close

Enter

Log in using OpenID

66.dani-dijabetologa-prva_obavijest - CRO-ENDO

embedDownload
Hotel „Ivan“
Solaris Resort, Šibenik
27.-30. svibanj 2010.
dani
dijabetologa
Hrvatske
The 66th Days of
Diabetologist, Croatia
Hrvatsko društvo za dijabetes
i bolesti metabolizma
Croatian Association for
Diabetes and Metabolic
Disorders
Hrvatski liječnički zbor
Croatian Medical
Association
PRVA OBAVIJEST
2
SADRŽAJ
Radno povjerenstvo, tajništvo i tehnički organizator
3
Pozdravna riječ
4
66. Dani dijabetologa
- Preliminarni program
5
Kotizacija i opće obavijesti
6
Pozvane tvrtke
7
33
RADNO POVJERENSTVO
PREDSJEDNIK
Slaven Kokić
TAJNIK
Maja Radman
ZNANSTVENO
POVJERENSTVO
Slaven Kokić, Željko Metelko, Mirko Koršić, Izet
Aganović, Maja Radman, Nikica Car, Veselin Škrabić, Josip Đelmiš, Miljenko Solter, Željka Crnčević Orlić, Vanja
Zjačić Rotkvić, Velimir Božikov, Ivana Pavlić Renar, Lea
Smirčić Duvnjak, Marica Jandrić Balen, Miroslav Dumić
TAJNIŠTVO 66. DANA
DIJABETOLOGA
do 27. svibnja 2010.
Regionalni centar za dijabetes
Klinički odjel za endokrinologiju
KBC „SPLIT“, HR - 21000 Split
od 27. do 30. svibnja 2010.
Hotel „Ivan“, Šibenik
Maja Radman
+385 21 557 358 (posao)
+385 98 862 179 (GSM)
Mladen Krnić
+385 21 557 341 (posao)
+385 98 177 21 13 (GSM)
Fax na odjelu
+385 21 557 643 ili +385 21 557 210
TEHNIČKA ORGANIZACIJA
A.T.I. d.o.o.
Zadarska 15, HR-52100 Pula
OIB 29635530727
ID KOD HR-AB-52-040155102
Telefon: +385 52 223 400, Fax: +385 52 217 644
Kontakt osoba za sponzorstvo/izložbu
Vesna Borisavljević +385 91 1255 170 (GSM)
[email protected] (e-mail)
Kontakt osoba za rezervacije smještaja
Matea Trajković +385 91 4440 037 (GSM)
[email protected] (e-mail)
4
POZDRAVNA RIJEČ
Štovani kolegice i kolege!
„66. dani dijabetologa“ održati će se u Šibeniku od 27.
do 30. svibnja 2010. godine. Ovaj dan je posebno važan za
naše Društvo poradi glavne tema našeg skupa - „Hrvatske
smjernice za liječenje šećerne bolesti tipa 2“. Budući se
posljednjih godina pojavio čitav niz novih lijekova za liječenje DM tipa 2, te obzirom na činjenicu da su recentne studije
ukazale na nužnost vrlo strogih kriterija za postizanje ciljnih
vrijednosti „glucotrijade“, brojna ugledna društva dijabetologa i endokrinologa u svijetu izradila su vlastite smjernice.
Kako sva svjetska zdravstvena osiguravajuća društva pomno
vode kontrolu nad potrošnjom novčanih sredstava, a svaki
novi lijek je barem 10 puta skuplji od prethodnog, danas svako odgovorno društvo treba da donese vlastite, sebi prilagođene i racionalne smjernice za liječenje tipa 2 DM. Na ovom
sastanku bi naše društvo trebalo usvojiti vlastite smjernice.
Na tome već radimo gotovo godinu dana. Nakon iscrpne i
kvalitetne rasprave Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma je usvojilo njemačke smjernice kao nama
najprihvatljiviji predložak. Dogovoreno je da se na ovom
66. danu dijabetologa u Šibeniku. konačno i usvoje vlastite
smjernice. Naše bi smjernice imale za kostur njemačke, a
samo bi ih u pojedinim segmentima podesili za naše uvjete.
