Aποθηκευμένο PDF

ΑΔΑ: Β41Α46ΨΧΗ5-ΘΘΓ
METOXIKO TAMEIO ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ανακοίνωση Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 21/2012
1. α. Αναθέτουσα Αρχή: Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) Ακαδημίας 27.
β. Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό:
Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας
Ακαδημίας 27, Τ.Κ. 10671
Τηλ. 210 – 3675286 FAX 210 – 3615166
2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Πλειοδοτικός διαγωνισμός
ανοικτής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 118/07 και
συμπληρωματικώς με τις διατάξεις των ΝΔ 721/70 και Ν. 2362/95 και Ν.
2286/95.
3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Εκποίηση επτά (7) αυτούσιων άχρηστων
αεροσκαφών (Αφων) (F-102 - YS-11 – ALBATROSS - NORATLAS - T-33A RF-84F - DORNIER)
β. Συνολική προϋπολογισθείσα αξία: 119.096,56 €. (το εν λόγο ποσό
ορίζεται και ως τιμή εκκίνησης όλων των υπό πλειοδοσία Αφών).
4. α. Διεύθυνση για λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού και παροχή
πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00 από
20/08/2012 : Βλέπε σημείο ένα (1β).
β. Το κόστος εκάστης διακήρυξης ανέρχεται σε : 15,00€
γ. Ηλεκτρονική πρόσβαση : www. haf.gr
5. α. Λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών : 19 Σεπτεμβρίου
2012 ώρα 14:00.
β. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών : 20 Σεπτεμβρίου 2012
ώρα 10:00
γ. Γλώσσα : Ελληνική.
δ. Εναλλακτικές προσφορές : Δεν θα ληφθούν υπόψη.
6. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση
των προσφορών:
Ανοικτή Συνεδρίαση για τους συμμετέχοντες αγοραστές ή τους
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους αυτών.
7. Εγγυήσεις : Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατεθεί από κάθε
πλειοδότη αγοραστή εγγυητική επιστολή συμμετοχής που να καλύπτει το 5%
ΑΔΑ: Β41Α46ΨΧΗ5-ΘΘΓ
επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ή της αναλογικά
προϋπολογισθείσας αξίας για το συγκεκριμένο είδος.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρεται ρητά, τόσο στην εγγύηση
συμμετοχής όσο και στη σχετική δήλωση του αγοραστή που υποβάλλεται με
την προσφορά, το συγκεκριμένο είδος, για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.
Τυχόν προσφορά και άλλων ειδών, για τα οποία δεν έχει καταβληθεί εγγύηση
συμμετοχής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
8. α. Τόπος παράδοσης των εκποιούμενων Αφών στον αγοραστή : Η
παραλαβή των Αφών από τον πλειοδότη θα πραγματοποιηθεί με προσωπικό
και μέσα δικά του (Εχ Works) από τις Μονάδες που βρίσκονται αυτά:
Αεροπορική Βάση Ελευσίνας (112 Π.Μ) και Αεροπορική Βάση Ελληνικού
(ΚΕΑ) εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
β. Πληρωμή : Ο πλειοδότης, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός,
υποχρεούται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης να καταθέσει το 50% της συμβατικής αξίας των
εκποιούμενων υλικών. Το υπόλοιπο 50% θα καταβληθεί πριν την παραλαβή
τους.
9. Χρόνος ισχύος των προσφορών : Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
10. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού : Η υψηλότερη τιμή.
11. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης :
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης : 24 Ιουλίου 2012.
στον Ελληνικό Τύπο : 24 Ιουλίου 2012.
στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» 24 Ιουλίου 2012.
12. Γνωρίζεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψηφίων
συμμετασχόντων αγοραστών στο διαγωνισμό, όσον αφορά τους όρους της
διακήρυξης αυτού, παρέχονται εγγράφως από το ΜΤΑ σε όσους έχουν
εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής.
Προς τούτο, οι υποψήφιοι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που λαμβάνουν
γνώση της διακήρυξης μέσω του διαδικτύου, παρακαλούνται για την έγκαιρη
υποβολή στο ΜΤΑ των στοιχείων επικοινωνίας τους, ώστε να καθίσταται
δυνατή η ενημέρωσή τους.
Σμχος (Ο) Βάιος Κυρατζόπουλος
Γενικός Δντης ΜΤΑ