close

Enter

Log in using OpenID

1 - EU PROGRES

embedDownload
SADRZAJ
broj
Naziv crteza
razmera
0
Sadrzaj
Situacija
1:2
1:250
1
2
Osnova temelja
Osnova prizemlja
1:50
1:50
3
4
5
Osnova krovne konstrukcije - faza I
Osnova krovne konstrukcije - faza II
Izgled krova I faza
1:50
1:50
1:50
6
7
Izgled krova - II faza
Presek 1 - 1
1:50
1:50, 1:20
8
9
Presek 2 - 2
Fasade - faza I
1:50
1:100
10
11
12
Fasade - faza II
Seme stolarije - vrata
Seme stolarije - prozori
1:100
1:50
Glavni projekat rekonstrukcije i adaptacije objekta za
ambulantu u Blaževu , MZ Postenje, Grad Novi Pazar
ul. S. Nemanje br.50,
Novi Pazar
SADRŽAJ
grafičkih priloga
za buduće stanje
URBANISTIČKI PARAMETRI
472.88
1275
Bruto površina objekta koji se rekonstruiše - postojeće stanje P = 220,40m2
Bruto površina objekta koji se rekonstruiše - novo stanje P = 225,32 m2
Bruto površina ostalog dela objekta P+1 ostaje ista - objekat P+1 se nije obuhvaćen ovom
rekonstrukcijom iznosi 299 m2 x 2 = 598 m2
Površina zemljišta pod objektom iznosi 225,32+299 =524,32 m2
1274 svih objekata na parceli iznosi 225,32+598 = 823,32 m2
Ukupna bruto površina
Površina parcele KP 1266 je 46 ari i 65 m2
Indeks zauzetosti parcele iznosi 11,24 %
Indeks izgrađenosti iznosi 0,18
467.82
472.86
467.81
472.83
po
tok
isisn
i bu
nar
i crp
na s
tan
ica
472.80
468.51
468.31
472.94
467.45
467.00
467.03
467
,59
468.20
469.22
1
2
3
4
469.54
467.23
500
468.84
467.25
782
150
70
550
175
466.88
jam
jna
468.08
466.86
620
469,
99
469.34
466.23
320
467.22
468.86
468.35
466.53
160
466.98
467.44
468.37
465.98
upo
k
80
467.61
466.35
a
175
90°
466.85
466.94
sep
468.14
466.60
466.78
467.01
467.21
175
467
,69
468
,57
467
,54
469
,52
469
,52
468.90
469.32
467.39
467.70
469.47
467.00
467.13
467.12
175
468
,57
469.35
467.50
467
,69
472.81
467
,59
469.54
472.96
469.79
4
466.81
468.64
469.46
465.77
466.06
817
1
89
2
linij
a ka
men
og s
okla
6
0
1
P+
1.11
I F
AZ
A
+0.6
+46 3 kota
7,79 go
tovo
g po
da P
r
r
tro
toa
8 .8 8
.467
2
1.36
9
P+
II F
AZ
A
1
P+
465.84
0
1 .8 3
467.61
1267
2 6 .5
6
467.67
S. Nemanje br.50
Novi Pazar
Srbija
8 .5 1
toa
7
tro
r
467.73
I
466.61
4 .6 6
linij
a ka
men
og s
okla
2
78
1 5 .8
350
6
467
,69
3
U L 1.574
AZ
467.74
b
467.25
859
850
a
80
470,
05
2'
oar
700
467
,64
467.52
0 .4 1
468.04
Z
c
1 0 .6
469.57
S
J
932
p+1
a
T.S.
mp
468.22
ra
468.14
100
469.14
r
467.52
tro
toa
467.49
467.70
400
468.46
466.09
d
470,
05
467
,69
467.45
467.67
spomenik
467.03
466.84
533
469.46
pr
I
J
e
468.19
468.54
3'
3
linij
a no
vih
stub
ova
tro
t
470,
05
468.81
469.42
Pro
je
+46 ct Zero
7.16
467
,46
467
,43
90°
469,
99
467.37
6 .7 1
468.12
S
Z
7
1266
469.42
2 .2 2
469.85
r
467.16
468.31
892
467.20
467.16
tro
toa
r
rezervoa
100
467.23
8 25
bun
ar
467.37
9
466.42
1 7 .7
2
465.80
Inves t or
Grad Novi Pazar
Objekat
Glavni projekat rekonstrukcije i adaptacije objekta
za ambulantu u Blaževu , MZ Postenje, Grad Novi
Pazar
Mesto
Blaževo, MZ Postenje, Novi Pazar
467.80
4
Naziv crteža
467.09
1265
1 1 .1
782
1
Situacija
467.20
466.26
Glavni građevinsko-arhitektonski
projekat
buduće stanje
466.91
Odgovorni projektant
Sonja Dragovic, d.i.g.