Inače nam je cilj ne samo donijeti smjernice o terapiji šećerne
bolesti tipa 2, već slično kao što to radi kanadsko dijabetološko društvo napraviti kompletne smjernice o dijagnostici,
edukaciji, samokontroli, prehrani, fizičkoj aktivnosti, terapiji
i komplikacijama dijabetesa. Ideja nam je da ta knjiga bude
uvijek podložna promjenama kako bi se, sukladno vremenskom tijeku, pravovremeno obnavljala. Ista bi se uvezala
“spiralom” kako bi u svakom trenutku mogli izmijeniti pojedino poglavlje ukoliko isto zastari. Tako bi stvorili “bibliju”
koja bi svakom liječniku bila na radnom stolu da se posluži
kad mu je to potrebno. Ovaj ambiciozni projekt će naše društvo postupno ostvariti kroz nekoliko narednih godina.
Za radno povjerenstvo 66. Dana dijabetologa
Doc.dr.sc. Slaven Kokić,
Predsjednik
5
PRELIMINARNI PROGRAM
ČETVRTAK
27. svibnja 2010.
Polazak iz Zagreba (toranj Cibone) u 14:00 (za polaske iz ostalih
destinacija molimo naznačite potrebu za prijevozom u prijavnici)
PETAK
28. svibnja 2010.
Pozdrav dobrodošlice – S. Kokić
BLOK 1
HRVATSKE SMJERNICE O EDUKACIJI I SAMOKONTROLI ŠEĆERNE BOLESTI T2DM
Radno predsjedništvo: Ž. Metelko, M. Radman, M. Prašek, M. Pibernik Okanović
M. Pibernik Okanović: Psihološki pristup bolesniku s tipom 2 šećerne bolesti
M. Prašek: Edukacija bolesnika s tipom 2 šećerne bolesti
I. Pavlić Renar: Prehrana bolesnika s tipom 2 šećerne bolesti
M. Jandrić Balen: Tjelovježba u bolesnika s tipom 2 šećerne bolesti
M. Radman: Samokontrola u tipu 2 šećerne bolesti
BLOK 2
DIJABETIČKA NEFROPATIJA
Radno predsjedništvo: D. Ljutić, P. Pavković, Ž. Crnčević Orlić, N. Car
S. Kokić: Epidemiologija i patogeneza dijabetičke nefropatije
D. Ljutić: Prijedlog smjernica u dijagnostici i liječenju dijabetičke nefropatije
P. Pavković: Smjernice u regulaciji glikemije u dijabetičara tipa 2 (ovisnih o inzulinu) na
peritonejskoj dijalizi
S. Rački: Liječenje dijabetičara u završnom stadiju kronične bubrežne bolesti
SUBOTA
29. svibnja 2010.
BLOK 3
HRVATSKE SMJERNICE O LIJEČENJU ŠEĆERNE BOLESTI TIPA 2 – I. dio
Radno predsjedništvo: L. Duvnjak, V. Božikov, M. Jandrić Balen, D. Eržen Jurišić
L. Smirčić Duvnjak: Metformin
V. Božikov: Akarboza
V. Zjačić Rotkvić: Inkretini
M. Jandrić Balen: Glitazoni
D. Juršić Eržen: Sulfonilureja i glinidi
6
BLOK 4
HRVATSKE SMJERNICE O LIJEČENJU ŠEĆERNE BOLESTI TIPA 2 – II. dio
Radno predsjedništvo: N. Car, I. Aganović, S. Balić, M. Solter
S. Kokić: POH + prandijalni inzulin
Ž. Crnčević Orlić: POH + bazalni inzulin
I. Pavlić Renar: Liječenje bazal bolusnom shemom
Ž. Metelko: Liječenje predmiješanim inzulinima u tipu 2 šećerne bolesti
NEDJELJA
30. svibnja 2010.
