κλικ εδώ - Carrefour

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2011-2012
Υπεύθυνα
2
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α.
B.
Γ.
Δ.
1.
2.
3.
4.
O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΨΗ
ΜΗΝΥΜΑ TOY ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Η ΕΤΑΙΡEΙΑ
Η Μαρινόπουλος
Προϊόντα
Δίκτυο
Διακυβέρνηση
4
6
10
12
12
14
16
17
I.
1.
2.
3.
4.
5.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εισαγωγή
Οργάνωση
Ουσιαστικότητα
Κοινωνικοί Εταίροι
Συµµετοχές και Αναγνώριση
18
19
20
21
23
25
II.
1.
2.
3.
4.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εισαγωγή
Οικονοµική Επίδοση
Οικονοµική Επίδραση
Ανάπτυξη Αγοράς
26
27
28
28
29
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Εισαγωγή
Βιοποικιλότητα
Ενέργεια και Μεταφορές
Κατανάλωση και Διαχείριση Υλικών
Νερό
Αέριοι Ρύποι και Στοιβάδα Όζοντος
Συµµόρφωση
Ευαισθητοποίηση Κοινού
32
33
34
35
38
40
40
41
41
IV.
1.
2.
3.
4.
AΓΟΡΕΣ
Εισαγωγή
Επιλογή
Συνεργασία
Έλεγχος
42
43
44
45
45
E.
1.
2.
3.
4.
ΣΥΝΟΨΗ
Περιληπτικά Στοιχεία, Επίδοση και Στόχοι
Ορολογία
Πίνακες GRI, Global Compact, ISO26000
Έντυπο Αξιολόγισης
72
72
78
79
87
V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Εισαγωγή
Υγεία και Ασφάλεια
Υγιεινή Διατροφή
Τιµολόγηση
Σήµανση
Υπεύθυνη Επικοινωνία
Σχέσεις Πελατών
Συµµόρφωση
46
47
48
50
51
52
53
53
53
VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Εισαγωγή
Απασχόληση
Υγεία και Ασφάλεια
Επιµόρφωση και Ανάπτυξη
Ηθική και Αξιοκρατία
Ικανοποίηση και Παροχές
Σχέσεις και Εκπροσώπηση
54
55
56
57
58
59
62
63
VII. ΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Εισαγωγή
2. Προσιτές Τιµές
3. Προϊoντική Υποστήριξη - Κοινωνικά Παντοπωλεία
4. Χορηγική Υποστήριξη
5. Καταπολέµηση Διαφθοράς
6. Δηµόσια Πολιτική
7. Ηθικός Ανταγωνισµός
8. Εθελοντισµός
64
65
66
68
70
71
71
71
71
3
4
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Α. Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Καλώς ήρθατε στον 3ο Απολογισµό Βιώσιµης & Υπεύθυνης Ανάπτυξης που εκδίδει η
Μαρινόπουλος. Σε αυτόν περιγράφονται τα πιστεύω, τα προγράµµατα και οι στόχοι που
σχετίζονται µε την υπεύθυνη λειτουργία της εταιρείας και την ενσωµάτωση των αρχών της
βιώσιµης ανάπτυξης στην καθηµερινή της λειτουργία.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αρχές Απολογισµού
Στοιχεία Απολογισµού
O Απολογισµός ακολουθεί:
RΓια τη δοµή και το περιεχόµενο, τις οδηγίες «Sustainability Reporting
Guidelines» (έκδοση G4, 2013) του Global Reporting Initiative (GRΙ).
RΓια τις αρχές, το Global Compact των Ηνωµένων Εθνών.
Στην προσπάθεια της εταιρείας να εστιάσει στην παρουσίαση ποσοτικών στοιχείων, ο Απολογισµός:
RΠεριέχει, κατά κανόνα, ποσοτικά στοιχεία για την πενταετία 20082012.
RΠεριέχει στοιχεία από άµεση µέτρηση, ενώ όπου γίνεται εκτίµηση,
αυτό αναφέρεται ρητά.
RΤα στοιχεία που παρουσιάζονται έχουν συλλεχτεί εσωτερικά µε
σκοπό τη δηµοσίευση σε αυτό τον Απολογισµό.
RΓια την παρουσίαση ποσοτικών στοιχείων του Απολογισµού,
το RADAR Card του ΕFQM.
Πεδίο Απολογισµού
Ο Απολογισµός 2011-2012 της Μαρινόπουλος αναφέρεται στην
περίοδο 1/1/2011-31/12/2012 (εκτός αν σε κάποια σηµεία
επισηµαίνεται αλλιώς) και αφορά σε όλες τις δραστηριότητες της
εταιρείας στην Ελλάδα (πώληση προϊόντων στα ιδιόκτητα καταστήµατα, καθώς και παραγωγή και πώληση προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας «Carrefour»). Τα περιβαλλοντικά στοιχεία αφορούν
τα ιδιόκτητα καταστήµατα.
Αξιολόγηση Απολογισµού
Σε σχέση µε τις κατευθυντήριες οδηγίες «Sustainability Reporting
Guidelines» (έκδοση G4, 2013) του Global Reporting Initiative (GRΙ)
ο Απολογισµός θεωρούµε ότι βρίσκεται σε συµφωνία σε επίπεδο
«Core».
Περιορισµοί Απολογισµού
Η εταιρεία αναγνωρίζει περιορισµούς που υπάρχουν στον Απολογισµό
που εκδίδει (που θα χειριστεί σε µελλοντικές εκδόσεις), όπως στην
παρουσίαση περισσότερων ποσοτικών στοιχείων και στόχων, τον ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο και τη διάχυση των πρακτικών που εφαρµόζει στην αλυσίδα των καταστηµάτων δικαιόχρησης (franchise).
Ελληνική Εταιρία
Εάν έχετε σκέψεις, σχόλια ή προτάσεις για τον Απολογισµό, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την:
κα Aγγελική Μοτσάκου
Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας, Μαρινόπουλος A.E.
Aγ. Δηµητρίου 63, Άλιµος 17 456
E-mail: [email protected]
5
6
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
B. ΣΥΝΟΨΗ
Τα σηµαντικότερα στοιχεία της εταιρείας µας παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
10
µέλη Επιτροπής Βιώσιµης
& Υπεύθυνης Ανάπτυξης
OIKONOMIA (στοιχεία 2011)
“Core”
επίπεδο συµφωνίας
µε τις οδηγίες G4 του GRI
7
τοµείς δράσης
1,83
δισεκ. A κύκλος εργασιών
218
εκατ. A πληρωµές
για εργαζοµένους
41,9
εκατ. A επενδύσεις
Κυριότερα σηµεία
Κυριότερα σηµεία
RΟ Aπολογισµός ακολουθεί τις νέες οδηγίες G4 του GRI.
RΟ Απολογισµός κάνει αναφορά σε 95 δείκτες GRI.
RΠαρουσιάζουµε συνολικά 145 ποσοτικούς δείκτες.
RO Κύκλος εργασιών µας αγγίζει το 0,88% του ΑΕΠ της Ελλάδας.
RΟ τραπεζικός δανεισµός από την Ελλάδα ανήλθε στα € 2 εκατ.
RΔώσαµε πάνω από € 218 εκατ. σε εργαζοµένους.
RΔώσαµε πάνω από € 1,9 δισ. σε προµηθευτές.
RΔώσαµε πάνω από € 82 εκατ. σε φόρους.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
276
χιλ. κυβικά νερό
353,7
χιλ. τόνους CO2
255,7
GWh ηλεκτρικής ενέργειας
287,4
εκατ. πλαστικές σακούλες
Κυριότερα σηµεία
RΒελτιώσαµε κατά 25,9 ποσοστιαίες µονάδες τον δείκτη αξιολόγησης
Environmental Management & Disclosure Index 2011 του WWF.
RΚαταταχτήκαµε στην 1η θέση του Κλάδου Λιανεµπορίου στο δείκτη
αξιολόγησης Environmental Management & Disclosure Index
2011 του WWF.
RΜειώσαµε τις συνολικές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα στα
καταστήµατα ανά τετραγωνικό µέτρο εµπορικής επιφάνειας κατά 2,6%.
RΜειώσαµε την κατανάλωση ενέργειας κατά 1,6% και ανά τετραγωνικό
µέτρο εµπορικής επιφάνειας κατά 2,6%.
RΜειώσαµε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 1,5% και
ανά τετραγωνικό µέτρο εµπορικής επιφάνειας κατά 2,7%.
RΜειώσαµε τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα από µεταφορές
κατά 18,3% και ανά µεταφερόµενη παλέτα κατά 13,8%.
RΜειώσαµε κατά 15,1% τη διάθεση πλαστικών σακουλών.
RΜειώσαµε τη χρήση χαρτιού για εµπορικούς σκοπούς κατά 7,7%, ενώ,
το 100% προέρχεται από ανακυκλωµένο χαρτί ή/και από ξυλεία FSC.
RΑυξήσαµε κατά 29,4% την ποσότητα χαρτιού και χαρτονιών που
ανακυκλώσαµε.
RΜειώσαµε τη χρήση νερού κατά 14,5% και ανά τετραγωνικό µέτρο
εµπορικής επιφάνειας κατά 16,4%.
RΜειώσαµε τη δυνητική επίδραση των ψυκτικών υλικών που χρησιµοποιούµε κατά 8,2%.
RΣυλλέξαµε το 3,2% των οικιακών µπαταριών που συλλέχτηκαν συνολικά στην Ελλάδα το 2012.
7
8
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΣΥΝΟΨΗ
ΑΓΟΡΕΣ
2.000
προµηθευτές
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
96%
αγορές από Ελλάδα
10
εκατ. Πελάτες
1.000
τοπικοί προµηθευτές
571
βιολογικά προϊόντα
Κυριότερα σηµεία
Κυριότερα σηµεία
RΤο ποσοστό των προµηθειών τροφίµων που έγιναν από εγχώριους
προµηθευτές (συµπεριλαµβανοµένων και εισαγωγών από τοπικούς
προµηθευτές) έφτασε το 96% των συνολικών αγορών.
RTo 100% των προµηθευτών Ιδιωτικής Ετικέτας Carrefour έχουν
υπογράψει ότι θα τηρούν τις απαιτήσεις του κανονισµού REACH.
RΔιακόψαµε τη συνεργασία µε 2 προµηθευτές µετά από επιθεώρησή
τους για θέµατα ασφάλειας τροφίµων.
RΜειώθηκε κατά 6,5% ο αριθµός ελέγχων σε προϊόντα µας, σε σχέση
µε το 2011.
RΠροχωρήσαµε σε 193 προληπτικές αποσύρσεις προϊόντων από τα
ράφια µας για λόγους ασφάλειας.
RΜειώθηκε η διάθεση βιολογικών προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
Carrefour κατά περισσότερο από 15% σε κωδικούς.
RΣε κάθε χίλια τρόφιµα που πωλούνται στα καταστήµατα µας, τα 4 είναι
βιολογικά και τα µισά από αυτά είναι Ιδιωτικής Ετικέτας Carrefour.
RΔιαθέσαµε δωρεάν προϊόντα σε 119 περιπτώσεις που διαπιστώθηκε διαφορά τιµής ραφιού - ταµείου.
RΟ αριθµός των παραπόνων πελατών αποτελεί το 30,2% των συνολικών κλήσεων προς το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών.
RΔιατηρήσαµε το ποσοστό προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας Carrefour σε
επίπεδο πάνω από 25% των συνολικών πωλήσεων.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
12.799
3
1,2
128.000
64
εργαζόµενοι
74,4%
γυναίκες
34.900 39
ώρες εκπαίδευσης
εθνικότητες εργαζοµένων
κοινωνικά παντοπωλεία
A κοινωνική συνεισφορά
(2011-2012)
εκατ. A προσφορά
προϊόντων
εθελοντές αιµοδότες
Κυριότερα σηµεία
Κυριότερα σηµεία
RΜε 12.799 εργαζοµένους, είµαστε ένας από τους µεγαλύτερους
ιδιώτες εργοδότες στην Ελλάδα.
RΒελτιώσαµε το ποσοστό ατυχηµάτων κατά 10%, σε σχέση µε το 2011.
RΕκπαιδεύσαµε τουλάχιστον µία φορά, σχεδόν το 58% των εργαζοµένων µας µέσα στο 2012.
RΔιατηρήσαµε το ποσοστό των γυναικών σε διοικητικές θέσεις πάνω
από 40%.
RΑπασχολούµε εργαζοµένους από 39 διαφορετικές εθνικότητες.
RΜειώσαµε κατά 63,2% το ποσοστό υπερεργασίας και υπερωριών
στο σύνολο.
RΔιατηρήσαµε, τις οικογένειες που ανά εξάµηνο επωφελούνται από τα
Κοινωνικά Παντοπωλεία, σε πάνω από 1.200.
RΜειώθηκε κατά 10% η αξία των προϊόντων που διανεµήθηκαν από τα
Κοινωνικά Παντοπωλεία το 2012.
RΕγγράψαµε 350.000 άτοµα στο εκπτωτικό πρόγραµµα κοινωνικά
ασθενέστερων.
9
10
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Γ. ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τ
ο 2012 ήταν µια χρονιά ορόσηµο για τη Μαρινόπουλος, καθώς επέστρεψε στον 100% ελληνικό της χαρακτήρα, ανοίγοντας παράλληλα ένα νέο κεφάλαιο δυναµικής ανάπτυξης στην 50χρονη ιστορία της. Καθόλη τη διάρκεια αυτής της µεγάλης πορείας, η εταιρεία µας λειτουργεί σταθερά µε αίσθηµα
υπευθυνότητας απέναντι σε όλους τους Κοινωνικούς της Εταίρους, χτίζοντας αδιάρρηκτες σχέσεις εµπιστοσύνης στη βάση της διαφάνειας, της αριστείας και της προσφοράς.
Στη διάρκεια της τελευταίας διετίας, θέσαµε ως πρωταρχικό στόχο να αξιοποιήσουµε κάθε εφόδιο που µας
προσφέρει το µέγεθος και η θέση µας στην αγορά, προκειµένου να συµβάλλουµε περαιτέρω στη στήριξη της
ελληνικής οικογένειας και στην ανάπτυξη του τόπου, σε αυτή τη δύσκολη στιγµή.
Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύσαµε περαιτέρω τη δέσµευσή µας για υπεύθυνη τιµολογιακή πολιτική, µε µια ολοκληρωµένη και διαφανή στρατηγική µείωσης τιµών και προσφορών σε εκατοντάδες είδη πρώτης ανάγκης, κάθε ηµέρα, όλο το χρόνο. Η στρατηγική αυτή επέφερε
µια µείωση 7% στο καλάθι της νοικοκυράς. Επιπλέον, παρείχαµε ειδικές παροχές σε 350.000 καταναλωτές, άνεργους, συνταξιούχους
και πολύτεκνους, ενώ 18.000 άτοµα έχουν λάβει ήδη στήριξη µέσα από το θεσµό των Κοινωνικών Παντοπωλείων, που πρώτοι φέραµε
στην Ελλάδα.
Επίσης, ξεκινήσαµε το πρωτοποριακό Πρόγραµµα Καινοτοµίας Ελληνικού Προϊόντος, στο πλαίσιο του οποίου ταξιδεύουµε σε κάθε γωνιά
της χώρας µε στόχο να ενισχύουµε τις συνεργασίες µας µε τοπικούς παραγωγούς. Στην καρδιά του Προγράµµατος βρίσκεται η εµπιστοσύνη µας στην εγχώρια παραγωγή και την ελληνική καινοτοµία, καθώς µέσα από διαγωνισµούς δίνουµε τη δυνατότητα σε νέους παραγωγούς να έρθουν σε επαφή µε µια κρίσιµη µάζα καταναλωτών. Προς την ίδια κατεύθυνση, ενισχύουµε τις συνεργασίες µας µε εγχώριους
παραγωγούς στον τοµέα των προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας, µε αποτέλεσµα σήµερα να έχουµε πετύχει το 96% των προϊόντων αυτών να
είναι ελληνικής προέλευσης. Μέσω του πολύ µεγάλου δικτύου της Μαρινόπουλος Α.Ε., τα καλύτερα δείγµατα/προϊόντα της ελληνικής
παραγωγής βρίσκονται σήµερα στα ράφια εκατοντάδων σηµείων πώλησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Παράλληλα, µέσα από το ιδιαίτερα υψηλό επενδυτικό µας πλάνο, ύψους 250 εκατοµµυρίων ευρώ, δηµιουργούµε αξία στην εθνική οικονοµία σε µια εποχή γενικής στασιµότητας και ακαµψίας. Σε αυτό το πλάνο περιλαµβάνεται η επέκτασή µας στην αγορά των Βαλκανίων, καθώς επίσης και επενδύσεις σε νέες υπηρεσίες και εκσυγχρονισµό επί ελληνικού εδάφους, που δηµιουργούν νέες προοπτικές
για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια.
Αυτές και άλλες πολλές δράσεις για την αγορά, την κοινωνία, τους ανθρώπους µας και το περιβάλλον, που θα έχετε την ευκαιρία να
διαβάσετε στις σελίδες που ακολουθούν, συνθέτουν το αποτύπωµα µας για την περίοδο 2011-2012.
Όµως δεν επαναπαυόµαστε. Προκειµένου να µπορούµε να κάνουµε ένα βήµα πέρα από τα καθιερωµένα, είναι για εµάς σηµαντικό να
αξιολογούµε την απόδοσή µας µε βάση διεθνώς αναγνωρισµένους δείκτες και να βάζουµε υψηλούς νέους στόχους. Σε όλη αυτή τη
διαδικασία, είναι εξαιρετικά σηµαντικό για εµάς να κάνουµε συµµέτοχους όλους τους κοινωνικούς µας εταίρους, στο πλαίσιο µιας αµφίδροµης επικοινωνίας, θέτοντας συγκεκριµένους στόχους που απαντούν στις προσδοκίες τους, µε διαφάνεια και λογοδοσία. Ο Απολογισµός Βιώσιµης & Υπεύθυνης Ανάπτυξης, που ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative, αποτελεί το
επιστέγασµα όλης αυτής της δουλειάς που γίνεται από το σύνολο των εργαζοµένων µας.
Για όλους εµάς στην οικογένεια της Μαρινόπουλος Α.Ε., η εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί µια ουσιαστική και έµπρακτη δέσµευση που
καθορίζει τον τρόπο που σκεφτόµαστε, τις καθηµερινές µας πράξεις σε κάθε τοµέα λειτουργίας, αλλά και το όραµά µας για το µέλλον.
Πρόκειται για µια ειλικρινή αυτοδέσµευση στον τόπο µας, στους καταναλωτές µας, τους δικούς µας ανθρώπους, τους συνεργάτες και
προµηθευτές µας. Δεν θα µπορούσε να είναι αλλιώς για µια εταιρεία που µπαίνει σε εκατοµµύρια ελληνικά σπίτια εδώ και µισό αιώνα.
Δέσµευσή µας αποτελεί το να εργαζόµαστε µε σταθερό αναπτυξιακό προσανατολισµό, µε διαφάνεια και υπευθυνότητα, ώστε να βρισκόµαστε δίπλα σε κάθε Έλληνα.
Καλή ανάγνωση
Jerome Loubere
Διευθύνων Σύµβουλος, Μαρινόπουλος A.E.
11
12
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Δ. Η ETAIΡΕΙΑ
1. H ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Η Μαρινόπουλος Α.Ε., µε 50 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, εκατοντάδες καταστήµατα σε κάθε
γωνιά της χώρας, χιλιάδες εργαζοµένους και τοπικούς προµηθευτές, παρουσία σε 5 χώρες και ένα
πολύ µεγάλο επενδυτικό πλάνο σε εξέλιξη, αποτελεί βασικό πυλώνα του ελληνικού λιανεµπορίου,
αλλά και δύναµη πνοής για την απασχόληση, την επιχειρηµατικότητα, την εξωστρέφεια. Με υπευθυνότητα, ακεραιότητα, δέσµευση στην καινοτοµία και όραµα για το µέλλον, δεσµεύεται να ανταποδίδει την εµπιστοσύνη των καταναλωτών της και να επιστρέφει πάντα αξία στον τόπο µας.
Εισαγωγή
H Μαρινόπουλος Α.Ε., η µεγαλύτερη λιανεµπορική αλυσίδα της
χώρας, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα εδώ και 50 χρόνια. Από
το 1962, οπότε και δηµιούργησε το πρώτο σούπερ µάρκετ στην
Αθήνα, µέχρι σήµερα η εταιρεία επεκτείνει διαρκώς το δίκτυο και
τις υπηρεσίες της, προκειµένου να προσφέρει στους καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα µια µοναδική εµπειρία αγορών, µε ευκολία και προστιθέµενη αξία. Είναι η µόνη που βρίσκεται σε κάθε
γωνιά της χώρας, εξυπηρετώντας χιλιάδες καταναλωτές καθηµερινά µέσα από 751 καταστήµατα.
Με σχεδόν 13.000 εργαζοµένους και το µεγαλύτερο επενδυτικό
πλάνο του εµπορικού κλάδου, ύψους 250 εκατ. ευρώ για την τριετία 2012-2014, η Μαρινόπουλος Α.Ε. αποτελεί έναν από τους
πιο σηµαντικούς πυλώνες ανάπτυξης της χώρας. Η συνολική της
συµβολή στην εθνική οικονοµία µέσα από τη φορολογία, την απασχόληση και τις επενδύσεις ανέρχεται κοντά στο 1% του ΑΕΠ.
Θέτοντας ως στόχο τη δυναµική επέκτασή της σε ξένες αγορές,
η εταιρεία διαθέτει ήδη µια πολύ σηµαντική παρουσία στην Κύπρο,
µε 16 καταστήµατα, αλλά και στα Βαλκάνια, µε 20 καταστήµατα
στη Βουλγαρία, 19 καταστήµατα στην Αλβανία, ένα στην περιοχή
των Σκοπίων, ενώ έχει ήδη δροµολογηθεί και η επέκτασή της
στην αγορά της Σερβίας. Παράλληλα, η Μαρινόπουλος A.E.
πραγµατοποιεί δυναµικές επενδύσεις και στην εγχώρια αγορά, µε
έµφαση στον εκσυγχρονισµό του υφιστάµενου δικτύου της, τη δηµιουργία νέων καινοτόµων υπηρεσιών, αλλά και τη διεύρυνση των
δραστηριοτήτων της.
Για τη Μαρινόπουλος Α.Ε., η επιχειρηµατική της ανάπτυξη κινείται παράλληλα µε τη δέσµευση της για διαφάνεια, ακεραιότητα
και ανταπόδοση σε κάθε της λειτουργία, για όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους: καταναλωτές, προµηθευτές, εργαζοµένους, την
κοινωνία , αλλά και το περιβάλλον.
Ανταποκρινόµενη στην πράξη στη δύσκολη συγκυρία για τους Έλληνες καταναλωτές, θέτει σήµερα στην καρδιά των δεσµεύσεων
της την υπεύθυνη και ειλικρινή στήριξη του οικογενειακού προϋπολογισµού. Με σταθερές µειώσεις τιµών και διαρκείς προσφορές, που φτάνουν έως και 50%, σε πάρα πολλά είδη πρώτης
ανάγκης, καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, έχει καταφέρει ήδη σηµαντική µείωση στο καλάθι της νοικοκυράς.
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της πάγιας δέσµευσής της για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων και των προσπαθειών της για
διαρκή στήριξη της εγχώριας παραγωγής, η Μαρινόπουλος Α.Ε.
διατηρεί συνεργασία µε πάνω από 2.000 Έλληνες προµηθευτές,
διαθέτει προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας που είναι ελληνικά σε ποσοστό 96% και αναπτύσσει δράσεις για την περαιτέρω υποστήριξη
ποιοτικών και καινοτόµων ελληνικών προϊόντων.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ιστορικό
Το πρώτο σουπερµάρκετ της εταιρείας Μαρινόπουλος λειτούργησε
το 1962, θέτοντας τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και διαφοροποίηση στον τοµέα του λιανικού εµπορίου στην Ελλάδα. Το
1991, η εταιρεία Promodes εγκαινιάζει στον Άλιµο το πρώτο υπερµάρκετ στην Ελλάδα µε την επωνυµία Continent. Δύο χρόνια αργότερα, η εταιρεία Promodes προχώρησε σε συνεργασία µε την
εταιρεία Μαρινόπουλος, και ως εκ τούτου, τα υπερµάρκετ Continent
µαζί µε τα Champion Μαρινόπουλος επεκτάθηκαν µε ταχείς ρυθµούς και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.Ο Όµιλος Carrefour Μαρινόπουλος έκανε την εµφάνισή του στην Ελλάδα το 2000, όταν η
γαλλική εταιρεία Carrefour, µετά την εξαγορά της Promodes, συγχωνεύτηκε µε την ελληνική Μαρινόπουλος.
Σε λιγότερο από 2 χρόνια, η Carrefour Μαρινόπουλος, αποτελούσε
ήδη τον πρώτο Όµιλο λιανεµπορίου σε εθνικό επίπεδο, απασχολώντας πάνω από 11.000 εργαζοµένους.
Η εταιρεία περιλαµβάνει στα καταστήµατα όχι µόνο επώνυµα προϊόντα εταιριών, αλλά έχει προχωρήσει και στην παραγωγή και προώθηση προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας «Carrefour», σε συνεργασία µε
επιλεγµένους προµηθευτές.
Το 2012, η Μαρινόπουλος Α.Ε. κατέστη αποκλειστική δικαιοδόχος
των σηµάτων Carrefour σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Αλβανία
και Σκόπια µέσω της δικαιόχρησης (franchise).
R1962
R1991
R1995
R1999
Εγκαινιάζεται το πρώτο
σουπερµάρκετ στην Ελλάδα από
τη Μαρινόπουλος.
Η Promodes ανοίγει το πρώτο
υπερµάρκετ Continent στην
Ελλάδα στην περιοχή του Αλίµου.
H Dia κάνει την εµφάνισή
της στην Ελλάδα.
Το δίκτυο των υπερµάρκετ αριθµεί
8 καταστήµατα Continent.
Η Carrefour έρχεται στην Ελλάδα.
R2000
R2001
R2002
R2004
Aλλάζει η επωνυµία των υπερµάρκετ Continent σε Carrefour.
Συγχώνευση 7 νοµικών οντοτήτων
για τη δηµιουργία της Carrefour
Μαρινόπουλος Α.Ε.
H επωνυµία των σουπερµάρκετ
“Μαρινόπουλος” αλλάζει σε
“Champion Μαρινόπουλος”.
Ένα νέο concept παρουσιάζεται:
τα “5΄Μαρινόπουλος”
(καταστήµατα γειτονιάς).
Ανοίγουν 3 νέα υπερµάρκετ,
13 νέα σουπερµάρκετ, καθώς
και 22 καταστήµατα franchise.
R2005
R2008
R2009
R2010
Η Carrefour Μαρινόπουλος ανοίγει
17 νέα σουπερµάρκετ “Champion
Μαρινόπουλος” και 2 καταστήµατα
“5' Μαρινόπουλος”
Μετονοµάζονται όλα τα καταστήµατα
Champion Μαρινόπουλος σε
Carrefour Μαρινόπουλος.
Έκδοση του πρώτου Απολογισµού
Βιώσιµης & Υπεύθυνης Ανάπτυξης.
Έναρξη απορρόφησης του δικτύου
καταστηµάτων της DIA Ελλάς.
R2011
R2012
Ενσωµάτωση του δικτύου
καταστηµάτων της DIA Ελλάς στην
Carrefour Μαρινόπουλος.
Η Μαρινόπουλος Α.Ε. καθίσταται αποκλειστική δικαιοδόχος των σηµάτων
Carrefour σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Αλβανία και Σκόπια µέσω της
δικαιόχρησης (franchise), ενώ παράλληλα αποκτά συµµετοχή στο 50%
της εταιρείας ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ MARKETS A.E.
Η φιλοσοφία της εταιρείας τοποθετεί στο επίκεντρο της τον καταναλωτή, προσφέροντας του χαµηλές τιµές και εύκολη πρόσβαση στα
προϊόντα, διατηρώντας µια στάση ευθύνης και σεβασµού απέναντί
του. Στην κατεύθυνση αυτή, η Μαρινόπουλος αναλαµβάνει πληθώρα πρωτοβουλιών, οι οποίες αντανακλούν την εστίαση προς την
υπεύθυνη λειτουργία και την ενσωµάτωση των αρχών της βιώσιµης
ανάπτυξης στην καθηµερινή της λειτουργία.
Σηµαντικές Αλλαγές
Μετοχική Σύνθεση
Το 2012, οι Όµιλοι Carrefour και Μαρινόπουλος συµφώνησαν να
αναθέσουν τη διαχείριση της λειτουργίας, των σηµάτων και την ανάπτυξη των καταστηµάτων Carrefour Μαρινόπουλος (στην Ελλάδα,
την Κύπρο και τα Βαλκάνια) στον Όµιλο Μαρινόπουλος, µε τον
Όµιλο εταιρειών Μαρινόπουλος να γίνεται ο µοναδικός µέτοχος της
Carrefour Μαρινόπουλος, µέσω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
348 εκ ευρώ.
Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας την 31/12/2012 ήταν:
100%
AΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟYΛΟΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
13
14
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
H ETAIΡΕΙΑ
2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ
H Μαρινόπουλος διαθέτει πάνω από 100.000 επώνυµα προϊόντα και πάνω από 11.000 προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας µε σταθερή και ελεγχόµενη ποιότητα στα καταστήµατά της, καθώς και την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιµής. H εταιρεία διαχειρίζεται τις παρακάτω κύριες
κατηγορίες προϊόντων:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (εκτίµηση σε χρηµατική αξία)
2009
2010
2011
2012
Eπώνυµα
81,5%
79,4%
56,2 %
55,5%
Προϊόντα επώνυµων εταιριών
που πωλούνται στα καταστήµατά µας,
µε την επωνυµία των εταιρειών
αυτών.
20,3%
20,3%
20,4%
20,1%
Λαχανικά, κρέατα, τυριά,
ψαρικά κτλ.
24,4%
Προϊόντα που παράγονται σε
συνεργασία µε επιλεγµένους
προµηθευτές και πωλούνται µε την
επωνυµία Carrefour, Carrefour
Discount, Carrefour Tex, Carrefour
Home κλπ.
BRANDED
Φρέσκα
FRESH!
Ιδιωτικής Ετικέτας
PRIVATE
LABEL
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
19%
20,7%
23,4%
Tα προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας (τροφίµου και µη τροφίµου), είναι αποκλειστικά, πρωτοποριακά, µε σταθερή και ελεγχόµενη ποιότητα,
καθώς και µε την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιµής. Η συλλογή καλύπτει όλες τις κατηγορίες προϊόντων (κάβας, παντοπωλείου, ψυγείου, κατάψυξης, φρέσκων αλλά και οικιακού εξοπλισµού, ένδυσης & υπόδησης).
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ειδικά τα προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας «Carrefour» χωρίζονται στις παρακάτω υπό-κατηγορίες:
Η Μαρινόπουλος έχει πάνω από 2.000 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που απαντούν στις ανάγκες του
καταναλωτή σε όλες τις κατηγορίες τροφίµων για προϊόντα άριστης ποιότητας και καλής τιµής.
