ΕΔΕΙΞΕ Η ΚΑΛΠΗ - Peristeri News

Κωδικός:2799
Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ
Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ
ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37
ΤΗΛ.: 210 52.45.702 - 210 57.60.687
ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309 - 210 57.45.723
e-mail: [email protected]
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2012
ΧΡΟΝΟΣ 26ος, Φύλλο 1243, ΤΙΜΗ 0,30 d
ΟΧΙ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ
Αναλυτικά αποτελέσματα
των εκλογών της 6ης Μαΐου
•
•
•
•
Β΄ Αθηνών
Περιστέρι
Σταυροδοσίες υποψηφίων
Βουλευτές που εκλέγονται
Σελίδες 12-13
Εκλογές
στο Περιστέρι
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΕΔΕΙΞΕ Η ΚΑΛΠΗ
Σελίδα 7
Συνάντηση Εργασίας για την Πρόληψη
και Ετοιμότητα σε Σεισμό
στο ΚΥΒΕ Περιστερίου
Σελίδα 9
Aπόψεις και Σχόλια
Σελίδα
3
Η πόλη έχει τη δική της ιστορία
Η σπουδαία ιστορική μελέτη
του Γ. Χριστοφιλόπουλου.
Σελίδα
10
Σελίδα
15
Ο λαός αποφάσισε. Δεν έπεσε στο δίλημμα, δεν υπέκυψε σε εκβιασμούς. Και
aποφάσισε να στείλει ηχηρό μήνυμα διαμαρτυρίας προς όλες τις κατευθύνσεις,
σύμφωνα με το αποτέλεσμα της κάλπης
που έκλεισε την Κυριακή 6 Μαΐου.
Μοίρασε τα ποσοστά με τρόπο μοναδικό, αποφασίζοντας με τον τρόπο αυτό απ’
τη μια να τιμωρήσει τα δύο «μεγάλα» κόμματα και να αποδοκιμάσει το δικομματισμό, απ’ την άλλη να στηρίξει τα κόμματα
και τους συνασπισμούς κομμάτων που
εξήγγειλαν αντιμνημονιακή πολιτική και
παράλληλα να εκδηλώσει την οργή του,
αποφασίζοντας την είσοδο στη Βουλή,
για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία
της χώρας, ενός ακροδεξιού εθνικιστικού
κόμματος.
Νέα Δημοκρατία
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο
ΠΑ.ΣΟ.Κ
Ανεξάρτητοι Ελληνες
Κ.Κ.Ε.
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή
Δημοκρατική Αριστερά
Λοιπά
Στη Σελίδα
5
ΠΥΡΕΤΩΔΕΙΣ ΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ
ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ
ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΕΣ
Την Κυριακή 13 Μαΐου η επίσημη παράδοση στους πολίτες
«Πνευματικές Τομές»
Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη
Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις
Σελίδα
23
Σελίδα 4
CMYK
`— ¸¨ 2
ß·ˇ ‡‚”
†
`
¿˛ 10 »¨— 2012
´ ß„ˆ´‚ ´¶` ¿…‡˙` ·„ ˙`‚`
¿ ª ˛ ¨—
¨ — ߨ — ¨Æ— ¨—
— —, ¨Æ Æ ¨—
Æ. „¨— ˚—¨
— ߨ˚Æ˛ —ª
¨
— ¨ ¨— Æ ¨˛ (¸ ƨ— ¨—
ߨ—Æ—) ˛ ¨—˛
˛ , ˛ ˛˛ —¸. »Æ—¨ ˚—¨ ¨ ˛
Æ— ߨ˚¨ ˛¸ª ¨—
¸—¨ˇ— ¨ ˛Ø— —¨ — ¨ ˛
—Æ ˛ ª˛ ¨—.
·
¨— ¨ˇ ¨— ˛
ˇ—, Ø Æ˝— ¸ —
˛ ˚
¨ , ¨Æ ¨— ˛
¸—¨ ˛ ˝ª ¨— ¨ ¨—
¨ ˛ ˚
¨ ¨— ˛
˝ª ˛ —˚—Æ . ·
¨—
¨ ¨ ˇ— ¨ Æ— ¨...
˚¨¨ ¨—
¨ ¨— ¨— ߨ Æ ¨— ¨ ˚
˝¨ ¸, ˚Æ˛ ¨
˛˛,
¨
— ßÆ— ¨— —
˚—¨ ¨ Æ— ˚.
–¨—¨ ¨ª ˛ —
¨ ... ¨—¨—¨ ˛ ¨˛ ¨Æ— ¨Æ
—¨. ¿— ¨ 40 —¨ —
—¸ ¸ ¨—¨ ¨
¨˛, ¨— ˛ ¨
¨
ªˇ. »
AIDS ¨
ª¨ Æ˚, ¨Æ ª¨ ¨
˚Æ ¨¸
—¨ ª¨¨. æ — — ¨ª ª¨ ¨ˇ˛¨— ¸—— ª¨ ª¨ —¨ ¨—
— ˚¨
¸¨ ’
¨Æ, ¨Æ —Æ ¸—¨ª¨¨ ¨ ˛˚¨
˚—¨
˚—— ˚.
`ª¨ ¨ Æ˚¨¨ ¨Æ— ¨˚— ˇ. –¨—Æ ˛ Æ—˛ AIDS ¨¸
¸¨— ¨—ª ¨ª ¨— Æ ¨ ߸—Æ˛¨
Æ ¨, ¨ ¨ ¨ ¨¨ ¨¸— Ø ¨Æ¸ ——Ƹ ¨—ˇ˛— — ¨ ¨—
——Ƹ ˚¨
¨ —
Ø ˛ Ø˛ `——ª ˛ ¨— ¨ Æ ˚——
Ø.
æ ¨— ¨
˚¨ —
ß·ˇ ‡‚”
†
`
·¸¨¸—¨— ¨
¿———˛
·˛— ¸¨
I¸—˛—¨:
I. †„…´¶†` & `‚ .·.
—— ˛ 16 - …. ˛
¿—— ´˛. 210 57.60.687
FAX: 210 57.45.723
·¸˛:
†·˙†‚
` †„…´¶†`
‡—ˇ˛,
ˆˇ ˆ˛:
‚˙……¶` †„…´¶†`
·-¨˝
·ˆ…•‚ †„…´¶†
´˚¨— : †¨— 7
ˇ˛¨-´˛.: 210 5245702
´˛/FAX: 210 52.44.309
†¨— 7 - ˇ˛¨
·—¸—— `˚¨:
»†‡”¶…¶ »¿
ˆ†‚
MA‚ …´˙…´
ˆ
…´. ·ˆ††·”‚…„¶`
·˛—¨ ¸˛: 10 ·ˆ˙
— ßƨ ¨ Æ — ¸ ˛ ˇª¨ — ¨ ¸— Æ—
¨¨Æ Æ˛ ¨ ¨—. ˚¨
¨ ¨’ ¨ Æ—¨ ¨ª, ¨Æ ˛ —˛
¨ — ¸¨
Æˇ ¸ ¨— ¨¨˝˛ Æ— ¸—¨— — —— ¨˚¨
¨ ¨—
˚ ¨ ˛
—ª ¨.
·Ø ˛ —
¨ ˛
— ¨˚Æ, ¨
˝¨ ˚ ¨ª ¨
¨ ¨˛ˇ
¨—ˇ˛—ª
¸. — ¸—¨
Æ—¨ —˚ —˛
Ƹ—¨ Ø ¨ Æ ¨— ¨Æ¨. ¨ ¨— ’ ¨
˛ ¸ ˜¨
¨ Æ ˛ ˇª¨ — „ ·˚ ¨—
¿˛˛ …˛Æ ª —¨
¨ 20 Ø ¨ ˛ ¨ ˛
¨ ˚¨˝¨ ¨Æ¨
¨ ¸—¨ˇ— ¨ ¨¨¨
˛¨
¨—Æ ¨¨ª ˛ ·Æ¸¨,
—¸— ——Æ— ˚—— ˚, —
¨ ¨˝
— —¸.
æ¨ ˛ ¨¨ Æ
¸—¨
¨ ª¨ ¨ AIDS. —¸—ªˇ˛¨ Ƹ ˛ ·”.`. ¨¨ ˛ ´¨—ƨ (¨
¨— ’ Æ ˛) ¨— ˛ ¸ª˚˛¨ …
˚—¨ Æ—. ·
˛, Æ ˛ ¸¨ ¨ªˇ˛ ——ª ¸
˛ ˚—¨ ¨—Æ ¨—ª
Æ˛, ˚—¨ ¨Æ˚—˛ ¨Æ ¨ª, ˚—¨ ¸—˛ Æ ß¨¨
¨ ¨— Æ ¨¨Æ— — ¨ ¸—¸¨ ¨—ª.
”˚ ˛ ¨˛¨ ˛ ¨Æ¨˛ Æ— ˛ ¸˛
˛
˚¨
¨ ˛ ¸¨ ˚—¨
˛ ˚.
— — ª¨ (2/5/12) „ ·˚ („··”¿…") —
¸
—... 1000 ª— ¨Ø-¨Ø ˛ ´¨—ƨ ˛
¨ ¸¨ ¨ˇ˛—Ø — ¨— ...25 Æ —
¨ˇ¨ ¨— ¨ AIDS
¨—ªˇ˛¨ ¨— ˝˛ ¨
¨, ˚—¨ ¨ ¸ ¨ ˛¨ ß¨Æ˛.
‡Ø ¨ Æ˚¨¨ ¨—
¨Æ ˚—¨
¨ —¸— ’ ¨ ¨ ¨¨ AIDS ¸—¨ —¨ ¨˛˛ ¨Æ 57% ¨— ¨Æ ˚—¨ „··”¿…" — Æ—
¨¨Ø, AIDS ¨—Æ˝— —¨ ¨˛˛—ª Æ˛
¨ˇØ ¨—Æ˝— ¨˛˛ Æ— ¨ 1500%!! ¿—¨— ˛
—˛
¨ ˚—¨ ª
¸— ¸¨—Ø —Ø.
†—’ ¨ „··”¿…" —
˛... ¨Æ¨ —¸ ¨—
—Æ ¨ ¨
¨— — ¨¨˚¨
Æ—, ¨—Ø ¨
¸ ßÆ ¨ ˛ ¨˚
¨, —ˇ ¨—
Æ—, ¨— ¨
¸—ƨ ¨Æ—¨ ¨ ˛ ˛ ˚—¨ ˛ ¨ ˇ¨— — Ø ˛
¨ˇ˛ ——ª , ƨ— ˇ¨ ¨ ßÆ— AIDS ¨ˇØ ¨ —
¨, —
ˇ— —¸ ¨¨ — 15 ¨— Æˇ ¨ ¨—ˇ ˚¨Ø—.
´ ¿»ˆ•‚ ¯‚·‚
‚`‚‡‰‚ „‚ ·”¿‚‡
´ ¨¨ˇ— ¨
— —— ˛ ¨˚¨— ¨, ¨
—¨
˚¨— — ¨¨ˇ— ˚—¨ ˛
¨˚¨— ¨ — ¨— — ˇ—˛¨ ˚—¨ ˛ ˚— ¨, ¨— —
¨ ¨¨—¨ ˛ ˛ ¨— ¨˚˚— ¨.
¶ ˛ ¨¨ˇ— ¨—
¨ ˛ ¨¨— ¨ ˛—˛ ˛
ߨ¨ˇ— ˛¨— — ¨˛˚—¨ . ˚ ¨ ˛ ˛
˛¨— ¨ ˛ ¨¨—˛ —— ¨ — ¨ ˛
¨¨—˛. `˛¨ ¨¨¨¨—
¸—
˛ ˛¨— ¨ ˛ ˛ ¨˛:
¨) ¸: . ¨¨ —
— ¨— ¨¨ˇ—¨ ¨— ) :
. — — ¨— ¨¨ˇ—.
¿
— —— ¸ ˇ˛¨
¨¨ ¨— ˛ —¨ ¨¨ˇ—. †˚ — ¨— ¨ — ˚
— ˛
˚¨—˛ ¨˚— ¨—
¨— ˇ¨ —. `
¨— ˇ˛ ˛ ¨—¢ ˛ ¨¨¸˛,
˛ — ¨ —— ¨˚—
—— , ¨
¨ ˚— ¨— —˛.
·— ˛ —¨˝— ˛ —
˛˛ ¨— —, ¨
¨ —
— —˛ ¸˛.
—¨ ¨ ¨¨ˇ—¨ ¨ˇ¨ ˛
— ¨—
— ¨ ¨ ¨
¨ ˛ ——˛
—¨. `¨ — ¨
¨— ˛ ˛, ˚˚ ¨¨¸—— — ¨¨¨ ¨
——¨ ˚¨
¨¨.
´¨ ¨¨˛——¨ ¨¨ˇ— — ¨— ¨ ¨— ¨ˇ——¨ ˚—¨ ¨ — ¸ ˚.
»¨˛¨— ˝— ¨—
¨—¨˝— ¸— , ¨ ¨¨ ¨— ˛ ¨— ¨ ¨¨
¨—, ¨ ¨—ˇ¨¨— ˛¨ ¸ ¨˝— ˚—¨
¨
¨ — —, ¨— ¸—¨¸˛ ¨˛-¨
¨˛
˛ —˛ ˛ — ¨, ¨¨¨— ˛ ¨¨
˛˛, ˛ ¨— ˇ˛ ¨— ˛ —¸¨— ˛. ´
˛ˇ ˛ˇ¨ ¨—¸— ¨ — — ¸¨ ˚—¨ , ¨ ¨¨¨— ¨—
¨ —¨˝—.
¶ ¨¨˚˚˛ ¨¨ˇ— ¨
˚—¨ ¨— ¨—— ¨ —˛. ˆ¨ ¸ ˇ¸— ˛
˚—˛ ˚˚—˛ ( ˛ — ¨
¨ˇ— ¨ ¸—— — ˛
¨¨˚˚˛ ¨ —
¨— ˛ —˚— ¨ ) ¨— ˛
˚—˛ ˚˚—˛ ( ˛
— ¨ —¸—— ¨ ¨— ˛
˛ ¨— ¨ ¨¨
—).
` ¨ — ¸ ˚˚— —
¨˛ ˇ— .
¿— ¨¨ˇ— ˇ¨ ¨ ¨—¸— —˝˛— ˚—¨ ¨ ¨—¸—¨.
·ˇ— ˛— ¨˛
˛ ¨˛ ¨ˇ˛¨ Jan
Jacques Rousseau ¨— Comenious. — ¨— ¨ ¨ˇ˛¨ ¨—¨ ¨— ¸˛. ¶ ¨¨˚ —˛
˛
ˇ 19 ¨—¨,
¨ — ¨¸
— Grimm ˚¨ ¨— ¸˛— ¨ ¨
¨—¢ ¨ ¨¨ˇ—¨ ˛ ¨
. „¨’ ¨ ¨
¨ ¨
˛— ¨— ¨
— ˛ ¨ ¨
˛ˇ ¨ ¨—¢ ˚— — ¸. ¨ — ¨ˇ— ¸˛˚˛¨ —¨ —
—˛—˛ ˛ — ¸—¨ ˛ ˇ¨ ˛ ¨¨˚˚˛ ¨— ¸—¨¸˛ ¨¨ˇ—.
`˛ ·
¨ ¸¨ 1873 ‡˛˛— –—
¨ ¨ ¨
¨¨ˇ—¨ Hans Christian
Andersen.`¨ ¨ 19
˛— ¨— ˝¨— ¨— ¸—¨ ˚—¨ ˛
˚˛ ¨— ˛ ¨¨ˇ—. ¶ ·
˛—˛ ”¨˚¨—˛ ·¨—— ¨ ¨
¨˛ ˛ ¨ˇ˛. — ˝ ¨ ¸˛—¨— ¨¨ˇ—¨ —¸—¨ ¨— ¸— ¸¨— — ˚. ´
¨¨ ¨˛ ˛ ¨ˇ—¨ ˚— ¨— 20 ¨—¨,
˚¨——¨˝¨— ¨ ¨— ¨˚¨ ¨— ¨—¸¨˚˚ —¨ ¨ ˛ ˛ ˛ ¨¨ˇ—.
`˛ ¨¨— ˛¨ ¨— –˝¨— ¨¨ˇ¨ — ¨ ¨¨ ¨¨ — ˚—¨˚—¨¸ ¨— — ˚¨. `¨
—¨ ˛ ´¨— ¨ ¨˝ ¨¨˛—— ˛ —
˛ ¨˚¨— ˛¨.
`— ¨ — —
— ¨ˇ—— ¨—¢ — ¨¨ˇ¨¸, — ¨¨˚—— ¨˚˚— ¨ ¸—— — ˚—¨˚—¨¸
— ¨— ˛ ˛
—— ¨ ¨
¨ ˛˚ .
„¨¨ —¨ ˛ ˚¨— ¨ ¨— — —
¨
— . ·—
˛ —˚—¨ — ˛—˛ ˛ ¨¸ ¨— — ˚—¨˚—¨¸ ¨ ¨
— —. ·—
ˇ ¸—¨¨ ¨
¨ — ¸˛
¨˚˚— ¨ ¨— — ¨ —¨ ¨¨
— — ˛
¨ˇ˛—˛¨ ¨—¸— ¨ ¨ ˛ ¨˛ ˚˛˛ ¨¨ˇ— ¨ ˛ — ¨— —˛ . ¿¨ ¨ ¨¨ ¨
¨¨ˇ— ¨— ¸—— —— ˛ —— ¨, ˛ ——˛
¨— ———˛ ¨˚¨—˛¨
¨¨ — , ˚˚ ¨ — ˛
¨¨— ¨ ¨— ¨
—˚— ˛
——˛ ˛.
–¨—¨ — ˛— ˝ — ¨ —— ¨ ¨¨ˇ— — ¨— ¨¨—¨ ¨—
¨¨¨ ˛ ˛ ¨ .
— ¨—¸ ¨— — ¨ ¨—¸—¨
¨¨¨
— ˝¨—. —ˇ ¨¨ˇ— ¨¨— ¨— — — ¨¨˚ ¨—¸—. „. ¿¨
¨¨ ˚¨
˛ ß·— ¨ :— ¨¨— ¨
¨ˇ—˛ ˝˛ ¸ — ¨¨—
˛.
„¨ˇ—— — ¨— ¨˛˚˛˛ — — ¨
¨¨¨—¨ ¨¨¨—˛¨ ¨— ˝˛ ¨—˛¨
¨ ˚¨ . ´¨ ¨—¸—¨
˛
—— ¨ 3-6 ¸—¨¨¨—
¨ —¨ ˇ
¨—˛ —¨˛¨, ¸˛
¨¸˛ ¸˛—˚ ¨¨— —— ˚—¨ ¨˚¨¨
˛ ¨ˇ˛—˛¨ . `˛
˛
—— ¨ 7-8 ¨—¸—
—— — ¨¨ˇ—. »¨ ¨ 8 ˛
—¨— ˛ — ˛ ¨˛.
·— ¨— ¨—¨ — —
¸
—¨— ˛ ˚˛ ˛—˛ ¨˚¨—˛¨ — ¨ ¨˛˚¨
¨ ¨—¸—¨ ¨¨ˇ—¨, ¨
¨——¸ ¨— ¨ —¨—.
»·””…´·` †»‚
†——¨—, ¨ ¨ˇ 1369 —
„¸—¨, —˛ˇ˛ …. 1250)
1982 —:
‚˙……¶` ¿¿‡„` `¨ ¨— ˛
¿ ˛
˚ ¿¨˛ ˚˛ˇ˛ ˛ ˇ˛¨ ¨— ¨—— ¿— —¨— ˛ »¿„”¶ ‚„´·‚…¶ ¿¨¨˚—˛ ¨—
˛
‰¨ˇ ¨
˚ `˛—¨ ˚˛ˇ˛ ˛
ˇ˛¨ ¨— ¨—— ¿— —ˇ¨ ˇ ˚¨ ˇ¨ ˚— — ˛ ˚— ¨ ¨¨— ¨ ˛
¿¨—— ¨
¿—— .
…¨ ¿¨ —
˛
— ˇ ¨ ¨
¸¨ ¨
˛ ¨
——˛ ¨¨—¨ ˛
˛, ¨ ˛ …¨ ¿¨ (»˚. ¿) — —˛ ¨ ¨
¿——. »
— ¨ ¨ — ¨ ¨ ˛ ¨˛
¨¨— ¨ ˛ ¨— ¨ ¨ ¨ ˛ ¨¨— ¨ ¨
—¨
¨
— ¨¨ˇ¨¨— ¨— —— —.
·
— ˛ ¨ ˇ ¨˚˛ ˇ¨ — ¨— ¨— ¨ —
ˇ¨¨— ˝¸ — ¨. ˛ ˇ¨ — ¨
¨˚¨˝—¨ ¨ — —˝, ——¨, — ¨— ¸—¨ ——— .
·˛ ˝— ¨, ˚— —.
„¨— ¨¨— —, ¸ ¨— ˛ ¨ˇ¨˛ ˇ¨¨¨, ˇ˛ — ¸ ˛ ¨˝!
¿˛ 10 »¨— 2012
˛ ¨¨˚— —!
‡
¨— ’ ¨
—
˚
— ˛¨
¨— ¨ ¨ ¨— ... ¨— ¨— ¨¸— ! ·¨¨¸
¨¨ ¨—¨ ¨— ¨¸—¨ — ¸¨ ¨ ¨
˚—¨ ¨.
»—¨ —¨ ——
¨¨¨¸˛ ¨— ¨
¨ — ¨— . — — ˛—— ¨
¨
¨ ˚˛ ˛ ¨— ¨ . — ¨— ¨ ˛ ˚˛ ——˛ ¨—, ¨— ,
¨ ˛ —˚—˛ ˛ ¨— ¨—˛, ¨—¨ ¨—— ’ ¨ ¨¨ ¨ ¨¸—¨ , ˚¨ — ¨— ¨!
».».
·¿‚„‚…‡ˆ…
˜·´‚
`´¶… ¿”´·‚
¿·……´‚ ¿
´
… ´·
˛¨ — ˚ 6 »¨—¡ ,
— ¿——
¨¨¨—¨ ˚˛˚¨
˛ ¨— ¨ — ¨— ¨¨— ¨ ´·,
˚—¨— — ˚ ¨¨ ¨ — ˛¨ ˚—
˛¨ 1 ‡˛— `— ¿—— .
ß·ˇ ‡‚”
†
`
·»·‚` ´... ß¿‚…†„ ´ `´·‚”»·
`´¶… ·ˆ˙¿¶!!!
´˙ ·‚…‚ ¶ `·‚ ´¶` ·ˆ˙¿¶` … ‡·‚‰·‚ ´¶…
‡‚„¶ ´¶` ¿•·`¶, »’ ·…... ß¿…†„!!!
„— — ¿¨˚¨
¨¸ ˚
…´1, ß— ˛ ¨¨— ¨ ¨ ˛ ˛
— ¨, ¨¨ — ¨ ˚¨ —˛¨!!! ¶
˜…´`‚ ‡·… ´˙†·´‚!!!
— ¿¨˚¨; »˛
˛ˇ ˛ ¨ ˚—¨
¨... ·”‚`» ¿ˆ... … ´˙†·´‚;;;
„— — ... ˛
¨ ¨ ¨— ¨
˚—¨ ¨¨¨ ¨
¨
, „…´` ˘”»`... ””¶”ˆ‚!!!
».„.
666
`´·…¶ »` †…˙`´¶...
… `’ ·‚¯»· ´´·!!!
‚
¨, ˛
˛
¨˚¨—˛
„‚`¶`,
¨ ¨¨˛, †‚´‚ (;) • ·¿·¿· ¨—¨
—¨ —, … ¶»`´… „‚ — , „‚
—¨—˛— ’ ¨¨ — ¨!!!
¯— ¨ ¨ ˛¨— —, ‡·… ˇ¨ ’
— —... … ´¶… ˘¯…ˆ»·!
„¨— ¨ ˛ ¨
˛¨˝ ¨ —¨ ¨¨¨¨ , ß·¿·‚‡¶ ¶•·”… …’ „ˆ†…´‚
·ˆ¯‚`´ `´’ ˆ´‚ »`, ¨
¨ ¸! ·¨
˛¨... ¨ ˚!!! ».„.
666
¶ ‡ˆ…»‚ ´¶` ‚`´·` … ¿·‚`·‚...
¿¨ — ˛ ¨— ¨ ¨— ˛— ¨ ¨
ß·ˇ ‡‚”†ˆ
¨˚¨ ¨ ¨— —— ¸ ˚¨
¨—˚¨, ¨ ¸ ߸ ˇ¨
¨ ¨—¨... ¨¨ — ˚¨ ˇ¨ ¨— — ¨¨. »¨—¨ ˛ ¨ ¸
¸—¨— ¨— ¨ˇ ¨—˚¨ ¨¨ — ¸
¨¨— — ˛ ¨ — ¨— ¨˛
˚¨
.
†—’ ¨ ¨— —
, — ˚— — ¨, —˛¨— . —˛ˇ— ˇ¨
˛ ¨¸—¨
˛— ¨.
`..
...˛ — ¸˛˚˛— — ¸— ¨—
¨—
˛
¨¨˛
˛˛
”`,
¨— ¨... ˛
¯ˆ`¶` ˆ†¶`!
„— ¨ ˚—¨— ; ‡—— — ”` ˛¨ ˚—¨ — ¨... — ¨ — - ¨¨—
¨¨¨—-, ¨—— ¨—, ߨ¨ —
—¸˛—
—¨
˛¨—
— ¸¨
¨, ˚˚
— ¨ˇ˛ —¨, ¨ ¨— ¨ ¨ ¨ ˛ –˛!
»˛
, — ˚—¨ RED markets, RED
schools, RED medicin, RED cafe .. ˇ¨ ˛¨ ¶
•·´‚„¶ ¿‡·‚‰¶ —¨˛, ˛ ¨ ˛
—¨
-¨— ¸˛ „„·-, ˚—¨
¨ ¸— »·`·` ”ˆ`·‚`, —
— ¸¨— — ¨¨˚
˛— ¨;
»˛
, ˇ¨ ¨ ¨ —¨, ˚—¨
, , …•·`¶ ””†¶` ¿”‚´‚„ˆ `„¶…‚„ˆ ˛
——˛
—˛— ¨
˛;;;
” ˚ ¨!
·— ... ‡·‚´· ´’ ¿´·”·`»´ ¨—... –†”´· ´
¿‚ `ˆ»¿·`»´ ``!
`— ¸¨ 3
»˚¨¨ ¨—¸—¨ — ¨! ·˚ ˇ¨ ¨
¸— ¸ — ¨ ¨ — ¨ ¨ˇ˛—;
».„.
666
´ ¿”¶˜¶•¶„»· „‚ ˆ´...
` — — ˛
Google ˚—¨ ¨ ¨—¸—¨
— ˚¨˝, ¨¨˚¨— ˛¨ ˛
˛˛ computers! ¨ ¨—... ¨ ¨—ˇ˛¨!
†—¨— —, ¸—¨—˚, ‡·… ˛ˇ¨ ¨
¨—¸—¨, ¨ ¨¨ ˛ ¨¨— ¨ !
»˛
— ¨ ¨ ¨
¸— ¸¨ ¨—;
».„.
666
„‚…¶» ߇·… ¿”¶˙…˙ †‚ ´
...‡‚‡‚ ·ˇ— ¸...
...¨¨, ˚—¨ ¨ˇ˛— ¯´`‚ ——¨¨¨¨¨¸ — ¨
, ˚—¨ ’ ¨˚ —
(
) ˛ ‡·¶, ¨¨¨—
˚—¨ ˛˛ ¨ˇ ˚¨—¨ ˛—
˛ †´‚„¶ ´¿·";;;
¿—
ˇ¨ ... — —;
·… ¨— `…´ ¿·…´· ¨ (1,45 ·)
˛—; ¿¨ ¨... 500 ¨—
¸¨
— ˝—
—¨ ˛˚˛˛ ¨ ¨— ¨ ˛
˚
¨˝¨¨
!!!
†—¨ —¨ ¨¨˛ ¸˛¨¸˛ ˛—˛ ¨˛
computers!!!
¨ ˚—¨ ¨— —˛ ¨˛ ˛˛
˚¨—¨ ˛
·ˆ‡¿, ¨¨˚˛
— ¨—
—
(;) 0,50 ¨!!!
‡˛¨¸˛; —... ˚¨¨
˛
‡·¶ —¨˝
— ˚—¨ ˛... ¨¨ ˛¨ ¨’
¨¸
˛
¨˛
‡·„;
´ — ¸— ¨—... ¨ ¯´`‚ ... 1,28 · ¨¨
˚—¨ ...—¨ ˛— ¨ ¨’ ˛—
¸˛˚!
‡˛¨¸˛; †—¨ ¨ ¨— ˛ — ¨ ˛
˛—˛
˛— ¨
¨— ¨ — ˛ ¯ ¨¨˛ ¸˛˛, —¨˝¨—... 400
¸¨
; †—¨... ¸—¨ ; ‡˛¨¸˛;
´... ¨˛
˛— ¨
¨˛ ˛
, ˚— ¨— ... 60 ¨ ¯
1,28 = 76,80 ; ‡˛¨¸˛; ` 7 —¨— ˚—¨ ˛ ¨ˇ ¨—— ¨ 537 ;;;
• — ˚ ˛ ¨¸—¨ —¨
—¨
— ˝¨
¨ ߨ˛ ¨
!!! „¨— ˛ —
¨¨!
·—¸˛ ... „¨˛ ¨— —... WIND;
PANAFON; ˛... COSMOTE;;;
»ˆ
·‚‡¶` „˙…/…
` ´ †¨¨
¨ ˛ ¨— ¨¨¨!!!
(`
—¨ ˛ . 17)
Σελίδα 4
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
Πέμπτη 10 Μαΐου 2012
ΠΥΡΕΤΩΔΕΙΣ ΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΕΣ
Την Κυριακή 13 Μαΐου η επίσημη παράδοση στους πολίτες
Λίγες μέρες πριν το Άλσος Περιστερίου ανοίξει
διάπλατα τις πύλες του και
υποδεχθεί τους κατοίκους
της πόλης, κυριολεκτικά μεταμορφωμένο σε σύγχρονο
και πρωτοπόρο πνεύμονα
πρασίνου, καθαριότητας,
Όψη του θεάτρου
Νέα δένδρα
ξεκούρασης, άθλησης, πεζοπορίας και άλλων δράσεων, ο «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» «συνέλαβε»... την
ακούραστη εργάτρια αυτού
του έργου, Αντιδήμαρχο κ.
Μαίρη Τσιώτα μαζί με τον
Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Λύκο να επιβλέπουν τις
τελευταίες λεπτομέρειες για
την άψογη παράδοση του
Άλσους στους Περιστεριώτες. Εργάτες του Δήμου με τα
υδροφόρα οχήματα με την
πίεση του νερού καθάριζαν
από τη μία άκρη μέχρι την
άλλη τους διαδρόμους του
Άλσους και το αποτέλεσμα
ήταν όχι μόνο λαμπερό αλλά
και εντυπωσιακό!
«Εκείνο που θέλουμε από
τους συμπολίτες μας που
θα έρχονται εδώ για να
απολαμβάνουν πράσινο και
ξεκούραση είναι μόνο να το
προσέχουν, τίποτ’ άλλο...»
μας είπε η κ. Τσιώτα. «Θα
ήταν χαρά για όλους να το
διατηρούμε καθαρό».
Οι χώροι του Άλσους
πραγματικά εντυπωσιάζουν
τον επισκέπτη. Εκείνο όμως
που ενθουσιάζει ιδιαίτερα
και προκαλεί ευχάριστη έκπληξη, είναι ο ειδικός χώρος
του Ανοιχτού Γυμναστηρίου
μέσα στον οποίο υπάρχουν
πολλά όργανα γυμναστικής
που βρίσκεις μόνο στα Γυμναστήρια. Ακριβώς δίπλα
μια ωραιότατη Παιδική Χαρά
-έτοιμη κι
αυτή- θα χαρίζει ξεγνοιασιά και παιχνίδι στους
μικρούς επισκέπτες, ενώ
λίγα μέτρα
μακρύτερα
από την κεντρική είσοδο
του Άλσους,
θα λειτουργήσει και Βιβλιοθήκη, όπου
πούρα - δώρα - αξεσουάρ - είδη καπνιστού
Η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα - Μάρκου στο Ανοιχτό Γυμναστήριο
Καθαριότητα του χώρου
θα μπορεί ο καθένας να
διαβάσει ένα βιβλίο, να πάρει
μερικές πληροφορίες ή ακόμη και να δανειστεί.
Την Τρίτη 8 Μαΐου, το Άλσος Περιστερίου άρχισε
σιγά-σιγά να υποδέχεται
τους επισκέπτες του ενώ
την Κυριακή 13 Μαΐου, θα
«παραδοθεί» πλήρως στους
δημότες, και μάλιστα, με
αφορμή την ημέρα της
γιορτής της μητέρας, θα
πραγματοποιηθούν μέσα
στο χώρο του διάφορες
εκδηλώσεις.
Πέμπτη 10 Μαΐου 2012
Σελίδα 5
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
ΟΧΙ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΔΕΙΞΕ Η ΚΑΛΠΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ:
Γραμμένοι
9.949.401
Ενσωμάτωση
100,00 %
Ψήφισαν
65,10 %
Ακυρα/Λευκά
2,36 %
Εκτός Βουλής
19,03 %
Νέα Δημοκρατία
108
18,85 %
ΣΥΡΙΖΑ
52
16,78 %
ΠΑΣΟΚ
41
13,18 %
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
33
10,60 %
ΚΚΕ
26
8,48 %
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
21
6,97 %
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
19
6,11 %
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
2,93 %
ΛΑΟΣ
2,90 %
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
2,55 %
Οι πολίτες αποφάσισαν να δώσουν ένα μεγάλο και δύσκολο «πολιτικό γρίφο» προς επίλυση, στα κόμματα που
έφεραν τα μεγαλύτερα ποσοστά, το σχηματισμό κυβέρνησης. Ο «γρίφος» αυτός προς το παρόν φαίνεται αδύνατον να επιλυθεί, εκτός αν τελικά συμβούν νέες πολιτικές
«κολοτούμπες» ή πολιτικοί «ανίεροι» συμβιβασμοί. Αλλιώς,
οδεύουμε προς νέες εκλογές.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Αμέσως μετά τα πρώτα
αποτελέσματα το βράδυ της
Κυριακής 6 Μαΐου οι πολιτικοί αρχηγοί προέβησαν σε
δηλώσεις.
Αντώνης Σαμαράς:
Συνεργασία με όλες
τις δυνάμεις
με φιλοευρωπαϊκή
πρόταση
«Αναλαμβάνοντας την
ευθύνη για διερευνητική
εντολή θα επιχειρήσω να
συγκροτήσω κυβέρνηση»,
δήλωσε ο πρόεδρος της
ΝΔ, Αντώνης Σαμαράς απευθύνοντας
ανοιχτή
πρόταση
προς όλες
τις δυνάμεις που έχουν ευρωπαϊκό προσανατολισμό για
κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας σε δύο άξονες - την
παραμονή στο ευρώ και
την τροποποίηση των πολιτικών του μνημονίου υπέρ
της ανάπτυξης.
«Εξακολουθούμε να επιμένουμε. Το γεγονός ότι η
ΝΔ αναδυκνείεται πρώτο
κόμμα μας δίνει περισσότερες ευθύνες για το μέλλον
της χώρας. Σήμερα καταθέτω την πρόταση για συνεργασία σε όλες τις δυνάμεις
της χώρας που επιθυμούν
φιλοευρωπαϊκή πρόταση»
ανέφερε.
Ευάγγελος Βενιζέλος:
Φιλοευρωπαϊκή
κυβέρνηση εθνικής
ενότητας
Κυβέρνηση εθνικής ενότητας με την συμμετοχή
όλων των φιλοευρωτταϊκών δυνάμεων πρότεινε με
δηλώσεις
του από
τα γραφεία
της Ιττποκράτους ο
πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ,
Ευάγγελος
Βενιζέλος.
«Το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε τεράσπο εκλογικό κόστος γιατί
ανέλαβε να διαχειριστεί μόνο
του την κρίση, είπε ο κ. Βενιζέλος στις πρώτες του δηλώσεις. Η μέρα είναι επώδυνη,
ξέραμε ότι το τίμημα ήταν
μεγάλο. Η ιστορία θα κρίνει»,
τόνισε ο κ. Βενιζέλος.
Δώσαμε έναν δύσκολο
αγώνα λέγοντας την αλήθεια και μόνο την αλήθεια,
συνέχισε, ενώ υπογράμμισε
ότι ήταν και είναι υποχρέωσή του να αναγεννήσει την
παράταξη. «Έχω συνείδηση
της ιστορίας και να κανω το
καθήκον μου». «Με βάση το
αποτέλεσμα όλοι οι Έλληνες
πρέπει να γνωριστούμε και
πάλι μεταξύ μας», πρόσθεσε.
«Με βάση τα δεδομένα,
είναι δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης των
φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων,
όπως την ξέραμε ως σήμερα», είπε ο κ. Βενιζέλος, προ-
τείνοντας κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ανεξάρτητα
από τη στάση που τηρούν
έναντι του Μνημονίου.
«Τώρα ήρθε η ώρα να
δοκιμαστούν στην πράξη
οι πολιτικές που βασίζονται
στην υπόθεση ότι μπορεί το
μνημόνιο να χαλαρώσει»,
υποστήριξε ο κ. Βενιζέλος
και πρόσθεσε: «Το ΠΑΣΟΚ
δεν είναι δεδομένο και δεν
ενδιαφέρεταινα συμμετάσχει
σε μια κυβέρνηση χωρίς
προγραμματικό πλαίσιο».
Ταυτόχρονα, ο κ. Βενιζέλος
επεσήμανε πως αναμένει την
επίσημη τοποθέτηση των
υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών στην πρόταση που
διατύπωσε.
«Ο Θεός της Ελλάδας ας
μας βοηθήσει», κατέληξε ο
πρόεδρος του κόμματος.
Αλέξης Τσίπρας:
Μήνυμα ειρηνικής
επανάστασης
«Οι υπογραφές της ΝΔ και
του ΠΑΣΟΚ απονομιμοποιήθηκαν από τον ίδιο το λαό.
Αν κατορθώσουν να
φτιάξουν
κυβέρνηση
τα δύο κόμματα θα είναι από τη
νόθευση
του νόμου»
δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας για το
εκλογικό αποτέλεσμα.
«Από αύριο θα επιδιώξουμε συνεννόηση με τις
δυνάμεις της Αριστεράς για
σχηματισμό κυβέρνησης.
Διαβεβαίωνω τους νέους
ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ
ότι αρχίζει ένα νέο ταξίδι
στον κόσμο της πολιτικής.
Την εμπιστοσύνη τους την
εκλαμβάνω ως ευθύνη να
μην αποφασίζουμε ερήμην
τους» πρόσθεσε.
«Ο λαός κατανοεί ότι η
εθνική σωτηρία δεν περνάει από το Μνημόνιο αλλά
από τον εκλογικό νόμο. Το
εκλογικό αποτέλεσμα είναι
ισχυρό μήνυμα ανατροπής
και ειρηνικής επανάστασης
στην Ευρώπη. Εμείς στέλνουμε σήμερα μήνυμα ότι θα τα
καταφέρουμε χωρίς Μνημόνιο, χωρίς βάρβαρα μέτρα.
Είναι δύσκολο το έργο μας.
Αύριο είναι μια καινούργια
μέρα για το λαό. Κερδίσαμε
μια μάχη αλλά όχι το πόλεμο. Θα προσπαθήσουμε
να στηρίξουμε όσους έχουν
ανάγκη την αλληλεγγύη μας»
κατέληξε ο κ. Τσίπρας.
Αλέκα Παπαρήγα:
Το ΚΚΕ παραμένει
στις θέσεις του
Tην πρόταση του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη
Τσίπρα για συνεργασία των
δυνάμεων της Αριστεράς
απέρριψε η γενική γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Αλέκα
Παπαρήγα, σε δηλώσεις
της για το εκλογικό αποτέλεσμα.
«Παραμένουμε στο
όχι στη συνεργασία»,
τόνισε η κυρία Παπαρήγα, αφού
όπως είπε,
για να συμμετάσχει το ΚΚΕ
σε μια τέτοια κυβέρνηση θα
έπρεπε να κάνει «ριζική στροφή», μια «τούμπα», αλλά και
σε «απαράδεκτους συμβιβασμούς» όσον αφορά στα
λαϊκά συμφέροντα.
Η γγ της Κ.Ε. του ΚΚΕ κάλεσε τους πολίτες να μην
παραπλανηθούν από τη
«μεταμφίεση» του πολιτικού
συστήματος που θα επιχειρηθεί τις επόμενες ημέρες.
Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε
«μεγάλη παρακαταθήκη»
το γεγονός ότι μόνο του το
Κομμουνιστικό Κόμμα έδωσε τη μάχη της προβολής
της δικής του εναλλακτικής
πρότασης, απέναντι σε ένα
σύνολο φιλοευρωπαϊκών
δυνάμεων.
