κλιματισμος 2013.02

Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
***
02300245
02200249
04300369
04200435
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ATLANTIC
BONJOUR 2000W
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ UNITED UHM
782 MICA 2000W
ΣΕΤ A/C ΥΟΚΟ-Ο YMO809i 9000btu
ΣΕΤ A/C MORRIS INS-901 9000
BTU SILVER
02-042-099-559-000
02-042-099-724-000
04-040-069-003-007
04-040-069-115-004
04230610
04230610
04230864
04180519
ΣΕΤ A/C LG C09AHR NUO ART COOL
MIRROR
ΣΕΤ A/C LG C09AHC NUO 9KBTU
ARTCOOL MIRR CHERRY
ΣΕΤ A/C LG CA09AWR ART COOL
MIRROR INV 9000BTU
ΣΕΤ A/C HITACHI RAS-10KH3
9000BTU A'
04-040-069-128-010
04-040-069-128-011
04-040-069-128-015
04-040-069-305-000
04180649
04150629
04320570
04150830
ΣΕΤ A/C HITACHI RAS-E10H3
9000BTU A' inverter
ΣΕΤ A/C SAMSUNG AQV-09FA R410
INV @
ΣΕΤ A/C SAMSUNG AQ 09MSB
MODERATO ΙΟΝΙΣΤΗΣ @
ΣΕΤ A/C SAMSUNG AQV09MSAX
MIRROR INV
04-040-069-305-001
04-040-069-320-008
04-040-069-320-009
04-040-069-320-016
04150698
04200449
04230417
04050649
ΣΕΤ A/C SAMSUNG AQV-09PSCNEUR
9000BTU INV
ΣΕΤ A/C GENERAL ELECTRIC GAIR
B09 IGELW 9000BTU
ΣΕΤ A/C WHIRLPOOL AMD 011
9000Btu
ΣΕΤ ΚΛΙΜ/ΚΟ FUNAI FH-026 9000
BTU
04-040-069-320-019
04-040-069-527-002
04-040-069-540-002
04-040-069-708-002
04200395
04180829
04180658
04180445
ΣΕΤ A/C F&U FU-09010-C 9000BTU
ΣΕΤ A/C TOYOTOMI GOSAI TAN/TAGA28IV 9.000BTU
ΣΕΤ A/C TOYOTOMI AKIRA GAN/GAG
A128 GVR 9.000 BTU
ΣΕΤ A/C TOYOTOMI AKIRA GAN/GAG
A128 TR 9.500 BTU
04-040-069-714-003
04-040-069-721-001
04-040-069-721-002
04-040-069-721-003
CELECT ΑΕ - Εμπόριο Ηλεκτρικών Συσκευών , 13 Χιλ. ΕΟ Θεσ/νίκης -Καβάλας,τηλ:23940-73260, Email:[email protected]
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
04200475
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
04000575
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
04300399
04200505
ΣΕΤ A/C CARRIER 42QCR009713GE +
38QCR009713GE 9000
ΚΛΙΜ/ΚΟ ΦΟΡΗΤΟ OLYMPIA 742
ΣΕΤ A/C ΥΟΚΟ-Ο YMO812i 12000BTU
ΣΕΤ A/C MORRIS INS-1201 12000
BTU SILVER MIRROR
04-040-069-727-002
04-040-069-999-000
04-040-070-003-008
04-040-070-115-004
04230909
04180520
04180569
04180599
ΣΕΤ A/C LG CA12AWR 12000BTU
ARTCOOL MIRROR INVER
ΣΕΤ A/C PANASONIC CS-UW12GKE
12000Btu
ΣΕΤ A/C PANASONIC CS-PW12GKE
12000btu
ΣΕΤ A/C HITACHI RAS-14KH3
12000BTU A'
04-040-070-128-013
04-040-070-302-006
04-040-070-302-007
04-040-070-305-000
04200498
04230466
04200719
04200420
ΣΕΤ A/C GENERAL ELECTRIC
GAIRB12 IGELW 12000BTU
ΣΕΤ A/C WHIRLPOOL AMC 982
12000Btu
ΣΕΤ A/C FUJITSU ASY18UBBN 18000
Btu
ΣΕΤ A/C F&U FU-12020-C 12000BTU
04-040-070-527-002
04-040-070-540-002
04-040-070-700-002
04-040-070-714-003
04180719
04251119
04180919
04250789
ΣΕΤ A/C TOYOTOMI TAN/TAGA32GW 12000BTU
ΣΕΤ A/C TOYOTOMI TAN/TAG-A13
HWI 12000BTU A
ΣΕΤ A/C TOYOTOMI GOSAI TAN/TAGA32IV 11.300 BTU
ΣΕΤ A/C TOYOTOMI AKIRA GAN/GAG
A135 GVR 12.000 BTU
04-040-070-721-002
04-040-070-721-003
04-040-070-721-008
04-040-070-721-009
04180529
04200505
04330589
04200685
ΣΕΤ A/C TOYOTOMI AKIRA GAN/GAG
A135TR 13.000 BTU
ΣΕΤ A/C CARRIER 42QCR012713GE +
38QCR012713GE
ΣΕΤ A/C ΥΟΚΟ-Ο YMO818i 18000BTU
ΣΕΤ A/C MORRIS IN-1801 ΕΣ 18000
BTU
04-040-070-721-010
04-040-070-727-001
04-040-072-003-007
04-040-072-115-002
CELECT ΑΕ - Εμπόριο Ηλεκτρικών Συσκευών , 13 Χιλ. ΕΟ Θεσ/νίκης -Καβάλας,τηλ:23940-73260, Email:[email protected]
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
04230759
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
04251110
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
04251120
04230939
ΣΕΤ A/C LG G18AHP HIWALL
18000BTU
ΣΕΤ A/C LG CA18AWR ART COOL
MIRROR INV 18000BTU
ΣΕΤ A/C LG E18SQ LIBERO E
INVERTER 18000BTU
ΣΕΤ A/C PANASONIC CS/CUPW18GKE 18000Btu
04-040-072-128-007
04-040-072-128-012
04-040-072-128-013
04-040-072-302-002
04151030
04180500
04200695
04230621
ΣΕΤ A/C TOSHIBA RAS-18SAV2-E1 /
RAS-18SKV2-E INV