Η ανάγκη του καταναλωτή για φθηνά προϊόντα οδήγησε την εταιρεία στη δηµιουργία µίας νέας σειράς
προϊόντων µε 300 κωδικούς σε βασικά καθηµερινά είδη.
Η Carrefour δηµιούργησε πρώτη το 1991, µε τις πιο σύγχρονες µεθόδους της κοσµετολογίας, τη µάρκα
Les Cosmetiques µε προϊόντα περιποίησης και φροντίδας για το πρόσωπο και το σώµα, απευθυνόµενα
στις γυναίκες. Σήµερα τα προϊόντα Les Cosmetiques εξελίχθηκαν και περιλαµβάνουν πάνω από 220
είδη: καλλυντικά, είδη περιποίησης µαλλιών, βαφές, αφρόλουτρα, αξεσουάρ µαλλιών κλπ.
Τα Carrefour Baby είναι µία καινούργια γκάµα προϊόντων ειδικά σχεδιασµένη για τα µωρά, που εξελίσσεται συνέχεια. Ήδη κυκλοφορούν 14 προϊόντα σε είδη βρεφικών πανών, µωροµάντηλων και υγιεινής.
H Μαρινόπουλος φροντίζει επίσης και τα παιδιά διαθέτοντας 34 προϊόντα σε κατηγορίες δηµητριακών,
κατεψυγµένων αλλά και υγιεινής µε την υπογραφή Carrefour Kids.
Tα 31 προϊόντα της γκάµας αυτής ακολουθούν αυστηρά τις αρχές της Βιολογικής Γεωργίας στην παραγωγή.
Ελέγχονται και πιστοποιούνται σε κάθε στάδιο διεργασίας από την πρωτογενή παραγωγή, την παρασκευή
έως και την εµπορία των έτοιµων προϊόντων από αναγνωρισµένους οργανισµούς στην Ελλάδα και το
Εξωτερικό.
Προϊόντα υψηλών γαστρονοµικών απαιτήσεων που συνδυάζουν την γεύση, την καινοτοµία και την παράδοση. Ξεχωρίζουν για την εξαιρετική τους ποιότητα.
Επιπλέον, η Μαρινόπουλος εµπορεύεται πάνω από 5.000 προϊόντα στην κατηγορία των µη τροφίµων:
Προϊόντα οικιακού εξοπλισµού, είδη ταξιδίου, σχολικά είδη, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία κήπου, είδη αυτοκινήτου κλπ. Εξωτερικά εργαστήρια πραγµατοποιούν ποιοτικούς ελέγχους σε διάφορα στάδια της παραγωγής, διασφαλίζοντας έτσι ότι παράγονται σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές αλλά και τις δικές µας
προδιαγραφές.
Τέλος, η Μαρινόπουλος παρουσιάζει πάνω από 3.000 προϊόντα ένδυσης και υπόδησης και λευκών ειδών
σπιτιού, σε µοντέρνα σχέδια που παρακολουθούν τις τάσεις αγοράς αλλά και σε ασυναγώνιστες τιµές.
15
16
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
H ETAIΡΕΙΑ
3. ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Τα είδη καταστηµάτων
Το δίκτυο της Μαρινόπουλος αριθµoύσε στις 31/12/2012 συνολικά 469 ιδιόχρηστα καταστήµατα και 282 καταστήµατα δικαιόχρησης
(franchise) στις παρακάτω κατηγορίες:
Τα Hypermarket Carrefour προσφέρουν
µια µεγάλη συλλογή από τρόφιµα και
µη-τρόφιµα, µε κατά µέσο όρο 70.000
προϊόντα. Εκτείνονται σε επιφάνεια από
5.000 έως 20.000 τ.µ.
35
Καταστήµατα
Τα καταστήµατα “5' ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ” προσφέρουν µια γκάµα προϊόντων από φρέσκα
προϊόντα (φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκοµικά), τρόφιµα, ποτά και είδη προσωπικής
φροντίδας. Εκτείνονται σε επιφάνεια µικρότερη των 900 τµ.
17
Καταστήµατα
(17 Franchise)
Tα καταστήµατα "Carrefour Μαρινόπουλος"
διαθέτουν ευρεία γκάµα επώνυµων αλλά και
Ιδιωτικής Ετικέτας προϊόντων (διατροφής,
ρουχισµού, ηλεκτρικών συσκευών, µικροσυσκευών, εποχιακών ειδών). Εκτείνονται σε
επιφάνεια από 600 έως 1.200 τ.µ.
274
Τα “Carrefour Εxpress” είναι καταστήµατα της
γειτονιάς, που φέρουν όλη τη δυναµική του
οµίλου, εκφράζοντας έναν νέο, µοντέρνο
τρόπο αγορών.
234
Καταστήµατα
(31 Franchise)
Καταστήµατα
(65 Franchise)
Τα "Smile Markets" αποτελούν σύγχρονα
παντοπωλεία που λειτουργούν κατά κύριο
λόγο σε µικρές επαρχιακές πόλεις και σε
ηµιαστικά κέντρα. Εκτείνονται σε επιφάνεια
από 120 έως 250 τ.µ.
Τα καταστήµατα “Ok! Markets” προσφέρουν
µια ευρεία γκάµα γαλακτοκοµικών προϊόντων, τροφίµων και ειδών πρώτης ανάγκης σε
εξαιρετικά χαµηλές και ανταγωνιστικές τιµές.
Λειτουργούν από Δευτέρα έως και Κυριακή,
από τις 8.00 έως 23.00, και εκτείνονται σε
επιφάνεια από 65 έως 90 τ.µ.
98
Καταστήµατα
(98 Franchise)
93
Καταστήµατα
(71 Franchise)
Το δίκτυο δικαιόχρησης στην Ελλάδα
Η ανάπτυξη της εταιρείας στον τοµέα της δικαιόχρησης, ξεκίνησε στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2003, εγκαινιάζοντας το πρώτο κατάστηµα
“5‘ Μαρινόπουλος”. Κατά τη διάρκεια του 2012, εγκαινιάστηκαν 12 νέα καταστήµατα franchise, καθιστώντας τη Μαρινόπουλος έναν από
τους µεγαλύτερους franchisor στην Ελλάδα.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
4. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
RTα θέµατα υπευθυνότητας και βιώσιµης ανάπτυξης µεταφέρονται
Διοικητικό Συµβούλιο
Η Μαρινόπουλος ακολουθεί σχετικές πρακτικές µε βάση διεθνή
πρότυπα, όσον αφορά στην υπεύθυνη εσωτερική λειτουργία και τις
αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης:
RTο Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από έξι µέλη, xωρίς
να υπάρχει διαχωρισµός σε ανεξάρτητα / εξαρτηµένα µέλη.
RO Πρόεδρος του Δ.Σ. διατηρεί το ρόλο που προβλέπεται από
την κείµενη νοµοθεσία και το Καταστατικό της εταιρείας.
RΣτο Καταστατικό της εταιρείας προβλέπεται ότι απαγορεύεται στα
µέλη του Δ.Σ., καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να
ενεργούν κατ' επάγγελµα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης,
για δικό τους λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, πράξεις που
υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή
να µετέχουν ως οµόρρυθµοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν
τέτοιους σκοπούς.
RΗ αρχική επιλογή των µελών Δ.Σ. γίνεται µε βάση την επαγγελµατική εµπειρία, το βιογραφικό και τις δεξιότητές τους, χωρίς να
υπάρχει διακριτή αξιολόγηση σε θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης.
προς το Δ.Σ. για αξιολόγηση και καθορισµό κατεύθυνσης από το
Διευθύνοντα Σύµβουλο, ο οποίος είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
και συγχρόνως Πρόεδρος της Επιτροπής Υπευθυνότητας και
Βιώσιµης Ανάπτυξης της εταιρείας (βλέπε ενότητα Ι-2).
RΤα µέλη Δ.Σ. αξιολογούνται µια φορά ετησίως, κατά τη διάρκεια
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, από τους µετόχους της εταιρείας. Τα κριτήρια της αξιολόγησης αφορούν στην επίδοση και
δραστηριότητα που επέδειξε το Δ.Σ. κατά το παρελθόν έτος, κυρίως µε βάση τη Διαχειριστική Έκθεση που αυτό υποβάλλει στη
Γενική Συνέλευση.
RΟι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
είναι συνδεδεµένες µε τη συνολική επίδοση της εταιρείας (περιλαµβανοµένων και θεµάτων υπεύθυνης λειτουργίας), χωρίς
όµως, προς το παρόν, να υφίσταται διακριτή διαδικασία παρακολούθησης της επίδοσης του Δ.Σ. σε θέµατα υπεύθυνης και βιώσιµης λειτουργίας.
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Λεωνίδας Μαρινόπουλος
Jerome Loubere
Jacques Dome
Στέφανος Μαρινόπουλος
Παναγιώτης I. Μαρινόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ.
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. / Διευθύνων Σύµβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Παναγιώτης Δ. Μαρινόπουλος
Μέλος
*
*Στοιχεία 8 Αυγούστου 2012
Διοίκηση
Σε Διοικητικό επίπεδο, το ανώτερο όργανο διοίκησης της εταιρείας είναι η COMEX (Comite Executive) που αποτελείται από τους επικεφαλής
των παρακάτω τµηµάτων:
RΓενική Διεύθυνση
RΟικονοµική Διεύθυνση
RΔιεύθυνση Ανάπτυξης Δικτύου, Δηµοσίων Σχέσεων
& Franchise
RΔιεύθυνση Υπερµάρκετ Carrefour
RΔιεύθυνση Σουπερµάρκετ Carrefour Μαρινόπουλος
RΔιεύθυνση Αγορών Τροφίµου
RΔιεύθυνση Αγορών Μη Τροφίµου
RΔιεύθυνση Αγορών Φρέσκων Προϊόντων
RΔιεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού
RΔιεύθυνση Marketing
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 8 µέλη της COMEX είναι και µέλη
της επιτροπής Υπεύθυνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης.
Διαχειριζόµαστε τους Κινδύνους
Η εταιρεία αξιολογεί πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται µε τις δραστηριότητές της και το επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε βασικότερη
κατηγορία τον κίνδυνο αγοράς από επισφάλειες πελατών, λόγω της οικονοµικής κρίσης.
Κίνδυνοι και ευκαιρίες βιώσιµης ανάπτυξης
ΘΕΜΑΤΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κανονιστικά
Πιθανές νέες απαιτήσεις για συσκευασίες.
Περιβαλλοντικά
Μείωση κατανάλωσης προϊόντων.
Διαθεσιµότητα πρώτων υλών.
Το µέγεθος µας δηµιουργεί οικονοµίες
κλίµακας.
Λανσάρισµα νέων φιλικότερων στο
περιβάλλον προϊόντων.
Οικονοµικά
Επισφάλειες λόγω οικονοµικής κρίσης.
Περιορισµός στη χρήση πόρων δηµιουργεί
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.
17
18
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Οργάνωση
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ι.ΔΙΟΙΚΟΥΜΕ συστηµατικά τη
Βιώσιµη και Υπεύθυνη Ανάπτυξη
1. EIΣΑΓΩΓΗ
Στη Μαρινόπουλος πιστεύουµε ότι οφείλουµε να συνεισφέρουµε ενεργά στην παγκόσµια αειφόρο
ανάπτυξη, να συνεργαζόµαστε αρµονικά µε τους Κοινωνικούς Εταίρους και να λαµβάνουµε
σφαιρικά υπόψη, οικονοµικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους στη διαδικασία
λήψης των αποφάσεών µας. Για το λόγο αυτό έχουµε ενσωµατώσει τη Βιώσιµη και Υπεύθυνη
Ανάπτυξη στις καθηµερινές διοικητικές µας πρακτικές, ώστε να πετύχουµε τόσο ποιοτικά, όσο
και ποσοτικά αποτελέσµατα προς όφελος όλων των Κοινωνικών Εταίρων.
To µέγεθός µας
Η εστίασή µας
Συστηµατική Διοίκηση
10
µέλη Επιτροπής Βιώσιµης
& Υπεύθυνης Ανάπτυξης
Η κύρια ευθύνη µας
Να διαχειριζόµαστε τη Βιώσιµη & Υπεύθυνη Ανάπτυξη µε τρόπο
συστηµατικό και εστιασµένο σε ποσοτικά αποτελέσµατα.
Η ανταπόκρισή µας
RΔηµιουργούµε τις κατάλληλες Οργανωτικές Δοµές
RΕντάσσουµε τη Βιώσιµη & Υπεύθυνη Ανάπτυξη στην
εταιρική Στρατηγική
RΘέτουµε στόχους Βιώσιµης & Υπεύθυνης Ανάπτυξης µε
συστηµατικό τρόπο
RΕστιάζουµε σε ποσοτικά στοιχεία και αποτελέσµατα
RΔιεξάγουµε διάλογο µε τους Κοινωνικούς µας Εταίρους
(Stakeholders)
RΕίµαστε µέλη διεθνών και εθνικών οργανισµών
7
τοµείς δράσης
“Core”
επίπεδο συµφωνίας
µε τις οδηγίες G4 του GRI
19
20
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Δηµιουργούµε τις κατάλληλες Οργανωτικές Δοµές
Η Μαρινόπουλος έχει δηµιουργήσει οργανωτικές δοµές για τη διαχείριση της Βιώσιµης και Υπεύθυνης Ανάπτυξης, όπως περιγράφεται
στο παρακάτω σχήµα. Η οργανωτική αυτή δοµή χρησιµοποιείται και για τη συγκέντρωση στοιχείων για την αναφορά της επίδοσης της εταιρείας προς τους µετόχους.
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Διευθύνων Σύµβουλος
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναµικού
Διευθύντρια Επικοινωνίας
και Εταιρικής Υπευθυνότητας
R R R
ΕΠΙΠΕΔΟ
Επιτροπή Υπεύθυνης & Βιώσιµης
Ανάπτυξης
Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η Επιτροπή Βιώσιµης & Υπεύθυνης Ανάπτυξης, που έχει τη συνολική ευθύνη για την επίδοση της εταιρείας
στον τοµέα, µε τα Mέλη της να έχουν αναλάβει υπευθυνότητες ανά τοµέα δράσης, όπως περιγράφονται στις αντίστοιχες Ενότητες του Απολογισµού αυτού.
TITΛΟΣ
ΚΥΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
(Εστίαση σε ενότητα του Απολογισµού)
Διευθύνων Σύµβουλος
Πρόεδρος Επιτροπής ( Όλοι οι τοµείς)
Διευθύντρια Επικοινωνίας & Εταιρικής Υπευθυνότητας
Μέλος (Όλοι οι τοµείς)
Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου, Δηµοσίων Σχέσεων & Franchise
Μέλος (Κοινωνία)
Διευθυντής Υπερµάρκετ Carrefour
Μέλος (Προϊόντα)
Διευθυντής Σουπερµάρκετ Carrefour Μαρινόπουλος
Μέλος (Προϊόντα)
Διευθυντής Αγορών Τροφίµου
Μέλος (Αγορές / Προϊόντα)
Διευθυντής Αγορών Μη Τροφίµου
Μέλος (Προϊόντα)
Διευθυντής Αγορών Φρέσκων Προϊόντων
Μέλος (Προϊόντα)
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναµικού
Μέλος (Εργαζόµενοι)
Διευθυντής Marketing
Μέλος (Αγορές / Προϊόντα)
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Εντάσσουµε τη Βιώσιµη & Υπεύθυνη Ανάπτυξη στην
εταιρική Στρατηγική
Θέτουµε στόχους Βιώσιµης & Υπεύθυνης Ανάπτυξης
µε συστηµατικό τρόπο
Προκειµένου να ενσωµατωθεί η Βιώσιµη και Υπεύθυνη Ανάπτυξη
στη λειτουργία της εταιρείας, εντάξαµε σχετική ενότητα στην Επιχειρηµατική Στρατηγική 2012-2014 της Μαρινόπουλος. Η Στρατηγική αυτή συµπεριλαµβάνει µακροπρόθεσµους (µε ορίζοντα
µέχρι το 2020) και βραχυπρόθεσµους (µε ορίζοντα µέχρι το 2012)
ποσοτικούς στόχους, για τις ενότητες Περιβάλλον, Προµηθευτές,
Προϊόντα, Κοινωνία κτλ., οι οποίοι και παρουσιάζονται στις σχετικές
ενότητες του Απολογισµού αυτού.
Η δέσµευση µας στην αρχή της υπεύθυνης και βιώσιµης ανάπτυξης δεν είναι γενική και αφηρηµένη. Αντίθετα, η εταιρεία προσπαθεί να αναγνωρίσει τις κύριες περιοχές που πρέπει να εστιάσει.
Έχοντας αναγνωρίσει επτά βασικές Ενότητες, η εταιρεία προσπαθεί
να λειτουργεί µε υπευθυνότητα σε κάθε µία από αυτές, θέτοντας
συγκεκριµένους στρατηγικούς στόχους.
7. ΚΟΙΝΩΝΙΑ
3. OIKONOMIA
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
4. AΓΟΡΕΣ
1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ
6. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
RΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Στόχος µας είναι να προσφέρουµε στους εργαζοµένους µας ένα
εργασιακό περιβάλλον που είναι ασφαλές, δίκαιο και προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης.
RKOINΩNIA
Στόχος µας είναι να υποστηρίζουµε την εύρυθµη λειτουργία και
ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και της χώρας γενικότερα.
RΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στόχος µας είναι να ενσωµατώνουµε τις Αρχές της βιώσιµης
ανάπτυξης στη λειτουργία µας.
ROIKONOMIA
Στόχος µας είναι να συµβάλουµε στην οικονοµική ανάπτυξη της
χώρας.
RAΓΟΡΕΣ
Στόχος µας είναι να συνεισφέρουµε στην υπεύθυνη λειτουργία
των προµηθευτών µε τους οποίους συνεργαζόµαστε.
RΠΡΟΪΟΝΤΑ
Στόχος µας είναι να παρέχουµε προϊόντα που είναι ασφαλή, ποιοτικά και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών µας,
αλλά και να επηρεάζουµε θετικά τους καταναλωτές, ως προς
τις διατροφικές τους πρακτικές.
RΔΙΟΙΚΗΣΗ
Στόχος µας είναι να διαχειριζόµαστε τη Βιώσιµη & Υπεύθυνη
Ανάπτυξη µε τρόπο συστηµατικό και εστιασµένο σε ποσοτικά
αποτελέσµατα.
Σε κάθε µία από τις παραπάνω Ενότητες, η εταιρεία αναγνωρίζει τα θέµατα που σχετίζονται µε την επίδραση που έχει, ή θα µπορούσε να
έχει, στους Κοινωνικούς της Εταίρους, σε όλη την αλυσίδα δραστηριότητάς της.
21
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παρακάτω φαίνονται οι κύριες Ενότητες στις οποίες εστιάζει η εταιρεία (ανά τµήµα της αλυσίδας δραστηριότητάς της), µε τα επιµέρους
θέµατα να περιγράφονται αναλυτικά σε κάθε αντίστοιχη Ενότητα του Απολογισµού αυτού.
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
RΠεριβάλλον
RΑγορές
RΚοινωνία
RΟικονοµία
RΠεριβάλλον
RΑγορές
RΠροϊόντα
RΕργαζόµενοι
ΠΩΛΗΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
RΔιοίκηση
RΟικονοµία
RΠροϊόντα
RΕργαζόµενοι
RΠεριβάλλον
RΟικονοµία
RΠροϊόντα
RΚοινωνία
Εστιάζουµε σε ποσοτικά στοιχεία και αποτελέσµατα
O Aπολογισµός ακολουθεί τις νέες οδηγίες
G4 του GRI, καλύπτει 95 δείκτες GRI
και συνολικά κάνει αναφορά σε 145
ποσοτικούς δείκτες
Ποσοτικά Στοιχεία στον Απολογισµό
10
2012
26
69
2011
145
37,8
21
13
2010
Σκοπός της Μαρινόπουλος είναι να περιλαµβάνει και να δηµοσιοποιεί ολοένα και περισσότερους ποσοτικούς στόχους και στοιχεία (τόσο γενικούς δείκτες, όσο και δείκτες GRI) στον
Απολογισµό της. Οι δείκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της επίδοσης της εταιρείας εσωτερικά και µπορούν να
χρησιµοποιηθούν και για την αξιολόγηση της επίδοσης από τους
Kοινωνικούς Εταίρους. Έτσι η εταιρεία κάνει αναφορά σε 145 ποσοτικούς δείκτες συνολικά και σε 95 δείκτες GRI συγκεκριµένα,
ήδη στον τρίτο Απολογισµό που εκδίδει.
42
128
11,9
11
19
2009
22
33
96
0
50
100
150
Aξιολόγηση EMDI WWF (%)
Στόχοι (αριθµός)
Μερικώς αναφερόµενοι δείκτες GRI (αριθµός)
Πλήρως αναφερόµενοι δείκτες GRI (αριθµός)
Ποσοτικοί δείκτες (αριθµός)
Nα αυξήσουµε κατά 5% τον αριθµό των
ποσοτικών δεικτών στους οποίους κάνουµε
αναφορά στον Απολογισµό µας
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
4. KOINΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
Διεξάγουµε διάλογο µε τους Κοινωνικούς µας Εταίρους (Stakeholders)
Ως Κοινωνικούς Εταίρους (Stakeholders) ορίζουµε όλους όσους άµεσα ή έµµεσα συνδέονται, επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τη δραστηριότητά µας. Ο ακόλουθος πίνακας περιλαµβάνει µία συνοπτική παρουσίαση των οµάδων που θεωρούµε Κοινωνικούς Εταίρους (χωρισµένους στις κατηγορίες των Άµεσων και Έµµεσων Κοινωνικών Εταίρων) και των βασικών µεθόδων που χρησιµοποιούµε για την
κατανόηση των απόψεων και αναγκών τους.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΣΩ
ΑΜΕΣΟΙ
Πελάτες
RΛειτουργία Τµήµατος Επικοινωνίας Καταναλωτών
RΈρευνες ικανοποίησης
Εργαζόµενοι
RΔιοργάνωση εκδηλώσεων
RΈκδοση εσωτερικού περιοδικού
RΔιαπραγµατεύσεις µε εκπροσώπους
RΈρευνα Ικανοποίησης
Προµηθευτές
RΣυµµετοχή σε κλαδικές ενώσεις
RΔιεξαγωγή κοινών προγραµµάτων
RΣυναντήσεις
RΠρόγραµµα Καινοτοµίας Ελληνικού Προϊόντος
Franchisees
RΈρευνες Ικανοποίησης
RΛειτουργία Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης
RΣυναντήσεις
Επίσηµες Αρχές
RΣυζήτηση µε εκπροσώπους των αρχών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο
RΣυµµετοχή σε οργανισµούς και ενώσεις
Προµηθευτές
(Ιδιωτικής Ετικέτας Carrefour)
RΔιεξαγωγή κοινών προγραµµάτων
RΣυναντήσεις
RΠρόγραµµα Καινοτοµίας Ελληνικού Προϊόντος
Τοπικές Κοινωνίες
RΔιοργάνωση επισκέψεων
Περιβάλλον
RΈρευνες
RΜΚΟ
EMMEΣOI
Συλλογικά Όργανα
RΣυµµετοχή
Πολίτες
RΚαθηµερινή επαφή
ΜΜΕ
RΣυναντήσεις
RΣυνεντεύξεις Τύπου
RΑνακοινώσεις Τύπου
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
(MKO)
RΣυναντήσεις
23
24
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μέσω των µεθόδων αυτών, η εταιρεία προσπαθεί να επικοινωνήσει αµφίδροµα µε κάθε οµάδα Κοινωνικών Εταίρων, στο βαθµό που
αυτό είναι δυνατό. Ο βαθµός αυτός είναι ανάλογος µε το βαθµό επίδρασης και ελέγχου που έχει η εταιρεία σε κάθε Κοινωνικό Εταίρο,
ενώ ανάλογη είναι και η έκταση της αναφοράς προς αυτούς, στον Απολογισµό που κρατάτε στα χέρια σας. Μέσω του συνόλου των
διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας (όπως για παράδειγµα οι διαδικασίες υποβολής παραπόνων), η εταιρεία γίνεται αποδέκτης των
προβληµατισµών των Κοινωνικών Εταίρων, καθώς και των αιτηµάτων και προσδοκιών τους.
Προµηθευτές
Πολίτες
ΜΜΕ
Franchise
Χαµηλότερος
Βαθµός Ελέγχου
Προµηθευτές
Carrefour
Εργαζόµενοι
& Όµιλος
Τοπικές
Κοινωνίες
Επαγγελµατικές
Οργανώσεις
Πελάτες
ΜΚΟ
Επίσηµες
Αρχές
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Είµαστε µέλη διεθνών και εθνικών οργανισµών
Η Μαρινόπουλος αποτελεί µέλος των παρακάτω οργανισµών:
RΕΕΔΕ
(Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων)
RΙΕΛΚΑ
(Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεµπορίου Καταναλωτικών Αγαθών)
RECR
(Efficient Consumer Response)
Παρόλο που για εµάς δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αποτελεί ιδιαίτερη
τιµή η αναγνώριση των προσπαθειών µας. Κατά τη διάρκεια της
απονοµής των βραβείων «Σέλφ Σέρβις Excellence Awards
2012», ενός ιδιαίτερα σηµαντικού θεσµού για το λιανεµπόριο, η
εταιρεία βραβεύθηκε στις κατηγορίες:
R«Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Άνθρωπος)», για τα 3
Κοινωνικά Παντοπωλεία που έχει δηµιουργήσει και την ουσιαστική υποστήριξη που προσφέρουν σε 1.200 άπορες οικογένειες, κάθε χρόνο, σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη.
R«Πρότυπο Κατάστηµα», για το Carrefour Planet, ένα νέο µον-
τέλο καταστήµατος µε καινοτοµίες και πρωτοποριακές υπηρεσίες.
R«Re-branding», για την ανανέωση των καταστηµάτων του δι-
κτύου της DIA.
R«Shopper Marketing», για την από κοινού προωθητική ενέρ-
γεια «Κάθε τι µετράει πολύ», της Μαρινόπουλος και της ΕΛΑΪΣUNILEVER HELLAS.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της απονοµής των βραβείων «Retail Business Awards 2012», η εταιρεία βραβεύθηκε στις κατηγορίες:
R«CSR-Retail Strategy», για τη συνεισφορά της στην πολιτεία και
τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη µέσω των 3 Κοινωνικών Παντοπωλείων της εταιρείας σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη.
R«Retail Store/Super Market 2012», για το Carrefour Αλίµου.
25
26
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
OIKONOMIKH ANAΠΤΥΞΗ
Οικονοµία
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
II. Στηρίζουµε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
της χώρας
1. EIΣΑΓΩΓΗ
Στη Μαρινόπουλος πιστεύουµε ότι για να συνεχίσουµε µακροπρόθεσµα την επιτυχηµένη πορείας µας, πρέπει αφενός να δηµιουργούµε αξία για τους Κοινωνικούς µας Εταίρους και τους
µετόχους µας, και αφετέρου να συµβάλουµε άµεσα και έµµεσα στην οικονοµική ανάπτυξη της
χώρας µας µέσω της δραστηριότητάς µας, συµβάλλοντας στην άµβλυνση των συνθηκών κρίσης που επικρατούν τα τελευταία χρόνια.
To µέγεθός µας
Η εστίασή µας
Οικονοµική Ανάπτυξη
1,83
δισεκ. A κύκλος εργασιών
Η κύρια ευθύνη µας
Να συµβάλλουµε στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.
Η ανταπόκρισή µας
RΕπιτυγχάνουµε οικονοµικά αποτελέσµατα
RΔηµιουργούµε οικονοµική αξία για τους Κοινωνικούς µας
Εταίρους
RΒοηθάµε τους franchisees µας να αναπτυχθούν
RΒοηθάµε τους συνεργάτες µας των logistics να αναπτυχθούν
RΔείχνουµε τις τάσεις του µέλλοντος
41,9
εκατ. A επενδύσεις
(στοιχεία 2011)
218,9
εκατ. A πληρωµές
για εργαζοµένους
27
28
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
Επιτυγχάνουµε οικονοµικά αποτελέσµατα
Η Μαρινόπουλος αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα στην Ελλάδα, µε € 1,8 δισεκ. κύκλο εργασιών και
πάνω από 12.000 εργαζοµένους σε όλη τη χώρα τo 2011. Παρακάτω αποτυπώνονται τα κυριότερα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας για τα έτη 2008 έως 2011.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ *
2008
2009
2010
2011
Κύκλος εργασιών (χωρίς ΦΠΑ) (€)
1.994.599.708
1.934.652.270
1.875.672.328
1.832.940.025
Κέρδη προ φόρων (€)
25.162.058
6.208.918
(84.848.330)
(235.728.342)
Κέρδη µετά φόρων (€)
19.039.423
320.413
(73.477.707)
(255.174.035)
Εταιρικοί φόροι (€)
19.783.435
25.800.853
25.489.192
5.839.657
Συνολικοί φόροι (συµπεριλ. ΦΠΑ) (€)
86.230.067
100.695.433
102.133.519,32
82.072.893
Πληρωµές προµηθευτών (€)
1.801.620.165
1.783.880.331
1.946.816.000
1.926.381.373
Κόστος εργαζοµένων (€)
197.963.446
207.308.761
211.087.511
218.951.321
Επενδύσεις (€)
52.102.750
42.379.413
53.707.334
41.965.632
Τραπεζικός Δανεισµός από Ελλάδα (€)
-
-
0
2.000.000
* Κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Απολογισµού, τα οικονοµικά αποτελέσµατα του 2012 δεν είχαν ανακοινωθεί.
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ
Δηµιουργούµε οικονοµική αξία για τους Κοινωνικούς
µας Εταίρους
Η Μαρινόπουλος, λόγω του µεγέθους της, δηµιουργεί οικονοµική
αξία όχι µόνο για τους Μετόχους της, αλλά και για τους υπόλοιπους
Κοινωνικούς της Εταίρους, κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό στη δύσκολη
σηµερινή οικονοµική συγκυρία. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας
διασφαλίζει ότι σηµαντικά ποσά επιστρέφουν πίσω στην κοινωνία,
όπως στους περισσότερους από 2.000 προµηθευτές της (µε τη
µορφή αγορών), στους πάνω από 12.000 εργαζοµένους της (µε τη
µορφή µισθών, παροχών και ασφαλιστικών εισφορών) και στο κράτος (µε τη µορφή φόρων), συνεισφέροντας µε τον τρόπο αυτό στην
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, αλλά και των τοπικών αγορών στις
οποίες δραστηριοποιείται η Μαρινόπουλος.
O Kύκλος εργασιών µας το 2011 άγγιξε
το 0,88% του ΑΕΠ* της Ελλάδας
*ΑΕΠ Ελλάδας 2011: 206,4 δισ. ευρώ κατά ΕΛΣΤΑΤ.
