close

Enter

Log in using OpenID

BILJEŠKE 54 - Hrvatsko društvo za kliničku citologiju

embedDownload
OCJENA AKTIVNOSTI HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KLINIČKU CITOLOGIJU HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA
ZA GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU
STRUČNO DRUŠTVO: HRVATSKO DRUŠTVO ZA KLINIČKU CITOLOGIJU HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA
IZVJEŠĆE O RADU ZA GODINU: 2014
PREDSJEDNICA DRUŠTVA: Prim. dr. sc. Danijela Vrdoljak-Mozetič, dr.med.
USTANOVA ZAPOSLENJA PREDSJEDNICE: Klinički bolnički centar Rijeka
ADRESA USTANOVE ZAPOSLENJA PREDSJEDNICE: Cambierieva 17, Rijeka
E-MAIL PREDSJEDNICE: [email protected]
TEL., FAX, GSM PREDSJEDNICE: Tel: +385 51 658 206; Fax: +385 51 658 427; Mob: +385 99 8112999
OBVEZNI KRITERIJI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zaduženje
Ažurirani popis članova Hrvatskoga
liječničkog zbora iz vašeg društva (čl.
39. Statuta HLZ-a)
Održani stručni sastanci tijekom
godine
Održani simpoziji ili kongres u
razdoblju od 4 godine
Izvješće o radu tijekom godine
Organiziranje ili sudjelovanje u tečaju
trajnoga medicinskog usavršavanja u
razdoblju od 4 godine
Objavljivanje članaka u „Liječničkom
vjesniku“, „Acta Stomatologica
Croatica“ u razdoblju od 4 godine
Sudjelovanje člana društva u „ad hoc“
povjerenstvima HLZ-a
Obvezno (jednom godišnje)
Da/Ne
DA
Broj
1
Obvezno 2 ili više puta (prilozi)
DA
2
Posljednji simpozij ili kongres održan 2014. godine obvezno
(prilozi)
Izvješće obvezno jedanput godišnje
Obvezno (prilozi), u 2014. dva.
DA
2
DA
DA
1
8
Obvezno (svi autori u članku reprezentiraju svoje društvo) –
(prilozi)
DA
4
Obvezno
DA
1
1
Primjedba
8. Objavljivanje usuglašenog mišljenja
društva (smjernice) na WEB
stranicama HLZ-a kroz 4 godine
Obvezno (obnavljati prema potrebama i promjenama koje je
usvojilo ili prihvatilo društvo)
DA
1
NAPREDOVANJA ČLANOVA DRUŠTVA
PRISTUPNIK/CA
OBLIK NAPREDOVANJA
1. Znanstveno-nastavna zvanja
2. Nastavna zvanja
3. Suradnička zvanja
4. Znanstvena zvanja – znanstveni
suradnik
5. Znanstvena zvanja – viši
znanstveni suradnik
6. Znanstvena zvanja – znanstveni
savjetnik
7. Primarijat
8. Doktorat znanosti
Dr.sc. Marija Perić – asistent na Studiju medicinsko-laboratorijske
dijagnostike, Medicinski fakultet, Osijek
Mr.sc. Nataša Vrselja – asistent na Studiju medicinsko-laboratorijske
dijagnostike, Medicinski fakultet Osijek
Doc.dr.sc. Ika Kardum-Skelin
Prim.dr.sc. Taja Štoos-Veić
Prim.dr.sc. Snježana Štemberger-Papić
Prim. mr. sc. Damana Verša Ostojić
Prim.dr.sc. Branka Lončar
Dr. sc. Koraljka Rajković-Molek
Dr. sc. Sunčica Ries
Prim. dr. sc. Snježana Štemberger-Papić
Prim. dr. sc. Danijela Vrdoljak-Mozetič
Dr. sc. Irena Seili-Bekafigo
9. Obrane teme doktorske
disertacije
10. Specijalistički ispit
Morana Dinter
Rea Taradi
Antonija Bendić
2
BODOVI
UKUPNO
BODOVA
Vesna Šimić
MENTORSTVA/POVJERENSTVA ZA ZNANSTVENA ZVANJA/KVALIFIKACIJSKE RADOVE
OBLIK MENTORSKOG RADA
1.
Tema doktorske disertacije obranjene
2. Doktorska disertacijaobranjene
MENTOR/PREDSJEDNIK/ČLAN
POVJERENSTVA
Doc.dr.sc. Biljana Pauzar
PRISTUPNIK/CA
Maja Tolušić, dr.med, adistent
pri katedri za histologiju i
embriologiju Medicinskog
fakulteta Osijek
Prim.dr.sc. Vesna Mahovlić
Doc. dr. sc. prim. Ika Kardum-Skelin
Ries S (MF, Zagreb)
Seili-Bekafigo I (MF, Rijeka)
3. Sveučilišni dodiplomski završni
rad
4. Sveučilišni diplomski završni
rad
5. Sveučilišni poslijediplomski
završni rad
6. Veleučilišni dodiplomski završni
rad
11. Znanstvena zvanja
7. Glavni mentor specijalizantima
Doc. dr. sc. prim. Ika Kardum-Skelin
Šimić V (OB Zadar)
Šimić M (Klinika za infektivne
boelsti (zagreb)
Vanek M (KB Merkur, Zagreb)
Prim. dr. sc. Vesna Mahovlić
Podrug Ljiljana (OB Vinkovci)
Dinter Morana (KBC Rijeka)
Mišmaš B (OB Koprivnica)
3
BROJ
BODOVI
UKUPNO
BODOVA
Prim. dr. sc. Karmen Trutin Ostović,
prof.
