ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(86IO) ΣΕΤ ΠΙΣΙΝΑΣ EASY 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 05/24/2012
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Easy Set® Pool
Διαβάστε, κατανοήστε και
ακολουθήστε όλες τις οδηγίες
προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε
και χρησιμοποιήσετε αυτό το
προϊόν.
Μόνο ενδεικτικά. Τα αξεσουάρ ενδέχεται να μην παρέχονται με την πισίνα.
Δοκιμάστε και αυτά τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα της Intex: Πισίνες, αξεσουάρ
πισίνας, φουσκωτές πισίνες και παιχνίδια για το σπίτι, φουσκωτά στρώματα και βάρκες
διαθέσιμα σε επιλεγμένους αντιπροσώπους ή επισκεφτείτε το διαδικτυακό μας τόπο.
Λόγω της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων, η Intex διατηρεί το δικαίωμα να
αλλάζει τις προδιαγραφές και την εμφάνιση, γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε
απροειδοποίητες τροποποιήσεις των οδηγιών χρήσης.
©2012 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. Intex Recreation Corp. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Κατασκευάζεται στην Κίνα.
®™ Κατατεθέντα σήματα που χρησιμοποιούνται σε ορισμένες χώρες του πλανήτη με άδεια από την
Intex Marketing Ltd. στην Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong
Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801. Διανέμεται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση από την /IntexTrading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Σελίδα 1
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Μοντέλα 6' - 18' (183 cm - 549 cm)
(86IO) ΣΕΤ ΠΙΣΙΝΑΣ EASY 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 05/24/2012
Προειδοποιήσεις
Λίστα και στοιχεία αναφοράς εξαρτημάτων
Οδηγίες τοποθέτησης
Συντήρηση πισίνας και χημικά
Συνηθισμένα προβλήματα πισίνας
Αποστράγγιση πισίνας
Αποθήκευση
Γενικές οδηγίες ασφάλειας στο νερό
3
4-5
6-8
9-10
9
10
10-11
12
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ειδικό εισαγωγικό σημείωμα:
Ευχαριστούμε που αγοράσατε μια πισίνα Intex. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο
πριν εγκαταστήσετε την πισίνα σας. Αυτές οι πληροφορίες θα σας
βοηθήσουν να επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής της πισίνας και να κάνετε την
πισίνα πιο ασφαλή για την ψυχαγωγία της οικογένειάς σας. Σας συστήνουμε
επίσης να δείτε το διδακτικό βίντεο στο διαδικτυακό μας τόπο στη διεύθυνση
www.intexcorp.com. Η έκδοση σε DVD του διδακτικού βίντεο ενδέχεται να
περιλαμβάνεται σε κάποιες πισίνες, διαφορετικά μπορείτε να λάβετε ένα
δωρεάν αντίγραφο επικοινωνώντας με ένα από τα κέντρα εξυπηρέτησης της
Intex που παρουσιάζονται στο ξεχωριστό φύλλο «Εξουσιοδοτημένα κέντρα
εξυπηρέτησης». Για την εγκατάσταση της πισίνας απαιτούνται δύο άτομα.
Εάν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα, η εγκατάσταση θα είναι ταχύτερη.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Σελίδα 2
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(86IO) ΣΕΤ ΠΙΣΙΝΑΣ EASY 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 05/24/2012
Διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε και
χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
•
•
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Απαιτείται συνεχής και κατάλληλη εποπτεία παιδιών και αναπήρων από ενήλικες.
Κλειδώστε όλες τις πόρτες, τα παράθυρα και τα κιγκλιδώματα ασφαλείας για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη, χωρίς
πρόθεση ή χωρίς εποπτεία χρήση της πισίνας.
•
Τοποθετήστε κιγκλίδωμα ασφαλείας που θα αποτρέψει την πρόσβαση στην πισίνα σε μικρά παιδιά και κατοικίδια.
•
Η πισίνα και τα παρελκόμενα πρέπει να συναρμολογούνται και να αποσυναρμολογούνται μόνο από ενήλικες.
•
Ποτέ μη βουτάτε, πηδάτε ή κάνετε τσουλήθρα σε υπέργεια πισίνα ή σε ρηχά νερά.
•
Αδυναμία να εγκαταστήσετε την πισίνα σε επίπεδο, ισοπεδωμένο και συμπαγές έδαφος ή πάνω σε μπαζωμένη έκταση
μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση της πισίνας και πιθανότητα άτομα που βρίσκονται εντός της πισίνας να παρασυρθούν/να
πεταχτούν εκτός αυτής.
•
Μην στηρίζεστε, καβαλάτε ή ασκείτε πίεση στο φουσκωτό αεροθάλαμο ή το πάνω χείλος, γιατί μπορεί να τραυματιστείτε ή να
προκαλέσετε πλημμύρα. Μην επιτρέπετε σε κανένα να κάθετε επάνω, να σκαρφαλώνει ή να καβαλάει τα πλαϊνά της πισίνας.
•
Να αφαιρείτε όλα τα παιχνίδια και τα φουσκωτά από το εσωτερικό και γύρω από την πισίνα, όταν δεν την χρησιμοποιείτε.

Τα αντικείμενα μέσα στην πισίνα προσελκύουν τα μικρά παιδιά.
