close

Enter

Log in using OpenID

34-2013 - Općina Marina

embedDownload
Stranica 602 - Broj 34/13
SLUŽBENI GLASIK OPĆINE MARINA Ponedjeljak, 30. prosinca 2013. godine
Na temelju članka 10.st.4 Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ( Narodne novine br.40/08 i 44/08 i članka
30. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik br.10/13), Općinsko vijeće Općine Marina na svojoj redovnoj 4. sjednici održanoj dana 23. 12.
2013. godine donijelo je
PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
OPĆINE MARINA
NOSITELJ IZRADE
PLANA POZIVANJA.
Izvršitelj Plana pozivanja:
Načelnik Općine Marina
Načelnik Općine Marina
Donošenje Plana pozivanja
Stožera zaštite i spašavanja
Općine Marina:
Klasa:814-04/13-40/01
Ur.broj:2184/02-01/63-13-2
Marina, 23.prosinca 2013. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Davor Radić
________________________________________________________________________________________________________________
IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina – Odgovorni urednik: Ante Mamut
PRIPREMA: Jedinstveni upravni odjel Općine Marina
Stranica 603 - Broj 34/13
1.0.
SLUŽBENI GLASIK OPĆINE MARINA Ponedjeljak, 30. prosinca 2013. godine
PROGLAŠAVANJE STANJA NEPOSREDNE PRIJETNJE,
KATASTROFE I VELIKE NESREĆE
1.1.Neposrednu prijetnju,katastrofu i veliku nesreću na području republike Hrvatske proglašava Vlada republike Hrvatske na prijedlog
Ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
1.2..Neposrednu prijetnju, katastrofu i veliku nesreću na području Županije ili više gradova i općina proglašava Župan.
1.3.Neposrednu prijetnju,katastrofu i veliku nesreću na području Općine Marina proglašava Odlukom Načelnik Općine Marina.
1.4.Odluku o proglašenju stanja neposredne prijetnje,katastrofe i velike nesreće na području Općine Marina,Načelnik donosi u pisanom
obliku.
2.0.
ZADAĆE STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE MARINA
2.1. Stožer zaštite i spašavanja Općine Marina je stručno,operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu potporu i priprema akcije zaštite i
spašavanja kojima rukovodi i koordinira Načelnik Općine Marina s ciljem spriječavanja, ublažavanja i otklanjaanja posljedica katastrofa i velikih
nesreća.
2.2. U katastrofama i velikim nesrećama Načelnik Općine Marina izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja općine Marina.
2.3. Administrativno-tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja Općine Marina obavlja Jedinstveni upravni Odjel u Općini Marina.
3.0. POZIVANJE STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE MARINA
3.1. Organizacijom pozivanja mora se osigurati da se članovima Stožera i spašavanja Općine Marina poziv uruči najkasnije u vremenu
od.M+0,30
3.2. Članovi stožera zaštite i spašavanja Općine marina pozivaju se, u pravilu,putem nadležnog Županijskog centra 112 split (ŽC 112) temeljem
NALOGA Načelnika Općine Marina ili na način utvrđen Planom zaštite i spašavanja Općine Marina.
3.3. Nalog za pozivanje Stožera zaštite i spašavanja Načelnik Općine Marina u pisanom obliku (fax-om) dostavlja nadležnom ŽC 112.
________________________________________________________________________________________________________________
IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina – Odgovorni urednik: Ante Mamut
PRIPREMA: Jedinstveni upravni odjel Općine Marina
Stranica 604 - Broj 34/13
SLUŽBENI GLASIK OPĆINE MARINA Ponedjeljak, 30. prosinca 2013. godine
3.4. ŽC 112poziva članove Stožera zaštite i spašavanja Općine Marina putem mobilne ili fiksne telefonije.
3.5. Po izvršenom pozivanju ŽC dostavlja, u pisanom obliku,izvješće načelniku Općine Marina.
3.6. Načelnik Općine Marina može u slučaju prijetnje, katastrofe i velike nesreće neposredno pozvati članove Stožera zaštite i spašavanja Općine
Marina, putem mobilne ili fiksne telefonije.
U slučaju neposrednog pozivanja članova stožera , izvjestiti će se ŽC 112.
