close

Enter

Log in using OpenID

01 PROGRAN I SADRŽAJ 2014 - Hrvatsko društvo biljne zaštite

embedDownload
PROGRAM I SAŽETCI PRIOPĆENJA
58. SEMINARA BILJNE ZAŠTITE
Opatija ,11.-14. veljače 2014.
Hotel „4 opatijska cvijeta“
Organizatori: HRVATSKO DRUŠTVO BILJNE ZAŠTITE
i
AGRONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Suorganizator: HRVATSKI CENTAR ZA POLJOPRIVREDU; HRANU I SELO
Pokrovitelj:
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Medijski pokrovitelj:
Agroglas, Dodir prirode
Organizacijski odbor:
prof. dr. sc. Renata Bažok - predsjednica
dr. sc. Tatjana Masten Milek - dopredsjednica
dr. sc. Natalija Galzina - tajnica
prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić
prof. dr. sc. Bogdan Cvjetković
prof. dr. sc. Milan Glavaš
prof. dr. sc. Božena Barić
prof. dr. sc. Karolina Vrandečić
doc. dr. sc. Elda Vitanović
dr. sc. Antonela Kozina
mr.sc. Željkica Oštrkapa – Međurečan, dipl. ing. agr.
Irena Brajević, dipl. ing. agr.
Petar Mesić, dipl. ing. agr.
1
SADRŽAJ
I dan utorak 11. veljače 2014
SVEČANO OTVARANJE 58 SEMINARA BILJNE ZAŠTITE
(Dvorana Orhideja 15 sati)
Himna Republike Hrvatske
Pozdravna riječ organizatora-predsjednica HDBZ prof. dr. sc. Renata Bažok
Pozdravi uzvanika
Podjela nagrada i priznanja
Naši novi doktori znanosti
Plenarno izlaganje:
Jasminka Igrc Barčić, Renata Bažok:
(1) Uloga fitomedicine u izazovima suvremene poljoprivredne proizvodnje
OKRUGLI STOL: NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ZA POSTIZANJE ODRŽIVE
UPORABE PESTICIDA S NAGLASKOM NA IZOBRAZBU
Moderator: prof. dr. sc. Renata Bažok
Uvodna izlaganja:
(2)
Vlado Novaković, Anamarija Bokulić, Ida Karajić: Nacionalni akcijski plan i sustav
izobrazbe iz područja održive uporabe pesticida
(3)
Lada Bičak: Izobrazba profesionalnih korisnika sredstava za zaštitu bilja
II dan SRIJEDA, 12. veljače 2014
(DVORANA ORHIDEJA 8.30 sati)
SEKCIJA: NOVOSTI IZ FITOFARMACIJE
Radno predsjedništvo: Klara Barić, Tanja Gotlin Čuljak, Dražen Šimić
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Višnja Ljubetić, Žana Žalac, Mirela Šarčević: Zonalna registracija - dosadašnja
iskustva u provedbi
Patrice Duvert (Chairman of ECPA’s Efficacy expert Group): Iskustva sa zonalnom
registracijom u državama EU
Renata Bažok, Tomislav Kos, Zrinka Drmić, Maja Čačija, Verica Dragović-Uzelac,
Zoran Zorić: Zaštita šećerne repe od štetnika u svjetlu ograničenja u primjeni
neonikotinoida
Tanja Gotlin Čuljak, Ivan Juran, Dinka Grubišić: Razvoj rezistentnosti repičinog
sjajnika na piretroide u Hrvatskoj
Suzana Kristek, Andrija Kristek, Ivo Rešić, Zvonko Radan, Irena Antinac, Željka
Greger: Utjecaj mikrobiološkog preparata Em-aktiv na infekciju šećerne repe patogenom
gljivom Rhizoctonia solani
Klara Barić, Zvonimir Ostojić, Maja Šćepanović, Natalija Galzina: Analiza stanja i
primjene herbicida u šećernoj repi
Andrea Mirković: Novi vizualni identitet tvrtke Dow AgroSciences
2
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Dražen Šimić, Marina Sesvečanec: Vaš uspjeh u zaštiti kultura potražite u novostima
tvrtke Chromos Agro
Pavao Uljević: Ranman Top, funkcionalni sistemik u formi 2 u1
Božidar Madić: Chikara 25 WG u strategiji suzbijanja Equisetum spp.