•
Κρατήστε τα παιχνίδια, καθίσματα, τραπέζια ή τυχόν αντικείμενα στα οποία θα μπορούσε να σκαρφαλώσει κάποιο παιδί
τουλάχιστον ενάμιση μέτρο μακριά από την πισίνα.
•
Να έχετε το σωστικό εξοπλισμό δίπλα στην πισίνα και εμφανώς σημειωμένα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης δίπλα στο
τηλέφωνο που βρίσκεται πιο κοντά στην πισίνα. Παραδείγματα σωστικού εξοπλισμού: στρογγυλό σωσίβιο εγκεκριμένο από
αρμόδια αρχή που φέρει περασμένο σχοινί, γερή άκαμπτη ράβδο μήκους τουλάχιστον 3,5 μέτρων.
•
Ποτέ μην κολυμπάτε μόνοι ή επιτρέπετε σε άλλους να κολυμπάνε μόνοι.
•
Να διατηρείτε το νερό της πισίνας σας καθαρό και διαυγές. Το δάπεδο της πισίνας πρέπει να είναι ορατό ανά πάσα στιγμή
από την εξωτερική μπάρα της πισίνας.
•
Εάν κολυμπάτε το βράδυ, χρησιμοποιήστε καλά τοποθετημένο τεχνητό φωτισμό ώστε να φωτίζονται όλες οι πινακίδες
ασφαλείας, οι σκάλες, ο πυθμένας της πισίνας και οι διάδρομοι.
•
Μείνετε μακριά από την πισίνα, όταν καταναλώνετε αλκοόλ ή φάρμακα/ναρκωτικά.
•
Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το κάλυμμα της πισίνας για να αποτρέψετε παγίδευση, πνιγμό ή άλλο σοβαρό τραυματισμό.
•
Το κάλυμμα της πισίνας πρέπει να αφαιρείται τελείως πριν τη χρήση της πισίνας. Τα παιδιά και οι ενήλικοι δεν είναι ορατοί
κάτω από το κάλυμμα της πισίνας.
•
Μην καλύπτετε την πισίνα ενώ εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος βρίσκεται εντός της πισίνας.
•
Κρατήστε την πισίνα και το χώρο της πισίνας καθαρό και ελεύθερο αντικειμένων για να αποφύγετε ολισθήσεις και πτώσεις,
καθώς και αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.
•
Προστατέψτε όλους όσους χρησιμοποιούν την πισίνα από ασθένειες που μεταδίδονται με το νερό φροντίζοντας για την
υγιεινή των υδάτων της πισίνας. Μην καταπίνετε το νερό της πισίνας. Να τηρείτε τους κανόνες υγιεινής.
•
Όλες οι πισίνες υφίστανται φθορά και αλλοίωση. Ορισμένοι τύποι υπερβολικής ή επιταχυμένης αλλοίωσης μπορούν να
οδηγήσουν σε αδυναμία λειτουργίας και μπορούν μακροπρόθεσμα να προκαλέσουν την απώλεια μεγάλων ποσοτήτων νερού
από την πισίνα σας. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό να συντηρείτε σωστά και τακτικά την πισίνα σας.
•
Η πισίνα αυτή προορίζεται μόνο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
•
Να αδειάζετε τελείως την πισίνα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα και να αποθηκεύετε με ασφάλεια
την άδεια πισίνα με τέτοιο τρόπο ώστε να μη μαζεύονται νερά από τη βροχή ή άλλη πηγή. Βλέπε οδηγίες αποθήκευσης.
•
Όσο η πισίνα χρησιμοποιείται, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την αντλία-φίλτρο, ώστε να διασφαλίζετε ότι το νερό ανανεώνεται
τελείως τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες της αντλίας σας για να υπολογίσετε τον απαιτούμενο
χρόνο λειτουργίας.
ΟΙ ΜΠΑΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΠΟ ΙΚΑΝΟ
ΕΝΗΛΙΚΑ. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΩΣΙΒΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ. ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΡΟΛΟ
ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ Ή ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ
ΠΙΣΙΝΑΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.
ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΟΒΑΡΟ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΘΑΝΑΤΟ.
Συμβουλή:
Οι ιδιοκτήτες πισίνας ενδέχεται να απαιτείται να συμμορφώνονται με τοπικούς ή εθνικούς νόμους αναφορικά με φράκτες για την
προστασία των παιδιών, κιγκλιδώματα ασφαλείας, φωτισμό και άλλες απαιτήσεις ασφάλειας. Οι πελάτες πρέπει να επικοινωνούν
με την πολεοδομία για περισσότερες λεπτομέρειες.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Σελίδα 3
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(86IO) ΣΕΤ ΠΙΣΙΝΑΣ EASY 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 05/24/2012
* Προαιρετικό
ΛΙΣΤΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞ.
ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σκίτσα είναι μόνο ενδεικτικά. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει. Χωρίς κλίμακα.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Πριν συναρμολογήσετε το προϊόν σας, αφιερώστε λίγο χρόνο για να ελέγξετε το περιεχόμενο
και να εξοικειωθείτε με όλα τα εξαρτήματα.
Πισίνες 16’ (488 cm) & κάτω Easy Set®
Πισίνες 17’ (518 cm) & άνω Easy Set®
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Σελίδα 4
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(86IO) ΣΕΤ ΠΙΣΙΝΑΣ EASY 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 05/24/2012
ΑΡΙΘ.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΦ.