Έτσι, µόνο µέσα στο 2011 δόθηκαν:
Rπάνω από € 218 εκατ. στους εργαζοµένους,
Rπάνω από € 1.926 εκατ. σε προµηθευτές (κυρίως εγχώριους),
Rπάνω από € 82 εκατ. σε φόρους και
Rέγιναν επενδύσεις πάνω από € 41 εκατ.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΟΡΟΙ
82
(εκατ.s)
To ποσό αφορά
συνολικούς φόρους
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
218
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το ποσό αφορά µικτούς µισθούς,
ασφαλιστικές εισφορές και παροχές.
(εκατ.s)
(εκατ.s)
1.832
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
41
(εκατ.s)
1.926
(εκατ.s)
Δώσαµε το 2011 πάνω
από € 218 εκατ. σε
εργαζοµένους, πάνω από
€ 1,9 δισ. σε προµηθευτές
και πάνω από € 82 εκατ.
σε φόρους
Ενδεικτικό είναι ότι την τελευταία πενταετία, η εταιρεία επένδυσε € 202 εκατ. σε νέα καταστήµατα και κατέβαλε € 446 εκατ. σε συνολικούς φόρους. Στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω επέκταση στη Βαλκανική αγορά µέσω ενός µεγάλου επενδυτικού προγράµµατος, το οποίο παράλληλα στηρίζει την εγχώρια παραγωγικότητα και οικονοµία, συνδυάζοντας την ανάπτυξή µας σε αγορές εκτός Ελλάδος
µε την προώθηση των ελληνικών προϊόντων σε αυτές.
4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ
Βοηθάµε τους franchisees µας να αναπτυχθούν
Η σηµερινή δύσκολη οικονοµική κατάσταση της ελληνικής αγοράς
κάνει σηµαντική κάθε προσπάθεια που δηµιουργεί άµεσα ή έµµεσα θέσεις εργασίας και προσφέρει τεχνογνωσία στην αγορά. Για
τον λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι κατά την περίοδο 20112012 εγκαινιάστηκαν 75 νέα καταστήµατα franchise (63 το 2011
και 12 το 2012), φτάνοντας συνολικά τα 298, µε αποτέλεσµα να
ξεπερνούν πλέον τις 1.000 οι έµµεσα δηµιουργηµένες θέσεις εργασίας στους franchisees της Μαρινόπουλος. Ενδεικτικό της µακροχρόνιας συνεργασίας που υπάρχει, είναι το γεγονός ότι ο µέσος
χρόνος συνεργασίας µε τους franchisees φτάνει τα 7 χρόνια.
Παράλληλα, η εταιρεία συνεισφέρει στην εµπορική επιτυχία και
βιωσιµότητα των καταστηµάτων franchise, µέσω πολιτικής που διασφαλίζει ότι παρέχεται:
RΥποστήριξη στο στήσιµο ενός σύγχρονου καταστήµατος.
RΠροτάσεις για ενδεδειγµένο εξοπλισµό για ασφαλή και αποδοτική έκθεση των προϊόντων.
RΕµπορικό πλάνο µε προωθητικές ενέργειες, διαφήµιση και
προσφορές.
RΠαρακολούθηση της κερδοφορίας του καταστήµατος και παρέµβαση για διορθωτικές κινήσεις.
RΕνηµέρωση για εξελίξεις στην αγορά της λιανικής.
Βοηθάµε τους συνεργάτες µας των logistics να αναπτυχθούν
Η συνεργασία µε τις εταιρείες αποθήκευσης και διακίνησης των
εµπορευµάτων µας είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Για τον λόγο αυτό, η
εταιρεία ενηµερώνει τους συνεργάτες της για θέµατα οικονοµικά,
περιβαλλοντικά και ευκαιρίες, παρέχοντας τους παράλληλα την
δυνατότητα πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες και πρακτικές, προσδοκώντας σε µια ανταποδοτική σχέση αµοιβαίου οφέλους. Ενδεικτικά παραδείγµατα είναι τα συστήµατα διαχείρισης αποθήκης
(WMS), διαχείρισης στόλου, ενέργειας και οι µέθοδοι αναπλήρωσης αποθεµάτων και υλικών. Η συνεργασία αυτή ωφελεί τους
συνεργάτες µας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα τους και µειώνοντας τα λειτουργικά τους κόστη.
Με στόχο τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στους τελικούς µας πελάτες, οι συνεργάτες µας οφείλουν να εφαρµόσουν µελέτη
HACCP και να παρακολουθούν συγκεκριµένους δείκτες απόδοσης (KPI’s), οι οποίοι προκύπτουν µέσα από δοµηµένα συστήµατα
διαδικασιών ελέγχου Ποιότητας.
29
30
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δείχνουµε τις τάσεις του µέλλοντος
Η εταιρεία προσπαθεί όχι µόνο να δηµιουργήσει άµεσα ή έµµεσα θέσεις εργασίας και να προσφέρει τεχνογνωσία στην αγορά, αλλά και
να παρουσιάσει τις τάσεις του µέλλοντος για την αγορά του λιανεµπορίου. Δείχνοντας ακριβώς αυτή την τάση, η εταιρεία επενδύει σε
σειρά καινοτόµων µέσων αγορών:
Carrefour Γέρακα
Το 2011, η εταιρεία εγκαινίασε στην περιοχή του Γέρακα ένα χώρο
8.400 τ.µ. Οι πελάτες µπορούν να περιηγηθούν σε εννέα ξεχωριστά τµήµατα του καταστήµατος (πόλους έλξης), ειδικά διαµορφωµένα για κάθε κατηγορία προϊόντων που φιλοξενούν.
Η πρωτοποριακή κατηγοριοποίηση των προϊόντων, οι καινοτόµες
υπηρεσίες, η ευκολία στις αγορές, το ευχάριστο περιβάλλον και η
τεράστια ποικιλία ειδών αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του
νέου αυτού «πλανήτη».
Carrefour Smart Park
Το 2011, εταιρεία παρουσίασε το νέο υπερµάρκετ Carrefour
στο εµπορικό κέντρο Smart Park, στα Σπάτα, δηµιουργώντας τον
ιδανικό προορισµό για τις οικογενειακές αγορές.
Με χώρο πώλησης 7.000 τ.µ., 36 ταµεία και 150 εργαζοµένους,
µε το µοντέρνο, φιλικό και λειτουργικό χαρακτήρα του, το νέο
Carrefour στα Σπάτα προτείνει έναν 100% νέο τρόπο αγορών
στους καταναλωτές, καθώς περιλαµβάνει 8 εξειδικευµένες περιοχές:
αγορά µε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά, κάβα, οµορφιά,
βρεφικά, µόδα, σπίτι, τεχνολογία, αλλά και πρωτότυπες υπηρεσίες,
κάνοντας τις αγορές των πελατών πιο εύκολες, γρήγορες και ευχάριστες.
Drive Thru
Από το Νοέµβριο του 2012, µε µία µόνο κλήση, από σταθερό
στο 801 802 3000 ή από κινητό στο 210 6198748, οι πελάτες
της Μαρινόπουλος έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την παραγγελία τους και να ενηµερώνουν για την ώρα που θα φτάσουν στο κατάστηµα για να την παραλάβουν χωρίς να επιβαρύνονται µε κανένα
επιπλέον κόστος για την υπηρεσία “Drive Thru”.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Υπερµάρκετ Carrefour Aλίµου/Μακεδονίας:
Τα Υπερµάρκετ Carrefour Μακεδονίας και Αλίµου προσφέρουν σειρά πρωτοποριακών υπηρεσιών, όπως ταµεία αυτόµατης
εξυπηρέτησης (self check-out), κοινή γραµµή εξυπηρέτησης πελατών, Wi-Fi, υπηρεσία συσκευασίας δώρων, καθώς και ειδικά
διαµορφωµένο χώρο για δηµιουργικό παιχνίδι παιδιών ηλικίας 410 ετών, υπό την επίβλεψη εξειδικευµένου προσωπικού, καθώς
και σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης θέσεων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Παράλληλα τα καταστήµατα έχουν εφοδιαστεί µε αυτόνοµα ψυγεία κατάψυξης, ψυγεία συντήρησης µε διπλά τζάµια, λαµπτήρες
LED τέταρτης γενιάς και συστήµατα ψύξης µε Τεχνολογία VRV
INVERTER, τα οποία εγγυώνται εξοικονόµηση ενέργειας της τάξεως του 20%. Επίσης, τα καρότσια του καταστήµατος είναι κατασκευασµένα από ανακυκλώσιµο πλαστικό, σύµφωνα µε τους
Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς Πιστοποίησης.
Caremarket
Η Μαρινόπουλος επενδύοντας στο ηλεκτρονικό εµπόριο, καθιέρωσε στην Ελλάδα το σούπερ µάρκετ του µέλλοντος, µια νέα
online υπηρεσία, η οποία βασίζεται στο δίπτυχο «εξοικονόµηση
χρόνου και χρηµάτων» και µετατρέπει τα ψώνια σε µια δραστηριότητα που µπορεί να γίνει ανά πάσα στιγµή από το σπίτι ή το γραφείο.
Μέσω του συγκεκριµένου καταστήµατος οι καταναλωτές έχουν
πρόσβαση από τον υπολογιστή τους σε περισσότερα από 9.000
προϊόντα, ενώ συγχρόνως επωφελούνται από καθηµερινές προσφορές και χαµηλές τιµές. Στους πρώτους πέντε µήνες λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήµατος κέρδισε την προτίµηση
σχεδόν 3.000 καταναλωτών µε περισσότερες από 4.300 παραγγελίες.
Mobile Application
Η Μαρινόπουλος, παρουσίασε την εφαρµογή «Carrefour Greece»
για κατόχους iPhone και Android. Οι καταναλωτές έχουν πλέον
τη δυνατότητα, να λαµβάνουν καθηµερινές ενηµερώσεις και ειδοποιήσεις για τις προσφορές της ηµέρας στα καταστήµατα του δικτύου της εταιρείας Carrefour, Carrefour Μαρινόπουλος και
Carrefour Express, καθώς και να ξεφυλλίζουν από το κινητό τους
όλα τα φυλλάδια των καταστηµάτων.
31
32
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
MEIΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Yπευθυνότητα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΙΙΙ. Μειώνουµε την επίδρασή µας
στο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1. EIΣΑΓΩΓΗ
Στη Μαρινόπουλος γνωρίζουµε πως η εταιρεία µας, όπως κάθε ανθρώπινη και επιχειρηµατική
δραστηριότητα, έχει ανάγκες σε φυσικούς πόρους, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη
της διεξαγωγής των επιχειρηµατικών µας δραστηριοτήτων µε τρόπο που να περιορίζει, στο µέτρο
του δυνατού, το περιβαλλοντικό µας αποτύπωµα. Για το λόγο αυτό, υιοθετούµε µία προληπτική
προσέγγιση αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών προκλήσεων, ενσωµατώνοντας αρχές βιώσιµης
και υπεύθυνης ανάπτυξης στις αποφάσεις και διαδικασίες µας, παίρνοντας πρωτοβουλίες προώθησης της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και ενισχύοντας την εφαρµογή φιλικών προς το
περιβάλλον πρακτικών και τεχνολογιών.
To µέγεθός µας
Η εστίασή µας
Μείωση Χρήσης Υλικών
Η κύρια ευθύνη µας
Να περιορίζουµε τις όποιες περιβαλλοντικές µας επιπτώσεις,
ενσωµατώνοντας τις Αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης στη λειτουργία µας.
Η ανταπόκρισή µας
RΠροστατεύουµε τα είδη υπό εξαφάνιση
RΧρησιµοποιούµε φιλικά προς το περιβάλλον υλικά
RΕλέγχουµε και µειώνουµε το συνολικό µας κλιµατικό αποτύπωµα
RΕλέγχουµε και µειώνουµε το κλιµατικό αποτύπωµα από
την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίµων
RΕλέγχουµε και µειώνουµε τo κλιµατικό αποτύπωµα
από τη διανοµή προϊόντων
RΕλέγχουµε και µειώνουµε το κλιµατικό αποτύπωµα
από τη χρήση ψυκτικών υγρών
RΧρησιµοποιούµε λιγότερες πλαστικές σακούλες
RΜειώνουµε και ανακυκλώνουµε απορρίµµατα
RΕλέγχουµε την κατανάλωση νερού
RΜειώνουµε τους αέριους ρύπους
RΑκολουθούµε τη Νοµοθεσία
RΥποστηρίζουµε ενέργειες ευαισθητοποίησης του κοινού
RΒοηθάµε τους καταναλωτές να λειτουργούν πιο υπεύθυνα
276
255,7
χιλ. κυβικά νερό
GWh ηλεκτρικής ενέργειας
353,7
287,4
χιλ. τόνους CO2
εκατ. πλαστικές σακούλες
33
34
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Βελτιώσαµε κατά 25,9 ποσοστιαίες µονάδες
τον δείκτη αξιολόγησης Environmental
Management & Disclosure Index 2011
του WWF
Να βελτιωθούµε κατά 5% στην αξιολόγηση
Environmental Management & Disclosure
Index του WWF
Καταταχτήκαµε στην 1η θέση του Κλάδου
Λιανεµπορίου στο δείκτη αξιολόγησης
Environmental Management & Disclosure
Index 2011 του WWF
2. BIOΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Τα τελευταία 50 χρόνια, περίπου το 60% των οικοσυστηµάτων
έχουν διαταραχθεί από ανθρώπινες δραστηριότητες. Σε παγκόσµια
κλίµακα, το 70% των ειδών χλωρίδας είναι, είτε απειλούµενο, είτε
τελεί υπό εξαφάνιση, ενώ, ο ρυθµός µείωσης της βιοποικιλότητας
αυξάνεται συνεχώς. Η βιοποικιλότητα αποτελεί απαραίτητο συστατικό για την ισορροπία των οικολογικών συστηµάτων, κάτι που στη
Μαρινόπουλος αναγνωρίζουµε, εστιάζοντας τις προσπάθειές µας
προς την κατεύθυνση διατήρησής της.
Προστατεύουµε τα είδη υπό εξαφάνιση
Φιλοδοξία της εταιρείας είναι να ενισχύσει την αλιεία σε τοπικό επίπεδο, ελαττώνοντας έτσι τις εισαγωγές αλιευµάτων, πρακτική που
έχει σαφώς µεγαλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα. Όσον αφορά
στα αλιεύµατα, η εταιρεία έχει εισάγει σειρές προϊόντων που φέρουν την πιστοποίηση Marine Stewardship Council (MSC), η οποία
διασφαλίζει την υιοθέτηση φιλικότερων προς το περιβάλλον, πρακτικών αλιείας από τους πιστοποιηµένους στόλους.
Για το λόγο αυτό, η Μαρινόπουλος προχώρησε στην εισαγωγή 2
αλιευτικών προϊόντων, σε κατεψυγµένα ψάρια, πιστοποιηµένου από
το Ανεξάρτητο Συµβούλιο Προστασίας και Διαχείρισης Αλιείας
(Marine Stewardship Council).
Χρησιµοποιούµε φιλικά προς το περιβάλλον υλικά
Φιλικότερα προς το περιβάλλον προϊόντα «ECOPLANET»
Καθαριστικά - Χαρτιά
Η εταιρεία αναγνωρίζοντας την τάση για χρήση πιο φιλικών στο περιβάλλον προϊόντων, αλλά σκοπεύοντας και στην ευαισθητοποίηση
των καταναλωτών, έχει εισάγει σειρά 11 προϊόντων καθαριστικών και
χαρτιού Ιδιωτικής Ετικέτας µε το όνοµα ECOPLANET Carrefour
στα καταστήµατά της, τα οποία είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον
από ότι τα κοινά καθαριστικά και χαρτιά.
Το 2011, οι πωλήσεις ανήλθαν στα 18.713 τεµάχια, ενώ το 2012
οι πωλήσεις των αντίστοιχων 11 κωδικών προϊόντων ανήλθαν στα
12.837 τεµάχια. Όλα τα προϊόντα φέρουν την πιστοποίηση της Ε.Ε.
Εcolabel, ενώ οι πρώτες ύλες φέρουν επίσης πιστοποιητικά από
ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης ( FSC, κλπ), µε αποτέλεσµα
όλα τα προϊόντα ECOPLANET να:
RΙκανοποιούν αυστηρά όρια στη χρήση επικίνδυνων ουσιών
RΈχουν µικρότερη επίπτωση στο υδρόβιο περιβάλλον
RΔιαθέτουν υψηλά επίπεδα βιοαποικοδόµησης
RΈχουν περιορισµένα απόβλητα συσκευασίας
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Παιχνίδια
Η σειρά παιχνιδιών ΕCOPLANET αποτελείται από ξύλο και µπαµπού. Το ξύλο είναι πιστοποιηµένο µε FSC και το µπαµπού είναι φυτό
το οποίο αναπτύσσεται ταχύτατα, γεγονός που επιτρέπει τη µικρότερη
εξάντληση φυσικών πόρων. Η συσκευασία της σειράς αξιοποιεί
ανακυκλώσιµα υλικά όπως PET και χαρτόνι. Τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται έχουν ως βάση το νερό, συµβάλλοντας στην καλύτερη ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα, αφού περιορίζουν την
εκποµπή πτητικών οργανικών ενώσεων. Oι πωλήσεις της σειράς
παιχνιδιών ECOPLANET ανήλθαν στα 10.454 τεµάχια και 2.963
τεµάχια το 2011 και 2012 αντίστοιχα.
Προϊόντα βαµβακιού
H Μαρινόπουλος το 2010, ανέπτυξε σειρά 19 προϊόντων λευκών
ειδών, όπου το συµβατικό βαµβάκι αντικαταστάθηκε από οργανικό
βαµβάκι, περιορίζοντας τη χρήση φυτοφαρµάκων και χηµικών ουσιών, ενώ, για τη συσκευασία των προϊόντων αυτών χρησιµοποιείται ανακυκλωµένο και FSC χαρτί. Τα προϊόντα είναι πιστοποιηµένα
από την ΟΕΚΟ TEX. Το 2012, ο αριθµός των προϊόντων λευκών
ειδών έφτασε τα 25.
3. ENEΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ελέγχουµε και µειώνουµε το συνολικό µας κλιµατικό
αποτύπωµα
Η κατανάλωση ενέργειας και οι µεταφορές εκλύουν ποσότητες
αέριων ρύπων που επιβαρύνουν την ατµόσφαιρα και ενισχύουν το
φαινόµενο του θερµοκηπίου. Οι πιθανώς καταστροφικές συνέπειες
της ανθρωπογενούς κλιµατικής αλλαγής δεν επιτρέπουν εφησυχασµό και χρήζουν άµεσων και ουσιαστικών δράσεων για τη µείωση του ενεργειακού και κλιµατικού αποτυπώµατος όλων των
επιχειρήσεων, από τις οποίες δεν εξαιρείται η Μαρινόπουλος.
Οι επιδόσεις µας, αναφορικά µε τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, παρουσιάζονται στα παρακάτω διαγράµµατα. Σε αυτό απεικονίζονται τόσο οι άµεσες εκποµπές CO2 (εκποµπές που
προκύπτουν από καύσεις υγρών και στερεών καυσίµων στα κτήρια
και οχήµατά µας), όσο και οι έµµεσες εκποµπές (λόγω κατανάλωσης ηλεκτρισµού). Η συνολική επιβάρυνση από τις εκποµπές CO2
λόγω όλων των πηγών ενέργειας φτάνει τους 353.686 τόνους.
Kατανοµή Πηγών CO2
Διανοµή (Οχήµατα)
21.138
6,5%
Ψυκτικά
147.701
41,8%
Hλεκτρισµός (tn)
Ψυκτικά (tn)
Μετακινήσεις (Οχήµατα) (tn)
Καύσιµα (Θέρµανση) (tn)
Kαύσιµα (Θέρµανση)
1.156
0,3%
Ηλεκτρισµός
183.691
51,9%
35
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Μειώσαµε την κατανάλωση ενέργειας
κατά 1,6% και ανά τετραγωνικό µέτρο
εµπορικής επιφάνειας κατά 2,6%
Συγκεκριµένα, όσον αφορά στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
από το ηλεκτρικό δίκτυο, παρατηρείται µία µείωση της τάξης του
1,9% σε απόλυτα µεγέθη, ενώ µειώθηκε, για 3o συνεχόµενο χρόνο,
η κατανάλωση ενέργειας ανά τετραγωνικό µέτρο εµπορικής επιφάνειας κατά 2,7%.
2012
2011
457,1
203,5
2010
473
177,1
2009
523
186
2008
500
184
0
100
200
300
400
500
Δείκτης εκποµπών ανά τετραγωνικό µέτρο (kgr/m2)
Eκποµπές CO2 (χιλ. tn)
Κατανάλωση Ενέργειας - Ηλεκτρική Ενέργεια και Καύσιµα
2012
579,7
260,3
2011
595
264,8
2010
617,1
230,9
2009
661
241
2008
678
243
0
100
200
300
400
500
600
700
Δείκτης κατανάλωσης ενέργειας ανά τετραγωνικό µέτρο (ΚWh/m2)
Κατανάλωση ενέργειας (GWh)
Κατανάλωση Ενέργειας - Ηλεκτρική Ενέργεια
569,8
2012
Στη δεξιά στήλη, απεικονίζεται η συνολική κατανάλωση ενέργειας
στα καταστήµατα της εταιρείας. Παρατηρείται µία µείωση της τάξεως
του 1,6% στη συνολική κατανάλωση ενέργειας και καυσίµων , ενώ,
η κατανάλωση ενέργειας ανά τετραγωνικό µέτρο εµπορικής επιφάνειας επίσης µειώθηκε για 4o συνεχόµενο χρόνο, κατά 2,6%.
199,7
255,7
585,7
2011
Μειώσαµε τις συνολικές εκποµπές
διοξειδίου του άνθρακα στα καταστήµατα
ανά τετραγωνικό µέτρο εµπορικής επιφάνειας
κατά 2,6%
445
260,7
606
2010
Η εταιρεία, προσπαθεί να µειώσει την κατανάλωση ενέργειας στα
καταστήµατα (στην οποία οφείλεται πάνω από το 70% των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα), το οποίο µε τη σειρά του οφείλεται
κυρίως στη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και δευτερευόντως
στη κατανάλωση καυσίµων για θέρµανση. Για το λόγο αυτό:
RΑντικαθιστά τους λαµπτήρες παλαιού τύπου µε νέους εξοικονόµησης ενέργειας τύπου LED, που είναι 70% µε 80% αποδοτικότεροι.
RΑντικαθιστά τα κλιµατιστικά παλαιάς τεχνολογίας µε νέα, τύπου
inverter, τα οποία εγγυώνται εξοικονόµηση ενέργειας της τάξεως του 20%.
RΑντικαθιστά τους ανοιχτούς καταψύκτες µε νέους κλειστού
τύπου, συµβάλλοντας ακόµη περισσότερο στην ενεργειακή
αποδοτικότητα των βασικών λειτουργιών της εταιρείας.
RΑντικαθιστά στις ψυκτικές εγκαταστάσεις το ψυκτικό υγρό
φρέον R22 µε φιλικότερα προς το περιβάλλον ψυκτικά υγρά.
RΈχει εισάγει, στη γκάµα των προϊόντων της, ηλεκτρικές και
ηλεκτρονικές συσκευές µε ενεργειακή σήµανση Α και Α+, που
χαρακτηρίζονται από σηµαντικά βελτιωµένη ενεργειακή αποδοτικότητα.
RΈχει θεσπίσει πολιτική «σβησίµατος φώτων» σε όλα τα καταστήµατα, τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς
χώρους.
Οι συνολικές εκποµπές CO2 στα καταστήµατα το 2012 µειώθηκαν
κατά 1,9%, ενώ µείωση υπήρξε και στις ειδικές εκποµπές κατά
2,6%, για 3o συνεχόµενο χρόνο, όπως αυτές εκφράζονται σε κιλά
CO2 ανά τετραγωνικό µέτρο εµπορικής επιφάνειας.
Εκποµπές CO2 - Ηλεκτρική Ενέργεια και Καύσιµα
226,7
654
2009
Ελέγχουµε και µειώνουµε το κλιµατικό αποτύπωµα από
την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίµων
239
636
2008
36
233
0
100
200
300
400
500
600
700
Δείκτης κατανάλωσης ηλ. ενέργειας ανά τετραγωνικό µέτρο (ΚWh/m2)
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (GWh)
Σηµείωση: Λόγω επανακαθορισµού του χρονικού σηµείου υπολογισµού της επιφάνειας
από την εταιρεία, η κατανάλωση ανά τετραγωνικό µέτρο άλλαξε αναδροµικά για το 2009.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Φιλικότερα προς το Περιβάλλον καταστήµατα
Υιοθετώντας τις τελευταίες τάσεις στον περιβαλλοντικό σχεδιασµό, η
εταιρεία προχώρησε σε ανακαινίσεις και παρεµβάσεις στα καταστήµατα Carrefour Αλίµου (Ιούλιος 2012) και Carrefour Μακεδονίας
(Νοέµβριος 2012), που διασφαλίζουν µείωση της ενεργειακής
κατανάλωσης της τάξης του 30% σε ετήσια βάση. Οι αλλαγές που
εφαρµόστηκαν αφορούσαν κυρίως τη θέρµανση, το φωτισµό, τις
ηλεκτροµαγνητικές και ψυκτικές εγκαταστάσεις.
Μειώσαµε την κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας κατά 1,5% και ανά τετραγωνικό
µέτρο εµπορικής επιφάνειας κατά 2,7%
Ελέγχουµε και µειώνουµε τo κλιµατικό αποτύπωµα
από τη διανοµή προϊόντων
Εκποµπές CO2 - Διανοµή
2012
12,5
21,14
2011
14,5
25,87
2010
12,49
20,41
16
2009
Η αντιστοιχία σε δέντρα, που απαιτούνται για την απορρόφηση ισοδύναµου διοξειδίου του άνθρακα που εξοικονοµήθηκε, είναι συνολικά 150.000 δέντρα ή 3.000 στρέµµατα δάσους και για τα δύο
καταστήµατα. Παράλληλα, η εταιρεία πραγµατοποίησε µέσα στο
2012 και άλλες επενδύσεις, όπως ενδεικτικά στο υπερµάρκετ Carrefour City Gate, της τάξης των € 57.000 και στο κατάστηµα της
Πειραιώς, η οποία ανήλθε στα € 64.000, µε εξοικονόµηση της
τάξης του 12% και 20% αντίστοιχα σε ετήσια βάση.
12,58
20,8
Τα προϊόντα της εταιρείας διανέµονται, σε όλα τα σηµεία πώλησης
στην Ελλάδα, µε τρεις τρόπους: ιδιόκτητα φορτηγά αυτοκίνητα,
φορτηγά Δ.Χ. συνεργατών ιδιοχρηστών και ιδιοφορτώσεις από πελάτες. Η διακίνηση των προϊόντων για τις δύο πρώτες κατηγορίες
πραγµατοποιείται βάσει συγκεκριµένων προδιαγραφών, που περιλαµβάνουν το βέλτιστο σχεδιασµό των διαδροµών.
Οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, τόσο συνολικά, όσο και ανά
µονάδα µεταφερόµενων παλετών, σηµείωσε µείωση της τάξης του
18,3% και 13,8% αντίστοιχα.
2008
16
12,77
20,83
0
5
10
15
20
25
Συνολική επίδοση µεταφορών (δείκτης)
Εκποµπές CO2 ανά µονάδα µετακίνησης (kgr CO2 /παλέτα)
Εκποµπές CO2 συνολικά (χιλ.tn CO2)
RΝα µειώσουµε τις εκποµπές CO2 κατά 10%
RΝα µειώσουµε τις εκποµπές CO2 από
µεταφορές κατά 5%
Μειώσαµε τις εκποµπές διοξειδίου του
άνθρακα από µεταφορές κατά 18,3% και ανά
µεταφερόµενη παλέτα κατά 13,8%
37
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ελέγχουµε και µειώνουµε τo κλιµατικό αποτύπωµα από
τη χρήση ψυκτικών υγρών
2012
42.422
105.270
2011
11675
33.744
2010
9.064
43.443
18.117
2009
Η εταιρεία παρακολουθεί συστηµατικά την κατανάλωση των ψυκτικών υγρών που χρησιµοποιούνται για τις λειτουργικές της ανάγκες
(βλέπε ενότητα ΙΙΙ-6), καθώς και τις αντίστοιχες εκποµπές αερίων
του θερµοκηπίου, όπως αποτυπώνεται διαγραµµατικά παρακάτω,
µεταφρασµένες σε τόνους CO2.
Τα αέρια θερµοκηπίου του Πρωτοκόλλου του Κιότο αφορούν στη
συγκεκριµένη περίπτωση CO2 και HFC (υδροφθοράνθρακες), ενώ, τα
αντίστοιχα αέρια εκτός Πρωτοκόλλου του Κιότο αναφέρονται σε CFC
και HCFC (χλωροφθοράνθρακες, υδροχλωροφροράνθρακες κλπ.).
Εκποµπές CO2 - Ψυκτικά Υγρά
24.140
0
RNα µειώσουµε την κατανάλωση ενέργειας
20000
40000
60000
80000
100000
Aέρια θερµοκηπίου ψυκτικών υγρών εκτός Κιότο (tn CO2)
Αέρια θερµοκηπίου ψυκτικών υγρών Κιότο (tn CO2)
κατά 30% µέχρι το 2020, σε σχέση µε τα
επίπεδα του 2004
4. KATANAΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΥΛΙΚΩΝ
Χρησιµοποιούµε λιγότερες πλαστικές σακούλες
Πλαστικές Σακούλες
2012
184,2
640,4
287,4
2011
188,2
779,6
338,6
203
2010
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, η εταιρεία αντικαθιστά δωρεάν τις τσάντες
αυτές όταν καταστραφούν. Στο διάγραµµα δεξιά, απεικονίζεται η συνολική ποσότητα πλαστικών και επαναχρησιµοποιούµενων τσαντών
που διανεµήθηκαν, καθώς και η αντίστοιχη ποσότητα ανά τετραγωνικό µέτρο εµπορικής επιφάνειας. Το 2012, παρατηρείται σηµαντικότατη µείωση της τάξης του 15,1% της συνολικής ποσότητας
διανεµηθέντων πλαστικών σακουλών.
Μειώσαµε κατά 15,1% τη διάθεση
πλαστικών σακουλών
715,9
315,1
501
2009
Οι πλαστικές σακούλες είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα διαχείρισης µε
σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στην Ελλάδα, καταναλώνονται ετησίως, περίπου, 4 δισεκατοµµύρια πλαστικές σακούλες, οι
οποίες χρειάζονται 100 µε 400 χρόνια για να διασπαστούν.
Για τον λόγο αυτό, η Μαρινόπουλος έχει εισάγει από το 2006 τις
επαναχρησιµοποιούµενες τσάντες, οι οποίες έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
RΜειώνουν τη χρήση της πλαστικής σακούλας, ελαττώνοντας τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
RΕίναι ανθεκτικές, πρακτικές και εύχρηστες.
