Βιοτεχνία Κατασκευής Ειδών Θέρμανσης

Βιοτεχνία Κατασκευής
Ειδών Θέρμανσης
feel
Warm
Η εταιρεία Feel Warm κατασκευάζει τζάκια & θερμάστρες και έχει κάνει εκατοντάδες
εγκαταστάσεις σε νοικοκυριά της Ελλάδας. Όλοι οι πελάτες μας συστήνουν την εταιρεία
μας σε άλλους πελάτες επειδή έχουν μείνει ευχαριστημένοι από την άψογη λειτουργία
των τζακίων, τη μεγάλη οικονομία καυσίμων και από το γεγονός ότι δεν παρουσιάζουν
βλάβες. Τα τζάκια μας έχουν κατασκευαστεί στην Ελλάδα με προδιαγραφές υψηλής
τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αυτό άλλωστε είναι φιλικά και πρός το
περιβάλλον λογο της βέλτιστης θερμικής απόδοσής τους.
Έχοντας αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα της θέρμανσης με ενεργεικά
τζάκια, έχουμε εγκαταστήσει το πρωτοποριακό αυτό σύστημα σε πλήθος κατοικιών
τα τελευταία χρόνια. Τα πολύ καλά αποτελέσματα και οι ικανοποιημένοι μας πελάτες
αποτελούν για εμάς την καλύτερη προβολή και για εσάς την καλύτερη εγγύηση.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ
W 70/80 ΚΑΣΕΤΙΝΑ
Υψηλης Θερμικής Απόδοσης, Ανοιγόμενη
πόρτα, Με ρυθμιζόμενο αέρα, κλειδή
ασφαλείας,Υλικό κατασκευής
χάλιβας με επένδυση απο πυρόπλακες,
Κεραμικό τζάμι 750 oc, & Αεροκουρτίνα,
Διαμετρος Καμινάδας 200Φ
W 70 Κασετίνα Διαστάσεις
Υψος: 52cm, Μήκος: 68cm, Βάθος:49cm
W 80 Κασετίνα Διαστάσεις
Υψος: 57cm, Μήκος: 78cm, Βάθος:49cm
01
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ
W 60 D ΙΣΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Υψηλης Θερμικής Απόδοσης
Ανοιγόμενη & συρόμενη πόρτα
1 περιμετρικός θάλαμος
2 Εσωτερικοί θάλαμοι
Με ρυθμιζόμενο αέρα
& κλειδή ασφαλείας
Υλικό κατασκευής χάλιβας με
επένδυση απο Mαντεμόπλακες
Κεραμικό τζάμι 750 oc, δευτερεύουσα
καύση & Αεροκουρτίνα
Διαμετρος Καμινάδας 250Φ
Διαστάσεις
Εξ. 62 x 58 cm
Εσ. 48 x 48 cm
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ
W 70 D ΙΣΙΟ
Υψηλης Θερμικής Απόδοσης
Ανοιγόμενη & συρόμενη πόρτα
1 περιμετρικός θάλαμος
2 Εσωτερικοί θάλαμοι
Με ρυθμιζόμενο αέρα
& κλειδή ασφαλείας
Υλικό κατασκευής χάλιβας με
επένδυση απο Mαντεμόπλακες
Κεραμικό τζάμι 750 oc,
δευτερεύουσα καύση &
Αεροκουρτίνα
Διαμετρος Καμινάδας 250Φ
Διαστάσεις
Εξ. 78 x 59 cm
Εσ. 65 x 50 cm
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ
W 80 D ΙΣΙΟ
Υψηλης Θερμικής Απόδοσης
Ανοιγόμενη & συρόμενη πόρτα
1 περιμετρικός θάλαμος
2 Εσωτερικοί θάλαμοι
Με ρυθμιζόμενο αέρα
& κλειδή ασφαλείας
Υλικό κατασκευής χάλιβας με
επένδυση απο Mαντεμόπλακες
Κεραμικό τζάμι 750 oc,
δευτερεύουσα καύση &
Αεροκουρτίνα
Διαμετρος Καμινάδας 250Φ
Διαστάσεις
Εξ. 88 x 58 cm
