό εδώ το αεροδρόμιο και κατέπεσε φλεγό-
μενος στον κόλπο της Ελευσίνας, όπου βρίσκεται ακόμα
μέσα στο αεροπλάνο του, που
παραμένει έκτοτε ο υγρός τάφος του. Η 20η
Απριλίου 1941,
αναφέρεται ως ημέρα της τελευταίας αεροπορικής μάχης στην Ελλάδα και ο Pattle ο τελευταίος νεκρός της.
Σήμερα, ο εχθρός που μας απειλεί, είναι
διαφορετικός απ’ αυτόν που πολεμήσαμε τότε. Άλλοι τον ονομάζουν διαφθορά, άλλοι
καταχρήσεις κι άλλοι λεηλασία. Όπως κι αν
τον ονομάσει όμως κανείς, είναι εχθρός
ύπουλος. Ζει και δρα ανάμεσά μας και μέσα
μας. Τα όπλα του είναι διαφορετικά. Δεν είναι
βόμβες, ούτε τανκς, ούτε αεροπλάνα με πολυβόλα. Είναι ανακοινώσεις, ισολογισμοί, ελλείμματα και χρέος. Όλα αυτά είναι μια διαφορετικής μορφής μάχη που την δίνουμε
όμως με άκαρπες συζητήσεις. Με πολλές
κουβέντες. Μόνο κουβέντες, που προκαλούν
όμως δεσμεύσεις που δεν διαφέρουν απ’ τις
αλυσίδες των αιχμαλώτων πολέμου. Η μόνη
διαφορά είναι ότι οι αλυσίδες αυτές είναι πολύ πιο βαριές, γιατί τις φτιάξαμε μόνοι μας.
Ένα τέτοιο εχθρό, πώς θα τον πολεμήσουμε;
Να γιατί βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Μπροστά σ’ αυτό το Μνημείο δεν μπορούν να λεχθούν παρά μόνο αλήθειες. Ας ευαισθητοποιήσουμε λοιπόν, τα πνευματικά μας αισθητήρια και όταν έρθει η στιγμή του σαλπίσματος
σιγής ενός λεπτού, μέσα στην απόλυτη σιωπή, ας αφουγκραστούμε μήπως ακούσουμε
αυτό που έχουν να μας πουν οι σεμνοί αυτοί
ήρωες.
Είμαι βέβαιος ότι θα μας πουν αυτό που μας
το έχουν ξαναπεί πολλές φορές και το οποίο
απολαμβάνουμε κι εμείς εδώ κάθε χρόνο:
Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΟΜΟΨΥΧΙΑ,
ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΘΥΣΙΕΣ.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.A)
Για το τελευταίο τετράμηνο του 2014 ο Σύνδεσμος προγραμματίζει τις ακόλουθες εκδηλώσεις:
Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου επίσκεψη των
Μελών του Συνδέσμου στις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Β. στο
Σχηματάρι Βοιωτίας για να ενημερωθεί σχετικά με την τωρινή λειτουργία του εργοστασίου (λεπτομερές πρόγραμμα της εκδήλωσης αυτής θα σταλεί στα τέλη
Σεπτεμβρίου).
Την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στα γραφεία του Συνδέσμου
μας θα γίνει η καθιερωμένη ημερίδα αναμνήσεων των βετεράνων με θέμα φέτος «Το πέρασμα της Πολεμικής Αεροπορίας από τα ελικοφόρα στα αεριωθούμενα
αεροπλάνα 1952 – 1953». Πρόθεσή μας είναι να γίνει ευρύτερα γνωστός ο σταθμός αυτός στην εκπαίδευση των
Ικάρων μας, η προσπάθεια και οι θυσίες που χρειάστηκαν
ώστε να εκσυγχρονιστεί η Πολεμική μας Αεροπορία. Παρακαλούνται όσοι αεροπόροι της εποχής εκείνης έχουν
έντυπο και φωτογραφικό υλικό καθώς και προσωπικές
αναμνήσεις να έλθουν σε επαφή με τα γραφεία μας (τηλ.
2106422730 – 2108705197 – email: [email protected])
έως την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή οργάνωση της ημερίδας.
Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στη μεγάλη αίθουσα της
ΛΑΕΔ θα γιορτάσουμε πανηγυρικά την 70η επέτειο της
επιστροφής της 13ης ΜΕΒ της 335 και της 336ΜΔΒ από
Φωτογραφία από εφημερίδα του Νοεμβρίου του 1944
Με ρίγη συγκίνησης και περηφάνειας παρελαύνουν τα τμήματα των Ελληνικών Μοιρών που γύρισαν στην Πατρίδα. Στη φωτογραφία το ιπτάμενο και
προσωπικό εδάφους της 13ης Μοίρας Βομβ/σμού με σημαιοφόρο τον
Ανθ/γό Ευαγ. Κύπριο παρελαύνει στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας,
μέσα σε πρωτοφανή αποθέωση από χειροκροτήματα και επευφημίες.
την Μέση Ανατολή, που έγινε στις 14 Νοεμβρίου του
1944. Ο Σύνδεσμός μας θέλοντας να τιμήσει ιδιαίτερα
τους λιγοστούς Βετεράνους της εποχής εκείνης που είναι
ακόμα μεταξύ μας, θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να τονίσει προς αυτούς την ευγνωμοσύνη όλων μας για την
προσφορά τους προς την πατρίδα. Η παρουσία όλων μας
θα συνεισφέρει στο να γίνει πράγματι μια λαμπρή τελετή.
Ευχαριστούμε θερμά την Ε.Α.Α.Α. για την πολύτιμη δυνατότητα που μας παρέχει μέσω αυτής της στήλης στην
Ηχώ των Αιθέρων να επικοινωνούμε με όλους. Σας ευχόμαστε καλές διακοπές και σας περιμένουμε στις προσεχείς
μας εκδηλώσεις.
Από την Γραμματεία του ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α.
Ο ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α. ανακοινώνει στα μέλη και τους
φίλους του ότι, λόγω των θερινών διακοπών,
τους μήνες Ιούνιο και Σεπτέμβριο τα γραφεία
του Συνδέσμου, στην οδό Δημ. Σούτσου 40, θα
είναι ανοικτά μόνο κάθε Τρίτη και Πέμπτη από
10:30 έως 13:30, ενώ τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα παραμείνουν κλειστά.
HτΑ
6
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 • Αρ. φύλλου 520
Α ΡΘΡΑ
Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και το Διεθνές Δίκαιο
Τ
ο τελευταίο βιβλίο (Απρίλιος 2013) του καθηγητή
Χρήστου Ροζάκη για την περιώνυμη «Αποκλειστική
Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και το Διεθνές Δίκαιο» έρχεται να φωτίσει στον κατάλληλο χρόνο, ένα πολύπλοκο και
σύνθετο ζήτημα, του Διεθνούς Δικαίου, του οποίου έχει
αποκτήσει μεγάλη σημασία για τη Χώρα μας, μετά
την ανακάλυψη των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων
και φυσικού αερίου, στην Ανατολική Λεκάνη της
Μεσογείου (Κύπρος – Ισραήλ) και των ισχυρών
πλέον ενδείξεων ότι, τέτοιου είδους κοιτάσματα,
υπάρχουν και στην δική μας περιοχή (Ιόνιο –
Ήπειρος – Κρήτη – Αιγαίον Πατραϊκός Κόλπος Κατάκωλο κλπ.).
Στο Βιβλίο αυτό ο κος Καθηγητής, εκθέτει με
καθαρούς επιστημονικούς όρους, με μια νηφάλια
σκέψη και ανάλυση, του πολύπλοκου αυτού ζητήματος, για να καταλάβει ο καθένας μας, τι πραγματικά συμβαίνει και αυτό το χρόνιο πρόβλημα,
εξακολουθεί να παραμένει άλυτο, εδώ και σαράντα
(40) χρόνια και έχει φέρει τουλάχιστον δύο φορές,
την Πατρίδα μας και την Τουρκία, στα πρόθυρα
του πολέμου. (Μάρτιος 1987 – Ιανουάριος 1996
ΙΜΙΑ).
Μέσα από την ανάγνωση αυτού του βιβλίου,
προκύπτει ότι τέτοιου είδους προβλήματα, δεν επιλύονται, με μονομερείς αποφάσεις ή με εθνικοπατριωτικές κορώνες και παλικαρισμούς, που έχουν
ως στόχο την εσωτερική πολιτική κατανάλωση,
αλλά με αυστηρή τήρηση των διεθνών κανόνων δικαίου, σε συνεννόηση και με συνεργασία πάντοτε,
με τις γειτονικές μας Χώρες.
Ενώ η ανακήρυξη της ΑΟΖ αποτελεί αναμφισβήτητο, κυριαρχικό δικαίωμα, του παράκτιου Κράτους απαιτείται όμως παράλληλα και διαπραγμάτευση, με τα παρακείμενα Κράτη, στην περίπτωση, που η
μεταξύ τους, θαλάσσια απόσταση, δεν υπερβαίνει τα 400
ΝΜ και τούτο, γιατί το εύρος, για κάθε Χώρα της ΑΟΖ,
είναι μέχρι 200 ΝΜ και ένεκα τούτου, στην περίπτωση της
Χώρα μας, αναφύονται ποικίλα τοπικά προβλήματα, που
μόνο με διαπραγματεύσεις επιλύονται ή με από κοινού προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ή σε εσχάτη περίπτωση ακόμα και με πόλεμο.
Σε ότι αφορά το Αιγαίο, λόγω των εξαιρετικά μικρών
αποστάσεων και των νησιών μας, δεν τίθεται πρακτικά θέμα
ΑΟΖ, καθώς ή όποια εκμετάλλευση, του υπεδάφους του,
καλύπτεται πλήρως από την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας,
στην οποία σε αντίθεση με την ΑΟΖ τα δικαιώματα σε
αυτήν υπάρχουν, αυτοδικαίως και εξ’ υπαρχής (ipso Facto
και ab initio, για τους νομικούς). Καλό θα είναι και για τις
δύο Χώρες, ύστερα μάλιστα, από σαράντα ολόκληρα χρόνια,
συνεχών διαπραγματεύσεων, να καταλήξουμε με την Τουρκία,
επιτέλους σε μια συμφωνία, χωρίς νικητές και ηττημένους.
Λύση δηλαδή θετικού αθροίσματος.
Όσοι ανεύθυνα κραυγάζουν και ορίονται ότι, εδώ και
τώρα, η μονομερής ανακήρυξη της ΑΟΖ, στο Αιγαίο, θα
λύσει αυτόματα και ανώδυνα, υπέρ των Ελληνικών συμφερόντων, το χρόνιο αυτό πρόβλημα, όχι μόνον δεν γνωρίζουν
τις βασικές διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου, αλλά δεν αντιλαμβάνονται κιόλας ότι, μια τέτοια εκ μέρους μας, ενέργεια,
θα προκαλέσει σίγουρα, ακόμα μια περιττή και αδικαιολόγητη,
με την Τουρκία κρίση, τη στιγμή μάλιστα, που συνεχίζονται
και δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, οι διαπραγματεύσεις με
Η
μεγάλη αύξηση των καρκίνων του δέρματος τις τελευταίες δεκαετίες σχετίζεται με την αυξημένη έκθεση στην ηλιακή
ακτινοβολία και με την αλλαγή του τρόπου
ζωής. Έτσι, ενώ παλαιότερα τα σημάδια της
υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο παρατηρούνταν σε αγρότες και ναυτικούς, σήμερα
αφορούν όλο σχεδόν τον πληθυσμό. Ταυτόχρονα, το πρότυπο του μαυρισμένου ηλιοκαμένου δέρματος, σαν δείγμα υγείας και
ομορφιάς εξακολουθεί να ισχύει για πολλούς. Ίσως βέβαια όλοι αυτοί να είχαν διαφορετική άποψη αν άκουγαν για την τεράστια
αύξηση των μελανωμάτων τα τελευταία πενήντα χρόνια, ότι οι μη μελανοκυτταρικοί
καρκίνοι του δέρματος είναι η πιο συχνή (ιάσιμη ευτυχώς) κακοήθεια στον ανθρώπινο οργανισμό με τεράστια διαφορά από τον επόμενο και τέλος ότι η κυριότερη αιτία γήρανσης του δέρματος είναι η φωτογήρανση.
Η ηλιακή-υπεριώδης ακτινοβολία ανήκει
στο φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινο-
Του
Μιχαήλ Γκρίλλα
Σμήναρχου ε.α. 1η ΣΥΔ
αυτήν, για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας.
Αλλά και στο Ιόνιο και νοτίως της Κρήτης, που εκτιμάται
ότι, υπάρχουν πλούσια κοιτάσματα υδρογονανθράκων και
αερίου, για τους ίδιους λόγους (Θαλάσσιες αποστάσεις είναι
μικρότερες των 400ΝΜ), δεν αρκεί μια απλή μονομερής
ανακήρυξη της ΑΟΖ, αλλά απαιτείται και εδώ διαπραγμάτευση, με τις γειτονικές μας Χώρες, για την τελική οριοθέτηση
της. Με την Ιταλία υπάρχει σχετική συμφωνία από το 1977,
για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, αλλά όχι όμως και
για την ΑΟΖ. Με την Αλβανία έχει υπογραφεί, μεταξύ μας
από το 2009, σχετική συμφωνία, για την οριοθέτηση των Θαλασσίων Ζωνών «πολλαπλών χρήσεων», αλλά το Συνταγματικό
Δικαστήριο της Χώρας αυτής, έκρινε αυτή άκυρη και έκτοτε
παραμένει αυτή, σε εκκρεμότητα. Παρά ταύτα τον τελευταίο
καιρό η Αλβανία αντιλαμβανόμενη ότι δεν έχει να κερδίσει
τίποτα απολύτως απ’ αυτήν την εκκρεμότητα, προσπαθεί να
βρει κάποια φόρμουλα προκειμένου να διευθετηθεί αυτή η
διαφορά προς αμοιβαίο όφελος και των δύο γειτονικών Χωρών. Σε ότι αφορά τη Λιβύη και την Αίγυπτο, οι έως τώρα
μεταξύ μας διαπραγματεύσεις, δεν απέδωσαν γιατί και οι
δύο Χώρες ζητούν να εξαιρεθούν (Γαύδος - Σχίζα - Στροφάδες
- Σαπιέντζα - Χρυσή - Κουφονήσι) Λιβύη και (Καστελόριζο
- Στρογγύλη) για την Αίγυπτο.
Αυτά σε γενικές γραμμές, γιατί εάν διαβάσει κανείς προσεκτικά το διαφωτιστικό αυτό βιβλίο, τότε θα καταλάβει ότι,
τα πράγματα δυσκολεύουν κάπως για το Καστελόριζο, όπου
στο σημείο αυτό, ενώνονται οι ΑΟΖ της Ελλάδος - Κύπρου Τουρκίας - Αιγύπτου) σε ένα τετραεθνές στίγμα και δίδει
στη Χώρα μας, ΑΟζ 22.000 τετρ. χλμ. όσο είναι η Πελοπόννησος και η Τουρκία ερμηνεύοντας διαφορετικά το Διεθνές
Δίκαιο, αυτό δεν το δέχεται και ζητά να εξαιρεθεί το νησί
μας, από τις διαπραγματεύσεις, πράγμα, που εμείς κατηγορηματικά με τη σειρά μας το απορρίπτουμε και έτσι καρκινοβατούν, οι όποιες συζητήσεις γίνονται.
Η Χώρα μας επ’ αυτού για να κατοχυρώσει τις
θέσεις στο Αιγαίο κατέθεσε την 20-3-2013 στο
ΟΗΕ με τη μορφή επισήμου εγγράφου, ρηματική
διακοίνωση και ενημέρωσε σχετικά τον διεθνή
αυτόν οργανισμό για τις συνεχείς προκλητικές κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Επ ‘ αυτού η
Τουρκία προχώρησε με σχετική δική της ρηματικά
διακοίνωση και έτσι σήμερα ο ΟΗΕ έχει επισήμως
πλέον ενημερωθεί για τις θέσεις και των δύο γειτονικών Χωρών.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε μελετώντας
αυτό το βιβλίο ότι, η σύμβαση του Μοντέγο Μπέϊ
(Τζαμάϊκα 1982), για το Δίκαιο των Θαλασσών,
την οποία η Χώρα μας, την έχει υπογράψει και
επικυρώσει, σε αντίθεση με την Τουρκία, που αρνείται πεισματικά να πράξει τούτο, γιατί, δεν τη
συμφέρει, ενώ την Πατρίδα μας, την ευνοεί στα
περισσότερα σημεία. Δίδει σε όλα τα νησιά μας,
ανεξαρτήτου μεγέθους, αρκεί να κατοικούνται και
να έχουν οικονομική δραστηριότητα, δικαιώματα
ΑΟΖ. Καταρρίπτονται έτσι οι ισχυρισμοί της Τουρκίας ότι, τα νησιά μας, επικάθονται, στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολίας και ως εκ τούτου στερούνται
δική τους (υφαλοκρηπίδα). Ουδαμού δε και σε
καμία περίπτωση δεν συσχετίζεται η υφαλοκρηπίδα
των νησιών με τις αντικείμενες ακτές γειτονικών
Χωρών. Αναγνωρίζει με νομολογίες, που έχουν
προκύψει από σχετικές αποφάσεις των Διεθνών
Δικαστηρίων Χάγης και του Αμβούργου, ότι όλα τα νησιά
ακόμα και οι βραχονησίδες δικαιούνται εύρος χωρικών
υδάτων 12ΝΜ, πράγμα, που η Τουρκία μας απειλεί ως γνωστόν, με casus belli (αιτία πολέμου), εάν επεκτείνουμε, τα
χωρικά μας ύδατα, πέραν των 6ΝΜ, που είναι σήμερα.
Με 6ΝΜ χωρικά ύδατα, στη Χώρα μας ανήκει το 35% του
Αιγαίου και στην Τουρκία το 8,9% κάτι, που αποδέχεται και
ουδέποτε το έχει αμφισβητήσει μέχρι σήμερα η γειτονική
μας Χώρα. Με 12ΝΜ χωρικά ύδατα, που νομικά τουλάχιστον,
μας εξασφαλίζει αυτοδικαίως το δίκαιο των θαλασσών του
1982, με τις ενσωματωμένες σε αυτό νομολογίες, το 35%
γίνεται 64% (Ελλάδα) και το 8,9% γίνεται 10% (Τουρκία).
Ας τα έχουν αυτά υπόψη τους ιδιαίτερα, όσοι εντελώς επιπόλαια και ανεύθυνα παίζουν με τα Εθνικά μας θέματα,
εκτοξεύοντας συνεχώς σχετικές κατηγορίες, για Εθνική προδοσία και άλλα πολλά, για τη δημιουργία, μόνο και μόνο εντυπώσεων στο εσωτερικό ακροατήριο και να μην επιτρέπουν,
τελικά να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο κλίμα για τις αναγκαίες,
όπως προκύπτει, διαπραγματεύσεις με τους γείτονές μας.
Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα ως Χώρα, που δηλώνει την
προσήλωση της, στο Διεθνές Δίκαιο, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, όχι μόνο στο να το επικαλείται σταθερά,
αλλά και να προσπαθεί, να το εφαρμόσει, ακολουθώντας τις
ερμηνείες του, που ευθυγραμμίζονται, με το γράμμα του
Διεθνούς Δικαίου, που έχουν υιοθετηθεί, από τη διεθνή
πρακτική και αντανακλώνται, στην πλούσια νομολογία, των
διεθνών δικαστηρίων, που κατά βάση τη δικαιώνουν σε όλα
σχεδόν τα σημεία.
Χαρείτε τον ήλιο με ασφάλεια
Του Επγου (ΥΙ) Αρώνη Παντελή
Δερματολόγου-Αφροδισιολόγου - Διευθυντή Δερματολογικής Κλινικής 251 ΓΝΑ
βολίας. Αποτελείται
από δύο βασικούς τύπους, την UV-A (το
95%) που πηγαίνει βαθιά στο δέρμα και ευθύνεται κυρίως για την
φωτογήρανση και την
UV-B που προκαλεί
ερυθρότητα και εγκαύματα. Ένας τρίτος
τύπος υπεριώδους
ακτινοβολίας, η UV-C,
αν και ο πιο επικίνδυνος κατακρατείται από το
στρώμα του όζοντος και δεν φθάνει στην επιφάνεια της γης.
Η προστασία από τον ήλιο πρέπει να ξεκι-
νάει από την παιδική
ηλικία. Το δέρμα των
παιδιών κάτω των δέκα ετών είναι πιο ευάλωτο στην υπεριώδη
ακτινοβολία. Ειδικά σε
παιδιά κάτω των έξι
μηνών, απαγορεύεται η έκθεση στον
ήλιο. Μετά τους έξι
μήνες, η χρήση αντηλιακού (spf>15) επιβάλλεται σε όλες τις ηλιοεκτεθειμένες περιοχές του σώματος από το πρωΐ και μάλιστα
μισή ώρα πριν την έκθεση στον ήλιο, μαζί με
τα γυαλιά ηλίου το πλατύγυρο καπέλο και τα
κατάλληλα ρούχα. Είναι πλέον εύκολο να
βρει κανείς και στην Ελλάδα, ρούχα και μαγιό
με αντηλιακή προστασία για τα παιδιά (αναζητείτε το δείκτη upf στα ρούχα αντίστοιχο
με τον spf στα αντηλιακά). Αφήστε τα παιδιά
να διαλέξουν τα γυαλιά και τα μαγιό που τους
αρέσουν και κάντε τα να καταλάβουν πως η
χρήση τους είναι μια υγιεινή συνήθεια όπως
το πλύσιμο των δοντιών και η ζώνη ασφαλείας. Συμβουλέψτε τα παιδιά να ψάχνουν πάντα την σκιά, προστατεύστε τον εαυτό σας και
δώστε έτσι το παράδειγμα. Μην ξεχνάτε ποτέ πως τα ηλιακά εγκαύματα στην παιδική
ηλικία πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο για την
ανάπτυξη μελανώματος στην ενήλικη ζωή.
Τα ίδια φυσικά, ισχύουν και για τους ενήλικες. Βάλτε το αντηλιακό στο μπάνιο δίπλα
στην οδοντόκρεμα. Το καπέλο καλύτερα να
είναι πλατύγυρο (γείσο περίπου 7 εκ.) ώστε
να προστατεύει επιπλέον τον αυχένα και τα
Συνέχεια στη σελίδα 7
HτΑ
7
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 • Αρ. φύλλου 520
ΚΑΡΔΙΟ...ΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
(Υψηλών Προδιαγραφών)
Ε
πιτυχώς συνεχίζει το έργο της, η Διακλαδική Καρδιοχειρουργική Κλινική των Ενόπλων Δυνάμεων, η λειτουργία της οποίας ξεκίνησε το 2013, στεγάζεται σε
χώρο του 401 Γ.Σ.Ν.Σ. και στελεχώνεται με ιατρικό προσωπικό των τριών (3) κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
Μέχρι σήμερα στην Διακλαδική αυτή Κλινική έχουν
πραγματοποιηθεί πλέον των εκατό (100) επεμβάσεων
με απόλυτη επιτυχία.