183 cm
244 cm
305 cm
366 cm
457 cm
488 cm
549 cm
1
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΠΑΚΙ
ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ)
1
1
1
1
1
1
2
ΠΩΜΑ ΟΠΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ (ΜΕ 1 ΕΞΤΡΑ)
3
3
3
3
3
3
3
ΥΦΑΣΜΑ ΠΥΘΜΕΝΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
1
1
1
4
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
1
1
1
1
1
1
1
5
ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
1
1
1
1
1
1
2
ΑΡΙΘ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
183
cm
Χ51
cm
ΑΝΑΦ.
244
cm
Χ69 cm
1
244
cm
Χ76 cm
244
cm
Χ76 cm
305
cm
Χ76 cm
305 cm
Χ76 cm
366
cm
Χ76 cm
366
cm
Χ76
cm
366
cm
Χ76
cm
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ
ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ)
11588
10475
10433
11246
10318
11303
10200
113
04
103
19
2
ΠΩΜΑ ΟΠΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ (ΜΕ 1
ΕΞΤΡΑ)
10127
10127
10127
10127
10127
10127
10127
101
27
101
27
3
ΥΦΑΣΜΑ ΠΥΘΜΕΝΑ
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
4
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
10201
10201
10201
10201
10201
10201
10201
102
01
102
01
5
ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
10649
10649
10649
10649
10649
10649
10649
106
49
106
49
ΑΡΙΘ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
457 cm
Χ 84 cm
457Χ91c
m
457 cm
Χ107
cm
457
cm
Χ122 cm
ΑΝΑΦ.
488 cm
Χ107 cm
488 cm
Χ122 cm
488 cm
Χ132 cm
488 cm
Χ132
cm
549 cm
Χ107 cm
549 cm
Χ122
cm
10242
10320
ΑΡ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ
1
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ
(ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΠΑΚΙ
ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡ.)
10622
10183
10222
10415
10436
10623
10869
11400
2
ΠΩΜΑ ΟΠΗΣ
ΦΙΛΤΡΟΥ (ΜΕ 1
ΕΞΤΡΑ)
10127
10127
10127
10127
10127
10127
10127
10127
3
ΥΦΑΣΜΑ ΠΥΘΜΕΝΑ
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
18932
18932
18932
18927
18927
18927
18927
18933
18933
4
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
10201
10201
10201
10201
10201
10201
10201
10201
10201
10201
5
ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
10649
10649
11044
11044
11044
11044
11044
11044
11044
11044
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Σελίδα 5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΡΤ.
ΑΡ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ
1
(86IO) ΣΕΤ ΠΙΣΙΝΑΣ EASY 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 05/24/2012
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
•
•
•
•
Η θέση της πισίνας πρέπει να σας επιτρέπει να κλειδώσετε όλες τις πόρτες, τα
παράθυρα και τα κιγκλιδώματα ασφαλείας για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη,
χωρίς πρόθεση ή εποπτεία χρήση της πισίνας.
Τοποθετήστε κιγκλίδωμα ασφαλείας που θα αποτρέψει την πρόσβαση στην πισίνα
σε μικρά παιδιά και κατοικίδια.
Αδυναμία να εγκαταστήσετε την πισίνα σε επίπεδο, ισοπεδωμένο και συμπαγές
έδαφος και να τη συναρμολογήσετε και να γεμίσετε με νερό σύμφωνα με τις
ακόλουθες οδηγίες θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση της πισίνας ή
πιθανότητα άτομα που βρίσκονται εντός της πισίνας να παρασυρθούν/να πεταχτούν
εκτός αυτής, με συνέπεια να υπάρξει σοβαρός τραυματισμός ή υλικές ζημιές.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας: συνδέστε την αντλία-φίλτρο μόνο σε γειωμένες πρίζες
που προστατεύονται από ηλεκτρονόμο ή διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες,
χρονοδιακόπτες, αντάπτορες πρίζας ή μετασχηματιστές για να συνδέσετε την αντλία
στο ρεύμα. Εξασφαλίστε τη σύνδεση σε πρίζα σε κατάλληλη θέση. Τοποθετήστε το
καλώδιο σε σημεία όπου δεν κινδυνεύει να καταστραφεί από μηχανές κουρέματος
του γκαζόν, κλαδευτήρια και άλλο παρόμοιο εξοπλισμό. Ανατρέξτε στις οδηγίες της
αντλίας-φίλτρου για περισσότερες προφυλάξεις και οδηγίες.
Επιλέξτε μια θέση σε εξωτερικό χώρο για την πισίνα έχοντας κατά νου τις εξής
απαιτήσεις:
1.
2.
3.
4.
5.
Ο χώρος όπου πρόκειται να τοποθετηθεί η πισίνα πρέπει να είναι τελείως επίπεδος και
ισοπεδωμένος. Μην τοποθετείτε την πισίνα σε κατηφόρα ή κεκλιμένη επιφάνεια.
Η επιφάνεια του εδάφους πρέπει να είναι συμπαγής και αρκετά στερεή ώστε να αντέχει την
πίεση και το βάρος μιας τοποθετημένης και γεμάτης πισίνας. Μην τοποθετείτε την πισίνα σε
λάσπη, άμμο, μαλακό ή χαλαρό έδαφος.
Μην τοποθετείτε την πισίνα σε εξέδρες, μπαλκόνια ή πλατφόρμες.
