5.Χάρτης έντασης εδαφικής διάβρωσης Κεφαλονιάς & Ιθάκης

196000
204000
212000
ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
220000
·
4270000
188000
4270000
180000
Σ ΑΦ
ΑΛ Ω Ν
314
ΟΡ
ΜΟ
341
84
519
129
ΓΕΡΜΕΝΑΤΑ
ΑΝΤΙΠΑΤΑ ΕΡΙΣΣΟΥ
ΦΙΣΚΑΡΔΟΝ
ΨΙΛΙΘΡΙΑΣ 203
351
139
ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑΣ
ΟΡ
506
65
Η
Ν
263
ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΑ
768
843
ΑΓΚΩΝΑΣ
ΣΑΜΟΛΙ
ΑΓ. ΘΕΚΛΗ
ΚΑΛΑΤΑ ΣΚΙΝΕΑΣ
ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΑ
ΡΙΦΙΟΝ
416
ΒΛΥΧΑΤΑ
ΚΟΥΒΑΛΑΤΑΒΑΡΙΚΟ
180
ΜΟΝΟΠΟΛΑΤΑ
ΠΑΡΙΣΑΤΑ
ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΑ
452
270
944
763
Ε
591
ΦΑΡΣΑ
451
434
407
ΥΜ
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΕΟΧΩΡΙ
ΜΙΧΑΛΙΤΣΑΤΑ
94
ΛΕΠΕΔΑ
4230000
51
599
Υδρογραφικό δίκτυο
Ισοϋψεις (100 m)
ΠΕ
Εθνικό οδικό δίκτυο
Ακτογραμμή
Οικισμός
4220000
ΜΗΝΙΕΣ
ΔΙΑΒΡΩΣΗ
ΚΑΜΙΑ
ΚΑΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑ
ΚΑΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ
ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ
180000
564 ΒΑΛΣΑΜΑΤΑ
106
ΓΟ
188000
ΜΟ
645
ΧΑΡΑΚΤΗ
1533
ΑΙΝ
ΠΟΡΙΑΡΑΤΑ
ΜΟΥΣΑΤΑ
ΠΟ
Λ
ΚΟ
ΩΝ
ΔΑΤ
Ρ
ΟΥ
Λ
Σ
894
531
ΑΝΔΡΙΟΛΑΤΑ ΣΛΑΒΑΤΑ
ΟΣ
ΡΙΖΑ
268
1618
1600
403
1141
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΝ
377 ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΛΟΥΡΔΑΤΑΣΙΜΩΤΑΤΑ
ΑΡΓΙΝΙΑ
ΑΤΣΟΥΠΑΔΕΣ
Σ
ΚΟΛΑΙΤΗΣ
ΣΠΑΘΙΟΝ
493
ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΝ
ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΝ
ΧΙΟΝΑΤΑ
315
ΘΗΡΑΜΟΝΑΣ
ΜΑΥΡΑΤΑ
ΚΑΤΕΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΙΜΜΑΤΑΣ
379
168ΡΑΤΖΑΚΛΙΟΝ
169
ΚΑΤΩ ΚΑΤΕΛΕΙΟΣ
107
5
10
212000
376
606
ΠΑΣΤΡΑ
ΚΟΥΡΑΤΑ
213
ΑΝΝΙΝΑΤΑ
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ
419
ΚΟΡΝΕΛΟΣ
571
844
ΠΛΑΤΙΕΣ
ΣΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΟΥΜΕΝΤΕΡΑΤΑ
809
1232
204000
105
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΝΚΑΜΠΙΤΣΑΤΑ
1509
2.5
ΠΟΡΟΣ
ΤΖΑΝΑΤΑ
387
1627
ΑΦΡΑΤΟ ΒΛΑΧΑΤΑ
0
196000
688
509
Ν. ΔΙΟΝΥΣΣΙ
Προβολικό Σύστημα: Ε.Γ.Σ.Α.'87