701,2
293
139
RΝα µειώσουµε τη διάθεση πλαστικών
σακουλών κατά 20%
RΝα προχωρήσουµε το 2013 σε ανάλυση του
κύκλου ζωής των σακουλών που διαθέτουµε
2008
38
738,4
322,7
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Επαναχρησιµοποιούµενες τσάντες (χιλ. τεµάχια)
Πλαστικές σακούλες ανά τετραγωνικό µέτρο (αριθµός/m2)
Πλαστικές σακούλες (εκ. τεµάχια)
Σηµείωση: Οι πλαστικές σακούλες (τεµάχια) αφορούν όλα τα καταστήµατα της
εταιρείας, εκτός των franchise, στα σχετικά στοιχεία του 2011 και 2012.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μειώνουµε και ανακυκλώνουµε απορρίµµατα
Xρήση Χαρτιού
2012
2.270,8
100
2011
2.459,4
94,9
2010
2.269,6
2009
62,7
2.657,4
0
500
1000
1500
2000
2500
Ποσότητα χαρτιού (tn)
Xρήση ανακυκλωµένου ή πιστοποιηµένου χαρτιού (%)
Σηµείωση: Το ποσοστό χρήσης ανακυκλωµένου ή πιστοποιηµένου χαρτιού
για το 2010 έχει αναθεωρηθεί.
Μειώσαµε τη χρήση χαρτιού για εµπορικούς
σκοπούς κατά 7,7%, ενώ, το 100%
προέρχεται από ανακυκλωµένο χαρτί ή/και
από ξυλεία FSC
Η Μαρινόπουλος κατανοεί ότι, οι πρώτες ύλες δεν είναι ανεξάντλητες.
Υιοθετεί την αρχή «Μειώνω-Επαναχρησιµοποιώ-Ανακυκλώνω»
και αποσκοπεί στην αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη χρήση
των πεπερασµένων φυσικών πόρων, στοχεύοντας παράλληλα στη
µείωση των στερεών αποβλήτων και απορριµµάτων που παράγονται
από τη συνολική εµπορική της δραστηριότητα.
Τα απόβλητα και τα απορρίµµατα που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες του κλάδου λιανεµπορίου ακολουθούν την παρακάτω κατηγοριοποίηση:
RΣυσκευασίες προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
RΠλαστικές σακούλες
RΧαρτί και χαρτόνι
RΕλαστικά αυτοκινήτων
RΕξοπλισµός εγκαταστάσεων (π.χ. ψυγεία)
RΛαµπτήρες
RΑπόβλητα µετά την κατανάλωση
(π.χ. χρησιµοποιηµένες συσκευασίες)
RΥλικά γραφείου
(χαρτί, µελανοδοχεία και toners, αλουµίνιο, πλαστικό, κλπ)
RΛιπαντικά
RΜπαταρίες
Μέσα στο 2012, η εταιρεία κατάφερε να µειώσει κατά 7,7% τη
χρήση χαρτιού για εµπορικούς σκοπούς (διαφηµιστικά φυλλάδια,
προωθητικό υλικό κτλ.), το οποίο και αποτελεί το σηµαντικότερο,
σχεδόν αποκλειστικό, λόγο κατανάλωσης χαρτιού. Παράλληλα, σηµαντικό είναι ότι το 100% του χαρτιού αυτού προέρχεται, είτε από
ανακυκλωµένο χαρτί, είτε από ξυλεία πιστοποιηµένη κατά FSC.
2009 2010 2011 2012
Aνακύκλωση Χαρτιού και Χαρτονιών
4.288
3.313,5
Με την εγκατάσταση press containers, η εταιρεία µπόρεσε το
2012 να αυξήσει κατά 29,4%, σε σχέση µε το 2011, την ποσότητα χαρτιού και χαρτονιών που αποστέλλονται για ανακύκλωση,
υλικά που αποτελούν και το σηµαντικότερο παραπροϊόν της δραστηριότητάς µας.
4.373,9
1.851,7
0
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Ανακύκλωση χαρτιού και χαρτονιών (τόνοι)
RΝα ανακυκλώνουµε 70% των απορριµµάτων,
µέχρι το 2020
RΝα αυξήσουµε την ποσότητα χαρτιού και χαρτονιών
που ανακυκλώσαµε κατά 40%
RΝα προέρχεται το 100% του χαρτιού που χρησιµο-
ποιείται για εµπορικούς σκοπούς, από ανακυκλωµένες ή πιστοποιηµένες πηγές και το 2013
Αυξήσαµε κατά 29,4% την ποσότητα χαρτιού
και χαρτονιών που ανακυκλώσαµε
39
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
5. NEΡΟ
Στη Μαρινόπουλος, αναγνωρίζουµε το πρόβληµα αυτό και θέλουµε
να συµβάλλουµε µακροπρόθεσµα στην άµβλυνσή του έχοντας επίγνωση της υπεύθυνης στάσης που πρέπει να επιδείξουµε. Οι επιδόσεις της εταιρείας µας συνοψίζονται ποσοτικά στη δεξιά στήλη.
Παρατηρείται µείωση, τόσο στη συνολική κατανάλωση νερού, όσο
και στην ειδική κατανάλωση ανά τετραγωνικό µέτρο εµπορικής επιφάνειας, κατά 14,5% και 16,4%, αντίστοιχα.
RΝα µειώσουµε τη χρήση νερού κατά 3%
2012
2011
0,73
276
322,7
2010
0,75
301,2
0,89
2009
Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF, η χώρα µας έρχεται δεύτερη παγκοσµίως στην κατά
κεφαλή κατανάλωση νερού, µε την µέση ετήσια κατανάλωση να
είναι 2.389 κυβικά µέτρα, σχεδόν διπλάσια σε σχέση µε τον παγκόσµιο µέσο όρο, ο οποίος ανέρχεται στα 1.243 κυβικά µέτρα.
0,61
319,6
0,72
2008
Ελέγχουµε την κατανάλωση νερού
Κατανάλωση Νερού
263
0
50
100
300
350
2009
2010
2011
2012
R22 (HCFC) (kgr)
12.784
10.043
5.008
6.450
5.917
R404 (HFC) (kgr)
5.449
6.155
11.077
10.351
32.211
Επίδραση στη Στοιβάδα Όζοντος
2012
325,4
107,8
48,4
354,8
39,52
16,81
250,4
2010
Όπως φαίνεται στον πίνακα δεξιά, αντικαθίσταται το πιο επιβλαβές
R22 µε το περιβαλλοντικά φιλικότερο R404, ελαττώνοντας έτσι την
επίδραση της εταιρείας στη στοιβάδα του όζοντος, αλλά και την
ατµόσφαιρα.
250
2008
2011
Η χρήση ψυκτικών υγρών µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση, τόσο
στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, όσο και στη στοιβάδα του όζοντος.
Για το λόγο αυτό, η Μαρινόπουλος:
Rκαταγράφει και παρακολουθεί συστηµατικά τις ποσότητες των
ψυκτικών υγρών που καταναλώνονται
Rαντικαθιστά το R22 µε το φιλικότερο προς το περιβάλλον R404.
200
Μειώσαµε τη χρήση νερού κατά 14,5%
και ανά τετραγωνικό µέτρο εµπορικής
επιφάνειας κατά 16,4%
6. ΑΕΡΙΟΙ ΡΥΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΒΑΔΑ
ΟΖΟΝΤΟΣ
Μειώνουµε τους αέριους ρύπους
150
Eιδική κατανάλωση νερού ανά τετραγωνικό µέτρο (m3/m2)
Συνολική κατανάλωση νερού (χιλ. m3)
40,16
16,08
2009
502,2
42,37
16,2
Μειώσαµε τη δυνητική επίδραση των ψυκτικών υλικών που χρησιµοποιούµε κατά 8,2%
Kατά το έτος 2012, αυξήθηκε η συνολική ποσότητα ψυκτικών υγρών
που χρησιµοποιήθηκαν κατά 65,2%, καθώς και η αντίστοιχη ειδική
ποσότητα ανά τετραγωνικό µέτρο εµπορικής επιφάνειας κατά 172%.
Εντούτοις, παρατηρείται µείωση στο συνολικό ODP (Ozone Depleting Potential) κατά 8,2%, που σηµαίνει ότι η δυνητική επίδραση των
ψυκτικών υγρών που χρησιµοποιεί η εταιρεία ελαττώθηκε σηµαντικά.
639,2
2008
40
49,65
18,23
0
200
400
600
800
Σύνολο ODP (αντίστοιχο R-11)
Ποσότητα ψυκτικών υγρών ανά χίλια τετραγωνικά µέτρα (kgr/1000m2)
Συνολική ποσότητα ψυκτικών υγρών
RΝα µειώσουµε τη δυνητική επίδραση των
ψυκτικών υλικών που χρησιµοποιούµε κατά 5%
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
7. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Ακολουθούµε τη Νοµοθεσία
Η εταιρεία παρακολουθεί την κείµενη περιβαλλοντική νοµοθεσία µε στόχο να ακολουθεί τις σχετικές διατάξεις. Παράδειγµα αποτελεί η
κατασκευή εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού, όπου η εταιρεία διενεργεί όλες τις προβλεπόµενες µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων µε σκοπό τη διασφάλιση, τόσο της συµµόρφωσης µε το νόµο, όσο και την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος
των συγκεκριµένων κατασκευών. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, και την περίοδο 2011-2012 η εταιρεία δεν κατηγορήθηκε για παραβίαση
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ενώ, δεν της επιβλήθηκε κανενός είδους σχετικό πρόστιµο, κατά τη διάρκεια των τακτικών και έκτακτων
ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν.
8. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Υποστηρίζουµε ενέργειες ευαισθητοποίησης
του κοινού
Βοηθάµε τους καταναλωτές να λειτουργούν
πιο υπεύθυνα
Ανακύκλωση
Γιορτή Ανακύκλωσης
Στο Carrefour Γέρακα, διοργανώθηκε µια µεγάλη Γιορτή Ανακύκλωσης, την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2011, για µικρούς και µεγάλους, σε συνεργασία µε το Εθνικό Συλλογικό Σύστηµα
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, όπου όλοι οι παρευρισκόµενοι ενηµερώθηκαν για τη διαδικασία και τα οφέλη της ανακύκλωσης.
Οι συµµετέχοντες ανακύκλωσαν µεταλλικές, πλαστικές και γυάλινες συσκευασίες, καθώς και πλαστικές σακούλες στο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης της Carrefour Planet, έλαβαν µέρος
σε ειδικά διαµορφωµένα παιχνίδια ανακύκλωσης και δραστηριότητες που διοργανώθηκαν αποκλειστικά για τους φίλους της ανακύκλωσης, ενώ, παρέλαβαν και σχετικά δώρα.
Πρωταγωνιστές της εκδήλωσης ήταν οι µαθητές σχολείων της Αττικής, καθώς και οι Ολυµπιονίκες, Πηγή Δεβετζή, Δηµοσθένης
Ταµπάκος και Βαγγέλης Πάτρας, που όλοι µαζί έδωσαν ένα ηχηρό
µήνυµα για τη διαφύλαξη του Περιβάλλοντος.
Στη Μαρινόπουλος πιστεύουµε ότι, οι άδειες συσκευασίες δεν είναι
σκουπίδια, αλλά πρώτη ύλη για νέα προϊόντα. Για το λόγο αυτό, η
εταιρεία συνεργάζεται µε διάφορα συστήµατα ανακύκλωσης:
Rτην ΑΦΗΣ, για ανακύκλωση φορητών ηλεκτρικών στηλών,
Rτην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., για Απόβλητα Ηλεκτρικού
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (Α.Η.Η.Ε.),
Rτην ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης) για
την ανακύκλωση συσκευασιών (από το 2012),
Rτην Kafsis Βιοµηχανική & Ενεργειακή Α.Ε για τη συλλογή Ζωικών
Υποπροϊόντων.
Ενδεικτικά, µόνο το 2012 ανακτήθηκαν 2.322 κιλά λαµπτήρες και 22
τόνοι οικιακές µπαταρίες, που αντιστοιχούν σε περίπου 840.000 τεµάχια, ποσότητα αυξηµένη κατά 69% σε σχέση µε το 2010. Αξίζει
να σηµειωθεί ότι, η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στο 3,2% των συνολικών οικιακών µπαταριών που συλλέχτηκαν στην Ελλάδα το 2012.
Συλλέξαµε το 3,2% των οικιακών µπαταριών που
συλλέχτηκαν συνολικά στην Ελλάδα το 2012
Εξοικονόµηση Ενέργειας
Πωλήσεις Λαπτήρων Εξοικονόµησης
2009 2010 2011 2012
Η Μαρινόπουλος διαθέτει πλήρη
γκάµα από λάµπες εξοικονόµησης ενέργειας. Το 2012, ο
όγκος των σχετικών πωλήσεων
σηµείωσε µείωση περίπου 38%
σε σχέση µε το 2011.
Το 2012, οι πωλήσεις σε λάµπες εξοικονόµησης ενέργειας Ιδιωτικής Ετικέτας Carrefour παρουσίασαν µείωση κατά 35,8%, εντούτοις, αυξήθηκε το ποσοστό τους επί του συνόλου των λαµπών
εξοικονόµησης ενέργειας που πωλήθηκαν, από 52,5% το 2011
σε 54,4% το 2012 αντίστοιχα.
199,6
167,1
310,9
280,8
239,2
368,9
150,8
0
100
294,8
200
300
Iδιωτικής ετικέτας (χιλ. τεµάχια)
Επώνυµοι (χιλ. τεµάχια)
400
500
41
42
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
YΠΕΥΘΥΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Ασφάλεια
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΙV. Eπηρεάζουµε την αλυσίδα
ΑΓΟΡΩΝ µας
1. EIΣΑΓΩΓΗ
Στη Μαρινόπουλος πιστεύουµε ότι για την εξυπηρέτηση των εκατοµµυρίων πελατών µας, οφείλουµε να έχουµε υψηλές απαιτήσεις υπευθυνότητας, ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας από
τους προµηθευτές µας στην Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό. Συναισθανόµενοι την ευθύνη που
έχουµε, και αξιοποιώντας το µέγεθος και την έκταση της επιχειρηµατικής µας δραστηριότητας,
συνεργαζόµαστε µε τους προµηθευτές µας για να µεταφέρουµε µε συνέπεια και συνέχεια την
αρχή της Βιώσιµης και Υπεύθυνης Ανάπτυξης στην αλυσίδα αγορών µας.
To µέγεθός µας
Η εστίασή µας
Υπεύθυνες Αγορές
Η κύρια ευθύνη µας
Να συνεισφέρουµε στην υπεύθυνη λειτουργία των προµηθευτών
µε τους οποίους συνεργαζόµαστε.
Η ανταπόκρισή µας
RΕπιλέγουµε τους Προµηθευτές µας
RΔίνουµε προτεραιότητα σε Τοπικούς Προµηθευτές
RΒοηθάµε τους Προµηθευτές στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεών τους
RΑξιολογούµε την περιβαλλοντική επίδοση των
Προµηθευτών µας
2.000
προµηθευτές
96%
αγορές από Ελλάδα
43
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΑΓΟΡΕΣ
2. ΕΠΙΛΟΓΗ
Επιλέγουµε τους Προµηθευτές µας
Δίνουµε προτεραιότητα σε Τοπικούς Προµηθευτές
Οι προµηθευτές της εταιρείας διαχωρίζονται σε πέντε µεγάλες κατηγορίες:
Rτους προµηθευτές προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας Carrefour
Rτους προµηθευτές φρέσκων / νωπών προϊόντων (φρούτων,
λαχανικών, κρεάτων, τυροκοµικών, αλλαντικών, προϊόντων
αρτοζαχαροπλαστείου)
Rτους προµηθευτές επώνυµων προϊόντων (δικής τους Μάρκας)
Rτους προµηθευτές βοηθητικών υλικών (γραφεία, αυτοκίνητα κτλ.)
Rτους προµηθευτές υπηρεσιών
Για τα προϊόντα της πρώτης και δεύτερης κατηγορίας (που αφορούν φρέσκα και Ιδιωτικής Ετικέτας), η Μαρινόπουλος δίνει προτεραιότητα σε τοπικούς προµηθευτές (δηλαδή σε τοπικούς
παραγωγούς στην Ελλάδα). Με τον τρόπο αυτό:
Rοι µικροµεσαίες επιχειρήσεις αλλά και µικρό-παραγωγοί αναπτύσσονται παράλληλα µε την Μαρινόπουλος,
Rπροστατεύεται ο πλανήτης από εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, που αναπόφευκτα συνεπάγεται η διακίνηση προϊόντων σε
µεγάλη απόσταση.
Η εταιρεία δίνει µεγαλύτερη έµφαση στη διαδικασία επιλογής των
προµηθευτών της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας, καθώς έχει
στενότερη συνεργασία µε τους προµηθευτές αυτούς, και άρα, µεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στην επίδραση που τα σχετικά προϊόντα
έχουν στους Κοινωνικούς της Εταίρους (όπως οι πελάτες). Η επιλογή προµηθευτών για προϊόντα της Ιδιωτικής Ετικέτας πραγµατοποιείται µόνο εφόσον έχει προηγηθεί προέγκριση από το Τµήµα
Ποιότητας της εταιρείας.
To 2012, το ποσοστό των προµηθειών τροφίµων που έγιναν από εγχώριους προµηθευτές (συµπεριλαµβανοµένων και εισαγωγών από
τοπικούς προµηθευτές) ήταν 96%, ενισχύοντας αντίστοιχα την τοπική ανάπτυξη και απασχόληση. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αξιοποίηση τοπικών προµηθευτών για τα προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας
τροφίµων, όπου ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ποσοστό αγορών από
τοπικούς προµηθευτές φτάνει σχεδόν το 86%.
Το ποσοστό των προµηθειών τροφίµων που
έγιναν από εγχώριους προµηθευτές
(συµπεριλαµβανοµένων και εισαγωγών από
τοπικούς προµηθευτές) έφτασε το 96% των
συνολικών αγορών
RΝα προτιµάµε τοπικούς προµηθευτές για
προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας Carrefour
Τοπικοί Προµηθευτές
2009 2010 2011 2012
44
75%
96
85,99
9,2
91,18
85%
Aγορές από
Ελλάδα (%)
Αγορές από
εξωτερικό (%)
14,01
90,78
80%
4
90%
8,82
95%
100%
Πρόγραµµα Καινοτοµίας Ελληνικών Προϊόντων
Η Μαρινόπουλος, αποδεικνύοντας την έµπρακτη υποστήριξη της στα τοπικά προϊόντα και τους Έλληνες παραγωγούς, ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2012 το Πρόγραµµα Καινοτοµίας Ελληνικών Προϊόντων. Μέσω του
προγράµµατος, η εταιρεία αναδεικνύει τα ιδιαίτερα προϊόντα και τις αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής γης,
προσφέροντάς τα στους καταναλωτές σε προσιτές τιµές, στοχεύοντας παράλληλα στην ενίσχυση των ελληνικών προϊόντων, σε µια εποχή που η ενδυνάµωση της εγχώριας οικονοµίας και παραγωγικότητας είναι απαραίτητη.
Ενδεικτικά, η εταιρεία συνεργάζεται µε:
R8 ελληνικές εταιρείες και παραγωγούς στις Σέρρες (145 κωδικοί προϊόντων),
R77 ελληνικές εταιρείες και παραγωγούς στην Πελοπόννησο (564 κωδικοί προϊόντων),
R58 ελληνικές εταιρείες και παραγωγούς στη Θεσσαλία (778 κωδικοί προϊόντων),
R52 ελληνικές εταιρείες και παραγωγούς στην Κρήτη (194 κωδικοί προϊόντων),
R86 ελληνικές εταιρείες και παραγωγούς στην Κεντρική Μακεδονία (530 κωδικοί προϊόντων),
R22 ελληνικές εταιρείες και παραγωγούς στη Θράκη (247 κωδικοί προϊόντων).
R46 ελληνικές εταιρείες και παραγωγούς στη Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο (315 κωδικοί προϊόντων)
Στο πλαίσιο του Προγράµµατος Καινοτοµίας Ελληνικού Προϊόντος υλοποιήθηκε ένας Διαγωνισµός Ελληνικού
Προϊόντος, ο οποίος προτρέπει τους Έλληνες παραγωγούς να οραµατιστούν ένα πρωτοποριακό προϊόν και να το
δουν τοποθετηµένο στα ράφια της Μαρινόπουλος.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, την περίοδο 2011-2012 η εταιρεία εξήγαγε προϊόντα επώνυµης και Ιδιωτικής Ετικέτας στην Κύπρο και τη Βουλγαρία. Ενδεικτικά, το 2012 έγινε εξαγωγή 4.594.641 τεµαχίων, εκ των οποίων τα 4.408.099 τεµάχια ήταν προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Βοηθάµε τους Προµηθευτές στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεών τους
Το 2007, ο κανονισµός REACH της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά
µε τις χηµικές ουσίες και την ασφαλή χρήση τους, εισήγαγε νέες
υποχρεώσεις. Καθώς ο κανονισµός έχει άµεση σχέση µε τους λιανοπωλητές ως παραγωγούς, η εταιρεία δηµιούργησε οργανωτική
δοµή µε διάφορα εργαλεία που επιτρέπει τον προσδιορισµό των
ουσιών που περιέχονται στα προϊόντα και τη συσκευασία τους. Παράλληλα, έγινε κατάρτιση του προσωπικού των Αγοραστών, ενώ
σχετική απαίτηση προστέθηκε ως παράρτηµα στις εµπορικές συµβάσεις της εταιρείας.
To 100% των προµηθευτών Ιδιωτικής Ετικέτας
Carrefour έχουν υπογράψει ότι θα τηρούν
τις απαιτήσεις του κανονισµού REACH
Επιθεώρηση Προµηθευτών (φρέσκων και ιδιωτικής ετικέτας)
2012
2
2011
10
126
2010
27
206
2009
21
151
2008
44
140
50
100
150
4. ΕΛΕΓΧΟΣ
Αξιολογούµε την περιβαλλοντική επίδοση των Προµηθευτών µας
144
0
Το 2012, ειδικοί ελεγκτές προχώρησαν σε επιθεωρήσεις 2 επιχειρήσεων που συµµετέχουν στην παρασκευή µη τροφίµων που
πωλούνται από την εταιρεία. Παράλληλα:
RΥπογράφηκε συµβόλαιο µε όλους τους προµηθευτές Iδιωτικής
Ετικέτας ότι θα τηρούν τις απαιτήσεις του κανονισµού REACH.
RΠροστέθηκε η απαίτηση αυτή στο ποιοτικό συµβόλαιο κάθε
νέου προϊόντος.
RΕλέγχεται η σχετική τήρηση της νοµοθεσίας, σε κάθε επιθεώρηση προµηθευτών.
200
250
Διακοπή συνεργασίας (αριθµός)
Επιθεωρήσεις προµηθευτών τροφίµων (αριθµός)
Οι προµηθευτές µας ανέρχονται σε περισσότερους από 2.000 σε
όλη την Ελλάδα και η εταιρεία αναγνωρίζει το ρόλο που µπορεί
και πρέπει να παίξει στην προώθηση των αρχών της βιώσιµης και
υπεύθυνης ανάπτυξης στην αλυσίδα αγορών της.
Οι επιθεωρήσεις αφορούν θέµατα όπως η ασφάλεια και υγιεινή, η
ποιότητα κτλ. είτε σε ήδη συνεργαζόµενους, είτε σε πιθανούς
νέους προµηθευτές. Σε περίπτωση αποτελέσµατος κάτω από θεσµοθετηµένο ποσοτικό όριο αξιολόγησης, η εταιρεία διακόπτει τη
συνεργασία µε τον προµηθευτή (αφού δοθεί χρονικό περιθώριο
συµµόρφωσης). Το 2011, έγινε 1 διακοπή συνεργασίας, από τους
ήδη συνεργαζόµενους προµηθευτές, ενώ οι υπόλοιποι 9 ήταν νέοι
προµηθευτές, που επιθεωρήθηκαν για τυχόν συνεργασία και δεν
επιλέχτηκαν λόγω µικρής βαθµολογίας. Το 2012, και οι δύο διακοπές συνεργασίας αφορούσαν νέους προµηθευτές.
Διακόψαµε τη συνεργασία µε 2 προµηθευτές
µετά από επιθεώρησή τους για θέµατα
ασφάλειας τροφίµων
45
46
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Ποιότητα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
V. Προσφέρουµε ΠΡΟΪΟΝΤΑ
µε ποιότητα και ασφάλεια
1. EIΣΑΓΩΓΗ
Στη Μαρινόπουλος, πιστεύουµε ότι το µέγεθος, η δραστηριότητα και η υπευθυνότητα µας, µας
δίνουν τη δυνατότητα να επηρεάζουµε θετικά τις διατροφικές συνήθειες των περίπου 10 εκατ.
πελατών µας, προσφέροντας τους ασφαλή, ποιοτικά και υγιεινά προϊόντα, συνεισφέροντας αποτελεσµατικά στη µακροπρόθεσµη βελτίωση της ζωής τους.
To µέγεθός µας
Η εστίασή µας
Υγιεινή Διατροφή
Η κύρια ευθύνη µας
Να παρέχουµε προϊόντα που είναι ασφαλή, ποιοτικά και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών µας, αλλά και να
επηρεάζουµε θετικά τους καταναλωτές, ως προς τις διατροφικές τους πρακτικές.
Η ανταπόκρισή µας
RΔιαχειριζόµαστε προληπτικά αποθέµατα
RΕφαρµόζουµε την Αρχή της Πρόληψης
RΕλέγχουµε την καταλληλότητα προϊόντων και ιδιαίτερα των
τροφίµων
RΠροσφέρουµε Βιολογικά προϊόντα
RΠροσφέρουµε προϊόντα για ειδικές διατροφικές ανάγκες
RΠροσφέρουµε προϊόντα χωρίς γλουτένη
RΑκολουθούµε πολιτική συνέπειας
RΠροσφέρουµε προϊόντα χαµηλού κόστους
RΠαρέχουµε πληροφορίες στους πελάτες
RΔιαφηµίζουµε τα προϊόντα µας µε υπευθυνότητα
RΠαρακολουθούµε την ικανοποίηση των Πελατών µας
RΑκούµε τους Πελάτες µας καθηµερινά
RΣυµµορφωνόµαστε µε το κανονιστικό πλαίσιο
10
εκατ. Πελάτες
571
βιολογικά προϊόντα
1.000
τοπικοί προµηθευτές
47
48
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
2. ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Διαχειριζόµαστε προληπτικά αποθέµατα
H Μαρινόπουλος, µε βάση συγκεκριµένη διαδικασία, διασφαλίζει
ότι ακατάλληλα, ή πιθανόν ακατάλληλα, προϊόντα δεν διοχετεύονται στην αγορά. Πιο συγκεκριµένα, διαδικαστικά ορίζεται ο τρόπος
φύλαξης και διαχείρισης αποθεµάτων και οι ενέργειες που πρέπει
να ακολουθηθούν για την καταστροφή τους, όπως αυτές ορίζονται
από το εταιρικό και νοµικό πλαίσιο λειτουργίας.
Ακατάλληλα θεωρούνται εκείνα τα αποθέµατα που δεν µπορούν να
διατεθούν στην αγορά (έτοιµο προϊόν) ή να χρησιµοποιηθούν στην
παραγωγική διαδικασία (πρώτες ύλες-υλικά συσκευασίας-ανταλλακτικά) όταν:
RΠλησιάζει η ηµεροµηνία λήξης της κατανάλωσης τους.
RΥπάρχει ελαττωµατική συσκευασία (π.χ. διαρροές).
RΈχουν καταστραφεί κατά τη διακίνηση (φορτοεκφόρτωση,
µεταφορά).
RΥπάρχει ακαταλληλότητα µε βάση τον έλεγχο ποιότητας.
Έτσι, για διασφάλιση της φρεσκάδας και ποιότητας, τα προϊόντα
αποσύρονται από τα σηµεία πώλησης ακολουθώντας πλάνο ανά
είδος και χρόνο ζωής (βλέπε Ενότητα V-2). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, το 2011 και το 2012, έγιναν αντίστοιχα 183 και 193 προληπτικές αποσύρσεις προϊόντων από την εταιρεία για λόγους
ασφάλειας, ενώ το 2012, η εταιρεία προχώρησε και σε 7 ανακλήσεις προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας µέσω δελτίων τύπου.
Προχωρήσαµε σε 193 προληπτικές
αποσύρσεις προϊόντων από τα ράφια µας για
λόγους ασφάλειας
Εφαρµόζουµε την Αρχή της Πρόληψης
Η πλειοψηφία των αγορών µη επωνύµων προϊόντων της Μαρινόπουλος, γίνεται από προµηθευτές εγκεκριµένους από την εταιρεία, ενώ
στις περιπτώσεις µικρότερων αγορών, η εταιρεία συµπεριλαµβάνει στη διαδικασία επιλογής και στα συµβόλαια σχετικές απαιτήσεις για θέµατα, όπως το περιβάλλον, η υγιεινή και η ασφάλεια, εφαρµόζοντας την αρχή της πρόληψης. Παραδείγµατα αποτελούν:
Aπορρυπαντικά-Καλλυντικά
Η αρχή της πρόληψης είναι µια από τις βασικές αρχές της πολιτικής της εταιρείας που εξασφαλίζει την
ασφάλεια και την ποιότητα προϊόντων απορρυπαντικών και καλλυντικών που διατίθενται στην Ελλάδα.
Ακόµη και πριν η συγκεκριµένη ρυθµιστική αρχή εφαρµοστεί, η πολιτική για τα συστατικά που περιέχονται
στα προϊόντα της εταιρείας απαγόρευε τη χρήση ορισµένων ουσιών των οποίων η συνολική βλαπτικότητα δεν είχε επιβεβαιωθεί από την επιστηµονική κοινότητα.
Παιδικά Προϊόντα
Στον τοµέα της ασφάλειας των παιδιών, η εταιρεία έχει υπερβεί τις υπάρχουσες ρυθµιστικές απαιτήσεις µε
την καθιέρωση αυστηρότερων προδιαγραφών ελέγχου ορισµένων χηµικών ουσιών που µπορούν να είναι τοξικές, καρκινογόνες ή αλλεργιογόνες. Ακολουθείται αυστηρά η Ευρωπαϊκή νοµοθεσία όσον αφορά στα
µικρά µετακινούµενα τµήµατα των προϊόντων, για να αποκλειστεί ο κίνδυνος κατάποσης. Επιπλέον, ανεξάρτητα εργαστήρια και οργανώσεις επιβεβαιώνουν ότι τα απαραίτητα επίπεδα ασφάλειας έχουν επιτευχθεί.
Γενετικώς Τροποποιηµένα Προϊόντα
H εταιρεία προσφέρει προϊόντα χωρίς χρήση γενετικώς τροποποιηµένων υλικών, όπως:
Rπροϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας
Rπροϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας Carrefour και Νο‘’1‘’ (100% ελεύθερα σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγικής τους διαδικασίας και άρα δεν φέρουν σήµανση ότι προέρχονται από γενετικώς τροποποιηµένες ύλες).
Παράλληλα, ακολουθώντας τον κανονισµό 178/2002/CE, οι προµηθευτές µας δεσµεύονται να χρησιµοποιούν µόνο ‘’συµβατικά’’ συστατικά τροφίµων (συµπεριλαµβανοµένων των προσθέτων, αρωµάτων, βιταµινών και άλλων βοηθητικών µέσων), για την παραγωγή των παραπάνω συµβατικών προϊόντων.