3.7. Po primitku poziva članovi Stožera zaštite i spašavanja moraju se ŽURNO javiti na mjesto prikupljanja (mjesto rada Stožera zaštite i
spašavanja Općine Marina).
3.8. Mjesto prikupljanja (rada) Stožera zaštite i spašavanja Općine Marina:Zgrada Općine Marina,Ante Rudana 47, 21222 Marina
3.9. Pričuvno mjesto pruikupljanja (rada)Stožera zaštite i spašavanja Općine Marina je: Osnovna škola „Ivana Duknovića“ Marina.
4.0. DONOŠENJE I AŽURIRANJE PLANA POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE MARINA
4.1. Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Marina donosi načelnik Općine Marina i dio je Plana zaštite i spašavanja Općine Marina.
4.2. Ažuriranje Plana Pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Marina obavlja Jedinstveni upravni odjel u Općini Marina.
4.3.Jedan primjerak Plana pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Marina dostavlja se na postupanje nadležnom ŽC 112.
4.4. Sredstva za rad Stožera zaštite i spašavanja Općine Marina osiguravaju se u proračunu Općine Marina.
________________________________________________________________________________________________________________
IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina – Odgovorni urednik: Ante Mamut
PRIPREMA: Jedinstveni upravni odjel Općine Marina
Stranica 605 - Broj 34/13
SLUŽBENI GLASIK OPĆINE MARINA Ponedjeljak, 30. prosinca 2013. godine
5.0.PRIVITAK PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
OPĆINE MARINA
Privitak 1. Podsjetnik za izvršitelja Plana pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Marina
Privitak 2. Pregledni popis članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Marina
Privitak 3.Telefonski imenik na mjestu rada Stožera zaštite i spašavananja Općine Marina
Privitak 4. Telefonski imenik Županijskog centra 112 u Splitu
________________________________________________________________________________________________________________
IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina – Odgovorni urednik: Ante Mamut
PRIPREMA: Jedinstveni upravni odjel Općine Marina
Stranica 606 - Broj 34/13
SLUŽBENI GLASIK OPĆINE MARINA Ponedjeljak, 30. prosinca 2013. godine
Privitak 1.
PODSJETNIK ZA IZVRŠITELJA PLANA POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE MARINA
Vrijeme
M+0
ZADAĆA
POSTUPAK
IZVRŠITELJ
Načelnik Općine
Načelnik stožera
Izrada Naloga za
pozivanje Stožera
Dostava naloga o
pozivanju Stožera ŽC
112
Odluku fax-om
dostaviti ŽC112
Voditelj Jedinstvenog
upravnog odjela Općine
Marina
Priprema radnog
prostora za rad
Stožera
Općinske službe
Član stožera
Voditelj komunalnog pogona
Općine marina
Prihvat članova
Stožera i upoznavanje
sa situacijom
NAPOMENA
Načelnik Stožera
________________________________________________________________________________________________________________
IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina – Odgovorni urednik: Ante Mamut
PRIPREMA: Jedinstveni upravni odjel Općine Marina
Stranica 607 - Broj 34/13
SLUŽBENI GLASIK OPĆINE MARINA Ponedjeljak, 30. prosinca 2013. godine
Privitak 2.
PREGLEDNI POPIS ČLANOVA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
OPĆINE MARINA
E-mail/Telefoni
Red. Član Stožera
Dužnost u
Prebivalište
broj (Ime i prezime
Stožeru
(Mjesto,ilica i
Broj
broj)
e-mail
Broj faxa
telefona Broj telefona
(posao)
(kuća)
Katarina Kazoti Načelnica Stožera
Marina,Put
021/796021/889- 021/889-339
1.
Jerković
bedema 48
541
088
Davor Radić
Zamjenik
Načelnice Stožera
Joško Najev
Član Stožera
Tonći Frleta
Član Stožera
Vl.komunalni
pogon
Član Stožera
DVD „Marina“
2.
3.
4.
Joško Dučina
5.
Antonio Šalov
6.
7.