466.44
466.13
465.94
Razmera
Broj crteza
0
1:250
TD 09/2013
500
1
4,01 %
8,02 %
II FAZA
I FAZA
905
75
314
100
369
157
56
565
25
VS1
podna ploca d=8 cm
56
157
56
550
56
VS3
13
VS3
56
550
pod ambulanta
680
550
16
25
15
406
56
25 25 6
406
129
12
56
1 cm Keramika
5 cm Cem. kosuljica
5 cm Styrofoam SM Insulation
1 cm HI kondor 4 mm
10 cm Armirani beton
10 cm Sljunak
173
25
16
25
16
VS1
482
40
25
15
571
25
pod buduci
409
371
56
427
56
VS3
317
VS1
1 cm Keramika
5 cm Cem. kosuljica
5 cm Styrofoam SM Insulation
1 cm HI kondor 4 mm
10 cm Armirani beton
10 cm Sljunak
56
25
852
22
406
2
2'
VS1
VS1
podna ploca d=8 cm
podna ploca d=10cm
56
56
148
467
167
56
25
579
56
344
VS1
9
39
25
447
6
56
715
25
467
359
25 25 25
56
VS2
POS T1 temeljna traka
POS 01
366
569
podna ploca d=10cm
9
38
9
8
38
10
2
VS2
podna ploca d=10cm
680
10
25
28
16
25
59
25
346
25
140
25
430
25 8
9
38
25
9
9
13
25
9
7
VS1
711
25
735
VS2
VS1
587
25
606
75
25
VS2
346
25
140
462
VS1
25
430
619
25 8
10
2.480
novi zid od giter bloka
20
1
postojeci zid od opeke
postojeci zidani temelj od kamena
S. Nemanje br.50
Novi Pazar
Srbija
Inves t or
Grad Novi Pazar
Objekat
novi stub u postojecem zidu
Glavni projekat rekonstrukcije i adaptacije objekta
za ambulantu u Blaževu , MZ Postenje, Grad Novi
Pazar
novi stub
Mesto
Blaževo, MZ Postenje, Novi Pazar
nabijeni beton, kosuljica
Naziv crteža
drvo u preseku
II FAZA
I FAZA
Osnova temelja
Glavni građevinsko-arhitektonski
projekat
buduće stanje
kamena vuna
Z
d
c
Odgovorni projektant
Sonja Dragovic, d.i.g.
Razmera
J
Broj crteza
1
b
S
a
9
27
56
19
25
550
izbetonira novu traku
VS1
9
21
28
22
200
25
25 38
9
15
218
LEGENDA MATERIJALA
podna ploca d=10cm
e
2
384
56
369
907
100
216
mokri cvor
podna ploca d=8 cm
314
202
100
3'
3
208
114
POS 02
231
56
POS T2 - temeljna traka
25
157
VS3
183
7
VS3
VS3
25
2
14
183
38
11
25
497
25
POS TG1
temeljna greda
POS TG3 temeljna greda
VS1
25
176
2
POS TG1
temeljna greda
56
1 cm Keramika
10 cm Armirani beton
1 cm HI kondor 4 mm
25
25
13
56
pod trem
7
265
25
te
m
el
jn
a
S
PO
S
POS TG2 temeljna greda
PO
VS2
25
701
S1
T3
te
m
el
jn
a
T3
S1
310
55
1 25
25
167
335
447
374
38
25
POS TG1
temeljna greda
522
426
st
op
a
9
167
1 cm Keramika
10 cm Armirani beton
1 cm HI kondor 4 mm
736
st
op
a
28
1.583
I
1
1:50
TD 09/2013
4,01 %
1
TABELARNI PRIKAZ POVRŠINA PRIZEMLJA
8,02 %
1.548
110
34
110
38
110
110
34
110
38
110
0,60
0,60
12
25
12
+0,64
156
+467,78
VS3
25
D-3
5
postojeci prozor
rusi se parapet
12
125
VS3
pec
404
VS1
110
134
Cekaonica
1
P: 15,39 m2
O: 22,26 m
91
49
15
POS 2 SERKLAZ 25x20
TA
pec
VS1
novi otvor
606
No.