Dr. Dinka Šundov
Tamara Micić (OB Pula)
Antonija Pavlović (KBC Split)
Dijana Gugić (KBC Split)
Prim. dr. sc. Neven Mateša
Vivien Nikić (KBC Sestre
milosrdnice)
Edvina Karačić (KBC Sestre
milosrdnice)
Marija Škerlj(KBC Sestre
milosrdnice)
Rea Taradi (OB Slavonski Brod)
Prim. dr. sc. Vesna Ramljak
Prof. dr. sc. Mirna Sučić
Maja Magazin (OB Sveti Duh,
Zagreb)
4
BODOVNA TABLICA ZA OCJENU AKTIVNOSTI DRUŠTVA
STRUČNO-ZNANSTVENI SKUPOVI
(oblik trajne medicinske izobrazbe)
STRUČNI SASTANCI I PREDAVANJA
javni nastupi u svrhu unapređenja zdravstvene
kulture stanovništva
Naziv skupa
Organizator (suorganizator)
Mjesto održavanja skupa
Datum održavanja skupa
Doc.dr.sc. Vesna Ramljak: javni nastupi u okviru udruge
Europadonna čija je predsjednica za Hrvatsku.
Dr. Marija Sačer. Predsjednica Lige protiv raka Koprivničko
-križevačke županije. Aktivnosti:
- Koordinator i suvoditelj Liginog projekta " Zajedno
protiv pušenja".
- Koordinator i voditelj Liginog projekta " Spriječimo rak
vrata maternice", organiziranje "Dana mimoza"
- Predavanja iz preventive i onkološkim temama klubovima
žena, roditeljima djece i djeci osnovnih i srednjim
školama
- Organiziranje humanitarnog koncerta - ove godine svrha
za psihoonkološku pomoć u županiji.
- Organizacija sastanka oboljelih od raka u Velikoj
Mučnoj - Šumarskoj lugarnici sa psihoonkološkim
temama i druženje oboljelih.
Dr. Andreja Lukić Suknaić: Liga protiv raka Koprivničkokriževačke županije – aktivnosti:
- Voditelj Liginog projekta "Spriječimo rak vrata
maternice". Organiziranje "Dana mimoza".
- Organizacija sastanka oboljelih od raka u Velikoj
Mučnoj - Šumarskoj lugarnici sa psihoonkološkim
temama i druženje oboljelih.
- Organiziranje humanitarnog koncerta - ove godine svrha
za psihoonkološku pomoć u županiji.
5
BROJ
9
BODOVI
UKUPNO
BODOVA
5
45
stručni sastanak
Hrvatsko društvo za kliničku citologiju HLZ
1. 21. svibnja 2014, Zagreb
- Prim. Katarina Sekelj-Kauzlarić, dr.med, predstavnica HLZ
u UEMS: „Proces pregovaranja i harmonizacije
specijalizacija tijekom ulaska RH u EU“
- Prim.mr.sc. Danijela Vrdoljak-Mozetič, dr.med:
„Specijalizacija iz patologije i citologije – dosadašnji
specijalistički programi i novi prijedlog Radne grupe
Ministarstva zdravlja“.
2. 7. studenog 2014, Osijek
Stručni sastanak povodom 50 godina citologije u Osijeku
1. Prof.prim.dr.sc. Marija Pajtler: 50 godina citologije u
Osijeku.
2. Dr.sc. Branka Lončar: „Testiranje vrijednosti
reklasifikacije morfoloških značajki neodređenih (C3
i C4) nalaza aspirata dojke“, doktorska disertacija
3. Dr.sc. Marija Perić: „Simultana primjena citoloških i
ultrazvučnih parametara u razlikovanju benignih od
malignih lezija dojke“, doktorska disertacija
4. Izvješće Predsjednice HD za kliničku citologiju.
Stručni satanci drugih društava:
1. Prim.dr.sc. K. Šentija. Predavanje na stručnom
sastanku klinike za unut. bolesti kb „merkur“
2. Prim. dr.sc. G. Kaić. Predavanje na stručnom
sastanku usavršavanja hkzrmld
3. Prim.dr.sc. K. Šentija Predavanje na stručnom
sastanku usavršavanja hkzrmld
godišnji sastanak stručnog društva
godišnji sastanak stručnog društva u
inozemstvu ili iz inozemstva
Prim.dr.sc. Danijela Vrdoljak-Mozetič, dr. Ljubica FuštarPreradović
1.
Council Meeting European Federation of Cytology
Societies, 86th European Congres of Cytology,
Ženeva, Švicarska, 2014
6
2
6
12
0
1
7
8
0
8
SIMPOZIJI
simpozij u Hrvatskoj
60 godina ginekološke citologije u „Petrovoj“,
Organizator: HD za kliničku citologiju HLZ:
1. Ana Barišić, Vesna Mahovlić. 60 godina ginekološke
citologije u „Petrovoj“
2. Lada Škopljanac-Mačina. Nacionalni programa u
ranom otkrivanju raka vrata maternice -citološka
evaluacija prve godine u „Petrovoj“.
3. Vesna Mahovlić, Marija Pajtler, Danijela
Vrdoljak-Mozetič. Evaluacija atipičnih glandularnih
stanica (AGC) prema klasifikaciji„Zagreb 2002“.
4. Danijela Jurič. Prednosti i nedostaci LBC-a u
otkrivanju lezija vrata maternice.
5. Silvio Cuvaj, Vesna Mahovlić. Kontrola kvalitete u
ginekološkom citološkom laboratoriju.
6. Ana Barišić. Citologija vulve danas.
7. Ivana Šamija Projić. „TaoBrush“ metoda u
citodijagnostici endometrija.
8. Vesna Mahovlić. Digitalna analiza u citološkim
uzorcima promjena endometrija.
9. Sanda Rajhvajn. Intraoperativna analiza i uloga
imunocitokemije u dijagnostici lezija jajnika.
Drugi mini simpozij gastrointestinalne citopatologije u
sklopu „Radionica ERCP u KB Dubrava, Adriatic EUS
workshop“ , 12. i 13. lipnja 2014 u Zagrebu, KB
Dubrava. Suorganizator: HD za kliničku citologiju HLZ
10. Štoos-Veić T. Lecture: Challenges in cytopathology
of mediastinal and abdominal lesions.