Η πισίνα απαιτεί ελεύθερο χώρο γύρω της τουλάχιστον 1 μέτρου, όπου δεν υπάρχουν
αντικείμενα τα οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα παιδί για να σκαρφαλώσει μέσα
στην πισίνα.
Το χλωριωμένο νερό της πισίνας μπορεί να καταστρέψει το πράσινο γύρω από αυτήν.
Ορισμένη τύποι γρασιδιού όπως το St. Augustine και το Bermuda μπορεί να διαπεράσουν
την επένδυση της πισίνας. Αυτό δεν αποτελεί κατασκευαστικό ελάττωμα του υλικού της
πισίνας και δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Σελίδα 6
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(86IO) ΣΕΤ ΠΙΣΙΝΑΣ EASY 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 05/24/2012
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (συνέχεια)
Ίσως αγοράσατε την πισίνα σε συνδυασμό με την αντλία-φίλτρο της Intex Krystal Clear™. Η αντλία
διαθέτει τις δικές της ξεχωριστές οδηγίες εγκατάστασης. Πρώτα συναρμολογήστε τη μονάδα της πισίνας
κι έπειτα εγκαταστήστε την αντλία-φίλτρο.
Ο χρόνος συναρμολόγησης κυμαίνεται γύρω στα 10 με 30 λεπτά. (Δώστε προσοχή στο ότι ο χρόνος
συναρμολόγησης είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει
από χρήστη σε χρήστη.)
ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
1. Προετοιμασία της πισίνας
• Βρείτε μια επίπεδη και ισοπεδωμένη θέση η οποία είναι ελεύθερη
και καθαρισμένη από πέτρες, κλαδιά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα που
μπορεί να τρυπήσουν το υλικό της πισίνας ή να προκαλέσουν
ΣΤΆΘΜΗ
τραυματισμό.
• Ανοίξτε το κουτί που περιέχει την πισίνα κλπ πολύ προσεκτικά
καθώς μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσετε για να αποθηκεύσετε την
Επίπεδο
πισίνα κατά τους χειμερινούς μήνες ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
• Βγάλτε το ύφασμα εδάφους (3) και απλώστε το πάνω από τον
καθαρισμένο χώρο. Έπειτα, βγάλτε την πισίνα (1) και απλώστε την
πάνω από το ύφασμα εδάφους, με τη βαλβίδα αποστράγγισης
στραμμένη προς το χώρο αποστράγγισης. Τοποθετήστε τη βαλβίδα
αποστράγγισης στραμμένη μακριά από το σπίτι. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Πάντα να είστε τουλάχιστον δύο άτομα όταν συναρμολογείτε
την πισίνα. Μη σέρνετε την πισίνα στο έδαφος γιατί αυτό μπορεί
να την φθείρει και να προκαλέσει διαρροή (βλέπε σκίτσο 2).
• Κατά την εγκατάσταση της πισίνας, στρέψτε τους συνδέσμους
σωλήνα ή τα ανοίγματα προς την κατεύθυνση της πηγής του
ρεύματος. Το άκρο της πισίνας πρέπει να βρίσκεται εντός του
βεληνεκούς της συνδεδεμένης στο ρεύμα αντλίας.
• Απλώστε την πισίνα. Απλώστε τις μπλε πλευρές και τεντώστε όσο
μπορείτε τον πυθμένα της πισίνας (βλέπε σκίτσο 2).
2. Φούσκωμα αεροθάλαμου
• Γυρίστε τον πάνω αεροθάλαμο προς τα έξω και βεβαιωθείτε ότι
είναι τελείως εκτός του τοιχώματος της πισίνας και στραμμένος προς
τα πάνω. Φουσκώστε τον αεροθάλαμο με τρόμπα χειρός (βλέπε
σκίτσο 3). Κρατήστε τον πάνω αεροθάλαμο στο κέντρο στο μέσο της
πισίνας, όσο το κάνετε αυτό. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αποτρέψτε το σκάσιμο
της πισίνας αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσετε τρόμπα υψηλής
πίεσης, όπως κομπρεσέρ. Μη φουσκώνετε υπερβολικά. Κατά προτίμηση χρησιμοποιήστε τρόμπα
χειρός της Intex (δεν παρέχεται).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Σωστό φούσκωμα του πάνω αεροθαλάμου.
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος του αέρα και του νερού επηρεάζουν την εσωτερική πίεση του πάνω
αεροθαλάμου. Για να διατηρήσετε σωστή εσωτερική πίεση, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να αφήσετε
λίγο χώρο για διαστολή, καθώς ο ήλιος ζεσταίνει τον αέρα μέσα στον αεροθάλαμο. Όταν ο καιρός είναι πολύ
ζεστός, πρέπει να ελέγξετε εάν χρειάζεται να αδειάσετε λίγο αέρα. Έτσι θα αποφύγετε τυχόν βλάβες του
αεροθαλάμου.
Η Intex, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή οι υπάλληλοί της σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνονται για
ζημιές (όπως οπές) του πάνω φουσκωτού αεροθαλάμου που προκλήθηκαν από αμέλεια, συνήθη φθορά,
κατάχρηση και απροσεξία ή εξωτερικούς παράγοντες.
