close

Enter

Log in using OpenID

Cjevni sustavi/ Tehnika spajanja cijevi

embedDownload
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 1 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Katalog 2010
R1
R1
Cjevni sustavi/
Tehnika spajanja cijevi
R1 Fonterra površinska grijanja
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 2 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Regulacijske/razdjelne stanice i pribor za podno grijanje
Kompletni razdjelnici podnog grijanja za podna grijanja u svim
potrebnim veličinama.
Razdjelnici za podno grijanje s priključnim kompletom i pogonom
izvršne sprave.
Regulacijske/razdjelne jedinice za kombinirano podno i
radijatorsko grijanje s pogonom izvršne sprave.
Za sve uobičajene vrste podnog grijanja.
Regulirajući ventili u povratu odgovaraju i za ručni pogon, ako je
ručni pogon isključen – za elektromotorni pogon.
Viega-ini razdjelnici ogrjevnog kruga mogu se preurediti na
EMO EIB (elektromotorni pogon izvršne sprave za direktno
priključivanje na europski instalacijski bus.)
2
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 3 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra površinska grijanja
R1
R1
R1
Sadržaj
Fonterra Base 12:
Kalkulacija za Fonterra Base 12
Površinski sustavi
Površinski sustavi - pribor
Cijevni sustav
Komponente sustava
Pribor
4
5
6
7
7
8
Fonterra Base 15:
Kalkulacija za Fonterra Base 15
Površinski sustavi
Površinski sustavi - pribor
Cijevni sustavi
Komponente sustava
Pribor
11
12
13
14
14
15
Fonterra Reno:
Kalkulacija za Fonterra Reno
Sustavi podnog grijanja za suhu ugradnju
Cijevni sustavi
Komponente sustava
Pribor
18
19
19
20
20
Fonterra Side 12:
Kalkulacija za Fonterra Side 12
Zidno grijanje-suha ugradnja
Cijevni sustavi
Komponente sustava
Pribor
23
24
24
25
26
Fonterra Side 12 Clip:
Kalkulacija za Fonterra Side 12 Clip
Cijevni sustavi
Komponente sustava
Pribor
27
28
28
29
Fonterra Tacker:
Kalkulacija za Fonterra Tacker 15
Kalkulacija za Fonterra Tacker 17
Kalkulacija za Fonterra Tacker 20
Sustavne ploče
Sustavne cijevi
Komponente sustava
Izolacijske ploče
Pribor
31
32
33
34
35
36
38
38
Razdjelnici, regulacija, pribor:
Razdjelnici
Pribor za razdjelnike
Razdjelni ormarići
Regulacija - Sobni termostati
Regulacija - Temperatura polaznog voda
42
46
47
50
54
Alati, Pribor:
Sustavni pribor
59
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
3
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 4 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra Base 12
Univerzalni sustav za podno grijanje u novogradnjama i postojećim zgradama.
Površina sustava prikladna je za cementne i
plivajuće estrihe. Postavljanje je pravokutno i
dijagonalno, uz optimalnu prilagodbu geometriji
prostora i sa minimalnim otpadom pri rezanju, uz
optimalno ostvarivanje razmaka postavljanja cijevi,
sa držačima cijevi fiksiranim po visini i razmaku, sa
odvajanjem vlage, uz izbjegavanje stvaranja
zvučnih mostova pomoću tehnike duboko vučenih
folija koje se preklapaju. Cijev sustava je uključena
u opseg isporuke.
Kalkulacija za Fonterra Base 12 po m2
Broj artikla
ND
VA
mm
Cijev
m
m2
Skraćeni tekst 1
Skraćeni tekst 2
N.30-2.12.110
30-2
110
8,8
1
Viega polibuten-cijev 12 mm
Fonterra-čep ploča 12 30-2
N.30-2.12.165
30-2
165
5,9
1
Viega polibuten-cijev 12 mm
Fonterra-čep ploča 12 30-2
N.30-2.12.220
30-2
220
4,4
1
Viega polibuten-cijev 12 mm
Fonterra-čep ploča 12 30-2
N.30-2.12.275
30-2
275
3,5
1
Viega polibuten-cijev 12 mm
Fonterra-čep ploča 12 30-2
N.30-2.12.330
30-2
330
2,9
1
Viega polibuten-cijev 12 mm
Fonterra-čep ploča 12 30-2
N.30-2.12.
30-2
-
1
0,1
Spojni vod
Fonterra-čep ploča 12 30-2
N.011.12.110
011
110
8,8
1
Viega polibuten-cijev 12 mm
Fonterra-čep ploča 12 011
N.011.12.165
011
165
5,9
1
Viega polibuten-cijev 12 mm
Fonterra-čep ploča 12 011
N.011.12.220
011
220
4,4
1
Viega polibuten-cijev 12 mm
Fonterra-čep ploča 12 011
N.011.12.275
011
275
3,5
1
Viega polibuten-cijev 12 mm
Fonterra-čep ploča 12 011
N.011.12.330
011
330
2,9
1
Viega polibuten-cijev 12 mm
Fonterra-čep ploča 12 011
N.011.12.
011
-
1
0,1
Spojni vod
Fonterra-čep ploča 12 011
N.000.12.110
000
110
8,8
1
Viega polibuten-cijev 12 mm
Fonterra-čep ploča 12 000
N.000.12.165
000
165
5,9
1
Viega polibuten-cijev 12 mm
Fonterra-čep ploča 12 000
N.000.12.220
000
220
4,4
1
Viega polibuten-cijev 12 mm
Fonterra-čep ploča 12 000
N.000.12.275
000
275
3,5
1
Viega polibuten-cijev 12 mm
Fonterra-čep ploča 12 000
N.000.12.330
000
330
2,9
1
Viega polibuten-cijev 12 mm
Fonterra-čep ploča 12 000
N.000.12.
000
-
1
0,1
Spojni vod
Fonterra-čep ploča 12 000
Ovaj broj artikla koristi se pri ispisu kao pojednostavljeni tekstualni blok. On nije broj za narudžbu.
4
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 5 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra površinska grijanja
podaci za
narudžbu
PJ
R1
proiz.
broj
R1
R1
Fonterra Base 12:
Površinski sustavi
Površina sustava prikladna je za
cementne i plivajuće estrihe.
Postavljanje je pravokutno i dijagonalno,
uz optimalnu prilagodbu geometriji prostora i sa
minimalnim otpadom pri rezanju, uz optimalno
ostvarivanje razmaka postavljanja cijevi,
sa odvajanjem vlage, uz izbjegavanje stvaranja
zvučnih mostova pomoću tehnike duboko
vučenih folija koje se preklapaju.
Postavljanje pravokutno u razmacima:
VP 5,5 - 11 -16,5 - 22 - 27,5 - 33 cm
Postavljanje dijagonalno u razmacima:
VP 7,5 - 15 - 22,5 - 30 cm.
R1
R1
R1
R1
duljina x širina
Fonterra-čep ploča 30-2,
12 mm,
uključeno izolacija protiv buke
i 30 mm toplinske izolacije
za individualno postavljanje polibutenskih
cijevi (∅12 mm) sustava Fonterra,
sa dodatnim sigurnosnim spajanjem
u preklopnom području,
Model 1230
1363 x 923
R1
2
9,28 m 608 491
R1
R1
R1
duljina x širina
Fonterra-čep ploča ND 11,
12 mm,
uključeno 11 mm toplinske izolacije,
za individualno postavljanje polibutenskih
cijevi (∅12 mm) sustava Fonterra,
sa dodatnim sigurnosnim spajanjem
u preklopnom području,
Model 1231
1363 x 923
R1
9,28 m2 608 507
R1
R1
R1
duljina x širina
Fonterra-čep ploča smart,
12 mm,
za obostranu izolaciju,
za individualno postavljanje polibutenskih
cijevi (∅12 mm) sustava Fonterra,
sa dodatnim sigurnosnim spajanjem
u preklopnom području,
Model 1232
1363 x 923
9,28 m2 608 514
R1
R1
R1
R1
R1
R1
5
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 6 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
podaci za
narudžbu
PJ
proiz.
broj
Fonterra Base 12:
Površinski sustavi - pribor
6
Fonterrra-Razdjelnik-Pribor za vrata 30-2,
12 mm,
sa dvije folije za razdjelnike
i 12 setova za vrata,
uključujući izolaciju za izravnavanje,
Model 1230.1
6,00 m2 609 252
Fonterrra-Razdjelnik-Pribor za vrata ND 11,
12 mm,
sa dvije folije za razdjelnike
i 12 setova za vrata,
uključujući izolaciju za izravnavanje,
Model 1231.1
6,00 m2 609 269
Fonterrra-Razdjelnik-Pribor za vrata smart,
12 mm,
sa dvije folije za razdjelnike
i 12 setova za vrata,
za obostranu izolaciju,
Model 1232.1
6,00 m 609 276
2
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 7 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra površinska grijanja
podaci za
narudžbu
PJ
R1
proiz.
broj
R1
R1
Fonterra Base 12:
Cijevni sustav
Fonterra-polibutenska cijev,
za površinsko grijanje/hlađenje,
nepropusna za kisik prema DIN-u 4726,
R1
da x s
240 m u kolutu,
Model 1405
12 x 1,3
650 m u kolutu,
Model 1405.1
12 x 1,3
240 m 615 680
R1
650 m 616 502
R1
R1
R1
R1
Fonterra Base 12:
Komponente sustava
Fonterra-navojna spojnica,
za priključak Fonterra cijevi
na razdjelnik sa eurokonusom,
Model 1037
R1
3/4 x 12
10 614 508
R1
R1
Fonterra-navojna spojnica,
sa SC-Contur,
mat poniklano,
za priključak Fonterra cijevi na
razdjelnik sa eurokonusom 3/4",
sa press završetkom,
Model 1236
3/4 x 12
Fonterra-spojnica,
za spajanje Fonterra cijevi,
Model 1030.5
12 x 1,3
Fonterra-spojnica,
sa SC-Contur,
za spajanje Fonterra cijevi,
Model 1223
12 x 1,3
Fonterra-prijelazni komad,
sa SC-Contur,
sa vanjskim navojem,
Model 1213.5
1/2 x 12
10 614 584
R1
R1
R1
5 614 669
R1
5 614 676
R1
R1
5 636 166
R1
R1
R1
7
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 8 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra-utični komad,
sa SC-Contur,
za press spoj sa
Fonterra-PB-cijevi na Sanpress-,
Sanpress Inox- i Profipress spojnice,
Model 1213
podaci za
narudžbu
PJ
proiz.