NAZIV PROSTORIJE
P m2
Om
Obrada poda
Obrada zida
Obrada plafona
1''
2''
3''
4''
Hodnik
Postojeća prostorija
Postojeća prostorija
Postojeća prostorija
9,54
18,55
34,97
27,15
14,42
17,35
23,66
21,70
-
Krečni malter
Krečni malter
Krečni malter
Krečni malter
-
UKUPNA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA II FAZA
90,21
182,50
225,32
sepk
2
403
7
42
VS2
160
51
1,60
1,40
LEGENDA MATERIJALA
novi zid od giter bloka
174
+467,78
Lekarska soba
2
P: 15,92 m2
O: 15,96 m
1
VS2
POS 1I SERKLAZ 38x25
VS1
postojeci zid od opeke
postojeci zidani temelj od kamena
211
140
186
25
140
472
482
25
6
430
1.081
II FAZA
Inves t or
Grad Novi Pazar
Objekat
Glavni projekat rekonstrukcije i adaptacije objekta
za ambulantu u Blaževu , MZ Postenje, Grad Novi
Pazar
novi stub
Mesto
Blaževo, MZ Postenje, Novi Pazar
nabijeni beton, kosuljica
Naziv crteža
25 8
609
1.369
S. Nemanje br.50
Novi Pazar
Srbija
novi stub u postojecem zidu
W-3
185
95,14
-2,85
92,29
2'
Negatoskop
Np1
VS2
10
u 1R
r
b
e
r
42
+0,62
p- 0,96
W-2
75
3'
3
25
Np2
Ormar za lekove
1,00
2,10
kartoteka
641
+1
POS a u
atn
dod
D-4'
Sala za intervencije
3
P: 25,22 m2
O: 20,69 m
185
25
POS 12 greda u ploci 25x20
EKG
+467,78
406
POS 13 SERKLAZ 40x25
7
p- 0,96
281
Np 2
100
p- 0,96
Produžni malter
Produžni malter
Produžni malter
Produžni malter
Produžni malter
Produžni malter
Produžni malter
Produžni malter
Produžni malter
D-4
+0,62
25
2
srusi
pec
1,00
2,10
1,00
2,10
TA
Produžni malter
Produžni malter
Produžni malter
Produžni malter
Produžni malter
Keramika
Keramika
Keramika
Produžni malter
25
VS2
zazida
260
342
242
Ormar za
instrumente
Granitna keramika
Granitna keramika
Granitna keramika
Granitna keramika
Granitna keramika
Granitna keramika
Granitna keramika
Granitna keramika
Granitna keramika
post. otvor
vaga
25
prosiri otvor
110
235
Sterilizator
24,08
22,26
15,96
20,69
6,84
8,04
7,08
6,48
7,69
UKUPNA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA
UKUPNA BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA
POS 3I SERKLAZ 38x25
D-3
+0,62
POS +2
110
p- 1,60
D-1
post. dimnjak
66 12
90
VS3
25
0,60
0,60
1 cm Keramika
10 cm Armirani beton
1 cm HI kondor 4 mm
mokri cvor
100
W-5
p- 0,12
170
125
D-4
p- 0,96
W-1
735
oglasna tabla
231
38
587
VS1
27
145
Np 3
25
+0,62
F
393
u
br
e
r
12
2R
pod ambulanta
+3 u
S
a
PO atn
d
do
POS 1II SERKLAZ 38x25
141
12
22,94
15,39
15,92
25,22
2,93
3,96
2,86
2,36
3,56
Trem
Čekaonica
Lekarska soba
Sala za intervencije
Patronažna sestra
WC ženski i invalidi
WC muški
WC za osoblje
Garderoba
7
W-1
1,70
2,70
32
Project Zero
+467.16
W-4
Np3
p- 1,60
0,70
2,10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
II FAZA - ostavlja se raspored kao u postojećem stanju
9
W-1
15
Np 3
Obrada plafona
UKUPNA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA I FAZA
odbija se malter 3%
SVEGA NETO KORISNA POVRŠINA I FAZA (AMBULANTA) = m2
7
W-1
12
Kiseonik
Prostorija
3''
P: 34,97 m2
O: 23,66 m
prezida zid i dobetonira temelj
p- 0,96
p- 0,96
61
VS3
prezidati zid i dobetonirati stub
p- 0,96
174
Patronazna sestra
4
P: 2,93 m2
O: 6,84 m
13
12
25
2
144
104
38
0,83
2,10
145
80
NV1
2
101
10
1R
a
tn
110
25
VS3
Obrada zida
90
Garderoba
9
P: 3,56 m2
O: 7,69 m
W-4
p- 1,60
1,40
1,40
28
165
38
110
POS +6
1,60
1,40
25
350
1,10
1,40
192
34
1,10
1,40
7
da
110
1,10
1,40
VS1
Prostorija
4''
P: 27,15 m2
O: 21,70 m
VS1
NV1
D-2
+0,62
+4
do
9
30
drvo u preseku
30
kamena vuna
Osnova prizemlja
Glavni građevinsko-arhitektonski
projekat
buduće stanje
I FAZA
Z
e
d
c
Odgovorni projektant
Sonja Dragovic, d.i.g.
Razmera
J
Broj crteza
1
b
S
a
19
12
POS 9 GREDA 25x40
152
VS1
1,10
1,40
9
1 cm Keramika
5 cm Cem. kosuljica
5 cm Styrofoam SM Insulation
1 cm HI kondor 4 mm
10 cm Armirani beton
10 cm Sljunak
pod buduci
44
110
p- 0,96
W-1
38
S
9
POS 8 SERKLAZ 40x25
POS 7 SERKLAZ 40x25
269
850
110
404
42
p- 0,96
W-1
427
VS1
PO
9
176
U
p- 1,60
VS1
VS1
POS 4 SERKLAZ 25x25
1,10
1,40
1,10
1,40
38
Prostorija
2''
P: 18,55 m2
O: 17,35 m
U
W-4
Np3 POS 6I serklaz 25x20
60
0,70
2,10
S
PO
485
+5
POS 3II SERKLAZ 38x25
+467,80
447
VS3
60
WC osoblje
7
P: 2,36 m2
O: 6,48 m
0,90
2,10
13
6
+0,64
1,45
2,70
25
p- 0,96
W-1
1,10
1,40
Hodnik
1''
P: 9,54 m2
O: 14,42 m
S+
PO
Trem
0
P: 22,94 m2
O: 24,08 m
25
1,45
2,70
PO
1,45
2,70
1 cm Keramika
10 cm Armirani beton
1 cm HI kondor 4 mm
426
POS 11 SERKLAZ 25x20
7
S+
pod trem
1 cm Keramika
5 cm Cem. kosuljica
5 cm Styrofoam SM Insulation
1 cm HI kondor 4 mm
10 cm Armirani beton
10 cm Sljunak
+0,64
0,84
2,10
+0,63
2
25
U
D-2
1,10
1,40
336
NV2
38
Otvor za tavan
485
p- 0,96
W-1
110
VS1
POS 10 PODVLAKA 25x30
38
38
38
65
POS 5 PODVLAKA 25x30
13
36
POS 6II PODVLAKA 40x25
VS2
0 25
S1
25 32 32
367
523
WC muski
6
P: 2,86 m2
O: 7,08 m
W-4
Project Zero
S1
20 60
Obrada poda
231
WC zenski i invalidi
5
P: 3,96 m2
O: 8,04 m
45
924
60
25
150
Om
183
20 60
25
25
P m2
24
100
25
100
145
265
257
201
25
160
25
310
252
426
25
zazida
26
447
TA
25
0,60
0,60
426
13
D-1
26
625
256
472
0,90
2,10
439
0,60
0,60
26
W-2
26
I FAZA - AMBULANTA
No. NAZIV PROSTORIJE
I
2
1:50
TD 09/2013
1
1.613
451
1.121
40
13
73 13
3'
3
14
6
57
4
13
POS V 14x12
POS V 14x12
186
12
2
414
427
73
POS R1 8x14
281
POS R1 8x14
280
POS R1 8x14
254
S1
POS R1 8x14
243
POS R1 8x14
6
POS R1 8x14
77 25
POS R1 8x14
375
POS R1 8x14
453
POS R1 8x14
416
S1
S1
1.043
S1
POS R1 8x14
14
pomerena TG
94
200
12
84
84
S1
100
100
2'
S2
POS RZ 12x16
100
letva 3x5 cm
LEGENDA MATERIJALA
letva 3x5 cm
novi zid od giter bloka
60
99
99
99
99
99
99
99
735
99
99
99
99
99
17
25
5 69
606
87
87
87
87
80
80
462
80
80
80
80
80
80
619
I FAZA
40 28 4
67
I FAZA
postojeci zid od opeke
postojeci zidani temelj od kamena
S. Nemanje br.50
Novi Pazar
Srbija
Inves t or
Grad Novi Pazar
Objekat
novi stub u postojecem zidu
Glavni projekat rekonstrukcije i adaptacije objekta
za ambulantu u Blaževu , MZ Postenje, Grad Novi
Pazar
novi stub
Mesto
Blaževo, MZ Postenje, Novi Pazar
nabijeni beton, kosuljica
Naziv crteža
drvo u preseku
Osnova krovne konstrukcije - faza I
Glavni građevinsko-arhitektonski
projekat
buduće stanje
kamena vuna
Z
e
d
c
Odgovorni projektant
Sonja Dragovic, d.i.g.
Razmera
J
Broj crteza
1
b
S
a
41
128
14
72
14
99
1
79
letva 3x5 cm
14
POS V 14x12
14
99
letva 3x5 cm
108
932
264
253
POS R2 8x14
POS R2 8x14
POS R2 8x14
2
84
2
POS SL1 12x16
S2
POS R2 8x14
84
POS R2 8x14
84
POS SL1 12x16
I
3
1:50
TD 09/2013
1
1.622
1.582
40
13
73 13
3'
3
14
6
57
4
13
POS V 14x12
POS V 14x12
87
87
87
87
198
94
88
93
264
88
S1
88
264
88
264
88
88
264
S1
S2
261
88
87
174
450
84
87
87
258
S1
POS SL1 12x16
S2
279
87
87
243
S1
75 25
S1
6 68
37
87
87
S1
80
80
80
80
80
40 28 5
2
280
80
254
120
40
80
280
80
72
80
6
281
25
41
73
S1
S1
POS R1 8x14
POS R1 8x14
POS R1 8x14
POS R1 8x14
POS R1
POS R1
POS R1
POS R3
POS R3
POS R3
167
427
POS R3
80
280
POS RZ 12x16
pomerena TG
12
80
2'
S2
87
243
S1
80
254
POS RZ 12x16
911
414
POS R2 8x14
POS R2
POS R2
S2
50
261
S1
POS R2
POS R2
POS R3
POS R3
S2
POS R3
198
186
12
186
2
POS SL1 12x16
S2
S2
80
1.043
105
264
69
200
87
S1
2
427
87
253
87
12
87
186
33
50
12
87
414
87
POS R1 8x14
87
POS R1 8x14
88
POS R1 8x14
88
POS R2 8x14
88
POS R1 8x14
88
POS R2 8x14
88
POS R1 8x14
88
POS R2 8x14
57
POS R1 8x14
6 30
POS R2 8x14
12
3
POS
SL2
12x12
POS
SL1
12x16
letva 3x5 cm
LEGENDA MATERIJALA
letva 3x5 cm
novi zid od giter bloka
88
88
88
88
88
88
87
87
87
84
87
87
87
87
70 5
25
5 69
87
87
87
87
80
80
80
80
80
80
80
80
14
79
72
14
57
14
letva 3x5 cm
79
6 30
1
14
POS V 14x12
14
postojeci zid od opeke
postojeci zidani temelj od kamena
II FAZA
I FAZA
Inves t or
Grad Novi Pazar
Objekat
novi stub u postojecem zidu
Glavni projekat rekonstrukcije i adaptacije objekta
za ambulantu u Blaževu , MZ Postenje, Grad Novi
Pazar
novi stub
Mesto
Blaževo, MZ Postenje, Novi Pazar
nabijeni beton, kosuljica
Naziv crteža
40 28 4
drvo u preseku
Osnova krovne konstrukcije - faza II
Glavni građevinsko-arhitektonski
projekat
buduće stanje
kamena vuna
Z
e
d
c
Odgovorni projektant
Sonja Dragovic, d.i.g.
Razmera
J
Broj crteza
1
b
S
a
14
14
72
14
letva 3x5 cm
S. Nemanje br.50
Novi Pazar
Srbija
I
4
1:50
TD 09/2013
1
40
13
18 o
2
+6.65
falcovani crep
1.043
+5,26
922
2
3'
3
29 o
falcovani crep
TR 40/250
61
13
1.573
2'
2
8o
TR 40/250
LEGENDA MATERIJALA
29 o
falcovani crep
29 o
novi zid od giter bloka
735
593
13
462
619
1.430
1.160
I FAZA
I FAZA
22
45
novi stub u postojecem zidu
Glavni projekat rekonstrukcije i adaptacije objekta
za ambulantu u Blaževu , MZ Postenje, Grad Novi
Pazar
novi stub
Mesto
Blaževo, MZ Postenje, Novi Pazar
nabijeni beton, kosuljica
Naziv crteža
14
60
80 21
postojeci zidani temelj od kamena
Inves t or
Grad Novi Pazar
Objekat
14
1
postojeci zid od opeke
S. Nemanje br.50
Novi Pazar
Srbija
drvo u preseku
Izgled krova - faza I
Glavni građevinsko-arhitektonski
projekat
buduće stanje
kamena vuna
Z
e
d
c
Razmera
J
Broj crteza
1
b
a
S
Odgovorni projektant
Sonja Dragovic, d.i.g.
I
5
1:50
TD 09/2013
1
1.622
1.160
13
3'
3
277
18 o
TR 40/250
18 o
TR 40/250
61
13
462
2
+5,26
2
646
8o
TR 40/250
8o
TR 40/250
908
1.043
2
2'
LEGENDA MATERIJALA
novi zid od giter bloka
Glavni projekat rekonstrukcije i adaptacije objekta
za ambulantu u Blaževu , MZ Postenje, Grad Novi
Pazar
novi stub
Mesto
Blaževo, MZ Postenje, Novi Pazar
1.350
25
39
1.091
45
nabijeni beton, kosuljica
Naziv crteža
2.465
45
drvo u preseku
II FAZA
I FAZA
14
60
novi stub u postojecem zidu
14
39
postojeci zidani temelj od kamena
Inves t or
Grad Novi Pazar
Objekat
14
1
postojeci zid od opeke
S. Nemanje br.50
Novi Pazar
Srbija
Izgled krova - faza II
Glavni građevinsko-arhitektonski
projekat
buduće stanje
kamena vuna
Z
e
d
c
Razmera
J
Broj crteza
1
b
a
S
Odgovorni projektant
Sonja Dragovic, d.i.g.
I
6
1:50
TD 09/2013
+6,65
4 Izgled krova - stari krov
+5,84
+5,26
16
12
20
18
82
25
POS +6
82
61 20
321
224
159
20 1
8
+0,51
+0,50
0 Osnova prizemlja
50
30
4
1
10
90
1 8
8
1
10
1 5 5
10
1
90
50
+0,59
10
-0,50
-1 Osnova temelja
Podna ploca ambulante:
Podna ploca mokroh cvorova:
- granitna protivklizna keramika 1 cm
na materijalu ukupno 6 cm
- hidroizolacija Kondor 4 mm
- lako armirana ploca 10 cm
- sljunak 10 cm
- postojeca zemlja
Podna ploca ambulante:
1:20
90
11
11
40
D-01
Detail
+0,64
+0,62
90
ODSTEMOVATI
- granitna protivklizna keramika 1 cm na lepku
- cementna kosuljica 5 cm
- hidroizolacija Kondor 4 mm
- lako armirana ploca 8 cm - nova
- postojeci beton 10 cm
- postojeca zemlja
LEGENDA MATERIJALA
novi zid od giter bloka
postojeci zid od opeke
3
3'
2'
1
postojeci zidani temelj od kamena
2
90
90
-0,50
- granitna protivklizna keramika 1 cm
na materijalu ukupno 6 cm
- hidroizolacija Kondor 4 mm
- lako armirana ploca 10 cm
- sljunak 10 cm
- postojeca zemlja
+4,05
2 Osnova krovne konstrukcije
+3,80
1 Vrh post. zida
POS 6I
90
106
+0,62
+0,40
D-01 Detail
18°
susedni objekat
270
120
365
140
365
ODSTEMOVATI
-0,50
D-01
POS V
Np3
20
Np2
POS 3I
R2
8x1
4
20
10
74
Ploca iznad Pr:
- kamena vuna 50 kg/m3
- "Fert" konstrukcija 14+5 cm
- plafonski malter 2 cm
25 5 79 16
87
POS 2
POS +1
POS
82
POS 1I
POS +2
53
25
8°
13
+0,40
POS RZ
14 5
58 1
12
POS V
+5,26
3 Izgled krova - novi krov
60
103
8x14
POS R1
12
121
5
15
POS SL1
14 5
1
12 72
70 10
- TR 40/250/0.5
- vodonepropusna paropropusna folija
- OSB ploce 15 mm
- rog 8/14 cm
21
Krov:
S. Nemanje br.50
Novi Pazar
Srbija
Inves t or
Grad Novi Pazar
Objekat
novi stub u postojecem zidu
Glavni projekat rekonstrukcije i adaptacije objekta
za ambulantu u Blaževu , MZ Postenje, Grad Novi
Pazar
novi stub
Mesto
Blaževo, MZ Postenje, Novi Pazar
nabijeni beton, kosuljica
Naziv crteža
drvo u preseku
Presek 1 - 1, D-01 Detail
Glavni građevinsko-arhitektonski
projekat
buduće stanje
kamena vuna
Odgovorni projektant
Sonja Dragovic, d.i.g.
Razmera
Broj crteza
7
1:50, 1:20
TD 09/2013
POS R1 8x14
94
6
21
87
36
72
20 15
36
5 62
POS +6
+4,05
2
Osnova krovne konstrukcije
+3,80
20
POS 13
303
323
32
10
1 8 1
10
22
90
16
10
90
POS TG1
+0,50
0 Osnova prizemlja
68 22
1 5 5
10
1
90
+0,63
112
10
90
100
80
LEGENDA MATERIJALA
+0,62
+0,50
323
8
68 15
101
335
315
330
140
96
10
10
+0,59
+0,50
1 Vrh post. zida
4 56
- kamena vuna 50 kg/m3
- "Fert" konstrukcija 14+5 cm
- plafonski malter 2 cm
20
POS 12
Ploca iznad Pr:
postojeci otvor
+5,26
3 Izgled krova - novi krov
20
4 52
POS +2
POS 9
20
POS 8
POS 7
40
25
25
POS +5
S2
5
S2
7
S2
S2
72
20
S2
12
7
POS R1 8x14
23
65
POS SL1 12x16
72
S2
S2
POS R1 8x14
POS R3
POS R3
POS R3
POS R3
- TR 40/250/0.5
- vodonepropusna paropropusna folija
- OSB ploce 15 mm
- rog 8/14 cm
5
S2
84
POS SL1 12x16
S2
Krov:
77
149
65
POS R3
linija postojeceg krova
POS R3
+6,65
4 Izgled krova - stari krov
-0,50
-1 Osnova temelja
Podna ploca ambulante:
Podna ploca II faze - bez poda:
- lako armirana ploca 10 cm
- sljunak 10 cm
- postojeca zemlja
Podna ploca hodnika II faze bez poda:
- lako armirana ploca 8 cm - nova
- postojeci beton 10 cm
- postojeca zemlja
Podna ploca mokroh cvorova:
- granitna protivklizna keramika 1 cm
na materijalu ukupno 6 cm
- hidroizolacija Kondor 4 mm
- lako armirana ploca 10 cm
- sljunak 10 cm
- postojeca zemlja
Podna ploca II faze - bez poda:
- lako armirana ploca 10 cm
- sljunak 10 cm
- postojeca zemlja
- granitna protivklizna keramika 1 cm na lepku
- cementna kosuljica 5 cm
- hidroizolacija Kondor 4 mm
- lako armirana ploca 8 cm - nova
- postojeci beton 10 cm
- postojeca zemlja
novi zid od giter bloka
postojeci zid od opeke
postojeci zidani temelj od kamena
S. Nemanje br.50
Novi Pazar
Srbija
Inves t or
Grad Novi Pazar
Objekat
novi stub u postojecem zidu
Glavni projekat rekonstrukcije i adaptacije objekta
za ambulantu u Blaževu , MZ Postenje, Grad Novi
Pazar
novi stub
Mesto
Blaževo, MZ Postenje, Novi Pazar
nabijeni beton, kosuljica
Naziv crteža
drvo u preseku
Presek 2 - 2
Glavni građevinsko-arhitektonski
projekat
buduće stanje
kamena vuna
Odgovorni projektant
Sonja Dragovic, d.i.g.
e
d
c
I FAZA
b
a
II FAZA
Razmera
Broj crteza
8
1:50
TD 09/2013
+6,65
4 Izgled krova - stari krov
+5,26
3 Izgled krova - novi krov
+4,05
2 Osnova krovne konstrukcije
+3,80
1 Vrh post. zida
+0,50
0 Osnova prizemlja
Severozapadna fasada I
3
3'
2'
2
1
b
c
e
d
-0,50
-1 Osnova temelja
1:100
Severoistocna fasada - faza I
+6,650
4 Izgled krova - stari krov
+5,260
3 Izgled krova - novi krov
+4,050
2 Osnova krovne konstrukcije
+3,800
1 Vrh post. zida
1:100
S. Nemanje br.50
Novi Pazar
Srbija
Inves t or
Grad Novi Pazar
Objekat
Glavni projekat rekonstrukcije i adaptacije objekta
za ambulantu u Blaževu , MZ Postenje, Grad Novi
Pazar
Mesto
Blaževo, MZ Postenje, Novi Pazar
Naziv crteža
Fasade - Faza I
+0,500
0 Osnova prizemlja
-0,500
-1 Osnova temelja
Glavni građevinsko-arhitektonski
projekat
buduće stanje
Odgovorni projektant
Sonja Dragovic, d.i.g.
Jugoistocna fasada I
1:100
Broj crteza
3
3'
2'
2
1
e
d
c
b
a
Razmera
Jugozapadna fasada - faza I
1:100
9
1:100
TD 09/2013
susedni objekat
susedni objekat
+6,65
4 Izgled krova - stari krov
+5,26
3 Izgled krova - novi krov
+4,05
2 Osnova krovne konstrukcije
+3,80
1 Vrh post. zida
+0,50
0 Osnova prizemlja
3
3'
2'
2
b
c
e
d
1
-0,50
-1 Osnova temelja
1:100
Severoistocna fasada II
+6,650
4 Izgled krova - stari krov
susedni objekat
susedni objekat
Severozapadna fasada II
+5,260
3 Izgled krova - novi krov
1:100
S. Nemanje br.50
Novi Pazar
Srbija
Inves t or
Grad Novi Pazar
Objekat
Glavni projekat rekonstrukcije i adaptacije objekta
za ambulantu u Blaževu , MZ Postenje, Grad Novi
Pazar
+4,050
2 Osnova krovne konstrukcije
+3,800
1 Vrh post. zida
Mesto
Blaževo, MZ Postenje, Novi Pazar
Naziv crteža
Fasade - Faza II
+0,500
0 Osnova prizemlja
-0,500
-1 Osnova temelja
Glavni građevinsko-arhitektonski
projekat
buduće stanje
Odgovorni projektant
Sonja Dragovic, d.i.g.
3
3'
2'
2
1:100
Jugozapadna fasada II
1
Jugoistocna fasada II
e
d
c
b
a
Razmera
1:100
Broj crteza
10
1:100
TD 09/2013
Šema stolarije - vrata
1
D
osnova
izgled
oznaka
70
opis
D-4
Vrata od medijapana,
dovratnik je izrađen od
medijapana a vratno krilo
je ravno (bez falca) i
presvučeno melaminskom
folijom u belom dekoru .
Vrata su univerzalna
(mogu bi i leva i desna) i
monraju se posle svih
ostalih radova (suva
montaža).
70
1
L
70
D-4
kom
otvaranje
1
D
osnova
izgled
210
otvaranje
100
100
1
210
D-1
Vrata od medijapana,
dovratnik je izrađen od
medijapana a vratno krilo
je ravno (bez falca) i
presvučeno melaminskom
folijom u belom dekoru .
Vrata su univerzalna
(mogu bi i leva i desna) i
monraju se posle svih
ostalih radova (suva
montaža).
kom
210
D-1
opis
210
oznaka
Šema stolarije - vrata
L
100
70
100
2
D-4'
Šema stolarije - vrata
izgled
D
Šema stolarije - vrata oznake U
kom otv.
osnova
L
60
60
4
S. Nemanje br.50
Novi Pazar
Srbija
206
4
8
56 4
2
L
4 52 8 8 53 4
8
8
145
90
90
2
U
210
2
- širina profila - 71mm
- broj komora: 5
- izolaciona vrednost
profila: Uf = 1.3 W/m2K
- zvučna izolaciona moc:
max 44 dB
- dve zap v ne dihtung
gume, tj. AD system sive
boje.