ΣΕΤ ΚΛΙΜ/ΚΟ SAMSUNG AQ-12UGA
12000BTU
ΣΕΤ A/C GENERAL ELECTRIC
GAIRB16 IGPLW 16000BTU
ΣΕΤ A/C WHIRLPOOL AMC 983 18000
Btu
04-040-072-318-002
04-040-072-320-006
04-040-072-527-002
04-040-072-540-002
04251070
04180790
04200655
04300589
ΣΕΤ A/C TOYOTOMI AKIRA GAN/GAG
A180GVR 18.000 BTU
ΣΕΤ A/C TOYOTOMI GOSAI TAN/TAGA53GW 17.000BTU
ΣΕΤ A/C CARRIER 42QCR018713GE +
38QCR018713GE
ΣΕΤ A/C AGD DMG-822o 21000 BTU
04-040-072-721-000
04-040-072-721-002
04-040-072-727-002
04-040-073-003-002
04360649
04200785
04231114
04310849
ΣΕΤ A/C ΥΟΚΟ-Ο YMO821i 24000BTU
ΣΕΤ A/C MORRIS IN-2401 ΕΣ 24000
BTU
ΣΕΤ A/C LG C24AHR N33 ARTCOOL
MIRROR
ΣΕΤ A/C SAMSUNG AQ 24FAN FORTE
24000btu @
04-040-073-003-011
04-040-073-115-002
04-040-073-128-007
04-040-073-320-004
04150770
04200800
04230745
04180150
ΣΕΤ A/C SAMSUNG AQ24NSA 24.000
btu @
ΣΕΤ A/C GENERAL ELECTRIC
GAIRB21 IGPLW 21100BTU
ΣΕΤ A/C TOYOTOMI AKIRA GAN/GAG
A220 TR 22.000 BTU
ΚΛΙΜ/ΚΟ TOYOTOMI AKIRA GAN
A220 TRi 22000 BTU ΕΣΩΤ
04-040-073-320-005
04-040-073-527-002
04-040-073-721-002
04-040-073-721-003
CELECT ΑΕ - Εμπόριο Ηλεκτρικών Συσκευών , 13 Χιλ. ΕΟ Θεσ/νίκης -Καβάλας,τηλ:23940-73260, Email:[email protected]
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
04180150
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
04200725
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
04200573
04230740
ΚΛΙΜ/ΚΟ TOYOTOMI AKIRA GAG
A220 TRo 22000 BTU ΕΞΩΤ
ΣΕΤ A/C CARRIER 42QCR022713GE +
38QCR022713GE
ΣΕΤ A/C F&U FU50EG-MR 18000
BTU MIRROR
ΣΕΤ A/C LG E09SQ LIBERO E
INVERTER 9000BTU
04-040-073-721-004
04-040-073-727-002
04-040-074-714-001
04-040-081-028-000
04200662
04230939
04230798
04231089
ΣΕΤ A/C MORRIS DCIN 26102
9000BT INVERTER FLOWER
ΣΕΤ A/C LG A09AW1 ARTCOOL
INVERTER ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΕΤ A/C LG CS09AQ LIBERO
INVERTER 9000BTU
ΣΕΤ A/C LG H09MW PRESTIGEHYPER INVERTER
04-040-081-115-011
04-040-081-128-005
04-040-081-128-026
04-040-081-128-029
04230698
04180729
04180708
04201090
ΣΕΤ A/C LG S09MH MEGA ECONO
INVERTER
ΣΕΤ A/C HITACHI RAS-S10H3
9000BTU A' INV.
ΣΕΤ A/C HITACHI RAS-E14H3
14000BTU INVERTER
ΣΕΤ A/C TOSHIBA RAS-07PAVP-E +
RAS-07PKVP-E INVER
04-040-081-128-032
04-040-081-305-000
04-040-081-305-005
04-040-081-318-002
04200650
04230626
04230626
04200512
ΣΕΤ A/C GENERAL ELECTRIC GAIRZ09
EGNLW 9000BTU INV
ΣΕΤ A/C WHIRLPOOL AMD 041
9000Btu INVERTER
ΣΕΤ A/C WHIRLPOOL AMD 350
9000Btu INVERTER
ΣΕΤ A/C F&U FI-09050 9000BTU
INVERTER
04-040-081-527-002
04-040-081-540-002
04-040-081-540-005
04-040-081-714-000
04180947
04180759
04200644
04180712
ΣΕΤ A/C TOYOTOMI TAKARA
TAN/TAG A10HDI 9000BTU INV
ΣΕΤ A/C TOYOTOMI KURO MTN/MTG
A428DV 9000BTU INV
ΣΕΤ A/C CARRIER 42NQV025M2 +
38NYV025M2 INV 9000BT
ΣΕΤ A/C DAIKIN FTXN-25K/RX
9000BT INVERTER
04-040-081-721-004
04-040-081-721-007
04-040-081-727-004
04-040-081-951-000
CELECT ΑΕ - Εμπόριο Ηλεκτρικών Συσκευών , 13 Χιλ. ΕΟ Θεσ/νίκης -Καβάλας,τηλ:23940-73260, Email:[email protected]
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
04200725
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
04230998
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
04230799
04230869
ΣΕΤ A/C MORRIS DCIN 35102 12000
FLOWER INVERTER
ΣΕΤ A/C LG A12AW1 ARTCOOL
INVERTER ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΕΤ A/C LG E12SQ LIBERO E
INVERTER 12000BTU
ΣΕΤ A/C LG CS12AQ LIBERO
INVERTER 12000 BTU
04-040-082-115-005
04-040-082-128-005
04-040-082-128-008
04-040-082-128-013
04231094
04230798
04180685
04180735
ΣΕΤ A/C LG H12MW PRESTIGEHYPER INVERTER
ΣΕΤ A/C LG S12MH MEGA ECONO
INVERTER
ΣΕΤ A/C PANASONIC CS-RE12JKX
12000Btu INV
ΣΕΤ A/C PANASONIC CU-YE12MKX
INV 12000Btu
04-040-082-128-019
04-040-082-128-022
04-040-082-302-002
04-040-082-302-009
04180650
04300739
04200884
04150695
ΣΕΤ ΚΛΙΜ/ΚΟ PANASONIC CUYE9MKX INV 9000Btu
ΣΕΤ A/C HITACHI RAS-S14H3
12000BTU A' INV.