Αποτέλεσµα είναι ότι, η πιθανή συµµετοχή γενετικώς τροποποιηµένων υλικών στο προϊόν δεν υπερβαίνει
το 0,9%, όπως ορίζεται από τις απαιτήσεις της σχετικής νοµοθεσίας που ισχύει από το 2004 (κανονισµοί
1829/2003/CE και 1830/2003/CE).
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ελέγχουµε την καταλληλότητα προϊόντων και ιδιαίτερα
των τροφίµων
Η Μαρινόπουλος, προκειµένου να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα (και
ιδιαίτερα τα τρόφιµα) που βρίσκονται στα ράφια των καταστηµάτων
της είναι άριστης ποιότητας, ακολουθεί συγκεκριµένες διαδικασίες
σε όλα τα στάδια παραλαβής, αποθήκευσης, ελέγχου, διαχείρισης και πώλησης των προϊόντων.
Σαν παράδειγµα αναφέρεται ότι:
RΣε όλα τα προϊόντα γίνεται οπτικός έλεγχος κατά την παραλαβή
τους στις αποθήκες της εταιρείας. Προϊόντα ελαττωµατικά δεν
προωθούνται στα καταστήµατα.
RΣτα φρέσκα προϊόντα, αντιπροσωπευτικά δείγµατα ανά προµη-
Μειώθηκε κατά 6,5% ο αριθµός ελέγχων
σε προϊόντα µας, σε σχέση µε το 2011
Έλεγχος προϊόντων κατηγορίας ιδιωτικής ετικέτας και φρέσκων το 2012
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ EΛΕΓΧΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ιδιωτικής Ετικέτας
Φρέσκα
ΜH ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
3.300
4
614
0
RΝα αυξήσουµε τον αριθµό ελέγχων σε
προϊόντα µας κατά 15%
θευτή ελέγχονται από διαπιστευµένα εργαστήρια-εξωτερικούς
συνεργάτες: τα φρούτα και τα λαχανικά ελέγχονται δύο φορές
το χρόνο (ανά προµηθευτή) για φυτοφάρµακα, τα ψάρια µία
φορά το χρόνο για διοξίνες και βαρέα µέταλλα, τα τυροκοµικάφέτα µία φορά το χρόνο για νοθεία µε αγελαδινό γάλα και φυτικά λίπη. Σε περιπτώσεις επίφοβων προϊόντων η συχνότητα των
ελέγχων αυξάνεται.
RΤα προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας (π.χ. τρόφιµα, καλλυντικά, απορ-
ρυπαντικά), ελέγχονται από διαπιστευµένα εργαστήρια το λιγότερο τρεις φορές το χρόνο, ως προς τα χηµικά και τα
µικροβιολογικά χαρακτηριστικά τους, ενώ γίνονται συστηµατικές
επιθεωρήσεις στους προµηθευτές. Παράλληλα, διασφαλίζεται
η ιχνηλασιµότητα των προϊόντων σχετικά µε την παραλαβή των
πρώτων υλών (συστατικών, πρόσθετων και βοηθητικών τεχνολογικών µέσων) και των υλικών συσκευασίας σε άµεση επαφή
µε το προϊόν, σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
RΣε περίπτωση που διατυπωθεί παράπονο από καταναλωτή, ενερ-
γοποιείται µηχανισµός ελέγχου της παρτίδας σε όλα τα καταστήµατα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ακαταλληλότητα, γίνεται
άµεση απόσυρση των προϊόντων.
RΔιενεργούµε επιθεωρήσεις στα καταστήµατα µας, κατά τη διάρκεια
των οποίων ελέγχουµε µεταξύ άλλων και θέµατα υγιεινής και
ασφάλειας τροφίµων, όπως ιχνηλασιµότητα, ανάλυση κινδύνων κτλ.
Μέσα στο 2012, το σύνολο των ελέγχων προϊόντων που έγιναν
έφτασε τους 4.082, ελαφρά µειωµένοι κατά 6,5% σε σχέση µε
τους 4.365 ελέγχους το 2011.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, έλεγχος στα επώνυµα προϊόντα δε γίνεται, καθώς µε βάση τη νοµοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο στην
Ελλάδα, τη συνολική και αποκλειστική ευθύνη της ποιότητας των
προϊόντων φέρει υποχρεωτικά µόνο ο παρασκευαστής.
49
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
3. ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Προσφέρουµε Βιολογικά προϊόντα
H εταιρεία διαθέτει 571 κωδικούς βιολογικών τροφίµων στους
πελάτες της, από τους οποίους οι 71 κωδικοί αφορούν προϊόντα
Ιδιωτικής Ετικέτας Carrefour. O αριθµός των βιολογικών προϊόντων
Ιδιωτικής Ετικέτας µειώθηκε κατά 15,5% (από 84 που ήταν το
2011, σε 71 το 2012), καθώς η ανταπόκριση του κοινού, παραµένει µικρή, αφού το 2012 µόλις το 0,45% (και 0,62% το 2011
αντίστοιχα), των συνολικών πωλήσεων τροφίµων της εταιρείας
είναι βιολογικά προϊόντα.
Προσφέρουµε προϊόντα για ειδικές διατροφικές ανάγκες
Ανταποκρινόµενη στις ανάγκες της εποχής και σε όσους θέλουν να
ακολουθήσουν διατροφή χαµηλότερης θερµιδικής αξίας, η εταιρεία
διαθέτει προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας στις κατηγορίες:
RCarrefour light
Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται 4 νέα προϊόντα (µαρµελάδες, δηµητριακά και τυρί).
RCarrefour kids
Αναπτύχθηκε σειρά 34 κωδικών σε διάφορες γκάµες προϊόντων
(είδη διατροφής, περιποίησης), τα οποία περιέχουν 43% λιγότερη ζάχαρη, καθώς και χαµηλότερη ποσότητα σε αλάτι και ακόρεστα λιπαρά οξέα.
Προϊόντα Βιολογικά
2012
2011
0,62
2010
71
0,45
0,66
500
84
517
98
571
73
2009
H Μαρινόπουλος διαθέτει µεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων,
στην παραγωγή των οποίων δεν έχουν χρησιµοποιηθεί φυτοφάρµακα ή χηµικά λιπάσµατα, εποµένως η επιβάρυνση στο νερό και το
έδαφος είναι µικρότερη. Επίσης, δε χρησιµοποιούνται συστατικά
στα προϊόντα που είναι γενετικώς τροποποιηµένα ή προέρχονται
από γενετικώς τροποποιηµένους µικροοργανισµούς. Παράλληλα,
η εταιρεία χρησιµοποιεί ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα για τον
έλεγχο αυτών των προϊόντων ως προς την καταλληλότητά τους να
χαρακτηριστούν βιολογικά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, το 2012 δεν
παρουσιάστηκε καµία περίπτωση στους ελέγχους, όπου ο χαρακτηρισµός «βιολογικό» ήταν λανθασµένος.
1,4
595
68
2008
50
662
0
100
200
300
400
500
600
700
Aριθµός βιολογικών προϊόντων - ιδιωτικής ετικέτας (αριθµός)
Ποσοστό πωλήσεων βιολογικών τροφίµων στο σύνολο πωλήσεων τροφίµων (%)
Αριθµός βιολογικών προϊόντων - επώνυµων (αριθµός)
Μειώθηκε η διάθεση βιολογικών προϊόντων
Ιδιωτικής Ετικέτας Carrefour κατά
περισσότερο από 15% σε κωδικούς
Σε κάθε χίλια τρόφιµα που πωλούνται στα
καταστήµατα µας, τα 4 είναι βιολογικά και τα µισά
από αυτά είναι Iδιωτικής Ετικέτας Carrefour
RΝα αυξήσουµε τον αριθµό Βιολογικών
προϊόντων κατά 10%
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Προσφέρουµε προϊόντα χωρίς γλουτένη
Η Μαρινόπουλος πρωτοπόρησε λανσάροντας σειρά προϊόντων
χωρίς γλουτένη, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για άτοµα που πάσχουν από κοιλιοκάκη, δηλαδή δυσανεξία στη συγκεκριµένη πρωτεΐνη που περιέχεται στα δηµητριακά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη και
βρώµη). Είναι η πρώτη φορά που µια αλυσίδα σούπερ µάρκετ διαθέτει στο καταναλωτικό κοινό προϊόντα χωρίς γλουτένη, τα οποία,
µέχρι τώρα, µπορούσε κανείς να προµηθευτεί µόνο από εξειδικευµένα καταστήµατα διατροφής ή το διαδίκτυο.
Η σειρά διατίθεται στα καταστήµατα της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας έτσι τις διατροφικές απαιτήσεις και ανάγκες
όλων των καταναλωτών στη χώρα.
Τα προϊόντα συνοδεύονται από την πιστοποίηση FACE του Πανευρωπαϊκού Συλλόγου Ατόµων Πασχόντων από Κοιλιοκάκη (Association of European Coeliac Societies) και την εγγύηση της
Γαλλικής Οργάνωσης για Δυσανεκτικούς στη γλουτένη. Η νέα σειρά
προϊόντων Carrefour χωρίς γλουτένη περιλαµβάνει τα ακόλουθα 7
είδη από καλαµπόκι και ρύζι:
RΠρο-ψηµένες Μπαγκέτες (250 γραµ.)
RΠρο-ψηµένη βάση πίτσας (250 γραµ.)
RΨωµί του τοστ φυσική γεύση (310 γραµ.)
RΨωµί του τοστ µε ριζάλευρο ολικής αλέσεως (480 γραµ.)
RΨωµί του τοστ µε ριζάλευρο (480 γραµ.)
RΜαγκνταλένες µε κοµµάτια σοκολάτας (100 γραµ.)
RΠρο-ψηµένα κρουασάν σοκολάτας (170 γραµ.)
Συνολικά, το έτος 2012 πουλήθηκαν 9.193 τεµάχια προϊόντων
χωρίς γλουτένη.
4. TIMOΛΟΓΗΣΗ
Ακολουθούµε πολιτική συνέπειας
Διαθέσαµε δωρεάν προϊόντα σε 119
περιπτώσεις που διαπιστώθηκε διαφορά
τιµής ραφιού - ταµείου
Η εµπιστοσύνη των πελατών µας βασίζεται και στη συνέπεια και
διαφάνεια που διακρίνει τις διαδικασίες τιµολόγησης της Μαρινόπουλος. Ορισµένες πρακτικές που ακολουθεί η εταιρεία προκειµένου να διασφαλίσει τα δικαιώµατα των πελατών της είναι:
RΣε περίπτωση που υπάρξει διαφορά στην αναγραφόµενη από την
τιµολογούµενη τιµή (διαφορά τιµής ραφιού - ταµείου), η εταιρεία
προσφέρει το προϊόν δωρεάν. Το 2012, παρουσιάστηκαν 119
παράπονα διαφοράς τιµής και δόθηκε δωρεάν το προϊόν, όπου
διαπιστώθηκε πραγµατική διαφορά, έναντι 108 το 2011.
RΣε περίπτωση που η τιµή του προϊόντος είναι υψηλότερη από την
αντίστοιχη τιµή σε άλλο κατάστηµα, η εταιρεία επιστρέφει στο διπλάσιο τη διαφορά της τιµής, ενώ διευκολύνει την επικοινωνία
των καταναλωτών µέσω γραµµής άµεσης ανταπόκρισης (800
8001 1234).
51
52
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Προσφέρουµε προϊόντα χαµηλού κόστους
Σήµερα, η ανακατανοµή του εισοδήµατος των καταναλωτών στρέφει
τις προτιµήσεις τους σε αγορές άµεσης προτεραιότητας. Γι’ αυτό,
σταδιακά, τα προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας κερδίζουν την εµπιστοσύνη
των καταναλωτών, αφού συνδυάζουν µε επιτυχία την άριστη ποιότητα
µε τιµές µέχρι και 40% φθηνότερες, από αυτές των επωνύµων.
Στην Ελλάδα, η ιστορία των προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας ξεκίνησε
στις αρχές της δεκαετίας του 80, µε τα προϊόντα «Πι Μι» από τα
σουπερµάρκετ Μαρινόπουλος.
Τα αποτελέσµατα των ποιοτικών ελέγχων που πραγµατοποιούνται
στη µονάδα παραγωγής, αλλά και των αναλύσεων τυχαίων δειγµάτων που επαναλαµβάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, αποδεικνύουν την αυστηρή εφαρµογή ενός υπογεγραµµένου συµβολαίου
ποιότητας. Μέσα στο 2012, η εταιρεία διεξήγαγε 92 σχετικές επιθεωρήσεις, σε µονάδες παραγωγής προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας,
σε σχέση µε 55 το 2011, και 52 επιθεωρήσεις σε προµηθευτές
φρέσκων προϊόντων.
Σήµερα, τα προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας που φέρουν τη µάρκα
“Carrefour” περιλαµβάνουν περίπου 11.000 κωδικούς σε κατηγορίες τροφίµου και µη τροφίµου:
Rκάβας (ποτά, κρασιά και αναψυκτικά),
Rαπορρυπαντικών, χαρτικών, καλλυντικών,
Rτυποποιηµένων τροφίµων, ψυγείου και κατάψυξης,
Rφρέσκων τροφίµων,
Rπροϊόντων ένδυσης, υπόδησης και λευκών ειδών,
Rπροϊόντων οικιακής χρήσης και µικροσυσκευών.
Η διείσδυση των πάνω από 2.500 κωδικών προϊόντων Ιδιωτικής
Ετικέτας στην κατηγορία του fast moving τροφίµου (Carrefour &
Carrefour Discount) στη Μαρινόπουλος έφτασε το 40% σε όγκο
και το 26% σε αξία το 2012, σε σχέση µε 25% σε αξία τo 2011.
Οι προµηθευτές των προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας είναι εταιρείες
καταξιωµένες στο χώρο τους, οι οποίες επιλέγονται µε ιδιαίτερη
προσοχή, γεγονός που εγγυάται την αµετάβλητη και υψηλή ποιότητα του προϊόντος.
Διατηρήσαµε το ποσοστό προϊόντων
Ιδιωτικής Ετικέτας Carrefour σε επίπεδο πάνω
από 25% των συνολικών πωλήσεων
5. ΣΗΜΑΝΣΗ
Παρέχουµε πληροφορίες στους πελάτες
Η Μαρινόπουλος ανταποκρίθηκε στα ερωτήµατα των καταναλωτών και στις σύγχρονες απαιτήσεις σχετικά µε τα διατροφικά στοιχεία στις συσκευασίες των προϊόντων και ξεκίνησε από το 2007
την αναγραφή τους στα Ιδιωτικής Ετικέτας προϊόντα.
Η Ενδεικτική Ηµερήσια Πρόσληψη, στον πίνακα της Διατροφικής
Δήλωσης, είναι ένας οδηγός αναφορικά µε την ποσότητα των θερµίδων (ενέργεια) αλλά και των βασικών θρεπτικών συστατικών που
περιέχονται σε κάθε µερίδα προϊόντος, µε βάση δίαιτα 2.000 θερµίδων, που αντιστοιχούν στη µέση ηµερήσια ανάγκη ενός ενήλικα.
Πιο συγκεκριµένα, σε κάθε πίνακα Διατροφικής Δήλωσης αναγράφεται:
Rη ποσότητα των 8 πιο σηµαντικών διατροφικών παραµέτρων
(θερµίδες, λιπαρά, κορεσµένα λιπαρά, υδατάνθρακες, σάκχαρα,
φυτικές ίνες, πρωτεΐνες, αλάτι), ανά 100 gr
Rτο ποσοστό της Ενδεικτικής Ηµερήσιας Πρόσληψης (Guideline
Daily Amount – GDA) το οποίο καλύπτει την κατανάλωση ανά
µερίδα του προϊόντος, στις παραπάνω παραµέτρους σε σχέση
µε τη συνιστώµενη ηµερήσια κατανάλωση (για ηµερήσια διατροφή 2.000 θερµίδων)
Παράλληλα, η εταιρεία καλύπτει όλες τις νοµικές απαιτήσεις σήµανσης προϊόντων όπως ενδεικτικά αναφέρονται:
RΣτα προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας υπάρχει πλήρης κατάλογος συστατικών, αναφέρονται εάν υπάρχουν αλλεργιογόνα, γενετικώς
τροποποιηµένα κτλ.
RΣτα ηλεκτρικά πληρούνται οι προδιαγραφές και επισηµαίνονται
µε τη σήµανση CE
RΣτα παιχνίδια υπάρχει σήµανση ηλικίας
RΣτα καλλυντικά, επισηµαίνονται αλλεργιογόνα, συντηρητικά κτλ.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
σε επίπεδο ηλικίας, γένους, φυλής, θρησκεύµατος και φυσικής ή
διανοητικής ικανότητας. Για τη διασφάλιση των παραπάνω, η διεύθυνση marketing της εταιρείας πραγµατοποιεί ελέγχους των διαφηµιστικών µηνυµάτων πριν την επικοινωνία τους. Αποτέλεσµα των
παραπάνω είναι ότι, µέσα στο 2012 δεν υπήρξε καµία απόσυρση
διαφήµισης (µετά την έναρξη της επικοινωνίας της) και αντίστοιχα
δεν επιβλήθηκε κανένα σχετικό πρόστιµο από τις αρµόδιες αρχές.
Διαφηµίζουµε τα προϊόντα µας µε υπευθυνότητα
Η Μαρινόπουλος, έχοντας ως στόχο να ακολουθεί υπεύθυνα πρότυπα διαφηµιστικής προβολής και ενεργειών marketing, ακολουθεί τις Αρχές Διαφήµισης του Συνδέσµου Διαφηµιζοµένων
Ελλάδος (ΣΔΕ), βάσει του οποίου διασφαλίζεται ότι το επικοινωνιακό υλικό είναι νόµιµο, πρέπον, δίκαιο, ειλικρινές, ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, σέβεται τη διαφορετικότητα των ανθρώπων
7. ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Παρακολουθούµε την ικανοποίηση των Πελατών µας
Ακούµε τους Πελάτες µας καθηµερινά
Η εταιρεία διεξάγει έρευνες πελατών για να καταλάβει καλύτερα
και να προσδιορίσει τις προσδοκίες και το βαθµό ικανοποίησης
των πελατών. Σηµαντική µεθοδολογία αποτελεί η έρευνα µυστικού
πελάτη που διεξάγεται 2 φορές το χρόνο, κατά την διάρκεια της
οποίας εξετάζονται και βαθµολογούνται θέµατα όπως είναι:
RΗ εξυπηρέτηση πελατών πριν την είσοδό τους στο κατάστηµα
(σηµατοδότηση, parking).
RΟ περιβάλλοντας χώρος καταστήµατος και in store επικοινωνία.
RΗ εξυπηρέτηση πελατών από το προσωπικό (ταµεία, υποδοχή,
χώρος καταστήµατος).
RΗ ποικιλία προϊόντων, τιµών, σήµανση στο ράφι, ευκολία αγορών.
RΗ ασφάλεια και η ποιότητα προϊόντων.
Η εταιρεία έχει δηµιουργήσει µηχανισµούς επικοινωνίας, διευκόλυνσης, αλλά και καταγγελιών για τους πελάτες της. Για αυτό το
λόγο, έχει καθιερώσει τµήµατα εξυπηρέτησης πελατών και τοπικούς αριθµούς τηλεφώνου (που εµφανίζονται και σε όλες τις συσκευασίες προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας). Όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα, το 30,2% των θεµάτων που αντιµετωπίστηκαν
από το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών το 2012, αφορούσε παράπονα, µε το υπόλοιπο ποσοστό να αφορά πληροφορίες. Ο συνολικός αριθµός των παραπόνων αυξήθηκε σε σχέση µε το 2011 κατά
35,2%, ενώ αυξήσεις παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες των ληγµένων προϊόντων (5,4%), της διαφοράς τιµής (13,4%), των διαφηµίσεων (90,7%) και των ατυχηµάτων σε καταστήµατα (66,6%).
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΘΕΜΑ
Συνολικές κλήσεις (αριθµός)
Πληροφορίες
Παράπονα
Ληγµένα προϊόντα
Διαφορά τιµής
Ατυχήµατα σε κατάστηµα
Διαφήµιση
2008
2009
30.363
23.498
4.843
103
168
18
770
2010
25.983
19.986
4.482
63
67
17
898
28.629
23.996
4.633*
34
48
14
420
2011
30.875
25.083
5.792*
56
103
15
636
2012
Διάφορα
2011-2012
25.911
18.080
7.831*
59
119
25
1.213
-16,1%
-27,9%
35,2%
5,4%
15,5%
66,6%
90,7%
*Σηµείωση: Tα 713 παράπονα το 2011 και τα 724 το 2012 αντίστοιχα ήταν από email.
Ο αριθµός των παραπόνων πελατών
αποτελεί το 30,2% των συνολικών κλήσεων
προς το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών
8. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Συµµορφωνόµαστε µε το κανονιστικό πλαίσιο
R1 αγωγή για ελαττωµατικό προϊόν, η εκδίκαση της οποίας
Η εταιρεία µας, παρακολουθεί συστηµατικά το κανονιστικό και νοµικό πλαίσιο που την αφορά, µε στόχο να το εφαρµόζει, παρόλο
που λόγω του µεγέθους της εταιρείας, των εκατοµµυρίων συναλλαγών που γίνονται και των χιλιάδων προϊόντων που προσφέρονται,
η εταιρεία γίνεται αναπόφευκτά δέκτης παραπόνων και καταγγελιών,
τα σηµαντικότερα από τα οποία ήταν:
R4 αγωγές για αλλοιωµένο τρόφιµο, η εκδίκαση των οποίων
βρίσκεται σε εκκρεµότητα.
Το 2011, o ΕΦΕΤ επέβαλε πρόστιµο ύψους € 500.000 για αγορανοµικές παραβάσεις, το οποίο µετά από νοµικές ενέργειες µειώθηκε στις € 150.000.
βρίσκεται σε εκκρεµότητα.
R13 καταγγελίες στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή για θέµατα
επικοινωνιακού υλικού, οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεµότητα.
R2 πρόστιµα για διαφορές τιµής ραφιού-ταµείου.
53
54
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ενδιαφέρον
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
VΙ. Δηµιουργούµε
κατάλληλο περιβάλλον για τους
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ µας
1. EIΣΑΓΩΓΗ
Στη Μαρινόπουλος πιστεύουµε ότι για να πετύχουµε τους στρατηγικούς µας στόχους και να ισχυροποιήσουµε την ανταγωνιστικότητα µας σε µια διαρκώς µεταβαλλόµενη αγορά, έχουµε υποχρέωση να παρέχουµε ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον στους εργαζοµένους µας, προσφέροντας
τους ένα περιβάλλον εργασίας που χαρακτηρίζεται από συνθήκες σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, επαγγελµατικής ανάπτυξης, ισονοµίας, επιβράβευσης, υγείας και ασφάλειας.
To µέγεθός µας
Η εστίασή µας
Θέσεις Εργασίας
Η κύρια ευθύνη µας
12.799
74,4%
εργαζόµενοι
γυναίκες
34.900
39
Να προσφέρουµε ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι ασφαλές,
δίκαιο και προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης.
Η ανταπόκρισή µας
RΔηµιουργούµε θέσεις εργασίας
RΔιασφαλίζουµε την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων µας
RΕπιµορφώνουµε τους εργαζοµένους µας
RΑξιολογούµε τους εργαζοµένους µας
RΕνσωµατώνουµε την υπευθυνότητα στον τρόπο Διοίκησής µας
RΑκολουθούµε τις διεθνείς συµβάσεις Ηθικής Εργασίας
RΔεσµευόµαστε για ισότιµη αντιµετώπιση των εργαζοµένων µας
RΑποδεχόµαστε τη διαφορετικότητα
RΜετράµε την ικανοποίηση των εργαζοµένων µας
RΧειριζόµαστε θέµατα ισορροπίας ζωής - εργασίας
RΠροσφέρουµε πρόσθετες Παροχές
RΣεβόµαστε το δικαίωµα συµµετοχής των εργαζοµένων
σε συµβούλια
ώρες εκπαίδευσης
εθνικότητες εργαζοµένων
55
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
EΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ανθρώπινο Δυναµικό
Δηµιουργούµε θέσεις εργασίας
Με 12.799 εργαζοµένους στην Ελλάδα, η Μαρινόπουλος είναι ένας
από τους µεγαλύτερους εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα στη χώρα µας.
Rο µέσος όρος ηλικίας των εργαζοµένων είναι τα 38,9 χρόνια
Rη µέση διάρκεια παραµονής στην εταιρεία τα 9,9 χρόνια
Rο ρυθµός αποχωρήσεων (που συµπεριλαµβάνει οικειοθελείς
αποχωρήσεις, απολύσεις και συνταξιοδοτήσεις) µειώθηκε το
2012 στο 8,2%, από 8,9% το 2011.
2012
Μέσω της συνεχούς ανάπτυξης της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα, δίνεται η ευκαιρία απασχόλησης σε διάφορα αντικείµενα και σε όλες
τις γεωγραφικές περιοχές, όπου δραστηριοποιούµαστε.
1.056
2011
255
1.226
12.799
1.631
13.731
2010
1.244
1.500
11.569
2.164
2009
56
1.968
11.763
0
2000
4000
6000
8000
10000 12000 14000
Προσλήψεις (αριθµός)
Αποχωρήσεις (αριθµός)
Αριθµός εργαζοµένων (αριθµός)
*Τα στοιχεία αφορούν την 31/12/2012.
**Αναδροµικά για το 2009 συµπεριλαµβάνονται στοιχεία για τα DIA.
Με 12.799 εργαζοµένους, είµαστε ένας
από τους µεγαλύτερους ιδιώτες εργοδότες
στην Ελλάδα
H ανάλυση των 12.799 αυτών εργαζοµένων παρουσιάζεται παρακάτω.
ΘΕΣΗ
Εργαζόµενοι (αριθµός)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
79
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ
1.358
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
11.362
ΣΥΝΟΛΟ
12.799
ΑΟΡΙΣΤΟΥ
99,3% (12.712)
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
0,6% (87)
ΠΛΗΡΗΣ
53,8% (6.888)
ΜΕΡΙΚΗΣ
46,2% (5.911)
ΗΛΙΚΙΑ
Εργαζόµενοι (αριθµός)
<25
327
26-35
3.841
36-45
5.569
>45
3.062
ΦΥΛΟ
Εργαζόµενοι (αριθµός)
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
9.522
ΑΝΤΡΕΣ
3.277
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Αριθµός
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ
39
ΕΙΔ. ΑΝΑΓΚΕΣ- ΑΜΕΑ
15
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
311
ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εργαζόµενοι (αριθµός)
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
11.719
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
646
ΓΡΑΦΕΙΑ
434
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
410
ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ
11.711
ΠΑΝ/ΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
678
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ
4,3
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
3,4
ΑΛΛΑ
0,4
<5 ΧΡΟΝΙΑ
23
5-10 ΧΡΟΝΙΑ
36
>10 ΧΡΟΝΙΑ
41
ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Εργαζόµενοι (αριθµός)
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Εργαζόµενοι (αριθµός)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
Εργαζόµενοι (%)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εργαζόµενοι (%)
*Τα στοιχεία αφορούν την 31/12/2012.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Κατανοµή Εργαζοµένων ανά Περιοχή
Αθήνα
Στερεά Ελλάδα
Νησιά
Κρήτη
Ήπειρος
Πελοπόννησος
Θεσσαλία
Δυτική Ελλάδα
Μακεδονία-Θράκη
562
914
3.336
667
334
753
299
385
5.549
*Τα στοιχεία αφορούν την 31/12/2012.
Ασφάλεια στην Εργασία
3.314
2012
12.221
15
114
4.603
2011
14.308
33
137
3. YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Διασφαλίζουµε την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων µας
Η Μαρινόπουλος στο πλαίσιο της εναρµόνισής της µε την Ελληνική
Νοµοθεσία και την ευαισθησία της στα θέµατα υγείας και ασφάλειας
συνεργάζεται µε εξειδικευµένη εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας:
RΕλέγχονται περιοδικά όλες οι εγκαταστάσεις της εταιρείας από τεχνικούς ασφαλείας και γίνονται συγκεκριµένες προτάσεις για τη βελτίωση
των συνθηκών υγείας και ασφάλειας.
RΠαρέχονται τα απαραίτητα µέσα ατοµικής προστασίας.
RΕξετάζεται το σύνολο των εργαζοµένων από τους ιατρούς εργασίας.
RΕκπονούνται γραπτές εκτιµήσεις επαγγελµατικού κινδύνου (ΓΕΕΚ) στο
σύνολο των εγκαταστάσεων και για όλες τις δραστηριότητες που εκτελούν οι εργαζόµενοι.
RΔίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη συνεχή κατάρτιση και ευαισθητοποίηση
των εργαζοµένων, αφού πραγµατοποιούνται εκπαιδευτικά σεµινάρια
υγιεινής και ασφάλειας ανά εγκατάσταση, εκπαιδεύσεις για την
ασφαλή χρήση των ατοµικών µέσων προστασίας, καθώς και εκπαιδεύσεις «Πρώτων Βοηθειών».
RΤην περίοδο 2011–2012, πραγµατοποίησε εκπαιδεύσεις «Πυρασφάλειας», σε 367 εργαζοµένους, σε θέµατα πρόληψης, επιπτώσεων και
αντιµετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης (πυρκαγιά, σεισµός).
4.523
2010
21.680
19
140
4.182
Αποτέλεσµα είναι ότι, συγκεντρωτικά ο δείκτης ατυχηµάτων (ατυχήµατα
προς εργαζοµένους), βρίσκεται στο χαµηλό ποσοστό του 0,9%, βελτιωµένος κατά 10% σε σχέση µε το 2011, ενώ ο δείκτης απουσίας
λόγω ατυχηµάτων ήταν στο 0,4%.
2009
12.342
21
123
0
5000
10000
15000
20000
25000
Aπουσία λόγω ατυχηµάτων από-προς εργασία (ώρες)
Απουσία λόγω ατυχηµάτων εντός εργασίας (ώρες)
Αριθµός ατυχηµάτων από-προς εργασία (αριθµός)
Αριθµός ατυχηµάτων εντός εργασίας (αριθµός)
Ασφάλεια στην Εργασία
2012
0,4
0,9
2011
0,46
1
2008 2009 2010
0,13
1,2
1,22
1,12
0
0,5
1
Δείκτης απουσίας λόγω ατυχηµάτων (%)
Ποσοστό ατυχηµάτων προς αριθµό εργαζοµένων (%)
1,5
Βελτιώσαµε το ποσοστό ατυχηµάτων κατά
10% σε σχέση µε το 2011
57
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
EΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Στη συνέχεια, υλοποιείται το Πρόγραµµα Προσανατολισµού (Orientation Program), σύµφωνα µε το οποίο τα στελέχη της εταιρείας
πραγµατοποιούν µια πρώτη γνωριµία µε τους Διευθυντές και τους
Προϊσταµένους των τµηµάτων µε τα οποία θα έχουν άµεση επαγγελµατική συνεργασία, µε σκοπό την ενηµέρωση για τη λειτουργία του
κάθε τµήµατος.