3. Σύνδεσμοι σωλήνα
• Τα εξής ισχύουν για πισίνες με συνδέσμους σωλήνα (πισίνες 16" (488 cm) & κάτω). Εάν αγοράσατε την πισίνα
χωρίς αντλία-φίλτρο, εισαγάγετε δύο μαύρα πώματα (2) στα μαύρα στόμια της αντλίας-φίλτρου. Αυτό κάντε το
από το εσωτερικό της πισίνας, ούτως ώστε το νερό να μην τρέχει έξω όταν τη γεμίζετε.
• Εάν αγοράσατε την πισίνα με αντλία-φίλτρο, διαβάστε πρώτα της οδηγίες της αντλίας-φίλτρου Krystal Clear™ κι
έπειτα προβείτε στο επόμενο βήμα εγκατάστασης.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σελίδα 7
(86IO) ΣΕΤ ΠΙΣΙΝΑΣ EASY 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 05/24/2012
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ (συνέχεια)
4. Γέμισμα της πισίνας
•
Πριν γεμίσετε την πισίνα με νερό, φροντίστε να έχετε τοποθετήσει το πώμα αποστράγγισης
μέσα στην πισίνα και βεβαιωθείτε ότι το καπάκι αποστράγγισης στην εξωτερική πλευρά έχει
βιδωθεί σφιχτά. Γεμίστε την πισίνα με νερό σε ύψος το πολύ 25 εκατοστών. Ελέγξτε να δείτε
εάν το νερό είναι επίπεδο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν το νερό στην πισίνα μαζεύεται στη μία πλευρά, η πισίνα δεν είναι τελείς
επίπεδη. Η εγκατάσταση της πισίνας σε μη επίπεδη επιφάνεια θα την κάνει να γέρνει με
αποτέλεσμα το υλικό των πλαϊνών τοιχωμάτων να προεξέχει και να υπάρχει ενδεχόμενο
ανατροπής της πισίνας. Εάν η πισίνα δεν είναι απολύτως επίπεδη, πρέπει να την αδειάσετε,
να ισοπεδώσετε το χώρο και να την ξαναγεμίσετε.
•
•
•
Τεντώστε το πλαστικό στα σημεία όπου δημιουργούνται
ρυτίδες (από το εσωτερικό της πισίνας) σπρώχνοντας
προς τα έξω, προς τα σημεία όπου ο πάτος ενώνεται με
τα πλαϊνά τοιχώματα. Ή (από το εξωτερικό της πισίνας)
απλώστε το χέρι σας κάτω από την πισίνα , πιάστε τον
πάτο της και τραβήξτε τον προς τα έξω. Εάν το
πρόβλημα δημιουργείται από το ύφασμα εδάφους, δύο
ενήλικες θα πρέπει να το τραβήξουν από αντίθετες
πλευρές για να εξαλειφτούν όλες οι ρυτίδες (βλέπε
σκίτσο 4).
Τώρα γεμίστε την πισίνα με νερό. Τα τοιχώματα της
πισίνας θα σηκώνονται όσο την γεμίζετε (βλέπε σκίτσο
5).
Γεμίστε την πισίνα με νερό έως το κάτω μέρος του
φουσκωμένου δακτυλίου, που είναι η στάθμη της
συνιστώμενης γραμμής πλήρωσης (βλέπε διάγραμμα 1
και 6).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Πριν αφήσετε οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει την πισίνα, οργανώστε μια οικογενειακή συζήτηση. Καθιερώστε
μια σειρά κανόνων που θα περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστο, τους σημαντικούς κανόνες ασφαλείας και τις γενικές
πληροφορίες για την ασφάλεια στο νερό αυτού του εγχειριδίου. Να επαναλαμβάνετε αυτούς τους κανόνες τακτικά
και με όλους τους χρήστες της πισίνας, συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σελίδα 8
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(86IO) ΣΕΤ ΠΙΣΙΝΑΣ EASY 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 05/24/2012
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ!
•
Καθάρισμα του πάνω αεροθαλάμου
Για να διατηρήσετε τον πάνω αεροθάλαμο καθαρό και ελεύθερο από λεκέδες, σκουπίστε την επιφάνεια με υγρό πανί μετά από κάθε
χρήση. Επίσης, καλύψτε την πισίνα με κάλυμμα πισίνας, όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Εάν υπάρχουν σκούροι λεκέδες στην
επιφάνεια του πάνω αεροθαλάμου, καθαρίστε τον με ένα μαλακό πανάκι χρησιμοποιώντας ένα διάλυμα ήπιου σαπουνιού
πλυντηρίου και νερού. Τρίψτε απαλά το λεκέ και προσέξτε να μην αφήσετε τα υπολείμματα του λεκέ να πέσουν στο νερό. Μη
χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά, διαβρωτικά υλικά ή βούρτσες.
•
Συντήρηση νερού
Η τήρηση επαρκούς ισορροπίας στο νερό με τη σωστή χρήση απολυμαντικών προϊόντων είναι ο μοναδικός πιο
σημαντικός παράγοντας για τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής και της εμφάνισης της πισίνας, καθώς και για να
διασφαλίσετε καθαρό, υγιεινό και ασφαλές νερό. Η σωστή τεχνική είναι σημαντική για να ελέγχετε και να επεξεργάζεστε
το νερό της πισίνας. Επικοινωνήστε με τον επαγγελματία τεχνικό της πισίνας σας για να μάθετε για τις διαδικασίες των
χημικών, των κιτ δοκιμής και των ελέγχων. Φροντίστε να διαβάσετε και να τηρείτε τις γραπτές οδηγίες κατασκευαστή των
χημικών.
