close

Enter

Log in using OpenID

AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Tiskanica NA-1

embedDownload
AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
Tiskanica NA-1
Škola/ustanova: Osnovna škola „Vladimir Gortan“ Rijeka
(puni naziv škole/ustanove)
Adresa:
Županija, šifra:
Kontakt-osoba:
51000
Rijeka
Prilaz Vladimira Gortana 2
(pošt. br.)
(mjesto)
(ulica i broj)
08
Primorsko-goranska županija
08-071-009
(br. žup.)
(naziv županije)
(šifra djelatnosti škole/ustanove)
Ana Biočić, prof.
051/218-749
051/218-749
[email protected]
(ime i prezime)
(telefon)
(telefaks)
(e-mail adresa)
Prema članku 15. i 16. Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osno vnom i srednjem školstvu,
Agenciji za odgoj i obrazovanje dostavlja se
PRIJEDLOG ZA NAPREDOVANJE
Venelin Mehić (Ružica, Salih)
Ime i prezime :
74745861597
(ime i prezime djelatnika/ce čije se napredovanje predlaže /ime majke i oca/)
Rođen/a:
OIB
16.9.1968.
Rijeka
Primorsko-goranska
Republika Hrvatska
(datum)
(mjesto)
(županija)
(država)
Završio/la školovanje : Pedagoški fakultet, Rijeka
1994.
(naziv škole ili fakulteta. mjesto)
i stekao/la zvanje :
(godina završetka)
profesor politehnike
Osnovna škola Ivana Mažuranića, Novi Vinodo lski
Zaposlio/la se u:
1995.
(naziv škole ili organizacije, mjesto)
1. Osnovna škola Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski
2. Invest 2000 d.o.o., Rijeka
3. Osnovna škola Grivica, Rijeka
4. Osnovna škola „Vladimir Gortan“ Rijeka
Do sada je radio/la:
Sada radi u:
(godina zaposlenja)
Osnovna škola „Vladimir Gortan“
kao:
(naziv škole/ustanove)
Godine radnog staža:
učitelj tehničke kulture
(vrsta poslova koje obavlja)
11 godina
(navesti godine radnog staža u nastavi ili stručno-pedagoškom radu)
Prethodno promaknuće u zvanje :
Datum promocije :
(upisati: mentora, savjetnika ili nema zvanje)
Predlaže se: 3. napredovanje u zvanje mentora
Upisati jednu od četiri mogućnosti:
1. ponovni izbor u zvanje mentora; 2. ponovni izbor u zvanje savjetnika;
3. napredovanje u zvanje mentora; 4. napredovanje u zvanje savjetnika
(ako ima prethodno zvanje, navesti datum promocije)
kao: učitelj tehničke kulture
Upisati posao/područje u kojem djelatnik/ca napreduje.
Ako djelatnik/ca pokriva dvije vrste posla/područja rada, navesti samo jedan
posao/područje iz kojeg se napredovanje predlaže.
Uz prijedlog za napredovanje u skladu s Pravilnikom dostavljaju se:
1. Tiskanice: NA-2, NA-3 i NA-4 (popunjene, potpisane i ovjerene)
2. Prilozi uz NA-1: preslika dip lo me i radne knjižice, radni životopis
3. Prilog uz NA-2: suglasnost učiteljskog vijeća
4. Prilozi uz NA-3: preslike doku mentacije o bodovanom izvannastavnom stručnom radu
5. Prilozi uz NA-4: preslike potvrda o stručnom usavršavanju i popis pročitanih bib liografskih jedinica
Podnositelj/ica prijedloga:
Venelin Mehić, prof.
(potpis)
Rijeka, ____ 2012.
(mjesto, datum, pečat)
Ravnatelj/ica škole/ustanove:
Ana Biočić, prof.
(potpis)
Napomena
Prilozi koje bi sukladno Pravilniku trebalo dostaviti su sljedeći:
1. Tiskanice : NA-2, NA-3 i NA-4 (popunjene, potpisane i ovjerene)
2. Prilozi uz Tiskanicu NA-1: preslika diplome i radne knjižice, radni životopis, preslika prethodne odluke
o napredovanju/ponovnom izboru (ako djelatnik/ca ima prethodno stečeno zvanje mentora ili savjetnika)
3. Prilog uz NA-2: suglasnost učiteljskog/nastavničkog vijeća, suglasnost za učitelja/nastavnika vjeronauk a
4. Prilozi uz NA-3: preslike dokumentacije o bodovanom izvannastavnom stručnom radu
5. Prilozi uz NA-4: preslike potvrda o stručnom usavršavanju i popis pročitanih bibliografskih jedinica
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
22
File Size
99 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content