close

Enter

Log in using OpenID

2.Τοπογραφικός χάρτης Κεφαλονιάς & Ιθάκης

embedDownload
188000
196000
204000
212000
220000
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
4270000
·
4270000
180000
313.67
Σ ΑΦ
ΑΛ Ω Ν
#
0
518.76
128.82
ΓΕΡΜΕΝΑΤΑ
ΑΝΤΙΠΑΤΑ
ΦΙΣΚΑΡΔΟΝ
ΨΙΛΙΘΡΙΑΣ 203.11
505.77
276.02
ΒΕΝΤΟΥΡΑΤΑ
#
0
ΤΟΥΛΙΑΤΑ
ΚΑΤΣΑΡΑΤΑ
ΧΑΛΙΚΕΡΗ
ΒΕΝΤΟΥΡΑΤΑ
ΜΑΡΚΟΥΛΑΤΑ
ΒΙΓΛΙ
ΓΡΙΖΑΤΑ
420.36
662.16
ΤΟ
ΡΙ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ø
345.54
#
0
ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ø
618.41
ΟΥ
#
0
ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ
Η
ΑΚ
ΡΙ
#
0
Ο ΡΜ
ΟΣ
Υ
#
0
624.00
563.79
#
0
#
0
ΖΟΛΑ
453.79
#
0
#
0
242.94
#
0
808.19
251.74
#
0
#
0
204.98
ΝΥΦΙΟΝ
#
0
280.52
187.02
#
0
#
0
#
0
175.75
ø
327.23
#
0
ΛΙΒΑΔΙΟΝ
ΚΟΝΤΟΓΕΝΑΔΑ
ΚΑΛΑΤΑΣΚΙΝΕΑΣ
ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΑ
ΡΙΦΙΟΝ
ΚΟΥΒΑΛΑΤΑΒΑΡΙΚΟ
ΒΛΥΧΑΤΑ
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΤΑ
ΠΑΡΙΣΑΤΑ
ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΑ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΞΕ
Ε
ΥΜ
#
0
1131.13
405.59
ΚΟΡΩΝΑΤΩΝ ΜΟΝΗ
ΚΟ
ΛΠ
#
0
694.30
#
0
ΦΑΡΣΑ
ø
ΦΙΑ
ΟΡ
405.61
80.94
#
0
ø
277.28
133.78
#
0
#
0
ΣΑΜΗ
4230000
ñ
#
0
ø
ΛΕΠΕΔΑ
Αργοστόλιον
!
.
ñ
#
0
ΑΥ ΓΑ Σ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ
#
0
659.65
#
0
181.96
#
0
#
0
655.11
#
0
1124.52
#
0 ΔΙ
Υ
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ñ ñΓΕΦΥΡΑ ΔΕΒΟΣΕΤΟΥ
908.87
929.30
#
0
399.07
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
328.33
ΚΟΥΛΟΥΡΑΤΑ
#
0
Η
Χ
ΡΑ
ΚΟ
Κ
ΡΑΖΑΤΑ
ø
ΤΙ
ΟΥ
#
0
637.91
#
0
#
0
ΠΡΟΚΟΠΑΤΑ
ΔΡΑΠΑΝΟΝ
ΚΗΠΟΣ ΝΑΠΙΕΡ
Ν
Μ
ΣΑ
561.70
453.46
ΓΡΙΖΑΤΑ
972.37
965.98
#
0
Η
879.10
#
0
1078.81
#
0
#
0
645.45
624.92
ΡΟ
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΑ
ΒΟΥΝΙΟΝ
ΛΕΠΕΔΑ
ΜΙΧΑΛΙΤΣΑΤΑ
ø
#
0
689.27
ΣΟΥΛΛΑΡIΟΙ
295.62
ΣΑΜΗ
111.69
ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΡΟΓΚΑΡΑΤΗ
87.65
ø
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΧΑΒΡΙΑΤΑ
107.80
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
#
0
#
0
#
0
#
0
ΧΑΛΙΩΤΑΤΑ
ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ
ñ253.13
ñ
#
0
ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΓΓΑΛΑΚΙ
ñ
#
0
ΕΥΓΕΡΟΣ
ΣΠΗΛΑΙΟ ΕΥΜΑΙΟΥ
451.21
801.25
558.32
ΔΙΛΙΝΑΤΑ
#
0
190.06Ι. ΜΟΝΗ ΑΓΡΙΛΙΩΝ
234.70
#
0
Σ Α Μ ΗΣ
#
0
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
Ληξούρι
ΟΣ
2.04
ΠΟΥΛΑΤΑ
ΚΕΧΡΙΩΝΟΣ ΜΟΝΗ
ΠΟ
Σ
187.42
#
0
ΙΑΣ
ΡΑΚ
ΚΕΡΑΜΕΙΑΙ
ΛΕΠΕΔΑ
ø
ø
ø
#
0
ΠΑΝΑΓΙΑ
525.31
Ν. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΟΝΗ
ΔΑΥΓΑΤΑ
ΦΑΒΑΤΑΤΑ
ø
ø
781.60
#
0
#
0
ΛΟΥΚΕΡΑΤΑ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΤΑ
ΚΗΠΟΥΡΕΩΝ ΜΟΝΗ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΗ
ΧΑΒΔΑΤΑ
ø
ΦΗ
ΕΥ
#
0
801.96
#
0
ø
#
0
641.83
#
0
566.35
Σ
Μ ΙΑ
396.66
ø
929.80
ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ
ΚΟΝΤΟΓΚΟΥΡΑΤΑ
408.66
ΛΙΟΥ
ΣΤΟ
Α Ρ ΓΟ
4240000
Σ
ΚΟΛΠΟ
ΑΝΑΛΗΨΗ
ΚΑΤΩ ΛΙΒΑΔΙ
.