Slide seminar: Case presentations
11. • Case 1 - OB Pula / Petra Peruško
12. • Case 2 - KBC Split / Dinka Šundov
13. • Case 3 - KBC Zagreb / Ljiljana Vrbanus
14. • Case 4 - KBC Sestre milosrdnice /Ankica Vasilj,
Sadra Kojić Katović
15. • Case 5 - KB Dubrava / Nina-Petra Novak
7
19
9
171
16. Ramljak V. Citološka dijagnostika karcinoma vrata
maternice. Pozvani predavač na Stručnom skupu
„Nove djagnostičke mogućnosti u prevenciji
karcinoma vrata maternice“ 28.2.2014, Zagreb
17. Krivak Bolanča I.: Uloga i prednosti tekućinske
citologije i tumorskih biljega u dijagnostici
premalignih promjena vrata maternice. Stručni skup
„Nove dijagnostičke mogućnosti u prevenciji
karcinoma vrata maternice“, Zavod za javno
zdravstvo „dr. A. Štampar“, Zagreb veljača 2014.
18. Štoos-Veić T. Simpozij „Tumori jetre multidisciplinarni pristup“ :„Minimaly invasive
methods in liver tumor diagnosis“ 7.12.2014. KBD;
Zagreb
19. Mahovlić V. 2. hrvatski simpozij o raku jajnika –
pozvani predavač
simpozij u Hrvatskoj s međunarodnim
sudjelovanjem
međunarodni simpozij-prisustvovanje
1.
Ramljak V. The pathology conference “Diagnostic
Breast Pathology – An Update on Selected Topics”
27th 29th may, Florence, Italy.
0
10
0
1
20
20
4
15
60
KONGRESI
1.
kongres/konferencija u Hrvatskoj
Trutin Ostović K., Rožman B, Lukšoić I, Virag M,
Macan D, Aljinović Ratković N, Milenović A,
Manojlović S, Muller D, Uglešić V: Citologija
neurinoma glave i vrata - mogućnosti i problemi. XI
Kongres Hrvatskog društva za maksilofacijalnu,
plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata i
V. Kongres Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju,
Zagreb 27.-29. 11 2014.
2. Smojver S. Klinička korisnost citologije BAL-a u BPI.
Toraks 2014.- 4. kongres Hrvatskog torakalnog
društva, Zagreb 04.-06.06.2014.
8
kongres/konferencija s međunarodnim
sudjelovanjem – organizator/suorganizator
3. Vraneš J, Krivak Bolanča I: Nove mogućnosti u
ginekološkoj dijagnostici: HPV genotipizacija i
citološka dijagnostika iz jednog uzorka – predavanje
VI Hrvatski kongres urogenitalnih infekcija, Opatija
listopad 2014.
4. Krivak Bolanča I , Katalenić Simon S , Findri Guštek
Š , Vraneš J : Povezanost nalaza genotipizacije HPVa i dvojnog imunocitokemijskog bojenja na citološkim
obriscima vrata maternice. VI Hrvatski kongres
urogenitalnih infekcija, Opatija listopad 2014.
VI Hrvatski kongres urogenitalnih infekcija, Opatija listopad
2014.
Suorganizator: HD za kliničku citologiju HLZ-a
3
20
60
19
20
380
VI Kongres hematologa i transfuziologa Hrvatske s
međunarodnim sudjelovanjem, Rovinj 2014 - Doc.dr.sc. I.
Kardum-Skelin, ZNANSTVENI ODBOR
2. Hrvatski simpozij o raku jajnika – Prim.dr.sc. I. Krivak
Bolanča, ORGANIZACIJSKI ODBOR
kongres/konferencija s međunarodnim
sudjelovanjem – aktivno učešće
1.
Vasilj A, Kojić Katović S, Čaržavec D. „Lymph
nodes of the head and neck in a 10-year period“
(poster), 6. Hrvatski kongres hematologa i
transfuziologa s međunarodnim sudjelovanjem
Rovinj, 20-23.ožuljka 2014. Liječnički vijesnik
2014;136(Suppl 1):132.
2. V. Hariš, Č.Tomasović Lončarić, M. Škoro, N.P.
Novak. Prikaz slučaja : Akutna mijelofibroza rijedak tip akutne leukemije. 6. Hrvatski kongres
hematologa i transfuziologa s međunarodnim
sudjelovanjem, Rovinj, 20 – 23.03.2014.
3. Jakopović M, Čučević B, Pleština S, Smojver-Ježek
S, Kukulj S, Chalfe N, Gugić D, Čanadić M, Roglić M,
SamaržijaM. Safety and Efficacy of Erlotinib in
Patients with Squamous Cell Lung Cancer. 7. hrvatski
onkološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem. 109
13.04.2014. Rovinj, knjiga sažetaka, str. 98.
4. Sučić M, Bišof V, Čačić M, Bašić Kinda S, Kolenc D,
Ljubić N, Sučić T, Potočki K. Bolesnik skarcinomom
prostate i multiplim mijelomom – dijagnostika i
moguća povezanost obje bolesti. 6. hrvatski kongres
hematologa i transfuziologa, Rovinj, 20-23.3.2014.
Liječ Vjesn 2014; 136 (Suplement 1): 111.
5. Županić-Krmek D, Sučić M, Ostojić Kolonić S, i sur.
Dijagnostička osjetljivost molekularnih metoda u
dijagnozi limfoproliferativnih bolesti (LPB). 6.
Hrvatski kongres hematologa i transfuziologa,
Rovinj, 20-23.3.2014. Liječ Vjesn 2014; 136 Suppl 1:
124.
6. Ljubić N, Sučić M, Županić Krmek D, Perković L,
Ivanović D. Imunoekspresija supstance P u
hematopoezi koštane srži. 6. hrvatski kongres
hematologa i transfuziologa, Rovinj, 20-23.3.2014.
Liječ Vjesn 2014; 136 (Suplement 1): 124-125.
7. Sučić M, Ilić I, Dotlić S, Mikulić M, Labar B, Ljubić
N, Županić Krmek D, Konja J. Imunohistokemijska
ekspresija nukleofozmina jezgre hematopoeznih
stanica u AML i MDS bolesnika. 6. hrvatski kongres
hematologa i transfuziologa, Rovinj, 20-23.3.2014.