Odbor za dijabetes Društva za dijabetes i bolesti metabolizma
Izborna skupština Endokrinološkog društva
Polazak autobusa za Zagreb
KOTIZACIJA I OPĆE OBAVIJESTI
MJESTO ODRŽAVANJA 66. DANA DIJABETOLOGA
Hotel „Ivan“****
Solaris Resort, Šibenik
Hotelsko naselje b.b.
HR – 22000 Šibenik
CIJENA SMJEŠTAJA
Hotel „Ivan“****, 27. – 30. svibanj 2010.
Smještaj u jednokrevetnoj sobi iznosi
Smještaj u dvokrevetnoj sobi iznosi
3.950,00 kn po osobi
3.455,00 kn po osobi
Cijena smještaja izražena je po osobi na osnovi punog pansiona.
Izražene cijene ne uključuju 10% PDV-a.
KOTIZACIJA
Kotizacija iznosi 1.100,00 kn po osobi.
Izražene cijene ne uključuju 23% PDV-a.
Kotizacija i smještaj uplaćuju se na transakcijski račun putničke agencije A.T.I. d.o.o. Pula po
izdanom računu.
Kotizacija uključuje koktel dobrodošlice, prisustvovanje stručnom programu, kongresnu torbu,
akreditaciju i potvrdu o sudjelovanju, programske materijale, bodove Hrvatske liječničke komore, stanke za kavu te pristup izložbenom prostoru.
7
POZVANE TVRTKE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
NOVO NORDISK HRVATSKA d.o.o.
ABBOTT LABORATORIES d.o.o.
ELI LILLY (Suisse) S.A. - Predstavništvo u RH
A.MENARINI DIAGNOSTICK
BAYER d.o.o.
MERCK SHARP & DOHME d.o.o.
SOLVAY PHARMA - Predstavništvo u RH
GLAXOSMITHKLINE d.o.o.
KRKA - FARMA d.o.o.
SERVIER PHARMA d.o.o.
SANOFI-AVENTIS CROATIA d.o.o.
BERLIN CHEMIE MENARINI HRVATSKA d.o.o.
BAUERFEIND d.o.o.
OKTAL PHARMA d.o.o.
JOHNSON & JOHNSON S.E. d.o.o.
MERCK d.o.o.
FARMAVITA d.o.o.
SALVUS d.o.o.
ROCHE DIAGNOSTICS GmbH - Predstavništvo u RH
LEK ZAGREB d.o.o.
PFIZER d.o.o.
PLIVA d.d.
G-M PHARMA d.o.o.
BONIFARM d.o.o.
GENERICON PHARMA d.o.o.
MEDIS ADRIA d.o.o.
VINDIJA d.d.
NOVO NORDISK A/S - Predstavništvo u BiH
SANOFI-AVENTIS - Predstavništvo u BiH
MEDiLAB d.o.o.
GOLIA d.o.o.
ASTRA ZENECA d.o.o.
MEDIKOR d.o.o.
AGRAM 89 d.o.o.
ROCHE d.o.o.
PHARMASWISS d.o.o.
FARMAVITA d.o.o.
FILIPTRADE d.o.o.
INTERNEURON d.o.o.
HLZ - Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma
Adresa/Address: Regionalni centar za dijabetes i endokrinologiju, KB „Split“
Šoltanska 2, HR - 21000 Split, Croatia; Tel./Fax. +385 21 557 643
Predsjednik/President: doc.dr.sc. Slaven Kokić, dr.med., primarius
Potpredsjednik/Vicepresident: prof.dr.sc. Željka Crnčević Orlić
Tajnik/Secretary: doc.dr.sc. Maja Radman
Rizničar/Treasurer: doc.dr.sc. Marica Jandrić Balen
E-mail: [email protected]
Web: www.cro-endo.com
U organizaciji:
Klinički odjel za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KBC Split
Društvo za dijabetes i bolesti metabolizma - Hrvatskog liječničkog zbora
8
dani
dijabetologa
Hrvatske
The 66th Days of
Diabetologist, Croatia
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
24
File Size
534 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content