close

Enter

Log in using OpenID

adenohipofiza - Sveučilište u Zagrebu

embedDownload
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
BO4063 Animalna fiziologija
6. Endokrini sustav
Prof.dr.sc. Dubravka Hranilović
Biološki odsjek
Zavod za animalnu fiziologiju
Rooseveltov trg 6
Zagreb
[email protected]
VI Endokrini sustav
Osovina hipotalamus - hipofiza
NEUROSEKRETORNE STANICE:
→ neurohormon
živčani podražaj
• završetci aksona na kapilarama:
neurohemalni organ
• otpuštanje u intersticijski prostor
• difuzija u kapilare
neurohemalni
organ
hipotalamus
ciljni organ
hipofiza
endokrino
tkivo
neuroni koji proizvode
oslobađajuće/inhibirajuće
hormone
paraventrikularna
jezgra
supraoptička
jezgra
hipotalamus
primarne kapilare u središnjoj uzvisini
(median eminence)
ADENOHIPOFIZA
NEUROHIPOFIZA
sekretorne
stanice
vena
arterija
NEUROHORMONI HIPOTALAMUSA
stimulirajući
hormoni koji potiču oslobađanje:
inhibirajući
hormoni koji koče oslobađanje:
- kortikotropina (CRH)
- hormona rasta (GRH)
- gonadotropina (GnRH)
- tirotropina (TRH)
- melanotropina (MIH)
- prolaktina (PIH)
- hormona rasta (GIH, somatostatin)
Median eminence Æ ADENOHIPOFIZA
ADENOHIPOFIZA
• izlučuje: hormon rasta (GH)
prolaktin (PL)
tirotropin (TSH) ⇒ ŠTITNJAČA
folikulo-stimulirajući hormon (FSH)⇒ JAJNICI, TESTISI
luteinizirajući hormon (LH) ⇒ JAJNICI, TESTISI
adrenokortikotropin (ACTH) ⇒ KORA NADBUBREŽNE
ŽLIJEZDE
• srednji režanj: melanocito-stimulirajući hormon (MSH)
živčani
podražaj
hipotalamus
oslobađajući ili
inhibirajući
hormoni
DUGA PETLJA
DUGA PETLJA
adenohipofiza
metabolički
produkti
hormoni
(srednji režanj)
KRATKA PETLJA
endokrine
žlijezde
somatsko
tkivo
metabolički
odgovor
NEUROHIPOFIZA
ŽIVČANI
PODRAŽAJ
sisanje, pritisak
glavice o cerviks
• stražnji režanj
• živčani završetci
• tijela u supraoptičkim i
paraventrikularnim jezgrama
hipotalamusa
povećana
osmolarnost
plazme
→ oksitocin
→ antidiuretički hormon (ADH)
MLIJEČNE ŽLIJEZDE
istiskivanje mlijeka
BUBREG
pojačana reapsorpcija
vode iz primarnog
filtrata
MATERNICA
kontrakcija
glatkih mišića pri
porodu
1) Hormoni koji reguliraju rast i metabolizam
- hormon rasta (adenohipofiza), tiroksin, trijodotironin (štitnjača)
2) Hormoni koji reguliraju metabolizam glukoze
- inzulin, glukagon (gušterača), kortizol (kora nadbubrežne žlijezde),
adrenalin (srž nadbubrežne žlijezde)
3) Hormoni koji reguliraju ravnotežu vode i minerala
- antidiuretički hormon (neurohipofiza), aldosteron (kora nadbubrežne
žlijezde), natrij-uretički peptid (srčani atrij), paratiroidni hormon
(nuzštitna žlijezda), kalcitonin (C-stanice štitnjače)
4) Reproduktivni hormoni
- estrogeni, progesteron (ovariji), testosteron (testisi),
oksitocin (neurohipofiza), prolaktin (adenohipofiza)
Hormoni koji reguliraju razvoj i metabolizam
1) Hormon rasta
razina
glukoze
i ak
centar za stres
u mozgu
peptid, + GRH, - GIH
centar za san
hipotalamus
GHRH
(+)
Sleep
somatostatin
adenohipofiza
hormon
rasta
jetra
somatomedini
(c) 2003 Brooks/Cole - Thomson Learning
METABOLIČKI UČINCI:
HORMON RASTA
JETRA
MASNO TKIVO
unos
aminokiselina
sinteza
proteina
unos glukoze
sinteza
proteina
sinteza RNA