#
0
#
0
337.70
#
0
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΟΝΗ 249.11
488.36
#
0
#
0
#
0
ΠΑΤΡΙΚΑΤΑ
182.69
ΚΑΡΔΑΚΑΤΑ
#
0
#
0
#
0
ΑΤΗ
ΔΥΝ
Α
Ι
964.56
ΑΓ #
0
710.09
486.28
#
0
248.67
ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΑ
ΔΕΝΔΡΙΝΑΤΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ
#
0
ΧΑΜΟΛΑΚΟΣ
ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΤΑΔΡΑΚΟΠΟΥΛΑΤΑ
130.99
#
0
ΜΑΡΚΑΤΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑΤΑ
ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
547.64
#
0
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΑΤΑ
#
0
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗ
ø
#
0
ΛΟΥΚΑΤΑΑΝΤΙΠΑΤΑ
ΛΟΓΑΡΑΤΑ
ΜΠΕΚΑΤΩΡΑΤΑ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΑ
994.19
ΑΓΚΩΝ
822.42
ΔΡΑΚΑΤΑ ΚΑΡΟΥΣΑΤΑ
450.55
843.15
ø
470.21
ΜΟ
Σ
236.44
#
0
#
0
ΔΙΒΑΡΑΤΑ
497.15 ΣΤΡΙΦΤΗ
#
0
597.45
Ι
ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ
901.38
ñ
669.37
ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΝ
#
0
766.22
#
0
191.56
#
0
ΜΟ
ΑΘΕΡΑΣ
#
0
517.08
.Κ
ΑΓ
#
0
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
ΟΡ
208.32
166.65
832.92
183.81
#
0
4240000
Σ
#
0
ΑΛΑΛΚΟΜΕΝΑΙ
#
0
569.70
ñ
Α
ø
ΠΑΝΑΓΙΑ
ñø ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΘΑΚΗ
ΓΛ
øø
#
0
186.18
#
0
ΒΙ
ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
#
0421.08
125.10
#
0
ΟΣ
Ρ
Ο
767.75
#
0
378.08
#
0
ΑΝΑΛΗΨΗ
#
0244.21
Σ
ΟΣ
ΜΥ Ρ
ΤΟ Υ
ΚΟΜΙΤΑΤΑ
207.63
ΟΡ
354.71
#
0
346.02
ΑΓ
ΚΟ
ΛΠ
ΟΛ
ΚΣΠΗΛΑΙΟ
ΝΥΜΦΩΝ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ø
719.87
#
0
ΛΟ
Ν
212.69
#
0
#
0
ΚΑ
ΣΑ
ø
ΡΟ
ΜΕ
4250000
Ο
ΟΡ Μ
200.20
ΚΑΡΥΑ
170.65
#
0
#
0
#
0
ΒΑΛΣΑΜΑΤΑ
4230000
ΠΑΝΑΓΙΑ
ø#0
4250000
#
0
582.34ΚΑΘΑΡΩΝ ΜΟΝΗ
ΑΕ
Τ
ΠΛΑΓΙΑ 444.46
#
0
Α
ø
806.33
#
0
Ρ
ΘΕ
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
#
0
ø
ΠΑΤΡΙΚΑΤΑ
Ν. ΙΘΑΚΗ
465.89
#
0
#
0
262.62
ΒΑΡΥ
ΔΕΦΑΡΑΝΑΤΑ 463.82
ø
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ø
ΑΝΩΓΗ
808.81
#
0
454.02
ΑΣΟΣ
224.52
#
0
#
0
ΔΡΑΠΑΝΙΤΙΚΑ
231.26
#
0
ΚΙΟΝΙΟΝ
Η
Ν
ΒΑΣΙΛΙΚΙΑΔΕΣ
ñ 153.72
#
0
#
0
ΛΕΥΚΗ
ΚΟΚΟΛΑΤΑ
#
0
ñ
#
0
#
0
ΚΟΘΡΕΑΣ
Ν
289.34
299.72
#
0
Σ
ΙΩ
64.70
ñ
#
0
ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΑ
ΜΟ
ΙΚ
ΦΡ
ΚΙ
Ν
4260000
ΦΡΙΚΕΣ
ΠΗΛΙΚΑΤΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΟΙΖΟΥ
#
0
293.59
ΟΡ
ΣΧ. ΟΜΗΡΟΥ