Εσ. 78 x 48 cm
02
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ AΕΡΟΘΕΡΜΟ
W 90 D ΙΣΙΟ
Υψηλης Θερμικής Απόδοσης
Ανοιγόμενη & συρόμενη πόρτα
1 περιμετρικός θάλαμος
2 Εσωτερικοί θάλαμοι
Με ρυθμιζόμενο αέρα
& κλειδή ασφαλείας
Υλικό κατασκευής χάλιβας με
επένδυση απο Mαντεμόπλακες
Κεραμικό τζάμι 750 oc,
δευτερεύουσα καύση &
Αεροκουρτίνα
Διαμετρος Καμινάδας 250Φ
Διαστάσεις
Εξ. 97 x 58 cm
Εσ.88 x 48 cm
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ
FW 100/110/123 D ΙΣΙΟ
Υψηλης Θερμικής Απόδοσης, Ανοιγόμενη &
συρόμενη πόρτα ,1 περιμετρικός θάλαμος
2 Εσωτερικοί θάλαμοι + 1 Θάλαμο
καπναερίων, Με ρυθμιζόμενο αέρα
& κλειδή ασφαλείας, Υλικό κατασκευής
χάλιβας με επένδυση απο Mαντεμόπλακες,
Κεραμικό τζάμι 750 oc, δευτερεύουσα
καύση & Αεροκουρτίνα,
Διαμετρος Καμινάδας 250Φ
Διαστάσεις FW103D
Εξ. 103x 59 cm
Εσ. 93 x 50 cm
Διαστάσεις FW110D
Εξ. 111 x 59 cm
Εσ. 100 x 50 cm
Διαστάσεις FW123D
Εξ. 123 x 59 cm
Εσ. 113 x 50 cm
03
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ
FW 50x50
CORNER
Υψηλης Θερμικής Απόδοσης
Ανοιγόμενη & συρόμενη πόρτα
1 περιμετρικός θάλαμος
2 Εσωτερικοί θάλαμοι
Με ρυθμιζόμενο αέρα
& κλειδή ασφαλείας
Υλικό κατασκευής χάλιβας με
επένδυση απο Mαντεμόπλακες
Κεραμικό τζάμι 750 oc,
δευτερεύουσα καύση &
Αεροκουρτίνα
Διαμετρος Καμινάδας 250Φ
Διαστάσεις
Εξ. 60 x 60 cm
Εσ. 50 x 50 cm
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Υψηλης Θερμικής Απόδοσης
Ανοιγόμενη & συρόμενη πόρτα
1 περιμετρικός θάλαμος, 2 Εσωτερικοί
θάλαμοι, Με ρυθμιζόμενο αέρα & κλειδή
ασφαλείας, Υλικό κατασκευής χάλιβας
με επένδυση απο Mαντεμόπλακες
Κεραμικό τζάμι 750 oc, δευτερεύουσα
καύση & Αεροκουρτίνα
Διαμετρος Καμινάδας 250Φ
W 70
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ
CΟRNER ΔΕΞΙ
W 70
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ
CΟRNER ΑΡΙΣΤΕΡΟ
Διαστάσεις
Εξ. 75 x 54 cm
Εσ. 65 x 44 cm
ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΔΕΞΙ
04
W 80
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ
CORNER ΑΡΙΣΤΕΡΟ
W 80
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ
CORNER ΔΕΞΙ
Υψηλης Θερμικής Απόδοσης
Ανοιγόμενη & συρόμενη πόρτα
1 περιμετρικός θάλαμος
2 Εσωτερικοί θάλαμοι
Με ρυθμιζόμενο αέρα
& κλειδή ασφαλείας
Υλικό κατασκευής χάλιβας με
επένδυση απο Mαντεμόπλακες
Κεραμικό τζάμι 750 oc,
δευτερεύουσα καύση &
Αεροκουρτίνα
Διαμετρος Καμινάδας 250Φ
Διαστάσεις
Εξ. 85 x 54 cm
Εσ. 75 x 44 cm
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
W 90
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ
CORNER ΔΕΞΙ
Υψηλης Θερμικής Απόδοσης
Ανοιγόμενη & συρόμενη πόρτα