MIŠIĆI
unos glukoze
povećanje
mišićne mase
lipoliza
glukoneogeneza
povećanje razine
glukoze u krvi
(c) 2003 Brooks/Cole - Thomson Learning
proizvodnja
somatomedina
smanjenje
masnog tkiva
RAZVOJNI UČINCI:
SOMATOMEDINI
IGF-I
IGF-II
HONDROCITI U KOSTIMA
RAZNI ORGANI I TKIVA
sinteza proteina
sinteza kolagena
sinteza proteina
proliferacija stanica
povećani linearni rast
sinteza RNA
sinteza DNA
veličina i broj
stanica
povećani rast tkiva
i organa
2) Hormoni štitnjače
↓
koloid: proteini (tiroglobulin)
(c) 2003 Brooks/Cole - Thomson Learning
aktivni unos!
receptori u jezgri ⇒ transkripcija
podražaj iz centra za regulaciju
temperature
UČINCI TIROKSINA:
METABOLIČKI
• pojačani metabolizam ⇒
toplina
RAZVOJNI
• grananje aksona i dendrita,
mijelinizacija živaca
hormoni štitnjače
• (+ GH) rast i sazrijevanje
kostiju, zubi, dlačnih folikula,
kože
• “budnost” i odgovor na vanjske
podražaje
pojačani metabolizam u
mišićima i unutarnjim organima
Hormoni koji reguliraju metabolizam glukoze
a) osnovna regulacija
hranjenje: periodično
trošenje energije: kontinuirano
energetske zalihe: pohrana
↔
mobilizacija
[Glukoza]
MOZAK
1) Hormoni endokrine gušterače
Langerhansovi otočići
Beta
stanice
Alfa
stanice
INZULIN
GLUKAGON
kapilare
razina glukoze u krvi
INZULIN:
• receptori na membrani → Tyr kinaza
•
•
•
•
↑ unos glukoze u sva tkiva
↑ sinteza glikogena u mišićima i jetri
spremanje zaliha u obliku triglicerida
↑ unos ak u mišiće, sinteza proteina
visoka konc. glukoze
niska konc.
glukoze
glukagon
GLUKAGON:
receptori na membrani →cAMP
• u jetri: glikogenoliza i oslobađanje
glukoze u krvotok
• razgradnja masti i proteina
• glukoneogeneza Æ glukoza
inzulin
MIŠIĆI
sinteza glikogena
i proteina
JETRA
glikogenoliza
glukoneogeneza
SVA TKIVA
olakšani unos
glukoze
ADIPOZNO TKIVO
stvaranje zaliha u
obliku triglicerda
sinteza
glikogena
b) brza adaptacija tijela na situacije koje mogu ugroziti integritet organizma
2) Hormoni nadbubrežne žlijezde
80% kora
STEROIDI
20% srž
KATEKOLAMINI
Zona glomerulosa
MINERALOKORTIKOIDI
Zona fasciculata
GLUKOKORTIKOIDI
Zona reticularis
ANDROGENI
KORA NADBUBREŽNE ŽLIJEZDE → glukokortikoidi
stres, cirkadijani ritam
KORTIZOL
kortizon
glukokortikoidi
kortikosteron
MIŠIĆI
MASNE STANICE
mobilizacija mobilizacija masnih
aminokiselina
kiselina
JETRA
glukoneogeneza
•
•
•
mobilizacija ak u mišićima
mobilizacija masnih kiselina u adipoznim stanicama
glukoneogeneza u jetri
↓
⇒ ↑ razina glukoze u krvi ⇒ energija za mišiće i živčani sustav
> konc. → farmakološki efekti (protuupalni, imunosupresivni)
SRŽ NADBUBREŽNE ŽLIJEZDE → katekolamini
Mozak
Postganglijski
neuron
Leđna moždina
Simpatički
gangliji
NA srce
Predganglijski neuron
Nadbubrežne
žlijezde
adrenalin
srž
krv
Razni
efektorski
organi
•
kromafine stanice
↓
sekretorne granule: adrenalin
viši centri
•
•
sinapse s predganglijskim
simpatičkim živcima
regulacija: simpatikus
kortizol
kromafina
stanica
aksonski
završetak
predganglijsko
vlakno
leđna
acetilkolin
moždina
adrenalin
kapilara
• receptori na membrani ⇒ sustav drugih glasnika
Jetra
Glikogenoliza
Glukoza
Laktat
Glicerol
Laktat
Glikogenoliza
krv
mišić
Glukoza
Masne kis.