Η κυρία Παπαρήγα αφού
πρώτα επισήμανε ότι το
κόμμα πέρασε μέσα από
συμπληγάδες, είπε ότι «έχουμε μικρή άνοδο, αν και θα
θέλαμε περισσότερη». Επεσήμανε δε ότι είναι θετικό το
ότι ωριμάζει ή θα ωριμάσει
το κίνημα της ανατροπής και
το ότι το κίνημα αυτό δεν θα
απέχει, όπως είπε, από την
πολιτική πρόταση του ΚΚΕ.
Παρατήρησε ακόμη ότι
το ΚΚΕ πέρασε σε αυτή την
εκλογική αναμέτρηση μέσα
από Συμπληγάδες, καθώς
από τη μια υπήρχε η οργή
και η διαμαρτυρία και από
την άλλη «η χίμαιρα των αυταπατών».
Η κυρία Παπαρήγα τόνισε, τέλος, ότι η ευθύνη και
ο ρόλος του κόμματος θα
μεγαλώνει, διαβεβαιώνοντας
ότι το ΚΚΕ θα παραμείνει «η
αναντικατάστατη δύναμη
για την υπεράσπιση των
λαϊκών συμφερόντων».
Φώτης Κουβέλης:
Ο λαός καταδίκασε
τις μνημονιακές δυνάμεις
Ο λαός καταδίκασε τις
δυνάμεις του Μνημονίου.
Το εκλογικό
αποτέλεσμα
ανατρέπει το
δικομματικό
σύστημα.
Θέλουμε να
ευχαριστήσουμε τους
ψηφοφόρους που μας εμπιστεύτηκαν δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατικής
Αριστεράς, Φώτης Κουβέλης.
Ανοιχτό άφησε ο κ. Κουβέλης το ενδεχόμενο συνεργασίας με αντιμνημονικά
κόμματα.
Η εντολή του λαού είναι
σαφής. Απαιτείται αλλαγή πολιτικής. Απαιτείται
προοδευτική πολιτική με
ανάπτυξη, με κοινωνικές
προτεραιότητες, σύγχρονο
και αποτελεσματικό κράτος,
προστασία των αδύναμων
κοινωνικών στρωμάτων,
δίκαιη κατανομή των βαρών. Η ΔΗΜΑΡ θα τιμήσει
τις προεκλογικές της δεσμεύσεις.
Δεν θα συμβάλλουμε στη
συνέχιση των πολιτικών
που εξαθλιώνουν το λαό
και την κοινωνία, και δεν θα
δώσουμε δημοκρατικό, αριστερό άλλοθι σε μια τέτοια
πολιτική.
Θα κινηθούμε με βάση
τις προγραμματικές μας
δεσμεύσεις: Απαγκίστρωση
από το μνημόνιο και σταθερός ευρωπαϊκός προσανατολισμός. Για τη ΔΗΜΑΡ το
εκλογικό αποτέλεσμα είναι
μια σημαντική επιτυχία και
ταυτόχρονα ενθάρρυνση.
Είμαστε μία νέα πολιτική
δύναμη. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Με ζωή μικρότερη
από δύο χρόνια. Πετύχαμε
δυναμική πολιτική παρουσία. Οικοδομήσαμε σχέση
εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Τους ευχαριστούμε. Την
εμπιστοσύνη τους θα την τιμήσουμε και θα την κάνουμε
δύναμη για την Ελλάδα και
την κοινωνία πρόσθεσε.
Πάνος Καμμένος:
Κυβέρνηση εθνικού
σκοπού
«Χρειάζεται κυβέρνηση
εθνικού σκοπού» ανέφερε σε
δηλώσεις του ο πρόεδρος
των Ανεξάρτητων
Ελλήνων,
Π ά ν ο ς
Καμμένος
αποκλείοντας τη συνεργασία
με ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, ενώ άφησε ανοιχτό παράθυρο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ.
«Τα κόμματα του παρελθόντος είναι πλέον μειοψηφία» είπε χαρακτηριστικά
σχολιάζοντας ενδεχόμενη
πρόσκληση συνεργασίας
από ΝΔ- ΠΑΣΟΚ. «Ισχύει η
δήλωση ότι ούτε νεκρός δεν
θα συνδυαστώ με δοσίλογους» πρόσθεσε.
«Με τον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μόνο
μία κοινή θέση, για τα οικονομικά της χώρας» είπε.
«Ο άνεμος των Ανεξάρτητων Ελλήνων έγινε ένα μεγάλο τσουνάμι» είπε ακόμα.
(συνέχεια στη σελίδα 20)
ß·ˇ ‡‚”
†
`
`— ¸¨ 6
´¨ —¨ ˛ ˇ¨
¶ ˛ ß— ¨— ¨
˛¨ — ˝, ¸˛¨¸˛ ¨¨— ˝ ¨, , ¨— — ¨ ˚— — ¨—, ˇ —¨
¨—, ¨— ˛¨— — ˛— ¨ ¨ — — ¨
˚— — ˛ ¨ ˛ ˚— — ¨—. `˛¨— —
¨ ¨— ¨ ¨ˇ, — ¨ ¨— ˛
—¨ (.„¨¨ ˛). ˆ¨ ¨—, ˛——¨—
¨ˇ˛—¨, ߸ ¨
¨,
ß
¨ — ¨ —¨ ,
ߨ ¸ — —¨, ß ¨
—¨ , ¨— ¸— ˛ ¨— ˇ˛˛ ¨˛ — ˛ —˛
˝˛ ¨— —¨ ¨.
´¨ —¨ ¸—— ˝ ¨ˇ ˛ ˇ— ¨ . ¨¨— ˛ ˇ— ¨ ˛ ¸¨—˛ —¨ , ¨,
¨— ˛ ˇ— ¨ ˛ ¸¨—˛ —¨ , —¨ ¨¸¨. ¸— ˚—¨ — — ˛ —
¨ ¨— ˛ ¨ ˛ ¨— ˚—¨
¨ —¨ ¸¸˛
— ¨˛, — ,
— —¨ —˛¨.
´¨ —¨ ˛ ˇ— ¨ ¸—— ˝¨— ¨ ˛ ˛¨, —˚—˛, —˛ ¨— ¨—˛ - ˛ ¨¨¨˛ — ¸— ¨— ¨ ˛ —˛¨
¨˛—.
´¨ —¨ ¸—¨— ¨— —¨,
—¨, ——¨ ¨— ¨—¨ (. „¨¨˛).
´¨ —¨ —¨ — ˇ¨— ¨
˛ —˚—˛ - ¨—˛ ¨˛ ¨— —˚— ¨ ¨— ¸—— ˝¨— ¨
˛ ¨¨¨˛ ˚¨—,
˛ ¨
˛ , ˛ ˚— ¨, ˛
˛—— ¨, ˛ —¸—˚¨— ¨, ˛
¨˛˛, — ˇ˛ ¸—¨— ˛, — ˚— ¨¨.
¸—
˚—¨ — ¨—
— ¨, — ˚¨—, ¨ ¨˚¨—˛— ¨ ¨¨ —ˇ—
˛ — ¨ ¨—.
´¨ —¨ —¨ — ˇ¨— ¨
— —˚— , — —¨˛ ¨—
— ¨¨¨ — —
(¨ˇ˛˛,
˛, ¨— ˇ˛¨, , ˇ˛˛). ¿¸—— ˝¨— ¨ ¨ˇ ¨¨˛ ¨— ¨˚˚˛
, ˛ ¨
˛, ˛ ˚— ¨,
˛ ˛—— ¨, ˛ ˇ˛,
— ˚— ¨¨ , ˛
¨˛˛ . ¸—
˚—¨ — ¨— —
, —˛ ˛¨, ¨ ¨˚¨—˛ — ¨
¨¨ —ˇ— ˛ — ¨
¨—.
´¨ ——¨ —¨ — ˇ¨—
¨ ˛ —˛¨, —˛ ˛
ˇ—˛. ¿—¨— —¸— ˚—¨ ¨
¸—¨—¨¨ ¨— — —
¨ ˛ —˛ ˛ ˚¨˛ ¨¸¨ ¨¨—. ¿¸—— ˝¨— ¨
˛ —˛ ˛¨, —˚—˛, —˛, ¨—˛ ¨
˛ ˛¨ ¨ ¨— ¨
˚¨ ˛ ¨˚¨ ¨, — — — ˇ— ˝ —
¨ —. ¸—
˚—¨ — —¨— ¨—
¨˚¨— ¨— — ¨¨˚¨— ¨— ¨¨—.
´¨ ¨
—¨ —¨ — ˇ¨—
¨ ˛ ¨—˚—¨ ˛ ¨—˛ ¸—¨¨˛ , ˇ˛—˛, ˛ˇ—˛,
——˛, ¨—˛ ¨¨
˛ ¨¨˛ ¨— ¨˚˚˛ ˛ —˚—¨, — ¨—
— —¨. ¿¸—— ˝¨— ¨ ¨ˇ ¨— ˛
—˛¨ —¸¨, ¨—˚ ¨ — ¸—¨¨—, ¨ ¨ —¨ —¨¨ ¨— —— ¨— —
¨
¨— ¨— ˛ ˝˛. ¸—
˚—¨ —, ¨— — ¨ , — — ¨ ¨— —˛ ¨˛ ˛ ¨—˛
¨˛, ¨ ¨—.
·—˛˛ …—
˛
(‡¨¨¨ ˛ ·—¸—˛ ˚˚˛)
¿˛ 10 »¨— 2012
¿`„”¶`¶
´ ·˚¨˛—¨ „ ˜
— ·—˛ —˚¨ ¨ ¨— ˛
¸˛˛ ˚¨— ˇ¨:
7˛ ·ˇ˛ ˜— ·—
˛
¨— ´˚—¨
¿¨¨˛ 11 »¨—¡ 2012,
9.00 - 13.00,
·.„.˜.·. —˚¨,
`— ˚˛¨
6
†—
”
— —˚¨
(˛ ·—¨— ¿
¨¸— ”
—),
»— ¨— ¿¸
1, —˚¨
(— ¸ ¨ •˛ 250).
`˛ ˇ˛ ˇ¨ ¨
—¨ˇ
—¨¨¨ ¨— ¨¨
¨¨¨ ¨
¨ˇ˛¨¨ ˜
— ·—˛ ¨—
˛ ´˚— ¨, ¨ ¨ˇ˛ — ˛ †’ ‡—
ˇ
˛ ‡
¨ˇ—¨ ·¨— ¸
˛ ˇ˛¨
´˛. ·„˜· —˚¨: 2105441533
ˆ
ˇ
˛:
·
˚— ¨ ´—
-¯—¸
— ¸˛
Πέμπτη 10 Μαΐου 2012
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΑΝ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΕΣ
Ομαλά κύλησε την Κυριακή
6 Μαΐου η εκλογική διαδικασία
σε όλα τα τμήματα του Περιστερίου.
Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν
το πρωί στις 7:00 και έκλεισαν
αργά το απόγευμα όπως ορίζει ο νόμος.
Τις πρωϊνές ώρες όσοι ψηφοφόροι βρέθηκαν στα εκλογικά τμήματα εξυπηρετήθηκαν
ταχύτατα. Μετά όμως τις 10:00
το πρωί που άρχισαν να φθάνουν κατά ομάδες, υπήρξε κάποιος... «συνωστισμός» αλλά
και πάλι η εκλογική διαδικασία
έβαινε ομαλά.
Τα «ήρεμα νερά» όμως στο
Περιστέρι διαταράχθηκαν όταν
-σύμφωνα με την ΑΝΤΑΡΣΥΑπερίπου 30 άτομα του Λαϊκού
Συνδέσμου «Χρυσή Αυγή» εισέβαλαν σε εκλογικό τμήμα στο
6-8 Λύκειο και έκαναν πορεία
μέσα στο χώρο με επιθέσεις
και προπηλακισμούς στους
εκπροσώπους των αριστερών
κομμάτων που βρίσκονταν εκεί,
καθώς και σε πολίτες που εκείνη την ώρα ψήφιζαν. Παράλληλα, δε, απειλούσαν για το τι
θα συμβεί στο μέλλον, αλλά
μετά από έντονες αντιδράσεις
πολιτών και εφορευτικής επιτροπής αποχώρησαν. Κλιμάκιο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη συνέχεια
μετέβη στο Β’ Α.Τ. Περιστερίου
και συναντήθηκε με τον Διευθυντή, όπου του εξιστόρησαν
το απαράδεκτο περιστατικό. Ο
Διευθυντής του Τμήματος τους
απάντησε ότι θα ενημερώσει
τους αρμόδιους.
Ο Φώτης Κουβέλης
ψήφισε στο Περιστέρι
Την ώρα που βρισκόταν
σε εξέλιξη το παραπάνω περιστατικό, στο 2ο Γυμνάσιο
και Λύκειο Περιστερίου, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατικής
Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης ασκούσε το εκλογικό του
δικαίωμα.
Κατά την έξοδό του από το
εκλογικό τμήμα ο κ. Κουβέλης προέβη στην παρακάτω
δήλωση:
«Ο Ελληνικός λαός σήμερα
με την ετυμηγορία του θα
αποφασίσει πως πρέπει να
πορευθεί η Ελλάδα μας και η
κοινωνία. Είμαι αισιόδοξος.
Την αισιοδοξία μου την στη-
ρίζω στην εμπιστοσύνη μου
προς τους πολίτες».
Στην ερώτηση του «Ελεύθερου ΔΙΑΛΟΓΟΥ», «Τι σηματο-
Σελίδα 7
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
δοτεί για τη χώρα η σημερινή
ψήφος» ο κ. Φώτης Κουβέλης,
απάντησε:
«Η Ελλάδα να είναι ζωντανή
και να είναι με την κοινωνία
όρθια».
Δημοτικό σχολείο Περιστερίου. Εκεί πληροφορηθήκαμε
ότι η συμμετοχή μέχρι εκείνη
την ώρα στο συγκεκριμένο
εκλογικό τμήμα είχε ξεπεράσει
το 65% και ο κόσμος όλο και
Η κίνηση στα εκλογικά τμήματα όσο περνούσε η ώρα
γινόταν περισσότερη. Ιδιαίτερα μετά τις 12:00 το μεσημέρι
όχι μόνο οι δρόμοι έξω από τα
εκλογικά τμήματα, αλλά και οι
κεντρικοί δρόμοι και τα καφέ
πύκνωνε... τις ουρές, σε σημείο μάλιστα που στο τελευταίο μισάωρο, έμπαινε από την
είσοδο του σχολείου τρέχοντας
για να προλάβει πριν κλείσει η
κάλπη...
«Από το πρωί έλεγα και ξανά-
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ
Προκηρύχθηκε το επιδοτούμενο
πρόγραμμα κατάρτισης 18.000
ανέργων στις βασικές δεξιότητες
πληροφορικής και επικοινωνιών
(ΤΠΕ), καθώς και στην πιστοποίηση των γνώσεων που θα αποκτήσουν. Καινοτομία του προγράμματος αποτελεί η χρήση για
πρώτη φορά σε προγράμματα
κατάρτισης ανέργων του Υπ.
Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΟΑΕΔ, της «επιταγής κατάρτισης» (voucher),
η οποία θα χορηγείται στους
ανέργους από τον ΟΑΕΔ προκειμένου να καταρτιστούν σε πιστοποιημένα ΚΕΚ της επιλογής
τους στο παραπάνω γνωστικό
αντικείμενο.
Δικαίωμα συμμετοχής στο
πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε βασικές
δεξιότητες πληροφορικής και
επικοινωνιών (ΤΠΕ)» και εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουμένων
έχουν οι άνεργοι, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων
του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Η
συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνεται μέσω του διαδικτύου συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας
ηλεκτρονικά σε ειδική ιστοσελίδα
τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής»,
από τη Δευτέρα 09/04/12 έως
την Παρασκευή 25/05/12. Οι
άνεργοι-ωφελούμενοι που θα
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα
θα επιλεγούν από τον ΟΑΕΔ
μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας και με
συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία
και διάρκεια ανεργίας). Οι ωφε-
λούμενοι δεν επιτρέπεται να
έχουν παρακολουθήσει το
τελευταίο ημερολογιακό έτος
ή να παρακολουθούν άλλο
πρόγραμμα κατάρτισης, που
οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ.
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα:
• Θα παρακολουθήσουν 100
ώρες εκπαίδευσης στις θεματικές ενότητες: χρήση Η/Υ
και διαχείριση αρχείων (Windows), επεξεργασία κειμένου
(Word), υπολογιστικά φύλλα
(Excel), υπηρεσίες διαδικτύου (Internet & Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο), βάσεις δεδομένων (Access), παρουσιάσεις
(Power Point),
• Θα συμμετάσχουν δωρεάν σε
εξετάσεις πιστοποίησης των
γνώσεών τους από φορείς αναγνωρισμένους από τον Εθνικό
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ),
• Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα συνολικής αξίας 500 ευρώ,
το οποίο θα καταβληθεί με την
ολοκλήρωση της κατάρτισης
και τη συμμετοχή στις εξετάσεις
πιστοποίησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να βοηθηθούν στη συμπλήρωση
και υποβολή της ηλεκτρονικής
«Αίτησης συμμετοχής» τους στο
πρόγραμμα:
• επισκεπτόμενοι το www.voucher.gr, www.synergykek.gr ή
• καλώντας καθημερινά
09:00-17:00 στις Δομές του
ΚΕΚ SYNERGY Περιστερίου:210.5786226
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ»
της πόλης είχαν κατακλυσθεί
από κόσμο. Κύριο θέμα των
συζητήσεων τα πιθανά αποτελέσματα της κάλπης.
λεγα, πως δεν θέλω να ψηφίσω
κανέναν... Άκουγα, έβλεπα και
μου ερχόταν αηδία...» έλεγε
μια ηλικιωμένη κυρία που τη
Συνέντευξη Τύπου για τα προβλήματα
των Σχολείων του Περιστερίου
Το Δ.Σ. του Συλλόγου, με αφορμή την καταγραφή των
προβλημάτων στα σχολεία του Περιστερίου που ξεκίνησε και
θέλοντας να γνωστοποιήσει τα αποτελέσματά της στο σύνολο
των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας αποφάσισε:
Να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου την Παρασκευή 11/5/
2012 στις 12.30 στα Γραφεία του Συλλόγου (Ακαρνανίας 65
- 12135 στο σχολικό συγκρότημα των 15 – 29 Δημοτικών
Σχολείων).
Να προκαλέσει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσω
της ΔΕΠ.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ
Ανοιχτή εκδήλωση
στο 17ο Γυμνάσιο Περιστερίου
Ο Φ. Κουβέλης με τον υποψήφιο βουλευτή Τ. Δαρσινό
Μία ώρα πριν το κλείσιμο
της κάλπης ο «Ελεύθερος
ΔΙΑΛΟΓΟΣ» βρέθηκε στο 1ο
συνόδευε ένα νέο παιδί. «Ήρθα
γι’ αυτό το παιδί... Έχει πτυχία...
κι άλλα πτυχία... και κάθεται στο
σπίτι και κοιτάει τον ουρανό... Γι’
αυτόν ήρθα! Προλαβαίνω;»
«- Προλαβαίνετε, προλαβαίνετε...».
Η ώρα της κρίσης είχε φτάσει!
Οι εκπρόσωποι των κομμάτων
που βρίσκονταν πίσω από
τους πάγκους έξω από το
σχολείο άρχισαν σιγά-σιγά
να μαζεύουν τα φυλλάδια, τα
ψηφοδέλτια, τις ανακοινώσεις.
Η ώρα είχε σημάνει 7:00 και όλοι
έτρεχαν να σταθούν μπροστά
στην τηλεόραση για να δουν
το πρώτο αποτέλεσμα των
exit poll.
Το 17ο Γυμνάσιο Περιστερίου σας καλεί σε ενημέρωση
- συζήτηση με θέμα «Δρομολογώντας το Ασφαλές Σχολείο - ενδοσχολική βία, αιτίες, τρόποι εκδήλωσης - τρόποι
αντιμετώπισης».
Τετάρτη 16 Μαΐου 2012, ώρα 7:30 μ.μ.
Στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του σχολείου.
Κηπουπόλεως και Μουσών.
Θα μιλήσει η κ. Αντωνοπούλου Χρ., Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, ψυχολόγος - κοινωνιολόγος.
Η Διευθύντρια
ΤΣΟΥΜΠΟΥ ΠΑΝ. - Φιλόλογος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο πανέμορφο Δήλεσι Βοιωτίας εξοχική μονοκατοικία
σε οικόπεδο 243,80 τ.μ. με δύο κτιστές αποθήκες σύνολο 55 τ.μ. και
μια αποθήκη κήπου, με τρεις ελιές, μια πορτοκαλιά, μια αχλαδιά, μια
μηλιά, μια μικρή βερυκοκιά και σαράντα περίπου τριανταφυλλιές, με
πλακόστρωτη αυλή, πλήρως νομιμοποιημένη σε τιμή ευκαιρίας.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6977-215843 κ. Δημήτρη.
Σελίδα 8
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
Πέμπτη 10 Μαΐου 2012
Το «Περιστέρι Μαζί»
με τη Ρένα Δούρου
ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
Διάβασα στο διαδίκτυο μια έρευνα
των Ε. Φερέτη και Μ. Σταυράκη «Η
χρήση της σωματικής τιμωρίας στη
διαπαιδαγώγηση των παιδιών στη
σύγχρονη ελληνική οικογένεια, μια
κοινωνιολογική μελέτη στην περιοχή
πρωτεύουσας» του 1997. Μέχρι τότε
γνώριζα σαν εκπαιδευτικός τη σχολική βία ανάμεσα στους μαθητές που
συνέβαινε σχεδόν σε όλα τα σχολεία,
βία σωματική, λεκτική, ψυχολογική
ακόμα και σεξουαλική. Χιλιάδες τέτοιες περιπτώσει συνέβαιναν σε όλα
τα σχολεία κάθε χρόνο. Αλλά γνώριζα
επίσης πως ορισμένοι συνάδελφοι
ασκούσαν βία στους μαθητές τους και
από τους ίδιους τους μαθητές μάθαινα
πως και οι γονείς τους έκανα το ίδιο
με τα παιδιά τους. Ο εκπαιδευτικός
που γνωρίζει καλά τους μαθητές του
αγόρια και κορίτσια εκτιμά αμέσως
τη σοβαρότητα της κακοποίησης και
των νέων εμπειριών που επηρεάζουν
αρνητικά τη συμπεριφορά και τη
διαταραχή τους. Δουλειά του καλού
δάσκαλου δεν είναι μόνο η παράδοση
του μαθήματος ειδικότητάς του, αλλά
παράλληλα να κατανοεί τις αλλαγές,
τις αντιδράσεις, τις διαταραχές κα τα
νέα έντονα χαρακτηριστικά κριτήρια
στέρησης και κακοποίησης του κάθε
παιδιού και εφήβου στην τάξη του.
Προσπερνώντας τη θλιβερή κατάσταση της σχολικής βίας ανάμεσα
στα παιδιά και όχι μόνο στο σχολείο
αλλά και στη γειτονιά, μένω στο θέμα
της κακοποίησης των παιδιών από
μαινόμενους ενήλικες που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις νεαρές
ψυχές και στα σώματά τους με την
τιμωρία που τους επιβάλουν και εδώ
μιλάμε κύρια για σωματική και ψυχολογική τιμωρία που δεν έχει να κάνει
με ατύχημα. Στην περίπτωση αυτή οι
ενήλικοι γονείς, δάσκαλοι και άλλα
πρόσωπα που κακοποιούν τα παιδιά
το κάνουν γιατί όπως συχνά λένε τους
πνίγει το δίκαιο και το κάνουν «για το
καλό των παιδιών, ή των νέων» και
έτσι τα θύματά τους κακοποιούνται
εσκεμμένα στο σχολείο, ή στο σπίτι
και οπουδήποτε αλλού με ολέθριες
συνέπειες. Οι θύτες όμως συνειδητά
κι ακόμα και ασυνείδητα επιφέρουν
από «αγάπη και ενδιαφέρον» στα
θύματά τους σοβαρές κοινωνικές, ψυχολογικές και σωματικές διαταραχές,
και θα πρόσθετα από εμπειρία σαν
γονέας και εκπαιδευτικός νοητικές και
συναισθηματικές διαταραχές ακόμα.
Ξέρω περιπτώσεις που τα παιδιά και
νεαροί έφηβοι στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και έξω στην κοινωνία
πληγωμένα και απελπισμένα φτάνουν
μέχρι και την αυτοκτονία. Δεν γνωρίζω
στατιστικά πόσοι ανήλικοι αυτόχειρες
στην απόγνωση τους αυτοκτονούν,
αλλά σίγουρα κάθε εβδομάδα ένα
τέτοιο τραγικό θύμα μας «απαξιώνει
και μας τιμωρεί με τη θυσία του», όπως
συχνά μας αποχαιρετούν με τα στερνά
γραπτά τους που φεύγοντας αφήνουν
πίσω τους.
Όχι, η κάθε είδους βία, η κακοποίηση, το ξυλοκόπημα μέχρι και η πιο
απλή απειλή δεν συνιστά μέθοδο διαπαιδαγώγησης και τρόπο επιβολής πειθαρχίας και αλλιώς θα αντιμετωπιστεί
για παράδειγμα η σχολική βία ανάμεσα
στους μαθητές και άλλα ανήλικα πρόσωπα και αλλιώς η εσκεμμένη ολέθρια
βία των ενηλίκων ενάντια στα παιδιά
και δεν είναι μόνο καταγέλαστη αλλά
και θλιβερή η δικαιολογία του γονέα, η
του δάσκαλου και οποιουδήποτε άλλου
ενήλικα που λέει πως είχε πολλάκις
προειδοποιήσει το θύμα του « και καλά
να πάθει, όπως το περίμενε, αφού δεν
ακούει». Αλλά ακόμα και η προειδοποίηση αποτελεί μορφή βίας, αφού δεν
αποτελεί ούτε ορμήνια, ούτε νουθεσία
ούτε θετική και επαινετική προτροπή,
έγκαιρη κατατόπιση, ενημέρωση και
γνώση. Κρύβει πολύ ανευθυνότητα και
ακαταλόγιστη λογική και ποινικότητα
ο ενήλικας που δικαιολογείται πως το
θύμα «τα ήθελα και πήγαινε φιρί φιρί
αναγκάζοντάς τον να βιαιοπραγήσει.
Σκεφτείτε δηλαδή τι άνομος αντικοινωνικός και ηλίθιος είναι ο βιαστής
ανηλίκου που επικαλείται στην απολογία του πως «κύριε Πρόεδρε τα ήθελε»,
το ανήλικο και απονήρευτο θύμα του
και τι ανώριμος γονέα, τι ανεπαρκής
δάσκαλος και τη ανυπόληπτος είναι
οποιοσδήποτε ενήλικας που λέει πως
το ξύλο βγήκε από το παράδεισο
και ότι η χρησιμοποίηση βίας είναι
επιβεβλημένη για να «στρώσει το
παιδί» και στη καλή διαπαιδαγώγησή
του. Στη Α΄ τάξη του Α΄ Δημοτικού
Σχολείου Νικαίας μέσα στη κατοχή
θυμάμαι το δάσκαλό μου που κάθε και
τόσο μας προειδοποιούσε «Όπου δεν
πίπτει λόγος πίπτει ράβδος» και μας
κοπάναγε στο κεφάλι προκαταβολικά
για πιθανή μας αταξία που θα θέλαμε
να διανοηθούμε.
Ευτυχώς ο δάσκαλος ήταν οικογενειακός μας φίλος και έτσι γλύτωνα
εγώ τις χαρακιές στο κουρεμένο μου
κεφάλι, αλλά συμφωνώ με τη μελέτη
των Ε. Φερέτη και Μ. Σταυράκη
που συνέταξαν το αντιπροσωπευτικό
δείγμα των 591 οικογενειών χειμαθητών, μισά αγόρια και μισά κορίτσια,
αναφέροντας πως από αυτά το 77,
8 % ήταν αδύναμα παιδάκια της Α΄
τάξης του δημοτικού σχολείου, που
είχαν υποστεί τιμωρία και μόνο τα 59,
7 % από τα παιδάκια της ΣΤ τάξης.
Τώρα γνωρίζουμε πως οι δάσκαλοι
αποφεύγουν την απλή σωματική τιμωρία και την κακοποίηση των μαθητών
φοβούμενοι ίσως τις συνέπειες του
απαγορευτικού νόμου, αλλά σύμφωνα
με την έρευνα που επικαλούμαι 65 %
των γονέων δηλώνουν πως τιμωρούν
σωματικά τα παιδιά του αν και 90 %
των τιμωρημένων παιδιών πεισματικά
επαναλαμβάνουν την πράξη που προκάλεσε την επιβολή της όποιας κακοποίησής τους από το δάσκαλο και πιο
συχνά από το γονέα. Το περίεργο είναι
πως ρωτώντας γονείς γιατί κακοποιούν
τα παιδιά τους και πιο είναι το όφελος
ομολογούν 87 % πως γνωρίζουν πως
απαγορεύεται η σωματική τιμωρία στο
σχολείο και στο σπίτι και μάλιστα 78 %
από αυτούς είναι υπέρ της απαγόρευσης κάθε κακοποίηση των παιδιών και
των εφήβων.
Έχουν παρέλθει αρκετά χρόνια από
τότε που δίδασκα στα σχολεία και
τώρα συνταξιούχος πιστοποιώ πως
έχει χειροτερέψει το φαινόμενο της
παιδικής κακοποίησης, ή μπορεί να
οφείλεται αυτό πως τώρα καταγγέλλονται περισσότερες περιπτώσεις από
πριν και δεν είναι μόνο απελπιστικά
τα σημερινά στοιχεία της παιδικής
κακοποίησης, αλλά έχουν αυξηθεί
και διεθνώς. Διαβάζω μια στατιστική
μελέτη της εξέλιξης των καταγγελιών
παιδικής κακοποίησης ηλικίας 0 έως
6 ετών στη Σουηδία από τα μέσα της
μέσα της περασμένης δεκαετία μέχρι
σήμερα. Το 2005 δηλώθηκαν 1096
καταγγελίες, το 2006 ανήλθαν σε 1351,
το 2007 σε 1548, το 2008 σε 1906,
το 2009 σε 2195, το 2010 σε 2550
και το 2011 σε 2880. Οι παραπάνω
καταγγελίες για παιδική κακοποίηση
έχουν γίνει από το προσωπικό των βρε-
φονηπιακών και ημερήσιων παιδικών
σταθμών, των νηπιαγωγείων και τον
σχολείων προς τη δημοτική Πρόνοια
που καταγγέλλει με τη σειρά της τις
χειρότερες περιπτώσεις στην αστυνομία, αφού οι περισσότερες φορές
αφορά ελαφρού τύπου τιμωρίας που
οι αδιόρθωτοι ή απεγνωσμένοι ανεπαρκείς γονείς καταφεύγουν σε βίαιες
λύσεις που τις θεωρούν ωστόσο εχεφροσύνης και παιδαγωγικές. Μαντεύω
πως οι περιπτώσεις βίας ιδιαίτερα μέσα
στους τέσσερεις κλειστούς τοίχους του
σπιτιού, που καλύπτουν το σφάλμα των
ευέξαπτων γονέων είναι πολύ περισσότερες από αυτές που γίνονται γνωστές
και καταγγέλλονται, έπειτα τα παιδία
απειλούνται να μην διαμαρτυρηθούν
κατά των γονιών τους και μάλιστα τα
πιο μεγάλα παιδιά το αποφεύγουν για
να μην δημιουργήσουν προβλήματα
στην οικογένεια.
Φυσικά και οι πιο ελαφροί τρόποι
τιμωρίας, όπως είναι οι λεκτικοί της
δριμείας επίπληξης και μομφής όπως
και της επιτιμητικής παρατήρηση μπορεί να δημιουργήσει ψυχολογική και
συναισθηματική διαταραχή στο αθώο
παιδί που έχει ανάγκη από ορμήνια και
προτροπή, που έχει ανάγκη να νιώθει
προσφιλή τον γονιό, το δάσκαλο, τον
κηδεμόνα που τον θέλει αγαπητό σύμβουλο και καθοδηγητή κοντά του. Χωρίς να το ξυλοφορτώνει ένα αφύσικο
κράτημα και βίαιη αναταραχή του ανυπεράσπιστου μικρού παιδιού από τον
ενήλικα, μπορεί το αδύναμο ανήλικο να
εκλάβει αυτή την έντονη και αφόρητη
ενέργεια σαν παρορμητική απειλή που
το τρομάζει η έκβασή του. Η στέρηση
και η παραμέληση επίσης του παιδιού
από τον γονιό δίνοντας προτεραιότητα
σε άλλες απασχολήσεις που αφιερώνει
τον καιρό του απουσιάζοντας από
κοντά του μπορεί να έχει τραυματικές
επιπτώσεις στη ψυχή του παιδιού,
που θέλει να νιώθει την οφειλόμενη
φροντίδα και την παρουσίαση του
κοντά του. Τα αποτελέσματα τέτοιων
ανάρμοστων μεθόδων και πολλών
άλλων δυσάρεστων συμπεριφορών του
ενήλικα μπορεί να συμβάλουν σε θλίψη
και διαταραχή του ανήλικου παιδιού.
Συχνά ασημαντότητες στην αντίληψη του ενήλικα διαφεύγουν της
έγκαιρης αναγνώρισης του ίδιου του
γονιού, του αρμόδιου προσωπικού
του σχολείου και άλλων προσώπων με
κατάρτιση και ευθύνη να το προστατέψουν έγκαιρα από τυχόν ιατρικά και
ψυχοθεραπευτικά δισεπίλυτα συμπτώματα και έχει στη στέρηση που νιώθει
το παιδί τόση μεγάλη ανάγκη της
μέριμνας και της αγάπης του προστάτη
της ζωής και ανατροφής του. Πέρασε
περισσότερος καιρός από τέσσερες
τετραετίες από τότε, που τώρα παίζοντας με τα εγγόνια μου αναθυμάμαι
δακρύζοντας με θλίψη και συντριβεί,
πόσο παραμελούσα τα ανήλικα παιδιά
μου, αμέσως μετά το σχολείο που
δίδασκα, να πηγαίνω καθημερινά
όλα τα χρόνια του αντιχουντικού
μας αγώνα στη Σουηδία κατά των
συνταγματαρχών της Αθήνας, στις
καθημερινές μας συντονιστικές μας
συναντήσεις στην κοινότητα και
στις κινητοποιήσεις μας. Μου έλεγε
με κατανόηση και λύπη η μαμά των
παιδιών μου κάθε φορά μεσάνυχτα
επιστρέφοντας στο σπίτι: «Τα παιδιά
ρωτούσαν πριν κοιμηθούν, που είναι
ο μπαμπάς;». Για τους αγώνες του
οφείλει κανείς να μην μετανοεί, όταν
άλλοι αφήσανε τα κοκαλάκια τους,
αλλά για τα παιδιά μου αυτό δεν ήταν
παιδική κακοποίηση;
Την Κυριακή 22 Απριλίου ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης
«Περιστέρι Μαζί» Γιώργος Βαθιώτης και στελέχη της παράταξης
είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν
και να ανταλάξουν απόψεις με την
Ρένα Δούρου. Ο θυμός, η οργή, η
αγανάκτηση ενάντια στους υπεύθυνους της σημερινής οικονομικής κρίσης
του και θα προτείνει λύσεις και διεξόδους από την κρίση, ιδιαίτερα για τις
ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες. Θα
αφουγκράζεται τα προβλήματα,
θα νιώθει τον πόνο και την αγωνία
του απλού Δημότη, θα συμπάσχει
μαζί του αλλά παράλληλα πρωτίστως θα αγωνίζεται για να τον
ανακουφίσει. Ιδιαίτερα τον άνερ-
κυριάρχησαν στη συζήτηση. Η χαμένη
αξιοπρέπεια του απλού πολίτη, τα
όνειρα που του στερούν επαγγελματίες
πολιτικοί και καιροσκόποι που ποτέ
δεν εργάστηκαν και γαντζωμένοι στην
εξουσία προσπαθούν με μνημονιακές
πολιτικές και εκβιαστικά διλήμματα να
διατηρήσουν τη θέση τους. Εκφράστηκε η άποψη ότι είναι μονόδρομος
η καταδίκη αυτών των πολιτικών στη
συνείδηση όλων μας και αυτό ήδη
συντελείται σε μέγιστο βαθμό. Τη
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
κατέγραφε Γαλλικό κανάλι.
Η Δημοτική Παράταξη «Περιστέρι Μαζί» και ο επικεφαλής
Γιώργος Βαθιώτης πλήρως συμπαρατασσόμενοι με τον απλό πολίτη,
τον απλό Δημότη, στις αγωνίες και την
αβεβαιότητα που βιώνει για τον ίδιο
και την οικογένειά του, θα είναι δίπλα
γο, τον πολύτεκνο, αυτόν που έχει
χαμηλό εισόδημα και πλήττεται
ιδιαίτερα από την κρίση. Με ένα
στόχο, ένα σκοπό, να δώσει μια διέξοδο που θα εξασφαλίσει στο Δημότη
και πάλι τη χαμένη του αξιοπρέπεια
και θα του δώσει τη δυνατότητα να
ατενίσει και πάλι το μέλλον με πίστη,
αισιοδοξία και ελπίδα.
Το «Περιστέρι Μαζί» ως ανεξάρτητη Δημοτική Παράταξη θα
είναι δίπλα στον δοκιμαζόμενο Δημότη
και θα συνεργάζεται και προωθεί λύσεις
με όλες τις υγιείς δυνάμεις, τους νέους
και άφθαρτους ανθρώπους. Αυτούς
που έχουν όραμα και ικανότητες και
απέναντί τους έχουν τα προβλήματα
και πως θα ανακουφιστούν όσοι υποφέρουν. Με το κοινωνικό πρόσωπο μπροστά, την ανθρωπιά, την
αξιοπρέπεια, την αλληλεγγύη.
Οι ώρες αγωνίας και η ευτυχής
κατάληξη στην περιπέτεια
της μικρής Σουαϊέν Σουϊτλίν (3,5 ετών)
Θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί
σας τις ώρες αγωνίας που ζήσαμε
από την στιγμή που ενημερωθήκαμε από την Αστυνομία ότι ένα
κοριτσάκι 3,5 ετών αγνοούνταν
ήδη 7 ώρες. Όπως δήλωσε η μητέρα της, η οποία κατάγεται από τις
Φιλιππίνες, το παιδί εξαφανίστηκε
την Τετάρτη 2 Μαΐου 2012 στις 11:00
από πλατεία της περιοχής των
Αμπελοκήπων στην Αθήνα.
Λόγω της σοβαρότητας της περίπτωσης και δεδομένων των κινδύνων που ενδεχομένως διέτρεχε
το μικρό κορίτσι κρίθηκε αναγκαία
η ενεργοποίηση του συστήματος
Amber Alert. Ωστόσο η διαδικασία
διεκόπη καθώς δεν κατέστη εφικτό
να βρεθεί φωτογραφία της Σουϊτλίν. Ακολούθησε ανακοίνωση της
εξαφάνισης στο Κεντρικό Δελτίο
Ειδήσεων του Τηλεοπτικού Σταθμού
STAR, ο οποίος ανταποκρίθηκε
άμεσα στην έκκλησή μας. Καθώς
ο χρόνος κυλούσε και οι πληροφορίες που δίνονταν δεν οδηγούσαν
στα ίχνη της ανήλικης, κάναμε την
υπέρβαση προχωρώντας για πρώτη φορά στην ενεργοποίηση Amber
Alert χωρίς φωτογραφία παιδιού.
Ευτυχώς τα καλά νέα ήρθαν από
την Αστυνομία και ενημερωθήκαμε
ότι η ανήλικη είχε βρεθεί και ήταν
καλά στην υγεία της. Κατόπιν
παρέμβασης της Εισαγγελίας βρεθήκαμε άμεσα κοντά στη Σουϊτλίν
και της δώσαμε τη ζεστή αγκαλιά
και την ασφάλεια που έχει ανάγκη
κάθε παιδί. Αξίζει να σημειωθεί ότι
προσφάτως ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ζητήσει την
παρέμβαση των αρμόδιων αρχών
καθώς υπήρχαν σαφείς ενδείξεις ότι
το παιδί βρισκόταν σε κίνδυνο.
Το Χαμόγελο του Παιδιού» στα πλαίσια των διεθνών συνεργασιών που
έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό
και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ανηλίκων. Σε διεθνές επίπεδο
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»:
Eίναι μέλος του Δ.Σ. του Διεθνούς
Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και
Θύματα Εκμετάλλευσης Παιδιά
(International Centre for Missing and
Exploited Children), το οποίο εδρεύει
στην Washington των Ηνωμένων
Πολιτειών.
• Είναι μέλος του Δ.Σ. στο Missing
Children Europe.
• Είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου
Τηλεφωνικών Γραμμών για την προστασία των παιδιών (Child Helplines
International) που περιλαμβάνει
τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης
από
160 χώρες.
• Είναι αναγνωρισμένος συνεργαζόμενος φορέας στο DPI (Department
of Public Information)
τ ω ν
Ηνωμένων Εθνών.