1079
1313
ΚΑΡΟΥΖΑ
ΚΑΡΑΒΑΔΟΣ
879
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
852
ΜΕΤΑΞΑΤΑ
ΔΟΡΙΖΑΤΑ
102
ΣΒΟΡΩΝΑΤΑΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΑΤΑ ΚΕΡΑΜΙΕΣ
ΝΤΟΜΑΤΑ
ΚΑΛΙΓΑΤΑ
ΚΟΡΙΑΝΝΑ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΤΑ
ΣΠΑΡΤΙΑ
ΠΕΣΑΔΑ
ΚΛΕΙΣΜΑΤΑ
Η
483
ΤΣΑΡΚΑΣΙΑΝΟΣ ΔΙΓΑΛΕΤΟΝ
918
Η
Χ
ΡΑ
564
223
191
625
1025
304
ΚΑΣΤΡΟΝ
ΦΩΚΑΤΑ
ΛΑΚΗΘΡΑ
328
966
1089
1050
ΜΙΝΕΤΑΤΑ
ΕΠΑΝΩΧΩΡΙΟΝ
647
Ι
ΥΔ
987
ΜΙΧΑΤΑ
ΤΡΑYΛΙΑΤΑ
ΜΑΖΑΡΑΚΑΤΑΠΕΡΑΤΑΤΑ
ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ
ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ
660
972
1125
ΚΟΚΟΛΑΤΑ
ΛΑ
453
ΓΡΙΖΑΤΑ
909
929
689
ΔΕΜΟΥΤΣΑΝΑΤΑ
362 ΜΙΤΑΚΑΤΑ
ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΤΑ
88
ΚΟΥΛΟΥΡΑΤΑ
ΤΡΩΙΑΝΑΤΑ
240ΜΕΝΕΓΑΤΑ
ΙΟ
Λοιπό οδικό δίκτυο
Ν. ΒΑΡΔΙΑΝΟΙ
562
655
357
ΧΕΛΜΑΤΑ
ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑΤΑ
Ν
ΙΟ
Τριγωνομετρικό σημείο
835
446
185
112
399
ΡΑΖΑΤΑ
ΛΑΣΣΗ
277
638
61
32
235
801
134
ΡΟ
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΑ
ΒΟΥΝΙΟΝ
101
144
ΠΡΟΚΟΠΑΤΑ
ΔΡΑΠΑΝΟΝ
ΤΙ
182
248ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
#
0
ΟΥ
999
190
Σ ΑΜ ΗΣ
ΣΑΜΗ
ΧΑΛΙΩΤΑΤΑ
671
ΣΟΥΛΛΑΡIΟΙ
Ν
ΟΥ
ΑΥ ΓΑ Σ
558
707
ΟΣ
ΘΡΑΓΑΝΟ
ΠΟΥΛΑΤΑ
982
ΔΙΧΑΛΙΑ
81
684
1042
247
114
ΑΕ
Τ
Α
406
ΟΣ
ΕΥΓΕΡ838
ΛΗΞΟΥΡΙ
186
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΛΟ
Ν
ΦΙΑ
1065
ΟΡ
ΔΙΛΙΝΑΤΑ
247
ΚΟ
ΛΠ
406
694
115
42
ΚΑ
1131
ΔΑΥΓΑΤΑ
ΧΑΒΔΑΤΑ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΧΑΒΡΙΑΤΑ
187
Μ
ΣΑ
Σ
802
ΙΑΣ
ΡΑΚ
Ε
Ξ
ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΑ
ΛΟΥΚΕΡΑΤΑ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
86
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΤΑ
ΦΑΒΑΤΑΤΑ
237
642
ΚΟΝΤΟΓΚΟΥΡΑΤΑ
409
388
Ν. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
397
965
930
782
ΛΙΟΥ
ΣΤΟ
Α Ρ ΓΟ
ΚΟΝΤΟΓΕΝΑΔΑ
Ι
ΥΝΑΤΗ
ΑΔ
296
ΚΙ
Ν
ΛΙΒΑΔΙΟΝ
ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
108
253
Σ
Μ ΙΑ
ΚΟ
Κ
Σ
ΚΟΛΠΟ
4240000
183
ΚΑΤΩ ΛΙΒΑΔΙ
ΒΟΒΥΚΕΣ
710
ΠΑΤΡΙΚΑΤΑ
486
ΚΑΡΔΑΚΑΤΑ
176
ΑΓ
Η
ΥΦ
Ε
.