8. Rajković-Molek K, Mustać E, Hadžisejdić I, Jonjić
N. Značaj molekulskog podtipa karcinoma dojke u
odnosu na preživljenje, 7. hrvatski onkološki kongres,
Rovinj 10.-13.04.2014, knjiga sažetaka P29
9. Valković P, Fučkar Čupić D, Rajković-Molek K,
Grebić D. Maligni filodes tumor dojke nastao iz
recidivnih fibroadenoma, 7. hrvatski onkološki
kongres, Rovinj 10.-13.04.2014, knjiga sažetaka P2
10. Seili-Bekafigo I, Valkovic T, Jonjic N, DuleticNacinovic A, Rajkovic-Molek K, Host I ; Morfološke
I morfometrijske karakteristike mijelomskih plazma
stanica u odnosu na klinički stadij bolesti te izražaj
Ki-67 I NF-kB; 6. hrvatski kongres hematologa i
transfuziologa; Rovinj; 20-23. ožujka 2014 (oralna
10
prezentacija)
11. Gredelj Simec Nj, Puskaric-Jelic B, Kaic G,
Milunovic V, Radic-Kristo D, Siftar Z, KardumSkelin I. Pseudoretikulocitoza u mijelodisplasticnom
sindromu; prikaz slucaja. Liječ Vjesn 2014;136(Suppl
1):128. 6. hrvatski kongres hematologa i
transfuziologa; Rovinj; 20-23. ožujka 2014
12. Jelic Puskaric B, Kaic G, Ostojic Kolonic S, PlanincPeraica A, Radic-Kristo D, Pazur M, Bogdanic M,
Kardum-Skelin I. Udio FOXP3+ limfocita u
citoloskim razmazima punktata limfnih cvorova i
njihova povezanost s prognostickim cimbenicima kod
bolesnika oboljelih od Hodgkinovog limfoma. Liječ
Vjesn 2014;136(Suppl 1):73. 6. hrvatski kongres
hematologa i transfuziologa; Rovinj; 20-23. ožujka
2014
13. Kardum-Skelin I, Jelić Puškarić B, Kaić G,
Kardum Matko, Pažur M, Bogdanić M, Radić-Krišto D,
Planinc-Peraica Ana, Ostojić Kolonić S. Prognostički
biljezi i slikovna analiza u bolesnika s kroničnom
limfocitnom leukemijom (CLL) i malom ukupnom
tumorskom masom (LTTM). Liječ Vjesn
2014;136(Suppl 1):74. 6. hrvatski kongres
hematologa i transfuziologa; Rovinj; 20-23. ožujka
2014
14. Lasan Trcic R, Kardum-Skelin I, Planinc-Peraica A,
Ostojic Kolonic S, Jaksic B, Ajdukovic R, Kusec R,
Pejsa V, Labar B, Sertic D. Karyotypic
characterisation in a series of 573 patients with
chronic myeloid leukemia. Liječ Vjesn
2014;136(Suppl 1):70. 6. hrvatski kongres
hematologa i transfuziologa; Rovinj; 20-23. ožujka
2014
15. Milunović V, Gredelj Simec Nj, Kardum-Skelin I,
Kardum Paro MM, Siftar Z, Jelic Puskaric B,
Martinovic M, Ostojic Kolonic S, Radic-Kristo D.
Dijagnostika i lijecenje akutne mijeloicne leukemije –
11
16.
17.
18.
19.
iskustvo jednog centra. Liječ Vjesn 2014;136(Suppl
1):77. 6. hrvatski kongres hematologa i
transfuziologa; Rovinj; 20-23. ožujka 2014
Planinc-Peraica Ana, Zatezalo V, Geljic A, Mandac
Rogulj I, Gredelj Simec Nj, Martinovic M, Kaic G,
Kardum Paro MM, Kardum-Skelin I, Radic-Kristo D,
Ostojic Kolonic S. Philadelphia negativne
mijeloproliferativne neoplazme. Liječ Vjesn
2014;136(Suppl 1):116. 6. hrvatski kongres
hematologa i transfuziologa; Rovinj; 20-23. ožujka
2014
Radić-Krišto D, Jelić-Puškarić B, Kardum Matko,
Ostojić Kolonić S, Planinc-Peraica A, Kardum-Skelin
I. Morfometrijski parametri kao prognostički
čimbenici u bolesnika s multiplim mijelomom. Liječ
Vjesn 2014;136(Suppl 1):66. 6. hrvatski kongres
hematologa i transfuziologa; Rovinj; 20-23. ožujka
2014
Skrtic A, Borovecki A, Lovric E, Radic-Kristo D,
Kardum-Skelin I, Ostojic Kolonic S, Gasparov S.
Acute myeloid leukemia with myelodysplasia-related
changes evolving from MDS-RAEB-1 or from
MDS/MPN CMML-2? Liječ Vjesn 2014;136(Suppl
1):129. 6. hrvatski kongres hematologa i
transfuziologa; Rovinj; 20-23. ožujka 2014
Fuštar-Preradović Lj, Đanić D, Šarčević B, KardumSkelin I. Mogućnosti razlikovanja adenoma od
hiperplazije doštitnih žlijezda u citološkim
preoperacijskim uzorcima. Liječ Vjesn
2014;136(Suppl 1):21. 6. hrvatski kongres hematologa
i transfuziologa; Rovinj; 20-23. ožujka 2014
međunarodni kongres/konferencija –
organizator/suorganizator
međunarodni kongres/pozvana predavanja
1.
Ramljak V. „When cytological and histological
diagnoses do not match“ 38th European Congress of
12
0
40
0
1
40
40
Cytology, Geneva, Switzerland, 27-30 Sept.2014.
međunarodni kongres/slide seminars-pozvano
međunarodni kongres/ workshops - pozvano
međunarodni kongres/usmene prezentacije
1.
2.
3.
međunarodni kongres/posteri
1.