broj
12 x 15
10 637 002
Fonterra Base 12:
Pribor
Fonterra-tanjurasta kopča,
za Fonterra Base-čep ploče
bez izolacije,
za povezivanje čep rastera
sa izolacijom položenom na
građevinsku deku,
Model 1480
35 x 25 x 5
100 569 037
Fonterra-rubne izolacijske trake 150/8,
za cementne estrihe
prema DIN 18560,
od PE-pjene,
klasa građevinskog materijala B2,
bez FCKW,
25 m u kolutu,
Model 1270
200 m 609 474
Fonterra-rubne izolacijske trake 150/10,
samoljepljive,
za plivajuće i cementne estrihe
prema DIN 18560,
perforirano,
od PE-pjene,
klasa građevinskog materijala B2,
bez FCKW,
25 m u kolutu,
Model 1270.1
200 m 609 481
za cijev-∅
Fonterra-luk za vođenje 90°,
za savijanje Fonterra cijevi,
Model 1272
8
12–17
17–21
50 609 498
50 609 504
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 9 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra površinska grijanja
podaci za
narudžbu
PJ
R1
proiz.
broj
R1
R1
debljina x širina
Fonterra-štitnik za fuge 12,
za zaštitu polibutenskih cijevi (∅12 mm)
sustava Fonterra u području fuga,
samoljepljiva traka,
25 m u kolutu,
Model 1273
3 x 50
25/250 m 609 511
R1
R1
R1
R1
duljina
Fonterra-profil fleksibilnih fuga 10/80,
sa ljepljivom stopom,
za siguran prekid estriha
i stvaranje fleksibilnih fuga,
sa PE-jezgrom,
stabilnog oblika,
klasa građevinskog materijala B2,
Model 1275
1800
R1
18 m 609 542
R1
R1
∅
Fonterra-okrugli profil,
za spajanje rubnih izolacijskih traka,
folije i podstave fleksibilnog profila fuga
u području čepova Fonterra čep ploče,
25 m u kolut,
Model 1274
15
R1
25 m 609 535
R1
R1
R1
R1
duljina
Fonterra-plastična tipla,
za sigurno pričvršćenje Fonterra
čep ploča na čvrstim podlogama,
Model 1281
75
135
20 609 719
20 609 726
R1
R1
R1
Fonterra-rezač,
za rezanje EPS
i PUR izolacijskih ploča,
Model 1219.8
625 207
R1
R1
R1
9
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 10 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
podaci za
narudžbu
Fonterra-list noža,
za rezač,
10 komada,
Model 1219.9
10
PJ
proiz.
broj
625 214
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 11 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra površinska grijanja
R1
R1
R1
Fonterra Base 15
Univerzalni sustav za podno grijanje u novogradnjama i postojećim zgradama.
R1
Površina sustava prikladna je za cementne i
plivajuće estrihe. Postavljanje je pravokutno i
dijagonalno, uz optimalnu prilagodbu geometriji
prostora i sa minimalnim otpadom pri rezanju, uz
optimalno ostvarivanje razmaka postavljanja cijevi,
sa držačima cijevi fiksiranim po visini i razmaku, sa
odvajanjem vlage, uz izbjegavanje stvaranja
zvučnih mostova pomoću tehnike duboko vučenih
folija koje se preklapaju. Cijev sustava je uključena
u opseg isporuke.
R1
R1
R1
R1
Kalkulacija za Fonterra Base 15 po m2
R1
Broj artikla
ND
VA
mm
Cijev
m
m2
Skraćeni tekst 1
Skraćeni tekst 2
N.30-2.15.110
30-2
110
8,8
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra-čep ploča 15 30-2
N.30-2.15.165
30-2
165
5,9
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra-čep ploča 15 30-2
N.30-2.15.220
30-2
220
4,4
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra-čep ploča 15 30-2
N.30-2.15.275
30-2
275
3,5
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra-čep ploča 15 30-2
N.30-2.15.330
30-2
330
2,9
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra-čep ploča 15 30-2
N.30-2.15.
30-2
-
1
0,1
Spojni vod
Fonterra-čep ploča 15 30-2
N.011.15.110
011
110
8,8
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra-čep ploča 15 011
N.011.15.165
011
165
5,9
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra-čep ploča 15 011
N.011.15.220
011
220
4,4
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra-čep ploča 15 011
N.011.15.275
011
275
3,5
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra-čep ploča 15 011
N.011.15.330
011
330
2,9
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra-čep ploča 15 011
N.011.15.
011
-
1
0,1
Spojni vod
Fonterra-čep ploča 15 011
N.000.15.110
000
110
8,8
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra-čep ploča 15 000
N.000.15.165
000
165
5,9
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra-čep ploča 15 000
N.000.15.220
000
220
4,4
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra-čep ploča 15 000
N.000.15.275
000
275
3,5
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra-čep ploča 15 000
N.000.15.330
000
330
2,9
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra-čep ploča 15 000
N.000.15.
000
-
1
0,1
Spojni vod
Fonterra-čep ploča 15 000
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
Ovaj broj artikla koristi se pri ispisu kao pojednostavljeni tekstualni blok. On nije broj za narudžbu.
R1
R1
R1
R1
11
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 12 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
podaci za
narudžbu
PJ
proiz.
broj
Fonterra Base 15:
Površinski sustavi
Površina sustava prikladna je za
cementne i plivajuće estrihe.
Postavljanje je pravokutno i dijagonalno,
uz optimalnu prilagodbu geometriji prostora i sa
minimalnim otpadom pri rezanju, uz optimalno
ostvarivanje razmaka postavljanja cijevi,
sa odvajanjem vlage, uz izbjegavanje stvaranja
zvučnih mostova pomoću tehnike duboko
vučenih folija koje se preklapaju.
Postavljanje pravokutno u razmacima:
VP 5,5 - 11 -16,5 - 22 - 27,5 - 33 cm
Postavljanje dijagonalno u razmacima:
VP 7,5 - 15 - 22,5 - 30 cm.
duljina x širina
Fonterra-čep ploča 30-2,
15 mm,
uključeno izolacija protiv buke
i 30 mm toplinske izolacije,
za individualno postavljanje
Fonterra polibutenskih cijevi (15 mm),
sa dodatnim sigurnosnim spajanjem
u preklopnom području,
Model 1240
1363 x 923
Fonterra-čep ploča ND 11,
15 mm,
uključeno 11 mm toplinske izolacije,
za individualno postavljanje
Fonterra polibutenskih cijevi (15 mm),
sa dodatnim sigurnosnim spajanjem
u preklopnom području,
Model 1241
1363 x 923
Fonterra-čep ploča smart,
15 mm,
za obostranu izolaciju,
za individualno postavljanje
Fonterra polibutenskih cijevi (15 mm),
sa dodatnim sigurnosnim spajanjem
u preklopnom području,
Model 1242
1363 x 923
2
9,28 m 608 521
duljina x širina
9,28 m2 608 538
duljina x širina
12
9,28 m2 608 545
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 13 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra površinska grijanja
podaci za
narudžbu
PJ
R1
proiz.
broj
R1
R1
Fonterra Base 15:
Površinski sustavi - pribor
Fonterrra-Razdjelnik-Pribor za vrata 30-2,
15 mm,
sa dvije folije za razdjelnike
i 12 setova za vrata,
uključujući izolaciju za izravnavanje,
Model 1240.1
6,00 m2 609 283
R1
R1
R1
R1
Fonterrra-Razdjelnik-Pribor za vrata ND 11,
15 mm,
sa dvije folije za razdjelnike
i 12 setova za vrata,
uključujući izolaciju za izravnavanje,
Model 1241.1
6,00 m2 609 290
R1
R1
R1
R1
Fonterrra-Razdjelnik-Pribor za vrata smart,
15 mm,
sa dvije folije za razdjelnike
i 12 setova za vrata,
za obostranu izolaciju,
Model 1242.1
2
6,00 m 609 306
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
13
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 14 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
podaci za
narudžbu
PJ
proiz.
broj
Fonterra Base 15:
Cijevni sustavi
Fonterra-polibutenska cijev,
za površinsko grijanje/hlađenje,
nepropusna za kisik prema DIN-u 4726,
da x s
240 m u kolutu,
Model 1405
15 x 1,5
240 m 616 519
650 m u kolutu,
Model 1405.2
15 x 1,5
650 m 616 526
Fonterra-navojna spojnica,
za priključak Fonterra cijevi
na razdjelnik sa eurokonusom,
Model 1037
3/4 x 15
10 615 796
Fonterra-navojna spojnica,
sa SC-Contur,
mat poniklano,
za priključak Fonterra cijevi na
razdjelnik sa eurokonusom 3/4",
sa press završetkom,
Model 1236
3/4 x 15
10 614 591
Fonterra-spojnica,
za spajanje Fonterra cijevi,
Model 1030.5
15 x 1,5
5 615 789
Fonterra-spojnica,
sa SC-Contur,
za spajanje Fonterra cijevi,
Model 1223
15 x 1,5
5 614 683
Fonterra-prijelazni komad,
sa SC-Contur,
sa vanjskim navojem,
Model 1213.5
1/2 x 15
5 636 173
Fonterra Base 15:
Komponente sustava
14
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 15 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra površinska grijanja
podaci za
narudžbu
PJ
Fonterra-utični komad,
sa SC-Contur,
za press spoj sa
Fonterra-PB-cijevi na Sanpress-,
Sanpress Inox- i Profipress spojnice,
Model 1213
15 x 15
10 636 999
Fonterra-kutna spojnica,
sa SC-Contur,
od bronce,
Model 1214.3
15*
R1
proiz.