131
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΑΤΑ
994
281
187
391
ΝΥΦΙΟΝ
ΔΕΝΔΡΙΝΑΤΑ
ΞΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ
ΟΡ
205
327
548
808
252
ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΤΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΑ
ΜΑΚΡΙΩΤΙΚΑ
ΜΑΡΚΑΤΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑΤΑ
451
338
4240000
ΖΟΛΑ
454
239
451
525
ΑΓ
564
566
488
ΛΟΥΚΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΤΑ ΠΥΛΑΡΟΥ
ΜΠΕΚΑΤΩΡΑΤΑ ΛΟΓΑΡΑΤΑ
624
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΑTA
ΜΟ
Σ
Ο
Σ
ΡΜ Ο
249
822
ΔΡΑΚΑΤΑ ΚΑΡΟΥΣΑΤΑ
597
ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΝ
470
ΟΡ
517
.Κ
ΑΓ
ΔΙΒΑΡΑΤΑ
669
Ι
ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ
901
192
4230000
Σ
Η
497
766
184
ΓΛ
Κ
ΙΑ
Ρ
Υ
833
ΙΘΑΚΗ
570
378
ΒΙ
167
ΟΣ
Ρ
Ο
186
4220000
ΟΣ
ΜΥ Ρ
ΤΟ Υ
346
ΚΟΜΙΤΑΤΑ
244
Λ
ΚΟ
ΠΑΤΡΙΚΑΤΑ
ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ
236
249
200
208
171
4250000
720
125
243
346
ΡΟ
ΜΕ
4250000
ΚΟ
ΛΠ
355
ΑΘΕΡΑΣ
ΒΑΡΥ
ΚΑΡΥΑ
421
208
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
618
Α
213
582.
ΠΛΑΓΙΑ 444
ΔΕΦΑΡΑΝΑΤΑ
464
Ν. ΙΘΑΚΗ
466
806
454
ΚΟΚΟΛΑΤΑ
ΑΣΟΣ
ΑΝΩΓΗ
ΤΟ
ΡΙ
ΒΑΣΙΛΙΚΙΑΔΕΣ
154
809
ΛΕΥΚΗ
ΚΟΘΡΕΑΣ
4260000
662
294
ΔΡΑΠΑΝΙΤΙΚΑ
231
225
ΠΟ
Σ
4260000
420
ΕΥΡΕΤΗ
ΠΑΛΙΟΣΤΑΡΙ
ΜΑΡΚΟΥΛΑΤΑ
ΒΙΓΛΙ
ΚΟΝΙΔΑΡΑΤΑ
ΖΑΜΠΕΛΑΤΑ
300
ΣΑ
ΚΙΟΝΙΟΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΕΝΤΟΥΡΑΤΑ
ΤΟΥΛΙΑΤΑ
ΧΑΛΙΚΕΡΗ
Ν
289
ΚΑΤΣΑΡΑΤΑΤΣΕΛΕΝΤΑΤΑ
ΜΑΓΓΑΝΟΣ
ΜΠΑΡΖΟΥΚΑΤΑ
ΑΓΡΙΛΙΑΣ
ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΑ
201
Ο
ΟΡ Μ
Σ
ΙΩ
ΦΡΙΚΕΣ
ΣΤΕΛΙΑΤΑ
Ρ
ΘΕ
ΜΟ
ΙΚ
ΦΡ
ΟΡ
ΜΟ
Σ ΚΑΤΕΛ
ΕΙ
ΟΥ
ΣΚΑΛΑ
64 ΣΚΑΛΑ
15
χλμ.
220000