ΣΕΤ A/C TOSHIBA RAS-13SAV2-E +
RAS-13SKV2-E INV
ΣΕΤ A/C SAMSUNG AQV-12 FC INV.
04-040-082-302-011
04-040-082-305-000
04-040-082-318-004
04-040-082-320-004
04150685
04150740
04200740
04230658
ΣΕΤ A/C SAMSUNG AQV-12 UGAX
INV.R410
ΣΕΤ A/C SAMSUNG AQV-12PSCNEUR
12000BTU INV
ΣΕΤ A/C GENERAL ELEC GAIR Z12
IGELS 12000BTU INV
ΣΕΤ A/C WHIRLPOOL AMD 351
12000Btu INVERTER
04-040-082-320-005
04-040-082-320-008
04-040-082-527-002
04-040-082-540-002
04300560
04180698
04181088
04180834
ΣΕΤ A/C/ HISENSE AS-12UR4SVNVL
12000BTU INVERT
ΣΕΤ A/C FUJITSU ASYG12LLCA/AOYG
12LLC 12000BTU INV
ΣΕΤ A/C TOYOTOMI TAKARA
TAN/TAG A13HDI 12000 INV
ΣΕΤ A/C TOYOTOMI KURO MTN/MTG
A435DV 12000BTU INV
04-040-082-563-002
04-040-082-700-002
04-040-082-721-005
04-040-082-721-008
CELECT ΑΕ - Εμπόριο Ηλεκτρικών Συσκευών , 13 Χιλ. ΕΟ Θεσ/νίκης -Καβάλας,τηλ:23940-73260, Email:[email protected]
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
04200598
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
04200723
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
04180790
04180805
ΣΕΤ A/C CARRIER 42RUVH032K +
38RUVH032K INV 12000
ΣΕΤ A/C CARRIER 42NQV035M2 +
38NYV035M2 INV 12000
ΣΕΤ A/C DAIKIN FTXN-35K/RXN35K
12000BT INVERTER
ΣΕΤ A/C HITACHI RAS35FH6(S)14000BTU INVERTER
04-040-082-727-004
04-040-082-727-007
04-040-082-951-000
04-040-083-305-008
04180747
04180809
04200970
04230949
ΣΕΤ A/C TOSHIBA ANANT RAS107SKV-E3
ΣΕΤ A/C TOSHIBA SUZUMI PLUS RAS10SAV2-E 9.000Btu
ΣΕΤ A/C MORRIS DCIN 50102
18000B FLOWER INVERTER
ΣΕΤ A/C LG S18AT INVERTER
18000BTU
04-040-083-318-004
04-040-083-318-005
04-040-084-115-008
04-040-084-128-014
04181050
04261064
04200908
04201160
ΣΕΤ ΚΛΙΜ/ΚΟ PANASONIC CUYE18MKX INV 18000Btu
ΣΕΤ A/C HITACHI RAS-50FH7
18000BTU A' INV.