Ο Διευθυντής της Διακλαδικής Καρδιοχειρουργικής
Κλινικής, Αρχίατρος Δρ. Κωτούλας Χριστόφορος (MD,
FETCS, FCCP), Καρδιοχειρουργός, παραχώρησε συνέντευξη στον Πρόεδρο της «Ένωσης Καρδιοπαθών Αξιωματικών Π.Ν. ε.α. – Λ.Σ. και Φίλων».
-Ποιες ανάγκες οδήγησαν στην ανάπτυξη και λειτουργία της Διακλαδικής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο
401 Γ.Σ.Ν.Α.;
-Οι υγειονομικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων
έχουν αφήσει το στίγμα τους στην Ελληνική Κοινωνία
ως εξαιρετικές και πρωτοπόρες. Από το φάσμα των
υπηρεσιών αυτών, έλειπε μόνο η δημιουργία Καρδιοχειρουργικής Κλινικής. Αν και οι προηγούμενες προσπάθειες την τελευταία δεκαετία απέβησαν άκαρπες, με
την καθοδήγηση της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων αποφασίσθηκε η δημιουργία Καρδιοχειρουργικής Κλινικής με στελέχωση και
από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, δηλαδή από τον Στρατό Ξηράς, την Πολεμική Αεροπορία
και το Πολεμικό Ναυτικό. Η διακλαδική Καρδιοχειρουργική Κλινική των Ενόπλων Δυνάμεων όπως ονομάσθηκε, αναπτύχθηκε στο 401 Γ.Σ.Ν.Α., αφού ήταν το Νοσοκομείο που διέθετε τους απαραίτητους χώρους για το
λόγο αυτό. Η νέα πτέρυγα του νοσοκομείου είχε σχεδιαστεί για να λειτουργήσει ως καρδιοχειρουργικό κέντρο, όπως και έγινε. Με ταχύτατο ρθυμό προετοιμασίας
από το Μάρτιο του 2013 άρχισε την λειτουργία της, δίνοντας την δυνατότητα στον Ελληνικό Λαό να γευθεί τις
εξαιρετικές υγειονομικές υπηρεσίες και προσφορά των
Ενόπλων Δυνάμεων και στον τομέα αυτό, σε μία τόσο
ευαίσθητη οικονομικά περίοδο για τους Έλληνες στο
σύνολό τους.
-Από τον περασμένο Μάρτιο που εγκαινιάσθηκε η κλινική πόσα περιστατικά έχουν αντιμετωπισθεί και ποιες οι
δυνατότητές της;
-Η κλινική εγκαινιάστηκε για την πρώτη φάση της λειτουργίας της δηλαδή με μία αίθουσα χειρουργείου, δύο
κρεβάτια αποκλειστικής καρδιοχειρουργικής χρήσης
ΜΕΘ και έξι κρεβάτια στο νοσηλευτικό τμήμα. Το χειρουργικό της στίγμα η Κλινική το έχει ήδη δώσει, αφού
έχουν εκτελεσθεί 100 επεμβάσεις με μηδενική θνητότητα σε επεμβάσεις μπαϊπάς και βαλβίδων και στο σύνολο των προγραμματισμένων περιστατικών. Η κλινική
έχει πιστοποιηθεί για την εκτέλεση επεμβάσεων τοποθέτησης διαδερμικά βαλβίδων, ως η μόνη στο χώρο
Συνέχεια από τη σελίδα 6
των Ενόπλων Δυνάμεων. Η ανάπτυξη της κλινικής συνεχίζεται με τη δεύτερη φάση λειτουργίας της, δηλαδή με
την ανάπτυξη δεύτερης καρδιοχειρουργικής αίθουσας
και εξάκλινης ανεξάρτητης μονάδας εντατικής θεραπείας για να ολοκληρωθεί με την τρίτη φάση, δηλαδή με
την ανάπλαση νοσηλευτικού τμήματος 18 κρεβατιών.
Οι εγκαταστάσεις της Διακλαδικής Καρδιοχειρουργικής
Κλινικής βρίσκονται όλες στη νέα πτέρυγα του 401
Γ.Σ.Ν.Α., σε χώρους που έχουν σχεδιασθεί ειδικά για το
λόγο αυτό, ενώ με την ανάπλαση του νοσηλευτικού
τμήματος θα είναι η μοναδική Καρδιοχειρουργική Κλινική με τις υπηρεσίες της στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο στην
Ελλάδα και από τις λίγες στην Ευρώπη. Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι στις εγκαταστάσεις αυτές προβλέπεται
και η ανάπτυξη υβριδικού χειρουργείου, ο διαγωνισμός
αγοράς του οποίου έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται να
εκτελεσθεί. Το υβριδικό χειρουργείο είναι ο απόλυτα
μοντέρνος τρόπος αντιμετώπισης ασθενών με καρδιακό πρόβλημα, αφού ο χώρος του χειρουργείου περιέχει
και αγγειογράφο, με αποτέλεσμα την ομαλή συνεργασία καρδιοχειρουργών και καρδιολόγων, στην εκτέλεση
όλων των επεμβάσεων με ελάχιστη παρέμβαση, δηλαδή με αποφυγή μεγάλων τομών, όπως για παράδειγμα
στην τοποθέτηση διαδερμικών βαλβίδων ή στεντς. Οι
τελικές δυνατότητες της κλινικής στην πλήρη ανάπτυξή
της θα είναι μέχρι και 4 περιστατικά ημερησίων σε όλο
το φάσμα της κλασικής και μοντέρνας καρδιοχειρουργικής και καρδιολογίας.
-Το προσωπικό και ο εξοπλισμός επιτρέπουν την αντιμετώπιση σοβαρών καρδιοχειρουργικών συμβάντων
όπως συμβαίνει με άλλα θεραπευτήρια μη στρατιωτικά
εντός και εκτός Ελλάδας;
-Το προσωπικό της κλινικής προέρχεται από όλους
τους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Έχει επιλεγεί
με μόνο κριτήριο την εκπαίδευσή του, στο εξωτερικό ή
και στο εσωτερικό, και την εμπειρία του στον τομέα της
καρδιοχειρουργικής, της καρδιοαναισθησίας, της εξωσωματικής κυκλοφορίας, της καρδιοχειρουργικής εντατικολογίας και της καρδιοχειρουργικής νοσηλευτικής. Ο
εξοπλισμός της Κλινικής είναι ο πλέον σύγχρονος και είναι απολύτως πλήρης σε βαθμό υπέρ του δέοντος.
-Υπάρχουν προοπτικές για την κλινική δεδομένου και
των εξελίξεων στον τομέα της καρδιοχειρουργικής;
-Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, στην κλινική
εκτελούνται όλων των ειδών οι καρδιοχειρουργικές
επεμβάσεις, απλές ή σύνθετες. Όσον αφορά το γνωστό
μας μπαϊπάς, αυτό εκτελείται με πάλλουσα καρδιά ή
υπό εξωσωματική κυκλοφορία ανάλογα με τις ενδείξεις
του ασθενή. Εκτός από τις κλασικές επεμβάσεις στις
καρδιακές βαλβίδες, άρχισε και το πρόγραμμα τοποθέτησης καρδιακών βαλβίδων με ελάχιστα επεμβατική
μέθοδο είτε διαδερμικά, είτε διακορυφαία από την κορυφή της καρδιάς. Επιπλέον εκτελούνται επεμβάσεις
αντιμετώπισης ανευρυσμάτων τόσο με την ανοικτή
κλασική μέθοδο, όσο και με την ελάχιστα επεμβατική
μέθοδο με τη βοήθεια των ενδοπροθέσεων-στεντ. Τέλος, εντός των επομένων εβδομάδων θα ξεκινήσει
πρόγραμμα θωρακοσκοπικών επεμβάσεων αντιμετώπισης της κολπικής μαρμαρυγής και βαλβιδοπαθείων.
-Ποιοι δικαιούνται περίθαλψης
στην Καρδιοχειρουργική Κλινική;
-Οι δικαιούχοι περίθαλψης είναι οι εν ενεργεία και εν
αποστρατεία Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί και οι κληρωτοί που υπηρετούν στον Στρατό Ξηράς, την Πολεμική
Αεροπορία, και το Πολεμικό Ναυτικό, οι υπηρετούντες
στην Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό Σώμα, τα μέλη των οικογενειών τους, οι πολίτες
των ακριτικών νησιών και κατ” επέκταση όλοι οι Έλληνες πολίτες βάση τις ισχύουσες διατάξεις και νόμους.
-Πως μπορώ να εισαχθώ
στην Διακλαδική Καρδιοχειρουργική Κλινική;
-Οι ασθενείς ή οι συγγενείς τους μπορεί να απευθύνονται στα εξωτερικά ιατρεία της Κλινικής, για τακτικά ή
προγραμματισμένα περιστατικά, κάθε Παρασκευή 9:0013:00 στο 401 Γ.Σ.Ν.Α., τηλέφωνο επικοινωνίας:
2107494000.
Για τις περιπτώσεις επειγόντων ή και τακτικών περιστατικών μπορεί να απευθύνονται στο Τμήμα Επειγόντων του 401 Γ.Σ.Ν.Α., ή στα τηλέφωνα 2107493407 (Διευθυντής Κλινικής), 2107493415 (Αναπληρωτής Διευθυντής Κλινικής), 2107493419 (Επιμελητές Κλινικής).
Όλοι οι δικαιούχοι ασθενείς εισέρχονται στην Κλινική
με απλή ενδονοσοκομειακή διαδικασία.
Πρόταση από την «Ένωση Καρδιοπαθών
Αξιωματικών Π.Ν. ε.α. – Λ.Σ. και Φίλων»:
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να απευθυνθείτε στο γραφείο μας:
Στο Κτίριο του Π.Ν., Παπαρρηγοπούλου 2,
γραφείο 308. Πλατεία Κλαυθμώνος Αθήνα
Τηλ/Φαξ: 2103368569. Κιν.: 6944 666804.
ρακολούθηση ή αφαίρεση. Η παρακολούθηση δε, μπορεί να γίνει ανάλογα με την περίπτωση, δερματοσκοπικά (με τη χρήση ειδικού πολωμένου φωτός που επιτρέπει εξέταση σε βάθος του δέρματος), με ψηφιακή ή όχι καταγραφή, καθώς και με χαρτογράφηση (καταγραφή μέρους ή όλων των
σπίλων και παρακολούθηση στο χρόνο με ειδικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών).
Και για τό τέλος, κάποιες συνοπτικές οδηγίες που θα μας
βοηθήσουν να χαρούμε το καλοκαίρι χωρίς προβλήματα:
Χαρείτε τον ήλιο με ασφάλεια
αυτιά. Τα σκούρα ρούχα και τα αδιαφανή
υλικά προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία.
Το κλασικό λευκό φανελάκι προσφέρει προστασία ίση με spf
7, ενώ ένα μακρυμάνικο τζιν πουκάμισο spf 1700! Μην στηρίζεστε μόνο στο αντηλιακό, αυτό που ουσιαστικά κάνει είναι να
παρατείνει το χρόνο για το ηλιακό έγκαυμα. Με τους νέους κανόνες που ισχύουν από το 2011, τα αντηλιακά πρέπει να προσφέρουν προστασία από UVB και UVA (ευρέως φάσματος),
ενώ αυτά με δείκτη SPF μικρότερο από 15, πρέπει να φέρουν
ένδειξη ότι δεν προστατεύουν από τον καρκίνο του δέρματος.
Σίγουρα, ακόμα πιο προσεκτικοί πρέπει να είναι όσοι έχουν
προδιαθεσικούς παράγοντες, όπως άτομα με: α) ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό καρκίνο του δέρματος, β) ανοιχτούς φωτότυπους (δέρμα που εύκολα καίγεται και ποτέ δεν μαυρίζει),
γ) εγκαύματα στην παιδική ηλικία, δ) συστηματική χρήση solarium πριν τα τριάντα, ε) μεγάλο αριθμό σπίλων (ελιών>50),
στ) συγγενείς (από τη γέννηση) σπίλους, ιδιαίτερα αυτούς με
διάμετρο μεγαλύτερη από 15 εκ., ζ) ύπαρξη δυσπλαστικών
σπίλων καθώς και η) άτομα ανοσοκατασταλμένα για διάφορους ιατρικούς λόγους.
Ενώ λοιπόν, η αύξηση των καρκίνων του δέρματος είναι ρα-
γδαία, ταυτόχρονη αύξηση παρουσιάζει και η επιβίωση των
ασθενών λόγω της έγκαιρης διάγνωσης. Η δοξασία που υπήρχε παλαιότερα να μην πειράζει κάποιος τις ελιές του, είχε να
κάνει με παραμελημένες καταστάσεις που ήδη είχαν δώσει
μεταστάσεις, οπότε η αφαίρεση της αρχικής ελιάς ήταν δυστυχώς χωρίς σημασία. Για αυτό λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία
η αυτοεξέταση. Μια φορά το μήνα, πρέπει όλοι να ελέγχουμε
το δέρμα μας, από τα μαλλιά ως τα πέλματα, χωρίς να παραλείπουμε σημεία όπως τα αυτιά, τη γεννητική περιοχή, την
οσφύ, τα δάκτυλα. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει ένας
φίλος/φίλη ή μέλος της οικογένειας. Ακόμα και η φωτογραφική αποτύπωση σήμερα, είναι πολύ εύκολη με τις φωτογραφικές μηχανές υψηλής ανάλυσης. Έτσι οποιαδήποτε αλλαγή σε
κάποια ελιά, ή εμφάνιση νέας πιο σκούρας, πιο μαύρης με περίεργο σχήμα, που διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες, καλό
είναι να αξιολογείται από το δερματολόγο. Ούτως ή άλλως,
αυτό πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο εκτός
αν ιδιαίτερες συνθήκες επιβάλουν συχνότερη παρακολούθηση. Ο δερματολόγος θα κρίνει αν ένας σπίλος χρειάζεται πα-
Δεκάλογος της πρόληψης
• Ψάξε τη σκιά
• Απόφυτε το έγκαυμα
• Όχι μαύρισμα - όχι solarium
• Κάλυψε το δέρμα σου με ρούχα, καπέλο και γυαλιά
• Χρησιμοποίησε αντηλιακό (2 κουταλάκια του γλυκού, 30
λεπτά πριν την έκθεση)
• Επανάληψη σε δύο ώρες ή μετά το κολύμπι και ιδρώτα
• Μακριά τα νεογνά από τον ήλιο
• Εξέτασε το δέρμα σου κάθε μήνα
• Δες το δερματολόγο κάθε χρόνο.
HτΑ
8
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 • Αρ. φύλλου 520
Α ΡΘΡΑ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Σ
την ελεύθερη οικονομία οι αγοραπωλησίες μετοχών, ομογια τις κυβερνήσεις Γερμανίας – Γαλλίας.
παγκόσμια δεδομένα ύφεση (ΑΕΠ 2008 240
Του
λόγων, τίτλων ακινήτων κ.α. χρηματοπιστωτικών προϊόντων
Ενώ όμως στις ΗΠΑ η κρίση εκτονώθηκε
δις ευρώ – ΑΕΠ 2012 195 δις ευρώ) με εκτίναξη
Δημήτρη Ζακοντίνου
υπόκεινται σε φαινόμενα κερδοσκοπίας που κατά βάση χαραμε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης που διέθεσε
της ανεργίας σε ποσοστό άνω του 25%, ενώ
Οικονομολόγου
κτηρίζονται από μία άνοδο των τιμών που καταλήγει απότομα
τεράστια χρηματικά ποσά για τη σταθεροοι τοποθετήσεις αξιωματούχων της Ε.Ε. για
συνήθως σε καταστροφικά αποτελέσματα.
ποίηση του χρηματοπιστωτικού και επιχειπεραιτέρω χρηματοδότηση και νέο κούρεμα
Η διαδικασία είναι κλασική και αρκεί μία φήμη στην Αγορά,
ρηματικού συστήματος της χώρας, στην Ευρώπη η έλλειψη
του χρέους δεν αφήνουν καμία ελπίδα δημιουργίας ευνοϊκού
ότι επίκειται αύξηση των τιμών, να δημιουργήσει την προσδοκία
μεταξύ άλλων κοινής οικονομικής πολιτικής και ευρωπαϊκής
επενδυτικού κλίματος και σαφώς δεν αποτελούν επενδύσεις
ότι η αξία αυτών των «προϊόντων» αύριο θα είναι μεγαλύτερη
συνείδησης βοήθησαν την commission και τις κυβερνήσεις
οι πωλήσεις υγιών Ελληνικών κρατικών επιχειρήσεων.
και το αποτέλεσμα είναι να προσελκύονται όλο και περισσότεροι
Γερμανίας και Γαλλίας να επιβάλλουν ως μέθοδο εξόδου από
Η λύση του Ελληνικού Οικονομικού προβλήματος είναι
αγοραστές που καλύπτουν την συνεχώς αυξανόμενη τιμή τους.
την κρίση την τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας (3%/
καθαρά ΠΟΛΙΤΙΚΗ.
Από αυτό το φαινόμενο δεν ξεφεύγουν ούτε ιδιώτες, ούτε
ΑΕΠ), όπως προβλέπεται από τη συνθήκη του Maastricht.
Η όποια Ελληνική κυβέρνηση πρέπει να απαλλαγεί από δογεπιχειρήσεις, αλλά ούτε και τα διάφορα χρηματοπιστωτικά
Αυτομάτως προκλήθηκε μία κρίση χρέους σε όλες τις χώρες
ματισμούς και η Δημοσιονομική πολιτική που θα ακολουθηθεί
ιδρύματα και ταμεία (FUND) καθόσον η ραγδαία αύξηση των
του Ευρωπαϊκού Νότου, αλλά και στην Ιρλανδία, όμως για
θα πρέπει να έχει εθνικό χαρακτήρα λαμβάνοντας υπόψη τις
τιμών δημιουργεί τάσεις απόσπασης μεγαλύτερου μεριδίου
άλλους λόγους.
ιδιαιτερότητες της οικονομίας και της κοινωνίας.
από τον παραγόμενο πλούτο που όμως δεν έχει καμία σχέση
Ωστόσο ιδιαίτερα για τη Χώρα μας και ανεξαρτήτως από τη
Η όποια Ελληνική κυβέρνηση πρέπει να αποτανθεί εκ νέου
με οποιαδήποτε παραγωγική διαδικασία.
διαχρονική ανευθυνότητα και ανεπάρκεια των κυβερνήσεών
στους Δανειστές έχοντας προηγουμένως εκπονήσει ένα δικό
Όπως ακριβώς άρχισε η άνοδος
της, ήταν γνωστό σε όλους ότι υπήρχε
της σχέδιο εξόδου από την κρίση, ένα σχέδιο που θα προσβλέπει
των τιμών, έτσι ακριβώς επέρχεται
υψηλό Δημόσιο χρέος, δημοσιονομικό
σε μία αναπτυξιακή πορεία της Χώρας, την εξυγίανση και ανακαι η αναπόφευκτη πτώση όταν
έλλειμμα,
ενώ
η
επί
μονίμου
βάσεως
διάρθρωση της οικονομίας στις σημερινές κοινωνικές και τεΗ επί μονίμου βάσεως χρήση της
κάποιοι που έκριναν ότι κέρδισαν
χρήση της Δημιουργικής Λογιστικής που
χνολογικές απαιτήσεις.
Δημιουργικής Λογιστικής που απέαρκετά αρχίσουν να αποχωρούν
απέκρυπτε τα πραγματικά οικονομικά
Ένα σχέδιο που θα προβλέπει την αύξηση της ζήτησης
κρυπτε τα πραγματικά οικονομικά
μαζικά συμπαρασύροντας και τους
μεγέθη, γινόταν κατά τεκμήριο δεκτή
προϊόντων και υπηρεσιών και κατά συνέπεια της απασχόληυπόλοιπους που θέλουν και αυτοί
από τα διάφορα ευρωπαϊκά όργανα.
σης.
μεγέθη, γινόταν κατά τεκμήριο δεκτή
να κερδίσουν. Δεν χρειάζεται και
Παρόλ’
αυτά
η
μη
βιωσιμότητα
του
Και είναι σε όλους γνωστό ότι μία ανεπαρκής ζήτηση μειώνει
από τα διάφορα ευρωπαϊκά όργανα.
πολλή σκέψη να γίνει αντιληπτό ότι
χρέους της (έλλειμμα 115%), αντίληψη
την απασχόληση και προκαλεί ανεργία όπως και ότι η υπερβολική
η υπερβολική προσφορά θα επιφέρει
που εκμαιεύθηκε κατόπιν μεθοδεύσεων
φορολόγηση προκαλεί τάσεις φοροδιαφυγής και ενίσχυσης
την απότομη πτώση των τιμών με
με την συνεργασία και της Ελληνικής
της παραοικονομίας.
επακόλουθο την οικονομική καταστροφή των πολλών.
Κυβέρνησης οδήγησε στη δημιουργία μηχανισμού στήριξης
Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι απαραίτητη προϋπόθεση
Οι επιπτώσεις μετά από μία τέτοια εξέλιξη προκαλούν αναμ(ΤΡΟΙΚΑ-ΔΝΤ, Ε.Ε., Ε.Κ.Τ) που προχώρησε στη χρηματοδότηση
για την πορεία προς μία οικονομική ανάπτυξη είναι η ισορροπία
φίβολα οικονομική αλλά και πολλές φορές κοινωνική κρίση
(240 δις ευρώ) της Χώρας μας, αλλάζοντας ωστόσο το προφίλ
μεταξύ αποταμιεύσεων και επενδύσεων γιατί η συσσώρευση
που στο παρελθόν έχουν αντιμετωπισθεί με διάφορους τρότου χρέους, καθόσον τα Ελληνικά ομόλογα που κατείχαν
χρήματος είναι η αιτία των οικονομικών κρίσεων.
πους.
κυρίως οι Γερμανογαλλικές τράπεζες αποπληρώθηκαν και τα
Ωστόσο σήμερα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, η κρίση που
κατέχει πλέον ο μηχανισμός στήριξης (δηλαδή η ΤΡΟΙΚΑ).
Τέλος, για την κυβέρνηση θα ήταν εγκληματικό να μένει
ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008 έχοντας ως αφετηρία την κατάρρευση
Όμως ο τρόπος εξόφλησης αυτών των δανείων που συνδυάαδιάφορη μπροστά στο κύμα της ογκούμενης ανεργίας που
των τιμών των ακινήτων πάνω στις οποίες στηριζόταν ένα σύζονταν με τη λήψη μέτρων δημοσιονομικής
μόνο καταστρεπτικές συνέστημα χρεογράφων που είχε διαμορφωθεί με την προοπτική
εξυγίανσης (μείωση μισθών- συντάξεων) τη
πειες θα έχει εάν συνεχισθεί.
Η κυβέρνηση θα ήταν εγκληματικό
ότι οι αξίες των ακινήτων πάντα θα αυξάνονταν και ότι στη χεισυνεχή και αδιάλειπτη δημιουργία φορολοΒέβαια τα παραπάνω προνα μένει αδιάφορη μπροστά στο
ρότερη περίπτωση η αξία τους θα μπορούσε να ελεγχθεί.