• Είναι αναγνωρισμένος Μ.Κ.Ο. με
συμβουλευτικό ρόλο στο ECOSOC
(Economic and Social
Council) των Ηνωμένων Εθνών
• Είναι μέλος στο διεθνές site για τις
εξαφανίσεις ανηλίκων www.missingkids.com
• Είναι μέλος στην EFSC (European
Federation for Street Children).
Στην προσπάθεια του Οργανισμού
μας να δραστηριοποιηθεί και να σταθεί
κοντά στα παιδιά που έχουν εξαφανιστεί και βρίσκονται σε κίνδυνο, προβαίνουμε στη δημιουργία, εκτύπωση και
ανάρτηση αφισών τους σε σημεία της
χώρας μας, σε συνεργασία πάντα με
τις ελληνικές αρχές. Συνεργαζόμαστε
επίσης με Μ.Μ.Ε. και άλλους φορείς
που θα μπορούσαν να βοηθήσουν
στην ανεύρεση τους.
Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά
Ευρωπαϊκή Γραμμή Για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116.000
e mail: [email protected]
www.hamogelo.gr
Πέμπτη 10 Μαΐου 2012
Συνάντηση εργασίας για
την Πρόληψη και Ετοιμότητα
σε Σεισμό στο ΚΥΒΕ Περιστερίου
Πραγματοποιήθηκε την
Δευτέρα 23 – 04 – 2012 στο
ΚΥΒΕ Περιστερίου συνάντηση
εργασίας μεταξύ του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής
Προστασίας Δυτικής Αθήνας
(συμμετέχουν 42 φορείς) και
του Οργανισμού Αντισεισμικού
Σχεδιασμού & Προστασίας
(ΟΑΣΠ).
Αντικείμενο της σύσκεψης
ήταν ο επιχειρησιακός σχεδιασμός σε περίπτωση σεισμού
με εισηγητές από τον ΟΑΣΠ
τους Δρ. Ευ. Λέκκα, Καθηγητή
Γεωλογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και Αντιπροέδρο του
ΟΑΣΠ, κα Χ. Γκουντρομίχου,
Γεωλόγο MSc., Π. Κέρπελη,
Πολιτικό Μηχανικό MSc., Δρ
Α. Κούρου, Γεωλόγο. Αναφέρθηκαν στην αντισεισμική
πολιτική στην Ελλάδα και
στο ρόλο του ΟΑΣΠ, στον
επιχειρησιακό σχεδιασμό για
σεισμό σε συνέχεια των αλλαγών που επέφερε ο νόμος
του Καλλικράτη, στις προδιαγραφές και στον προσδιορισμό των χώρων καταφυγής,
στην άμεση και προσωρινή
στέγαση των πληγέντων.
Ακολούθησε συζήτηση με
τους υπευθύνους των φορέων, όπου διατυπώθηκαν οι
δυσκολίες στο σχεδιασμό, η
αναγκαιότητα επικοινωνιακής πολιτικής και ενημέρωσης της κοινωνίας, άσκησης
και εκπαίδευσης όλων των
εμπλεκομένων στην πολιτική
προστασία, ώστε κάθε σχεδιασμός να είναι και πρακτικά
υλοποιήσιμος.
Ο Πρόεδρος του ΣΟΠΠ,
Αντιπεριφερειάρχης Κώστας
Παπαντωνίου στην ομιλία
του τόνισε την αναγκαιότητα
επένδυσης στην πρόληψη σε
Σελίδα 9
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
όλα τα επίπεδα, ρεαλιστικών
σχεδιασμών, διαρκούς ετοιμότητας και καλού συντονισμού. Επεσήμανε ότι είναι
απαραίτητη η άμεση αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου,
ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων και κάθε αρμοδιότητα να συνοδεύεται από
τα αντίστοιχα κονδύλια για την
εξασφάλιση των απαραίτητων
μέσων και υλικών.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν
ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας του Υπ.
Προστασίας του Πολίτη κ. Θ.
Μπούφης, η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα και
Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης κα Α. Παπαδημητρίου,
ο Δήμαρχος Αιγάλεω κ. Χρ.
Καρδαράς, ο πατέρας Απόστολος ως εκπρόσωπος του
Μητροπολίτη Περιστερίου
κ. Χρυσόστομου. Παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης
Έργων & Διοίκησης κ. Β.
Κόκκαλης, ο Πρόεδρος του
Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής κ. Κ. Καράμπελας,
οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Δυτικής Αθήνας κ.κ. Β. Γιαννακάκος, Ι. Πανταλάκη, Γ.
Ερμίδου. Συμμετείχαν μέλη
του ΣΟΠΠ: Αντιδήμαρχοι,
Προϊστάμενοι και υπεύθυνοι
Πολιτικής Προστασίας των
Δήμων, συνδέσμων, εθελοντικών οργανώσεων, σωμάτων ασφαλείας, φορέων του
δημοσίου. Επίσης, ο Γενικός
Διευθυντής Μεταφορών της
Περιφέρειας Αττικής, Διευθυντές των Υπηρεσιών της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αθήνας, υπηρεσιακοί
παράγοντες της πολιτικής
προστασίας της Περιφέρειας
Αττικής και πολίτες της περιοχής.
March to Athens «Πορεία στην Αθήνα»
Με στάση στην κεντρική πλατεία του Περιστερίου
Στην κεντρική πλατεία του Περιστερίου, την πλατεία Δημαρχίας,
έφτασε την Παρασκευή 4 Μαΐου
η «Πορεία στην Αθήνα» (March to
Athens).
από ευρωπαίους ακτιβιστές, ξεκίνησε από την Πάτρα σε ένδειξη
αλληλεγγύης προς τον ελληνικό
λαό, και κατέληξε στην Αθήνα στις
11 Μαΐου.
Τα μέλη της «Πορείας στην Αθήνα» κατασκήνωσαν στην πλατεία
όπου και διανυκτέρευσαν την Παρασκευή. Την «Πορεία στην Αθήνα»
υποδέχθηκε και στήριξε σημαντικά η
Ανοιχτή συνέλευση Περιστερίου.
Αμέσως μετά την εγκατάστασή
τους στο χώρο έγινε συνέλευση με
την ανοιχτή συνέλευση Περιστερίου.
Αντάλλαξαν απόψεις και συζήτησαν όλοι μαζί για την πραγματοποίηση και τα κίνητρα της «Πορείας
στην Αθήνα».
Το Σάββατο το πρωί μετά από μία
εσωτερική συνέλευση όπου καθορίστηκε η τελική διαδρομή προς το κέντρο, η πορεία αποχώρησε κατά τις
15:00. Περνώντας από Λένορμαν,
Ομόνοια και κάνοντας μια μικρή
στάση στην Πλατεία Εξαρχείων,
έφτασε τελικά στο Σύνταγμα κατά
τις 18:00, όπου πραγματοποιήθηκε
ένα αληθινά θερμό καλωσόρισμα
από ομάδα φίλων Ελλήνων από
την «Αγορά της Αθήνας». Ανάμεσά τους παρευρέθηκε και η ομάδα
«Αγανακτισμένων μοτοσικλετιστών
Ελλάδος» επευφημώντας με χειροκροτήματα και κορναρίσματα. Η
σκηνή ήταν συγκινητική με αγκαλιές, χαμόγελα, μουσική από κρουστά και χορό.
Αργότερα πραγματοποιήθηκε
μια πρώτη συζήτηση γνωριμίας,
όπου οι πεζοπόροι εξήγησαν τα
κίνητρα για τα οποία έκαναν την
πορεία και εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους! Δήλωσαν ευτυχισμένοι
για την άφιξή τους στην Αθήνα και
προέτρεψαν τον κόσμο να συνεχίζει
να παλεύει χωρίς να παραιτείται.
Αρκετά μετά το τέλος αυτής της
συζήτησης, και αφού η Πορεία
είχε αποφασίσει να διανυκτερεύσει
στην Πλατεία Συντάγματος αλλά
χωρίς σκηνές, η αστυνομία τους
πλησίασε. Αφού τους ξεκαθάρισε
ότι ήταν αδύνατο να παραμείνουν
στην πλατεία και ότι είχε διαταγές να εκκενώσουν την πλατεία
κατέφτασαν τρεις διμοιρίες από
ΜΑΤ, και αφού περικύκλωσαν τον
κόσμο, τους απομάκρυναν μέσω
της Ερμού μέχρι την Καπνικαρέα.
Υπήρξε και μία προσαγωγή Έλληνα,
ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος λίγο
αργότερα.
Τελικά η Πορεία κατασκήνωσε
στο Θησείο, στο παρκάκι δίπλα στο
σταθμό ηλεκτρικού. Περιμένουμε
εξελίξεις.
Η «Αγορά της Αθήνας» υποστήριξε και υποδέχτηκε την «Πορεία
στην Αθήνα» «η οποία αποτελεί μια
προσπάθειας δικτύωσης και σύνδεσης συνελεύσεων, συλλογικοτήτων
και ατόμων, τόσο σε ευρωπαϊκό
όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η
ιδέα γεννήθηκε με την «Αγορά των
Βρυξελλών», μία βδομάδα εκδηλώσεων στη Βελγική πρωτεύουσα που
κατέληξε στην μαζική, διεθνή ημέρα
διαδήλωσης της 15 Οκτωβρίου. Σε
αυτό το πλαίσιο, στις 9 Νοεμβρίου
μια ομάδα ανθρώπων διαφόρων
εθνικοτήτων, ξεκίνησε να περπατάει προς την Αθήνα από τη Νίκαια
της Γαλλίας, οργανώνοντας στη
διαδρομή λαϊκές συνελεύσεις επαναπροσδιορίζοντας έτσι την έννοια
της «δημοκρατίας». Παράλληλα,
στις 2 Μαΐου, μια δεύτερη πορεία
Με αφορμή την άφιξη των πορειών στην Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί η «Αγορά της Αθήνας», από
5 έως 15 Μαίου. Θα είναι μια συνάντηση ατόμων, συλλογικοτήτων
και εγχειρημάτων με βασικές αρχές
την ενότητα και την συνδιαμόρφωση, το σεβασμό και τη μη-βία.
Θα αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο,
ακομμάτιστο, με οριζόντια δομή και
ανοιχτό στον καθένα, με απόψεις
και θέσεις που θα προκύπτουν από
την ενεργή συμμετοχή όλων μας.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
περιλαμβάνει συζητήσεις, διαβουλεύσεις, εργαστήρια, δράσεις,
συναυλίες, και κορυφώνεται στο
διάστημα 12-15 Μαΐου, τριήμερο
παγκόσμιων κινητοποιήσεων, με
κεντρικό σημείο τη διαδήλωση στις
12 Μαΐου και τη συναυλία στις 15
Μαΐου στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ.
Οι στόχοι της Αγοράς
είναι
-Η ανταλλαγή εμπειριών, σκέψεων και τρόπων δράσης.
-Η δημιουργία σχέσεων συνεργασίας και δικτύωσης, σε τοπικό και
διεθνές επίπεδο.
-Η γνωστοποίηση των υπαρχόντων εναλλακτικών εγχειρημάτων
στο ευρύ κοινό, αλλά και η δημιουργία καινούριων.
-Η συνδιαμόρφωση κοινών στόχων.
Η απάντηση μας στο απάνθρωπο σύστημα της οικονομικής
Δικτατορίας είναι η αλληλεγγύη και
η αυτοοργάνωση!
Δεν περιμένουνε από άλλους να
μας λύσουν τα προβλήματα!
Παίρνουμε την κατάσταση στα
χέρια μας και γινόμαστε μέρος της
λύσης!
Όλοι μαζί, όλοι ισότιμοι, οραματιζόμαστε και δημιουργούμε!»
μας είπαν ο Νίκος και ο Άρης,
μέλη της ομάδας, με τους οποίους
συνομιλήσαμε στην πλατεία του
Περιστερίου.
«Με την Πορεία στην Αθήνα» θέλουμε να δείξουμε ότι οι άνθρωποι
που ζούμε στην Ευρώπη δεν έχουμε
την ίδια άποψη με τις κυβερνήσεις
μας» δήλωσε μέλος της Πορείας
από τη Γαλλία.
Το πρόγραμμα των συναντήσεων και εκδηλώσεων συνεχίζεται
ως εξής:
Παρασκευή 11 Μαΐου:
• Άφιξη της πορείας από Ευρωπαίους ακτιβιστές, Πάτρα-Αθήνα
• Συμμετέχουμε στο ΑΝΤΙΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΑΣ
- ATHENS LEGALIZE PROTESTIVAL στον χώρο πρώην αεροδρομίου Ελληνικού (είσοδος
από Λεωφόρο Ποσειδώνος,
στάση τραμ 2η Αγίου Κοσμά)
http://www.facebook.com/
events/137297713066996/
• -17:00 «March to Athens»: σύντομη παρουσίαση του εγχειρήματος.
• Συζήτηση «Φυσική καλλιέργια,
διατήρηση σπόρων, οικοκοινότητες.» Θα ακολουθήσουν διάφορα workshops πάνω σε αυτά
τα θέματα.
Σάββατο 12 Μαΐου:
• -11:30 Ολοκληρώνεται η συζήτηση της προηγούμενης ημέρας,
στο Ελληνικό.
• -18:00 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ στα πλαίσια της παγκόσμιας
κινητοποίησης «Global Spring».
• -Προσπάθεια ζωντανής σύνδεσης με άλλες ευρωπαικές
πλατείες.
Κυριακή 13 Μαΐου:
• Συμμετέχουμε στα Γενέθλια του
Καφενείου της Ακαδημίας Πλάτωνος, όλη την ημέρα.
• 16.00 Οργανώνουμε συζήτηση
στο πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος: «Ανταλλακτικές μορφές
οικονομίας: ανταλλακτικά
παζάρια,
εναλλακτικά
νομίσματα, τράπεζες χρόνου….»
Κάλεσμα σε συλλογικότητες
που δραστηριοποιούνται στον
χώρο να συμμετάσχουν και να
παρουσιάσουν τα εγχειρήματά
τους.
14 και 15 Μαΐου:
Το περιεχομενο αυτών των
ημερών θα καθοριστεί από το
σύνολο των παρευρισκόμενων
κατά τις προηγούμενες μέρες της
Αγοράς.
15 Μαΐου:
20:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Πληροφορίες: http://www.agoraathens.net
[email protected]
ß·ˇ ‡‚”
†
`
`— ¸¨ 10
¶
¿˛
·—
´˛
‡—˛
´˛
¿˛ 10 »¨— 2012
‚
—¨
†¨— †—˚ ¯—
—
¶ †—¨ ˛ ¿¨¨˚¨, ¨˛ ¸
¨˛ ——˛ ˛˛.
„¨ˇ ¨ ¨— —¨ ¸¨—¨ ——¨, — ¨— —.
„¨ ¸ ¨¨ »¨— ¨, ˛ –—¨, 1.040 , ¨˚
—˛ —˛ —¨, ¨—
˛ ¨
— ¨’ ¨—
˛
´
¨— ¨ ¨— ¨ ˚
¨—¨ ˛
¸
¨—¨, —¨— —¸¨— ˚—¨
—¨ ˛
˛—¨ ¸
˛. †—¨ ¨ ¨— ¨¨
˛. „¨— —¨ ¸
¨ — ¨— ¨’ ¸
— ˚
¨¨ ¨ˇ˛ †¨— ˛ ¿¨
¨˚¨.
˙ ˛ ˛˛ , ¨’ ˛
—, ¨¨¨ ¨ — ¨ ˛ ˜—— ¨ ˚—¨— ¸, ˛ `—¨ ¯¨¨, ˛
`— ¨ –—¸¨˛ ¨— ˛ „¨—˛ ¿—¨˛,
˚
¨—— ˚—¨
˛ ¨ˇ˛—˛ ˝˛ ˛ ˛, —˚
— ’40 ¨— —¸—¨— ¨ ˚—¨ —
— ˛ †¨—.
˛ ¨˛ …— ´¨— ˛
¨¸— ˛ ¨˚¨—˛ ¸¨˛ —— , ˛ ‡˛,
¨ 1945 ¨— ¨ ¨— ˚—¨ ¨
¨ˇ˛—¨ ¨˚¨¨ ¿
—
—,
¨ ˛ ˛¨ ¨——-
`— ¸ `
˚
»¨ˇ˛Ø †
¨
˛ ¿¨Æ˚¨,
¨˝ ¨˚˚—-
—¨— Æ—, Æ— ƨ ¨— ——— ¨— —. „¨Æ ¨ ¨¨ Æ—¨ —¨, ˛
¸¨ ¸
†—Ø˚
„¸˛ (13˛ `—Æ) ¨— ˛ ˛ …¨Æ¨, —ƨ— ¨— —Æ˝¨— ¨ ¨ ߨ—¸—Æ, ¨ ¨Æ
¸—¸— ¸ -
—¸ — — - ¨ ¨—Æ
——Æ ¨— ¨˚¨—Æ —¨ ˛ —ª, ˛ ¨ Æ. ¶
˚¨¨ ¨— ¨ ˛ ˛ ¨¨—˚— Ø ˛
·
¨, ˛ ¸—Æ—¨ ¸ª, ˛ —ª ˛ »˚¨¸¨. ` ¨˚ ¨— †—Ø˚ ¯——
, ˛ 9˛ `—Æ, Ø ¨’
¨ ƨ ˛— ¸.
— ˛ ¨ ˛ ¨
˛
˛, — ¨— ¨— ¨¨.
¿ ˛¨— ˚—¨ ¨ ¨— — ˛ ˛: ˛ ˚
—— ¨ ´¨˛ (‡˛˛
˛) ´—.
·¨ ¨’ ¨ ¨—¸—¨, ˚¨—— ¨¨
߉— †¨—, — ¨
¨ ¿ — — ¨
—¨ ¨—¨ ¨
—¨ ¨
—¨ ˛ ˛. `¨ ¨ˇ˛—
¨
¨˚¨ ¨— ¨ ¨˚˚¨—¨.
¿¨—¸— ˚¨ ¨ ˛ `
˛
¨— „¨¸——¨, ´¨˛ —
¨ ¸¨ —¨ ˛ „¨˛
¨— ߇
—¨, ¨—¨ ˛
¨¨¨— ¨—
¨—— ¨
—¸. †
— ˝— ¿
—
— ¨—
¨ˇ
—˚—. †—’
¨, ¨ ˛ ˛ —˚˛ —˛¨ ˛ ¨—¨ ˛ –—¨, ˝˛˛¨ ˛ ˛ˇ—¨ . »¨
˛ ¸¨—¨˛¸——¨ ,
¸ ¨ˇ˛
—¨.
- »˛ ¸¨—! —. —¨ ¨ ˇ—, ˛
¨ ¨— ¨,
¨¨— — ¨— ¨
¨.´— ¸— ¨—
˛ ˚¨— ¨ ¨, ¨—¨ ¿
—
——¨ — ¨˛, ˛ˇ ˚
——.
`’ ¨ ¨
˝˛¸—
˛ ——— –¨˛
»
— ¨
˚
¨, ˛
¨— ˛˚¨ ’ ¨ ¨˝˛¸— ˛ ——— –¨˛, — 90
— …— ´¨—
˛, ¸
˛ — 20 —¨ ¨— ˛—¨
˛ ˛ ˚—¨ ¨¨ ¨. `˛
¨
¨ ˛¨ ¨ ¨¨ ¨ ¨ ¨—¨, †—
˚ †¨¨— ,
¨ ¨ ˛ ˛ ”¨—¨. ¨—
¨—¨¸— ˛, †—
˚, ˚
—˝ ¨ ¨— ˚—¨ ˚,
¨ˇ ¨— ˚—¨ ¨ ¨—¸—¨ ˛ ˚—¨
. †—¨ ˛ ¨ˇ˛—˛ ˝˛,
¨— ˚—¨ ˛ ¸
¨˛ ¨
¨ ¸¨ —¨ ˛ ˛ ——˛ ¨—¨
¨ˇ˛.
» ˛ ˛ˇ—¨ ´¨˛ ¨— †—
˚ ¨ˇ ¨— ¨— —-
¨¨¨. `¨¨˛¨ ¨ ˛˛¨¨¸—¨¨
—¨¨——˚¨-—˚¨
¨— ¨
— , ˛
—’ ¨¨ ¨ —— ¨ —¨
—
—- ˛
ˇ —
¨
˚
¨—. ¨ ¨— ¨
ߨ—ˇ˛¨ —¨ ¸¸¨... (¨— ¨ˇ ˛— ߨ¨— — ).
- ¿¨
’ ¨, — ¨— ¨¨ ¨, —¨— . ` ¨ ˇ¨ —¨
!
•— ¨ˇ ¨ ˛
ˇ— ˛ ˚—˛ ¨ ¨ˇ—¨ ¨— ¨ ——. „¨— ¨
—, ¨˝— ˛ ˚¨— ¨ ,
˛ ¨˛ ¨ ¨, ¨ ˛ ˛
¨ ¨ — ¨. „¨— ¨ ˛
¨¨˛ —˚˛, ˚—¨—
ß — —.
¿
¨˚¨—. ¨ ˛˛¨¨,
¸¨, ¨ˇ , ˚¨——
— ¨
— ¨ , ˇ— ¨ —˛— ˚—¨ — —˝ .
…¨ ¨
— ˛ ˇ˛ ¸—¨—¨—,
— ˛ ˛.
` ¨ ¸
¨ˇ˛¨: †ˇ—, ˛ „¨—¨, ˛ ‡˛˛¨¨, ˛ ¿¨
,
», ˛ „˛, ˛ –
˚— ¨, ¨˛¨ ˛˚ ˛
˛˛. …¨ —¨ ˛
— ˚¨¨, ˛ —˛ ¨ ¨ˇ—¨.
`˛ ¨
¨— ¨ †ˇ— ¨˝¨¨ ¨ ˚ ¨¸,
¨ ¨ ˛
˛ —˛˚˛˛
¨ —¨ ˛ »¨˛, —¨
¨’ ¨ ¨—¸—¨ ˚. ¶¨
¨¨¨ ˛ »¨
—¨ `¨
¨˛, ¨ ˛ ——¨ „
˛
˛ ˛, ˛ „¨——¨ ‡˛˛
¨ ¨˛ ¨— ˛ ·—
˛˛ †¨
,
߶ †—Æ ˛ ¿¨Æ˚¨ Æ ˛ ˛, ¸—¨Æ˝
Æ ¨Ø, ˚¨ ¨’ ˛ ¸—¨¸ª ¸ —¸˛¸
¨
㬮
¨. —Ø , 21 ¨¨ ߨ—¸—Æ ¨ ¨˚ . ·¨— ¨ ¨—Æ —: ˛ „˛, „¨Æ¸¨
»¨Æ˛, !¨ ¿¨¨
Æ, ·˛ ¿˝¨, . ¸¨, "˛
´˝¨, †. ‰
, »¨¨ ‰
, …Æ `¨¨¸˛, ….
¿—Æ, ”¨ `ª, ˇ˛Æ †—
, ”¨ Ƹ
, »˛
Ƹ
, –¨. Ƹ
, …˛ »˛—Ø˛, »¨¨ ¯——
,
‡ª˛¨ »¨¨Ø¨ ¨— †—Ø˚ ‡¨˚.
¨— ¨— ¨ ¨ˇ˛—.
» ˛ ¨
¸ ˛
˚¨— ¨ ¨ ´¨˛ ˚—¨— ¨— — ˛ ¨— ¨
¨˚˚—˛. ˙ ˛ ¨
˛ ˛
¨
¨— ¸— . ¨ ¨ ¸—
— -˚
¨— ˛ — ¨˛ˇ ¨ ¨ —
. ¨ ¨— —
˛¨ ˚—¨ ¨ ¨¸¨. †—¨— —˛
˛ˇ—¨¨ ˇ¨ ¸,
˛¨¨ ¨ ˛ ˚¨
— ˛ ¸ ¨— ¸—¨ˇ— ¨ — ¨— ˚—¨ ˛
˚
˛, ˛ ¸—¨¨
˛ ¨—
˛ ¨
— ¨˛ —
—
—— ¨ˇ ¸¨¸¨
¨
—¨˝ ß·ˇ
‡‚”†.
…¨ ˛ ¨¨
˛
—˚˛, ˚—¨
—
ß ——
·—, ¨ ´¨˛ ¨¨,
¨—
, ¨ ¨
¨¨. `˛ —¨ ¨ ¨˚¨¨
- •— ˛¨!
- ¿; ¶¨ ˇ— ;
䬬
˛¨, ˛ —¨ ˛ ¨—˛ ˛ ¨.
…¨—, ˛¨ ¨¸
¨
¨
˛, `
, ¸¨— ˛—
¨— —, ˚¨˝¨
˛ —— ˛˛ »¨¨, — ¨ˇ˛ ¨ ߇
—¨¨, ¨ ¨¨ ˚˚.
´— ¨
— ˛—
—¨ ¨
¨ — ¸—¨
¸˛— ¨—¸— ߉— †¨— . `˛ „˛
¨˛¨ ˛ „——¨ `— ¸˛, ¨ ¸ ˛ ¨
¨—˛ —
— ¨ ¿— ¨
¨ ˛.
„¨— ¨ ˛˚ ˛ ˇ—¨ ˛, ˛
˚—¨˚—¨ ¯
——¨, 99 ¨—
˛ ¨¸
˛ ˛ ˚¨, — —¨
*`˛ ˛ª —˛¨˚Æ
ß¿·…, Ø˛ ߘ·`, ¨˛
— ¨ 60 —¨ (4/10/1952) ˇ¨—, ˇ˛
— ˚ ߶ ˇ
¨ ¨Æ, ¨— ¨ˇ˛ †
¨
˛ ¿¨Æ˚¨.
`˛ˇ˛ ª¨ . „˚—Æ˛, ˛ˇ †—Ø˚ „Ø˛, ¨ ¨— ¨—˚—Æ˝, ¨— ¨, ˛ »¨˛ ˚˚
¸
. `˛
¸—Æ—¨ ˛ ¨Æ¨˛ ¨˛ ˝¨—ª —ª ¨ ˛ ¸¨
˛ ·
¨˚˚—¨, ˛ ¸—ˇ
˛ Æ˛ „. »ª—¨, Ø ¨
˛—Æ ¨— ¨ —¨ ¨ †. —
. `˛ ˚¨¨
¨ ¨ ¨—¸—Æ. ·¨— ¨ ¨—Æ —: `¨ †—¨¨Æ (`ƨ),
‡ †˚—Ƹ˛ (‚¨Æ), ´¨¨ ¨— ·˛ —Æ˚
(ˇ¨¨—¸
!¨ ¨— ´¨Æ), . „˚—Æ˛ (¨Æ), »Æ `—¨
(Æ˚˚), … –¨—
(¸ `—Æ) ¨— !˚˚ ‰ (¸
`). ¨¨Æ, — — — ª¨ —: .
„˚—Æ˛, †. —
¨— „. »ª¨. ´¨ ¸¨ ¨ ˛ ¨Æ¨˛,
˛ ¨ ˛ ˚Æ˛ —
¨, ¸—¨ˇ˛¨ ˚—¨ ˛ ¨Æ˛ ¨ ˛ ·
¨˚˚—¨. ¨— —
ˇ
¨Æ ¨ ¸—Æ˛¨, ¨ ¨—¸—Æ ß‰—
†
Æ—
, ˛ ———ª ˝ª ˛ ˛.
¨
¨ ˛ — ¨, ·
¨
…¨, ¸—¨˛
˛ ¸ »¨¸ ¨ ¨’ ¨ — ¨—¨ ¨— ¨ ¿
—
—.
— ˛
˛ ¸¨˛
—
—˛ ˛˛
¨ — ¨
¨˚ ˛ ·¨˚˚—
—¨. ·—¨ ¨ ¨— ¨¨˚
¨¨ ¨
¨. ¨, ˛¸˛
¨——˛ˇ— . ¨, —.
- •— ˛
¨!
- ¿; ¶
¨ ˇ— ;
´ ¨ ˛ ˚¨ ¸ ¨ ˇ—˝ — ¨, ¨
¨ˇ¨ ¨
— ˛, ‡˛˛
—¨¸˛, ¨ ¨ ˛ ¨˚
. » ¨ ¨ ˝˛ ¿
—
— ¨ ˛¨—
¨ˇ
, ´¨˛ ‡˛˛
—¨¸˛.
’ ¨— ¨ˇ˛ —˛ß¨¨¨˛¨¸—˛
ß¿¨—¸—˛ ¯¨
¨, ¸¨— ¸¨—
—˛ ˛, — ¨¨ ·¸
— ·”` ¿
—
—, —
˛ —˛ ¨ ¨
¨— ¸—¨ ˛¨—
, ˛ —˛ , ¨¨ ˛ ˚¨˛ ¸—¨¸˛˛,
˛ ˛
¨ ˛ ˇ
˛.
- ·— ¨—¨ ˛ ´¨˛
‡˛˛
—¨¸˛;
´˛¨ ˛ ˛˛. †—¨ ¨
¨
¨ ˛ ¨
˛
¨¨˛˛:
¨’ ¸¨— ¨
˛˚ ¿ „
—¨
`— ¸˛, ¨ ˇ—
—ˇ —— ¿— ˛ ˛.
`˛ — ¸—¨ ¸
˛ —˛¨ ˛ ˚—¨ ¶
¨ ‚¨
,
¨ ¸ ˛ —¨
—— ¨ ˚—¨ ¸¨— ˚— ˛: ˛ ¨¨—¨ ¨— ‚
¸¨˛, ˚—¨ ¨¸ ¨—
ˇ— ¨— ¨ ¨’ ˛
˝˛ —— ¨ ˚—¨ —˝ ˛— ˛ †—¨¨ ¨— ˛
„
—¨— ¨.
´˛ — ¸—¨ ¨, ˚
— ¨
˛ „˛, ¨¨ —¨ ¨— ¨ ˝˛˛˛†—¨˛ †
¨, ¨
¨ ’ ¨
—¨ ˛ ¨—
¨ˇ
¨
— ¨ ˛ ˛,
¨— ˚
— ¨ ˛ ˚¨— ¨ …—˛,
´¨ ¸
—¨ ¨— ¨˛. ¨—Æ ˛ ”¨ ”Æ˛, ˛
˜—¨ ˚—¨¸˛ ¨— ´Æ˛
´—
, ¸—¨¨˚— ¨Æ...
— ¨— (˚—¨ ¨ ˇ
˛ˇ ¨—
˚ ˛ Æ˚¨), ¨¨
˛
¸ „¨˛, ˚
1948. ·¨— ˚—
¨, —
¨— ¨ˇ˛, ˛ 2˛ `—Æ
†
¨
˛ ¿¨Æ˚¨. ¿
¨— — — ª
˛ ¿¨. „¨
ˇØ, ¨— Æ ¸
ˆ
˚ …¨
—Ø, ˛ ´Æ˛ ˛ ˇ˛¨ , ¨
¨
¨—ª. ‡— ¨— ¨ ˛ — —˛ Æ˛ ·
¿
- ¨Æ ˛ —˛
¸ ¨— ¨ ¨— —˛. »
˛ Æ˛ ˛ ¨— ˛ —Æ ˛.
`˛ „¨—¨ ¸ˇ˛¨
¨ »—˛, –¨—˛ ¨— ˛
·˛ (”¨) ¨¸
, ¨ ¨—¸—¨ ˚
¨¨—, ¨
¨˛ ¨— ¸—
˛¨ ˛ ˛, †
˛˚
˛ ¨¸
, —¨— ¨— ˚˚—¨ ߇˛˛
˝¨, ¨— ¨
˛ ˛ ¨—¨.
¨, — ¸¨—, ¨ ¨˚˚¨ ¨
¨˛—
— ¨
¨ , ˇ—¨ ¨— ¨˛ ¸—¨ˇ˛ ¨¨— ¨ˇ
, ¨—
—, ˚
¨ ¨ ˛ˇ ¨ ˛
— ¨— —— ¨
˚—¨ ˛ ——˛ ¨— ——˛ ˝˛
˛ ˛ ¨ ¨—¨ 50-60
—¨, ¨ — ¨ ˇ¨ ˛ ¸—¨ˇ˛ —. ¿
¨
¨—˛˛.
`— — ˛
, —¨
˛— , ¨ ¸ˇ˛
— ˛ ˛ ¨—
— ¨ ¨ ¨
¨ ¨ ˛ »¨— ˛ ˚˚
— ¸
˚—¨ ¨ ˚¨˝¨ ¨—¸—¨ †¨— ¨, ¨ˇ ¨— ˚—¨
— ¨’ — ˛¨— ˚— —˚— ˛ ˛.
(`—¨ ˛ . 14)
Πέμπτη 10 Μαΐου 2012
Σελίδα 11
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΡΩΜΑΛΕΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ
Σ
ΑΠΟ ΤΟ 13ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
το Θέατρο της Ξυλοτεχνίας οι μαθητές
του 13ου Γενικού Λυκείου Περιστερίου
αλλά και ο Σύλλογος των καθηγητών πραγματοποίησαν μουσική εκδήλωσηαφιέρωμα στον ανεπανάληπτο λογοτέχνη
Κώστα Βάρναλη.
Ήταν ένα αξέχαστο και μοναδικά ωραίο απόγευμα
όπου η μικρή αίθουσα του Θεάτρου αποδείχθηκε
πάρα πολύ μικρή. Μαθητές, γονείς, καθηγητές, φίλοι
και γνωστοί των παιδιών που συμμετείχαν στην εκδήλωση τίμησαν την εκδήλωση γεμίζοντας ασφυκτικά
το χώρο του θεάτρου, σε σημείο μάλιστα που αρκετοί
παρακολούθησαν το πρόγραμμα όρθιοι.
Παρούσα στην εκδήλωση και η Αντιδήμαρχος Περιστερίου κ. Μαίρη Τσιώτα, καθώς και η Δημοτική
Σύμβουλος κ. Ξένη Κορόγιαννη.
μαθήτριες με ενδυμασίες εποχής έπαιξαν απόσπασμα
από το έργο «Αληθινή Απολογία του Σωκράτη», το
οποίο θεωρείται ένα αριστούργημα. Ξεκινώντας από
τον Ξενοφώντα ο Βάρναλης θα θελήσει να δει ρεαλιστικότερα τον μέγιστο φιλόσοφο της Αρχαιότητας,
καθώς επίσης και την εποχή του και να γράψει μιαν
άλλη απολογία, την αληθινή, όπως ο ίδιος την ονομάζει. Με τη διαφορά ότι τα λόγια που θα βάλει στο
στόμα του Σωκράτη δεν είναι λόγια εκείνου, μα δικά
του. Γιατί όπως εκείνος είχε τα «καινά του δαιμόνια»,
έτσι κι αυτός τώρα, με τα δικά του έχει βρεθεί σε
διάσταση με τις ιδέες της εποχής.
Ακολούθησε το ποίημα «Οδηγητής» και μετά
απόσπασμα από το έργο «Άτταλος ο Γ΄». Στη συνέχεια το μελοποιημένο ποίημα «Η μπαλάντα του
κυρ-Μέντιου».
ρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας, φιλολογίας και
κοινωνιολογίας, και υπηρέτησε σε διάφορα Γυμνάσια
και στο Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης.
Βαθύς μελετητής της αρχαίας ελληνικής σκέψης και
των νέων ιδεών και ρευμάτων της σύγχρονης εποχής,
στοχαστικός και ανήσυχος και σύγχρονα δεξιοτέχνης
της ποιητικής μαεστρίας και του ορμητικού ζωντανού
λόγου, ο Βάρναλης είδε την τέχνη σε συνάρτηση με
τα κοινωνικά φαινόμενα, που τη δημιουργούν. Έχοντας επίσης έκτακτη και λεπτή ευαισθησία, ως προς
Ο Κώστας Βάρναλης που αποσύρθηκε στο βασίλειο της σιωπής το Δεκέμβριο του 1974 σε ηλικία 91
χρονών, ήταν ο τελευταίος της μοναδικής τετράδας
(Καζαντζάκη Σικελιανός, Αυγέρης, Βάρναλης).
Γεννήθηκε το 1883 στον Πύργο της Βουλγαρίας και
σπούδασε στη Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, της οποίας ανακηρύχτηκε διδάκτορας.
Αργότερα μετεκπαιδεύτηκε στο Παρίσι, όπου πατο αισθητικό, το καλλιτεχνικά ωραίο, διαμόρφωσε
έναν προσωπικό και φιλοσοφημένο χαρακτήρα, που
υπήρξε πηγή έλξεως πολλών νέων λογοτεχνών και
καλλιτεχνών.
Στην αφήγηση ήταν η Φιλοθέη Δουλγέρη
και στην απαγγελία των ποιημάτων η Ηλιάνα
Ζάντζα και ο Κωστής Αμπατζίδης.
Χορωδία: Μ. Τσουρή, Μ. Φούρλα, Ε. Μερτζάνη, Γ. Σοφούλη, Φ. Δουλγέρη, Β. Παπαδοπούλου, Δ. Κόλλιας, Ορ. Παναγιωτόπουλος
Ορχήστρα: Ι. Κατσιμάρης, Κ. Αμπατζίδης. Ζ.
Καμάρας, Στ. Αγαπάλογλου.
Διακρίνονται η Ξ. Κορόγιαννη πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ και η αντιδήμαρχος
Περιστερίου Μ. Τσιώτα-Μάρκου
Αρχικά οι θεατές παρακολούθησαν μέσα από προβολή βίντεο τη ζωή και το έργο του ποιητή Κώστα
Βάρναλη, ενώ η ορχήστρα τραγούδησε παράλληλα
τα μελοποιημένα ποιήματα: «Οι Μοιραίοι», «Η
μπαλάντα του Αντρίκου». Στη συνέχεια μαθητές και
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ: «ΗΡΑΚΛΗΣ.
Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ
Το Σάββατο 28 Απριλίου, στο φιλόξενο χώρο του
βιβλιοπωλείου «Look at me», Πελασγίας 99 στο Περιστέρι, η κ. Κάρμεν Ρουγγέρη ηθοποιός, σκηνοθέτης
παιδικού θεάτρου και όπερας και συγγραφέας παιδικών βιβλίων, παρουσίασε το βιβλίο της «Ηρακλής.
Ο Ιδρυτής των Ολυμπιακών αγώνων».
κλή ήταν συναρπαστική. Τους εξήγησε με λεπτομέρειες πώς έγινε ο ιδρυτής των Ολυμπιακών αγώνων.
Στη παρουσίαση του παιδικού βιβλίου της κας
Κάρμεν Ρουγγέρη παραβρέθηκε και η Αντιδήμαρχος
Περιστερίου κ. Μαίρη Τσιώτα, καθώς και οι γονείς
των παιδιών.
«...Ήταν ένα όμορφο ανοιξιάτικο πρωινό. Οι πλαγιές του Ολύμπου, γεμάτες πολύχρωμα ανθισμένα
αγριολούλουδα, φάνταζαν πανέμορφες. Ο Ήλιος
είχε αρχίσει ν’ ανεβαίνει σιγά-σιγά κι ο γαλάζιος
Ουρανός άστραφτε από το λαμπερό φως του. Ψηλά,
απ’ την κορυφή του Ολύμπου, που ήταν χαμένη μέσα
στα σύννεφα, ακούγονταν όμορφες μελωδίες. Οι
θεοί τραγουδούσαν τρώγοντας και πίνοντας όπως
κάθε μέρα... Ξαφνικά όλοι σώπασαν. Βροντές και
αστραπές διέκοψαν το τραγούδι. Ο Δίας κάτι ήθελε
να πει... - Κόψαμε το τραγούδι στη μέση, διαμαρτυρήθηκε ο Απόλλωνας, όμως η Αθηνά δεν τον άφησε
να συνεχίσει. - Κάτι ήθελες να μας πεις, πατέρα,
είπε. - Αυτό είναι, φώναξε χαρούμενος ο Δίας. Θα
γίνω πατέρας!...».
Η Κάρμεν Ρουγγέρη
Οι μικροί φίλοι την υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα
και πλατιά χαμόγελα που έδειχναν ότι ήξεραν καλά το
έργο που επιτελεί μέσα από τις θεατρικές της παραστάσεις, αλλά και από τα βιβλία της. Η ηθοποιός και
συγγραφέας κ. Κάρμεν Ρουγγέρη ξεκίνησε αμέσως
να συνομιλεί με τα μικρά παιδιά που την άκουγαν με
προσοχή και μεγάλο ενδιαφέρον. Η αφήγησή της για
τον δημοφιλέστερο και αγαπημένο στα παιδιά για τα
κατορθώματά του ήρωα των αρχαίων Ελλήνων, Ηρα-
Η ιδιοκτήτρια του βιβλιοπωλείου Δ. Λεγάκη, η Κ. Ρουγγέρη
και η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα-Μάρκου
Κατάμεστη η αίθουσα του βιβλιοπωλείου
Στο τέλος της παρουσίασης, τα παιδιά πλησίασαν με
μεγάλη χαρά την κ. Κάρμεν Ρουγγέρη, ζητώντας να
υπογράψει αυτόγραφα στα βιβλία του «ΗΡΑΚΛΗ» που
αγόρασαν, κάτι που έκανε με ιδιαίτερη συγκίνηση.