Božidar Madić: Lentagran - provjerena djelotvornost u kupusnjačama i luku
Hrvoje Hefer, Ante Penić: AgroChem post emergence program zaštite u kukuruzu
Marija Horvat, Alma Udovčić: Alister grande – novi herbicidni pripravak za optimalno
gospodarenje vremenom i korovima u pšenici
Alojz Sreš, Stephane Carbonne: Sonido - novo rješenje za žičnjake;
Siniša Jelovčan: Force 20 CS, Force 1.5 G – insekticidi za suzbijanje zemljišnih štetnika
II dan SRIJEDA, 12. veljače 2014
(DVORANA ORHIDEJA 14,30 sati)
SEKCIJA: NOVI ŠTETNI ORGANIZMI I NOVI PROBLEMI U ZAŠTITI BILJA
Radno predsjedništvo: Tatjana Masten Milek, Karolina Vrandečić, Tihomir Miličević
(19) Milorad Šubić , Božena Barić, Ivana Pajač Živković , Miklós Tóth, Erzsébet Voigt:
Proširenje orahove muhe – štete i mjere suzbijanja
(20) Zrinka Pavunić Miljanović, Tatjana Masten Milek, Mario Bjeliš, Ivana Buljubašić,
Adrijana Novak, Luka Popović: Octena mušica ploda - rasprostranjenost i
situacija u Hrvatskoj tri godine nakon prvog nalaza
(21) Mario Bjeliš, Ivana Buljubašić, Željkica Oštrkapa Međurečan, Zrinka Pavunić
Miljanović, Smiljan Kraljević: Rasprostranjenost sjeverno-američke trešnjine
muhe u nasadima višnje u Hrvatskoj – stanje nakon prvog nalaza
(22) Tatjana Masten Milek, Mladen Šimala, Andrija Vukadin, Adrijana Novak: Masovno
propadanje palmi duž Jadranske obale
(23) Dario Ivić, Joško Kaliterna, Tihomir Miličević, Tina Fazinić, Mario Bjeliš: Novi nalazi
bolesti na maslini u Hrvatskoj
(24) Joško Kaliterna, Josip Lendarić, Tihomir Miličević: Nove patogene vrste gljiva iz
porodice Diaporthaceae na vinovoj lozi u Hrvatskoj
(25) Tihomir Miličević, Joško Kaliterna: Prvi nalaz gljive Neofusicoccum parvum u Hrvatskoj
kao uzročnika botriosferijskog raka vinove loze
(26) Karolina Vrandečić, Jasenka Ćosić, Draženka Jurković: Nove viroze pšenice u
Hrvatskoj
SEKCIJA: MIKOTOKSINI I BILJNO ZDRAVSTVO
Radno predsjedništvo: Bogdan Cvjetković, Darka Hamel, Lada Bičak
(27) Maja Peraica, Dubravka Rašić, Valentina Glušči: Utjecaj aflatoksina na zdravlje ljudi
(28) Bogdan Cvjetković: Preventivne mjere u biljnoj proizvodnji u cilju smanjenja mikotoksina
(29) Darka Hamel: Higijena u skladištima poljoprivrednih proizvoda
(30) Jasna Bošnir, Dario Lasić, Ana Ranogajec, Željka Pavlek, Ana Novak: Mikotoksini u
mlijeku i mliječnim proizvodima
(31) Predrag Kočila, Breda Jakovac Strajn: Mikotoksini u proizvodnji stočne hrane
3
II dan SRIJEDA, 12. veljače 2014
(DVORANA MIMOZA 10.00 sati)
SEKCIJA: ŠUMARSTVO
Radno predsjedništvo: Petar Jurišić, Darko Pleskalt, Andrija Vukadin
(32) Petar Jurišić, Goran Bručić:Utjecaj biotskih i abiotskih faktora na obnovunizinskih šuma
Lonjskog polja
(33) Mirza Dautbašić, Bajram Pešković, Osman Mujezinović:Utjecaj šumskih požara na
degradaciju šuma i šumskih zemljišta u Bosni i Hercegovini
(34) Tarik Treštić, Osman Mujezinović: Kemijska zaštita u šumskim rasadnicima u Bosni i
Hercegovini
(36) Zoran Grecs, Marija Kolšek, Boštjan Košiček, Marijana Minič, Frenk Prelec, Zoran
Zavratnik: Posljedice suše u Slovenskom primorju
(36) Boris Liović: Biorazgradivi polipropilenski štitnici u zaštiti šuma
(37) Marko Vucelja, Josip Margaletić, Linda Bjedov: Prevencija šteta od sitnih glodavaca iz
porodica Murinae i Arvicolinae
II dan SRIJEDA, 12. veljače 2014
(DVORANA MIMOZA 14.00 sati)
SEKCIJA ŠUMARSTVO
Radno predsjedništvo: Mandica Dasović, Milan Pernek, Krunoslav Arač
38) Darko Posarić, Milan Pernek, Ivan Lukić, Boris Hrašovec:Hrastova mrežasta stjenica
(Corythuca arcuata) – novi invazivni štetnik u šumama Hrvatske
(39) Darko Pleskalt : Suzbijanje gubara u hrvatskim šumama u 2013. godini
(40) Damir Jelić: Suzbijanje gubara u 2013. godini na području Uprave šuma Podružnica Nova
Gradiška i problemi primjene Foray-a 48B
(41) Milan Pernek, Nikola Lacković: Utjecaj domaćina i prihvatljivost izabranih vrsta drveća
na prehranu gusjenica gubara