1 περιμετρικός θάλαμος
2 Εσωτερικοί θάλαμοι
Με ρυθμιζόμενο αέρα
& κλειδή ασφαλείας
Υλικό κατασκευής χάλιβας με
επένδυση απο Mαντεμόπλακες
Κεραμικό τζάμι 750 oc,
δευτερεύουσα καύση &
Αεροκουρτίνα
Διαμετρος Καμινάδας 250Φ
Διαστάσεις
Εξ. 94 x 54 cm
Εσ. 65 x 44 cm
05
W 90
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ
CORNER AΡΙΣΤΕΡΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ
W 70 PD
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΟ
Υψηλης Θερμικής Απόδοσης
Ανοιγόμενη & συρόμενη πόρτα
1 περιμετρικός θάλαμος
2 Εσωτερικοί θάλαμοι
Με ρυθμιζόμενο αέρα
& κλειδή ασφαλείας
Υλικό κατασκευής χάλιβας με
επένδυση απο Mαντεμόπλακες
Κεραμικό τζάμι 750 oc,
δευτερεύουσα καύση &
Αεροκουρτίνα
Διαμετρος Καμινάδας 250Φ
Διαστάσεις
Εξ. 81 x 73 cm
Εσ.68 x 63 cm
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ
W 80 PD
ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΟ
Υψηλης Θερμικής Απόδοσης
Ανοιγόμενη & συρόμενη πόρτα
1 περιμετρικός θάλαμος
2 Εσωτερικοί θάλαμοι
Με ρυθμιζόμενο αέρα
& κλειδή ασφαλείας
Υλικό κατασκευής χάλιβας με
επένδυση απο Mαντεμόπλακες
Κεραμικό τζάμι 750 oc,
δευτερεύουσα καύση &
Αεροκουρτίνα
Διαμετρος Καμινάδας 250Φ
Διαστάσεις
Εξ.91 x 73 cm
Εσ. 78 x 63 cm
06
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ
W PANΟRΑMA
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Υψηλης Θερμικής Απόδοσης
Ανοιγόμενη & συρόμενη πόρτα
1 περιμετρικός θάλαμος
2 Εσωτερικοί θάλαμοι
Με ρυθμιζόμενο αέρα
& κλειδή ασφαλείας
Υλικό κατασκευής χάλιβας με
επένδυση απο Mαντεμόπλακες
Κεραμικό τζάμι 750 oc,
δευτερεύουσα καύση &
Αεροκουρτίνα
Διαμετρος Καμινάδας 250Φ
Διαστάσεις
Εξ. 86 x 54 cm
Εσ. 75 x 44 cm
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ
W 80 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
Υψηλης Θερμικής Απόδοσης
Ανοιγόμενη & συρόμενη πόρτα
1 περιμετρικός θάλαμος
2 Εσωτερικοί θάλαμοι
Με ρυθμιζόμενο αέρα
& κλειδή ασφαλείας
Υλικό κατασκευής χάλιβας με
επένδυση απο Mαντεμόπλακες
Κεραμικό τζάμι 750 oc,
δευτερεύουσα καύση &
Αεροκουρτίνα
Διαμετρος Καμινάδας 250Φ
Διαστάσεις
Εξ. 88 x 72 cm
Εσ. 80 x 63 cm
07
W 80/90/100
MADEMI
Ανοιγόμενη & συρόμενη πόρτα
κλειδή ασφαλείας
Υλικό κατασκευής MANTEMI
Κεραμικό τζάμι 750 oc,
Διαμετρος Καμινάδας 250Φ
W 80 Διαστάσεις
Εξ. 88 x 59 cm / Εσ. 80 x 54 cm
W 90 Διαστάσεις
Εξ. 94 x 63 cm / Εσ. 86 x 59 cm
W 100 Διαστάσεις
Εξ. 104 x 68 cm / Εσ. 96 x 64 cm
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΛΕΒΗΤΑΣ
W 80 ΒD
ΤΖΑΚΙΑ
ΛΕΒΗΤΕΣ
Υψηλης Θερμικής Απόδοσης
Ανοιγόμενη & συρόμενη πόρτα
Με ρυθμιζόμενο αέρα
& κλειδή ασφαλείας, Λέβητας 60 lit.
