close

Enter

Log in using OpenID

CURRICULUM VITAE - Slobomir P Univerzitet

embedDownload
Curriculum Vitae – klikni i upisi iovdje ime i prezime
CURRICULUM VITAE
GENERALIJE
Titula, ime i prezima
MR MIHAELA MALEŠEVIĆ
Adresa
VIDOVDANSKA 43
Telefon
066/993-046
Web
E-mail
Državljanstvo
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Skype
mihaela.gojkovic©mail.com
BIH-RS
30.08.1988.
SLAVONSKI BROD, HRVATSKA
RADNO ISKUSTVO
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
Oktobar 2010
OSCE/ODIHR
Kratkoročni interpretator engleskog jezika
Usmeno prevođenje i organizacija zadataka radnog tima
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
2011-2014
Slobomir P Univerzitet, Filološki Fakultet
Asistent-saradnik u nastavi
Priprema i izvođenje vježbi za nastavne predmete
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
2014Slobomir P Univerzitet, Filološki Fakultet
Viši sistent-saradnik u nastavi
Priprema i izvođenje vježbi za nastavne predmete
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
Septembar 2013Cambridge centar Banja Luka – poslovna jedinica Doboj
Nastavnik engleskog jezika
Priprema i vođenje časova engleskog jezika sa mlađom djecom
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
FORMALNO
OBRAZOVANJE
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i
država
2007-2011
Slobomir P Univerzitet, Filološki fakultet
1/4
Curriculum Vitae – klikni i upisi iovdje ime i prezime
• oblast
• zvanje
Anglistika
Profesor engleskog jezika i književnosti
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i
država
• oblast
• zvanje
2011-2013
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i
država
• oblast
• zvanje
2013-
Slobomir P Univerzitet, Filološki fakultet
Anglistika
Magistar engleskog jezika i književnosti
Filološki Fakultet Univerziteta u Beogradu
Anglistika – jezik
Student doktorskih studija
NEFORMALNO
OBRAZOVANJE
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i
država
• oblast
• stečeno zvanje ili diploma
2011
Ministarstvo prosvjete i kulture, republički pedagoški zavod
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i
država
• oblast
• stečeno zvanje ili diploma
2011
Univerzitet u Banjoj Luci i Gender centar Vlade Republike Srpske
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i
država
• oblast
• stečeno zvanje ili diploma
2011
Slobomir P Univerzitet, Doboj, BIH –RS
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i
država
• oblast
• stečeno zvanje ili diploma
2005
Zdravo da ste, Banja Luka
Engleski jezik
Certifikat- Teaching Kids and Teenagers Inside - and Outside - the Box
Rodne studije
Certifikat, Univerzitet u Banjoj Luci i Gender centar Vlade Republike Srpske
Engleski jezik
Certifikat, Kultura u nastavi engleskog jezika u srednjim školama
NVO
Certifikat, Edukacija omladinskih radnika
2/4
Curriculum Vitae – klikni i upisi iovdje ime i prezime
VJEŠTINE I
SPOSOBNOSTI
stečene u toku života, bez
formalnog dokaza i
posjedovanja certifikata ili
diplome
MATERINJI JEZIK
Srpski
STRANI JEZICI
ENGLESKI (C2)
NJEMAČKI
JEZIK (A1)
Grčki (A1)
LIČNE
KARAKTERISTIKE/SKL
ONOSTI NEOPHODNE ZA
RAD SA LJUDIMA
ORGANIZACIONE
SPOSOBNOSTI
TEHNIČKE VJEŠTINE
kompjuteri i druga tehnička
oprema
Izražene analitičke sposobnosti i interes za istraživanja
Izražena sposobnost pismenog i usmenog izražavanja
Analize potreba mladih
Sposobnost da se organizuju i motivišu saradnici
Prilagodljivost i fleksibilnost u radu
Spremnost za rad u timskom okruženju
Pedantnost i preciznost u radu
Kompjuterska pismenost
Sposobnost rada na programima iz standardnog Microsoft Office paketa
OSTALE VJEŠTINE
vještine prethodno
nepomenute
VOZAČKA DOZVOLA
B, B1
ČLANSTVO U
PROFESIONALNIM
ASOCIJACIJAMA
IZDAVAČKI ODBORI
3/4
Curriculum Vitae – klikni i upisi iovdje ime i prezime
1. Gojković, M. Hepi end anglicizama u srpskom jeziku, zbornik radova,
STES, Banja Luka 2012, str. 90–100. 811.163.41’37 STES 2011
2. Gojković, M. The need for a change: English language classes to be based
on learners’ needs, Proceedings of the 1st International Conference on
Teaching English for Specific Purposes, Faculty of Electronic Engineering,
Niš, Serbia, 2013, ISBN 978-86-6125-080-4.
3. Gojković, M. O boljem usvajanju engleskog jezika kroz grupni rad u cilju
kreiranja interaktivne univerzitetske nastave, Tematski zbornik radova
Humanizacija univerziteta, NISUN 2013, Niš, str. 585-599. UDK
371.1::811.111]:378
ZNAČAJNIJI
OBJAVLJENI RADOVI
4. Gojkovic, M. Pol i usvajanje vokabulara – prikaz slučaja V međunarodno
naučno-stručni skup ’’Kulturni identitet u digitalnom dobu’’, Univerzitet u
Zenici, Filozofski fakultet, 2014.
5. Gojković, M. Forms of non-verbal communication in presenting vocabulary
to third graders, The proceedings of 4th International Conference ‘’Language,
Culture and Society in Russian/English Studies’’, School of Advanced Studies,
University of London, 2013, str. 225- 234. ISBN 978-5-88966-094-1
6. Gojkovic, M. Motivation from within - do the learning beliefs encourage
learning? Conference on English Language and Literary Studies: Going
Against the Grain, Banja Luka, 2013.
UČEŠĆE U NAUČNOISTRAŽIVAČKIM I
DRUGIM PROJEKTIMA
4/4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
284 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content