1.
Ποτέ μην αφήνετε το χλώριο να έρθει σε επαφή με την πισίνα, εάν δεν έχει διαλυθεί τελείως. Διαλύστε το χλώριο σε μορφή
κόκκων ή ταμπλέτας πρώτα σε ένα κουβά με νερό κι έπειτα προσθέστε το στο νερό της πισίνας. Κάντε το ίδιο με το υγρό
χλώριο. Αναμείξτε το αμέσως και καλά με το νερό της πισίνας.
2.
Ποτέ μην αναμειγνύετε τα χημικά μεταξύ τους. Προσθέστε τα χημικά στο νερό της πισίνας ξεχωριστά. Διαλύστε καλά κάθε
χημικό προτού προσθέσετε κάποιο άλλο στο νερό.
3.
Υπάρχει η παγίδα φύλλων και η σκούπα πισίνας της Intex για να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε καθαρό το νερό της πισίνας.
Επικοινωνήστε με το κατάστημα όπου αγοράσατε την πισίνα για αυτά τα αξεσουάρ.
4.
Μη χρησιμοποιείτε πιεστικό νερού για να καθαρίσετε την πισίνα.
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΙΤΙΑ
ΦΥΚΙΑ
• Πρασινωπό νερό.
• Πράσινα ή μαύρα στίγματα
στο υλικό της πισίνας.
• Το υλικό της πισίνας είναι
ολισθηρό ή/και δύσοσμο.
• Τα επίπεδα του χλωρίου και του pH
χρειάζονται προσαρμογή.
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΝΕΡΑ
• Το νερό γίνεται μπλε, καφέ
ή μαύρο κατά την πρώτη
επεξεργασία με χλώριο.
• Χαλκός, σίδηρος ή μαγγάνιο στο νερό
οξειδώνονται όταν προσθέτετε χλώριο.
Αυτό είναι συνηθισμένο.
• Το νερό είναι θολό ή
γαλακτερό.
• Το πολύ υψηλό pH σκληραίνει το νερό.
• Χαμηλή περιεκτικότητα σε χλώριο.
• Ξένα σώματα στο νερό.
• Η στάθμη είναι
χαμηλότερη από την
προηγούμενη μέρα.
• Υπάρχει ρήξη ή οπή στην επένδυση της
πισίνας ή τους σωλήνες.
• Οι βαλβίδες αποστράγγισης είναι χαλαρές.
• Ακαθαρσίες ή άμμος στο
δάπεδο της πισίνας.
• Μπαινοβγαίνετε υπερβολικά συχνά στην
πισίνα.
• Φύλλα, έντομα κλπ.
• Η πισίνα βρίσκεται πολύ κοντά σε δέντρα.
ΥΛΙΚΑ
ΕΠΙΠΛΕΟΥΝ ΣΤΟ
ΝΕΡΟ
ΧΡΟΝΙΑ
ΧΑΜΗΛΗ
ΣΤΑΘΜΗ
ΝΕΡΟΥ
ΙΖΗΜΑΤΑ
ΣΤΟΝ
ΠΑΤΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
ΛΥΣΗ
• Υπερχλωριώστε χρησιμοποιώντας
μεγάλη ποσότητα χλωρίου στην
επεξεργασία. Διορθώστε το pH στα
επίπεδα που σας έχουν συστήσει
από το κατάστημα ειδών πισίνας.
• Καθαρίστε τον πάτο της πισίνας.
• Διατηρείτε επαρκές επίπεδο χλωρίου.
• Ρυθμίστε το επίπεδο του pH σύμφωνα
με το συνιστώμενο επίπεδο.
• Αφήστε το φίλτρο να λειτουργεί έως
ότου το νερό καθαρίσει.
• Καθαρίζετε συχνά την κασέτα.
• Διορθώστε τη στάθμη του pH.
Απευθυνθείτε στο κατάστημα ειδών
πισίνας για συμβουλές.
• Διορθώστε το επίπεδο του χλωρίου.
• Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο
σας.
• Επισκευάστε με το ειδικό μπάλωμα.
• Σφίξτε με τα δάχτυλα όλα τα καπάκια.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Χρησιμοποιήστε τη σκούπα της Intex
για να καθαρίσετε τον πάτο της
πισίνας.
• Χρησιμοποιήστε την παγίδα της Intex
για πισίνες.
Σελίδα 9
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ
•
Προστατέψτε όλους όσους χρησιμοποιούν την πισίνα από ασθένειες που μεταδίδονται με το νερό,
φροντίζοντας για την καθαριότητα και την υγιεινή των υδάτων της πισίνας. Μην καταπίνετε το νερό της
πισίνας. Να τηρείτε πάντα τους κανόνες υγιεινής.
•
Να διατηρείτε το νερό της πισίνας σας καθαρό και διαυγές. Ο πυθμένας της πισίνας πρέπει να είναι ορατός
ανά πάσα στιγμή από την εξωτερική μπάρα της πισίνας.