Ισχύς 29kw 25.000 kcal/h Θερμίδες
Υλικό κατασκευής χάλιβας με
επένδυση απο Mαντεμόπλακες
Κεραμικό τζάμι 750 oc, δευτερεύουσα
καύση & Αεροκουρτίνα
Διαμετρος Καμινάδας 250Φ
Διαστάσεις
Εξ. 88 x 58 cm
Εσ. 78 x 48 cm
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΛΕΒΗΤΑΣ
W 90 ΒD
Υψηλης Θερμικής Απόδοσης
Ανοιγόμενη & συρόμενη πόρτα Με
ρυθμιζόμενο αέρα & κλειδή ασφαλείας,
Λέβητας 70 lit. Ισχύς 29kw 25.000 kcal/h
Θερμίδες, Υλικό κατασκευής χάλιβας με
επένδυση απο μαντεμόπλακες
Κεραμικό τζάμι 750 oc, δευτερεύουσα
καύση & Αεροκουρτίνα,
Διαμετρος Καμινάδας 250Φ
Διαστάσεις
Εξ. 97 x 58 cm
Εσ. 88x 48 cm
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΛΕΒΗΤΑΣ
FW 80 ΒD
ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΟ
Υψηλης Θερμικής Απόδοσης
Ανοιγόμενη & συρόμενη πόρτα
Με ρυθμιζόμενο αέρα
& κλειδή ασφαλείας
Λέβητας 60 lit., Ισχύς 29kw 25.000
kcal/h Θερμίδες, Υλικό κατασκευής
χάλιβας με επένδυση απο
μαντεμόπλακες, Κεραμικό τζάμι 750 oc,
δευτερεύουσα καύση & Αεροκουρτίνα
Διαμετρος Καμινάδας 250Φ
Διαστάσεις
Εξ. 91 x 73 cm
Εσ. 78 x 63 cm
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Όλα μας τα τζάκια
παραδίδονται και χωρίς
πόρτα. Ελεύθερης ροής
με ή χωρίς πόρτα
08
ΤΖΑΚΙΑ ΒΙΟAIΘΑΝΟΛΗΣ
09
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
SQUARE
BROWN
Μήκος: 60cm Ύψος: 60cm Βάθος: 22cm
Μήκος: 88cm Ύψος: 63cm Βάθος: 21cm
INOX
BAREL
Μήκος: 85cm Ύψος: 65cm Βάθος: 17cm
Μήκος: 80cm Ύψος: 64cm Βάθος: 22cm
CYRCLE
WOOD
Μήκος: 88cm Ύψος: 63cm Βάθος: 21cm
Μήκος: 80cm Ύψος: 64cm Βάθος: 22cm
NEWS PAPER
GRANITE
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Μήκος: 80cm Ύψος: 64cm Βάθος: 22cm
Μήκος: 69cm Ύψος: 88cm Βάθος: 22cm
ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ
Τα οφέλη διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στα περιβαλλοντικά και στα κοινωνικο-οικονομικά.
Όσον αφορά στα περιβαλλοντικά, τα οφέλη είναι:
Η θετική συνεισφορά σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Η θετική συνεισφορά σχετικά με την όξινη βροχή.
Η προστασία έναντι της διάβρωσης του εδάφους.Η διαχείριση νερού.
Οι χαμηλές εισροές σε λιπάσματα. Η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και
η εκμετάλλευση εδαφών χαμηλής γονιμότητας.
Ενώ στα κοινωνικό-οικονομικά οφέλη περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
Η προσφορά εναλλακτικών καλλιεργητικών λύσεων. Η ενδυνάμωση του γεωργικού χώρου.
Η αύξηση του αγροτικού εισοδήματος. Η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και
αναζωογόνηση των λιγότερο ανεπτυγμένων γεωργικών οικονομιών. Η εξασφάλιση
αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης και η μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο.
1lt.
