ΝΕΡΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΧΥΜΟΥΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΕΒΡΟΥ Σ.Υ.Κ.Ν.Ε ΠΕ
ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ
ΝΕΡΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΧΥΜΟΥΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΑΦΜ
ΤΜΗΜΑ –ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ
2,80
1,25
1,00
1,00
1,00
1,00
1,95
0,40
0,50
0,60
1,00
1,05
1,40
0,45
2,20
2,20
2,20
2,20
1,20
3,15
1,40
Νερό ΥΔΩΡ 0,500 λίτρων (24 αδα )
Νερό ΥΔΩΡ 1,5 λίτρων (6 αδα )
COCA-COLA 1,5 λίτρων τεμάχιο
FANTA πορτοκαλάδα 1,5λίτρων τεμάχιο
SPRITE 1,5λίτρων τεμάχιο
COCA-COLA LIGHT 1,5 λίτρων τεμάχιο
ΣΟΔΑ TUBORG 330 lt. (6άδα)
Χυμός Αmita Ροδάκινο 0,25lt
Χυμός Amita Πορτοκάλι 100% φ.χ 0,33lt
Χυμός Amita Motion 7 φρούτα 0,33lt
Χυμός Αmita Ροδάκινο 1 λίτρου
Χυμός Amita Πορτοκάλι 100% φ.χ 1 λίτρου
Χυμός Amita Motion 7 φρούτα 1 λίτρου
Μπύρα Βεργίνα κουτί 0,33 lt
COCA-COLA 0.33LIT*6TEM
FANTA 0.33LIT*6TEM
SPRITE 0.33LIT*6TEM
COCA-COLA .5LIT PET *4TEM
AMITA ΡΟΔΙ 1 ΛΙΤΡΟΥ
ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ 0,500ΛΙΤΡ.(24 ΤΕΜ)
ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ 1,5 ΛΙΤΡΟΥ(6ΤΕΜ)
Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο
Η παραγγελία σας αποτελεί και δέσμευση για την αγορά. Πιθανή ακύρωση της
παραγγελίας μπορεί να γίνει 15 απριλιου 2014 το πρωί. Το δελτίο παραγγελίας μπορείτε
να το βρείτε και στην ιστοσελίδα του Σ.Υ.Κ.Ν.Ε στο sykne.gr .
Προθεσμία παραγγελίας έως 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014