•
Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το κάλυμμα της πισίνας για να αποτρέψετε παγίδευση, πνιγμό ή άλλο
σοβαρό τραυματισμό.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(86IO) ΣΕΤ ΠΙΣΙΝΑΣ EASY 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 05/24/2012
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ
ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
Μην προσθέτετε χημικά εάν υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην πισίνα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του
δέρματος ή των οφθαλμών. Τα συμπυκνωμένα διαλύματα χλωρίου ενδέχεται να βλάψουν την επένδυση της πισίνας.
Σε καμία περίπτωση η Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., οι συνδεδεμένες εταιρείες της, οι νόμιμοι
εκπρόσωποι και τα κέντρα εξυπηρέτησης αυτής, οι έμποροι ή οι υπάλληλοί της δεν ευθύνονται έναντι του αγοραστή ή
οποιουδήποτε άλλου για κόστη που συνδέονται με την απώλεια υδάτων της πισίνας, βλάβες από χημικά ή νερό. Να
έχετε πάντα εφεδρικές κασέτες φίλτρου. Να αντικαθιστάτε τις κασέτες κάθε δύο εβδομάδες. Συνιστούμε τη
χρήση της αντλίας-φίλτρου Krystal Clear™ με όλες τις υπέργειες πισίνες μας.
ΕΝΤΟΝΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ: Για να αποφύγετε τη βλάβη της πισίνας και την υπερχείλιση, αδειάστε αμέσως το
νερό που προκαλεί την υπέρβαση της μέγιστης στάθμης του νερού.
Αποστράγγιση της πισίνας και μακροπρόθεσμη αποθήκευση
1. Ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανονισμούς και λάβετε οδηγίες αναφορικά με την απόρριψη υδάτων πισίνας.
2. Βεβαιωθείτε ότι το πώμα αποστράγγισης μέσα στην πισίνα είναι στη θέση του.
3. Αφαιρέστε το καπάκι από τη βαλβίδα αποστράγγισης στο εξωτερικό τοίχωμα της πισίνας.
4. Τοποθετήστε το θηλυκό άκρο της μάνικας του κήπου στο σύνδεσμο αποστράγγισης (4).
5. Τοποθετήστε το άλλο άκρο του σωλήνα σε σημείο όπου το νερό μπορεί να αποστραγγιστεί με ασφάλεια, μακριά από
το σπίτι και άλλες παρακείμενες κατασκευές.
6. Τοποθετήστε το σύνδεσμο αποστράγγισης (4) στη βαλβίδα αποστράγγισης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο σύνδεσμος
αποστράγγισης θα ανοίξει το πώμα αποστράγγισης μέσα στην πισίνα και το νερό θα αρχίσει να αδειάζει
αμέσως.
7. Όταν το νερό σταματήσει να αδειάζει, αρχίστε να σηκώνετε την πισίνα από την πλευρά που βρίσκεται απέναντι από
τη βαλβίδα αποστράγγισης, έτσι ώστε να αδειάσει τελείως η πισίνα.
8. Αποσυνδέστε το σωλήνα και το ρακόρ όταν τελειώσετε.
9. Τοποθετήστε ξανά το πώμα αποστράγγισης στη βαλβίδα στο εσωτερικό της πισίνας για αποθήκευση.
10. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι αποστράγγισης στο εξωτερικό της πισίνας.
11. Ξεφουσκώστε τελείως τον πάνω αεροθάλαμο και αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης.
12. Φροντίστε η πισίνα και όλα της τα εξαρτήματα να έχουν στεγνώσει καλά πριν την αποθήκευση. Αφήστε την πισίνα
να στεγνώσει στον ήλιο για περίπου μία ώρα πριν τη διπλώσετε (βλέπε σκίτσο 8). Ρίξτε λίγο ταλκ για να αποτρέψετε
οι επιφάνειες βινυλίου να κολλήσουν μεταξύ τους και για να απορροφηθεί τυχόν υγρασία.
13. Δημιουργήστε ένα τετράγωνο σχήμα. Ξεκινώντας από τη μία πλευρά, διπλώστε το ένα έκτο της πισίνας στα δύο,
δύο φορές. Επαναλάβετε το ίδιο στην αντίθετη πλευρά (βλέπε σκίτσα 9.1 & 9.2).
14. Μόλις δημιουργήσετε δύο αντίθετες διπλωμένες πλευρές, απλά διπλώστε τη μία πάνω από την άλλη σαν να
κλείνετε ένα βιβλίο (βλέπε σκίτσα 10.1 & 10.2).
15. Διπλώστε τα δύο μακριά άκρα στη μέση (βλέπε σκίτσο 11).
16. Διπλώστε το ένα πάνω από το άλλο σαν να κλείνετε ένα βιβλίο και τέλος πιέστε σφιχτά την πισίνα (βλέπε σκίτσο
12).
17. Αποθηκεύστε την πισίνα και τα αξεσουάρ σε ξηρό χώρο αποθήκευσης με ελεγχόμενη θερμοκρασία μεταξύ 0
βαθμών Κελσίου 40 βαθμών Κελσίου.
18. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία για την αποθήκευση.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σελίδα 10
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(86IO) ΣΕΤ ΠΙΣΙΝΑΣ EASY 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 05/24/2012
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
Φροντίδα της υπέργειας πισίνας το χειμώνα
Εάν επιλέξετε να αφήσετε έξω την πισίνα σας, προετοιμάστε την ως εξής:
1. Καθαρίστε το νερό της πισίνας καλά. Εάν είναι του τύπου Easy Set Pool ή του τύπου Oval Frame
Pool, φροντίστε ο πάνω αεροθάλαμος να είναι καλά φουσκωμένος.