γικών επιβαρύνσεων, την απουσία προοπτικών
ϋποθέτουν την έξοδό μας
Τελικά κανένας από τους σχεδιασμούς δεν λειτούργησε. Οι
για παραγωγικές επενδύσεις και την εκτίναξη
από τον ασφυκτικό εναγκακύμα της ογκούμενης ανεργίας.
τιμές των ακινήτων έπεφταν συνεχώς και δεν μπορούσαν να
της ανεργίας στο 30% ουδόλως συνηγορούν
λισμό του μνημονίου που μας
ελεγχθούν, η αξία των χρεογράφων έγινε ακαθόριστη, οι
για την επαναφορά του χρέους σε «βιώσιμα»
οδηγεί όλο και περισσότερο
αγορές έπαψαν να στηρίζουν το σύστημα και όταν η ομοσπονεπίπεδα εμποδίζοντας τη Χώρα να αποτανθεί στις διεθνείς
στην ύφεση και στην ανέχεια γι’ αυτό άμεσα πρέπει να προταδιακή τράπεζα των ΗΠΑ διέκοψε τη χρηματοδότηση αυτό καχρηματαγορές με ότι αυτό συνεπάγεται για το βιοτικό επίπεδο
θούν (εναλλακτικά).
τέρρευσε οδηγώντας σε πτώχευση πολλές επενδυτικές τράτων κατοίκων της και την ασφάλεια της.
α. Μείωση των τοκοχρεωλυτικών δόσεων (σήμερα >40 δις
πεζες ακόμα και την κορυφαία LEHMAN BROS, προκαλώντας
ευρώ) με αντίστοιχη επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
βαθειά οικονομική κρίση στη χώρα.
σε επίπεδα που θα επιτρέψουν την χρηματοδότηση και
Ωστόσο η κρίση μεταφέρθηκε αστραπιαία και στην Ευρωζώνη
Κατά συνέπεια μπορούμε με βεβαιότητα να εξάγουμε το
εφαρμογή του προγράμματος.
καθόσον πολλές (κυρίως ΓερμανοΓαλλικές) Τράπεζες είχαν
συμπέρασμα ότι η μεθόδευση και η επιβολή του συγκεκριμένου
β. Αναστολή πληρωμής του χρέους για ορισμένα χρόνια
εκτεθεί στην Αγορά τίτλων ύψους 1 τρις ευρώ περίπου
σχεδιασμού εκ μέρους της ΤΡΟΙΚΑ έδωσε άμεσα ρευστότητα
ανάλογα με το εκπονηθέν αναπτυξιακό πρόγραμμα (π.χ. 3 ή 5
εκδόσεως τραπεζών που πτώχευσαν.
στις Γερμανογαλλικές τράπεζες ενώ η επί 3ετία φημολογία
χρόνια) και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του, πράγμα
Η απώλεια κεφαλαίων σε αυτό το μέγεθος, καθώς και η
για επικείμενη χρεοκοπία της Ελλάδας οδήγησε στις Τράπεζες
που θα επιφέρει και τη μείωση των δόσεων.
έκθεσή τους στη χρηματοδότηση εταιριών που αδυνατούσαν
του εξωτερικού περίπου 70 δις ευρώ, ενισχύοντας την
Σε κάθε περίπτωση θα καταβάλλονται οι λογισθησόμενοι
να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους, λόγω της υφέρπουσας ευευρωπαϊκή ρευστότητα και απομυζώντας τους τελευταίους
τόκοι, ώστε αφ’ ενός να μην ζημιώνονται οι δανειστές και αφ’
ρωπαϊκής ύφεσης, (Σύμφωνα με τη Σουηδική εταιρία διαχείρισης
πόρους της Ελληνικής οικονομίας.
ετέρου να μην αυξάνεται το ποσό του δανείου.
κεφαλαίων INTRUM JUSTICIA το 2010 οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
Πιστεύουμε ότι είναι μία τίμια και ρεαλιστική πρόταση, σύμΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
διέγραψαν απαιτήσεις ανεπίδεκτες είσπραξης 312 δις ευρώ)
φωνα με την οποία οι δανειστές δεν ζημιώνονται, ενώ η
δημιούργησαν ένα εκρηκτικό μίγμα από έλλειψη ρευστότητας
Αναμφίβολα και πρέπει να αντιμετωπισθούν τα εγγενή προεφαρμογή ενός αναπτυξιακού προγράμματος βασισμένου στην
και αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους και αρκούσε
βλήματα της Χώρας, όπως το δημοσιονομικό έλλειμμα, το μειδιαιτερότητα της Ελλάδος θα επιτρέψει τη δημιουργία κατάλμία δευτερεύουσα αιτία να προκαλέσει την πτώχευσή τους με
γάλο χρέος, η φοροδιαφυγή, η γραφειοκρατία, η έλλειψη ανληλου κλίματος, ώστε να γίνουν παραγωγικές επενδύσεις,
απρόβλεπτες συνέπειες για την Ευρωπαϊκή και παγκόσμια οιταγωνιστικότητας, ωστόσο η ακολουθητέα, εδώ και τρία χρόνια
δημόσιες και ιδιωτικές και να σταματήσει αυτή η απίστευτη οικονομία. Κατά συνέπεια η διάσωσή τους ήταν προτεραιότητα
πολιτική, έχει οδηγήσει τη Χώρα σε μία πρωτοφανή για τα
κονομική κατρακύλα.
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Επαγρυπνούμε!!!
μας, οπότε θα ακολουθήσει και η επιβεβλημένη αναλυτική ενημέρωση των μελών μας.
4.- Ανεξάρτητα από τα παραπάνω οι Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών και τα Στελέχη που εκπροσωπούν
για μια ακόμη φορά, αισθάνονται την υποχρέωση να
εκφράσουν την αμέριστη εμπιστοσύνη τους στους Δικαστικούς λειτουργούς της χώρας. Οι τελευταίοι τιμώντας
το λειτούργημά τους διέγνωσαν με αξιέπαινη ευδικία
την κρίσιμη διάσταση «για τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας των Στρατιωτικών μέσω των οποίων, απορρέει
η υποχρέωση της Πολιτείας για «ιδιαίτερη» μεταχείρισή
τους με αποδοχές που πρέπει «να είναι επαρκείς για
αξιοπρεπή διαβίωση και ανάλογες της σημασίας της
αποστολής τους για το κράτος»
5.- Αναμένουμε από την Κυβέρνηση να εφαρμόσει
πλήρως την εν λόγω απόφαση, σύμφωνα με τις επιταγές
του Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας, που τις
καθιστά υποχρεωτικά εκτελεστέες.
6.- Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να υπογραμμίσουμε
ότι τα ποσά που ακούγονται από τα ΜΜΕ ότι δήθεν θα
επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του κράτους, απέχουν
πολύ από την πραγματικότητα. Τα ορθά –πλην πολύ
κατώτερα- ποσά επιστροφής χρημάτων μνημονεύονται
στην ειρημένη απόφαση.
Όσον αφορά δε στο «εκδικητικό» σενάριο περί ισοδύναμων μέτρων ή άρνηση εφαρμογής της απόφασης
του ΣτΕ με κατασκευή κωλυμάτων μη απόδοσης των
οφειλομένων, το θεωρούμε ανάξιο ακόμα και σχολιασμού,
για ένα ευνομούμενο κράτος που σέβεται τη διάκριση
των εξουσιών σε εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική,
7.- Οι Θεσμικές Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών,
πάντα στις επάλξεις, σε συνεργασία με τους νομικούς
τους Συμβούλους, θα παρακολουθούν στενά πλέον το
θέμα και θα ενημερώνουν έγκαιρα και έγκυρα τα μέλη
μας, για τις επόμενες κινήσεις, που τυχόν θα απαιτηθούν,
αφού λάβουμε νόμιμα και επίσημα ακριβές αντίγραφο
της αποφάσεως και αναδιφήσουμε στις επιμέρους νομικές σκέψεις.
8,- Ειλικρινώς επιθυμούμε να εκφράσουμε την πίστη
μας ότι οι ισόχρονες με τη δημοσίευση των αποφάσεων,
όσο και επίμονες διαδόσεις περί στρατιωτικών που
ιδιοποιήθηκαν παράνομα χρήματα των συμπατριωτών
μας επ’ ευκαιρία της υλοποίησης εξοπλιστικών προγραμμάτων, είναι εντελώς συμπτωματική και δεν αποσκοπεί στη συντονισμένη μείωση του κύρους και της
υπερηφάνειας των Στελεχών των ενόπλων δυνάμεων.
9.- Ασφαλώς, εάν υπήρξαν μεταξύ μας μεμονωμένα
επίορκα Στελέχη είναι κατακριτέα και καταδικαστέα, η
δικαιοσύνη θα πράξει το καθήκον της και θα καταλογίσει
τις αντίστοιχες κυρώσεις.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο
Υποστράτηγος (Σ.Ξ.) Ε.Δανιάς ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος (ΣΞ) Κ.Σκαρμαλιωράκης ε.α.
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΝ και
Συντονιστικού Συμβουλίου
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ.Γεωργακόπουλος Π.Ν.ε.α.
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Κ.Ιατρίδης Π.Α.ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ)Ι.Κρανιάς Π.Α.ε.α.
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια
Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.
Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου
HτΑ
9
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 • Αρ. φύλλου 520
Α ΡΘΡΑ
Πού η Αρετή του σύγχρονου Έλληνα;
Ευσέβεια
Η ευσέβεια είναι η εσωτερική διάθεση,
αλλά ταυτόχρονα και το συναίσθημα αγάπης
του ανθρώπου προς τον Θεόν, ως τέκνον
τούτου. Αυτή η υιϊκή αγάπη του ανθρώπου
προς τον Ουράνιο Πατέρα εμπνέει αφοσίωση
προς τον Θεόν. Με την έννοιαν αυτήν η
ευσέβεια είναι η μέγιστη θρησκευτική και ταυτόχρονα ηθική αρετή και σπουδαιότατο καθήκον
του ανθρώπου προς τον Θεόν Δημιουργό.
Αλλά ποια η πρακτική σημασία της ευσεβείας μας προς τον Θεόν τον Ουράνιο
Πατέρα;
Ο Ευσεβής άνθρωπος έχει την αυτογνωσίαν της μικρότητός του έναντι του Θεού
και αυτή η αυτογνωσία του αφαιρεί τον
εγωισμό, τον κάνει ταπεινόφρονα και έναντι
του Θεού και έναντι των συνανθρώπων
του, τους οποίους στο πλαίσιο αυτό τους
αποδέχεται ως αδελφούς, κυρίως αυτούς
που εμφορούνται από τις ίδιες αρχές, τα
ίδια πιστεύω.
Και σ’ αυτούς όμως, που δεν αποδέχονται
τα ίδια “πιστεύω”, η ταπεινοφροσύνη τους
δίδει τη δύναμη να δίδουν “τόπο στην οργή”
και να αποφεύγουν τις καταστρεπτικές συγκρούσεις είτε δια λόγων, είτε δια πράξεων.
Αυτή η ευσέβεια και αφοσίωση προς τον
Θεόν σε καμία περίπτωση δεν ερμηνεύεται
ως κατάχρηση ή απεμπόληση των αξιών
της ζωής, δηλονότι της εργατικότητος, της
τιμιότητος, της αξιοσύνης, της αξιοκρατίας,
της αναλογικότητος, της δικαιοσύνης, της
ιεραρχίας στη Διοίκηση, στο σεβασμό των
εχόντων μικρότερας ευθύνας προς τους
έχοντας μεγαλύτερας ευθύνας. Οι μαθητές
του Κυρίου εκτελούσαν τις οδηγίες Του με
Αγάπη, Αφοσίωση και Προθυμία, παρά το
γεγονός ότι ουδέποτε τους επιτίμησε, και
μεταξύ αυτών διεκρίνοντο οι έχοντες μεγαλύτερο ζήλον από τους έχοντες μικρότερον. Αυτή είναι και η διαφορά μεταξύ
των ανθρώπων, που δημιουργεί πρόοδο
και προτρέπει σε ευγενή άμιλλα. Οι μεν
επιλέγουν το δύσβατο, μακρύ μονοπάτι
της αρετής και της προόδου, οι δε επιλέγουν
την εύκολη λεωφόρο της κακίας, της διαπλοκής και της ευμάρειας και για να το επιτύχουν γίνονται κόλακες της εξουσίας και
στυγνά συνδικαλιστικά όργανα. “Την μεν
τοι κακότητα…. ολίγη μεν οδός…. της δε
αρετής ιδρώτα Θεοί προπάροιθεν έθηκαν,
αθάνατοι” λέγει ο Ησίοδος. Αυτή λοιπόν
την διάκριση μεταξύ
διαφοράς γενεάς
“Ο χρυσός τρίποδας της Αρετής αποτελείται
των αγαθών και των
και προόδου) όχι
από την ευσέβεια, το σεβασμό προς τους γοκακών, μεταξύ των
όμως ως υποτίμηση
νείς και την υπακοή στους Νόμους”
άξιων και των ανάτης προσωπικότηΕυριπίδης
ξιων σε καμία περίτας των γονέων,
πτωση δεν επιτρέπου εάν έτσι, εμπεται να παραθεωρήσει ο ευσεβής, διαφανίζεται απαράδεκτη. Το τρίτον στοιχείο
φορετικά διαπράττει αδικίαν ( Ο μη εργαότι τα παιδιά ξεχνούν μερικές φορές τους
ζόμενος μηδέ εστιέτω). Κάθε έντιμος άνγονείς, θα ήτο μικρό κακό, εάν συνέβαινε
θρωπος αποτελεί το ευγενέστατο έργο
μερικές φορές, από ολίγα αντικοινωνικά
του Θεού. Εάν είμαστε ευσεβής προς τον
παράξενα παιδιά. Όμως δυστυχώς δεν συμΘεόν θα πρέπει κάποια στιγμή να αποδειβαίνει μερικές φορές, ενώ το αντίθετο
κνύουμε την εντιμότητα μας και να τιμωπράγματι συμβαίνει, ότι μερικές φορές τα
ρούμε την ανηθικότητα. Οι «αθωοδίκες»
παιδιά συμπαρίστανται στους γέροντες γοδεν προσφέρουν στην ανθρωπότητα.
νείς, ενώ γενικώς τα παιδιά εγκαταλείπουν
μόνους και χωρίς συμπόνια τους γέροντες
Σεβασμός προς τους Γονείς
γονείς. Αυτή είναι η σήψη της κοινωνίας μας,
“Τίμα τον πατέρα σου και την μητέραν
η οποία είναι προϊούσα και γιγαντώνεται οσησου, ίνα ευ σοι γένηται και ίνα μακροχρόνιος
μέραι.
γένη επί της γης”. Αυτήν την 5η Εντολή
Πως είναι δυνατόν οι αμειβόμενες κυρίες
δίδει ο Θεός προς τον άνθρωπο. Αυτή δεν
να δέχονται μετά χαράς να εξυπηρετήσουν
είναι μόνο Θεϊκή εντολή προς τον άνθρωπο,
τους άγνωστους γέρους και να μη το πράτπου εγωιστικά διεκδικεί την τελειότητα,
τουν προθύμως αι κόραι και αι νύμφες, οι
που θεωρεί τον εαυτόν του πάνω από
οποίες θα έπρεπε να είναι υπερίφανες γι’
όλους τους άλλους συνανθρώπους του,
αυτή τους την συμπεριφορά, η οποία άλπου προσπαθεί να αποκρύψει κάθε παραλωστε συνάδει και προς την εντολή του
βατικότητα, κάθε παρανομίαν του από τους
Κυρίου “Τίμα τον πατέρα σου και την μητέάλλους και να εμφανίζεται ως το πρόβατο
ραν σου, ίνα ευ σοι γένηται και ίνα μακροτο καλόν, ως “καλός κ’ αγαθός”.
χρόνιος γένη επί της γης”;
Είναι φυσική συνέπεια των σχέσεων γοΥπακοή στους Νόμους
νέων και τέκνων. Ο Πλάτων στην Πολιτεία
Ο Πλάτων έλεγε “ποιείν α αν η πατρίς
γράφει «Οι γονείς είναι οι πρώτοι και ανακελεύη και πάσχειν εάν τε προστάττη παγκαίοι φίλοι των τέκνων». Για τον λόγο
θείν”. Πώς όμως πράττομεν ό,τι προστάσσει
αυτό θα πρέπει να είναι για τα τέκνα τα ιεη Πατρίδα; Απλούστατα, τηρούντες τους
ρότερα και προσφιλέστερα πρόσωπα, τα
Νόμους, είτε τους θεωρούμε δίκαιους είτε
οποία πρέπει να περιβάλλουν με απεριόριάδικους. Ο Πλάτων συνεχίζει στην Πολιτείαν
στη αγάπη, υπερβάλλουσα τιμή ανυπόκριτο
του ότι οι Έλληνες αναγνωρίζουν ένα και
σεβασμό. Οι γονείς ανέκαθεν ετιμώντο ως
μόνον “δεσπότην” και “τύρρανον” τον νόμον.
ιερά πρόσωπα “καθάπερ και τοις θεοίς”
Μόνο όταν τηρούνται οι νόμοι το Κράτος,
κατά τον Αριστοτέλη “ους όταν αγάλλη τις
η Πολιτεία ευρίσκονται σε ακμή, σε πρότιμαίς, γέγηθεν ο Θεός” κατά τον Πλάτωνα.
οδο.
Ο Oskar Wilde στο έργο του The picture
Η Ελληνική μας Πολιτεία γιατί περιέπεσεν
of Dorian Gray γράφει: “Τα παιδιά αρχίζουν
σε αυτήν την κατάντια; Γιατί η πλειοψηφία
με αγάπη στους γονείς τους, καθώς μεγατων συμπατριωτών μας αρχής γενομένης
λώνουν τους κρίνουν· μερικές φορές τους
από τους άρχοντες μας τους πολιτικούς
ξεχνούν”.
δεν τηρούν τους νόμους! Και μη μας πουν
Ας δούμε τα στοιχεία της γνώμης του
οι αντιπολιτευόμενοι ότι οι νόμοι δεν τηOskar Wilde. Η αγάπη των παιδιών για τους
ρούνται από τους κυβερνώντες και κυβεργονείς, που αρχίζει από τη νηπιακή ηλικία,
νήσαντες. Η εκάστοτε αντιπολίτευση αποείναι φυσιολογική και θα ήταν ευχής έργον
τελεί την κορωνίδα της παρανομίας. Οι κανα συνεχίζετο δια βίου. Η κριτική των τέκνων
ταλήψεις των οργανισμών, εργοστασίων,
είναι φυσιολογική ως παρέμβαση υιικής
πανεπιστημίων είναι νόμιμες; Είναι νόμιμον
αγάπης και σκέψης προς τους γονείς (λόγω
Του
Κωνσταντίνου Δελλή
Υποπτέραρχου ε.α.
Αντιπρόεδρου ΕΑΑΑ
οι μειοψηφίες να παρεμποδίζουν τις πλειοψηφίες από την εργασία τους, από τις τάξεις των σχολειών; Όχι βεβαίως. Επομένως
όλο το “σύστημα” είναι παράνομον. Όμως
οι στερούμενοι κάθε δικαιολογίας είναι οι
Κυβερνώντες, είναι τα κάθε μορφής λαμόγια
που στηρίζουν. Ο Δημάρατος ο βασιλεύς
της Σπάρτης, που δυστυχώς κατέφυγε στον
εχθρό της Πατρίδος τον Ξέρξη, στην ερώτηση του Ξέρξου σε ποιόν υπακούουν οι
τριακόσιοι που φράσσουν τις Θερμοπύλες
απάντησε “Ένας είναι ο αρχηγός που τον
φοβούνται πολύ και ονομάζεται Νόμος”.
Αλλά και στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα
Σώματα Ασφαλείας πολλάκις δεν τηρούνται
οι νόμοι, οι διαταγές, οι κανονισμοί προς
χάριν των πολιτικών προϊσταμένων. Οι διαταγές , κανονισμοί κτλ αναφορικά με μεταθέσεις, προαγωγές, αποστρατείες είναι σαφείς και όπου περιέχουν ασάφειες σκοπίμως
περιέχουν για να ικανοποιούνται τα πολιτικά
αφεντικά μας. Όσοι υπηρετήσαμε σε υψηλά
κλιμάκια έχουμε πλείστα όσα παραδείγματα
πολιτικών παρεμβάσεων. Αλλά ο “στρατιώτης” κάθε βαθμού πρέπει να είναι λεβέντης. Να λέγει ΌΧΙ! Αυτό δεν γίνεται!
Όμως πολλοί μετετράπησαν σε κομματόσκυλα, θεραπαινίδες των κομμάτων. Πόσες
φορές δεν μας ζητήθηκε να έχουμε θετική
εισήγηση για προαγωγή “μετριοτήτων”!
Επίλογος
Εάν επιθυμούμε να συμβάλλουμε στην
ανόρθωση της Πατρίδος μας, στη διατήρηση
της Εθνικής μας Οντότητος και να μη διαλυθούμε ως οι Χετταίοι και οι Χαλδαίοι θα
πρέπει να είμαστε ευσεβείς προς το Θείον,
το οποίον είναι αναπόσπαστο με τη διάσωση
του Έθνους μας ανά τους αιώνες. Να σεβόμεθα τους γονείς μας και να τους τιμούμε
όχι μόνο μέχρι τα βαθιά γεράματα, αλλά
και μετά τον θάνατο.
Να είμεθα νομοταγείς έστω και αν οι
νόμοι είναι σκληροί και άδικοι. Και προ πάντων όχι μόνον να μην επιβραβεύουμε τον
κάθε επίορκο πολιτικό, αλλά να τον στηλιτεύουμε σε κάθε περίπτωση και να τον μαυρίζουμε στην κάλπη. Έθνος, Χριστιανισμός
και Οικογένεια να είναι το κριτήριον μας.
“Χωρίς αρετή και πόνο στην Πατρίδα και πίστη
εις την Θρησκεία τους Έθνη δεν υπάρχουν”.
Ι. Μακρυγιάννης
Μια επίκαιρη συνέντευξη με τον Χένρυ Κίσινγκερ
Σ
Αν δεν μπορείτε να ακούσετε τα τύμπανα του πολέμου, τότε είστε κουφοί...
ε μια αξιοσημείωτη παραδοχή του, ο Χένρυ Κίσινγκερ, αποκαλύπτει τι συμβαίνει στον Κόσμο και ειδικότερα στην Μέση
Ανατολή. Μιλώντας μέσα από το πολυτελές διαμέρισμα του στο Μανχάταν, ο γηραιός Πολιτικός, που είναι 89 ετών, μιλάει ανοικτά
για την τρέχουσα κατάσταση στην γεωπολιτική και στην Παγκόσμια Οικονομία. ΟΙ ΗΠΑ αντιμάχονται την Κίνα και Ρωσία, και η τελική μάχη
θα είναι με το Ιράν, που βέβαια είναι ο κύριος σκοπός του Ισραήλ. Έχουμε επιτρέψει στην Κίνα να αυξήσει την στρατιωτική
της δύναμη και την Ρωσία να αναρρώσει από την Σοβιετοποίηση, για να τους δώσουμε μια πλαστή αίσθηση επιτυχίας, που
θα προκαλέσει την ταχύτερη τελετή τους. ... ο ερχόμενος πόλεμος θα είναι τόσο δυνατός που μόνο μια υπερδύναμη μπορεί να νικήσει, και αυτή είναι η δική μας. Για τον λόγο αυτό η
Ενωμένη Ευρώπη βιάζεται να δημιουργήσει μια υπερπολιτεία,
γιατί γνωρίζουν ότι έρχεται και ότι για να επιβιώσουν, θα πρέπει η Ευρώπη να γίνει μια Ενιαία Πολιτεία. Η βιασύνη τους μου
λέει ότι γνωρίζουν πολύ καλά ότι η μεγάλη κατάρρευση είναι
στα χέρια μας. Πόσο έχω ονειρευτεί αυτή τη στιγμή. Ελέγξτε το πετρέλαιο και θα ελέγξτε τα Έθνη. Ελέγξτε το
φαγητό και θα ελέγχετε τους ανθρώπους.