Μήκος: 53cm Ύψος: 12cm Βάθος: 30cm
Μήκος: 40cm Ύψος: 08cm Βάθος: 25cm
Ένθετο ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ για το ΤΖΑΚΙ
Δεξαμενή 1lt.
Στρόγγυλο
Ένθετο ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ για το ΤΖΑΚΙ
Δεξαμενή 1lt.
10
ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ
W BOILER
W BOILER
MASINA
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Διαστάσεις
Bάθος: 57cm, Ύψος: 91cm, Πλάτος: 55cm
Θερμική Ισχύης: 20+5 kw, Διάμετρος Καμινάδας Φ 150
Χωρητικότητα Βοιλερ 40L
W AIR POWER
ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ
11
Διαστάσεις
Bάθος: 44cm, Ύψος: 105cm, Πλάτος: 51cm
Θερμική Ισχύης:15 kw, Διάμετρος Καμινάδας Φ 150
Διαστάσεις
Bάθος: 56,5cm, Ύψος: 100cm, Πλάτος: 75cm
Θερμική Ισχύης: 20+5 kw, Διάμετρος Καμινάδας Φ 150
Χωρητικότητα Βοιλερ 40L
W ΤΖΑΚΟΣΟΜΠΑ
Διαστάσεις
Bάθος: 45cm, Ύψος: 80cm, Πλάτος: 66cm
Θερμική Ισχύης: 9 kw, Διάμετρος Καμινάδας Φ 150
Διατίθεται και σε Αερόθερμη
ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ
W ΜΙΚΡΗ
W MINI
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Διαστάσεις
Bάθος: 36cm, Ύψος: 73cm, Πλάτος: 45cm
Θερμική Ισχύης: 8 kw,
Διάμετρος Καμινάδας Φ 120
W ΜΕΓΑΛΗ
Διαστάσεις
Bάθος: 40cm, Ύψος: 90cm, Πλάτος: 54cm
Θερμική Ισχύης: 15 kw,
Διάμετρος Καμινάδας Φ 150
Διαστάσεις
Bάθος: 41.5cm, Ύψος: 90cm, Πλάτος: 45.5cm
Θερμική Ισχύης: 10 kw,
Διάμετρος Καμινάδας Φ 150
W MASINA
Διαστάσεις
Bάθος: 41cm, Ύψος: 90cm, Πλάτος: 58cm
Θερμική Ισχύης: 14 kw,
Διάμετρος Καμινάδας Φ 150
12
46cm
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΤΖΑΚΙΟΥ
W AΕΡΟΘΕΡΜΑ ΤΖΑΚΙΟΥ
Υψηλης Θερμικής Απόδοσης
Ισχύς 29kw
25.000 kcal/h Θερμίδες
46cm
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΤΖΑΚΙΟΥ
48cm
66cm
13
FW HYDRO
FIRE
Υψηλης Θερμικής Απόδοσης,
Ισχύς 29kw 25.000 kcal/h Θερμίδες
48cm
ΑΓΩΓΟΙ ΑΕΡΑ Φ100 - Φ125
ΚΑΠΕΛΑ ΙΝΟΧ Φ100 - Φ125
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ
ΠΕΡΣΙΔΕΣ Φ100 - Φ125
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΝΤΙΜΕΡ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ
ΣΚΑΦΑΚΙ ΣΤΑΧΤΗΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΧΑΡΑ
ΣΧΑΡΑ
14
feel
Warm
Βιοτεχνία Κατασκευής Ειδών Θέρμανσης
6.5χλμ. Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά • τηλ:2313 .034.721 • κιν:6973.308.482
www.tzaki-warm.gr
Π
ρ
ό
ς
Ωραιό
καστρ
ο
Εγν
ατια
οδό
ς
Warm
Εγνατια οδός
η
ευ
πλ
ά
ρ
Πα
ης
νίκ
σ/
ε
Θ
ός
οδ
δά
κα
αγ
Λ
-
AS
KT
TI
Πε
ριφ
ερε
ιακ
ός
Θε
σσ
αλο
νίκ
ης
ά
αδ
γκ
α
Λ
ός
Οδ