Milan Gašpić
Član Stožera
Pročelnik JUO
Općine Marina
Član Stožera
Elektra Trogir
Poljica,
Obala 143,
21222 Marina
Marina,Sura
kosa 1
[email protected]
m
Marina,Jamine
13
[email protected]
[email protected]
om
-
-
021/808-033
Broj mobitela
099/706 6020
099/2330473
091/574 1077
021/796541
021/889184
Marina,Pozorac
9
021/889-143
099/2656310
098/1767659
021/890-396
091/1532717
Marina,Vice
Cvitanovića 15
[email protected]
hr
021/796541
021/889088
021/889-344
098/407 410
Trogir,
Dr.F.Tuđmana
6
[email protected]
hr
021/762
320
021/762
328
-
098/307 199
E-mail/Telefoni
Red.
Član Stožera
Dužnost u
Prebivalište
________________________________________________________________________________________________________________
IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina – Odgovorni urednik: Ante Mamut
PRIPREMA: Jedinstveni upravni odjel Općine Marina
Stranica 608 - Broj 34/13
broj
(Ime i prezime
Stožeru
(Mjesto,ilica i
broj)
Mijo Jakus
Član Stožera
Vodovod Trogir
Poljica, Put
Ukinskog 27
Član Stožera
PP Trogir
Kaštel Stari
Put kolovrata
17
Kaštel Novi,
Berketova 15
8.
9.
10.
Nediljko Bralić
Dr.Jelena
Aranza
Dar Kostović
11.
SLUŽBENI GLASIK OPĆINE MARINA Ponedjeljak, 30. prosinca 2013. godine
Član Stožera
Stanica HMP
Trogir
Član Stožera
PUZiS Split
Trogir,Put
Gospe od
Anđela 12
e-mail
[email protected]
Broj faxa
021/309101
Broj
telefona
(posao)
021/881523
[email protected]
021/881461
021/309130,129,1
10
021/881461
[email protected]
z.hr
021/260258
021/353798
Broj telefona
Broj mobitela
(kuća)
091/5615127
091/ 501-3523
021/232-460
021/231-512
091/502 7811
021/885-738
091/722 2632
________________________________________________________________________________________________________________
IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina – Odgovorni urednik: Ante Mamut
PRIPREMA: Jedinstveni upravni odjel Općine Marina
Stranica 609 - Broj 34/13
SLUŽBENI GLASIK OPĆINE MARINA Ponedjeljak, 30. prosinca 2013. godine
Privitak 3.
TELEFONSKI IMENIK NA MJESTU RADA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
OPĆINE MARINA
Mjesto rada
stožera
Prostorije
Općine Marina
Pričuvno
mjesto rada
Stožera
Broj telefona
Broj faxa
Broj mobitela
E-mail
021/796541
099/2304028
[email protected]
Broj telefona
Broj faxa
Broj mobitela
E-mail
021/798120
021/798125
021/889524
889088
[email protected]
Osnovna škola
„Ivana
Duknovića“
Marina
________________________________________________________________________________________________________________
IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina – Odgovorni urednik: Ante Mamut
PRIPREMA: Jedinstveni upravni odjel Općine Marina
Stranica 610 - Broj 34/13
SLUŽBENI GLASIK OPĆINE MARINA Ponedjeljak, 30. prosinca 2013. godine
Privitak br.4
TELEFONSKI IMENIK ŽUPANIJSKOG CENTRA 112
DEŽURNA SLUŽBA
ŽUPANIJSKI CENTAR 112
TELEFONSKI IMENIK PODRUČNOG UREDA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
RADNO VRIJEME
0,00-24,00 H
ŽURNI BROJ
FAX
112
021 460 737
021 460 866
021 463 945
021 461 055
E – MAIL ADRESA
[email protected]
KONTAKT OSOBA
VODITELJ SMJENE - SLUŽBUJUĆI
TELEFON
PODRUČNI URED ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE SPLIT
21000 Split, Moliških Hrvata 1
Slavko Đapić
Pročelnik
021 353 784
telefon
091 112 1058
mobitel
021 260 258
FAX
E-mail
[email protected]
Nataša Nazor Jovović
Voditeljica Odjela PIPP
021 353 795
telefon
091 112 1129
mobitel
021 260 258
FAX
E-mail
[email protected]
Srđan Kuščević
Voditelj ŽC 1 1 2
021
353
781, 021 460 738
telefon
091 112 1078
mobitel
021 463 945
FAX
E-mail
[email protected]
________________________________________________________________________________________________________________
IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina – Odgovorni urednik: Ante Mamut
PRIPREMA: Jedinstveni upravni odjel Općine Marina
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
317 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content