2.
3.
Miloš M., Macan.D: Manojlović S, Franćeski D, Trutin
Ostović K: Periapeksna upala: pomislite i na
metastazu. Acta stomatol Croat 2014;48(1):73 –
Abstracts of the 5th International Congress of the
Croatian Dental Society CMA
Sučić M, Ljubić N, Županić D, Žanić-Grubišić T,
Somborac A, Perković L, Ivanović D. Nucleophosmin
(NPM) and telomerase (TE) immunopositivity in CLL
lymphoid cells. Abstract book of 19th Congress of
the european Hematology Association, Milan, Italy,
June 12-15, 2014. Hematologica 2014; 99 (Supp 1):
583.
Findri Guštek Š, Oreščanin V, Glamuzina M, Krivak
Bolanča I, Hunjak B : „Development and testing of
herbal remedies based pessaries for the treatment
of lower genital tract infections”. IV International
Symposium Sexually Transmitted Infections – New
horizons, Brijuni rujan 2014.
Vasilj A., Kojić Katović S. „Bilateral glomus tumor
(paraganglioma) – case report“, 38th European
Congress of Cytology Geneva, Switzerland, 27-30
September 2014. Cytopathology Vol 25(Suppl 1);2627.
Šamija I, Mateša N, Kusić Z. Real-time RT-PCR
analysis of galectin-3 expression in fine-needle
aspirates of thyroid papillary carcinoma and thyroid
non-neoplastic lesions. 22nd Biennial Congress of the
European Association for Cancer Research.
Proceedings Book / Eggermont, Alexander M.M. (ur.).
Elsevier, 2014. S151-S151. (poster, međunarodna
recenzija, sažetak, znanstveni)
Gršić K, Šitić S, Pastorčić Grgić M, Ledinsky I,
Ramljak V, Pedišić I. Suboccipital atypical solitary
13
0
0
3
40
40
40
0
0
120
13
40
520
4.
5.
6.
7.
8.
9.
fibrous tumor: report of a case. European Congress
on Head and Neck Oncology, Liverpool, UK, 2014.
Mohar B, Grahovac B, Rajković-Molek K,
Štemberger C, Smojver Ježek, S, Samaržija M,
Jonjić N. EGFR mutations analysis in cytological
specimens of patients with non-small cell lung
carcinomas, Pannonia Congress, Bled, Slovenia 1517.05.2014.
Jonjić N, Fućkar-Čupić D, Seili-Bekafigo I, Lučin K,
Valković T. IgG plasma cell leukemia concomitant
with IgA hypergammaglobulinemia and cutaneous
lymphoproliferative disorder. 17th meeting of the
European Association for Haematopathology/Kuzu,
Isinsu editors. Istanbul, Turkey, 2014, 77. (poster,
international peer-review, abstract, expert)
Vrdoljak-Mozetič D, Verša Ostojić D,
Stemberger-Papić S, Rubeša-Mihaljević R,
Brnčić-Fischer A, Mamula O, Glavan-Gačanin l,
Krašević M. p16/Ki67 dual stain and HPV genotype in
the prediction of CIN2+ outcome in women with
abnormal cervical cytology. 15th World Congress for
Cervical Pathology and Colposcopy (IFCPC 2014),
London 26-30.5.2014. (nagrada za najbolji poster)
Bašić D, Lončar I, Ostojić DV, Rubeša-Mihaljević
R, Štemberger-Papić S, Vrdoljak-Mozetič D. The
introduction of cervical screening programme in
Croatia – the experience based on one cytology
laboratory. Cytopathol 2014;25(Suppl. 1):57. 38th
Cytology congress, 27-30 september 2014, Ženeva,
Švicarska
Vrdoljak-Mozetič D, Štemberger-Papić S, Ostojić
DV, Rubeša-Mihaljević R, Krašević M. HSIL favour
CIN2 cytology – outcome prediction using the high
risk HPV DNA test and p16/Ki-67 dual stain.
Cytopathol 2014;25(Suppl. 1):68. 38th Cytology
congress, 27-30 september 2014, Ženeva, Švicarska
Rubeša-Mihaljević R, Vrdoljak-Mozetič D, Verša
14
10.
11.
12.
13.
Ostojić D, Štemberger-Papić S, Novak Stroligo M,
Mišljenović Vučerić T. The role of cytology in the
diagnosis of ophthalmic lesions. 38th Cytology
congress, 27-30 september 2014, Ženeva, Švicarska
Šundov D, Petrić Miše B, Mrklić I, Beljan Perak R,
Tomić S. Significance of p53, MAPK, topoIIα
immunoexpression and clinicopathological features
for estimation of ovarian serous cancer prognosis.
10th Central European Oncology Congress, Croatian
Society of Oncology’s Best of ASCO® Conference,
Hotel Kvarner, Opatija, 18-21.06.2014.
Bezić J, Šundov D, Petrić Miše B, Mrklić I, Beljan
Perak R, Piljić Burazer M, Gugić D, Tomić S.p53,
MAPK, topoIIα and Ki67 immunohistochemical
expression and KRAS/BRAF mutation in ovarian
serous carcinomas. 3rd Pannonia congress of
pathology, Bled, Slovenija, 15.-17.05.2014.
Petrić Miše B, Dobrić Telesmanić V, Tomić S, Šundov
D, Čapkun V, Vrdoljak E.Correlation Between Ecadherin Immunoexpression and Efficacy of First
Line Platinum-Based Chemotherapy in Advanced High
Grade Serous Ovarian Cancer. 10th Central
European Oncology Congress, Croatian Society of
Oncology’s Best of ASCO® Conference, Hotel
Kvarner, Opatija, 18-21.06.2014.
Bezić J, Karaman I, Zekić Tomaš S, Šundov D.
Osteonevus of Nanta revisited. 3rd Pannonia
Congress of Pathology, Bled, Slovenija, 15.17.05.2014.