Μετά ο Κος Κίσινγκερ πρόσθεσε: “ Εάν είσαι ένας συνηθισμένος άνθρωπος, τότε θα προετοιμάσεις τον εαυτό σου για
πόλεμο μετακινούμενος στην ύπαιθρο και κτίζοντας ένα αγρόκτημα, αλλά θα πρέπει να πάρεις όπλα μαζί σου για να αντιμετωπίσεις τις ορδές των πεινασμένων. Επίσης, ακόμα και η
ελίτ που θα έχει τα ασφαλή της καταφύγια, θα πρέπει να προσέχει κατά τη διάρκεια του πολέμου καθώς οι συνηθισμένοι
άνθρωποι θα προσπαθήσουν να τα παραβιάσουν. Μετά από ολιγόλεπτη παύση για να συγκεντρώσει τις σκέψεις του. ο Κος Κίσινγκερ συνέχισε: Είπαμε στον στρατό ότι θα
έπρεπε να κυριαρχήσουμε σε επτά μεσανατολικές χώρες για
τις πετρελαιοπηγές τους και αυτοί σχεδόν ολοκλήρωσαν την
αποστολή τους. Όλοι γνωρίζουμε τι πιστεύω για τον στρατό,
αλλά πρέπει να πω ότι υπάκουσαν στις εντολές τους πέρα
από τους στόχους που τους θέσαμε. Είναι αυτό ακριβώς το
τελευταίο λιθάρι , παράδειγμα το Ιράν που θα ανατρέψει την
ισορροπία. Πόσο καιρό η Κίνα και η Ρωσία θα παρακολουθούν
την Αμερική να “καθαρίζει”; Η μεγάλη Ρωσική Αρκούδα, και το
Κινέζικο δρεπάνι θα σηκωθούν από την
αδράνεια και τότε είναι που το Ισραήλ
θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όσα περισσότερα όπλα διαθέτει για να εξοντώσει όσους περισσότερους Άραβες μπορέσει. Οι νέοι μας
έχουν εκπαιδευθεί καλά την τελευταία δεκαετία με εικονικές
μάχες και είναι ενδιαφέρον να βλέπεις την νέα έκδοση πολέμου που αντανακλά με ακρίβεια τι θα έρθει στο κοντινό μέλλον... Οι Νέοι μας, στις ΗΠΑ και στην Δύση, είναι καλά
προετοιμασμένοι γιατί έχουν προγραμματισθεί να είναι καλοί
στρατιώτες, τροφή για τα κανόνια, και όταν θα τους ζητηθεί
να πάνε στους δρόμους για να πολεμήσουν Ρώσους και Κινέζους, θα υπακούσουν στις εντολές τους. Μέσα από τις στάχτες θα κτίσουμε μια νέα κοινωνία, όπου θα κυριαρχεί μια μόνο
υπερδύναμη, και θα είναι η παγκόσμια Κυβέρνηση που θα νικήσει. Μην ξεχνάτε, οι ΗΠΑ, έχουν τα καλύτερα όπλα, έχουν προσωπικό που κανένα έθνος δεν έχει, και θα επιβάλλουμε αυτά τα
όπλα παγκοσμίως όταν θα είναι η κατάλληλη στιγμή.
Δημοσιεύτηκε στην Daily Squibb από τον αρθρογράφο ALFRED HEINZ
Κύριοι της Πολιτικής Εξουσίας.
Αναλογισθείτε την Ευθύνη σας για την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Έθνους μας.
Οι μάχες κερδίζονται με τα ΟΧΙ! Την ΤΡΟΙΚΑ δεν την έφερε ο Λαός! ΕΣΕΙΣ ΤΗ ΦΕΡΑΤΕ!!
Εκ της ΕΑΑΑ
HτΑ
10
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 • Αρ. φύλλου 520
Α ΡΘΡΑ
Να προσέξουμε τις Στρατιωτικές Σχολές!
Άμεση ανάγκη λήψης νομοθετικών πρωτοβουλιών
Τ
ο θέμα της επιλογής καθηγητών στα ΑΣΕΙ ήρθε και πάλι στη δημοσιότητα τον τελευταίο μήνα, με αφορμή την εκλογή καθηγητού στρατιωτικής ιστορίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ).
Η σχετική αρθρογραφία στον Τύπο με τίτλους όπως «Δόγμα Ρεπούση στους Έλληνες Ευέλπιδες» και άλλα σχετικά, που έκαναν
τον γύρο του διαδικτύου, δημιούργησαν, όπως ήταν φυσικό, εντυπώσεις και αντιδράσεις, κυρίως στην πλευρά των στρατιωτικών που
είναι λογικό να ενδιαφέρονται για την Σχολή τους και να πικραίνονται ή ακόμη και να εξοργίζονται με ανάλογες μεθοδεύσεις. Μεθοδεύσεις που έρχονται σε ευθεία αντίθεση προς την ιστορία και τις
αξίες που εκπροσωπεί αυτή η Σχολή και προς την εθνική αποστολή
της.
Το «Δόγμα Ρεπούση»!
Διαβάζουμε σε σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία:
«Θλίψη, οργή και απογοήτευση προκαλεί σε όλους τους εθνικά
ευαίσθητους πολίτες η στελέχωση της Ειδικής Εκλεκτορικής και της
Αξιολογικής Επιτροπής, που αποφασίζει ποιοι θα αναλάβουν το κρίσιμο έργο της διδαχής Στρατιωτικής Ιστορίας στους Ευέλπιδες. Τα
στοιχεία που φέρνει στο φως καταγγελία απορριφθέντος υποψήφιου καθηγητή είναι εξόχως αποκαλυπτικά…». Το δημοσίευμα δίνει
πλήρη στοιχεία, ονομαστικά, για το επιστημονικό ποιόν του κάθε μέλους της εκλεκτορικής επιτροπής. Στοιχεία και ενέργειες που σε αρκετές περιπτώσεις έρχονται σε σύγκρουση με τα εθνικά συμφέροντα και
τα εθνικά «πιστεύω» της συντριπτικής πλειονότητας των Ελλήνων.
Θα πρέπει εξαρχής να διευκρινισθούν τα εξής:
Πρώτον: Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν για την εκλογική διαδικασία και το ποιόν των καθηγητών-εκλεκτόρων είναι πραγματικά.
Δεν πρόκειται ωστόσο για καθηγητές της ΣΣΕ αλλά διαφόρων πανεπιστημίων της Χώρας, οι οποίοι επελέγησαν για τη συγκρότηση του
συγκεκριμένου εκλεκτορικού σώματος. Εκείνο για το οποίο ευθύνεται
η Ακαδημαϊκή Συνέλευση (ΑΣ) της ΣΣΕ – ή μάλλον η «Ομάδα» που ελέγχει την ΑΣ – είναι ότι τους ΠΡΟΤΕΙΝΕ ως εκλέκτορες.
Δεύτερον: Ο εκλεγής για τη θέση, που ήδη από ετών διδάσκει
στη Σχολή, άνθρωπος της «ομάδας» που ελέγχει την ΑΣ της ΣΣΕ και
υποστηριζόμενος από αυτήν, φαίνεται ότι αντικειμενικά στερείται
των απαραιτήτων προσόντων. Σε επιστολή του που δημοσιεύθηκε
στο διαδίκτυο, διαμαρτύρεται για τα προαναφερθέντα δημοσιεύματα του Τύπου, χωρίς όμως να δίνει πειστικές απαντήσεις και κυρίως χωρίς να υπεισέρχεται στην ουσία του όλου θέματος. Θα
έλεγε μάλιστα κανείς ότι το περιεχόμενο της επιστολής αυτής μένει
σε χαμηλού επιπέδου γενικότητες χωρίς να απαντά στο πρόβλημα.
Τρίτον: Ο μη επιλεγής ως καθηγητής είναι γνωστός στον χώρο
των Ενόπλων Δυνάμεων εδώ και χρόνια, από τις διαλέξεις του σε
πολλές σχολές και τη διδασκαλία του, κατά περίπτωση, ως ωρομίσθιος καθηγητής. Εξαίρετος επιστήμονας και συγγραφέας, άριστος
ρήτορας, άτομο εξαιρέτου ήθους και εθνικής συνειδήσεως που χαίρει γενικής εκτιμήσεως. Εδώ ακριβώς βρίσκεται το… «πρόβλημα».
Τα εθνικά του πιστεύω «προκαλούν» την αρνητική αντίδραση του
θλιβερού συστήματος που λυμαίνεται, χρόνια τώρα τον πανεπιστημιακό χώρο και θεωρεί κάθε εθνικά σκεπτόμενο ως… επικίνδυνο
εθνικιστή! Ενός συστήματος που συγκροτείται από συντασσόμενους
με τα συμφέροντα των Σκοπιανών, από «ανανιστές», από… ρεπουσίως «συνωστιζομένους» κλπ.
Πολιτικές αποφάσεις εις βάρος των Σχολών
Το σημερινό νομικό καθεστώς των παραγωγικών σχολών των ΕΔ
δημιουργήθηκε καταρχήν το 2003 με τον Ν.3187/2003 «Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)». Από τότε οι Σχολές ονομάζονται ΑΣΕΙ και με βάση αυτό τον νόμο διαμορφώθηκε η σημερινή
κατάσταση του διδακτικού προσωπικού. Τότε, το 2003, κάποιοι
«ονομάσθηκαν» καθηγητές, κάποιοι αναπληρωτές καθηγητές κ.ο.κ.
και απέκτησαν σημαντική εξουσία στη λειτουργία των Σχολών.
Το 2005 έγινε μια προσπάθεια να αποκατασταθούν κάπως τα
προβλήματα που δημιούργησε ο νόμος του 2003. Με τον Ν.
3413/2005 (ΦΕΚ 278/Α’) επήλθαν κάποιες τροποποιήσεις. Όμως,
η χαριστική βολή για τα ΑΣΕΙ επήλθε το 2010, από ποιον άλλον, τον
Ευάγγελο Βενιζέλο. Το καθεστώς που επικρατεί σήμερα προέκυψε
με τροποποίηση με τίτλο: Τροποποίηση διατάξεων του ν.3187/2003
«Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)» που προστέθηκε – ως άρθρο 88 – στον Ν.3883/2010 ο οποίος ψηφίσθηκε τον
Σεπτέμβριο του 2010.
Το αποτέλεσμα της τροποποίησης Βενιζέλου ήταν να ιδρυθεί σε
κάθε Σχολή «Ακαδημαϊκή Συνέλευση» (ΑΣ) η οποία πήρε όλη την αρμοδιότητα της εκπαίδευσης και της επιλογής καθηγητών, χωρίς οι
διοικήσεις των Σχολών και οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων να
έχουν λόγο (!!!). Σίγουρα αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία για στρατιωτικές σχολές.
Και ακόμα περισσότερο: ποιος θα μπορούσε να φαντασθεί ότι η
Ακαδημαϊκή Συνέλευση μιας ανωτάτης στρατιωτικής σχολής δεν
περιλαμβάνει στρατιωτικούς καθηγητές; Σημειωτέον ότι το ήμισυ
των περίπου 30 μελών της ΑΣ αποτελείται από φιλολόγους, καθηγητές σωματικής αγωγής και καθηγητές ξένων γλωσσών. Φθάσαμε
έτσι στο σημείο να αποφασίζουν για την επιλογή ενός στρατιωτικού
ως καθηγητού στρατηγικής, πολεμικής τέχνης ή στρατιωτικής γεωγραφίας, καθηγητές σωματικής αγωγής, ξένων γλωσσών, φιλόλογοι, ιστορικοί, νομικοί, ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλοι, με
γνωστικό αντικείμενο άσχετο προς τα υπόψιν μαθήματα. Κάποιοι
ούτε το αντικείμενο των μαθημάτων αυτών δεν είναι σε θέση να
κατανοήσουν. Οι τραγελαφικές καταστάσεις που αναδύονται μέσα
από τις σχετικές εισηγήσεις και τα αντίστοιχα πρακτικά της ΑΣ δεν
αντέχουν δεν προσφέρονται ούτε για… χιούμορ!
Σε ποια άλλη χώρα την εκπαίδευση στις στρατιωτικές ακαδημίες
καθορίζουν, ρυθμίζουν και ελέγχουν φιλόλογοι, οικονομολόγοι, καθηγητές ξένων γλωσσών, σωματικής αγωγής, κλπ.; Επισημαίνεται
ότι σε όλες τις στρατιωτικές ακαδημίες προηγμένων κρατών – με
πρώτη το West-Point των ΗΠΑ – η πλειονότητα των καθηγητών
είναι αξιωματικοί αναλόγων ακαδημαϊκών προσόντων, ακόμα και για
τα μαθηματικά, τη φυσική, την κοινωνιολογία, το διεθνές δίκαιο, την
ιστορία, κλπ. Τα πλεονεκτήματα είναι προφανή.
Τι είναι τα ΑΣΕΙ;
Είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητή η αποστολή των ΑΣΕΙ
και η θέση τους μέσα στην δομή της Πολιτείας. Προδήλως οι Στρατιωτικές Σχολές δεν αποτελούν συνήθη εκπαιδευτικά ιδρύματα,
όπου καθένας μπορεί να λάβει ένα πτυχίο ή απλώς να μορφωθεί.
Αποτελούν «ΕΙΔΙΚΑ» εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία η Πολιτεία
διαμορφώνει και προετοιμάζει συγκεκριμένα όργανα της διοίκησης
του Κράτους, εν προκειμένω τους ηγήτορες των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας. Δεν νοείται λοιπόν το έργο αυτό να παραδίδεται
σε μια ομάδα καθηγητών (έστω και αν αποκαλούνται «Ακαδημαϊκή
Συνέλευση»), αλλά η ευθύνη και η αντίστοιχη αρμοδιότητα θα πρέπει να βρίσκεται υπό τον απόλυτο έλεγχο της Πολιτείας, μέσω της
φυσικής ηγεσίας – πολιτικής και στρατιωτικής – των Ενόπλων Δυνάμεων.
Επισημαίνεται επίσης ότι τα ΑΣΕΙ είναι ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα, γενικώς ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, οι δε εισερχόμενοι σ’
αυτά συμμετέχουν στις αντίστοιχες δέσμες θετικής κατεύθυνσης
των Πανελληνίων Εξετάσεων. Διδάσκονται βεβαίως στα ΑΣΕΙ και μαθήματα θεωρητικής κατεύθυνσης, χρήσιμα ή και απαραίτητα για την
γενικότερη επιμόρφωση των μελλοντικών αξιωματικών, τα οποία
έχουν κατά κάποιο τρόπο την έννοια των δευτερευόντων-επιμορφωτικών μαθημάτων.
Πώς είναι λοιπόν δυνατόν, εδώ και χρόνια, τον έλεγχο της εκπαίδευσης στη ΣΣΕ να τον έχουν καθηγητές αυτών των «δευτερευόντων» μαθημάτων; Είναι προφανές ότι μια στρατιωτική σχολή δεν
έχει ως αποστολή να «βγάλει» λογοτέχνες, κοινωνιολόγους ή οικονομολόγους αλλά ΗΓΕΤΕΣ οι οποίοι, πέραν της στρατιωτικής τους
εκπαίδευσης, θα πρέπει να έχουν γνώσεις στρατηγικής, πολεμικής
τέχνης, μηχανικής, φυσικής, γεωπολιτικής ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται το διεθνές σύστημα καθώς επίσης να αποκτήσουν
την ικανότητα να λειτουργούν εντός ενός ψηφιοποιημένου επιχειρησιακού περιβάλλοντος και να χειρίζονται συστήματα υψηλής τεχνολογίας.
Πώς είναι δυνατόν σε μια ανωτάτη στρατιωτική σχολή να μην
υπάρχει ιδιαίτερος τομέας για τα αποκαλούμενα «στρατιωτικά μαθήματα»; Δηλαδή ένας Τομέας Στρατιωτικής Επιστήμης. Σήμερα τα
μαθήματα αυτά (Ηγεσία, Στρατηγική, Θεωρία του Πολέμου – Πολεμική Τέχνη, Στρατιωτική Ιστορία, Στρατιωτική Γεωγραφία, κ.ά.) είναι
ενταγμένα σε άλλους τομείς – κατά βάση στον Τομέα Θεωρητικών
Επιστημών – τους οποίους ελέγχουν καθηγητές άσχετοι προς τα
αντικείμενα αυτά (οικονομολόγοι, ιστορικοί, φιλόλογοι). Παρατηρούμε έτσι, το μάλλον φαιδρό (αλλά και θλιβερό) φαινόμενο, τα
εν λόγω μαθήματα και οι αντίστοιχοι στρατιωτικοί καθηγητές να
ελέγχονται-κατευθύνονται από φιλόλογο (!!!). Μάλλον αποτελεί
παγκόσμια πρωτοτυπία και σίγουρα δεν τιμά το κύρος μιας ανωτάτης στρατιωτικής ακαδημίας.
Επιπλέον, για τα μαθήματα αυτά – τα οποία προφανώς είναι κύρια
και σημαντικά – δεν εκλέγονται μόνιμοι καθηγητές, όπως θα ήταν
λογικό για μια στρατιωτική ακαδημία, αλλά ανατίθενται εκ παραδόσεως σε αποστράτους αξιωματικούς με ωρομίσθια αποζημίωση ή
ετήσια σύμβαση, χωρίς στις περισσότερες περιπτώσεις να υπάρχουν ανάλογες απαιτήσεις ακαδημαϊκών προσόντων. Σήμερα όμως
υπάρχει στις Ένοπλες Δυνάμεις ένας ικανός αριθμός αξιωματικών,
εν ενεργεία και εν αποστρατεία, που είναι κάτοχοι ακαδημαϊκών τίτλων σε διάφορα επιστημονικά πεδία και με υψηλά ακαδημαϊκά
στάνταρντς, ασυγκρίτως υψηλότερα από εκείνα κάποιων από τους
καθηγητές που υπηρετούν στα ΑΣΕΙ. Μερικοί εξ αυτών ανήκουν σε
διδακτικό προσωπικό πανεπιστημίων, ενώ άλλοι είναι επισκέπτες
καθηγητές σε μεταπτυχιακά τμήματα πανεπιστημίων. Από όλους
αυτούς κάλλιστα θα μπορούσε να εκλεγεί ένας αριθμός ως μόνιμοι
καθηγητές στα ΑΣΕΙ. Φυσικά με την σύνθεση και την δικαιοδοσία της
ΑΣ, αλλά και την ήδη υπάρχουσα εμπειρία τυπικών παραβάσεων και
αυθαιρεσιών, αυτό είναι στην πράξη αδύνατο.
Η εκλογή καθηγητών
Τέλος πάντων, ποιοι είναι αυτοί που με βάσει κάποια νομοθετήματα (του 2003 και του 2010), απέκτησαν την εξουσία να λειτουργούν ανεξέλεγκτα εντός των ΑΣΕΙ, χωρίς ούτε στοιχειωδώς να
αιτιολογούν τις αποφάσεις τους; Πώς έγινε η «εκλογή» των καθηγητών το 2003, όταν για πρώτη φορά προβλέφθηκαν ανάλογες θέσεις; Με ποια εκλεκτορική διαδικασία; ΚΑΜΜΙΑ! Εκείνο που έγινε
ήταν ότι αναλόγως της τότε θέσης τους στις Σχολές (κυρίως των
ετών υπηρεσίας τους) εκείνη τη στιγμή, κάποιοι ονομάσθηκαν ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, κάποιοι ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, κάποιοι ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ κοκ. Με αυτή τη «διαδικασία» απαιτούν να έχουν το
στάτους των καθηγητών πανεπιστημίων; Είναι δυνατόν να τους
αποδεχθεί ποτέ κανείς;
Εδώ προκύπτει το ζήτημα της επανεξέτασης των ακαδημαϊκών
προσόντων όλων των μελών της ΑΣ και την δημοσίευσή τους ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ στην ιστοσελίδα της κάθε Σχολής. Ποια είναι η ακαδημαϊκή
τους πορεία; Ποιο είναι το ερευνητικό-συγγραφικό τους έργο; Ποιες
είναι οι επιστημονικές τους δημοσιεύσεις; Επισημαίνω ότι το θέμα
δεν είναι τυπικό αλλά ουσιαστικό και ιδιαιτέρως σημαντικό που ίσως
προκαλέσει εκπλήξεις.
Η αμφισβήτηση της ύπαρξης ακαδημαϊκών προσόντων μελών
της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης (ΑΣ) έχει προέλθει ήδη από καθηγητή
της ΣΣΕ και μέλος της ΑΣ (βλ. ένσταση Αν. Καθηγητή Κ.Ξ. της
13/3/12 προς ΥΕΘΑ) ο οποίος σημειώνει: «Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης (σ.σ. εννοεί τον Νοέμβριου
2010) εζήτησα την «νομιμοποίηση» των μελών της Α.Σ., καθόσον
υπήρχαν φήμες στο χώρο των ΑΕΙ και περισσότερο των ΑΣΕΙ, ότι
στην Α.Σ.της ΣΣΕ υπάρχουν μέλη που δεν διαθέτουν τα κατά
νόμον ακαδημαϊκά προσόντα. (…) …ανάγκη να προσκομιστούν τα
Πτυχία και οι Αναγνωρίσεις τους, όλων μας και ειδικότερα όσων διετέλεσαν Κοσμήτορες και Διευθυντές Τομέων, προκειμένου να δοθεί
απάντηση στις διαδόσεις. Αυτό όμως ποτέ δεν έγινε από την Κοσμητεία και από την Α.Σ.»
Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί οκίνδυνος που διαγράφεται, με
το υφιστάμενο καθεστώς, να εισέλθουν στα ΑΣΕΙ ως καθηγητές
άτομα, όχι απλώς αμφιβόλων ακαδημαϊκών προσόντων αλλά και
αμφιβόλου εθνικής συνειδήσεως.Ποιος θα αποτρέψει κάτι τέτοιο,
Του
Δρ. Ιωάννη Παρίση
Υπτγου ε.α. Δρ Πολιτικής
Επιστήμης/Διεθνών Σχέσεων
όταν οι διοικήσεις των Σχολών και τα Γενικά Επιτελεία το μόνο που
μπορούν εκ των πραγμάτων (δηλ. εκ του νόμου) να κάνουν είναι
να διαβιβάζουν τις αποφάσεις της ΑΣ στον Υπουργό προς υπογραφή; Η πρόσφατη περίπτωση εκλογής καθηγητού Ιστορίας που
ήρθε στη δημοσιότητα αποδεικνύει εμπράκτως ότι οι παραπάνω
φόβοι είναι υπαρκτοί. Οι διαπιστωμένες τυπικές και ουσιαστικές παραβάσεις νομιμότητας της ΑΣ, ειδικώς στη ΣΣΕ, θα έπρεπε να προκαλέσουν το ενδιαφέρον της Πολιτείας ώστε να κινηθούν κάποιες
διαδικασίες ελέγχου.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα ΑΣΕΙ υπάρχουν και λαμπρές εξαιρέσεις μεταξύ του διδακτικού προσωπικού. Καθηγητές που εργάζονται με ενδιαφέρον και αγάπη προς τους σπουδαστές. Είναι οι
άνθρωποι που περνούν απαρατήρητοι ή δεν έχουν την «ισχύ». Άλλωστε και στα πανεπιστήμια της Χώρας οι εκπροσωπούντες τα
μέλη ΔΕΠ δεν είναι συνήθως οι διακεκριμένοι καθηγητές, αλλά ως
επί το πλείστον μετριότητες.
Μεταπτυχιακά από τα ΑΣΕΙ
Συζητείται, χρόνια τώρα, η δημιουργία μεταπτυχιακών τμημάτων
στα ΑΣΕΙ, κάτι το οποίο πέραν της ουσιαστικής σημασίας, έχει να
κάνει και με το τυπικό κύρος και θέση των ΑΣΕΙ, ως ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Όμως τι μεταπτυχιακά, με ποια κατεύθυνση και με ποιες προϋποθέσεις; Διότι φυσικά μια στρατιωτική σχολή δεν είναι λογικό να δίνει
μεταπτυχιακό τίτλο στα οικονομικά, τα μαθηματικά, τη φυσική, την
κοινωνιολογία, ή την λογοτεχνία (!!!), γνωστικά αντικείμενα τα οποία
αποτελούν κύριο αντικείμενο συγκεκριμένων πανεπιστημιακών τμημάτων. Το αντικείμενο ενός μεταπτυχιακού σε ΑΣΕΙ δεν μπορεί παρά
να ανήκει στον ευρύτερο χώρο ης Στρατιωτικής Επιστήμης και των
Στρατηγικών Σπουδών, ήτοι:
α) Η Στρατιωτική Επιστήμη περιλαμβάνει επτά κύριους τομείς:
Στρατιωτική οργάνωση, Στρατιωτική εκπαίδευση, Στρατιωτική ιστορία, Στρατιωτική γεωγραφία, Στρατιωτική τεχνολογία, Στρατιωτική
τέχνη, Στρατιωτικό δόγμα.
β) Στο πλαίσιο των Στρατηγικών Σπουδών εξετάζονταικυρίως:
Η ανάλυση του στρατηγικού περιβάλλοντος (γεωπολιτική, διεθνές δίκαιο, διεθνείς σχέσεις), η αμυντική πολιτική, η στρατηγική
κλπ.
Οι στρατηγικές θεωρίες, οι μορφές στρατηγικής, οι στρατηγικές
αντιλήψεις και τα δόγματα, και η επίδρασή τους στις διακρατικές και
διεθνείς σχέσεις.
Το φαινόμενο του πολέμου, τα αίτια που τον προκαλούν, οι παράγοντες που υπεισέρχονται και συμβάλουν στην πρόληψη, την
αποφυγή ή τον τερματισμό των συγκρούσεων κλπ.
Η επίδραση της επιστήμης, της τεχνολογίας, της οικονομίας και
των εξοπλισμών στη στρατηγική και τις διεθνείς σχέσεις.
Εδώ προκύπτει το πρόβλημα και τα ερωτήματα: ποιοι θα οργανώσουν και θα διευθύνουν ένα τέτοιας κατεύθυνσης μεταπτυχιακό;
Ποιοι θα διδάξουν;
Απαίτηση άμεσων αποφάσεων
Θέλουμε να επιβάλλουμε κανόνες, να αποκαταστήσουμε την ιεραρχία και να σώσουμε τις Σχολές μας από τον κάθε αυθαιρετούντα
καθηγητή και τις αντίστοιχες ομαδούλες; Θέλουμε να επαναφέρουμε τον έλεγχο των Σχολών στην φυσική τους ηγεσία, ή θα επιτρέψουμε τη συνέχιση της υποβάθμισης του κύρους των; Η ζημιά
που έχει γίνει είναι σημαντική και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πριν
καταστεί μη ανατρέψιμη.
Η ανάγκη τροποποίησης του νόμου περί ΑΣΕΙ είναι άμεση και επιτακτική. Αρχίζοντας φυσικά από άμεση κατάργηση της τροποποίησης Βενιζέλου του Σεπτεμβρίου 2010. Θα έλεγα μάλιστα ότι θα
πρέπει να υπάρξει ένας νέος νόμος με τον οποίο θα τεθεί το όλο
πλαίσιο σε νέες βάσεις που θα ανταποκρίνεται προς την αποστολή
των Σχολών. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αναδιαμορφωθούν οι
Τομείς ώστε η κατεύθυνση της εκπαίδευσης να είναι προσαρμοσμένη προς την αποστολή των Σχολών και όχι προς τα συντεχνιακά
συμφέροντα των καθηγητών. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί και
η ουσιαστική αξιολόγηση των ήδη διδασκόντων, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον ανταποκρίνονται, από πλευράς ακαδημαϊκών προσόντων, προς τις αντίστοιχες απαιτήσεις, αλλά και ο καθορισμός
σαφών διαδικασιών επιλογής ώστε να πάψει η αυθαιρεσία.
Το περασμένο Φθινόπωρο έγινε μια μικρή τροποποίηση του
νόμου. Ισχνή, δειλή και αναποτελεσματική που μάλλον δημιούργησε προβλήματα παρά έλυσε. Αυτήν επικαλούνται τα δημοσιεύματα, στα οποία αναφερθήκαμε στην αρχή, επιρρίπτοντας ευθύνες
στη διοίκηση. Φαινομενικά, η εν λόγω τροποποίηση έδωσε κάποιο
δικαίωμα παρέμβασης στον διοικητή της Σχολής και σε όργανα του αντιστοίχου Γενικού Επιτελείου, που όμως στην πράξη δεν μπορούν να
το ασκήσουν. Στην πράξη η εν λόγω τροποποίηση μόνο λειτουργικά
προβλήματα δημιουργεί στις Σχολές.
Είναι πρόδηλο ότι οι μόνοι που δεν φέρουν ευθύνη για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί είναι τα Γενικά Επιτελεία και οι διοικήσεις των Σχολών. Αντιθέτως, είναι γνωστό το ενδιαφέρον και η
ανησυχία τους, όπως και όλων των στρατιωτικών οι οποίοι με θλίψη
και αγανάκτηση βλέπουν πού έχουν οδηγήσει κάποιοι τις Σχολές
τους με τις πολιτικές αποφάσεις τους. Την αποκλειστική ευθύνη για
ότι έχει συμβεί στα ΑΣΕΙ φέρουν συγκεκριμένες πολιτικές ηγεσίες
και ειδικώς εκείνες των περιόδων 2003 και 2010. Ειδικότερα, η τροποποίηση του Σεπτεμβρίου 2010 υπήρξε καταλυτική για την ανατροπή της ιεραρχίας και την απώλεια του ελέγχου της εκπαίδευσης
στα ΑΣΕΙ από την φυσική τους ηγεσία.
Είναι κατά συνέπεια άμεση ανάγκη, με κατάλληλες νομοθετικές
ρυθμίσεις, να προχωρήσει η Πολιτεία στην εξυγίανση της εκπαιδευτικής λειτουργίας στα ΑΣΕΙ και στην αποκατάσταση της ιεραρχίας,
ώστε ο έλεγχος να επανέλθει στη φυσική ηγεσία, πριν το πρόβλημα
πάρει διαστάσεις και καταστεί μη αναστρέψιμο. Αυτό σημαίνει ότι
το θέμα απαιτεί πολιτική λύση. Οι πολιτικοί δημιούργησαν το πρόβλημα κάποτε (κάνοντας εν πολλοίς τα χατίρια των καθηγητών) και
οι πολιτικοί οφείλουν να το λύσουν. Οι διοικήσεις των Σχολών και
οι Ηγεσίες των Γενικών Επιτελείων μπορούν να κάνουν προτάσεις
αλλά ούτε νομοθετούν ούτε κυβερνούν
HτΑ
11
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 • Αρ. φύλλου 520
Α ΡΘΡΑ
Δικομανία
Τι είναι
ΒΙΑ
Ανίατη ελληνική αρρώστια
Η
Του
I. Mπένου
Σμχου ε.α.
Ε
ίναι προφανές, ότι η «Βία» αποβλέπει κυρίως στην
χρήση της σωματικής, της πνευματικής, της ψυχικής,
της οικονομικής και της κοινωνικής δράσης από πολλά
άτομα ή ομάδες, με βασικό σκοπό τον πλήρη επηρεασμό
της θέλησης των άλλων ανθρώπων. Οι κυριότερες μορφές της Βίας είναι η Πολιτική, η Ανωτέρα βία (τυχαία περιστατικά), η Βία στα γήπεδα (χουλιγκανισμός) και ειδικά
η Ατομική, η Ομαδική, η Επιθετική, η Αμυντική, η Κρατική
και η Παράνομη βία, που ασκείται περιστασιακά. Η χρήση
της Βίας και τα διάφορα φαινόμενα της εγκληματικότητας, χαρακτηρίζουν όμως τον άνθρωπο σε κάθε ιστορική
εποχή και σε κάθε περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα η Βία
προσωποποιείται στην Ελληνική Μυθολογία και θεωρείται σαν μια υπέρτατη δύναμη με σύμμαχο τον Δία. Στην
«Πολιτεία» ο Πλάτωνας την θεωρεί έτσι, υποστηρικτή
των Νόμων, εάν παρεμποδίζεται η εφαρμογή τους, ενώ
ο Αισχύλος στον «Προμηθέα Δεσμώτη», την συνδέει άμεσα με το Κράτος. Αντίθετα, το φαινόμενο της Ρωμαϊκής
αρένας, οι διωγμοί και οι θανατώσεις των Χριστιανών,
που επέβαλλε η Ιερά Εξέταση, η Τρομοκρατία σε δεύτερη φάση και η εποχή του Χίτλερ και του Στάλιν φανερώνουν, ότι η παγκόσμια Ιστορία έχει χαράξει μια ιδιαίτερα
μακραίωνη διαδρομή με άφθονα αιματηρά επεισόδια «Εν
ονόματι της Βίας».
Τα πιο βασικά αίτια της Βίας είναι η Ανεργία, η ύπαρξη
μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων, οι συνεχείς ανακατατάξεις, που δημιουργούν πολύ έντονα συναισθήματα
ανασφάλειας και αβεβαιότητας, η οικογενειακή και η οικονομική κρίση των ανθρώπων, ο άκρατος καταναλωτισμός και ο υλιστικός χαρακτήρας της σύγχρονης κοινωνίας με τα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης (ΜΜΕ), όπως το Ραδιόφωνο, η Τηλεόραση, το Διαδίκτυο και ο έντυπος Τύπος, που επιτελούν έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο
στην επίταση αυτού του φαινομένου, με τον υπερτονισμό των βίαιων σκηνών ή των εικόνων και την διαμόρφωση άλλων επιτυχημένων προτύπων της ζωής, που βασίζονται αποκλειστικά στην Βία, την άκρατη πληροφόρηση, που μπορεί να προκληθεί από τον φανατισμό και την
μεροληψία των ειδήσεων, την πλήρη αντίθεση σ’ όλες
τις καθημερινές δομές της σύγχρονης κοινωνίας και τον
μεγάλο ανταγωνισμό των ανθρώπων, που θεωρείται
σαν ένα επαρκές μέσο για την επίτευξη κάποιων συγκεκριμένων σκοπών. Η αντιμετώπηση αυτής της μορφής
της Βίας αντιμετωπίζεται ωστόσο, με την εξασφάλιση
των θέσεων εργασίας, τον ισότιμο διάλογο μεταξύ όλων
των μελών μιας κοινωνίας και των ομάδων της ή των
κρατών, την ορθή οικογενειακή αγωγή, που θα μπορεί να
καθοδηγεί ομαλά τ’ άτομα στην κοινωνία, την υγιή Παιδεία, που θα προωθεί την ανάπτυξη του γόνιμου προβληματισμού των νέων, την κοινωνική ευθύνη όλων και
την ανθρώπινη συνείδηση, που η έλλειψή τους οδηγεί
αναπόφευκτα στην Βία και την Εγκλημαικότητα και τέλος
την δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με
τους χώρους της άθλησης και τα διάφορα πολιτιστικά
κέντρα, που καλλιεργούν την σκέψη.
Αποδεικνύεται έτσι, ότι είναι Βία: (α) Να Ξυπνάς νωρίς
το πρωΐ, να δουλεύεις 10-12 ώρες για 350 ευρώ και να
μην τολμάς να πεις κουβέντα, γιατί περιμένουν άλλα 200
βιογραφικά σημειώματα στο γραφείο του αφεντικού σου
και κινδυνεύεις ανά πάσα στιγμή ν’ απολυθείς. (β) Να Είσαι άνεργος και να ψάχνεις απεγνωσμένα για δουλειά,
χωρίς να σε προσλαμβάνει κανένας, γιατί είσαι πάνω από
45 χρονών. (γ) Να Λες στα παιδιά σου, ότι δεν θα πάνε
στην εξοχή το καλοκαίρι, γιατί η βενζίνη έφθασε τα 2 ευρώ το λίτρο και θα πρέπει να κάνεις οικονομία. (δ) Να
Κλείνεις ραντεβού με τον γιατρό του ΠΕΔΥ μετά από 2
μήνες και όταν θα πηγαίνεις για εξέταση ν’ απουσιάζει ή
να κάνει απεργία. (ε) Να μην Τολμάς να επιστρέψεις στο
σπίτι μόνος σου μετά τις 12 το βράδυ, γιατί υπάρχει κίνδυνος να σε σκοτώσουν ή να σε κλέψουν. (στ) Να Έχεις
αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο ή το Πολυτεχνείο και
ν’ αναγκάζεσαι να μεταναστεύσεις στο Εξωτερικό, γιατί
δεν βρίσκεις πουθενά δουλειά. (ζ) Να Τρως καθημερινά
Μεταλλαγμένα τρόφιμα, που βλάπτουν σοβαρά την ανθρώπινη υγεία. (η) Να Πληρώνεις εισιτήριο, περιμένοντας υπομονετικά 1 ολόκληρη ώρα στην στάση του λεωφορείου και όταν τελικά φθάσει, να διαπιστώνεις ότι δεν
χωράς να μπεις μέσα. (θ) Να Τηλεφωνούν από τις εισπρακτικές εταιρείες για την καθυστέρηση των δόσεων
του Στεγαστικού δανείου ή της Πιστωτικής κάρτας, χωρίς
να μπορείς ν’ αντιδράσεις. (ι) Να Διακόπτεις τα παιδιά σου
από το Φροντιστήριο ή τις Ξένες γλώσσες, για να μειώσεις τα έξοδά σου, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει δωρεάν
Παιδεία για όλους τους μαθητές. (ια) Να Βλέπεις ή ν’
ακούς τους Πολιτικούς να τσακώνονται στα τηλεοπτικά
παράθυρα και να ψηφίζουν νόμους προς όφελός τους,
ενώ εσύ αγωνιάς για το μέλλον των παιδιών σου. (ιβ) Να
Λιποθυμούν τα παιδιά στα σχολεία από τον υποσιτισμό
και να μην έχουν χρήματα ούτε για τυρόπιτα. (ιγ) Να μην
Έχεις ένα πιάτο για να τραφείς και να τρέχεις στα ομαδικά
συσσίτια για να μην πεθάνεις από την πείνα. (ιδ) Να Είσαι
άστεγος και να κοιμάσαι στο ύπαιθρο Χειμώνα - Καλοκαίρι, γιατί έγινε κατάσχεση της περιουσίας σου από την
Εφορία. (ιε) Να Είσαι 50 χρονών, να δουλεύεις μια ολόκληρη ζωή και να συντηρείται με την σύνταξη των γονιών
σου ή να βρίσκεσαι στην φυλακή, γιατί σε απέλυσαν από
τη δουλειά σου και δεν μπορείς πια ν’ ανταποκριθείς στις
οικονομικές σου υποχρεώσεις. (ιστ) Να Πέφτεις θύμα
κλοπής για τρίτη ή τέταρτη συνεχή φορά και η Αστυνομία
να λέει, ότι δεν υπάρχει καμιά ελπίδα να συλληφθεί ο
κλέφτης και ότι είσαι τυχερός που είσαι ακόμη ζωντανός.
(ιζ) Να Στερούν το δικαίωμα της διαμαρτυρίας για την δίκαιη διεκδίκηση των δικαιωμάτων σου και να ψεκάζουν
με χημικά, τρέχοντας απεγνωσμένα να γλιτώσεις από
τους αναρχικούς, που προκαλούν επεισόδια. (ιη) Να
Πληρώνεις 5 ευρώ για μια απόσταση 150 περίπου χλμ.
και να κάνεις τάμα στον Άγιο Χριστόφορο για να φτάσεις
κάποτε σώος στον προορισμό σου, από την ανευθυνότητα των οδηγών και την κακοτεχνία των δρόμων. (ιθ) Να
Κλείνεις την επιχείρησή σου ή το κατάστημά σου, για ανταγωνιστικούς λόγους και να πρέπει ν’ αποζημιώσεις
όλους τους υπαλλήλους σου. (κ) Ν’ Ακούς ότι εμπλέκονται σε μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα και ξέπλυμα μαύρου
χρήματος όλοι οι Πολιτικοί και να κυκλοφορούν ελεύθεροι λόγω ασυλίας ή όταν καταδικάζονται και καταλήγουν
στην φυλακή, να μην γίνεται δήμευση της περιουσίας
τους. (κα) Να Πηγαίνεις στα ΑΤΜ και να διαπιστώνεις, ότι
ο μισθός σου ή η σύνταξή σου μειώθηκε ακόμη περισσότερο. (κβ) Ν’ Ανακοινώνεται από την Κυβέρνηση ότι ανησυχεί για την Βία, όταν τους αγγίζει προσωπικά και συγκροτούν γι’ αυτό τον λόγο διάφορες επιτροπές, που
αμείβονται επί πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους, για
να μπορούν να παρευρεθούν στην συζήτηση και την ψήφιση των Νόμων, (κγ) Να Πληρώνεις μια ζωή για Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή περίθαλψη κι όταν θ’
αρρωστήσεις θα πρέπει ν’ αγοράζεις όλα τα φάρμακά
σου και να μην μπορείς να νοσηλευτείς σε δημόσιο Νοσοκομείο. (κδ) Ν’ Απολύεσαι ξαφνικά από την εργασία
σου ή να μπαίνεις σε διαθεσιμότητα, χωρίς καμία αποζημίωση. (κδ) Ν’ Απασχολείται εκ περιτροπής σε μια 4ωρη,
6ωρη ή 8ωρη εργασία, χωρίς καμιά ασφαλιστική κάλυψη.
(κε) Να Κλείνουν όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις ή να μεταφέρονται στο Εξωτερικό, με ότι αυτό συνεπάγεται στην
Ανάπτυξη και την Οικονομία. (κστ) Ν’ Αγοράζεις απ’ τα
Σουπερμάρκετ τα τρόφιμα που λήγουν σε πολύ μικρό
χρονικό διάστημα και δεν έχουν ακόμη αλλοιωθεί για να
μην πεινάς, αντί να ψάχνεις στους κάδους των απορριμμάτων, που εγκυμονεί διάφορους κινδύνους. (κζ) Να Διαπιστώνεις, ότι τα βασικότερα είδη διατροβής ακριβαίνουν
σχεδόν καθημερινά, ενώ οι μηνιαίες αποδοχές μειώνονται. (κη) Να Ξεπουλιέται η Εθνική Κυριαρχία και ο Ορυκτός
Πλουτος της χώρας στους ξένους τραπεζίτες και να υποστηρίζεται, ότι γίνονται προσοδοφόρες επενδύσεις. (κθ)
Να μας Παραπλανούν με ψεύτικες ειδήσεις και να εμφανίζονται όλα Μέλι-Γάλα, για να μην μπορούμε ν’ αντιδράσουμε και να διαμαρτυρηθούμε ειρηνικά για τα δικαιώματά μας. (λ) Να μην Γνωρίζει κανένας τι θα συμβεί πραγματικά στο απώτερο Μέλλον, που δεν υπάρχουν χρήματα
ούτε για την στοιχειώδη επιβίωσή μας;
Η οιαδήποτε αντίδραση θα πρέπει λοιπόν, να είναι Καθολική και πλήρως απαλλαγμένη από τις εκάστοτε κομματικές πεποιθήσεις, καθώς η “Νέα Εποχή”, που έρχεται,
κρύβει διάφορες μορφές Βίας και επιφυλάσσει πολλές
εκπλήξεις.
δικομανία είναι ως γνωστόν εθνικό σπορ από αρχαιοτάτων
χρόνων. Μάλιστα στο έργο «Σφήκες» του Αριστοφάνη, σε
μια παρωδία δίκης, αναπαρίσταται η ευκολία με την οποία οι
αρχαίοι Αθηναίοι έσερναν τους συμπολίτες τους στα δικαστήρια. Και επειδή κατά κανόνα οι κακές συνήθειες κληρονομούνται ευκολότερα, η δικομανία ανθεί και επί των ημερών μας.
Αν όμως τα λάθη και τα πάθη πληρώνονται, το πάθος της δικομανίας είναι πολύ αλμυρό. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο δικομανής άρρωστος μπορεί να δυσκολεύεται στην αγορά των φαρμάκων του, τα οποία ενδεχομένως είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της υγείας του,αλλά πληρώνει ευχαρίστως τα 5.000 €
περίπου που χρειάζονται για να σύρει τον αντίδικό του μέχρι
τον Άρειο Πάγο. Είναι όμως μόνο τα χρήματα; Ασφαλώς όχι. Αν
σκεφτεί κανείς, ότι με τα σημερινά δεδομένα, ένα πλημμέλημα και ένα κακούργημα απαιτούν 7-7,5 και 10-12 χρόνια αντιστοίχως για να τελεσιδικήσει, γίνεται αντιληπτό πόσος πολύτιμος χρόνος πρέπει να χαθεί και πόσες φορές η ψυχική ηρεμία
θα πρέπει να διαταραχθεί. Και όμως, τίποτε απ’ όλα αυτά δεν
κάμπτουν τους αθεράπευτους δούλους του αχαλίνωτου πάθους. Απόδειξη, σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδος «Βήμα»,
που δημοσιεύτηκε την 18.5.05, ότι ο αριθμός των μηνύσεων
που υποβάλλεται ετησίως μόνο στην εισαγγελία Αθηνών
υπερβαίνει τις 200.000.