broj
R1
R1
R1
R1
5 619 862
R1
R1
Fonterra Base 15:
Pribor
Fonterra-tanjurasta kopča,
za Fonterra Base-čep ploče
bez izolacije,
za povezivanje čep rastera
sa izolacijom položenom na
građevinsku deku,
Model 1480
R1
35 x 25 x 5
100 569 037
R1
R1
Fonterra-rubne izolacijske trake 150/8,
za cementne estrihe
prema DIN 18560,
od PE-pjene,
klasa građevinskog materijala B2,
bez FCKW,
25 m u kolutu,
Model 1270
R1
200 m 609 474
R1
R1
R1
200 m 609 481
Fonterra-rubne izolacijske trake 150/10,
samoljepljive,
za plivajuće i cementne estrihe
prema DIN 18560,
perforirano,
od PE-pjene,
klasa građevinskog materijala B2,
bez FCKW,
25 m u kolutu,
Model 1270.1
R1
R1
R1
R1
za cijev-∅
Fonterra-luk za vođenje 90°,
za savijanje Fonterra cijevi,
Model 1272
12–17
17–21
R1
50 609 498
50 609 504
R1
R1
* = isporuka samo još iz zaliha na skladištu
15
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 16 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
podaci za
narudžbu
PJ
proiz.
broj
za cijev od
umjetnog materijala
x vanjski ∅ zaštitne
cijevi
Fontera-cijev za zaštitu fuga,
za zaštitu grijaćih cijevi u području fuga,
crno, s prorezom, od PE,
50 m kolut,
Model 1404
17 x 25
50 m 610 708
duljina
Fonterra-profil fleksibilnih fuga 10/80,
sa ljepljivom stopom,
za siguran prekid estriha
i stvaranje fleksibilnih fuga,
sa PE-jezgrom,
stabilnog oblika,
klasa građevinskog materijala B2,
Model 1275
1800
18 m 609 542
∅
Fonterra-okrugli profil,
za spajanje rubnih izolacijskih traka,
folije i podstave fleksibilnog profila fuga
u području čepova Fonterra čep ploče,
25 m u kolut,
Model 1274
15
25 m 609 535
duljina
Fonterra-plastična tipla,
za sigurno pričvršćenje Fonterra
čep ploča na čvrstim podlogama,
Model 1281
Fonterra-rezač,
za rezanje EPS
i PUR izolacijskih ploča,
Model 1219.8
16
75
135
20 609 719
20 609 726
625 207
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 17 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra površinska grijanja
podaci za
narudžbu
Fonterra-list noža,
za rezač,
10 komada,
Model 1219.9
PJ
R1
proiz.
broj
R1
R1
625 214
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
17
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 18 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra Reno
Sustav podnog grijanja za suhu ugradnju u novogradnjama i postojećim zgradama – za male visine ugradnje.
Kalkulacija za Fonterra Reno po m2
Razmak polaganja u cm
Cijev podnog grijanja
Potrebno polibuten-cijevi 12 mm u m/m2
Duljina dilatacijskih fuga m/m2
Komponente sustava
10
0
10
1,0
Dobavne količine
Potrebno
240/650 m
10,00 m/m2
Fonterra Reno temeljna ploča 620 x 1000 mm
30 kom.
*1,60 kom./m2
Fonterra Reno gornja ploča 310 x 620 mm
30 kom.
**5,20 kom./m2
Ploča od gips vlakana 18 mm 620 x 1000 mm
30 kom.
1,60 kom./m2
200 m
1,00 m/m2
1000 kom.
***20 kom./m2
1000 g
***100 g/m2
Viega polibuten-cijev 12 x 1,3 mm
Rubna izolacijska traka 150/8
Samourezni vijci 30 mm
Ljepilo za estrih
* približno 80% udjela u površini sustava
** približno 20% udjela u površini sustava
*** kod suhog estriha
18
Bez cijevi
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 19 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra površinska grijanja
podaci za
narudžbu
PJ
R1
proiz.
broj
R1
R1
Fonterra Reno:
Sustavi podnog grijanja za suhu
ugradnju
R1
duljina x širina
Fonterra Reno-temeljna ploča,
Ploče od gips vlakana 18 mm,
sa utorom za cijev,
za postavljanje polibutenskih
cijevi (∅12 mm) sustava Fonterra,
prikladne za pogonske temperature
do maks. 50 °C,
Model 1238
1000 x 620
30 615 048
R1
R1
R1
duljina x širina
Fonterra Reno-gornja ploča,
Ploče od gips vlakana 18 mm,
sa utorom za cijev,
za postavljanje polibutenskih
cijevi (∅12 mm) sustava Fonterra,
prikladne za pogonske temperature
do maks. 50 °C,
Model 1238.1
620 x 310
R1
30 615 550
R1
R1
R1
duljina x širina
Fonterra-ploče od gips vlakana,
18 mm,
za preostale površine,
Model 1238.2
1000 x 620
R1
30 615 567
R1
R1
R1
Fonterra Reno:
Cijevni sustavi
R1
Fonterra-polibutenska cijev,
za površinsko grijanje/hlađenje,
nepropusna za kisik prema DIN-u 4726,
da x s
R1
240 m u kolutu,
Model 1405
12 x 1,3
240 m 615 680
650 m u kolutu,
Model 1405.1
12 x 1,3
650 m 616 502
R1
R1
R1
R1
19
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 20 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
podaci za
narudžbu
PJ
proiz.
broj
Fonterra-navojna spojnica,
za priključak Fonterra cijevi
na razdjelnik sa eurokonusom,
Model 1037
3/4 x 12
10 614 508
Fonterra-navojna spojnica,
sa SC-Contur,
mat poniklano,
za priključak Fonterra cijevi na
razdjelnik sa eurokonusom 3/4",
sa press završetkom,
Model 1236
3/4 x 12
10 614 584
Fonterra-spojnica,
za spajanje Fonterra cijevi,
Model 1030.5
12 x 1,3
5 614 669
Fonterra-spojnica,
sa SC-Contur,
za spajanje Fonterra cijevi,
Model 1223
12 x 1,3
5 614 676
Fonterra-utični komad,
sa SC-Contur,
za press spoj sa
Fonterra-PB-cijevi na Sanpress-,
Sanpress Inox- i Profipress spojnice,
Model 1213
12 x 15
10 637 002
Fonterra Reno:
Komponente sustava
Fonterra Reno:
Pribor
Fonterra-rubne izolacijske trake 150/8,
za cementne estrihe
prema DIN 18560,
od PE-pjene,
klasa građevinskog materijala B2,
bez FCKW,
25 m u kolutu,
Model 1270
20
200 m 609 474
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 21 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra površinska grijanja
podaci za
narudžbu
PJ
Fonterra-rubne izolacijske trake 150/10,
samoljepljive,
za plivajuće i cementne estrihe
prema DIN 18560,
perforirano,
od PE-pjene,
klasa građevinskog materijala B2,
bez FCKW,
25 m u kolutu,
Model 1270.1
R1
proiz.
broj
R1
R1
200 m 609 481
R1
R1
R1
za cijev-∅
Fonterra-luk za vođenje 90°,
za savijanje Fonterra cijevi,
Model 1272
12–17
17–21
R1
50 609 498
50 609 504
R1
R1
R1
debljina x širina
Fonterra-štitnik za fuge 12,
za zaštitu polibutenskih cijevi (∅12 mm)
sustava Fonterra u području fuga,
samoljepljiva traka,
25 m u kolutu,
Model 1273
3 x 50
25/250 m 609 511
R1
R1
R1
R1
duljina
Fonterra-profil fleksibilnih fuga 10/80,
sa ljepljivom stopom,
za siguran prekid estriha
i stvaranje fleksibilnih fuga,
sa PE-jezgrom,
stabilnog oblika,
klasa građevinskog materijala B2,
Model 1275
1800
R1
18 m 609 542
R1
R1
R1
R1
R1
R1
21
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 22 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
podaci za
narudžbu
PJ
proiz.
broj
duljina
Fonterra-brzougradni vijci,
za pričvršćenje Fonterra-gipsanih
panela za podkonstrukciju,
ili Reno-gipsanih panela
sa pločama za suhi estrih,
Model 1259
25
1000 615 574
kg
Fonterra-ljepilo za estrih,
za Reno-ploče od gips vlakana,
za ljepljenje velikih površina
ploča sustava Reno sa pločama za suhi estrih,
Model 1237.4
22
1
624 903
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 23 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra površinska grijanja
R1
R1
R1
Fonterra Side 12
Zidni sustav sa integriranim polibuten-cijevima za suhu ugradnju.
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
Kalkulacija za Fonterra Side 12 po m2
R1
Komponente sustava
Viega polibuten-cijev 12 x 1,3 mm
Dobavne količine
Potrebno
uključena
Dovod polaza i povrata
Fonterra zidna ogrjevna ploča 620 x 2000 mm
30 kom.
0,80 kom./m
Fonterra zidna ogrjevna ploča 310 x 2000 mm
30 kom.
1,60 kom./m2
Fonterra zidna ogrjevna ploča 620 x 1000 mm
30 kom.
1,60 kom./m2
1000 kom.
25 kom./m2
Ljepilo za fuge
310 g
110 g/m2
Press spojnica sa SC-Contur 12 x 1,3 mm
5 kom.