TEČAJEVI TRAJNOGA MEDICINSKOG
USAVRŠAVANJA
tečaj I. kategorije
1. Tečaj trajne izobrazbe citotehnologa školska
godina 2013/2014. Organizatori:
Ministarstvo zdravlja RH, Hrvatski zavod za
javno zdravstvo RH, Hrvatsko društvo za
15
6
20
120
kliničku citologiju HLZ-a. Voditeljica tečaja
i koordinatorica i voditeljica predmeta
aspiracijska citologija: doc.dr.sc. Ika
kardum-Skelin, voditeljica predmeta
pulmološka citologija: doc.dr.sc. Silvana
Smojver-Ježek, voditeljica predmeta
ginekološka citologija: prim.dr.sc. Karmela
Šentija. Predavačice i voditeljice vježbi: A.
Vasilj, S. Kojić Katović, M. Škoro, D. Verša
Ostojić, R. Rubeša-Mihaljević, V. Mahovlić, L.
Škopljanac-Mačina, A. Barišić, S. Rajhvajn, D.
Jurič, I. Šamija Projić, I. Ranogajec, G. Kaić,
I. krivak Bolanča, M. Šunjić Stakor, B. Jelić
Puškarić, S. Katalenić Simon.
2. Štoos-Veić T. Predavač, Tečaj „ bolesti
gušterače“:„Citologija
7.11.2014. Split
tumora
gušterače“,
3. Smojver S. Predavanje: Uzimanje i transport
citoloških uzoraka, Bronhoskopija.
06.03.2014., prostorije Hrvatskog torakalnog
društva, Zagreb. Tečaj trajnog usavršavanja
medicinskih sestara
4. Smojver S. Predavanje: Citološka analiza
medijastinalnih uzoraka. tečaj trajnog
usavršavanja liječnika. Tumori
medijastinuma- novosti u dijagnostici i
liječenju, 07.11.2014., prostorije Hrvatskog
torakalnog društva, Zagreb. Tečaj trajnog
usavršavanja liječnika.
5. Doc.dr.sc. I. Kardum-Skelin „Citologija
štitnjače“ TEČAJ UZV ŠTITNJAČE HRVATSKO SENOLOŠKO DRUŠTVO HLZ
6. Barišić A. Predavač na 11. Tečaju trajnog
stručnog usavršavanja "Mjesto i uloga
kolposkopije u ranoj dijagnozi i prevenciji
neoplastičkih promjena vrata maternice i
16
donjeg genitalnog trakta" u organizaciji
Hrvatsko društvo za kolposkopiju i bolesti
vrata maternice Hrvatskog liječničkog zbora
(27. i 28. 03.2014.)
15
tečaj II. kategorije
5
tečaj III. kategorije
Radionice - predavač
Radionice (workshops)- slušač
MEĐUNARODNI TEČAJEVI TRAJNOGA
MEDICINSKOG USAVRŠAVANJA
tečaj I. Kategorije - predavač
tečaj I. Kategorije - slušač
1. Oreščanin V, Findri Guštek Š, Glamuzina M, Krivak
1
30
30
1. Ramljak V. Workshop “Tissue-based Biomarkers of
2
30
60
Bolanča I, Hunjak B, Mlinarić Missoni E, Fistonič I:
Treatment of squamous endocervical metaplasia with
newly developed herbal pessaries. I European
workshop of the Italian associationof gynecological
endocrinology (AIGE) and VIIth A.Netter days
ofEuropean society of gynecology, Capri, Italy,
listopad 2014.
Personalized cancer treatment, 28-29th March
2014, Medical University of Graz, Austria
2. Ramljak V. ThinPrep Morphology Training Course 810th April, 2014, Roma, Italy
20
tečaj II. kategorije
10
tečaj III. kategorije
studijski boravak
16462
UKUPNO BODOVA
17
BROJ
BODOVI
UKUPNO
BODOVA
25
475
PUBLIKACIJE (stručnoga društva i članova
društva)
radovi tiskani u časopisima koji se citiraju u
„Current Contents“
ili u „Science Citation Indeks“
1. Tadic M, Cabrijan Z, Stoos-Veic
T, VukelicMarkovic M. Lymphangioma as a rare cause of acute
recurrent pancreatitis. Endoscopy. 2014; 46 Suppl 1
UCTN:E598-9.
2. Stoos-Veic T, Tadic M.Endoscopic ultrasound and
fine needle aspiration for the diagnosis of
extragonadal seminoma metastatic to the pancreas.
Endoscopy. 2014; 46 Suppl 1 UCTN:E522.
3. Tadic
M, Stoos-Veic T, Kusec R.Endoscopic
ultrasound guided fine needle aspiration and useful
ancillary methods. World J Gastroenterol. 2014;
20(39):14292-300.
4. Jakopović M, Čučević B, Pleština S, Smojver-Ježek
S, Kukulj S, Chalfe N, Gugić D, Čanadić M, Roglić
M, SamaržijaM. Efficacy and safety of erlotinib in
advanced squamous cell lung cancer. Transl Lung
Cancer Res 2014;3(5).
5. Markic D, Krpina K, Ahel J, Spanjol J, Grškovic A,
Stifter S, Đorđevic G, Stemberger C, Pavlovic I,
Maricic A. Different presentations of renal cell
cancer on ultrasound and computerized tomography.
Urologia. 2014 Sep 1;0(0):0
6. Štemberger C, Matušan-Ilijaš K, Avirović M, BulatKardum L, Ivančić A, Jonjić N, Lučin K. Osteopontin
is associated with decreased apoptosis and αv
integrin expression in lung adenocarcinoma. Acta
Histochem. 2014 Jan;116(1):222-9.