Σελίδα 12
Πέμπτη 10 Μαΐου 2012
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
Αναλυτικά αποτελέσματα των Εθνικών Εκλογών
Δήμος Περιστερίου
Β’ Αθηνών
Ενσωμάτωση
Γραμμένοι
2.601/2.601 /
100,00 %
Ψήφισαν
1.420.422
Εγκυρα
1.042.820 /
73,42 %
1.024.091 /
98,20 %
Ακυρα
14.374 / 1,38 %
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2012
Κόμμα
Ποσοστό
Ψήφοι
Λευκά
Ενσωμάτωση
Γραμμένοι
Ψήφισαν
Εγκυρα
Ακυρα
Λευκά
4.355 / 0,42 %
199/199 /
100,00 %
109.617
77.726
/ 70,91 %
76.154
/ 97,98 %
1.247 / 1,60 %
325 / 0,42 %
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009
Εδρες
Ποσοστό
Ψήφοι
75.251
Εδρες
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο
21,82 %
223.416
9
7,40 %
Νέα Δημοκρατία
12,40 %
126.967
14
26,62 %
11
Ανεξάρτητοι Ελληνες
5
11,00 %
112.612
5
Κ.Κ.Ε.
9,64 %
98.725
4
10,84 %
ΠΑ.ΣΟ.Κ
9,07 %
92.913
4
40,23 %
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή
6,71 %
68.694
3
0,37 %
Δημοκρατική Αριστερά
6,60 %
67.614
3
δημιουργία, ξανά!
3,77 %
38.590
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
3,45 %
35.381
Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία)
3,44 %
35.190
ΛΑ.Ο.Σ
2,78 %
28.434
Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
2,05 %
20.973
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.
ΑΡ.ΣΥ.Α.)
1,49 %
15.284
ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ
ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ)
1,27 %
13.043
Κοινωνική Συμφωνία
1,05 %
10.721
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ
0,76 %
Ενωση Κεντρώων
0,71 %
7.274
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας
0,62 %
6.360
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών
του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
0,48 %
4.935
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας
0,37 %
3.832
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
0,18 %
1.823
3
20
3.730
4,32 %
43.951
7,28 %
73.989
0,54 %
5.536
7.784
0,44 %
4.487
0,22 %
2.210
0,18 %
1.809
Ψήφοι
24,90 %
18.961
Κ.Κ.Ε.
12,94 %
9.853
Ανεξάρτητοι Ελληνες
10,84 %
8.257
Νέα Δημοκρατία
9,86 %
7.512
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή
8,43 %
6.418
ΠΑ.ΣΟ.Κ
8,25 %
6.282
Δημοκρατική Αριστερά
5,92 %
4.505
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
3,54 %
2.698
ΛΑ.Ο.Σ
2,58 %
1.965
δημιουργία, ξανά!
2,07 %
1.578
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.
ΑΡ.ΣΥ.Α.)
1,95 %
1.486
ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ)
1,38 %
1.049
Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
1,23 %
934
Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη
Συμμαχία)
1,16 %
885
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ
1,09 %
831
Κοινωνική Συμφωνία
0,99 %
753
Ενωση Κεντρώων
0,88 %
670
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας
0,57 %
433
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
0,52 %
393
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας
0,28 %
215
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
0,22 %
171
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΟΜΜΑ
0,11 %
87
0,10 %
1.048
Αξιοπρέπεια
0,07 %
767
Κόμμα Φιλελευθέρων
0,08 %
63
Κόμμα Φιλελευθέρων
0,07 %
678
Αξιοπρέπεια
0,07 %
55
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
0,03 %
344
0,05 %
37
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
0,03 %
274
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση
του ΚΚΕ
0,02 %
240
Ανεξ. Υποψήφιος
0,01 %
133
30
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
11
ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α)
1
920
Ποσοστό
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
0,09 %
3
Κόμμα
0,02 %
254
2
0,40 %
4.028
4
ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ,
ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.
ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.
ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε.
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
0,04 %
33
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του
ΚΚΕ
0,02 %
14
Ανεξ. Υποψήφιος
0,01 %
8
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
5
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
3
ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α)
ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ.,
ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ
ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε.
Σταυροδοσίες υποψηφίων και οι Βουλευτές που εκλέγονται στη Β΄ Αθήνας
ΣΥΡΙΖΑ
1 Σακοραφα Σοφια του Ηλια
2 Κουρουμπλης Παναγιωτης του Ελευθεριου
3 Παπαδημουλης Δημητριος του Χριστοδουλου
4 Δραγασακης Ιωαννης του Ανδρεα
5 Δουρου Ειρηνη (Ρενα) του Αθανασιου
6 Στρατουλης Δημητριος του Ιωαννη
7 Βαλαβανη Ολγα-Ναντια του Γεωργιου
8 Τατσοπουλος Πετρος-Γεωργιος του Ευαγγελου
9 Τσακαλωτος Ευκλειδης του Στεφανου
10 Παναγουλης Ευσταθιος (Σταθης) του Βασιλειου
11 Καφανταρη Χαρουλα (Χαρα) του Φωτιου
12 Αλεξοπουλος Αποστολος του Ιωαννη
13 Κατριβανου Βασιλικη του Ηλια
14 Αυλωνιτου Ελενη του Βασιλειου
15 Χατζησοφια Αννα του Φωτιου
16 Κουβελα Φωτεινη του Δημητριου
17 Σκουρλετης Παναγιωτης (Πανος) του Βασιλειου
18 Ησυχος Κωνσταντινος του Νικολαου
19 Αντωνακη-Μπελογιαννη Παναγιωτα-Αγοριτσα
(Πεννυ) του Γεωργιου
20 Ασημακοπουλος Βασιλειος του Κωνσταντινου
21 Βαλαλακη Πολυξενη (Τζενη) του Παναγιωτη
22 Λεουση Ελενη του Γεωργιου
23 Μανιος Νικολαος του Εμμανουηλ
24 Θεωνας Ιωαννης του Γρηγοριου
25 Κουκα Μαρινα του Ιωαννη
26 Αναστασακης Δημητριος του Ιωαννη
27 Βαμβακας Γεωργιος του Χρηστου
28 Τριανταφυλλου Μαρια (Μαρω) του Νικολαου
29 Μπαλτας Αριστειδης-Νικολαος-Δημητριος
του Αλεξανδρου
30 Σχιζας Ιωαννης του Θωμα
31 Σακελλαριδης Γαβριηλ του Γεωργιου
32 Λαμπρου Παναγιωτης (Πανος) του Κωνσταντινου
33 Πολιτου Στελλα (Νανη) του Χρηστου
69.212
51.567
38.194
35.301
27.753
21.599
17.061
16.560
13.902
13.728
13.670
13.565
12.064
11.818
11.772
10.074
9.408
8.071
7.638
7.564
6.991
6.981
6.950
6.719
6.480
5.950
5.585
5.403
5.325
5.183
5.018
4.981
4.647
34 Τολιος Ιωαννης του Γεωργιου
35 Κοσμας Παναγιωτης του Δημητριου
36 Κοσμοπουλος Χριστοφορος του Γεωργιου
37 Κνητου Αικατερινη του Κυριακου
38 Παπαϊωαννου Γεωργιος του Κωνσταντινου
39 Παπαδοπουλος (Τετραδης) Γεωργιος του Στυλιανου
40 Κοσυφολογου Αλικη του Κωνσταντινου
41 Νταβανελλος Αντωνιος του Νικολαου
42 Τριγαζης Παναγιωτης (Πανος) του Αγησιλαου
43 Σαμιακου Χρυσανθη-Νεφελη του Σπυριδωνα
44 Σαπουνας Γεωργιος του Ευαγγελου
45 Τσαμασιρου Ρουμπινη-Κωνσταντινα του Ηλια
46 Ματσικουδης Δημητριος του Χρηστου
4.361
4.271
4.264
4.107
4.098
3.643
3.394
3.383
3.314
2.863
2.586
2.303
1.922
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
Μητσοτακης Κυριακος του Κωνσταντινου
24.146
Χατζηδακης Κωνσταντινος (Κωστης) του Ιωαννη 23.629
Βουλτεψη Σοφια του Ιωαννη
21.425
Ντινοπουλος Αργυρης του Βασιλειου
19.154
Βαρβιτσιωτης Μιλτιαδης του Ιωαννη
19.069
Γεωργιαδης Σπυριδων-Αδωνις του Αθανασιου 18.724
Μεϊμαρακης Ευαγγελος-Βασιλειος του Ιωαννη 17.735
Σπηλιωτοπουλος Αριστοβουλος (Αρης)
του Ελευθεριου
17.401
9 Γιακουματος Γερασιμος του Χαραλαμπους
16.382
10 Πολυδωρας Βυρων του Γεωργιου
14.910
14.890
11 Καραμανλη Αννα του Αρκαδιου
12 Παναγιωτοπουλος Παναγιωτης
(Πανος) του Παναγιωτη
14.882
13 Παπακωστα-Σιδηροπουλου Αικατερινη του Αγγελου 12.792
14 Παπαθανασιου Γιαννης του Δημητριου
12.091
15 Ιακωβιδου Παναγιωτα (Τανια) του Χρυσοστομου
9.477
16 Ανδρεουλακος Αποστολος του Γεωργιου
8.400
17 Κωστοπουλος Νικολαος του Δημητριου
6.532
18 Αντωνιαδης Αντωνιος του Σταυρου
5.422
19 Γιαννοπουλος Αθανασιος του Λαμπρου
5.241
20 Αγγελοπουλος Παναγιωτης του Θεοδωρου
5.040
21 Κουκης Δημητριος του Νικολαου
22 Αντωναρος Ευαγγελος του Αρχελαου
23 Βερναδακης Γεωργιος του Παυλου
24 Αλεξανδρατος Χαραλαμπος του Φιλιππου
25 Χαραλαμπιδης Ειρηναιος (Ρενος) του Ιωαννη
26 Μπακαλη Δεσποινα-Βασιλικη του Κωνσταντινου
27 Νανου Δημητρα του Γεωργιου
28 Γελαδακη Βαρβαρα του Γεωργιου
29 Παρρησιαδης Γεωργιος-Φιλων του Δημητριου
30 Σπηλιωτοπουλου Βασιλικη (Βασω) του Γεωργιου
31 Λεοναρδου Πολυτιμη (Πολυ) του Αθανασιου
32 Μερκουρακη-Νικολουδη Παναγιωτα του Ιωαννη
33 Ζαχαροπουλου Μαρια-Ινω του Γεωργιου
34 Αναγνωστης Αλεξανδρος του Θωμα
35 Λασκαριδου Δεσποινα του Σαββα
36 Πανταζη Ευγενια του Παναγιωτη
37 Γερογιαννακη Αγαπουλα (Αγαπη) του Αντωνιου
38 Ψυχουλα-Κοντογιαννη Βαρβαρα του Ιωαννη
39 Βασιλειου-Καρτσατου Ευαγγελια (Λιλιαν) του Μιχαηλ
40 Παυλιδου-Κουτρουμπη Ολγα του Βασιλειου
41 Στουραϊτης Δημητριος του Ελευθεριου
42 Φωτου Παρασκευη (Ευη) του Δημητριου
43 Παπαχρηστου Αικατερινη του Γεωργιου
44 Μπρουμα-Νικολαρα Ασπασια του Αθανασιου
45 Δημητριου Ευθυμιος του Αντωνιου
46 Χαλιωτη Γερασιμουλα (Μεμα) του Παναγιωτη
4.850
4.435
3.858
3.818
3.018
2.642
2.535
2.519
2.517
2.463
2.292
2.040
2.039
1.916
1.830
1.810
1.680
1.680
1.499
1.413
1.155
1.103
1.027
929
920
894
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Καμμενος Παναγιωτης του Ηλια
Δημαρας Ιωαννης του Νικολαου
Καπερναρος Βασιλειος του Ηλια
Μανωλης Ιωαννης του Γεωργιου
Κοντογιαννιδης Παυλος του Χρηστου
Βουλβουκελη Βασιλικη-Ραφαελλα του Σταυρου
Βαρσος Βασιλειος του Νικολαου
Αποσκιτης Χαραλαμπος (Μπαμπης) του Ηλια
Αντωνιου Δημητριος του Γεωργιου
112.612
38.016
21.890
13.516
13.460
7.405
6.131
6.127
5.649
10 Αμανατιδου Ευαγγελια του Ευσταθιου
11 Γιομπαζολιας Αντωνιος του Κωνσταντινου
12 Ζορμπα Αλεξανδρα του Γρηγοριου
13 Αργυριου Ελενη του Χρηστου
14 Κασιματης Εδμονδος του Ιακωβου
15 Χαλκιδη Δεσποινα του Στεφανου
16 Αβραμουση Ευαγγελια του Θωμα
17 Σαρακης Παυλος του Κωνσταντινου
18 Κακλαμανος Μιχαηλ του Φιλιππου
19 Εγγλεζου Ευαγγελια του Ιωαννη
20 Δανακος Χριστοφορος του Στεφανου
21 Μπελτσος Αθανασιος του Δημητριου
22 Γιαννοπουλου Καλλιτσα του Κωνσταντινου
23 Αντωνοπουλου-Παναγου Ηλεκτρα του Ηλια
24 Λιακου Παρασκευη του Αρχοντη
25 Κληρονομου Σοφια του Ιωαννη
26 Μεταξα Θεκλα του Δημητριου
27 Αλαϊαδης Γεωργιος του Μιχαηλ
28 Κολιος Ζωης του Θρασυβουλου
29 Μοσχοβιτης Λαμπρος (Φοιβος) του Ιασωνος
30 Τριανταφυλλου-Πιτιδη Αγγελικη του Μιμικου
31 Στεφανιδου Βαρβαρα του Βλασιου
32 Παπαδοπουλου Ελενη του Αναστασιου
33 Κωστακης Εμμανουηλ του Ζαχαρια
34 Σοφιανιδης Χριστοφορος (Χρηστος) του Κωνσταντινου
35 Δαγλαρτζης Νικολαος του Θεοδωρου
36 Καρανασος Γεωργιος του Ευαγγελου
37 Σκουφη Παρασκευη (Ευη) του Δημητριου
38 Καμπιωτης Σπυριδων του Ιωαννη
39 Ρεμπης Γεωργιος του Κων/νου
40 Πατεργιαννακης Νικολαος του Στυλιανου
41 Φιλιπποπουλου Αννα-Σωτηρια του Χρηστου
42 Μαθιανακης Δημητριος του Κωνσταντινου
43 Παχυλας Νικολαος του Στυλιανου
44 Συνδουκα Ελενη του Ευθυμιου
45 Μπακαλοπουλου-Καλφουντζου Δημητρα του Γεωργιου
46 Μασουροπουλου Στυλιανη του Αδαμαντιου-Δημητριου
5.380
5.331
4.574
4.468
4.447
4.342
3.767
3.632
3.496
3.167
3.121
3.084
2.917
2.906
2.727
2.699
2.698
2.612
2.422
2.387
2.177
2.155
2.118
2.021
2.012
1.835
1.774
1.769
1.688
1.652
1.622
1.591
1.531
1.223
1.166
1.074
1.004
ΚΚΕ
1 Παπαρηγα Αλεξανδρα του Νικολαου
2 Χαλβατζης Σπυριδων του Εμμανουηλ
3 Κατσωτης Χρηστος του Περικλη
4 Κροκιδη Λινα του Νικολαου
5 Πασουλας Ιωαννης του Εμμανουηλ
6 Παπακωνσταντινου Νικολαος του Χρηστου
7 Ταβουλαρη Παναγιωτα του Διονυσιου
8 Γεωργοπουλου Κανελλα του Πετροπουλου
9 Μπαθας Χρηστος του Λαζαρου
10 Καρατζα Κονδυλια (Λουλα) του Χρηστου
11 Μενεγακη Ελενη του Μαρινου
12 Αραπη-Καραγιαννη Βασιλικη (Βικυ) του Σωτηριου
13 Αυγερινου Αφροδιτη του Κωνσταντινου
14 Δριμαλα Θεοδωρα του Νικολαου
15 Τσιτσου Σταυρουλα του Βασιλειου
16 Περρος Γεωργιος του Εμμανουηλ
17 Μαμαλη Βασιλικη του Δημητριου
18 Μαυροθαλασσιτης Χαραλαμπος του Ιωαννη
19 Δημοπουλος Βασιλειος του Ανδρεα
20 Σαντζαριδης Παναγιωτης του Νικολαου
21 Κουμπουρης Δημος του Ιωαννη
22 Κιουσης Ιωαννης του Γεωργιου
23 Μαργανελης Χρηστος του Γεωργιου
24 Ρογκακου Ευαγγελια του Κωνσταντινου
25 Καλαμπαλικης Αθανασιος του Ανδρεα
26 Βελλης Ζαφειριος του Αναστασιου
27 Παπαϊωαννου Καλλιοπη (Κελλυ) του Νικολαου
28 Χουρδακης Χαραλαμπος του Ιωαννη
29 Ρετζιου Αφροδιτη του Χρηστου
30 Τασιουλας Ιωαννης του Νικολαου
31 Βηττος Βασιλειος του Ηλια
32 Θεοδωροπουλος Δημητριος του Κωνσταντινου
33 Πλατανια Ευαγγελια του Δημητριου
34 Τασσος Σταυρος του Τασσου
35 Λιαπατης Κωνσταντινος του Λαμπρου
98.725
26.447
24.195
23.758
21.369
17.719
15.094
9.530
6.298
5.562
4.816
4.479
3.795
3.313
3.135
3.123
2.956
2.953
2.940
2.849
2.809
2.795
2.716
2.505
2.332
2.303
2.234
2.070
2.056
2.025
1.999
1.994
1.969
1.848
1.817
Πέμπτη 10 Μαΐου 2012
Σελίδα 13
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
Σταυροδοσίες υποψηφίων και οι Βουλευτές που εκλέγονται στη Β΄ Αθήνας
36 Μπουτζα Ιωαννα του Κωνσταντινου
37 Πετροπουλου Ευσταθια του Ευαγγελου
38 Ψητοπουλος Κυριακος του Γεωργιου
39 Σουλτανια Αγγελικη του Γεωργιου
40 Μεθωνιου Νικολεττα του Παυλου
41 Τολια-Κηπουρου Ευθαλια (Ναυσικα) του Κωνσταντινου
42 Μυτιληνου Κωνσταντινος του Ανδρεα
43 Χριστογιαννη Λαμπρινη του Χρηστου
44 Τολης Ιωαννης του Ευαγγελου
45 Χαλιου Ευθυμια του Γεωργιου
46 Σκαλουμπακα Χριστινα του Νικολαου
1.506
1.408
1.292
1.290
1.261
1.247
1.221
1.141
1.071
940
918
ΠΑΣΟΚ
1 Λοβερδος Ανδρεας του Νικολαου
39.583
2 Χρυσοχοϊδης Μιχαηλ του Βασιλειου
19.010
3 Ανδρουλακης Δημητριος (Μιμης) του Γρηγοριου 17.951
4 Κακλαμανης Αποστολος του Χρηστου
16.653
5 Ραγκουσης Ιωαννης του Νικολαου
14.989
6 Ευθυμιου Πετρος του Δημητριου
14.568
7 Δρεττα Αθηνα του Κωνσταντινου
13.266
8 Κουτρουμανης Γεωργιος του Σπυριδωνα
12.128
9 Αποστολακη Ελενη-Μαρια (Μιλενα) του Γεωργιου 11.723
10 Ρεππας Δημητριος του Παναγιωτη
10.991
11 Βουρος Ιωαννης του Στεφανου
9.088
12 Πρωτοπαπας Χρηστος του Ιωαννη
8.828
13 Νταλαρα Αννα του Γεωργιου
8.587
14 Χυτηρης Τηλεμαχος του Γερασιμου
7.678
15 Ξενογιαννακοπουλου Μαρια-Ελιζα
(Μαριλιζα) του Διονυσιου
7.370
16 Καστρινακης Γεωργιος του Δημητριου
4.877
17 Βερουλη Αννα του Αθανασιου
4.445
18 Χαραλαμποπουλος Γεωργιος Ερνεστος του Ιωαννη 4.297
19 Ζηση Ροδουλα του Αθανασιου
2.091
20 Πολυζος Νικολαος του Μιχαηλ
1.818
1.752
21 Σαγρη Αλεξανδρα του Παναγιωτη
22 Αντωνιου Ευαγγελια (Βαγγελιω) του Βασιλειου
1.709
23 Βιδαλη Μαρια (Μαιρη) του Καρολου
1.665
24 Κατριβανος Γεωργιος του Χαραλαμπους
1.637
25 Ακριτας Ακριτιδης Θωμας του Ελευθεριου
1.624
26 Δοντα-Μπαλη Ελενη του Κωνσταντινου
1.172
27 Βαλαβανη Αικατερινη του Ευστρατιου
1.168
28 Αλεξανδρης Πανος του Ιωαννη
1.136
29 Ερμιδου Γεωργια του Σπυρου
1.116
30 Μπουτση Αθηνα του Ιωαννη
1.080
31 Ροκας Κωνσταντινος του Αντωνιου
1.067
32 Αναστασοπουλου Σπυριδουλα του Κωνσταντινου
1.048
33 Μπεκου-Μπαλτα Εφη (Ευτυχια) του Σωκρατους
1.030
34 Κανταρελης Γεωργιος του Ανδρεα
1.026
35 Μουστου Μαρια του Ευαγγελου
1.016
36 Ζερβα-Γκιουρτζιαν Ελενη (Ελενα) Συζ. Λεωνιδα
997
37 Μιχαηλ-Παυλιδακη Μαρια του Σπυριδωνος
940
38 Σοφιανοπουλος Χαριλαος (Λαμπης) του Κωνσταντινου 937
39 Κιουση Αικατερινη του Λουκα
882
40 Αντανασιωτη Δαμιανη (Ντανυ) του Κων/νου
728
708
41 Κοντογιαννατος Δημητριος του Χρηστου
42 Κωνσταντοπουλος Χαραλαμπος του Γεωργιου
708
43 Μανιαδακης Ιωαννης του Νικολαου
704
44 Ζιδροπουλου Αγλαϊα του Νικολαου
568
45 Μιχαλοπουλος Θεοδωρος του Δημητριου
540
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 Μιχαλολιακος Νικολαος του Γωργιου
2 Ζαρουλια Ελενη του Βασιλειου
3 Γερμενης Γεωργιος του Σπυριδωνος
4 Παναγιωταρος Ηλιας του Κωνσταντινου
5 Γιαννογκωνας Μιχαηλ του Ιωαννου
6 Κουρακος Αθανασιος του Μιχαηλ
7 Κερασοβιτη Ιωαννα του Σπυριδωνος-Ιωαννη
8 Μιχοπουλου Αναστασια του Σπυριδωνος
9 Λεμοντζης Νικολαος του Κυριακου
10 Ταγαρη Χριστινα του Δημητριου
11 Λεντζος Ηλιας του Ιωαννη
12 Μπαμπανιωτη Ελενη του Παναγιωτη
13 Ζωακος Κωνσταντινος του Γεωργιου
14 Χρηστου Ευγενια του Ανδρεα
15 Παπαδοπουλος Κιμων του Κωνσταντινου
16 Νικολατος Νικολαος του Χαραλαμπους
17 Λυρης Ιωαννης του Γεωργιου
18 Παππας Στεφανος του Αθανασιου
19 Τσικονη Στυλιανη του Κων/νου
20 Περσιδης Ευστρατιος του Ιωαννη
21 Πιταουλης Δημητριος του Αντωνιου
68.694
12.443
11.241
10.528
9.358
8.735
6.082
6.024
5.782
5.350
5.173
4.854
4.818
4.803
4.332
4.218
3.809
3.431
3.010
2.961
2.109
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 Κουβελης Φωτιος-Φανουριος του Ευαγγελου
2 Ψαριανος Γρηγοριος του Νικολαου
3 Βουδουρης Οδυσσευς-Νικος του Γεωργιου
4 Χατζησωκρατης Δημητριος του Σοφοκλη
5 Αλεβιζου Δημητρα του Σωτηριου
6 Ανδριοπουλου Σοφια του Ευσταθιου
7 Καρατζα Αλεξανδρα (Αλεκα) του Αθανασιου
8 Παναγιωτου Παναγιωτης (Παν-Παν) του Δημητριου
9 Λιοναρακη Μυρσινη-Αικατερινη του Νικητα
10 Αναγνωστοπουλος Δημητριος του Κωνσταντινου
11 Δασκαλακου Δομνικη (Δομνα) του Γεωργιου
12 Κανελλοπουλου Γεωργια (Γωγω) του Ιωαννη
13 Ζηκου Γεωργια (Γιουλη) του Δημητριου
14 Νεφελουδης Ανδρεας του Παυλου
15 Κονταξη Ευθυμια του Νικολαου
16 Μιχαηλιδης Χρηστος του Μιχαηλ
67.614
16.151
5.979
5.491
4.828
4.103
3.784
3.411
3.182
2.930
2.928
2.913
2.825
2.778
2.588
2.425
17 Πλουμπη Σοφια του Ευαγγελου
18 Λιακοπουλου Μαρια του Δημητριου
19 Γαβαλας Αγγελος του Ιωαννη
20 Γαλανοπουλος Παναγιωτης του Αντωνιου
21 Βαρελας Δημητριος του Παναγιωτη
22 Λατσωνα Ευγενια (Τζενη) του Νικολαου
23 Παπαδοπουλος Ανδρεας του Ευσταθιου
24 Παλαμιδης Αλεξανδρος του Παναγιωτη
25 Λουκας Δημητριος του Ευαγγελου
26 Παγκαλου Ευστρατια (Εφη) του Μακεδου
27 Μποσινακου-Παπαθανασιου Ειρηνη του Γεωργιου
28 Θεοδωροπουλος Κωνσταντινος του Διονυσιου
29 Μαστρογιαννης Βασιλειος του Δημητριου
30 Ζομπολας Νεστωρ (Νεστορας) του Παναγιωτη
31 Δαρσινος Αναστασιος του Ευθυμιου
32 Στασινος Παναγιωτης του Γρηγοριου
33 Πετριτη Κυριακη του Παναγιωτη
34 Κουτσουριδου-Δουκακη Αικατερινη του Χριστοδουλου
35 Πονηριδου Ευαγγελια (Ευη) του Αλεξανδρου
36 Μαυροκεφαλιδης Χρηστος του Ηλια
37 Φωτεινος Θρασυβουλος (Θρασος) του Φωτιου
38 Μπραβος Παναγιωτης του Ιωαννη
39 Μπαγεωργος (Μπαγιωργος) Στεφανος του Γεωργιου
40 Παρασκευοπουλου Βαρβαρα-Αλεξανδρα
του Παρασκευα-Λυκουργου
41 Κουτουβαλης Νικολαος του Λαζαρου
42 Σουτος Δημητριος του Χρηστου
43 Κουτσοπινης Παναγιωτης του Αναστασιου
44 Μπαχαρας Δημητρης του Ιωαννη
45 Ταμπουρης Αναστασιος του Νικολαου
46 Σουλος Θωμας του Γεωργιου
2.402
2.398
2.222
2.167
2.157
1.960
1.702
1.684
1.620
1.529
1.472
1.433
1.414
1.403
1.353
1.332
1.213
1.130
1.129
1.113
1.085
1.065
1.030
917
913
887
884
701
513
479
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ!
1 Τζημερος Γλαυκος-Αθανασιος του Αχιλλεα
2 Βερουτης Αγησιλαος του Δημητριου
3 Αργυρη-Κοκκινου Αννα-Κατερινα του Αντωνιου
4 Βιτωρη Μαρια του Νικολαου
5 Αναγνωστοπουλος Θεοδωρος του Ευαγγελου
6 Λαμπρακη Μυρσινη του Νικολαου
7 Ζερβου Ευαγγελια (Ελια) του Ιωαννη
8 Καρυδακη Μαρια του Γεωργιου
9 Δροσος Ιωαννης του Γεωργιου
10 Σαγιακου Ουρανια του Νικολαου
11 Σιατρας Ιωαννης του Κωνσταντινου
12 Γλαρου Αναστασια (Σασα) του Δημητριου
13 Σιγαλα Μαργαριτα του Χριστοφορου
14 Κυριτση Βασιλικη του Γεωργιου
15 Σιορεντα Ουρανια (Ρανια) του Δημητριου
16 Μαθιουδακης Ιωαννης του Εμμανουηλ
17 Βενιερατος Διονυσιος του Παναγιωτη
18 Βαρβατσουλακης Μιχαηλ του Νικολαου
19 Γιαννακοπουλος Νικολαος του Γεωργιου
20 Ζησιμοπουλου Ελενη του Σπυριδωνα
21 Κωνσταντακατος Ελευθεριος του Παναγιωτη-Αρη
22 Κουτση Ευτυχια (Εφη) του Λεωνιδα
23 Λιβας Περικλης του Βασιλειου
24 Χριστοδουλοπουλου Χριστινα του Δημητριου
25 Μαραγκος Νικολαος του Ευαγγελου
26 Χατζηαγγελιδη Μαρια του Αθανασιου
27 Γραμματοπουλου Κυριακη (Κελλυ) του Εμμανουηλ
28 Πολυζωιδης Θεοδωρος του Μενανδρου
29 Μακρης Κωνσταντινος του Παναγιωτη
30 Βουνανιωτη-Καραμπελα Σοφια του Θεοδωρου
31 Συρρακου Ευμορφια (Εφη) του Παναγιωτη
32 Σιμπερ (Καπατου) Φελισιτας Τσιτα Μαρια του Βαλτερ
33 Γαλανακος Αθανασιος του Χρονη
34 Σωτηρακος Ιωαννης του Τριαδη
35 Παπαχριστοπουλος Πασχαλης του Κωνσταντινου
36 Κωνστας Ηλιας του Κωνσταντινου
37 Παπασταυρου Θεοδωρος-Αιας του Αγγελου
38 Γκινοπουλος Αντωνιος του Κωνσταντινου
39 Νικολαρας Βασιλειος του Ιωαννη
40 Σωρρος Μιχαηλ του Νικολαου
41 Μπεζιρτζογλου Χρηστος του Βενιζελου-Ελευθεριου
42 Τσιακκας Νικολας του Ανδρεα
43 Τσινιπιζογλου Παναγιωτης του Γεωργιου
Φ
38.590
2.982
2.652
2.170
2.048
1.979
1.955
1.950
1.825
1.793
1.729
1.703
1.699
1.591
1.561
1.543
1.540
1.405
1.358
1.332
1.302
1.288
1.242
1.221
1.210
1.201
1.152
1.119
1.105
1.075
1.073
1.071
1.031
928
843
840
726
678
626
596
579
469
329
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
1 Καραμερος Γεωργιος του Παναγιωτη
2 Κοντουλη Ιωαννα του Γεωργιου
3 Κονιορδου Λυδια του Εμμανουηλ
4 Ανδρεαδακη Αναστασια του Ηλια
5 Δημαρας Γεωργιος του Θεοδωρου
6 Αγογλωσσακης Σταυρος του Αριστειδη
7 Καλλη (Πινιου) Μαρια του Ιωαννη
8 Καψαλη Μαρια (Μαριζα) του Βασιλειου
9 Αλατση-Φραιλιχ Δεσποινα του Ιωαννη
10 Γιαγη-Τσιουφη Αικατερινη του Αναστασιου
11 Βελλης Ιωαννης του Βασιλειου
12 Γαλανης Νικολαος του Ιωαννη
13 Αποστολιδης Γεωργιος του Σαββα
14 Κρομμυδας Αναστασιος του Αριστειδη
15 Ξενικου Θεοδωρα του Ιωαννη
16 Κηκου Ολγα του Γεωργιου
17 Χατζηαγγελη Αλκηστις του Ιωαννη
18 Τσιρωνης Ιωαννης του Γεωργιου
19 Ζουλιας Αθανασιος του Ευσταθιου
20 Ριτσατακη Αννα του Ερικ
21 Παλιουδακη Δεσποινα του Εμμανουηλ
22 Δαφνομηλης Αναστασιος του Αγγελου
23 Γεωργακης Αποστολος του Χρηστου-Ιωαννη
24 Αποστολοπουλος Αθανασιος (Σακης) του Δημητριου
25 Γεωργιαδης Κωστας του Γεωργιου
26 Μαλακου Παναγιωτα-Παγωνα του Αριστειδη
27 Θεοδωροπουλος Μιχαηλ του Ραλλη
28 Αργυροπουλος Αλεξανδρος-Θεοδωρος του Ιωαννη
29 Βωκος Μιχαηλ του Θεοδωρου
30 Παναγιωτιδου Καλη του Αναστασιου
31 Σαραντοπουλου Γιαννα του Λεωνιδα
32 Γιοκαρης Γεωργιος του Αναστασιου
33 Μπαρδης Δημητριος του Γεωργιου
34 Φωκας Ευαγγελος του Νικολαου
35 Λουλης Αποστολος του Ευστρατιου
36 Παλτογλου Ασημινα του Κωνσταντινου
37 Κουνανης Ελευθεριος Φραγκισκος του Γεωργιου
38 Νικολακοπουλος Παναγιωτης (Τακης) του Σπυριδωνα
39 Λαλακος Αλεξανδρος του Σπυριδωνα
40 Μπαλιουσκας Πετρος του Χρηστου
41 Σελλας Νικολαος του Σπυριδωνος
42 Σονικιαν Σογμε (Σονια) του Αγκοπ
43 Μπουργκαρτ Ηλιας του Αλεξανδρου
44 Παπαγλαστρας Γεωργιος-Θεοδωρος του Θεοδωρου
4.984
4.821
4.627
3.869
3.355
2.858
2.790
2.628
1.974
1.837
1.751
1.661
1.591
1.584
1.364
1.348
1.324
1.206
1.125
1.094
1.070
1.052
1.042
1.039
1.038
1.018
967
929
911
834
830
820
771
766
741
712
642
630
622
503
458
447
403
375
ΔΡΑΣΗ - ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ
1 Μανος Στεφανος του Αλεξανδρου
35.190
2 Αϊβαλιωτης Αριστοτελης του Παντελη
2.935
3 Ζερβουδακη Ελλη του Ιωαννη
2.874
4 Κασιματης Σπυριδων του Μιχαηλ
2.827
5 Ληξουριωτης Ιωαννης του Δημητριου
2.462
6 Φλεγγα-Κουρεμενου Μαρινα-Αναστασια του Στεφανου 1.989
7 Αγγελου Φανη του Κωνσταντινου
1.725
8 Λιαροπουλος Λυκουργος του Λυκουργου
1.692
9 Γκοριτσα-Παπασπυρου Μαρια του Θεοδωρου
1.691
10 Κοκκινου Μαρια του Δημητριου
1.667
11 Κολλαρου-Τουπαι Κωνσταντινα-Μαρια
(Τινα) του Αλεξανδρου
1.504
12 Μιχαλοπουλος Παναγιωτης (Πανος) του Δημητριου 1.356
13 Γουσετης Διονυσιος του Γεωργιου
1.319
14 Αθανασιου Ζαφειρια του Γεωργιου
1.278
15 Χριστιδη Αθανασια (Ναντια) του Κωνσταντινου
1.257
16 Βογιατζης Ιωαννης του Παναγιωτη
1.168
17 Μαλερου-Ζηλακου Αθανασια (Νανσυ) του Κωνσταντινου 1.129
18 Οικονομου Πετρος-Θεοφυλακτος του Ηλια
1.085
19 Γεωργουλα Αικατερινη του Κωνσταντινου
1.078
20 Θεοχαρης Θεοδωρος του Παναγιωτη
1.048
21 Γεωργιαδης Χρηστος του Δημητριου
1.016
22 Ζαβου Αικατερινη-Λαμπρινη του Λεωνιδα
991
23 Μπαρδη Τατιανη του Σωτηριου
911
24 Κονδυλη Αικατερινη του Διονυσιου
894
25 Παναγιωτιδης Ιωαννης του Πετρου
886
26 Τσακπινογλου Αγαπη του Συμεων
886
27 Κατζηλιερης Ιωαννης του Αγαμεμνωνα
841
τάσαμε στο τέλος μιας σκληρής εκλογικής μάχης.
Αγωνιστήκαμε όλοι μαζί για να κάνουμε την Ελλάδα
μας διαφορετική, απαιτώντας μια δυναμική φυγή προς τα
εμπρός, με σιγουριά, αισιοδοξία και με
αποφασιστικότητα, με την φαντασία και
τις ηγετικές ικανότητες του Προέδρου
μας Πάνου Καμμένου, κάναμε το όραμα
πραγματικότητα.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους
και σε όλες που μας εμπιστεύτηκαν
και μας δάνεισαν την ψήφο τους, για
να δημιουργήσουμε μια Κοινωνία που
ενώνει και δεν αποκλείει, μια Κοινωνία που συνθέτει και δεν
αποδιοργανώνει, που προστατεύει και δεν αδιαφορεί για τα
μέλη της.