ΣΕΤ A/C TOSHIBA RAS-16SAV2-E1 +
RAS-16SKV2-E1 INVE
ΣΕΤ A/C TOSHIBA RAS-13PAVP-E +
RAS-13PKVP-E INVER
04-040-084-302-005
04-040-084-305-002
04-040-084-318-002
04-040-084-318-005
04201040
04151030
04200908
04151100
ΣΕΤ A/C/ TOSHIBA RAS-18N3KV2-E
18000BTU INVER
ΣΕΤ A/C TOSHIBA RAS-18SAV-E3 /
RAS-18SKV-E INV
ΣΕΤ A/C TOSHIBA RAS-16N3A2-E +
RAS-B16KV2-E INVE
ΣΕΤ A/C SAMSUNG AQV-18PSBN
18000BTU INV
04-040-084-318-008
04-040-084-318-009
04-040-084-318-012
04-040-084-320-014
04200959
04230950
04300730
04181259
ΣΕΤ A/C GENERAL ELEC GAIRZ18
IGPLS 18100BTU INV
ΣΕΤ A/C WHIRLPOOL AMD 352 18000
Btu INVERTER
ΣΕΤ A/C HISENSE AS-18UR4SUVVL
18000BTU INVERT
ΣΕΤ A/C TOYOTOMI TAN/TAG-A53IV
18000BTU INVERTER A
04-040-084-527-002
04-040-084-540-002
04-040-084-563-002
04-040-084-721-003
CELECT ΑΕ - Εμπόριο Ηλεκτρικών Συσκευών , 13 Χιλ. ΕΟ Θεσ/νίκης -Καβάλας,τηλ:23940-73260, Email:[email protected]
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
04281110
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
04200815
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
04200990
04200560
ΣΕΤ A/C TOYOTOMI KURO MTN/MTG
A356DV 18000BTU INV
ΣΕΤ A/C CARRIER 42RUVH050K +
38RUVH050K INV 18000
ΣΕΤ A/C CARRIER 42NQV050M2 +
38NYV050M2 INV 18000
ΣΕΤ A/C CARRIER 42RUVH026K +
38RUVH026K INV 9000BT
04-040-084-721-010
04-040-084-727-000
04-040-084-727-005
04-040-084-727-006
04201022
04181149
04201147
04201389
ΣΕΤ A/C CARRIER 42NQV060M2 +
38NYV060M2 INV 24000
ΣΕΤ A/C DAIKIN FTXN-50K/RXN50K
18000BT INVERTER
ΣΕΤ A/C TOSHIBA RAS-22SAV2-E +
RAS-22SKV2-E INVERT
ΣΕΤ A/C TOSHIBA RAS-16PAVP-E +
RAS-16PKVP-E INVER
04-040-084-727-007
04-040-084-951-000
04-040-085-318-002
04-040-085-318-005
04151215
04201130
*
*
04200270
04200289
ΣΕΤ A/C SAMSUNG AQV-24PSBN
24000BTU INV
ΣΕΤ A/C GENERAL ELEC GAIRZ22
IGPLS 22000BTU INV
ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ UNITED ARU 8009
90εκ 160W
ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ UNITED ARU 8012
120εκ 230W
04-040-085-320-002
04-040-085-527-002
04-040-085-724-000
04-040-085-724-001
04200289
04200318
04200370
04200349
ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ UNITED ARC 8809
90εκ 475W
ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ UNITED ARC 8812
120εκ 610W
ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ UNITED ARC 8818
180εκ 915W
ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ UNITED ARU 8020
200εκ
04-040-085-724-002
04-040-085-724-003
04-040-085-724-004
04-040-085-724-005
04200326
04200960
04301039
04301500
ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ UNITED ARU 8015
150εκ 300W
ΣΕΤ A/C CARRIER 42RUVH070K +
38RUVH070K INV 24000
ΣΕΤ A/C ΝΤΟΥΛΑΠΑ MIDEA MFJ24ARN1 ΕΣΩΤ.
ΣΕΤ A/C ΝΤΟΥΛΑΠΑ MIDEA MFJ48ARN1
04-040-085-724-006
04-040-085-727-002
04-040-086-532-008
04-040-086-532-009
CELECT ΑΕ - Εμπόριο Ηλεκτρικών Συσκευών , 13 Χιλ. ΕΟ Θεσ/νίκης -Καβάλας,τηλ:23940-73260, Email:[email protected]
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
04183110
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
04181815
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
04182220
04300150
ΣΕΤ A/C ΝΤΟΥΛΑΠΑ TOYOTOMI
FS1048INV INVERTER
ΣΕΤ A/C ΝΤΟΥΛΑΠΑ TOYOTOMI
FS1045A
ΣΕΤ A/C ΝΤΟΥΛΑΠΑ TOYOTOMI
FS1060A
ΣΕΤ A/C ΝΤΟΥΛΑΠΑ GREE GRF-481
HE/F3
04-040-086-721-002
04-040-086-721-005
04-040-086-721-008
04-040-086-726-000
04301549
04301549
04150154
04200157
ΣΕΤ A/C ΝΤΟΥΛΑΠΑ SKYTEC
ASFH55A5/NR1
ΣΕΤ A/C ΝΤΟΥΛΑΠΑ FISHER N-48K F
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜ/ΚΟΥ KT109E UNIVERSAL
ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ A/C EP18 ΓΙΑ
18000BTU ΣΠΑΣΤΗ
04-040-086-728-002
04-040-086-903-002
04-040-087-330-000
04-040-087-903-000
04200158
04200157
04200170
04200162
ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ A/C FP24 ΓΙΑ
18000BTU-24000BTU
ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ A/C FP12 ΓΙΑ
9000BTU-12000BTU
ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ A/C ES24 ΓΙΑ
24000BTU ΣΠΑΣΤΗ INOX
ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ A/C ES12 ΓΙΑ 900012000BTU ΣΠΑΣΤΗ INOX
04-040-087-903-002
04-040-087-903-003
04-040-087-903-005
04-040-087-903-006
04200158
04231409
04231270
04251173
ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ A/C EP24 ΓΙΑ
24000BTU ΣΠΑΣΤΗ
ΣΕΤ A/C LG CA24AWR ARTCOOL
MIRROR INV 24000BTU
ΣΕΤ A/C LG E24SQ LIBERO E
INVERTER 24000BTU
ΣΕΤ A/C HITACHI RAS-60YH7
24000BTU A' INV.
04-040-087-903-007
04-040-088-128-006
04-040-088-128-007
04-040-088-305-002
04151199
04151809
04251190
04181334
ΣΕΤ A/C SAMSUNG AQV-24 UGAX
INV.R410
ΣΕΤ A/C SAMSUNG AQV-24 MSAX INV.