2. Αφαιρέστε την παγίδα φύλλων (ανάλογα με την περίπτωση) ή τυχόν αξεσουάρ που είναι
τοποθετημένα στο βιδωτό σύνδεσμο φίλτρου. Αντικαταστήστε το πλέγμα του φίλτρου εάν
χρειάζεται. Φροντίστε όλα τα εξαρτήματα να είναι καθαρά και τελείως στεγνά πριν την αποθήκευση.
3. Κλείστε τα στόμια εισόδου και εξόδου από το εσωτερικό της πισίνας με το πώμα που παρέχεται
(μεγέθη 16' και κάτω). Κλείστε τη βυθιζόμενη βαλβίδα του στομίου εισόδου και εξόδου (μεγέθη 17'
και άνω).
4. Αφαιρέστε τη σκάλα (ανάλογα με την περίπτωση) και αποθηκεύστε σε ασφαλή χώρο. Φροντίστε η
σκάλα να έχει στεγνώσει τελείως πριν την αποθήκευση.
5. Αφαιρέστε τους σωλήνες που συνδέουν την αντλία-φίλτρο με την πισίνα.
6. Προσθέστε τα κατάλληλα χημικά για τη χειμερινή περίοδο. Συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο
πισινών για το ποια χημικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε και για το πώς να τα χρησιμοποιήσετε.
Αυτό μπορεί να διαφέρει από περιοχή σε περιοχή.
7. Καλύψτε την πισίνα με το κάλυμμα πισίνας της Intex. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΠΙΣΙΝΑΣ ΤΗΣ INTEX ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
8. Καθαρίστε και στεγνώστε την αντλία, το περίβλημα του φίλτρου και τους σωλήνες. Αφαιρέστε και
απορρίψτε την παλιά κασέτα φίλτρου. Φυλάξτε μία εφεδρική κασέτα για την επόμενη σεζόν.
9. Μεταφέρετε τα εξαρτήματα της αντλίας-φίλτρου σε εσωτερικό χώρο και αποθηκεύσετε τα σε
ασφαλή και στεγνό χώρο, κατά προτίμηση σε θερμοκρασία μεταξύ 0 βαθμών Κελσίου και 40
βαθμών Κελσίου.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Σελίδα 11
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μετά τη χρήση, μπορείτε να αδειάσετε εύκολα και να αποθηκεύσετε την πισίνα σας σε ασφαλή
χώρο. Ωστόσο, ορισμένοι ιδιοκτήτες πισινών επιλέγουν να αφήσουν την πισίνα τους στημένη
όλο το χρόνο. Σε κρύες περιοχές, όπου οι θερμοκρασίες πέφτουν υπό το μηδέν, υπάρχει
κίνδυνος ο πάγος να καταστρέψει την πισίνα σας. Για το λόγο αυτό σας συνιστούμε να
αδειάσετε, να αποσυναρμολογήστε και να αποθηκεύσετε σωστά την πισίνα, όταν η
θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 0 βαθμούς Κελσίου. Δείτε επίσης την ενότητα
«Αποστράγγιση της πισίνας».
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(86IO) ΣΕΤ ΠΙΣΙΝΑΣ EASY 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 05/24/2012
Η ενασχόληση με το νερό είναι και διασκεδαστική και θεραπευτική. Εντούτοις,
συνεπάγεται εγγενείς κινδύνους τραυματισμού και θανάτου. Για να μειώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού σας, διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και
τις οδηγίες του προϊόντος, της συσκευασίας και του εσώκλειστου φυλλαδίου. Να
θυμάστε, ωστόσο, ότι οι προειδοποιήσεις, οι οδηγίες και οι κατευθυντήριες γραμμές
ασφάλειας του προϊόντος καλύπτουν ορισμένους συνηθισμένους κινδύνους της
διασκέδασης στο νερό, αλλά δεν καλύπτουν όλους τους κινδύνους.
Για πρόσθετες προφυλάξεις, εξοικειωθείτε επίσης με τις ακόλουθες γενικές οδηγίες
καθώς και με τις οδηγίες που παρέχουν εθνικά αναγνωρισμένοι Οργανισμοί
Ασφάλειας:
•
•
•
•
•
•
•
Απαιτείστε συνεχή εποπτεία. Ένας ικανός ενήλικας θα πρέπει να οριστεί ναυαγοσώστης
ή υπεύθυνος εποπτείας της πισίνας, ειδικά όταν παίζουν παιδιά μέσα ή γύρω από την
πισίνα.
Μάθετε να κολυμπάτε.
Αφιερώστε χρόνο για να μάθετε ΚΑΑ και πρώτες βοήθειες.
Ενημερώστε οποιονδήποτε εποπτεύει τους χρήστες της πισίνας για τους πιθανούς
κινδύνους της πισίνας και για τη χρήση προστατευτικών μέσων όπως κλειδωμένων
θυρών, φραχτών κλπ.
Ενημερώστε όλους τους χρήστες της πισίνας, και τα παιδιά τι να κάνουν σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης.
Να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική και την ορθή κρίση όταν επιδίδεστε σε οποιαδήποτε
δραστηριότητα στο νερό.
Εποπτεία, εποπτεία, εποπτεία.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
Σελίδα 12