close

Enter

Log in using OpenID

(NALOG 14 ru\350ni unos.xlsx) - Banka Splitsko

embedDownload
Nalog je u pripremi
NALOG ZA PLAĆANJE U INOZEMSTVO
Nalog 14
Nalogodavac: (50):
Naziv banke:
FIRMA D.O.O.
BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d.
114. brigade 9, Split
Put rive 126, Split
1.
IBAN: HR61 4109 0063 2320 00789
OIB: 12345678912
Tel.: 021543618
Ref. : Mate Matić
3. Nalog broj (20):
2.
OIB: 25351138943
MB: 9900101
5. Iznos plaćanja (32a):
Tel.: 021543618 Fax: 021651133
4. Instrument plaćanja:
PRIPREMA
Šifra: 978
Oznaka:
MB: 131920
Doznaka (10)
Iznos:
EUR
100,00
Podijeljeno (SHA) 3
6. Troškovi banke (71a):
Banka korisnika (57a):
114.brigade 9
BANQUE POPULAIRE FRANCE
852, AVENUE DE LA GRAND
59020 MARCQ EN BAROEUL
7.
FRANCUSKA
SWIFT/BIC:
CCBBFROPAIT
Korisnik (59A):
HOTEL PARIS
Šifra države:
Šifra korisnika:
50 RUE ADENAUER
8.
250
1
(pravna osoba)
PARIS
FRANCE
Račun/IBAN korisnika:
9. Osnova plaćanja:
FR 76 1250 6001 0030 7145 2313 788
Šifra države:
Šifra:
Putovanja-turizam, doznake
10. Troškovi vanjskotrgovinskog posla:
Podaci o plaćanju (70):
250
281
0 - Osnovni posao
HOTEL RESERVATION
11.
12.
Broj prijave kreditnog posla:
Broj iz nadzorne knjige:
13.
Godina:
14. Oznaka i broj vrijednosnog papira:
15. Plaćanje na teret:
1 - pokriće naloga 14 sa deviznog računa u cijelost
Napomena:
16.
Datum terećenja: 20.05.2012
Ovjera nalogodavca:
17. FIRMA D.O.O.
Mate Matić
Mjesto i datum predaje naloga:
18.
Primljeno elektronički 20.05.2012 14:07:40
Split, 20.05.2012
Ovjera banke:
PIN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
39 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content