ΣΕΤ A/C TOYOTOMI AKIRA GAN/GAG
A240GVR 22.000 BTU
ΣΕΤ A/C TOYOTOMI ΚΟΝΣΟΛΑ CON
35INVi 12000btu
04-040-088-320-001
04-040-088-320-010
04-040-088-721-002
04-040-092-377-004
CELECT ΑΕ - Εμπόριο Ηλεκτρικών Συσκευών , 13 Χιλ. ΕΟ Θεσ/νίκης -Καβάλας,τηλ:23940-73260, Email:[email protected]
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
04181715
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
04181358
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
04181717
04182063
ΣΕΤ A/C TOYOTOMI ΚΟΝΣΟΛΑ CON
50INVi 18000btu
ΣΕΤ A/C ΚΑΣΕΤΑ TOYOTOMI
CCT301INVi 12000btu C.S.
ΣΕΤ A/C ΚΑΣΕΤΑ TOYOTOMI
CCT501INVi 18000btu C.S.
ΣΕΤ A/C ΚΑΣΕΤΑ TOYOTOMI
CCT701INVi 24000btu
04-040-092-377-005
04-040-092-721-002
04-040-092-721-005
04-040-092-721-011
04182838
04183341
04183670
04181515
ΣΕΤ A/C ΚΑΣΕΤΑ TOYOTOMI
CCT100INVi 36000btu
ΣΕΤ A/C ΚΑΣΕΤΑ TOYOTOMI
CCT140INVi 48000btu
ΣΕΤ A/C ΚΑΣΕΤΑ TOYOTOMI
CCT170INVi 60000btu
ΣΕΤ A/C TOYOTOMI ΚΑΝΑΛΑΤΟ
DCT35INV-Si 12000bt
04-040-092-721-014
04-040-092-721-018
04-040-092-721-021
04-040-379-721-002
04181270
04181690
04182100
04200479
ΣΕΤ A/C TOYOTOMI ΔΑΠ-ΟΡΟΦ CFT
35INV-Ri 12000btu
ΣΕΤ A/C TOYOTOMI ΔΑΠ-ΟΡΟΦ CFT
50INV-Ri 18000btu
ΣΕΤ A/C TOYOTOMI ΔΑΠ-ΟΡΟΦ CFT
70INV-Ri 24000btu
ΚΛΙΜ/ΚΟ ΦΟΡΗΤΟ F&U PA-92
9000BTU A
04-040-380-721-024
04-040-380-721-027
04-040-380-721-030
04-040-446-714-000
***
***
***
04300180
04300168
04300199
04300485
ΑΝΕΜ/ΡΑΣ CELECT FS-45G1 ΟΡΘ 45'
ΑΝΕΜ/ΡΑΣ CELECT FS-40G1 ΟΡΘ
ΑΝΕΜ/ΡΑΣ CELECT FS-40M ΟΡΘΙΟΣ
ΙΝΟΧ
ΑΝΕΜ/ΡΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ADS26ST
04-041-089-002-000
04-041-089-002-001
04-041-089-002-007
04-041-089-008-000
**
04300375
04300168
04200208
04250218
ΑΝΕΜ/ΡΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ADS18MM
ΑΝΕΜ/ΡΑΣ CROWN FS-50C ΟΡΘ 40εκ
45W
ΑΝΕΜ/ΡΑΣ IZZY L-1754 ΠΥΡΓΟΣ
ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΧ. 45W
ΑΝΕΜ/ΡΑΣ ROWENTA VU5540 TURBO
SILENCE ΟΡΘ 70W 40"
04-041-089-008-001
04-041-089-008-002
04-041-089-100-000
04-041-089-104-000
CELECT ΑΕ - Εμπόριο Ηλεκτρικών Συσκευών , 13 Χιλ. ΕΟ Θεσ/νίκης -Καβάλας,τηλ:23940-73260, Email:[email protected]
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
*
04250227
04200189
04200210
04200194
ΑΝΕΜ/ΡΑΣ ROWENTA VU6520
ΠΥΡΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 40W
ΑΝΕΜ/ΡΑΣ SINGER SF40 40cm
ΑΝΕΜ/ΡΑΣ BIONAIRE BASF17V 1ΟΡΘ
40'
ΑΝΕΜ/ΡΑΣ DAEWOO DSF-1715 ΟΡΘ.
ΚΙΤΡΙΝΟ-ΛΕΥΚΟ
04-041-089-104-001
04-041-089-119-000
04-041-089-135-000
04-041-089-516-000
***
04200225
04200183
04200186
04300178
ΑΝΕΜ/ΡΑΣ DAEWOO DSF-1718 3 ΣΕ
1 ΟΡΘΟΣ+ΕΠΙΤΡ+ΤΟΙΧΟΥ
ΑΝΕΜ/ΡΑΣ UNITED UST-1603 2 ΣΕ 1
ΟΡΘΟΣ..+ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖ
ΑΝΕΜ/ΡΑΣ KEROSUN FDE-40 ΟΡΘ.
55W
ΑΝΕΜ/ΡΑΣ CELECT FT-40G1 ΕΠΙΤ
04-041-089-516-002
04-041-089-724-000
04-041-089-828-000
04-041-090-002-000
***
***
04400176
04300195
04250202
04200183
ΑΝΕΜ/ΡΑΣ CELECT FT30-G1 ΕΠΙΤ.
ΑΝΕΜ/ΡΑΣ CELECT FL-45 ΕΠΙΔ. ΙΝΟΧ
ΑΝΕΜ/ΡΑΣ ROWENTA VU2530 TURBO
SILENCE ΕΠΙΤ 70W 40"
ΑΝΕΜ/ΡΑΣ SINGER DF40 40cm
04-041-090-002-004
04-041-090-002-005
04-041-090-104-000
04-041-090-119-000
*
***
04200210
04200166
04200182
04300174
ΑΝΕΜ/ΡΑΣ BIONAIRE BAOF16V ΕΠΙΤ
40'
ΑΝΕΜ/ΡΑΣ DAEWOO DCF-1706 2 ΣΕ
1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ+ CLIP
ΑΝΕΜ/ΡΑΣ KEROSUN FSTC-40 ΕΠΙΤ.