Ο εκλιπών τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κων. Τσάτσος
έγραψε κάποτε: «Μεγάλο χασομέρι το μίσος, ασυγχώρητο για
τους γέρους». Έπεα πτερόεντα όμως για τους ανικανοποίητους θιασώτες του μίσους και της εκδίκησης, τους εν πολλοίς
ψυχικά διαταραγμένους ελληναράδες, οι οποίοι καταμηνύουν
τους πάντες και τα πάντα για ψύλλου πήδημα, με αποτέλεσμα
να έχουν δημιουργήσει αδιαχώρητο στις δικαστικές αίθουσες.
Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος του προβλήματος σημειώνουμε, ότι το 2003 εκδόθηκαν 246.233 αποφάσεις δικαστηρίων. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα εκδικάστηκαν 167.899
υποθέσεις και παρέμειναν σε εκκρεμότητα άλλες 166.504
υποθέσεις. Αν σε όλες αυτές προσθέσουμε και όλες εκείνες
τις μηνύσεις, οι οποίες ελλείψει σοβαρού περιεχομένου ρίχνονται στον κάλαθο των αχρήστων υπό των εισαγγελέων
όλης της χώρας, μπορεί να κατανοήσει κανείς γιατί οι δικαστικές αρχές έχουν ήδη εκπέμψει σήμα κινδύνου. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι το πρόβλημα της δικομανίας είναι ένα από τα οξύτερα στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Πώς μπορεί να αντιμετωπισθεί; Μάλλον δεν είμαστε εκ των πλέον ειδικών να απαντήσουμε. Ίσως ένας καθηγητής ψυχιατρικής θα ήταν ο πλέον
κατάλληλος. Φρονούμε όμως ότι μερικές περιπτώσεις προχωρημένης ψυχικής διαταραχής, μάλλον δεν μπορεί να αντιμετωπισθούν στο εσωτερικό της χώρας.
Αναδημοσίευση από το «Περισκόπιον» της «Η.τ.Α.», φύλλο 425
- Ιούνιος 2005. Πάντοτε επίκαιρο!!!
Ο Νίτσε για τους Έλληνες
Απόσπασμα από το βιβλίο του Friedrich Nietzsche,
Η γέννηση της τραγωδίας, 1872, κεφ. 15.
«Αποδεδειγμένα σε κάθε περίοδο της εξέλιξής του ο δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός
προσπάθησε να απελευθερώσει τον
εαυτό του από τους Έλληνες. Η προσπάθεια αυτή είναι διαποτισμένη με βαθύτατη δυσαρέσκεια, διότι οτιδήποτε κι αν
δημιουργούσαν, φαινομενικά πρωτότυπο
και άξιο θαυμασμού, έχανε χρώμα και
ζωή στη σύγκρισή του με το ελληνικό
μοντέλο, συρρικνωνότανε, κατέληγε να μοιάζει με φθηνό
αντίγραφο, με καρικατούρα.
Έτσι ξανά και ξανά μια οργή ποτισμένη με μίσος ξεσπάει
εναντίον των Ελλήνων, εναντίον αυτού του μικρού και αλαζονικού έθνους, που είχε το νεύρο να ονομάσει βαρβαρικά
ότι δεν είχε δημιουργηθεί στο έδαφός του. Κανένας από
τους επανεμφανιζόμενους εχθρούς τους δεν είχε την τύχη
να ανακαλύψει το κώνειο, με το οποίο θα μπορούσαμε μια
για πάντα να απαλλαγούμε απ’ αυτούς. Όλα τα δηλητήρια
του φθόνου, της ύβρεως, του μίσους έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή να διαταράξουν την υπέροχη ομορφιά τους.
Έτσι, οι άνθρωποι συνεχίζουν να νιώθουν ντροπή και φόβο
απέναντι στους Έλληνες. Βέβαια, πού και πού, κάποιος εμφανίζεται που αναγνωρίζει ακέραιη την αλήθεια, την αλήθεια που διδάσκει ότι οι Έλληνες είναι οι ηνίοχοι κάθε
επερχόμενου πολιτισμού και σχεδόν πάντα τόσο τα άρματα
όσο και τα άλογα των επερχόμενων πολιτισμών είναι πολύ
χαμηλής ποιότητας σε σχέση με τους ηνίοχους, οι οποίοι
τελικά αθλούνται οδηγώντας το άρμα στην άβυσσο, την
οποία αυτοί ξεπερνούν με αχίλλειο πήδημα».
Ασμχος (Ρ) ε.α. Ιωάννης Κρανιάς
Δνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ & Πρόεδρος ΣΑΙΡ
HτΑ
12
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 • Αρ. φύλλου 520
✍ Μικρές Αγγελίες
Το Δικηγορικό μας γραφείο ιδρυθέν από τον Γεώργιο Δ. Κατσαρίδη
(υιό συναδέλφου) εξειδικεύεται στο Ν. 3869/2010 (Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Νόμος Κατσέλη) σε θέματα προστασίας καταναλωτών, σε ζητήματα τραπεζικών συμβάσεων καθώς και στο δίκαιο των
αυτοκινητικών διαφορών (τροχαία ατυχήματα) με έμφαση στην εξατομικευμένη προσέγγιση της υποθέσεως του κάθε εντολέα.
Διεύθυνση γραφείου: Φειδίου 7, Αθήνα
Τηλ.: 210-38 46 435, Fax: 210-38 46 635,
Κιν.: 6976-145135, 6947-693200,
email: [email protected]
web: www.k-klaw.gr
✑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
• ΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ
(Υιός συναδέλφου ε.α.)
Δικηγόρος ΜΔΕ Νομικής Αθηνών
Υποθέσεις Αστικού, Εμπορικού Δικαίου,
Ρυθμίσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών
Ν. 3869/2010
Καρνεάδου 34-36 Αθήνα
Τηλ.: 210-8169645, Κιν.: 6936-538253
«Τι γυρεύω εγώ
εδώ» είναι το νέο βιβλίο
της Μαρίας Παπαδάκη
(σύζυγος Υποπτεράρχου
ε.α. Γεωργίου Παπαδάκη),
που κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις Φίλντισι. Η συγγραφέας έμεινε κάποια
χρόνια στο Κίεβο της Ουκρανίας για λόγους οικογενειακούς. Η προσαρμογή της σε χώρα εντελώς
διαφορετικής κουλτούρας και τρόπου ζωής, ήταν αρκετά δύσκολη αλλόα
είχε σαν αποτέλεσμα τη γέννηση αυτού του βιβλίου.
Μπορείτε να το προμηθευτείτε στα βιβλιοπωλεία ή
να το παραγγείλετε στο site των εκδόσεων «Φίλντισι» στο παρακάτω link
(τιμή βιβλίου 12,47 €, με δωρεάν αποστολή στο
εσωτερικό της χώρας,
τηλ. Επικοινωνίας: 6983522788)
http://www.filntisi.gr/Books/ti_gireuo.html
ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
Καλαμαριά: Σμύρνης 34, τηλ. 2310431805
Νεάπολη: Νεοχωρίου 5, τηλ. 2310523112
κιν. 6937193505 & 6973235407
24ωρη εξυπηρέτηση
• KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Δικηγόρος
Μεταπτυχιακό Νομικής Σχολής ΑΠΘ
(Υιός συναδέλφου Υπτχου ε.α.
Γ. Αανασόπουλου)
«Βασίλης Διοματάρης & Συνεργάτες
Δικηγόροι»
Πλ. Αργεντινής Δημοκρατίας 4,
Λ. Αλεξάνδρας, Αθήνα
Τηλ.: 210-6450335, 210-6450336,
Κιν.: 6974-662523
e-mail: [email protected]
✑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ
• ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
του Αστέριου (κόρη συναδέλφου ε.α.)
Συμβολαιογράφος Αθηνών
Παρεχόμενες υπηρεσίες:
• Μεταβιβάσεις ακινήτων Εταιρείες - Πληρεξούσια Σύμφωνα Συμβίωσης - Αναγνωρίσεις τέκνων - Αποδοχές κληρονομίας Διαθήκες - Λοιπές Πράξεις
Επικοινωνία:
Σόλωνος 100, Αθήνα
Τηλ./Fax: 210 3615906, κιν. 694466261
e-mail: [email protected]
Γίνετε γνωστοί μέσα
από τους χιλιάδες
αποδέκτες της
«ΗτΑ».
Οι μικρές σας
αγγελίες γίνονται
μεγάλες ευκαιρίες.
ΕΑΑΑ
✑ ΑΣΦ ΑΛΕΙΕΣ
• ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
(Συνάδελφος ε.α.)
• Ασφάλειες αυτοκινήτων με
ειδικό εκπτωτικό τιμολόγιο για
συναδέλφους.
Ενδεικτικά για ΙΧΕ 06 ίππων
110,00 € το εξάμηνο.
• Αξιόπιστες λύσεις
σε ασφάλειες ζωής.
• Εξειδικευμένο Τμήμα
σε θέματα υπερχρέωσης
πολιτών (Νόμος Κατσέλη)
Τηλ. 210-6432412,
κιν. 6908-690009
Fax: 2117900013,
www.life-net.gr
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΗΛΑΚΗΣ
Νευροχειρουργός
Επιστημονικός Συνεργάτης
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ.: 6932944929
ΒΑΛΙΑ ΒΕΛΣΕΜΕ - ΔΑΜΗΛΑΚΗ
Αλλεργιολόγος Στρατιωτικός Ιατρός
Τηλ.: 6937270637
Γιος και νύφη συναδέλφου
Δέχονται καθημερινά κατόπιν ραντεβού
Αλεξανδρουπόλεως 22, Αμπελόκηποι (όπισθεν Ιπποκράτειου)
Τηλέφωνο Ιατρείου: 210 7775691,
✑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
(Υιός συναδέλφου ε.α.)
Ιδομενέως 17 Περιστέρι
Τηλ.: 210-5726027, Κιν.: 6978-653321
✑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙ Σ - ΥΔΡ ΑΥΛΙΚ Α
• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
(Υιός συναδέλφου Αξκού ε.α.)
Εγκαταστάσεις - Επισκευές Συντηρήσεις - Υδραυλικά
-Φυσικό Αέριο
Δομοκού 3, Ίλιον
Κιν.: 6970-175978,
οικία: 210-5022319
✑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙ ΑΣ
• ΗΛΙΑΣ ΑΓΓ. ΛΑΟΥΛΑΚΟΣ
Συστήματα Ασφαλείας Αυτοματισμοί - Δίκτυα
- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΟΙΚΙΩΝ-ΕΠΑΓΓ. ΧΩΡΩΝ
- ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
- ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
(ΚΑΜΕΡΕΣ)-ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ
Για Στρατιωτικούς και Πολιτικό
Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων,
Δωρεάν μελέτη και Ειδικές Τιμές.
Ζαννή 61, Πειραιάς 18537
Τηλ.: 210-4185780,
Κιν.: 6973-038304
e-mail: [email protected]
Τηλέφωνο-Faχ: 210 7796162
✑ KOΥΦ ΩΜΑΤΑ
• Ν. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αλουμίνια - PVC - Θωρακισμένες πόρτεςΜεσόπορες-Σίτες
Τηλ. 6946064589
✑ ΔΙΑΦΟΡΑ
• ΓΙΩΡΓΟΣ Π.
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ
(Εγγονός απόστρατου Αξ/κού)
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
(έξοδα κηδείας, βιβλιάρια ασθενείας,
πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών, βοηθήματα θανάτου,μερίσματα κ.λπ.)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Αχιλλέως 8 Βριλήσσια 15235
Τηλ. 210 6132022 Κιν. 6932065296
• Συνάδελφος ε.α. δραστηριοποιείται στον
τομέα των εναλλακτικών μορφών θέρμανσης (ενεργειακά τζάκια-σόμπες-λέβητες ξύλου ή πέλλετ-μετατροπές παραδοσιακών
τζακιών σε ενεργειακά).
Γιώργος, Υπεύθυνος καταστήματος ΕΣΤΙΑ,
οδός Λαμπράκη 478 και Σινώπης 2,
Κερατσίνι, Πειραιάς
τηλ. επικοιν.: 210-4015100 κιν. 6983503593
e-mail: [email protected]
✑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
• ΠΩΛΕΙΤΑΙ το υπ’ αριθμ. 7 οικόπεδο
του Ο.Τ. 129 στον οικισμό του ΙΚΑΡΟΥ
στην Κάρυστο.
Πληροφορίες: Εμμ. Κύρκας
Τηλ.: 210-9930191, Κιν.: 6979-216855
Συνάδελφε, ψωνίζοντας από τα ΣΕΠΑ Αθηνών
και Περιφέρειας, ενισχύεις και ισχυροποιείς
το Μ.Τ.Α. και σιγουρεύεις το Μέρισμά σου!
HτΑ
13
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 • Αρ. φύλλου 520
παραρτηματα
Πρέβεζα
Θεσσαλονίκη
Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες
10-3-14. Στην παράδοση-παραλαβή
του Γ’ΣΣ/NDC-F-R.
19-3-14. Στη Συναυλία «ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑΣ» από το Πολεμικό
Μουσείο Παρ. Θεσ/νίκης.
22/23-3-14. Στις διήμερες εκδηλώσεις
τιμής και μνήμης στους Θράκες, για τη
συμμετοχή τους στους αγώνες του Μεσολογγίου και της Παλιγγενεσίας του
1821.
25-3-14. Στην Επίσημη Δοξολογία για
την 25η Μαρτίου.
28-3-14. Στην τελετή Παράδοσης-Παραλαβής των καθηκόντων του Διοικητού
της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.
5-4-14. Στην Εκδήλωση «100 χρόνια
στιγμές και θύμησες Θράκης».
6-4-14. Στην επίσημη τελετή με την ευκαιρία του εορτασμού της 73ης Επετείου
της Μάχης στα οχυρά ΙΣΤΙΜΠΕΗ - ΡΟΥΠΕΛ
- ΛΙΣΣΕ.
11-4-14. Στην τελετή παράδοσης-παραλαβής της Διοίκησης του 1ου ΚΕΠ.
14-4-14. Στην τελετή παράδοσης-παραλαβής της Διοίκησης της 113 ΠΜ.
27-4-14. Στην κεντρική εκδήλωση για
την 99η Επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων.
Ιωάννης Γιαπουτζίδης
Σμχος ε.α.
Πρόεδρος παρ. Θεσ/νίκης
Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις
Την 09-05-2014 Παρασκευή, για την
λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στις
εκδηλώσεις κατά του Ναζισμού-Φασισμού, το παράρτημα εκπροσώπησε ο
Πρόεδρος Αθανάσιος Κεραμιδόγλου, ο
οποίος κατέθεσε στέφανο στο μνημείο
Εθνικής Αντίστασης (κεντρική αγορά) και
ο ταμίας του παραρτήματος Ασμχος ε.α.
Ιωάννης Παπαευαγγέλου.
Την 10-05-2014 Σάββατο, στις εκδηλώσεις Επετείου Εθνικής Μνήμης Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στην Ν.
Σαμψούντα παρουσία Πολιτικών και στρατιωτικών Αρχών και πλήθος Ποντίων της
Ηπείρου, το παράρτημα εκπροσώπησε ο
Πρόεδρος, ο οποίος κατέθεσε στέφανο
και ο ταμίας του παραρτήματος Ασμχος
ε.α. Ιωάννης Παπαευαγγέλου.
Την 11-05-2014 Κυριακή, στις εκδηλώσεις Επετείου Εθνικής Μνήμης Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στην
Πρέβεζα, το παράρτημα εκπροσώπησε ο
Πρόεδρος και ο Γραμματέας του παραρτήματος Σγος ε.α. Μιχαήλ Πολυμιάδης.
Σμχος ε.α.
Αθανάσιος Κεραμιδόγλου
Πρόεδρος ΕΑΑΑ/Παρ. Πρέβεζας
Ηράκλειο
Δραστηριότητες-Εκδηλώσεις
Λάρισα
Εκδήλωση Τιμής στον ήρωα
Ανθ/γό Ν. Μερτζανίδη
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Ιουνίου 2014 στα Βούναινα Καρδίτσας η 3η
Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη στον ήρωα
πεσόντα Ανθ/γο Νικόλαο Μερτζανίδη.
Την εκδήλωση τίμησαν, ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ πτέραρχος (I) κ. Ιωάννης
Γιάγκος ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό, ο
εκπρόσωπος του Αρχηγού Τ.Α Τξχος (Ι)
Παναγιώτης Σκαρπέτας, ο Βουλευτής Λάρισας
κ.
Μάξιμος
Χαρακόπουλος.
Την ΕΑΑΑ/Παράρτημα Λάρισας εκπροσώπησε ο πρόεδρος Σγος ε.α. κ. Κων/νος
Λιούτας και το μέλος του ΔΣ, Σγος ε.α. κ.
Βασίλειος Παπαδόπουλος.
1. Εκδηλώσεις για
τη Μάχη της Κρήτης
α. Ο Πρόεδρος του
Παρ/τος Ηρακλείου,
Σμχος ε.α. Εμμ. Φρουδάκης και ο Σμχος ε.α.
Γεωρ. Γιακουμάκης,
μέλος του Δ.Σ., συμμετείχαν μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης στις επίσημες εκδηλώσεις της
Μάχης του Κοψά, περιοχή του χωριού Ανώπολις Νομού Ηρακλείου, όπου έγινε η
πρώτη μάχη των Γερμανών αλεξιπτωτιστών
με τα Ελληνικά στρατεύματα και κατοίκων
της περιοχής. Παρουσία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, του Ανώτατου
Δκτή Φρουράς Ηρακλείου, Άγημα της Σχολής Εφέδρων Αξκών Ηρακλείου Σ.Ε.Ε.Α.Π.,
Αντιπροσωπείες Αξκών της 126 ΣΜ και 133
ΣΜ. Αφού τελέστηκε επιμνημόσυνος δέησις, ακολούθησε πορεία ανωμάλου δρόμου
από Στρατιωτικό άγημα ανδρών του Πεζικού και της Αεροπορίας με πλήρη εξάρτηση
οπλισμού, απόστασης 28 χλμ. της διαδρομής που είχε ακολουθήσει η ομάδα απαγωγής του Γερμανού Στρατηγού Κράιπερ.
β. Στις 21 Μαΐου, ημέρα της Μάχης της
Κρήτης, στεφάνι εκ μέρους της
Ε.Α.Α.Α./Παρ. Ηρακλείου, κατέθεσε ο
Σμχος ε.α. Γεωργ. Γιακουμάκης, στο Μνημείο Πεσόντων της Μάχης Κρήτης, παρουσία Πολιτικών και Στρατιωτικών
Αρχών της Πόλεως του Ηρακλείου.
2. Απονομή ΜεταλλίωνΔιαμνημονεύσεων:
Εστάλησαν από την Ε.Α.Α.Α. Μετάλλια
- Διαμνημονεύσεις για
να δοθούν σε 34 Συναδέλφους
μας
Μέλη. Το Δ.Σ. του παραρτήματός
μας,
αποφάσισε να διοργανώσει απλή τελετή
στις
12
Ιουνίου,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 και να επιδόσει στους δικαιούχους τα Μετάλλια.
Προσκλήθηκαν και παρευρέθησαν οι
Δκτές της 126 ΣΜ και 133 ΣΜ, Σμχος (Ι)
Παναγ. Καλόγηρος και Σμχος (Ι) Κωνστ.
Άγγος αντίστοιχα. Την επίδοση των Μεταλλίων-Διαμνημονεύσεων έκαναν ο
Πρόεδρος του Παρ/τος Ηρακλείου, Σμχος
ε.α. Εμμ. Φρουδάκης, οι δύο Δκτές των
Μονάδων και τιμής ένεκεν οι διατελέσαντες Πρόεδροι του Παρ/τος Ηρακλείου, οι
κ. Ορφανάκης, Μυλωνάκης, Νεονάκης.
3. Ευτυχές γεγονός στην οικογένεια
του συναδέλφου μας Σμχου ε.α. Αντ.
Τζιερζή, που στις 23 Μαΐου 2014, απέκτησε έναν υγιέστατο εγγονό. Στον γιο
του Κυριάκο και στη σύζυγό του Φραντζέσκα καθώς και στον Συνάδελφό μας, η
Ε.Α.Α.Α./Παρ. Ηρακλείου, τους εύχεται να
τους ζήσει και καλή ανατροφή.
4. Η Ε.Α.Α.Α./Παρ. Ηρακλείου-Λασιθίου,
εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στον
αγαπητό συνάδελφο Εμμ. Ανδρουλάκη,
για τον άδικο χαμό του 23 χρονών γιου
του Χρήστο.
Ο Πρόεδρος
Εμμ. Φρουζάκης
Σμχος ε.α.
Πάτρα
Συμμετοχή σε τοπικές, εθνικές, θρησκευτικές εκδηλώσεις
Ο Πρόεδρος του παραρτήματος και τα μέλη του Δ.Σ.
παρέστησαν στις ακόλουθες τοπικές, εθνικές, θρησκευτικές κ.λπ. εκδηλώσεις:
α. Την 1η Ιουνίου ημέρα Κυριακή, το παράρτημά μας
πραγματοποίησε ημερήσια εκδρομή στην Αρχαία Ολυμπία και το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του Λάδωνα. Επισκεφθήκαμε το αρχαιολογικό μουσείο Ολυμπίας, τον γύρο αρχαιολογικό χώρο. Θαυμάσαμε το Αρχαιοελληνικό
κάλλος της συμμετρίας και αναλογίας, νοήσαμε την κλασική μορφή ως την ουσία των όντων, καλύψαμε την ψυχή
μας με Ελλάδα κι αισθήματα.
β. Στις 11 Ιουνίου 2014, στη Λέσχη, διοργανώσαμε εκδήλωση επίδοσης των παρασήμων - μεταλλίων στους
συναδέλφους αποστράτους που τους απονεμήθηκαν
κατά τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας και παραλάβαμε πρόσφατα από την Ένωση. Στην εκδήλωση από τους
ογδόντα έναν (81) δικαιούχους συναδέλφους, παραβρέθηκαν πενήντα (50). Μετά το πέρας της επίδοσης, ακολούθησε μικροδεξίωση με ποτά, ξηρούς καρπούς, αναψυκτικά κ.λπ.
γ. Στις 18 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, στη
Λέσχη του παραρτήματος έγινε αγιασμός παρουσία του
Δ.Σ. και μελών μας από τον αιδεσιμολογιότατο πατέρα
Παναγιώτη της 116 ΠΜ.
Αγοράζετε Ελληνικά προϊόντα - Στηρίξτε την Ελληνική εργασία
Mε εκτίμηση για το Δ.Σ.
Ο Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
Ασμχος ε.α.
Σμχος ε.α.
Βασίλειος Χρόνης
Χρήστος Πανταζής
HτΑ
14
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 • Αρ. φύλλου 520
κοινωνικά
Δεν είναι
πια
μαζί μας
• Επγός (ΤΥΜ)
Ιωάννης Δουρδούνας
Γεννήθηκε το 1954 στα Θούρια
Μεσσηνίας. Εισήλθε στην Αεροπορία το 1973 (25η σειρά ΣΤΥΑ)
και αποστρατεύθηκε το 2003.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
δύο αγοριών. Η κηδεία του
έγινε στις 8 Ιουνίου 2014 στη
γενέτειρα του.
• Σμχος (ΤΥΕ)
Γεώργιος Κατσαβός
Γεννήθηκε το 1929 στο Μεσολόγγι. Εισήλθε στην Αεροπορία
το 1949 (1η σειρά ΣΤΥΑ) και
αποστρατεύθηκε το 1981.
