Ομάδες Συντελεστών Εκπόνησης της Εθνικής Στρατηγικής

Κατάλογος συμμετεχόντων στη διαδικασία εκπόνησης
και ολοκλήρωσης της Εθνικής Στρατηγικής για τη
Βιοποικιλότητα και του Σχεδίου Δράσης
1999-2014
Α: 1999
Αναστάσιος Λεγάκις, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Τμήμα Βιολογίας
Σπύρος Σφενδουράκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Τμήμα Βιολογίας
Σίνος Γκιώκας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα
Βιολογίας
Σταυρούλα Σπυροπούλου, ΥΠΕΧΩΔΕ, Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος
Β: 2006-2007
Μέσω σύμβασης Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ με το ΕΚΒΥ (δίνεται η σύνθεση της
ομάδας του ΕΚΒΥ)
 Βάσω Τσιούση
 Ευτυχία Αλεξανδρίδου
 Φυτώκα Ελένη
 Παπαδήμος Δημήτρης
 Ντάφης Σπύρος
 Πέτρος Κακούρος
 Μαρία Αναγνωστοπούλου
 Έλενα Χατζηχαραλάμπους
 Σεφερλής Μιλτιάδης
 Μαρία Κατσακιώρη
Γ: 2008-2009 (ΥΠΕΧΩΔΕ)
 Δήμητρα Σπάλα (ΥΠΕΧΩΔΕ – ΤΔΦΠ)
 Βούλα Βανικιώτη (ΥΠΕΧΩΔΕ – ΤΔΦΠ)
 Σπύρος Πλέσσας (ΥΠΕΧΩΔΕ – ΤΔΦΠ)
 Ελένη Τρύφων (ΥΠΕΧΩΔΕ – ΤΔΦΠ)
 Χριστίνα Μπαριτάκη (ΥΠΕΧΩΔΕ – ΤΔΦΠ)
 Ιωάννης Ζιώμας
 Βάσω Τσιαούση (ΕΚΒΥ)
 Διονυσία Χατζηλάκου (ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΚΒΑΑ)
 Μαρία Κάπαρη (ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΚΒΑΑ)
Δ: 2010-2011, Ομάδα εργασίας για την Εθνική Στρατηγική για τη
Βιοποικιλότητα και του Σχεδίου Δράσης της.
ΥΠΕΚΑ:
 Πλέσσας Σπύρος, Α/Α Προϊστάμενος ΤΔΦΠ
 Μπαριτάκη Χριστίνα (ΤΔΦΠ, CBD NFP)
 Βερβέρης Χαράλαμπος (ΤΔΦΠ)
 Γλύτσης Μανώλης (ΤΔΦΠ)
 Κυριοπούλου Αύρα (ΤΔΦΠ)
 Τρύφων Ελένη (ΤΔΦΠ)
 Φαρδή Ελένη (ΤΔΦΠ)
 Χανδρινός Γιώργος (Ειδική Γραμματεία Δασών)
 Ντινόκας Δημήτρης (Ειδική Γραμματεία Δασών)
Μέλη ΜΚΟ εκπροσωπώντας τις οργανώσεις τους:
 Μαραγκού Παναγιώτα (WWF)
 Χριστοπούλου Ιόλη (WWF)
 Κοτομάτας Σπύρος (Mom)
 Ευεργέτης Επαμεινώνδας (Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος &
Πολιτισμού)
 Μαυρογιώργου Δάφνη (Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος &
Πολιτισμού)
 Παρδαλού Νίκη (Μεσόγειος SOS)
 Κάππας Ξενοφών (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία)
 Λάζου Άντζελα (Greenpeace)
 Ψαρούδας Σπύρος (Καλλιστώ)
 Σμάρω Τουλιάτου, (ΑΡΧΕΛΩΝ)
 Γκαίτλιχ Μαρτίνος, (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης)
 Μπούσμπουρας Δημήτρης (Αρκτούρος)
Ε: 2010 - 2011 Επιτροπή «Φύση 2000»:
 Δέσποινα Βώκου, Πρόεδρος (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα
Βιολογίας)

Δημόπουλος Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα

Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων)
Δημητρακόπουλος Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο
Περιβάλλοντος)
Αιγαίου,
Τμήμα
























Κωνσταντινίδης Θεοφάνης (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας)
Μυλωνάς Μωυσής (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας)
Σφενδουράκης Σπύρος (Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας)
Βερροιόπουλος Γεώργιος (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Τμήμα Βιολογίας)
Καρακάσης Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας)
Διαμαντής Στέφανος (Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο
Δασικών Ερευνών)
Γκανάτσας Πέτρος (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος)
Χαϊντούτη Κωνσταντίνα (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής)
Τσαντήλας Χρήστος (Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο
Χαρτογράφησης και ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας)
Γώγος Κωνσταντίνος (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική
Σχολή)
Καραβέλλας Δημήτρης (WWF Ελλάς)
Μαυρογεώργου Δάφνη (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και
Πολιτισμού)
Κοτομάτας Σπύρος (MOm)
Ράγκου Πολυξένη (ΠΑΝΔΟΙΚΟ)
Σταματοπούλου Ιωάννα (Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος)
Δροσινού Ιουλία (Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος)
Τρύφων Ελένη (Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος)
Άννη Κατερίνα (Δ/νση Δασών Δρυμών & Θήρας)
Φωτοπούλου Μακρίνη (Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος)
Ξενούλης Γιάννης (Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος)
Τσαλκανδρά Δάφνη (Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Χωροταξία,
Πολεοδομία & Περιφερειακή Ανάπτυξη)
Κοκκώνη Μαργαρίτα (Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Γενική
Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης)
Νταβάκου Ανθή (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Τμήμα Πρόληψης &
Αντιμετώπισης Ρύπανσης)
Λιανός Αντώνης (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Τμήμα Πρόληψης &
Αντιμετώπισης Ρύπανσης)
ΣΤ: 2013 Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για την προετοιμασία και τον
επιχειρησιακό σχεδιασμό των ενεργειών που απαιτούνται για το Εθνικό
Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών και την Προστασία της Φύσης:










Παναγιώτης Δημόπουλος Συντονιστής (Πανεπιστημίου Πατρών)
Φωτεινή Στεφανή (συνεργάτης Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ)
Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο)
Μόνικα Σκαλτσά (ΥΠΕΚΑ –ΤΔΦΠ)
Ελένη Τρύφων (ΥΠΕΚΑ –ΤΔΦΠ)
Χρυσούλα Κούρτελη (ΥΠΕΚΑ –ΕΥΣΠΕΔ)
Στυλιανός Τζαφέρος (Ειδική Γραμματεία Δασών)
Ελπίδα Καραδήμου (Τμήμα ΔΠΦΠ, Πανεπιστήμιο Πατρών)
Δήμητρα Κουτρά (μη μέλος ΟΔΕ, ΥΠΕΚΑ –ΕΥΣΠΕΔ)
Διονυσία Χατζηλάκου (μη μέλος ΟΔΕ, ΥΠΕΚΑ –ΕΥΣΠΕΔ)