0,80 kom./m2
Samourezni vijci 45 mm
R1
2
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
23
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 24 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
podaci za
narudžbu
PJ
proiz.
broj
Fonterra Side 12:
Zidno grijanje-suha ugradnja
duljina x širina
Fonterra-zidni paneli,
sastoji od:
gips ploča 18 mm,
sa integriranom
Fonterra 12 mm-polibutenskom cijevi,
nepropusnom za kisik prema DIN-u 4726,
predviđeno za pogonske temperature
do max. 50 °C,
Model 1237
2000 x 620
2000 x 310
30 615 635
30 615 642
duljina x širina
Fonterra-zidni paneli,
sastoji od:
gips ploča 18 mm,
sa integriranom
Fonterra 12 mm-polibutenskom cijevi,
sa 70% ili 100% aktivne površine grijanja,
nepropusna za kisik prema DIN-u 4726,
predviđeno za pogonske temperature
do maks. 50 °C,
Model 1237.1
1000 x 620 (70%)
1000 x 620 (100%)
30 615 659
30 615 666
duljina x širina
Fonterra-ploče od gips vlakana,
18 mm,
bez polibutenskih cijevi,
za ostale površine,
Model 1237.2
2000 x 620
30 615 673
Fonterra Side 12:
Cijevni sustavi
Fonterra-polibutenska cijev,
za površinsko grijanje/hlađenje,
nepropusna za kisik prema DIN-u 4726,
24
da x s
240 m u kolutu,
Model 1405
12 x 1,3
240 m 615 680
650 m u kolutu,
Model 1405.1
12 x 1,3
650 m 616 502
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 25 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra površinska grijanja
podaci za
narudžbu
Fonterra-polibutenska cijev,
za grijanje i hlađenje površina,
nepropusna za kisik prema DIN 4726,
uvučena u crnu zaštitnu cijev od PE,
Model 1203
12*
PJ
R1
proiz.
broj
R1
R1
120 m 609 658
R1
R1
R1
R1
Fonterra Side 12:
Komponente sustava
Fonterra-navojna spojnica,
za priključak Fonterra cijevi
na razdjelnik sa eurokonusom,
Model 1037
3/4 x 12
10 614 508
R1
R1
Fonterra-navojna spojnica,
sa SC-Contur,
mat poniklano,
za priključak Fonterra cijevi na
razdjelnik sa eurokonusom 3/4",
sa press završetkom,
Model 1236
3/4 x 12
R1
10 614 584
R1
R1
Fonterra-spojnica,
za spajanje Fonterra cijevi,
Model 1030.5
12 x 1,3
Fonterra-spojnica,
sa SC-Contur,
za spajanje Fonterra cijevi,
Model 1223
12 x 1,3
Fonterra-prijelazni komad,
sa SC-Contur,
sa vanjskim navojem,
Model 1213.5
1/2 x 12
Fonterra-utični komad,
sa SC-Contur,
za press spoj sa
Fonterra-PB-cijevi na Sanpress-,
Sanpress Inox- i Profipress spojnice,
Model 1213
12 x 15
5 614 669
R1
R1
5 614 676
R1
R1
5 636 166
R1
R1
10 637 002
R1
R1
R1
* = isporuka samo još iz zaliha na skladištu
25
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 26 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
podaci za
narudžbu
PJ
proiz.
broj
Fonterra Side 12:
Pribor
za cijev-∅
Fonterra-luk za vođenje 90°,
za savijanje Fonterra cijevi,
Model 1272
12–17
17–21
50 609 498
50 609 504
debljina x širina
Fonterra-štitnik za fuge 12,
za zaštitu polibutenskih cijevi (∅12 mm)
sustava Fonterra u području fuga,
samoljepljiva traka,
25 m u kolutu,
Model 1273
3 x 50
25/250 m 609 511
duljina
Fonterra-brzougradni vijci,
za pričvršćenje Fonterra-gipsanih
panela za podkonstrukciju,
ili Reno-gipsanih panela
sa pločama za suhi estrih,
Model 1259
45
Fonterra-ljepilo za fuge,
za lijepljenje panela zidnog
i stropnog grijanja/hlađenja,
u tubi,
sadržaj 310 g,
za ca. 15 dužnih metara,
Model 1237.3
1000 625 184
624 897
duljina x širina
Fonterra-temperaturna folija,
za pronalaženje polibutenskih
cijevi za zidno grijanje pod žbukom
i kod panelnih suhih sustava,
više puta upotrebljivo,
Model 1237.5
26
160 x 70
624 910
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 27 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra površinska grijanja
R1
R1
R1
Fonterra Side 12 Clip
Zidni sustav sa polibuten-cijevi za mokru ugradnju.
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
Kalkulacija za Fonterra Side 12 Clip po m2
R1
Komponente sustava
Dobavne količine
Potrebno
240/650 m
10,00 m/m2
R1
Viega polibuten-cijev 12 x 1,3 mm
Fonterra stezna šina 12 x 2000 mm
10 kom.
2,50 m/m2
Udama pričvrsnica (tipl)
200 kom.
15 kom./m2
Obujmica s čavlom
100 kom.
5 kom./m2
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
27
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 28 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
podaci za
narudžbu
PJ
proiz.
broj
Fonterra Side 12 Clip:
Cijevni sustavi
Fonterra-polibutenska cijev,
za površinsko grijanje/hlađenje,
nepropusna za kisik prema DIN-u 4726,
da x s
240 m u kolutu,
Model 1405
12 x 1,3
240 m 615 680
650 m u kolutu,
Model 1405.1
12 x 1,3
650 m 616 502
Fonterra-polibutenska cijev,
za grijanje i hlađenje površina,
nepropusna za kisik prema DIN 4726,
uvučena u crnu zaštitnu cijev od PE,
Model 1203
12*
120 m 609 658
Fonterra Side 12 Clip:
Komponente sustava
28
Fonterra-navojna spojnica,
za priključak Fonterra cijevi
na razdjelnik sa eurokonusom,
Model 1037
3/4 x 12
10 614 508
Fonterra-navojna spojnica,
sa SC-Contur,
mat poniklano,
za priključak Fonterra cijevi na
razdjelnik sa eurokonusom 3/4",
sa press završetkom,
Model 1236
3/4 x 12
10 614 584
Fonterra-spojnica,
za spajanje Fonterra cijevi,
Model 1030.5
12 x 1,3
5 614 669
* = isporuka samo još iz zaliha na skladištu
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 29 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra površinska grijanja
podaci za
narudžbu
Fonterra-spojnica,
sa SC-Contur,
za spajanje Fonterra cijevi,
Model 1223
PJ
12 x 1,3
R1
proiz.
broj
R1
R1
5 614 676
R1
Fonterra-prijelazni komad,
sa SC-Contur,
sa vanjskim navojem,
Model 1213.5
1/2 x 12
5 636 166
R1
R1
Fonterra-utični komad,
sa SC-Contur,
za press spoj sa
Fonterra-PB-cijevi na Sanpress-,
Sanpress Inox- i Profipress spojnice,
Model 1213
12 x 15
10 637 002
R1
R1
Fonterra Side 12 Clip:
Pribor
R1
za cijev-∅
Utična šina,
za sigurno pričvršćenje
Fonterra-cijevi na izolaciji,
razmak cijevi 25 mm,
2 m dužine,
Model 1234
12
R1
20 m 609 429
R1
R1
za cijev-∅
Fonterra-luk za vođenje 90°,
za savijanje Fonterra cijevi,
Model 1272
R1
12–17
17–21
50 609 498
50 609 504
R1
R1
R1
debljina x širina
Fonterra-štitnik za fuge 12,
za zaštitu polibutenskih cijevi (∅12 mm)
sustava Fonterra u području fuga,
samoljepljiva traka,
25 m u kolutu,
Model 1273
3 x 50
25/250 m 609 511
R1
R1
R1
R1
R1
29
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 30 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
podaci za
narudžbu
Fonterra-obujmica,
za pričvršćenje
Fonterra 12 mm-polibutenske cijevi
na zid od cigle,
Model 1239.4
PJ
proiz.
broj
100 615 611
duljina x ∅
Fonterra-udarne tiple,
za pričvrščenje utičnih šina
na betonske i ciglene zidove,
Model 1239.2
35 x 6
200 615 598
duljina
Fonterra-vijci,
za pričvrščenje utičnih šina
na Poroton-ciglaste zidove,
bez tipli predviđeno,
Model 1259.1
22
1000 625 191
duljina x širina
Fonterra-temperaturna folija,
za pronalaženje polibutenskih
cijevi za zidno grijanje pod žbukom
i kod panelnih suhih sustava,
više puta upotrebljivo,
Model 1237.5
30
160 x 70
624 910
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 31 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra površinska grijanja
R1
R1
R1
Fonterra Tacker 15
Fleksibilni sustav za podno grijanje i podno hlađenje.
R1
Površinu sustava čini EPS kontrolirane kvalitete, kao
toplinska izolacija i izolacija buke hodanja, uključujući
tkanjem pojačanu jednostrano preklapajuću nepromočivu foliju koja je otporna na kidanje, a u njoj je
utisnut raster za postavljanje. Cijela površina je
zalijepljena prema DIN EN 13163, a provjera učinkovitosti sustava je prema DIN EN 1264. U opsegu
isporuke sadržane su i cijev sustava i Tacker iglice.
R1
R1
R1
Kalkulacija za Fonterra Tacker 15 po m2
Cijev Iglica
m
kom.
R1
Broj artikla
ND
VA
mm
T.30-2.15.110
30-2
110
8,8
17,6
T.30-2.15.165
30-2
165
5,9
11,8
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra Tacker ploča 30-2
T.30-2.15.220
30-2
220
4,4
8,8
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra Tacker ploča 30-2
T.30-2.15.275
30-2
275
3,5
7
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra Tacker ploča 30-2
T.30-2.15.330
30-2
330
2,9
5,8
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra Tacker ploča 30-2
m2
Skraćeni tekst 1
Skraćeni tekst 2
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra Tacker ploča 30-2
T.30-2.15.
30-2
-
1
2
0,1
Spojni vod
Fonterra Tacker ploča 30-2
T.25-2.15.110
011
110
8,8
17,6
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra Tacker ploča 25-2
T.25-2.15.165
011
165
5,9
11,8
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra Tacker ploča 25-2
T.25-2.15.220
011
220
4,4
8,8
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra Tacker ploča 25-2
T.25-2.15.275
011
275
3,5
7
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra Tacker ploča 25-2
T.25-2.15.330
011
330
2,9
5,8
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra Tacker ploča 25-2
T.25-2.15.
011
-
1
2
0,1
Spojni vod
Fonterra Tacker ploča 25-2
T.35-3.15.110
000
110
8,8
17,6
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra Tacker ploča 35-3
T.35-3.15.165
000
165
5,9
11,8
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra Tacker ploča 35-3
T.35-3.15.220
000
220
4,4
8,8
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra Tacker ploča 35-3
T.35-3.15.275
000
275
3,5
7
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra Tacker ploča 35-3
T.35-3.15.330
000
330
2,9
5,8
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra Tacker ploča 35-3
T.35-3.15.
000
-
1
2
0,1
Spojni vod
Fonterra Tacker ploča 35-3
T.30-3.15.110
000
110
8,8
17,6
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra Tacker ploča 30-3
T.30-3.15.165
000
165
5,9
11,8
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra Tacker ploča 30-3
T.30-3.15.220
000
220
4,4
8,8
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra Tacker ploča 30-3
T.30-3.15.275
000
275
3,5
7
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra Tacker ploča 30-3
T.30-3.15.330
000
330
2,9
5,8
1
Viega polibuten-cijev 15 mm
Fonterra Tacker ploča 30-3
T.30-3.15.