(42) Luka Kasumović, Milivoj Franjević, Boris Hrašovec:Prezimljavanje smrekovog pisara u
šumama like i odraz na mogućnost njegova suzbijanja
(43) Kunoslav Arač, Milan Pernek:Pojava, biologija, rasprostranjenost i štetnost velikog
ariševog potkornjaka u Hrvatskeo te mogućnost monitoringa
(44) Marno Milotić, Davorin Kajba, Danko Diminić: Fenološka motrenja u klonskim
sjemenskim plantažama u Hrvatskoj s obzirom na zarazu gljivom Chalara fraxinea
(45) Milan Glavaš, Andrija Vukadin: Najštetniji kukci i gljive na platanama s posebnim
osvrtom na plataninu pepelnicu
4
III dan 13. veljače 2014
(DVORANA MIMOZA 8.30 sati)
SEKCIJA: AKTUALNOSTI S TERENA
Radno predsjedništvo: Dinka Grubišić, Jasenka Ćosić, Željkica Oštrkapa Međurečan
(46) Božena Barić, Ivana Pajač Živković, Italo Žužić: Štetnost maslinova svrdlaša i njegovo
suzbijanje
(47)Mario Bjeliš, Ivana Buljubašić: Ocjena pojave i intenziteta napada štetnih organizama
masline tijekom 2013. godine
(48) Ana Karačić, Edyta Đermić, Darko Vončina, Marko Ivanković: Pojava virusa iz
kompleksa uvijenost lista vinove loze (GLRAV) na autohtonim kultivarima u Hercegovini
(49) Darko Jelković, Tamara Rehak: Zdravstveno stanje sjemenskog krumpira u Hrvatskoj od
2011. do 2013. godine
(50) Ivana Križanac, Adrijana Novak, Jelena Plavec: Bakterioze rajčice - sve češći problemi
kod uzgoja u zaštićenom prostoru
(51) Dinka Grubišić, Renata Bažok, Tanja Gotlin Čuljak, Zrinka Drmić: Novi podaci o
rasprostranjenosti repine nematode na području lokaliteta Tovarnik i važnost suzbijanja
52) Jasenka Ćosić, Draženka Jurković, Karolina Vrandečić: Zašto trune korijen šećerne repe?
OKRUGLI STOL: POLOŽAJ I PROBLEMI POLJOPRIVREDNIH LJEKARNI U
SVJETLU NOVE ZAKONSKE REGULATIVE IZ PODRUČJA ZAŠTITE
BILJA I ZAŠTITE OKOLIŠA
Moderator: prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić
Uvodna izlaganja:
(53) Anamarija Bokulić, Vlado novaković, Jasenka Halapija Vujatović: Obveze distributera
sredstava za zaštitu bilja-poljoprivredne ljekarne
(54) Ljiljana Žabica: Nadzor prometa sredstava za zaštitu bilja u poljoprivrednim ljekarnama
(55) Jasna Paladin Popović: Ministarstvo zaštite okoliša u nadzoru poljoprivrednih ljekarni
(56) Jasna Kufrin, Neven Voća, Vlatka Šomek Gvožđak: Uloga Agencije za zaštitu okoliša u
sustavu gospodarenja ambalažnim otpadom onečišćenim opasnim tvarima
SEKCIJA: INTEGRIRANA ZAŠTITA BILJA
Radno predsjedništvo: Božena Barić, Milorad Šubić, Natalija Galzina
(57) Željko Budinšćak: Integrirana zaštita u funkciji postizanja održive uporabe pesticida
(58) Milorad Šubić: Strategija suzbijanja moljca kružnih mina jabuke tijekom 2000.-2013.
godine u Međimurju
(59)Aleksandar Mešić, Boris Duralija, Tihomir Miličević: Standardizacija kvalitete i
zdravstvene ispravnosti jagode
(60) Milorad Šubić: Rezultati primjene folijarnih (bio) gnojiva s mjerama zaštite vinove loze od
dominantnih bolesti u Međimurju u razdoblju od 2010.-2013.
(61) Tomislav Kos, Renata Bažok, Zrinka Drmić: Korisna fauna prizemnog sloja kao
bioindikator i njeno mjesto u budućim agro-okolišnim programima
5
(62) Andrija Kristek, Suzana Kristek, Ivana Varga, Zrinka Drmić: Značaj genotipa i
primjene fungicida u integriranoj proizvodnji šećerne repe
(63) Darija Lemić, Zrinka Drmić, Renata Bažok: Mogućnosti prognoze štetnih gusjenica u
šećernoj repi primjenom feromona
(64) Maja Šćepanović, Klara Barić, Natalija Galzina, Zvonimir Ostojić:Važnost banke
sjemena korova u tlu u integriranoj zaštiti šećerne repe
(65) Natalija Galzina, Klara Barić, Maja Šćepanović, Zvonimir Ostojić:Važnost
inventarizacije korova za integriranu zaštitu šećerne repe
(66) Antonela Kozina, Tomislav Kos, Renata Bažok, Darija Lemić, Maja Čačija:Utjecaj
lovnih biljaka na sklop i prinos kukuruza u visokoj populaciji žičnjaka
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
47 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content