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
ενός κοριτσιού. Η κηδεία του
έγινε στις 4 Ιουνίου 2014 στο
Νεκροταφείο Αγίας Παρασκευής.
Επικήδειοι λόγοι
Επικήδειος για το Σμήναρχο (ΤΥΕ) Γεώργιο Κατσαβό
Αγαπητέ Γιώργο
Γεννήθηκες στην ιερά κολυμβήθρα του Γένους το Μεσολόγγι
και το 1949 κατετάγεις στη ΣΤΥΑ με εξετάσεις. Στη σχολή
επρώτευσες και ήσουν αρχηγός στη σειρά σου.
Κατά την σταδιοδρομία σου στην Πολεμική Αεροπορία
ήσουν εργατικός και φιλομαθής και γενικώς υπεύθυνη προσωπικότητα. Η ΠΑ σε ετίμησε γι αυτό με τον ανώτατο βαθμό
της προελεύσεως σου, επαξίως. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομία σου επελέγης να εκπροσωπήσεις την ΠΑ στη ΝΑΜSA
(Σατορού Γαλλίας).
Μετά την αποστρατεία σου πέτυχες σε διεθνή διαγωνισμό
στη NAMSA, όπου εργάσθηκες για αρκετά χρόνια στο Τάραντα
της Ιταλίας.
Εκεί γνωρίσθηκες οικογενειακώς με τους αξιωματικούς του
Ελληνικού Στρατού, που εκπροσώπησαν τις ελληνικές Ε.Δ.
Καρπός της εργασίας αυτής ήταν η ευγενής γνωριμία με τον
Έλληνα σύνδεσμο και τώρα Συνταγματάρχη Απόστολο Τσιμογιάννη, ο οποίος ενυμφεύθει με την αγαπημένη σου κορούλα
Στην μνήμη του αξέχαστου Φίλου και Συμμαθητή Γιώργου Ηλιόπουλου
Στις 27 Μαΐου ε.ε. έφυγε ξαφνικά από κοντά μας ένας
ξεχωριστός αεροπόρος και αξεπέραστος σε γενναιότητα
μαχητής της 29ης Σειράς Ικάρων (τάξεως 1958), ο ιδιαίτερα
αγαπητός σε όλους τους Συμμαθητές μας, αλλά και σε όλους
• Ασμχος (Ρ)
όσους έτυχε να τον συναντήσουν και να συνεργασθούν μαζί
Νικόλαος Κολιζεράς
του είτε στην ΠΑ, είτε στην ΟΑ, επίσης, της οποίας υπήρξε επί
Γεννήθηκε το 1936 στις Μυκή10ετίες κορυφαίος Κυβερνήτης, ο πολύ γνωστός για την
νες Αργολίδας. Εισήλθε στην
λεβεντιά του Γιώργος Ηλιόπουλος.
Αεροπορία το 1956 (ΜονιμοποίΧωρίς υπερβολή, ο Γιώργος Ηλιόπουλος ενσάρκωνε στο
ηση) και αποστρατεύθηκε το
πρόσωπό του από της εισόδου μας στην Σχολή Ικάρων, τον
1983.
Οκτώβριο του 1955, μέχρι το τελευταίο ‘‘πέταγμά’’ του στην
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
αιωνιότητα, όλες τις αρετές του έλληνα Αεροπόρου μαχητή
ενός γιου και μιας κόρης. Η κητων αιθέρων, όπως και του γνήσιου και ανυπόκριτου φίλου.
δεία του έγινε 15 Ιουνίου 2014
Απτή απόδειξη των όσων παραπάνω αναφέρονται, ως
στη γενέτειρα.
σκιαγράφηση του εκλιπόντα, ήταν το μέγα πλήθος, κυρίως
Συναδέλφων όλων των ηλικιών, που προσήλθαν στην εξόδιο
• Επγός (ΜΗΧ)
ακολουθία, στον Ιερό Ναό του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών, την
Αλέξανδρος Κομιακίδης
30/5/2014, για να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής και να
Γεννήθηκε το 1916 στη Κωνκατευοδώσουν στο τελευταίο του ταξίδι τον αξέχαστο Συνάδελφο
σταντινούπολη. Εισήλθε στην
και Φίλο Γιώργο Ηλιόπουλο. Η ταφή του, κατά την επιθυμία του,
Αεροπορία το 1935 και αποέγινε στην ιδιαίτερη και αγαπημένη του πατρίδα, την Καλαμάτα.
στρατεύθηκε το 1966.
Δανείζομαι τις μαρτυρίες δύο ακόμη εκλεκτών Συναδέλφων
Ήταν παντρεμένος και πατέρας
που τον έζησαν από κοντά σε δύο διαφορετικές, πλην
δύο αγοριών. Η κηδεία του
χαρακτηριστικές περιόδους της σταδιοδρομίας του Γιώργου
έγινε στις 5-3-2014 στα ΣελήΗλιόπουλου στην ΠΑ που συμπληρώνουν ακριβέστερα το
νια Σαλαμίνας.
αεροπορικό του προφίλ:
- Θανάσης Σπηλιώτης της 28ης Σειράς Ικάρων: «Όταν η
Η ΕΑΑΑ εύχεται, να είναι ελαφρύ
σειρά του Γιώργη μπήκε στο πρόγραμμα του πολεμικού
το χώμα που σκέπασε τους αείΣταδίου των αεροσκαφών F-84F Διώξεως/Βομβαρδισμού (Δ/Β),
μνηστους συναδέλφους μας και
για να καταστεί ΕΤΟΙΜΟΠΟΛΕΜΟΣ, είχα πετάξει πολλές φορές
στους οικείους του την εξ ύψους
μαζί του. Αυτό που διαπίστωσα από την αρχή ήταν ότι
παρηγοριά.
χειριζόταν το πολεμικό αεροπλάνο σαν πεπειραμένος πιλότος
χιλιάδων ωρών πτήσεως. Στους ελιγμούς μάχης κολλούσε σαν
‘‘βδέλλα’’ στο φτερό του αρχηγού προκαλώντας τον, κατ’ αυτόν
τον τρόπο, να προχωρεί σε όλο και πιο σκληρές ασκήσεις μάχης.
Αυτός δε αμετακίνητος, καρφωμένος στο φτερό του…. Σε
Θέλω να εκφράσω ολόψυχα, ένα
προσβολές στόχων επί του εδάφους ήταν άφθαστος, τον
θερμό ευχαριστώ σ’ όλο το προσω‘‘κονιορτοποιούσε’’ κυριολεκτικά. Ήταν με λίγα λόγια ένας άριστος
πικό της Β’ παθολογικής κλινικής του
αεροπόρος, ένας άριστος ΜΑΧΗΤΗΣ που ενέπνεε και εμψύχωνε,
251ΓΝΑ για την άριστη φροντίδα που
συγχρόνως, όλους τους συμπολεμιστές του…..»
με προσέφεραν κατά τη διάρκεια της
- Δημήτρης Μπάτρης της 45ης Σειράς Ικάρων: «Η Σειρά μου
νοσηλείας μου στο νοσοκομείο.
είχε τον εκλιπόντα εκπαιδευτή πτήσεων στην Καλαμάτα στα
Σμχος ε.α. (Ρ)
Τ-33. Ως εκπαιδευτή μας, όλοι οι Ίκαροι, τον ξεχωρίζαμε για
Δημήτριος Σύρος
το ενδιαφέρον του να εκπαιδεύσει καλά το μαθητή για να
αισθάνεται ασφαλής και να
αγαπήσει το αεροπλάνο ώστε
αργότερα να γίνει ένας άξιος
εκλεκτός συνάδελφος Υποπτέραρχος (Τ.Α.) Παντελής Χρ. Βαφειάδης μαχητής. Η κάθε πτήση μαζί
(Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτρονικός - Μηχανικός), συγγραφέας πλείστων βι- του ήταν πραγματικά
πτήση.
βλίων ηλεκτρονικής τεχνολογίας, δώρησε στην ΕΑΑΑ το νέο σύγχρονο συγ- εκπαιδευτική
γραφικό του έργο με θέμα: «Αναλογική Ψηφιακή Τηλεόραση και Βίντεο». Το έρ- Εκπαιδευτής και μαθητής
γο αυτό σε 7η έκδοση, παρουσιάζει τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα και κατέβαιναν
πάντοτε
αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο, όχι μόνον για τους ενδιατρίβοντες περί τα ηλε- «ιδρωμένοι» - έστω και αν
κτρονικά, αλλά και για όσους έχουν ενδιαφέρον να πληροφορηθούν πώς λειτουρ- ήταν η τρίτη έξοδος της
γούν αυτά τα περίεργα κυκλώματα (κυματοπαγίδες, χρωματομετρία κ.λπ.).
ημέρας γι’ αυτόν - γιατί η
Στοιχεία αναφορικά με τη διάθεση του βιβλίου, ευρίσκονται στο εγχειρίδιο επίδειξη εκ μέρους του
(βιβλιοθήκη Ενώσεως).
Γιώργου Ηλιόπουλου και η
Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πανάξιο συνάδελφο.
εν
συνεχεία εκτέλεση απ’
Εκ της ΕΑΑΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο
τη Νάντια με την οποία απέκτησαν την αγαπημένη σου εγγονούλα Σοφία.
Γιώργο να είσαι υπερήφανος και μαζί με σένα οι αγαπημένοι
σου γιατί εκτός από εργατικός, συνεργάσιμος έντιμος ήσουν
και φιλόθρησκος, φιλόθεος.
Με τη σύζυγό σου Σοφία ζήσατε μια ζωή κοντά στην εκκλησία.
Τώρα αναπαύεσαι ήρεμος οδεύοντας προς τον ουράνιο Πατέρα και τον πολυαγαπημένου του Υιον, τον κ. ημών Ιησού
Χριστό τους οποίους υπεραγαπούσες.
Μακάρια η οδός ην πορεύεις σήμερον, ότι ητοιμάσθη σοι
τόπος αναπάυσεως.
Αιωνία σου η μνήμη Γιώργο και ελαφρύ το χώμα της Αττικής
γης που θα σε σκεπάσει.
Εμείς οι ζώντες με τα ανθρώπινα αισθητήρια, που έχουμε
για σένα, είμαστε βέβαιοι ότι ο Κύριος σε έχει ήδη ανταμείψει.
Κων/νος Δελλής
Υποπτέραρχος ε.α. /Αντιπρόεδρος ΕΑΑΑ
τον μαθητή όλων των φάσεων που προέβλεπε η άσκηση, θα
πραγματοποιούταν με ευλάβεια και πείσμα για την πλήρη
κατανόηση της. Οι μαθητές του πάντα ξεχώριζαν από τους
υπολοίπους για την πίστη σ’ αυτό που τους είχε μάθει ο
δάσκαλός τους Γιώργος Ηλιόπουλος»
Τελειώνω με μία συγκλονιστική προσωπική μαρτυρία την
οποία καταθέτω για πρώτη φορά δημοσίως, σαν «κληρονομιά»
του εκλιπόντος στις επερχόμενες γενιές των αεροπόρων μας,
τους ακοίμητους φρουρούς των αιθέρων της Πατρίδος μας.
Την παραθέτω εν συντομία: Στην ε/τ κρίση του Νοεμβρίου
1967, βρέθηκα ως αρχηγός σχηματισμού τριάδος α/φών F-5A
σε ρόλο Δ/Β από την Αγχίαλο στο Ηράκλειο της Κρήτης, , για
την προσβολή συγκεκριμένου αεροδρομίου πέραν του Αιγαίου.
Για τον ίδιο λόγο μεγαλύτερο κλιμάκιο α/φών F-84F, κατά την
ιδία περίοδο, είχε μετασταθμεύσει από την Σούδα στο Καστέλι
πεδιάδος, μεταξύ δε των αρχηγών των σχηματισμών F-84F
ήταν και ο αείμνηστος. Γιώργος Ηλιόπουλος.
Εκείνη η κρίση διήρκεσε περισσότερο από ένα μήνα, γεγονός
που έδωσε την ευκαιρία να συναντηθούμε με τον αείμνηστο
μερικές φορές – μετά την νυκτερινή αποδέσμευση όταν οι
χειριστές του κλιμακίου ερχόντουσαν στο Ηράκλειο για λίγη
χαλάρωση – και να μιλήσουμε για την αποστολή μας και τον
στόχο μας. Όταν τον ρώτησα πόσο σίγουρος ήταν για την
καταστροφή του διαδρόμου του εχθρικού α/δ, μου απήντησε
με μία φράση που έμοιαζε να βγαίνει μέσα από τις σελίδες
της Ιστορίας μας, από το Κούγκι και τον καλόγερο Σαμουήλ.
«Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα τον καταστρέψω με την
πρώτη . Στην απαγκίστρωση, μετά την προσβολή, θα ελέγξω
το αποτέλεσμα και αν δεν το έχω επιτύχει, θα το κάνω με το
αεροπλάνο και το σώμα μου».
Στο άκουσμα. φυσικά συγκλονίστηκα, έμεινα άφωνος! Αυτός
ήταν με λίγα λόγια ο άνδρας, ο αεροπόρος Γιώργος Ηλιόπουλος.
Αν, ωστόσο, κάποιοι Συνάδελφοί μας τον είχαν κατακρίνει
κατά το παρελθόν για μη ‘‘αρμόζουσες’’ συμπεριφορές, του
εκρηκτικού πράγματι χαρακτήρα του, θα έλεγα ότι ο εκλιπών
δικαιούται πλέον μιας επιεικέστερης κρίσης, επί το ‘‘δικαιότερο’’,
με βάση και τα νέα δεδομένα.
Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ Γιώργο.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της πατρώας γης
που σε σκεπάζει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η. ΜΠΑΛΕΣ
ΑΝΤΙΠΤΕΡΑΡΧΟΣ (Ι) ε.α./ 29ης ΣΙ
ΔΩΡΕΕΣ
«Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βετεράνων Αεροπορίας έλαβε
τις παρακάτω ενισχύσεις για το έργο του:
• Ο Απτχος (Ι) εα κ. Δημήτριος Παπαγεωργίου προσέφερε
στον ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α. το ποσόν των πενήντα ευρώ (50€) ως
δωρεά εις μνήμην του συμμαθητή του Σμχου (Ι) εα Γεώργιου
Ηλιόπουλου..
• O Γιάννης Σκούμπης της 21ης σειράς της Σχολής Ικάρων
από το Illinois tvn Η.Π.Α. προσέφερε στον ΠΑ.ΣΥ.ΒΕΤ.Α. το
ποσό των πεντακοσίων δολαρίων (500$) ως δωρεά για την
ευόδωση του έργου του Συνδέσμου.
Από τη Γραμματεία
Γιάγκος Βουτσινάς
Γιος Βετεράνου Π.Α.
HτΑ
15
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 • Αρ. φύλλου 520
Α ΡΘΡΑ
Η ελληνική παιδεία και οι ξένοι
Ο
Κωνσταντίνος Βουρβέρης, καθηγητής
της κλασικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα μαθήματα του οποίου
ευτύχησα να ακροασθώ επί μια διετία,
στο λήμμα ‘’Παιδεία’’ του λεξικού του
‘’Ηλίου’’ (τ. 15, σ. 315) παραθέτει την περιλάλητη ρήση του Ισοκράτους (Πανηγ.
51), στην οποία αναφέρε: ‘’Η πόλης ημών
(ο Ισοκράτης εννοεί την Αθήνα) το των
Ελλήνων όνομα πεποίηκε μηκέτι του γένους αλλά της διανοίας δοκείν είναι, και
μάλλον Έλληνας καλείσθαι τους της παιδεύσεως της
ημετέρας ή τους της κοινής φύσεως μετέχοντας’’.
Ο καθηγητής Βουρβέρης αποδίδει τη βαθυστόχαστη αυτή
ρήση κατά τον ακόλουθο τρόπο:
‘’Ημείς ω Αθηναίοι κατωρθώσαμε, ώστε το όνομα Έλλην
να μη θεωρείται πλέον ως όρος δηλών τον έχοντα ωρισμένη,
την εξ ελληνικού αίματος καταγωγή, αλλά ως λέξις ταυτόσημος προς το καλλιεργημένον πνεύμα και να ονομάζονται
Έλληνες όχι τόσον οι μετέχοντες της κοινής ελληνικής
φύσεως και καταγωγής αλλά οι λαμβάνοντες μόρφωσιν
(παίδευσιν, παιδείαν) ομοίαν προς την ιδικήν μας’’.
Ο πολύς Βέρνερ Γιαίγκερ με το ογκώδες και περισπούδαστο
έργο του ‘’Παιδεία’’ (‘’Paedeia’’) προσδιόρισε το εύρος της
παιδείας στα όρια μιας υψηλού επιπέδου αγωγής, την αντιλαμβάνεται ως έναν εσωτερικό πολιτισμό, ως πολιτισμό της
ψυχής, υπό τη μορφή αληθείας, κάλλους και ήθους σ’ ενιαία
μορφή. Η παιδεία, κατά τον Ισοκράτη και μεταγενεστέρως κατά
τον Γιαίγκερ, είναι μόρφωση, αυτό που οι Αθηναίοι όρισαν
με τον όρο ‘’καλοκαγαθία’’. Η μόρφωση δεν είναι η λήψη ή
πρόσληψη κάποιων γνωστικών εφοδίων, που βεβαιώνεται
σήμερα με κάποιο πτυχίο. Δεν είναι το να μάθεις απλώς
κάποια γράμματα – λίγα ή πολλά αδιαφορούν.
Ο Αλ. Παπαδιαμάντης, όταν έλεγε το περίφημο ‘’Μορφωμένους θέλομεν, όχι εγγραμμάτους’’, εννοούσε ανθρώπους
βαθύτατα καλλιεργημένους, ανθρώπους με αυτόνομη,
ακέραιη ηθική προσωπικότητα, ανθρώπους που η διαδικασία
του μορφόω-ώ (μορφώνω) τους δίνει συγκροτημένη ηθικά
μορφή. Τους κάνει πρόσωπα.
Οι αρχαίοι Έλληνες δεν περιόρισαν την έννοια της παιδείας
στα χαμηλά επίπεδα της εκπαιδεύσεως (παροχή γνώσεων
και δεξιοτήτων). Της έδωσαν την ευρύτερη διάσταση του
πολιτισμού, όχι, όμως όπως εκλαμβάνεται ο πολιτισμός
Του
Σαράντου Ι. Καργάκου
Ιστορικού - Συγγραφέως
σήμερα (τεχνικό-οικονομικής κατακτήσεως).
Οι Έλληνες σοφοί ως πατέρες του πολιτισμού, αντιλαμβάνονται την παιδεία, τον
πολιτισμό γενικά, ως ημέρωση και εκλέπτυνση της ψυχής.
Γι’ αυτό και απέκλεισαν από την περιοχή
του πολιτισμού κάθε μη παιδευτική επίδραση. Άλλωστε,
στη δική τους αντίληψη τόσον η πολιτική, όσο και η τέχνη
και η λογοτεχνία και γενικά όλες οι ανώτερες μορφές ζωής,
βρίσκουν την παιδευτική τους σημασία και αποκτούν λόγο
υπάρξεως, όταν ασκούν παιδευτική επίδραση και προσφέρουν
μια ανθρωποπλαστική και εξημερωτική δυνατότητα.
Από την άποψη αυτή, όταν ο γράφων σε παλαιές συγγραφές
του όριζε την παιδεία ως αξία αυθύπαρκτη, ως άσκηση
αρετής και ως ανθρωπο-πλαστικό ιδανικό, βρισκόταν μέσα
στο Ισοκράτειο πνεύμα: της ανυψώσεως του δίποδου όντος
όχι απλά σε Homo Sapiens, σε σκεπτόμενο άνθρωπο, αλλά
σε ηθικά σκεπτόμενο άνθρωπο – σαν την μητέρα, την οποία
όπως γράφει ο Ξενοφών ο Θεός ‘’προσέταξε την τέκνων
τροφήν’’.
Όλοι οι λαοί άρχισαν να δίνουν νέα άνθη πολιτισμού από
τη στιγμή που εμβαπτίστηκαν στα νάματα της ελληνικής
παιδείας. Οι Εβραίοι, μετά τη συνάντησή τους με τα ελληνικά
γράμματα έφεραν στον ουρανό του πνεύματος ένα ρίγος
καινούργιο. Το ίδιο και οι Ρωμαίοι, αργότερα οι Άραβες, και
πολύ αργότερα οι Σλάβοι, και οι λοιποί Δυτικοευρωπαίοι.
Έτσι, όταν ο Σέλλεϋ έλεγε, “είμαστε παιδιά της Ελλάδος”,
εννοούσε ότι η Ευρώπη του πνεύματος, είχε θηλάσει το
γάλα της ελληνικής παιδείας.
Ας σκεφθούμε μόνον τι καταγωγή έχουν τα συστήματα
γραφής που χρησιμοποιούνται στον δυτικό και σλαβικό
κόσμο. Γι’ αυτό σήμερα, όταν μαχόμεθα υπερ μιας ελληνικής
παιδείας, δεν μαχόμεθα για ένα εθνικιστικό ιδανικό, αλλά για
ένα παγκόσμιο όραμα ανθρωπιάς. Οι ξένοι που παιδεύονται
ελληνικά δεν γίνονται Έλληνες, κατά καταγωγή και συνείδηση,
γίνονται Έλληνες κατά ήθος. Και αυτό είναι το ζητούμενο
στον παρόντα καιρό: επάνοδος στον Έλληνα Άνθρωπο, στο
πλάσμα που έχει την τάση να ‘’θρώσκει άνω’’ και όχι σκωληκοειδώς να έρπει κάτω...
Ο Ανθελληνισμός της πατρίδας μας
Ο
Του
υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ Κίσιγκερ,
Στην ανθελληνική τους λοιπόν δράση
εδώ και δεκαετίες έδινε οδηγίες πως ‘’να
ίσως δεν θα μπορούσαν μόνες οι ΚυβερνήΠαναγιώτη Γουλιέλμου
εξουδετερώσουμε την δυνατότητά του να
σεις μας να έχουν μεγάλη επιτυχία, αν δεν
Συγγραφέως
αναπτυχθεί να διακριθεί να επικρατήσει’’, ο
συνεπικουρούνταν και από πλατύτερα
ελληνικός λαός!... Και επακολούθησε;...
στρώματα αυτά των διαφόρων ‘’λαμογίων’’ τα οποία αποσκοπώντας σε έκνομο
Η Ελληνική οικονομία η οποία για τριάντα
πλουτισμό, γίνονταν νεκροθάφτες της παολόκληρα χρόνια (1950-80) μεγεθύνονταν
τρίδας τους εγκληματώντας εναντίων των
με ετήσιο ρυθμό 5,9% έπεσε στο 2,1% το
απλών ανθρώπων της...
χρόνο στην επόμενη 30ετία (1980-2010). Τα
Oι κυβερνήσεις μας, λοιπόν και δηλητηαντίστοιχα μεγέθη της παγκόσμιας αύξησης
ριώδης συμπατριώτες μας, οδήγησαν στην
ήταν 4,8% και 3,9% για τις δύο 30ετίες.
