ΖΥΓΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΟΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
ΠΕΡΙΜΕΝΕ
1
ΓΥΡΟ
35
22
36
21
37
20
ΖΥΓΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ
38
19
39
18
40
17
ΜΟΝΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ
41
16
42
15
ΤΕΛΟΣ
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13