000
-
1
2
0,1
Spojni vod
Fonterra Tacker ploča 30-3
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
Ovaj broj artikla koristi se pri ispisu kao pojednostavljeni tekstualni blok. On nije broj za narudžbu.
R1
R1
31
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 32 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra Tacker 17
Fleksibilni sustav za podno grijanje i podno hlađenje.
Površinu sustava čini EPS kontrolirane kvalitete, kao
toplinska izolacija i izolacija buke hodanja, uključujući
tkanjem pojačanu jednostrano preklapajuću nepromočivu foliju koja je otporna na kidanje, a u njoj je
utisnut raster za postavljanje. Cijela površina je
zalijepljena prema DIN EN 13163, a provjera učinkovitosti sustava je prema DIN EN 1264. U opsegu
isporuke sadržane su i cijev sustava i Tacker iglice.
Kalkulacija za Fonterra Tacker 17 po m2
Broj artikla
ND
VA
mm
Cijev Iglica
m
kom.
T.30-2.17.110
30-2
110
8,8
T.30-2.17.165
30-2
165
5,9
T.30-2.17.220
30-2
220
4,4
T.30-2.17.275
30-2
275
3,5
7
1
Viega PE-X-cijev 17
Fonterra Tacker ploča 30-2
T.30-2.17.330
30-2
330
2,9
5,8
1
Viega PE-X-cijev 17
Fonterra Tacker ploča 30-2
m2
Skraćeni tekst 1
Skraćeni tekst 2
17,6
1
Viega PE-X-cijev 17
Fonterra Tacker ploča 30-2
11,8
1
Viega PE-X-cijev 17
Fonterra Tacker ploča 30-2
8,8
1
Viega PE-X-cijev 17
Fonterra Tacker ploča 30-2
T.30-2.17.
30-2
-
1
2
0,1
Spojni vod
Fonterra Tacker ploča 30-2
T.25-2.17.110
011
110
8,8
17,6
1
Viega PE-X-cijev 17
Fonterra Tacker ploča 25-2
T.25-2.17.165
011
165
5,9
11,8
1
Viega PE-X-cijev 17
Fonterra Tacker ploča 25-2
T.25-2.17.220
011
220
4,4
8,8
1
Viega PE-X-cijev 17
Fonterra Tacker ploča 25-2
T.25-2.17.275
011
275
3,5
7
1
Viega PE-X-cijev 17
Fonterra Tacker ploča 25-2
T.25-2.17.330
011
330
2,9
5,8
1
Viega PE-X-cijev 17
Fonterra Tacker ploča 25-2
T.25-2.17.
011
-
1
2
0,1
Spojni vod
Fonterra Tacker ploča 25-2
T.35-3.17.110
000
110
8,8
17,6
1
Viega PE-X-cijev 17
Fonterra Tacker ploča 35-3
T.35-3.17.165
000
165
5,9
11,8
1
Viega PE-X-cijev 17
Fonterra Tacker ploča 35-3
T.35-3.17.220
000
220
4,4
8,8
1
Viega PE-X-cijev 17
Fonterra Tacker ploča 35-3
T.35-3.17.275
000
275
3,5
7
1
Viega PE-X-cijev 17
Fonterra Tacker ploča 35-3
T.35-3.17.330
000
330
2,9
5,8
1
Viega PE-X-cijev 17
Fonterra Tacker ploča 35-3
T.35-3.17.
000
-
1
2
0,1
Spojni vod
Fonterra Tacker ploča 35-3
T.30-3.17.110
000
110
8,8
17,6
1
Viega PE-X-cijev 17
Fonterra Tacker ploča 30-3
T.30-3.17.165
000
165
5,9
11,8
1
Viega PE-X-cijev 17
Fonterra Tacker ploča 30-3
T.30-3.17.220
000
220
4,4
8,8
1
Viega PE-X-cijev 17
Fonterra Tacker ploča 30-3
T.30-3.17.275
000
275
3,5
7
1
Viega PE-X-cijev 17
Fonterra Tacker ploča 30-3
T.30-3.17.330
000
330
2,9
5,8
1
Viega PE-X-cijev 17
Fonterra Tacker ploča 30-3
T.30-3.17.
000
-
1
2
0,1
Spojni vod
Fonterra Tacker ploča 30-3
Ovaj broj artikla koristi se pri ispisu kao pojednostavljeni tekstualni blok. On nije broj za narudžbu.
32
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 33 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra površinska grijanja
R1
R1
R1
Fonterra Tacker 20
Fleksibilni sustav za podno grijanje i podno hlađenje.
R1
Površinu sustava čini EPS kontrolirane kvalitete, kao
toplinska izolacija i izolacija buke hodanja, uključujući
tkanjem pojačanu jednostrano preklapajuću nepromočivu foliju koja je otporna na kidanje, a u njoj je
utisnut raster za postavljanje. Cijela površina je
zalijepljena prema DIN EN 13163, a provjera učinkovitosti sustava je prema DIN EN 1264. U opsegu
isporuke sadržane su i cijev sustava i Tacker iglice.
R1
R1
R1
Kalkulacija za Fonterra Tacker 20 po m2
Cijev Iglica
m
kom.
R1
Broj artikla
ND
VA
mm
T.30-2.20.110
30-2
110
8,8
17,6
T.30-2.20.165
30-2
165
5,9
11,8
1
Viega PE-X-cijev 20
Fonterra Tacker ploča 30-2
T.30-2.20.220
30-2
220
4,4
8,8
1
Viega PE-X-cijev 20
Fonterra Tacker ploča 30-2
T.30-2.20.275
30-2
275
3,5
7
1
Viega PE-X-cijev 20
Fonterra Tacker ploča 30-2
T.30-2.20.330
30-2
330
2,9
5,8
1
Viega PE-X-cijev 20
Fonterra Tacker ploča 30-2
m2
Skraćeni tekst 1
Skraćeni tekst 2
1
Viega PE-X-cijev 20
Fonterra Tacker ploča 30-2
T.30-2.20.
30-2
-
1
2
0,1
Spojni vod
Fonterra Tacker ploča 30-2
T.25-2.20.110
011
110
8,8
17,6
1
Viega PE-X-cijev 20
Fonterra Tacker ploča 25-2
T.25-2.20.165
011
165
5,9
11,8
1
Viega PE-X-cijev 20
Fonterra Tacker ploča 25-2
T.25-2.20.220
011
220
4,4
8,8
1
Viega PE-X-cijev 20
Fonterra Tacker ploča 25-2
T.25-2.20.275
011
275
3,5
7
1
Viega PE-X-cijev 20
Fonterra Tacker ploča 25-2
T.25-2.20.330
011
330
2,9
5,8
1
Viega PE-X-cijev 20
Fonterra Tacker ploča 25-2
T.25-2.20.
011
-
1
2
0,1
Spojni vod
Fonterra Tacker ploča 25-2
T.35-3.20.110
000
110
8,8
17,6
1
Viega PE-X-cijev 20
Fonterra Tacker ploča 35-3
T.35-3.20.165
000
165
5,9
11,8
1
Viega PE-X-cijev 20
Fonterra Tacker ploča 35-3
T.35-3.20.220
000
220
4,4
8,8
1
Viega PE-X-cijev 20
Fonterra Tacker ploča 35-3
T.35-3.20.275
000
275
3,5
7
1
Viega PE-X-cijev 20
Fonterra Tacker ploča 35-3
T.35-3.20.330
000
330
2,9
5,8
1
Viega PE-X-cijev 20
Fonterra Tacker ploča 35-3
T.35-3.20.
000
-
1
2
0,1
Spojni vod
Fonterra Tacker ploča 35-3
T.30-3.20.110
000
110
8,8
17,6
1
Viega PE-X-cijev 20
Fonterra Tacker ploča 30-3
T.30-3.20.165
000
165
5,9
11,8
1
Viega PE-X-cijev 20
Fonterra Tacker ploča 30-3
T.30-3.20.220
000
220
4,4
8,8
1
Viega PE-X-cijev 20
Fonterra Tacker ploča 30-3
T.30-3.20.275
000
275
3,5
7
1
Viega PE-X-cijev 20
Fonterra Tacker ploča 30-3
T.30-3.20.330
000
330
2,9
5,8
1
Viega PE-X-cijev 20
Fonterra Tacker ploča 30-3
T.30-3.20.
000
-
1
2
0,1
Spojni vod
Fonterra Tacker ploča 30-3
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
Ovaj broj artikla koristi se pri ispisu kao pojednostavljeni tekstualni blok. On nije broj za narudžbu.
R1
R1
33
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 34 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
podaci za
narudžbu
PJ
proiz.
broj
Fonterra Tacker:
Sustavne ploče
Viega Fonterra-tacker ploče
Površinski sustavi s kontrolom kvalitete,
FCKW-čista polistirol pjena (EPS-DES;
upotreba po tipu DIN 4108-10)
kao izolacija od topline i buke,
uključujući čvrstoću
vodootpornost i preklopnost
s pojačanim rasterom .
Cijelokupna površina preljepljena
odgovara po DIN EN 13163,
sustavne snage provjerene po DIN EN 1264.