55W
ΑΝΕΜ/ΡΑΣ CELECT ΚΥΤ-30 F1 ΒΟΧ
04-041-090-135-000
04-041-090-516-000
04-041-090-828-000
04-041-091-002-000
***
04300177
04200229
04200209
04200189
ΑΝΕΜ/ΡΑΣ CELECT ΚΥΤ35-Α1 ΒΟΧ
ΑΝΕΜ/ΡΑΣ ΧΡΩΜΙΟΥ IZZY 18SL
ΑΝΕΜ/ΡΑΣ ΧΡΩΜΙΟΥ IZZY 1616F
ΑΝΕΜ/ΡΑΣ SINGER BOX30T
04-041-091-002-002
04-041-091-100-000
04-041-091-100-001
04-041-091-119-000
CELECT ΑΕ - Εμπόριο Ηλεκτρικών Συσκευών , 13 Χιλ. ΕΟ Θεσ/νίκης -Καβάλας,τηλ:23940-73260, Email:[email protected]
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
***
***
***
***
04300219
04300225
04300170
04300179
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ CELECT CLH2505/QH-90J-2 4ΛΑΜΠΕΣ
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ CELECT CLH2508/QH-90J 4 ΛΑΜΠΕΣ
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΑΛΟΓ CELECT CLH-1301
3 LAMPS
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΑΛΟΓ CELECT CLH-1801
4 LAMPS
04-042-095-002-002
04-042-095-002-003
04-042-095-002-004
04-042-095-002-005
**
*
***
***
04300279
04300235
04300215
04300195
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛ CELECT CLH-SL689
/ S3100 SLIM 2800W
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛ CELECT CLH-TO897
/ S3000 TOWER 2750W
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ CELECT CLHNE496 / S2400 2200W
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ CELECT CLHNE493 / S1800 1650W
04-042-095-007-000
04-042-095-007-001
04-042-095-007-002
04-042-095-007-003
***
***
04300249
04300329
04300349
04300409
ΘΕΡΜΑΣΤ ΧΑΛ CELECT CLH-TO899P /
S3050 TOWER 2750W
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛ CELECT CLH-SP695
/ S3150 SLIM 2800W
ΘΕΡΜΑΣΤΡ ΧΑΛ CELECT CLH-BS745 /
S1510 1400W carbon
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ CELECT CLHBS785 2000W carbon
04-042-095-007-004
04-042-095-007-005
04-042-095-007-006
04-042-095-007-007
04300199
04300213
04300243
04300273
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ SIMFER NERO
PLUS S1800WT 1650W
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ SIMFER NERO
4 PLUS S2400WT 2200W
ΘΕΡΜΑΣΤ ΧΑΛ SIMFER TOWER PLUS
S3050WT 2750W
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛ SIMFER SLIM PLUS
S3150WT 2800W
04-042-095-018-000
04-042-095-018-001
04-042-095-018-002
04-042-095-018-003
04200179
04200203
04200189
04200179
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ SINGER
HAL1200 1200W
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΑΛΟΓ JURO PRO ILIOS
CARBON 1200W
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΑΛΟΓ DAEWOO DHH7218 1600W
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΑΛΟΓ DAEWOO DHH7212 1200W
04-042-095-119-000
04-042-095-131-000
04-042-095-516-002
04-042-095-516-003
CELECT ΑΕ - Εμπόριο Ηλεκτρικών Συσκευών , 13 Χιλ. ΕΟ Θεσ/νίκης -Καβάλας,τηλ:23940-73260, Email:[email protected]
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
**
*
04200175
04200192
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
**
04200175
04200178
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΑΛΟΓ UNITED UHH-812
1200W
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΑΛΟΓ KEROSUN CH-900
CARBON 1000W
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΑΛΟΓ KEROSUN AL-10
1000W
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ KEROSUN
AL-12 1200W
04-042-095-724-000
04-042-095-828-000
04-042-095-828-001
04-042-095-828-002
***
***
04300164
04300199
04300163
04300199
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ CELECT CLH-1848 / FH90B 2000W
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΤΟΙΧΟΥ CELECT CLH9000BT/PTC-2000 2000W
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ CROWN FH 202 2000W
ΛΕΥΚΟ
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ CROWN CCH-201
2000W ΤΟΙΧΟΥ
04-042-096-002-002
04-042-096-002-003
04-042-096-008-000
04-042-096-008-002
*
04200178
**
04200170
04200178
04200174
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ IZZY HFC22 2200W
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ IZZY 2 ΣΕ 1 NSB 200B5
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ IZZY PTC-906
ΚΕΡΑΜΙΚΟ
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ IZZY FH-A18 2 2 σε 1
04-042-096-100-000
04-042-096-100-001
04-042-096-100-002
04-042-096-100-003
*
**
04200170
04200169
04000184
04200184
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ROHNSON MOD R-6055
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ SINGER SFH09 2000W
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ JACKSON 8321
ΛΟΥΤΡΟΥ/ΧΩΡΟΥ
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΠΑΝΙΟΥ BIONAIRE
BFH400 2400W
04-042-096-118-000
04-042-096-119-000
04-042-096-133-000
04-042-096-135-000
04200190
**
**
**
04300200
04200178
04200169
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΔΑΠΕΔΟΥ BIONAIRE
BFH251 2.0 KW
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΤΟΙΧΟΥ OSCAR JNF
88H3A 2000W
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ DAEWOO DHF-7423
2400W
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ UNITED UHF-824
2200W
04-042-096-135-002
04-042-096-138-001
04-042-096-516-002
04-042-096-724-001
CELECT ΑΕ - Εμπόριο Ηλεκτρικών Συσκευών , 13 Χιλ. ΕΟ Θεσ/νίκης -Καβάλας,τηλ:23940-73260, Email:[email protected]
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
04200182
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
04200185
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
*
*
04200176
04200179
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ KEROSUN NTM ΚΕΡΑΜ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1500W
