close

Enter

Log in using OpenID

10. Sajam privrede „BIZNIS 2014“ Tešanj

embedDownload
Z
J
BI
014 T E
S 2
Š
N
Prijava i narudžba za učesnike/izlagače na sajmu privrede
„Biznis 2014“ Tešanj
Industrijska zona Bukva – PC UKUS
od 15.-17.05.2014. godine (četvrtak-subota)
NI
A
10. Sajam privrede „BIZNIS 2014“ Tešanj
PODACI O FIRMI / IZLAGAČU
1. Puni naziv firme
2. Adresa
3. PDV/ ID broj
4. Tel./ fax.
5. Web/ e-mail
6. Direktor / odgov. rukovodilac / tel.
7. Kontakt osoba / mob. tel.
NARUDŽBA IZLOŽBENOG PROSTORA
ŠTAND, prostor hale
ŠATOR, montiran pored hale
Unutrašnji slobodni prostor
OTVORENI PROSTOR, neposredno uz halu i šator
Osnovna površina štanda je 10m2, pa na više
m2
m2
m2
m2
CIJENE, FAKTURISANJE I PLAĆANJE
Cijena unutrašnjeg prostora (hala i šator)- ŠTAND (po m2)
35,00 KM/m2
Cijena unutrašnjeg slobodnog prostora
15,00 KM/ m2
Cijena otvorenog/vanjskog prostora uz hale i šator
10,00 KM/ m2
Plaćanje po dostavljenoj fakturi odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od ispostavljanja iste.
Sa realizacijom uplate ostvaruje se pravo učešća /izlaganja na sajmu.
Nakon izvršene uplate slijedi dostava potvrde, protokola i akreditacija. Cijene su konačne i ne sadreže PDV
OSTALI USLOVI
- Oprema – struktura štanda podrazumijeva : tipski izgled (sajamski štand) na itison podlozi, sa info pultom, jednim stolom sa četiri
stolice, kabinom i el.utičnicom 220 V.
- Oprema strukture šatora je: tipski izgled(sajamski šator), na tvrdoj podlozi, sa itisonom, jedan stol sa četiri stolice, info-pultom, el.
utičnicom 220 V i rasvjetom.
***UKOLIKO IMATE POTREBU ZA DODATNOM OPREMOM (VITRINE, INFO PULT, STOLOVI I STOLICE, KABINE I SLIČNO), MOLIMO VAS
DA TO NAZNAČITE NA PRIJAVI ILI DA NAS KONTAKTIRATE NA DOLE NAVEDENE KONTAKTE!
OBAVEZE IZLAGAČA
- Poštovati sajamski protokol/program.
- Domaćinski se odnositi prema osnovnim sredstvima i opremi.
- U slučaju uzrokovane štete vlastitom krivicom obavezni ste istu nadoknaditi vlasniku ODMAH.
- Istaknuti natpis za svoju firmu dimenzije 190x25 cm(izrađen u vlastitoj režiji).
- Ne napuštati štand niti iznositi eksponate do kraja radnog vremena sajma svaki dan osim nedjelje, 18.05.2014.godine.
- KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 08.05.2014.GODINE.
***Za sve dodatne informacije na raspolaganju su Vam članovi Upravog odbora i Stručna služba Udruženja, telefon 032/655-760, mob.
061/416-115, www.biznistešanj.ba, e-mail: [email protected], ili se možete lično obratiti uposlenicima u kancelariji Udruženja
zgrada firme Vemal d.d., ulica Nesuha Mešića bb (na gornjoj čaršiji), svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.
Potpis i ovjera pečatom je dokaz prihvatanja gore navedenih uslova. Ovaj dokument ima snagu ugovora, otkaz nije moguć poslije izvršene
uplate.
Broj:______________
Datum:_______________
M.P.
Potpis ovlaštene osobe
_____________________________
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
83 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content