Μιχάλης Φιλ. Κακλαμάνος
Υποψήφιος Βουλευτής Β’ Αθηνών
με τους Ανεξάρτητους Έλληνες
28 Ευδαιμων Αγγελικη (Λινα) του Δημητριου
29 Παπαδημητριου Λαμπρος του Αναστασιου
30 Ιγνατιαδης Θεοδωρος του Δημητριου
31 Κουραβελος Αθανασιος του Θεοδωρου
32 Τζανετης Ιωαννης του Γεωργιου
33 Κοσιωρη Γεωργια (Τζινα) του Ιωαννη
34 Ντοβας Σπυριδων του Αθανασιου
35 Αντωνιου Παναγιωτης του Αντωνιου
36 Σιουνας Μαρκος του Ιωαννη
37 Μουρελατος Γερασιμος του Νικολαου
38 Ιωαννιδης Θεολογος-Θεοφανης του Σπυριδωνος
39 Μπιλλινης Γεωργιος του Βοια
40 Ραπτης Ολυμπιος του Νικολαου
41 Κωστακης Γρηγοριος του Παναγιωτη
42 Καλτσουνης Στυλιανος του Κωνσταντινου
43 Σπανος Νικολαος του Στυλιανου
44 Φιλιος Πασχαλης του Χρηστου
45 Μηνουδης Μιχαηλ του Γεωργιου
46 Στεργιου Χρηστος του Σπυριδωνος
776
768
718
682
678
647
637
621
594
592
483
463
446
441
428
399
378
334
264
ΛΑΟΣ
1 Καρατζαφερης Γεωργιος του Ιωαννη
28.434
2 Αϊβαλιωτης Κωνσταντινος του Ιωαννη
9.759
3 Ντουκακης Μανουσος του Ιωαννη
5.529
4 Χατζαρας Σπυριδων του Αλεξανδρου
4.146
5 Μπαρμπα (Βανα) Βασιλικη του Χαραλαμπους
3.889
6 Γερoλυματος Γεωργιος του Γερασιμου
3.214
7 Αλιγιζακη Ασπασια (Σισσυ) του Κωνσταντινου
2.498
8 Αραπογλου Δημητρα του Διαμαντη
2.345
9 Αλεφαντος Αναστασιος του Νικολαου
2.020
10 Αρβανιτιδη Αλικη Συζ. Πασχαλη του Ανδρεα
1.437
11 Κασιματης Χρηστος του Δημητριου
1.332
12 Κρητικου Μαρια του Σταυρου
1.277
13 Καραβιτης Πετρος του Νικολαου
1.192
14 Παπαμιχαηλ Ιωαννης του Δημητριου
988
15 Βασιλοπουλος Ευθυμιος του Γεωργιου
959
16 Αγριου Αγραμπελη του Δημητριου
958
17 Αναγνωστακης Γεωργιος του Ηλια
949
18 Μαυριδου Ελενη (Νελλη) του Δημητριου
909
19 Αρμονης Βασιλειος του Νικολαου
860
20 Δημοπουλου Αθανασια-Νανσυ του Ιωαννη
810
21 Λερουνη Αικατερινη του Βασιλειου
592
22 Κωνσταντακος Παναγιωτης του Κυριακου
582
23 Οικονομου Αλεξανδρος (Αλεξης) του Κωνσταντινου
578
24 Τσακαλου Αικατερινη του Ανδρεα
576
25 Παπαδακης Σταυρος του Σαββα
529
26 Καπετανοπουλος Ελευθεριος του Κωνσταντινου
520
27 Στιγκας Βασιλειος του Αθανασιου
500
28 Μαραγκος Μαριος-Ιωαννης του Γεωργιου
481
29 Πρεζα Χρυσουλα του Κωνσταντινου
477
30 Λουντζη Παρασκευη του Αντωνιου
468
31 Ζευκιλης Νικολαος του Παναγιωτη
448
32 Πλιατσικας Φωτιος του Χαριλαου
439
33 Κωνσταντινοπουλος Γεωργιος του Χρηστου
436
34 Φιλιππιδου Ασπασια του Φιλιππου
422
35 Ντουκας Γεωργιος του Γερασιμου
419
36 Κωστινης Αντωνιος-Παναγιωτης του Νικολαου
405
37 Παντελιας Μιλτιαδης του Δημητριου
402
38 Μπρακουλιας Χρηστος του Δημητριου
382
39 Φλωρας Γεωργιος του Ιωαννη
373
40 Τριγωνη Παναγιωτα του Μανθου
362
41 Παπαδοπουλος Διογενης του Πετρου
276
42 Μυστεγνιωτης Σπυριδων του Γεωργιου
253
43 Παπαδοπουλος Σταματιος του Αντωνιου
229
44 Τασσοπουλος Δημητριος του Σπυριδωνα
202
45 Συγγαρευς Χαραλαμπος-Λυσανδρος του Ιωαννη-Βυρωνα 108
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
1 Μπακογιαννη Θεοδωρα (Ντορα) του Κωνσταντινου
2 Οικονομου Ιωαννης του Δημητριου
3 Κοντογιαννης Γεωργιος του Δημητριου
4 Δαμιανος Θεοδωρος του Κλεανθη
5 Καλος Χρηστος του Γεωργιου
6 Αργυροπουλου Κορινα του Κωνσταντινου
7 Βιστακη Αργυρω του Ορεστη
8 Κουτσογιαννοπουλος Θεοδωρος του Γεωργιου
9 Κοσμιδης Γεωργιος του Ιορδανη
10 Αρχοντη Ευφροσυνη (Φρυνη) του Γεωργιου
11 Ζωγραφου Παρασκευη του Αθανασιου
12 Ιωακειμιδης Αχιλλεας Χρηστος του Παναγιωτη
13 Αποστολοπουλος Παναγιωτης του Γεωργιου
14 Καρπαθακης Νικολαος του Μενελαου
15 Σισκος Αποστολος του Παναγιωτη
16 Αρβανιτης Ειρηναιος (Ρενος) του Παναγιωτη
17 Διαμαντοπουλος Δημητριος του Τηλεμαχου
18 Λιατοπουλου Μαρια του Δημητριου
19 Κοκκινιδου Δεσποινα του Λεωνιδα
20 Γαζης Μιχαηλ του Νικολαου
21 Περβολαρακης Εμμανουηλ του Ζαχαρια
22 Αλειφτηρας Ιωαννης του Δημητριου
23 Λιμα-Μπατιστα Ντανιελ του Ζοαο
24 Καισαριος Γιωργος του Κωνσταντινου
25 Αργυριου Χρηστος του Σπυριδωνος
26 Γιουρουση Αικατερινη του Βασιλη
27 Στασινοπουλου Μαρια του Δημητριου
28 Κουτσουκος Γεωργιος του Αλεξιου
29 Χαλβατσιωτης Παναγιωτης του Γεωργιου
30 Καμπρανη-Φωτοπουλου Μαρια του Δημητριου
31 Παπαδοπουλου Αννα του Στυλιανου
20.973
2.898
2.768
2.251
1.047
1.038
988
962
905
886
877
838
777
746
714
700
689
687
648
630
590
583
543
539
527
512
509
498
466
460
458
32 Σπυρακου Βερα του Ευαγγελου
33 Σεργακης Ιωαννης του Εμμανουηλ
34 Χατζηευστρατιου Ολγα του Παυλου
35 Χρηστοφης Δημητριος του Ιωαννη
36 Κιτσος Χρηστος του Παρασκευα
37 Μπουνα Ευσταθια (Εφη) του Ιωαννη
38 Καρακωστας Χρυσοστομος του Κωνσταντινου
39 Σταματη Σωτηρια του Γεωργιου
40 Μπαλατσου Ευδοξια του Νικολαου
41 Τσιλογλου Χριστινα του Δημητριου
42 Παππας Γρηγοριος του Ηλια
43 Κρουστης Αντωνιος του Αποστολου
44 Παπαναστασιου Γεδεων του Παναγιωτη
446
431
414
399
398
384
372
372
311
289
208
186
161
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
(ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α)
1 Δεσυλλας Δημητριος του Νικολαου
2 Γραψας Δημητριος του Γεωργιου
3 Παπακωνσταντινου Πετρος του Γεωργιου
4 Αλεξιου Σπυριδων του Ανδρεα
5 Ζουπα Στυλιανη του Δημητριου
6 Ξιφαρα Μαρια του Δημητριου
7 Γκαργκανας Παναγιωτης (Πανος) του Χριστου
8 Καλαμποκα Ελενη του Στεργιου
9 Αναστασιαδης Αναστασιος του Βασιλειου
10 Τσιχλη Μαριαννα του Δημητριου
11 Δραγανικος Αντωνιος του Σπυριδωνα
12 Δριτσας Σπυριδων του Γεωργιου
13 Ζουρμπακη Ανδρομαχη (Μαχη) του Στυλιανου
14 Μοss-Συψα Αθηνα του Τομ
15 Σωτηρης Παναγιωτης του Γεωργιου
16 Βαφειαδης Χρηστος του Μιχαηλ
17 Μπουριτη Γαρυφαλλια (Λιλιαν) του Γεωργιου
18 Μουστακα (Μπλανα) Αναστασια του Γεωργιου
19 Κεφαλας Ηλιας του Αναστασιου
20 Αμπατης Διονυσιος του Σταυρου
21 Μαντζαρης Ιωαννης του Κωνσταντινου
22 Πατρικιου Αικατερινη του Παναγιωτη
23 Τουλιατος Χρηστος-Μιχαηλ του Αλεξανδρου
24 Μπιστης Χρηστος του Σπυρου
25 Βασιλειαδης Αναστασιος του Ιωαννη
26 Παπαδακης Κωνσταντινος του Αλεξανδρου
27 Κοντομαρης Σπυριδων του Ευτυχιου
28 Γατσιος Βασιλειος του Σταυρου
29 Αργυρης Χρηστος του Ευαγγελου
30 Αναστασιαδης Αναστασιος του Στυλιανου
31 Παπασπυριδης Αλεξανδρος του Γεωργιου
32 Μελισσαροπουλος Γιωργος του Αγγελου
33 Λασκαρης Γρηγοριος του Παναγιωτη
34 Μαρκου Κωνσταντινος του Λεωνιδα
35 Μπαλασης Ιωαννης του Μιχαηλ
36 Γουρλας Νικολαος του Ιωαννη
37 Τσιτκανος Δημητριος του Ευαγγελου
38 Θεοχαρης Ιωαννης του Βασιλειου
39 Σταματοπουλος Αντωνιος του Αριστειδης
40 Σακελλαροπουλος Σπυριδων του Γρηγοριου
41 Πυρουνακης Νικολαος του Μιχαηλ
42 Αυθινος Παντελης του Ιωαννη
43 Πιττας Κωνσταντινος του Μαξιμου
44 Μιχαηλιδης Στυλιανος του Γεωργιου
45 Ραγκος Γεωργιος του Χρυσοστομου
46 Νικολαου Εμμανουηλ του Δημητριου
1.735
1.674
1.360
1.236
1.079
1.063
1.037
925
921
875
856
832
803
786
611
547
509
487
472
466
463
459
458
448
438
437
425
417
415
412
405
403
402
375
374
363
361
358
358
348
334
320
317
305
213
203
ΟΧΙ - ΕΝΙΑΙΟ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ
ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ)
1 Καζακης Δημητριος του Γεωργιου
2 Παϊσιου Αννα του Γεωργιου
3 Αγγελοπουλος Γεωργιος του Νικολαου
4 Τζαβαρα Μαρια του Μιχαηλ
5 Παυλιδου Νινα του Δημητριου
6 Μαρκεζινη Στυλλιανη του Κωνσταντινου
7 Περρακη Ειρηνη του Αθανασιου
8 Ζωγραφος Νομικος (Μιχαλης) του Γρηγοριου
9 Ιεροδιακονος Γιωργος του Κλεανθη
10 Αλεξοπουλος Ιωαννης του Σπυριδωνος
11 Μαζαρακης Χαραλαμπος του Παναγιωτη
12 Λιναρδου Ευαγγελια του Γεωργιου
13 Αποστολατος Αλεξανδρος του Σπυριδωνα
14 Ζεμπη Δεσποινα του Δημητριου
15 Γκεκας Δημητριος του Ανδρεου
16 Καλλιγιαννη Ειρηνη του Κωνσταντινου
17 Γεωργης Γεωργιος του Πολυκρατη
18 Ζαντιωτης Γεωργιος του Πετρου
19 Χατζοπουλου Αννα του Ηλια
20 Παπαντωνιου Αντωνιος του Φωτιου
21 Καλογεροπουλος Ιωαννης του Επαμεινωνδα
22 Κανιαρης Γεωργιος του Ιωαννου
23 Σταμπολιαδης Ηλιας του Θεολογου
24 Αποστολιδου Βασιλεια του Χαραλαμπους
25 Θεοδωρακη Αθηνα του Ευσταθιου
26 Αναστασιου Γεωργια του Σπυριδωνος
27 Χαρταλος Χρυσοστομος του Θεοδωρου
28 Μπουρος Παναγιωτης του Διονυσιου
29 Λιασκας Ηλιας του Χρηστου
30 Μαμουνα Αργυρουλα του Νικολαου
31 Τερκεσιδης Ραφαηλ του Νικολαου
32 Αναστασιαδης Δημητριος του Κωνσταντινου
33 Γεωργανας Ιωαννης του Νικητα
7.916
1.129
1.016
821
648
643
611
610
597
594
585
584
534
503
498
497
494
493
486
483
424
417
406
395
395
372
361
340
339
324
306
305
305
(συνέχεια στη σελίδα 22)
Σελίδα 14
ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΑΔΑ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΓΚΟΥΡΟ
Ανάμεσα σε 300 σχολεία απ’
όλη την Ελλάδα, τα εκπαιδευτήρια Σ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου
κατέκτησαν τη 2η θέση στον Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό
«Καγκουρό» με 64 επιτυχόντες
μαθητές!
Ο διεθνής μαθηματικός διαγωνισμός «Καγκουρό» είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός διασκεδαστικός διαγωνισμός στον κόσμο,
με συμμετοχή 5,1 εκατομμυρίων
μαθητών από 42 χώρες.
Τα ονόματα των διακριθέντων μαθητών είναι:
1. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Β΄ Δημοτικού
2. ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Β΄ Δημοτικού
3. ΜΕΡΕΜΕΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡ
Β΄ Δημοτικού
4. ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
Β΄ Δημοτικού
5. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β΄ Δημοτικού
6. ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Β΄ Δημοτικού
7. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Β΄ Δημοτικού
8. ΒΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Γ΄ Δημοτικού
9. ΒΟΤΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
Γ΄ Δημοτικού
10. ΒΟΤΣΑΡΗ ΣΟΦΙΑ
Γ΄ Δημοτικού
11. ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΙΩΡΓΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Γ΄ Δημοτικού
12. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γ΄ Δημοτικού
13. ΔΗΜΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
Γ΄ Δημοτικού
14. ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Γ΄ Δημοτικού
15. ΜΑΝΤΟΥΔΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Γ΄ Δημοτικού
16. ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Γ΄ Δημοτικού
17. ΣΤΟΛΗ ΛΥΔΙΑ
Γ΄ Δημοτικού
18. ΑΠΕΡΓΗΣ ΙΩΣΗΦ
Δ΄ Δημοτικού
19. ΒΑΛΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ΄ Δημοτικού
20. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Δ΄ Δημοτικού
21. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ΄ Δημοτικού
22. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Δ΄ Δημοτικού
23. ΚΑΡΑΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Δ΄ Δημοτικού
24. ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ΄ Δημοτικού
25. ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ΄ Δημοτικού
26. ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Δ΄ Δημοτικού
27. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Δ΄ Δημοτικού
28. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
Δ΄ Δημοτικού
29. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δ΄ Δημοτικού
Πέμπτη 10 Μαΐου 2012
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
ΜΠΟΥΝΤΑ ΑΛΚΜΗΝΗ
ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΡΑΓΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΒΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΡΕΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΡΕΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΚΡΕΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΡΑΝΤΑΛΟΥ ΛΥΔΙΑ
ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΡΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΟΥΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΕΜΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ
ΜΕΙΜΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΚΡΙΒΗ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ
Δ΄ Δημοτικού
Δ΄ Δημοτικού
Δ΄ Δημοτικού
Ε΄ Δημοτικού
Ε΄ Δημοτικού
Ε΄ Δημοτικού
Ε΄ Δημοτικού
Ε΄ Δημοτικού
Στ΄ Δημοτικού
Στ΄ Δημοτικού
Στ΄ Δημοτικού
Στ΄ Δημοτικού
Στ΄ Δημοτικού
Α΄ Γυμνασίου
Α΄ Γυμνασίου
Α΄ Γυμνασίου
Α΄ Γυμνασίου
Α΄ Γυμνασίου
Β΄ Γυμνασίου
Β΄ Γυμνασίου
Β΄ Γυμνασίου
Β΄ Γυμνασίου
Β΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου
Α΄ Λυκείου
Α΄ Λυκείου
Ψηφίσματα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/μιας
Εκπαίδευσης Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ»
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
-ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ
Λίγες μόνο μέρες πριν τις εκλογές
(που ακόμα δεν έχουν οριστεί) η
κυβέρνηση μαύρου μετώπου-Ε.Ε. και
πλουτοκρατίας παίζει το χαρτί του
ρατσισμού και της ξενοφοβίας, για να
αποπροσανατολίσει την οργή του κόσμου από την επίθεση του κεφαλαίου
και την αντιλαϊκή πολιτική των μνημονίων. Ο συντηρητικός κατήφορος με
την ένταση της τρομοκρατίας και της
καταστολής, την επίθεση στα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες,
είναι βήμα για τη θωράκιση της κυρίαρχης τάξης, σε συνθήκες κρίσης και
πανικού μπροστά στη ογκούμενη λαϊκή
και εργατική αντίσταση. Ο αυταρχικός
κατήφορος ΠΑΣΟΚ-ΝΔ με τις πλάτες
της ακροδεξιάς δεν έχει τέλος. Ο Υπ.
Προστασίας του Πολίτη έδωσε τελεσίγραφο μίας βδομάδας στα περιφερειακά
συμβούλια να αποδεχτούν το πού θα
στηθούν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, διαφορετικά θα προωθήσει πράξη
νομοθετικού περιεχομένου. Η προσπάθειά του να ντύσει με αναπτυξιακό
μανδύα αυτή τη ρατσιστική επιλογή,
ότι τάχα θα απορροφήσει κονδύλια 240
εκατομμυρίων ευρώ και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας δεν πείθουν κανένα.
Σε περιοχές όπου κλείνουν εργοστάσια
και νοσοκομεία με τις συγχωνεύσεις
σχεδιάζονται φυλακές μεταναστών!
Αποτελεί πολιτική επιλογή της κυβέρνησης που εκπορεύεται από οδηγίες της
Ε.Ε. να ενισχύει την κατασκευή στρατοπέδων συγκέντρωσης για μετανάστες
την ίδια στιγμή που κόβει με το μαχαίρι
τις κοινωνικές δαπάνες και να ενισχύει
εκ του αποτελέσματος τις δυνάμεις
εκείνες της κοινωνίας που καραδοκούν
να αξιοποιήσουν το κλίμα φόβου και
τις επιθέσεις κατά των μεταναστών. Οι
μετανάστες είναι μέρος της εργατικής
τάξης, και υπόκεινται άγρια εκμετάλλευση και καταπίεση για χάρη των κερδών
των καπιταλιστών.
Κανένα στρατόπεδο συγκέντρωσης
δεν χρειαζόμαστε. Θα βάλουμε φρένο
στην προεκλογική εκστρατεία φόβου
και ρατσισμού!
Την ίδια στιγμή που ανοίγουν τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών….κλείνουν τα διαπολιτισμικά σχολεία με το πρόσχημα της «ένταξης» των
παιδιών που τα παρακολουθούν!!! Το
ενδιαφέρον των κυβερνώντων για τους
μετανάστες αποτυπώνεται στο ταξικό
τους συμφέρον για μεγαλύτερη εκμετάλλευση της εργατικής τους δύναμης. Πέρυσι διέλυσαν 2000 σχολεία
και φέτος συνεχίζουν: Υποβαθμίζουν,
συγχωνεύουν, κλείνουν σχολεία, για να
δημιουργήσουν πολυδύναμα σχολικά κέντρα και να εφαρμόσουν το νέο σχολείο
της αγοράς και της αμάθειας αλλά και για
να φορτώσουν τα βάρη στις πλάτες των
γονιών. Φέτος στο στόχαστρο μπήκαν
και τα διαπολιτισμικά σχολεία. Οι εργαζόμενοι (Έλληνες και μετανάστες)
έχουν κοινά συμφέροντα, θέλουν
να ζήσουν ανθρώπινα. Γνωρίζουν ότι
η αιτία που δε συμβαίνει αυτό είναι η
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Η καπιταλιστική κρίση βαθαίνει και εξαπλώνεται σε πολλές χώρες. Κυβερνήσεις και ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί
τσακίζουν τη ζωή των λαών, για να
εξασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη των μονοπωλίων. Τσακίζουν τη νέα γενιά για να
δημιουργήσουν τους αυριανούς
σύγχρονους δούλους. ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ. Η πάλη
για ενιαία αποκλειστικά δημόσια
και δωρεάν δίχρονη προσχολική
αγωγή και δωδεκάχρονο σχολείο
για όλα τα παιδιά, είναι ένας από
τους κοινούς στόχους πάλης όλων
των εργαζομένων (Ελλήνων και
μεταναστών). Όλα τα παιδιά πρέπει να εντάσσονται στα σχολεία της
χώρας υποδοχής και ταυτόχρονα να
διδάσκονται τη γλώσσα, την ιστορία
και τον πολιτισμό της χώρας τους
για να μπορούν είτε να ζήσουν στη
χώρα μας είτε να επιστρέψουν στη
δική τους. Να ανοίξει ο δρόμος της
ένταξης των μεταναστών για όσους
το επιθυμούν και το μπορέσουν να
συνεχίσουν στις δημόσιες δωρεάν εκπαιδευτικές δομές. Να δημιουργηθούν
πολύγλωσσα δημόσια κέντρα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας, για τη
γνωριμία με τις ιστορικές παραδόσεις
και αγώνες του ελληνικού λαού, να
σπάει το εμπόδιο της επικοινωνίας, να
μπορέσουν στη συνέχεια να στηρίξουν
την ομαλή κοινωνικοποίηση των παιδιών
τους. Αυτή η ευθύνη δεν πρέπει να
αφεθεί στις διάφορες Μ.Κ.Ο. και στη
δήθεν φιλανθρωπία των αστών, αυτών
δηλαδή που ξεζουμίζουν καθημερινά
Έλληνες και ξένους εργάτες.
Διεκδικούμε: Ενιαία αποκλειστικά
δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλα
τα παιδιά, ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής. Εξασφάλιση όλων των οργανικών
θέσεων στα σχολεία. Όχι στο νέο σχολείο της αγοράς, της διαφοροποίησης και
της ημιμάθειας. Η ένταξη των παιδιών
των μεταναστών στα γενικά σχολεία της χώρας μας πρέπει να γίνει
ταυτόχρονα με τη λήψη μέτρων
στήριξης και προσαρμογής τους
(νομιμοποίηση, εκμάθηση γλώσσας,
εξασφάλιση δουλειάς στους γονείς και
ανθρώπινων συνθηκών ζωής).
ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣΟΣΑ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΟΣΑ
ΚΡΥΒΟΥΝ ΟΙ ΜΚΟ
O μακρόχρονος υποσιτισμός είναι
παρών όχι μόνο σε αναπτυσσόμενες
χώρες της Αφρικής και της Ασίας αλλά
και σε ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες
της Δύσης. Είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόζονται και δολοφονούν
εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους.
Όταν ακούμε για «ελαστικοποίηση» των
εργασιακών σχέσεων, για «ευελφάλεια»,
για «μεταρρυθμίσεις» σύμφωνες με
τις απαιτήσεις της «αγοράς», για μέτρα λιτότητας των κυβερνήσεων του
κεφαλαίου που πετσοκόβουν μισθούς,
επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας και
συντάξεις, ΞΕΡΟΥΜΕ ότι αυτά οδηγούν σε φτώχεια, μιζέρια, πείνα
και υποσιτισμό. Όπου εφαρμόζεται η
φιλομονοπωλιακή πολιτική έχει τα ίδια
αποτελέσματα για τα λαϊκά στρώματα.
Τα ευρήματα έκθεσης της ΜΚΟ της
Βρετανίας «Σώστε τα Παιδιά» για
τα αποτελέσματα του υποσιτισμού σε
χώρες του «Τρίτου Κόσμου» αναφέρουν
ότι έως το 2025 περίπου μισό δισεκατομμύρια παιδιά θα έχουν έντονα τα
σημάδια έντονης σωματικής καχεξίας
λόγω του υποσιτισμού, που κάθε ώρα
της ημέρας σκοτώνει 300 παιδιά ανά την
υφήλιο ή 2.600.000 παιδιά ετησίως (
80% των υποσιτισμένων παιδιών ζει σε
Κονγκό, Μπουρούντι, Νησιά Κομόρος,
Σουαζιλάνδη, Ακτή Ελεφαντοστού, το
48% στην Ινδία). Σε επτά χώρες αναμένεται αύξηση του ποσοστού καχεκτικών παιδιών έως το 2015. Στη Νιγηρία
(πρώτη σε παραγωγή πετρελαίου χώρα
της υποσαχάρειας Αφρικής), ο αριθμός
των καχεκτικών παιδιών θα αυξηθεί
κατά περίπου 2.000.000 ως το 2020
ακριβώς λόγω των αντιλαϊκών πολιτικών
φτώχειας και μιζέριας. Στην Τανζανία
τα καχεκτικά παιδιά θα έχουν αυξηθεί
κατά 450.000 έως το 2015. Μεγάλος
αριθμός οικογενειών σε Μπαγκλαντές,
Πακιστάν, Ινδία, Κένυα, Αιθιοπία,
Νιγηρία αδυνατούν να θρέψουν σωστά
τα παιδιά τους όχι γιατί δεν υπάρχουν
επαρκείς ποσότητες τροφίμων
στις χώρες τους, αλλά διότι είναι
πανάκριβα. Όπως διαπιστώνουν οι
συντάκτες της έκθεσης ακόμη και εάν
αποφάσιζαν οι γονείς να διαθέσουν
ολόκληρο το εισόδημά τους για την
αγορά τροφίμων ακόμη και τότε τα
παιδιά τους θα παρέμεναν υποσιτισμένα,
γιατί οι μισθοί τους είναι πενιχροί και δεν
υπάρχουν δημόσια συστήματα υγείας,
περίθαλψης, παιδείας.
Ακόμη πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν από όσα
στοιχεία η ΜΚΟ αποσιωπά: Στην Ε.Ε.
δίνεται «μάχη» (!!!) για το εάν θα συνεχιστεί και μετά το 2013 η ισχνή βοήθεια
σε τρόφιμα για πάνω από 19.000.000
αστέγους που ζουν στους παγωμένους
δρόμους των πόλεων και χρειάζονται
καθημερινά βοήθεια σε τρόφιμα. Πάνω
από 40.000.000 άλλοι «τυχεροί» που
έχουν μία στέγη, υποσιτίζονται λόγω
φτώχειας από τις εξαντλητικές πολιτικές
της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Κάποιοι αξιωματούχοι της ΕΕ, ξεπέρασαν
τα όρια υποκρισίας και γελοιότητας όταν
υποστήριξαν στο ευρωκοινοβούλιο ότι οι
κοινοτικές υπηρεσίες «δεν έχουν καταγράψει τον αριθμό των αστέγων στην
Ευρώπη» γιατί «δεν έχει προσδιοριστεί
ο όρος του άστεγου»!
Και ενώ εναγωνίως αναζητείται ο
ορισμός του άστεγου (!!!), οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου επιβάλλουν
πολιτικές λιτότητας σε δεκάδες
εκατομμύρια οικογένειες, εξασθενώντας τα πιο αδύναμα οικονομικά στρώματα της κοινωνίας.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ το 2009,
στις 27 χώρες - μέλη υπολογίζονταν σε
115.000.000 (23,1% του πληθυσμού)
οι άνθρωποι που ζούσαν κάτω από το
όριο της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού, ενώ το 2007, πριν ξεσπάσει η καπιταλιστική κρίση, κάτω από
το όριο της φτώχειας βρίσκονταν ήδη
85.000.000 Ευρωπαίοι. Στη στρατιά
των νεόπτωχων προστίθενται
πολλές δεκάδες εκατομμύρια εργαζόμενοι, που ανά πάσα στιγμή
μπορεί να πεταχτούν στο δρόμο
με μόλις δύο μήνες ανεργίας και
ένα στεγαστικό δάνειο που αδυνατούν να αποπληρώσουν! Τα πράγματα επιδεινώθηκαν και στην Ελλάδα:
27,7% του ελληνικού πληθυσμού
ή 3.031.000 άτομα ζούσαν στα
όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού! Πόσο μάλλον
σήμερα, όπου εντείνεται δραματικά τα
ασφυκτικά μέτρα λιτότητας.
Όμως και σε 38 πολιτείες των
ΗΠΑ είχαμε αύξηση της παιδικής
φτώχειας (το διάστημα 2000-09
15.000.000 ήταν τα φτωχά παιδιά στην πολιτεία του Μισισιπή).
Στην τελευταία «πράσινη Βίβλο»
του «Ταμείου Υπεράσπισης των
Παιδιών» καταγράφεται πως ένα
στα έξι παιδιά στις ΗΠΑ ζει στη
φτώχεια και ότι το ποσοστό παιδικής φτώχειας είναι σχεδόν το
διπλάσιο σε σχέση με τον Καναδά
και τη Γερμανία και τουλάχιστον
έξι φορές υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό σε Γαλλία, Βέλγιο
και Αυστρία. Η κυβέρνηση των
ΗΠΑ αναγνώρισε τον αριθμό των
περίπου 46.200.000 Αμερικανών
που ζουν σήμερα κάτω από το
όριο της φτώχειας. Ο υποσιτισμός,
η φτώχεια και η πείνα δεν είναι
μάστιγες μόνον του αναπτυσσόμενου αλλά και του «ανεπτυγμένου»
κόσμου: Οπουδήποτε η πολιτική
καθορίζεται από τα συμφέροντα
καπιταλιστών εκμεταλλευτών του
πλούτου των εργαζόμενων.
Πέμπτη 10 Μαΐου 2012
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
Ημερίδα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Πνευματικές ΤΟΜΕΣ
ΤΟ ΜΕΣ
Τι αληθινά ψήφισε ο λαός…
του Δημήτρη Χαλιβελάκη,
Δημοσιογράφου & λογοτέχνη
Την ετυμηγορία του λαού της περασμένης Κυριακής επιβάλλεται να σεβαστούν οι ιθύνοντες και προπαντός να μη
την παρερμηνεύσουν. Πρώτα απ’ όλα οι
οργισμένοι πολίτες «τιμώρησαν» με την
ψήφο τους όλους όσους κυβέρνησαν ή
συγκυβέρνησαν τον τόπο από τον Οκτώβριο του 2009 έως τις 6 Μαΐου 2012. Αλλά
κι αυτούς, οι οποίοι στήριξαν άμεσα ή έμμεσα τους κυβερνώντες
και τους συγκυβερνώντες:
Πρώτον, το ΠΑΣΟΚ από το 45%,
που έλαβε στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009, γκρεμίστηκε στο
13,2%, δηλαδή απώλεσε πάνω από
το 30% της εκλογικής του δύναμης.
«Τιμωρήθηκε» δηλαδή και μάλιστα
σκληρά, όπως και έπρεπε.
Δεύτερον, η Νέα Δημοκρατία
από το 33% του Οκτωβρίου του 2009,
κατέπεσε στο 19%, δηλαδή απώλεσε
γύρω στο 14% από το ποσοστό που
είχε λάβει και ορθώς «τιμωρήθηκε»
έτσι από τους εκλογείς.
Τρίτον, «τιμωρήθηκαν», επίσης,
τα κόμματα ΛαόΣ του Γιώργου Καρατζαφέρη, Δημοκρατική Συμμαχία
της Ντόρας Μπακογιάννη, Κοινωνική Συμφωνία των Λούκας Κατσέλη
και Χάρη Καστανίδη με το να παραμείνουν εκτός της Βουλής, διότι
έτσι «ορίζει» ο καλπονοθευτικός
εκλογικός Νόμος του σοσιαλιστικού ΠΑΣΟΚ και της συντηρητικής
Νέας Δημοκρατίας, που προβλέπει
«δώρο» πενήντα εδρών στο πρώτο
κόμμα και θέτει το όριο του 3% για
την είσοδο ενός κόμματος στο Κοινοβούλιο. Οι ηγεσίες των παραπάνω κομμάτων στήριξαν άμεσα και
έμμεσα πολλές από τις επιλογές της
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ υπό τον
κ. Γιώργο Παπανδρέου και της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΛαόΣ
υπό τον διορισμένο πρωθυπουργό
κ. Λουκά Παπαδήμο.
Οι Έλληνες ψηφοφόροι δεν «τιμώρησαν» με την ψήφο τους μόνον
αυτούς όλους τους παραπάνω, αλλά
ξεκαθάρισαν τι ακριβώς θέλουν να
γίνει στον τόπο και μάλιστα χωρίς
καθυστερήσεις και παλιομοδίτικα
επικοινωνιακά και προεκλογικά παιχνίδια, πάνω στη ράχη της Ελλάδας
και του λαού της. Είναι χρήσιμο να
μάθουν, επιτέλους, να ερμηνεύουν
σωστά τη θέληση των πολιτών δια
της ετυμηγορίας τους. Οι Έλληνες
εκλογείς:
* Καταδίκασαν τα αντιπατριωτικα και βάρβαρα «Μνημόνια» και
τους «Συνοδευτικούς Νόμους»,
που έφεραν την Ελλάδα και τους
πολίτες στο χείλος του γκρεμού.
Συγχρόνως, θεωρούν ότι δεν χρωστάνε ΤΙΠΟΤΑ στους διεθνείς τοκογλύφους και στους «Συνεταίρους»
τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην
Ευρωζώνη κλπ.
* Αξίωσαν να τους επιστροφούν
τα κλεμμένα από μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, εφάπαξ και τα
ασφαλιστικά ταμεία. Συγχρόνως,
απαιτούν να ακυρωθούν τα ετοιμαζόμενα χαράτσια και να αυξηθεί
το αφορολόγητο στις 20.000 € το
χρόνο.
* Απέρριψαν κάθε ιδέα νέων
απολύσεων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αξιώνοντας άμεσες
επαναπροσλήψεις για να μειωθεί
δραστικά η ανεργία. Παράλληλα, να
καταργηθούν όλοι αντεργατικοί και
αντιλαϊκοί Νόμοι, που ακύρωσαν
τις εθνικές συλλογικές συμβάσεις
εργασίας και γενικά τα δικαίωματα
των εργαζομένων.
* Ψήφισαν οι εκλογείς την άμεση
Σελίδα 15
οικονομική ενίσχυση της υγείας,
της παιδείας, των Πανεπιστημίων
και σχολείων, του Ταμείου Ανεργίας, του Οργανισμού Εργατικής
Κατοικίας, της Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Οικονομίας. Κι όλ’ αυτά
σε συνδυασμό με έργα , μικρά και
μεγάλα, ανάπτυξης, κυρίως, στην
Περιφέρεια.
* Αποφάσισαν με την ψήφο
τους να μειωθεί η φορολογία στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να
μπορέσουν να σταθούν στα πόδια
τους. Συγχρόνως, να πιαστούν οι
φοροφυγάδες και το Δημόσιο να
εξοφλήσει, επί τέλους, τα χρέη
του προς τους τρίτους. Κι ακόμα
οι μεγαλο-οφειλέτες να υποχρεωθούν να εξοφλήσουν τα χρέη
τους απέναντι στους δημόσιους
φορείς, τα ασφαλιστικά ταμεία τις
ΔΕΚΟ, τους επαγγελματίες και τους
εργαζόμενους.
* Απαίτησαν οι ψηφοφόροι να
τελειώνουμε με αυτό που λέμε
Εθνική Κυριαρχία κι Ανεξαρτησία:
α) Τον ορυκτό πλούτο σε ξηρά
και θάλασσα να τον αναλάβει
αποκλειστικά το Κράτος με μόνη
επιτρεπτή την εισαγωγή ξένης
τεχνογλωσίας. β) Να σταματήσουν
να υπάρχουν ξένα στρατεύματα ή
ξένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις
στην Ελλάδα, σε ξηρά και θάλασσα
. γ) Να επιστρέψουν ΑΜΕΣΩΣ στην
Ελλάδα όλοι οι Έλληνες στρατιώτες, που βρίσκονται σε διάφορα
στρατιωτικά μέτωπα για ξένα προς
τη χώρα μας γεωπολιτικά και άλλα
συμφέροντα.
* Ψήφισαν οι Έλληνες εκλογείς
να μειωθούν οι βουλευτές από τους
300 στους 150, να μειωθεί η βουλευτική αποζημίωση κατά 50%, χωρίς επιδόματα για επιτροπές και τα
συναφή, χωρίς κρατικό αυτοκίνητο,
φρουρούς και γραφιάδες. Ακόμα:
Κάθε βουλευτής που θα συνταξιοδοτείται να λαμβάνει τη σύνταξή
του από το ασφαλιστικό ταμείο της
επαγγελματικής ειδικότητά τους και
ΟΧΙ από τη Βουλή, δηλαδή των Έλληνα φορολογούμενο.Αλλά και να
μειωθεί κατά 50% η επιχορήγηση
των κομμάτων.
* Να καθιερωθεί, ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ,
ως πάγιο εκλογικό σύστημα η Απλη
κι Άδολη Αναλογική, ώστε αυτόν
που ψηφίζει ο λαός αυτός και να
εκλέγεται και όχι άλλος. Η δημοκρατική και προοδευτικά αντίληψη
για την Απλή κι Άδολη Αναλογική
θωρακίζει τη Δημοκρατία και
διευκολύνει βάσει συγκεκριμένων
προγραμμάτων και έντιμων συνεργασιών τη δημοκρατική διακυβέρνηση της Ελλάδας χωρίς εκτροπές
και άλλες αθλιότητες.
Συνεπώς, όσοι συζητούν για
κυβέρνηση συνεργασίας έχουν
χρέος να σεβαστούν τη λαϊκή
εντολή. Και να είμαστε βέβαιοι ότι
οι «Εταίροι» μας στην Ευρωζώνη
έλαβαν το μήνημα του λαού και θα
συνέλθουν.
e-mail:[email protected]
www.xalivelakis.gr
«Αρωγό ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
χε
της Αττικής και της Αθήνας αποτελεί το
«Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής
Περιφέρειας Αττικής», που βρίσκεται ήδη σε ισχύ»,
υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Αττικής,
Γιάννης Σγουρός, μιλώντας στην Ημερίδα που διοργάνωσαν την Παρασκευή 20 Απριλίου 2012, το Γραφείο του
Πρωθυπουργού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τίτλο
«Ανάπτυξη στην Ελλάδα: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
και Επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της Στρατηγικής
Ευρώπης 2020», παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού, Λουκά Παπαδήμου, της πρώην Υπουργού Ανάπτυξης, Άννας Διαμαντοπούλου, και του Αντιπροέδρου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επιτρόπου για τη
Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις, Antonio Tajani.
Παρουσιάζοντας αναλυτικά το Πρόγραμμα, σε παράλληλη συνεδρία που αφορούσε στον Τουρισμό και συντόνιζε η Γενική Γραμματέας
Τουρισμού, Κωνσταντίνα Μπέη, ο
Περιφερειάρχης Αττικής τόνισε την
καθοριστική σχέση του τουρισμού για
την οικονομία και την ανάπτυξη, καθώς
αποτελεί πηγή πλούτου και συνδέει την
Ελλάδα με τον κόσμο, αναφέροντας
χαρακτηριστικά:
«Το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής
Περιφέρειας Αττικής», του οποίου η σύμβαση, συνολικού
προϋπολογισμού 8.538.842,97 ευρώ, υπογράφτηκε
πρόσφατα, έχει διάρκεια από τις 01/02/2012 έως τις
30/09/2015.
Το συνολικό κονδύλι θα διατεθεί στο μεγαλύτερο μέρος
του για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Αττικής στο
εξωτερικό, ενώ ένα μικρό μέρος του θα χρησιμοποιηθεί για
την προβολή της στην Ελλάδα.
Στόχος του προγράμματος δεν είναι άλλος από την
ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Περιφέρειας και η
ανάδειξή της σε έναν ελκυστικό τουριστικό προορισμό.
Ένας προορισμός που μπορεί να προσφέρει ποικίλες
εναλλακτικές στους επισκέπτες, ανάλογα με τα ιδιαίτερα
ενδιαφέροντά τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Παράλληλα, το πρόγραμμα επιδιώκει να ενισχύσει τη
θέση της Αθήνας στο παγκόσμιο δίκτυο «τουρισμού πόλης»
και να την αναδείξει ως city - break προορισμού.
Επιδίωξή μας η περαιτέρω αύξηση της ελκυστικότητας, μέσω της ενίσχυσης του περιφερειακού τουριστικού προϊόντος».
Αναφερόμενος στη σημερινή ύφεση,
αλλά και στην ανάπτυξη που τόσο έχει
ανάγκη η χώρα, ο κύριος Σγουρός
επισήμανε:
«Αυτήν την κρίσιμη ώρα, κάθε συζήτηση για την Ανάπτυξη είναι συζήτηση
για τη σωτηρία της χώρας.
Η Ανάπτυξη, πέρα από την οικονομική της διάσταση και πλευρά,
σημαίνει και ορίζει την κίνηση των
πραγμάτων, τη συνολική κίνηση των
πραγμάτων.
Η σημερινή ύφεση αντανακλά και συμπυκνώνει τη
συνολική ακινησία και αδράνεια της πολιτείας και της
ελληνικής κοινωνίας.
Μιας πολιτείας και μιας κοινωνίας που έχασαν τα
αντανακλαστικά τους, που αντιλαμβάνονται με βραδύτητα
και αντιδρούν με καθυστέρηση, που αντιμετωπίζουν τα
προβλήματα ή μάλλον επιχειρούν να τα αντιμετωπίσουν
την ύστατη ώρα, όταν αυτά έχουν πλήξει την οικονομία
και πνίγουν την ίδια την κοινωνία.
Όποιος, όμως, φτάνει καθυστερημένος στο σταθμό,
χάνει το τρένο.
Παράδειγμα, το Ιστορικό Κέντρο.
Έχω πολλές φορές μιλήσει γι’ αυτό, και ως Νομάρχης
Αθηνών και ως Περιφερειάρχης.
Ως Νομάρχης Αθηνών υπέβαλα αυστηρά συγκεκριμένες προτάσεις για την αναζωογόνηση του Κέντρου.
Ως Περιφερειάρχης, επίσης, έθεσα το θέμα για την
εγκατάλειψη του Κέντρου με όλες τις δραματικές συνέπειες για τη ζωή της πρωτεύουσας και τη συνολική
υποβάθμισή της.
Η κατάσταση αυτή είχε και έχει άμεσες συνέπειες
στην Αθήνα και στην Αττική ως τόπους τουριστικού
προορισμού.
Η Περιφέρεια Αττικής με ένα πλήρες πρόγραμμα
θα στηρίξει την τουριστική κίνηση της Αττικής και της
Αθήνας.
Με ένα πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής που
βρίσκεται στην τελευταία του φάση, λίγο πριν βγει στον
αέρα. Αυτό το πρόγραμμα θα βοηθήσει καθοριστικά,
πιστεύουμε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Αττικής
και της Αθήνας από τώρα μέχρι το 2015, που είναι η
διάρκεια του χρόνου ανάπτυξής του.
Καθώς διανύουμε μια περίοδο αβεβαιότητας και προκλήσεων, η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
στην εποχή οικονομικής ύφεσης που όλοι βιώνουμε
πρέπει να θεωρηθεί επιβεβλημένη, καθώς αυτή θα
συμβάλλει σημαντικά στην ανάκαμψη και την έξοδο
από την κρίση.
Η τουριστική προβολή της χώρας μας, μέσω ενός ελκυστικού και αποτελεσματικού τρόπου, θα λειτουργήσει
ως μοχλός ώθησης της ανάπτυξης των εμπορικών καταστημάτων, των ξενοδοχείων, των εστιατορίων της.
Το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής
Περιφέρειας Αττικής» περιέχει ορισμένες στοχευμένες
ενέργειες, οι οποίες θα μας οδηγήσουν στην αποτελε-
σματικότερη τουριστική προβολή της Περιφέρειας Αττικής
και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων.
Καταρχάς, θα δημιουργήσουμε μια Περιφερειακή
Τουριστική Ταυτότητα.
Η δημιουργία μιας Περιφερειακής Τουριστικής Ταυτότητας καθιερώνει την Αττική ως έναν κορυφαίο διεθνή
τουριστικό προορισμό που προσφέρει ένα διαφοροποιημένο εμπορικό προϊόν, τόσο εντός, όσο και γύρω από
την πόλη της Αθήνας.
Ταυτόχρονα, συνδέει την πολιτισμική κληρονομιά της
πόλης πολύ πιο στενά με το υπόλοιπο της τουριστικής
της προσφοράς.
Για τους παραπάνω λόγους, θα προχωρήσουμε στη
δημιουργία λογοτύπου που αφορά στην Περιφέρεια Αττικής, αλλά, κυρίως, ενός λογοτύπου που θα παραπέμπει
ευθέως σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες πόλεις στον
κόσμο, την Αθήνα.