7. Valković T, Seili-Bekafigo I, Bašić-Kinda S, Labar B,
Duletić-Načinović A, Pećanić S, Jonjić N. Therapyrelated
acute
myeloblastic
leukemia
after
splenectomy in a patient with composite lymphoma
18
19
developing after treatment of chronic lymphocytic
leukemia. Ann Hematol 2014;93(6):1057-9. (letter to
the editor)
8. Valković T, Babarović E, Lučin K, Štifter S, Aralica
M, Pećanić S, Seili-Bekafigo I, Duletić-Načinović A,
Nemet D, Jonjić N. Plasma levels of osteopontin and
vascular endothelial growth factor in association
with clinical features and parameters of tumor
burden in patients with multiple myeloma. BioMed
Research International 2014 Article ID 513170
9. Matulic M, Skelin J, Radic-Kristo D, Kardum-Skelin
I, Grcevic D, Antica M. Notch affects the
prodifferentiating effect of retinoic acid and PMA
on leukemic cells. Cytometry A 2014 Nov 12. doi:
10.1002/cyto.a.22582. [Epub ahead of print]
10. Pavlovic A, Ostojic Kolonic S, Radic Kristo D, Jelic
Puskaric B, Kardum Skelin I. Atypical blast
morphology of primary plasma cell leukemia with
renal involvement and plasmablasts in urine. Diagn
Cytopathol 2014 May 15. doi: 10.1002/dc.23168.
[Epub ahead of print]
11. Herbert A, Anic V, Cochand-Priollet B, Dina R, Ehya
H, Eide ML, Fabre M, Field A, Kapila K, KardumSkelin I, Oliveira MH, Olszewski W, Onal B,
Nasioutziki M, Nayar R, Nielsen K, Shabalova I,
Schmitt F, Tötsch M, Wilson A, Vass L, Zeppa P.
Training and practice of cytotechnologists: a
discussion forum focused on Europe. Cytopathology
2014;25(5):307-15. doi: 10.1111/cyt.12201.
12. Miličić V, Prvulović I, Mišić M, Perić M, Samardžić
S, Tomić K. Small Cell Carcinoma Diagnostics - the
Value of Cytology and Survival of Patients. Coll
Antropol 2014;38(2):611–616.
13. Miličić V, Prvulović I, Panđa N, Bilić-Kirin V, Kraljik
N, Šerić V. Features Diagnostic value of cytology of
voided urine. Coll Antropol 2014;38(2):617–620.
19
14. Bilić-Kirin V, Gmajnić R, Burazin J, Miličić V, Buljan
V, Ivanko M. Association Between Socioeconomic
Status and Obesity in Children.
Coll Antropol
2014;38(2):553–558.
15. Miličić V, Prvulović I, Lončar B, Perić M, Rajc J,
Bilić-Kirin V. Features of Atypical Granular Cell
Tumor on Fine Needle Aspiration - A Case of 8
Months Old Baby. Case Rep Clin Pathol. 2014; Vol. 1,
No. 2
16. Pavlovic A, Ostojic Kolonic S, Radic Kristo D, Jelic
Puskaric B, Kardum Skelin I. Atypical blast
morphology of primary plasma cell leukemia with
renal involvement and plasmablasts in urine. Diagn
Cytopathol.
2015
Feb;43(2):158-62.
doi:
10.1002/dc.23168. Epub 2014 May 15.
17. Miše BP, Telesmanić VD, Tomić S, Šundov D, Čapkun
V, Vrdoljak E. Correlation Between E-cadherin
Immunoexpression and Efficacy of First Line
Platinum-Based Chemotherapy in Advanced High
Grade Serous Ovarian Cancer. Pathol Oncol Res.
2014 Aug 11. [Epub ahead of print]
18. Vrdoljak E, Petrić Miše B, Boraska Jelavić T, Tomić
S, Šundov D, Strikić A. Optimal follow-up of ovarian
cancer patients. Memo 3/14. DOI 10.1007/s12254014-0188-y
19. Bezić J, Samija Projić I, Projić P, Ljubković J, Zekić
radovi tiskani u časopisu „Liječnički vjesnik“ i
„Acta Stomatologica Croatica“
1.
Tomaš S, Meljanac Salopek K, Piljić Burazer M,
Tomić S. Flow cytometric DNA hypertetraploidy
tends to be more frequent in male than in female
breast cancers. Virchows Arch. 2014 Dec 4. [Epub
ahead of print]
Marković I, Gudelj-Gracanin A, Culo MI, Stoos-Veić
T, Vicković N, Desnica B, Morović-Vergles J. From
unexplained fever to visceral leishmaniasis--a case
report. Lijec Vjesn. 2014;136(1-2)
20
1
30
30
radovi tiskani u časopisima koji se citiraju u
„Indeks Medicus“ ili „Excerpta Medica“
1.
radovi tiskani u neindeksiranim časopisima
1. Jonjić N, Pećanić S, Seili-Bekafigo I, Valković T.
Dekanić A, Lučev A, Štemberger C, Zamolo G,
Jonjić N. Carcinoma originating from branchiogenic
cleft cyst–case report, Medicina
Fluminensis,50,2,239-243,2014.
COMPOSITE LYMPHOMA. Bilten KROHEMA
2014;6:57-58.
1
20
20
1
15
15
10
članci tiskani u „Liječničkim novinama“ HLZ-a
(izlaze kao podlistak časopisa „Liječnički
vjesnik“)
ostali članci (web…)
0
0
2
5
5
40
10
0
20
6
5
30
ostali članci (novinski…)
knjiga
poglavlje u knjizi
recenzija u indeksiranom časopisu
1.Mihaljević I, Mijatović K, Šnajder D, Marić I, Kizivat T,
Delalić H, Jurić A, Kordić Brandić M, Dmitrović B, Pajtler M,
Pauzar B, Kusić Z. Kronični autoimunosni tireoiditis //
Hipotireoza / Kusić, Zvonko (ur.).Zagreb : Medicinska
naklada, 2014. Str. 9-21.
2.Ranogajec I.
Gelatinase (MMP-2, MMP-9) and
Aminopeptidase
N/CD
13
in
Breast
Carcinoma.
Immunohistology and Prognosis. Berlin: Lap Lambert; 2014.
1. Vrdoljak-Mozetič D.
- Acta Cytologica
2. Kardum-Skelin
- Udžbenici i skripta: Udžbenik „Metode u
citodijagnostici“, namijenjen je studiju „Laboratorijske
tehnologije“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u
Sarajevu i Skripta „Osnove histologije i citologije“
namijenjen studentima Farmaceutsko-biokemijskog
fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.