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΠΑΝΙΟΥ KEROSUN BH25 2000W
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ KEROSUN NFE-20
2000W
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ KEROSUN HFC-2000
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 2000W
04-042-096-828-000
04-042-096-828-001
04-042-096-828-002
04-042-096-828-003
**
*
04200172
04100193
04200179
04000169
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ KEROSUN NFL-20
2000W
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΠΑΝΙΟΥ OLIMPIA
SPLENDID CALDO24HBLU
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ GRUPPE HFTF-5 2000W
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ BAUER FH20A
04-042-096-828-004
04-042-096-829-000
04-042-096-949-000
04-042-096-999-001
***
04300418
04300163
***
***
04300249
04200266
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΖΑΚΙΟΥ
70710 NEW CALDOFA TERM
ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ SANG SAHARA-2
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΥΓΡΑΕΡ CELECT CLH1535BLA ΠΙΕΖΟΜΕΝΟ ΔΙΑΚ
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΥΓΡ. DELONGHI
IR3010.GY 4200W
04-042-096-999-002
04-042-096-999-003
04-042-097-002-000
04-042-097-105-005
04380235
*
**
*
04200275
04200244
04200276
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΥΓΡ. KALKO KG 4000
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΥΓΡ. DELONGHI VBF
BLUE FLAME GAS 420
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ DAEWOO
DHG-7435 4100W
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ DAEWOO
DHG-7436 4100W & ΡΕΥΜΑΤ
04-042-097-134-000
04-042-097-516-004
04-042-097-516-005
04-042-097-516-006
***
**
04300259
04150410
04150429
04150345
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΥΓΡ. LEONGHI TS 280
ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΜΠΕΖ
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ KEROSUN
LC-S27 INVERTER
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ KEROSUN
LC-30 INVERTER
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ KEROSUN
RAINBOW ΛΕΥΚΟ WICK
04-042-097-523-000
04-042-098-828-000
04-042-098-828-001
04-042-098-828-007
CELECT ΑΕ - Εμπόριο Ηλεκτρικών Συσκευών , 13 Χιλ. ΕΟ Θεσ/νίκης -Καβάλας,τηλ:23940-73260, Email:[email protected]
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
*
04150456
04150459
04150439
04150550
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ KEROSUN
OMNI-105 WICK TYPE
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ KEROSUN
OMNI-230G WICK TYPE
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ KEROSUN
LC-32F INVERTER
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ KEROSUN
LC-52 INVERTER
04-042-098-828-010
04-042-098-828-011
04-042-098-828-013
04-042-098-828-015
04150545
*
**
*
04200234
04200246
04200239
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ KEROSUN
LC-43 G INVERTER
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ IZZY PH-08H
ECO 425W
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ IZZY PH-G01
ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 425W
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖ DAEWOO DHQ7535 2400W 2 ΣΕ 1
04-042-098-828-016
04-042-099-100-000
04-042-099-100-001
04-042-099-516-000
**
***
***
**
04200189
04300259
04300227
04300292
ΚΟΝΒΕΚΤΟΡΑΣ DAEWOO DHC-7321
2000W
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ATLANTIC F117
DESIGN 2000W
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ATLANTIC F117
DESIGN 1500W
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ATLANTIC F117
DESIGN 2500W
04-042-099-516-001
04-042-099-559-000
04-042-099-559-001
04-042-099-559-002
04300260
**
***
***
04300289
04300279
04300165
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ATLANTIC F17
2000W
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ATLANTIC ODYSSEE
1500W
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ATLANTIC ODYSSEE
2000W
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟ ATLANTIC F-117
04-042-099-559-003
04-042-099-559-004
04-042-099-559-005
04-042-099-559-006
**
04300249
04300249
***
***
04300255
04300244
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ATLANTIC F17
1000W
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ATLANTIC
BONJOUR 2500W
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ TESY CN 02 251
MAS 2500W
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ TESY CN 02 150
MAS 1500W
04-042-099-559-007
04-042-099-559-008
04-042-099-560-000
04-042-099-560-001
CELECT ΑΕ - Εμπόριο Ηλεκτρικών Συσκευών , 13 Χιλ. ΕΟ Θεσ/νίκης -Καβάλας,τηλ:23940-73260, Email:[email protected]
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
**
**
***
**
04300246
04300200
04300164
04200179
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ TESY CN 02 201
MAS IP 2X 2000W
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ TESY CN 202 ZF
2000W
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟ TESY
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚ UNITED UHQ-818
1200W
04-042-099-560-002
04-042-099-560-003
04-042-099-560-004
04-042-099-724-000
04200199
***
***
04300209
04300214
04300205
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚ UNITED UHQ-819
2000W
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ EINHELL WW1200
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ EINHELL WW2000
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ EWT CLIMA 272
E2TS 2000W
04-042-099-724-001
04-042-099-725-000
04-042-099-725-001
04-042-099-729-000
04300225
04300290
04300300
04300310