σημερινή κατάπτωση και κατάθλιψη...
Η Eλληνική Γεωργία αντί να επωφεληθεί
Πώς να περιγράψει κανείς αυτά που διααπό την ένταξή μας στην Ε.O.Κ. (1981) υποδραματίζονται στην Ελλάδα από τα τέλη
βαθμίστηκε με τις επιδοτήσεις και δεν πραγτου 2009; Προκειμένου να πληρώσουν
ματοποίησε την αναγκαία αναδιάρθρωση
όσοι δεν φέρουν καμία ευθύνη, ζούμε καταστάσεις κωμικές
των καλλιεργιών... γίναμε χώρα εξαρτημένη από εισαγωγές
αν δεν ήταν τραγικές.
γεωργικών προϊόντων, εμείς η παραδοσιακά γεωργική
Oι οικονομολόγοι ξαφνικά έχασαν κάθε οικονομολογική
χώρα!...
Όλα αυτά τα καταπληκτικά και απίστευτα έγιναν στην παγνώση και θέτουν σε εφαρμογή ‘’Μνημόνια’’ που οδηγούν
τρίδα μας τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ ο λαός μας εφησύσε ύφεση, απολύσεις και κλείσιμο επιχειρήσεων.
Oι Ευρωπαίοι Εταίροι μας μεταβλήθηκαν σε τέρατα που
χαζε και θεωρούσε ότι όλα βαίνουν καλώς...
βασανίζουν τον Ελληνικό Λαό. Λένε ασύστολα ψέμματα
Το δημόσιο χρέος της χώρα μας, που το 1981 κάλυπτε
χωρίς να κοκκινίζουν: ότι έχουμε παραπάνω (14) μισθούς,
μόνο το 31,8% του τότε εθνικού εισοδήματος (ΑΕΠ) το 1989
λες και δεν γνωρίζουν οι πάντες ότι αυτοί δίνονται μόνο και
κατά το ΔΝΤ, έφτασε στο 107,3% του αντίστοιχου εθνικού
μόνο γιατί οι μισθοί στην Ελλάδα είναι πολύ μικροί και με τον
εισοδήματος ενώ στην Αγγλία και Αμερική περιόριζε το μέ13ο και 14ο απλώς προσπαθούσαν οι διοικούντες να δώγεθος του κρατικού παράγοντα με θετικά αποτελέσματα για
σουν γιορτινό κλίμα στις άλλως θλιβερές γιορτινές ημέρες..
την οικονομία και τον περιορισμό της ανεργίας εμείς το αυOι πενιχρές συντάξεις (το 80% είναι κάτω από 600 ευρώ το
ξήσαμε...
μήνα) περικόπτονται συνεχώς καθιστώντας αβίωτη την ζωή
Θεωρώντας όλα τα παραπάνω εύλογα αναρωτιέται κανείς
των απόμαχων της ζωής, οι οποίοι συχνά αναλαμβάνουν να
γιατί συνέβησαν όλα αυτά τα παράλογα και απαράδεκτα
εδώ;... Ποιος νοσογόνος ιός είχε εισαχθεί στο αίμα της
συντηρήσουν παιδιά απολυμένα και εγγόνια αβοήθητα... Oι
χώρας και την έσπρωχνε στον γκρεμό; Είναι φανερό ότι οι
Ευρωπαίοι ‘’Εταίροι’’ μας έγιναν το ορατό χέρι καθυπόταξης
ελληνικές κυβερνήσεις δεν ασκούσαν ελληνική πολιτική
του λαούς μας από τον αόρατο υπερατλαντικό ‘’σύμμαχο
αλλά εφάρμοζαν κατά γράμμα τις οδηγίες του ‘’κυρίου’’ Κίκαι φίλο’’ μας...
σιγκερ προκειμένου να επιτευχθεί ο ανθελληνισμός της
Όλα αυτά τα παρασκηνιακά ισχυρίζονται ότι γινόντουσαν
χώρας μας και να μην κινδυνεύουν τα αμερικανικά συμφέγια την σωτηρία της χώρας μας. ροντα σ’ αυτήν την ‘’νευραλγική περιοχή στρατηγικής σηΜεγάλε Γεραμπή κράτα γερά τα κεραμίδια έγιναν πουλιά
μασίας’’ γι’ αυτά.
και πετάνε…
40η Επέτειος Κυπριακής
Τραγωδίας (1974)
ΚΥΠΡΙΟΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ (1974)
Του
Κατάθεση είναι ζωντανής μαρτυΣμηνάρχου
ε.α.
ρίας
Καμποσιώρα
από την «πράσινη» γραμμή της
Γεωργίου
Λευκωσίας,
όταν, μετά την Τουρκική εισβολή,
έγινε μερικών αιχμαλώτων επιστροφή.
Ένα πλήθος Κυπρίων, απ’ όλο το Νησί,
συγκεντρώθηκε εκεί για την υποδοχή,
μ’ εμφανή των κυανοκράνων την παρουσία
και την αέναη Προεδρική ευαισθησία.
Η παραγωγή αδρεναλίνης περισσεύει·
Η αγωνία τα πρόσωπα όλων κυριεύει,
όταν λεωφορεία, με του Ο.Η.Ε. σήματα,
προσεγγίζουν στο χώρο με σχετική ταχύτητα.
Στ’ ανοιχτά παράθυρα μαντήλια ανεμίζουν
και την ελπίδα στους αναμένοντες σκορπίζουν.
Το ασυγκράτητο εκείνο πλήθος πλησιάζει
και τα οχήματα σε στάση αναγκάζει.
Όταν οι πόρτες των λεωφορείων άνοιξαν
οι καρδιές όλων, για λίγο σταμάτησαν.
Δεν θα ήταν, κυριολεκτικά, υπερβολή
να λεχθεί πως εδώ «Χάνει η μάνα το παιδί...».
Ο Πανίκος, ο Άντρος, μαζί τα παιδιά,
ξεφωνίζει μια μάνα, στέλνοντας φιλιά.
Είναι μήπως μαζί σας κάποιος Νεοφύτου;
ρωτάει πατέρας που δεν βλέπει το παιδί του.
Οι περισσότεροι αντάμωσαν γρήγορα·
Μερικοί, χαμένοι στο πλήθος, πιο δύσκολα·
Άλλοι... αντάμωσαν με την κρυφή ελπίδα,
για επόμενη επιστροφή στην Πατρίδα.
Οι θερμές αγκαλιές ανοίγουν διάπλατα
κι απ’ τα φιλιά κοκκινίζουν τα μάγουλα.
Τα δάκρυα της χαράς σχηματίζουν ρυάκια
και της αγωνίας παρασύρουν τα φαρμάκια.
Η σκιά της συγκρατημένης μερικών θλίψης,
περιορίζει τη χαρά των εκλεκτών της τύχης·
Σε τεντωμένο μακρύ σχοινί οι ισορροπίες,
υφαίνουν, για τους θλιμμένους, νέες προσδοκίες.
Η ατμόσφαιρα δημιουργεί πλέον συνθήκες
που σηματοδοτούν πικρόχολες ιστορίες·
Απαρχή δηλαδή προβλήματος αγνοουμένων,
προφανώς Ηρώων-Μαρτύρων αδικοχαμένων.
Όμως τώρα που διαλύεται η ομίχλη,
βγαίνει στο φως πολλών αγνοουμένων η τύχη,
αφού, μέσ’ από του τάφου την άκρα σιωπή
το «DNA» προβάλει την αλήθεια πιο πικρή.
Σε ομαδικούς τάφους στην κατεχόμενη πλευρά,
αποκαλύπτονται πολλών παλικαριών οστά,
που κηδεύτηκαν, έστω και καθυστερημένα,
με τη Γαλανόλευκη Σημαία καλυμμένα.
Το μένος και η πολεμική υστερία,
οδήγησαν στην άνανδρη ανθρωποθυσία,
κατά παράβαση των Διεθνών Συνθηκών,
που επιβάλλουν στον Αιχμάλωτο σεβασμόν.
Πρόσφατη κυνική ομολογία εκτελεστή,
θυσιάστηκε στης σκοπιμότητας τη σιωπή.
Επέσυρε βέβαια τη Διεθνή κατακραυγή,
πλην, αναμφίβολα, αυτό και μόνο δεν αρκεί.
Των αιχμαλώτων η θανατική ...καταδίκη,
περ’ απ’ όσα η Συνθήκη της Γενεύης ορίζει,
φρικιαστικό έγκλημα πολέμου στοιχειοθετεί,
πλην όμως - δυστυχώς - η ποινική πλευρά ...αδρανεί!
Ο πόλεμος όλεθρο και καταστροφές φέρει·
Γενική καταδίκη, προς αποφυγή του, πρέπει,
για να παγιωθεί της Ειρήνης το πνεύμα,
που θα εγγυηθεί καταξίωση στον καθένα.
Γ.Α.Κ.
HτΑ
Ε
16
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 • Αρ. φύλλου 520
Προς όσους επιμένουν να αγνοούν
τη δεινή πραγματικότητα της Θράκης
ίναι γνωστό σε όλους πως το κράτος
μας κάνει εδώ και χρόνια τα πάντα για
να σώσει την αγαπημένη μας πατρίδα.
Για να το επιτύχει αυτό έχει επιλέξει την
οδό της οικονομικής μας εξαθλίωσης και
παράλληλα της ψυχολογικής και ηθικής.
Κάνει δηλαδή τα πάντα, για να μην κάνει
τίποτα.
Την ίδια ώρα λοιπόν, που στην ίδια
χώρα οι περισσότεροι απογυμνώνονται
οικονομικά (χάνοντας όλο και περισσότερα
στηρίγματα), σε κάποιους άλλους χαρίζονται απλόχερα (με σχετική αμοιβαιότητα
πάντα) χρηματικά πακέτα διόλου ευκαταφρόνητα τη σήμερον ημέρα.
Τώρα πολύ εύλογα θα αναρωτιέστε,
ποιοι μπορεί να είναι αυτοί που καρπώνονται αυτά τα απλόχερα χαρισμένα δώρα.
Κοιτάζοντας όμως κανείς για λίγο πια το
δέντρο και όχι το δάκτυλο, τότε χωρίς
μεγάλη δυσκολία ξεκινά να αναζητά τον
χρηματοδότη και όχι τον παραλήπτη.
Συνάδελφοι! Μπορεί για κάποιους από
εσάς να είναι πολύ σημαντικό, το ποιά
παράταξη θα κερδίσει τις εκλογές ή το
ποιος συνάδελφος θα μας αντιπροσωπεύσει στα εκπαιδευτικά συμβούλια. Για
μένα όμως σημαντικότερο όλων αυτών είναι
το κάτω από ποια σημαία θα ξυπνήσει αύριο
η οικογένειά μου και κάτω από ποια σημαία
θα αναπαύονται οι παππούδες μου.
Κατάγομαι από την Θράκη, από την
πόλη της Κομοτηνής. Εκεί από την 14
Μαΐου του 1920 τιμούμε και γιορτάζουμε
κάθε χρόνο την απελευθέρωσή μας από
τον τουρκικό ζυγό. Ξέρετε, μετά από τα
παρακάτω, δεν θα ‘ναι υπερβολή να δηλώσω πως ακόμη και μέχρι σήμερα, το
έτος 2014, ο τόπος μου διέπεται από κάποιας μορφής τουρκοκρατία.
Η Θράκη κατοικείται σήμερα από περίπου
350.000 ανθρώπους, Έλληνες, πολίτες.
Γύρω στους 120.000 από αυτούς είναι
μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Αυτοί λοιπόν αποτελούν και τη γνωστή ελληνική
μουσουλμανική μειονότητα. Οι 60.000
από τους 120.000 είναι οι τουρκοφανείς
(κοινωνική ομάδα που διασπάται σε αρκετές μικτότερες υποομάδες). Γύρω στους
20.000 είναι οι Ρομά και 40.000 οι Πομάκοι.
Εδώ και πολλές δεκαετίες η τουρκική
το ποσό που παρέχει ο ζάμπλουτος Τούραλυτρωτική πολιτική, με την κρατική ανοκος επιχειρηματίας Ομάρ Μπαμπά για κάθε
χή-προδοσία, στα πλαίσια μιας ανύπαρκτης
παιδί που εγκαταλείπει το ελληνικό σχολείο
(κυρίως από την απέναντι πλευρά) ελληγια να φοιτήσει σε ιδιωτικό μουσουλμανικό
νοτουρκικής φιλίας, θέτει τις βάσεις και
ιεροσπουδαστήριο, χάριν της ορθότερης
σπέρνει τους σπόρους της πολύ μεθοδικά,
εκμάθησης του Ισλάμ κατω από τη σκέπη
έτσι ώστε την στιγμή του θέρους να μαβέβαια της τουρκικής κυβέρνησης. 1000
ζέψει ευκολότερα πολύ περισσότερους
ευρώ ετησίως για κάθε κεφάλι ανήλικου
καρπούς.
κοριτσιού που θα φορά την παραδοσιακή
Έτσι λοιπόν ακόμα και η πιο καλόβουλη
τούρκικη μαντίλα (η οποία θεωρείται χρόνια
προσπάθεια ερτώρα παρωχημέμηνείας των κινήνη στην γείτονα)
Πότε επιτέλους θα εφαρμοστεί
σεων της Τουρπαρέχει άτυπα το
κίας στη Θράκη,
τουρκικό προξεμια σοβαρή και αποτελεσματική
είναι αδύνατον και
νείο. Το πομακόΕθνική Πολιτική για τη Θράκη, πριν
ουτοπικό να μην
πουλο που ουδεείναι πολύ αργά για τη χώρα μας;
μία σχέση έχει με
καταλήξει στις προ
την
τούρκικη
πολλών ετών μεκουλτούρα και γλώσσα καλείται να μάθει
λετημένες και σταδιακά υλοποιημένες και
δίχως άλλη επιλογή τρείς άγνωστες προς
υλοποιούμενες βλέψεις των γειτόνων.
Το σχέδιο έχει ως εξής. Τουρκοποίηση
αυτό γλώσσες, από την πρώτη κιόλας
του συνόλου του μουσουλμανικού πληδημοτικού. Και αυτό γιατί η ελληνική ποθυσμού, δημιουργία θρακικού ζητήματος
λιτεία δείχνει να μην αναγνωρίζει το πο(καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων
μάκικο κομμάτι της μουσουλμανικής μειονότητας και με τη βία σπρώχνει το μικρό
όπως του αυτοπροσδιορισμού), αίτημα
παιδί στην σύγχυση, στην αμάθεια και
για συνδιοίκηση, ανεξαρτητοποίηση και
έπειτα στην τουρκοποίηση καθώς μέσα
τελικά προσάρτηση. Και όλα αυτά, χωρίς
στα μειονοτικά σχολεία οι γλώσσες που
να ανοίξει ρουθούνι, μόνο με την χρήση
δημοψηφισμάτων.
διδάσκονται είναι τα τούρκικα, τα αραβικά
και τα ελληνικά( καμία αναφορά στα ποΠοιο είναι λοιπόν το μέσο για να επιτευχτεί το σχέδιο; Η μη τουρκοφανής
μάκικα). Εδώ και χρόνια προσφέρονται
δωρεάν δορυφορικά πιάτα (συνδεδεμένα
μουσουλμανική μειονότητα, η οποία ανέκαθεν και συστηματικά κακοποιείται από
άμεσα με τα τούρκικα ραδιοτηλεοπτικά
σύσσωμο το ελληνικό κράτος και αντιμεμέσα) κυρίως στα ορεινά χωριά της Θράκης
τωπίζεται σαν κάτι ξένο, προβληματικό
(πομακοχώρια) όπου μέχρι σήμερα το
σήμα των ελληνικών δικτύων δεν έχει
και εχθρικό. Η λυσσαλέα και απρόσκοπτη
γειτονική προπαγάνδα για την εμφύτευση
φτάσει ή είναι ανεπαρκές. Στο κέντρο της
Κομοτηνής εδώ και κάποια χρόνια δεσπόζει,
τουρκικής συνείδησης στη μειονότητα και
κάτω από τη σκέπη ενός νεόκτιστου και ποη παράλληλη και συστηματική αδιαφολυτελούς κτηρίου, η μεγαλοπρεπής τούρκικη
ρία-κακοποίηση- προδοσία από μέρους
τράπεζα Ζιράατ Μπανκ η οποία δανείζει,
της ελληνικής πολιτείας, σπρώχνουν όλο
επιλεκτικά σε μουσουλμάνους αλλά και
και πιο επικίνδυνα κοντά τη μειονότητα
συλλόγους που φωνάζουν ότι είναι τούρκικοι,
στην αγκαλιά της «μητέρας» Τουρκίας.
με χαμηλά επιτόκια 3% ενώ οι ελληνικές με
Επειδή είμαι λοιπόν και του επαγγέλματος
14%. Αποτέλεσμα αυτών είναι ο χριστιανός
γνωρίζω πως τα παραδείγματα είναι αυτά
να πουλά και ο μουσουλμάνος (η τράπεζα
που μένουν. Παραπάνω μίλησα για χαριστην ουσία) να αγοράζει γη.
σμένα πακέτα χρημάτων από κάποιους
Ο εγκληματικός (όχι μόνο για τη Θράκη)
σε κάποιους άλλους και μάλιστα σας προΚαλλικράτης μετέτρεψε τους δήμους της
κάλεσα να αναζητήσετε τον πομπό και
Κομοτηνής σε τέσσερεις, με αποτέλεσμα
όχι τον δέκτη. 500 ευρώ μηνιαίως είναι
Χ ρονικό Πολε μ ι κ ή ς Α ε ρ ο π ο ρ ί α ς
• 10 Ιουλίου 1931: Η Πολεμική Αεροπορία της Ελλάδας, καθιερώνεται ως αυτοτελής
κλάδος των Ενόπλων Δυνάμεων,με τον Νόμο 5121 «Περί Οργανισμού της Πολεμικής
Αεροπορίας». Με τον ίδιο Νόμο ορίστηκε ότι η Αεροπορία θα αποτελείται από τρεις
Σμηναρχίες.
• 14 Ιουλίου 1941: Η 13η Μοίρα Ναυτικής Συνεργασίας (Ελαφρού Βομβαρδισμού), που
είχε μετασταθμεύσει, υπό αντίξοες συνθήκες και υπό συνεχείς Γερμανικούς Βομβαρδισμούς, από τον Απρίλιο του 1941 στην Αίγυπτο, με πέντε ΑNSON MKI, αναλαμβάνει
Του
Κωνσταντίνου Ιατρίδη
Αντιπτεράρχου (Ι) ε.α.
Επιτίμου Δκτού ΔΑΥ/Προέδρου ΕΑΑΑ
να μην ισχύει πλέον η κοινωνική ισορροπία
στους πληθυσμούς των νέων δήμων και
έτσι δυο από τους τέσσερεις δήμους να
έχουν για άρχοντα μουσουλμάνο, εκλεκτό
εννοείται του τουρκικού προξενείου και
έτοιμο να λειτουργήσει προς όφελος του.
Η επίσης εγκληματική κομματική λίστα
έφερε επικίνδυνα αποτελέσματα στην περιοχή. Τα κόμματα που είχαν αξιώσεις
στην περιοχή είχαν ως πρώτο όνομα στη
λίστα μουσουλμάνο (εκλεκτό του προξενείου) με αποτέλεσμα δύο από τους τρείς
βουλευτές του νομού Ροδόπης να είναι
τελικά από τους παραπάνω «εκλεκτούς».
Όπως φαίνεται τα παραδείγματα είναι
πολλά και τα συναντά κανείς καθημερινά
και σε όλα τα κομμάτια της κοινωνίας της
Θράκης. Το ζήτημα είναι ότι εφόσον το
επίσημο κράτος εδώ και δεκαετίες κάνει
τα πάντα για να μην κάνει τίποτα, ο κλήρος
πέφτει μόνο σε εμάς τους πολίτες. Εύλογα
θα διερωτάται κανείς τι μπορεί να κάνει
για να βοηθήσει. Το λιγότερο αλλά συνάμα
σημαντικότατο που μπορεί να κάνει κάποιος
από εδώ είναι αρχικά να ενημερωθεί για
το ζήτημα και έπειτα να μεταλαμπαδεύσει
το ζήτημα ως «ιεραπόστολος» και να το
γνωστοποιήσει σε όσο το δυνατό περισσότερους συμπολίτες μας. Στόχος δεν
είναι η ελληνοποίηση των Πομάκων. Στόχος
είναι η συνειδησιακή τους αφύπνιση. Όταν
ο Πομάκος νιώσει Πομάκος τότε αυτόματα
θα νιώσει και θα είναι Έλληνας!
Το κείμενο αυτό μου εστάλει από ένα
φίλο δάσκαλο επειδή και εγώ κατάγομαι
από εκεί και διακατέχομαι από τις ίδιες
ανησυχίες, και θεωρώ υποχρέωσή μου
να το δημοσιεύσω.
Η κραυγή αγωνίας όλων ημών των
Θρακιωτών που ζούμε εκεί και βιώνουμε
την πραγματικότητα είναι, πότε επιτέλους θα εφαρμοστεί μια σοβαρή και
αποτελεσματική Εθνική Πολιτική για τη
Θράκη, πριν είναι πολύ αργά για τη
χώρα μας;
ΙΟΥΛΙ
ΟΣ
από τον ΙΟΥΛΙΟ Πολεμικές Αποστολές, εκτελώντας σε καθημερινή βάση, ανθυποβρυχιακές έρευνες.
• 7 Ιουλίου 1952: Συγκροτείται στο Α/Δ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ η 339 Μοίρα με την ονομασία «339
Μοίρα διώξεως-βομβαρδισμού» (339 ΜΔ/Β) και εξοπλίζεται με τα μαχητικά αεριωθούμενα Α/Σ F-84E. Aργότερα, εφοδιάστηκε με Α/Σ F84F, F-4E και τελευταία με τα Α7Η με MOTHER BASE την 117Π.Μ.
• 13 Ιουλίου 1953: Συγκροτείται το 30ο Αρχηγείο Αεροπορικού Υλικού με έδρα το Φάληρο. (Σημερινή Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης με έδρα την Ελευσίνα).
• 30 Ιουλίου 1955: Συγκροτείται το 31ο Αρχηγείο Αεροπορικής Εκπαίδευσης με έδρα
την Αθήνα (σημερινή Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης με έδρα την Δεκέλεια - Τατόι).
• Ιούλιος 1974: Λόγω της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο, 12 Μεταγωγικά Αεροσκάφη Νοratlas της 354 Μοίρας, μετέφεραν στο Αεροδρόμιο Λευκωσίας μία Μοίρα
Καταδρομών, με αποτέλεσμα την καταστροφή 4 αεροσκαφών, την απώλεια 4 Ελλήνων αεροπόρων και 27 Ελλήνων Καταδρομέων.
• Ιούλιος 1983: Συγκροτείται το Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ) με έδρα την Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας.
• 27 Ιουλίου 1997: Προσγειώνονται στην 111 ΠΜ τα 4 πρώτα Αφη τύπου F-16C FIGHTING FALCON BLOCK 50 τα οποία μαζί με τα MIRAGE-2000 δημιουργούν την 3η γενιά Αεριωθουμένων της Π.Α. που αγοράστηκαν στα πλαίσια της «ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ».