ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε. Ελένη (Λιάνα)
ΑΘΗΝΑΙΟΣ Α. Ηλίας
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ Κ. Χρήστος
ΑΝΘΥΜΙ∆ΗΣ Ι. ∆ημήτριος
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ. Αριστείδης
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ. Μαρία
ΑΤΣΑΛΗ Ν. Αγγελική
ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ M. Αναστάσιος
ΒΑΓΓΕΛΙΝΟΥ Α. Αργυρή
ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ Γ. Κωνσταντίνος
ΒΟΥΤΣΑ∆ΑΚΗΣ Μ. Γεώργιος
ΓΑΡ∆ΟΣ Γ. Αθανάσιος
ΓΙΑΧΝΗΣ Χ. Κωνσταντίνος
ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗ Β. Νίκη
ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ Ν. Σπυρίδων
ΓΟΥ∆ΟΥΣΑΚΗΣ Θ. Σωτήριος
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Π. Σοφία
ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ Γ. Σωτήριος
∆ΑΜΙΑΝΟΣ Κ. Ιωάννης
ΕΥΘΥΒΟΥΛΙ∆ΗΣ Α. Μιχάλης
ΖΗΣΙΜΟΥ Α. Ζωή
ΙΓΝΑΤΙΟΥ Σ. ∆άφνη
ΚΑ∆ΡΑΣ Β. Αντώνης
ΚΑΛΟΒΥΡΝΑΣ Φ. Παύλος
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ Β. Ζωή
ΚΑΡΛΗΣ Ν. Γεώργιος
ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ Ε. Γεώργιος
ΚΑΤΣΙΑ∆ΡΑΜΗΣ Κ. Φώτιος
ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗΣ Ε. Νικόλαος
ΚΥΛΑΦΗΣ ∆. Πέτρος
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆αμ. Ιωάννης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Λ. Αβραάμ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Β. Κατερίνα
ΛΕΚΚΑ Π. ∆έσποινα
ΛΕΝΤΑΡΑΚΗΣ Ε. Στυλιανός
ΛΟΥΚΟΣ Κ. Χαράλαμπος
ΜΑΚΡΗΣ Ν. Βασίλειος
ΜΑΝΙΚΗΣ Κ. ∆ημήτρης
ΜΑΝΟΥΣΟΣ Α. Γιάννης
ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ Θ. Νικόλαος
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Περσεφόνη
ΜΠΑΛΑΣΚΑ Θ. ∆έσποινα
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. Θωμάς
ΜΠΑΡΚΟΝΙΚΟΣ Α. Παναγιώτης
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ Η. Αχιλεύς
ΜΥΛΩΝΑ∆ΗΣ Ι. Γεώργιος
ΜΠΟ’Ι’ΚΟΣ Α. Νίκος
ΝΑΝΟΣ Α. Ιωάννης
ΝΤΟΥΣΚΟΣ Σ. Ιωάννης
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χ. Βασιλική-Κωνσταντίνα
ΠΑΠΑ∆ΙΑΣ Ε. Περικλής
ΠΙΣΤΗΣ Π. Αλέξανδρος
ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ Ε. ∆ημήτριος
ΡΑΛΛΗ Σ. Κωνσταντίνα
ΡΙΖΟΣ Α. Θεόδωρος
ΣΚΟΝ∆ΡΑΣ Β. Γεώργιος
ΣΟΛ∆ΑΤΟΥ Φ. Ιωάννα
ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ Σ. Μιχαήλ
ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ ∆. Αλέξανδρος
ΤΖΑΜΑΛΗΣ Ν. Γεώργιος
ΤΟΧΤΑΜΗΣ Κ. Ηλίας
ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ∆. Γεώργιος
ΦΑΣΑΚΗΣ Γ. Ανδρέας
ΦΑΦΟΥΛΑΣ Κ. Χρήστος
ΧΑΒΙΑΡΑΣ ∆. Στυλιανός
ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ B. Γεώργιος
ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ Ο. Πολυξένη
ΧΗΡΑΚΗ Ν. Ελένη
ΧΟΥΣΙΑ∆Η ∆. Πηνελόπη (Πόπη)
ΧΡΙΣΤΙ∆ΗΣ Χ. Ανδρέας
Π
Κ
Κ
Π
Π
Π
Κ
Κ
Π
Π
Π
Κ
Κ
Κ
Π
Π
Κ
Κ
Κ
Κ
Π
Π
Κ
Κ
Π
Π
Π
Π
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Π
Κ
Π
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Π
Κ
Π
Κ
Κ
Π
Π
Κ
Π
Κ
Κ
Π
Π
Π
Κ
Π
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Π
Κ
Κ
Κ
Π
Κ
Κ
ΠΑΣΚ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Π. Μαρία
ΑΛΕΞΙΑ∆ΗΣ Θ. Παντελής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Κ. Χαράλαμπος
ΑΝΘΡΑΚΙ∆ΗΣ Σ. Χρήστος
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. Παναγιώτης
ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ Π. Κωνσταντίνος
ΓΑΡΜΠΗΣ Σ. ∆ημήτριος
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Βασίλης
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ Α. Αντώνιος
ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ Κ. Αριστείδης
ΓΚΙΩΝΗΣ Ι. Νικόλαος
ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΣ Α. Γιώργος
ΓΟΪ∆ΑΣ Κ. Συμεών
ΓΟΡ∆ΙΟΣ Χ. Ιωάννης
ΓΟΥΛΑΣ Α. Κωνσταντίνος
∆ΑΜΑΝΑΚΗΣ Α. Ιωάννης
∆ΗΜΑΚΑΡΑΚΟΣ Γ. Αθανάσιος
∆ΗΜΑΚΗ Θ. Σοφία
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆. Κωνσταντίνα
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ Α. Νικόλαος
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ν. Μιχάλης
ΖΑΡΚΑ∆ΗΣ Α. Κωνσταντίνος
ΖΗΣΙΑ∆ΟΥ ∆. Αγγελική
ΖΩΤΑΛΗΣ Η. Ηρακλής
ΗΛΙΑ∆ΗΣ Π. Ευάγγελος
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Σ. Παντελής
ΚΑΛΛΟΝΑΣ Ν. Ιωάννης
ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ν. Γιώργος
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Θ. Νικόλαος
ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. Χρήστος
ΚΑΡΥΑ ∆. Ιουλία (Λίλα)
ΚΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ∆. Τριαντάφυλλος
ΚΕΣΙ∆ΗΣ Ε. Ανδρέας
ΚΟΝΤΗΣ Μ. Χρήστος
ΚΟΝΤΟΝΙΚΑΣ Γ. Ματθαίος
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ Α. Ιωάννης
ΚΟΤΣΩΝΗΣ Α. Ευγένιος
ΚΟΥΜΠΗΣ Μ. Σπυρίδων
ΚΥΒΕΛΟΥ Π. Βασιλική (Γκούντη)
ΛΑΓΓΟΥΣΗΣ Σ. Μίλτος
ΛΙΒΕΡΗΣ ∆. Παναγιώτης
ΜΑΜΑΛΗΣ Α. Γιώργος
ΜΑΤΣΗΣ Κ. Σάββας
ΜΕΛΕΚΟΣ Σ. Άγγελος
ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΥ Π. Ελένη
ΜΙΧΑΛΑΚΕΑ Χ. Σοφία
ΜΠΑΡΛΑΜΑ Χ. Σταματία
ΜΠΕΣΙΟΣ Α. Νικόλαος
ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ Μ. Γιώργος
ΜΠΟΛΕΤΣΗΣ Σ. Σταμάτης
ΝΑΣΙΚΑΣ ∆. Απόστολος
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Χρήστος
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α. Ανδρέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. Κωνσταντίνος (Τάκης)
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β. Αθανάσιος
ΠΑΡΤΑΛΙ∆ΗΣ ∆. Ερμόλαος
ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Ν. Ηλίας
ΠΑΤΣΙΑΝΤΑΣ Ι. Αργύρης
ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ Π. Κωνσταντίνος
ΠΙΤΤΟΣ Π. Γιώργος
ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ ∆. Γιώργος
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Μ. Νικόλαος
ΣΕΛΛΗΣ Η. Τρύφωνας
ΣΠΑΓΚΟΥΡΟΣ Ι. Γιώργος
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Π. Γεώργιος
ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Ι. Βασίλειος
ΤΑΓΑΡΗΣ Χ. Ευγένιος
ΤΖΑΝΕΤΟΣ Σ. Φώτιος
ΤΟΠΑΛΤΣΗ Σ. Λευκή
ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ Μ. Χρήστος
ΤΣΙΡΕΛΑΣ Ι. Λάζαρος
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Γ. Ιωάννης
ΦΩΤΑΚΗΣ Γ. Κώστας
ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ Χ. Πάρις
ΧΟΡΤΗΣ Χ. Φίλιππος
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Γ. Βασίλειος
ΧΟΥΣΣΕΪΝ Α. Φάιζ (Hussein A. Fayez)
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Άκης
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε. Παρασκευή (Βούλα)
Κ
Π
Π
Π
Π
Π
Κ
Π
Κ
Π
Κ
Π
Π
Κ
Κ
Π
Κ
Π
Π
Π
Π
Κ
Κ
Κ
Π
Π
Κ
Π
Κ
Κ
Π
Κ
Π
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Π
Κ
Π
Π
Π
Π
Κ
Κ
Κ
Π
Π
Π
Κ
Π
Π
Π
Κ
Π
Κ
Κ
Κ
Π
Π
Κ
Π
Π
Κ
Π
Κ
Κ
Π
Π
Π
Π
Κ
Κ
Κ
Π
Π
Κ
Π
ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Κοσμάς
ΒΑΣΙΛΑ ∆. Αγγελική
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Π. Γεώργιος
ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ Γ. Ανάργυρος
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. Αλέξανδρος
ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ Α. Ιωάννης
ΚΟΙΛΑΚΟΥ Ι. Σταυρούλα
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. Παρασκευάς
ΚΡΑΣΑΚΗΣ ∆. Νικόλαος
ΚΥ∆ΩΝΙΑΤΗ Μ. Ουρανία
ΜΟΥΓΙΑΚΟΣ Σ. Θεόδωρος
ΜΠΕΛΛΟΣ Κ. Βασίλης
ΜΠΕΤΣΗΣ Λ. Ελευθέριος
ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ A. Χρήστος
ΠΙΑΓΚΑΛΑΚΗΣ Ε. Γεώργιος
ΠΛΕΥΡΗΣ Ε. Κωνσταντίνος
ΣΕΦΕΡΛΗΣ Τ. Ιωάννης
ΣΚΑΡΛΟΣ Μ. Χρήστος
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Αναστάσιος
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. Ελένη
ΦΩΤΟΣ Γ. Φώτιος
ΧΑΓΙΟΣ Α. Φώτιος
K
K
Π
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Π
Κ
Κ
Κ
Π
Π
Κ
Π
Κ
Κ
Κ
Π
Κ
ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ Χ. Ελευθέριος
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Α. ∆ημήτρης-Ντένης
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ Α. Παναγιώτης
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. Ανδρέας
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ∆. Γεώργιος
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Σ. Ευάγγελος
ΒIΝΗΣ Ι. Χρήστος
ΒΙΡΒΙ∆ΑΚΗΣ Κ. Επαμεινώνδας
ΒΛΑΧΟΣ A. Παναγής
∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΕΛΗΣ Θ. Ιωάννης
∆ΕΛΗΟΓΛΑΝΗΣ Κ. Ιωάννης
∆ΗΜΑΣ ∆. Θεόδωρος
∆ΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. Ιωάννης
∆ΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. Ελίζα
∆ΟΞΑΚΗΣ Κ. Ευστράτιος
ΖΑΝΤΕΣ Θ. Παναγιώτης
ΖΕΡΒΑΣ Χ. Παντελής
ΖΟΡΜΠΑ Θ. Παρασκευή
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ηλίας
ΙΩΑΚΕΙΜ Α. Απόστολος
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Β. Γρηγόρης
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Θ. Απόστολος
ΚΑΖΑΚΟΥ Α. Αφροδίτη
ΚΑΛΚΙΝΗΣ Κ. ∆ημήτρης
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Γ. Νικόλαος
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Θεόδωρος
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α. Κωνσταντίνος
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Γ. Κωνσταντίνος
ΚΑΤΣΑΣ Ε. Χρήστος
ΚΙΟΧΟΣ Α. Ιωάννης
ΚΟΤΣΙΦΑΣ Φ. Ευστάθιος
ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ Α. Φώτιος
ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ Ν. Γεώργιος
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Κ. Παναγιώτης
ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ Κ. Ελένη-Ιωάννα
ΚΟΥΡΤΗΣ Σ. Γεώργιος
ΚΟΥΣΚΟΥΡΙ∆ΗΣ Α. ∆ημήτρης
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. Χρυσοβαλάντης
ΚΡΙΚΕΛΗ Χ. Ζωή
ΚΥΠΡΑΙΟΣ Μ. Θεόδωρος
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Ιωάννης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ Ι. Κωνσταντίνος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Θεόδωρος
ΚΩΣΤΑ Γ. Καλλιόπη (Κάλλη)
ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Π. Μηνάς
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Κ. Αθανάσιος
ΛΙΟΥΤΑΣ Γ. Ευάγγελος
ΛΟΥΚΑΣ Ν. Αθανάσιος
ΛΥΚΟΥ Σ. Σοφία – Γεωργία
ΜΑ∆ΟΥΡΟΥ ∆. Μυρτώ
ΜΑΖΑΝΑΚΗΣ Ι. Γεώργιος
ΜΑΚΡΗΣ Π. ∆ρόσος
ΜΑΝΤΕΚΑΣ Γ. Βασίλειος
ΜΑΣΤΟΡΙΚΟΣ Ε. Χρήστος
ΜΕΛΙΣΣΙΑΝΟΣ Ε. Βασίλειος
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Ιωάννης
ΜΟΥΡΟΥ∆ΕΛΗΣ Π. Κωνσταντίνος
ΜΠΑΡ∆ΑΚΗΣ Γ. Βασίλειος
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ∆ΗΣ Ι. Γεώργιος
ΜΠΑΣ∆ΕΚΗΣ Α. Μιλτιάδης
ΜΠΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. Νικόλαος
ΜΠΙΛΛΗΡΗ Μ. Ευαγγελία
ΝΙΚΟΥ Ι. Νικόλαος
ΝΤΑΣΟΣ Α. ∆ημήτριος
ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ∆. Ειρήνη
ΠΑΝΤΕΛΗΣ Γ. Φώτιος
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. Γρηγόρης
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. Κωνσταντίνος (Ντίνος)
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΚΩΣΤΑ Τ. Μαργαρίτα
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ. Εμμανουήλ
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Χ. Βασιλική
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Σ. Γεωργία
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Β. Ευθύμιος
ΠΑΣΣΑΣ Σ. Γεώργιος
ΠΑΤΕΛΙ∆AΣ Π. ∆ημήτρης
ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ Α. Πέτρος
ΠΕΡΤΖΙΝΙ∆ΗΣ Π. Ηλίας
ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α. Κωνσταντίνος
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ Ε. Νατάλιος
ΠΟΥΛΗΣ Φ. Χαράλαμπος
ΠΥΡΠΥΛΗ Γ. Καλλιρόη (Κέλλυ)
ΣΑΙΤΗΣ Κ. Βασίλης
ΣΟΥΦΗ Σ. Ευγενία
ΣΟΦΙΑΝΟΣ Α. Παντελής
ΣΠΙΘΑΚΗΣ Ε. Μύρωνας
ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ Ν. Ιωάννης
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ∆ημήτριος-Χρήστος
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Γεώργιος
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α. Ανδρέας
ΣΤΑΣΙΝΟΣ Ν. Γεώργιος
ΣΤΑΥΡΟΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Σ. Ελένη
ΤΖΙΜΠΟΥΛΑΣ Ε. Αντώνιος
ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ Α. ∆ημήτριος
ΤΡΑΥΛΟΣ Π. Σταύρος
ΤΣΑΚΑΛΩΖΟΣ ∆. Κωνσταντίνος
ΤΣΟΥΛΟΣ Σ. Κώστας
ΧΑΡΕΜΗΣ Ν. Χαράλαμπος
Π
Κ
Π
Π
Π
Κ
Π
Κ
Π
Π
Π
Κ
Π
Κ
Κ
Π
Κ
Κ
Π
Κ
Π
Π
Κ
Κ
Κ
Κ
Π
Π
Κ
Π
Π
Π
Π
Κ
Κ
Π
Π
Κ
Κ
Κ
Κ
Π
Κ
Κ
Π
Κ
Π
Π
Π
Κ
Κ
Κ
Π
Π
Κ
Κ
Κ
Π
Π
Π
Π
Π
Κ
Κ
Π
Π
Π
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Κ
Π
Κ
Κ
Κ
Π
Κ
Κ
Κ
Π
Κ
K
Π
Κ
Κ
Π
Π
Κ
Π
ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
1.
ΒΟΡ∆ΟΣ Ν. Ιωάννης
Π
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Αναστασία (Νατάσα)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Σ. Βασιλική (Βάσω)
ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ Ε. Κων/νος
ΒΑ∆ΑΛΟΥΚΑΣ Ν. Γεώργιος
ΒΑΛΣΑΜΗΣ Ι. Αλέξανδρος
ΒΑΡΓΕΜΙ∆ΗΣ Γ. Αθανάσιος
ΒΑΡΟΥΤΣΗ Σ. Φανή
ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ Σ. Παναγιώτης
ΒΕΡΤΚΑΣ Γ. Ορέστης
ΒΙ∆ΑΛΑΚΗ Ν. Αργυρώ
ΒΡΟΧΙ∆ΗΣ ∆. Αναστάσιος (Τάσος)
ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ Η. Παναγιώτης
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ Γ. Γεώργιος
ΓΙΑΝΝΑΚΟ∆ΗΜΑΣ ∆. Κωνσταντίνος
ΓΚΑΤΖΗ Ν. ∆ροσίνη
ΓΚΕΝΑ Ν. Ευτυχία
ΓΚΟΝΗΣ Γ. Κωνσταντίνος
∆ΑΝΙΗΛ Γ. Αναστάσιος
∆ΕΠΟΥΝΤΗΣ Χ. Ευάγγελος
∆ΙΟΧΝΟΣ Θ. Γεώργιος
ΖΑΡΓΑΝΗΣ Ν. Ιωάννης
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ∆ημήτριος
ΖΙΩΓΑΣ Η. Χαράλαμπος (Μπάμπης)
ΖΟΥΡΜΠΑΚΗ Σ. Μαρία
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Β. Πηνελόπη
ΙΜΠΡΙΑΛΟΣ Ν. Ματθαίος
ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ Μ. Γεώργιος
ΚΑΛΟΓΡΙ∆ΗΣ ∆. Ιωάννης
ΚΑΛΟΜΑΛΛΟΣ ∆. Κωνσταντίνος
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ Ι. Παναγιώτης
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ∆. Ευαγγελία
ΚΑΣΣΑΛΗ Γ. Ελένη
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ Π. ∆ημήτριος
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ Α. Αθανασία
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Γ. Παναγιώτης
ΚΟΚΟΒΙΑ∆ΗΣ ∆. Νικόλαος
ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ Γ. Σωτήριος
ΚΟΛΛΑΡΟΣ Α. Γεώργιος
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Γ. Παναγιώτης
ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ Α. Κωνσταντίνος
ΚΟΡ∆ΑΣ Π. Χρήστος
ΚΟΡ∆ΩΣΗ Π. ∆ήμητρα
ΚΟΤΤΑ – ΓΑΒΡΑ Σ. ∆έσποινα
ΚΟΥΣΗΣ Β. Παναγιώτης
ΚΟΥΤΖΗΣ Α. ∆ημήτριος
ΚΟΥΤΡΑΣ Π. Τρύφων
ΚΟΥΦΟΓΕΩΡΓΟΥ Π. ∆ήμητρα
ΚΥΛΑΦΗΣ Π. Νικόλαος
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ιωάννης
ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ Μ. Βασίλειος
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Π. Σωτήριος
ΛΕΜΠΕΣΗΣ Ν. Χρήστος
ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ Μ. Ξενοφώντας
ΛΙΩΡΗΣ Γ. ∆ημήτριος
ΛΟΥΚΕΡΗ Γ. Μαρία
ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ Ε. Χαράλαμπος
ΛΥΚΟΥΡΗ Π. Ελένη
ΜΑΚΡΗΣ Π. Γεώργιος
ΜΑΚΡΙ∆ΟΥ Σ. Θεοκλία
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ. Νικόλαος
ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑΣ Ε. Νικόλαος
ΜΑΡΚΕΤΗΣ ∆. Κωνσταντίνος
ΜΑΤΘΑΙΟΥ Σ. Αθανάσιος
ΜΗΛΙΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ Ι. Ελένη
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Γεώργιος
ΜΙΧΟΣ Α. Ιωάννης
ΜΟΥΣΧΟΥΡΟΣ Θ. Νείλος
ΜΠΑΒΕΛΛΑΣ Κ. Χρήστος
ΜΠΟΛΕΤΗΣ Ε. Θεόδωρος
ΜΠΡΑΒΟΣ Η. Νικόλαος
ΝΤΟΥΒΛΗΣ Κ. Γεώργιος
ΞΑΡΧΑΚΟΥ–ΛΑΓΩΝΙΚΑ ∆. Σταυρούλα (Ρούλα)
ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ Κ. Λάμπρος
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Γρηγόριος
ΠΑΛΟΓΟΥ Α. Αντώνιος
ΠΑΝΟΥΚΛΙΑΣ Γ. Κωνσταντίνος
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Π. Ιωάννης
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Ε. Αντώνιος
ΠΑΠΑ∆ΟΥΛΗΣ Β. Κωνσταντίνος
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ∆ημήτριος
ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ Α. Ιωάννης
ΠΑΡΑΛΙΚΑ Α. Μαρία
ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ Χ. Γεράσιμος (Μάκης)
ΠΕΠΠΑΣ ∆. Νικόλαος
ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ Κ. Ιωάννης
ΠΕΤΡΟΜΕΛΙ∆ΗΣ Ν. Κωνσταντίνος
ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ Ε. Ιωάννης
ΡΑΠΤΑΚΗΣ Ε. Βασίλειος
ΡΗΓΑΣ Π. Γρηγόριος
ΡΟΥΣΑΚΗΣ Χ. Θεόδωρος
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Γ. Γεράσιμος
ΣΜΑΡΑΓ∆ΑΚΗΣ Μ. Εμμανουήλ
ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ Β. Ευάγγελος
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ. Νικόλαος
ΤΕΛΕΙΩΝΗΣ Λ. Χρήστος
ΤΙΚΕΛΛΗΣ Ι. Στέφανος
ΤΡΑΝΤΟΣ Χ. Κωνσταντίνος
ΤΣΑΠΑΡΑΣ Γ. Ευθύμιος
ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ Γ. Βασίλειος
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ∆. Γεώργιος
ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΒΑΛΑΣ Ι. Άγγελος
ΤΣΙΤΙΝΗΣ Π. ∆ημήτριος
ΤΣΟΚΑΝΑΣ Σ. Βασίλειος
ΦΛΩΡΟΣ Κ. Ξενοφώντας
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ Β. Θεοδοσία (Σόσα)
ΦΥΤΤΑΣ Γ. Νικόλαος
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ∆. Αθηνά (Νανά)
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ Ι. Νικόλαος
ΨΑΡΑΚΟΥ Ν. ∆ήμητρα
ΨΥΧΑΡΗΣ Η. Παναγιώτης
K
K
Π
K
K
Π
K
Π
Π
Π
K
K
Π
Κ
Π
Π
Π
Π
K
K
K
Π
K
Π
K
K
K
K
Π
K
K
K
Π
Π
Π
K
K
Π
Π
K
Π
Π
K
Π
K
Π
Π
Π
Π
Π
K
K
Π
Π
K
Π
K
Π
Π
K
Κ
K
Π
K
K
Π
K
Π
Π
Π
Π
K
Π
Π
Π
Π
K
Π
Π
K
Π
K
K
K
Π
Π
K
K
K
Π
Π
K
Π
K
K
Π
Π
Π
Π
K
Π
Π
K
K
Π
K
Π
Π
K
Π
ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. Γεώργιος
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ Β. Αλέξανδρος
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Χ. Σοφία
ΑΜΠΕΛΑΣ ∆. Ιωάννης
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Μ. ∆ημήτριος
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ. Θεόδωρος
ΑΝ∆ΡΕ∆ΑΚΗΣ Ε. Νικόλαος
ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ Α. Γεώργιος
ΑΡΑΠΑΚΗΣ Π. Νικόλαος
ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙΤΗΣ Α. ∆ημοσθένης
ΑΡΧΟΝΤΗΣ Β. ∆ημήτριος
ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ Π. Θεόφραστος
ΒΑΡΕΛΑΣ Χ. Βάιος
ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΣ Ν. Ελευθέριος
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ Α. Θεόδωρος
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ. Γιάννος
ΓΙ∆ΑΡΗΣ Ι. Γεώργιος
ΓΙΟΛ∆ΑΣΗΣ Γ. Κωνσταντίνος
ΓΚΑΝΗΣ Ν. Σολωμών
ΓΚΑΣΗΣ Χ. Νικόλαος
ΓΚΙΓΚΕΛΟΣ Λ. Σωτήριος
ΓΛΕΖΟΣ Ε. Φλώριος
ΓΟΥΛΗΣ Χ. Ανδρέας
∆ΟΜΑΤΖΟΓΛΟΥ Σ. Ελευθέριος
∆ΟΥΚΑΣ Π. Χρήστος
ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ Η. Όλγα (Όλια)
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Β. Γεώργιος
ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ Σ. Ιωάννης
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Κ. Γεώργιος
ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ Α. Ταξιάρχης
ΚΑΡΑΣΣΑΒΙ∆ΗΣ Θ. Απόστολος
ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΣ Γ. Ελευθέριος
ΚΑΙΣΑΡΗΣ Θ. Χρήστος
ΚΟΛΛΙΑΛΗΣ Ι. Χρήστος
ΚΟΛΟΒΟΣ Ι. Ανδρέας
ΚΟΝΤΟΕΣ Γ. Νικόλαος
ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ Ι. Θεόδωρος
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ Ε. Νικόλαος
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ∆. Αντώνιος
ΚΩΣΤΑΡΑΣ ∆. Ιωάννης
ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ Σ. Λάζαρος
ΛΑΛΑΣ Χ. Αλέξανδρος
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Θ. Γεώργιος
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Νικόλαος
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Π. Χρύσανθος
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆. Αντώνης
ΜΗΛΙΩΝΗΣ Β. Νικόλαος
ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ Α. Άριστείδης
ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ Α. Αθηνά
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. Βενέτης
ΜΠΟΥΡΜΑΣ Γ. Χαράλαμπος
ΜΥΛΩΝΑΣ Α. Ανδρέας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. Γρηγόρης
ΝΤΑΓΛΙΟΥ∆ΗΣ Α. Αντώνιος
ΞΑΝΘΗΣ Β. ∆ημήτριος
ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ Μ. Νικόλαος
ΠΑΝΤΟΣ ∆. Κωνσταντίνος
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Λ. Χρήστος
ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ Γ. Ελευθέριος
ΠΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Ευάγγελος
ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ Γ. Νικόλαος
ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ Ν. Ελένη
ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ Π. Ιωσήφ
ΠΑΧΤΑΣ Γ. Φίλιππος
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Ν. Ιωάννης
ΣΕΡΒΟΣ Α. Βασίλειος
ΣΙΑΜΠΑΚΟΣ Γ. Κλεάνθης
ΣΚΙΑ∆ΑΣ Ν. Κωνσταντίνος
ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ Θ. Σπύρος
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Σ. Γεώργιος
ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ Σ. Εμμανουήλ
ΤΖΗΚΑ - ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ∆ανάη
ΤΣΑΚΑΛΟΜΑΤΗΣ Γ. ∆ημήτριος
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ Γ. ∆ημήτριος
ΥΦΑΝΤΗΣ Ν. Αριστοτέλης
ΦΙΛΙΠΠΗΣ Α. Γεώργιος
ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ Π. Κωνσταντίνος
ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ ∆. Αριστείδης
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Α. Μακρίνη
ΧΛΩΡΟΥ Γ. Μαρία
Κ
Κ
Κ
Π
Κ
Π
Κ
Κ
Κ
Κ
Π
Κ
Π
Π
Π
Κ
Π
Π
Κ
Π
Π
Κ
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Κ
Π
Α
Π
Κ
Κ
Κ
Π
Π
Κ
Κ
Π
Π
Κ
Π
Π
Π
Π
Π
Κ
Κ
Π
Κ
Κ
Π
Π
Π
Κ
Κ
Π
Π
Π
Π
Κ
Π
Π
Κ
Π
Π
Κ
Π
Κ
Π
Κ
Κ
Κ
Π
Π
Π
Κ
Κ
Κ
ΕΚΛΟΓΕΣ 20 - 5 - 2012
ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ημοκρατική Κίνηση
Πολιτικών Μηχανικών
1. ΒΑΡΟΥΤΣΗΣ Κ. Σταύρος
2. ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ Χ. Γεώργιος
3. ΤΟΥΡΒΑΛΗ Ε. Μαρία
1. ΖΥΓΟΥΡΗΣ Σ. Νικόλαος
2. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Β. Νικόλαος
3. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Σπυρίδων
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
∆ΚΠΜ
∆ημοκρατική Πανεπιστημονική
Κίνηση Πολιτικών Μηχανικών
1. ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ ∆. Ιωάννης
2. ΜΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε. Κλέαρχος-Αντώνιος
3. ΠΙΤΣΟΣ ∆. Γεώργιος
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ
∆ΠΚ
Πανελλήνια Αγωνιστική
Συνδικαλιστική Κίνηση
1. ΜΠΑΛΑΦΑΣ Π. Ιωάννης
2. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Ν. Αντώνης
3. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ Λ. Άρης
ΠΑΣΚ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