Cytopathology x3
Acta Medica Croatica
Acta Clinica Croatica
40
časopis stručnog društva
članstva/udruge
1.
Vrdoljak-Mozetič D. Članica Povjerenstva za nacionalni
21
0
probir na rak vrata maternice pri Ministarstvu zdravlja
RH
2. Mahovlić V, Smojver-Ježek S, Ramljak V, VrdoljakMozetič D. Članice radne skupine iz patologije (s
akreditacijskim područjem
histiopatologije/citopatologije) - Ministarstvo zdravlja
RH
590/126
(4,7)
PUBLIKACIJE: UKUPAN BROJ
BODOVA/BROJ ČLANOVA DRUŠTVA
BROJ
MEĐUNARODNA AKTIVNOST STRUČNOGA
DRUŠTVA
međunarodna suradnja
1. Doc. dr. sc. Ika Kardum-Skelin, predsjednica
European Federation of Cytology Societies
2. Doc. dr. sc. Ika Kardum-Skelin i prim. dr. sc. Vesna
Mahovlić, delegati HD za kliničku citologiju u
European Federation of Cytology Societies
3. Prim. dr.sc. Silvana Smojver-Ježek, član QUATE-a
pri European Federation of Cytology Societies
4. Doc. dr.sc. Vesna Ramljak. Sudionik projekta „
Uterine cervix screening project Patology Oltre
Frontiera“:University Teaching Hospital (UTH),
Lusaka, Zambia, July/August 2014.
Mtendere Mission Hospital (MMH), Chirundu,
Zambia, July7August 2014.
5. Doc.dr.sc. V. Ramljak: Suradnja s Institut de
Cancérologie Gustave Roussy, Paris, France
6. Doc.dr.sc. V. Ramljak: Predsjednica, Europa Donna
Hrvatska, Croatian forum against breast cancer as a
part of European breast cancer coalition,
22
7
BODOVI
UKUPNO
BODOVA
20
140
http://www.europadonna.hr
7. Mahovlić V. Član Uredničkog odbora časopisa Acta
Cytologica
BROJ
ZNANSTVENI PROJEKTI
projekti putem HLZ-a
domaći projekti MZ-a
1. Prim. dr.sc. Neven Mateša. Projekt Ministarstva znanosti
Republike Hrvatske: "Karcinogeneza u štitnjači i gušavost u
Hrvatskoj" pod vodstvom akademika Zvonka Kusića
(134-1342428-2430)
2. Prim.dr.sc. Karmen trutin-Ostović. Patogeneza sustavnih
poremećaja u reumatoidnom artritisu
(šifra pri Ministarstvu znanosti – 198-1081874-0183)
Voditelj: prof. dr. sc. Jadranka Morović-Vergles
Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju, Klinika za
interne bolesti, Klinička bolnica “Dubrava”, Zagreb,
Sveučilište u Zagrebu
20063. Citološki pokazatelji proliferacije stanica, projekt
odobren od Ministarstva znanosti i tehnologije (2140000000-3385), voditelj projekta Prof.dr.sc. Mirna Sučić;
suradnik na projektu dr.sc. Nives Ljubić.
4. Rajković-Molek K. Molekularni mehanizmi progresije
metastaziranja raka dojke, Potpore znanstvenim
istraživanjima UNIRI, član tima nositelja potpore Elvire
Mustać, 2014 –
5. Seili-Bekafigo I. Uloga masnog tkiva u angiogenezi
multiplog mijeloma. Znanstveni projekt koji se ostvaruje
iz sredstava potpore znanstvenim istraživanjima UNIRI,
nositelj projekta: prof. dr. sc. Toni Valković.
6. Seili-Bekafigo I. Regulacijski čimbenici angiogeneze u
prognozi i kliničkom praćenju tumora. Medicinski fakultet u
Rijeci, nositelj projekta: prof. dr. sc. Nives Jonjić
7. Znanstveni projekt “TTF3 protein i TTF3 gen kao
23
9
BODOVI
40
20
UKUPNO
BODOVA
180
međunarodni projekti
potencijalni dijagnostički i prognostički biomarker kod
tumora dojke”, voditelj projekta doc.dr.sc. Biljana Pauzar,
izvor financiranja Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
8. Doc.dr.sc. Biljana Pauzar, prim.dr.sc. Branka Lončar sudjelovanje u kliničkom istraživanju interleukina kod
tumora usne šupljine (klinička studija CEL-SCI), voditelj
doc.dr.sc. Dinko Leović (Klinika za ORL i kirurgiju glave i
vrata).
9. Prim.dr.sc. Danijela Vrdoljak-Mozetič: Znanstveni
projekt: 062-0000000-0382 – voditelj: Smiljan Severinski
Neda: Hormonski čimbenici sazrijevanja oocite i endometrija
u pacijentica koje se liječe zbog neplodnosti, Financiranje:
Ministarstvo znanosti RH
Doc. dr.sc. vesna Ramljak: Scintific investigator: „A Phase
III, Open-label, Randomized, Multi-center Study of the
Effects of leukocyte Interleukin, Injection (Multikine) Plus
Standard of Care (Surgery+Radiotherapy or
Surgery+Concurrent Chemoradiotherapy) in Subjects with
Advanced primary Squamous Cell Carcinoma of the Oral
Cavity/Soft Palate Versus Standard Care Only“; Regulatoy
and Funding Sponsor:CEL-SCI Corporation, 8229 Boone
Boulevard, Vienna, Virginia, USA, since 2014.
1
30
30
350
UKUPNO BODOVA
2586/126
SVEUKUPAN BROJ BODOVA/BROJ
ČLANOVA DRUŠTVA
20,5
BROJ BODOVA PO ČLANU DRUŠTVA
Rijeka, 6. veljače 2015.
Prim.dr.sc. Danijela Vrdoljak –Mozetič, dr.med.
v.r.
24
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
19
File Size
287 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content