#
0ñ
262.83
ΣΤΕΛΙΑΤΑ
#
0
263.52ΤΣΕΛΕΝΤΑΤΑ
#
0
ΜΑΓΓΑΝΟΣΚΑΤΣΑΡΑΤΑ
ΑΓΡΙΛΙΑΣ
200.79
#
0
#
0
138.92
#
0
ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑΣ
#
0
ΠΑΝΑΓΙΑ
350.83
#
0
#
0
ΚΑΣΤΡΟ ΑΣΣΟΥ
ø
4260000
ΟΡ
ΜΟ
83.57
#
0
ΧΑΛΙΚΕΡΗ
340.56
#
0
ΤΣΑΡΚΑΣΙΑΝΟΣ ΔΙΓΑΛΕΤΟΝ
ΚΡΑΝΙΟΙ
ñ
ø
ΤΡΩΙΑΝΑΤΑ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΝΗ
ΜΙΧΑΤΑ
ø
ΜΙΝΕΤΑΤΑ
ΕΠΑΝΩΧΩΡΙΟΝ
ΜΙΤΑΚΑΤΑ
ΧΑΡΑΚΤΗ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ø
ΜΟΝΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΤΡΟΥ
ΠΟΡΟΣ
ñ
Μνημείο
4220000
ø
ΠΕ
Ο
Τριγωνομετρικό σημείο
Μονή-Μοναστήρι
®
q
Αεροδρόμιο
!
.
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
Υδρογραφικό δίκτυο
®
q
ΝΙ
#
0
ΙΟ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΜΕΝΕΓΑΤΑ
ΜΗΝΙΑ
ΚΑΡΑΒΑΔΟΣ
ΜΕΤΑΞΑΤΑ
188000
ΚΕΡΑΜΙΕΣ
ΔΟΡΙΖΑΤΑ
ø
ΛΑ
ø
ΓΟ
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΛΕΙΣΜΑΤΑ
ø
ΑΙΝΟ
Σ
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΟΥΣΑΤΑ
ø
196000
ΤΖΑΝΑΤΑ
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΝΚΑΜΠΙΤΣΑΤΑ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΝ
ΒΛΑΧΑΤΑ
Σ
ΩΝ
ΔΑΤ
Ρ
Υ
ΛΟ
ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΡΩΝΝΟΙ
ΛΟΥΡΔΑΤΑΣΙΜΩΤΑΤΑ
ΣΙΜΩΤΑΤΑ
ñ
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣΑΝΝΙΜΑΤΑ
ø
ΜΟΝΗ ΣΙΣΙΩΝ
ø
Ν. ΔΙΟΝΥΣΣΙ
Σ
ΡΙΖΑ
ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΜΟΝΗ
ΠΟ
Λ
ΚΟ
ø
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΓΙΝΙΑ
ΠΛΑΤΙΕΣ
Οικισμός
180000
ñ
ΠΕΡΑΤΑΤΑ
ΚΟΡΙΑΝΝΑ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΤΑ
ΣΠΑΡΤΙΑ
ΠΕΣΑΔΑ
Προβολικό Σύστημα: Ε.Γ.Σ.Α.'87
Κύριο οδικό δίκτυο
ΜΑΖΑΡΑΚΑΤΑ
ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΤΑ
ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ
ΑΝΔΡΙΟΛΑΤΑ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΤΡΟ
ΚΑΣΤΡΟΝ
ΑΤΣΟΥΠΑΔΕΣ
ΠΑΣΤΡΑ
ΚΟΛΑΙΤΗΣ
ΑΛΕΙΜΜΑΤΑΣ
ΚΑΤΕΛΕΙΟΣ
ΜΑΥΡΑΤΑ
ΚΑΤΩ ΚΑΤΕΛΕΙΟΣ
204000
2.5
5
10
212000
ø
ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΝ
ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΝ
ΧΙΟΝΑΤΑ
ΘΗΡΑΜΟΝΑΣ
0
ΣΠΑΘΙΟΝ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4220000
ΚΟΚΟΛΑΤΑ
Ν. ΒΑΡΔΙΑΝΟΙ
ΟΡ
ΜΟ
ΡΑΤΖΑΚΛΙΟΝ
Σ ΚΑΤΕΛ
ΕΙ
ΟΥ
ΣΚΑΛΑ
15
χλμ.
220000
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
51
File Size
5 773 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content