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ EWT CLIMA 274
E2TSF 2000W
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ EWT CLIMA 750 WK
ΤΟΙΧΟΥ 750W
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ EWT CLIMA 1250
WK ΤΟΙΧΟΥ 1250W
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ EWT CLIMA 2000
WK ΤΟΙΧΟΥ 2000W
04-042-099-729-001
04-042-099-729-002
04-042-099-729-003
04-042-099-729-004
04150239
***
*
*
04200239
04300210
04300199
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ KEROSUN KPMC-20
PANEL MICA 2000W
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ECONO-HEAT
TOIXOY 400W
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ TIMBERK TBK050 M15X 1500W
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ TIMBERK TBK070 M20 2000W
04-042-099-828-000
04-042-099-829-000
04-042-099-835-000
04-042-099-835-001
***
04300215
04200205
04200210
04200205
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ TIMBERK TBK050 M20X 2000W
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ AGM ΝΑΝΣΥ 220W
ΥΠΟΠΟΔΙΟ ΘΕΡΜ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ BIONAIRE
BOH2000-I 7ΦΕΤΕΣ 2000W
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ BIONAIRE
BOH1500-I 7ΦΕΤΕΣ 1500W
04-042-099-903-000
04-042-099-922-000
04-042-100-135-000
04-042-100-135-001
CELECT ΑΕ - Εμπόριο Ηλεκτρικών Συσκευών , 13 Χιλ. ΕΟ Θεσ/νίκης -Καβάλας,τηλ:23940-73260, Email:[email protected]
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
*
04200211
**
04200220
04200222
04200206
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ SINGER SOFR09
9 ΦΕΤΕΣ 2000W
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ JURO PRO
ZESTI 9 9 ΦΕΤΕΣ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ KEROSUN NYCA09 2000W 9Φ ΚΛ ΤΥΠΟ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ KEROSUN NYAK09 2000W 9Φ
04-042-101-119-000
04-042-101-131-000
04-042-101-828-000
04-042-101-828-001
***
04150239
04150245
04150259
04300229
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ MICA KEROSUN KRMC15 1500W
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ MICA KEROSUN KRMC20 2000W
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ MICA KEROSUN KRMC25 2500W
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ CELECT CLH11081 11 ΦΕΤΕΣ 2500W
04-042-101-828-002
04-042-101-828-003
04-042-101-828-004
04-042-102-002-002
***
*
04300235
04200218
**
04200220
04200228
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ CELECT CLH13082 73082 13Φ 2500W
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ IZZY OR15F
ECO GREEN 11Φ 2+1
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ SINGER SOFR12
12 ΦΕΤΕΣ 2500W
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ JURO PRO
ZESTI 11 11 ΦΕΤΕΣ
04-042-102-002-003
04-042-102-100-000
04-042-102-119-000
04-042-102-131-000
*
*
04300229
04300235
04200228
04200215
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ REX CA-2512
12 ΦΕΤΕΣ 2500W
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ REX CA-3014
14 ΦΕΤΕΣ 3000W
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ DAEWOO DHR7111 FT 11 ΦΕΤΕΣ 2900W
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ UNITED UHR811 11 ΦΕΤΕΣ 2500W
04-042-102-142-000
04-042-102-142-001
04-042-102-516-001
04-042-102-724-001
*
**
04200228
04200225
04200231
04200238
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ KEROSUN NYCA11 2400W 11Φ ΚΛ ΤΥΠΟ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ KEROSUN NYAK12 2400W 12Φ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ SINGER SOFR14
14 ΦΕΤΕΣ 2500W
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ JURO PRO
ZESTI 13 13 ΦΕΤΕΣ
04-042-102-828-000
04-042-102-828-001
04-042-103-119-000
04-042-103-131-000
CELECT ΑΕ - Εμπόριο Ηλεκτρικών Συσκευών , 13 Χιλ. ΕΟ Θεσ/νίκης -Καβάλας,τηλ:23940-73260, Email:[email protected]
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
Είδος -
Προτεινόμενη Λιανική
***
04200248
04200234
04200189
04200181
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ DAEWOO DHR7113 FTC 13 ΦΕΤΕΣ 2900
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ KEROSUN NYAK14 2500W 14Φ
ΚΟΝΒΕΚΤΟΡΑΣ DAEWOO DHC-7877
2000W
ΚΟΝΒΕΚΤΟΡΑΣ UNITED UHC-820
2000W
04-042-103-516-001
04-042-103-828-000
04-042-105-516-000
04-042-105-724-001
**
04200183
04200198
04200245
04200215
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ IMETEC
7IME6648 MONH
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ IMETEC
7IME6649 ΔΙΠΛΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ IMETEC
7IME6221C ΔΙΠΛΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ IMETEC
7IME6113C ΜΟΝΟ
04-042-106-163-000
04-042-106-163-001
04-042-106-163-002
04-042-106-163-003
04200229
04200270
04200220
04200449
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ IMETEC
7IME16050 ΜΟΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ IMETEC
7IME16051 ΔΙΠΛΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ IMETEC
7IME6877
ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ JURO PRO VCIR
400W
04-042-106-163-004
04-042-106-163-005
04-042-106-163-006
04-042-299-131-000
*
*
04200524
04200589
04181259
04181200
ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ JURO PRO VCIR
650W
ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ JURO PRO VCIR
850W
ΣΕΤ A/C TOYOTOMI TAKARA
TAN/TAG A16 HDI 16000 INV
ΣΕΤ ΚΛΙΜ/ΚΟ TOYOTOMI KURO
MTN/MTG A371DV 24000 INV
04-042-299-131-001
04-042-299-131-002
04-084-084-721-002
04-084-085-721-002
CELECT ΑΕ - Εμπόριο Ηλεκτρικών Συσκευών , 13 Χιλ. ΕΟ Θεσ/νίκης -Καβάλας,τηλ:23940-73260, Email:[email protected]