Γενική Εκπαίδευση
H γενική εκπαίδευση στην εταιρεία στηρίζεται στους παρακάτω άξονες:
ROn the job training
RΤεχνικές εκπαιδεύσεις
(π.χ. σχολή κρεοπωλών, φρέσκων και καταψυγµένων)
RΕκπαιδεύσεις ανάπτυξης ικανοτήτων Ξένων Γλωσσών
RΕκπαιδεύσεις Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίµων
Εκπαίδευση Στελεχών
Την περίοδο 2011-2012, εφαρµόστηκε το πρόγραµµα «100% Ικανοποίηση Πελάτη», σύµφωνα µε το οποίο υλοποιήθηκαν αφενός εσωτερικές εκπαιδεύσεις σε όλους τους εργαζοµένους των καταστηµάτων
της εταιρείας, που επικεντρώθηκαν στις σωστές επιχειρηµατικές πρακτικές, και αφετέρου εκπαιδεύσεις µε εξωτερικούς συνεργάτες µε θεµατολογία Αποτελεσµατικών Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών και
Συντήρησης & Πώλησης Φρέσκων Προϊόντων.
Στη Μαρινόπουλος πιστεύουµε ότι τα στελέχη της εταιρείας δεν εκτελούν απλώς µια εργασία, αλλά επηρεάζουν άµεσα και έµµεσα την
συµπεριφορά, την εργασία και τα αποτελέσµατα όλης της οµάδας τους.
2012
2011
301.727
2010
66.531
257.050
2009
76.911
127.557
0
50000
100000 150000 200000 250000 300000
Aπουσία λόγω ασθενιών <=3 ηµερών (ώρες)
Απουσία λόγω ασθενειών >=3 ηµερών (ώρες)
RΝα επιτύχουµε µηδέν θανατηφόρα ατυχήµατα
για 6η συνεχόµενη χρονιά
RΝα βελτιώσουµε το ποσοστό ατυχηµάτων
κατά 3%
Εκπαίδευση Εργαζοµένων
34,9
2012
Στη Μαρινόπουλος οι εκπαιδευτικές ανάγκες προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις τρέχουσες ή µελλοντικές απαιτήσεις των θέσεων εργασίας, το παρουσιαζόµενο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του
προσωπικού, καθώς και τους ευρύτερους σκοπούς και στόχους της
εταιρείας. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα υλοποιούνται εσωτερικά αξιοποιώντας την εταιρική τεχνογνωσία των στελεχών ή εξωτερικά σε συνεργασία µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, εκπαιδευτικούς οργανισµούς
και φορείς.
Εισαγωγικό Πρόγραµµα
Η εκπαίδευση του κάθε εργαζοµένου ξεκινά από τη στιγµή που προσλαµβάνεται στην εταιρεία µε το Εισαγωγικό Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα
(Induction Program). Αυτό το πρόγραµµα αποτελεί τη γνωριµία του νεοπροσληφθέντα µε το εργασιακό περιβάλλον, όπου παρουσιάζονται:
RΗ δοµή της εταιρείας
RΤο Όραµα, οι εταιρικές Αξίες, Πολιτικές και Διαδικασίες
RΟ Eσωτερικός Kανονισµός Λειτουργίας
RΟ Kώδικας Hθικής
RΗ στρατηγική και οι δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
69.299
289.018
57,8
2,7
52
2011
Επιµορφώνουµε τους εργαζοµένους µας
65.030
59,6
3,8
87,7
2010
4. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Υγεία στην Εργασία
61
7,6
42,5
2009
Αντίστοιχα, δεξιά φαίνονται και οι επιδόσεις της εταιρείας στο θέµα της
απουσίας εργαζοµένων λόγω ασθενειών. Παρόλο που µία εταιρεία
δύσκολα µπορεί άµεσα να επηρεάσει τoυς σχετικούς δείκτες, εντούτοις η Μαρινόπουλος τους παρακολουθεί, καθώς αποτελεί σηµαντικό
παράγοντα για τους εργαζοµένους.
32,8
3,6
40,1
2008
58
25,7
0
20
40
60
80
100
Ώρες εκπαίδευσης (χιλ. ώρες)
Εκπαιδευµένοι εργαζόµενοι(%)
Χρόνος εκπαίδευσης ανά εργαζόµενο (ώρες/σύνολο εργαζοµένων στην εταιρία)
*Tα στοιχεία αναφέρονται σε σταθµισµένες τιµές ανά µήνα για όλο το 2010-2012.
Εκπαιδεύσαµε τουλάχιστον µία φορά, σχεδόν
το 58% των εργαζοµένων µας µέσα στο 2012
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Για το λόγο αυτό και τη περίοδο 2011-2012, συνεχίσαµε να επενδύουµε στην εκπαίδευση των στελεχών µας, πραγµατοποιώντας Εκπαιδεύσεις Διοικητικών Ικανοτήτων (Management Skills), παρέχοντάς
τους έτσι τα εφόδια για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των οµάδων
τους.
2009 2010 2011
Αξιολόγηση Στελεχών
96,8
92,9
65
0
20
40
60
Αξιολογούµε τους εργαζοµένους µας
80
100
Aξιολόγηση εργαζοµένων (%)
RΝα εκπαιδευτεί το 90% των στελεχών των
καταστηµάτων σε διοικητικές ικανότητες
RΝα επιτύχουµε συµµετοχή εργαζοµένων σε
εκπαίδευση σε ποσοστό 40%
RΝα επιτύχουµε 29 χιλ. ώρες εκπαίδευσης
Οι στόχοι της προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελµατικής εξέλιξης,
επιτυγχάνονται µέσα από την εφαρµογή ενός ηλεκτρονικού συστήµατος Αξιολόγησης της Απόδοσης και Διαχείρισης Καριέρας, µε σκοπό
τη δηµιουργία πλάνων διαδοχής για τις θέσεις υψηλής ευθύνης της
εταιρείας. Το 2011, το 96,8% των στελεχών µας ακολούθησε και
ολοκλήρωσε τη διαδικασία αυτή, όπως προβλεπόταν.
Παράλληλα, πραγµατοποιούνται εσωτερικά Κέντρα Αξιολόγησης και
Ανάπτυξης, όπου οι εργαζόµενοι καλούνται να συµµετάσχουν σε ένα
σύνολο επιχειρηµατικών ασκήσεων προσοµοίωσης (τεστ προσωπικότητας, τεστ ικανοτήτων, in-trays, role-plays), µε σκοπό την προσωπική
τους ανάπτυξη.
5. ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ
Ενσωµατώνουµε την υπευθυνότητα στον τρόπο Διοίκησής µας
Η έννοια της υπεύθυνης λειτουργίας έχει ενσωµατωθεί ως αναπόσπαστο τµήµα στον τρόπο διοίκησής µας, όπως στο Όραµα, στις Αξίες και
στους Κώδικες Συµπεριφοράς µας.
Το Όραµα µας
“Να µας αναγνωρίζουν και να µας εµπιστεύονται, επειδή βοηθάµε τους πελάτες και τους
καταναλωτές µας, να απολαµβάνουν καλύτερη ποιότητα ζωής, κάθε µέρα.”
Οι Αξίες µας
Οι Αξίες της εταιρείας µας, όπως έχουν επικοινωνηθεί στους εργαζοµένους µας, αντικατοπτρίζουν επίσης τη δέσµευσή µας για υπεύθυνη
λειτουργία.
Aφοσίωση
Φροντίδα
Θετικότητα
Αγωνιζόµαστε συνεχώς να ξεπεράσουµε τις προσδοκίες όλων, προσφέροντας προστιθέµενη αξία και
αναζητώντας νέες λύσεις για µια
καλύτερη ποιότητα ζωής.
Είµαστε πάντα δεκτικοί και ακούµε
τους καταναλωτές και πελάτες µας.
Τους υποδεχόµαστε στα καταστήµατά
µας και ανταποκρινόµαστε στις ανάγκες τους µε καλοσύνη, οικειότητα και
προσοχή στις λεπτοµέρειες.
Ανταποκρινόµαστε σε κάθε νέα πρόκληση µε ενέργεια και ενθουσιασµό
και βρισκόµαστε σε συνεχή αναζήτηση νέων ιδεών, ώστε να κάνουµε
την ζωή των καταναλωτών και πελατών µας πιο ευχάριστη.
59
60
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
EΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Αξίζει να σηµειωθεί, ότι το 2012, 67 στελέχη της εταιρείας πραγµατοποίησαν εκπαιδευτικό πρόγραµµα e-learning µε θέµα «EU
Competition Law» (268 ώρες) και 69 στελέχη της εταιρείας πραγµατοποίησαν εκπαιδευτικό πρόγραµµα e-learning µε θέµα «Intellectual Property Law» (276 ώρες).
Όλοι οι εργαζόµενοι έχουν τη δυνατότητα να επισηµάνουν θέµατα
που αντιβαίνουν στον Κώδικα απλά αποστέλλοντας γραπτή επικοινωνία στο [email protected]
O Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας
H εταιρεία έχει αναπτύξει αναλυτικό Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, ο οποίος είναι διαθέσιµος σε όλους τους εργαζοµένους, ενώ
γίνεται σχετική ενηµέρωση και στην Εισαγωγική Εκπαίδευση των εργαζοµένων. Μεταξύ άλλων, ο κανονισµός περιγράφει τις υποχρεώσεις των εργαζοµένων όσο αφορά:
RΤην απαγόρευση κοινοποίησης στοιχείων σχετικά µε τους πελάτες.
RΤη συµµετοχή στις διαδικασίες ανακύκλωσης.
Η εταιρεία µας ακολουθεί στην πράξη τις διεθνώς αναγνωρισµένες
αρχές ανθρωπίνων δικαιωµάτων (όπως περιλαµβάνονται στη Διεθνή
Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα του ΟΗΕ και στις δέκα
αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου του ΟΗΕ), που η εταιρεία έχει
προσυπογράψει. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία δεν απασχολεί παιδιά
για εργασία κάτω του νοµίµου ορίου ηλικίας, ενώ δεν εφαρµόζει
πρακτικές καταναγκαστικής εργασίας.
Ο Κώδικας Εταιρικής Συµπεριφοράς
Η Μαρινόπουλος δηµιούργησε τον Κώδικα Εταιρικής Συµπεριφοράς της και να τον κοινοποιεί σε όλους. Αποτελούµενος από δέκα
βασικές Αρχές, ο Κώδικας παρέχει ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο εργαζόµαστε, θέτοντας ως προτεραιότητες τον σεβασµό στην ηθική και
στους νόµους. Περιγράφει την αναµενόµενη συµπεριφορά από κάθε
εργαζόµενο, ανεξαρτήτως τόπου ή τµήµατος εργασίας.
Οι Αρχές της Εταιρικής Συµπεριφοράς είναι:
RΝα σεβόµαστε αυστηρά τους νόµους της χώρας όπου
λειτουργούµε
RΝα συµβάλλουµε στη δηµιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς
περιβάλλοντος εργασίας
RΝα αποδεχόµαστε τη διαφορετικότητα των ανθρώπων µας
και να προάγουµε τις καλές συνθήκες εργασίας
RΝα προστατεύουµε τα περιουσιακά στοιχεία και τους πόρους
της εταιρείας
RΝα εγγυόµαστε την εµπιστευτικότητα
RΝα αποφεύγουµε συγκρούσεις συµφερόντων
RΝα αρνούµαστε όλες τις µορφές διαφθοράς
RΝα αναπτύσσουµε αξιόπιστες και διαφανείς επιχειρηµατικές
πρακτικές
RΝα παρέχουµε αξιόπιστες και ακριβείς αναφορές
RΝα είµαστε πρεσβευτές της επωνυµίας Μαρινόπουλος
Την περίοδο 2011-2012, η εταιρεία πραγµατοποίησε εκπαιδεύσεις του
Κώδικα Εταιρικής Συµπεριφοράς στο σύνολο των εργαζοµένων της.
Η Επιτροπή Δεοντολογίας
Για τη διασφάλιση της εφαρµογής του Κώδικα Εταιρικής Συµπεριφοράς δηµιουργήθηκε Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία αποτελείται
από τα παρακάτω µέλη:
RΤον Διευθυντή Προσωπικού
RΤον Διευθυντή της Νοµικής Υπηρεσίας
RΤον Διευθυντή Ασφάλειας
RΈνα Λειτουργικό Διευθυντή
Ακολουθούµε τις διεθνείς συµβάσεις Ηθικής Εργασίας
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2010 2011 2012
Εσωτερικές Προαγωγές
69
60
49
0
20
40
60
Eσωτερικές προαγωγές σε θέση Manager (%)
Ποσοστό Γυναικών
Διατηρήσαµε το ποσοστό των γυναικών
σε διοικητικές θέσεις πάνω από 40%
2012
11
44
74,4
2011
16
43
Δεσµευόµαστε για ισότιµη αντιµετώπιση των εργαζοµένων µας
73
2010
16,7
Πολιτική µας είναι να µην κάνουµε διακρίσεις στο χώρο εργασίας (π.χ.
λόγω φυλής, πολιτικών πεποιθήσεων, θρησκεύµατος, καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισµού, ηλικίας, ειδικών αναγκών, φύλου), σε
οποιοδήποτε εργασιακό θέµα (π.χ. προαγωγές). Εφαρµόζοντας στην
πράξη την πολιτική τη περίοδο 2011-2012, δεν παρουσιάστηκαν περιστατικά διάκρισης στο χώρο εργασίας της εταιρείας.
43,4
70,7
2009
18,5
43
72,7
2008
15,6
43
Σε πολλές περιπτώσεις, ένας εργαζόµενος σε µία θέση προϊσταµένου σε ένα κατάστηµα µπορεί να αναπτυχθεί σε θέση ειδικού στις
αγορές, στη διεύθυνση ανθρώπινου δυναµικού, στο µάρκετινγκ ή
ακόµη και να ακολουθήσει διεθνή καριέρα σε κάποια από τις χώρες
που δραστηριοποιείται ο Όµιλος. Παράλληλα, ενθαρρύνουµε την
ανάπτυξη της καριέρας µέσα από εσωτερικές µετακινήσεις και προαγωγές σε ένα επαγγελµατικό περιβάλλον προσανατολισµένο στην
ικανοποίηση των πελατών. Το 2012, αυξήθηκε το ποσοστό των θέσεων Manager που καλύφθηκαν εσωτερικά, φθάνοντας στο 69%,
σε σχέση µε 60% το 2011.
72,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Ποσοστό γυναικών σε ανώτερη διοικητική θέση (%)
Ποσοστό γυναικών σε διοικητικές θέσεις (%)
Ποσοστό γυναικών στο σύνολο (%)
*Τα στοιχεία αφορούν την 31/12/2012.
Ποσοστό Γυναικών ανά Ηλικία
6,8%
1,7%
7,7%
Hλικία<=25
25 Ηλικία<=30
30 Ηλικία<=35
35 Ηλικία<=40
40 Ηλικία<=50
50 Ηλικία<=65
27,1%
14%
17,2%
Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στην ισότιµη αντιµετώπιση των γυναικών,
καθώς η πλειοψηφία των εργαζοµένων στην εταιρεία είναι γυναίκες. Αποτέλεσµα είναι ότι:
Rτο ποσοστό των γυναικών σε διοικητικές θέσεις διατηρείται
πάνω από 43%
Rτο ποσοστό των γυναικών στο σύνολο είναι µεγαλύτερο από
αυτών σε διοικητικές θέσεις, φτάνοντας το 74,4%.
Αποδεχόµαστε τη διαφορετικότητα
Η εταιρεία αποδέχεται τη διαφορετικότητα των εργαζοµένων της, ενώ
ενδεικτικό είναι ότι στην εταιρεία εργάζονται 39 διαφορετικές εθνικότητες.
*Τα στοιχεία αφορούν την 31/12/2012.
RΝα διατηρήσουµε το ποσοστό των γυναικών
σε διοικητικές θέσεις πάνω από 40%
Απασχολούµε εργαζοµένους από 39
διαφορετικές εθνικότητες
61
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
EΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
6. IKANOΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ
Μετράµε την ικανοποίηση των εργαζοµένων µας
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και κατά την περίοδο 2011-2012, η εταιρεία
πραγµατοποίησε Έρευνες Εργασιακού Κλίµατος σε αντιπροσωπευτικό
δείγµα των καταστηµάτων της, µε σκοπό τη µέτρηση της αντίληψης του
προσωπικού της απέναντι στους τοµείς που επηρεάζουν την εργασιακή
ικανοποίηση.
Οι βασικοί άξονες των ερωτήσεων της έρευνας αυτής είναι:
RΕικόνα της Εταιρείας
RΕικόνα του Καταστήµατος
RΕκπαίδευση/Καριέρα
RΕργασιακά θέµατα
RΔιοικητικά θέµατα
RΕργασιακό Περιβάλλον
Η ανωνυµία των συµµετεχόντων, η εµπιστευτικότητα και η ελεύθερη
έκφραση των απόψεων είναι βασικές αρχές αυτής της διαδικασίας.
Ερωτήµατα που, µεταξύ άλλων, αξιολογούνται είναι κατά πόσο:
R«H Μαρινόπουλος σέβεται την υγιεινή των τροφίµων
και το περιβάλλον»
R«Η Μαρινόπουλος υποστηρίζει την ποικιλοµορφία των κοινωνικών
οµάδων (άτοµα µε ειδικές ανάγκες, άτοµα µεγάλης ηλικίας κτλ.)»
R«H Μαρινόπουλος προσφέρει ευκαιρίες για την επαγγελµατική
µου εξέλιξη»
R«Είµαι ικανοποιηµένος από την ισορροπία στην επαγγελµατική και
προσωπική µου ζωή»
R«H Μαρινόπουλος σέβεται τις αξίες της»
Το 2012 η εταιρεία πραγµατοποίησε Έρευνα Εργασιακού Κλίµατος
σε 236 καταστήµατα της, ενώ το 2011 διεξήγαγε Engagement Survey, µε τη µορφή ανώνυµου ερωτηµατολογίου, στην οποία απάντησε
το 80% των εργαζοµένων της σε Ελλάδα και Κύπρο.
Χειριζόµαστε θέµατα ισορροπίας ζωής-εργασίας
Το θέµα της ισορροπίας εργασίας και προσωπικής ζωής απασχολεί
ολοένα και περισσότερους ανθρώπους τη σηµερινή εποχή, όπου η
πίεση του χρόνου συνεχώς και αυξάνεται. Η Μαρινόπουλος, προσπαθεί να µειώνει τον χρόνο της υπερεργασίας και των υπερωριών
των εργαζοµένων της, ενώ ενδεικτικό είναι ότι το 2012, το ποσοστό
των µορφών αυτών απασχόλησης µειώθηκε στο 0,7%, από 1,9%
που ήταν το 2011.
Υπερωρίες και Υπερεργασία
2008 2009 2010 2011 2012
62
0,7
1,9
4,12
5,29
5,59
0
1
2
3
4
5
5
Ποσοστό υπερεργασίες και υπερωριών προς σύνολο (%)
Μειώσαµε κατά 63,2% το ποσοστό
υπερεργασίας και υπερωριών στο σύνολο
RΝα µειώσουµε το ποσοστό υπερεργασίας
και υπερωριών στο σύνολο κατά 30%
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Προσφέρουµε πρόσθετες Παροχές
Εκτός των νοµικά κατοχυρωµένων παροχών, η εταιρεία προσφέρει
στους εργαζοµένους της πρόσθετες, εθελοντικές παροχές. Οι παροχές που δίνει η εταιρεία πέραν της νοµοθεσίας, καλύπτουν όλους τους
εργαζοµένους (είτε µε σύµβαση ορισµένου χρόνου είτε µε αορίστου
χρόνου), όπως ενδεικτικά φαίνεται παρακάτω:
RΈκπτωση Club Carrefour 5% για σύνολο αγορών µέχρι € 6.000
RΔωροεπιταγές Πάσχα και Χριστουγέννων
RΙατροφαρµακευτικό πρόγραµµα ασφάλισης
RΣυνταξιοδοτικό πρόγραµµα ασφάλισης (για διευθυντές)
7. ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Σεβόµαστε το δικαίωµα συµµετοχής σε συµβούλια εργαζοµένων και άλλες µορφές εκπροσώπησης
Η Μαρινόπουλος, σέβεται το δικαίωµα που έχουν οι εργαζόµενοι να
διαπραγµατεύονται µε τη διοίκηση της εταιρείας θέµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος. Σε µηνιαία βάση, το Προεδρείο του Σωµατείου εργαζοµένων συναντάται µε τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναµικού, και σε
τριµηνιαία βάση µε τον Δ/ντα Σύµβουλο για να ανταλλάξουν απόψεις
και να αναφέρουν ανάγκες σχετικά µε θέµατα εργασιακά και ασφάλειας. Καθώς η εταιρεία πιστεύει στην πλήρη ανεξαρτησία της εκπροσώπησης και διαβούλευσης των εργαζοµένων, δεν υπάρχει
καταγραφή του ποσοστού εργαζοµένων της Μαρινόπουλος που συµµετέχουν στους εκπροσώπους των εργαζοµένων της εταιρείας.
63
64
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ
Στήριξη
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
VII. Συνεισφέρουµε στην ευηµερία
της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1. EIΣΑΓΩΓΗ
Στη Μαρινόπουλος πιστεύουµε ότι η επιχειρηµατική µας ανάπτυξη πρέπει να συνδυάζει τη συνεχή εξέλιξη της εταιρείας µε την παράλληλη ευηµερία της κοινωνίας και όσων επηρεάζονται
από τις δραστηριότητες µας. Για το λόγο αυτό, δηµιουργούµε σχέσεις συνεργασίας και προσπαθούµε να συµβάλλουµε στην προαγωγή του επιπέδου ζωής των πελατών µας, αλλά και να
στηρίζουµε τους µη προνοµιούχους συµπολίτες µας και τους κατοίκους των τοπικών κοινωνιών
όπου δραστηριοποιούµαστε, µέσα από συγκεκριµένα προγράµµατα και ενέργειες προσανατολισµένες στην ελληνική οικογένεια.
To µέγεθός µας
Η εστίασή µας
Μείωση Τιµών
3
κοινωνικά παντοπωλεία
Η κύρια ευθύνη µας
Να υποστηρίζουµε την εύρυθµη λειτουργία και ανάπτυξη των
τοπικών κοινωνιών και της χώρας.
Η ανταπόκρισή µας
RΜειώνουµε τις τιµές των προϊόντων µας
RΣτηρίζουµε τους κοινωνικά ασθενέστερους συνανθρώπους µας
RΔηµιουργήσαµε Κοινωνικά Παντοπωλεία
RΥποστηρίζουµε την κοινωνία οικονοµικά και προϊοντικά
RΣυµβάλλουµε στην καταπολέµηση της διαφθοράς
RΣυµβάλλουµε στο Δηµόσιο διάλογο
RΑκολουθούµε τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισµού
RΚαλλιεργούµε την έννοια της συνεισφοράς
1,2
εκατ. A προσφορά
προϊόντων
128.000 64
A κοινωνική συνεισφορά
(2011-2012)
εθελοντές αιµοδότες
65
66
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
2. ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
Μειώνουµε τις τιµές των προϊόντων µας
H εταιρεία, κατανοώντας τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία στην οποία βρίσκονται χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά, προσπαθεί να προσφέρει
τα προϊόντα της στις χαµηλότερες δυνατές τιµές, χωρίς όµως αυτό να επηρεάζει την ποιότητα των προσφερόµενων προϊόντων.
Ειδική σειρά προϊόντων χαµηλής τιµής
Carrefour Discount
Το 2011, η εταιρεία απαντώντας στην κρίση λάνσαρε µία νέα σειρά
βασικών προϊόντων Carrefour Discount, προσφέροντας στους καταναλωτές και πελάτες ποικιλία ειδών, που συνδυάζουν την ποιότητα µε τις πιο χαµηλές τιµές. Τα Carrefour Discount αποτελούν
µια νέα αγοραστική πρόταση, που περιλαµβάνει περισσότερα από
180 βασικά είδη όλων των κατηγοριών: τρόφιµα, κατεψυγµένα,
χυµοί και αναψυκτικά, καθαριστικά, χαρτικά, είδη προσωπικής υγιεινής, καθώς και οικιακές µικροσυσκευές, συνδυάζοντας τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας στις πιο οικονοµικές τιµές.
Ενέργειες Μείωσης Τιµών 2011-2012
50% Μείωση
Aπό 7-14/1/2011, οι καταναλωτές είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν φθηνότερα από 30%-50% πλήθος βασικών προϊόντων,
στα καταστήµατα Carrefour και Carrefour Μαρινόπουλος, µέσω
της κάρτας Club , µειώνοντας σηµαντικά τον προϋπολογισµό του
οικογενειακού καλαθιού. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του συγκεκριµένου προγράµµατος, µε την αγορά επιλεγµένων προϊόντων,
250 τυχεροί πελάτες, µπήκαν αυτόµατα σε κλήρωση, διεκδικώντας δωροεπιταγές αξίας € 50 για τις επόµενες αγορές τους.
1+1 Δώρο
Για δύο συνεχόµενες χρονιές, από 31/1-12/02/2011 και 31/112/2/2012, ένα ακόµη προϊόν προσφερόταν εντελώς δωρεάν σε
συγκεκριµένες αγορές προϊόντων, όπως τρόφιµα φρέσκα, κατεψυγµένα και τυποποιηµένα, αναψυκτικά, ποτά, απορρυπαντικά και
είδη προσωπικής υγιεινής.
80% Έκπτωση
Από 28/2-10/3/2012, οι καταναλωτές είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν εκατοντάδες προϊόντα µε έκπτωση 80% στο δεύτερο ίδιο
προϊόν, ενώ από 29/10-24/11/2012, οι κάτοχοι της κάρτας Club
Carrefour, είχαν τη δυνατότητα να κερδίσουν µια δωροεπιταγή ύψους
€ 5 µε αγορές σηµατοδοτηµένων προϊόντων, αξίας άνω των € 15.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μεγάλες ενέργειες πελατών µε την κάρτα Club
Επιστροφή € 5
Για όλο τον Ιούνιο του 2012, οι καταναλωτές αγοράζοντας επώνυµα σηµατοδοτηµένα προϊόντα µε την κάρτα πιστότητας Club αξίας
άνω των € 12 κέρδισαν επιτόπου δωροεπιταγή € 5 για τις επόµενες τους αγορές.
50 χρόνια - 50% Έκπτωση
Aπό 24/9-20/10/2012, µε την ολοκλήρωση των 50 χρόνων της
Μαρινόπουλος, η εταιρεία χάρισε στους πελάτες της το 50% της
αξίας των αγορών τους σε δωροεπιταγές. Χιλιάδες αγαπηµένα
προϊόντα, που επιλέγουν καθηµερινά οι καταναλωτές, σηµατοδοτήθηκαν σε όλα τα καταστήµατα Carrefour, Carrefour Planet, Carrefour Μαρινόπουλος και Carrefour Express, λαµβάνοντας µέρος
στην εορταστική αυτή ενέργεια.
ΘΕΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ: Mείωση Τιµών Λιανεµπορίου
Είναι πολύ σηµαντικό να δροµολογηθεί η άρση των περιορισµών στο λιανεµπόριο, όπου αυτοί
εξακολουθούν να υφίστανται. Για παράδειγµα, η πώληση του γάλακτος πρώτης βρεφικής ηλικίας
στα σούπερ µάρκετ, καταδεικνύει τι συµβαίνει όταν απελευθερώνεται η αγορά: υπάρχει δραστική
µείωση τιµών λόγω του ανταγωνισµού.
67
68
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
3. ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ
Στηρίζουµε τους κοινωνικά ασθενέστερους συνανθρώπους µας - Δηµιουργήσαµε Κοινωνικά Παντοπωλεία
Πιστεύουµε ότι η απλή χρηµατική υποστήριξη αλλοιώνει την έννοια
της κοινωνικής προσφοράς και ενδεχοµένως συµβάλλει στην ανάπτυξη φαινοµένων µη ορθής διαχείρισης. Για τον λόγο αυτό, η πολιτική της εταιρείας είναι να συνεισφέρει κοινωνικά κυρίως µε τη
διάθεση προϊόντων, παρά µε την προσφορά χρηµάτων.
Η Μαρινόπουλος σε συνεργασία µε τους Δήµους της Αθήνας, του
Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, δηµιούργησαν τα 3 Κοινωνικά Παντοπωλεία της Ελλάδας, σε µία συντονισµένη προσπάθεια κατά της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Η ιδέα του Κοινωνικού Παντοπωλείου αρχικά γεννήθηκε στη Γαλλία το 1995, µε
πρωτοβουλία των ίδιων των εργαζοµένων του Οµίλου Carrefour.
Στην Ελλάδα, η εταιρεία δηµιούργησε το πρώτο Κοινωνικό Παντοπωλείο στην Αθήνα, το Δεκέµβριο του 2007. Η µεγάλη επιτυχία
και οι αυξηµένες ανάγκες άπορων οικογενειών µεγάλων Δήµων της
Ελλάδας, ώθησε την εταιρεία να συνεχίσει το σηµαντικό αυτό έργο
και σε άλλες πόλεις. Ακολούθησε, ο Πειραιάς το Δεκέµβριο του
2008, και ένα χρόνο αργότερα η Θεσσαλονίκη.
RΤα Κοινωνικά Παντοπωλεία στεγάζονται σε κτήρια που παραχω-
ρούν οι Δήµοι και λειτουργούν 2 ηµέρες την εβδοµάδα.
RΔικαιούχοι του προγράµµατος είναι 200 οικογένειες από κάθε
Δήµο, που αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα.
RΟι δικαιούχοι και µόνο µπορούν να έχουν πρόσβαση στις παροχές
του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
RΜε την επίδειξη της ειδικής κάρτας, οι 200 οικογένειες σε κάθε
Δήµο προµηθεύονται προϊόντα µέχρι το ανώτατο µηνιαίο όριο αγορών που έχει τεθεί.
RΟι οικογένειες επιλέγονται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του εκάστοτε Δήµου κάθε έξι µήνες, βάσει συγκεκριµένων κοινωνικό-οικονοµικών κριτηρίων.
Το πρόγραµµα εστιάζει στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων (είδη παντοπωλείου, απορρυπαντικά, κατεψυγµένα προϊόντα και είδη οικιακού εξοπλισµού) και
απόρων οικογενειών για χρονικό διάστηµα έξι µηνών. Τα προϊόντα
αυτά είναι άριστης ποιότητας, τηρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και προέρχονται κυρίως από επιλεγµένους προµηθευτές της
εταιρείας, αλλά και από τα καταστήµατα του δικτύου της. Παράλληλα, η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους δικαιούχους των Κοινωνικών Παντοπωλείων να συµπληρώσουν εντός του Κοινωνικού
Παντοπωλείου αίτηση εργασίας, προκειµένου να ενταχθούν εργασιακά στην οικογένεια της Μαρινόπουλος. Σηµαντικό είναι επίσης
ότι, ο θεσµός των Κοινωνικών Παντοπωλείων έχει γίνει παράδειγµα
προς µίµηση σε Φορείς και Δήµους σε όλη την χώρα, κάτι που µας
δίνει ιδιαίτερη ικανοποίηση.