Όπως όλοι γνωρίζετε, μια εικόνα είναι καλύτερη
από χίλιες λέξεις. Συνεπώς, το πλάνο επικοινωνίας
του Προγράμματος περιλαμβάνει τηλεοπτικά σποτ,
καταχωρήσεις, ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες που
θα αναδεικνύουν την ελκυστικότητα των τουριστικών
προορισμών.
Η προβολή τους θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά
αλλά και τα ξένα Μέσα Επικοινωνίας, εστιάζοντας σε
στοχευμένη επικοινωνία, ανάλογα με τη χώρα και την
κατηγορία ενδιαφέροντος.
Όλα τα δημιουργικά υλικά θα βασίζονται σε θεματικούς
άξονες, ανάλογα με το περιεχόμενο: θρησκευτικό, πολιτιστικό, αθλητικό, γαστρονομία, αρχαιολογικό, σχετικό με
τη θάλασσα, αλλά και shopping και night life.
Είναι γεγονός ότι η χρήση των Ηλεκτρονικών Μέσων
έχει πλέον εισχωρήσει στη ζωή μας, προσφέροντας
άμεση πληροφόρηση, ευελιξία και φορητότητα. Γι’ αυτό
το λόγο μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού θα διατεθεί
σε ψηφιακές ενέργειες.
Το ηλεκτρονικό περιεχόμενο και η χρήση νέων τεχνολογιών που θα πραγματοποιηθούν, έχουν ως στόχο να
δώσουν στο χρήστη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για
τον σχεδιασμό του ταξιδιού του, αλλά και κατά τη διάρκεια
παραμονής του στην Περιφέρεια.
Παράλληλα, θα προσφέρουμε σύγχρονες, χρηστικές,
λειτουργικές και ενημερωμένες εφαρμογές που στόχο
έχουν να προβάλλουν την Αθήνα ως έναν οργανωμένο
και σύγχρονο city-break προορισμό.
Η ιστοσελίδα μας, www.athensattica.gr, θα αναβαθμιστεί σε περιεχόμενο, ενώ θα δημιουργηθεί μενού με
τις κορυφαίες δέκα επιλογές με κριτήριο την εποχή επίσκεψης, το κοινό, τη διάρκεια ταξιδιού και την κατηγορία
ενδιαφέροντος.
Επίσης, θα δημιουργηθεί ειδική εφαρμογή «alert»
που θα ειδοποιεί τους επισκέπτες για τυχόν απεργίες,
κινητοποιήσεις, κα.
Το Πρόγραμμα περιέχει ενέργειες κοινωνικής δικτύωσης, όπως πληροφόρηση μέσω σελίδων Facebook,
Twitter αλλά και μια εφαρμογή για smartphones, που
θα προσφέρει στο χρήστη τις απαραίτητες και χρήσιμες
υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην
Περιφέρεια.
Ο Τύπος αποτελεί ένα ξεχωριστό και σημαντικό κομμάτι
της επικοινωνίας του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος
Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Αττικής».
Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί Γραφείο Επικοινωνίας, το οποίο θα περιλαμβάνει το Γραφείο Τύπου και ΜΜΕ
που θα χειρίζεται τα εγχώρια κοινά και Γραφείο Διεθνούς
Συντονισμού για την προώθηση του Προγράμματος στις
ξένες χώρες.
Θέλοντας να ενισχύσουμε την προβολή του Προγράμματος σε Ειδικά Κοινά και παράλληλα να προσεγγίσουμε διαμορφωτές της κοινής γνώμης, θα σχεδιαστούν
προγράμματα φιλοξενίας, περιήγησης, ξεναγήσεων και
familiarity trips. Ενώ σκοπεύουμε να συμμετέχουμε σε
περιορισμένο αριθμό Τουριστικών Εκθέσεων της Ελλάδας
και του Εξωτερικού.
Είμαι πεπεισμένος ότι το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Αττικής» θα πετύχει
τους στόχους του.
Θα καταστήσει την Αττική και την Αθήνα ως τους ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς.
Θα συμβάλει στην Ανάπτυξη των Επιχειρήσεών μας.
Γιατί διαθέτουμε ένα πολύτιμο «προϊόν». Ο σκοπός
είναι να το παρουσιάσουμε με αποτελεσματικό τρόπο. Με
συνοχή και συνέχεια. Με επιμονή και διάρκεια.
Η Περιφέρεια Αττικής, και επιτρέψτε μου να πω κι
εγώ προσωπικά, με κάθε τρόπο, παρά τα εμπόδια που
θέτει στην πορεία μας και στη δράση μας το κεντρικό
κράτος, είμαστε και θα είμαστε δίπλα σας. Δίπλα σε
κάθε προσπάθεια που συμβάλλει σε αυτό που με την
ευρύτερη δυνατή έννοια μπορούμε να ονομάσουμε Ανάπτυξη. Όλα είναι πιο δύσκολα απ’ ότι φαίνονται. Από την
αντιμετώπιση των προβλημάτων του Ιστορικού Κέντρου
μέχρι την ανάπτυξη μιας ορθά θεμελιωμένης εκστρατείας
Τουριστικής Προβολής.
Είναι πιο δύσκολα και πιο σύνθετα. Το γνωρίζω πολύ
καλά, όπως και εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά, αφού μέσα
στην καθημερινή σας δράση ερχόσαστε αντιμέτωποι με
το πλήθος των προβλημάτων που οδήγησαν την πατρίδα
μας στη σημερινή κρίση.
Τα προβλήματα είναι μεγάλα, η βούλησή μας όμως
να τα αντιμετωπίσουμε είναι ισχυρότερη. Γι’ αυτό
πιστεύω ότι τελικά θα προχωρήσουμε. Είμαστε
πάντοτε κοντά σας».
Σελίδα 16
Προσκλήσεις από το Τμήμα
Αλιείας Π.Ε. Δυτικής Αττικής
και Δυτικού Τομέα Αθηνών
Το Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Δυτικής Αττικής & Δυτικού Τομέα Αθηνών
της Δ/νσης Αλιείας Περιφέρειας Αττικής σας ενημερώνει ότι εκδόθηκαν:
1. η υπ’ αρ. 432/29.2.2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ/604/
Β’/2012), που αφορά την πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων
για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας
2007-2013, και
2. η υπ’ αρ. 433/29.2.2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ/605/
Β’/2012), που αφορά την πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων
για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση
και Εμπορία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας
2007-2013.
Τα πλήρη κείμενα των ανωτέρω Αποφάσεων – Προσκλήσεων για
την υποβολή αιτήσεων ένταξης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια
των αντίστοιχων Μέτρων έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή τοποθεσία: www.et.diavgeia.gov.gr/f/ypean/
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς / δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να
υποβάλλουν αιτήσεις στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων ΕΠ
Αλιείας (Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα 11527) έως τις 31.07.2012.
Αντίγραφο του πλήρους κατατεθειμένου φακέλου κατατίθεται και
στην κατά τόπο Υπηρεσία Αλιείας εντός της περιοχής αρμοδιότητας
της οποίας πρόκειται να υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο, προκειμένου να λάβει γνώση για τη σχεδιαζόμενη επένδυση και να εκδώσει
την απαιτούμενη βεβαίωση.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία
μπορείτε να απευθύνεστε στο
Τμήμα Αλιείας της Π.Ε Δυτικής Αττικής & Δυτικού Τομέα Αθηνών
Τηλ. επικοινωνίας:. 210 5561707
το οποίο εξυπηρετεί τους δήμους:
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ,ΜΕΓΑΡΕΩΝ,ΦΥΛΗΣ,ΑΣΠΡΟΠΥΡΓ
ΟΥ, ΑΙΓΑΛΕΩ,ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ,ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ,ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ,ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ,ΙΛΙΟΥ,ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ,ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.
Πέμπτη 10 Μαΐου 2012
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΜΑΖΙ»
ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Α.Ο.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
Μέσα σε εορταστικό κλίμα
την Κυριακή 8 Απριλίου 2012
ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Περιστέρι
Μαραβέλιας που απένειμαν
βραβεία, Πρόεδροι και Φορείς
Αθλητικών Συλλόγων της Δυτ.
Αθήνας και πλήθος κόσμου. Η
Ο Γ. Βαθιώτης με το Δ. Μαραβέλια
Θερμοπυλών 92, 12461/ xpolis@gmail.
com – www.xpolis.blogspot.com
ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ
Περιληπτική Παρουσίαση
της Πρότασης
Μαζί» Γιώργος Βαθιώτης
έγινε δεκτός με ενθουσιασμό
στην γιορτή του αθλητικού συλλόγου Α.Ο. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ και
απένειμε τιμητική πλακέτα ως
επίσημος προσκεκλημένος απο
τον Πρόεδρο του συλλόγου
Σπύρο Λάμπρου και βράβευσε
νέα παιδιά του συλλόγου.
Την εκδήλωση τίμησαν επίσης
με την παρουσία τους ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ Ανδρέας
Μποζίκας και ο Δήμαρχος
του Χαιδαρίου Δημήτρης
Δημοτική Παράταξη «Περιστέρι Μαζί» θα βρίσκεται
δίπλα σε κάθε προσπάθεια
απλών και τίμιων ανθρώπων
που υπηρετούν αγόγγυστα τον
ερασιτεχνικό αθλητισμό. Θα ενισχύει την προσπάθειά τους για
προώθηση της ευγενούς άμιλλας και θα συνδράμει με κάθε
τρόπο τον αγώνα τους ώστε να
βγαίνουν νέοι αθλητές τόσο σε
ερασιτεχνικό επίπεδο όσο και
αθλητές που θα ασχοληθούν με
τον πρωταθλητισμό.
Εισαγωγή: Η πρόταση που καταθέτουμε είναι περιληπτική. Σε
περίπτωση που κριθεί κατ΄ αρχάς
θετική από το Δήμο τότε θα καταθέσουμε αναλυτικό υπόμνημα
το οποίο θα το διαμορφώσουμε
αξιοποιώντας και στοιχεία που θα
ζητήσουμε από τι υπηρεσίες.
Αστική Γεωργία/Urban Agriculture (ορολογία): Η δημιουργία
και η συντήρηση εκτάσεων με
κηπευτικά εντός του αστικού περιβάλλοντος .
Αναφορές/ Εμπειρία: Τόσο
διεθνώς όσο και πρόσφατα στην
Ελλάδα, αναπτύσσεται ένα κίνημα
να καλλιεργηθούν εντός του αστικού περιβάλλοντος, σε δημοτικούς
ή δημόσιους ή πανεπιστημιακούς
ή και άλλους χώρους , αστικοί
λαχανόκηποι.
Υπάρχουν δεκάδες blogs, βιβλία και άρθρα για το θέμα αυτό.
Σας συνιστούμε το Blog: http://
www.cityfarmer.info και http://
www.cityfarmer.info/2012/01/01/
fi ve-canadian-books-put-urbanagriculture-on-the-map/ - http://
www.tlio.org.uk/homepage
Στη χώρα μας υπάρχουν (ενδεικτική αναφορά):
1. Δ η μ οτ ι κό ς Λ α χα νό κ η π ο ς
στην Αλεξανδρούπολη (30
στρέμματα)
2. Στρατόπεδα α) Παύλου Μελά
και β) Καρατάσου στη Θεσσαλονίκη
3. ΑΓΡΟΣ στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού (5 στρέμματα)
4. ΑΓΡΟΣ στο Πάρκο Τρίτση
5. Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρους «Βοτανικός Κήπος»
Πετρούπολης
6. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
– Γεωπονική Σχολή (περιοχή
Θέρμης)
7. Δήμος Λάρισας
Ακόμα και στο Χαϊδάρι υπάρχουν μικροί λαχανόκηποι σε ιδιωτικούς χώρους. Δείτε ΕΔΩ http://
xpolis.blogspot.com/2010/08/
city-farmer-urban-agriculture-h.
html
Η πρότασή μας για το Δήμο
Χαϊδαρίου:
Να δοθεί η δυνατότητα σε
κατοίκους της πόλης μας να καλλιεργήσουν λαχανικά οπωροκηπευτικά σε δημοτικές ή δημόσιες
εκτάσεις. Κατά προτεραιότητα να
δοθεί η δυνατότητα σε ανέργους
και νέους αλλά και σε όποιον
άλλον κάτοικο του Χαϊδαρίου (τα
κριτήρια τα συζητάμε). Τα οφέλη
εκτιμούμε ότι θα είναι πολλά
α) Εξασφάλιση βασικών ειδών
διατροφής β) Υγιεινή διατροφή
γ) Ήπια άθληση δ) Κοινωνικότητα ε) Αγροτικά προϊόντα για
το Δήμο (κάθε καλλιεργητής θα
μπορούσε να δίνει ένα ποσοστό
της παραγωγής του π.χ. τη τάξης
του 10% για τους ανέργους, νέους
ή το 15% στους μη άνεργους).
H πρόταση παρουσιάστηκε
πάνω σε βασικούς άξονες που
προσδιορίζουν τον κοινωνικό,
οικονομικό αλλά και πολιτικό
χαρακτήρα της. Σε δεύτερη φάση
θα καταθέσουμε ολοκληρωμένη
πρόταση σχετικά με επί μέρους
άξονες «όπως περιοχές, υποδομές κ.λπ».
Πέμπτη 10 Μαΐου 2012
Στην απαξίωση το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο
Αθήνας Αττικής 2021, ωστόσο οι «Επίμονοι
κηπουροί» επιμένουν και καταθέτουν
προτάσεις, σχόλια, διορθώσεις
για να προστατευτεί η βιοποικιλότητα
των ορεινών όγκων της Αττικής
Του Κώστα Φωτεινάκη
Όσο και να φαίνεται παράξενο η
χώρα μας σχετικά πρόσφατα υιοθέτησε ρυθμίσεις και πολιτικές σχεδιασμού για το αστικό/δομημένο και
φυσικό περιβάλλον. Το πρώτο και
ισχύον Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας
θεσμοθετήθηκε το 1985!!!. Από τότε
μέχρι σήμερα κατατέθηκαν νέα σχέδια νόμου για το Ρυθμιστικό Σχέδιο
Αθήνας - Αττικής: α) από τον πρώην
ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιά (2009) β) από
την πρώην ΥΠΕΚΑ κ. Μπιρμπίλη
(2011) αλλά ούτε το ένα ούτε το
άλλο προχώρησαν. Το δεύτερο είχε
ορισμένες θετικές προτάσεις αλλά
και μνημονιακές προσαρμογές
της τελευταίας στιγμής από τον κ.
Παπακωνσταντίνου (αντικαταστάτη
της κας Μπιρμπίλη) όπως π.χ. για το
Ελληνικό, την εγκατάσταση αιολικών
και φωτοβολταϊκών πάρκων στους
ορεινούς όγκους της Αττικής, κ.α.
Δεν κρίνουμε συνολικά το «ΡΣΧ
Αθήνας – Αττικής 2021» στο οποίο
υπάρχουν θετικές προβλέψεις (π.χ.
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς) αλλά και
ιδιαίτερα αρνητικές (π.χ. την παραδοχή ότι το Θριάσιο και η Μεγαρίδα
θα συνεχίσουν να συγκεντρώνουν
οχλούσες χρήσεις και ρύπους)
αλλά πρέπει να υπογραμμίσουμε
ότι όσο περνάει ο καιρός και δεν
ψηφίζεται τόσο και θα ψηφίζονται
άναρχα εφαρμοστικοί νόμοι του
μνημονίου, δηλαδή ξεπούλημα της
δημόσιας περιουσίας, Περιβαλλοντικές Μελέτες Fast Track και όσον
αφορά το φυσικό περιβάλλον και
τη βιοποικιλότητα «ας πάει και το
παλιάμπελο».
Ιδιαίτερα μας ανησυχούν οι πληροφορίες ότι για το «ΡΣΧ Αθήνας
– Αττικής 2021» δεν θα είναι από
εδώ και στο εξής ο υπεύθυνος
Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου
Αθήνας (ΟΡΣΑ) αλλά το ίδιο το
Υπουργείο (ΥΠΕΚΑ)!!! Σύμφωνα με
την πολιτική συγκυρία μπορούμε να
προβλέψουμε ότι ούτε και παρούσα
συγκυβέρνηση θα προωθήσει νομοθετικά του ΡΣΧ, το δήλωσε άλλωστε
και ο υφυπουργός κ. Σηφουνάκης .
Ανεξάρτητα όμως από τις καθυστερήσεις, την απαξίωση κ.λπ. οι
«Επίμονοι κηπουροί» αν και γνώριζαν τις ανωτέρω πολιτικές συνθήκες
κατέθεσαν στις 29 Φεβρουαρίου
προτάσεις, σχόλια, έκαναν διορθώσεις και επικαιροποιήσεις των
Στρατηγικών Περιβαλλοντικών
Μελετών για τους ορεινούς Όγκους
της Αθήνας – Αττικής. Οι «Επίμονοι
κηπουροί» Τάσος Λύτρας (Νομικός
Περιβάλλοντος και ερασιτέχνης
Βοτανικός), Ειρήνη Βαλλιανάτου
(δρ. συστηματικός βοτανικός –
φυτοκοινωνιολόγος) με τη στήριξη
του Γιώργου Κόκκινου (μέλος της
Ε.Ο.Ε. και ανταποκριτής της για
τη Λίμνη Κουμουνδούρου) και του
Κώστα Φωτεινάκη (Ερευνητή των
ιστορικών ιχνών του Όρους Αιγάλεω
– Ποικίλου και μέλους του Δ.Σ. των
Φίλων της Φύσης) κατέθεσαν τέσσερα Υπομνήματα για τους Ορεινούς
Όγκους της Αθήνας - Αττικής.
1. Προτάσεις για βελτιώσεις του
άρθρου 12 του Σχεδίου Νόμου
για ΡΣΑ 2021 και του παραρτήματος (Π.4) αυτού
2. ΣΜΠΕ του Σχεδίου Νόμου ΡΣΑ
(2021)/ Προτεινόμενες επικαιροποιήσεις δεδομένων – βελτιώσεις
3. ΣΜΠΕ του Σχεδίου Νόμου ΡΣΑ
2021/ Αναφορές στο όρος Αιγάλεω – Ποικίλο – Λίμνη Κουμουνδούρου/ Προτάσεις για βελτίωση
– επικαιροποίηση δεδομένων
4. Προστασία του Ανώνυμου Σπηλαίου Σχιστού όρους Αιγάλεω &
μη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
στον περιβάλλοντα χώρο του.
Ακόμα και αν δεν ληφθούν υπ΄
όψιν τα τέσσερα Υπομνήματα από
τους αρμοδίους, ακόμα και αν δεν
προχωρήσει το νέο Ρυθμιστικό,
αυτά καθ΄ αυτά τα Υπομνήματα αποτελούν ένα χρήσιμο «εργαλείο» για
την αξιοποίηση των πληροφοριών,
των σχολίων και των προτάσεων
για την περαιτέρω θωράκιση και
προστασία των Ορεινών Όγκων της
Αθήνας – Αττικής.
Κώστας Φωτεινάκης
Πρόεδρος του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ.
Χαϊδαρίου/ Μέλος του Δ.Σ.
των Φίλων της Φύσης
ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ
Έτος Ιδρύσεως 1964
Η εμπειρία μας μετά από 40 χρόνια στις κοινωνικές
παροχές και εξυπηρετήσεις αναπτύσσεται.
Είμαστε καθημερινά κοντά σας προσφέροντας
πάντα φιλικές τιμές και ανθρώπινο περιβάλλον.
Το εξειδικευμένο προσωπικό
αποτελεί εγγύηση για σας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ
ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ
Σελίδα 17
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 59 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ. : 210 5743045 • 210 5750968 • 6944 307660
FAX: 210 5778600
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
e-mail: [email protected], site:http//www.gr.athina2004
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Αυλίδος 14 Θήβα - Εύδηλος Ικαρίας - Βαθύ Σάμου - Ερμού, Χίος
ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΦΕΘΗΚΑΝ
ΣΤΙΣ... ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
για την διαμόρφωση των... πιασάρικων σλόγκαν τους και επιτελεία
leader opinion (διαμορφωτών γνώμης) «επέβαλαν» τις... «έξυπνες ατάκες» για να... ψαρεύουν τις ψήφους
του λαού, χάθηκε κάθε επαφή με την
πραγματικότητα!
Γιατί πολύ απλά, Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
«αυτών» των... πολιτικών, ΕΓΙΝΕ
ΠΡΟΪΟΝ προς πώληση! Προς προώθηση, όπως μια οδοντόκρεμα ή ένα
απορρυπαντικό!!!
Κι αυτό, μπορεί να ξεγελάσει
πρόσκαιρα τον κάθε... χρήστηκαταναλωτή τους, αλλά ΝΑ που
αργά ή γρήγορα, έρχεται η ώρα του...
λογαριασμού!
Κι αν ο... πελάτης ΔΕΝ έχει μείνει
ικανοποιημένος... απλώς, ΣΟΥ ΓΥΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ!!!
Η ΣΗΨΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
δυστυχώς, έφτασε να αγγίζει ακόμα ...και κάποια 15μελή λυκείων,
στο να... επιλέγουν «αμερόληπτα»
σε ποιο ξενοδοχείο θα πάνε και... σε
ποιο νησί!!!
Λάδωμα ακόμα και γι’ αυτό;;;
Απίστευτο κι όμως... απολύτως
ελληνικό!!!
Ε, ΟΧΙ ΡΕ «ΦΙΛΕ»!!! ΕΣΕΝΑ
-και στους ομοίους σου- ΣΑΣ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ... ΚΡΕΜΑΣΜΑ!!!
Μόλις προχθές το πληροφορήθηκα και μου ‘ρθε να ουρλιάξω από
αγανάκτηση!
Σε δημοπρασία των Κρίστις, για
τον πίνακα με τίτλο... «Κραυγή»
- ΕΓΩ ΝΑ ΔΕΙΣ «ΚΡΑΥΓΗ» ΠΟΥ
ΕΒΓΑΛΑ!!! ΣΑΝ ΛΥΚΟΣ ΣΕ ΑΓΡΙΑ
ΣΤΕΠΑ!!! - του τάδε ζωγράφου,
«ανώνυμος» συλλέκτης, ΤΟΛΜΗΣΕ
και έδωσε το ασύλληπτο ποσό των...
200.000.000 δολαρίων (200 εκατομμυρίων!!!) ήτοι: 70 δισεκατομμυρίων
δραχμών (!!!) για να τον αποκτήσει
και... να τον χαίρεται... στο υπνοδωμάτιό του! Προφανώς!!!
Επίσης «προφανώς» το εν λόγω
κάθαρμα, ή ΔΕΝ είχε ποτέ του ακούσει, ή απλώς... αδιαφορεί παντελώς
για το ότι, ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, σ’ αυτόν
τον πλανήτη «αυτών» των κεφαλαιοπιθήκων, χάνουν τη ζωούλα τους,
20.000 παιδάκια, εξαιτίας αδυναμίας
εμβολιασμών!!!
Φαρμάκων που κοστίζουν κατά δηλώσεις των «Γιατρών χωρίς σύνορα»,
λιγότερο από ΕΝΑ Ευρώ για κάθε
ψυχούλα από δαύτα!!!
Δηλαδή ΤΟ ΚΑΘΑΡΜΑ... ΑΝ ΕΙΧΕ
ΨΥΧΗ ΜΕΣΑ ΤΟΥ, ΘΑ ΕΣΩΖΕ ΜΕ
ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ σαν... τα τρία χτυπήματα του σφυριού που του κατοχύρωσε την αγορά, 120 εκατομμύρια
παιδάκια από την ελονοσία ή τον
τύφο!!!
ΑΝ υπάρχει Θεός και βλέπει!!!
ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ!!! Τίποτ’
άλλο!!!
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ... ΤΟ
ΑΝΤΙΘΕΤΟ! ΤΥΧΑΙΟ;;;
Προεκλογικός κανόνας κοντεύει να
γίνει, η... πρόσκληση ηθοποιών ή τραγουδιστών, για την... κάλυψη θέσεων
σε... κομματικά ψηφοδέλτια!!!
Ο.Κ.! Οι... πολιτικοί, προσκαλούν
ηθοποιούς για να... κλέψουν την
παράσταση!!!
Έχετε δει ποτέ θίασο, να προσκαλεί κατά την αντίθετη έννοια, πολιτικούς για να ανεβάσουν το... κασέ τους
και να τους φέρουν πελάτες; Λέτε να
‘ναι τυχαίο;
Αυτό, από μόνο του, αποδεικνύει
την... ανεπάρκειά τους, σ’ έναν ακόμα
τομέα! Αυτόν της... καλλιτεχνικής
και όχι... της πολιτικάντικης υποκριτικής!!!
ΑΣ ΞΕΤΥΛΙΞΟΥΜΕ ΤΟ
ΝΗΜΑ... επιτέλους
...να δούμε ΠΟΙΟΙ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ
ονομαστικά, πίσω από τα... έως
τώρα «άψυχα» και «αόριστα» ονόματα όπως, Δ.Ν.Τ., Morgan Stanley,
Leihman Brothers, Παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, Golden Boys, offshore
εταιρείες και πάει λέγοντας!!!
Να ξεδιαλύνουμε επιτέλους τους
περί... Παγκόσμιας Συνωμοσιολογίας
Μύθους, αποκαλύπτοντας ρόλους και
διασυνδέσεις! Σκοπούς και σχέδια!
Μιας χούφτας τσογλανοπαρέας
που παίζει τις μοίρες δισεκατομμυρίων ανθρώπινων ψυχών, σαν
πιόνια σ’ ένα τεράστιο επιτραπέζιο
παιχνίδι!!!
Να δούμε ποιά ονόματα και ποιές
οικογένειες κρύβονται πίσω από
ονόματα εταιρειών τύπου: BILDEMBERG!
Αλλά και... «ανωνύμων» συλλεκτών πινάκων σαν τον προαναφερθέντα!!!
Να μάθουμε τα ονόματα και να
δούμε τα πρόσωπα όλων αυτών των
αληταράδων που κατασκευάζουν
και πουλάνε όπλα και τις διασυνδέσεις τους με κυβερνητικά στελέχη
κρατών!
Και να τα μάθουμε, ΟΧΙ για να
γίνουν άλλη μια εκτονωτική ατάκα
στο στόμα του Λαζόπουλου ή των...
ράδιο Αρβύλα, αλλά τόπι στα χέρια
εκατομμυρίων μανάδων, που ‘χουν
χάσει σε πολέμους τα μονάκριβα
παιδιά τους!!!
Τότε ΙΣΩΣ και να γινόταν ο κόσμος,
λιγότερο αποκρουστικός!!!
ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ ή... εγώ ΔΕΝ καταλαβαίνω
κάτι; (Για άλλη μια φορά)
Όταν κάποιο φωτεινό μυαλό,
από την εργατική προφανώς τάξη,
ανακάλυψε και κατασκεύασε... την
μπετονιέρα, βγήκε κανείς από το
ΚΚΕ να φωνάξει κατά της νέας ανακάλυψης, που άλλαζε τα δεδομένα,
υποχρεώνοντας χιλιάδες εργατικά
χέρια στην ανεργία;
Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο για να ‘μαι
ειλικρινής!
Λίγα χρόνια αργότερα; Όταν οι
μηχανικές πρέσες, εκτόπισαν κι άλλα
χέρια εργατών απ’ τις οικοδομές;
Φώναξε κανείς από το ΠΑΜΕ,
κατά των... πρεσών;;; Μπαααα κανένας!!!
Ύστερα, κατέφθασαν ορθές από
φτηνά χέρια εκ της αλλοδαπής, που
πήραν τη μπουκιά απ’ το στόμα, όσων
είχαν απομείνει, λόγω... φθηνότερου
κόστους!
Διαμαρτυρήθηκε κανείς και γι’
αυτούς;;;
Το ίδιο όταν ήλθαν και οι πρώτες
ηλεκτρικές ταμειακές μηχανές! Που
εκτόπισαν προσωπικό από τα λογιστήρια!!!
Όσο για τα computer; Εκεί κι αν
έγινε ο κακός χαμός με απολύσεις
στις επιχειρήσεις!!! Όταν δε, ανακαλύφθηκε το διαδίκτυο; (Internet);
Κατέβηκαν «κάποιοι» για να διαμαρτυρηθούν κατά της... υποτιθέμενης
προόδου;
Μπαααα... Δεν κουνήθηκε κουνούπι!!!
Αυτά όλα, ήταν... «ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ» παιχνίδια της άγριας
καπιταλιστικής... προόδου! Ε! Μα τότε,
δικαιούμαι ν’ απορώ!
Γιατί το άλλο σημείο των καιρών,
που λέγεται «φθηνοί μισθοί» γίνεται
το... κόκκινο πανί στα μάτια των
ναυτεργατών μας, τη υποδείξει των...
κομμουνιστών προστατών τους;
Υπάρχει... «καλή αιτία ανεργίας»
και.... «κακή αιτία ανεργίας»;;;
Προς ΤΙ αυτά τα ....δύο μέτρα και
δύο σταθμά;;; Απλά... για να με αποπροσανατολίζετε;
ΤΟ ΑΛΛΟ; ΜΕ ΤΟΥΣ... ΔΕΚΑ
ΝΕΓΡΟΥΣ; ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ;;;
Η περίπτωση των πρόσφατων εκλογών και της... εγχώριας κομμουνιστικής
Αριστεράς, μου θυμίζει ένα από τα πιο
αστεία (αν ΔΕΝ ΗΤΑΝ.... ΤΡΑΓΙΚΟ)
ανέκδοτα που έχει πέσει στην αντίληψή μου!!!
Είναι λοιπόν 10 νέγροι, και καθώς
περπατούν στην έρημο, σκοντάφτουν
σ’ ένα λυχνάρι... Βγαίνει από μέσα
το Τζίνι και τους λέει: «Πείτε μου ο
καθένας σας από μια ευχή, να σας την
πραγματοποιήσω»!!!
Καταχαρούμενοι οι εννιά πρώτοι
νέγροι ζητάνε... απλώς, το αυτονόητο:
«ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ ΛΕΥΚΟΥΣ»!!!
Μόνο που το... δέκατο νεγράκι (το...
ΚΚΕ στο... παράδειγμά μας!!!) ξεκαρδίζεται στα γέλια, όση ώρα η επιθυμία
του κάθε άλλου νέγρου (ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και
ΔΗΜ.ΑΡ.) έπαιρνε σάρκα και οστά!!!
Κι όταν έφτασε η στιγμή να ρωτήσει
το Τζίνι ποιά ήταν η... τελευταία και
καθοριστική επιθυμία του δέκατου
νέγρου (του ΚΚΕ είπαμε...) αυτό
απαίτησε: «Κάν’ τους ξανά ΟΛΟΥΣ
ΜΑΥΡΟΥΣ!!!»
Θέλετε ...»ερμηνεία» του ανέκδοτου;
Εεε ΟΧΙ δα!!! Δεν σας έχω για τόσο...
ανεπαρκείς από... χιούμορ!!!
Κυρίως όταν πρόκειται για πραγματικά... ΠΙΚΡΟ ΧΙΟΥΜΟΡ!!!
ΚΑΙ ΟΛΙΓΗ ΔΟΣΗ ΑΠΟ... ATHENS VOICE!!!
Έτσι για... επιδόρπιο:
...»Είναι κοινή πεποίθηση σε όλους
τους Ευρωπαίους ότι χρήματα στη
χώρα μας χωρίς να προηγηθούν οι
αλλαγές που πρέπει, συνεπάγεται ότι
ενισχύουν ένα διεφθαρμένο και αντιπαραγωγικό σύστημα να επιβιώσει
ανενόχλητο. Έχουν άδικο; Δηλαδή
ΑΝ οι Ευρωπαίοι πάρουν αυξήσεις θα
έρθουν να αγοράσουν από μας τι; Θα
πάψουμε να κλείνουμε τα λιμάνια, να
διώχνουμε τα κρουαζιερόπλοια, να
κλείνουμε τα Μουσεία στις 2.30; ΘΑ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΜΑΣ ΛΕΜΟΝΙΑ(;)
αφού εμείς οι ίδιοι αγοράζουμε λεμόνια... από το Μαρόκο;;;» κ.λπ. κ.λπ.
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
κι ας λυπάμαι που τα λέω όοολ’
αυτά!!!
(συνέχεια από τη σελίδα 3)
ΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΟΙΞΑΤΕ... ΤΗΝ ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ!!!
Όταν λοιπόν σας έγραφα φίλοι RED, πως ευθύνη δεν έχουν μόνο
εκείνοι που κάνουν κάτι στραβό, αλλά κι εκείνοι που με την στάση τους,
ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΝ οτιδήποτε θα μπορούσε να έχει αποβεί σε βάθος χρόνου
θετικό, ήλθε η ώρα και η στιγμή, να το... «απολαύσουμε» ως ευθύνη και
μη μ’ αρχίσετε τα... «άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε»!!!
Όταν εσείς αρνιόσασταν να ακουμπήσετε έστω το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης και ρίχνετε το μπαλάκι μέσα από χίλια δυό προσκόμματα
στην κυβέρνηση, φάτε τώρα στη μάπα (δυστυχώς μαζί μ’ εσάς το τρώει
και όοοολη η Ελλάδα) παρουσίες στη Βουλή που... σας γυρίζουν μεν τα
έντερα, αλλά συμβάλλατε τα μέγιστα δε, για την... εκεί παρουσία τους!!!
Κοινώς; Εσείς τους ανοίξατε την... Κερκόπορτα!!! Δική σας ευθύνη, να
βρείτε ΕΣΤΩ και τώρα τρόπο, ΝΑ ΛΥΣΕΤΕ με τον καλύτερο τρόπο ΚΙ ΑΥΤΗ
ΤΗΝ... «ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ»!!!
Μ.Κ.
ß·ˇ ‡‚”
†
`
`— ¸¨ 18
‡: –49”˙6…-‰–5
·””¶…‚„¶ ‡¶»„´‚
…»` ´´‚„¶`
‡¶»` ‚†”·˙
‡/…`¶ ‚„…»‚„˙…
ˆ¿¶·`‚˙…
´»¶» ¿»¶•·‚˙… &
¿•¶„¶`
—˚¨: 07/05/2012
—ˇ. ¿.: 20.885
¿·‚”¶˘¶ ‡‚„¶ˆ‰¶`
‡‚†˙…‚`»ˆ
‡˛ —˚¨ ˇ¨ ¸—˚˛—
— ‡—¨˚
—, ¨˚—
, —˛— —˛ —˚˛ ˛ˇ˛ ˛ ¨˛˛ ¨, ˚—¨ ˛ ß¿»¶•·‚
†”„´`, ˚—¨ — ‡˛, ¢˚— 170.000,00
·ˆ˙ ( ‡¿ 23%).
‡—¨˚— ˇ¨ ¸—˚˛ˇ— ‡˛— „¨¨˛¨ (‚. ¸ 364 &
„¨), — 05/06/2012, ˛¨ ´—˛
¨— ¨ 10:30 .. - 11:00 .. (˛˛
¨¨¸˛ ).
` ‡—¨˚— ¨ ¨ ·˛ —, ¨¸¨—, —¨ ¨, ˛¸¨¨ ˛ ¨¸¨¨, `¨———, ·— ¿˛ˇ ¨ —˛ ¨ ¨— „—¨— ¿˛ˇ.
— — ¨ ¨¨— ˛ ˛—˛ ˚¨.·˚˚˛˛
˛ —˝¨— 5% ¢˚— ˛ ˛ˇ—¨, ¸˛.: 8.500,00 ·ˆ˙.
`˛ —˛ ˛ ¨
¨¨— ¨ »»· ˛ — ˛ ˚˚˛˛ —¨— 2,5% ¸˛. 4.250,00 .
— ¸—¨— ¨ ¨ ˚
˛ —— ¸—¨˚— ¨— ´— ¿¸—¨˚¨ — ˚¨— ˛ ¨—
´»¶» ¿»¶•·‚˙…, ˛
‡/˛ —. ˆ˛—
‡˛,
1 — ˛ ‚. ¸ 364 ¨—
„¨, ˛.: 2132044875.
…´‚‡¶»¯`
”»¿` `„”–ˆ…`
…´¶´· `´
‡‚‡‚„´ˆ
:
‡: –49„˙·–-‰˘9
·””¶…‚„¶ ‡¶»„´‚
…»` ´´‚„¶`
‡¶»` ‚”‚ˆ
. ¿˙´.: 21093/8-5-2012
¿·‚”¶˘¶ ‡‚„¶ˆ‰¶`
‡¶»¿`‚`
‡˛¨ ‚”‚ˆ
‡—¨˛— —:
·—ˇ¨— ¸˛¨—¨, ¿— ‡—¨˚—, —˛— ¨¨˛ ˛ ——˛ ¨
¨ ¨ˇ—˝¨— ¨ ¿.‡. 28/
˜·„ 1 ’/15-1-1980 ß¿— ¸˛— ¨— —— ˚ ¨—
˛ˇ—, ¨˚— ˚—¨ ˛ ˚¨—¨ ߈˛—˛
˚¨¨
‡——˛—
¨— ——
ˆ˛—
2012, ¢˚— 22.925,00 ·
— ˜.¿.. 23% 5.272,75 ·
˚—¨ —
¨¨˚ ‡˛ ‚—.
1. ¶ ¸˛¨— ¨ ˇ¨ ˚— — ‡˛¨— ‚— („¨ 48-50) ˛
22/5/2012, ˛¨ ´— ˛ ¨— ¨ 10:00
10:30 .. ˛˛ ¨¨¸˛ — ˛ ¨¸—¨ —˛ ¸—˚—¨ ¸—¨˚—. `˛
¸˛¨—¨ ¨ ¨—¨— —¸˛ — —
˛— ˛ˇ.
2. ¶ ¨¨˚—˛ ——
ˇ¨ ¨˚¨—˛ˇ— ‡˛¨— ‚— ˛ 22/5/2012, ˛¨
´— ˛ ¨¨ ˛ —¨ ¸—˚—¨
¸—¨˚— ¨ ˛ ˛˛ ¨¨¸˛ ¨ ˛ ¨¸—¨
—˛ ¸— ˚—¨ ¸—¨˚—.
3. `˛ ¸˛¨—¨ ˚—¨— ¸—,
¨ ¨ˇ 17 ¿.‡. 28/
1980, ¨¨˚—— ˛ˇ
˛ˇ—¨ —¸, ¸˛¨¸˛
˜—¨ ˛ …—¨ ¨, `¨———, ·— ¿˛ˇ ¨ —˛ ¨ ¨— „—¨— ¿˛ˇ. — ˛——
˛ˇ ˇ¨ ¨ ¨ ˛ ·˛—˛ ˚¨.
4. ·˚˚˛˛ ˛ —˝¨— 5% — ˛ ¸——¨ ¢˚—ˇ—¨ ¸¨¨˛ ˛ ˛ˇ—¨ ¸˛¨¸˛
¨— 1.409,89 ·
, ¨
¨ˇ 15 ¨. 8 ¿.‡. 28/1980.
¶ ˚˚˛—˛ —˛ ˇ¨ ¨ˇ¨—
‡˛ ‚—.
5. ¨ ¨ —¨ ˛ ˛ ¨—
˛ ¸—¨˛˛ —¨— ¨ ˚¨—¨ ‡˛ ‚— — ¸—¨— — ˚¨— ˛ ¨— ¨ ¨¨ ˚˛
(´˛¨ ¿˛ˇ—, „¨ 48-50,
2 , ˛. 213 2030136, 213
2030185, ˜‰ 210-2626299, ´.„.
13122, ¨ †. ¿˛, ¨ . »¨¨, .
†. !—¸˛).
‡¶»¯`
…‚„` ·…·´`
…´¶´· `´
‡‚‡‚„´ˆ
·””¶…‚„¶ ‡¶»„´‚
…»` ´´‚„¶`
‡¶»` ¿·‚`´·‚ˆ
‡‚·ˆ•ˆ…`¶ ¿·‚–””…´` &
¿‚´¶´` ˙¶`
´»¶» ‡‚¯·‚‚`¶` &
`ˆ…´¶¶`¶` ¯¶»´˙…
¿˛—: . ‡˛˛˛ »¨
´¨. ‡—ˇ˛: ˚. –¨—— 62
¿—— 12135
´˛. 210 5785137
—ˇ ¿: 274
¿——: 4-5-2012
¿·‚”¶˘¶ ‡‚„¶ˆ‰¶`
‡¶»¿`‚`
‡˛¨ ¿—— ¸¨
¿¨¨— ¸˛ ˛— ¨—
¨¨˛— —¸— ¸—¨˚
—
¨˚— —˛— ¨¨
˛ ˛ ¨˛˛ ¨ ¨ — ¸—¨¨— ….2286/95, ….2307/1995, ….2539/1997,
….3463/2006, N.3801/2009, N.3852/
2010, ˆ 11389/93 ß·„¿´, ˆ..
53361/2006, ˆ.. ´´36586/2007, 929/
2011 ¨ ¨˛ —¸ ˛˛ ˛
——˛ ·—˛ ˛ ¿——¨ —˛, —˛ˇ— ¨— ˛¨ —, ˚—¨ ˛
˛ˇ—¨ ˚¨¨ ¨ ˚—¨ — ‡˛ ˚—¨ 2012.
¶ ¸˛¨— ¨ ˇ¨ ˚— — — 6/6/2012
˛¨ ´¨˛ ¨ ¨ 11:00 ¨—
11:30 .. ˛ ˛˛ ¨¨¸˛
‡˛— `¨ˇ —˛
‡˛, ˚. –¨—— 62, — ˛ ¸—¨ ·—˛.