Polaganje u razmacima:
5,5 - 11 - 16,5 - 22 - 27,5 - 33 cm,
34
Fonterra-preklopne-Tacker ploče EPS,
uključ. izolaciju buke hodanja i izolaciju topline,
kaširana s čvrstom folijom iz materijala
otpornog na kidanje,
s 30 mm preklapanjem,
s utisnutim rasterom za polaganje,
klasa građevinskog materijala B2,
bez FCKW,
Model 1260
25–2 F
30–2 F
30–3 F
35–3 F
16,00 m
2
14,00 m
2
14,00 m
2
12,00 m
2
609 351
609 368
609 375
609 382
Fonterra-na kolutu-Tacker ploča EPS,
uključ. izolaciju buke hodanja i izolaciju topline,
kaširana s čvrstom folijom iz materijala
otpornog na kidanje,
s 30 mm preklapanjem,
s utisnutim rasterom za polaganje,
klasa građevinskog materijala B2,
bez FCKW,
Model 1261
25–2 R
30–2 R
30–3 R
35–3 R
10,00 m2
2
10,00 m
2
10,00 m
2
10,00 m
609 399
613 433
609 405
609 412
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 35 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra površinska grijanja
podaci za
narudžbu
PJ
R1
proiz.
broj
R1
R1
Fonterra Tacker:
Sustavne cijevi
Fonterra-polibutenska cijev,
za površinsko grijanje/hlađenje,
nepropusna za kisik prema DIN-u 4726,
R1
da x s
240 m u kolutu,
Model 1405
15 x 1,5
650 m u kolutu,
Model 1405.2
15 x 1,5
240 m 616 519
R1
650 m 616 526
R1
R1
R1
R1
Fonterra-PE-Xc-cijev,
za instalaciju podnog grijanja,
nepropusna za kisik prema DIN 4726,
u prirodnoj boji,
R1
da (ext) x s
240 m u kolutima,
Model 1401
17 x 2,0
240 m 609 627
650 m u kolutima,
Model 1401.5
17 x 2,0
650 m 609 641
R1
R1
R1
R1
R1
da x s
Fonterra-PE-Xc-cijev,
za instalaciju podnog grijanja,
nepropusna za kisik prema DIN 4726,
u prirodnoj boji,
240 m u kolutima,
Model 1204
20 x 2,0
240 m 613 631
R1
R1
R1
R1
R1
R1
35
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 36 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
podaci za
narudžbu
PJ
proiz.
broj
da x s
Fonterra-PE-Xc-cijev,
za instalaciju podnog grijanja,
nepropusna za kisik prema DIN 4726,
u prirodnoj boji,
240 m u kolutima,
Model 1401.8
25 x 2,3*
240 m 636 579
Fonterra Tacker:
Komponente sustava
za cijev-∅
36
Fonterra-Tacker iglice,
žuto,
U-kopča za pričvršćivanje cijevi
pomoću Tacker-alata,
pohranjeno u spremniku,
zamjena za model 1446,
Model 1245
14–20
Fonterra-navojna spojnica,
za priključak Fonterra cijevi
na razdjelnik sa eurokonusom,
Model 1037
3/4 x 15
3/4 x 17
3/4 x 20
10 615 796
10 614 539
10 614 553
Fonterra-navojna spojnica,
sa SC-Contur,
mat poniklano,
za priključak Fonterra cijevi na
razdjelnik sa eurokonusom 3/4",
sa press završetkom,
Model 1236
3/4 x 15
3/4 x 17
3/4 x 20
10 614 591
10 614 614
10 614 638
Navojna spojnica,
poniklana,
za plastičnu cijev,
Model 1021
3/4 x 20
3/4 x 25
10 614 645
5 640 972
* = isporuka samo još iz zaliha na skladištu
656 966
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 37 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra površinska grijanja
podaci za
narudžbu
Fonterra-prijelazni komad,
sa SC-Contur,
sa vanjskim navojem,
Model 1213.5
1/2 x 15
3/4 x 20
PJ
R1
proiz.
broj
R1
R1
5 636 173
5 614 652
R1
Fonterra-spojnica,
za spajanje Fonterra cijevi,
Model 1030.5
15 x 1,5
20 x 2
25 x 2,3
5 615 789
5 619 824
5 640 996
Fonterra-spojnica,
sa SC-Contur,
za spajanje Fonterra cijevi,
Model 1223
15 x 1,5
17 x 2
20 x 2
5 614 683
5 614 706
5 614 720
Fonterra-utični komad,
sa SC-Contur,
za press spoj sa
Fonterra-PB-cijevi na Sanpress-,
Sanpress Inox- i Profipress spojnice,
Model 1213
15 x 15
10 636 999
Fonterra-kutna spojnica,
sa SC-Contur,
od bronce,
Model 1214.3
15*
R1
R1
R1
R1
R1
R1
5 619 862
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
* = isporuka samo još iz zaliha na skladištu
37
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 38 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
podaci za
narudžbu
PJ
proiz.
broj
Fonterra Tacker:
Izolacijske ploče
debljina
Fonterra EPS-toplinsko izolacijska ploča,
EPS-izolacija, WLG 040,
dodatna izolacija za površinska grijanja,
bez FCKW,
1 x 0,5 m,
Model 1282
20
30
12,00 m2 609 214
8,00 m2 609 221
debljina
Fonterra PUR-toplinsko izolacijska ploča,
Obična izolacija, WLG 025,
dodatna izolacija za površinska grijanja,
obostrano spojiva,
bez FCKW,
1,2 x 0,6 m,
Model 1283
30
40
46
52
60
11,52 m2
8,64 m2
7,20 m2
7,20 m2
2
5,76 m
609 238
609 245
609 856
609 863
609 870
Fonterra Tacker:
Pribor
38
Fonterra-rubne izolacijske trake 150/8,
za cementne estrihe
prema DIN 18560,
od PE-pjene,
klasa građevinskog materijala B2,
bez FCKW,
25 m u kolutu,
Model 1270
200 m 609 474
Fonterra-rubne izolacijske trake 150/10,
samoljepljive,
za plivajuće i cementne estrihe
prema DIN 18560,
perforirano,
od PE-pjene,
klasa građevinskog materijala B2,
bez FCKW,
25 m u kolutu,
Model 1270.1
200 m 609 481
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 39 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra površinska grijanja
podaci za
narudžbu
PJ
R1
proiz.
broj
R1
R1
za cijev-∅
Fonterra-luk za vođenje 90°,
za savijanje Fonterra cijevi,
Model 1272
12–17
17–21
25
50 609 498
50 609 504
50 637 019
R1
R1
R1
za cijev od
umjetnog materijala
x vanjski ∅ zaštitne
cijevi
Fontera-cijev za zaštitu fuga,
za zaštitu grijaćih cijevi u području fuga,
crno, s prorezom, od PE,
50 m kolut,
Model 1404
17 x 25
20 x 28
R1
50 m 610 708
50 m 562 731
R1
R1
R1
R1
duljina
Fonterra-profil fleksibilnih fuga 10/80,
sa ljepljivom stopom,
za siguran prekid estriha
i stvaranje fleksibilnih fuga,
sa PE-jezgrom,
stabilnog oblika,
klasa građevinskog materijala B2,
Model 1275
1800
18 m 609 542
R1
R1
R1
∅
Fonterra-okrugli profil,
za spajanje rubnih izolacijskih traka,
folije i podstave fleksibilnog profila fuga
u području čepova Fonterra čep ploče,
25 m u kolut,
Model 1274
15
R1
25 m 609 535
R1
R1
R1
R1
R1
R1
39
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 40 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
podaci za
narudžbu
Fonterra-Tacker alat,
za postavljanje tacker iglica,
pogodan za cijevi dimenzija
14 do 20 mm,
zamjena za model 1445,
Model 1445.2
PJ
proiz.
broj
659 165
debljina
Fonterra-folija za razdvajanje,
sloj za razdvajanje,
za postavljanje EPS
na podloge od bitumen mase,
Model 1284
0,1
Fonterra-ljepljiva traka,
za spajanja Fonterra Tacker ploča,
66 m na kolutu,
Model 1279
50
100,00 m2 609 887
širina
40
6 609 672
Fonterra-sprava za odmotavanje,
plastične ljepljive trake,
za ljepljenje Fonterra tacker ploča,
Model 1280
609 702
Fonterra-rezač,
za rezanje EPS
i PUR izolacijskih ploča,
Model 1219.8
625 207
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 41 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra površinska grijanja
podaci za
narudžbu
Fonterra-list noža,
za rezač,
10 komada,
Model 1219.9
PJ
R1
proiz.
broj
R1
R1
625 214
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
41
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 42 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
podaci za
narudžbu
PJ
proiz.
broj
Razdjelnici, regulacija, pribor:
Razdjelnici
broj izlaza
Fonterra-razdjelnik grijanja 1",
od plemenitog čelika,
sa 3/4" Eurokonus,
regulacijsko vreteno,
ravno brtvljeni holender,
s pocinčanim zidnim držačima,
lijevi ili desni priključak, završni komadi za
odzračni ventil i KFE-slavinu po odvodu za
pogone izvršne sprave 24 V i 230 V,
Model 1006
42
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
587 741
587 758
587 765
587 772
587 789
587 796
587 802
587 819
587 826
587 833
587 840
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 43 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra površinska grijanja
podaci za
narudžbu
Fonterra-set za produženje razdjelnika,
za razdjelnik ogrjevnih krugova,
sa brojačem protoka,
od plemenitog čelika,
sa 3/4" eurokonusom,
plosnato brtvljen sa holenderom 1",
Model 1006.2
PJ
R1
proiz.
broj
R1
R1
615 772
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
43
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 44 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
podaci za
narudžbu
PJ
proiz.
broj
broj izlaza
Fonterra-razdjelnik grijanja 1",
od plemenitog čelika,
sa 3/4" Eurokonus,
sa regulatorom protoka,
ravno brtvljeni holender,
s pocinčanim zidnim držačima,
lijevi ili desni priključak, završni komadi za
odzračni ventil i KFE-slavine po odvodu za
pogone izvršne sprave 24 V i 230 V,
Model 1004
44
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
599 560
599 577
599 584
599 591
599 607
599 614
599 621
599 638
599 645
599 652
599 669
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 45 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra površinska grijanja
podaci za
narudžbu
Fonterra-set za produženje razdjelnika,
za razdjelnik ogrjevnih krugova,
sa brojačem protoka,
od plemenitog čelika,
sa 3/4" eurokonusom,
plosnato brtvljen sa holenderom 1",
Model 1004.2
PJ
R1
proiz.
broj
R1
R1
615 765
R1
R1
R1
R1
broj izlaza
Fonterra-industrijski razdjelnik 1 1/2",
od plemenitog čelika,
ravno brtvljeni,
holender 2",
lijevi ili desni priključak,
sa zapornim napravama,
razmak osi 80 mm,
Model 1007
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
620 806
620 813
620 820
620 837
620 844
621 957
621 964
621 971
621 988
621 995
622 008
622 015
622 022
R1
R1
R1
R1
R1
Fonterra-montažna konzola,
uključene cijevne obujmice i apsorberi buke
za montažu Fonterraindustrijskog razdjelnika 1 1/2",
2 komada u kutiji,
Model 1299
1 1/2
613 082
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
45
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 46 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
podaci za
narudžbu
PJ
proiz.