Συνολικά, 7.200 άπορες οικογένειες (περίπου 18.570 άνθρωποι)
έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα των Κοινωνικών Παντοπωλείων, ενώ
η εταιρεία έχει επενδύσει περίπου € 10.000.000 για τη λειτουργία
και τροφοδοσία τους τα τελευταία τρία χρόνια, όπου απασχολούνται
6 εργαζόµενοι της.
Διατηρήσαµε, τις οικογένειες που ανά
εξάµηνο επωφελούνται από τα Κοινωνικά
Παντοπωλεία, σε πάνω από 1.200
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Προσφορά Προϊόντων “Κοινωνικό Παντοπωλείο”
2012
921
1.204
2011
1.023,8
1.204
2010
2.100
1200
2009
1.439,6
800
2008
813,7
400
0
500
1000
1500
2000
Aξία προϊόντων που δόθηκαν (χιλιάδες ευρώ)
Ωφελούµενες οικογένειες (αριθµός)
Ποσοστό Μελών Προγράµµατος ανά Κατηγορία
10%
Μειώθηκε κατά 10% η αξία των προϊόντων
που διανεµήθηκαν από τα Κοινωνικά
Παντοπωλεία το 2012
52%
38%
RNα υποστηρίξουµε περισσότερες από
Συνταξιούχοι (%)
Άνεργοι (%)
Πολύτεκνοι (%)
1.200 οικογένειες, µέσω των Κοινωνικών
Παντοπωλείων
RΝα αυξήσουµε την αξία των προϊόντων, που
θα διανεµηθούν από τα Κοινωνικά Παντοπωλεία
το 2013, κατά 30%
Πρόγραµµα πιστότητας σε συγκεκριµένα κοινά καταναλωτών
Από το Μάρτιο του 2012, ξεκίνησε το πρόγραµµα «στηρίζουµε
τους άνεργους, συνταξιούχους & πολύτεκνους». Το πρόγραµµα
αυτό δίνει την ευκαιρία στα συγκεκριµένα κοινά να αγοράζουν τα
φρέσκα προϊόντα (φρουτολαχανικά, κρέας, ψάρι, τυριά και αλλαντικά κοπής) µε 10% έκπτωση χρησιµοποιώντας την κάρτα πιστότητας Club.
Σήµερα πάνω από 350.000 άτοµα είναι εγγεγραµµένα στο πρόγραµµα και κάνουν χρήση καθηµερινά του προνοµίου τους, ενώ
το 2012 η επένδυση της εταιρείας µας στο συγκεκριµένο πρόγραµµα ήταν € 4,5 εκατ.
Εγγράψαµε 350.000 άτοµα στο εκπτωτικό
πρόγραµµα για κοινωνικά ασθενέστερους
69
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
4. XOΡΗΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Υποστηρίζουµε την κοινωνία οικονοµικά και προϊοντικά
Στο πλαίσιο των πολύπλευρων δράσεων που εφαρµόζει, η εταιρεία
έχει εντάξει και την συνεισφορά προς κοινωνικές οµάδες που έχουν
ανάγκη στήριξης, είτε οικονοµικά, είτε κατά προτίµηση προϊοντικά
π.χ. προς Δήµους και Κοινότητες σε όλη τη χώρα κατά την περίοδο
Χριστουγέννων, Πάσχα, Αποκριάς και στην έναρξη της Σχολικής
Χρονιάς. Σηµειώνεται ότι για τη Μαρινόπουλος οι εµπορικές χορηγίες δε θεωρούνται τµήµα υπευθυνότητας και δε συµπεριλαµβάνονται στην παρακάτω ανάλυση.
Υπολογίζεται ότι, την περίοδο 2011-2012 η εταιρεία προσέφερε
πάνω από 128.000 ευρώ σε διάφορες κοινωνικές οµάδες, µε τα
δύο τρίτα περίπου αυτής της υποστήριξης να είναι προϊοντική:
R13 υπερµάρκετ Carrefour σε όλη την Ελλάδα έχουν «υιοθετήσει»
από µια οικογένεια των χωριών SOS, την οποία στηρίζουν παρέχοντάς τρόφιµα, παιχνίδια και σχολικά είδη καθ’ όλη τη διάρκεια της
χρονιάς, ενθαρρύνοντας µια συχνή επαφή των περίπου 100 παιδιών µε εκπροσώπους της Μαρινόπουλος, για την καλύτερη ενηµέρωση και κάλυψη των αναγκών και επιθυµιών των παιδιών. Η
συνεργασία µε τα παιδικά χωριά SOS µετρά ήδη 19 χρόνια.
RΤοποθετήσαµε µηχανισµούς συλλογής χρηµάτων υπέρ της µη κυβερνητικής οργάνωσης «Χαµόγελο του Παιδιού» σε επιλεγµένα
υπερµάρκετ.
RΥποστηρίξαµε την πρωτοβουλία του ΣΚΑΪ «Όλοι µαζί µπορούµε»,
συµµετέχοντας στην εκστρατεία συλλογής τροφίµων, µέσα από
όλα τα καταστήµατα της εταιρείας.
RΣυµµετείχαµε στην εκστρατεία ανθρωπιάς που διοργάνωσε ο ραδιοφωνικός σταθµός ΒΗΜΑ FM, για τη συγκέντρωση και διανοµή
τροφίµων στα Ιδρύµατα Αστέγων, προσφέροντας 30.000 τεµάχια
γάλα σε αστέγους.
µε ενδεικτικά παραδείγµατα:
Προιόντα σε Δήµο Μαλεβιζίου Ηράκλειο Κρήτης
€ 2.000
Δωρεά προιόντων σε Γαλλική Πρεσβεία για Εθνική Εορτή
€ 2.500
Οικονοµική ενίσχυση σε Δήµο Πατρών για το Καρναβάλι
€ 10.000
Οικονοµική ενίσχυση σε Σύλλογο Εθελοντών Αιµοδοτών
“Ανατολή Ελπίδας” Ιωαννίνων
€ 1.500
Κοινωνική Συνεισφορά
2008 2009 2010 2011 2012
70
80.448
48.285
111.635
77.419
177.610
0
50000
100000
Xρηµατική συνεισφορά (ευρώ)
150000
200000
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
5. ΔΙΑΦΘΟΡΑ
8. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Συµβάλλουµε στην καταπολέµηση της διαφθοράς
Καλλιεργούµε την έννοια της συνεισφοράς
Εκτός των πρακτικών που περιγράφονται στις ενότητες I,IV,VI, η εταιρεία έχει λάβει µέτρα που µειώνουν την πιθανότητα εµφάνισης φαινοµένων διαφθοράς και εκτός της εταιρείας, που ενδεχοµένως
επηρεάζουν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Έτσι η Μαρινόπουλος:
RΈχει δηµιουργήσει σχετικές διαδικασίες Ανθρωπίνων Πόρων για
την καταπολέµηση της διαφθοράς (βλέπε Ενότητα I-2, VI-5).
RΈχει δηµιουργήσει οµάδα Ελεγκτών που κάνουν τακτικούς και
έκτακτους ελέγχους στη λειτουργία των καταστηµάτων της.
RΌλα τα δηµογραφικά στοιχεία πελατών τηρούνται από εξωτερική
εξειδικευµένη εταιρεία, η οποία δεσµεύεται µε αυστηρό συµβόλαιο εµπιστευτικότητας απέναντι στην εταιρεία. Παράλληλα, όλα
τα στοιχεία που αφορούν σε αγοραστικές συνήθειες χρηστών καρτών πιστότητας Carrefour, βρίσκονται στη κατοχή της Μαρινόπουλος, έτσι ώστε να µην υπάρχει µια συνδυασµένη βάση δεδοµένων.
RΣτις περιπτώσεις ηλεκτρονικών συναλλαγών, χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit (Secure Sockets Layer),
το οποίο έχει πιστοποιηθεί από την εταιρεία Verisign, η οποία ειδικεύεται σε θέµατα ασφαλείας συναλλαγών. Η Μαρινόπουλος, σε
όλη την διαδικασία ηλεκτρονικών συναλλαγών δεν έχει πρόσβαση
στα πλήρη στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του πελάτη.
H εταιρεία καλλιεργεί την έννοια της εθελοντικής αιµοδοσίας στους
εργαζοµένους της, συνεισφέροντας στην υποστήριξη της κοινωνίας
στον τοµέα της υγείας. Στόχος αυτού του προγράµµατος είναι η κάλυψη των αναγκών σε αίµα, των εργαζοµένων της Μαρινόπουλος
και των συγγενών τους µέχρι 1ου Βαθµού. Το 2012, στην αιµοδοσία προσήλθαν 103 εργαζόµενοι, εκ των οποίων 64 κρίθηκαν ικανοί να δώσουν αίµα.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, την περίοδο 2011-2012 δεν παρουσιάστηκε
κανένα φαινόµενο διαφθοράς.
2008 2009 2010 2011 2012
Εθελοντική Αιµοδοσία
64
76
99
66
0
20
40
60
80
100
120
Αριθµός εθελοντών αιµοδοτών
Το 2012, µειώθηκε η συµµετοχή των
εργαζοµένων σε εθελοντική αιµοδοσία κατά
15,8%, σε σχέση µε το 2010
6. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συµβάλλουµε στο Δηµόσιο διάλογο
Σε στενή συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εταιρεία έχει
συνεισφέρει στο να καθιερωθεί µια ευρωπαϊκή πλατφόρµα, που συγκεντρώνει τους ευρωπαϊκούς λιανοπωλητές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µη κυβερνητικές οργανώσεις, εκπροσώπους της βιοµηχανίας
και ενώσεις καταναλωτών, όπου συζητούνται σηµαντικά θέµατα,
όπως η ενεργειακή απόδοση κτηρίων, η παροχή καταναλωτικών
πληροφοριών κτλ.
7. ΗΘΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ακολουθούµε τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισµού
Η εταιρεία συνεργάζεται µε τις αρµόδιες Επιτροπές της Ε.Ε. και δεσµεύεται να συµµορφώνει τη στρατηγική της µε τις επιταγές της Επιτροπής Ανταγωνισµού της Ε.Ε. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µε την
495/VI/2010 απόφαση επέβαλε τον Ιούλιο του 2010 στην εταιρεία
πρόστιµο ποσού € 12.512.848 για φερόµενες παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισµού στα πλαίσια του δικτύου δικαιόχρησης για τα
έτη 2003 – 2008. Μετά από την προσφυγή της εταιρείας στο Διοικητικό Εφετείο και κατόπιν στο Συµβούλιο της Επικρατείας, το πρόστιµο µειώθηκε αµετάκλητα στο ποσό των € 9.620.561.
RΝα διατηρήσουµε την συµµετοχή των
εργαζοµένων µας στην εθελοντική
αιµοδοσία στα ίδια ποσοστό
71
72
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Ε. ΣΥΝΟΨΗ
1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ολοκλήρωση
(90-100%)
Πρόοδος
(75-90%)
Εκτός πλάνου
(50-75%)
Μη επίτευξη
(0-50%)
Αποτέλεσµα
Αποτέλεσµα
Αποτέλεσµα
Αποτέλεσµα
Δείκτες ποσοτικοί στον Απολογισµό
(αριθµός)
96
128
ΜΑ
145
Δείκτες GRI στον Απολογισµό
(αριθµός - πλήρης/µερική αναφορά)
19/33
13/42
ΜΑ
69/26
11
21
ΜΑ
28
ΕΝΟΤΗΤΑ
2009
2010
2011
2012
Στόχος
Πρόοδος
Στόχος
Nα αυξήσουµε κατά
10% τον αριθµό των
ποσοτικών δεικτών
στους οποίους κάνουµε
αναφορά στον
Απολογισµό µας.
Αυξήθηκαν
κατά 13%
Nα αυξήσουµε κατά
5% τον αριθµό των
ποσοτικών δεικτών
στους οποίους κάνουµε
αναφορά στον
Απολογισµό µας.
2011
2012
2013
1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Στόχος µας είναι να διαχειριζόµαστε
τη Βιώσιµη & Υπεύθυνη Ανάπτυξη
µε τρόπο συστηµατικό και εστιασµένο σε ποσοτικά αποτελέσµατα.
Ποσοτικοί στόχοι στον Απολογισµό
(αριθµός)
Εκπλήρωση του 100%
των στόχων.
Εκπλήρωση του 100%
των στόχων.
2. OIKONOMIA
Στόχος µας είναι να συµβάλουµε
στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.
Κύκλος εργασιών (χωρίς ΦΠΑ) (€)
Κόστος εργαζοµένων (€)
Πληρωµές προµηθευτών (€)
Επενδύσεις (€)
1.934.652.270
207.308.761
1.783.880.331
1.875.672.328 1.832.940.025
211.087.511
Δώσαµε πάνω
από € 218 εκατ.
σε εργαζοµένους,
πάνω από € 1,9
δισ. σε προµηθευτές και πάνω
από € 82 εκατ.
σε φόρους.
MA
218.951.321
1.946.816.000 1.926.381.373
42.379.413
53.707.334
41.965.632
900
900
MA
1.002
Αξιολόγηση στο ΕΜDI (%)
11,9
33
37,8
ΜΑ
Να βελτιωθούµε κατά
10% στην αξιολόγηση
Environmental Management & Disclosure
Index του WWF.
Αλιευτικά προϊόντα MSC (αριθµός)
ΜΑ
3
1
1
Να µην προωθούµε
είδη αλιείας σε κίνδυνο, µέχρι το 2015.
Έµµεσες θέσεις εργασίας (αριθµός)
3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στόχος µας είναι να ενσωµατώνουµε
τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης
στη λειτουργία µας.
Βελτιώσαµε κατά
25,9 ποσοστιαίες
µονάδες τον δείκτη
αξιολόγησης
Environmental
Management &
Disclosure Index
2011 του
WWF.
Να βελτιωθούµε κατά
5% στην αξιολόγηση
Environmental Management & Disclosure
Index του WWF.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Αποτέλεσµα
Αποτέλεσµα
Αποτέλεσµα
Αποτέλεσµα
ΜΑ
250.069
281.614
353.686
20.800
20.414
25.870
21.140
241
230,9
264,8
260,3
2009
2010
2011
2012
Στόχος
Πρόοδος
Στόχος
Να µειώσουµε τις
εκποµπές CO2 κατά
40%, µέχρι το 2020
(σε σχέση µε τα
επίπεδα του 2009).
Μειώσαµε τις
συνολικές εκποµπές CO2 από ηλεκτρισµό και
καύσιµα κατά
1,9% και ανά τετραγωνικό µέτρο
εµπορικής επιφάνειας κατά 2,6%.
Να µειώσουµε τις
εκποµπές CO2
κατά 10%.
Μειώσαµε τις
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα
από µεταφορές
κατά 18,3%
και ανά µεταφερόµενη παλέτα κατά
13,8%.
Να µειώσουµε τις
εκποµπές CO2 από
µεταφορές κατά 5%.
Μειώσαµε την
κατανάλωση
ενέργειας κατά
1,6% και ανά τετραγωνικό µέτρο
εµπορικής επιφάνειας κατά 2,6%
Nα µειώσουµε την
κατανάλωση ενέργειας
κατά 30% µέχρι το
2020, σε σχέση µε
τα επίπεδα του 2004.
2011
2012
2013
RΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Συνολικές Εκποµπές CO2 (tn)
Εκποµπές CO2
(από µεταφορές) (tn)
Κατανάλωση ενέργειας
(ηλεκτρικής ενέργεια και καύσιµα)
(GWh)
Nα µειώσουµε την
κατανάλωση ενέργειας
κατά 30% µέχρι το
2020, σε σχέση µε τα
επίπεδα του 2004.
Να µειώσουµε την
κατανάλωση ενέργειας
ανά τετραγωνικό µέτρο
εµπορικής επιφάνειας
κατά 30%, µέχρι το
2020 (σε σχέση µε το
2004).
Κατανάλωση νερού (χιλ. m3)
319,6
301,2
322,7
276
Ποσότητα ψυκτικών (tn)
16,2
16,08
16,8
48,4
OPD ψυκτικών και κατασβεστικών
502,2
250,4
354,8
325,4
Μειώσαµε την
κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας κατά 1,5%
και ανά τετραγωνικό µέτρο
εµπορικής επιφάνειας κατά 2,7%.
Μειώσαµε τη
χρήση νερού κατά
14,5% και ανά τετραγωνικό µέτρο
εµπορικής επιφάνειας κατά 16,4%.
Να µειώσουµε τη
χρήση νερού κατά 3%.
Μειώσαµε τη
δυνητική
επίδραση των
ψυκτικών υλικών
που χρησιµοποιούµε κατά 8,2%.
Να µειώσουµε τη
δυνητική επίδραση
των ψυκτικών υλικών
που χρησιµοποιούµε
κατά 5%.
73
74
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΣΥΝΟΨΗ
Αποτέλεσµα
Αποτέλεσµα
Αποτέλεσµα
Αποτέλεσµα
Κατανάλωση σε πλαστικές
σακούλες (εκατ. τεµάχια)
293
315,1
338,6
Κατανάλωση σε επαναχρησιµοποιούµενες τσάντες (χιλ. τεµάχια)
501
203
Περιβαλλοντικά πρόστιµα (€)
0
Κέντρα ανταποδοτικής
ανακύκλωσης (αριθµός)
12
ΕΝΟΤΗΤΑ
2009
Στόχος
Πρόοδος
Στόχος
287,4
Να µην διανέµουµε
πλαστικές σακούλες
µιας χρήσης, µέχρι
το 2012.
Μειώσαµε κατά
15,1% τη
διάθεση πλαστικών σακουλών.
Να µειώσουµε τη
διάθεση πλαστικών
σακουλών κατά 20%.
168,2
184,2
Να προχωρήσουµε
το 2011 σε ανάλυση
του κύκλου ζωής των
σακουλών που
διαθέτουµε.
0
0
0
13
MA
MA
2010
2011
2012
2011
2012
2013
RΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Να ανακυκλώνουµε
70% των απορριµµάτων, µέχρι το 2020.
Να προέρχεται το 100%
της ξυλείας για έπιπλα
κήπου από πιστοποιηµένες κατά FSC.
Να προχωρήσουµε
το 2013 σε ανάλυση
του κύκλου ζωής των
σακουλών που
διαθέτουµε.
Συλλέξαµε το
3,2% των οικιακών µπαταριών
που συλλέχτηκαν
συνολικά στην
Ελλάδα το 2012.
Να ανακυκλώνουµε
70% των απορριµµάτων, µέχρι το 2020.
Αυξήσαµε κατά
29,4% την
ποσότητα χαρτιού
και χαρτονιών που
ανακυκλώσαµε.
Να αυξήσουµε την
ποσότητα χαρτιού και
χαρτονιών που ανακυκλώσαµε κατά 40%.
Να περιέχουν τα
προϊόντα Ιδιωτικής
Ετικέτας Carrefour
µόνο πιστοποιηµένο για
βιωσιµότητα φοινικέλαιο, µέχρι το 2015.
Ανακύκλωση χαρτιού και
χαρτονιών (tn)
Χαρτί από ανακυκλωµένα ή
πιστοποιηµένα υλικά (%)
1.851,7
4.373,9
3.313,5
4.288
ΜΑ
62,7%
96,2%
100%
Να προέρχεται το
100% του χαρτιού που
χρησιµοποιείται για
εµπορικούς σκοπούς,
από ανακυκλωµένες ή
πιστοποιηµένες πηγές,
µέχρι το 2012.
Μειώσαµε τη
χρήση χαρτιού για
εµπορικούς σκοπούς κατά 7,7%,
ενώ, το 100%
προέρχεται από
ανακυκλωµένο
χαρτί ή/και από
ξυλεία FSC.
Να προέρχεται το
100% του χαρτιού
που χρησιµοποιείται
για εµπορικούς
σκοπούς, από
ανακυκλωµένες ή
πιστοποιηµένες πηγές
και το 2013.
91,08%
90,78%
85,99%
96%
Να προτιµάµε τοπικούς
προµηθευτές για
προϊόντα Ιδιωτικής
Ετικέτας Carrefour.
Το ποσοστό των
προµηθειών τροφίµων που έγιναν
από εγχώριους
προµηθευτές
(συµπεριλαµβανοµένων και εισαγωγών από τοπικούς
προµηθευτές)
έφτασε το 96%
των συνολικών
αγορών.
Να προτιµάµε τοπικούς
προµηθευτές για
προϊόντα Ιδιωτικής
Ετικέτας Carrefour.
4. AΓΟΡΕΣ
Στόχος µας είναι να συνεισφέρουµε
στην υπεύθυνη λειτουργία των
προµηθευτών µε τους οποίους
συνεργαζόµαστε.
Αγορές τροφίµων από τοπικούς
προµηθευτές (%)
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Αποτέλεσµα
Αποτέλεσµα
Αποτέλεσµα
Αποτέλεσµα
151
206
126
144
100%
100%
100%
100%
Το 100% των
προµηθευτών
Ιδιωτικής
Ετικέτας Carrefour
έχουν υπογράψει
ότι θα τηρούν
τις απαιτήσεις
του κανονισµού
REACΗ.
3.673
4.586
4.365
4.082
Μειώθηκε κατά
6,5% ο αριθµός
ελέγχων σε
προϊόντα µας,
σε σχέση µε
το 2011.
Να αυξήσουµε τον
αριθµό ελέγχων σε
προϊόντα µας κατά 15%.
174
197
183
193
Προχωρήσαµε
σε 193 προληπτικές αποσύρσεις
προϊόντων από
τα ράφια µας
για λόγους
ασφάλειας.
Να µην έχουν τα
προϊόντα Ιδιωτικής
Ετικέτας
Carrefour γενετικώς
τροποποιηµένα
συστατικά.
>18%
16,6%
25%
26%
2009
2010
2011
2012
Στόχος
Πρόοδος
Να χρησιµοποιεί το
100% των προµηθευτών προϊόντων Ιδιωτικής
Ετικέτας Carrefour εργαλείο αυτό-αξιολόγησης, µέχρι το 2012.
Διακόψαµε τη
συνεργασία µε 2
προµηθευτές µετά
από επιθεώρησή
τους για θέµατα
ασφάλειας
τροφίµων.
2011
2012
Στόχος
2013
RΑΓΟΡΕΣ
Επιθεώρηση προµηθευτών
(αριθµός)
Προµηθευτές Ιδιωτικής Ετικέτας
Carrefour που έχουν υπογράψει
τήρηση κανονισµού REACH
(ποσοστό)
5. ΠΡΟΪΌΝΤΑ
Στόχος µας είναι να παρέχουµε
προϊόντα που είναι ασφαλή,
ποιοτικά και ανταποκρίνονται στις
ανάγκες των καταναλωτών µας,
αλλά και να επηρεάζουµε θετικά
τους καταναλωτές, ως προς
τις διατροφικές τους πρακτικές.
Σύνολο ελέγχων προϊόντων
(αριθµός)
Προληπτικές αποσύρσεις
(αριθµός)
Πωλήσεις προϊόντων Ιδιωτικής
Ετικέτας προς σύνολο (%)
Να µην έχουν τα
προϊόντα Ιδιωτικής
Ετικέτας Carrefour
γενετικώς τροποποιηµένα συστατικά.
Διατηρήσαµε το
ποσοστό προϊόντων Ιδιωτικής
Ετικέτας Carrefour
σε επίπεδο πάνω
από 25% των
συνολικών
πωλήσεων.
Για πρώτη φορά
στην αγορά λιανεµπορίου της
Ελλάδας αναγράφηκαν το 2009
διατροφικά στοιχεία σε φρέσκα
προϊόντα Ιδιωτικής
Ετικέτας φρούτων
και λαχανικών.
75
76
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΣΥΝΟΨΗ
Αποτέλεσµα
Αποτέλεσµα
Αποτέλεσµα
Αποτέλεσµα
Βιολογικά προϊόντα
(αριθµός)
668
669
601
571
Βιολογικά προϊόντα Ιδιωτικής
Ετικέτας (αριθµός)
73
98
84
71
ΕΝΟΤΗΤΑ
2009
2010
2011
2012
Στόχος
2011
Πρόοδος
2012
Στόχος
2013
RΠΡΟΪΌΝΤΑ
Να ενεργοποιήσουµε
το σύστηµα
CARREFOUR ALERT
ΝΕΤ στην Ελλάδα.
Να αυξήσουµε τον
αριθµό Βιολογικών
προϊόντων κατά 10%.
Μειώθηκε η διάθεση βιολογικών
προϊόντων Ιδιωτικής
Ετικέτας Carrefour
κατά περισσότερο
από 15%.
Σε κάθε χίλια
τρόφιµα που
πωλούνται στα
καταστήµατα µας,
τα 4 είναι βιολογικά
και τα µισά είναι
Ιδιωτικής Ετικέτας
Carrefour.
Παράπονα προς τηλεφωνικό
κέντρο (αριθµός)
4.482
4.633
5.792
Ο αριθµός των
παραπόνων πελατών αποτελεί το
30,2% των
συνολικών κλήσεων προς το
τµήµα εξυπηρέτησης πελατών.
7.831
Διαθέσαµε δωρεάν
προϊόντα σε 119
περιπτώσεις που
διαπιστώθηκε
διαφορά τιµής
ραφιού - ταµείου.
Προϊόντα υπεύθυνου εµπορίου
0
4
0
0
Πρόστιµα ή αποσύρσεις
διαφηµίσεων
0
0
ΜΑ
0
Αριθµός εργαζοµένων
(αριθµός)
11.763
11.569
13.731
12.799
Δείκτες απουσίας λόγω
ατυχηµάτων ανά εκατ.
εργατοώρες
0,09
0,13
0,46
0,4
Θανατηφόρα ατυχήµατα
(αριθµός)
0
0
0
0
42,5
87,7
52
34,9
6. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Στόχος µας είναι να προσφέρουµε
στους εργαζοµένους µας ένα
εργασιακό περιβάλλον που είναι
ασφαλές, δίκαιο και προσφέρει
δυνατότητες ανάπτυξης.
Ώρες εκπαίδευσης
(χιλ. ώρες)
Με 12.799
εργαζοµένους,
είµαστε ένας
από τους µεγαλύτερους ιδιώτες
εργοδότες στην
Ελλάδα.
Βελτιώσαµε
Να βελτιώσουµε το
το ποσοστό
ποσοστό ατυχηµάτων
ατυχηµάτων
κατά 3%.
κατά 10% σε
σχέση µε το 2011.
0 θανατηφόρα
ατυχήµατα.
Να εφαρµόσουµε
Έρευνα Ικανοποίησης
Εργαζοµένων σε όλους
τους εργαζοµένους.
Να επιτύχουµε µηδέν
θανατηφόρα ατυχήµατα
για 6η συνεχόµενη
χρονιά.
Να επιτύχουµε 29 χιλ.
ώρες εκπαίδευσης.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ
Αποτέλεσµα
Αποτέλεσµα
Αποτέλεσµα
Αποτέλεσµα
43
43,4
43
44
32,8
61%
59,6%
57,8%
2009
2010
2011
2012
Στόχος
2011
Πρόοδος
Στόχος
Διατηρήσαµε
το ποσοστό των
γυναικών σε
διοικητικές θέσεις
πάνω από 40%.
Να διατηρήσουµε το
ποσοστό των γυναικών
σε διοικητικές θέσεις
πάνω από 40%.
Εκπαιδεύσαµε
τουλάχιστον µία
φορά, σχεδόν
το 58% των ε
ργαζοµένων µας
µέσα στο 2012.
Να επιτύχουµε
συµµετοχή εργαζοµένων σε εκπαίδευση
σε ποσοστό 40%
2012
2013
RΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Γυναίκες σε διοικητικές θέσεις (%)
Συµµετοχή εργαζοµένων
σε εκπαίδευση (%)
Να εφαρµοστεί η
Αξιολόγηση σε ποσοστό
πάνω από το 90%
των Στελεχών.
Nα εκπαιδευτεί το
90% των στελεχών
των καταστηµάτων σε
διοικητικές ικανότητες.
Αριθµός εθνικοτήτων
(αριθµός)
ΜΑ
18
38
39
Απασχολούµε
ργαζοµένους από
39 διαφορετικές
εθνικότητες.
Ποσοστό υπερωριών και
υπερεργασίας
5,29
4,12
1,9
0,7
Μειώσαµε κατά
63,2% το ποσοστό υπερεργασίας
και υπερωριών
στο σύνολο.
Να µειώσουµε το
ποσοστό υπερεργασίας
και υπερωριών στο
σύνολο κατά 30%.
3
3
3
3
Διατηρήσαµε,
τις οικογένειες που
ανά εξάµηνο
επωφελούνται
από τα Κοινωνικά
Παντοπωλεία,
σε πάνω
από 1.200.
Να υποστηρίξουµε
περισσότερες από
1.200 οικογένειες,
µέσω των Κοινωνικών
Παντοπωλείων.
1,44
2,1
1,02
0,92
Μειώθηκε κατά
10% η αξία των
προϊόντων που
διανεµήθηκαν από
τα Κοινωνικά Παντοπωλεία το 2012.
Να αυξήσουµε την αξία
των προϊόντων, που
θα διανεµηθούν από τα
Κοινωνικά Παντοπωλεία
το 2013, κατά 30%.
Ενηµέρωση πολιτών για θέµατα
υγιεινής / ισορροπηµένης
διατροφής (αριθµός)
600.000
1.000.000
ΜΑ
ΜΑ
Κοινωνικές ενέργειες σε
χρήµατα (€)
77.419
111.635
48.285
80.448
Τελεσίδικα πρόστιµα Επιτροπής
Ανταγωνισµού (€)
0
0
0
9.620.561
Συµµετοχή εργαζοµένων σε
αιµοδοσία (αριθµός)
99
76
0
64
7. ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στόχος µας είναι να υποστηρίζουµε
την εύρυθµη λειτουργία και
ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών
και της χώρας γενικότερα.
Κοινωνικά Παντοπωλεία
(αριθµός)
Προσφορά προϊόντων (εκατ.)
ΜΑ = Μη αναφερόµενο στοιχείο
Να υποστηρίξουµε
τουλάχιστον 1.200
οικογένειες, µέσω
των Κοινωνικών
Παντοπωλείων.
Εγγράψαµε
350.000 άτοµα
στο εκπτωτικό
πρόγραµµα
κοινωνικά ασθενέστερων.
Το 2012, µειώθηκε
η συµµετοχή
ων εργαζοµένων
σε εθελοντική
αιµοδοσία κατά
15,8%, σε σχέση
µε το 2010.
Να διατηρήσουµε
την συµµετοχή των
εργαζοµένων µας στην
εθελοντική αιµοδοσία.
στα ίδια ποσοστό.
77
78
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΣΥΝΟΨΗ
2. ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Για την πληρέστερη ανάγνωση του Απολογισµού, παρακαλούµε να δώσετε έµφαση στα συχνά χρησιµοποιούµενα σύµβολα και όρους που
ακολουθούν:
ΌΡΟΣ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
«εταιρεία», «εµείς» και «Μαρινόπουλος»
Στη Μαρινόπουλος Α.Ε. (στην οποία αναφέρεται ο Απολογισµός αυτός).