Srce i skeletni mišići
Lipoliza
Adipozno
tkivo
Živčani sustav
⇒ žustra mišićna aktivnost u “fight or flight” situacijama
Hormoni koji reguliraju ravnotežu vode i minerala
a) regulacija osmolarnosti i volumena plazme
1) Antidiuretički hormon (vazopresin)
• djelovanje putem cAMP
UČINCI:
• ↑ propusnost kanalića za vodu
• ↑ reapsorpcija vode iz
mokraće
⇒ < Vmokraće, > Vkrvi
povećana
osmolarnost
plazme
BUBREG
pojačana reapsorpcija
vode iz primarnog
filtrata
2) Mineralokortikoid ALDOSTERON
aktivacija preko sustava
renin-angiotenzin
Jetra
Angiotenzinogen
Bubreg
Renin
Angiotenzin I
Pluća
↓krvni tlak, protok
krvi kroz bubrege
Enzim za
koverziju
angiotenzina
Angiotenzin II
Stanice zone
glomerulose
Aldosteron
pojačana reapsorpcija Na+(vode)
u bubrežnim kanalićima
3) Atrijski Na-uretički peptid (ANP)
povećani venski tlak
↓
srčani atrij
↓
ANP
⇓
↓ reapsorpcija Na+ (vode)
⇓
izlučivanje povećanog volumena mokraće
⇓
sniženje krvnog tlaka
b) regulacija razine kalcija i fosfata
1) Paratiroidni hormon
NUZŠTITNE ŽLIJEZDE:
• 2 para na dorzalnoj
površini štitne žlijezde
• mreža kapilara
• odstranjivanje ⇒ smrt od
tetaničkih kontrakcija
(48-72 h)
2) Kalcitonin
PARAFOLIKULARNE STANICE ŠTITNJAČE
regulacija razine Ca++
<
Ca ++
štitnjača
⇓
nuzštitna žlijezda
• PTH
• kalcitriol (derivat D-vitamina)
kalcitonin
>Ca++
odlaganje
paratiroidni
hormon
mobilizacija
⇓
• kalcitonin
KOST
rezerve Ca2+
BUBREG
reapsorpcija Ca2+
iz primarnog
filtrata
CRIJEVA
pojačana
apsorpcija Ca2+
posredovanjem
KALCITRIOLA
Reproduktivni hormoni
SPOLNI HORMONI
testisi, ovariji
Hipotalamus → GnRH
Hipofiza → FSH, LH
( zona reticularis)
OKSITOCIN
PROLAKTIN
Testisi
pasjemenik
sjemeni kanalići: spermatogene stanice
Sertolijeve stanice
sjemenovod
Leydigove stanice Æ spolni hormoni
sjemenik
(c) 2003 Brooks/Cole – Thomson Learning
TESTOSTERON:
A) sustavni učinak Æ krvotokom
FETALNO DOBA:
- razvoj primarnih spolnih karatkteristika
povratna
sprega
povratna
sprega
PUBERTET:
- povećanje i pigmentacija skrotuma i penisa
Sertolijeve
stanice inhibin
- rast brade, brkova, dlaka po tijelu
- povećanje duljine i opsega kostiju
Leydigove
testosteron stanice
- zadebljanje glasnica
- povećanje mišićne mase i debljine kože
- sekrecija lojnih žlijezda na licu
SJEMENI
KANALIĆI
spermatogeneza
sekundarna
spolna obilježja
MOZAK
promjene u
ponašanju
- ponašanje
B) lokalni učinak
SPOLNA ZRELOST:
- sazrijevanje spolnih stanica
SOMATSKO
TKIVO
rast
MUŠKI SPOLNI
ORGANI
razvoj
sazrijevanje spolnih