`˛ ¸˛¨—¨ ˚—¨— ¸—
¨¨˚˚—, — ¨— ˛ˇ.
¿˛ 10 »¨— 2012
¢ ˚— ˛ ˛ ˇ—¨
¨¨— 180.000,00 ,
ˇ¨ ¨— ¸ —
— ¢˚— 2012 ‡˛
¶ ˚˚˛˛ ˚—¨ ˛ ˛ ¸—¨˚
— — ˝¨— 5% ˛ — ˛
¢˚—ˇ— ˛ ¨ ˛ ˛— ¨
¸¨¨˛ ¸˛¨¸˛ ! 9.000,00
¨ ¨ —— ¨ ˛ ˛ ¨—ˇ 10/2012 — ¨— ¨ ˚¨— ¨ ‡˛ ˛ ‡—ˇ˛ »˛¨˚—, ´˛¨ »
¨— ˛ ·˚
, ¸ ˚. –¨—— 62, ´.„.
121 35 ¨¸— ¨˛ . ‡.
»¨ ˛. 210 5785137
¶ ¸¨¨˛ ˛ ¸˛—˛ ¨¨—— ˛ˇ˛.
…´‚‡¶»¯`
–`‚”·‚` ”˙”`
…´¶´· `´ ‡‚‡‚„´ˆ
·””¶…‚„¶ ‡¶»„´‚
…»` ´´‚„¶`
‡¶»` ¿·‚`´·‚ˆ
‡/…`¶ ¿·‚–””…´` „‚
¿‚´¶´` ˙¶`
¿˛ : „ „/ »—¨
´¨. ‡/˛ : ˚. –¨—— 62
¿—— 121 35
´˛.: 2105764016
.¿˙´.: ‚„. 14910
¿·‚`´·‚: 03/05/2012
•·»: ‡˛— ˛ ¿— ˛˛
‡—¨˛ ˛ ˚—¨ ˛ ˛ ˇ—¨
ß` ˚—¨ ˚¨˝
‡˛ ¿—— … —˛ ¸—˚— — —¸—
¸—¨˚— ¨˚— —˛— ¨¨ ˛ ˛
¨˛˛ —˛ ¨ — ¸—¨¨— ·„¿
´ ˚—¨ ˛ ¨¨¸—˛
¨¨¸ ˛ ˛ˇ—¨ ß` ˚—¨
˚¨˝ ˚—¨ ˛ ¨ ˛ ¨¨˚
˛ ‡/˛ ¿—¨ ¨— ¿—˛¨ !˛ ‡˛ ˚—¨ 2012.
-
¢˚— ˛ ˛ˇ—¨ ¨¨— — 3.000 —¨¨ ˜.¿.., ˛ — ¨ ˇ ¨ ¨ — ˛ „ . 35.6692.354 —˛ ˚˚˚¨˛
—— ¢˚— ‡˛ 2012. — ¸¨¨ ¸˛—˛ ¨ ¨¨¸.
- — ˇ¨ ¨¨ˇ
˛ ‡/˛ ·——¨ ¿¨— ¿¨—¸— ¨
‡˛ ¨ — — 18/05/12
¨— ¨ 10:00 .. - ¨ ¨ ——¨ ˛
˛ ¨—ˇ 4/2012 —¨—
¨ ˚¨—¨ ‡˛, ˛ ‡/˛
·——¨ ¿¨— & ¿¨—¸— ¨, ´˛¨ ‡—¨——˛ ¨— &
¨—¸— ¨, ˚. –¨—— 62,
´.„. 12135, ¨¸— ¨˛ .
„/ »—¨ ˛. 2105764016.
»· ·…´”¶ ‡¶»¯ˆ
…´‚‡¶»¯`
–`‚”·‚` ”˙”`
Πέμπτη 10 Μαΐου 2012
Σελίδα 19
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΓΕΦΥΡΑ
ΚΑΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ 15ο,
29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Την Τετάρτη 25 Απριλίου 2012 οι
δύο Σύλλογοι Γονέων του 15ου και
του 29ου Δημοτικού σχολείου Περιστερίου, εγκαινίασαν μια καινούργια
γέφυρα καλής επικοινωνίας και συνεργασίας με το γειτονικό σχολείο,
9ο Γυμνάσιο στα πλαίσια μιας «δυναμικής σχέσης» και «ομαλής μετά-
να λέγονται να ακούγονται και να
επαναλαμβάνονται, διαθέτει επίσης
άριστο εκπαιδευτικό υλικό.
Σε λίγο καιρό τα παιδιά του
σχολείου μας της ΣΤ’ τάξης και τα
υπόλοιπα που με το πέρασμα των
χρόνων θα φύγουν από τα χέρια
μας και θα πάνε στο 9ο Γυμνάσιο,
βασης» των μαθητών του δημοτικού
στο γυμνάσιο. Την πρωτοβουλία
αυτής της καλής συνεργασίας την
πήραν οι πρόεδροι των Συλλόγων η
κ. Στεφανία Μορφονιού από το 29ο
και ο κ. Γιώργος Δημητρακόπουλος
από το 15ο.
Το κάλεσμά τους προς το 9ο Γυμνάσιο είχε θετικότατη ανταπόκριση από τον πρόεδρο του Συλλόγου
κ. Σωτήρη Λαβδαίο και τον Γυμνασιάρχη κ. Σπύρο Τζούτη καθώς και
από τους καθηγητές. Παρόντες
επίσης στη συνάντηση-ομιλία της
Τετάρτης ήταν οι Διευθυντές των
Δημοτικών σχολείων του 15ου κ.
Θοδωρής Παπατσίμπας, του 29ου κ.
Φώτης Βόκολος, οι υποδιευθυντές
του Γυμνασίου κα Τούντα και κος
Ζούμπος, Καθηγητές, Δάσκαλοι,
γονείς και μαθητές της ΣΤ’ τάξης.
Τον πρόλογο έκανε η πρόεδρος
του 29ου Δημοτικού σχολείου κ.
Σ. Μορφονιού λέγοντας: «Σήμερα
γίνεται για πρώτη φορά στο Περιστέρι μια μεγάλη προσπάθεια
ενοποίησης 3 Συλλόγων, 3 Διευθυντών, 3 Σχολείων, Δασκάλων,
Καθηγητών, Γονέων και Μαθητών,
στα πλαίσια πάντα της καλής συνεργασίας. Η προσπάθεια αυτή
αποτελεί υπέρβαση. Δύσκολη ίσως
αλλά εμείς όλοι μαζί, πετύχαμε το
ακατόρθωτο. Ανεβήκαμε ένα πιο
ψηλό σκαλοπάτι.
Πριν λίγους μήνες χτίσαμε τη
γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα
στο συστεγαζόμενο 15ο και 29ο
Δημοτικό. Σήμερα χτίζουμε μια
ακόμη μεγαλύτερη γέφυρα έχοντας
όλοι ένα κοινό στόχο: Ό,τι καλύτερο για τα παιδιά! Ευχαριστούμε
όλους τους παρευρισκόμενους για
τη συμμετοχή τους η οποία είναι
μεγαλύτερη από αυτή που περιμέναμε, καθώς και όλους αυτούς που
βοήθησαν. Αξίζει να αναφέρω ότι το
9ο Γυμνάσιο φημίζεται για την καλή
οργάνωσή του και την υλικοτεχνική
υποδομή του.
Διαθέτει:
• 7 Διαδραστικούς πίνακες
• 2 Εργαστήρια Φυσικής πλήρως εξοπλισμένα με υψηλά στάνταρντς
• 2 Εργαστήρια πληροφορικής
• Ειδικές αίθουσες για το μάθημα
της Μουσικής και των Καλλιτεχνικών
• Κλειστό Γυμναστήριο
• Αίθουσα Εκδηλώσεων
• Αίθουσα Τεχνολογίας
• Καθώς και μια μεγάλη βιβλιοθήκη από τις 756 που υπάρχουν
πανελλαδικά, από τις πρωτοϊδρυθείσες με βιβλία Αγγλικής και Ελληνικής Λογοτεχνίας και όλων των
Επιστημονικών Πεδίων.
Ένα σχολείο που δεν έχει αφήσει ανεκμετάλλευτο κανένα χώρο
του κτιρίου. Επειδή τα καλά πρέπει
θα πρέπει να τα ενημερώσουμε για
τις άριστες συνθήκες οργάνωσης
που επικρατούν καθώς και να εξοικειωθούν με το νέο σχολικό χώρο.
Την πρωτοβουλία αυτής της
γνωριμίας εξοικείωσης την πήρε
ο Διευθυντής του 15ου Δημοτικού
σχολείου κ. Θ. Παπατσίμπας σε
συνεργασία με τον κ. Φ. Βόκολο,
Διευθυντή του 29ου».
Ακολούθησε ομιλία με τον κ.
Τζούτη, που συντόνισε παράλληλα και την συζήτηση με θέμα:
«Η μεταβατική περίοδος των παιδιών», ο οποίος αναφέρθηκε στις
τέσσερις φάσεις που περιλαμβάνει
φάση, στο τέλος της οποίας ο
μαθητής αισθάνεται ασφαλής και
σίγουρος για το νέο του ρόλο ως
μαθητής γυμνασίου. Στη συνέχεια
ο κ. Τζούτης μίλησε για τις δράσεις
της μετάβασης που περιλαμβάνουν
1) την ενημέρωση των γονέων και
των μαθητών για την νέα πρόκληση
που θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά
τους έτσι ώστε να καταλάβουν οι
γονείς ότι μετάβαση σημαίνει για
τα παιδιά τους , μετάβαση από
την παιδική ηλικία στην εφηβική
και 2) ενημέρωση των μαθητών
για το πρόγραμμα μαθημάτων, το
ωράριο, διαδικασία αξιολόγησης,
εξετάσεις στους καθηγητές και
οτιδήποτε άλλο τους απασχολεί.
«Αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα
ενημέρωσης εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο Περιστέρι», τόνισε ο κ.
Τζούτης και κλείνοντας μίλησε για
τους στόχους του προγράμματος,
οι οποίοι είναι:
1) Να προσφέρει ένα χώρο ασφαλείας και σταθερότητας για να
διατηρηθεί η απαραίτητη ισορροπία
και συλλογικότητα.
2) Να βοηθήσει την οικογένεια
(γονιό) και το σχολείο (εκπαιδευτικό) να προετοιμάσει και να υποστηρίξει το παιδί στη πιο σημαντική
μετάβαση ζωής.
3) Να βοηθήσει στο να αναπτύξουν μηχανισμούς προστασίας και
υποστήριξης που θα συμβάλλουν
στη προσαρμογή τους.
4) Να βοηθήσει τα παιδιά στο να διερευνήσουν συναισθήματα, σκέψεις
και αντιλήψεις για τη νέα κατάσταση,
η μεταβατική περίοδος: Προετοιμασία, Μεταφορά, Επαγωγή και
Ενσωμάτωση.
• Η προετοιμασία αρχίζει νωρίς,
όταν ο μαθητής είναι στο δημοτικό
σχολείο και περιλαμβάνει μια σειρά
από δράσεις που αφορούν το συναισθηματικό και το γνωστικό τομέα.
Ο μαθητής αναπτύσσει γνώσεις και
να εφαρμόσουν ελεύθερα αντιφατικά συναισθήματα και διλήμματά
τους, δυσκολίες, αγωνίες, τα εμπόδια
που συναντούν, τις επιθυμίες και
τα όνειρά τους, να αναγνωρίσουν
ικανότητες που θα βοηθήσουν να
αναθεωρήσουν τον τρόπο με τον
οποίο αντιλαμβάνονται τους εαυτούς
τους και τους άλλους και
δεξιότητες που τον χαρακτηρίζουν
ως προσωπικότητα και ως μέλος
κοινωνικών ομάδων.
• Η μεταφορά του μαθητή αυτών
των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων στο γυμνάσιο τον βοηθά
να γεφυρώσει σε μια δεύτερη φάση
τη μία βαθμίδα με την άλλη.
• Η επαγωγή είναι μια καθημερινή διαδικασία χρησιμοποίησης
και εξέλιξης των γνώσεων και των
μηχανισμών που έχουν αποκτηθεί
από το δημοτικό στο γυμνάσιο.
Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει
στην ενσωμάτωση, την τελική
5) να προληφθεί η σχολική διακοπή και η ανάπτυξη παραβατικότητας.
Στο τέλος της ομιλίας του ο κ.
Τζούτης απάντησε σε διάφορα
ερωτήματα των γονέων λύνοντας
έτσι τις όποιες απορίες τους και
διώχνοντας κατά κάποιο τρόπο τις
τυχόν φοβίες τους.
Ο βασικός και κύριος στόχος αυτής
της συγκέντρωσης-ενημέρωσηςσύσφιξης σχέσεων για το καλό των
παιδιών φάνηκε από το αποτέλεσμα, πως δικαίωσε απόλυτα τους
εμπνευστές.
95η Σύνοδος Ολομέλειας
της Επιτροπής των Περιφερειών
στις Βρυξέλλες
Συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Αττικής
Γιάννης Σγουρός
Ο Περιφερειάρχης Αττικής,
Γιάννης Σγουρός, Αντιπρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών και Πρόεδρος της Ελληνικής
Αντιπροσωπίας συμμετείχε σε
συζήτηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman
Van Rompuy, κατά τη διάρκεια
της 95ης Συνόδου Ολομέλειας της
Επιτροπής των Περιφερειών που
διεξάγεται στις Βρυξέλλες.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής,
Γιάννης Σγουρός, σε συνέχεια της
χθεσινής του
παρέμβασης
στο Προεδρείο της
Σοσιαλιστικής Ομάδας,
κατέθεσε εγγράφως στον
Πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου,
Herman Van
Rompuy και
την Πρόεδρο της Επιτροπής των
Περιφερειών, Mercedes Bresso
την έξης τοποθέτηση:
«Κύριε Πρόεδρε,
Η σημερινή μας συνάντηση
γίνεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη
συγκυρία για το μέλλον της Ευρώπης. Μια συγκυρία χαρακτηριστικό της οποίας είναι η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια για
το μέλλον του κοινού μας νομίσματος και της ικανότητας κοινής αντιμετώπισης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε ως
προς την ανταγωνιστικότητα
των εθνικών και περιφερειακών
μας οικονομιών αλλά και την
εξασφάλιση της κοινωνικής και
οικονομικής συνοχής.
Στο δυσμενές αυτό οικονομικό
κλίμα ο ρόλος των Ευρωπαϊκών Περιφερειών είναι κεντρικός
για την υπέρβαση της κρίσης.
Με ανεργία που σε κάποιες
περιφέρειες της χώρας ξεπερνάει πλέον το 30%, με σοβαρές
ελλείψεις στις κοινωνικές υποδομές και σημαντικά προβλήματα υποβάθμισης του φυσικού
περιβάλλοντος, γνωρίζω από
πρώτο χέρι τις προσπάθειες που
απαιτούνται για την προσήλωση
στις αρχές της δημοσιονομικής
σταθερότητας.
H ΕτΠ υποστηρίζει τις προσπάθειες βελτίωσης του συντονισμού
και της διακυβέρνησης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης για
την αντιμετώπιση της οικονομικής
ύφεσης και της κρίσης δημόσιου
χρέους. Επισημαίνει όμως ότι η αυστηρότερη δημοσιονομική πειθαρχία και σαφής μείωση του χρέους,
όπως αυτή προβλέπεται από τη νέα
δημοσιονομική συνθήκη, πρέπει να
συνοδευτεί το ταχύτερο από μέτρα
προώθησης της ανάπτυξης και της
εδαφικής συνοχής, ενθάρρυνσης
της δημιουργίας θέσεων εργασίας
και τόνωσης της βιώσιμης απασχόλησης. Εκφράζει άλλωστε τη
λύπη της για το γεγονός ότι η νέα
Συνθήκη καταρτίστηκε εκτός του
υφιστάμενου πλαισίου πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ με ελάχιστη
μόνον συμμετοχή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, και εξακολουθεί να
θεωρεί την «κοινοτική μέθοδο» ως
τον πλέον θεμιτό τρόπο οικοδόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως
κοινού πολιτικού χώρου.
Στη χώρα μου με μια πρόσφατη μεταρρύθμιση της τοπικής
και περιφερειακής αυτοδιοίκησης έχουν θεσπισθεί υποχρεώσεις ισοσκελισμένων προϋπολογισμών για τις τοπικές και
περιφερειακές αρχές καθώς
και συγκεκριμένα όρια ελέγχου
της δανειοληπτικής ικανότητας των περιφερειών και των
δήμων.
Ωστόσο, στην κρίσιμη αυτή
οικονομική συγκυρία οι επιπλέον
προκλήσεις που καλούμαστε να
αντιμετωπίσουμε τα επόμενα
χρόνια είναι πρωτοφανείς. Η
διατήρηση της κοινωνικής και
οικονομικής συνοχής απαιτεί,
από όλους μας, επιπλέον θυσίες
με στόχο την αντιμετώπιση της
κρίσης, τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού όλο και μεγαλύτερων
στρωμάτων του πληθυσμού.
Επιτρέψτε μου λοιπόν να εκφράσω τον εξής προβληματισμό.
Με ποιο τρόπο μπορούμε ως
Ευρώπη να ανταποκριθούμε
στις προκλήσεις αυτές με τον πιο
αποτελεσματικό και κοινωνικά
δίκαιο τρόπο; Η πρωτοφανής
ύφεση που αντιμετωπίζουμε και
η κάθετη πτώση της επενδυτικής δραστηριότητας οδηγούν σε
ιδιαίτερη στενότητα τους λιγοστούς οικονομικούς πόρους των
περιφερειών και δημιουργεί
ισχυρά προσχώματα στην ανάπτυξη των κατάλληλων πολιτικών που τις καθιστούν ισχυρό
ανάχωμα στην κρίση.
Η αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών απαιτεί περισσότερη ενίσχυση των πολιτικών που
στοχεύουν στη δημιουργική διέξοδο από την κρίση μέσα από την
ανάπτυξη, την προώθηση της
απασχόλησης, την αντιμετώπιση
του κοινωνικού αποκλεισμού και
των οικονομικών ανισοτήτων.
Είμαστε εδώ για να συμβάλλουμε
στον προβληματισμό αυτό και
αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ανταπόκριση σας»
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, Herman Van Rompuy, κατά την συμμετοχή του στις
εργασίες της ΕτΠ, αναφέρθηκε
στον σημαντικό ρόλο των τοπικών και Περιφερειακών αρχών
για την επίτευξη της απαραίτητης
δημοσιονομικής εξυγίανσης στην
Ευρώπη αλλά και στην ανάγκη να
κάνουν περισσότερα με λιγότερους
πόρους. ’’Η δημοσιονομική εξυγίανση δεν είναι αυτοσκοπός είναι
απαραίτητη για την ανάπτυξη και
την απασχόληση. Το ερώτημα είναι
πως θα υλοποιήσουμε την δημοσιονομική εξυγίανση με υγιή τρόπο.’’ Ο
Herman Van Rompuy αναγνώρισε
τις προσπαθείς που έχουν γίνει σε
όλα τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της κρίσης, τονίζοντας
ότι η επιτυχία ή αποτυχία μιας
χώρας μπορεί να αλλάξει όλο το
κλίμα. Κλείνοντας την τοποθέτησή
του ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου επισήμανε ότι ‘’ο ρόλος
των τοπικών και περιφερειακών
άρχων είναι να εξηγήσουν στους
πολίτες την ανάγκη της επιβολής
των μεταρρυθμίσεων καθώς δεν
υπάρχουν μαγικές συνταγές και
η αναπτυξιακή πολιτική δεν είναι
καθόλου εύκολη. Πρέπει να εφαρμόσουμε τις αλλαγές αλλιώς θα μας
επιβληθούν.’’
Η συζήτηση με τον Πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman
Van Rompuy, πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρωτοβουλία της
Επιτροπής των Περιφερειών, να
δοθεί στις Περιφέρειες και τους
Δήμους της Ευρώπης η δυνατότητα να εκφράσουν τις ανησυχίες
που προκαλούν τα συνεχή μέτρα
περικοπών και λιτότητας.
Σελίδα 20
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
Πέμπτη 10 Μαΐου 2012
ΟΧΙ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
EΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΔΕΙΞΕ Η ΚΑΛΠΗ
(συνέχεια από τη σελίδα 5)
Γιώργος Καρατζαφέρης:
Οι θέσεις μας παραμένουν
σταθερές
Οι θέσεις μας παραμένουν
σταθερές. Ευχαριστούμε για
τη στήριξη των ψηφοφόρων
μας» δήλωσε λακωνικά ο
πρόεδρος του ΛΑ.ΟΣ., Γιώργος Καρατζαφέρης.
«Με σεβασμό στην
ψήφο του
Ελληνικού
λαού ξεκαθαρίζουμε
ότι οι θέσεις
μας θα παραμείνουν
σταθερές και εθνικά φερέγγυες. Η Πατρίδα γι’ εμάς είναι
πάνω απ’ όλα και πάνω απ’
όλους. Σε όλες τις πράξεις
μας, όπως μέχρι τώρα, έτσι
και στο μέλλον, θα είναι η
θέση μας αυτή και ο οδηγός
μας. Οι όποιες προσπάθειες
του πολιτικού κόσμου πρέπει
να κινούνται πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά
σε ένα πλαίσιο εθνικής υπευθυνότητας για τη σωτηρία
του τόπου», είπε.
Νίκος Μιχαλολιάκος:
Θα κινηθούμε για μια
Ελλάδα χωρίς τη δουλεία
του μνημονίου
«Να ευχαριστήσω μέσα
από την καρδιά μου τους
Έλληνες που ψήφισαν την
Χ ρ υ σ ή
Αυγή παρά
τη λάσπη
των καναλιών και
των κίτρινων φυλλάδων.
Περιφρόνησαν τον ελληνικό λαό και
ο λαός τους περιφρόνησε«
δήλωσε ο Νίκος Μιχαλιολά-
κος, πρόεδρος της Χρυσής
Αυγής.
«Θέλω να καταγγείλω τον
κατ΄ αρχήν συκοφάντη μας,
τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά,
ο οποίος υπηρέτησε χαριστικά τρεις μήνες στο Ναυτικό.
Η χούντα του Μνημονίου
συνεχίζεται. Εμείς θα κινηθούμε για μια Ελλάδα χωρίς
τη δουλεία του μνημονίου.
Να ευχαριστήσω τις εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων
που ψήφισαν το εθνικιστικό
κόμμα. Όσοι προδίδουν τον
ελληνισμό να φοβούνται, ερχόμαστε! Με συκοφαντήσατε, με φιμώσατε, σας νίκησα»
πρόσθεσε.
Οικολόγοι - Πράσινοι:
Θα είμαστε παρόντες
«Οι πολίτες καταδίκασαν
τα κόμματα που επέβαλαν
το μνημόνιο και παράλληλα ανέδειξαν επικίνδυνες
δυνάμεις
που προσβάλλουν
την ιστορία
του τόπου
και τις αρχές μας»,
δήλωσε η
κ. Ιωάννα
Κοντούλη από τους Οικολόγους-Πράσινους.
Πρόσθεσε πως «οι κερδισμένοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι οι προσδοκίες που
καλλιέργησαν μπορούν να
επιτευχθούν».
Σε ό,τι αφορά το κόμμα της, που δίνει μάχη για
την είσοδό του στη Βουλή,
σημείωσε πως «εμείς θα
έχουμε μια μακρά και δύσκολη νύχτα», τονίζοντας
«σε κάθε περίπτωση θα
είμαστε παρόντες ... έχουμε
επιμονή σταθερή σε αξίες
και σε αρχές».
Λούκα Κατσέλη:
Ηχηρό ράπισμα στην
πολιτική του μνημονίου
«Τα αποτελέσματα των
εκλογών είναι ένα ηχηρό ράπισμα στην πολιτική του μνημονίου και
του «ναι σε
όλα». Είναι
μια κραυγή
οργής ενός
λαού που
έχει υπερβεί
τις αντοχές
του» δήλωσε η πρόεδρος της Κοινωνικής Συμφωνίας, Λούκα Κατσέλη.
Η κυρία Κατσέλη ανέφερε
ότι «μέσα σε αυτό το κλίμα, αν
και το πιο νέο κόμμα απ’ όλα,
προτάξαμε μια αξιόπιστη πορεία διεξόδου από την κρίση.
Μια υπεύθυνη προοδευτική
εναλλακτική σε μια Ευρώπη
που αλλάζει».
Καταλήγοντας, η κυρία Κατσέλη αναφέρει ότι η Κοινωνική Συμφωνία συνεχίζει στην
ίδια κατεύθυνση, αγωνιζόμενη για την ανασυγκρότηση
του δημοκρατικού, προοδευτικού χώρου.
Ντόρα Μπακογιάννη:
Η ΔΗΣΥ δημιουργήθηκε
για να αποτελεί
μια χρήσιμη φωνή
«Οι εκλογές αυτές έγιναν
μέσα σε ένα κλίμα ανασφάλειας και τυφλής οργής.
Η Δημοκρατική
Συμμαχία
δημιουργήθηκε για
να αποτελεί
μια χρήσιμη
και λογική
φωνή. Και αυτό θα συνεχίσουμε να είμαστε» δήλωσε η
πρόεδρος της Δημοκρατικής
Βουλευτικές Εκλογές 2012 Ολοκλήρωση
της Εκλογικής Διαδικασίας
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός, μετά το τέλος της διαδικασίας συγκέντρωσης και αναμετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Αττικής ευχαρίστησε
το σύνολο των υπαλλήλων που εργάστηκαν για
την ομαλή διεξαγωγή και ταχύτατη διαδικασία
της μετάδοσης των αποτελεσμάτων.
«Το διάστημα που είχαμε στη διάθεση
μας για τη προετοιμασία των εκλογών
ήταν παρά πολύ σύντομο, μόλις 15
ημέρες. Έγινε μία πολύ καλή και συντονισμένη προσπάθεια και θα ήθελα να
ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους
της Περιφέρειας Αττικής που συνέβαλαν
σε αυτήν την προσπάθεια.
Παράλληλα ευχαριστώ για την συνδρομή τους την Ελληνική Αστυνομία, την
Πυροσβεστική, την Τροχαία Αθηνών και
το Αστυνομικό Τμήμα Νέου Κόσμου.
Τέλος , να ευχαριστήσω για την άψογη
συνεργασία κατά την προετοιμασία και
διεξαγωγή των εκλογών , τον Υπουργό
Εσωτερικών κ. Τ. Γιαννίτση και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών , κ.Α.Ξηρό».
Στο Κέντρο Συγκέντρωσης και Αναμετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων της
Περιφέρειας Αττικής (Συγγρού 15 – 17) εργάστηκαν συνολικά 510 υπάλληλοι, οι οποίοι
συγκέντρωσαν και αναμετέδωσαν στο Υπουργείο Εσωτερικών , μέχρι τις απογευματινές
ώρες της Δευτέρας , τα αποτελέσματα από
5.163 εκλογικά τμήματα του Νομού Αττικής
καθώς και από 12 αμιγή εκλογικά τμήματα
ετεροδημοτών και 30 μικτά εκλογικά τμήματα
ετεροδημοτών, που συστήθηκαν εκτός Νομού
Αττικής.
Οι 5.340 δικαστικοί αντιπρόσωποι παρέδιδαν στα Δικαστήρια ( πρώην Σχολή Ευελπίδων – κτήριο ΠΡΟΚΑΤ) το αντίγραφο του
Πρακτικού Νο 2 για τον Περιφερειάρχη, και το
πρακτικό Νο 2 από τα αμιγή εκλογικά τμήματα
ετεροδημοτών για τον Αντιπεριφερειάρχη του
Νομού της Βασικής εκλογικής Περιφέρειας.
Συμμαχίας, Ντόρα Μπακογιάννη.
Στέφανος Μάνος:
Θα βοηθήσουμε
για να μη διαλυθεί ο τόπος
«Ελπίζω οι δυνάμεις που
αναδείχθηκαν να μπορέσουν
να συνεργαστούν να φτιαχτεί μια κυβέρνηση για να
κυβερνηθεί
η χώρα»
υπογράμμισε ο πρόεδρος της
Δράσης
Στέφανος
Μ ά ν ο ς
προσερχόμενος στα γραφεία του
κόμματος.
Παράλληλα, ο κ. Μάνος
υποστήριξε ότι το κόμμα του,
με τις δυνάμεις που διαθέτει,
θα βοηθήσει, γιατί κινδυνεύει
να διαλυθεί ο τόπος.
Για νίκη των δυνάμεων του
λαϊκισμού μίλησε ο πρόεδρος
της Φιλελεύθερης Συμμαχίας
Γρηγόρης Βαλλιανάτος, που
κατέβηκε στις εκλογές από
κοινού με τη Δράση.
«Δεν εκπλήσσομαι που νίκησε η λογική του λαϊκισμού»,
είπε ο κ. Βαλλιανάτος και πρόσθεσε: «Επιλέξαμε να μην
είμαστε λαϊκιστές, επιλέξανε να
είναι λαϊκιστές, σε ένα ακροατήριο που είχε μάθει να ακούει
λαϊκιστές». Παρόλα αυτά, είπε,
«διπλασιάσαμε το ποσοστό
μας και θα μας ακούνε από
εδώ και πέρα».
ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ
Από την επόμενη μέρα οι
συζητήσεις και οι συναντήσεις
«άναψαν» με σκοπό το σχηματισμό κυβέρνησης, αφού
το αποτέλεσμα της κάλπης
δεν έδωσε αυτοδυναμία σε
κανένα πολιτικό κόμμα. Ο
πρόεδρος της Ν.Δ. Αντώνης
Σαμαράς πήρε πρώτος την
εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, την οποία την ίδια
ημέρα κατέθεσε ως άκαρπη,
μετά από τις συναντήσεις που
είχε, με αρχηγούς πολιτικών
κομμάτων.
Ξεμπέρδεψε πολύ γρήγορα μ’ αυτή την υποχρέωση
δίνοντας τη σκυτάλη στον
πρόεδρο του δεύτερου κόμματος, τον Αλέξη Τσίπρα. Ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά
από διήμερες συναντήσεις
με αρχηγούς κομμάτων,
επικεφαλής κομμάτων που
έμειναν εκτός κοινοβουλίου,
εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων και συνδικάτων
και πανεπιστημιακούς, που
αποδέχτηκαν τη συνάντηση,
επέστρεψε σήμερα Πέμπτη το
πρωί την εντολή δηλώνοντας
πως «υπήρξε ευρεία κοινωνική
αλλά όχι πολιτική στήριξη».
Την εντολή παραλαμβάνει
σήμερα ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,
ο οποίος όπως δήλωσε
«στην παρούσα φάση δεν
μπορούμε να καταλήξουμε
σε λύση, αλλά πρέπει να
συνεχίσουμε την προσπάθεια».
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Αν αποτύχουν οι διαβουλεύσεις σχηματισμού κυβέρνησης και από τον αρχηγό
του τρίτου κόμματος και επιστραφεί στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας η διερευνητική
εντολή, τότε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, πρέπει να καλέσει
όλους τους αρχηγούς των
κοινοβουλευτικών κομμάτων
και, αν και τότε επιβεβαιωθεί
αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης που να έχει την
εμπιστοσύνη της Βουλής, επιδιώκει τον σχηματισμό κυβέρνησης από όλα τα κόμματα
της Βουλής για τη διενέργεια
εκλογών. Η συνάντηση αυτή,
σύμφωνα με δημοσιεύματα,
θα γίνει το Σάββατο.
Βάσει, όμως, των εκτιμήσεων και των πολιτικών δηλώσεων, η χώρα βρίσκεται
κοντά στην προκήρυξη νέων
εκλογών, ενδεχομένων για 10
ή 17 Ιουνίου.
ΩΔΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚΗΤΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/77943/31-12-02, ΦΕΚ
33/Β/20-1-03
Διεύθυνση: ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 26 - Τ.Κ. 12132
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ.: 210-5762735 - 210-5712298
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΩΔΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/5 ΩΡΑ: 7:00
«ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΤΩΝ»
Πέμπτη 10 Μαΐου 2012
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΟΥΚΛΑΣ ΚΑΙ
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Από τις 28 Απριλίου έως τις 6
Μαΐου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Περιστερίου, η
εικαστικός Αντώνια Σβάλμπονενε πραγματοποίησε έκθεση
έργων Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Χειροποίητης κούκλας και
Χειροτεχνίας, τα οποία αρκετοί
Περιστεριώτες είχαν τη χαρά να
θαυμάσουν.
Την ημέρα των εγκαινίων παραβρέθηκε η Αντιδήμαρχος κ.
Μαίρη Τσιώτα, η οποία χαιρέτησε
τους προσκεκλημένους και ιδιαίτερα συνεχάρη την κ. Σβάλμπονενε και εξέφρασε παράλληλα
τη μεγάλη χαρά που νοιώθει κάθε
φορά όταν ένας συμπολίτης, ή
άλλος Καλλιτέχνης εκθέτει τη
δουλειά του στον όμορφο χώρο
που έχει ειδικά δημιουργηθεί στο
Νέο Δημαρχείο. Παραβρέθηκε
επίσης η Δικηγόρος και Συγγραφέας κ. Ελένη Μαυρομάτη, η υπεύθυνη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
κ. Λιλή Καρκούλια και πολλοί
πολύ συχνά το «μπλε» των ονείρων, πολλαπλές επιφάνειες και
διαφορετικά πλαίσια, με οριζόντιες και κάθετες γραμμές, που
ανθρώπων, ώστε ο θεατής να
βρίσκει δικές του αναμνήσεις
και βιώματα. Διεγείρει τα συναισθήματά μας και αναδεικνύει το
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
Ή ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΕΠΥ)
Τ
ην Κυριακή 29 Απριλίου,
στο ΚΥΒΕ Περιστερίου,
το Πανελλήνιο Σωματείο
Ατόμων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχή ή και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση
με θέμα: «Διάσπαση προσοχήςΥπερκινητικότητα στο Σχολείο και
στην Οικογένεια», η οποία είναι η
συχνότερη αιτία προβλημάτων
μάθησης και συμπεριφοράς στη
σχολική ηλικία.
προβλήματα εναντιωματικής συμπεριφοράς και διαγωγής, ή διαταραχές
άγχους, ή κατάθλιψης, ενώ κάποιες
φορές μπορεί να εμφανίζονται στην
εφηβεία σοβαρότερα προβλήματα
στη συμπεριφορά, σύγκρουση με το
νόμο, αυξημένος κίνδυνος για χρήση
ουσιών και παραπτωματικότητα. Η
αιτιολογία της ΔΕΠΥ είναι νευροβιολογική και σχετίζεται κυρίως ιδιαιτερότητες στη δομή, το μεταβολισμό
και τη λειτουργία κάποιων περιοχών
του εγκεφάλου. Η κληρονομικότητα
Η Σ. Αρώνη
Η Ε. Μπάρλου
Η εικαστικός Αντώνια Σβάλμπονενε
δίνουν άλλοτε την αίσθηση του
βάθους και άλλοτε της επίπεδης
επιφάνειας.... Στο χώρο θα συναντήσουμε θέματα που αντλούνται
Διακρίνονται η Α. Σβάλμπονενε, η Ε. Μαυρομάτη και η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα-Μάρκου
φίλοι και γνωστοί της κ. Αντώνια
Σβάλμπονενε.
«Πέραν της επαγγελματικής
της ενασχόλησης ωστόσο, εμείς
απόψε θα γνωρίσουμε το πάθος
της Τόνιας για τη ζωγραφική, τη
φωτογραφία και τις χειροτεχνίες» είπε στην ομιλία της για την
Καλλιτέχνιδα η κ. Μαυρομάτη.
«Ένα πάθος καθημερινό, μια
ανάγκη ζωής την οποία εκφράζει
και διοχετεύει σε μας με τα έργα
που εκθέτει.... Το έργο της στο
σύνολό του αποτελεί ολοφάνερη
έκφραση των ονείρων και των
ιδανικών της. Προσπαθώντας να
βρει τις ισορροπίες ανάμεσα στα
ερεθίσματα που της κληροδότησε
η γενέτειρα πατρίδα της, η Μολδαβία, καθώς και στα βιώματα της
δεύτερης πατρίδα της, της Ελλάδας, ζωγραφίζει και αναπαράγει
μέσω κολάζ και χειροτεχνίας έναν
κόσμο «παραμυθένιο», τον οποίο
η ίδια αρχικά έχει οραματιστεί πριν
τον δημιουργήσει. Γι’ αυτό κι όταν
φτάσει η ώρα τον αποδώσει με
κέφι και αγάπη, γιατί ουσιαστικά
πρόκειται για τον εσωτερικό της
κόσμο, τον οποίο έχοντας αρχικά
ονειρευτεί, στη συνέχεια τον
εξωτερικεύει χρησιμοποιώντας
τους νόμους και τους κανόνες της
ζωγραφικής.
Δημιουργώντας σε επίπεδα
χωρο-χρονικών αντιλήψεων, δεν
είναι τυχαίο το γεγονός, πως
στους πίνακές της συναντούμε
Σελίδα 21
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
από την παιδική ηλικία, τις μνήμες
της γενέτειράς της, τη χαρά για
τη δεύτερη πατρίδα της και τα
προσωπικά της βιώματα....
Συνθέτει εικόνες που αναδεικνύουν μοναδικές πλευρές του
ελληνικού χώρου, αλλά και των
εικαστικό αποτέλεσμα με φως
και αισθαντικότητα οδηγώντας
μας σε μοναδικές προσωπικές
αναζητήσεις. Γενικά, όλα της τα
έργα αποτελούν έναν ύμνο στη
φύση και την ίδια την ύπαρξη, μας
ταξιδεύουν μέσα στο όνειρο και
την πραγματικότητα, χωρίς να είναι ξεκάθαρο που αρχίζει η μία και
που τελειώνει η άλλη... Είναι μια
προσπάθεια που μπορεί να μας
κάνει όλους να ξεφύγουμε για
λίγο από την πραγματικότητα, να
εξαλείψει ό,τι μας απασχολεί και
ό,τι μας φθείρει αυτή τη δύσκολη
περίοδο που διανύουμε».
Στη συνέχεια η εικαστικός Αντώνια Σβάλμπονενε συγκινημένη ευχαρίστησε την ομιλήτρια κ. Ελένη
Μαυρομάτη για τα καλά της λόγια
αλλά και τους φίλους της που την
τίμησαν την ξεχωριστή για εκείνη
βραδιά τραγουδώντας σε όλους
«α καπέλα» ένα τραγούδι από την
πατρίδα της.
Ακολούθησε μικρή δεξίωση και
φιλική κουβέντα κοιτάζοντας τα
έργα της «δημιουργού» με την
ιδιαίτερη τεχνική και τεχνοτροπία της.
Ε. Κολιαδήμα, Π. Μεζελίδου, Σ. Ζέκου, Δ. Παπαδάκη και Χ. Γεωργιάδου
Κατά την διάρκεια του α’ μέρους
της ενημερωτικής εκδήλωσης, συντονίστρια ήταν η κ. Σοφία Αρώνη-Βουρνά, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου
«ΑDHD HELLAS», η οποία έδωσε
τον λόγο στην κ. Ε. Μπάρλου,
Παιδοψυχίατρο και Εύα Σκαναβή,
ειδικό Παιδαγωγό. Στο β’ μέρος της
εκδήλωσης αναφέρθηκε ο ρόλος της
οικογένειας για τα άτομα με ΔΕΠΥ,
καθώς και οι μύθοι και οι παραγματικότητες για τα άτομα με ΔΕΠΥ.
φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο
και οι σύγχρονες μελέτες οδηγούν
σε γονίδια ως την κύρια αιτία της.
Η αντιμετώπισή της προϋποθέτει
πολύπλευρη αξιολόγηση του παιδιού και της οικογένειάς του από
εξειδικευμένη ομάδα, ιδιαίτερα αν
συνυπάρχουν και άλλα προβλήματα,
καθώς και συνδυασμό θεραπευτικών προσεγγίσεων. Ο ρόλος των
εκπαιδευτικών είναι εξίσου σημαντικός με αυτόν των γονέων, όχι
μόνο στην παροχή πληροφοριών
Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής εκδηλώνεται, είπαν οι ειδικοί
επιστήμονες, με συμπτώματα δυσκολίας στη συγκέντρωση της προσοχής,
υπερκινητικότητα και παρορμητική
συμπεριφορά σε ποικίλους συνδυασμούς στην καθημερινή ζωή των
παιδιών και προκαλεί σημαντικές
δυσκολίες στον τρόπο μάθησης,
αυτοσυγκέντρωσης και σκέψης.
Εκδηλώνεται στο 5-8% των παιδιών
της σχολικής
ηλικίας. Συνήθως πρωτοαναγνωρίζεται όταν τα παιδιά ξεκινούν το
σχολείο λόγω των αυξημένων
απαιτήσεων για συγκέντρωση
προσοχής και τήρηση κανόνων
και, αν και παραμένει αδιάγνωστη,
οδηγεί σε πληθώρα προβλημάτων
όχι μόνο στη μάθηση αλλά και στη
μετέπειτα ζωή του ατόμου. Συνυπάρχει στις περισσότερες περιπτώσεις
με ειδικές μαθησιακές διαταραχές,
για τη διάγνωση του προβλήματος,
αλλά και στη μετέπειτα εφαρμογή
των ειδικών προγραμμάτων στήριξης του παιδιού και αποκατάστασης των δυσκολιών του.
Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν
ξεπερνούν τη ΔΕΠΥ μεγαλώνοντας
και παρόλο που η υπερκινητικότητα και η παρορμητικότητα
ελαττώνονται σε σημαντικό βαθμό,
η διάσπαση της προσοχής συχνά
παραμένει.
Με μια ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση -κατέληξαν οι ομιλητές- τα άτομα με ΔΕΠΥ μπορούν
να μάθουν να προσαρμόζονται και
να έχουν μια πλήρη, φυσιολογική
και παραγωγική ζωή.
Στο τέλος της ενημέρωσης έγιναν
ερωτήσεις από γονείς και εκπαιδευτικούς, στις οποίες το επιστημονικό
προσωπικό απάντησε με μεγάλη
προθυμία.
Σελίδα 22
Πέμπτη 10 Μαΐου 2012
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
Νεανικά Σκακιστικά Ατομικά Πρωταθλήματα
Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν
τα Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα Αττικής 8 – 16 ετών 2012,
που έγιναν το διάστημα 17 – 22
Απριλίου στο Εκθεσιακό Κέντρο
Περιστερίου.
Διοργανώτρια ήταν η πρωταθλήτρια Ελλάδος Π.Σ. Περιστερίου, που για μια ακόμη φορά
απέδειξε τις τεράστιες δυνατότητες που έχει για διοργάνωση κορυφαίων σκακιστικών
γεγονότων. Συνδιοργανωτές
ήταν η ΕΣΣΝΑ, η Περιφέρεια
Αττικής (αντιπεριφέρεια Δυτικής Αθήνας), που συνέδραμε
με οικονομική βοήθεια στη
διοργάνωση κι ο Δήμος Περιστερίου που παραχώρησε κι
ετοίμασε το χώρο διεξαγωγής
των αγώνων.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι
τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Κώστας Παπαντωνίου, όσο και
η Δημοτική Αρχή προέτρεψαν
και ενθάρρυναν τη διοίκηση
του συλλόγου για την ανάληψη
της διοργάνωσης.
Τετρακόσια περίπου παιδιά
αγωνίστηκαν, χωρισμένα σε 10
κατηγορίες (8, 10, 12, 14, 16,
αγόρια – κορίτσια), χάρηκαν
τους αγώνες και πάσχισαν για
τη διάκριση, που ήταν η πρόκρισή τους στην Πανελλήνια
φάση των αγώνων.
Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν
την Κυριακή 22 Απριλίου το μεσημέρι και στις 3:30 μ.μ. έγινε η
τελετή λήξης και οι απονομές
των επάθλων.
Σε αυτήν παραβρέθηκαν ο
Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής
Αθήνας κ. Κώστας Παπαντωνίου, ο Περιφερειακός Σύμβουλος εντεταλμένος για θέματα
αθλητισμού κ. Άγγελος Βουράκης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος εντεταλμένος για θέματα παιδείας κ. Γιαννακάκος,
επιτυχία της διοργάνωσης και
υποσχέθηκε κι άλλες μεγάλες
σκακιστικές διοργανώσεις στο
Περιστέρι.
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κώστας Παπαντωνίου δήλωσε γοητευμένος από τη διοργάνωση
κι υποσχέθηκε και στη συνέχεια
Ο Πρόεδρος της Π. Σ. Περιστερίου Α. Μπέλλος
και ο Αντιπεριφερειάρχης Κ. Παπαντωνίου
η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ.
Μαίρη Τσιώτα, οι Αντιδήμαρχοι
κ.κ. Λύκος, Θεοδωράκος, Μπέτσης, τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΣΟ
κ.κ. Μιχαηλίδης, Σκλαβούνος,
Καλοσκάμπης, ο Πρόεδρος της
ΕΣΣΝΑ κ. Χρ. Γκορίτσας, ο έφορος αγώνων κ. Κ. Σκαπέρδας και
ο Αντιπρόεδρος της ΕΣΣΝΑ κ. Ν.
Χατόγλου.
Κατά την ομιλία του ο Πρόεδρος της Π.Σ. Περιστερίου κ.
Αντώνης Μπέλλος ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην
η Περιφέρεια να συνδράμει
σε παρόμοιες εκδηλώσεις. Ο
Περιφερειακός Σύμβουλος κ.
Γιαννακάκος υποσχέθηκε να
διευκολύνει από την πλευρά
του την εκμάθηση του αθλήματος στα σχολεία, ενώ η αντιδήμαρχος κ. Τσιώτα, φανερά
χαρούμενη και περήφανη για τη
διοργάνωση, ζήτησε σύντομα κι
άλλες μεγάλες διοργανώσεις.
Στο αγωνιστικό επίπεδο οι
αθλητές της Π.Σ. Περιστερίου,
παρά το γεγονός ότι απουσία-
ζαν με την Εθνική νέων οι κορυφαίοι νεαροί Πρωταθλητές, Γ.
Σταθόπουλος, Γ. Παπαδόπουλος καθώς και οι Ελ. Παπαθανασίου και Ευγ. Ιωαννίδης,
κέρδισαν δύο μετάλλια και
γενικότερα είχαν εξαιρετική
παρουσία, δείχνοντας τη σε
βάθος δουλειά που γίνεται
στο σύλλογο.
Τις εντυπώσεις και το ενδιαφέρον κέρδισε η μόλις
10 χρόνων Αφροδίτη Σκιαδοπούλου, που στην πρώτη
εμφάνισή της σε παρόμοιους
αγώνες έλαμψε το άστρο της,
κατακτώντας την πρώτη θέση
και μαζί την πρόκριση για την
Πανελλήνια φάση.
Δεύτερη θέση και πρόκριση
κέρδισε ο Φρ. Τσίρος στην κατηγορία κάτω των 14 χρόνων.
Αναλυτικά οι αθλητές μας ανά
κατηγορία ήταν:
Αγόρια 8
Ο Κων/νος Σακκάς με 3/7
ήρθε 23ος και ο Γιάννης Λαγογιάννης με 3/7 ήρθε 32ος.
Αγόρια 10
Ο Αντώνης Λάσπας με 4/7
ήρθε 30ος.
Αγόρια 12
Ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος με 4.5/7 ήρθε 15ος, ο Διονύσης Καββαδάς με 4/7 ήταν
27ος και ο Μάριος Κολοβός με
1.5/7 80ος.
Αγόρια 14
Ο Φραγκίσκος Τσίρος με
5.5/7 ήρθε δεύτερος, ο Πέτρος Αδάμης με 4.5/7 14ος, ο
Παναγιώτης Λάσπας με 4.5/7
16 ος και ο Κων/νος Τριανταφύλλου με 3/7 44ος.
Αγόρια 16
Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος με 1/7ήρθε 41ος.
Κορίτσια 8
Η 6χρονη Ιουστίνη Κανελλοπούλου με 3.5/7 ήρθε 7η.
Κορίτσια 10
Η Αφροδίτη Σκιαδοπούλου
με 6/7 Πρωταθλήτρια και η
Φοίβη Τριανταφύλλου με 4/7
8 η.
Κορίτσια 12
Η Φωτεινή Κόκκοτα με 5/7
ήρθε 4η λόγω κριτηρίων, ενώ
η Ευγενία Μοτσάκου με 2/7
ήταν 25η.
Κορίτσια 14
Η περσινή Πρωταθλήτρια
Ελένη Κόκκοτα με 3.5/7 ήταν
11η.
Παράλληλα με τη διοργάνωση των Νεανικών Πρωταθλημάτων Αττικής, διεξήχθη στον
ίδιο χώρο το 4 ο Πασχαλινό
Πρωτάθλημα της Π.Σ. Περιστερίου με νικητή το Σπύρο
Κεφάλα, δεύτερο το Σπύρο
Κορλοτσίδη και τρίτο το Zbigniew Sienczewski.
Με τη λήξη των αγώνων
πραγματοποιήθηκε κλήρωση
για μία φιλοξενία με πρωινό
σε ξενοδοχείο των αγώνων
στο 2ο Διεθνές Τουρνουά Σκακιού «ΙΣΘΜΙΑ 2012», που θα
γίνει 18 – 25 Αυγούστου στο
Βραχάτι Κορινθίας, το οποίο
κέρδισε ο νεαρός αθλητής της
ΣΜΣ Ελευσίνας, Κουσκούτης
Γιώργος.
Σταυροδοσίες υποψηφίων και οι Βουλευτές που εκλέγονται στη Β΄ Αθήνας
(συνέχεια από τη σελίδα 13)
34 Φιλιππου Στεφανος του Αγγελου
35 Σερετης Ιωαννης (Ευρυμαχος) του Αριστειδη
36 Δαλιετος Σπυρος του Χρηστου
37 Θεοδοτος Ιωαννης του Αντωνιου
38 Τραγαλου Κατερινα του Ανδρεα
39 Σεβαστοπουλου Αντωνια του Γεωργιου
40 Φιριππιδης Χαραλαμπος του Νικολαου
41 Μαλεσης Δομενικος του Δημητριου
42 Κωνσταντινοπουλος Δημητριος του Πανου
43 Μιλτιαδους Παναγιωτης του Κλεανθη
44 Σπυρου Βασιλειος του Ιωαννου
45 Πετρουγακης Γεωργιος του Λεωνιδα
46 Χανδακαρης Νικητας του Αντωνιου
291
280
273
262
254
226
219
202
165
118
118
110
96
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
1 Κατσελη Λουκια-Ταρσιτσα (Λουκα) του Πελοπιδα
2 Μιχος Λαμπρος του Σπυριδωνος
3 Καβουρα Ολγα του Ιωαννη
4 Καρανικολας Σπυριδων του Αθανασιου
5 Γαβριλη Ειρηνη του Κλεανθη
6 Μπιγαλης Κωνσταντινος του Γεωργιου
7 Πανδη Σοφια του Κωνσταντινου
8 Βιγκλη Ευτυχια του Κοσμα
9 Κοντουλη Αννα του Νικολαου
10 Κρομμυδας Γεωργιος του Νικολαου
11 Κοκκαλης Ηλιας του Αθανασιου
12 Χατζη Νικολεττα του Ανδρεα
13 Μανιατη Κωνσταντινια του Θεοδωρου
14 Μαμουνακης Ιωσηφ(Σηφης) του Χαραλαμπους
15 Λιατσα Αικατερινη του Κων/νου
16 Δακουτρος Νικολαος του Αλεξανδρου
17 Ροκα Αικατερινη του Πετρου
18 Βορλοου Παναγιωτα του Χρηστου
19 Τριανταφυλλου Θεοδωρα του Πετρου
20 Κορασιδα Κοραλια του Νικολαου
21 Καρασουλου-Παπανδρεου Ιωαννα του Γεωργιου
22 Γριτσοπουλος Αθανασιος του Δημητριου
23 Πιτσιλαδη Ελενη του Ιωαννη
24 Νικολοπουλου Βασιλικη-Αντωνια του Γεωργιου
25 Μασουριδου-Κριντα Ευφροσυνη του Δημητριου
26 Ποπορη Χριστινα του Ιωαννη
27 Σφικτη Ολυμπια του Παναγιωτη
28 Μπινιακου Ιωαννα του Σπυριδωνος
29 Μπουμπουλης Θωμας του Δημητριου
10.721
2.137
760
747
742
715
699
690
683
632
594
572
503
494
492
478
478
436
428
376
309
304
276
272
267
267
250
222
220
30 Σταθουλιας Βλασιος του Θεοδωρου
31 Σιαπλαουρας-Αρμυρας Κωνσταντινος του Κυρκου
32 Σκοτη Μερωπη του Οδυσσεα
198
123
100
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ
1
2
3
4
Παπαδοπουλος Βασιλειος του Λεωνιδα
Παπαδοπουλος Ηλιας του Βασιλειου
Τζωρτζατος Νικολαος του Χρηστου-Ηλια
Τεμζελιδης Θεοδοσιος του Ιωαννη
7.784
3.160
3.098
3.054
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 Λεβεντης Βασιλης του Αποστολου
2 Αρχοντουλη Αννα του Ευαγγελου
3 Αποστολακης Νικολαος του Ιωαννη
4 Λυτρα Σοφια του Αλεξανδρου
5 Ζερμα Ολγα του Γεωργιου
6 Κουβελα Βασιλικη του Κωνσταντινου
7 Γαλατας Δημητριος του Βασιλειου
8 Γεωργοπουλος Γεωργιος του Αθανασιου
9 Κουτουλακης Γεωργιος του Δημητριου
10 Καρανασιος Αθανασιος του Δημητριου
11 Χουτος Δημητριος του Σωτηρη
12 Ρηγα Βασιλικη του Ευαγγελου
13 Γρηγοριου Δημητριος του Γεωργιου
14 Δημητριου Κωνσταντινος του Βασιλειου
15 Γκουλουμιαν Κεβορκ του Χαϊκ
16 Μαλαμου Ρωξανη του Ευαγγελου
17 Γουσετης-Τσιτος Παναγιωτης του Γερασιμου
18 Κωστακοπουλος Κωνσταντινος του Παναγιωτη
19 Καρμανοβ Βικτωρ του Ιγκορ
20 Κωνσταντελος Δημητριος του Αθανασιου
21 Καρικας Νικολαος του Κωνσταντινου
22 Κωτσιδης Παναγιωτης του Στεφανου
23 Λαντζουνης Στεφανος του Φωτιου
24 Σκαφιδας Χρηστος του Γεωργιου
25 Συμεωνιδου Κωνσταντινα του Σπυριδωνος
26 Μπαρουτης Γεωργιος του Νικολαου
27 Μπαρου Ασπασια του Ιωαννη
28 Μαρτινος Παντελης του Σωτηριου
29 Πλευρα Σταυρουλα του Βασιλειου
30 Μπαλης Νικολαος του Χρηστου
31 Μαμμας Γεωργιος του Ανδρεα
32 Τραγεας Μιχαηλ του Χρηστου
33 Ντουσκος Ιωαννης του Κοσμα
34 Μυριλλας Πετρος του Στυλιανου
7.274
909
707
602
576
538
467
384
380
368
273
270
269
255
254
225
218
188
178
177
174
167
153
151
150
149
146
139
135
134
124
103
100
66
ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
1
2
3
4
5
Δημου Γεωργια του Δημητριου
Βαγενας Δημητριος του Κωνσταντινου
Καπανταη Αναστασια του Ευαγγελου
Περαντζακης Βασιλειος του Νικολαου
Μποζοβιτς Νικολαος του Σωκρατη
2.541
2.521
2.440
1.644
1.533
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του
ΚΑΠΙΔΙΣΤΡΙΑ
1 Ηλιαδης Μιχαηλ του Ευαγγελου
2 Φυσσουν Πετρος του Δημητριου
3 Μανωλακη Αννα του Εμμανουηλ
4 Δαλλα Ηλεκτρα του Αποστολου
5 Οικονομου Φωτεινη του Γεωργιου
6 Ζωτος Νικολαος του Θεοχαρους
7 Διαβατης Ηλιας του Λουκα
8 Μαρκομποτσαρης Ευαγγελος του Κωνσταντινου
9 Πολυζου Διαμαντω του Γερασιμου
10 Γερμακοπουλος Ιωαννης του Δημητριου
11 Τζιμας Γεωργιος του Αθανασιου
12 Κατσουρας Δημητριος του Ιωαννου
13 Σχιζα-Κοντραρου Σταυρουλα του Μιχαηλ
14 Τσελιου Ανθη του Λεωνιδα
15 Μπρανγκ Βαλτερ-Λεο του Χουμπερτ
16 Χρυσικος Παναγιωτης του Επαμεινωνδα
17 Νικας Βασιλειος του Ευθυμιου
18 Πολυχρονης Αναστασιος του Ιωαννου
19 Καμπερογιαννης Χαραλαμπος του Αλεξανδρου
20 Φετερης Αποστολος του Χαραλαμπους
4.935
1.364
796
738
485
480
445
432
408
332
308
306
306
305
299
298
295
276
220
127
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 Λυμπεροπουλος Πατροκλος του Γεωργιου
2 Ανδρεαδελη Στελλα του Παναγιωτη
3 Σπαντιδος Αγγελος του Ευστρατιου
4 Κολοβος Βασιλειος του Επαμεινωνδα
5 Μπικας Ιωαννης του Σωτηριου
6 Αντωνελλου-mοστρου Γλυκερια του Ιωαννη
7 Κουρου Σωτηρια του Κωνσταντινου
8 Μαυρογιωργη Σταυρουλα του Χαριλαου
9 Χανιωτης Δημητριος του Κωνσταντινου
10 Τσακιρης Γεωργιος του Ιακωβου
11 Στεργιοπουλος Βασιλειος του Δημητριου
12 Μπαραμπουτης Νικολαος του Αριστειδη
1.017
683
615
603
526
466
441
434
429
424
395
382
13 Ρεγκουκου Καντιω- αγγελικη του Ιωαννη
14 Μακριδης Ιωαννης-Πετρος του Μιχαηλ
15 Φλωρος Ευσταθιος του Κωνσταντινου
16 Παπαθανασοπουλος Κωνσταντινος του Ανδρεα
17 Παρδαλης Ιωαννης του Δημητριου
334
325
323
258
248
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ
1 Αντωνιαδη Γιαννουλα του Δημητριου
2 Βογιατζογλου Ανδρεας του Γεωργιου
3 Βουρλιωτης Παναγιωτης του Αναργυρου
4 Δεμερουκη Ασπασια του Κωνσταντινου
5 Πετρακη Αικατερινη του Νικολαου
6 Βαρλας Ιωαννης του Δημητριου
7 Γκρουη Ελενη του Πετρου
8 Φουντας Βασιλειος του Αθανασιου
9 Μπεκιαρης Κωνσταντινος του Μιχαηλ
10 Θεοδοσοπουλου Ουρανια του Δημητριου
11 Κοντοφακας Δημητριος του Κωνσταντινου
12 Κουφοβασιλης Πετρος του Αριστειδη
13 Σταϊκου Αντιοπη του Γεωργιου
14 Παπαδοπουλος Αντωνιος του Προδρομου
15 Κωνσταντοπουλος Ευσταθιος του Κωνσταντινου
16 Λουκοπουλος Κωνσταντινος του Περικλη
17 Μπαμπιλης Δημητριος του Αλεξανδρου
18 Σταυριδης Ιωσηφ του Σταυρου
19 Ταταριδης Κωνσταντινος του Κωνσταντινου
365
265
233
203
201
190
189
185
167
161
159
150
137
135
133
127
124
101
83
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΟΜΜΑ
1
2
3
4
5
Γεωργιου Δημητριος του Τρυφωνα
Αλεξοπουλος Παναγιωτης του Αθανασιου
Μητροβγενης Γεωργιος του Παντελη
Μουτιδης Κυριακος του Ιωαννη
Ταλουμης Θεοδωρος του Χαραλαμπους
413
365
359
331
213
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
1
2
3
4
5
Θεοδωροπουλος Παναγιωτης του Κωνσταντινου
Κατη Φωτεινη του Φωτιου
Κλαπακης Δορυλαος του Ευαγγελου
Χαζαπη Ευαγγελια του Μιχαηλ
Πικροδημητρης Ιωαννης του Αριστοτελη
366
272
243
167
161
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
1 Γαλανοπουλος-Παπαβασιλειου Ιωαννης του Γεωργιου
2 Γλυνος Δημητριος του Γεωργιου
230
230
3 Γεωργοπουλος Ευθυμιος του Ελπιδοφορου
194
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
1 Σαββουρας Ιπποκρατης του Οδυσσεα
95
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ
ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 Δραγουτα Μαρια του Παυλου
2 Παπαδοπουλος Σοφρονιος του Διονυσιου
3 Δικαιος Κωνσταντινος του Γεωργιου
4 Θεοδωροπουλου Σοφια του Ιωαννη
5 Σκευος Σταυρος του Σπυριδωνος
6 Κουριλα Αναστασια του Κωνσταντινου
7 Κιτσωνης Ευαγγελος του Σπυριδωνος
8 Νικολοπουλος Διονυσιος του Βασιλειου
9 Μηλιωτης Σπυριδων του Γεωργιου
10 Σαρλη Μαρια του Γεωργιου
162
113
100
67
64
36
35
27
26
26
Ο.Α.Κ.Κ.Ε.
1 Ζαφειροπουλος Ηλιας του Γεωργιου
2 Κωνσταντινοπουλου Ελενη του Σωτηριου
240
60
ΑΝΕΞ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
1 Κουκος Πετρος του Κωνσταντινου
2 Λυτρας Αθανασιος του Σπυριδωνος
3 Ασπιωτη Ευθαλια του Κωνσταντινου
4 Διαβατης Ιωαννης του Ηλια
5 Βενιτης Βασιλειος του Αντωνιου
6 Κατσαρινη Μαρια του Ελευθεριου
7 Βιτους Ανδρεεα-Χριστινα του Γεωργιου
8 Δασκαλοπουλος Αθανασιος του Δημητριου
9 Δαφνιδου-Ιωακειμ Στυλιανη του Σπυριδωνος
10 Θεακος Παναγιωτης του Ιωαννου
11 Ιωαννιδου Ευδοξια του Γεωργιου
12 Λωλου Πολυξενη του Αποστολου
13 Μαχαιρα Μαλαμα του Θεμιστοκλη
14 Πετροπουλος-Δομενικος Ανδρεας του Φωτιου
15 Πολιτης Βασιλειος-Αλεξανδρος του Νικολαου
16 Χονδρος Λουκας του Γεωργιου
99
40
6
6
3
2
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
1 Μπετσικας Γεωργιος του Αθανασιου
2 Συναδινου Αγγελικη του Ευσταθιου
7
7
ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
1 Κολιτσης Νικολαος του Δημητριου
2
¿˛ 10 »¨— 2012
ß·ˇ
‡‚”†`
`— ¸¨ 23
”‚ ·¯ˆ… ·”¿‚‡·` `´ ¿”·‚¢ ˜
‡ˆ †˙…·` ‡ˆ ‚`¿”‚·`
˛, ¨—
¨, ¨¨ —¨ˇ ¿, ¨ˇ˛¨ ˛
—˚, ¨— — ¨
—¢ ˚—¨ ˛ ¨¨˛˛ ˛
¸˛ ˇ˛ ´¨
—
—˚ ˛ · ˛. — ¨ — ¨¸ ˇ¨ ¨ †—
¨ —˚ (
˛ ˆ·˜).
` ¨—— ¸—, ˛ ¨—
— ˛ ˛˚˛ ´¨˛ 2 »¨—¡ —¨ `¨¸— — ˛ˇ —
¨ 1-1. ` ¨
¨—— ¸— ¿„ — ˛ ˛
·„ 1-0.
` ¸ ¨—— ¸—, ˚— ˛ ‡ ¨ 7 »¨—¡ 2012 ¸˛— ¨¸— ¿—— ˛ ¨—
— ¿, — ˛ˇ —
¨ 1-1. ` ¨
¨—— ¸— ˛ ·„ — ˛ ¿¨¨ˇ˛¨—¢ 2-0.
¿
— ¨ ˛— — ¿¨¨ˇ˛¨—¢ — ˛ ¨ —¢
4 ¨ˇ, ˚ ˛
¨ˇ˚—˛ ¸—¨¨ —
—.
¿¨¨ˇ˛¨—¢ ˛ 1-1
˛ ˛ —
¸¨¨ ˛¨
, ˛
¨˚——˛ —¨ ¨— ˛¨ ¨˛ — ¨ ˛ˇ— — —
—¨ ˚¨ ˛ ˝
¨— ˛ —¨— ¨ ¨ ¨ 20
¨ (— ¨ˇ— — ¨—... ¨—¨!) ¨¨˚¨˛ ¨
˛. »—
4’ †¨— ¨ ¨˛ ˛ ¨¸¨—¨ ˛ ¨— ¨˛
¨ ¨ ¨— ˛ ˚¨ ¨ –¨ ¨ ˚¨¨— — ˛ ˇ˛ ¨ ˛ˇ˛— ˛ ¨ ¨ ¨ ¨
¨—... 0-1.
— ¨— ¿¨¨ˇ˛¨—¢ ¸ ¨ ¨ ¸—¨¸ ¨ ¨
˛ ¨—¨ ˚¨˛ ¨—˛ ¸—¨¨˛ ˛. ¶
˛¨—˛ ¨˛-¨—— ¨
¸˛—˚˛ ¨— ¨ ¿¨¨ˇ˛¨—¢ ˛—ˇ˛ 25’ ¨
— „— ¨ ¨¨
¨.
— ¨— ˛
¨¨ —˛ ¨˛
¨¸—¨, ˜¨— ¸˛ ¨— ´¨ ¨ ¨— ¨—¨ ˛ ¸—¨¨˛ —ˇ, ¨ ¨¨ ¿¨¨ˇ˛¨—¢ ¨ ¸ˇ—
(¨— ˛ ˛ ¨˛ 25’) ¨—
‡˛, `¨—¨¨˛ ¨
˛ —
¨— ¨ ¨ ¨
—˛ ¨
˛ ¸—¨¨˛ ¨ˇ.
` 74’ ¿¨¨ˇ¨¨—¢ ˝˛˛ ¨— ¨¨—¨
˜¨— ¸˛ — „— —,
¨ ¸—¨˛¨ ˛ —¨
¨˛ ¸—¨¸¨ ˛ ¨˛. ˛ —¨ ¨ ¨—
˛ ¨¨—¨ ¨ˇ ¨
¨— ¨ ¨— ¨ ¨˛ ¨— ¨ ¨ ¨-
¨¨.
¶ ¨— ˇ˛˛ ¸˛—˚˛ˇ˛ ¨—¨ ˛¨ ¨ ˛ ¸—¸— —, ¸— ˛ ˇ¨ ˛¨ ˚¨ ¨
¨ˇ — ˛ 0-1.
» ˛ ¨˛ ˛ ¨¨˛˛ „¨¨¨ ¨ ˛
˚¨˛ ¨—— ¨ (¸¨—) ˚—¨
0-2 49’. — ¨, —
¨ ¨˚¨ (55’) ¿¨¨ˇ˛¨—¢ ¨¨ ¨ —¨— — (1-1) ´.
‡˛ ¨ »˛˚ 57’ ¨— †¨— ¨ „¨¨˚˛ ˛ ˛ ˇ˛ ¨˛— ¨— ˛˚˛ —¸
˚—¨ ˛ ¨¸¨ –¨ ¨—
»
— ‚˚—¨ ˚—¨
¨ ¸— — ¸¨˛ ¨ ¨.
65’ ¨— ¨ ¿¨¨ˇ˛¨—¢ ¸—˝ —
˛ —˛ ‚¨˝ ¨— — ¨— ˛ ¨ ˛¨—
¨
˛ ¨˛ `¨¨ ¨˚¨ „
—¨, ¨, — ¨˝¨ ˛ ˛ — ¨— ¨ ˛¨ ¸¨.
¿…•¶…‚¢ „`: „¨ ˝˛, –¨ (59’ „¨¨˚˛), `
, »
˚, „¨, `—¨, „¨¨˛ (66’ …— ˛), ¨, „—
(46’ „— —), ´, ¯—¸
.
´»¶´`: ‚¨˝, `¸¨, — (66’ …¨),
´¨, ˜¨— ¸˛, ‡˛,
`¨—¨¨˛, »
— (58’ ‚˚ —¨), ·
¨ —¢ , †¨— ¨
(57’ »˛˚), „¨¨¨.
¿——¨ ¿Æˇ˛
¨
¿˛ — ¨ˇ
..
.. ¿—— ˛ 26˛
¨˚——˛ ¨ˇ˛¨,
8 — ˛ — ¨ˇ , — ¨˚ ¨,
¨ „¨¨— ¸ ˛ˇ
¿—— ˚—¨ ¨ ¨— —.
¯ˇ, ´¨˛, ¨˚¨
—˛ˇ˛ ˛ 27˛ ¨˚——˛ 8
—. .. ¿—— ¸
¸ ¨˚¨ ¿¨¨—¨ ˛ …¨, — ˝ ¨
˚— ¨
¨¸— — ˛—
ˇ— ¨
¨.
´¨ ¨
¨¨ ˛ 27˛
¨˚——˛ 8 —: ·
—¸ - .·. „ 3-0, ˜˛¨ - …¨ ‚— ¨ 0-1, » ¿¨¨—¨ 0-1, »— —¨ — ¨ ´¨ 4-2, ¸ - ˚— ¨
¿¨¨˛ 1-2, —˚¨ - ¶—
˛ 2-0.
¶ ¨ˇ˚— ¨ 8 — 26 ¨˚:
1. ˜˛¨.................. 48-17 . 57
2. ·—¸
................ 42-9 . 50
3. —¨ ´¨
.............. 39-22 . 41
4. —˚¨.................... 29-16 . 41
5. ´¨ .................. 30-23 . 38
6. …¨ ‚—¨ .................. 29-20 . 36
7. ¿¨¨—¨
.............. 31-22 . 34
8. .. ¿—— ......... 30-28 . 33
9. »
................... 30-26 . 32
10. »——¨.................. 36-32 . 30
11. ¸
..................... 31-37 . 30
12. ˚—¨ ¿¨¨˛......... 27-27 . 25
13. .·. „ ................. 18-53 . 21
14. ¶—
˛................ 14-57 . 12
15. „¨
¨— ............... 14-59 .. 8
˛ ¿„ 1-1
`˛ ¸˛ ¨˚——˛ —¢ , ˛ ¨—
—, ˛ ‡¨ 7 »¨—¡ 2012,
¸˛— ¨¸— ¿—— ¿„ — ¸ ¨
¨ ˚¨¨ ˛ ¨ ¸—¨—¨
¨
¨—— ¸— ¿¨¨ˇ¨¨—¢ .
¨—¨¸˛ ¨ ˛ ¨
˛ —˛ —˛ ¨— ”¨˝¨
—˛ ˛ ¸ ¨¨ ¨ ˛ — ¨ ¸— ¨
‚¨˝.
¿„, ¨—¨˛ —
˚¨ ˛¨ — —ˇ¨˛.
¶ ˛ — ˛ ¨ ¨— ¨¨ ¨ ¨˛ ˛, ¨ 13 ‚˚—¨ ˚ ¨.
`˛ —¨ ¿„ — ¸ ¨—— . ´˛ ˛ 16’ ¨ †¨— ¨
¸— ¨˛ ‚¨˝
¨— ˛ ¸˛, ¿„ ˛˚˛ˇ˛ 0-1, ¨ 29 ”¨˝¨ ¨ ˇ˛ ¨—¨
¸ ˛ `¨
—˚˚— ¸˛,
¨ ¨ ¨ ´¨, ˛ ˛ —˛ ¨— ¸¨ — ˛ ¨¨
¨ ¸— ¨ ‚¨˝ (0-1).
` 40’, ˛ ¨¨-
¶ ˛ ˛
¨
˛ 67’ ¨ ¨¨¨ ¸˛ ¨ˇ˛ ¨¨ »˛˚ —
¨ ¨— ˛
— ¨ ¸— ¨ ¿„
˛—¨ 1-1.
˙ ¨——¸—,
— ¸ ¨¸ — ¨ ¨
¸
¨ —˚, — ¨ ¨ˇ ¨ ¨— ¨—¨ ˛
— ˛.
´»¶´`: ‚¨˝, `¸¨, — (46’ „¨¨¨-
— ˚ ¨ —¨— —, ¨¨ ¿— †¨— ¨, ˚ ¨—¨ ¨.
` ¸ ˛— , ˛ ˛¨ ¨, ˛ ˚ ¨——¸— —
˛¨ ˝˛˛¨ ˛ —¨—˛.
` 50’ »˛˚ ˚¨
·
¨—¢ ¸—¨˚—¨ ˇ˛ ¨ ˛ —˛,
¨¨ ˛ ˛¨ —— ˛ ˚ ¨ ¨ ¨
—˝— ¸¨— ‚¨˝.
` 67’, ¿„ ¨¨— ˚
¨ — 0-2, ¨ ˇ¨-
), ´¨, ˜¨— ¸˛, `¨—¨¨˛ (46’ »
— ), ‚˚—¨ (63’ ¨¨¨), ¿— †¨— ¨, ‡˛, ·
¨—¢ ,
»˛˚.
¿„: ¯¨—¨, `¨— ¸˛,
»¨˝¨, ´—— , ·, †¨— ¨,
”¨˝¨, ”— (76’ †˚—¨¸˛),
˜¨˛, ˇ¨¨—¨¸˛, `¨
—˚˚— ¸˛.
¶ ¨ˇ˚— ¨ — 2 ¨˚——:
1. ¿¨¨ˇ˛¨—¢ 5
2. ¿„
4
3. ·„
3
4. ˛
2
1-1 67’
2 .†.. ß¿`·‚‡˙… ¿·‚`´·‚ˆ
`´ˆ` ‡‚`ˆ””†‚„ˆ` †˙…·` ˆ•»‚„¶`
·— ¨ ˛ ¨—˛ ˇ˛
¨ ¨ ˛ — ‡—¨˚— ˚ ˇ—˛ ßRHYTHMIC GYMNASTICS
ELITE CUP — ¨ ¸—˚¨˛
— — ¢
ˇ—
¨— ¸—ˇ— ¸—¨˚¨ ¨¨˚ ˚¨— ˚˚ —
¨ ¨¨˚˛ 2
˛
—˛ ¨¨¨˛ ¨— 39 ˇ˛— ˇ—˛.
´ ¨˚ ¸—˚¨
— ß.†.. ¿`·‚‡˙…
¿·‚`´·‚ˆ — 5 »¨—¡ 2012 „— `¨¸— —¨ ¯—.
— ¨ˇ˛— .†.. ¿`·‚‡˙… ¿·‚`´·‚ˆ ¨˛¨ ¨ ¨—¨:
¯¨
16
˚¨
23
¯¨—¨
12
†—¨ , ˛¸˛ ˇ¨ , ˛¨ ˚—¨ —¨ ¨¨
¨ ¨— ¨ ¨— —¨ ˛ ˇ—˛ †¨—˛ ¸—˛ˇ˛ 1
¸—¨˚— ˚——˛ †¨—˛ — ¿˚¨¨
ß RHYTHMIC G YMN ASTICS
ELITE CUP.
`
˛ ¸—
˚¨˛ ˛¨ ˛ ¨¨
˛ ˛ ˚
¨—¨ ¨— ¨— ¨
¸—
¨ˇ˛¨
˛ ˇ—˛ †¨—˛.
¶ — ˛ ˛ ¨¨ , ˛
˛, ˛ ¨˚——˛ —— ¨, ¨— ˛ ¨ˇ—¨.
¶ ¸—˚¨˛ — ¨ ¨ ¨ˇ—ˇ— ¨ ˇ ¨
¸¨ ˛ ˇ—˛ †¨—˛ — —˛ ˚—¨
˛ ¨ ¨ ˛ ¨— ¨:
. . —¨¸¨ •¨/¸
. `. .¯ •¶…
`. ˜‚ † —˚¨
»˚¨
. † . ¿—¸ ¿—— `˚¨˛˛—¨ —
¨ˇ˛— ¨— ¨ ¨
¿…´ ·¿‚´ˆ¯‚·`.
Σελίδα 24
«Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
Πέμπτη 10 Μαΐου 2012
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΑΠΟ ΤΟ ALABASTER SPA
Το καλοκαίρι καταφθάνει όπου να ‘ναι και όπως όλοι γνωρίζουμε αυτή την εποχή το δέρμα
εκτίθεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη και χρειάζεται ειδική φροντίδα. Η άνοιξη
μεταφέρει ακριβώς αυτό το μήνυμα της προετοιμασίας και της αναγέννησης.
Η άνοιξη είναι η καταλληλότερη εποχή για να ασχοληθείτε πιο εντατικά με την φροντίδα του
σώματός σας. Καταπολεμήστε την κυτταρίτιδα και την χαλάρωση εφαρμόζοντας εξειδικευμένα προϊόντα και θεραπείες που ενυδατώνουν τις επιφανειακές στοιβάδες του δέρματος
και κάνουν αποσυμφόρηση του σώματος από υγρά και τοξίνες.
Επίσης, η εξωτερική στοιβάδα του δέρματος χρειάζεται πιο εντατική φροντίδα και περιποίηση για να προλάβετε την ξηροδερμία από τον ήλιο. Μια θεραπείας βαθιάς ενυδάτωσης και
η καθημερινή χρήση μιας σωστής ενυδατικής κρέμας είναι μια καλή πρόταση.
Ενυδάτωση προσώπου - σώματος
60’ Ενυδάτωση Προσώπου Hydroptimale
40 €
60’ Ενυδάτωση Σώματος (Hammam, απολέπιση, ενυδάτωση)
40 €
60’ Rejuvance (Πακέτο 6 συνεδριών για φυσικό lifting προσώπου)
250 €
10% Έκπτωση
σε όλα τα
αδυνατιστικά
και αντηλιακά
προϊόντα!
Θεραπευτικά Πακέτα - Θεραπείες Ευεξίας
Θεραπεία κυτταρίτιδας - αδυνάτισμα
(πακέτο 6 συνεδριών 60’)
Θεραπεία Σύσφιξης (πακέτο 4 συνεδριών 45’)
Φροντίδα μέλλουσας μητέρας
Δημιουργήστε το δικό σας πακέτο χαλάρωσης και φροντίδας επιλέγοντας 3 θεραπείες της αρεσκείας σας από το Μενού Θεραπειών
μας με έκπτωση 25%!
220 €
120 €
30 €
Relaxing Spa για άνδρες (hammam, season shower,
λουτροθεραπεία με θαλάσσια μεταλλικά άλατα
και Swedish Relax Massage 45’)
50 €
60’ Λεμφικό Μασάζ (αποτοξίνωση οργανισμού)
40 €
Απεριόριστη χρήση Βιοκλιματικής
Καμπίνας Υδροθεραπειών + 1 Λουτροθεραπεία δώρο
(hammam, season Shower, χρωματοθεραπεία κ.λπ.) για 1 μήνα 120 €
Μανικιούρ και Πεντικιούρ
25 €
(*σε περίπτωση θεραπευτικού 30 €)
Πεντικιούρ και Ρεφλεξολογία
40 €
Διεύθυνση: Κνωσσού 6 • Τηλέφωνο: 210 5738171
Δευτέρα έως Παρασκευή 9 π.μ. - 9 μ.μ. • Σάββατο 10 π.μ. - 6 μ.μ.
[email protected]
Final Four 2012
στην Κωνσταντινούπολη
με τον Παναθηναϊκό
• ΟΔΙΚΩΣ 6 ΗΜΕΡΕΣ
| 10-15/05….. 690 €
• ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ 3 ΗΜΕΡΕΣ
| 11-13/05 …..799 €
• ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ 4 ΗΜΕΡΕΣ
| 11-14/05……860 €
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ,
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ.
•
SOVEREIGN Κρουαζιέρα ΡώμηΡώμη (7 ημέρες)
• Αναχωρήσεις: Ιούνιος 6, 13,
20, 27, Σεπτέμβριος 5, 12, 19, 26,
Οκτώβριος 3, 10, 17, 24, 31
• € 280 ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΚΑΜΠΙΝΑ «ALL INCLUSIVE»
• € 380 ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΚΑΜΠΙΝΑ «ALL INCLUSIVE»
• Αναχωρήσεις: Ιούλιος 4, 11, 18,
25, Αύγουστος 1, 8, 15, 22, 29
• € 580 ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΚΑΜΠΙΝΑ «ALL INCLUSIVE»
• € 670 ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΚΑΜΠΙΝΑ «ALL INCLUSIVE»
•
•
•
•
•
•
•
•
ος 01/06
Λονδίνο…Αγ.Πνευματ
…..από 505€
από 399 €
Ρώμη – Αγ. ΠνεύματοςματοςΆμστερνταμ – Αγ. Πνεύ
από 449 €
ρία –
Μόναχο – Νότια Βαυα
465 €
Αγ. Πνεύματος…..από
ό 489 €
Παρίσι – Disneyland απ
..από 435 €
Βιέννη κάθε Πέμπτη …
ντινούπολη…..
Σεργιάνι στην Κωνστα
από 238 €
ίδες
Πόντος – Χαμένες πατρ
7 ημέρες…..από 648 €
από 258 €
Σμύρνη WEEKEND……
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EEKEND
Κάιρο – Αλεξάνδρεια W
….από 320 €
άιρο, ΑλεξάνMagic Nile & Sun….(Κ
α Νείλου, Σαρμ
δρεια, 4μερη κρουαζιέρ
.από 880 €
Ελ Σειχ)…10 ημέρες…
ή από 339 €
Μάλτα κάθε Παρασκευ
8 ημέρες | 15/05
Πανόραμα Μεσογείου
& 22/05 …..από 520 €
ευή από 380 €
Λισαβόνα κάθε Παρασκ
€
Βουδαπέστη από 350
ό 959 €
Κούβα 8 ημέρες ……απ
Ινδία Χρυσό Τρίγωνο
από 699€ ( 8 ημέρες)
970 €
Κίνα 10 ημέρες….από