D
206
83
1
fix
210+60
L
4
145
PVC stolarija se izrađuje od
vrhunskog tvrdog PVC
petokomornog profila,
ravnih ivica.
1
izgled
15 101
opis
84
2
D-3
100
1
84
83
Vrata od medijapana,
dovratnik je izrađen od
medijapana a vratno krilo je
ravno (bez falca) i
presvučeno melaminskom
folijom u belom dekoru .
Vrata su univerzalna (mogu
bi i leva i desna) i mon r aju
se posle svih ostalih radova
(suva montaža).
100
68
osnova
L
15
1
otvaranje
1
145
D-2
Vrata od medijapana,
dovratnik je izrađen od
medijapana a vratno krilo
je ravno (bez falca) i
presvučeno melaminskom
folijom u belom dekoru .
Vrata su univerzalna
(mogu bi i leva i desna) i
monraju se posle svih
ostalih radova (suva
montaža).
kom
210
D-2
opis
210
oznaka
Vrata od medijapana,
dovratnik je izrađen od
medijapana a vratno krilo je
ravno (bez falca) i
presvučeno melaminskom
folijom u belom dekoru .
Vrata su univerzalna (mogu
bi i leva i desna) i mon r aju
se posle svih ostalih radova
(suva montaža).
210
2
3
- propustljivost vazduha treba da zadovoljava klasu D po JUS D.E8.013
- izolaciona vrednost čitavih vrata: Max. Uw = 0.77 W/m2K
- zvučna izolacija: Max. R = 36 dB što je više od R = 32dB u klasi II po JUS U.J6.201
- otpornost prema delovanju vode treba da je u klasi D po JUS.D.E8.011
Okov: Okretni mehanizam ugrađen u vrata
Staklo:Za sve pozicije u PVC-u staklo je termopan u paketu 4+12+4 mm FLOAT kvaliteta.
Boja: Osnovna boja PVC profila je bela , a spojevi su izrađeni u trajnoj zavarivačkoj tehnici.
Ručice: Ručice na prozorima i vrama su aluminijumske u beloj boji
Inves t or
Grad Novi Pazar
Objekat
Glavni projekat rekonstrukcije i adaptacije objekta
za ambulantu u Blaževu , MZ Postenje, Grad Novi
Pazar
Mesto
Blaževo, MZ Postenje, Novi Pazar
Naziv crteža
Šeme stolarije - vrata
Glavni građevinsko-arhitektonski
projekat
buduće stanje
Odgovorni projektant
Sonja Dragovic, d.i.g.
Razmera
Broj crteza
11
TD 09/2013
Šema stolarije - prozori
W-1
dim
kom
visina
parapeta
110x140
8
96
osnova
izgled
PVC stolarija se izrađuje od
vrhunskog tvrdog PVC
petokomornog profila,
ravnih ivica.
140
oznaka
110
W-2
160x140
2
140
110
96
160
140x140
1
160
140
W-3
- širina profila - 71mm
- broj komora: 5
- izolaciona vrednost
profila: Uf = 1.3 W/m2K
- zvučna izolaciona moc:
max 44 dB
- dve zap v ne dihtung
gume, tj. AD system sive
boje.
96
140
- propustljivost vazduha treba da zadovoljava klasu D po JUS D.E8.013
- izolaciona vrednost čitavih vrata: Max. Uw = 0.77 W/m2K
- zvučna izolacija: Max. R = 36 dB što je više od R = 32dB u klasi II po JUS U.J6.201
- otpornost prema delovanju vode treba da je u klasi D po JUS.D.E8.011
Okov: Okretni mehanizam ugrađen u vrata
Staklo:Za sve pozicije u PVC-u staklo je termopan u paketu 4+12+4 mm FLOAT kvaliteta.
Boja: Osnovna boja PVC profila je bela , a spojevi su izrađeni u trajnoj zavarivačkoj tehnici.
Ručice: Ručice na prozorima i vrama su aluminijumske u beloj boji
60
140
W-4
60x60
4
160
60
60
S. Nemanje br.50
Novi Pazar
Srbija
48
4
3 4
Mesto
Blaževo, MZ Postenje, Novi Pazar
76
Naziv crteža
90
80
183
90
106
12
18
1
5
170x270
270
W-5
Glavni projekat rekonstrukcije i adaptacije objekta
za ambulantu u Blaževu , MZ Postenje, Grad Novi
Pazar
4
4
6
60
6
Inves t or
Grad Novi Pazar
Objekat
Šeme stolarije - prozori
Glavni građevinsko-arhitektonski
projekat
buduće stanje
Odgovorni projektant
Sonja Dragovic, d.i.g.
Razmera
Broj crteza
12
1:50
TD 09/2013
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
3 953 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content