stanica
HIPOTALAMUS
GnRH
ADENOHIPOFIZA
FSH
LH
TESTISI
ABP – protein koji
veže androgene
Sertolijeve
stanice
ABP
Leydigove
stanice
spermatogeneza
inhibin
testosteron
Ovariji
ESTROGENI
- ne igraju ulogu u fetalnom razvoju
PUBERTET:
- rast unutarnjih i vanjskih genitalija
- rast grudi i pubičnih dlaka
- linearni rast, ALI zatvaranje epifiza
dugih kostiju
-distribucija masti u području bokova,
bedara i trbuha
zreli
folikul
jajnik
žuto
tijelo
estrogeni
progesteron
- tipično žensko ponašanje
- regulacija reproduktivnog ciklusa
PROGESTERON
- antagoniziranje djelovanja
androgena iz nadbubrežne žlijezde
SOMATSKA
TKIVA
rast
MLIJEČNE
ŽLIJEZDE
rast i razvoj
REPRODUKTIVNI
CIKLUS
regulacija
SPOLNA ZRELOST:
estrogeni + progesteron
HIPOTALAMUS
GnRH
regulacija reproduktivnog
ciklusa
ADENOHIPOFIZA
a) folikularna faza
FSH
LH
dominira estrogen
jajnik
zreli folikul
inhibin
ovulacija
visoke razine
estrogena
LH
folikularne (granulozne)
stanice
Granulosa
cells
FSH
Theca interna
Secondary
sekundarni
folliclefolikul
Primordial
follicles
Theca externa
jajnaOocyte
stanica
Primary
primarni
zreli
folikul
follicle Graafian
(Graafov)
follicle
folikul
rastrgani
Raptured
folikul
follicle
žuto
tijelo
Corpus
luteum
Degenerating
propadajuće
corpus
luteum
žuto tijelo
A⇒E
regulacija reproduktivnog
ciklusa
HIPOTALAMUS
GnRH
b) luteinska faza
ADENOHIPOFIZA
dominira progesteron
LH
JAJNIK
žuto tijelo
umjerena razina
estrogena
visoka razina
progesterona
LH
LH
FSH
FSH
Progesterone
Progesterone
Estradiol
Estrogen
Menstruation
Menstruation
jajnik
Ovary
Lining of
theendometrij
uterus
maternice
Basal body
bazalna
temperature
temperatura
(ºF)
Menstruation
Day of cycle
Menstruation
mogućnost oplodnje: 72 h prije – 15 h poslije OVULACIJE
jajovod
optimalno mjesto fertilizacije
jajnik
meternica
ovulirano jajašce
cervikalni kanal
rodnica
penis
180 milijuna spermija
FERTILIZACIJA, IMPLANTACIJA → KORION
↓
korionski gonadotropin ⇒ ŽUTO TIJELO
↓
estrogen, progesteron
PLACENTA
• rast i razvoj ploda
• promjene u metabolizmu majke
• priprema dojki za laktaciju
Porod
kontrakcije maternice
pritisak fetusa
na cerviks
NEUROENDOKRINI REFLEKS
sekrecija oksitocina
sinteza prostaglandina
Laktacija
Hipotalamus
NAKON PORODA:
adenohipofiza
neurohipofiza
Prolaktin
Oksitocin
alveole
+
sustav
Ductal
kanalića
system
Sinteza mlijeka
Istiskivanje mlijeka
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
2 156 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content