broj
Razdjelnici, regulacija, pribor:
Pribor za razdjelnike
Fonterra-set kuglastih slavina,
od poniklanog mesinga,
za Fonterra-razdjelnik 1"
(plemeniti čelik),
Model 1041
46
3/4
1
606 275
606 268
Fonterra-set kuglastih slavina,
(2 kom.),
od poniklanog mesinga,
za Fonterra-industrijski razdjelnik 1 1/2"
(plemeniti čelik),
Model 1041.1
656 485
Fonterra-set zonskih ventila 1",
prolazni,
za zonsku regulaciju
Fonterra-razdjelnika ogrjevnih krugova
model 1004 i model 1006,u spoju
sa pogonom izvršne sprave model 1248,
Model 1286
610 005
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 47 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra površinska grijanja
podaci za
narudžbu
PJ
R1
proiz.
broj
R1
R1
Razdjelnici, regulacija, pribor:
Razdjelni ormarići
tip
Fonterra-nadžbukni ormar,
bijeli,
za ugradnju Fonterra-razdjelnika
model 1004 i model 1006,
Model 1294.1
460
560
700
1000
1200
R1
610 326
610 333
610 340
610 357
610 371
R1
R1
sa vodoravnim regulatorom
diferencijalnog tlaka + sa
vodoravnom kuglastom
slavinom priključak uspravno
R1
sa vodoravnim regulatorom
diferencijalnog tlaka + sa vodoravnom kuglastom slavinom
+ sa uspravnim kalorimetrom
140
Tip
460
560
700
1000
1200
R1
2–3
4–5
6–8
9–12
–
2–3
4–5
6–8
9–12
–
–
–
2–5
6–11
12
–
2–3
4–6
7–12
–
L2
L1
L2
490
575
725
1025
1175
sa uspravnim kalorimetrom
L1
440
525
675
975
1125
broj uspravnih priključaka
na razdjelnik
Tip
460
560
700
1000
1200
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
630700
R1
R1
R1
R1
R1
R1
47
Tip
460
560
700
1000
1200
48
–
2–4
5–10
11–12
–
–
2–4
5–10
11–12
–
–
–
2–4
5–10
11–12
–
–
–
2–7
8–10
–
–
2
3–8
9–11
broj uspravnih
priključaka na razdjelnik
broj vodoravnih
priključaka na razdjelnik
broj vodoravnih priključaka
na razdjelnik + sa vodoravnim kalorimetrom
708798
2–3
2
4–5 3–4
6–8 5–6
9–12 7–12
–
–
broj vodoravnih priključaka na
razdjelnik + sa vodoravnim
zonskim ventilom + sa
vodoravnim kalorimetrom
110150
Tip
460
560
700
1000
1200
broj vodoravnih priključaka
na razdjelnik + sa vodoravnim zonskim ventilom
L1
L1
445
530
680
980
1130
broj vodoravnih priključaka na
razdjelnik + sa vodoravnim
regulatorom diferencijalnog tlaka
+ sa vodoravnim kalorimetrom
L2
Tip
460
560
700
1000
1200
broj vodoravnih
priključaka na razdjelnik +
sa vodoravnim regulatorom diferencijalnog tlaka
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 48 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
podaci za
narudžbu
Fonterra-podžbukni ormar,
bijeli,
za ugradnju Fonterra-razdjelnika
model 1004 i model 1006,
Model 1294
460
560
700
1000
1200
L2
490
575
725
1025
1175
PJ
proiz.
broj
tip
610 272
610 289
610 296
610 302
610 319
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 49 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra površinska grijanja
podaci za
narudžbu
PJ
R1
proiz.
broj
R1
R1
tip
Fonterra-podžbukni ormar,
bijeli,
dubina ugradnje 80 mm,
za ugradnju Fonterra-razdjelnika
model 1004 i model 1006,
Model 1294.2
400
600
700
1000
1200
636 425
636 432
636 449
636 555
636 562
R1
R1
2–3
2
4–5 3–4
6–8 5–6
9–12 7–12
–
–
R1
broj priključaka na razdjelnik + sa vodoravnim regulatorom diferncijalnog tlaka
Tip
460
560
700
1000
1200
R1
broj vodoravnih priključaka
na razdjelnik + sa vodoravnim zonskim ventilom
L1
L2
490
575
725
1025
1175
broj uspravnih
priključaka na razdjelnik
L2
L1
445
530
680
980
1130
broj vodoravnih
priključaka na razdjelnik
Tip
460
560
700
1000
1200
–
–
2–4
5–10
–
–
–
2–4
5–10
11–12
R1
R1
R1
R1
R1
R1
80110
R1
R1
708798
R1
R1
R1
R1
R1
R1
49
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 50 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
podaci za
narudžbu
Fonterra-zidni držači,
od pocinčanog čelika
za montažu Fonterrarazdjelnika model 1004 i 1006
u podžbuknim ormarima model 1294.2,
Model 1299.1
PJ
proiz.
broj
2 640 064
Fonterra-cilidrična brava,
za Viega razdjelne ormare,
poniklano,
Model 1294.9
625 245
Razdjelnici, regulacija, pribor:
Regulacija - Sobni termostati
Volt
ga
vie
20
Fonterra-sobni termostat,
za regulaciju grijanja pojedinačnih prostorija
kod Fonterra površinskih sustava,
u kombinaciji s pogonom
izvršne sprave model 1248,
Model 1243
230
610 401
Volt
Fonterra-vremenski termostat,
za regulaciju grijanja pojedinačnih prostorija
kod Fonterra površinskih sustava,
u spoju s pogonom izvršne sprave
model 1248,
Model 1243.3
50
230
616 748
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 51 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra površinska grijanja
podaci za
narudžbu
PJ
R1
proiz.
broj
R1
R1
Volt
Fonterra-osnovna jedinica regulacije,
bez modula za pumpe,
utičnica-letva za priključak
sobnih termostata,
kablirano za 230 V,
za 6 termostata i 12 krugova grijanja,
Model 1247
230
610 487
R1
R1
R1
Volt
Fonterra-osnovna jedinica regulacije,
sa modulom za pumpe,
utičnica-letva za priključak
sobnih termostata,
kablirano za 230 V,
za 6 termostata i 12 krugova grijanja,
Model 1247.3
230
R1
613 112
R1
R1
R1
Volt
Fonterra-osnovna jedinica regulacije,
sa pumpnim modulom,
za jednostavno spajanje kabelom
sobnog termostata 230 V za površinsko
grijanje/hlađenje,
za 6 termostata i 12 krugova grijanja,
Model 1247.6
230
R1
638 467
R1
R1
R1
Volt
ga
vie
20
Fonterra-sobni termostat,
za regulaciju grijanja pojedinačnih prostorija
kod Fonterra površinskih sustava,
u spoju s pogonom izvršne sprave
model 1248.1,
Model 1243.1
24
R1
610 418
R1
R1
R1
R1
R1
R1
51
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 52 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
podaci za
narudžbu
PJ
proiz.
broj
Volt
Fonterra-vremenski termostat,
za regulaciju grijanja pojedinačnih prostorija
kod Fonterra površinskih sustava,
u spoju s pogonom izvršne sprave
model 1248.1,
Model 1243.4
24
616 854
Volt
Fonterra-osnovna jedinica regulacije,
bez modula za pumpe,
utičnica-letva za priključak
sobnih termostata,
kablirano za 24 V,
za 6 termostata i 12 krugova grijanja,
Model 1247.1
24
610 500
Volt
Fonterra-osnovna jedinica regulacije,
sa modulom za pumpe,
utičnica-letva za priključak
sobnih termostata,
kablirano za 24 V,
za 6 termostata i 12 krugova grijanja,
Model 1247.4
24
615 024
Volt
Fonterra-mrežni dio,
za osnovnu jedinicu 24V,
napajenje osnovnih jedinica
model 1247.1 i model 1247.4,
sa šuko utikačem,
Model 1247.5
52
230/24
616 731
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 53 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra površinska grijanja
podaci za
narudžbu
ga
vie
20
Fonterra-radio-sobni termostat,
za regulaciju grijanja pojedinačnih prostorija
kod Fonterra površinskih sustava,
u spoju s osnovnom jedinicom
modelom 1247.2,
Model 1243.2
PJ
R1
proiz.
broj
R1
R1
610 425
R1
R1
R1
Fonterra-osnovna radio-jedinica regulacije,
za modulom za pumpu,
za prijenos podataka od radio termostata
model 1243.2 u upravljačke signale,
Model 1247.2
610 517
R1
R1
R1
R1
Fonterra-vanjska jedinica radio veze,
u spoju sa osnovnom jedinicom radio veze
model 1247.2,
za pojačanje prijema signala,
Model 1249.20
616 328
R1
R1
R1
Volt
Fonterra-pogon izvršne sprave,
sa adapterom za ventil,
bez struje zatvoreno,
First open-funkcija,
pokazivač funkcije preko poklopca
zaštita IP 54,
pogodno za 360°-ugradnju,
Model 1248
230
610 524
R1
R1
R1
Volt
Fonterra-pogon izvršne sprave,
sa adapterom,
bez struje zatvoreno,
pokazivač funkcije preko poklopca
zaštita IP 54,
Model 1248.1
24
R1
610 531
R1
R1
R1
R1
53
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 54 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
podaci za
narudžbu
PJ
proiz.
broj
Razdjelnici, regulacija, pribor:
Regulacija - Temperatura polaznog
voda
54
Fonterra-kompaktna regulacijska stanica,
bez regulacije,
u kombinaciji sa kotlovskom regulacijom
ili centralnom regulacijom za više
krugova grijanja,
do 15 kW,
Model 1252
610 555
Fonterra-kompaktna regulacijska stanica,
sa regulacijom,
sa regulacijom za grijanje i
hlađenje ECL 301,
za centralnu regulaciju
više krugova grijanja,
do 15 kW,
Model 1251
610 548
Fonterra-razdjelno regulacijska stanica,
klizno vođena,
sa regulacijom grijanja ECL 100,
za klizno vođenu regulaciju
temperature polaza,
u kombinaciji sa Viega-razdjelnikom grijanja
model 1004 i model 1006,
do 10 kW,
Model 1253
610 562
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 55 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra površinska grijanja
podaci za
narudžbu
Fonterra-razdjelno regulacijska stanica,
stabilna vrijednost,
za konstantnu regulaciju
temperature polaza,
u kombinaciji sa Viega-razdjelnikom
model 1004 i model 1006,
do 10 kW,
Model 1254
PJ
R1
proiz.