«Απολογισµός»
Στον Απολογισµό Βιώσιµης & Υπεύθυνης Ανάπτυξης 2011-2012.
«Β-4, VΙ-2 κτλ.»
Σε ενότητα του Απολογισµού (π.χ. στους πίνακες GRI).
Έτσι, π.χ. ο όρος «VI-2» αναφέρεται στην ενότητα VI (Εργαζόµενοι), στο τµήµα 2 (Απασχόληση).
«Πελάτες»
Στους τελικούς χρήστες-αγοραστές των προϊόντων µας.
«Κατάστηµα»
Στα σηµεία πώλησης της εταιρείας µας.
«Ιδιωτική Ετικέτα»
Τα προϊόντα που πωλούνται µε την επωνυµία της Carrefour.
«ΥΠΕΡ»
Στα Hypermarket.
«SUPER»
Στα Supermarket.
«PROXI»
Στα “µαγαζιά της γειτονιάς”.
«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ή Εταιρική
Υπευθυνότητα ή Βιώσιµη Ανάπτυξη»
Η εθελοντική δέσµευση των επιχειρήσεων να συµπεριλάβουν στις εταιρικές πρακτικές τους οικονοµικά,
κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια και ενέργειες, που είναι πάνω και πέρα από τις νοµοθετικές απαιτήσεις
και σχετίζονται µε όλους όσους επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους, δηλ. τους κοινωνικούς εταίρους.
Έννοια που περιγράφει την τρέχουσα οικονοµική εξέλιξη που δεν υπονοµεύει τη δυνατότητα των µελλοντικών
γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.
ΣΥΜΒΟΛΟ
ΣΗΜΑΙΝΕΙ
Επισηµαίνονται Στόχοι για το 2013
Επισηµαίνονται Επιτεύγµατα για το 2012
Επισηµαίνονται Παραδείγµατα καλών πρακτικών
Επισηµαίνονται Θέµατα Προβληµατισµού και Διαλόγου.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Μαρινόπουλος στο www.marinopoulos.gr
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3. ΠΙΝΑΚΕΣ GRI, GLOBAL COMPACT, ISO26000
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται η αντιστοιχία του περιεχοµένου του Απολογισµού, µε τις Αρχές του Global Compact, το Διεθνές
Πρότυπο ISO 26000 και τους Παράγοντες και Δείκτες του Global Reporting Initiative (GRI G4 έκδοση 2013).
RΗ κάλυψη χαρακτηρίζεται ως Πλήρης (Π), Μερική (Μ), Μη Αναφερόµενη (ΜΑ) ή Μη Εφαρµόσιµη (ΜΕ).
RΟι δείκτες GRI, που απαιτούνται για το επίπεδο εφαρµογής “Core”, έχουν επισηµανθεί µε γκρι φόντο.
RΤα θέµατα-πτυχές που κρίθηκαν Ουσιώδη για την εταιρεία (µε βάση την ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε) καθώς και τα όρια εφαρµογής
τους σηµειώνονται στον Πίνακα GRI.
Πίνακας Global Compact
AΡΧΗ
ΘΕΜΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΛΥΨΗ
VI-5, ΙV-3
VI-5, ΙV-3
Π
Π
VI-7
VI-2, ΙV-5
VI-2, ΙV-5
VI-2, ΙV-5
M
Π
Π
Π
III-2-7
III-2-8
III-2-7
Π
Π
Π
VII-5, VI-5
Π
Ανθρώπινα Δικαιώµατα
1.
2.
Υποστήριξη και σεβασµός της προστασίας διεθνώς αποδεκτών ανθρωπίνων δικαιωµάτων
Εξασφάλιση µη εµπλοκής επιχειρήσεων σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων
Εργασιακά Πρότυπα
3.
4.
5.
6.
Ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι και αναγνώριση δικαιώµατος συλλογικών διαπραγµατεύσεων
Περιορισµός κάθε µορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας
Απαγόρευση της παιδικής εργασίας
Περιορισµός κάθε διάκρισης στην εργασία και στην απασχόληση
Περιβάλλον
7.
8.
9.
Υποστήριξη προληπτικής προσέγγισης στις περιβαλλοντικές προκλήσεις
Ανάληψη πρωτοβουλιών προώθησης µεγαλύτερης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας
Ενίσχυση της ανάπτυξης και διάδοσης φιλικών για το περιβάλλον τεχνολογιών
Διαφθορά
10.
Καταπολέµηση της διαφθοράς σε όλες της τις µορφές
Πίνακας ISO26000 (International Standard)
ΠΤΥΧΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΛΥΨΗ
1.Scope
2.Definitions
3.Understanding Social Responsibility
4.Principles of Social Responsibility
5.Recognising Social Responsibility & Engaging Stakeholders
Ι-2
Ι-2,3
Ι-2,3
Ι-2,3
Ι-4,5
Π
Π
Π
Π
Π
6.Guidance on Social Responsibility Core Subjects
a. Organizational Governance
b. Human Rights
c. Labor practices
d. Environment
e. Fair operating practices
f. Consumer issues
g. Community involvement and development
Δ-4, Ι-2,3
VΙ-4, ΙV-2,3
VΙ-4, ΙV-2,3
ΙII
V-4,5,6,8, III-7, VI-4
V-1-8
VII-1-8
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
7.Guidance on Integrating SR throughout the Organization
a. Enhancing Credibility
b. Communication
I-VII
V-6, VI-7
Π
Π
79
80
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΣΥΝΟΨΗ
Πίνακας Aρχών GRI
General Standard
Disclosures
Στρατηγική και Ανάλυση
G4-1
G4-2
Οργανωτικό Προφίλ
G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9
G4-10
G4-11
G4-12
G4-13
G4-14
G4-15
G4-16
Ουσιώδης Πτυχές & Όρια
G4-17
G4-18
G4-19
G4-20
G4-21
G4-22
G4-23
Διάλογος
Ενδιαφερόµενων Μερών
G4-24
G4-25
G4-26
G4-27
Προφίλ Απολογισµού
G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32
G4-33
Περίληψη Πτυχής
Ενότητα
Κάλυψη/Λόγος
µη αναφοράς
Εξωτερική
Διασφάλιση
Ουσιώδη
Πτυχή (Όριο)
ΝΑΙ (εταιρεία)
Δήλωση από το ανώτερο στέλεχος του οργανισµού
Περιγραφή κύριας επίδρασης, ρίσκων, και ευκαιριών
Γ
Γ, I-3
Π
Π
-
Όνοµα οργανισµού
Κύρια προϊόντα και υπηρεσίες
Τοποθεσία κεντρικών γραφείων
Χώρες δραστηριότητας
(και ιδιαίτερα σηµαντικές για θέµατα αειφορίας)
Μέτοχοι - Νοµική µορφή
Αγορές (γεωγραφικά, αντικειµένου, κατηγορίες πελατών)
Μέγεθος οργανισµού
Εργατικό δυναµικό
Ποσοστό εργαζοµένων µε συµφωνίες
Εφοδιαστική αλυσίδα του οργανισµού
Σηµαντικές πρόσφατες αλλαγές
(µέγεθος, δοµή, ιδιοκτησία, εφοδιαστική αλυσίδα)
Δέσµευση και τρόπος εφαρµογής Αρχής της Πρόληψης
Συµµετοχή σε εξωτερικές αρχές, πρωτοβουλίες κτλ.
που ασπάζεται ο οργανισµός
Συµµετοχή (διεθνής, τοπικές) σε ενώσεις
(έργα, διοικητικά κτλ)
Α
Δ-2
A
Δ-1
Π
Π
Π
Π
-
Δ-1
Δ-1
Δ-1
VI-2
VI-2,7
IV-2, Ι-3
Δ-1
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
-
V-2,3, VI-3
I-5, VI-5
Π
Π
-
I-5, VI-5
Π
-
II-2
Π
-
Ι-2,3, Ε-3
Ι-2,3, Ε-3
Π
Π
-
Ι-2,3, Ε-3
Ι-2,3
Α
Π
Π
Π
-
Α
Π
-
Κατηγορίες Ενδιαφεροµένων Μερών
Τρόπος αναγνώρισης Ενδιαφεροµένων Μερών
Μέθοδοι διαλόγου (συχνότητα ανά κατηγορία και τρόπο)
Κύρια θέµατα που τέθηκαν και τρόποι αντίδρασης οργανισµού
IΙ-4
IΙ-4
IΙ-4
IΙ-4
Π
Π
Π
Π
-
Περίοδος Απολογισµού
Ηµεροµηνία προγενέστερου Απολογισµού
Κύκλος Απολογισµού
Σηµείο Επαφής
Πίνακας αναφοράς General Standard Disclosures
στον Απολογισµό
Πολιτικές και πρακτικές για Διασφάλιση
Α
Α
Α
Α
E-3
Π
Π
Π
Π
Π
-
Α, Ε-3
Π
-
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία)
Οργανισµοί που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις ή σε ισοδύναµα έγγραφα.
Διαδικασία καθορισµού περιεχοµένου και Όρια Πτυχών
Ουσιώδης Πτυχές που εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία
καθορισµού του περιεχοµένου του απολογισµού
Όριο για κάθε ουσιώδη Πτυχή εντός του οργανισµού
Όριο για κάθε ουσιώδη Πτυχή εκτός του οργανισµού
Αιτίες και αποτέλεσµα αναθεώρησης αποτελεσµάτων
παλαιότερων Απολογισµών (π.χ. συγχωνεύσεις, περίοδος)
Σηµαντικές διαφοροποιήσεις
(πεδίο, όρια, µεθοδολογίες µέτρησης)
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
General Standard
Disclosures
Διακυβέρνηση
G4-34
G4-36
G4-37
G4-38
G4-39
G4-40
G4-41
G4-42
G4-51
Περίληψη Πτυχής
Ενότητα
Κάλυψη/Λόγος
µη αναφοράς
Εξωτερική
Διασφάλιση
ΝΑΙ (εταιρεία)
Οργανωτική Δοµή (επιτροπές ΔΣ, καθορισµός στρατηγικής)
Διαδικασία ΔΣ παρακολούθησης θεµάτων TBL
Διαδικασίες για τη διαβούλευση µεταξύ των
ενδιαφεροµένων µερών και το Δ.Σ. για θέµατα TBL
Σύνθεση του ΔΣ και των επιτροπών
Εκτελεστικός ρόλος Προέδρου ΔΣ
Διαδικασία καθορισµού ΔΣ κατεύθυνσης σε θέµατα TBL
Διαδικασίες ΔΣ αποφυγής αντικρουόµενων συµφερόντων
Ρόλοι του ΔΣ και των ανώτερων εκτελεστικών στελεχών
στην ανάπτυξη, έγκριση, ενηµέρωση του σκοπού,
δηλώσεις αξιών ή αποστολής, στρατηγικές, πολιτικές
και τους στόχους που σχετίζονται µε επιπτώσεις TBL
Δ-4, Ι-2
Δ-4, Ι-2
Δ-4
Π
Π
Μ
-
Δ-4
Δ-4
Δ-4
Δ-4
Δ-4
Π
Π
Μ
Μ
Μ
-
Σύνδεση αµοιβής ΔΣ, Διευθυντών κτλ. (και αποχώρησης)
µε επίδοση οργανισµού (συµπερ.TBL)
Δ-4, Ι-2
Μ
-
Δεοντολογία και
Ακεραιότητα
G4-56
ΝΑΙ
(εταιρεία,
προµηθευτές)
Aποστολή, Κώδικες, Αρχές κτλ. συνδεδεµένα µε TBL
VI-5
Π
-
DMAs
G4-DMA
Πολιτικές
Δεσµεύσεις
Σκοποί και Στόχοι
Αρµοδιότητες
Πόροι
Ειδικές δράσεις
Ουσιώδη
Πτυχή (Όριο)
ΝΑΙ (εταιρεία)
Επιπτώσεις που κάνουν κάθε πτυχή Ουσιώδη
και δράσεις που έχουν αναληφθεί
Ι-1, ΙΙ-1, ΙΙΙ-1,
IV-1, V-1, VI-1,
VII-1
Ι-1, ΙΙ-1, ΙΙΙ-1,
IV-1, V-1, VI-1,
VII-1
I-1-5, II-1-4,
III-1-8, IV-1-4,
V-1-7, VII-1-8
Ι-2
Ι-2
Ι-3
Π
-
Π
-
Π
-
Π
Π
Π
-
81
82
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΣΥΝΟΨΗ
Πίνακας Δεικτών GRI
DMA και Δείκτες
Περίληψη Πτυχής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οικονοµική επίδοση, παρουσία στην αγορά, έµµεση
οικον/κή επίπτωση
Στόχοι και Επίδοση
Πολιτικές (δέσµευση)
Επιπλέον Πληροφορίες (επιτυχίες,
ελλείψεις, ρίσκα, ευκαιρίες)
Ενότητα
Κάλυψη/Λόγος
µη αναφοράς
Εξωτερική
Διασφάλιση
Ουσιώδη
Πτυχή (Όριο)
ΝΑΙ (εταιρεία)
Ε-1, ΙΙ-1-4
ΙΙ-1
ΙΙ-1-4
Π
Π
Π
-
Οικονοµική Επίδοση
G4-EC1
G4-EC2
Άµεση οικονοµική αξία
Κίνδυνοι λόγω αλλαγής Κλίµατος
IΙ-2
Γ, ΙΙΙ-3, Δ-4
Π
Μ
-
Παρουσία στην Αγορά
G4-EC6
Προσλήψεις προσωπικού από περιοχή
VI-2
Π
-
Έµµεσες Οικονοµικές
Επιδράσεις
G4-EC8
Έµµεσες οικονοµικές επιδράσεις
II-2
Π
-
Πρακτικές Προµηθειών
G4-EC9
Αναλογία δαπανών σε τοπικούς προµηθευτές
IV-2
Π
-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Υλικά, ενέργεια κτλ.
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία)
Στόχοι και Επίδοση
Πολιτικές (δέσµευση)
Οργανωτική Ευθύνη
(οργανωτική δοµή)
Εκπαίδευση και Ενηµέρωση
Παρακολούθηση και Ανασκόπηση
(εφοδιαστική αλυσίδα,
πιστοποιήσεις, επιθεωρήσεις)
Επιπλέον Πληροφορίες (επιτυχίες,
ελλείψεις, ρίσκα, ευκαιρίες)
ΝΑΙ (εταιρεία)
Ε-1, ΙΙΙ-1-8
ΙΙΙ-1
Ι-2
Π
Π
Π
-
ΙIΙ-8, VI-4
Π
-
III-1-8
Π
-
Υλικά
G4-EN2
Χρήση και εισαγωγή ανακυκλωµένων υλικών
ΙΙΙ-4
Μ
-
Ενέργεια
G4-EN3
G4-EN4
Άµεση κατανάλωση ενέργειας
Έµµεση κατανάλωση ενέργειας
III-3
III-3
Π
M
-
Νερό
G4-EN8
Άντληση νερού
III-5
Π
-
Βιοποικιλότητα
G4-EN11
G4-EN12
Θέση διαχειριζόµενων γαιών
Επιδράσεις στη βιοποικιλότητα
III-2
III-2
M
Π
-
Εκποµπές
G4-EN15
G4-EN16
G4-EN20
Άµεσες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου
Έµµεσες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου
Μείωση του όζοντος
III-3
III-3
III-6
Π
M
Π
-
Υγρά και Στερεά Απόβλητα
G4-EN22
G4-EN23
G4-EN25
Όγκος υδάτινων αποβλήτων
Συνολικό βάρος αποβλήτων
Επικίνδυνα απόβλητα
III-4
ΙΙΙ-4, 8
Μ
Π
-
Προϊόντα & Yπηρεσίες
G4-EN27
G4-EN28
Μείωση περιβαλλοντικών επιδράσεων προϊόντων
Ποσοστό προϊόντων που πωλούνται και ανακτώνται
III-8
ΙΙΙ-8
Π
Μ
-
Συµµόρφωση
G4-EN29
Χρηµατική αξία σηµαντικών προστίµων
ΙII-7, VII-7
Π
-
Μεταφορές
G4-EN30
Επιδράσεις από µεταφορά προϊόντων
III-3
Π
-
Γενικά
G4-EN31
Επένδυση για προστασία περιβάλλοντος
ΜΑ
-
-
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
DMA και Δείκτες
Περιβαλλοντική
Αξιολόγηση Προµηθευτή
G4-EN32
Μηχανισµός Περιβαλλοντικών
Καταγγελιών
G4-EN34
ΕΡΓΑΣΙΑ
Περίληψη Πτυχής
Κάλυψη/Λόγος
µη αναφοράς
Εξωτερική
Διασφάλιση
ΙV-2
Π
-
Καταγγελίες σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν
κατατεθεί, αντιµετωπιστεί και επιλυθεί µέσω του επίσηµου
µηχανισµού καταγγελιών (αριθµός)
MA
-
-
ΝΑΙ (εταιρεία)
Εργασιακές σχέσεις, Υ&Α, εκπαίδευση διαφορετικότητα κτλ.
ΝΑΙ (εταιρεία)
Ε-1, VI-1-7
Π
-
VI-1
Π
-
I-2
Π
-
VI-4
V-2,4
Π
Π
-
VI-1-7
Π
-
VI-5
Μ
-
VI-2
VI-6
Π
Π
-
ΝΑΙ (εταιρεία)
Εργατικό δυναµικό
Παροχές στους εργαζοµένους πλήρους απασχόλησης
Επιστροφή µετά από άδεια τοκετού
Σχέσεις Εργαζοµένων-
ΝΑΙ (εταιρεία)
Εργοδότη
G4-LA4
Περίοδος ειδοποίησης για λειτουργικές αλλαγές
MA
-
-
Υγεία και Ασφάλεια
G4-LA5
G4-LA6
G4-LA8
Επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας
Τραυµατισµοί, ασθένειες και θανατηφόρα
Υγιεινή & Ασφάλεια και εργατικά συνδικάτα
VI-3
VI-3
VI-3,7
Μ
Π
Μ
-
Εκπαίδευση και Επιµόρφωση
G4-LA9
G4-LA10
G4-LA11
Ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόµενο
Διαχείριση δεξιοτήτων / απασχολησιµότητα
Εκθέσεις για την επίδοση
VI-4
Π
-
VI-4
Π
-
Διαφορετικότητας και
Ίσες ευκαιρίες
G4-LA12
Ανάλυση εργαζοµένων ανά κατηγορία
VI-2
Π
-
Δίκαιη Μισθοδοσία
Αντρών-Γυναικών
G4-LA13
Αναλογία µισθού ανδρών/γυναικών
VI-5
Μ
-
Σηµαντικές πραγµατικές ή δυνητικές αρνητικές
επιπτώσεις των πρακτικώς εργασίας στην αλυσίδα
εφοδιασµού και δράσεις που έχουν αναληφθεί
IV-2
Μ
-
Καταγγελίες σχετικά µε τις πρακτικές εργασίας
που έχουν κατατεθεί, αντιµετωπιστεί και επιλυθεί
µέσω του επίσηµου µηχανισµού καταγγελιών (αριθµός)
MA
-
-
Αξιολόγηση Πρακτικών
Εργασίας Προµηθευτών
G4-LA15
Μηχανισµός Καταγγελιών
Πρακτικών Εργασίας
G4-LA16
Ουσιώδη
Πτυχή (Όριο)
ΝΑΙ (εταιρεία)
Νέοι προµηθευτές που ελέγχθηκαν µε περιβαλλοντικά
κριτήρια (ποσοστό)
Στόχοι και Επίδοση (σύνδεση
µε οικουµενικά σύµφωνα)
Πολιτικές (δέσµευση, σύνδεση
µε οικουµενικά σύµφωνα)
Οργανωτική Ευθύνη (υψηλότερη
ιεραρχικά θέση)
Εκπαίδευση και Ενηµέρωση
Παρακολούθηση και Ανασκόπηση
(εφοδιαστική αλυσίδα,
πιστοποιήσεις, επιθεωρήσεις)
Επιπλέον Πληροφορίες
(επιτυχίες, ελλείψεις, ρίσκα,
ευκαιρίες)
Δίκαιη µισθοδοσία
ανδρών-γυναικών
Απασχόληση
G4-LA1
G4-LA2
G4-LA3
Ενότητα
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία,
προµηθευτές)
ΝΑΙ (εταιρεία)
83
84
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΣΥΝΟΨΗ
Πίνακας Δεικτών GRI
DMA και Δείκτες
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Περίληψη Πτυχής
Ενότητα
Κάλυψη/Λόγος
µη αναφοράς
Εξωτερική
Διασφάλιση
Σύµφωνο ILO: πρακτικές αγορών, παιδική εργασία,
υποχρεωτική εργασία, ασφάλεια κτλ.
Στόχοι και Επίδοση (σύνδεση
µε οικουµενικά σύµφωνα)
Πολιτικές (δέσµευση, σύνδεση
µε οικουµενικά σύµφωνα)
Οργανωτική Ευθύνη
(υψηλότερη ιεραρχικά θέση)
Εκπαίδευση και Ενηµέρωση
Παρακολούθηση και Ανασκόπηση
(εφοδιαστική αλυσίδα,
πιστοποιήσεις, επιθεωρήσεις)
Επιπλέον Πληροφορίες
(επιτυχίες, ελλείψεις, ρίσκα,
ευκαιρίες)
Αξιολόγηση Οργανωτικών
Κινδύνων
Αξιολόγηση Επίδρασης
ΝΑΙ (εταιρεία)
E-3, VI-1-7
VI-1,5
Π
Π
-
I-2
Π
-
VI-4
IV-2,4
Π
Π
-
VI-1-7
Π
-
VI-2, VI-2,4
Π
-
VI-2, VI-2,4
Π
-
Επενδύσεις
G4-HR1
Επενδυτικές συµφωνίες και ανθρώπινα δικαιώµατα
IV-2,4
M
-
Έλλειψη Διακρίσεων
G4-HR3
Περιστατικά διάκρισης
VI-5
Π
-
Ελευθερία Συνδικαλισµού
& Διαπραγµάτευσης
G4-HR4
Δικαίωµα ελευθερίας συνδικαλισµού σε κίνδυνο
VI-7
M
-
Παιδική Εργασία
G4-HR5
Κίνδυνος παιδικής εργασίας
IV-4, VI-5
M
-
Εξαναγκασµένη και
Υποχρεωτική εργασία
G4-HR6
Κίνδυνος εξαναγκασµένης / υποχρεωτικής εργασίας
IV-4, VI-5
Π
-
Πρακτικές Ασφάλειας
G4-HR7
Εκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας σε ανθρώπινα δικαιώµατα
MA
-
-
Αυτόχθονες
G4-HR8
Παραβίαση δικαιωµάτων αυτοχθόνων
VI-5
Μ
-
Ανασκόπηση λειτουργιών για δικαιώµατα και παραβιάσεις
(αριθµός, ποσοστό)
MA
-
-
Σηµαντικές πραγµατικές ή δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις
των ανθρώπινων δικαιωµάτων στην αλυσίδα εφοδιασµού
και δράσεις που έχουν αναληφθεί
IV-2
M
-
Καταγγελίες σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα
που έχουν κατατεθεί, αντιµετωπιστεί και επιλυθεί µέσω
του επίσηµου µηχανισµού καταγγελιών (αριθµός)
MA
-
-
Αξιολόγηση
G4-HR9
Αξιολόγηση Προµηθευτών
για Ανθρώπινα Δικαιώµατα
G4-HR11
Μηχανισµός Καταγγελιών
Ανθρώπινων Δικαιωµάτων
G4-HR12
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στόχοι και Επίδοση
Πολιτικές (δέσµευση)
Οργανωτική Ευθύνη (υψηλότερη
ιεραρχικά θέση)
Εκπαίδευση και Ενηµέρωση
Ουσιώδη
Πτυχή (Όριο)
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία)
Κοινότητα, διαφθορά, ανταγωνιστικότητα, συµµόρφωση κτλ.
ΝΑΙ (εταιρεία)
E-3, VΙΙ-1-8
VΙΙ-1
Π
Π
-
I-2
III-8, VI-4
Π
Π
-
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
DMA και Δείκτες
Περίληψη Πτυχής
Παρακολούθηση και Ανασκόπηση
(εφοδιαστική αλυσίδα,
πιστοποιήσεις, επιθεωρήσεις)
Επιπλέον Πληροφορίες (επιτυχίες,
ελλείψεις, ρίσκα, ευκαιρίες)
Ενότητα
Κάλυψη/Λόγος
µη αναφοράς
Εξωτερική
Διασφάλιση
IV-2,3,4, VI-4
Π
VII-2-8
Π
-
Τοπικές Κοινότητες
G4-SO1
Επιδράσεις στις κοινότητες
VΙΙ-2-8
Π
-
Καταπολέµηση Διαφθοράς
G4-SO3
G4-SO4
G4-SO5
Εξέταση για διαφθορά (ποσοστό, νούµερο)
Επικοινωνία και Εκπαίδευση κατά της διαφθοράς (ποσοστό)
Αντιµετώπιση διαφθοράς
VIΙ-5
VIΙ-5
VIΙ-5
Π
M
Π
-
Δηµόσια Πολιτική
G4-SO6
Συνεισφορά σε πολιτικά κόµµατα
MA
-
-
Αντι-ανταγωνιστική Συµπεριφορά
G4-SO7
Δικαστικές προσφυγές για ανταγωνιστική συµπεριφορά
V-8, VII-7
Π
-
Συµµόρφωση
G4-SO8
Πρόστιµα µη συµµόρφωσης µε νοµοθεσία
V-8, VII-7
Π
-
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία)
Αξιολόγηση Προµηθευτών
για Επιπτώσεις στην Κοινωνία
G4-SO9
Μηχανισµός καταγραφής
Καταγγελιών για Επιπτώσεις
στην Κοινωνία
G4-SO11
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ουσιώδη
Πτυχή (Όριο)
ΝΑΙ (εταιρεία)
Νέοι προµηθευτές που ελέγχθηκαν µε κριτήρια για τις
επιπτώσεις τους στην κοινωνία (ποσοστό)
Καταγγελίες σχετικά µε τις επιπτώσεις στην κοινωνία που έχουν
κατατεθεί, αντιµετωπιστεί και επιλυθεί µέσω του επίσηµου
µηχανισµού καταγγελιών (αριθµός)
MA
-
-
Υ&Α πελατών, σήµανση, συµµόρφωση κτλ.
Στόχοι και Επίδοση
Πολιτικές (δέσµευση)
Οργανωτική Ευθύνη
(υψηλότερη ιεραρχικά θέση)
Εκπαίδευση και Ενηµέρωση
Παρακολούθηση και Ανασκόπηση
(εφοδιαστική αλυσίδα,
πιστοποιήσεις, επιθεωρήσεις)
Επιπλέον Πληροφορίες (επιτυχίες,
ελλείψεις, ρίσκα, ευκαιρίες)
ΝΑΙ (εταιρεία)
ΝΑΙ (εταιρεία,
καταναλωτές,
προµηθευτές)
Ε-3, V-1-8
V-1
I-2
Π
Π
Π
-
VI-4
IV-2,3,4
Π
Π
-
V-1-8
Π
-
Υγιεινή και Ασφάλεια πελατών
G4-PR1
G4-PR2
Κύκλος ζωής προϊόντων και υγιεινή και ασφάλεια
Μη συµµόρφωση µε κανονισµούς
V-2
V-5,8
Μ
Π
-
Σήµανση
G4-PR3
G4-PR4
G4-PR5
Ποσοστό προϊόντων µε απαιτήσεις σήµανσης
Αριθµός περιστατικών µη συµµόρφωσης
Ικανοποίηση πελατών
V-5
V-8
V-7
Μ
Π
Π
-
Επικοινωνία Marketing
G4-PR6
G4-PR7
Πώληση απαγορευµένων ή επίδικων προϊόντων.
Περιστατικά µη συµµόρφωσης µε κανονισµούς και κώδικες
ΙΙΙ-2
V-8
Μ
Π
-
Απόρρητο Πελατών
G4-PR8
Τεκµηριωµένα παράπονα απορρήτου
VΙΙ-5
Π
-
ΝΑΙ (εταιρεία,
καταναλωτές)
Συµµόρφωση
G4-PR9
Αξία προστίµων µη συµµόρφωσης
V-8
Π
-
ΝΑΙ (εταιρεία,
καταναλωτές)
ΝΑΙ (εταιρεία,
καταναλωτές,
προµηθευτές)
ΝΑΙ (εταιρεία,
καταναλωτές,
προµηθευτές)
ΝΑΙ (εταιρεία,
καταναλωτές)
85
86
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΣΥΝΟΨΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
4. ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Σε ποια οµάδα Κοινωνικών Εταίρων ανήκετε;
Εργαζόµενοι
Προµηθευτές
Πολίτες
Προµηθευτές (Ιδιωτικής Ετικέτας)
Όµιλος
Πελάτες
Επίσηµες Αρχές
Franchisee
Τοπική Κοινωνία
ΜKO
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
2. Ποιά είναι η εντύπωσή σας για τις παρακάτω ενότητες του Απολογισµού;
Ενότητα
Εξαιρετική
Καλή
Ουδέτερη
Μέτρια
Κακή
Ουδέτερη
Μέτρια
Κακή
I. Διοίκηση
II. Oικονοµία
III. Περιβάλλον
IV. Αγορές
V. Προϊόντα
VI. Εργαζόµενοι
VIΙ. Κοινωνία
3. Ποιά είναι η εντύπωση σας για τα παρακάτω στοιχεία του Απολογισµού;
Θέµα
Εξαιρετική
Καλή
Υπάρχει ισορροπία µεταξύ των ενοτήτων
Περιέχονται όλα τα θέµατα που θα έπρεπε
Η δοµή βοηθάει στην εύκολη ανάγνωση
Τα κείµενα είναι κατανοητά
Τα ποσοτικά στοιχεία είναι πλήρη
Οι γραφικές απεικονίσεις είναι κατανοητές
Η εικαστική είναι ελκυστική / ευχάριστη
4. Υπάρχουν θέµατα που δεν απαντιούνται (ή όχι αρκετά εκτεταµένα) στον Απολογισµό αυτό, ή έχετε ερωτήµατα που
θα θέλατε να δείτε απαντηµένα στον επόµενο Απολογισµό µας;
5. Υπάρχουν άλλα σχόλια / προτάσεις που θα θέλατε να µας υποδείξετε;
Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά):
Όνοµα
Οργανισµός
Διεύθυνση
Tηλ./Fax:
E-mail
Παρακαλούµε συµπληρώστε το έντυπο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της
εταιρείας ή αποστείλετε το έντυπο στη διεύθυνση:
Μαρινόπουλος Α.Ε., υπόψη κας Α.Μοτσάκου
Aγ. Δηµητρίου 63, Άλιµος 17 456, e-mail: [email protected]
Όλα τα στοιχεία θα χρησιµοποιηθούν µόνο για την αξιολόγηση του Απολογισµού µέσω στατιστικής ανάλυσης.
Τα προσωπικά στοιχεία προστατεύονται, όπως ορίζει ο νόµος περί προσωπικού απορρήτου.
87
88
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
89
90
MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
91
Επιµέλεια κειµένων και στοιχείων: STREAM Management / www.stream-eu.com
www.carrefour.gr