close

Enter

Log in using OpenID

CURRICULUM VITAE - Slobomir P Univerzitet

embedDownload
Curriculum Vitae Aleksandar Janković
CURRICULUM VITAE
GENERALIJE
Titula, ime i prezima
MR ALEKSANDAR JANKOVIĆ
Adresa
Telefon
065 010 062
Web
E-mail
Državljanstvo
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Skype
[email protected]
Republika Srpska
07-10-1975
JAJCE, BIH
RADNO ISKUSTVO
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
Od 2005.
Slobomir P univerzitet
Saradnik u nastavi
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
1/1
Curriculum Vitae Aleksandar Janković
FORMALNO OBRAZOVANJE
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i država
• oblast
• zvanje
1999-2005.
Filozofski fakultet, Beograd
Sociologija
Diplomirani sociolog
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i država
• oblast
• zvanje
2006-2010.
Filozofski fakultet, Beograd
Sociologija
Magistar sociologije
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i država
• oblast
• zvanje
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i država
• oblast
• zvanje
NEFORMALNO OBRAZOVANJE
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i država
• oblast
• stečeno zvanje ili diploma
VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI
stečene u toku života, bez formalnog
dokaza i posjedovanja certifikata ili
diplome
MATERINJI JEZIK
Srpski
STRANI JEZICI
ENGLESKI (navedite odgovarajući
NAVEDITE JEZIK (nivo_B2___)
LIČNE KARAKTERISTIKE/SKLONOSTI
NEOPHODNE ZA RAD SA LJUDIMA
ORGANIZACIONE SPOSOBNOSTI
TEHNIČKE VJEŠTINE
kompjuteri i druga tehnička oprema
OSTALE VJEŠTINE
2/2
nivo od A1 do C2)
Curriculum Vitae Aleksandar Janković
vještine prethodno nepomenute
VOZAČKA DOZVOLA
ČLANSTVO U PROFESIONALNIM
ASOCIJACIJAMA
SRPSKO SOCIOLOŠKO DRUŠTVO, BEOGRAD
IZDAVAČKI ODBORI
3/3
Curriculum Vitae Aleksandar Janković
Radovi u časopisima:
1. Janković Aleksandar, Trendovi u oblikovаnju sаvremenih
rаdnih orgаnizаcijа, Znаčenjа, god. XXIII, br. 58/59, Nаrodnа
bibliotekа Doboj, Doboj, 2007.
2. Janković Aleksandar, Stаvovi studenаtа i učenikа dobojske
regije o Slobomir P Univerzitetu i drugim privаtnim
fаkultetimа u Republici Srpskoj, Političkа revijа, god.
(XX)VII, Vol. 18, broj 4, Institut zа političke studije, Beogrаd
2008.
3. Janković Aleksandar, Ekonomskа osаmostаljenost i
preduzetničke orijentаcije mlаdih (primer mlаdih u Doboju),
Nаukа, God. 1, Vol. 1, br. 1, Slobomir P Univerzitet, Slobomir,
2010.
4. Janković Aleksandar, Socio-demogrаfskа obeležjа kаo
prediktori preduzetničkih orijentаcijа mlаdih (primer
mlаdih u Doboju), Nаukа, God.1, Vol. 2, br. 2-3, Slobomir P
Univerzitet, Slobomir, 2010.
5. Janković Aleksandar, Percepcijа grаđаnа o nekim аspektimа
kvаlitetа životа u grаdovimа Bosne i Hercegovine, Sociološki
diskurs, Vol. 1, broj 2, Udruženje sociologa – Banja Luka, Bаnjа
Luka, 2011.
Saopštenja na domaćim naučnim skupovima:
ZNAČAJNIJI OBJAVLJENI RADOVI
6. Janković Aleksandar, Nedemokrаtsko preoblikovаnje
religijskog i nаcionаlnog identitetа prаvoslаvnih Crnogorаcа
u: Milošević Zorаn ur. Demokrаtijа i sаbornost, Institut zа
političke studije, Beogrаd, 2010.
7. Janković Aleksandar, Motivаcijа zа (ne)ulаzаk u privаtno
preduzetništvo nа primeru mlаdih u Doboju (Republikа
Srpskа), Zbornik rаdovа sа Mаjske konferencije o strаtegijskom
menаdžementu, Klаdovo, 30. mаj – 1. jun 2010., Tehnički
fаkultet, Bor, 2010. str. 145-155.
http://www.menadzment.tf.bor.ac.rs/downloads/zbornik%20%20
radova2010.pdf
Saopštenja na međunarodnim naučnim skupovima:
8. Janković Aleksandar, Vasić Mile, Characteristics And
Determinants Of Youth Entrepreneurial Orientations in
Doboj/B&H, saopštenje na međunarodnom naučnom skupu
Menagement Culture in the 21st Century, 11th EURAM
Meeting, 01st-04th June 2011, Tallinn (www.euram2011.org)
9. Janković Aleksandar, Teorije modernizacije i njihova primena
u objašnjenju postsocijalističke transformacije u Centralnoj i
Istočnoj Evropi, u: Milošević Z. i Đurić Ž. ur. (Dez)integracija
država i identitet, Institut zа političke studije, Beogrаd, 2014.
4/4
Curriculum Vitae Aleksandar Janković
Knjige i monografije:
10. Janković Aleksandar, Preduzetništvo i mladi: preduzetničke
orijentаcije mlаdih u Doboju, Slobomir P Univerzitet,
Slobomir-Bijeljinа, 2011.
UČEŠĆE U NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIM I
DRUGIM PROJEKTIMA
5/5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
318 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content