broj
R1
R1
610 579
R1
R1
R1
R1
Fonterra-sobna mješajuća stanica,
za male površine,
za max. 2 kruga grijanja,
do 3 kW,
sa ograničenjem temperature polaznog voda
i integriranim bypass-om,
Model 1255
R1
610 586
R1
R1
R1
R1
R1
R1
Fonterra-dvostruki priključni komad 3/4",
za povezivanje sobne mješajuće stanice
za male površine na 2 kruga grijanja,
Model 1255.9
625 450
R1
R1
Fonterra-Multibox Kombi-RTL,
za maksimalno ograničenje
temperature povratnog voda,
sa graničnikom temperature povratnog
voda npr. kombiniranih instalacija
podnog i radijatorskog grijanja,
graničnik temperature povratnog voda sa
termostatom punjenim dilatacijskom tvari,
kućište ventila od bronce,
sa Eurokonusom,
sa ventilom za odzračivanje/ispiranje,
podžbuknom kutijom sa okvirom,
pokrivnom pločom i šinama za učvršćivanje,
Model 1472.1
639 310
R1
R1
R1
R1
R1
55
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 56 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
podaci za
narudžbu
PJ
proiz.
broj
Fonterra-regulacija grijanja ECL 100,
za klizno vođenu regulaciju
temperature polaza sustava grijanja,
sa upravljanjem pumpe,
za zidnu montažu postolja
koristiti model 1219.5,
Model 1264
610 616
Fonterra-regulacija grijanja/hlađenja ECL
301,
elektronska regulacija temperature,
u kombinaciji sa programskom karticom L32,
za programiranje sustava
grijanja i hlađenja,
za zidnu montažu postolja
koristiti model 1219.5,
Model 1249.10
616 083
Napomena:
Programska kartica L32 nije uključena
u opsegu isporuke!
56
Fonterra-programska kartica L32,
za ECL 301,
za grijanje i hlađenje,
u kombinaciji sa
regulacijom ECL 301,
Model 1249.109
622 046
Fonterra-postolje,
za zidnu montažu ECL 100/301,
Model 1219.5
616 885
Fonterra-daljinsko upravljanje,
za ECL 100/301,
za individualno programiranje
tjednih sobnih termostata,
sa display-om,
sa integriranim osjetnikom sobne temperature
i senzorom za vlagu,
za daljinsko upravljanje
regulacije grijanja/hlađenja ECL 301,
Model 1249.11
616 106
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 57 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra površinska grijanja
podaci za
narudžbu
Fonterra-vanjski osjetnik,
za ECL 100/301,
za klizno vođenu regulaciju
površinskog grijanja,
Model 1249.13
PJ
R1
proiz.
broj
R1
R1
616 151
R1
R1
R1
Fonterra-analogni sat,
za ECL 100,
za automatski tjedni program,
za ugradnju u regulaciju grijanja model 1264,
Model 1249.14
616 199
R1
R1
R1
R1
Fonterra-osjetnik temperature prostora,
za regulaciju ECL 100/301,
za ugradnju u referentni prostor,
Model 1249.15
616 229
R1
R1
R1
Fonterra-nalijegajući temperaturni osjetnik,
za regulaciju ECL 100/301,
za mjerenje temperature tople vode,
za pričvršćenje na cijev,
Model 1249.16
616 281
R1
R1
R1
R1
R1
R1
Fonterra-uronski temperaturni osjetnik,
za ECL 301,
za ograničavanje temperature poda
ili mjerenje temperature tople vode,
Model 1249.18
616 311
R1
R1
57
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 58 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
podaci za
narudžbu
Fonterra-sigurnosni temperaturni graničnik,
sa poklopcem na namještanju temperature,
za aktivaciju pumpe pri prekoračenju
temperature,
Model 1219.6
58
PJ
proiz.
broj
616 892
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 59 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra površinska grijanja
podaci za
narudžbu
PJ
R1
proiz.
broj
R1
R1
Alati, Pribor:
Sustavni pribor
za press priključak - ∅
Čeljust za prešanje,
za sustave PE-Xc i PB,
za press spojnice,
preporučeno je za press alate:
PT2, PT3H, PT3-AH, PT3-EH,
Pressgun 4E i 4B,
aku-press alat proizvođača Holger Clasen,
Geberit/Mepla press alat tip PWH 75,
tip N 230 V tip N Akku,
Geberit/Mapress press alat tip EFP II,
ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201,
EFP 201 i Ridgid RP 10-S, RP 10-B,
RP 330C, RP 330B,
Model 2799.7
12
R1
425 302
R1
R1
R1
R1
za press spojeve - ∅
Čeljust za prešanje,
za sustave PE-Xc i PB,
za press spojnice,
preporučeno je za press alate:
tip 1, PT2, PT3H, PT3-AH, PT3-EH,
Pressgun 4E i 4B,
aku-press alat proizvođača Holger Clasen,
Geberit/Mepla press alat tip PWH 75,
tip N 230 V tip N Akku,
Geberit/Mapress press alat tip EFP II,
ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201,
EFP 201 i Ridgid RP 10-S, RP 10-B,
RP 330C, RP 330B,
Model 2299.7
16/17
20
R1
351 540
351 557
R1
R1
R1
R1
za press spojeve - ∅
Press čeljust,
za Akku press alate Picco,
Pressgun Picco i Ridgid RP 210,
za press spojeve PE-Xc-sustava,
Model 2484.7
12
14/15
16/17
20
R1
616 915
485 559
485 566
485 573
R1
R1
za press priključak - ∅
Ručni Press-alat,
za PE-Xc- i PB-sustave,
Model 2782
12
401 436
R1
R1
R1
Vlačna spojnica,
za zamjenu cijevi,
Model 2042
12 x 1,3
14 x 2,0/12 x 1,3
656 362
656 379
R1
R1
59
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 60 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
podaci za
narudžbu
Fonterra-vitlo za cijevi,
za prihvat cijevnih rola,
pogodno i za prihvat
400 m 16 mm cijevi,
može se sklopiti i rastaviti,
Model 1452
Škare,
za sve Viega cijevi od umjetnog materijala,
sa rezačem zaštitne cijevi,
Model 5341
PJ
proiz.
broj
562 359
12–25
652 005
kg
Fonterra-estrih aditiv,
aditiv za cementni estrih (grijani estrih),
za normalni estrih minimalne
debljine 45 mm iznad gornjeg
ruba cijevi podnog grijanja,
za poboljšanje provodljivosti topline,
savitljivosti i tlačne čvrstoće,
2
potrošnja: 0,14 kg/m ,
Model 1453
10
562 717
kg
Fonterra-estrih aditiv,
aditiv za cementni estrih (grijani estrih),
za tankoslojni estrih s malim
pokrovnim slojem minimalne
debljine 30 mm iznad gornjeg
ruba cijevi podnog grijanja,
za poboljšanje provodljivosti topline,
savitljivosti i tlačne čvrstoće,
2
potrošnja: 1,3 kg/m ,
Model 1454
10
562 724
kg
Fonterra-estrih aditiv,
Temporex,
za brže vezanje i poboljšanje
čvrstoće estriha,
potrošnja: 0,3 kg/m2,
Model 1455
60
10
609 207
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 61 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
Fonterra površinska grijanja
podaci za
narudžbu
PJ
R1
proiz.
broj
R1
R1
debljina
Fonterra-folija za razdvajanje,
sloj za razdvajanje,
za postavljanje EPS
na podloge od bitumen mase,
Model 1284
0,1
100,00 m2 609 887
R1
R1
R1
R1
za cijev-∅
Fonterra utična šina,
samoljepljiva,
za sigurno pričvršćenje
Fonterra cijevi,
2 m dužine,
Model 1277
20
20 m 613 624
R1
R1
R1
za cijev-∅
Utična šina,
za sigurno pričvršćenje
Fonterra-cijevi na izolaciji,
razmak cijevi 25 mm,
2 m dužine,
Model 1234
15*
17*
25
Fonterra-tanjurasta kopča,
za Fonterra Base-čep ploče
bez izolacije,
za povezivanje čep rastera
sa izolacijom položenom na
građevinsku deku,
Model 1480
35 x 25 x 5
Fonterra-iglice držači,
za fiksiranje Viega cijevi za podno grijanje
u spojnom području ispred razdjelnika
odn. u području bez čep ploča,
Model 1481
20 x 50
20 m 613 600
20 m 613 617
20 m 636 524
R1
R1
R1
100 569 037
R1
R1
500 569 044
R1
R1
R1
za cijev - ∅
Fonterra-pričvrsni set,
za pričvršćivanje Viega
cijevi za površinsko grijanje
na betonsku armaturu,
Model 1272.9
25
100 636 128
R1
R1
R1
* = isporuka samo još iz zaliha na skladištu
61
R1_HR_090910_konvertiert.fm Seite 62 Dienstag, 6. Oktober 2009 2:57 14
podaci za
narudžbu
PJ
proiz.
broj
duljina x širina
Fonterra-prodor kroz betonske deke,
vodilica cijevi za površinsko grijanje
do 20 mm,
kod fiksiranja u betonskoj oplati
kod ugradnje u betonskim jezgrama,
Model 1264.3
400 x 60*
624 880
Fonterra-T-komad,
za termičko aktiviranje građevinskog
elementa / aktiviranje betonske jezgre,
od bronce,
sa press spojnicom sa
Sanfix Fosta-PE-Xc-cijevi na Fonterra,
Model 1218.3
32 x 17 x 32
32 x 20 x 32
40 x 17 x 40
40 x 20 x 40
656 386
656 393
656 409
656 416
duljina x širina
Fonterra-prodor kroz betonske deke,
vodilica cijevi za površinsko grijanje
do 20 mm,
kod fiksiranja u betonskoj oplati
kod ugradnje u betonskim jezgrama,
Model 1272.7
637 x 46
5 637 095
duljina
Fonterra-stezna obujmica,
za cijevi,
Model 1262.41
Fonterra-manometar,
za tlačenje sustava BTA 12 za
termičko aktiviranje građevinskog
elementa / aktiviranje betonske jezgre,
Model 1249.17
62
* = isporuka samo još iz zaliha na skladištu
200
100 638 344
637 064
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
4 816 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content