close

Enter

Log in using OpenID

Datum fakturiranja: 29

embedDownload
ZAGREBAČKA UDRUGA POTROŠAČA
Miramarska 13b, Zagreb, www.zabreg.hr mob: 091 4883 777, email: [email protected]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banka Kovanica, IBAN: HR2841330061104215254 OIB: 60680958953
NATJEČAJ
za zakup prodajnih mjesta, kućica i štandova za prigodnu prodaju ukrasnih
predmeta, umjetnina, papirnate konfekcije, bižuterija, nakita, igračaka, tekstilnih
predmeta i drugih prigodnih predmeta na
BOŽIĆNOM SAJMU „ADVENT U ZAGREBU 2014.“
1. Božićni sajam Advent u Zagrebu (dalje u tekstu: Sajam) će se održati u razdoblju od 26.
studenog do 31. prosinca 2014. godine u Gajevoj i Bogovićevoj ulici te na lokacijama po
Gradskim četvrtima Grada Zagreba.
2. U zakup se daju prodajna mjesta na slijedećim lokacijama:
R. br.
1.
2.
Skupina
proizvoda
Ukrasni predmeti,
umjetnine, papirna
konfekcija,
bižuterija, nakit,
igračke, tekstilni
predmeti, drugi
prigodni predmeti
Ukrasni predmeti,
umjetnine, papirna
konfekcija,
bižuterija, nakit,
igračke, knjige,
tekstilni predmeti,
drugi prigodni
predmeti
Broj kućice
Početna
cijena
kn
GAJEVA ULICA
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
16.250,00
BOGOVIĆEVA ULICA
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
12.500,00
GRADSKA ČETVRT – TREŠNJEVKA
R.
br.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Lokacija
Broj prodajnih mjesta
Vrsta prodajnog
mjesta
Trešnjevački trg
14
kućice od
– južna strana
broja 1 do 14
Tratinska kod
5
štand vel. 2 m
konzuma (bivša
Nama)
Ozaljska
7
štand vel. 2 m
Remiza
GRADSKA ČETVRT – NOVI ZAGREB ISTOK
Početna
cijena
kn
11.000,00
3.750,00
3.750,00
Barčev trg 1
štand vel. 2 m
sjever
Barčev trg - jug
2
štand vel. 2 m
GRADSKA ČETVRT – NOVI ZAGREB ISTOK
4.125,00
Trnsko kod
trgovine
4.125,00
1
štand vel. 2 m
4.125,00
GRADSKA ČETVRT – ČRNOMERAC
9.
Terminal
Črnomerec
8
štand vel. 2 m
5.000,00
GRADSKA ČETVRT – DUBRAVA
10.
11.
12.
Ulica Dubrava
kod k.br. 1
Autobusni
terminal
Dubrava
Terminal u
Dubcu
4
štand vel. 2 m
2.500,00
4
štand vel. 2 m
2.800,00
4
štand vel. 2 m
2.500,00
GRADSKA ČETVRT – SESVETE
13.
14.
Trg Dragutina
Domjanića
Barčev trg - jug
4
štand vel. 2 m
2.800,00
2
štand vel. 2 m
2.800,00
Udruga nije u sustavu PDV-a.
3. Dokumentacija za prijavu za Sajam je moguće preuzeti na web stranici:
www.zagrebacki-potrosaci.hr ili u prostorijama Draškovićeva 47/1 (dvorišna zgrada) od
17.-21. studenog, svaki dan od 9-17 sati.
4. Zainteresirani ponuditelji se natječu za ponuđena mjesta pod brojem 2. ovog natječaja.
5. Krajnji je rok zaprimanja ponuda je 21. studeni 2014. godine (petak) do 17 sati.
Pristigle ponude iza navedenog roka, bez obzira na način dostave ponude se neće
razmatrati.
6. Svaki se ponuditelj može natjecati za više mjesta na istoj ili različitim lokacijama.
7. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj kuverti zasebno za svako prodajno mjesto na adresu:
Draškovićeva 47/1 , 10000 Zagreb, svaki dan od 9-17 sati
s naznakom:
“ADVENT 2014 – NE OTVARAJ“
Nepravovremene i nepotpune ponude se neće uzimati u razmatranje.
8. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 50% od početne cijene prodajnog
mjesta za koje se natječe, na žiro račun udruge Zagrebačka udruga potrošača kod Banke
Kovanica, IBAN HR2841330061104215254. U pozivu na broj je obvezno navesti OIB
ponuditelja.
Ponuditelj je dužan dokaz o uplati priložiti svojoj ponudi.
9. Ponude će se javno otvoriti 22.11.2014. godine s početkom u 10:00 sati na adresi
Draškovićeva 47/1 (dvorišna zgrada), 10000 Zagreb,.
10. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji ili njihovi punomoćnici, uz
predočenje odgovarajuće punomoći.
11. Nakon otvaranja ponuda i utvrđivanja rezultata će se obaviti odabir ponuditelja.
Odabir ponuditelja za lokaciju određenu rednim brojem se obavlja na način da
ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu na toj lokaciji, prvi bira prodajno mjesto, i tako
redom za preostala prodajna mjesta na ponuđenoj lokaciji.
U slučaju jednako vrijednih ponuda prednost će imati ponuditelj čija ponuda prva
zaprimljena.
12. Ponuditelji će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.
13. Iznos jamčevine će se uračunati u izlicitiranu cijenu onim ponuditeljima koji su
izlicitirali prodajno mjesto. Razliku između iznosa jamčevine i izlicitirane cijene
ponuditelj će uplatiti odmah, a najkasnije do dana potpisa ugovora, na žiro račun udruge
Zagrebačka udruga potrošača kod Banke Kovanica, IBAN HR2841330061104215254.
U pozivu na broj je obvezno navesti OIB ponuditelja.
14. S odabranim ponuditeljem će se sklopiti ugovor o zakupu prodajnog mjesta.
Potpisivanje ugovora bit će 24.11.2014. godine, u 10:00 sati u Draškovićevoj 47/1
(dvorišna zgrada), 10000 Zagreb.
Na potpis ugovora je potrebno donijeti kopiju druge uplate.
15. Ugovoreni iznos zakupa pokriva troškove najma izlagačkog prostora, trošak potrošnje
električne energije do 1KW i troškove skupljanja i zbrinjavanja otpada.
16. U slučaju da ponuditelj odustane nakon otvaranja ponuda ili nije uplatio izlicitiranu
cijenu u ponuđenom roku, Zagrebačka udruga potrošača zadržava uplaćenu jamčevinu,
te isto prodajno mjesto može dati slijedećem ponuditelju.
17. Zagrebačka udruga potrošača će neizlicitirana prodajna mjesta ponuditi redoslijedom
drugim ponuditeljima.
U slučaju da ponuditelji ne iskažu interes Zagrebačka udruga potrošača zadržava pravo
prodajno mjesto dati drugom bez natječaja uz mogućnost prenamjene.
18. Ponuditelju koji nije izlicitirao prodajno mjesto se vraća iznos uplaćene jamčevine na
njegov žiro račun.
19. Informacije u svezi s natječajem se mogu dobiti na brojeve telefona: 091/4883-777 te
na e-mail adresi [email protected] .
ZAGREBAČKA UDRUGA POTROŠAČA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
547 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content